1.3. HET DIVERSITEITSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.3. HET DIVERSITEITSPLAN"

Transcriptie

1 1.3. HET DIVERSITEITSPLA Diversiteit is het enige wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben nze arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling. Denken we maar aan de vergrijzing, de vervrouwelijking, de inkleuring en de toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Eén van de grootste toekomstige uitdagingen voor ondernemingen wordt het omgaan met deze diversiteit. De noodzaak om een diversiteitsbeleid te implementeren dringt zich dan ook op binnen elke vooruitstrevende organisatie. Een diversiteitsbeleid is er op gericht om op een proactieve manier initiatieven te nemen teneinde uw organisatie zo divers mogelijk te maken. Dit kan door een divers werkpotentieel aan te trekken, dit te behouden en uw medewerkers aan te moedigen om samen te werken. Met een diversiteitsplan speelt u in op de ontwikkelingen die de huidige arbeidsmarkt doormaakt: door middel van concrete acties kan het personeelsbeleid van uw onderneming (profit, KM, vzw, social profit of lokaal bestuur) verder geoptimaliseerd worden, waardoor drempels voor ouderen, kortgeschoolden, arbeidsgehandicapten en allochtonen wegvallen. Een diversiteitsplan beperkt zich echter niet enkel tot deze doelgroepen, maar heeft oog voor de competenties van ALLE zittende en toekomstige medewerkers. Een diversiteitsplan is steeds maatwerk. Het is een soepel instrument waarbij men creatief en flexibel kan inspelen op de realiteit van de organisatie. Maatregelen op het terrein van werving en selectie, onthaal in de organisatie, aanpassingen in het opleidingsbeleid, retentie van medewerkers, coaching van leidinggevenden,... behoren tot de mogelijke acties. Het diversiteitsplan is een Vlaamse subsidiemaatregel waarmee u tot maximum euro kan investeren in het personeelsbeleid van uw onderneming. De subsidie kan aangewend worden om opleiding en consultancy in te huren en/of om loonkosten te recupereren van medewerkers die een (interne of externe) opleiding volgen of die nieuwe instrumenten ontwikkelen ten behoeve van de onderneming. Bovendien kan men voor het opstellen en opvolgen van het diversiteitsplan rekenen op de gratis begeleiding van een SERR-projectontwikkelaar Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit. diversity kit 9

2 Als onderneming kan u (éénmalig) op 3 types van diversiteitsplannen beroep doen Volgorde: instapdiversiteitsplan klassiek diversiteitsplan of cluster diversiteitsplan groeidiversiteitsplan Aantal acties: Looptijd: minimum 1 minimum 2 minimum 2 minimum mnd mnd mnd 6-12 mnd bedrijf betaalt 1/3 van de kosten Cofinanciering: 2/3 vd kosten tot max bedrijf betaalt 1/2 van de kosten 1/2 vd kosten tot max Elk bedrijf uit de cluster betaalt 1/3 vd kosten 2/3 vd kosten tot max bedrijf betaalt 1/2 van de kosten 1/2 vd kosten tot max Kosten: Startdata: Facturen (opleiding, consultancy & logistieke ondersteuning) én loonkosten 1 maart, (1 mei), 1 juni, 1 september of 1 december (opstarten met terugwerkende kracht is mogelijk) All zebras look the same, unless you re a zebra 10 diversity kit

3 Werkwijze van een diversiteitsplan U stelt u het aanvraagformulier op. De projectontwikkelaar helpt u hierbij. V R U koppelt de geplande acties van uw diversiteitsplan terug naar uw medewerkers (via de ondernemingsraad of syndicale vertegenwoordiging). De projectontwikkelaar legt uw diversiteitsplan ter advies voor aan de SERR van uw regio en aan de Administratie Werkgelegenheid. V R De Vlaamse minister van Werk keurt uw dossier goed op basis van een positief advies. T I J D E S Bij goedkeuring kan uw diversiteitsplan van start gaan: Het verloop van het plan dient u op regelmatige basis terug te koppelen naar uw medewerkers. Uw diversiteitsplan wordt ook op regelmatige basis opgevolgd door de projectontwikkelaar. Voor diversiteitsplannen die meer dan 1 jaar in beslag nemen, moet er halverwege de looptijd een tussentijds rapport opgesteld worden. De projectontwikkelaar begeleidt u hierbij. T I J D E S A a afloop van het diversiteitsplan wordt er samen met de projectontwikkelaar een eind- en een financieel rapport opgesteld. De projectontwikkelaar legt dit eindrapport eveneens ter advies voor aan de SERR van uw regio en aan de Administratie Werkgelegenheid. Tenslotte wordt het subsidiebedrag toegekend op basis van de uitgevoerde acties en de effectief gemaakte kosten. A diversity kit 11

4 Een greep uit het aanbod van mogelijke acties via een Diversiteitsplan Audit: meten is weten! Kwaliteit van de arbeid: personeelstevredenheid, stress, etc Veiligheid, HACCP, ergonomie, e.d. met als doel: kleine aanpassingen op de werkvloer en ontwikkelen van informatie op maat van de medewerkers Wervings- en selectieprocedure doorlichten Afstemming arbeid-gezin/vrije tijd Diversiteitsbeleid Verticale & horizontale mobiliteit (doorstroom, jobrotatie, promotie e.d.) Verloop & absenteïsme Werving & selectie: Uitbreiding wervingskanalen plossingen zoeken voor knelpuntvacatures Actieve wervingsinspanningen naar (een) kansengroep(en): voor de continuïteit van de onderneming kan verjonging van het personeelsbestand noodzakelijk zijn. De aanwerving van een oudere werknemer kan rust brengen in een afdeling. Meer kandidaten aantrekken door uw gelijke kansen visie te vermelden in de vacatures: onderneming X let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit Het ter beschikking stellen van stageplaatsen of werkervaringsplaatsen aan bijvoorbeeld leerlingen uit het deeltijds onderwijs. Een dergelijke stageplaats vereist dat de onderneming in de nodige begeleiding voorziet Een begeleide instroomactie (jobcoaching, informatiedag met rondleiding, IB, etc) Sensibilisering en informatie over het beroep verschaffen met als doel mensen aan te moedigen om het beroep aan te leren (vb. kijkstages, meeloopstages, rondleidingen voor scholen, e.d.) 12 diversity kit

5 Personeelsbeleid / HRM Uitwerken van een visie of mission statement waaruit blijkt dat diversiteit door de onderneming wordt gedragen Functieomschrijvingen, functievereisten, functieprofielen uitwerken of herbekijken Uittekenen van een opleidingsbeleid, met aandacht voor alle medewerkers Invoeren van competentiemanagement Invoeren van functioneringsgesprekken Aandacht voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit wordt een noodzaak in functie van de toenemende vergrijzing van de bevolking. Cruciale vraag is hoe kan ons personeelsbeleid bijdragen tot het productief en tevens gemotiveerd houden van onze werknemers, ook onze 50-plussers? Bvb. Loopbaanbeleid introcuceren (hoe willen de medewerkers hun loopbaan zien evolueren), opleidingsplannen uitwerken (zowel voor de nieuwe medewerkers als voor de anciens ), functiedifferentiatie invoeren (waardoor mensen niet steeds dezelfde taken moeten doen), etc. prichten van een denktank om rond bepaalde HR thema s na te denken en aanbevelingen te doen nthaal nthaalbrochure (visualisering, eenvoudig taalgebruik, e.d.) of onthaalvideo nthaalbeleid (onthaalmoment, onthaaldraaiboek, etc) ieuwkomers laten begeleiden door iemand van de werkvloer: peter-/meterschap invoeren Instrumenten ontwikkelen (zoals instructiefiches voor machines) waardoor nieuwe mensen sneller meekunnen op de werkvloer pleiding Concrete opleidingen aanpassen aan de mensen op de werkvloer (vb. HACCP training, of veiligheidstraining laten organiseren op maat van de kansengroepen). Dit kan ook door bepaalde aspecten te gaan visualiseren (werken met pictogrammen) Gebrek aan gemotiveerde medewerkers? Dan kan men op zoek gaan naar manieren om medewerkers meer polyvalent te maken (o.a. door roterende diensten, doorschuifsystemen op de werkvloer, e.d.m.), en dus meer kansen te bieden Training leidinggeven (o.a. voor meestergasten, ploegbazen en eerstelijns-verantwoordelijken): conflicthantering, leren motiveren, feedback geven, duidelijke instructies geven, etc. Interculturele communicatie op de werkvloer Weerbaarheidstraining voor kansengroepen: attitudetraining, leren omgaan met moeilijke klanten, multimediatraining (pc, internet,...), etc. Functioneringsgesprekken en/of evaluatiegesprekken leren voeren Bepaalde technische vormingen met het oog op het verhogen van de inzetbaarheid, doorstroom of behoud van de job Train de trainer, zodat bepaalde medewerkers een opleiding intern kunnen geven Training in functie van peter-/meterschap ederlands op de werkvloer Cursussen ergonomie (bvb hef- en tiltechnieken) Klantvriendelijkheid Teambuilding Training interculturele hulpverlening Vorming diversiteit: hoe ga ik om met verschillen tussen medewerkers, klanten, e.d. Concrete opleidingen aanpassen aan de mensen op de werkvloer (vb. HACCP training, of veiligheidstraining laten organiseren op maat van de W s). Dit kan ook door bepaalde aspecten te gaan visualiseren en dus met pictogrammen te werken Veiligheid Risicoanalyses van bepaalde werkposten Werken rond ergonomie, om op die manier rugklachten te vermijden Procedures voorzien om mensen in de onderneming te houden als ze een arbeidsongeval hebben gehad Visualisering van het veiligheidsbeleid, waardoor nieuwe mensen minder fouten maken en ongevallen vermeden kunnen worden EHB-training op maat van bepaalde doelgroepen diversity kit 13

6 on-discriminatie pnemen van een non-discriminatieclausule en/of een clausule betreffende het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag in het arbeidsreglement, met daaraan gekoppeld een klachtenprocedure Aanduiden en opleiden van een vertrouwenspersoon pstellen van een gedragscode met betrekking tot het omgaan met een divers personeelsbestand en een divers klantenbestand Sensibilisering van de werkvloer via affiches, workshops, rondetafels, e.d. met betrekking tot non-discriminatie, pesten, ongewenst seksueel gedrag, e.a. 14 diversity kit

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN 2014-2019, DIRECTIE PERSONEEL EN HRM

MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN 2014-2019, DIRECTIE PERSONEEL EN HRM MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN 2014-2019, DIRECTIE PERSONEEL EN HRM SOETKIN SUETENS 1 INHOUDSTAFEL I. ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. IDENTIFICATIE MANDAATHOUDER 4 2. JURIDISCH KADER 4 3. OPDRACHT MANDAATHOUDER

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

voor werving & selectie

voor werving & selectie Met uitneembaar overzicht van ALLE religieuze feestdagen TIPS voor werving & selectie Goed werk heeft geen kleur DIVERSITEIT inhoudsopgave 1. Kiezen voor diversiteit 4 2. REKRUTEREN 2.1 Hoe stel ik mijn

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID]

[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID] Portfolio sector lokale besturen [SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID] Onder dit motto werken de sectorconsulenten aan instrumenten om gemeenten, OCMW s en intercommunales

Nadere informatie

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Werken in Brussel AAN diversiteit in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Georganiseerd door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Gent, december 2010. Gent, een scheppende stad

Gent, december 2010. Gent, een scheppende stad Gent, december 2010 Gent, een scheppende stad In deze presentatie 1. De organisatie Stad Gent 2. Een diverse organisatie 3. Naar een nieuwe P&O visie 1. De organisatie Stad Gent Missie en Strategie De

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Dienst Emancipatiezaken VOORWOORD De Vlaamse Regering wil investeren

Nadere informatie

ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES

ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES 1 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Probleemanalyse 2.1. Instroom en imago van de sector 2.2. Opleiding en behoud van personeel 3. Acties 3.1. Acties naar instroom en imago

Nadere informatie

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten?

U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? U wilt de inzetbaarheid van uw personeel vergoten? Vraag nu subsidie aan voor externe ondersteuning. Dit kan al in 3 stappen! Zit uw organisatie in een verandertraject en kunt u ondersteuning gebruiken

Nadere informatie

COMPETENT BINNEN HET COMPETENTIEMANAGEMENT

COMPETENT BINNEN HET COMPETENTIEMANAGEMENT COMPETENT BINNEN HET COMPETENTIEMANAGEMENT Competenties? Competentie management? Competentie profielen? Aanpak? Informatie Aandachtspunten INHOUD: Pag. 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 3. Wat zijn competenties?

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

CLIËNT OF KONING? Hoe omgaan met discriminerend gedrag van cliënten? Een kijk op beleid

CLIËNT OF KONING? Hoe omgaan met discriminerend gedrag van cliënten? Een kijk op beleid 1 CLIËNT OF KONING? Hoe omgaan met discriminerend gedrag van cliënten? Een kijk op beleid 2 Situering Cliënten die hulpverleners discrimineren omwille van hun uiterlijk, geslacht of enig ander verschil.

Nadere informatie

EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID BIJ DE VLAAMSE OVERHEID: VERKENNING VAN HET ONDERZOEK

EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID BIJ DE VLAAMSE OVERHEID: VERKENNING VAN HET ONDERZOEK Spoor Human Resource Management EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID BIJ DE VLAAMSE OVERHEID: VERKENNING VAN HET ONDERZOEK Kathleen Vanmullem Prof. Dr. Annie Hondeghem Rapport D/2004/10106/032 December

Nadere informatie

Inhoud Executive summary: Een modern HR op maat van een moderne samenleving... 2

Inhoud Executive summary: Een modern HR op maat van een moderne samenleving... 2 CEEO Commissie voor Efficiënte en Effectieve Overheid datum Overgemaakt aan de Vlaamse Regering op 13 september 2011 onderwerp Advies nr.5 Een modern HR op maat van een moderne samenleving Inhoud Executive

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven

OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven brochure 2BNL 19/11/07 23:27 Page 1 OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement Hilda Martens en Joke Manshoven H. Martens, J. Manshove. Het verkrijgen van

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie