Instructie voor het werken in het Document Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructie voor het werken in het Document Center"

Transcriptie

1 Instructie voor het werken in het Document Center 1. Introductie Protocol Opzet Procedure Inloggen in het Document Center Lidmaatschap Inloggen in het VKC VKC omgeving instellen Rechten om in Document Center te werken Startpagina a Startpagina (alternatief voor farmacie) Instructies Knoppeninstructie Procesinstructie Indeling werkomgeving Indeling General Authors Tasks Schrijftaken Managen document Openen document Bewerken document Opslaan van het document Inleveren document voor review Reviewers Tasks Reviewer krijgt bericht Bekijken document en ophalen review formulier Invullen en versturen review formulier Editors Tasks Open Tasks Repository Upload Participants New Document... 21

2 1. Introductie 1.1 Protocol Deze instructie geeft een overzicht van de functionaliteiten van het Document Center (DC) of Thesis Document Center (TDC) en de wijze waarop deze functionaliteiten moeten worden gebruikt voor het creëren en opslaan van wetenschappelijke documenten. Men werkt in het DC / TDC volgens het specifiek protocol. Met dit protocol wordt zowel de opzet van een document als de procedure voor het maken ervan geregeld. In het vervolg van deze instructie wordt steeds de term DC gebruikt. 1.2 Opzet De opzet van het wetenschappelijk document wordt via een zogeheten template geregeld. In een template wordt precies aangegeven uit welke onderdelen het document bestaat. Er is voor elk type wetenschappelijk document (geneesmiddelenprofiel, artikel, thesis, etc.) een template beschikbaar Procedure In het DC zijn de drie rollen vormgegeven die voor het maken van een wetenschappelijk document van belang zijn. Het betreft de rollen van author, reviewer, editor 1. Met elkaar geven zij vorm aan de procedure die moet worden gevolgd wanneer men wetenschappelijk materiaal vervaardigt. In het geval van het DC is de procedure zo vormgegeven dat de editor het gevraagde template klaar zet en de author toegang geeft tot het DC om aan het document te kunnen werken. Als het document volgens de author klaar is, wordt het via de editor naar de reviewers gezonden die het becommentariëren en van een beoordeling voorzien. Deze beoordeling door een expert collega (peer review) heeft als doel het document op zijn wetenschappelijke onderbouwing te toetsen. Wanneer de review proces is afgerond, worden de uitkomsten daarvan via de editor aan de author gecommuniceerd. Dit kan inhouden dat het document wordt afgewezen dan wel (onder voorwaarden van wijziging) wordt geaccepteerd. Als het document is goedgekeurd wordt het door de editor als publicatie opgeslagen in de digitale bibliotheek (repository) van het DC. Het proces van reviewen gebeurt anoniem. 2. Inloggen in het Document Center 2.1 Lidmaatschap Een DC maakt standaard deel uit van de functionaliteiten die bij een Virtueel Kennis Centrum (VKC) horen. Een VKC is het best op te vatten als een online bibliotheek waarin communicatie- en samenwerkingsapplicaties zijn ondergebracht. Een VKC richt zich op een bepaald kennisdomein en vormt het virtuele platform van een groep gebruikers (experts) die met elkaar samenwerkt, informatie uitwisselt, kennis deelt, opslaat en doorzoekbaar maakt. Er zijn VKC s op allerlei domeinen. Een lijst is te vinden op Om te kunnen werken in het DC van een VKC moet men zowel als lidmaat (member) van een VKC zijn geregistreerd als tot het DC zelf zijn toegelaten. Lidmaatschap wordt verstrekt via de beheerder van een VKC. De toegang tot het DC wordt door de editor verstrekt. In onderwijssituaties wordt deze rol vervuld door de docent die het onderdeel begeleidt. Mocht in het geval van een onderwijssituatie een van beide registraties niet hebben plaatsgevonden, meldt men dit aan de docent. 1 de rollen auteur, reviewer en uitgever worden in deze instructie in het Engels geduid vanwege het feit dat de navigatie in het Document Center in het Engels plaatsvindt Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 1

3 2.2 Inloggen in het VKC Men benadert een VKC via een standaard url welke altijd begint met: gevolgd door de afkorting van de domeinnaam. Als men een VKC benadert via de daarvoor aangegeven url en men ziet rechtsboven in het scherm Welcome, de eigen Achternaam en Initiaal staan, is men reeds ingelogd in het VKC. In dat geval bent u automatisch toegelaten omdat u uw solis id al hebt gebruikt om in te loggen op de computer waarop u werkt. Ziet u rechtsboven in het scherm echter Sign in staan, moet u alsnog inloggen. Klik dan op Sign in en gebruik uw gewone solis id met de toevoeging soliscom\ om in te loggen en bevestig met uw wachtwoord. Als volgt: Let op: vergeet niet om soliscom\ (met een backslash) voor uw solis gebruikersnaam te zetten. 2.3 VKC omgeving instellen Indien het de eerste keer is dat u een website met een vkc url bezoekt, is het mogelijk dat u de volgende melding te zien krijgt (aan de bovenkant van het venster): In dat geval dient u op deze balk te klikken en vervolgens op Run ActiveX Control klikken: Vervolgens moet u voor de optie Run kiezen in de daaropvolgende dialoogbox: Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 2

4 Hierna krijgt u nogmaals een soortgelijke melding: Ook hier moet u achtereenvolgens op Run ActiveX Control en Run klikken. Dit hele proces hoeft u doorgaans maar één keer te doorlopen. Voorbeeld Homepage VKC. Gebruiker (Kooistra, Jan) is ingelogd. 2.4 Rechten om in Document Center te werken Eenmaal ingelogd in het VKC kiest u in de menubalk voor Education en vervolgens in het linker menu voor Document Center. Ook hier geldt dat u rechten moet hebben. In dit geval om in het DC te mogen werken. Deze auteursrechten worden u verstrekt door de docent die dit onderdeel begeleidt. In principe gebeurt dit direct nadat u voor het onderdeel bent ingeschreven. U kunt zien of u deze rechten heeft wanneer in het linker menu de optie Document Center zichtbaar is. Ontbreken deze Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 3

5 rechten stuur dan een mailtje naar de coördinator van het onderwijsonderdeel. adres vindt u op de startpagina van een DC. 2.5 Startpagina Als u bent toegelaten tot het DC verschijnt onderstaande startpagina. 2.5a Startpagina (alternatief voor farmacie) Als u bent toegelaten tot het DC in geval van Farmacie verschijnt onderstaande startpagina. Deze heeft een tweetal Tab s: de homepagina en de toegang tot de werkomgeving van het DC. Deze toegang wordt hier aangeduid de naam van het onderwijsonderdeel dat wordt gevolgd: Fa Instructies De instructies hoe te werken in het DC vindt men onder de Tab Instructions. Er zijn twee verschillende soorten instructies. 3.1 Knoppeninstructie Het betreft de instructie hoe het DC werkt. Deze zogeheten knoppeninstructie beschrijft de verschillende functionaliteiten van het DC aan de hand van de taken en de rechten die zijn toegewezen aan respectievelijk een author, reviewer of editor. Deze instructie zit standaard in ieder Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 4

6 DC en is in principe voor ieder template hetzelfde. (Voor het goede begrip: het is de instructie die u nu geopend heeft en doorleest). 3.2 Procesinstructie De proces instructie richt zich op het doen uitvoeren van de opdrachten die studenten achtereenvolgens in de rol van Author en Reviewer moeten uitvoeren in het proces van vervaardiging van een specifiek document. Deze instructie verschilt per type document (artikel, thesis, geneesmiddelenprofiel, etc. ). 4. Indeling werkomgeving 4.1 Indeling Ingelogd en geregistreerd komt men in de werkomgeving van het DC. In de linker kolom verschijnen de opties General en Authors Tasks elk onderverdeeld in een aantal subopties 4.2 General Onder de optie General About wordt in het kort het project of onderwijsonderdeel beschreven waaraan men als author, reviewer of editor werkt Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 5

7 De optie General Instructions geeft toegang tot beide soorten instructies: de knoppen instructie en de procesinstructie. Deze laatste varieert per project of onderwijsonderdeel (geneesmiddelenprofiel, scriptie, artikel, etc.) waaraan men werkt. De procesinstructie beschrijft het proces van het vervaardigen van het betreffende document stapsgewijs in volgorde van de handelingen die men daartoe in het DC moet verrichten. Men vindt beide instructies via een link in de tekst. De optie General Search Repository geeft toegang tot de database waar de documenten (geneesmiddelenprofielen, scripties, artikelen, etc.) worden opgeslagen wanneer zij klaar en goedgekeurd zijn. Ze worden daar bewaard en doorzoekbaar aangeboden aan de leden van het Virtuele Kennis Centrum waarvan het DC deel uit maakt. In de repository kan men kiezen voor verschillende collecties (Human Medicine, Pharmacy FA203 en Veterinary Medicine) en via keuzemenu s is de zoekvraag te specificeren. Het uploaden van de definitieve documenten in de repository is een taak van de Editor. Een nadere uitleg vindt u in paragraaf 7.3 Repository Upload. Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 6

8 5. Authors Tasks 5.1 Schrijftaken Via de optie Authors Tasks komt men in de ruimte van het Document Center waar men zijn schrijftaken ophaalt. Een schrijftaak wordt door de editor (meestal de docent) aangemaakt onder een bepaalde titel. Er zijn daar twee opties: All My Active Tasks en All my Tasks. Het verschil tussen beide zit in de omstandigheid of men op dat moment taken heeft uitstaan die een inlevertermijn hebben (All My Active Tasks) of dat men zijn taken heeft afgerond. In het laatste geval vindt men zijn werk terug in de box All my Tasks die feitelijk als een persoonlijk archief fungeert. Als men geen schrijftaken toegewezen heeft gekregen of als men zijn lopende taken heeft afgerond, krijgt men de melding: There are no items to show in this view of the "Tasks" list. Heeft men wel schrijftaken dan verschijnen deze in de box All My Active Tasks in een tabel met daaraan gehecht informatie over het proces waarin het document zich bevindt en over de taken die u daarbij geacht wordt uit te voeren. Dit geldt voor alle documenten waarvan u (mede-) author bent. In het voorbeeld is één schrijftaak te zien. Door rechts in deze tabel (onder Description) te klikken krijgt men de mogelijkheid het document te openen. In dit voorbeeld is dat het eerst getoonde document: Write Ulipristal een nieuwe selectieve progesteron recept. Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 7

9 Als men hierop klikt verschijnen er een aantal opties om het document te openen, te bewerken en van extra informatie te voorzien. Op het voorbeeldscherm hieronder ziet men: Inlognaam rechts boven dat System account het document heeft bewerkt dat twee auteurs (Hopstaken en Kooistra) toegang tot dit document hebben en samen deze werkruimte beheren dat men de mogelijkheid heeft een nieuw document aan het bestaande te koppelen, bijvoorbeeld andere artikelen etc. dat men taken, discussie, links rond het document kan toevoegen dat er een link is naar de review bibliotheek maar dat er aldaar geen items zijn die op dit document betrekking hebben voorts ziet men of het document is voor bewerking beschikbaar is (men ziet dan het icoon:,) dan wel of het document is uitgelogd voor bewerking door een andere auteur (men ziet dan een gewijzigd icoon: ) Men kan in dat laatste geval niet direct aan het document werken maar wel aan een kopie om deze later weer met het orgineel samen te voegen (zie aldaar). 5.2 Managen document Om het document te openen gaat men met de muis in de balk van de Short Title staan, links van het rondje van de kolom Modified by en klik op de pijl Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 8

10 Men krijgt dan het onderstaande rolmenu. In het rolmenu verschijnen een aantal mogelijkheden voor verdere bewerking: Submit For Review: men kan het document versturen naar de editor voor de review, het systeem vraagt nogmaals of men dat echt wil en controleert of het beschikbaar is. View Properties: men kan de eigenschappen opvragen (versies, data, bewerkingen door andere auteurs) Edit Properties: men kan de eigenschappen van het document definitief vastleggen (hiervoor moet men eerst uitchecken) Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 9

11 Edit in Microsoft Office Word: men kan hier het document openen om het te bewerken. Men gaat dan naar de gezamenlijke werkruimte in Word. Om daar te komen moet men opnieuw inloggen met soliscom\solisid en wachtwoord. Later meer over deze werkruimte. Delete: men kan het document verwijderen. De editor behoudt altijd een exemplaar voor het geval dit per ongeluk gebeurt. De editor verwijdert vervolgens het document definitief. Send to: men kan het document versturen Check out / check in: men kan het document uitchecken, om er aan te schrijven. Dat betekent dat het voor de andere authors is geblokkeerd. De andere authors kunnen het wel opvragen en er aan werken maar de wijzigingen pas kunnen doorvoeren als het weer ingechecked is. In het voorbeeld is het document al uitgechecked door vkc1 om er aan te werken. Vkc1 kan dit ongedaan maken (Discard Check out), wat niet is gebeurd, en ondertussen probeert vkc2 het document te openen en krijgt de onderstaande melding, Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 10

12 Version history: men kan de historie van het document opvragen Workflows: optie workflow (staat uit) Alert: men kan verschillende soorten alert op het document aanzetten 5.3 Openen document Als men de omgeving benadert en het document staat niet uitgechecked (standaard Word icoon is zichtbaar) kan men het document op twee manieren opvragen: 1. door direct op het standaard Word icoon te klikken Men krijgt dan het verzoek opnieuw in te loggen en daarna wordt het document geopend in de werkomgeving als read only (men kan er niet aan werken). 2. door het uitrolmenu te openen en op Edit in Microsoft Word Office te klikken. Men krijgt in dat geval het verzoek het document uit te checken. Als dit is gebeurd (klikken op Check out) en Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 11

13 men opnieuw heeft ingelogd, wordt het document geopend in de werkomgeving en kan in het template van het document worden gewerkt.. In de werkomgeving verschijnt het document in de vorm van het lege template en men vindt in de werkomgeving informatie over het document en de eventuele aanwezigheid van andere auteurs in deze werkruimte. Men kan aan de slag. Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 12

14 5.4 Bewerken document Als het document is uitgechecked en geopend, verschijnt in het rechtergedeelte van het scherm van Microsoft Word een heeft u nu ook direct toegang tot de functionaliteit van de collaboratory. Zo is het onder andere mogelijk om te zien wie online is, en openstaande taken en documenten te bekijken. Het bewerken van het document is geen onderdeel van deze knoppeninstructie (afgezien van het template) en gebeurt in overstemming met (mede-) authors en/of de afspraken over inhoud en kwaliteit zoals deze met de editor (docent) zijn gemaakt. In geval van een onderwijssituatie dient de procesinstructie om de voortgang van het schrijf- en reviewproces aan te sturen. Toelichting op de tabbladen: Status informatie: bijvoorbeeld of het document is afgekeurd of niet. Leden: alle leden van de gedeelde werkruimte zijn hier zichtbaar. Taken: hier zijn alle taken (bijvoorbeeld schrijf of peer review) zichtbaar. Documenten: alle documenten van de gedeelde werkruimte zijn hier direct toegankelijk. Links: hier kan men relevante links delen. Document informatie: hier kan men metadata bekijken. 5.5 Opslaan van het document Indien u een document wilt opslaan 1. klik op het diskette icoon in de werkbalk van Word, 2. waarna het document direct op de server van de werkomgeving zal worden opgeslagen. 3. Bij het afsluiten van het document wordt gevraagd: Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 13

15 Bij de keuze voor Check in file wordt gevraagd om eventueel commentaar: 5.6 Inleveren document voor review Als het werk aan het document is voltooid moet het worden ingeleverd om door anderen gereviewd te kunnen worden. Let op: Na inleveren kan er niets meer in het document veranderd worden Om het document in te dienen voor review a. ga met de muis in de balk van de Short Title staan en klik op de pijl b. het onderstaande rolmenu. wordt getoond Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 14

16 Na de keuze voor Submit voor review wordt nogmaals een bevestiging gevraagd: Klik op Submit om de keuze te bevestigen. 6. Reviewers Tasks 6.1 Reviewer krijgt bericht Volgens de procedure voor het vervaardigen van wetenschappelijke documenten moeten deze (anoniem) worden gereviewed door collega wetenschappers met het oog op het vaststellen van hun kwaliteit. In het DC ontvangt de editor (docent) van de author (of van een de authors, en wie het verstuurt maakt niet uit) het document om het door te sturen naar de reviewers. De editor wijst de reviewers aan door hen te selecteren in het menu (zie editor instructie). Als u als reviewer bent aangewezen, verschijnt deze optie automatisch in uw systeem en is in uw takenlijst te zien welke review taken aan u zijn toegewezen. Van deze taken ontvangt u ook berichten waarmee u ook direct het beoordelingsformulier en betreffende document kunt bekijken. Zie voorbeeld hieronder. Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 15

17 6.2 Bekijken document en ophalen review formulier Zowel onder Reviewers Tasks in het DC als in de worden 2 opties aangeboden: Daar heeft men toegang tot: o o het document het beoordelingsformulier. 2 opties: 1. Bekijken document 2 opties: 1. Bekijken document 2. Invullen review formulier 6.3 Invullen en versturen review formulier Bij ieder type wetenschappelijk document hoort een vast review formulier. Dit formulier kent gesloten en open vragen. Hoe om te gaan met het inhoudelijk beoordelen van het document en het daarop invullen van de open en gesloten vragen op het formulier, is een zaak van de authors onderling en/of de editor (docent). Daarover is in de procesinstructie informatie opgenomen. Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 16

18 Na het lezen van het document kan men het beoordelingsformulier invullen en versturen: Let op: Door op de Save knop te drukken zal het formulier worden opgeslagen en tegelijk worden verstuurd naar de editor. Er is dus geen aparte Submit functie. Vergeet niet zelf een Eindcijfer te geven Zodra het laatste onderdeel van het formulier is ingevuld, kunt u het formulier niet meer wijzigen. 7. Editors Tasks In het Document Center heeft de editor de taak om voor een gebruiker de Document Space (DS) aan te maken. De DS is de werkruimte waar de taken zichtbaar zijn die bij het maken van een document vervuld moeten worden. Het gaat om de functionaliteiten die nodig zijn om de taken van het schrijven, reviewen en uitgeven van het document uit te kunnen voeren. In het DS zijn onder Editors Tasks in de linker menubalk een aantal opties zichtbaar: In het DS zijn onder Editors Tasks in de linker menubalk een aantal opties zichtbaar: Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 17

19 7.1 Open Tasks Hier vindt u de taken die u als editor nog moet vervullen (Unfinished Editor Tasks). Op het scherm zijn een aantal opties zichtbaar die de stand van zaken rond het betreffende document aangeven. Het gaat om de Status van het document (In Progress), de Startdatum, de Inleverdatum (Due Date), de mogelijkheid het document in te zien (View the Document) en de twee opties waarmee men als editor kan handelen in het proces van het vervaardigen van het document: 1) Reject/Submit for Review en 2) Finalize 2 opties: 1. Bekijken document 2. Reject/Submit of Finalize Reject or Submit for review Bij dit type taak (precheck document) kunt u bepalen of u het document terugstuurt naar de auteur (status rejected ) opdat deze er nog een keer naar kijkt (het later opnieuw instuurt) of dat u het doorstuurt ter review (status submitted for review ). U kunt daarbij commentaar toevoegen. Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 18

20 Finalize document In dit geval krijgt de editor het document terug van de reviewers. Nu kunt u bepalen of het document van voldoende kwaliteit is, bij een te lage score (minder dan 3) krijgt het document de eindstatus reviewed and rejected. Bij 3 of hoger wordt het reviewed and accepted. Ook hier kunt u commentaar toevoegen. Indien het wordt geaccepteerd, wordt het document opgeslagen in de repository Repository Upload Om documenten in de repository te plaatsen is een afzonderlijke login noodzakelijk. Daarvoor moet u contact opnemen met Dafne Jansen Pas dan krijgt u optie Upload aangeboden. Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 19

21 Als u kiest voor Upload krijgt u een vervolgscherm waarin de twee versies van één bestand (Word_XML en PDF) kunt uploaden: Als u een bestaand document wilt vervangen dan moet u dat betreffende document eerst opzoeken in de Repository, het documentnummer noteren en dit vervolgens bij het uploaden vermelden. 7.3 Participants Op deze plaats kan de editor gebruikers toevoegen aan het DC in de rollen dit zij daar dienen te gaan vervullen (Author, Reviewer). De lijst waaruit deze gebruikers kunnen worden geselecteerd is de ledenlijst van het VKC. Zodoende moet om een gebruiker toegang te geven tot het DC deze al lidmaat zijn van het VKC (waarvan het DC deel uit maakt). De ledenlijst van het VKC vindt men op de Home page van het VKC. Binnen het VKC zelf wordt weer onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten rollen al naar gelang de rechten die men binnen een VKC heeft (Members, Scientists, Projectleaders, etc.). Voor het kunnen werken in het DC is het voldoende om in het VKC als Member geregistreerd te staan. Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 20

22 7.4. New Document Voordat een author kan gaan schrijven aan het document (artikel, thesis, geneesmiddelenprofiel, etc.) moet de editor eerst een gedeelde werkruimte aanmaken. De redenen om dit door de editor te laten doen, zijn van administratieve aard en afkomstig van de wens om het DC ook in het onderwijs te kunnen inzetten. Op deze manier kan de editor het document in het systeem blijven volgen. Klik op: New document en er verschijnt een invulscherm waarin de informatie behorend bij het document kan worden ingevoerd. Document Space Met het invullen van het scherm creëert u voor het document automatisch de bijbehorende document space. Het betreft: invoeren titel document (de werkelijke titel van het document met daarin herkenbare (tref-) woorden die aangeven waarover het document gaat). Let op: wat men feitelijk (onder een titel) aanmaakt, is een nog leeg template dat men daarna gaat invullen (met tekst, afbeeldingen, etc.) invoeren korte titel (deze dient voor de navigatie omdat de werkelijke titel te lang is om mee te navigeren) de datum selecteren waarop u / uw medeauteurs het document moeten inleveren (hierover verschijnt automatisch een bericht als het zover is). het template kiezen van het soort document waaraan u wilt werken (selectie via uitrolscherm indien van toeapassing). medeauteurs selecteren NB: nu is een document aangemaakt (leeg template van een bepaald type) onder de titel die u er aan gaf. Dit is het origineel. Het wordt gedurende de gehele procedure herkend en gevolgd (versie beheer slaat op dit origineel, wie er aan heeft gewerkt, etc.). Er kunnen kopieën van worden Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 21

23 gemaakt maar deze worden als kopie herkend. Onder bepaalde condities krijgt men het document als alleen te lezen (read only) te zien en kan men het niet wijzigen. Verplicht!!! Einddatum Template Let op: U moet niet vergeten de Short Title in te voeren, anders heeft u geen toegang tot uw document en kunt u niet navigeren. Afhankelijk van het onderwijsonderdeel waarvoor het DS wordt ingezet kan men kiezen uit een of meer templates (Bij FA-203 alleen: Geneesmiddelprofiel_FA-203_template) De Editor kan nu ook al direct andere gebruikers toevoegen: Het toevoegen gebeurt via icoon. Door op het icoon te klikken, verschijnt er een venster waarin de namen van de mede auteurs staan waaruit geselecteerd kan worden om ze toe te voegen aan het document (moeten als lidmaat van het VKC geregistreerd zijn). Het koppelen gebeurt op basis van SolisID s. De Editor kan hier ook direct de SolisID s van de auteurs invullen (bijvoorbeeld: Janse012; Visse103; ), Door op de Add knop te drukken worden de gebruikers toegevoegd aan de lijst: Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 22

24 Ingevuld scherm voor document In zijn mailbox ontvangt de auteur het volgende bericht (gedeeltelijk weergegeven) Via de link(s) in de kan men snel naar het document toe. Werkinstructie Document Center 2010 vs.1 23

Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie

Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie Instructie voor het gebruik van het Document Center voor het proces van maken en reviewen van de Masterthesis Ontwikkelingspsychologie 1. Bij de start van het proces krijg je een mailtje dat aangeeft dat

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding VKKOnline

Handleiding VKKOnline Handleiding VKKOnline Welkom bij de Online cursus van de Vrij-Katholieke Kerk. Deze handleiding neemt je bij de hand om de cursus te kunnen starten. 1 Donatie Het volgen van de cursus is kosteloos. Wel

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1 Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Weebly: Stappenplan voor docenten

Weebly: Stappenplan voor docenten Weebly: Stappenplan voor docenten Stap 1: Registratie Ga naar http://education.weebly.com/ Voordat u aan de slag kunt met Weebly moet u zich inschrijven. U vult uw gebruikersnaam en uw e-mailadres in en

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Handleiding Concept Maps - Draw.io

Handleiding Concept Maps - Draw.io Handleiding Concept Maps - Draw.io Draw.io: online tool voor het maken van concept maps, er is dus géén installatie van software nodig op uw computer. U kunt er via Google Apps for Education gebruik van

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Docenten handleiding Versie 21 september 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding indesteeg.nl

Handleiding indesteeg.nl Handleiding indesteeg.nl Deze korte handleiding beschrijft hoe u artikelen of kalender items toe kan voegen aan de website. 1) Registreren Het is noodzakelijk om allereerst te registreren om een gebruikersaccount

Nadere informatie

opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen

opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen Gemaakt door : Marcel van Vuuren Bijgewerkt op : vrijdag 24 juli 2015 Versie : 24072015_v3.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Plaatsen van een artikel...

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding Kaderledenwebsite gebruikershandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd op welke manier kaderleden gebruik kunnen maken van de kaderwebsite van FNV Bouw. Inleiding Door in de webbrowser naar https://kaderleden.fnvbouw.nl

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Studenten handleiding versie 1 juni 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media Upload...

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding Glimworm nieuwsbrief

Handleiding Glimworm nieuwsbrief Handleiding Glimworm nieuwsbrief Auteur: Marten Hoekstra Datum: 26 Mei 2005 Versie: 1.0 Dit document bevat vertrouwelijk informatie die niet voor anderen dan de relatie van Glimworm bedoeld is. Op alle

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

Blackboard en MyMedia

Blackboard en MyMedia My Media De module My Media geeft via de My Media link toegang tot de bestanden waarover je via het media platform de beschikking hebt om in Blackboard te gebruiken. Bijvoorbeeld: Module toevoegen Als

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Melkvee Connect

Handleiding Melkvee Connect Handleiding Melkvee Connect Inhoudsopgave 1. Wat kun je ermee en hoe werkt het?... 1 2. Je eigen account bewerken... 2 3. Deelnemen aan een netwerk... 4 4. Een netwerk starten... 6 5. Nieuwsberichten plaatsen...

Nadere informatie

OneDrive handleiding

OneDrive handleiding OneDrive handleiding Voorwoord OneDrive for Business is een dienst die Mondia beschikbaar stelt voor medewerkers en leerlingen om bestanden op te slaan op het internet. De dienst wordt aangeboden via het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Startershandleiding leerkracht

Startershandleiding leerkracht Startershandleiding leerkracht Deze handleiding omschrijft alle basisfunctionaliteiten en hoe deze te gebruiken. Wanneer u voor het eerst Plannex gaat gebruiken, is het verstandig onderstaande punten in

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal...

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal... Provincie Gelderland Handleiding Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies Inhoud 1 Startpagina subsidieportaal... 2 2 Uw persoonlijke startpagina... 2 3 Subsidies... 3 4 Mijn

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

HANDLEIDING Groepsbeheerder \\ B2B community builders

HANDLEIDING Groepsbeheerder \\ B2B community builders HANDLEIDING Groepsbeheerder \\ B2B community builders www.chainels.com info@chainels.com Molengraaffsingel 12 2629JD Delft 015-3642667 Het platform Chainels De Chainels App 1. Inloggen 1.1 Waar kan ik

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Inhoud: Het programma openen... 2 De startpagina... 3 Een patiënt selecteren in de startpagina... 3 De patiëntpagina...4 Een CRF formulier selecteren...

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers De website van het openbaar ministerie is momenteel (tijdelijk) te vinden op volgende intranetadres: http://10.241.132.229.

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Handleiding elaborate 4

Handleiding elaborate 4 Handleiding elaborate 4 De handleiding van de werkomgeving in elaborate is bedoeld voor de projectleider én de user, maar zij hebben verschillende rechten. De rechten van de projectleider zullen gemarkeerd

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Beginners Handleiding Eerste versie Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Inhoudsopgave: Beginnen en inloggen... 3 Site instellingen wijzigen.... 5 Een thema kiezen.... 6 Tekstblokken toevoegen, wijzigen

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

Handleiding Facultaire website Expression Engine

Handleiding Facultaire website Expression Engine Handleiding Facultaire website Expression Engine Inhoud 1. Opbouw 2. Inloggen 3. Home 4. Publish 5. Publish Form full item 6. Uitleg velden Publish Form Full item 7. Publish Form Half Page 8. Uitleg velden

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Handleiding. HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers

Handleiding. HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers Handleiding HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers Versie 01.02 8/4/2015 09/09/2015 Inhoud Inhoud 1. Over dit document... 1 2. Starten met Samenwerken als een Service... 2 3.... 3 3.1. Starttegels

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Versie 1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Yoron Dot Net Stap voor stap Handleiding YORON DOT NET BEHEER V1.X Stap voor stap handleiding YORON Het Wielsem 10 s-hertogenbosch Inhoudsopgave Opstarten Yoron DotNet

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn:

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn: Hoe werkt het? Welkom op deze website, voor ondernemersnetwerken in agrarisch Nederland. Je vindt hier kennis en informatie uit verschillende agrarische sectoren en je kunt netwerken met collega s, adviseurs

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie