NIS Notarieel Informatie Systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIS Notarieel Informatie Systeem"

Transcriptie

1 NIS RELEASE NOTES 2015 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) , F (0578)

2 2015 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronica of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden noch de auteur, noch Van Brug Software BV enige aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit document. Voor vragen of opmerkingen betreffende deze of andere documentatie gaarne contact opnemen met: Van Brug Software B.V. Kantooradres: Sportlaan 2h, 8181 BE Heerde Postadres: Postbus 123, 8180 AC Heerde Tel.: (0578) Fax: (0578) Web: 2

3 Inhoudsopgave 1 Algemeen Q KantoorCockpit/ZakenCockpit/PartijenCockpit CDR CCBR (Centraal Curatele- en bewindregister) KvK Expeditie ECH Rapportages Integratie Kadaster KIK-R Applicatiemanager Zakenadministratie NP/NNP kaart Aflijnen Getalconversie PTP Koffer PDF maken AFAS Profit Online Opslaan in NIS Diversen Auto-archiveer module 7 Versie: 2015-Q1

4 NIS release notes 2015 Algemeen 1 ALGEMEEN Dit document beschrijft de functionele uitbreidingen en verbeteringen in het Notarieel Informatie Systeem (NIS). Achter elke omschreven verbetering en/of verbetering staat het door Van Brug Software B.V. (VBS) gebruikte wijzigingsregistratienummer, welke mogelijk ook in eerder stadium met uw kantoor is gecommuniceerd. Deze beschrijving is behalve voor de applicatiebeheerder van het kantoor, ook bestemd voor de gebruikers van het systeem. Via dit document kan op deze manier kennis worden genomen van de verbeteringen en de nieuwe mogelijkheden van NIS. Medewerkers van VBS zijn continue actief met het verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van de software. Dat deze activiteiten tevens worden beïnvloed door externe factoren, zoals veranderde procedures bij het Kadaster, wetswijzigingen en de ontwikkelingen bij Microsoft op gebied van databases en besturingssystemen, is evident. 4 Versie: 2015-Q1

5 NIS release notes Q Q1 2.1 KantoorCockpit/ZakenCockpit/PartijenCockpit CDR Het is nu mogelijk om onder het afschrift van de akte, welke naar het CDR gezonden wordt, een extra tekst met betrekking tot de ondertekening op te laten nemen, bijvoorbeeld: Volgt ondertekening. Deze tekst kan in de Applicatie Manager op het tabblad [Algemeen] onder [Akten en Documenten] bij [Tekst voor ondertekening] ingesteld worden (7846). Wanneer er een akteregel reeds is verzonden met een Toelichting in het opmerkingenveld bij [Overdrachtsbelasting (OVB)] kan later in ditzelfde veld alsnog een correctie, bezwaar of verzoek worden ingediend ( / 7828). Indien er hyperlinks in de aktetekst staan, zorgt dit niet meer voor een foutmelding bij het koppelen van de akte aan de aktekaart, dan wel het versturen van de akte naar het CDR (7847). Indien er geen verbinding kan worden gemaakt met de webservice van CDR, bijv. door het ontbreken van een internetverbinding, dan wordt de Kantoorcockpit niet meer afgesloten (8269). Het koppelen/converteren naar PDF/A van een.docx document met een.doc extensie verloopt nu zonder foutmelding (8000). Indien melding wordt gegeven bij het versturen van de akte naar het CDR over een dubbele handtekening (bijvoorbeeld na het per abuis ondertekenen van de akte met het kantoorcertificaat in plaats van het beroepscertificaat in een eerdere situatie) kan worden volstaan met het opnieuw koppelen van (dezelfde) akte aan de aktekaart (7710). Na het koppelen van een akte wordt deze direct aangepast aan de breedte van het venster. Om de akte eventueel beter te bekijken, kunt u het previewscherm vergroten door deze te slepen (7942) CCBR (Centraal Curatele- en bewindregister) Er is een nieuwe integratie gemaakt met de webservice van het Centraal Curatele- en bewindregister; de opvolger van het Centraal Curateleregister. Alle recherches in de betreffende modules welke voorheen gedaan werden in voormeld Centraal Curateleregister zullen vanaf nu gedaan worden in het Centraal Curatele- en bewindregister. Indien u al gebruik maakte van de geïntegreerde recherches in het Centraal Curateleregister hoeft u verder niets instellen; de nieuwe integratie maakt gebruik van dezelfde inloggegevens zoals die voor het Centraal Curateleregister gebruikt werden (5392) KvK Het zoeken op een term met een zeer groot aantal zoekresultaten geeft geen foutmelding meer bij de KvK inzage (7243) Expeditie Ondanks dat er geen Dataplaza kantooraccount actief is, kan er nu toch eenvoudig gebruik worden gemaakt om mails te versturen vanuit de Expeditie module in de Zakencockpit (8127). Het is nu ook mogelijk om naast de backspaceknop ook de deleteknop te gebruiken om tekst te verwijderen in het berichtenscherm van de Expeditie (7770) ECH Versie: 2015-Q1 5

6 NIS release notes Q1 Na het invullen van de Kadastergegevens op de aktekaart voor het CDR zal er niet alleen voor de verrichting hypotheek (103) in ECH datum deel/nummer worden ingelezen, maar ook voor de volgende verrichtingen: - hypotheek luchtvaartuig (100); - hypotheek onroerende zaak (101); - hypotheek schip (102). (8131) Rapportages Voor het bijwerken van de omzet vanuit Profit m.b.t. externe rapportages is een aanpassing gedaan aan de VanBrug.Nis.OmzetMIVanBrug.Nis.OmzetMI.exe (7955). 2.2 Integratie Kadaster KIK-R Het probleem met het niet tonen van alle gerechtigden bij een vernummerd kadastraal perceel is opgelost. Als u op een dergelijk perceel zoekt, krijgt u in de trefferlijst alle (deel)eigenaren te zien (8023). Er is een indexering geplaatst in de database, waardoor het inladen van dossiers met veel percelen sneller zal gaan (8143) Applicatiemanager In de [Ontdubbel tool] is de mogelijkheid toegevoegd om het tabblad [Diversen] van de te verwijderen kaart mee te nemen naar de te behouden kaart. Dit vinkje staat standaard aan (7725). Op het tabblad [Algemeen] is bij de gegevens voor de Van Brug webservice de optie [maak gebruik van https voor verbinding met Van Brug webservice] weggehaald. Dit omdat de webservice nu standaard via https communiceert (7580). Wanneer een verlopen kantoorcertificaat is gekoppeld in de Applicatie Manager volgt hierover een melding bij het opstarten van de KantoorCockpit (7800). 2.3 Zakenadministratie NP/NNP kaart Aan de landentabel zijn de volgende laden toegevoegd: Bonaire, Sint Eustatius en Saba als één land volgens de ISO norm en Curaçao en Sint Maarten (8199). Na het massaal gereedmelden van zaken kon het voorkomen, dat in het veld [Aktedatum] ook een tijdstip stond vermeld. Dit tijdstip is nu niet meer zichtbaar (6878) Aflijnen Een bepaalde opmaak in een akte, met name de tabinstellingen, zorgt er in sommige gevallen voor, dat een akte niet goed wordt afgelijnd. Met de setting [verwijdertabs=1] in de formulier.ini onder het kopje [formulier] worden tijdens het aflijnen overbodige tabs weggehaald, waardoor het aflijnen wel goed zal gaan (6629) Getalconversie Bij toepassing van [Getalconversie] wordt nu de laatst gebruikte optie onthouden PTP 6 Versie: 2015-Q1

7 NIS release notes Q Koffer Indien in de voettekst PTP codes zijn opgenomen en er wordt gekozen voor [1 document per persoon aanmaken] dan wordt nu ook in het eerste document de voettekst ingevuld. Meer informatie over het werken met PTP codes in de voettekst van modellen kunt u verkrijgen bij onze afdeling Support (7996). Er is een aanpassing gemaakt, waardoor er in de geëxporteerde zaak geen onderhandse akte op de notaris [Overgedragen zaken] aangemaakt kan worden door het systeem. Er wordt nog wel een partij [Overgedragen zaken] aan de zaak gekoppeld, zodat daarop gezocht kan worden naar de overgedragen zaken. De overgedragen zaak kan, nadat deze gereed is, op de gebruikelijke manier gereed gemeld worden (4707) PDF maken Indien in Word in een document wordt gewerkt met [Wijzigingen bijhouden] en deze wijzigingen zijn nog niet definitief gemaakt, worden deze wijzigingen nu ook getoond in de PDF, indien de optie PDFPrinter=wordpdf in de formulier.ini wordt gebruikt. De PDF dient aangemaakt te worden in Word via de knoppen [PDFMaken] of [PDFMailen] (7864) AFAS Profit Online Er is een aanpassing gemaakt ten behoeve van de integratie met Afas Profit Online. Zodra er een storing is op de webservice van Afas zal hiervan een melding verschijnen tijdens het opstarten van de Kaartenbak en/of het VanBrugAutojournaal en zal de kaartenbak verder gewoon doorstarten. Het tabblad [Profit] zal echter niet beschikbaar zijn. Zodra de storing bij Afas verholpen is, dient de kaartenbak opnieuw gestart te worden om de verbinding weer tot stand te brengen (8334). In update heeft Afas een aanpassing gemaakt ten aanzien van de standaard betaalwijze van een crediteur. Deze was [5] SEPA. Aangezien SEPA thans standaard is, is de standaard betaalwijze in Afas Profit geworden: [1] betalingen in basisvaluta. Bij de conversie van de omgevingen na de update in Afas Profit zijn alle bestaande crediteuren waarbij de standaard betaalwijze was [5] SEPA, al omgezet naar de waarde [1] betalingen in basisvaluta. In verband hiermee is er een aanpassing gedaan in de kaartenbak en het VanBrugAutojournaal zodat de juiste waarde [1] betalingen in basisvaluta wordt meegegeven. Deze aanpassing is echter alleen relevant voor de kantoren die werken met het betaalvoorstel vanuit de facturering (crediteuren derdengelden) in combinatie met de betreffende Afas Profit versie Teneinde deze wijziging te activeren dient er in de kaartenbak.ini (normaalgesproken te vinden op K:\) onder het onderdeel [Profit] de volgende setting geplaatst te worden: Versie2016=True. (8382) Opslaan in NIS Het is nu ook mogelijk om lees- en ontvangstbevestigingen op te slaan (7611) Diversen In geval van bepaalde servers worden in een aantal onderdelen van de software de knoppen in het zwart weergegeven, hiervoor is een aanpassing gedaan in de volgende modules: [Royementen], [KvBAutoJournaal], [MIS], [VanBrugAutojournaal], [PMS], [Printmenu], [KPVS (Timer)] en [Opslaan in NIS (Outlook)] (6813). 2.4 Auto-archiveer module Versie: 2015-Q1 7

8 NIS release notes Q1 Er is een aanpassing gemaakt in de [Auto-archiveer module], waardoor er nu ingesteld kan worden, dat de zaken met bijbehorende zaakmappen na een vooraf ingestelde aantal dagen na datum gereed melden, gearchiveerd worden. U kunt meer informatie opvragen over de module bij onze afdeling Support (7593). 8 Versie: 2015-Q1

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleiding Delta/W in combinatie met

Handleiding Delta/W in combinatie met Handleiding Delta/W in combinatie met versie 1.1, februari 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Instellingen... 4 2.1 Parameters... 4 2.2 Parameters (S.05)... 4 2.3 Autorisatie (S.22)...

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1 OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1 9.1.1 12 mei 2015 Versie 1 Inhoud Inleiding... 3 Release 9.1.1... 3 Algemeen... 3 HDN... 7 Optimalisatie Release 9.1.1 2 Inleiding Zoals we in de laatste nieuwsbrief hebben

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.1

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.1 FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.2.1 Inhoud CRM... 3 Contactpersonen weergeven bij zoekresultaten... 3 Gearchiveerde documenten weergeven... 3 HDN... 4 HDN bericht niet meer te verwijderen indien

Nadere informatie

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide Add-on Maatwerkmenu SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Handleiding ZNO e-lab

Handleiding ZNO e-lab Handleiding ZNO e-lab ZorgNetOost wordt gerealiseerd door IZIT. 1. Inleiding De dienst ZNO e-lab biedt u de mogelijkheid om laboratoriumuitslagen sneller tot uw beschikking te hebben door rechtstreeks

Nadere informatie

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels.

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels. Release 7.8.3.2313 (6/10/2010) Nieuw WORD sjablonen filtermogelijkheid: Nu is het ook mogelijk om criteria aan de WORD en MAIL Sjablonen mee te geven, zodat deze alleen maar getoond worden als deze écht

Nadere informatie

DN Cleaning & Facility Handleiding

DN Cleaning & Facility Handleiding DN Cleaning & Facility Handleiding Versie: 1.0 Oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING: DN CLEANING & FACILITY APP... 3 2. HOE VINDT U DN CLEAN?... 3 3. DN CLEAN: STARTEN... 4 4. DN CLEAN: MICROSOFT DYNAMICS

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

VIDA ADMIN HELP INHOUD

VIDA ADMIN HELP INHOUD INHOUD 1 INLEIDING... 4 2 OVERZICHT VOOR NIEUWE GEBRUIKERS VAN VIDA ADMIN... 5 2.1 Bedrijf... 5 2.2 Gebruiker... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Abonnement... 6 2.5.1 Abonnement op

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie