AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven"

Transcriptie

1 AMERICAN EXPRESS Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven De site voor kaartaccepterende bedrijven wordt ter beschikking gesteld door AMERICAN EXPRESS Payment Services Limited (hierna AMERICAN EXPRESS, onze, ons of wij ). Deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven bepalen hoe u en uw bedrijf de site voor kaartaccepterende bedrijven van American Express (webadreswww.americanexpress.nl/kaartaccepterendebedrijven ) en het gedeelte "promotiematerialen" van de site voor kaartaccepterende bedrijven (de "site voor kaartaccepterende bedrijven") kunnen gebruiken. Uw toegang tot en gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven is onderworpen aan onze websiteregels en -voorschriften, onze online privacyverklaring en uw voorwaarden voor kaartacceptatie, die tezamen deel uitmaken van de voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven en een juridisch bindende overeenkomst met u vormen. Belangrijke mededeling: Door uw toegang tot en gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven geeft u aan dat u de voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven heeft gelezen, dat u ze begrijpt en dat u ermee instemt. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u zich aanmeldt bij de site voor kaartaccepterende bedrijven. Als u deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven niet begrijpt of het niet eens bent met enige bepaling daarvan, DIENT U onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven. Gedefinieerde termen hebben de betekenis die hieraan in deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven en de voorwaarden voor kaartacceptatie is toegekend. Inhoud A. De site voor kaartaccepterende bedrijven B. Bevoegdheid C. Uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf D. Wijzigingen in de voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven E. Aanmaken profiel/beveiliging account F. Gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven G. Schending van de voorwaarden H. Rapporten I. Privacy J. Kosten

2 K. Intellectueel eigendom L. Beschikbaarheid van de site M. Algemene disclaimer en garantie-uitzonderingen N. Vrijwaring O. Systeemeisen & toegang P. Online geschillenbeslechting & elektronische afschriften Q. Overmacht R. Overdracht S. Totale overeenkomst / scheidbaarheid / verklaring van geen afstand T. Alternatieve geschillenbeslechting U. Aanvullende programmavoorwaarden A. De site voor kaartaccepterende bedrijven Op de site voor kaartaccepterende bedrijven heeft u toegang tot onze diensten voor kaartaccepterende bedrijven en kunt u met ons communiceren en bepaalde aspecten van uw account beheren. U kunt bijvoorbeeld: i. de gegevens van uw account bekijken en beheren, waaronder betaalgegevens, vragen over facturen van kaarthouders/opvragingen van ondersteunende documenten, geschillen/terugboekingen, bankrekeninggegevens ("accountinformatie"); ii. toegang krijgen tot diverse promotiematerialen; iii. specifieke rapporten voor kaartaccepterende bedrijven en brancherapporten bekijken en toegang krijgen tot branche-informatie ("rapporten") en iv. meer te weten komen over onze andere producten en diensten, acties en marketingaanbiedingen. Wij veranderen op gezette tijden de functionaliteit van de site voor kaartaccepterende bedrijven; bovendien zijn niet alle functies voor alle kaartaccepterende bedrijven beschikbaar. Onder "diensten" wordt verstaan het aan kaartaccepterende bedrijven beschikbaar stellen van diverse promotiematerialen, marketingprogramma's en andere content, informatie, producten en diensten. De op de site voor kaartaccepterende bedrijven beschikbare informatie en rapporten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en niet voor doorverkoop of verspreiding.

3 Na het plaatsen van een bestelling in het gedeelte "promotiematerialen" van de site voor kaartaccepterende bedrijven ontvangt u van ons een met daarin een bevestiging dat wij uw order hebben ontvangen. Dit betekent echter niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons; wij bevestigen die acceptatie aan u via een bevestigingsmail. Als wij uw bestelling accepteren, zullen wij u alle / een deel van de bestelde producten toezenden wanneer deze beschikbaar zijn. B. Bevoegdheid U verklaart en garandeert dat: i. u ten minste achttien (18) jaar oud bent; ii. iii. iv. u bevoegd bent om in te stemmen met deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven; indien u de site voor kaartaccepterende bedrijven namens een bedrijf gebruikt (bijvoorbeeld namens uw werkgever), dat dit bedrijf u gemachtigd heeft voor toegang tot en gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven en daaraan gerelateerde handelingen; u zich niet op enige onrechtmatige wijze of voor enig onrechtmatig doel, of in strijd met deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven of andere toepasselijke wetten, regels en voorschriften toegang zult verschaffen tot of gebruik zult maken van de site voor kaartaccepterende bedrijven; v. alle informatie die u aan American Express verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig is; vi. u uw gegevens zult bijwerken zo vaak als dat nodig is, zodat deze waarheidsgetrouw, juist en volledig blijven. C. Uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf De voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven vormen geen aanpassing, wijziging of aanvulling van uw American Express-kaartacceptatie-overeenkomst ( overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf ). In het geval van een verschil of conflict in of tussen uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf, deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven, de websiteregels- en voorschriften en/of de online privacyverklaring heeft uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf prioriteit, gevolgd door respectievelijk deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven, de websiteregels- en voorschriften en tot slot de online privacyverklaring. Er kunnen andere voorwaarden of meldingen aan u worden getoond wanneer u zich aanmeldt voor de site voor kaartaccepterende bedrijven, deze activeert, zich er toegang toe verschaft of gebruik maakt van bepaalde functies (bijvoorbeeld berichten die op een scherm of in pop-upvensters verschijnen). Als

4 u deze functies gebruikt, worden deze aanvullende voorwaarden een onderdeel van uw overeenkomst met ons. D. Wijzigingen aan de site voor kaartaccepterende bedrijven & voorwaarden American Express behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, bijvoorbeeld in verband met beveiliging, regelgeving of juridische vereisten, of in het kader van verbetering / aanpassing van de site voor kaartaccepterende bedrijven of verduidelijking van de voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven. Wijzigingen van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven geven wij aan door het aanpassen van de datum achter "Laatst gewijzigd op" aan het begin van de voorwaarden. Als u de site voor kaartaccepterende bedrijven blijft gebruiken na de "Laatst gewijzigd op"-datum, accepteert u daarmee de nieuwe voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven. Als u het niet eens bent met enige wijziging, dient u af te zien van het gebruik van de diensten. Het kan voorkomen dat wij zonder voorafgaande kennisgeving de site voor kaartaccepterende bedrijven en de functionaliteit daarvan wijzigen (we zouden bijvoorbeeld bepaalde rapporten of communicatiemogelijkheden kunnen schrappen). Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die ontstaat wanneer wij de site voor kaartaccepterende bedrijven of de voorwaarden op de hierboven beschreven wijze wijzigen. E. Aanmaken profiel / beveiliging account Om de site voor kaartaccepterende bedrijven en de diensten te kunnen gebruiken, dient u zichzelf aan te melden en een accountprofiel aan te maken (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord). U dient alle verplichte informatie voor uw profiel in te vullen. Deze dienen juist, actueel en naar waarheid te worden ingevoerd. Uw profiel bevat persoonlijke en zakelijke gegevens. Als wij vermoeden dat door u verstrekte gegevens niet geautoriseerd, juist, actueel of volledig zijn, kunnen wij u de toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven of resources hiervan weigeren. Ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven Als een overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf zodanig geregistreerd is dat deze ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven bevat (bijvoorbeeld voor afzonderlijke locaties), worden deze ondergeschikte accounts automatisch onder het hoofdaccount geregistreerd. Zodra een account voor een kaartaccepterend bedrijf is geregistreerd, moet binnen 60 dagen worden ingelogd op de site voor kaartacepterende bedrijven om de registratie te bevestigen. Als dit niet gebeurt, kan de toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven worden ingetrokken en het accountprofiel worden geannuleerd. Na een succesvolle registratie zijn niet alle functies van de site voor kaartaccepterende bedrijven onmiddellijk beschikbaar. Sommige gegevens van accounts voor kaartaccepterende bedrijven zijn pas na uur zichtbaar. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om via de diensten gegevens van de

5 account te bekijken of te wijzigen. Om uw aanmelding bij AMERICAN EXPRESS Online diensten voor kaartaccepterende bedrijven te annuleren moet u bellen met 9.00 tot uur via telefoonnummer optie 2. Wij wijzen u erop dat opzegging van uw account bij uw internetprovider (ISP) niet automatisch annulering van uw aanmelding bij deze dienst tot gevolg heeft. De site voor kaartaccepterende bedrijven dient tenminste één keer per 12 maanden te worden bezocht om de registratie actief te houden. Als dit niet gebeurt, wordt de toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven en de functies daarvan stopgezet en moet u uzelf opnieuw registreren en een nieuw account aanmaken om weer toegang te krijgen. Geheimhouding gebruikersnaam & wachtwoord Zorg dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim houdt. Verstrek of noem uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit aan wie dan ook, en sta niet toe dat iemand anders dan uzelf uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt voor toegang tot de dienst of uw accountprofiel. U dient ons direct op de hoogte te stellen van elk onrechtmatig gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord. U bent zelf volledig aansprakelijk voor alle activiteit op deze site voor kaartaccepterende bedrijven, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van de diensten met uw wachtwoord en/of het gebruik van uw account, inclusief alle aankopen en gemaakte kosten, tot aan het tijdstip waarop uw gebruik van de diensten wordt beëindigd. Hoewel American Express alles doet wat commercieel gezien redelijk is om de veiligheid en integriteit van de site voor kaartaccepterende bedrijven in stand te houden, erkent en accepteert u dat er geen garantie kan worden gegeven dat gegevens die via de site voor kaartaccepterende bedrijven of internet worden gecommuniceerd, absoluut veilig zijn. F. Gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven De toegang tot en het gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven is u alleen toegestaan op de wijze als beschreven in deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven. U stemt ermee in dat u de site voor kaartaccepterende bedrijven uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruikt en uitsluitend voor gebruik door en ten bate van uw eigen bedrijf, en niet voor doorverkoop, verspreiding of andere overdracht of beschikking, of voor gebruik door of ten bate van welke andere persoon of entiteit dan ook. U stemt ermee in dat u geen content, informatie of materialen waartoe u toegang heeft via de site voor kaartaccepterende bedrijven, zult gebruiken, overdragen, verspreiden of ter beschikking stellen op enigerlei manier die zou kunnen concurreren met ons bedrijf. G. Schending van de voorwaarden Als u deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven schendt, kunnen wij u de toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven ontzeggen of uw account annuleren. Wij behouden ons het

6 recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven of enige dienst te onderbreken of te beperken, indien wij frauduleuze of corrupte activiteiten vermoeden, of om de veiligheid en integriteit van de site voor kaartaccepterende bedrijven of enige dienst te kunnen waarborgen. H. Rapporten U stemt ermee in alle rapporten en de inhoud daarvan ("vertrouwelijke informatie") als vertrouwelijk te behandelen. Het is u niet toegestaan vertrouwelijke informatie aan welke persoon of entiteit dan ook te verstrekken, of deze informatie direct of indirect te gebruiken ten bate van uzelf of enige andere partij, tenzij met onze schriftelijke toestemming. Toegang tot vertrouwelijke informatie dient te worden beperkt en alleen te worden verstrekt aan werknemers en vertegenwoordigers van het bedrijf voor wie die informatie absoluut noodzakelijk is. U bent verantwoordelijk voor elke schending van de vertrouwelijkheid door andere personen of entiteiten aan wie u de vertrouwelijke informatie bekend heeft gemaakt. I. Privacy Tijdens het registratieproces voor de site voor kaartaccepterende bedrijven verzamelen wij diverse soorten gegevens van u, waaronder uw naam en adres. Dit kunnen voor een deel persoonlijke gegevens zijn. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw identiteit te verifiëren, er zeker van te zijn dat u gerechtigd bent om u aan te melden voor de site voor kaartaccepterende bedrijven en in het algemeen voor het beheer van uw toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven en de inhoud daarvan. Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over uw account als kaartaccepterend bedrijf en uw gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven. Ook kunnen wij u informatie sturen over nieuwe producten en diensten en diverse aanbiedingen en acties. Als u geen direct marketing-communicatie wenst te ontvangen, kunt u: AMERICAN EXPRESS bellen op 9.00 tot uur via telefoonnummer optie 2, of klikken op de link 'UITSCHRIJVEN' in onze marketingmails. Raadpleeg voor meer informatie over ons privacybeleid onze online privacyverklaring. J. Kosten Er worden op dit moment geen kosten in rekening gebracht voor uw registratie bij de site voor kaartaccepterende bedrijven. AXP herziet haar kostenbeleid van tijd tot tijd en behoudt zich het recht voor om de kosten voor uw gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven geheel naar eigen goeddunken aan te passen. K. Intellectueel eigendom U verwerft geen rechten of licenties in of met betrekking tot de site voor kaartaccepterende bedrijven, behalve het beperkte, niet-exclusieve recht om de site voor kaartaccepterende bedrijven te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Als u de site voor kaartaccepterende bedrijven bezoekt of er

7 een bestelling plaatst of content (bijvoorbeeld rapporten) downloadt, zijn hierop deze voorwaarden van toepassing. De beschikbare informatie en content op of via de site voor kaartaccepterende bedrijven wordt beschermd door wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Deze wetten hebben betrekking op de rapporten, alle software, documenten, afbeeldingen, informatie, content en andere materialen, met uitzondering van uw posts ( service-content ). Met betrekking tot de site voor kaartaccepterende bedrijven en alle service-content, behalve als hieronder toegestaan, is het u verboden deze: - te wijzigen, - te reproduceren of kopiëren, - te verspreiden, - uit te zenden, tentoon te stellen of te publiceren, - te verkopen, - in licentie of sub-licentie te geven, - te herleiden tot de broncode, - afgeleide werken te creëren, - op te nemen in enig informatiezoeksysteem, - te dieplinken of te framen, - op enigerlei andere wijze of voor enigerlei commerciële of openbare doeleinden te gebruiken. Mits u zich houdt aan deze voorwaarden van de site van kaartaccepterende bedrijven en de wetten met betrekking tot intellectueel eigendom, verlenen wij u het beperkte en niet-exclusieve recht op toegang tot en gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven en de service-content, uitsluitend voor doeleinden gerelateerd aan het accepteren door uw bedrijf van American Express creditcards als wijze van betaling. Wij kunnen deze rechten herroepen en u kunt ze niet overdragen of in licentie geven. Met uitzondering van de hier verleende beperkte rechten behouden wij alle rechten, aanspraken en belangen voor met betrekking tot de service-content en de site voor kaartaccepterende bedrijven. L. Beschikbaarheid van de site Het kan voorkomen dat de site voor kaartaccepterende bedrijven tijdelijk niet toegankelijk is wegens periodiek onderhoud van hardware en/of software. American Express is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen of vertragingen op de site. Het enige wat u in een dergelijk geval kunt doen, is terugkeren naar de site voor kaartaccepterende bedrijven zodra deze weer beschikbaar is. M. Algemene disclaimer en uitsluiting van garantie Toegang tot de site voor kaartaccepterende bedrijven en service-content wordt aangeboden als gratis onderdeel van uw zakelijke relatie met ons in uw hoedanigheid als kaartaccepterend bedrijf. American Express zal alle redelijkerwijs te verwachten deskundigheid en zorg inzetten bij het aan u ter beschikking

8 stellen van de site voor kaartaccepterende bedrijven en service-content, maar afgezien daarvan worden deze aangeboden zonder enige vorm van garantie en op basis van beschikbaarheid. Voor zover de wet ons dat toestaat, stellen wij de site beschikbaar zonder waarborg, garantie of voorwaarden van welke aard ook. American Express garandeert niet dat er geen aantasting van de beveiliging zal optreden. U bent niet verplicht om de site voor kaartaccepterende bedrijven te gebruiken en kunt offline met ons blijven samenwerken. Als u er echter voor kiest de site voor kaartaccepterende bedrijven te gebruiken, stemt er expliciet mee in dat uw gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven en servicecontent voor eigen risico is. N. Vrijwaring U stemt ermee in dat u American Express, haar moeder- en dochtermaatschappijen, filialen en licentiehouders en hun respectievelijke functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers vrijwaart van elke claim, eis, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten die voortvloeien of ontstaan uit uw gebruik van de diensten, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) schending van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven; (ii) nalatigheid met betrekking tot uw gebruik van de diensten; (iii) elke claim van een derde partij of schade veroorzaakt door uw gebruik van de dienst, zoals schending van rechten met betrekking tot intellectueel eigendom van de desbetreffende eigenaar, of inbreuk op privacywetgeving; (iv) elke wijziging of elk onrechtmatig gebruik van de diensten door uzelf of iemand die uw account gebruikt. O. Systeemeisen & toegang U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en in stand houden van geschikte internettoegang, alle vereiste telecommunicatiemiddelen en computerhardware en -apparatuur die nodig is voor de toegang en het gebruik van de site voor kaartaccepterende bedrijven. U dient zich ervan te verzekeren dat uw internettoegang en -verbinding stabiel, veilig en vrij van storingen is. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw software en hardware compatibel zijn met de diensten. Voor het bekijken een deel van de content die via de site voor kaartaccepterende bedrijven beschikbaar wordt gesteld, is Adobe Reader vereist. Controleer voordat u dergelijke content gaat downloaden of u de juiste versie van Adobe Reader heeft. Is dat niet het geval, ga dan naar om de software in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Adobe te downloaden. Wij zijn niet aansprakelijk als uw transmissies, berichten, posts of transacties of andere activiteiten op of via de site voor kaartaccepterende bedrijven door welke oorzaak ook worden onderbroken, onmogelijk gemaakt of nadelig beïnvloed, of als de integriteit van een transmissie door welke oorzaak ook wordt belemmerd. Wij zijn bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor: - niet beschikbare bedrade of draadloze service, - mislukte, onderbroken of verkeerd geadresseerde berichten, - netwerkvertragingen, - beperkingen in de dekking, - systeemuitval, of

9 - onderbrekingen van de verbinding. P. Online geschillenbeslechting & elektronische afschriften Op de site voor kaartaccepterende bedrijven kunt u ervoor kiezen: i) accountafschriften online te ontvangen ("elektronische afschriften") en ii) uw geschillen online met ons te beslechten ("online geschillenbeslechting"). Elektronische afschriften Wanneer u de optie elektronische afschriften kiest, ontvangt u van ons geen afschriften meer per post. Ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven Als u (als de moederlocatie) een account als kaartaccepterend bedrijf heeft die ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven omvat (bijvoorbeeld afzonderlijke locaties), is het volgende van toepassing als u zich aanmeldt voor elektronische afschriften: i) Voor ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven die door ons individueel worden verrekend, zal het ondergeschikte kaartaccepterende bedrijf op de gebruikelijke manier papieren afschriften blijven ontvangen. Elk ondergeschikte kaartaccepterende bedrijf dient zich afzonderlijk aan te melden voor elektronische afschriften. ii) Ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven die door ons centraal met u worden verrekend, worden aangemeld voor elektronische afschriften en zullen geen afschriften meer via de post ontvangen. In alle gevallen kunnen de moederlocaties betalingsgegevens bekijken van alle afhankelijke locaties die volledig eigendom zijn van de moederlocatie. Online geschillenbeslechting Als u Online geschillenbeslechting selecteert, sturen wij u niet langer papieren meldingen van geschillen en stemt u ermee in dat u uitsluitend online via de site voor kaartaccepterende bedrijven met ons communiceert. Het is uw verantwoordelijkheid om via de site voor kaartaccepterende bedrijven nieuwe geschillen te bekijken en op deze geschillen te reageren door ons alle vereiste informatie te verstrekken. Alle informatie met betrekking tot geschillen moet online via de site voor kaartaccepterende bedrijven aan ons worden gezonden. Eventuele ondersteunende documentatie moet aan ons moeten worden geleverd binnen de termijnen die zijn vermeld in uw overeenkomst met ons als kaartaccepterend bedrijf. Als u op enig moment de site voor kaartaccepterende bedrijven niet kunt gebruiken om met ons te communiceren of om uw geschil te beheren, dient u schriftelijk contact met ons op te nemen binnen de termijnen die zijn vermeld in uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf. Uw gebruik van de site

10 voor kaartaccepterende bedrijven heeft op geen enkele wijze invloed op ons recht op terugvordering uit hoofde van uw overeenkomst als kaartaccepterend bedrijf. Ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven Als u toegang heeft tot een account als kaartaccepterend bedrijf dat gerelateerde ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven omvat (bijvoorbeeld voor afzonderlijke locaties), heeft u de mogelijkheid om ondergeschikte accounts voor kaartaccepterende bedrijven aan te melden voor online geschillenbeslechting en de desbetreffende locatie aan te wijzen als de verantwoordelijke partij voor het beslechten van geschillen voor de die locatie. Q. Overmacht American Express is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van verplichtingen als gevolg van rampen, terreurdaden, civiele onrust, stakingen, stroomuitval, storingen in telecommunicatie, wijzigingen in toepasselijke wetten of regelgeving, brand of enige andere oorzaak die wij redelijkerwijs niet kunnen voorkomen of voorzien. R. Overdracht American Express mag alle of een deel van haar rechten of verplichtingen krachtens deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven overdragen zonder dat deze overdracht wordt beschouwd als een wijziging van deze voorwaarden en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. S. Totale overeenkomst / scheidbaarheid / verklaring van geen afstand Deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven en de daarin opgenomen websiteregels en -voorschriften vormen de totale overeenkomst tussen u en American Express met betrekking tot de site voor kaartaccepterende bedrijven. Als enige bepaling van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven door een bevoegde rechtbank rechtsongeldig, in strijd met de wet of om welke andere reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, worden die bepalingen zoveel als juridisch toelaatbaar is, uitgelegd overeenkomstig de intenties van de betrokken partijen en blijft de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven ongewijzigd. Het ongeldig verklaren van enige nietige, onwettige of anderszins onafdwingbare bepaling van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen in dit document. Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven niet uitoefenen of naleven, houdt dat niet in dat wij afstand doen van het desbetreffende recht of de desbetreffende bepaling, tenzij door ons schriftelijk erkend en overeengekomen. T. Alternatieve geschillenbeslechting

11 American Express zal alle claims en geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven zo efficiënt en eerlijk mogelijk onderzoeken en afhandelen. U stemt ermee in dat u in goed vertrouwen met ons onderhandelt en dat u, als het niet lukt overeenstemming te bereiken, de claim of het geschil eerst aan niet-bindende bemiddeling voorlegt. Als het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt het afgehandeld in overeenstemming met de bepalingen inzake geschillenbeslechting in de overeenkomst met u als kaartaccepterend bedrijf.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Welkom op de website van Pandora Escape

Welkom op de website van Pandora Escape Welkom op de website van Pandora Escape Pandora escape verzoekt u om zorgvuldig de huidige voorwaarden te lezen voordat u uw boeking maakt. Door het boeken van een evenement op de website van Pandora escape,

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyForum

Gebruiksvoorwaarden XyForum Dit is een voorbeeld van Gebruiksvoorwaarden zoals gegenereerd met de Gebruiksvoorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/gebruiksvoorwaardengenerator/ In dit

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt.

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt. Algemene Voorwaarden Versie 1, Laatst gewijzigd op 1 oktober 2015 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Tabster B.V. ( Tabster ). Tabster adviseert de Gebruiker deze Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Gebruiksvoorwaarden PatientCoach Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website PatientCoach.nl ( PatientCoach ) van het Leids Universitait Medisch Centrum, gevestigd te Leiden ( LUMC ). Lees deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust

Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Gebruiksovereenkomst van SeniorTrust Dit is een overeenkomst tussen u en SeniorTrust, waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en diensten die worden genoemd in

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website Gebruiksvoorwaarden websites ViopTo ViopTo exploiteert diverse internet fora waar Bezoekers een schat aan informatie kunnen vinden en kunnen delen. Om de gebruikservaring van ViopTo websites zo optimaal

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011 Algemene voorwaarden PostNL Checkout 2011 Inhoud 1. Definities 3 2. Rerouten 4 3. Gebruik data 5 4. Gebruik PostNL Checkout button 6 5. Profiel Data van Webshop 7 6. Beveiliging 8 7. Tijdsvakindicatie

Nadere informatie

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW!

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW! Definities De in de algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst volgens welke Lexima tegen betaling het gebruik

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten Gebruiksvoorwaarden Om DOQ te kunnen gebruiken, moet u zich eenmalig registreren via het registratieformulier. Op dit registratieformulier wordt u verzocht om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Doel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BE SPORTY VOOR KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BE SPORTY VOOR KLANTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BE SPORTY VOOR KLANTEN 6 november 2015 Pagina 1 van 5 1. Definities Onder de hieronder aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Directboodschappen functioneert als bemiddelaar tussen klant en bezorger.

Directboodschappen functioneert als bemiddelaar tussen klant en bezorger. Algemene Voorwaarden. Laatst bijgewerkt: 13 September 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten aangeboden door DirectBoodschappen B.V. en bij gebruik van de DirectBoodschappen

Nadere informatie

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website"). U wordt verzocht deze

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Afsprakenhuis B.V. Marssteden 150B 7547 TD Enschede E- mail:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webvink Testers

Algemene voorwaarden Webvink Testers Algemene voorwaarden Webvink Testers Artikel 1 Defenities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Platform: Site:

Nadere informatie

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW Privacy Beleid In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LF2018/Friesland.nl zowel online als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden die van tijd tot tijd zullen worden aangepast hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, per e-mail of per

Nadere informatie

mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202

mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202 Privacy Beleid mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202 Privacybeleid 01-01-2014 mlocal Products & Services B.V. ( mlocal of wij ) hecht er waarde aan uw online privacy te respecteren en erkent

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyStorage

Gebruiksvoorwaarden XyStorage Dit is een voorbeeld van SaaS voorwaarden zoals gegenereerd met de SaaS voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/saas-voorwaarden-generator/ In dit voorbeeld

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst INHOUDSOPGAVE 1. VOORWAARDEN SILENT CIRCLE DIENST... 3 1.1 UW DIENST SILENT CIRCLE... 3 2. RECHTEN, BEPERKINGEN EN BEVEILIGINGSMAATREGELEN... 4 2.1 SILENT CIRCLE

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MyDubsmashes

Algemene voorwaarden MyDubsmashes Algemene voorwaarden MyDubsmashes Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden Wanneer je MyDubsmashes gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Definities. Superdealux.com. Gebruik van de Website

Algemene voorwaarden. Definities. Superdealux.com. Gebruik van de Website Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website").

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN GRATIS KLANTSUPPORTSERVICEREGELING VOOR SMARTPHONE MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY

VOORWAARDEN VAN GRATIS KLANTSUPPORTSERVICEREGELING VOOR SMARTPHONE MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ACCEPTEERT. BlackBerry (zoals hieronder gedefinieerd) stelt U (zoals hieronder gedefinieerd) een gratis klantsupportserviceregeling ter beschikking vanaf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Missie

Algemene voorwaarden. Missie Algemene voorwaarden Missie XS2RA B.V., tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk radiologen werkzaam in Nederland met elkaar

Nadere informatie

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden Techem Portal De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van het internetaanbod binnen het online portaal van Techem B.V. gevestigd als Techem

Nadere informatie