Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3"

Transcriptie

1 Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3

2

3 Inhoud Welkom bij ereview voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en ereview... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5 Over ereview... 7 Markup-lagen... 7 Rollen en rechten... 7 Zichtbaarheid voor aanvrager... 7 Startinstellingen... 9 Instellingen van de computer... 9 Instellingen van de browser... 9 Basisfunctionaliteit Extra functionaliteiten File (Bestand) File (Bestand) Save as (Opslaan als) Lokaal bestand openen Openen DXF- en DWG-bestanden Afdrukken Close applet View (Bekijken) View (Bekijken) Refresh (Verversen) Fit to window (Passend in scherm) Zoom in en zoom uit Hand Zoom Overview (Overzicht) Hand Pan (Met de hand verschuiven) Rotate (Draaien) Invert Colors (Kleuren omdraaien) Scale to grey (In grijswaarden weergeven) Werken met meerdere beeldschermen Markups (Notities) Markups (Met notities aanvullen) Plaatsen van tekst in een document Verwijzende tekst iii

4 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Stempels Note Markup Opmaak van notities Notities aan- en uitzetten Notities kopiëren naar de presentatielaag Wie heeft de notitie geplaatst? Wanneer is de notitie geplaatst? Tools (Functionaliteiten) Tools (Functionaliteiten) Drawing control Select mode Mouse magnetic Meten in tekeningen Window (Venster) Window (Venster) Documenten naast elkaar plaatsen Navigate (Navigeren) Compare (Vergelijken) Index iv

5 Welkom bij ereview voor Omgevingsloket online Welkom bij ereview voor Omgevingsloket online. Deze handleiding voor het programma ereview is bestemd voor medewerkers van de overheid die gaan werken met Omgevingsloket online. Omgevingsloket online en ereview Omgevingsloket online is een voorziening voor het digitaal aanvragen en behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen. Met ereview, dat onderdeel uitmaakt van Omgevingsloket online, kunnen alle betrokkenen bouwtekeningen, situatieschetsen en andere grafische documenten bekijken en bewerken. Het programma staat ook wel bekend als een 'CADviewer'. ereview is alleen beschikbaar in combinatie met de dossiermodule van Omgevingsloket online. Een bevoegd gezag dat alleen de aanvraagmodule gebruikt, dient een eigen viewer ter beschikking te hebben. Opbouw handleiding In deze handleiding is een overzicht opgenomen van alle functionaliteiten die ereview biedt, en uitleg over het bedienen ervan. De handleiding is opgebouwd aan de hand van de menu's die ereview biedt. Het gaat om de menu's File (Bestand), View (Bekijken), Markup (Opmerkingen), Tools (Instrumenten) en Window (Venster). Van elke functionaliteit wordt de werking uitgelegd. Handleiding Omgevingsloket online Voor het werken met Omgevingsloket online is een specifieke handleiding beschikbaar. De handleiding is te downloaden via de omgeving voor het bevoegd gezag op Omgevingsloket online, of te verkrijgen via de lokale beheerder bij de overheidsorganen die aangesloten zijn bij Omgevingsloket online. 1

6

7 Leeswijzer Houd bij het gebruik van deze handleiding rekening met de volgende aandachtspunten: Deze handleiding hoort bij Omgevingsloket online. Deze voorziening is gebaseerd op de Wabo die in 2010 wordt ingevoerd. Aan Omgevingsloket online en ereview wordt nog gewerkt. Deze handleiding is dus ook aan verandering onderhevig. Deze handleiding beschrijft de mogelijkheden van Omgevingsloket online versie 2.3. Zodra er wijzigingen plaatsvinden, wordt deze handleiding bijgewerkt. In deze handleiding wordt gesproken over rollen (bijvoorbeeld coördinator, behandelaar of baliemedewerker). Kort gezegd is een rol een taak. Een functie is een samengestelde taak. Deze rollen hoeven dus niet één-op-één overeen te komen met functies in de eigen organisatie. De rollen zijn puur bedoeld om aan te geven welke rechten medewerkers in Omgevingsloket online kunnen krijgen. Zo kan een medewerker ook meerdere rollen hebben. Naast deze handleidingen is er een instructietool met beeld en geluid beschikbaar. Deze bestaat uit een korte introductie en verschillende rondleidingen waarin het hele proces van vergunningcheck en aanvraag doorlopen wordt. De instructietool is te downloaden op Kennisplein Omgevingsvergunning. Gebruik de Index om trefwoorden in deze handleiding te zoeken. Overal waar in deze handleiding aanvrager of aanvraag staat, mag ook melder of melding worden gelezen. In deze handleiding wordt gesproken over 'documenten' die in ereview worden getoond. Hieronder wordt verstaan: tekeningen, berekeningen, foto's en rapportages. 3

8

9 Wijzigingen in deze versie Ten opzichte van de handleiding voor de vorige versie, zijn in deze handleiding de volgende onderwerpen aangepast: Startinstellingen: ten behoeve van de beveiliging worden hier alleen nog de voor publiek toegankelijke URLs vermeld. 5

10

11 Over ereview ereview is een programma voor het bekijken en bewerken van technische documenten zoals bouwtekeningen. ereview is speciaal aangepast voor het gebruik binnen Omgevingsloket online. Markup-lagen ereview laat de grafische documenten zien die als bijlage bij een aanvraag of melding zijn toegevoegd via Omgevingsloket online. Het oorspronkelijke document kan niet worden gewijzigd. Wel kunnen betrokkenen notities toevoegen. Deze worden in verschillende lagen (markup-lagen) over het oorspronkelijke document heengelegd. Elke betrokkene heeft een eigen markup-laag om in te werken. De aanvrager heeft geen inzage in deze markup-lagen. Wel heeft de aanvrager inzage in een zogenoemde presentatielaag, waarvan de inhoud wordt bepaald door de coördinator die verantwoordelijk is voor de betreffende aanvraag. Rollen en rechten Er zijn binnen Omgevingsloket online, en dus ook in ereview, vier gebruikersrollen: Coördinator Behandelaar Adviseur Baliemedewerker / Aanvrager / Gemachtigde De baliemedewerker heeft binnen Omgevingsloket online en ereview dezelfde rechten als de aanvrager of diens gemachtigde. Alleen de eerste drie rollen hebben het recht om in hun eigen lagen notities aan te brengen. De behandelaar en de adviseur kunnen geen notities van anderen wijzigen of verwijderen. De coördinator kan wijzigingen aanbrengen in alle lagen van het document. Zichtbaarheid voor aanvrager De coördinator kan notities uit de verschillende lagen toevoegen aan de presentatielaag. Deze laag is zichtbaar voor alle betrokkenen en de aanvrager. Op deze manier kan de bijlage worden gebruikt als hulpmiddel in de communicatie over de aanvraag. 7

12

13 Startinstellingen Om ereview te openen vanuit Omgevingsloket online, moet een aantal instellingen aanwezig zijn in de computer en de browser van de gebruiker. Check die instellingen zelf of vraag het de lokale beheerder. In de meeste gevallen kunnen medewerkers van het bevoegd gezag geen wijzigingen aanbrengen in de instellingen van hun computer en wordt dit gedaan door de systeembeheerder. Instellingen van de computer Het is noodzakelijk dat een Java plug-in geïnstalleerd is. Deze extra software maakt het functioneren van ereview mogelijk. Geïnstalleerd moet zijn: Java runtime environment JRE and additional components (JRE or later). JMF for optional Audio/Video. Java 3D plug-in for optional 3D support. Iedereen kan zelf checken of de plug-in is geïnstalleerd: Ga naar de website Klik op de knop 'Check Java plugins on your system'. Er wordt een check uitgevoerd en het resultaat van die check wordt getoond. Niet aangetroffen onderdelen kunnen direct worden gedownload en geïnstalleerd. Instellingen van de browser ereview functioneert als onderdeel van Omgevingsloket online; het functioneert dus binnen het browserprogramma (zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox) waarmee de website is aangeroepen. Om ereview te laten functioneren moet de browser een aantal dingen toestaan. Dit wordt meestal ingesteld door de systeembeheerder. De browser moet toestaan: Altijd popups toestaan (minimaal van Altijd plug-ins toestaan van Web4 (het bedrijf dat ereview produceert). Altijd content van deze provider (Web4) vertrouwen. In Internet Explorer zijn de instellingen aan te passen via het menu Tools > Popup Blocker en Tools > Internet Options > Security. In Mozilla Firefox zijn de instellingen aan te passen via het menu Tools > Options > Content. 9

14

15 Basisfunctionaliteit ereview biedt onderstaande basisfunctionaliteiten aan voor de rollen: Coördinator Behandelaar Adviseur Baliemedewerker / Aanvrager / Gemachtigde Bestand openen Opslaan als Afdrukken (niet voor coördinator) Verversen Gehele tekening passend in venster Overzicht van ingezoomde deel van tekening Verplaatsen Handmatig inzoomen Inzoomen Uitzoomen Linksom draaien Rechtsom draaien 180 Graden draaien Kleuren draaien (inverteren) Zwart-wit weergeven Grijswaarden weergeven Navigeren Vensters naast elkaar zetten Idem Tekeningen vergelijken Informatie over het document Kleef-aan Meten (en kalibreren) Aanwijsfunctie 11

16

17 Extra functionaliteiten De rollen behandelaar en adviseur hebben extra functionaliteiten. Opmerkingen / aantekeningen openen Opmerkingen / aantekeningen opslaan Nagaan wie een opmerking / aantekening heeft geplaatst Wanneer is een opmerking / aantekening geplaatst Een stap terug Een stap vooruit Een groep opmerkingen / aantekeningen selecteren Geselecteerde opmerking /aantekeningen draaien Geselecteerde opmerking /aantekeningen knippen Geselecteerde opmerking /aantekeningen plakken Aan- of uitzetten van geplaatste opmerking /aantekeningen Kleurvulling van opmerkingsveld Markeren Rechte lijnen of krullen (freehand) Rechthoekige aandachtsvelden Diverse vormen van aandachtsvelden Symbolen Aandachtswolk plaatsen Tekst plaatsen Een geeltje plaatsen Tekst met een verwijspijl plaatsen Lijnkleur Diverse lijndiktes en soorten. Voor de rol coördinator zijn nog twee specifieke functionaliteiten beschikbaar: Geselecteerde opmerkingen kopiëren naar presentatielaag Opmerkingen van behandelaar of adviseur aan- of uitzetten 13

18

19 File (Bestand) File (Bestand) In het menu 'File' zijn opdrachten opgenomen die te maken hebben met het openen, sluiten, opslaan en afdrukken van een bestand. Save as (Opslaan als) Met het commando 'Save as' is een bestand op te slaan onder een andere naam. Let op dat een bestand alleen wordt opgeslagen op de lokale schijf van de gebruiker. Gebruik hiervoor de knop 'Local Save'. De gebruiker kan kiezen om het bestand in een aantal formaten op te slaan: JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP of PDF. Via het dialoogscherm 'Save as' is het ook mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het bestandsformaat, de breedte, hoogte en resolutie van het document. Lokaal bestand openen De coördinator, behandelaar en adviseur kunnen met deze knop lokaal opgeslagen bestanden openen in ereview. Kies voor de knop 'open', kies een document en open het. Bij zware bestanden kan het even duren voordat het bestand opent. 15

20 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Deze optie kan worden gebruikt om een lokaal opgeslagen grafisch document (bijvoorbeeld een situatietekening, een bestemmingsplan of een relevante foto) te vergelijken met een document in het dossier. Roep het dialoogvenster 'Select document to review' (selecteer document om te bekijken) op. Kies, om te vergelijken met een lokaal opgeslagen bestand, voor de knop 'local' onderin. Openen DXF- en DWG-bestanden Documenten van het bestandsformaat DXF en DWG bestaan, als ze worden getoond in ereview, altijd uit minimaal twee pagina's. Wees hier attent op. Op pagina 1 wordt alleen het kader van de betreffende tekening (een witte pagina) getoond, op pagina 2 de daadwerkelijke tekening. Door middel van navigatie met de pijltjes onder de afbeelding, kan de volgende pagina worden opgeroepen. Afdrukken Afdrukken met ereview gaat in twee stappen. Gebruik het commando 'print'. Stap 1 Selecteer de naam van de printer. Deze dient lokaal beschikbaar te zijn. 16

21 File (Bestand) Stap 2 Kies onder de knop 'Page setup' het gewenste formaat van de afdruk. Geef met 'landscape' of 'portrait' aan of het document staand of liggend moet worden afgedrukt. Vink eerst het vakje 'Show preview' aan om het resultaat voor het afdrukken te kunnen beoordelen. Een plotter drukt af op groot formaat. Kies, voor gebruik van een plotter, bij 'size' voor het formaat A0 in plaats van een gebruikelijk afdrukformaat als A4 of A3. De optie 'download print DLs' wordt alleen gebruikt als men met een ander besturingssysteem dan Windows werkt, zoals Linux of Mac OS. Close applet Met het commando 'Close Applet' sluit ereview helemaal af. Het sluit dus niet alleen een document, maar het hele programma. Het kan handig zijn om ereview actief te houden, als er later opnieuw documenten moeten worden bekeken of vergeleken. Dan hoeft het programma niet opnieuw op te starten. Sluit dan alleen het actieve document. Gebruik daarvoor het kruisje ('close') in de rechterbovenhoek van het venster waarin het document getoond wordt. 17

22

23 View (Bekijken) View (Bekijken) In het menu 'View' zijn opdrachten opgenomen die te maken hebben met het bekijken, draaien, inzoomen en veranderen van kleurweergave van documenten. Refresh (Verversen) Met het commando 'Refresh' wordt het al geopende document opnieuw geladen en weergegeven. Fit to window (Passend in scherm) Met het commando 'Fit to window' wordt het document over de gehele breedte en hoogte van het beschikbare venster weergegeven. Dit is een handige optie als de gebruiker, na het inzoomen op een onderdeel, het gehele document wil bekijken. Met dit commando is het niet nodig om uit te zoomen tot een schermvullend formaat. Zoom in en zoom uit Met het commando 'Zoom in / Zoom uit' is in- of uitzoomen mogelijk terwijl het middelpunt van het document op dezelfde plaats blijft staan. Per klik zoomt het systeem een stapje verder in of uit. Gebruik 'Hand Zoom' om op een specifieke plek in te zoomen. Hand Zoom Met het commando 'Hand Zoom' is het mogelijk een rechthoekig gebied aan te wijzen waarop ingezoomd moet worden. Na een klik op de knop 'Hand Zoom' verschijnt er een vergrootglas met een kruisje. Houd dit kruisje op de linkerbovenhoek van het aan te wijzen gebied. 19

24 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Druk de linkermuisknop in, houd deze ingedrukt en beweeg naar rechtsonder. Laat de muisknop los als de rechteronderhoek van het aan te wijzen gebied is bereikt. Overview (Overzicht) Het commando 'Overview' wordt alleen gebruikt indien ingezoomd is op een bepaald onderdeel en men wil overzicht hebben waar dit onderdeel zich bevindt binnen de tekening. Hand Pan (Met de hand verschuiven) 'Pan' is de Engelse term voor verschuiven. Met het commando 'Hand Pan', dat alleen beschikbaar is als er is ingezoomd, is het mogelijk een tekening handmatig te verschuiven. Plaats het handje op de tekening en houd tijdens het bewegen met de muis de linkermuisknop ingedrukt. Rotate (Draaien) Met het commando 'Rotate' is het mogelijk om het document 180 graden te laten draaien. 20

25 View (Bekijken) Rotate Clockwise Met het commando 'Rotate Clockwise' kan de tekening in twee richtingen draaien: 'Counterclockwise (+)' is tegen de klok in; 'Clockwise (-)' is met de klok mee. Invert Colors (Kleuren omdraaien) Met het commando 'Invert Colors' worden de tinten in een grijsschaal geïnverteerd (omgedraaid). Zwart wordt wit en andersom. Dit commando werkt alleen bij afbeeldingen die in een grijsschaal worden weergegeven, niet bij documenten die in een kleurschaal worden weergegeven. Om een gekleurd document in grijswaarden weer te geven, gebruikt men 'Scale to grey'. Scale to grey (In grijswaarden weergeven) Met het commando 'Scale to grey' (grijswaarden weergeven) worden de kleuren in een document vervangen door grijswaarden. Werken met meerdere beeldschermen Bij het toetsen van digitale tekeningen moet er veel informatie tegelijkertijd beschikbaar zijn. Het kan daarom handig zijn om met meerdere beeldschermen te werken. Standaard opent ereview alle documenten in hetzelfde venster. Het is niet mogelijk een tweede ereview-venster te openen in een sessie. Om verschillende documenten over twee beeldschermen te verdelen, zijn er twee mogelijkheden: 1. Vergroot het venster Vergroot het venster, zodat het over beide beeldschermen valt. In dat geval kunnen de tekeningen binnen dat venster verdeeld worden over de verschillende beeldschermen. Om het venster te vergroten of verkleinen, wordt het commando 'maximaliseer', het vierkantje rechtsboven in de titelbalk gebruikt. Of beweeg met de muis over de zijkant van het venster. Pak, als de cursor verandert in een pijl met twee punten, de zijkant beet en sleep de zijkant naar het gewenste formaat. 21

26 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Als het venster weer verkleind wordt, is het mogelijk dat een document in het verkleinde venster niet meer zichtbaar is, terwijl het nog wel geopend is. Vergroot het venster om de tekening weer zichtbaar te maken. 2. Start een tweede sessie Start een tweede sessie en log een tweede maal in bij Omgevingsloket online, maar dan met een andere browser. Als bijvoorbeeld Internet Explorer gebruikt wordt in de originele sessie, gebruik dan voor de tweede sessie Mozilla Firefox. In de tweede browser kan een nieuw ereview-venster geopend worden, waarin nieuwe documenten zichtbaar gemaakt kunnen worden. Als een tweede sessie gestart wordt met behulp van dezelfde browser als waarin de eerste sessie draait, zal ereview dat herkennen, en de nieuw te openen tekening in het bestaande, al geopende venster plaatsen. 22

27 Markups (Notities) Markups (Met notities aanvullen) In het menu 'Markups' zijn functies opgenomen voor het op verschillende manieren toevoegen van notities aan een document of het opmaken van die notities. Ook kan men checken door wie of wanneer een notitie is gemaakt. De coördinator kan via dit menu notities kopiëren naar de presentatielaag. Plaatsen van tekst in een document Met het commando 'Plaatsen van tekst' is het mogelijk om tekst op een document te plaatsen. Klik op de knop 'Plaatsen van tekst' en geef in het document, met een klik op de linkermuisknop, aan op welke plaats de tekst moet verschijnen. Er verschijnt een tekstbox om de tekst in te voeren. Klik op de knop 'Select mode' om de cursor weer in een standaard aanwijspijl te veranderen. Met de cursor kan de tekst vervolgens geselecteerd worden, om de opmaak (font, grootte, kleur, enzovoort) te wijzigen. 23

28 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Verwijzende tekst Met het commando 'Verwijzende tekst' is het mogelijk om tekst op te nemen in een tekstballon die met een pijl verwijst naar een plaats in het document. 24

29 Markups (Notities) Klik op de knop 'Verwijzende tekst'. Geef in het document, met een klik op de linkermuisknop, aan naar welke plaats in het document de tekst moet verwijzen. Er verschijnt vervolgens een tekstbox waarin de tekst ingevoerd kan worden. Stempels Het is mogelijk om, in plaats van tekst, ook een stempel of een plaatje als notitie te plaatsen. Tip: spreek af met collega's welk type markup gebruikt wordt voor verschillende soorten opmerkingen. Onder de knop 'Stempels' bevinden zich de commando's 'Picture Markup', 'Stamp Markup' en 'Text Stamp Markup'. 25

30 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Picture Markup Met 'Picture Markup' kan de gebruiker een eigen illustratie of plaatje als stempel op het document plaatsen. Dit plaatje moet wel eerst opgeslagen zijn op de lokale schijf. Stamp Markup Met 'Stamp Markup' kan de gebruiker een in het systeem aanwezige stempel op het document plaatsen. Text Stamp Markup Met 'Text Stamp Markup' kan de gebruiker een stempel een eigen tekstuele inhoud geven. Er zijn standaardteksten aanwezig, maar de gebruiker kan ook een eigen tekst en <gebruiker>, <datum> en <tijd> toevoegen. Note Markup Met 'Note Markup' is het mogelijk een memobriefje ('geeltje') toe te voegen aan het document. 26

31 Markups (Notities) Klik op het commando 'Note Markup' om een teksticoon in de tekening te plaatsen. Dubbelklikken op het icoon opent een dialoogscherm. In dat scherm kan men de notitie een naam geven en er een tekst in typen. Bestaande notities zijn te openen door dubbelklikken op het teksticoon. Dan wordt de naam van de notitie en de tekst getoond. Note Stamp Markup Het commando 'Note Stamp Markup' werkt hetzelfde. Alleen wordt het teksticoon vervangen door een geeltje voorzien van auteur, datum en tijd. Opmaak van notities De gebruiker kan notities op allerlei manieren opmaken. Net zoals bij bekende programma's als Paint en PowerPoint is het mogelijk om aandachtswolkjes, rechte lijnen, getekende lijnen (freehand), cirkels en rechthoeken toe te voegen, met verschillende lijndiktes, stijlen, opvullingen en kleuren. De notities worden automatisch opgeslagen, net als de gekozen opmaak. 27

32 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Notities aan- en uitzetten Een medewerker in de rol van coördinator kan opmerkingen van behandelaars en adviseurs aan- of uitzetten. Het venster 'Markups en Layers', verschijnt, een lijst van alle notities die aan het document zijn toegevoegd. De coördinator kan zien wie de opmerkingen heeft geplaatst. Selecteer een notitie en kies voor 'hide' om de notitie te verbergen, of -als de notitie verborgen is- voor 'show' om deze zichtbaar te maken. Notities kopiëren naar de presentatielaag De coördinator kan notities kopiëren naar de presentatielaag, de laag waarin ook de aanvrager inzage heeft. Dat kan gaan om zijn eigen notities of die van behandelaars of adviseurs. Selecteer de juiste notities. Klik op de knop 'notities kopiëren' om de notitie naar de presentatielaag te kopiëren. Het is mogelijk om een groep notities te selecteren. Wie heeft de notitie geplaatst? Met deze functie kan de gebruiker achterhalen wie een notitie heeft gemaakt. Rechtsonder in het scherm verschijnt de informatie. Klik nogmaals op de knop om de informatie te laten verdwijnen. Wanneer is de notitie geplaatst? Gebruik deze functie om te achterhalen wanneer een notitie is gemaakt. Deze informatie verschijnt rechtsonder in het scherm. Klik nogmaals op de knop om de informatie te laten verdwijnen. 28

33 Tools (Functionaliteiten) Tools (Functionaliteiten) In het menu 'Tools' zijn extra functionaliteiten opgenomen. Bijvoorbeeld voor het wijzigen van de vorm en functie van de cursor of het uitvoeren van metingen in documenten. Drawing control Het commando 'Drawing control' roept informatie op over het document (bestandsnaam, resolutie en afmeting). Select mode Wanneer de cursor een bijzondere vorm en functie heeft, is het mogelijk om de cursor te veranderen in een standaard aanwijspijl. Gebruik daarvoor het commando 'Select mode'. De cursor ziet er dan weer 'normaal' uit. Dit is nodig om na een bewerking, zoals meten of een tekstvak maken, dingen te kunnen selecteren. Mouse magnetic Het commando 'Mouse magnetic' helpt om precies op lijnen of punten in de tekening te klikken. Deze functie is handig om, tijdens het meten in een tekening, de meetpunten automatisch te laten samenvallen met punten of lijnen in de tekening. Kies voor de knop 'Mouse magnetic' en de aanwijspijl verandert in een punt die verbonden is met een paars balletje. 29

34 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Deze punt wordt als een magneet door bestaande lijnen of punten aangetrokken. Om de cursor te veranderen in een standaard aanwijspijl wordt het commando 'Select mode' gebruikt. Meten in tekeningen Met ereview is het mogelijk om metingen uit te voeren in geopende tekeningen. Om accuraat te meten, moet de tekening eerst gekalibreerd worden. Kalibreren Kalibreren is 'ijken': De gebruiker geeft een voorbeeldmeting, op basis waarvan het systeem de schaal van de tekening kan vertalen naar het juiste aantal millimeters of centimeters. Zoek, om te kalibreren, eerst een bekende maat op in de tekening, en zoom daarop in. In onderstaand voorbeeld is de maatlijn waar '6913 mm' bij staat een bekende maat. Kies voor het commando 'Calibrate Drawing'. Het venster 'Measure Viewer' verschijnt. 30

35 Tools (Functionaliteiten) De cursor heeft de vorm van een kruisje met een liniaal eronder. Selecteer de maatlijn door éénmaal op het beginpunt te klikken, en éénmaal op het eindpunt. Houd de linkermuisknop na de eerste klik niet ingedrukt. Let erop dat er een paarse kalibratielijn meeloopt na het klikken op het eerste punt. Na het klikken op het tweede punt verschijnt het venster 'Calibrate draw'. Hierin moet de werkelijke maat van de maatlijn ingevuld worden, evenals de gebruikte eenheden (units). In het voorbeeld zijn dat mm. Meten Na het kalibreren is het mogelijk om in het document lengte, oppervlakten en hoeken te meten. Kies bijvoorbeeld voor 'Linear measurement' voor het meten van een willekeurige rechte lijn. Geef begin- en eindpunt aan; in de 'Measure Viewer' wordt onder 'Length' de lengte weergegeven. Voor het meten van oppervlakten en hoeken is het nodig om één voor één de hoekpunten aan te geven en met een dubbelklik af te sluiten bij het laatste hoekpunt. 31

36

37 Window (Venster) Window (Venster) In het menu 'Window' zijn commando's opgenomen die te maken hebben met het inzien van meerdere documenten tegelijk en met het vergelijken van deze documenten. Documenten naast elkaar plaatsen Meerdere geopende documenten worden standaard over elkaar heen geplaatst. Met de commando's 'Tile' en 'Side by side' worden de documenten naast elkaar geplaatst binnen het hoofdvenster van ereview. Navigate (Navigeren) Navigeren door meerdere geopende documenten is mogelijk met het commando 'Navigate'. ereview laat dan, binnen het hoofdvenster, een overzicht zien van alle geopende documenten. 33

38 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 In het linkervenster worden de documentnamen van alle geopende documenten weergegeven. Hier kan men aangeven welke van de geopende documenten in het overzicht getoond moeten worden. In het linkervenster wordt per document aangegeven of het markups bevat. Klik op 'Maximize', het vierkantje rechtsbovenin de titelbalk, om een document nader te bekijken. Met dezelfde knop is het betreffende venster weer te verkleinen. Kies voor de commando's 'Tile' of 'Side by side' om weer terug te keren naar de situatie waarin de documenten naast elkaar getoond worden. Compare (Vergelijken) In een aantal situaties is het handig om meerdere documenten met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld om inzicht te verkrijgen in een wijziging die is aangebracht. In dat geval zijn er twee verschillende versies van één tekening: een origineel document en een later toegevoegde versie waarin wijzigingen zijn aangebracht. In dit voorbeeld noemen we deze layout1 en layout2. In layout2 is een aantal elementen weggehaald. 34

39 Window (Venster) Zorg dat beide documenten geopend zijn en dat het document, dat als uitgangspunt voor de vergelijking dient, actief is. Kies het commando 'Compare' en klik op het pijltje naast het icoon. Een lijstje verschijnt van alle documenten die geopend zijn. Kies met welk document het actieve document vergeleken moet worden. Na circa een halve minuut verschijnt een nieuw scherm, waarin beide documenten over elkaar heen zijn gelegd en de verschillen worden getoond. 35

40 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Er zijn zes mogelijkheden om de verschillen in beeld te brengen: Overlay. Background Differences. Common. Foreground Differences. Background. Foreground. Overlay Beide documenten zijn volledig zichtbaar. Background Differences Alleen de verschillen in layout1, ten opzichte van layout2, worden in beeld gebracht. 36

41 Window (Venster) Foreground Differences Alleen de verschillen in layout2, ten opzichte van layout1, worden in beeld gebracht. Common Beide tekeningen zijn in beeld, maar de verschillen worden weggelaten. 37

42 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Background Laat alleen het onderliggende tekening (layout 2) zien. 38

43 Window (Venster) Foreground Laat alleen de bovenliggende tekening (layout 1) zien. Het is ook mogelijk om een tekening te vergelijken met een luchtfoto (bijvoorbeeld Google Earth) of met een bestemmingsplan. 39

44 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Hierbij is het belangrijk dat beide tekeningen dezelfde grootte hebben. In een volgende versie van de e-review zal het vergelijken eenvoudiger worden door het aanbrengen van referentiepunten op beide documenten. Tijdens het vergelijken is het mogelijk om functionaliteiten als 'Hand Zoom' en 'Hand Pan' te gebruiken. Alle actieve documenten in het vergelijkingsscherm reageren tegelijk op deze functionaliteiten, zodat steeds identieke uitsnedes te zien zijn. 40

45 Index A Aandachtswolkjes Aanpassen aan schermgrootte Aanvrager... 7 Afdrukken B Background Background Differences... 15, 34 Baliemedewerker... 7 Bestandsformaat Bestandsformaat DWG Bestandsformaat DXF BMP C Calibrate Close Applet Compare Cursor D Draaien DWG-bestanden DXF-bestanden F File... 1, 15 Foreground Foreground Differences Functionaliteiten G Gebruikersrollen... 7 Gebruiksbesluit... 1 Geeltje Gemachtigde... 7 GIF Grijswaarden weergeven H Hand Pan... 20, 34 Hand Zoom... 19, 34 I Internet Explorer Invert Colors J JPEG K Kalibreren Kleefaan L Lokaal bestand openen M Markup... 1, 7, 25 Markups Measure Viewer Memobriefje Meten Mouse magnetic Mozilla Firefox N Navigate Navigeren Note Markup Note Stamp Markup Notities... 23, 27, 28 O Omgevingsloket... 7 Opmaak van notities Overlay Overzicht P Passend in scherm PDF Picture Markup Plaatsen van tekst PNG Presentatielaag... 7, 23, 28 R Referentiepunten Refresh Rotate S Save Side by side Stamp Markup Stempels T Text Stamp Markup TIFF Tile Tools... 1, 29 V Vergelijken Verversen Verwijzende tekst View... 1, 19 W Window... 1, 33 Z Zoom

Handleiding AutoVue Versie 1.1

Handleiding AutoVue Versie 1.1 Handleiding AutoVue Versie 1.1 Inhoud Welkom bij AutoVue voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en AutoVue... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5 Opbouw handleiding... 7 Scenario's...

Nadere informatie

Handleiding AutoVue Versie 3.0

Handleiding AutoVue Versie 3.0 Handleiding AutoVue Versie 3.0 Inhoud Welkom bij AutoVue voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en AutoVue... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5 Opbouw handleiding... 7 Scenario's...

Nadere informatie

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen? Appendix B. Beeldmateriaal en Blackboard 1. Inleiding...1 2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?...1 3. Het formaat van een afbeelding wijzigen...2 4. Een afbeelding comprimeren...4 5. Een uitsnede

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Chapter 3: Aan de slag met Inspiration, een beginnersles Deze beginnersles is een goed startpunt voor het leren gebruiken van Inspiration.

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie.

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. 1 Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. Umapper maakt het mogelijk om een eigen tintje te geven aan aardrijkskundige kaarten, ze te voorzien van informatie en ze interactief te maken.

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) Met PowerPoint kan men voorstellingen maken door middel van dia's die zijn gevuld met teksten, afbeeldingen, films, grafieken en geluiden. PowerPoint is een uitstekend

Nadere informatie

Handleiding Visio 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Visio 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Visio 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu Handleiding Visio 2013 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Handleiding Paint

Inhoudsopgave: Handleiding Paint lesmateriaal Inhoudsopgave: 1. Inleiding... 2 2. Verplichte vaardigheden... 2 3. Paint openen... 3 4. Uitleg:... 3 A. De belangrijkste menu-opties... 4 B. De Werkset gereedschappen... 4 C. Kleurenset...

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Plagiocephalometrie (PCM)

Plagiocephalometrie (PCM) Plagiocephalometrie (PCM) Inhoud Inleiding... 1 PCM-meting in FysioRoadmap... 2 Voorbereiding... 2 De meting activeren... 2 Vanuit een zorgplan... 2 Vanuit de anamnesekaart... 3 Vanuit een bezoek... 4

Nadere informatie

Stappenplan Werken met Popplet

Stappenplan Werken met Popplet WAT IS POPPLET? Popplet is een handige site voor het maken van mindmaps of stroomdiagrammen. De blokjes zijn herkenbaar en het plaatsen gaat erg eenvoudig. Het maken van een eigen uitstraling is daardoor

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Handleiding Mijn percelen

Handleiding Mijn percelen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Handleiding Mijn percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave Inleiding... - 2

Nadere informatie

Handleiding Webviewer Radiologie PatientPortal

Handleiding Webviewer Radiologie PatientPortal Handleiding Webviewer Radiologie PatientPortal Versie 1.0 01/08/2015 AZ ALMA Ziekenhuis - Amaron bvba Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Aanmelden als patiënt... 3 Functionaliteiten van de viewer... 5 1. Overzicht

Nadere informatie

Handleiding Webviewer Radiologie

Handleiding Webviewer Radiologie Handleiding Webviewer Radiologie Versie 1.0 01/05/2013 Jan Yperman Ziekenhuis - Amaron bvba Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Aanmelden als arts met login... 3 Aanmelden als patiënt... 5 Functionaliteiten

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding BCAD

www.dubbelklik.nu Handleiding BCAD Handleiding BCAD www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Veel cursusmaterialen ontvang je in pdf. Om het digitaal werken eenvoudiger te maken, leer je in deze instructie hoe je gemakkelijk digitaal aantekeningen

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts Prezi een handleiding voor beginners door voor Lerareninfo vzw www.lerarentools.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel 1: Basistechnieken. 3 1.1 Navigatie 3 1.2 Het menu.. 4 1.3 Tekst invoegen. 5 1.4

Nadere informatie

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van de schoolwebsite wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem

Nadere informatie

Inloggen blz 3. Artikel invoeren blz 4. Werkbalk Tekst blz 6. Afbeelding invoeren blz 6 - uit beeldbank Vrouwen van Nu. Externe link invoeren blz 9

Inloggen blz 3. Artikel invoeren blz 4. Werkbalk Tekst blz 6. Afbeelding invoeren blz 6 - uit beeldbank Vrouwen van Nu. Externe link invoeren blz 9 Inhoud: Inloggen blz 3 Artikel invoeren blz 4 Werkbalk Tekst blz 6 Afbeelding invoeren blz 6 - uit beeldbank Vrouwen van Nu Externe link invoeren blz 9 Afbeelding invoeren blz 10 - uit de map Mijn afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

Photohands. Retouche-/Afdruksoftware voor Windows. Handleiding. Versie 1.0 K862PSM8DMX

Photohands. Retouche-/Afdruksoftware voor Windows. Handleiding. Versie 1.0 K862PSM8DMX D Photohands Versie 1.0 Retouche-/Afdruksoftware voor Windows Handleiding K862PSM8DMX Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Andere namen van bedrijven en producten zijn in voorkomende gevallen

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

2 Kennismaking met het scherm

2 Kennismaking met het scherm 84 1 Inleiding Met Microsoft Office Picture Manager kan je op een eenvoudige manier jouw afbeeldingen bekijken, beheren, bewerken en delen. Paint kan je openen via Starten - Alle Programma s - Microsoft

Nadere informatie

Door velen wordt Photoshop beschouwd als de industriestandaard voor zowel drukwerk en DTP als voor het web wat betreft digitale beeldbewerking.

Door velen wordt Photoshop beschouwd als de industriestandaard voor zowel drukwerk en DTP als voor het web wat betreft digitale beeldbewerking. Adobe Photoshop Adobe Photoshop is een grafisch programma voor het bewerken digitale beelden via de computer. Photoshop is beschikbaar voor Mac OS X en Windows. Tot en met versie 4 bestond er ook een UNIX-variant.

Nadere informatie

Handleiding Mijn percelen

Handleiding Mijn percelen Handleiding Mijn percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave Inleiding... - 2 - Starten... - 2 - Overzicht percelen...

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen?

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hiervoor moeten twee taken uitgevoerd worden. De schermafdruk maken De schermafdruk op het forum plaatsen. I. Een schermafdruk maken: Om een schermafdruk te maken

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Afdrukken van AutoCad-tekeningen

Afdrukken van AutoCad-tekeningen Harm Lubbers Afdrukken van AutoCad-tekeningen februari-2013 Het afdrukken van een AutoCad tekening heeft wat aandacht nodig om onder controle te krijgen. harm.lubbers@ahk.nl Introductie In AutoCad worden

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding SpaceClaim

www.dubbelklik.nu Handleiding SpaceClaim www.dubbelklik.nu Handleiding SpaceClaim Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

Handleiding SCHOOLSTART.ONLINE START.ME

Handleiding SCHOOLSTART.ONLINE START.ME Handleiding SCHOOLSTART.ONLINE START.ME Inloggen schoolstart.online. Via de website http://schoolstart.online is het voor leerkrachten mogelijk om in te loggen op de start.me omgeving van de eigen school.

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Afdrukken Module 5. In de volgende opdracht gaat u een afdrukvoorbeeld van de tekst Dolfijnen bekijken.

Afdrukken Module 5. In de volgende opdracht gaat u een afdrukvoorbeeld van de tekst Dolfijnen bekijken. 5. Afdrukken Met de knop (Afdrukvoorbeeld) op de standaard werkbalk of met de optie (Bestand, Afdrukvoorbeeld) op de menubalk kunt u op het beeldscherm bekijken hoe de tekst er op papier uit komt te zien.

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Fast Stone. FastStone Image Viewer

Fast Stone. FastStone Image Viewer Fast Stone FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer is een zeer gebruikersvriendelijk en overzichtelijk programma om foto's te bekijken, beheren en snel te bewerken. Een van de beste programma's in

Nadere informatie

Windows 7. Inleiding. Zoekvenster

Windows 7. Inleiding. Zoekvenster Windows 7 Inleiding Windows 7 is het meest recente besturingssysteem van Microsoft. In dit arrangement worden zaken uitgelegd die nieuw zijn in dit besturingssysteem of die ervoor kunnen zorgen dat je

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk!

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! De afbeeldingen en enkele punten van de programma-beschrijving hebben betrekking op versie 7.0.7 van Adobe Reader. Andere versies van dit programma

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Online Boeken. Noordhoff Uitgevers bv Hoger Onderwijs v2.0 december 2010

Gebruikershandleiding Online Boeken. Noordhoff Uitgevers bv Hoger Onderwijs v2.0 december 2010 Gebruikershandleiding Online Boeken Noordhoff Uitgevers bv Hoger Onderwijs v2.0 december 2010 Inhoud Inleiding 3 Toegang 4 Flexreader 5 Werkbalk 1 6 Selecteren 6 Notitie 6 Snapshot 6 Gesproken notitie

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

BRIS bv Postbus BV Rotterdam T (010) F (010) E I

BRIS bv Postbus BV Rotterdam T (010) F (010) E I 2 BRIS bv Postbus 89 000 BV Rotterdam T (00) 899 F (00) 2 090 E bris@bris.nl I www.bris.nl DEZE HANDLEIDING Dit is een verkorte versie van de handleiding die in BRANDO2 (versie 2.) is opgenomen. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding Fujifilm Krafter Foto Luuk Schudde Basis handleiding Pagina 1 Basisbeginselen In deze handleiding zullen we de basis van het programma Krafter behandelen. We gaan ervan uit dat je het programma al op de

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Ontwerpen met Google SketchUp

Cursus Onderwijs en ICT. Ontwerpen met Google SketchUp Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 16 (versie 1.0 NL 21-11-2010) Ontwerpen met Google SketchUp door Serge de Beer Inleiding De tijd van geconcentreerde mannen (want dat waren het meestal) achter

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Contents. GfK Internet Monitor v3 1

Contents. GfK Internet Monitor v3 1 Contents Handleiding GfK Internet Monitor versie 15.4... 2 Deel 1 (Installatie voor alle Windows versies)... 3 Deel 2 (Inschakelen op alle browsers)... 6 Deel 3 (Pauzeknop)... 8 Deel 4 (Inschakelen extensie

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Handleiding Bodemverkenner

Handleiding Bodemverkenner Handleiding Bodemverkenner Inhoudsopgave 1 Hoe kan ik lagen aan het kaartbeeld toevoegen?...2 1.1 Kaarten met labels en/of meerdere stijlen...4 1.2 Metadata van een kaartlaag opvragen...4 2 Ik heb een

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING e-beam/e-board Interactive. Versie 1.1 LW 090307

KORTE HANDLEIDING e-beam/e-board Interactive. Versie 1.1 LW 090307 KORTE HANDLEIDING e-beam/e-board Interactive Versie 1.1 LW 090307 Index: 1. Uitleg van de Styluspen 2. Toolcirkel 3. Scrapbookcirkel 4. Scrapbook menubalk 7. Scrapbook Masterpage instellen 13. Scrapbook

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS TM GROUPWISE 5.2 SNELSTARTKAART GroupWise is software waarmee u berichten kunt verzenden, planningen kunt maken, uw agenda kunt bijhouden en uw documenten

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen

Leerlingdossier & handelingsplannen FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

De belangrijkste onderdelen van het scherm zijn in onderstaande afbeelding aangegeven. Hieronder vindt u de uitleg ervan.

De belangrijkste onderdelen van het scherm zijn in onderstaande afbeelding aangegeven. Hieronder vindt u de uitleg ervan. Help Inhoud Introductie Onderdelen van het scherm Werken met de kaart De knoppenbalken Overzichtskaart Kaartlagen De legenda De kaartschaal Informatie opvragen Gericht zoeken naar een adres Afdrukken Introductie

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio COACH

HANDLEIDING scoolfolio COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 4 Mappen aanmaken pagina 5 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 6 Een foto bestand bekijken pagina 8 Een niet-foto bestand bekijken pagina

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding Macromedia Contribute

Handleiding Macromedia Contribute Handleiding Macromedia Contribute Marcel Lemmen en Frank Coenders maart 2008 Handleiding Macromedia Contribute 1 Contribute in vogelvlucht Contribute werkt simpel en intuïtief. Het bewerken van een website

Nadere informatie

193 Albelli/Hema Windows

193 Albelli/Hema Windows www.sencomp.nl 193 Albelli/Hema Windows laatst gewijzigd 25 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoalbum is Albelli of Hema. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Indien u gekozen heeft voor Hema

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

WERKING TEKENPROGRAMMA

WERKING TEKENPROGRAMMA WERKING TEKENPROGRAMMA Hoe werkt tekenjetuin? Deze handleiding laat zien hoe u het meeste uit het tekenprogramma kunt halen. Voor u begint is het goed dit te weten: Tekenjetuin is te gebruiken op tablet

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Ga naar volgende website: http://www.tracker-software.com/ product/downloads. Klik op EXE installer. Klik daarna op Download now

Ga naar volgende website: http://www.tracker-software.com/ product/downloads. Klik op EXE installer. Klik daarna op Download now PDF-XChange installeren Ga naar volgende website: http://www.tracker-software.com/ product/downloads Klik op EXE installer Klik daarna op Download now Boven de website verschijnt nu mogelijk volgende tekst:

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Inhoud 1 1.1 Introductie NAPinfo 3 Website 3 1.2 Inloggen 3 2 2.1 NAPinfo starten en basisfuncties 4 NAPinfo algemeen 4 2.2 NAPinfo kaartlaag toevoegen

Nadere informatie

Inloginstructie epraktijk

Inloginstructie epraktijk Inloginstructie epraktijk Voor het inloggen op epraktijk is Java niet langer vereist. Het enige wat u nodig heeft is een recente versie van één van de volgende internetbrowsers: Internet Explorer Firefox

Nadere informatie

Les 3: Het diagram voor gevorderden

Les 3: Het diagram voor gevorderden Les 3: Het diagram voor gevorderden Aangezien het diagram en het tekstscherm met elkaar zijn verbonden zult u zien dat het diagram is veranderd na uw werk in het tekstscherm. In deze les maakt u uw diagram

Nadere informatie

Schermopbouw. Het programma is op te delen in twee delen:

Schermopbouw. Het programma is op te delen in twee delen: Photoshop Elements is het kleinere zusje van PhotoShop. Als amateur-fotograaf, kan je er omzeggens evenveel mee doen maar voor een veel lagere prijs (100 i.p.v. 1000 ). Het programma is op te delen in

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie