Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding Het apparaat voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen GL/2- en TIFF-bestanden afdrukken Opslaan en afdrukken met gebruikmaking van de Document Server De functie en instellingen van het apparaat Bijlage Lees, voordat u dit apparaat gebruikt, deze handleiding zorgvuldig en bewaar deze op een handige plaats voor toekomstig gebruik. Voor veilig en correct gebruik dient u, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de Veiligheidsinformatie in Informatie over dit apparaat te lezen.

2 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde aanwijzingen en opmerkingen over de bediening en het gebruik van dit apparaat. Lees voor uw veiligheid en voordeel deze handleiding eerst zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding op een handige plaats om informatie snel te kunnen opzoeken. Belangrijk De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Het bedrijf aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor rechtstreekse, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade als gevolg van het omgaan met of het bedienen van deze machine. Originelen waarvan de reproductie is verboden bij wet, niet kopiëren of afdrukken. Het kopiëren of afdrukken van de volgende originelen is in het algemeen verboden door de plaatselijke wetgeving: bankbiljetten, belastingzegels, obligaties, aandeelbewijzen, bankcheques, cheques, paspoorten en rijbewijzen. Deze lijst is alleen maar een richtlijn en is niet volledig. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid of nauwkeurigheid. Overleg met uw juridische adviseur, mocht u vragen hebben over de rechtmatigheid van het kopiëren of afdrukken van bepaalde originelen. Let op: Het werken met bedieningsorganen of het uitvoeren van afstellingen of procedures anders dan gespecificeerd in deze handleiding, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. In deze handleiding worden twee maatstelsels gebruikt. Gebruik bij dit apparaat de metrische versie. en Sommige illustraties in deze handleiding kunnen enigszins van de gegevens van het werkelijke apparaat afwijken. Voor sommige landen kunnen bepaalde opties niet beschikbaar zijn. Raadpleeg uw plaatselijke leverancier voor nadere informatie hierover. Afhankelijk van het land waar u bent, kunnen bepaalde eenheden optioneel zijn. Raadpleeg uw plaatselijke leverancier voor nadere informatie hierover.

3 Handleidingen voor dit apparaat Raadpleeg de handleidingen die relevant zijn voor hetgeen u met het apparaat wilt doen. Belangrijk Media verschillen afhankelijk van de handleiding. De gedrukte en elektronische versies van een handleiding hebben dezelfde inhoud. Alleen als Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader is geïnstalleerd, kunnen de handleidingen als PDF-bestand worden bekeken. Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt, kunnen er ook html-handleidingen zijn. Om deze handleidingen te kunnen weergeven, moet er een webbrowser geïnstalleerd zijn. Voor details over de functies van de RW-3600 raadpleegt u de handleidingen voor deze optie. Informatie over dit apparaat Lees de Veiligheidsinformatie in deze handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken. Deze handleiding biedt een inleiding tot de functies van dit apparaat. U vindt er ook een toelichting bij het bedieningspaneel, voorbereidingsprocedures voor het gebruik van het apparaat, informatie over hoe tekst moet worden ingevoerd en over hoe de bijgeleverde cd-roms moeten worden geïnstalleerd. Bedieningshandleiding Standaardinstellingen In deze handleiding worden de gebruikersinstellingen en adresboekprocedures, zoals het registreren van faxnummers, adressen en gebruikerscodes, toegelicht. Raadpleeg deze handleiding tevens voor informatie over het aansluiten van het apparaat. Problemen oplossen Hier vindt u een handleiding bij het oplossen van veelvoorkomende problemen en wordt uitgelegd hoe papier, toner en andere verbruiksproducten moeten worden vervangen. Veiligheidsinformatie Deze handleiding is bedoeld voor de beheerders van dit apparaat. Het beschrijft de beveiligingsfuncties die de beheerders kunnen gebruiken om gegevens te beschermen tegen misbruik of om ongeautoriseerd gebruik van het apparaat te voorkomen. Deze handleiding bevat ook de procedures om beheerders te registreren en authenticatie van gebruikers en beheerders in te stellen. Kopieer-/Document Server-handleiding Beschrijft de functies en bewerkingen van het kopieerapparaat en de Document Server. Raadpleeg deze handleiding tevens voor informatie over het plaatsen van originelen. i

4 Printerhandleiding Beschrijft de functies en bewerkingen van de printer. Scannerhandleiding Beschrijft de functies en bewerkingen van de scanner. Netwerkhandleiding Beschrijft hoe u het apparaat kunt configureren en bedienen in een netwerkomgeving en hoe u de bijgeleverde software kunt gebruiken. Andere handleidingen Handleidingen voor dit apparaat Veiligheidsinformatie Verkorte Kopieerhandleiding Verkorte Printerhandleiding Verkorte Scanhandleiding PostScript3 Supplement UNIX Supplement Handleidingen voor DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installatiehandleiding DeskTopBinder Introductiehandleiding Handleiding Auto Document Link De geleverde handleidingen zijn specifiek per apparaattype. Bezoek onze website of raadpleeg een officiële leverancier voor informatie over het UNIX Supplement. Het PostScript3 Supplement en UNIX Supplement bevat functies en instellingen die dit model mogelijk niet heeft. ii

5 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat...i Verklaring van symbolen in deze handleiding...1 Symbolen...1 Displaypaneel...2 Eerste display...2 Vereenvoudigd display...3 Taaklijst...4 Scherm Taaklijst...4 Taken controleren in de takenlijst...5 De volgorde van taken wijzigen...6 Uitgestelde afdruktaken...7 Taken verwijderen...7 Taakhistorie controleren...8 Printereigenschappen Menu...9 Papier plaatsen in de handinvoer...12 Het papierformaat instellen met gebruikmaking van het bedieningspaneel...14 Aangepast papierformaat instellen met gebruikmaking van het bedieningspaneel...15 Kalkpapier of film instellen met behulp van het bedieningspaneel Het apparaat voorbereiden De verbindingsmethode bevestigen...19 Netwerkverbinding...19 Lokale verbinding...22 Het printerstuurprogramma installeren...23 Quick Install (Snelle installatie)...23 Het printerstuurprogramma installeren voor de geselecteerde poort...25 Als Windows-netwerkprinter gebruiken...36 Als een NetWare-printserver/externe printer gebruiken...38 Form Feed...40 Bannerpagina...40 Afdrukken na resetten van de printer...40 Het USB-printerstuurprogramma installeren...41 Windows Me - USB...41 Windows USB...43 Windows XP, Windows Server USB...44 Printeropties instellen...46 Condities voor bidirectionele communicatie...46 Als bidirectionele communicatie is uitgeschakeld...48 Font Manager 2000 installeren...49 Adobe PageMaker Version 6.0, 6.5 of 7.0 gebruiken...50 iii

6 2. Het printerstuurprogramma instellen RPCS - De printereigenschappen bewerken...51 Windows 95/98/Me - De printereigenschappen bewerken...51 Windows De printereigenschappen bewerken...53 Windows XP, Windows Server De printereigenschappen bewerken...55 Windows NT De printereigenschappen bewerken Andere afdrukbewerkingen Een PDF-bestand direct afdrukken...61 Afdrukmethode...61 Met gebruikmaking van DeskTopBinder Lite...62 Opdrachten gebruiken...66 De functie Afdruktaak gebruiken...67 De eerste afdruktaaklijst selecteren...71 Afdrukken vanaf het scherm Afdruktaken...73 Testafdruk...73 Beveiligde afdruk...77 Uitgestelde afdruk...81 Opgeslagen afdruk...85 Afdrukken vanaf het scherm Taak per Gebruiker-ID...90 De geselecteerde afdruktaak afdrukken...90 Alle afdruktaken afdrukken...92 Een afdruktaak annuleren...94 Een afdruktaak annuleren met gebruik van het bedieningspaneel...94 Windows - Een afdruktaak annuleren vanaf de computer...95 Het foutenlogbestand controleren...96 Spoolafdrukken...98 Afdrukken met gebruik van de Finisher Vouwen...99 Vouwtypen Voorzorgsmaatregelen voor Finisher Vouwen Sorteren Sorteren Geroteerd sorteren iv

7 4. GL/2- en TIFF-bestanden afdrukken Afdrukbare bestanden Afdrukken Met gebruikmaking van Web Printing Tool Gebruik vanuit HDI-stuurprogramma Gebruik vanuit de afdrukopdrachten Afdrukinstellingen voor GL/2 & TIFF filter Aanpassen van de Afdrukinstellingen voor GL/2 & TIFF filter Algemene instellingen GL/2 Afdrukinstellingen TIFF/CALS Afdrukinstellingen Het gebruik van HDI-stuurprogramma voor AutoCAD Setup cd-rom Installeren van het HDI-stuurprogramma Help weergeven en afdrukken Afdrukbare GL/2-bestanden HP-GL Specificaties HP-GL/2 Specificaties HP-RTL Specificaties Afdrukbare TIFF-bestanden TIFF Gegevensspecificaties Afdrukbare CALS-bestanden CALS Gegevensspecificaties Opslaan en afdrukken met gebruikmaking van de Document Server Toegang tot de Document Server De functie en instellingen van het apparaat Mainframe Functies Interface Bijlage Specificaties INDEX v

8 vi

9 Verklaring van symbolen in deze handleiding Symbolen In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt: Geeft belangrijke veiligheidsaanwijzingen aan. Als deze opmerkingen worden genegeerd, kan dit ernstig letsel of zelfs overlijden tot gevolg hebben. Zorg daarom dat u deze opmerkingen leest. Deze zijn te vinden in de paragraaf Veiligheidsinformatie van het hoofdstuk Informatie over dit apparaat. Geeft belangrijke veiligheidsaanwijzingen aan. Indien deze opmerkingen worden genegeerd, kan dit licht letsel of schade aan het apparaat of eigendommen tot gevolg hebben. Zorg daarom dat u deze opmerkingen leest. Deze zijn te vinden in de paragraaf Veiligheidsinformatie van het hoofdstuk Informatie over dit apparaat. Geeft punten aan die bij het gebruik van dit apparaat aandacht verdienen en beschrijft mogelijke oorzaken van papierstoringen, beschadiging van originelen of verlies van gegevens. Zorg dat u deze toelichting leest. Geeft aanvullende uitleg over de functies van het apparaat en biedt instructies voor het verhelpen van fouten in het gebruik. Dit symbool wordt aan het einde van de paragrafen weergegeven. Het geeft aan waar u aanvullende relevante informatie kunt vinden. [ ] Geeft de namen aan van de toetsen die op het display van het apparaat verschijnen. { } Geeft de namen aan van de toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat. 1

10 Displaypaneel In dit hoofdstuk wordt de configuratie met het weergavescherm beschreven, wanneer de printerfunctie is geselecteerd. Eerste display Belangrijk Het apparaat gaat off-line wanneer u instellingen aanmaakt, zelfs wanneer deze eerst online was. Wanneer u de instelling heeft aangemaakt, gaat het apparaat automatisch naar online. Indien u een instelling maakt wanneer het apparaat offline is, blijft het daarna offline. De weergegeven functies dienen als keuzetoetsen. Door licht in te drukken, kunt u een item selecteren of specificeren. Bij selectie of specificatie van een item op het display wordt het gemarkeerd. Grijsgekleurde toetsen (bijv. ) kunnen niet worden gebruikt NL ATW001S 1. Gebruiksstatus of mededelingen Geeft de huidige status van het apparaat weer, zoals Gereed, Offline en Afdrukken.... Informatie over de printopdracht (gebruikers ID en documentnaam) verschijnt in deze sectie. 2. [fonline] / [ Off line] Door op deze toetsen te drukken wisselt het apparaat tussen online en offline. De printer kan gegevens van de computer ontvangen wanneer deze online is. De printer kan geen gegevens van de computer ontvangen wanneer deze offline is. 3. [Form Feed] Druk op deze toets om alle gegevens af te drukken die in de invoerbuffer van het apparaat zijn achtergebleven. Wanneer het apparaat online is, verschijnt de status in het grijs. Deze functie is niet beschikbaar bij gebruik van de RPCS-printertaal. 4. [Taak reset] Druk op deze toets om de huidige afdrukopdracht te annuleren. Indien u op deze toets drukt wanneer het apparaat offline is en u Hex Dump hebt geselecteerd, wordt Hex Dump afgebroken. 2

11 5. [Afdruktaken] Druk hierop om de afdruktaken weer te geven die vanaf een computer zijn verstuurd. 6. [Foutenlogboek] Druk hierop om de foutlogboeken van de afdruktaken die vanaf een computer zijn verzonden, weer te geven. 7. [Takenlijst spoolen] Druk hierop om de gespoolde taken weer te geven. 8. Statusindicators papierlade De instellingen van de papierlade verschijnen. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnt de kopieerweergave. Dit is een standaardinstelling van de fabriek. Deze basisinstelling kan worden gewijzigd. Zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. Vereenvoudigd display In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u naar het vereenvoudigde display kunt schakelen. Als u op {Vereenvoudigd display} drukt, gaat het scherm van het eerste display over naar het vereenvoudigde display. Letters en toetsen worden in een groter formaat weergegeven, wat de bediening vergemakkelijkt. ATV002S Voorbeeld van een vereenvoudigd display Druk nogmaals op {Vereenvoudigd display} om terug te gaan naar het eerste display. Sommige toetsen worden in het vereenvoudigde display niet weergegeven. 3

12 Taaklijst Taken die via de modus Kopieerapparaat, Document Server of Printer worden afgedrukt, worden tijdelijk op het apparaat opgeslagen en vervolgens in dezelfde volgorde uitgevoerd. U kunt deze taken beheren met de functie Taaklijst. U kunt bijvoorbeeld onjuiste taakinstellingen annuleren of een spoeddocument afdrukken. De functie Taaklijst kan niet worden gebruikt als Kopiëren Onderbreken actief is. Documenten die met de scanner worden afgedrukt, worden niet weergegeven in de takenlijst. Scherm Taaklijst In deze paragraaf worden de displays en pictogrammen besproken die op het scherm Taaklijst worden weergegeven. Het scherm Taaklijst varieert afhankelijk van de vraag of [Taakopdracht] is geselecteerd met Afdrukprioriteit voor de Systeeminstellingen. Zie de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor de instellingsprocedure. Als [Taakopdracht] niet is geselecteerd: De taaklijst wordt voor elke functie weergegeven. NL ATY013S 4

13 Als [Taakopdracht] is geselecteerd: De taaklijst wordt weergegeven voor alle functies in de volgorde van de afdruktaken. NL ATY014S A Schakelen tussen taaklijsten voor elke functie. B Schakelen tussen [Huidige / In wachtrij takenlijst] en [Taakhistorie]. C Geeft gereserveerde taaknummers weer. D Geeft de functie weer die gebruikt wordt voor afdruktaken. : Taak afgedrukt met Kopieerapparaat : Taak afgedrukt met Printer : Taak afgedrukt met Document Server : Taak afgedrukt met DeskTopBinder : Taak afgedrukt met Web Image Monitor Verwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Taken controleren in de takenlijst U kunt de inhoud van taken in de takenlijst controleren. A Druk op [Takenlijst]. B Selecteer een taak waarvan u de inhoud wilt controleren. C Druk op [Details] en controleer vervolgens de inhoud. D Druk op [Afsluiten]. 5

14 De volgorde van taken wijzigen U kunt de volgorde van taken in de takenlijst controleren. A Druk op [Takenlijst]. B Selecteer de taak waarvoor u de volgorde wilt wijzigen. C Druk op [Volgorde wijzigen]. D Wijzig de volgorde met behulp van [Boven], [Vorige] of [Volg.]. E Druk op [OK]. 6

15 Uitgestelde afdruktaken U kunt afdruktaken uitstellen die in de wachtrij staan of momenteel worden afgedrukt. A Druk op [Takenlijst]. B Selecteer een taak die u wilt uitstellen. C Druk op [Afdr. onderbr.]. De geselecteerde taak en daaropvolgende taken worden onderbroken. Onderbr wordt weergegeven, links van de taken in de takenlijst die onderbroken zijn. Om de onderbroken taken te hervatten, drukt u op [Hervat afdrukken]. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [Taakopdracht] is opgegeven. Taken verwijderen U kunt een taak verwijderen die in de wachtrij staat of die momenteel wordt afgedrukt. A Druk op [Takenlijst]. B Selecteer een taak die u wilt verwijderen. C Druk op [Reserv. verw.]. D Druk op [OK]. Om meerdere afdruktaken te verwijderen, selecteer u ze in stap B. 7

16 Taakhistorie controleren U kunt de historie en de inhoud van afgedrukte taken bekijken. A Druk op [Takenlijst]. B Druk op [Taakhistorie]. Een lijst met voltooide taken verschijnt. C Selecteer een taak waarvan u de inhoud wilt controleren. D Druk op [Details] en controleer vervolgens de inhoud. E Druk op [Afsluiten]. 8

17 Printereigenschappen Menu Hieronder worden de instellingen en betekenissen van functies op het scherm Printereigenschappen besproken. Selecteer [Printereigenschappen] nadat u op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets heeft gedrukt. Zie de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor meer informatie. Lijst- / Proefafdruk Menu Meerdere lijsten Configuratiepagina Foutenlogboek Menulijst PS config. / Lettertype pagina PDF config. / Lettertype pagina Hex dump Beschrijving U kunt de configuratiepagina afdrukken en het foutenlogbestand. U kunt de huidige configuratiewaarden van het apparaat afdrukken. U kunt de lijst afdrukken met alle fouten die tijdens het afdrukken zijn geregistreerd. U kunt een Menulijst afdrukken met de functiemenu s van het apparaat. U kunt de huidige configuratie en een lijst geïnstalleerde Postscript-lettertypen afdrukken. U kunt de huidige configuratie en een lijst geïnstalleerde PDF-lettertypen afdrukken. U kunt afdrukken in de modus Hex dump. Onderhoud Menu Menu beveiligen Lijst- / proefafdruk beveligd Verwijder alle tijdelijke afdruktaken Verwijder alle opgeslagen afdr.taken Beschrijving Via deze functie kunt u menu-instellingen beschermen tegen onbedoelde wijzigingen. Zo wordt het onmogelijk menu-instellingen met normale procedures te wijzigen tenzij u de vereiste toetsen gebruikt. In een netwerkomgeving kunnen alleen beheerders veranderingen in menu-instellingen maken. U kunt het menu [Lijst- / proefafdruk beveligd] beveiligen. U kunt alle afdruktaken die tijdelijk in de machine zijn opgeslagen, verwijderen. U kunt alle afdruktaken die in het apparaat zijn opgeslagen, verwijderen. 9

18 Systeem Menu Foutenlogboek afdrukken Automatisch doorgaan Geheugenoverloop Beschrijving U kunt een foutrapport afdrukken als er een printerof geheugenfout optreedt. U kunt deze optie selecteren om Automatisch doorgaan in te schakelen. Als deze Aan is, wordt na een systeemfout het afdrukken hervat. Selecteer deze optie om een foutrapport geheugenoverflow af te drukken. 180 graden draaien Gebruik dit om de rotatie van het afdrukbeeld 180 graden te selecteren of te deselecteren. Tijd. afdr.taken autom. verw. Opgesl. afdr.tk. autom. verw. Originele afdruktakenlijst Gebruik van geheugen Kopieën Blanco pagina afdrukken Wachttijd gereserveerde taak Printertaal Sub papierformaat Handinvoer instellingsprioriteit Afdruk zonder marges Standaard printertaal Veranderen van lade U kunt kiezen om afdruktaken die tijdelijk in het apparaat zijn opgeslagen, automatisch te verwijderen. U kunt kiezen om afdruktaken die in de machine zijn opgeslagen, automatisch te verwijderen. U kunt het scherm Standaardprinter instellen als u op [Afdruktaken] drukt. U kunt de hoeveelheid van het geheugen selecteren dat wordt gebruikt in Lettertype prioriteit of Frame prioriteit, op basis van het papierformaat of de resolutie. U kunt het aantal afdruksets specificeren. Deze instelling wordt uitgeschakeld als het aantal af te drukken pagina s is ingesteld met het printerstuurprogramma of andere opdracht. U kunt instellen of u blanco pagina s afdrukt of niet. U kunt opgeven hoelang het apparaat wacht met het ontvangen van een afdruktaak alvorens het andere functies, zoals de kopieer- en scanfunctie, laat onderbreken. U kunt de printertaal specificeren. U kunt de voorziening Papierformaat (A4, LT) automatisch vervangen inschakelen. U kunt opgeven welke van de twee opties, (Printer) Driver/Opdracht of Apparaatinst., prioriteit heeft bij het bepalen van het papierformaat voor de handinvoerlade. U kunt instellen of u op het volledige blad afdrukt of niet. U kunt de standaardprintertaal instellen als het apparaat de printertaal niet automatisch kan vinden. U kunt instellen om over te schakelen van papierlade. 10

19 Host interface Menu Beschrijving I/O-buffer I/O time-out U kunt het formaat van de I/O-buffer instellen. Normaal gesproken is het niet nodig deze instelling te wijzigen. U kunt instellen hoeveel seconden het apparaat pauzeert voordat het een afdruktaak afrondt. Als doorgaans midden in andere afdruktaakgegevens gegevens binnenkomen via een andere poort, dient u de time-out periode groter te maken. PS Menu Gegevensnotatie Resolutie Menu Beschrijving U kunt een gegevensindeling selecteren. U kunt de resolutie van de afdruk instellen in dots per inch. PDF Menu Menu PDF wachtwoord wijzigen PDF Groepswachtwoord Resolutie Beschrijving U kunt het wachtwoord instellen voor het PDF-bestand dat PDF direct afdrukken uitvoert. U kunt het groepswachtwoord instellen dat al bij DeskTopBinder Lite is opgegeven. U kunt de resolutie van de afdruk instellen in dots per inch. Sommige opties kunnen niet worden ingesteld, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen. Voor meer informatie over de kopieerfuncties en systeeminstellingen, zie Kopieer-/Document Serverhandleiding en Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. Verwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 11

20 Papier plaatsen in de handinvoer Dit deel bevat instructies voor het plaatsen van papier in de handinvoer. Voor details over ondersteunde papierformaten en -typen, zie Over dit apparaat. Belangrijk Papier met een verticale lengte van ,4 mm (8,27" - 36") en een horizontale lengte van mm (10,12" - 78,74") kan vanuit de handinvoer worden gekopieerd. Plaats het papier in de lengte in de handinvoer of in de breedte zodat het in de invoerrichting past. Plaats het papier in de lengte in de handinvoer wanneer u papier met het formaat A0 K gebruikt. Wanneer u afdrukt via de handinvoer zijn de volgende functies niet mogelijk: Automatische lade selecteren Auto-lade wisselen Vouwen (wanneer de optionele Finisher Vouwen geïnstalleerd is) U kunt niet afdrukken of papier in de handinvoer plaatsen tijdens het afdrukken. A Stel het papierformaat in door middel van het printerstuurprogramma of het bedieningspaneel. U kunt de volgende procedures overslaan door [Printereigenschappen], [Systeem], [Handinvoer instellingsprioriteit] op [Driver/Opdracht] in te stellen. Dan kunt u het printerstuurprogramma gebruiken om het papierformaat op te geven. B Stel de papiergeleiders van de handinvoer in op het formaat van het papier. ATZ030S Als het papierformaat van de papiergeleider en het papier niet met elkaar in overeenstemming zijn, kan dit leiden tot scheve afdrukken of papierstoringen. C Stuur de afdruktaak naar het apparaat. 12

21 D Duw het papier voorzichtig met de tekstzijde boven in de handinvoer, tot de pieper klinkt. Plaats het papier centraal, zodat de ruimte aan beide zijden van de randen gelijk is. Duw het vervolgens voorzichtig naar binnen, zodat net contact maakt met de papiervoedingsrollers. Ondersteun het papier met uw handen tot het wordt ingevoerd. Het papier wordt automatisch in het apparaat ingevoerd en het afdrukken begint. ATZ031S E Controleer of het papier correct wordt ingevoerd. Plaats het papier tot u de pieptoon hoort. Wanneer u kalkpapier of film invoert, geeft u het papierformaat en -type op. Wanneer u meerdere pagina s afdrukt, voert u het volgende blad in. Druk niet op beide zijden van het papier af. Gebruik geen papier waarop al gekopieerd of afgedrukt is. Voor details over papiertype en -richting dat in de handinvoer kan worden geplaatst, zie Over dit apparaat. Om opgerold papier in te stellen, trekt u de onderste uitvoer-hulpgeleider naar voren en plaatst u vervolgens het opgerolde papier erop. Zie het Help-bestand van het printerstuurprogramma voor meer informatie over de instellingen van het stuurprogramma. Verwijzing Informatie over dit apparaat Kopieer-/Document Server-handleiding 13

22 Het papierformaat instellen met gebruikmaking van het bedieningspaneel Volg de onderstaande procedure om het apparaat in te stellen met gebruikmaking van het bedieningspaneel als u het standaardpapierformaat in de handinvoerlade plaatst. Belangrijk De volgende procedures zijn niet vereist als u [Driver/Opdracht] selecteert vanaf [Handinvoer instellingsprioriteit] in [Systeem] van [Printereigenschappen] (zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen). Stel het papierformaat in dat geval in met behulp van het printerstuurprogramma. Bij [Printereigenschappen], [Systeem], als u [Handinvoer instellingsprioriteit] instelt op [Driver/Opdracht], moeten de instellingen voor het papierformaat overeenkomen met de instellingen op het bedieningspaneel. Als deze niet overeenkomen, wordt een foutbericht weergegeven en het afdrukken wordt gestopt als [Printereigenschappen], [Systeem], [Automatisch doorgaan] niet is ingesteld. Zie de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor meer informatie over [Printereigenschappen]-instellingen. A Druk op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets op het bedieningspaneel. ATW003S B Druk op [Systeeminstellingen]. C Druk op het tabblad [Instell. papierlade] en druk vervolgens op [Printer handinvoer papierformaat]. D Selecteer het papierformaat. 14

23 E Druk op [OK]. F Druk op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets. Het eerste scherm wordt weergegeven. Wanneer u kalkpapier of film invoert, stelt u het papierformaat en papiertype in. Zie het Help-bestand van het printerstuurprogramma voor meer informatie over de instellingen van het stuurprogramma. Aangepast papierformaat instellen met gebruikmaking van het bedieningspaneel Volg de onderstaande procedure om het apparaat in te stellen met gebruikmaking van het bedieningspaneel als u een aangepast papierformaat in de handinvoerlade plaatst. Belangrijk Papierformaten die in de handinvoerlade kunnen worden geplaatst zijn mm (10,12-78,74 in) verticaal en ,4 mm (8,27-36 in) horizontaal. De volgende procedures zijn niet vereist als u [Driver/Opdracht] selecteert vanaf [Handinvoer instellingsprioriteit] in [Systeem] van [Printereigenschappen] (zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen). Stel het papierformaat in dat geval in met behulp van het printerstuurprogramma. Als u [Apparaatinst.] selecteert vanaf [Handinvoer instellingsprioriteit] in [Systeem] van [Printereigenschappen] (Bedieningshandleiding Standaardinstellingen), krijgen de instellingen die via het bedieningspaneel werden opgegeven prioriteit op de instellingen van het printerstuurprogramma. Als het printerstuurprogramma niet wordt gebruikt, selecteer dan [Apparaatinst.] vanaf [Handinvoer instellingsprioriteit] in [Systeem] van [Printereigenschappen] (zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen). Stel het papierformaat in door middel van het bedieningspaneel. A Druk op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets op het bedieningspaneel. ATW003S 15

24 B Druk op [Systeeminstellingen]. C Druk op het tabblad [Instell. papierlade] en druk vervolgens op [Printer handinvoer papierformaat]. D Druk op [Aangepast form.]. E Druk op [Verticaal], voer het verticale formaat van het papier in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op de toets {q}. F Druk op [Horizontaal], voer het horizontale formaat van het papier in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op de toets {q}. G Druk op [OK]. De papierformaten die u hebt opgegeven worden weergegeven. H Druk op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets. Het eerste scherm wordt weergegeven. Wanneer u kalkpapier of film invoert, stelt u het papierformaat en papiertype in. Zie het Help-bestand van het printerstuurprogramma voor meer informatie over de instellingen van het stuurprogramma. 16

25 Kalkpapier of film instellen met behulp van het bedieningspaneel Volg de onderstaande procedure om het apparaat in te stellen met gebruikmaking van het bedieningspaneel als u kalkpapier of film in de handinvoerlade plaatst. Belangrijk De volgende procedures zijn niet vereist als u [Driver/Opdracht] selecteert vanaf [Handinvoer instellingsprioriteit] in [Systeem] van [Printereigenschappen] (zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen). Stel het papierformaat in dat geval in met behulp van het printerstuurprogramma. Als u [Apparaatinst.] selecteert vanaf [Handinvoer instellingsprioriteit] in [Systeem] van [Printereigenschappen] (Bedieningshandleiding Standaardinstellingen), krijgen de instellingen die via het bedieningspaneel werden opgegeven prioriteit op de instellingen van het printerstuurprogramma. Als het printerstuurprogramma niet wordt gebruikt, selecteer dan [Apparaatinst.] vanaf [Handinvoer instellingsprioriteit] in [Systeem] van [Printereigenschappen] (zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen). Stel het papierformaat in door middel van het bedieningspaneel. A Druk op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets op het bedieningspaneel. ATW003S B Druk op [Systeeminstellingen]. C Druk op het tabblad [Instell. papierlade] en druk vervolgens op [Papiertype: Papierhandinvoer]. Druk op [TVolgende] om door de lijst te scrollen. 17

26 D Druk op [Kalkpapier] of [Film] in het gedeelte [Papiertype] wanneer u kalkpapier of film plaatst. E Druk op [OK]. Het papiertype dat u heeft geselecteerd wordt weergegeven. F Druk op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets. Het eerste scherm wordt weergegeven. De instellingen blijven geldig totdat u ze reset. Verwijder de instellingen voor de volgende gebruiker wanneer u heeft afgedrukt op kalkpapier of film. Zie het Help-bestand van het printerstuurprogramma voor meer informatie over de instellingen van het stuurprogramma. 18

27 1. Het apparaat voorbereiden De verbindingsmethode bevestigen Het apparaat ondersteunt netwerk- en lokale verbindingen. Controleer hoe het apparaat is aangesloten, voordat u het printerstuurprogramma installeert. Voer de installatieprocedure voor het stuurprogramma uit die van toepassing is op deze verbindingsmethode. Netwerkverbinding Het apparaat kan worden gebruikt als een Windows-afdrukpoort of netwerkprinter. Het apparaat als een Windows-afdrukpoort gebruiken Netwerkverbindingen kunnen worden ingesteld via Ethernet, IEEE 802,11b. Welke poorten beschikbaar zijn, wordt bepaald door de combinatie van het Windows-besturingssysteem en verbindingsmethode. ZZZ035S 19

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Printer/Scanner Unit Type 3045 Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beginnen Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Opslaan van bestanden

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Scanbestanden bezorgen Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB 423. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB 423 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005 T640, T642, T644 Gebruikershandleiding maart 2005 www.lexmark.com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking Netwerkhandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beginnen Bewerkingen met gecombineerde functies Document Server Gebruikersinstellingen (Systeeminstellingen) Adressen en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding RICOH TotalFlow Production Manager Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding Voorafgaand aan de installatie Installatie Version 3.0.0 Na de installatie Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000 2000

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM INLEIDING INHOUD Pagina 5 DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN 7 SOFTWARE INSTALLEREN (VOOR OPTIES) 0 PROBLEEM OPLOSSING EN NUTTIGE

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1 Dit document bevat informatie over de Fiery EXP4110 versie 1.1. Voordat u de Fiery EXP4110 met versie 1.1 gaat gebruiken, moet u kopieën maken van

Nadere informatie

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-9420CN

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-9420CN SOFTWAREHANDLEIDING MFC-9420CN Inhoudsopgave Sectie I Windows 1 Afdrukken De Brother-printerdriver gebruiken...1-1 Een document afdrukken...1-1 Handmatig Duplex printen...1-2 Gelijktijdig afdrukken, scannen

Nadere informatie

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT HOE U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

Printing System (X) Gebruikershandleiding. Installatie en instellingen

Printing System (X) Gebruikershandleiding. Installatie en instellingen Printing System (X) Gebruikershandleiding Installatie en instellingen Inhoud 1 Voorbereidingen Namen van onderdelen....................................................... 1-1 Hoofdgedeelte........................................................

Nadere informatie

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd

Nadere informatie

Handleiding voor de printerdrivers

Handleiding voor de printerdrivers Handleiding voor de printerdrivers Voor Windows Versie 7.0 Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 Verenigde

Nadere informatie

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Gebruiken

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Gebruiken HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Gebruiken HP LaserJet 1160 en HP LaserJet 1320 serie printer Gebruikershandleiding Copyrightinformatie 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2009 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie