'n Kwestie van samenspel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'n Kwestie van samenspel"

Transcriptie

1 Juli 2012

2 'n Kwestie van samenspel Hel Ol"'Bniseren VIlI een..ponevenement of hel runnen Vin een sponclub doe je niet alleen. maar in g.ord overtel! en samen mei ill1de1m. Tc,mwork, dat leidilol het beste resultaal. Voor Ul1Iv': Vcru:ltenngen gt'1dr hetzelfde. Durom werken de "nm 80 UniVl!.QnderIingen s:unc:n om hun Ieden/'<cl2Ckcrden de bere Vl:l2Ckefingen Ie bieden tegefi gun,ubc' premies. En daarmee scoon Un;v~ vaak. Will u mttr _m? U bepaalt zelf Iioe u VIII de dienmm VIII UniVl! aebruikmaakl Viade Univ,:-QOOerlingc bij u in de buun of re<:hlsrreck,. Via pet'<ooolijl: çonlllcl. telefonisch Ol lochriftelijk. Ons Le:un slul 'looi" u klaar., rij VERZEKERINGEN ""- Daar plukt û de vruchten van! Unlvé Mldd... Drenth. Raadhul traat 12, 9411 NB BElLEN tel fax

3 VAN DE REDACTIE Hallo Sporters van Wik Hier alweer een nieuw nummer van Wikkels, De laatste voor de zomervakantie. Vanwege mijn drukke werkzaamheden heb ik mijn uiterste best gedaan om voor de vakantie nog een nummer uit Ie laten komen en jullie zien hel is gelukt. Ik hoop dal jullie allemaal een sportief seizoen achter de rug hebben en daarom wens ik jullie een hele warme vakantie met heel veel zon en tot ziens in hel nieuwe seizoen. GroeIen Bob Meilo!. Van het bestuur Hel verenigingsseizoen loop ten einde en de vakanties staan voor de deur. De meeste groepen hebben hun afsluitende activiteit al gehad en zijn voorlopig met hun hoofd bij de vakantie. Daarna hopen we jullie allen weer te zien voor een nieuwe start. Voor de kinderen is dal op school in een nieuwe groep of zelfs op een nieuwe school. Ook binnen WIK zijn de nodige veranderingen. Zo moesten we helaas afscheid nemen van onze trainers Bert Duursema voor damesvolleybal en Willem van de Berg voor badminton. Zij hebben inmiddels afscheid genomen van hun leams en het bestuur en werden daarbij bedankt voor hun inspirerende trainingen en andere activiteiten, Voor Bert Duursema hebben we inmiddels een vervanger gevonden in de persoon van Joop Elsinga, onze gymtrainer voor de jeugd, die in het komend seizoen ook de lraining van dames 1 en 2 van volleybal alsmede de training van het jeugdvolleybal gaat verzorgen. Voor badminton zijn ze nog op zoek naar een trainer en zo iang we die nog niet gevonden hebben gaan Jeroen SChreuder en Thomas Weggemans de honneurs waarnemen. Ook waren we nog steeds op zoek naar een trainer voor onze dames van seniorengym. Tot onze vreugde kunnen we melden, dat onze gymtrainer voor de jeugd Joop Elsinga nu heeft aangegeven dat hij in hel komende seizoen ook de dames wel wil gaan trainen. Nu is het even zomerreces en we wensen jullie allen een fijne vakantieperiode, waar die ook zal '('orden doorgebracht. Als u artikelen en of foto' s hebt om te plaatsen In Wikkels, dan graag naar onderstaan adres Tekstuele aanpassingen c,g. inkortingen van de teksten zijn de redactie voorbehouden. Telefoonnummer De Spil: (0592)

4 Bestuur Voorzitter Arjan Tuin Zonnedauw Secretaris Joop Geerdink Floralaan Penningmeester Johan Hazelhoff Zonnedauw Bestuurslid Marchien Koning Kanaalweg 204a Bestuurslid Steven Popken Zonnedauw 28A Bestuurslid rna Haan Riegheide 2/d loesluurslio la tmggeman J,anaalweg i:::u4.'" '"" ertrouwens persoon ~ina Siepel ~ickenstraat 3 F6-S Badminton Volleybal jeugd Contactpersonen : Ina de Haan : Pia Briggeman sporten WIK: VOlleybal senioren : Arjan Tuin Gymnastiek : Joop Geerdink Gymastiek Trainers Jaap EISInga Badminton Vacant: waarnemende trainers: Jeroen Schreuder: Te /Thomas Weggemans Tel: Volleybal Dames 3 en Gemengd Justus Luhulima Volleybal 1 en 2 Dames Jaap Elsinga Volleybal jeugd Joop Elsinga

5 FA. BOSMA TUIN EN PARKMACHINES Gazonmaaiers Tuinvrezen Motorzagen en Bosmaaiers Tevens onderdelen en reparatie's Rijksweg CD Smilda Voor meubelen,bedden, tapijten en gordijnen ~ r.jfjtftts interieur,~' ~' "'~- Hoofdweg AL Smilde TeI Donderdag koopavond Tel A"ia /allks/aliall & alllllbedrijfllellllll~-:;:-:'... APK II kclllllll!s"latloll ~rm'" - ". I c\'l.;rl1lj; alk,7u:i\..':11 - lllcuw ell gcbllukl ~' '. Onderhoud CIl r,,:p:ll:lil,,:s alk 111<':lkcll M. Rcparaw: en onderhoud v:m uw Am;o, 1\\1.1a.lldolieprolluklcliCIl I~K,lullig"" \I Kanaalweg 103 Bo\cn...mildc ld. (0592) Verenigde Speelgoedindustrieën "ELCEE-HAL Y" B.V. Smilde - telefoon (0592) Fabricage van p/uchedieren en klederdraclu poppen.} De (F8<:ll11)s,P0rFS,Peclad-Ma);: il1 de regio Onze openingstijden zijn; maandag: van uur dinsdag 11mvrijdag: van uur van uur van _ uur donderde lot uur

6 1,"001(1)'11 S 'lull( \11111<1" lcl IOS92141 l'j ~ I fd\ los l4 L~ Gebrt, ]oldenm& Û AANNEMERSBEDRIJF 19_ v - w /Î" \' WI ~ ~.:l> \ if:'llll'ho/l1l'.,,,.... -~ j,'rbuiiii" " '..."- t-:-' -()m/l'rllmu/ - -,......,.'... '...,..."- r~.. _ "" HacoR'1lAssen ; sportpriizen sportkleding promo-artiklen Winklerprinsstraat 2b Ii m, 'fll ~q 9403 AZ Assen IOOOlolll.OOm 11,O~toI10"OOUI" lel., (0592) ,1 fax_, (0592) e.mail: hocom.asscn:älamozed.nl ~ COL Computers --- Boerheem MA Bovensmilde Tel:

7 III memoriam Geesje Speeim(lII-Khlllcke Op 27 mei j1. overleed Geesje Speelman-Klaucke in de leeftijd van 74jaar. Gedurende de vele jaren dat Geesje deel uitmaakte van de damesgyrnclub van WIK hebben we haar leren kennen als een fijne sportieve vrouw, altijd geïnteresseerd in de mensen in haar omgeving en respect afdwingend door de wijze waarop ze de laatste jaren met haar ziekte wist om te gaan. Helaas was het voor haar een niet te winnen strijd. We verliezen in haar een voorbeeldig lid, maar beseften tegelijkertijd dat het verlies voor haar echtgenoot, kinderen en (achter-) kleinkinderen vele malen intenser is. Hallo wikkers, Ik ben Ina de Haan,woon sinds 1991 in bovensmilde. Ik ben getrouwd met Take en samen hebben we 2 zonen,jasper van 16 jaar en Sander van 12 jaar. Ik werk al 25 jaar in de gezondheidszorg en nu al weer 12 jaar op een revalidatie/ verpleegafdeling. De beide jongens gingen naar de gymnastiek bij Wik, Sander zit nu al een aantal jaren bij de badmintongroep. Ik werd door Alex gevraagd of het niet iets voor mij zou zijn om in het bestuur van Wik plaats te nemen voor de badmintongroepen en tevens contactpersoon te worden. Ik werd uitgenodigd om een vergadering bij te gaan wonen en dan kon ik een besluit nemen. Ik merkte dat er nog veel bij komt kijken om een vereniging succesvol te laten draaien en dat ik daar graag een positieve bijdrage aan wil leveren samen met de andere enthousiaste bestuursleden. Groetjes lna de Haan

8 Stratenvolleybal Bovensmilde Op vrijdagavond 1 juni 2012 werd voor de 3e keer in de MFA "de Spil" het "Stratenvolleybal Bovensmilde" gehouden. Dit toernooi werd georganiseerd door de sportvereniging WIK Bovensmilde met als doel zoveel mogelijk mensen uit Bovensmilde op een recreatieve manier te laten kennismaken met volleybal. Er hadden zich 1a 1eams aangemeld die in 2 poules streden om een plaatsje in de kruisfinales. Er werd tmet veel enthousiasme om de punten gestreden, daarbij stevig I ~o:n. aangemoedigd door het publiek. "ui' Na de kruisfinales en de finales werd de kampioen van de vorige edities, Forza Flora, (Floralaan), derde. De tweede plaats was voor nieuwkomer Snavelbies en kampioen van het toernooi 2012 is het team "de Zonnestraaltjes". {Zonnedauw} geworden. Uit de vele positieve reacties van de deelnemers bleek, dat alle aanwezigen het weer een gezellig toernooi vonden en dat zij hopen dat WIK dit toernooi jaarlijks blijft organiseren. Iets wat WIK graag zal doen, ook al omdat de vereniging verwacht, dat er door dit toernooi zich weer nieuwe volleyballeden zullen gaan aanmelden Het bestuur van sportvereniging WIK Bovensmilde bedankt de deelnemers voor hun sportieve deelname en de organisatie en de scheidsrechters/tellers voor hun inzet! Ook wordt BSW bedankt voor het beschikbaar stellen van extra kleedkamers en de beheerders van de Spil voor hun ondersteu4.. ning. '1,~ltM'n Tot slot; mochten er mensen zijn die door dit,..,', ~ toernooi worden gestimuleerd om te gaan vol- I leybauen dan kunnen ZIJcontact opnemen met: A"an TUIn. tel ":'/./~

9 De Poeisz jeugdsponsoraktie, Op zaterdag 25 februari moesten we bij de Poeisz staan voor de jeugdsponsorak1ie. Om tien uur waren we met 14 kinderen van volleybal bij de winkel en gelukkig was hetmooi weer. Er was buiten een soort kinderopvang waar kleine kindjes mochten spelen en tekenen en wij gingen dan helpen. Verder stond er ook een net buiten op de parkeerplaats waar we konden volleyballen.ook gingen we in de winkel helpen met het inpakken van de boodschappen in de kar. Om twaalf uur gingen sommige kinderen naar huis en kwamen er drie kinderen van badminton ons helpen. Alles ging goed, we mochten zelfs in de kantine van de Poeisz wat drinken. Samen hebben goed ons best gedaan en zijn er heel veel muntjes opgehaald voor WIK. Het was super gezellig en om twee uur gingen we allemaal weer naar huis. Jade Haze/hoft Op vrijdag 13 april mochten we met 6 kinderen naar het jeugd sponsorgala in Leeuwarden. Het feest begon op 6 uur s'avonds en duurde tot ongeveer 9 uur.samen met Stefan, Joni, Rodney, Sander en Mandy ging ik heel, dicht bij het podium staan. We stonden bijna vooraan en konden we de show goed bekijken.de artiesten die we gezien hebben waren Rachel, Keet en Glennis Grace. Het was echt een heel mooi feest, na afloop mochten we de cheque ophalen en WIK kreeg 1242,- gedaan met z'n allen Jade Haze/haft van de Paiesz. Dat hebben we tach maar weer goed

10 Contributiebedragen Wik met ingang van 1 april 2012 eniorengymnastiek: eugdvolleybal: (inel. lidmaatschap NEVOBO) eniorenvolleybal: eugdbadminton: eniorenbadminton: uniorengymnastiek: 23,00 25,00 25,50 24,00 32,00 20,00 Deze tarieven zijn per kwartaal. Voor elke volgende sport per id geldt een korting van 7,50 per kwartaal. oor degenen die de contributie automatisch over laten boeen via hun bank, denk eraan om het bedrag te veranderen!! WIST U DAT:.In totaal bij badminton zijn er 55 prijzen bij toernooien weggehaald 14 gouden, 22 zilveren,19 bronzen. -3 seizoenen achtereen zijn we met de jeugd in de badminton starterscompetitie kampioen geworden. -De verhuizing van de gymzaal naar de nieuwe MFA heeft ons veel voordelen opgeleverd. -De badmintontrainer na 6 seizoenen het stokje gaat doorgeven? -Jeroen en Thomas het van Witlem gaan overnemen -Het badmintonseizoen op 5 juli stopt en weer op 6 september weer gaat beginnen? -Het adres het adres blijft van de badminton? -David Sleebos het contactpersoon is voor de toernooien?

11 ".""'og 'M KOERS un... [1 Juwetiershuis... HENK BRAAM,.' (0,'1).} OJ Ol '''10'''1''0'<>< 1-"'",',~'"..,..,", diamant goud Afhalen van ::;: zilver divel'"se sool'"ten: <{ horloges.. zand <{ klokken teelaarde cr:.. compost barometers en.. kalk :.:: Kanaalwog, 64.. mijnsteen Z Bovtln"m,kle blj vfln Lkllsbrug W Storten van:.-, :r: :3 km vallaf As.....puin J:"",~""""~"";>,,,,,,-.. groenafval (}...""...,,-,.., ~"t...~.." I HARRI~C>NA &; ~ II" ~ ~ II Kanaalweg SV Bovensmilde Tel.: (0592) Fax: (0592) T,mmer1abnek Hans de Jong I'iNlrIII uw Au~ij"n'. ruim'" JI'''rt." 1'1/ /r"pp"11 ""."""~~q,"." ", " """',j~-,,_,,..., 0... " " I.,',,,~.,.,,'~I"'~,.

12 1~~O~j verrast iedere keer opnieuw Marktstraat JE Assen Tel Beveiliging Licht- & krachtinstallaties Zonne-energ lesystemen "'&. IIOol<;!w&(l50smll<l.'!.I 0592 (I 2( J( -. - loww.o1!<lnqo.mlld. nl Leuke bar Snackbar Poolbiljart Gratis vergaderrulffile verder leuke g%gan/wld Recepties Personeclsfceslen voor: Als het om bewegen Hoofdweg VD Bovensmilde Tel I gaat Hoofdweg PC Bovensmilde lel. (0597)

13 Weer een mooie avondvierdaagse in Bovensmilde. Dit jaar was de avondvierdaagse in Bovensmilde van dinsdag 12 juni tot en met vrijdag 15 juni. De organisatie van dit wandelfestijn in handen van sportvereniging WIK; ook dit jaar weer in uitstekende samenwerking met de vertegenwoordigers van de scholen. De MFA de Spil fungeerde weer als het start- en finishpunt.het aantal deelnemers was ongeveer 255, dus iets minder dan vorig jaar. Het werkelijk aantal lopers per avond was veel groter omdat er ook nog ruim 75 ouders/begeleiders meeliepen; per avond waren er dus ruim 330 wandelaars op pad,oe eerste 3 avonden was het prima wandelweer; niet te warm, maar ook niet te koud. Op vrijdag 15 juni waren de weersvooruitzichten niet best en de organisatie vreesde slotavond 15 juni, met veel feestelijk uitgedoste deelnemertjes en begeleiders, toch nog een feest werd. Het feit, dat er veel ouders en grootouders weer present waren met bloemen en snoep was natuurlijk ook belangrijk. Op het parkeerterreintje aan de Floralaan zorgde "het Smeilorkest" uit Appelscha voor een muzikale showen nadat alle groepen zich bij de speelterreintjes aan de Snavelbies hadden verzameld ging de hele groep via de Snavelbies en Floralaan naar het voorterrein van de Spil. Daar kregen de deelnemers hun medaille. Bij de Spil werden ook de deelnemers en begeleidende ouders gecomplimenteerd met hun prestatie en werden de vrijwilligers (zoafs de verkeersregelaars, de controleposten, de EHBO, het secretariaat en de werkgroep van de scholen "de Meenthe" en "de Wingerd") alsmede het muziekkorps, bedankt. Zij allen hebben meegeholpen deze editie van de avondvierdaagse weer tot een geslaagd wandelfestijn voor Bovensmilde te maken. het ergste. Uiteindelijk viel het weer toch wel mee, zodat de intocht op de

14 LESTIJDEN VOOR DE VERSCHILLENDE SPORTEN maandag gymnastiek dames senioren maandag volleybal recreatief dames 1+2 woensdag gymnastiek peuters en groep 1 en 2 woensdag gymnastiek groepen 3 1m 8 woensdag volleybal 1m groep 6 woensdag volleybal groep 7+8 en voortgezet onderwijs woensdag volleybal recreatie! dames 3 woensdag volleybal recreatief gemengd donderdag badminton basisschool donderdag badminton voortgezet onderwijs donderdag badminton senioren

15 o KWKINS BADKAMIJlS VlOEREN WANDEN WDINGWERK 11(J6't~~~ - SMILDE Bonkelaa...17 ' ' ~ 20-1, PcmbuIIl1, lm22 AB &milde. Tefefoon '4454, Fax GRAnS WAARDE BEPALING VAN UW WONING?? BEL DAN MET _ E..m.": InfoO.melthe.nl, Website: "'lictnh' CIIIwllmikh' duif.\ 1 1,. 1'1k('nd.u t k('lll illu\ldtil /I Kanaalweg 181 Bovensmilde Tel (0592) Fax (0592)

16 FOCWA. Complete schade-afhandeling. Uitdeuken en richten. Spuitwerkzaamheden. Leenauto beschikbaar '.. "".~...,-, WA Scholtenweg SR Smilde Tel Fax , W\\ W.<IuloschadclcnCCLnl c- Tn:) ii: iiifo(a 'a ulose hadclcn eer. nl

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas.

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas. 1. Lieve mensen. Er is altijd meer dan hetgeen je waarneemt. En dat maakt het moeilijk de werkelijkheid te beoordelen. Als jurist weet ik dat natuurlijk. Dat is immers zo n beetje de kern van je vak. De

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Speeltuin de Bras Toen, nu en straks

Speeltuin de Bras Toen, nu en straks Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie

40 jarig bestaan handbal vereniging Apollo jaargang 2000-2010.

40 jarig bestaan handbal vereniging Apollo jaargang 2000-2010. 40 jarig bestaan handbal vereniging Apollo jaargang 2000-2010. 2000: Na vele jaren eindelijk een eigen buitenveld, en wat zijn we er blij mee gelegen aan de van Gentlaan in breugel ons eigen stukje, we

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

HET CLUBBLAD VAN SPORTCLUB EEFDE

HET CLUBBLAD VAN SPORTCLUB EEFDE WZN HET CLUBBLAD VAN SPORTCLUB EEFDE MEI 2014 SEIZOEN 2013-2014 DIGITALE UITGAVE WOLZAKNIEUWS SPORTCLUB EEFDE 1 INHOUDSOPGAVE WZN 04 MEE MET DE TIJD INTERVIEW MET THOMAS JANSEN OVER DE NIEUWE SITE 10 IN

Nadere informatie

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling:

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling: Verenigingsmagazine Fanfare Wilhelmina Opgericht: 1 november 1898 Bezoekadres: Kloosterstraat 7 te Groesbeek Rabobank: 11.74.03.997 Telefoon: 024-3974589 Website: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl Dirigent

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

Klaar voor de start! Maatschappelijke betekenis van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 door de Achmea High Five Challenge

Klaar voor de start! Maatschappelijke betekenis van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 door de Achmea High Five Challenge 1 Klaar voor de start! Maatschappelijke betekenis van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 door de Achmea High Five Challenge Froukje Smits en Stijn Verhagen 2 Colofon Uitgave: Lectoraat Participatie

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2009-2010 3e ui u tg t av a e

CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2009-2010 3e ui u tg t av a e CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2009-2010 3 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt, witte broek en groene kousen met witte band

Nadere informatie

Er blijft veel te doen

Er blijft veel te doen April 2015 Er blijft veel te doen Soms verzucht je echt wel eens: houdt het dan nooit op? We zitten in een prachtig huis, maar denk niet dat er nu niks meer te doen valt. We zijn hard doende om de inrichting

Nadere informatie

Jong Ondernemen voor War Child op het Spectrum door de leerlingen van groep 8

Jong Ondernemen voor War Child op het Spectrum door de leerlingen van groep 8 NR: 6, JAARGANG 2, JUNI/JULI 2011 Jong Ondernemen voor War Child op het Spectrum door de leerlingen van groep 8 Wij, leerlingen van groep 8 van obs het Spectrum aan de Terwestenstraat 105, zijn de drukte

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Inhoud Inleiding Inleiding 3 Geachte lezer, Yvonne 5 Wim 6 Henk 8 Willy 9 Eric 11 Carmen 12 Hector 14 Mehmet 15 Kelly 17 Paul 18

Nadere informatie

Wilps Volks Feest. Wilps Volksfeest. 15 jaar. 1-2-3 juni 2012. www.wilpsvolksfeest.nl

Wilps Volks Feest. Wilps Volksfeest. 15 jaar. 1-2-3 juni 2012. www.wilpsvolksfeest.nl 15 jaar Wilps Volksfeest Wilps Volks Feest 1-2-3 juni 2012 www.wilpsvolksfeest.nl Voorwoord Op 1, 2 en 3 juni vindt de vijftiende editie van het Wilps Volksfeest plaats. We trekken alle registers open

Nadere informatie

In dit nummer. Personeel en onderwijs. Welkom op school. Belangrijke data... Personeel en onderwijs. Welkom op school

In dit nummer. Personeel en onderwijs. Welkom op school. Belangrijke data... Personeel en onderwijs. Welkom op school In dit nummer Personeel en onderwijs Welkom op school Thema s trefwoord TSO-nieuws Schoolfruit Kunstmenu Muziekworkshop Gigakids Typecursus Kerstbomenactie Schoonmaakavond Sinterklaas Kerstviering Belangrijke

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Werkzaamheden al volop aan de gang

Werkzaamheden al volop aan de gang infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project

Nadere informatie

GEBARENRAADSEL Welk gebaar is dit?

GEBARENRAADSEL Welk gebaar is dit? DE WINGERD NIEUWSBRIEF 12 20 februari 2015 Ouders: Op school hebben we voor alle groepen een lied van de maand en een regel van de week. Maart SO + VSO REGEL VAN DE WEEK : Dag en nacht, Heer : We zijn

Nadere informatie

Nieuw: BWO kledinglijn Carnavalstrio stelt zich voor Opening speeltuin VOOR HANDBAL- EN VOETBALLEDEN VAN KSV BWO HOOFDSPONSOR: MULTIMATE HENGELO

Nieuw: BWO kledinglijn Carnavalstrio stelt zich voor Opening speeltuin VOOR HANDBAL- EN VOETBALLEDEN VAN KSV BWO HOOFDSPONSOR: MULTIMATE HENGELO VOOR HANDBAL- EN VOETBALLEDEN VAN KSV BWO Jaargang 67 no. 5 december 2014 Nieuw: BWO kledinglijn Carnavalstrio stelt zich voor Opening speeltuin HOOFDSPONSOR: MULTIMATE HENGELO > BLAUW-wITTER 1 VOORWOORD

Nadere informatie

Redactie team: Ria van den Brink (0570) 523117 Machteld Dijkslag (0570) 546531 Gitta Junius (0572) 361407 Lia Jalink (0570) 521508

Redactie team: Ria van den Brink (0570) 523117 Machteld Dijkslag (0570) 546531 Gitta Junius (0572) 361407 Lia Jalink (0570) 521508 Maart 2015 2 Redactie team: Ria van den Brink (0570) 523117 Machteld Dijkslag (0570) 546531 Gitta Junius (0572) 361407 Lia Jalink (0570) 521508 De spelregels: Bijdragen voor het Elshof Nieuws april 2015,

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

Bierfust en paardenspan

Bierfust en paardenspan Opgericht 1937 I Jaargang 2014 I nummer 42 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 G-STAR - PME-LEGEND PEARLY KING - CAST IRON - DESTREZZED - DEPT - BRIDGET - VILA JACK AND JONES p J E A N S W

Nadere informatie

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Inhoudsopgave Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Van de voorzitter...2 In memoriam...3 Jeugdprogramma's 2008...4 Nieuws vanuit CC PWA...6 Curling Club Tilburg...8 It Geht Oan!!!!... 10 Ladiesnight

Nadere informatie