Hallo CobiT-4, hier ITIL-3. IT-servicemanagement heeft frisse wind nodig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hallo CobiT-4, hier ITIL-3. IT-servicemanagement heeft frisse wind nodig"

Transcriptie

1 IT-servicemanagement: de stand van zaken 1.5 IT-servicemanagement heeft frisse wind nodig Nu we zeker in Nederland de nodige ervaring hebben opgedaan met ITIL komt de onvermijdelijke vraag naar boven: in hoeverre zijn we met dit model en het modeldenken nu opgeschoten? Dit is zeker geen nieuwe vraag, maar wel een die je steeds bezig houdt. Het houdt immers niet op bij ITIL. Inmiddels hebben we ook CobiT, IT Service CMM, ISPL, ASL of het nieuwe escm-cl. Er zijn er vast nog wel meer en er komen er vast ook nog wel een paar bij. De IT-organisatie moet toch prima af zijn met zoveel maakbaarheid onder handbereik? Of schieten we de doelen van IT-servicemanagement zo langzamerhand voorbij met al die maakbaarheidsmodellen? Op uitnodiging van de redactie analyseert Han Verniers de maakbaarheidsgedachte INLEIDING Waarom noemen we een probleem een incident? Waarom dienen we een changerequest niet gewoon in bij de servicedesk? Waarom schrijven we een SLA uit, als we vinden dat het beste plekje voor zo n document de onderste bureaula is? Waarom loopt de weg van incident naar change via problemmanagement? Elke ITILiaan kent deze discussies. Is er ooit antwoord op gevonden? En doet het er eigenlijk wat toe? Hoe alert ben jij op zin of onzin binnen servicemanagement? Dit artikel stelt de ingeslagen IT-servicemanagement weg aan de kaak. De vraag is of het niet tijd wordt voor enige herbezinning op de maakbaarheidsgedachte. Schieten we zo langzamerhand niet door met al die maakbaarheidsmodellen? MODEL ALS ZEGEN Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eigenlijk weer even terug naar het begin. Vrijwel iedereen die met de problematiek van IT-levering was begaan, was opgetogen toen hij voor het eerst de structuur ontdekte die ITIL te bieden heeft. Het procesmatig denken ontwikkelde zich verder in de jaren negentig. De meesten hebben ook snel ont- dekt dat het gebruiken van een gezamenlijke taal flinke voordelen biedt, zoals het scheppen van helderheid in definities. Ook al ben je het er niet altijd mee eens, we weten nu in ieder geval wel wat we bedoelen met een gebruiker die een incident meldt. Je kunt daarom gerust stellen dat ITIL en al de andere modellen een belangrijke bijdrage leveren aan het professionaliseren van de levering van IT-diensten. Het is nu zelfs mogelijk een organisatie te certificeren volgens een afgesproken ISO-norm. MODEL ALS VLOEK Bij het toepassen van modellen is het wel noodzakelijk om op gezette tijden eens kritisch te kijken waar je mee bezig bent en je de vraag te stellen: zie ik het model nu als doel of als middel. In toenemende mate treffen we organisaties aan die het als doel zijn gaan zien. Dat is een trend die wordt gevoed door de samenstellers van de modellen, een trend die heel verleidelijk is om in mee te gaan. Als voorbeeld kunnen we CobiT 4 (ITGI, 2006) nemen. Daarin wordt met bijna mathematische precisie de IT-organisatie ontleed. Zelfs de vertaling van businessdoelen naar IT-procesdoelen wordt IT Service Management, best practices, deel 4

2 Information Criteria 38 IT Processes Domains Processes Activities Quality Fiduciary Security People Application Systems Technology Facilities Data IT Resources IT Processes DOMAINS PROCESSES ACTIVITIES Effectiveness Efficiency Business Requirements Confidentiality Integrity Availability Compliance Reliability Applications Information Infrastructure People Resources Figuur 1 CobiT versie 3 (links) en CobiT versie 4 (rechts) voorgekauwd. Met dezelfde mathematische precisie spreekt men over Key Performance Indicators, Key Goal Indicators en Maturity Levels. Keurig. Alles helder. Maar als je goed oplet zie je zaken verschuiven; zaken die het wezen van dienstverlening raken en zachtjes buiten de deur worden gezet. De afbeeldingen van CobiT 3 en vervolgens CobiT 4 staan daar symbool voor. Zoek de verschillen (figuur 1). De zogenaamde CobiT-cube is verfraaid. Het plaatje is iets mooier opgemaakt en de Information Criteria zijn nu netjes uitgeschreven (bovenste vlak). Er is echter nog iets anders dat opvalt. Daar waar CobiT 3 in ieder geval de mens nog vooraan zette, is deze in CobiT 4 naar de laatste plaats verdreven. Iets om je druk over te maken? Niet om dit kleine feit, maar wel om het denkbeeld dat er achter schuil gaat en dat we op veel plaatsen vaak even onopvallend als hier tegenkomen. De intenties, zoals we moeten het professioneler en zakelijker doen, zijn wel goed, maar de realiteit is anders, weerbarstiger. Een botsing tussen modellisten en realisten als trend? DAT GELDT NIET VOOR ONS Het is goed voorstelbaar dat sommige lezers denken: ach, dat is CobiT, daar zitten vooral auditors achter en het voorbeeld is wel erg vergezocht; wíj gebruiken tenslotte ITIL. Als je echter wat afstand neemt, zie je dat er meer aan de hand is. Iets dat verder gaat dan alleen de toepassing van het ene of het andere model. Neem als voorbeeld het idee dat je de volgende zaken in de hand wilt houden. Je bedenkt een keurig proces waar op zich niets op aan te merken valt en je zorgt ervoor dat alle of de meest vooraanstaande actoren in het proces betrokken zijn. Het proces gaat lopen maar de resultaten laten te wensen over, en je weet niet hoe dat komt. Maar meten is weten. Er wordt dus een verbeterplan gemaakt, en doelen, succesfactoren en KPI s worden gedefinieerd of toegevoegd. Er wordt verantwoord veranderd en gerapporteerd en op papier ziet alles er prima uit. We zijn tevreden, alles verloopt volgens verwachting. Je zou zelfs kunnen zeggen: we zijn ITIL- en ISO-compliant, laat die certificeerder maar komen Helaas blijft de afnemer van de procesresultaten ontevreden. Is deze situatie niet op u van toepassing?

3 IT-servicemanagement: de stand van zaken REALITEIT: LEREN OMGAAN MET ONZEKERHEDEN In hun boek Angelsaksen versus Rijnlanders Een zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken van Brouwer en Moerman met een voorwoord van Wijffels (Brouwer, 2005), worden zeer herkenbare situaties weergegeven. Het boek gaat niet over IT, maar het geschetste denken is onmiddellijk te vertalen naar de praktijk van de hedendaagse servicemanager. Het Angelsaksische (Amerikaans-Britse) denken is vergeleken met het Rijnlandse (Europees-Duitse) denken. De militaire precisie en het denken in overmacht en grote getallen kenmerkend voor de Angelsaksische werkwijze wordt vergeleken met de ons zeer na aan het hart liggende houding: het resultaat telt, de route er naar toe is wel belangrijk maar ondergeschikt. Wat weinigen weten is dat het Duitse leger altijd al zeer bedreven is geweest om zeer doelgericht en met veel eigen initiatief in kleine eenheden te opereren. Rijnlanders zijn veel minder geschikt om in een strak keurslijf van plannen met veel controle te werken. De wereld zeker van de IT is zo dynamisch en zo complex dat het weinig zin heeft om alles in detail te willen plannen en controleren (dat is natuurlijk iets anders dan maar helemaal niet te plannen). Misschien ligt hier wel de kern van de minder succesvolle outsourcingsrelaties. Als je met diezelfde militaire precisie probeert een contract te maken met je serviceleverancier, wordt het nooit je partner. Tot op de millimeter dichtgetimmerde contracten zijn dan ook typisch voor het Angelsaksische domein en liggen ons minder. Wij houden het liever bij uitgangspunten en principes zoals die voortgekomen zijn uit het Grieks-Romeinse denken. Die verschillen herken je zelfs in de Service Level Agreements (SLA s). OOG ONTWIKKELEN VOOR REALITEIT Zijn wij in staat om te ontsnappen aan de veelal door ons zelf opgelegde eenvormigheid, aan de functionele, onnatuurlijke saaiheid? En zijn we daarnaast toch in staat de waarden van de modellenwereld te behouden? Waarden als houvast, focus, taal en gerichtheid? Zijn we innovatief genoeg om een goede balans te vinden in het loslaten van het oude houvast en het oppakken van nieuwe werkwijzen, omwille van een uiteindelijk beter resultaat? Kan het wat realistischer?! Zijn we nog in staat om doelen te realiseren zonder ze expliciet te stellen? Zijn we nog in staat om uit te stijgen boven de vormgegeven rationaliteit van onze vele IT-servicemanagementmodellen? Zien we ook nog iets anders dan modellen en KPI s? Zijn wij nog in staat is het nog niet te laat om de eerder genoemde actoren weer te gaan zien als medewerkers van vlees en bloed? Moeten we niet met zijn allen weer heel hard gaan werken aan betekenisgeving in het vakgebied IT en in het bijzonder binnen servicemanagement? Dat is niet gemakkelijk. Bovenstaande vragen zijn sneller gesteld dan opgelost. Laten we maar eens een poging wagen om wat handvatten aan te reiken. Handvatten die uitdrukking geven aan de zoektocht naar een goede balans. HALTEPLAATS 1 - BEWUSTWORDING Bewustwording is een eerste stap. Het beeld van figuur 2 kan daarbij helpen. Als we namelijk beter beseffen waar we mee bezig zijn, wordt het gemakkelijker om de aandacht te richten op de meest belangrijke zaken. IT-servicemanagementactiviteiten vinden nog al eens plaats in het binnenste je zou haast kunnen zeggen in de catacomben van de IT-organisatie. Daar wordt gewerkt aan de processen. Het komen tot maturitylevel 5 zou zomaar het hoogste doel kunnen zijn. Met een blik verder naar buiten beseft iedereen dat de processen slechts een middel zijn om tot IT-dienstverlening te komen. De SLA of een fraaie servicecatalogus zijn wel een stap verder, maar zijn immers nog steeds geen elementen waar we veel betekenis aan kunnen ontlenen. Dat begint eigenlijk pas te komen als de klanten van IT in beeld komen. Zij zijn tevreden als ze op de juiste wijze worden bediend. Dat kan lukken door inzet van 39 1 IT Service Management, best practices, deel 4

4 Omgeving 40 Klant Dienst Proces Figuur 2 Elementen in de keten van dienstverlening creatieve geesten en door professionals die de IT-voorziening optimaal weten te benutten. Het vreemde is dat in heel veel organisaties technisch weinig valt aan te merken op die dienstverlening: de SLA wordt gehaald, er zijn weinig storingen, de servicelevelrapportage is goed. Er is echter onvoldoende begrip voor de vragen en positie van de klant. De focus is teveel gericht op de technologie in plaats van op de klant - of beter gezegd op de mensen waarvoor al die IT in het leven is geroepen, die net als de IT ers op zoek zijn naar werk dat hen plezier geeft en waarmee zij respect verkrijgen. Kortom, IT ers moeten de blik meer naar buiten richten. HALTEPLAATS 2 VERGROTEN REALITEITSZIN Na de stap bewustwording komt ook de hoe-vraag boven. Het spreekt voor zich dat het niet nodig is om alle modellen nog eens aan te dragen, daar weten veel lezers meer dan voldoende van en anders moeten ze de andere delen uit de reeksen IT Service Management, best practices en IT Beheer Jaarboek maar even doornemen. Maar hoe zit dat met het vergroten van kennis en vaardigheden in realiteitszin? Hoe ontwikkel je dat gevoel voor realiteit? Allereerst is er kennis en opgetekende ervaring te vinden. Het meest aansprekende boek is Met gevoel voor realiteit van Van Dinten (Van Dinten, 2003). Je moet er even goed voor gaan zitten maar het bevat een schat aan beelden en informatie. Ook dit boek is niet geschreven met als doelgroep de IT er. Van Dinten heeft echter wel grote ervaring opgedaan binnen de IT van de Rabobank. Een van de eerste dingen die mij trof was het beeld dat je niet kunt negeren wat er voor anderen toe doet. Dat raakt precies het gevaar van de modellen, ze brengen al snel de suggestie aan dat ze er toe doen. In de kern is dat natuurlijk ook wel zo, we leren er immers mee om op een betere manier IT-diensten te leveren. Maar zijn we nu echt van binnen tevreden als we bijvoorbeeld de juiste KPI-norm hebben gehaald, al helemaal als we daar zelf het nut niet van inzien? Hoe kun je lol in je werk vinden of houden, hoe beschouw je je werk als nuttig en voorkom je dat je passief en onverschillig aan de zijlijn

5 IT-servicemanagement: de stand van zaken Internal External Operating strategy and service delivery system Service Concept Target Market Loyalty Satisfaction Productivity & Employees Output quality Capability Service value Customers Satisfaction Loyalty Revenue growth Profitability 41 Service quality Workplace design Job design/decision-making latitude Selection and development Rewards and recognition Information and communication Adequate tools to serve customers Quality and productivity improvements yield higher service quality and lower costs Attractive value Service designed and delivered to meet targeted customer needs Lifetime value Retention Repeat business Referral 1 Figuur 3 The Service Profit Chain Model, Heskett e.a., 1997 staat? Van Dinten baseert zich op zijn principes van betekenisgeving. Dat wil zeggen dat er verschillende vormen van organiseren ontstaan vanuit vier vormen van betekenisgeving: respecteren, delen, vestigen en scheppen. Anders gezegd, je kunt processen van bovenaf opleggen - dit is ITIL en zo gaan we het doen maar als medewerkers er het nut niet van inzien en er geen betekenis aan kunnen ontlenen, werken ze zo door zoals ze het altijd al deden, of ze gaan het wel anders doen, maar dan zoals ze het zelf als nuttig ervaren. ITIL is dan zoveel als een document in de kast of wat HTML op het intranet. Ook IT-dienstverlening is mensenwerk, en kan dus niet zonder betekenis blijven. HALTEPLAATS 3 BALANCEREN, EEN VOORBEELD Het kan zijn dat het Angelsaksische gemeengoed in het vorige allemaal net iets te zwart is neergezet. Alsof er niets goeds kan komen van overzee. Als die indruk is ontstaan, dan is zij verkeerd. Een voorbeeld van hoe je zowel de klant, de eigen onderneming én de medewerker aandacht geeft, is beschreven in The Service Profit Chain (Heskett e.a., 1997), die later is uitgebreid met The Value Profit Chain (Heskett e.a., 2003). De OGC ITIL Service Support CD doet het achteloos af in de paragraaf Why do we need a Service Desk als The Service Profit Chain Model; nog wel zonder bronvermelding. Dat lijkt op een flinke onderschatting van de waarde, juist omdat het uitstijgt boven het niveau van alleen de zorg voor een juiste procesgang. Figuur 3 is een weergave van het model, waar meerdere varianten van bestaan. Het is ontstaan uit langdurig onderzoek naar de vraag waarom het ene (service)bedrijf harder groeit en het beter doet dan haar concurrenten. Volgens de auteurs is er een rechtstreeks verband tussen winst en loyaliteit aan de klant, tussen loyaliteit aan de klant en personeelsverloop, en tussen tevreden personeel en tevreden klanten. Dat brengt ons ook weer terug bij figuur 2 en de toenemende aandacht voor wat er plaatsvindt aan de klantkant (demand-kant) en de uiteindelijke omgeving, het functioneren van de gehele organisatie. De figuur toont de verbanden, verdeeld over drie gebieden: de interne servicedeliveryorganisatie, het serviceconcept en het ex- IT Service Management, best practices, deel 4

6 42 terne gebied - de uiteindelijke afnemers (klanten) van de dienstverlening. Zonder de intentie te hebben het hele model uit te leggen, is het interessant om stil te staan bij een paar details: Zoals hiervoor genoemd legt Heskett grote nadruk op loyaliteit. Als je profijtelijk wilt zijn en groei wilt realiseren, dan is het alleen maar leveren - zelfs volgens van te voren opgetekende eisen en wensen - niet voldoende. Heskett ziet dit soort levering eerder als randvoorwaarde. Loyaliteit is meer. Het is ook meer dan het sparen van airmiles of het bijhouden van een goede klantendatabase. Loyaliteit is eerder het gevoel dat de frontlijn kweekt met haar klanten. Belangstelling, inleving, begrip, bezig zijn met creatieve oplossingen te vinden, onverwachte inbreng en ga zo maar door. Deze loyaliteit met de klant is vrijwel éénop-één te vertalen naar loyaliteit van de onderneming met haar personeel: belangstelling, inleving, op creatieve wijze beter worden met elkaar. Zoals klanttevredenheid (satisfactie) een relatie heeft met klantloyaliteit, zo is er eenzelfde relatie tussen medewerkertevredenheid en medewerkerloyaliteit. Je kunt alleen werken aan de verbetering van loyali teit als je tevreden medewerkers hebt. Daarbij zijn (werk)processen en alles wat met de formele kwaliteit van het werk te maken heeft een flinke opstap naar medewerkerstevredenheid, maar is nog lang niet het antwoord. Als het blijft bij papier alleen en mensen geen ruimte biedt voor eigen invulling en interactie, dan ga je - om met Quinn te spreken - een beetje dood (Quinn 1997, 2005). De Service Profit Chain biedt een opstap naar het meer in samenhang werken aan de dienstverlening. Met processen alleen kom je er niet; aandacht, binding met klanten en het eigen servicepersoneel is uitermate belangrijk. Dat maakt klanten tevreden en houdt ons scherp om niet alleen ons trucje te doen in de wetenschap dat de klant wel bij de eigen IT-organisatie terug móet komen. Het genoemde boek geeft veel mogelijkheden voor invulling en toepassing in de praktijk; niet allemaal direct toepasbaar in de IT maar met een beetje creativiteit is het een bron van inspiratie. Voorbeelden en tips als het belang van goed luisteren naar je klant, klanttevredenheidsmeting, fouten gebruiken als leereffect, incentives zoeken, het inzetten van marketinginstrumenten (serviceportfolio s, focus), economische sturing, het ontwikkelen van het relatiebeheer en serviceteams, betrekken van klanten en medewerkers, het aanbrengen van de juiste medewerkerscapabilities, servicemapping voor diagnose en verbetering, toepassen van storyboards, visgraatanalyses van de serviceverlening en zo gaat het nog wel even door. Natuurlijk denkt menigeen maar dat doen we toch bijna allemaal al, wat is hier nieuw aan? De essentie ligt in zowel de samenhang en gerichtheid ervan (focus) als in het eerder genoemde realiteitsgehalte. Kunnen we de creativiteit van iedereen maximaal benutten, hoe gaan we respectvol met elkaar om en laten we iedereen in zijn waarde - of nog beter: hoe vergroten we die waarde door samen te werken, door te delen. HALTEPLAATS 4 ANDERS VERANDEREN Moeten we dan alweer veranderen? Ja, want veranderen is nu eenmaal onder ons. Dat we daarbij niet alle schepen achter ons moeten verbranden mag duidelijk zijn. Naar nieuwe wegen zoeken om het beter te doen, dus anders veranderen, kan echter geen kwaad. Het streven naar de eerder genoemde maakbaarheid moeten we wat meer laten varen, het touw niet loslaten maar wel wat laten vieren. Verandering in IT-servicemanagement volgens PRINCE2 definiëren en plannen; de specialist of veranderaar zijn gang laten gaan of medewerkers als veranderobject zien: laat dat maar los. Medewerkers zijn geen objecten die een rol spelen in de zo prachtig gedefinieerde processen of die servicelevels moeten waarmaken. Zij praten terug en willen meedoen, meewerken, eens lekker met de vuist op tafel slaan en op een ander moment zich verbazen over hun eigen creativiteit. Veranderaars (jij, ik, wij dus) hoeven nu ook

7 IT-servicemanagement: de stand van zaken weer niet het wiel uit te gaan vinden. Zo kan inspiratie ontstaan vanuit steeds nieuwe bronnen, waaronder het recent verschenen boek Interveniëren en veranderen, Zoeken naar betekenis en interacties met bijdragen van vele Nederlandse meesters (Boonstra/ Caluwé, 2006). TEN SLOTTE De kracht van Nederland als dienstverlenend land in de IT is de afgelopen periode vooral te vinden geweest in de snelle adoptie van het procesgerichte werken, met ITIL als leidraad (maar niet als wet). Waarom ITIL bij ons als eerste aansloeg? Dat heeft waarschijnlijk te maken gehad met de losse wijze waarmee we IT-servicemanagement in de praktijk hebben gebracht - door ons gezond verstand te blijven gebruiken, en vooral een goede samenwerking na te streven. We mogen in die zin best eens wat meer trots tonen en zeker nog veel meer een eigen geluid laten horen en creativiteit laten zien. Maar we zullen wel alert moeten blijven op die houding. Als we niet blijven bewegen, maar in plaats daarvan vast gaan zitten in het gebruiken van de talloze deterministische modellen, dan slaan we door, dan raken we onze voorsprong in IT-servicemanagement snel kwijt. Het credo voor de komende jaren zal dan ook worden: hoe kunnen we de verworvenheden van de afgelopen jaren inbedden in onze werkwijze, en welke stappen moeten we nemen om van hieruit door te groeien naar een nog betere ITdienstverlening? Dat de mensfactor daarbij een veel belangrijker rol gaat spelen is logisch en voorspelbaar. Er komt dus een eind aan de periode van het benadrukken van maakbaarheid, en we maken een doorstart met het benutten van de creativiteit en de flexibiliteit van de mensen in de IT-organisatie. IT-servicemanagement blijft uiteindelijk wat het vanaf het begin al was: mensenwerk. BRONNEN Brouwer, J.J. en P. Moerman (2005). Angelsaksen versus Rijnlanders Een zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken. Uitgeverij Garant, ISBN13: Boonstra, J. en L. de Caluwé (red.) (2006). Interveniëren en veranderen. Zoeken naar betekenis in interacties. Kluwer, ISBN-13: Heskett, J., E. Sasser, L. Schlesinger (1997). The Service Profit Chain. The Free Press, ISBN-13: Heskett, J., E. Sasser, L. Schlesinger (2003). The Value Profit Chain. The Free Press, ISBN-13: Quinn, R.E. Diepgaande verandering (1997); De brug bouwen terwijl je erover loopt (2005). Academic Service, ISBN Van Dinten, W. (2003). Met gevoel voor realiteit. Over het herkennen van betekenis bij organiseren. Delft: Eburon, ISBN-10: Een positieve ontwikkeling duidelijk anders dan het maakbare van de ontwerpschool en vooral gericht op organisatie, mens en management is te vinden op de website van The Center for Positive Organizational Scholarship als onderdeel van de Universiteit van Michigan (http://www.bus. umich.edu/positive/). Vernieuwing en overzicht met oog voor realiteit is te vinden onder: Han Verniers is werkzaam als Principal Consultant bij LogicaCMG ICT Management. Hij publiceert regelmatig en treedt op als spreker op seminars. Daarnaast is hij lid van de Werkgroep Innovatie van de Beroepsgroep IT Service Management/NGI. IT Service Management, best practices, deel 4

8 44

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. IT Service-portfoliomanagement Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer .2 Sieder- 2003-54 1-02-2003 13:36 Pagina 1 Benchmarking Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

digiboek procesinnovatie Over vernieuwen, in de box denken en samenwerken.

digiboek procesinnovatie Over vernieuwen, in de box denken en samenwerken. digiboek procesinnovatie Over vernieuwen, in de box denken en samenwerken. Als je het er over hebt, dan moet je het ook doen. Dit boek is geschreven met medewerking van de deelnemers van de Oostlanddag

Nadere informatie

Samenwerking tegen wil en dank?

Samenwerking tegen wil en dank? Samenwerking tegen wil en dank? Varianten van samenwerking bij outsourcing In een vorig nummer van IT Beheer Magazine 1 beschreef Bart Stofberg drie verschillende manieren van samenwerking: op basis van

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Welke kennis is nodig bij projectmatig werken?

Welke kennis is nodig bij projectmatig werken? Verdieping: Kluwermanagement.nl NOVEMBER/December 2011 De kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer Welke kennis is nodig bij projectmatig werken? Hans Wortmann en Derk Kremer Projectmatig werken wordt

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

Projectmanager 2.0 De opdrachtgever wil een geweldige vakantie in Italië. Niet de bestemming maar de vakantie is doel van het project.

Projectmanager 2.0 De opdrachtgever wil een geweldige vakantie in Italië. Niet de bestemming maar de vakantie is doel van het project. Projectmanager 2.0 De opdrachtgever wil een geweldige vakantie in Italië. Niet de bestemming maar de vakantie is doel van het project. Wiebe Zijlstra Inhoudsopgave 1. Even voorstellen: Projectmanager 2.0...

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Machteld Meijer en René Sieders Machteld Meijer en René Sieders, specialisten op het gebied van applicatiemanagement en businessinformatiemanagement,

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine IALOGUE magazine LEF jaargang 3 - oktober 2013 Vanderlande: Het lef om vasthoudend te standaardiseren Alliander: Tempeltje van Kees model voor de financial Arcadis: Het lef van echt leiderschap Achmea:

Nadere informatie