AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven"

Transcriptie

1 AMERICAN EXPRESS Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven De site voor kaartaccepterende bedrijven wordt ter beschikking gesteld door AMERICAN EXPRESS Payment Services Limited (hierna AMERICAN EXPRESS, onze, ons of wij ). Deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven bepalen hoe u en uw bedrijf de site voor kaartaccepterende bedrijven van American Express (webadreswww.americanexpress.nl/kaartaccepterendebedrijven ) en het gedeelte "promotiematerialen" van de site voor kaartaccepterende bedrijven (de "site voor kaartaccepterende bedrijven") kunnen gebruiken. Uw toegang tot en gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven is onderworpen aan onze websiteregels en -voorschriften, onze online privacyverklaring en uw voorwaarden voor kaartacceptatie, die tezamen deel uitmaken van de voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven en een juridisch bindende overeenkomst met u vormen. Belangrijke mededeling: Door uw toegang tot en gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven geeft u aan dat u de voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven heeft gelezen, dat u ze begrijpt en dat u ermee instemt. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u zich aanmeldt bij de site voor kaartaccepterende bedrijven. Als u deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven niet begrijpt of het niet eens bent met enige bepaling daarvan, DIENT U onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven. Gedefinieerde termen hebben de betekenis die hieraan in deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven en de voorwaarden voor kaartacceptatie is toegekend. Inhoud A. De site voor kaartaccepterende bedrijven B. Bevoegdheid C. Uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf D. Wijzigingen in de voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven E. Aanmaken profiel/beveiliging account F. Gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven G. Schending van de voorwaarden H. Rapporten I. Privacy J. Kosten

2 K. Intellectueel eigendom L. Beschikbaarheid van de site M. Algemene disclaimer en garantie-uitzonderingen N. Vrijwaring O. Systeemeisen & toegang P. Online geschillenbeslechting & elektronische afschriften Q. Overmacht R. Overdracht S. Totale overeenkomst / scheidbaarheid / verklaring van geen afstand T. Alternatieve geschillenbeslechting U. Aanvullende programmavoorwaarden A. De site voor kaartaccepterende bedrijven Op de site voor kaartaccepterende bedrijven heeft u toegang tot onze diensten voor kaartaccepterende bedrijven en kunt u met ons communiceren en bepaalde aspecten van uw account beheren. U kunt bijvoorbeeld: i. de gegevens van uw account bekijken en beheren, waaronder betaalgegevens, vragen over facturen van kaarthouders/opvragingen van ondersteunende documenten, geschillen/terugboekingen, bankrekeninggegevens ("accountinformatie"); ii. toegang krijgen tot diverse promotiematerialen; iii. specifieke rapporten voor kaartaccepterende bedrijven en brancherapporten bekijken en toegang krijgen tot branche-informatie ("rapporten") en iv. meer te weten komen over onze andere producten en diensten, acties en marketingaanbiedingen. Wij veranderen op gezette tijden de functionaliteit van de site voor kaartaccepterende bedrijven; bovendien zijn niet alle functies voor alle kaartaccepterende bedrijven beschikbaar. Onder "diensten" wordt verstaan het aan kaartaccepterende bedrijven beschikbaar stellen van diverse promotiematerialen, marketingprogramma's en andere content, informatie, producten en diensten. De op de site voor kaartaccepterende bedrijven beschikbare informatie en rapporten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en niet voor doorverkoop of verspreiding.

3 Na het plaatsen van een bestelling in het gedeelte "promotiematerialen" van de site voor kaartaccepterende bedrijven ontvangt u van ons een met daarin een bevestiging dat wij uw order hebben ontvangen. Dit betekent echter niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons; wij bevestigen die acceptatie aan u via een bevestigingsmail. Als wij uw bestelling accepteren, zullen wij u alle / een deel van de bestelde producten toezenden wanneer deze beschikbaar zijn. B. Bevoegdheid U verklaart en garandeert dat: i. u ten minste achttien (18) jaar oud bent; ii. iii. iv. u bevoegd bent om in te stemmen met deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven; indien u de site voor kaartaccepterende bedrijven namens een bedrijf gebruikt (bijvoorbeeld namens uw werkgever), dat dit bedrijf u gemachtigd heeft voor toegang tot en gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven en daaraan gerelateerde handelingen; u zich niet op enige onrechtmatige wijze of voor enig onrechtmatig doel, of in strijd met deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven of andere toepasselijke wetten, regels en voorschriften toegang zult verschaffen tot of gebruik zult maken van de site voor kaartaccepterende bedrijven; v. alle informatie die u aan American Express verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig is; vi. u uw gegevens zult bijwerken zo vaak als dat nodig is, zodat deze waarheidsgetrouw, juist en volledig blijven. C. Uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf De voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven vormen geen aanpassing, wijziging of aanvulling van uw American Express-kaartacceptatie-overeenkomst ( overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf ). In het geval van een verschil of conflict in of tussen uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf, deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven, de websiteregels- en voorschriften en/of de online privacyverklaring heeft uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf prioriteit, gevolgd door respectievelijk deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven, de websiteregels- en voorschriften en tot slot de online privacyverklaring. Er kunnen andere voorwaarden of meldingen aan u worden getoond wanneer u zich aanmeldt voor de site voor kaartaccepterende bedrijven, deze activeert, zich er toegang toe verschaft of gebruik maakt van bepaalde functies (bijvoorbeeld berichten die op een scherm of in pop-upvensters verschijnen). Als

4 u deze functies gebruikt, worden deze aanvullende voorwaarden een onderdeel van uw overeenkomst met ons. D. Wijzigingen aan de site voor kaartaccepterende bedrijven & voorwaarden American Express behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, bijvoorbeeld in verband met beveiliging, regelgeving of juridische vereisten, of in het kader van verbetering / aanpassing van de site voor kaartaccepterende bedrijven of verduidelijking van de voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven. Wijzigingen van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven geven wij aan door het aanpassen van de datum achter "Laatst gewijzigd op" aan het begin van de voorwaarden. Als u de site voor kaartaccepterende bedrijven blijft gebruiken na de "Laatst gewijzigd op"-datum, accepteert u daarmee de nieuwe voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven. Als u het niet eens bent met enige wijziging, dient u af te zien van het gebruik van de diensten. Het kan voorkomen dat wij zonder voorafgaande kennisgeving de site voor kaartaccepterende bedrijven en de functionaliteit daarvan wijzigen (we zouden bijvoorbeeld bepaalde rapporten of communicatiemogelijkheden kunnen schrappen). Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die ontstaat wanneer wij de site voor kaartaccepterende bedrijven of de voorwaarden op de hierboven beschreven wijze wijzigen. E. Aanmaken profiel / beveiliging account Om de site voor kaartaccepterende bedrijven en de diensten te kunnen gebruiken, dient u zichzelf aan te melden en een accountprofiel aan te maken (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord). U dient alle verplichte informatie voor uw profiel in te vullen. Deze dienen juist, actueel en naar waarheid te worden ingevoerd. Uw profiel bevat persoonlijke en zakelijke gegevens. Als wij vermoeden dat door u verstrekte gegevens niet geautoriseerd, juist, actueel of volledig zijn, kunnen wij u de toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven of resources hiervan weigeren. Ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven Als een overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf zodanig geregistreerd is dat deze ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven bevat (bijvoorbeeld voor afzonderlijke locaties), worden deze ondergeschikte accounts automatisch onder het hoofdaccount geregistreerd. Zodra een account voor een kaartaccepterend bedrijf is geregistreerd, moet binnen 60 dagen worden ingelogd op de site voor kaartacepterende bedrijven om de registratie te bevestigen. Als dit niet gebeurt, kan de toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven worden ingetrokken en het accountprofiel worden geannuleerd. Na een succesvolle registratie zijn niet alle functies van de site voor kaartaccepterende bedrijven onmiddellijk beschikbaar. Sommige gegevens van accounts voor kaartaccepterende bedrijven zijn pas na uur zichtbaar. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om via de diensten gegevens van de

5 account te bekijken of te wijzigen. Om uw aanmelding bij AMERICAN EXPRESS Online diensten voor kaartaccepterende bedrijven te annuleren moet u bellen met 9.00 tot uur via telefoonnummer optie 2. Wij wijzen u erop dat opzegging van uw account bij uw internetprovider (ISP) niet automatisch annulering van uw aanmelding bij deze dienst tot gevolg heeft. De site voor kaartaccepterende bedrijven dient tenminste één keer per 12 maanden te worden bezocht om de registratie actief te houden. Als dit niet gebeurt, wordt de toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven en de functies daarvan stopgezet en moet u uzelf opnieuw registreren en een nieuw account aanmaken om weer toegang te krijgen. Geheimhouding gebruikersnaam & wachtwoord Zorg dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim houdt. Verstrek of noem uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit aan wie dan ook, en sta niet toe dat iemand anders dan uzelf uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt voor toegang tot de dienst of uw accountprofiel. U dient ons direct op de hoogte te stellen van elk onrechtmatig gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord. U bent zelf volledig aansprakelijk voor alle activiteit op deze site voor kaartaccepterende bedrijven, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van de diensten met uw wachtwoord en/of het gebruik van uw account, inclusief alle aankopen en gemaakte kosten, tot aan het tijdstip waarop uw gebruik van de diensten wordt beëindigd. Hoewel American Express alles doet wat commercieel gezien redelijk is om de veiligheid en integriteit van de site voor kaartaccepterende bedrijven in stand te houden, erkent en accepteert u dat er geen garantie kan worden gegeven dat gegevens die via de site voor kaartaccepterende bedrijven of internet worden gecommuniceerd, absoluut veilig zijn. F. Gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven De toegang tot en het gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven is u alleen toegestaan op de wijze als beschreven in deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven. U stemt ermee in dat u de site voor kaartaccepterende bedrijven uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruikt en uitsluitend voor gebruik door en ten bate van uw eigen bedrijf, en niet voor doorverkoop, verspreiding of andere overdracht of beschikking, of voor gebruik door of ten bate van welke andere persoon of entiteit dan ook. U stemt ermee in dat u geen content, informatie of materialen waartoe u toegang heeft via de site voor kaartaccepterende bedrijven, zult gebruiken, overdragen, verspreiden of ter beschikking stellen op enigerlei manier die zou kunnen concurreren met ons bedrijf. G. Schending van de voorwaarden Als u deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven schendt, kunnen wij u de toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven ontzeggen of uw account annuleren. Wij behouden ons het

6 recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven of enige dienst te onderbreken of te beperken, indien wij frauduleuze of corrupte activiteiten vermoeden, of om de veiligheid en integriteit van de site voor kaartaccepterende bedrijven of enige dienst te kunnen waarborgen. H. Rapporten U stemt ermee in alle rapporten en de inhoud daarvan ("vertrouwelijke informatie") als vertrouwelijk te behandelen. Het is u niet toegestaan vertrouwelijke informatie aan welke persoon of entiteit dan ook te verstrekken, of deze informatie direct of indirect te gebruiken ten bate van uzelf of enige andere partij, tenzij met onze schriftelijke toestemming. Toegang tot vertrouwelijke informatie dient te worden beperkt en alleen te worden verstrekt aan werknemers en vertegenwoordigers van het bedrijf voor wie die informatie absoluut noodzakelijk is. U bent verantwoordelijk voor elke schending van de vertrouwelijkheid door andere personen of entiteiten aan wie u de vertrouwelijke informatie bekend heeft gemaakt. I. Privacy Tijdens het registratieproces voor de site voor kaartaccepterende bedrijven verzamelen wij diverse soorten gegevens van u, waaronder uw naam en adres. Dit kunnen voor een deel persoonlijke gegevens zijn. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw identiteit te verifiëren, er zeker van te zijn dat u gerechtigd bent om u aan te melden voor de site voor kaartaccepterende bedrijven en in het algemeen voor het beheer van uw toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven en de inhoud daarvan. Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over uw account als kaartaccepterend bedrijf en uw gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven. Ook kunnen wij u informatie sturen over nieuwe producten en diensten en diverse aanbiedingen en acties. Als u geen direct marketing-communicatie wenst te ontvangen, kunt u: AMERICAN EXPRESS bellen op 9.00 tot uur via telefoonnummer optie 2, of klikken op de link 'UITSCHRIJVEN' in onze marketingmails. Raadpleeg voor meer informatie over ons privacybeleid onze online privacyverklaring. J. Kosten Er worden op dit moment geen kosten in rekening gebracht voor uw registratie bij de site voor kaartaccepterende bedrijven. AXP herziet haar kostenbeleid van tijd tot tijd en behoudt zich het recht voor om de kosten voor uw gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven geheel naar eigen goeddunken aan te passen. K. Intellectueel eigendom U verwerft geen rechten of licenties in of met betrekking tot de site voor kaartaccepterende bedrijven, behalve het beperkte, niet-exclusieve recht om de site voor kaartaccepterende bedrijven te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Als u de site voor kaartaccepterende bedrijven bezoekt of er

7 een bestelling plaatst of content (bijvoorbeeld rapporten) downloadt, zijn hierop deze voorwaarden van toepassing. De beschikbare informatie en content op of via de site voor kaartaccepterende bedrijven wordt beschermd door wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Deze wetten hebben betrekking op de rapporten, alle software, documenten, afbeeldingen, informatie, content en andere materialen, met uitzondering van uw posts ( service-content ). Met betrekking tot de site voor kaartaccepterende bedrijven en alle service-content, behalve als hieronder toegestaan, is het u verboden deze: - te wijzigen, - te reproduceren of kopiëren, - te verspreiden, - uit te zenden, tentoon te stellen of te publiceren, - te verkopen, - in licentie of sub-licentie te geven, - te herleiden tot de broncode, - afgeleide werken te creëren, - op te nemen in enig informatiezoeksysteem, - te dieplinken of te framen, - op enigerlei andere wijze of voor enigerlei commerciële of openbare doeleinden te gebruiken. Mits u zich houdt aan deze voorwaarden van de site van kaartaccepterende bedrijven en de wetten met betrekking tot intellectueel eigendom, verlenen wij u het beperkte en niet-exclusieve recht op toegang tot en gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven en de service-content, uitsluitend voor doeleinden gerelateerd aan het accepteren door uw bedrijf van American Express creditcards als wijze van betaling. Wij kunnen deze rechten herroepen en u kunt ze niet overdragen of in licentie geven. Met uitzondering van de hier verleende beperkte rechten behouden wij alle rechten, aanspraken en belangen voor met betrekking tot de service-content en de site voor kaartaccepterende bedrijven. L. Beschikbaarheid van de site Het kan voorkomen dat de site voor kaartaccepterende bedrijven tijdelijk niet toegankelijk is wegens periodiek onderhoud van hardware en/of software. American Express is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen of vertragingen op de site. Het enige wat u in een dergelijk geval kunt doen, is terugkeren naar de site voor kaartaccepterende bedrijven zodra deze weer beschikbaar is. M. Algemene disclaimer en uitsluiting van garantie Toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven en service-content wordt aangeboden als gratis onderdeel van uw zakelijke relatie met ons in uw hoedanigheid als kaartaccepterend bedrijf. American Express zal alle redelijkerwijs te verwachten deskundigheid en zorg inzetten bij het aan u ter beschikking

8 stellen van de site voor kaartaccepterende bedrijven en service-content, maar afgezien daarvan worden deze aangeboden zonder enige vorm van garantie en op basis van beschikbaarheid. Voor zover de wet ons dat toestaat, stellen wij de site beschikbaar zonder waarborg, garantie of voorwaarden van welke aard ook. American Express garandeert niet dat er geen aantasting van de beveiliging zal optreden. U bent niet verplicht om de site voor kaartaccepterende bedrijven te gebruiken en kunt offline met ons blijven samenwerken. Als u er echter voor kiest de site voor kaartaccepterende bedrijven te gebruiken, stemt er expliciet mee in dat uw gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven en servicecontent voor eigen risico is. N. Vrijwaring U stemt ermee in dat u American Express, haar moeder- en dochtermaatschappijen, filialen en licentiehouders en hun respectievelijke functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers vrijwaart van elke claim, eis, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten die voortvloeien of ontstaan uit uw gebruik van de diensten, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) schending van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven; (ii) nalatigheid met betrekking tot uw gebruik van de diensten; (iii) elke claim van een derde partij of schade veroorzaakt door uw gebruik van de dienst, zoals schending van rechten met betrekking tot intellectueel eigendom van de desbetreffende eigenaar, of inbreuk op privacywetgeving; (iv) elke wijziging of elk onrechtmatig gebruik van de diensten door uzelf of iemand die uw account gebruikt. O. Systeemeisen & toegang U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en in stand houden van geschikte internettoegang, alle vereiste telecommunicatiemiddelen en computerhardware en -apparatuur die nodig is voor de toegang en het gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven. U dient zich ervan te verzekeren dat uw internettoegang en -verbinding stabiel, veilig en vrij van storingen is. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw software en hardware compatibel zijn met de diensten. Voor het bekijken een deel van de content die via de site voor kaartaccepterende bedrijven beschikbaar wordt gesteld, is Adobe Reader vereist. Controleer voordat u dergelijke content gaat downloaden of u de juiste versie van Adobe Reader heeft. Is dat niet het geval, ga dan naar om de software in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Adobe te downloaden. Wij zijn niet aansprakelijk als uw transmissies, berichten, posts of transacties of andere activiteiten op of via de site voor kaartaccepterende bedrijven door welke oorzaak ook worden onderbroken, onmogelijk gemaakt of nadelig beïnvloed, of als de integriteit van een transmissie door welke oorzaak ook wordt belemmerd. Wij zijn bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor: - niet beschikbare bedrade of draadloze service, - mislukte, onderbroken of verkeerd geadresseerde berichten, - netwerkvertragingen, - beperkingen in de dekking, - systeemuitval, of

9 - onderbrekingen van de verbinding. P. Online geschillenbeslechting & elektronische afschriften Op de site voor kaartaccepterende bedrijven kunt u ervoor kiezen: i) accountafschriften online te ontvangen ("elektronische afschriften") en ii) uw geschillen online met ons te beslechten ("online geschillenbeslechting"). Elektronische afschriften Wanneer u de optie elektronische afschriften kiest, ontvangt u van ons geen afschriften meer per post. Ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven Als u (als de moederlocatie) een account als kaartaccepterend bedrijf heeft die ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven omvat (bijvoorbeeld afzonderlijke locaties), is het volgende van toepassing als u zich aanmeldt voor elektronische afschriften: i) Voor ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven die door ons individueel worden verrekend, zal het ondergeschikte kaartaccepterende bedrijf op de gebruikelijke manier papieren afschriften blijven ontvangen. Elk ondergeschikte kaartaccepterende bedrijf dient zich afzonderlijk aan te melden voor elektronische afschriften. ii) Ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven die door ons centraal met u worden verrekend, worden aangemeld voor elektronische afschriften en zullen geen afschriften meer via de post ontvangen. In alle gevallen kunnen de moederlocaties betalingsgegevens bekijken van alle afhankelijke locaties die volledig eigendom zijn van de moederlocatie. Online geschillenbeslechting Als u Online geschillenbeslechting selecteert, sturen wij u niet langer papieren meldingen van geschillen en stemt u ermee in dat u uitsluitend online via de site voor kaartaccepterende bedrijven met ons communiceert. Het is uw verantwoordelijkheid om via de site voor kaartaccepterende bedrijven nieuwe geschillen te bekijken en op deze geschillen te reageren door ons alle vereiste informatie te verstrekken. Alle informatie met betrekking tot geschillen moet online via de site voor kaartaccepterende bedrijven aan ons worden gezonden. Eventuele ondersteunende documentatie moet aan ons moeten worden geleverd binnen de termijnen die zijn vermeld in uw overeenkomst met ons als kaartaccepterend bedrijf. Als u op enig moment de site voor kaartaccepterende bedrijven niet kunt gebruiken om met ons te communiceren of om uw geschil te beheren, dient u schriftelijk contact met ons op te nemen binnen de termijnen die zijn vermeld in uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf. Uw gebruik van de site

10 voor kaartaccepterende bedrijven heeft op geen enkele wijze invloed op ons recht op terugvordering uit hoofde van uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf. Ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven Als u toegang heeft tot een account als kaartaccepterend bedrijf dat gerelateerde ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven omvat (bijvoorbeeld voor afzonderlijke locaties), heeft u de mogelijkheid om ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven aan te melden voor online geschillenbeslechting en de desbetreffende locatie aan te wijzen als de verantwoordelijke partij voor het beslechten van geschillen voor de die locatie. Q. Overmacht American Express is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van verplichtingen als gevolg van rampen, terreurdaden, civiele onrust, stakingen, stroomuitval, storingen in telecommunicatie, wijzigingen in toepasselijke wetten of regelgeving, brand of enige andere oorzaak die wij redelijkerwijs niet kunnen voorkomen of voorzien. R. Overdracht American Express mag alle of een deel van haar rechten of verplichtingen krachtens deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven overdragen zonder dat deze overdracht wordt beschouwd als een wijziging van deze voorwaarden en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. S. Totale overeenkomst / scheidbaarheid / verklaring van geen afstand Deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven en de daarin opgenomen websiteregels en -voorschriften vormen de totale overeenkomst tussen u en American Express met betrekking tot de site voor kaartaccepterende bedrijven. Als enige bepaling van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven door een bevoegde rechtbank rechtsongeldig, in strijd met de wet of om welke andere reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, worden die bepalingen zoveel als juridisch toelaatbaar is, uitgelegd overeenkomstig de intenties van de betrokken partijen en blijft de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven ongewijzigd. Het ongeldig verklaren van enige nietige, onwettige of anderszins onafdwingbare bepaling van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen in dit document. Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven niet uitoefenen of naleven, houdt dat niet in dat wij afstand doen van het desbetreffende recht of de desbetreffende bepaling, tenzij door ons schriftelijk erkend en overeengekomen. T. Alternatieve geschillenbeslechting

11 American Express zal alle claims en geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven zo efficiënt en eerlijk mogelijk onderzoeken en afhandelen. U stemt ermee in dat u in goed vertrouwen met ons onderhandelt en dat u, als het niet lukt overeenstemming te bereiken, de claim of het geschil eerst aan niet-bindende bemiddeling voorlegt. Als het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt het afgehandeld in overeenstemming met de bepalingen inzake geschillenbeslechting in de overeenkomst met u als kaartaccepterend bedrijf.

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN LEES DE VOLGENDE SERVICEVOORWAARDEN GOED DOOR. Deze servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op onze levering en uw gebruik van de

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Deze gebruikersovereenkomst is afgesloten tussen: Gebruiker (gelieve aan te vullen):... en VITO NV (Vlaamse Instelling voor Technologisch

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden")

bhaalu Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") 1. PREAMBULE Het product van Right Brain, bhaalu, is een Collaboratieve Video Recorder (CVR) die een nieuwe vorm van televisiekijken toelaat. Een CVR is een nieuw

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst.

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Deze Publishersovereenkomst wordt opgesteld door en tussen (A) TradeDoubler B.V., KvK nummer20100140,

Nadere informatie

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst... Artikel 3. Gebruiksrecht / Licentievoorwaarden... Artikel

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT BELANGRIJK LEES DEZE OVEREENKOMST VOOR U UW SONY-PRODUCT GEBRUIKT. GEBRUIK VAN UW PRODUCT HOUDT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR CLOUD-DIENSTEN

EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR CLOUD-DIENSTEN EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR CLOUD-DIENSTEN OVERWEGENDE DAT: 1. De Reseller zich - via een tussenpersoon in de hoedanigheid van zijn technische partner - specialiseert in de installatie, configuratie

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES GV2011 V1.2 pagina 1 van 5 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES Door de Overeenkomst Adminu online software applicaties en services te ondertekenen stemt u in met de hieronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie