Brand: voorkomen is beter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brand: voorkomen is beter"

Transcriptie

1 Nieuwstraat 77 B-2910 Essen den ervoor dat de pakweg 20 voertuigen hun positie in het terrein kregen. Ieder wist wat er te doen stond. Men had er duidelijk plezier in. De blushelikopter vloog af en aan. Verbindingen werden getest, bekeken of afspraken werden nagekomen. Maar vooral de samenwerking tussen deze mannen (en vrouwen) werd beproefd. Mensenwerk: vrijwillig, betrokken, professioneel. Brand: voorkomen is beter Het leek er op dat heel Europa in brand stond: bos- en natuurbranden in Portugal, Spanje en Frankrijk. Met als dieptepunt de dood van elf brandweermannen. Met de branden uit het verleden nog in gedachten, hou je je hart vast voor het Grenspark. Gelukkig regende het hier vaak (en veel). Na een goed uurtje had commandant Eric Janssen van het korps Wuustwezel wel gezien dat het goed ging. Een enkel klein puntje moest verbeterd. Daar wordt straks nog even over doorgepraat. Zegt Leo Buermans, commandant van Essen: Volgend jaar maar weer eens oefenen met de Hollanders. Kunnen we de Shinouk helikopter weer eens testen, die kan 8000 liter water meenemen! Want, zo stelt men: de aandacht voor natuurbranden in Nederland zakt weg. Schaalvergroting en reorganisaties zorgen ervoor dat de herinnering aan de branden vervaagt. De mensen willen wel, maar de structuur verandert steeds En: we moeten voorkomen dat de volgende brand in Nederland begint. Kees van Rijsbergen, brandweercommandant te Woensdrecht reageert: Ja, het regende deze zomer veel, maar bedenk eens hoe droog het gebied de winter uitkwam. Het is duidelijk dat er veel meer pieken in de natte en droge perioden zitten. En, vervolgt hij: Gelukkig zijn we beter voorbereid dan bij de laatste grote brand in Er is nu een goed samen met de Vlamingen opgesteld- bosbrandbestrijdingsplan, waarvan de meeste maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd. Maar dat betekent bijna automatisch dat de prioriteit wat wegzakt. Het is immers goed geregeld? Ook stelt van Rijsbergen met voldoening vast: Het besef van de waarde van natuur, en de kwetsbaarheid ervan is toegenomen. En de signalering van de risico s door de Belgische Luchtmacht, is ook een goed middel om te bepalen wanneer er verhoogde waakzaamheid moet zijn. Wel stelt van Rijsbergen: Iedere tijd stelt nieuwe eisen, en voor optimale preventie en bestrijding zijn er nieuwe middelen nodig. Zijn top drie : - De brandweervoertuigen uitrusten met GPS, zodat een ieder weet waar hij/zij zich in het terrein bevindt, en de wagens ook voor de commandopost zichtbaar zijn. - Preventief toezicht uitoefenen door cameratoezicht. Beter dan het menselijk oog, en 24 op 24 uur inzetbaar. - En tenslotte is een specifiek bosbrandbestrijdingsvoertuig, 4x4 aangedreven en hoog op de wielen ook een quasi onmisbaar middel als het erop aankomt. Natuurbranden, zegt van Rijsbergen, het komt op de eerste vijf minuten aan. Alles moet er op gericht zijn om te voorkomen, en als het toch misgaat de zaak in de kiem te smoren. Want je weet niet hoe snel een natuurbrand zich ontwikkelt. Daarom moet er geoefend worden. Op donderdagavond 11 augustus oefenden de korpsen Wuustwezel, Kalmthout, Brecht en Essen. Ook twee helikopters van de Federale Politie waren aanwezig. Het was een drukte van belang op het Schietveld van Brecht. Cameraploegen van ATV en VTM zochten de beste plek. Ruim 80 vrijwilligers, en een enkele professional, zorg- INHOUD Brand: voorkomen is beter pag 1 Project Paalberg pag 2 Een nieuw gezicht pag 2 Vedetten van de herfst pag Waterwerk pag 7 Loopkeveronderzoek pag 7 Activiteitenkalender pag 8 DRIEMAANDELIJKS NR SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2005 AFGIFTEKANTOOR 2910 ESSEN P

2 C O L O F O N Deze nieuwsbrief is bestemd voor personen en organisaties die betrokken en geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in het grenspark De Zoom- Kalmthoutse Heide. De in deze nieuwsbrief gepubliceerde meningen geven niet noodzakelijk het beleid van de Bijzondere Commisssie weer. Verantwoordelijke uitgever Ignace Ledegen Stationsstraat 23 B-2910 Essen Tel (00-32) (0) Aan dit nummer werkten mee: Karel Molenberghs, Ignace Ledegen, Paul Asselbergs, Hedwig Lauriks, Marten Wiersma, Bart Hoes, Sonja Vrijenhoek, Esther Slootweg, Rudy Sempels, Johan Paulussen. Eindredactie Ignace Ledegen Vormgeving/productie Nilsson - Goes Oplage 1400 exemplaren, gedrukt op milieuvriendelijk papier (100% recycled) Copyright Artikelen mogen met bronvermelding worden overgenomen. Website Een nieuw gezicht De samenstelling van de Bijzondere Commissie van het Grenspark is gewijzigd. Peter Franken, jarenlang de vertegenwoordiger van het Waterschap Scheldekwartier nam afscheid. Veranderingen in de waterwereld, en daarmee grotere waterschappen, lagen er aan ten grondslag. Het Grenspark is peter Franken veel dank verschuldigd voor zijn betrokken en deskundige bijdragen aan het Grensparkwerk. Hij werd opgevolgd door dhr. J.A.M. (Joseph) Vos, dijkgraaf van het nieuw gevormde Waterschap Brabantse Delta. Geen onbekende in de streek, hij kent delen van het Grenspark nog uit zijn jeugd. Onlangs bracht hij een bezoek aan het Grenspark. Om de kennismaking te hernieuwen, en om een aantal actuele watervraagstuk- Projectplan Paalberg Dhr. J.A.M. Vos (foto: M. Wiersma) ken ter plekke te bekijken. Het grenspark ziet de samenwerking met het nieuwe Waterschap en haar vertegenwoordiger met vertrouwen tegemoet. Vrij centraal in het Grenspark ligt het gebied dat de naam Paalberg draagt. In de ruime omgeving van de Paalberg zie je dat het landschap de laatste jaren erg veranderd is: open zand groeide stilaan dicht en verboste, vennen en natte heide vergrasten en werden vlaktes van pijpestro. En bovenop werden stukken heide bebost met Corsicaanse den met daarrond een loofhoutsingel van Amerikaanse vogelkers. Ook het inventarisatiewerk bracht aan het licht dat het niet zo goed gaat met de fauna rondom de Paalberg. De grens die dwars door dit gebied ligt, maakt beheer nog moeilijker, vandaar dat het Heide aan het verbossen met grove den en Amerikaanse vogelkers. Hier moet droge heide weer kansen krijgen in het Projectplan. (foto: M. Wiersma) Grenspark samen met de terreinbeherende instanties en privé-eigenaar de handen in elkaar slaat om te komen tot een gebiedsplan Paalberg. Het plan stoelt op drie pijlers: herstel van droge heide en natte heide opschonen venranden kansen geven voor open zand. We houden u op de hoogte en zullen het niet nalaten u in te lichten eenmaal de plannen concrete vormen gaan aannemen. 2

3 Hypholoma fasciculare De gele zwavelkop, een saprofyt op bodem, takken en stronken: hij breekt dood naaldhout af. (foto: J. Paulussen) gebouwd dan planten, bezitten geen bladgroen en kunnen zelfs in het donker groeien; dat zijn maar enkele van de kenmerken waardoor ze zich van de planten onderscheiden. Er is hen een apart rijk toebedeeld: dat van de schimmels. Schimmels met vruchtlichamen groter dan één millimeter, noemen we paddestoelen. Tussen de overige schimmels zitten er een aantal die we goed kennen: gist, yoghurtfermenten, schimmels waaruit medicijnen als penicilline ontstonden, meeldauw en voetschimmel. Schimmels vormen echter geen vruchtlichamen die groter zijn dan één millimeter. Vedetten van de herfst September. Koude ochtenden, koele avonden. Overdag kan het nog erg warm worden, zelfs heet soms. Maar toch, zwetend door het zand ploeteren is er niet meer bij. De eerste trekvogels verdwenen reeds richting zuiden, de paarse kleur van de struikheide verbleekt en de insecten van de heide houden het stilaan voor bekeken. Wie meent dat hij beter thuisblijft omdat er niks meer te zien is, vergeet wel dat juist nu de tijd aanbreekt om naar paddestoelen uit te kijken. Fascinerende wezens Paddestoelen spreken tot de verbeelding. We kennen ze uit kabouterliedjes, uit sprookjes en verhalen van heksen, tovenaars en gifmengers, en natuurlijk ook van onze herfstwandelingen. Tientallen soorten verschijnen elk jaar weer vanaf de late zomer ineens vanuit het niets. Na enkele vorstdagen zijn de meeste soorten ook plots terug verdwenen. Wat wij een paddestoel noemen is eigenlijk het vruchtlichaam van een draderige massa, ook zwamvlok of mycelium genoemd, meestal aan het oog onttrokken door de bodem of door hout. Het geheel van draden en paddestoel noemt men een zwam. In het vruchtlichaam worden de sporen gevormd. Die zijn uiterst klein en worden vooral verspreid door de wind. Sporen groeien uit tot schimmeldraadjes en met vele samen kunnen zij een nieuwe zwamvlok vormen. Het derde rijk Wie paddestoelen bij de planten wil indelen heeft het mis. Paddestoelen zijn anders Hygrocybe miniata Vuurzwammetje (foto: J. Paulussen) Onmisbare schakels Omdat ze geen bladgroen hebben zoals planten zijn paddestoelen niet in staat hun eigen voedsel aan te maken. Daarom zijn ze aangewezen op andere organismen om zich te voeden. Dat kan zowel dood als levend materiaal zijn. Organisch materiaal is in het najaar overvloedig beschikbaar. De herfst is dan ook hét uitgelezen seizoen voor de groei van de zwammen waar wij zo graag naar kijken. De zwamvlok scheidt chemische stoffen met een ontbindende werking af en daardoor kan zij organisch materiaal afbreken. Door de afbraak van dood materiaal spelen zwammen een onmisbare rol in de kringloop van de natuur. Afbreken, profiteren of samenleven Bepaalde soorten paddestoelen breken alleen dood materiaal af. Andere parasiteren op levend materiaal, meestal op bomen die verzwakt zijn of kwetsuren vertonen. Maar sommige parasieten zoals de honingzwam tasten levende bomen aan. Zowat een vierde van alle bij ons voorkomende paddestoelen zijn geen afbrekers of profiteurs maar symbionten: zij leven samen met andere planten. Ook paddestoelen gaan achteruit De laatste decennia merken we een sterke achteruitgang in de paddestoelenwereld, niet alleen in aantal, maar ook qua soorten. Paddestoelen reageren erg gevoelig op allerlei ongunstige milieufactoren: daling van de grondwaterstand, toenemende verzuring, stikstofdepositie, luchtverontreiniging met zware metalen, ozon en radioactieve stoffen. Mycorrhizavormende paddestoelen en soorten van heidevelden en schrale graslanden worden het meest getroffen. Paddestoelen in het Grenspark Op het eerste gezicht lijkt het onbegonnen werk om je in die paddestoelenwereld te begeven. Zeker als je weet dat er in NL en B zo n 4000 soorten voorkomen. Maar toch, wanneer je je toelegt op slechts enkele soorten zal je zien dat het best meevalt, zeker in een heide- 3

4 Symbiose Misschien is het je al opgevallen dat sommige soorten paddestoelen steeds vlak bij of in de buurt van bepaalde bomen staan: de welbekende vliegenzwam bij berken of dennen en de berkenboleet onder berken. In de natuur is zoiets uiteraard niet toevallig. Vrijwel alle bomen leven in symbiose met paddestoelen: ze wisselen onderling voedingstoffen uit. Vooral op arme zure zandgrond zoals in onze streken, zijn zo n paddestoelen belangrijk voor de vitaliteit van de bomen. Boomwortels hebben een relatief grove structuur wat hen niet zo geschikt maakt om in voldoende mate voedsel uit de bodem op te nemen. Ze kunnen de hulp van zwammen dus prima gebruiken. De zwamvlok van de paddestoel is verbonden met de wortels van de boom. Met zijn fijne myceliumdraden kan de paddestoel gemakkelijk mineralen en water opnemen en bepaalde stoffen afgeven die de boom beschermt tegen het indringen van parasieten. In ruil voor dit hele aanbod geeft de boom aan de paddestoel koolhydraten ( suikers ). Zulke paddestoelen noemt men mycorrhizavormers. Fuligo septica Heksenboter (foto: J. Paulussen) Amanita muscaria Vliegenzwam (foto: J. Paulussen) gebied waar de grond erg schraal is en het soortenaanbod dus ook beperkter dan in een rijk loofbos. Gewapend met een spiegeltje (om de onderzijde te bekijken) en een goede paddestoelengids is het best mogelijk om in natuurgebied als het Grenspark een aantal goed herkenbare, steeds terugkerende soorten aan de hand van veldkenmerken te leren kennen. Kijk eens in het najaarsaanbod van activiteiten achteraan in deze Wissels, op elke excursie wordt vast extra aandacht besteed aan paddestoelen! Heideknotszwam Misschien moeilijk te geloven, maar ook de heideknotszwam is een paddestoel. Meestal weinig talrijk en door zijn kleine afmetingen wordt hij vaak over het hoofd gezien, maar in het najaar van 2004 kon je er gewoon niet naast kijken. Op vele open zandplekken groeiden ze overvloedig. Wellicht profiteerde deze soort van een natte augustusmaand na een warme zomer. Vliegenzwam Wanneer de eerste vliegenzwammen opduiken is de herfst pas echt begonnen. Als ze uit de grond komen zitten ze verpakt in een wit vlies. Dat barst open als ze verder groeien en laat witte vlokjes op de rode hoed achter. Vroeger liet men ze in melk of suikerwater weken om een vliegendodend mengsel te bekomen, vandaar hun naam. Het zou ook kunnen dat men bij de naamgeving dacht aan de hallucinogene werking van de gifstoffen uit deze paddestoel: wie hem at zag ze vliegen. Symbiont bij berk, den of eik. Heideknotszwam (foto: K. Moleberghs) Vuurzwammetje Prachtig rood gekleurd zwammetje, heel typisch voor voedselarm heideterrein. Je treft het meestal aan tussen grassen of mos na flink wat regen. Behoort tot de familie van de wasplaten: de plaatjes voelen vet aan en staan ver uit elkaar. Heksenboter Deze rare gele massa is niet echt een paddestoel, maar een slijmzwam. Uit gekiemde sporen ontstaan zweepdiertjes die zich verenigen tot een plasmodium dat zich zelfs kan verplaatsen! Wanneer dit genoeg voedsel heeft opgenomen, trekt het zich samen en krijgt het een bruinzwart velletje waaronder zich nieuwe sporen ontwikkelen. Als die rijp zijn, barst het omhullende vlies en worden ze verspreid. Op een geschikte plek terechtgekomen begint de kringloop opnieuw. 4

5 Berkenzwam De sporen van de berkenzwam dringen binnen in levende berken die reeds hun kruin of een flink deel van hun takken kwijt zijn. Deze paddestoel, die het hele jaar aanwezig is, is een bruinrotter: hij verteert de houtcellulose zodat er op de duur van de hele boom nog enkel wat bruine brokjes overblijven. Werd vroeger door barbiers gebruikt om hun scheermes te wetten. Berkenzwam (foto: K. Moleberghs) Hygrophoropsis aurantiaca) Valse hanenkam (foto: J. Paulussen) Gewone franjezwam Symbiont met bomen op voedselarme bodem. Een soort die sterk bedreigd is ten gevolge van overbemesting. Je komt dit prachtjuweeltje dan ook wel eens tegen op afgeplagde bodem. Valse hanenkam Komt in sommige jaren overvloedig veel voor. Als er voldoende neerslag valt, groeien ze uit tot prachtige paddestoelen die met hun zacht oranje tint de heide een feestelijk kleurtje geven. Kijken mag Zowel in Nederland als Vlaanderen is het verboden om paddestoelen te plukken in bos- en natuurgebieden. In tegenstelling tot een aantal buurlanden kennen wij niet de traditie van het paddestoelen plukken voor consumptie. Het is niet omdat in de meeste paddestoelengidsen vermeld staat of een paddestoel eetbaar of giftig is, dat je ze uit de natuur mag wegnemen. Paddestoelengidsen zijn meestal geschreven door auteurs uit het buitenland waar het eten van wilde paddestoelen een traditie is die doorgegeven wordt van ouders op kinderen en waar dat ook toegestaan is omdat de natuur er minder erg aan toe is dan bij ons. Een aantal soorten, zoals de welbekende Parijse champignon en de oesterzwam, zijn gemakkelijk te kweken en daardoor ook het hele jaar in de handel te vinden. Let er misschien wel op dat je geen soorten koopt die in het buitenland uit bossen werden geroofd. Telephora terrestris Gewone franjezwam (foto: J. Paulussen) 5

6 Suillus bovinus Koeienboleet (foto: J. Paulussen) Gomphidus roseus Roze spijkerzwam (foto: J. Paulussen) Koeienboleet Niet alle paddestoelen hebben plaatjes onder aan hun hoed. Bij de boleten zie je onder aan gaatjes. De kleverige koeienboleet kreeg zijn naam omdat hij vroeger gegeten werd door koeienhoeders, die zich geen fijnere soorten zoals het eekhoorntjesbrood konden veroorloven want die waren voorbehouden voor de rijke elite. Symbiont met dennen, vaak aan de rand van paden op vochtige plekken. Roze spijkerzwam Tussen de koeienboleten kan je een paddestoel vinden die een beetje de vorm van een spijker heeft: de roze spijkerzwam. Hij parasiteert op de zwamvlok van de koeienboleet. Rode lijstsoort. Gele aardappelbovist Ja, ook dit is een paddestoel, alhoewel hij meer weg heeft van een aardappel. Bij rijpheid barst hij bovenaan open en komt er een wolk zwart sporenpoeder vrij. Kinderen noemen deze paddestoel wel eens gasbom, maar elkaar er mee bekogelen is best gevaarlijk want bij aanraking kunnen de sporen erge allergische reacties veroorzaken en als ze in de ogen komen zou dat zelfs tot blindheid kunnen leiden. Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist (foto: J. Paulussen) Moederkoren op pijpenstro Pijpenstrootjemoederkoren Vanaf begin september kan je vooral na regenrijke zomers in de aren van het pijpenstrootje zwarte klauwtjes aantreffen. Dit zijn sclerotia of voedselknolletjes die bij rijpheid afvallen en waarop zich dan kleine vruchtlichaampjes ontwikkelen die sporen vormen. Het is een zeer giftig zwammetje, verwant aan het echte moederkoren dat in de Middeleeuwen veelvuldig voorkwam op graangewassen en toen soms ernstige vergiftigingen van hele dorpen veroorzaakte. Het veroorzaakte o.m. stuipen, blindheid, contracties van de baarmoeder met vruchtafdrijving tot gevolg, gangreen die leidde tot verlies van ledematen of tot de dood. Kinderen kunnen dus beter niet Chinees breien met een pijpenstroostengel (het door de mond trekken van de rijpe zaadjes). 6

7 Waterwerk Loopkeveronderzoek( Begin 2005 werd gestart met het monitoren van de loopkevers in het Grenspark. Er was nog maar net met het onderzoek gestart of we kregen al melding van een wel erg bijzondere kever, namelijk de Harpalus neglectus. Deze soort werd in Vlaanderen voor het laatst in 1979 gevangen te Genk. Bovendien is deze soort nog maar in twee kilometer hokken bekend ná Op de Vlaamse Rode lijst staat de soort dan ook opgetekend als Met uitsterven bedreigd. In Nederland komt de soort wat meer voor, speciaal in de duinen en in de Veluwe. Maar ook dáár gaat de soort volgens de recente ecologische atlas van de Loopkevers sterk achteruit. Opvallend is nog, dat er een vondst van deze soort vóór 1970 bekend was in het militair oefenterrein in Ossendrecht (NL). Vermoedelijk is de soort dus altijd in het Grenspark aanwezig geweest. Water van belang voor het Grenspark. Stuw op Roosendaalse Vaart Harpalus neglectus Foto: M. Jacobs Vaste lezers van de Wissels weten van de inspanningen om de watersituatie in het Grenspark te verbeteren. Die werkzaamheden gaan onverminderd voort. De drinkwaterbedrijven laten zich niet onbetuigd. De PIDPA is aan het studeren op het herpositioneren van zijn bronnen. Hun vergunning schrijft namelijk voor, dat de winningen op termijn geen invloed meer mogen hebben op het waterpeil in de Kalmthoutse Heide. EVIDES is druk doende met de infiltratieproeven, bij het Wasseven is momenteel een proef gaande, om na te gaan waar de beste mogelijkheden daarvoor liggen en welke hoeveelheden mogelijk zijn. Ook de beheerders zijn druk in de weer om (daar waar mogelijk) nog wat te doen om het water niet te snel te laten afstromen, en dus het water in de grachten zo lang mogelijk op te stuwen. Ook wordt er uitvoering gegeven aan een belangrijk onderdeel uit het Beleidsplan, namelijk om delen van het gebied meer open te maken. Zo worden er dunningen in de bossen uitgevoerd en er vindt heideherstel plaats. Om goed te kunnen bepalen welke maatregelen het meeste rendement opleveren is een goed werkend hydrologisch model nodig. Voor dat model werd de basis gelegd door de afdeling Water van de Vlaamse Gemeenschap. Het Grenspark mocht op die basis verder werken, en gaf opdracht aan een ingenieursbureau om het model toepasbaar te maken voor het gehele Grenspark en zijn omgeving. Het samenstellen van dat hydrologisch model was nog een flinke klus. Het Grenspark kent nu éénmaal een nogal ingewikkelde geologische situatie. Moeder natuur is een beetje slordig geweest bij de opbouw van de bodem. Her en der liggen ondoorlatende (klei) lagen, maar er zitten ook nogal wat gaten in, waar water doorheen lekt. In een dergelijke situatie een goed werkend systeem maken, dat is geen sinecure. En dan moeten alle betrokken partijen het er ook nog over eens worden, dat het een goed model is en dat de uitkomsten ervan gezamenlijk benut kunnen worden. Maar het model is er nu, en er kan mee gewerkt worden. Wat we daar mee doen? Voorspellen waar het best water geïnfiltreerd kan worden. Of nagaan wat de effecten zijn als het waterpeil op het Eiland wordt verhoogd. Of wat er gebeurt als je het water in de Roosendaalse Vaart zou opstuwen. En de effecten van een verplaatsing van winningsputten zijn op deze manier ook beter te beoordelen. Kortom, een model waar alle partijen, en daarmee de natuur van het Grenspark, voordeel bij hebben. 7

8 Activiteitenkalender Alle wandelingen vinden plaats onder begeleiding van een gids. Laarzen (of waterdichte stapschoenen) meebrengen. Verrekijker kan nuttig zijn. Vertrek steeds vanaf NEC De Vroente Putsesteenweg 129, te Kalmthout (tenzij anders vermeld). Donderdag 29 september natuurwandeling Kortenhoeff, bezoek geitenhouderij en lunch aanmelden: tel. +31 (0) Deelname: 22,-/ 12,- (kinderen) Organisatie: SBB / restaurant Jagersrust / geitenhouderij Costa Kabrita Zondag 24 september Begin: uur trektellen op onze trektelpost aan het Muggepiske Organisatie: Natuurpunt Noorderkempen Zondag 2 oktober Begin: uur simultaantellingen op onze trektelpost aan het Muggepiske Organisatie: Natuurpunt Noorderkempen Zondag 2 oktober Vertrek: uur aan Parking IJshoeve, Papenmoerstraat te Essen-Hoek. Eko-route 248 Organisatie: Natuurpunt Noorderkempen Zondag 9 oktober Vertrek: uur natuurwandeling Organisatie: VMPA Kalmthout-Essen Zondag 30 oktober Vertrek: uur op zoek naar paddestoelen Organsatie: Natuurpunt Noorderkempen Zondag 6 november Vertrek: uur natuurwandeling Organisatie: VMPA Kalmthout-Essen Zondag 4 december Vertrek: uur natuurwandeling Organisatie: VMPA Kalmthout-Essen Cursus VOGELTREK (IN NEC DE VROENTE) Vrijdag 16 september om uur Cursus Vogeltrek (theorieles 1) Vrijdag 30 september om uur Cursus Vogeltrek (theorieles 2) Zaterdag 1 oktober om uur Trektelpost (praktijkles 1) Zaterdag 22 oktober om uur Trektelpost (praktijkles 1) Deelname: 25 ganse cursus, inschrijven verplicht bij Herman Jacobs (tel. 03/ ) Organisatie: Natuurpunt Noorderkempen Kunsttentoonstellingen Alle tentoonstellingen kunnen vrij bezocht worden tijdens de openingsuren van het NEC De Vroente, Putsesteenweg 129 te Kalmthout. September Schilderijen van mevr. Aerts Oktober Aquarel- en olieverfschilderijen van Ingrid Vandenbergh November Natuurfoto s van M. Moermen December Aquarellen en olieverfschilderijen van Elisa Knaepkens Tijdelijke tentoonstellingen GRAVEN, PLAGGEN en STEKEN Maart t/m 30 december 2005 De ontginning van de Kalmthoutse Heide door de eeuwen heen. We flitsen met de teletijdmachine naar de start van de tentoonstelling zo n vijf eeuwen terug. Tijdens onze reis met Suske en Wiske beleven we er de noeste arbeid op de Kalmthoutse Heide. De boer is volop aan het plaggen en de boerin plaatst de bijenkorven bij de bloeiende heidestruiken. Wat verder stapelen werkmannen de blokken turf op een vaarschuit. Later zien we arbeiders in de Kalmthoutse duinen zand scheppen voor de verhoogde spoorwegbedding in Antwerpen. Je komt er vast nog enkele tegen die uitrusten in de herberg van Moeder Kee. Ondertussen snijdt de bezembinder struikhei om nieuwe bezems te maken. We eindigen onze uitstap bij de schilders van de Grijze School die dit fraaie stukje natuur vastleggen op doek. Dankzij en ook ondanks die duizenden handen werd de Kalmthoutse Heide een brok natuur waar wij nu volop van kunnen genieten. BIJENTEELTMUSEUM Tentoonstelling Een bij voor jou en mij! 23 april tot 30 september 2005 Bijenteeltmuseum, Putsesteenweg 131, 2920 Kalmthout. Open: elk weekend van 10u tot 17u tijdens zomervakantie dagelijks van 10u tot 17 (maandag gesloten) Inkom: volwassenen 2,00 kinderen 0,75 Contactadressen: Natuurpunt afdeling Noorderkempen: Hedwig Lauriks, tel: (00-32)-(0) Dienst Toerisme Kalmthout: Tel: (00-32)-(0) VMPA afdeling Kalmthout - Essen: Chris Vander Sypt, tel: (00-32)-(0) De Vroente: Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout. Tel: (00-32)-(0) Openingsuren: van maandag tot vrijdag: 9 tot 17 uur zaterdag en zondag : 14 tot 17 uur. Staatsbosbeheer (SBB): Sonja Vrijenhoek, boswachter. Tel: (00-31)-(0) Afdeling Natuur: Karel Molenberghs, natuurwachter. Tel: (00-32)-(0)

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet?

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? DRIEMAANDELIJKS VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VZW - JUNI - AUGUSTUS 2010 - JAARGANG 17 - NUMMER 2 Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? t Asbroek, een kleinood verscholen

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012 Jaargang 17, nummer 1 REESTINFO Maart 2012 Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest IN DIT NUMMER: Van het bestuur 2 Ledenvergadering 3 Tjiftjaf 5 Herbora 6 Natuurfotografie 7 Klaas en Henny 8 Zwarte

Nadere informatie

Naaldbossen in Nederland

Naaldbossen in Nederland Naaldbossen in Nederland Bedreigde levensgemeenschappen N ederl andse M ycologische V ereniging De Goudvinkzwam groeit op verrotte stronken van naaldbomen, vooral Fijnspar en dennen. De laatste decennia

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Werkgroep Monitoring - Stichting RAVON Nieuwsbrief nr. 19 is bestemd voor medewerkers van het Meetnet Reptielen

Nieuwsbrief van de Werkgroep Monitoring - Stichting RAVON Nieuwsbrief nr. 19 is bestemd voor medewerkers van het Meetnet Reptielen REGIOCOÖRDINATOREN DUINEN PWN NOORD HOLLLAND: Cees de Vries v. Oldenbarneveldweg 40 1901 KC Castricum Tel. 0251-662212 DUIN & KRUIDBERG: Ruud Luntz Duinlustweg 26 2051 AB Overveen Tel. 023-5241908 AMSTERDAMSE

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Datum maart 2006 Colofon Provincie Noord-Brabant Directie Ecologie Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Nadere informatie

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE "de KROENEKRAAN" VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE JAARGANG : 23 NUMMER : 3 JULI 2013 1 Z O M E R 2 2 INHOUD - De Trosbosbes een lastige indringer in de Peel 4 6 - Dood doet leven. 7 9 - Greppelsprinkhaan

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Haagwinde. Zuinig op stadsbomen. Speuren naar sporen historie. Zandhagedis als duindraakje. Stadsnatuur wordt groen. In dit nummer o.a.

Haagwinde. Zuinig op stadsbomen. Speuren naar sporen historie. Zandhagedis als duindraakje. Stadsnatuur wordt groen. In dit nummer o.a. Haagwinde In dit nummer o.a.: kwartaalblad van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor s-gravenhage e.o. 01 5e jaargang nr. maart 2012 Zuinig op stadsbomen Speuren naar sporen historie Zandhagedis

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk!

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk! Inhoudsopgave Van Binnen uit 2 Welkom bij IVN Veenendaal - Rhenen e.o... 3 Nieuwjaarsbrunch met wandeling. 3 Ereleden geïnterviewd. 4 Duurzaamheid, klimaat en behoud diversiteit: een kwestie van beschaving

Nadere informatie

Schoffelen. Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering

Schoffelen. Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering Schoffelen Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering Na het dubbeldikke zomernummer voelt deze Schoffelen wel erg dun aan. De redactie had natuurlijk een dikker nummer willen maken maar

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Landmacht. Militaire Vaders. Interview C-LAS. Nieuwe Landmachtbril. Vrouwenwerving. Waar genomen

Landmacht. Militaire Vaders. Interview C-LAS. Nieuwe Landmachtbril. Vrouwenwerving. Waar genomen Landmacht Interview C-LAS Nieuwe Landmachtbril Waar genomen Naam: Adjudant Ralph Davies Onderdeel: School Voor Vredesmissies, Amersfoort Functie: instructeur Wat moet je doen als je in een missiegebied

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Tuinkrant voor de leden van het Toepad 3e jaargang, nummer 1-2006 Muskusrat Plaag of delicatesse?

Tuinkrant voor de leden van het Toepad 3e jaargang, nummer 1-2006 Muskusrat Plaag of delicatesse? Algemeen Doeblad Tuinkrant voor de leden van het Toepad 3e jaargang, nummer 1-2006 Muskusrat Plaag of delicatesse? Op ons complex gesignaleerd! Zelf s de vlag wordt uitgehangen! Wat is nu het probleem

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Volkscultuur Magazine

Volkscultuur Magazine Volkscultuur Magazine IJzersterke volkscultuurprojecten Levens looprituelen Op zoek naar tradities jaargang 5, nr 2 zomer 2010 w w w.volkscult uur.nl Inhoud 4 Hoe ontwikkel je een ijzer sterk volkscultuurproject

Nadere informatie

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07 3-07 ndersteboven Een uitgave van Arbeidspastoraat DISK Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 Dankdag voor Gewas en Arbeid 3 november 2010

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Module 1 & 2 Concept: Schaarste en ruil

Module 1 & 2 Concept: Schaarste en ruil Module 1 & 2 Concept: Schaarste en ruil Het nieuwe economieprogramma 1 Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor

Nadere informatie

Goede voeding de beste levensverzekering!!!

Goede voeding de beste levensverzekering!!! Goede voeding de beste levensverzekering!!! Voorwoord. 3 Hoofdstuk 1 De werking van ons oerlichaam De jagers en verzamelaars. 4 Welk effect heeft dat nu nog voor ons. 5 Wat is de oplossing. 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland NatuurNabij Jaargang 36 - U i t g a v e 2 - m e i 2 0 0 9 Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland Vereniging voor natuur- en milieueducatie

Nadere informatie

25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders

25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders 25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders 25 Jaar vlinders tellen Tekst Chris van Swaay, Kars Veling, José Kok en Arco van Strien Foto s Tenzij anders vermeld: Chris van Swaay Rapportnummer VS2015.002 De Landelijke

Nadere informatie

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Leo Stockmann Anemoonweg 40 9765 HG Paterswolde Hannie Koeleman- Lusink Hemstukken 32a 9761 KM Eelde Martin Hols Boerhaaveweg

Nadere informatie

SpoorZoekeR. Kalmthoutse Heide, vier maand na de brand. De spoorwegberm als biotoop. Fast food voor meeuwen geeft overlast

SpoorZoekeR. Kalmthoutse Heide, vier maand na de brand. De spoorwegberm als biotoop. Fast food voor meeuwen geeft overlast SpoorZoekeR Magazine over het natuurbeleid in Vlaanderen jaargang 5 september 2011 www.natuurenbos.be afgiftekantoor 8400 Oostende - Erkenningsnummer 708746 - PB-nummer 3/11 Kalmthoutse Heide, vier maand

Nadere informatie