Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3"

Transcriptie

1 Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3

2

3 Inhoud Welkom bij ereview voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en ereview... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5 Over ereview... 7 Markup-lagen... 7 Rollen en rechten... 7 Zichtbaarheid voor aanvrager... 7 Startinstellingen... 9 Instellingen van de computer... 9 Instellingen van de browser... 9 Basisfunctionaliteit Extra functionaliteiten File (Bestand) File (Bestand) Save as (Opslaan als) Lokaal bestand openen Openen DXF- en DWG-bestanden Afdrukken Close applet View (Bekijken) View (Bekijken) Refresh (Verversen) Fit to window (Passend in scherm) Zoom in en zoom uit Hand Zoom Overview (Overzicht) Hand Pan (Met de hand verschuiven) Rotate (Draaien) Invert Colors (Kleuren omdraaien) Scale to grey (In grijswaarden weergeven) Werken met meerdere beeldschermen Markups (Notities) Markups (Met notities aanvullen) Plaatsen van tekst in een document Verwijzende tekst iii

4 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Stempels Note Markup Opmaak van notities Notities aan- en uitzetten Notities kopiëren naar de presentatielaag Wie heeft de notitie geplaatst? Wanneer is de notitie geplaatst? Tools (Functionaliteiten) Tools (Functionaliteiten) Drawing control Select mode Mouse magnetic Meten in tekeningen Window (Venster) Window (Venster) Documenten naast elkaar plaatsen Navigate (Navigeren) Compare (Vergelijken) Index iv

5 Welkom bij ereview voor Omgevingsloket online Welkom bij ereview voor Omgevingsloket online. Deze handleiding voor het programma ereview is bestemd voor medewerkers van de overheid die gaan werken met Omgevingsloket online. Omgevingsloket online en ereview Omgevingsloket online is een voorziening voor het digitaal aanvragen en behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen. Met ereview, dat onderdeel uitmaakt van Omgevingsloket online, kunnen alle betrokkenen bouwtekeningen, situatieschetsen en andere grafische documenten bekijken en bewerken. Het programma staat ook wel bekend als een 'CADviewer'. ereview is alleen beschikbaar in combinatie met de dossiermodule van Omgevingsloket online. Een bevoegd gezag dat alleen de aanvraagmodule gebruikt, dient een eigen viewer ter beschikking te hebben. Opbouw handleiding In deze handleiding is een overzicht opgenomen van alle functionaliteiten die ereview biedt, en uitleg over het bedienen ervan. De handleiding is opgebouwd aan de hand van de menu's die ereview biedt. Het gaat om de menu's File (Bestand), View (Bekijken), Markup (Opmerkingen), Tools (Instrumenten) en Window (Venster). Van elke functionaliteit wordt de werking uitgelegd. Handleiding Omgevingsloket online Voor het werken met Omgevingsloket online is een specifieke handleiding beschikbaar. De handleiding is te downloaden via de omgeving voor het bevoegd gezag op Omgevingsloket online, of te verkrijgen via de lokale beheerder bij de overheidsorganen die aangesloten zijn bij Omgevingsloket online. 1

6

7 Leeswijzer Houd bij het gebruik van deze handleiding rekening met de volgende aandachtspunten: Deze handleiding hoort bij Omgevingsloket online. Deze voorziening is gebaseerd op de Wabo die in 2010 wordt ingevoerd. Aan Omgevingsloket online en ereview wordt nog gewerkt. Deze handleiding is dus ook aan verandering onderhevig. Deze handleiding beschrijft de mogelijkheden van Omgevingsloket online versie 2.3. Zodra er wijzigingen plaatsvinden, wordt deze handleiding bijgewerkt. In deze handleiding wordt gesproken over rollen (bijvoorbeeld coördinator, behandelaar of baliemedewerker). Kort gezegd is een rol een taak. Een functie is een samengestelde taak. Deze rollen hoeven dus niet één-op-één overeen te komen met functies in de eigen organisatie. De rollen zijn puur bedoeld om aan te geven welke rechten medewerkers in Omgevingsloket online kunnen krijgen. Zo kan een medewerker ook meerdere rollen hebben. Naast deze handleidingen is er een instructietool met beeld en geluid beschikbaar. Deze bestaat uit een korte introductie en verschillende rondleidingen waarin het hele proces van vergunningcheck en aanvraag doorlopen wordt. De instructietool is te downloaden op Kennisplein Omgevingsvergunning. Gebruik de Index om trefwoorden in deze handleiding te zoeken. Overal waar in deze handleiding aanvrager of aanvraag staat, mag ook melder of melding worden gelezen. In deze handleiding wordt gesproken over 'documenten' die in ereview worden getoond. Hieronder wordt verstaan: tekeningen, berekeningen, foto's en rapportages. 3

8

9 Wijzigingen in deze versie Ten opzichte van de handleiding voor de vorige versie, zijn in deze handleiding de volgende onderwerpen aangepast: Startinstellingen: ten behoeve van de beveiliging worden hier alleen nog de voor publiek toegankelijke URLs vermeld. 5

10

11 Over ereview ereview is een programma voor het bekijken en bewerken van technische documenten zoals bouwtekeningen. ereview is speciaal aangepast voor het gebruik binnen Omgevingsloket online. Markup-lagen ereview laat de grafische documenten zien die als bijlage bij een aanvraag of melding zijn toegevoegd via Omgevingsloket online. Het oorspronkelijke document kan niet worden gewijzigd. Wel kunnen betrokkenen notities toevoegen. Deze worden in verschillende lagen (markup-lagen) over het oorspronkelijke document heengelegd. Elke betrokkene heeft een eigen markup-laag om in te werken. De aanvrager heeft geen inzage in deze markup-lagen. Wel heeft de aanvrager inzage in een zogenoemde presentatielaag, waarvan de inhoud wordt bepaald door de coördinator die verantwoordelijk is voor de betreffende aanvraag. Rollen en rechten Er zijn binnen Omgevingsloket online, en dus ook in ereview, vier gebruikersrollen: Coördinator Behandelaar Adviseur Baliemedewerker / Aanvrager / Gemachtigde De baliemedewerker heeft binnen Omgevingsloket online en ereview dezelfde rechten als de aanvrager of diens gemachtigde. Alleen de eerste drie rollen hebben het recht om in hun eigen lagen notities aan te brengen. De behandelaar en de adviseur kunnen geen notities van anderen wijzigen of verwijderen. De coördinator kan wijzigingen aanbrengen in alle lagen van het document. Zichtbaarheid voor aanvrager De coördinator kan notities uit de verschillende lagen toevoegen aan de presentatielaag. Deze laag is zichtbaar voor alle betrokkenen en de aanvrager. Op deze manier kan de bijlage worden gebruikt als hulpmiddel in de communicatie over de aanvraag. 7

12

13 Startinstellingen Om ereview te openen vanuit Omgevingsloket online, moet een aantal instellingen aanwezig zijn in de computer en de browser van de gebruiker. Check die instellingen zelf of vraag het de lokale beheerder. In de meeste gevallen kunnen medewerkers van het bevoegd gezag geen wijzigingen aanbrengen in de instellingen van hun computer en wordt dit gedaan door de systeembeheerder. Instellingen van de computer Het is noodzakelijk dat een Java plug-in geïnstalleerd is. Deze extra software maakt het functioneren van ereview mogelijk. Geïnstalleerd moet zijn: Java runtime environment JRE and additional components (JRE or later). JMF for optional Audio/Video. Java 3D plug-in for optional 3D support. Iedereen kan zelf checken of de plug-in is geïnstalleerd: Ga naar de website Klik op de knop 'Check Java plugins on your system'. Er wordt een check uitgevoerd en het resultaat van die check wordt getoond. Niet aangetroffen onderdelen kunnen direct worden gedownload en geïnstalleerd. Instellingen van de browser ereview functioneert als onderdeel van Omgevingsloket online; het functioneert dus binnen het browserprogramma (zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox) waarmee de website is aangeroepen. Om ereview te laten functioneren moet de browser een aantal dingen toestaan. Dit wordt meestal ingesteld door de systeembeheerder. De browser moet toestaan: Altijd popups toestaan (minimaal van Altijd plug-ins toestaan van Web4 (het bedrijf dat ereview produceert). Altijd content van deze provider (Web4) vertrouwen. In Internet Explorer zijn de instellingen aan te passen via het menu Tools > Popup Blocker en Tools > Internet Options > Security. In Mozilla Firefox zijn de instellingen aan te passen via het menu Tools > Options > Content. 9

14

15 Basisfunctionaliteit ereview biedt onderstaande basisfunctionaliteiten aan voor de rollen: Coördinator Behandelaar Adviseur Baliemedewerker / Aanvrager / Gemachtigde Bestand openen Opslaan als Afdrukken (niet voor coördinator) Verversen Gehele tekening passend in venster Overzicht van ingezoomde deel van tekening Verplaatsen Handmatig inzoomen Inzoomen Uitzoomen Linksom draaien Rechtsom draaien 180 Graden draaien Kleuren draaien (inverteren) Zwart-wit weergeven Grijswaarden weergeven Navigeren Vensters naast elkaar zetten Idem Tekeningen vergelijken Informatie over het document Kleef-aan Meten (en kalibreren) Aanwijsfunctie 11

16

17 Extra functionaliteiten De rollen behandelaar en adviseur hebben extra functionaliteiten. Opmerkingen / aantekeningen openen Opmerkingen / aantekeningen opslaan Nagaan wie een opmerking / aantekening heeft geplaatst Wanneer is een opmerking / aantekening geplaatst Een stap terug Een stap vooruit Een groep opmerkingen / aantekeningen selecteren Geselecteerde opmerking /aantekeningen draaien Geselecteerde opmerking /aantekeningen knippen Geselecteerde opmerking /aantekeningen plakken Aan- of uitzetten van geplaatste opmerking /aantekeningen Kleurvulling van opmerkingsveld Markeren Rechte lijnen of krullen (freehand) Rechthoekige aandachtsvelden Diverse vormen van aandachtsvelden Symbolen Aandachtswolk plaatsen Tekst plaatsen Een geeltje plaatsen Tekst met een verwijspijl plaatsen Lijnkleur Diverse lijndiktes en soorten. Voor de rol coördinator zijn nog twee specifieke functionaliteiten beschikbaar: Geselecteerde opmerkingen kopiëren naar presentatielaag Opmerkingen van behandelaar of adviseur aan- of uitzetten 13

18

19 File (Bestand) File (Bestand) In het menu 'File' zijn opdrachten opgenomen die te maken hebben met het openen, sluiten, opslaan en afdrukken van een bestand. Save as (Opslaan als) Met het commando 'Save as' is een bestand op te slaan onder een andere naam. Let op dat een bestand alleen wordt opgeslagen op de lokale schijf van de gebruiker. Gebruik hiervoor de knop 'Local Save'. De gebruiker kan kiezen om het bestand in een aantal formaten op te slaan: JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP of PDF. Via het dialoogscherm 'Save as' is het ook mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het bestandsformaat, de breedte, hoogte en resolutie van het document. Lokaal bestand openen De coördinator, behandelaar en adviseur kunnen met deze knop lokaal opgeslagen bestanden openen in ereview. Kies voor de knop 'open', kies een document en open het. Bij zware bestanden kan het even duren voordat het bestand opent. 15

20 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Deze optie kan worden gebruikt om een lokaal opgeslagen grafisch document (bijvoorbeeld een situatietekening, een bestemmingsplan of een relevante foto) te vergelijken met een document in het dossier. Roep het dialoogvenster 'Select document to review' (selecteer document om te bekijken) op. Kies, om te vergelijken met een lokaal opgeslagen bestand, voor de knop 'local' onderin. Openen DXF- en DWG-bestanden Documenten van het bestandsformaat DXF en DWG bestaan, als ze worden getoond in ereview, altijd uit minimaal twee pagina's. Wees hier attent op. Op pagina 1 wordt alleen het kader van de betreffende tekening (een witte pagina) getoond, op pagina 2 de daadwerkelijke tekening. Door middel van navigatie met de pijltjes onder de afbeelding, kan de volgende pagina worden opgeroepen. Afdrukken Afdrukken met ereview gaat in twee stappen. Gebruik het commando 'print'. Stap 1 Selecteer de naam van de printer. Deze dient lokaal beschikbaar te zijn. 16

21 File (Bestand) Stap 2 Kies onder de knop 'Page setup' het gewenste formaat van de afdruk. Geef met 'landscape' of 'portrait' aan of het document staand of liggend moet worden afgedrukt. Vink eerst het vakje 'Show preview' aan om het resultaat voor het afdrukken te kunnen beoordelen. Een plotter drukt af op groot formaat. Kies, voor gebruik van een plotter, bij 'size' voor het formaat A0 in plaats van een gebruikelijk afdrukformaat als A4 of A3. De optie 'download print DLs' wordt alleen gebruikt als men met een ander besturingssysteem dan Windows werkt, zoals Linux of Mac OS. Close applet Met het commando 'Close Applet' sluit ereview helemaal af. Het sluit dus niet alleen een document, maar het hele programma. Het kan handig zijn om ereview actief te houden, als er later opnieuw documenten moeten worden bekeken of vergeleken. Dan hoeft het programma niet opnieuw op te starten. Sluit dan alleen het actieve document. Gebruik daarvoor het kruisje ('close') in de rechterbovenhoek van het venster waarin het document getoond wordt. 17

22

23 View (Bekijken) View (Bekijken) In het menu 'View' zijn opdrachten opgenomen die te maken hebben met het bekijken, draaien, inzoomen en veranderen van kleurweergave van documenten. Refresh (Verversen) Met het commando 'Refresh' wordt het al geopende document opnieuw geladen en weergegeven. Fit to window (Passend in scherm) Met het commando 'Fit to window' wordt het document over de gehele breedte en hoogte van het beschikbare venster weergegeven. Dit is een handige optie als de gebruiker, na het inzoomen op een onderdeel, het gehele document wil bekijken. Met dit commando is het niet nodig om uit te zoomen tot een schermvullend formaat. Zoom in en zoom uit Met het commando 'Zoom in / Zoom uit' is in- of uitzoomen mogelijk terwijl het middelpunt van het document op dezelfde plaats blijft staan. Per klik zoomt het systeem een stapje verder in of uit. Gebruik 'Hand Zoom' om op een specifieke plek in te zoomen. Hand Zoom Met het commando 'Hand Zoom' is het mogelijk een rechthoekig gebied aan te wijzen waarop ingezoomd moet worden. Na een klik op de knop 'Hand Zoom' verschijnt er een vergrootglas met een kruisje. Houd dit kruisje op de linkerbovenhoek van het aan te wijzen gebied. 19

24 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Druk de linkermuisknop in, houd deze ingedrukt en beweeg naar rechtsonder. Laat de muisknop los als de rechteronderhoek van het aan te wijzen gebied is bereikt. Overview (Overzicht) Het commando 'Overview' wordt alleen gebruikt indien ingezoomd is op een bepaald onderdeel en men wil overzicht hebben waar dit onderdeel zich bevindt binnen de tekening. Hand Pan (Met de hand verschuiven) 'Pan' is de Engelse term voor verschuiven. Met het commando 'Hand Pan', dat alleen beschikbaar is als er is ingezoomd, is het mogelijk een tekening handmatig te verschuiven. Plaats het handje op de tekening en houd tijdens het bewegen met de muis de linkermuisknop ingedrukt. Rotate (Draaien) Met het commando 'Rotate' is het mogelijk om het document 180 graden te laten draaien. 20

25 View (Bekijken) Rotate Clockwise Met het commando 'Rotate Clockwise' kan de tekening in twee richtingen draaien: 'Counterclockwise (+)' is tegen de klok in; 'Clockwise (-)' is met de klok mee. Invert Colors (Kleuren omdraaien) Met het commando 'Invert Colors' worden de tinten in een grijsschaal geïnverteerd (omgedraaid). Zwart wordt wit en andersom. Dit commando werkt alleen bij afbeeldingen die in een grijsschaal worden weergegeven, niet bij documenten die in een kleurschaal worden weergegeven. Om een gekleurd document in grijswaarden weer te geven, gebruikt men 'Scale to grey'. Scale to grey (In grijswaarden weergeven) Met het commando 'Scale to grey' (grijswaarden weergeven) worden de kleuren in een document vervangen door grijswaarden. Werken met meerdere beeldschermen Bij het toetsen van digitale tekeningen moet er veel informatie tegelijkertijd beschikbaar zijn. Het kan daarom handig zijn om met meerdere beeldschermen te werken. Standaard opent ereview alle documenten in hetzelfde venster. Het is niet mogelijk een tweede ereview-venster te openen in een sessie. Om verschillende documenten over twee beeldschermen te verdelen, zijn er twee mogelijkheden: 1. Vergroot het venster Vergroot het venster, zodat het over beide beeldschermen valt. In dat geval kunnen de tekeningen binnen dat venster verdeeld worden over de verschillende beeldschermen. Om het venster te vergroten of verkleinen, wordt het commando 'maximaliseer', het vierkantje rechtsboven in de titelbalk gebruikt. Of beweeg met de muis over de zijkant van het venster. Pak, als de cursor verandert in een pijl met twee punten, de zijkant beet en sleep de zijkant naar het gewenste formaat. 21

26 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Als het venster weer verkleind wordt, is het mogelijk dat een document in het verkleinde venster niet meer zichtbaar is, terwijl het nog wel geopend is. Vergroot het venster om de tekening weer zichtbaar te maken. 2. Start een tweede sessie Start een tweede sessie en log een tweede maal in bij Omgevingsloket online, maar dan met een andere browser. Als bijvoorbeeld Internet Explorer gebruikt wordt in de originele sessie, gebruik dan voor de tweede sessie Mozilla Firefox. In de tweede browser kan een nieuw ereview-venster geopend worden, waarin nieuwe documenten zichtbaar gemaakt kunnen worden. Als een tweede sessie gestart wordt met behulp van dezelfde browser als waarin de eerste sessie draait, zal ereview dat herkennen, en de nieuw te openen tekening in het bestaande, al geopende venster plaatsen. 22

27 Markups (Notities) Markups (Met notities aanvullen) In het menu 'Markups' zijn functies opgenomen voor het op verschillende manieren toevoegen van notities aan een document of het opmaken van die notities. Ook kan men checken door wie of wanneer een notitie is gemaakt. De coördinator kan via dit menu notities kopiëren naar de presentatielaag. Plaatsen van tekst in een document Met het commando 'Plaatsen van tekst' is het mogelijk om tekst op een document te plaatsen. Klik op de knop 'Plaatsen van tekst' en geef in het document, met een klik op de linkermuisknop, aan op welke plaats de tekst moet verschijnen. Er verschijnt een tekstbox om de tekst in te voeren. Klik op de knop 'Select mode' om de cursor weer in een standaard aanwijspijl te veranderen. Met de cursor kan de tekst vervolgens geselecteerd worden, om de opmaak (font, grootte, kleur, enzovoort) te wijzigen. 23

28 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Verwijzende tekst Met het commando 'Verwijzende tekst' is het mogelijk om tekst op te nemen in een tekstballon die met een pijl verwijst naar een plaats in het document. 24

29 Markups (Notities) Klik op de knop 'Verwijzende tekst'. Geef in het document, met een klik op de linkermuisknop, aan naar welke plaats in het document de tekst moet verwijzen. Er verschijnt vervolgens een tekstbox waarin de tekst ingevoerd kan worden. Stempels Het is mogelijk om, in plaats van tekst, ook een stempel of een plaatje als notitie te plaatsen. Tip: spreek af met collega's welk type markup gebruikt wordt voor verschillende soorten opmerkingen. Onder de knop 'Stempels' bevinden zich de commando's 'Picture Markup', 'Stamp Markup' en 'Text Stamp Markup'. 25

30 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Picture Markup Met 'Picture Markup' kan de gebruiker een eigen illustratie of plaatje als stempel op het document plaatsen. Dit plaatje moet wel eerst opgeslagen zijn op de lokale schijf. Stamp Markup Met 'Stamp Markup' kan de gebruiker een in het systeem aanwezige stempel op het document plaatsen. Text Stamp Markup Met 'Text Stamp Markup' kan de gebruiker een stempel een eigen tekstuele inhoud geven. Er zijn standaardteksten aanwezig, maar de gebruiker kan ook een eigen tekst en <gebruiker>, <datum> en <tijd> toevoegen. Note Markup Met 'Note Markup' is het mogelijk een memobriefje ('geeltje') toe te voegen aan het document. 26

31 Markups (Notities) Klik op het commando 'Note Markup' om een teksticoon in de tekening te plaatsen. Dubbelklikken op het icoon opent een dialoogscherm. In dat scherm kan men de notitie een naam geven en er een tekst in typen. Bestaande notities zijn te openen door dubbelklikken op het teksticoon. Dan wordt de naam van de notitie en de tekst getoond. Note Stamp Markup Het commando 'Note Stamp Markup' werkt hetzelfde. Alleen wordt het teksticoon vervangen door een geeltje voorzien van auteur, datum en tijd. Opmaak van notities De gebruiker kan notities op allerlei manieren opmaken. Net zoals bij bekende programma's als Paint en PowerPoint is het mogelijk om aandachtswolkjes, rechte lijnen, getekende lijnen (freehand), cirkels en rechthoeken toe te voegen, met verschillende lijndiktes, stijlen, opvullingen en kleuren. De notities worden automatisch opgeslagen, net als de gekozen opmaak. 27

32 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Notities aan- en uitzetten Een medewerker in de rol van coördinator kan opmerkingen van behandelaars en adviseurs aan- of uitzetten. Het venster 'Markups en Layers', verschijnt, een lijst van alle notities die aan het document zijn toegevoegd. De coördinator kan zien wie de opmerkingen heeft geplaatst. Selecteer een notitie en kies voor 'hide' om de notitie te verbergen, of -als de notitie verborgen is- voor 'show' om deze zichtbaar te maken. Notities kopiëren naar de presentatielaag De coördinator kan notities kopiëren naar de presentatielaag, de laag waarin ook de aanvrager inzage heeft. Dat kan gaan om zijn eigen notities of die van behandelaars of adviseurs. Selecteer de juiste notities. Klik op de knop 'notities kopiëren' om de notitie naar de presentatielaag te kopiëren. Het is mogelijk om een groep notities te selecteren. Wie heeft de notitie geplaatst? Met deze functie kan de gebruiker achterhalen wie een notitie heeft gemaakt. Rechtsonder in het scherm verschijnt de informatie. Klik nogmaals op de knop om de informatie te laten verdwijnen. Wanneer is de notitie geplaatst? Gebruik deze functie om te achterhalen wanneer een notitie is gemaakt. Deze informatie verschijnt rechtsonder in het scherm. Klik nogmaals op de knop om de informatie te laten verdwijnen. 28

33 Tools (Functionaliteiten) Tools (Functionaliteiten) In het menu 'Tools' zijn extra functionaliteiten opgenomen. Bijvoorbeeld voor het wijzigen van de vorm en functie van de cursor of het uitvoeren van metingen in documenten. Drawing control Het commando 'Drawing control' roept informatie op over het document (bestandsnaam, resolutie en afmeting). Select mode Wanneer de cursor een bijzondere vorm en functie heeft, is het mogelijk om de cursor te veranderen in een standaard aanwijspijl. Gebruik daarvoor het commando 'Select mode'. De cursor ziet er dan weer 'normaal' uit. Dit is nodig om na een bewerking, zoals meten of een tekstvak maken, dingen te kunnen selecteren. Mouse magnetic Het commando 'Mouse magnetic' helpt om precies op lijnen of punten in de tekening te klikken. Deze functie is handig om, tijdens het meten in een tekening, de meetpunten automatisch te laten samenvallen met punten of lijnen in de tekening. Kies voor de knop 'Mouse magnetic' en de aanwijspijl verandert in een punt die verbonden is met een paars balletje. 29

34 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Deze punt wordt als een magneet door bestaande lijnen of punten aangetrokken. Om de cursor te veranderen in een standaard aanwijspijl wordt het commando 'Select mode' gebruikt. Meten in tekeningen Met ereview is het mogelijk om metingen uit te voeren in geopende tekeningen. Om accuraat te meten, moet de tekening eerst gekalibreerd worden. Kalibreren Kalibreren is 'ijken': De gebruiker geeft een voorbeeldmeting, op basis waarvan het systeem de schaal van de tekening kan vertalen naar het juiste aantal millimeters of centimeters. Zoek, om te kalibreren, eerst een bekende maat op in de tekening, en zoom daarop in. In onderstaand voorbeeld is de maatlijn waar '6913 mm' bij staat een bekende maat. Kies voor het commando 'Calibrate Drawing'. Het venster 'Measure Viewer' verschijnt. 30

35 Tools (Functionaliteiten) De cursor heeft de vorm van een kruisje met een liniaal eronder. Selecteer de maatlijn door éénmaal op het beginpunt te klikken, en éénmaal op het eindpunt. Houd de linkermuisknop na de eerste klik niet ingedrukt. Let erop dat er een paarse kalibratielijn meeloopt na het klikken op het eerste punt. Na het klikken op het tweede punt verschijnt het venster 'Calibrate draw'. Hierin moet de werkelijke maat van de maatlijn ingevuld worden, evenals de gebruikte eenheden (units). In het voorbeeld zijn dat mm. Meten Na het kalibreren is het mogelijk om in het document lengte, oppervlakten en hoeken te meten. Kies bijvoorbeeld voor 'Linear measurement' voor het meten van een willekeurige rechte lijn. Geef begin- en eindpunt aan; in de 'Measure Viewer' wordt onder 'Length' de lengte weergegeven. Voor het meten van oppervlakten en hoeken is het nodig om één voor één de hoekpunten aan te geven en met een dubbelklik af te sluiten bij het laatste hoekpunt. 31

36

37 Window (Venster) Window (Venster) In het menu 'Window' zijn commando's opgenomen die te maken hebben met het inzien van meerdere documenten tegelijk en met het vergelijken van deze documenten. Documenten naast elkaar plaatsen Meerdere geopende documenten worden standaard over elkaar heen geplaatst. Met de commando's 'Tile' en 'Side by side' worden de documenten naast elkaar geplaatst binnen het hoofdvenster van ereview. Navigate (Navigeren) Navigeren door meerdere geopende documenten is mogelijk met het commando 'Navigate'. ereview laat dan, binnen het hoofdvenster, een overzicht zien van alle geopende documenten. 33

38 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 In het linkervenster worden de documentnamen van alle geopende documenten weergegeven. Hier kan men aangeven welke van de geopende documenten in het overzicht getoond moeten worden. In het linkervenster wordt per document aangegeven of het markups bevat. Klik op 'Maximize', het vierkantje rechtsbovenin de titelbalk, om een document nader te bekijken. Met dezelfde knop is het betreffende venster weer te verkleinen. Kies voor de commando's 'Tile' of 'Side by side' om weer terug te keren naar de situatie waarin de documenten naast elkaar getoond worden. Compare (Vergelijken) In een aantal situaties is het handig om meerdere documenten met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld om inzicht te verkrijgen in een wijziging die is aangebracht. In dat geval zijn er twee verschillende versies van één tekening: een origineel document en een later toegevoegde versie waarin wijzigingen zijn aangebracht. In dit voorbeeld noemen we deze layout1 en layout2. In layout2 is een aantal elementen weggehaald. 34

39 Window (Venster) Zorg dat beide documenten geopend zijn en dat het document, dat als uitgangspunt voor de vergelijking dient, actief is. Kies het commando 'Compare' en klik op het pijltje naast het icoon. Een lijstje verschijnt van alle documenten die geopend zijn. Kies met welk document het actieve document vergeleken moet worden. Na circa een halve minuut verschijnt een nieuw scherm, waarin beide documenten over elkaar heen zijn gelegd en de verschillen worden getoond. 35

40 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Er zijn zes mogelijkheden om de verschillen in beeld te brengen: Overlay. Background Differences. Common. Foreground Differences. Background. Foreground. Overlay Beide documenten zijn volledig zichtbaar. Background Differences Alleen de verschillen in layout1, ten opzichte van layout2, worden in beeld gebracht. 36

41 Window (Venster) Foreground Differences Alleen de verschillen in layout2, ten opzichte van layout1, worden in beeld gebracht. Common Beide tekeningen zijn in beeld, maar de verschillen worden weggelaten. 37

42 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Background Laat alleen het onderliggende tekening (layout 2) zien. 38

43 Window (Venster) Foreground Laat alleen de bovenliggende tekening (layout 1) zien. Het is ook mogelijk om een tekening te vergelijken met een luchtfoto (bijvoorbeeld Google Earth) of met een bestemmingsplan. 39

44 Handleiding ereview voor Omgevingsloket online - versie 2.2 Hierbij is het belangrijk dat beide tekeningen dezelfde grootte hebben. In een volgende versie van de e-review zal het vergelijken eenvoudiger worden door het aanbrengen van referentiepunten op beide documenten. Tijdens het vergelijken is het mogelijk om functionaliteiten als 'Hand Zoom' en 'Hand Pan' te gebruiken. Alle actieve documenten in het vergelijkingsscherm reageren tegelijk op deze functionaliteiten, zodat steeds identieke uitsnedes te zien zijn. 40

45 Index A Aandachtswolkjes Aanpassen aan schermgrootte Aanvrager... 7 Afdrukken B Background Background Differences... 15, 34 Baliemedewerker... 7 Bestandsformaat Bestandsformaat DWG Bestandsformaat DXF BMP C Calibrate Close Applet Compare Cursor D Draaien DWG-bestanden DXF-bestanden F File... 1, 15 Foreground Foreground Differences Functionaliteiten G Gebruikersrollen... 7 Gebruiksbesluit... 1 Geeltje Gemachtigde... 7 GIF Grijswaarden weergeven H Hand Pan... 20, 34 Hand Zoom... 19, 34 I Internet Explorer Invert Colors J JPEG K Kalibreren Kleefaan L Lokaal bestand openen M Markup... 1, 7, 25 Markups Measure Viewer Memobriefje Meten Mouse magnetic Mozilla Firefox N Navigate Navigeren Note Markup Note Stamp Markup Notities... 23, 27, 28 O Omgevingsloket... 7 Opmaak van notities Overlay Overzicht P Passend in scherm PDF Picture Markup Plaatsen van tekst PNG Presentatielaag... 7, 23, 28 R Referentiepunten Refresh Rotate S Save Side by side Stamp Markup Stempels T Text Stamp Markup TIFF Tile Tools... 1, 29 V Vergelijken Verversen Verwijzende tekst View... 1, 19 W Window... 1, 33 Z Zoom

Handleiding AutoVue Versie 3.0

Handleiding AutoVue Versie 3.0 Handleiding AutoVue Versie 3.0 Inhoud Welkom bij AutoVue voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en AutoVue... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5 Opbouw handleiding... 7 Scenario's...

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie 4.0. 6 Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer

RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie 4.0. 6 Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer 6 Invoer van een transportroute 6.1 Informatie over de invoer Om een transportroute toe te voegen moet u een aantal subschermen doorlopen. Deze subschermen zijn vanuit het hoofdscherm op te roepen met

Nadere informatie

Handleiding TestMonitor

Handleiding TestMonitor Handleiding TestMonitor Versie 4.3.2 Handleiding TestMonitor 4.3.2 1.0 13 02 2015 TK/FK/HK 1 van 59 Inhoud 1. Welkom 1.1 Doelgroep 1.2 Indeling 2. Systeemeisen 3. Opstarten 4. Gebruik 4.1 Applicatiemenu

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller Reader 43 Workshop Kennismaken met websites FRONTPAGE 2003 Mediatheek Tilburg Moller 2 Inleiding... 5 1 Wat gaan we doen?... 5 1.1 Onderwerp.. 5 1.2 Inleiding.. 6 1.3 De opdracht 6 1.4 Infobronnen 6 1.5

Nadere informatie

3 Versie 3.6 Erik Drossaart

3 Versie 3.6 Erik Drossaart Prezi handleiding Versie 3.6 08/2014 Inhoud Inleiding... 5 Je Prezi-account aanmaken... 6 Licenties... 6 Ingelogd! En dan?... 8 Het canvas... 8 Aan de slag!... 10 Werken met tekst... 10 Tekst toevoegen

Nadere informatie

PRESENTEREN VIA POWERPOINT

PRESENTEREN VIA POWERPOINT PRESENTEREN VIA POWERPOINT INHOUD Presenteren... 3 Interface... 3 Weergaven... 4 Diavoorstelling (Basis)... 5 Bestanden... 6 Presentatie openen en sluiten... 6 Presentatie opslaan... 6 Presentatie afdrukken...

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8 (Hoort bij release 2.11.2) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE OVER OMGEVINGSLOKET

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING e-beam/e-board Interactive. Versie 1.1 LW 090307

KORTE HANDLEIDING e-beam/e-board Interactive. Versie 1.1 LW 090307 KORTE HANDLEIDING e-beam/e-board Interactive Versie 1.1 LW 090307 Index: 1. Uitleg van de Styluspen 2. Toolcirkel 3. Scrapbookcirkel 4. Scrapbook menubalk 7. Scrapbook Masterpage instellen 13. Scrapbook

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Handleiding. AstroTotaal

Handleiding. AstroTotaal Handleiding (c) 1991-2015, Easy Brothers Software www.easybrothers.nl info@easybrothers.nl De tekst in dit document komt overeen met de tekst zoals deze is opgenomen in de helpfunctie (handleiding) van

Nadere informatie

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands pc SIMPC & SIMTOP Handleiding Gebruik Versie 3.0 Deze handleiding is geschikt voor de volgende modellen: SimPC, SimTop, SimTouch - 2010 t/m 1015 Nederlands INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. INTRODUCTIE 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

PowerPoint 2010. KATHO, Campus Tielt

PowerPoint 2010. KATHO, Campus Tielt PowerPoint 2010 KATHO, Campus Tielt Microsoft Office 2010 - Powerpoint - Interface Het volledige word venster Laten we beginnen bij het bovenste gedeelte: Titelbalk Lint/ Ribbon Tabblad bestand Snel Starten

Nadere informatie

OpenOffice.org Impress 2.0

OpenOffice.org Impress 2.0 OpenOffice.org Impress 2.0 Bureau Interface Nolly Toenders Voorwoord Begin dit jaar, 2006, is OpenOffice.org 2.0 verschenen. Dit betekent dat de handleidingen allemaal herschreven worden. Nieuwe knoppen,

Nadere informatie

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Pro 9 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H)

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H) 1 2 Photoshop Elements 7.0 Werkboek ISBN: 978-90-801238-7-8 Nur: 991 Trefwoorden: Photoshop Elements 7.0 Digitale beeldbewerking Digitale fotobewerking Praktisch werkboek voor digitale beeldbewerking Dit

Nadere informatie

Handleiding WordPress

Handleiding WordPress Handleiding WordPress Paul Brink MrWebsite Inleiding Klanten van MrWebsite kunnen snel en gemakkelijk hun website bijhouden met een Content Management Systeem. Op het internet wordt een grote diversiteit

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie