INFORMATIEFOLDER. Gastric bypass. Dr Tom Vleugels. Geachte Heer, Mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEFOLDER. Gastric bypass. Dr Tom Vleugels. Geachte Heer, Mevrouw,"

Transcriptie

1 INFORMATIEFOLDER Gastric bypass Dr Tom Vleugels Geachte Heer, Mevrouw, Met deze brochure willen we u de gelegenheid geven om in alle rust alle informatie welke u tijdens de raadpleging verstrekt werd, nogmaals door te nemen.

2 Inleiding Normaal gezien heeft de maag een grote capaciteit zodat je een grote hoeveelheid voedsel kan eten vooraleer een verzadigingsgevoel te hebben. Na passage door de maag wordt het voedsel verteerd en opgenomen in het bloed ter hoogte van de dunne darm. Onverteerde voedselresten en vezels passeren de volledige darm tot ze worden uitgescheiden (stoelgang). Er bestaan verschillende operatieve technieken in de behandeling van zwaarlijvigheid. Sommige operaties zorgen ervoor dat de hoeveelheid voedsel die je kan eten tijdens een maaltijd, sterk wordt beperkt (restrictie). Andere operaties zorgen er voor dat de energie uit het opgegeten voedsel minder door het lichaam wordt opgenomen (malabsorptie). De Gastric Bypass ingreep (uitsluiten van de maag, twaalfvingerige darm en deel dunne darm van de spijsvertering) zorgt er hoofdzakelijk voor dat de hoeveelheid voedsel die je tijdens een maaltijd kan eten sterk wordt beperkt, zonder hongergevoel en met een langdurig volheidgevoel. Tevens wordt de opname van vetten beperkt. Het eten van hoogcalorische voedingsbestanddelen, voornamelijk suikers, zal tevens een onbehaaglijk gevoel geven en dit zal bijdragen tot meer evenwichtige eetgewoonten na de operatie. Voorwaarden voor operatie Indien u voor operatie kiest, dient u rekening te houden met een aantal criteria welke enerzijds door uw mutualiteit zijn vastgelegd en anderzijds gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens. De terugbetalingscriteria (mutualiteit) zijn : 1. U dient ouder te zijn dan 18 jaar. 2. Uw BMI (body mass index) is hoger dan 40. Indien u echter a) een gedocumenteerde obstructieve slaap apnoe vertoont b) een te hoge bloeddruk hebt, welke met drie medicijnen niet te beheersen valt c) een behandelde diabetes mellitus type II hebt, d) voordien een vermageringsoperatie hebt ondergaan, welke gefaald heeft, kan een operatie reeds plaats vinden bij een BMI boven U hebt minstens één jaar een gedocumenteerde begeleiding gevolgd met het oog op gewichtsverlies, zonder blijvend resultaat. 4. De operatie wordt onderschreven na een evaluatie door een multidisciplinair team : zowel een chirurg, als een psycholoog of psychiater, als een specialist in de inwendige geneeskunde ( internist ) zijn het eens dat een operatie aangewezen is. Het advies van een diëtiste is noodzakelijk, hoewel niet wettelijk verplicht, om een degelijke begeleiding van veranderende eetpatronen te verzorgen.

3 Daarnaast zijn er echter ook andere medische criteria waaraan u moet voldoen. Deze criteria zijn : 1. Gezondheidsklachten hebben die veroorzaakt worden door obesitas. 2. Niet lijden aan een ziekte die overgewicht veroorzaakt. 3. Bereid zijn om na de operatie eet en leefstijl aan te passen en zich levenslang medisch te laten opvolgen. 4. Geen ernstige, ongecontroleerde psychiatrische stoornis en/of eetstoornis hebben (bv. Een zware depressie, boulemie) 5. Niet zwanger zijn en geen zwangerschapswens hebben binnen het jaar na de operatie. 6. Geen ernstige hart, vaat of longaandoening hebben (omwille van de narcose) 7. Geen alcohol of drugverslaving hebben. Het pre-operatieve zorgpad Wanneer u op raadpleging bent geweest bij Dr Vleugels, en u aan bovenvermelde criteria blijkt te beantwoorden, treedt er een zorgpad in werking : Er wordt u gevraagd om bij volgende personen op raadpleging te gaan : 1. Een diëtiste : zij brengt uw huidige eetpatronen en gewoontes in kaart en legt u uit wat het preoperatieve dieet inhoudt dat één week voor operatie gevolgd moet worden. Ook postoperatieve aanpassingen van eetgewoontes worden kort besproken. De diëtiste is er niet om u een dieet op te leggen. Integendeel, zij zoekt samen met u naar een regelmatig, gezond maar ook lekker eetpatroon. 2. Een psychologe : iedereen eet uit emotie, door externe prikkels, en draagt zijn eigen geschiedenis met zich mee. Een operatie grijpt hier drastisch op in. Bijvoorbeeld : iemand eet uit stress teveel chocolade, als uitlaatklep. Na een gastric bypass kan dit niet langer, maar hoe kanaliseer je dan die stress? De psychologe vraagt om, voor u bij hen op raadpleging komt, enkele vragenlijsten te beantwoorden en deze reeds terug te sturen : het duurt enkele dagen om de vragenlijsten te evalueren. Hierdoor verloopt de raadpleging vlotter en kan zij u gericht advies geven. 3. Een specialist in de inwendige geneeskunde (cardioloog en/of endocrinoloog) : deze gaat na of u niet lijdt aan een ziekte die overgewicht veroorzaakt (zie hierboven). Voorbeelden : ernstig schildklierlijden, syndroom van PraderWilli, Ook op mogelijk ongekende hartaandoeningen wordt gescreend. Dit gebeurt (in eerste instantie) door een screening met bloedname en een 24uurs- urinestaal.

4 Zodra u bij de chirurg, diëtiste, psychologe en internist op raadpleging bent geweest, vindt er een multidisciplinaire vergadering plaats. Hier wordt besproken of u aan alle criteria voor operatie voldoet en of een operatie volgens ons veilig is. Nadien komt u nogmaals bij Dr Vleugels op raadpleging om verder beleid te bespreken en om alle mogelijke vragen te stellen die nog bij u opgekomen zijn. In principe kan een operatie een tweetal weken later ingepland worden. Het gehele pre- operatieve zorgpad duurt dus minstens vijf weken. De voorbereiding tot de ingreep Preoperatief onderzoek Als na grondige overweging besloten wordt tot het uitvoeren van een gastric bypass operatie worden gewoonlijk een aantal preoperatieve onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn afhankelijk van patiënt tot patiënt. Enkele voorbeelden: 1. elektrocardiogram (ECG) met of zonder cardiologisch onderzoek 2. gastroscopie 3. Preoperatieve raadpleging van de anesthesist. Geneesmiddelengebruik Indien u regelmatig medicatie neemt dient u dit aan uw chirurg te melden. Zeker indien het gaat om bloedverdunnende medicatie (anticoagulantia, aspirine, antiinflammatoire geneesmiddelen etc.), omdat deze geneesmiddelen soms een tijdje voor de ingreep moeten worden gestopt. In elk geval dient u (een lijst van) uw geneesmiddelen mee te brengen naar de raadpleging. Preoperatief dieet In overleg met de diëtiste volgt de week voor operatie een dieet, bedoeld om de lever te doen ontzwellen en mogelijke afkickverschijnselen van suikers en vetten nog voor de opname achter de rug te hebben. Opname De dag van de ingreep blijft u nuchter vanaf middernacht. Sommige medicatie mag u s ochtends nog innemen met een klein beetje water. Uw chirurg zal je hierover inlichten. De ingreep heeft plaats onder algemene anesthesie (volledige verdoving) en duurt gewoonlijk ongeveer een uur.

5 De ingreep De operatie wordt uitgevoerd via vier sneetjes van één centimeter en één sneetje van drie centimeter in de buik (laparoscopie of kijkoperatie). Met de Gastric Bypass operatie wordt een klein maagreservoir en een nieuwe kleine maaguitgang gecreëerd, zodat het volume van de maag herleid wordt tot de grootte van een borrelglaasje met een volume van 15 tot 25 cl. Dit kleine maagreservoir, dat met behulp van nietjes wordt gecreëerd, heeft geen doorgang meer met de rest van de maag. De nieuwe kleine uitgang van de maag zorgt ervoor dat de maag niet te snel ledigt (dumping syndroom). Door deze twee aanpassingen zal een kleine hoeveelheid voedsel snel een verzadigings of volheidgevoel geven en bovendien gedurende een langere periode. Dit helpt je minder te eten en aldus te vermageren. Het voedsel komt via de kleine maaguitgang dadelijk in de dunne darm terecht en passeert de rest van de maag en de twaalfvingerige darm niet. De oude maag en de twaalfvingerige darm wordt aldus overbrugd of gebypassed. Het einde van de twaalfvingerige darm wordt opnieuw verbonden met de dunne darm, 100 à 150 cm verder dan de verbinding van de nieuwe maag met de dunne darm. Deze nieuwe verbinding van de twaalfvingerige darm met de dunne darm zorgt ervoor dat het maagsap, gal en pancreassap met het voedsel kan worden vermengd. Dit is noodzakelijk voor een normale vertering. Opgelet : Na de ingreep kan het overbrugde gedeelte van de maag en de twaalfvingerige darm nog moeilijk gastroscopisch worden onderzocht, gezien de nietjeslijn de doorgang van de camera belemmert. Deze operatie is omkeerbaar, oftewel kan ongedaan gemaakt worden, indien nodig. De complicaties 1. Tijdens de ingreep of de periode onmiddellijk na de ingreep De Gastric Bypass operatie is een vrij grote operatie en door uw overgewicht hebt u een grotere kans op complicaties in vergelijking met iemand zonder overgewicht. De volgende complicaties kunnen zich voordoen : een bloeding een verwonding aan een buikorgaan een verwikkeling aan de longen (longontsteking) een hartaanval een naadlekkage een vernauwing aan de maagdarm of darmdarm verbindingen een obstructie of passagehinder ter hoogte van het maagdarmstelsel een ontsteking aan de urinewegen een wondinfectie een bloedklonter in de aders van de benen met mogelijk een longembool als gevolg Deze lijst is niet volledig. Er is een zeer klein doch niet onbestaand risico op overlijden ten gevolge van complicaties. Uiteraard worden alle mogelijke maatregelen genomen om het risico op deze complicaties zo klein mogelijk te houden. Complicaties die de normale hospitalisatieduur verlengen zijn zeldzaam.

6 2. Complicaties in een later stadium na de ingreep We vermelden opnieuw de meest voorkomende complicaties. Ook deze lijst is onvolledig. a. Vertraagde wondheling Door de aanwezigheid van veel onderhuids vet zijn de wondranden soms slecht doorbloed. Dit is soms verantwoordelijk voor een vertraagde wondheling. Dit betekent dat de huid over een gedeelte van de wonde opnieuw open komt te staan na het verwijderen van de hechtingen. Als dit zich voordoet wordt gewoonlijk wat vocht uitgescheiden via de opening. Als dit vocht geïnfecteerd is spreken we van een wondinfectie. Soms beslist de chirurg zelf de huid opnieuw wat te openen om een vochtcollectie te draineren. De opening in de huid groeit steeds vanzelf weer dicht. b. Littekenbreuk Op de plaats van een litteken kan soms een breuk ontstaan. Door de insnede wordt namelijk een zwakke plaats in de spierwand van de buik veroorzaakt. Een breuk kan heelkundig hersteld worden. c. Obstructie / interne hernia Ten gevolge van vergroeiingen in de buik die zich na om het even welke ingreep in de buik kunnen voordoen kan de normale darmdoorgang soms worden belemmerd. Soms is een ingreep nodig om deze vergroeiingen los te maken. d. Galstenen Na de operatie bestaat een verhoogde kans op het ontwikkelen van galstenen. e. IJzer, zink, foliumzuur, vitaminen en mineralen tekorten Deze tekorten kunnen zich voordoen, voornamelijk tijdens de periode van het vermageren. U neemt best van bij het begin ijzer, zink, foliumzuur, vitamines en mineralen. Op regelmatige tijdstippen (best halfjaarlijks) wordt een bloedonderzoek verricht om eventuele tekorten op te sporen. Zowel diëtiste, internist, chirurg alsook uw huisarts kunnen helpen om alles op peil te houden. f. Haarverlies Haarverlies treedt vaak op bij snel vermageren. Ongeveer vijf procent van alle patiënten ondervinden dit in meer of mindere mate het eerste jaar na de ingreep. Het haarverlies is echter tijdelijk en nooit volledig. Bovendien is het begin van het haarverlies vaak een teken van herstel. Het innemen van zink gaat dit tegen. g. Vernauwing aan de uitgang van de maag Zelden kan de nieuwe maaguitgang vernauwen en aanleiding geven tot overmatig braken. Openrekken van de vernauwing via gastroscopie of onder radiografische controle kan dit verhelpen. Zelden is een nieuwe operatie noodzakelijk. Om deze reden wordt gevraagd om de eerste zes weken na operatie geen zure of zeer warme dranken/voedsel te nuttigen.

7 h. Maagzweer Een zweertje in de buurt van de nieuwe maaguitgang kan zelden optreden. Dit kan meestal worden behandeld met medicatie die de zuurproductie in de maag afremt. Het postoperatieve dieet Na de operatie dient u uw eetgewoonten aan te passen : u moet minder en anders eten. Hierbij wordt u begeleid door de diëtiste, bij wie u regelmatig op controle komt. Zij bespreekt met u in detail de voedingsdriehoek en leert u bijvoorbeeld een opklimschema voor groenten. Het uiteindelijke doel van de ingreep bestaat erin dat u tijdens één maaltijd ongeveer de portie van een voorgerecht zal kunnen eten. Dit doel wordt via meerdere stadia bereikt. Uiteindelijk wordt een dag gevuld met drie kleine hoofdmaaltijden en twee à drie kleine, gezonde tussendoortjes. Opgelet : na de ingreep wordt alcohol sneller en beter opgenomen in de bloedbaan. U dient er rekening mee te houden dat indien u een voertuig dient te besturen het wettelijke maximum gehalte sneller wordt bereikt. Tevens is er een iets hoger risico op het ontwikkelen van alcoholisme. De patiënten die succesvol zijn op lange termijn, ontwikkelen zelf hun eigen gezond eetpatroon, gebaseerd op gevarieerde voeding. Slotbemerkingen Enkele punten dienen nog te worden benadrukt : 1. Lichaamsbeweging We vragen u om dagelijks, vanaf de dag van ontslag, tweemaal twintig minuten te wandelen of te fietsen zonder onderbreking. Dit dient in de buitenlucht te gebeuren, dus niet op een hometrainer of ander toestel. Het tempo waarop u wandelt of fietst, is van minder belang. Uiteraard zal het in het begin iets langzamer gaan, doch naarmate de dagen verstrijken, merkt u dat dit steeds vlotter zal verlopen. Er zijn vele mensen die bijvoorbeeld het avondwandelingetje na de maaltijd opnemen in hun dagelijkse activiteit. Er zijn meerdere redenen waarom we u vragen om te bewegen : in de postoperatieve fase schrijven we geen spuitjes met bloedverdunners voor. Doordat u tijdens de dag lichte activiteiten uitvoert, en hierbij nog tweemaal een wandeling of fietstochtje uitvoert, neemt de kans op bloedklontervorming sterk af. De spieren worden soepel gehouden. Zo vermijdt u spierafbraak wanneer u vermagert. De longen (en het hele lichaam) worden goed geventileerd. Dit vermijdt longaandoeningen. Tevens geeft dit een oppeppend gevoel. Door te bewegen, worden ook de darmen gemasseerd en verbetert het stoelgangspatroon. Ten slotte, beweging in buitenlucht maakt dat u makkelijker kan slapen.

8 2. Zwangerschap De ingreep staat een eventuele latere zwangerschap niet in de weg. Soms worden vrouwen zelfs meer vruchtbaar bij het vermageren. Zwangerschap moet worden vermeden tijdens de vermageringsfase (eerste jaar na operatie). Bij eventuele zwangerschap is regelmatige inname van ijzer, foliumzuur, vitamines en mineralensupplementen van nog groter belang. Het is erg belangrijk dat u, zodra u een zwangerschapswens hebt, of indien u zwanger bent, op raadpleging te gaan bij uw gynaecoloog en huisarts. Tevens is een raadpleging bij de chirurg aan te raden. 3. Zorgpad gedurende tien jaren De eerste maand na operatie dient u volgende controleafspraken te voorzien : zeven à tien dagen na operatie een afspraak met uw huisarts. Mogelijke aandachtspunten zijn de wondjes, medicatie, mobilisatie, werkhervatting, twee weken na operatie een afspraak met de diëtiste. Op lange termijn is het regelmatig contact onderhouden met uw diëtiste van cruciaal belang om het behaalde gewichtsverlies te behouden. Een maand na operatie een afspraak bij Dr Vleugels. Indien u prangende vragen of een probleem hebt, mag u uiteraard vroeger contact opnemen. Nadien komt u de tweede, derde en zesde maand na operatie op raadpleging. Ook uw diëtiste voorziet nog minstens twee bijkomende contactmomenten. Hierna stellen we u een opvolging gedurende tien jaren voor, omdat uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat dit één van de belangrijkste punten is om het gewichtsverlies te behouden. Het is de bedoeling dat huisarts, diëtiste, psychologe en chirurg samen mogelijke problemen opsporen om deze zo efficiënt en zo vroeg mogelijk voor u op te lossen. Concreet gezien zal er alle zes maanden een opvolging voorzien worden, afwisselend bij uw huisarts en op de raadpleging heelkunde. 4. Prijsindicatie Om een schatting te maken van de kosten verbonden aan de hospitalisatie en de operatie, kan u op volgende website meer informatie bekomen : U klikt patiënten aan en vervolgens financiële informatie. Het tweede punt is prijsindicatie. Onderaan deze pagina gaat u naar de discipline abdominale heelkunde en vervolgens vult u alle vakjes in met uw specificaties. Hierna bekomt u een schatting van de kosten.

9 Telefoonnummers : Inlichtingen Afsprakencentrale Secretariaat abdo. heelkunde Diëtetiek Spoedgevallen Verpleegafdeling Patiëntenbegeleiding Dr Tom Vleugels 089/ / / / / / / / Mocht u opmerkingen hebben, aarzelt u niet om deze kenbaar te maken. Dit stelt ons in staat om onze zorgprocessen steeds te verfijnen. Met vriendelijke groet, Dr Tom Vleugels

10 Dr Tom Vleugels

Open partiële nefrectomie

Open partiële nefrectomie Open partiële nefrectomie www.urologischcentrum.be Geachte heer, geachte mevrouw, Onlangs heeft u van de arts vernomen dat er zich een letsel bevindt in één van uw nieren waarvoor een heelkundige behandeling

Nadere informatie

INFOBROCHURE KNIEPROTHESE. (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE

INFOBROCHURE KNIEPROTHESE. (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE INFOBROCHURE KNIEPROTHESE (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE AZ Klina 2 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. De knie... 5 3. Artrose... 6 4. De knieprothese...

Nadere informatie

Zorgmap nieuwe heup. Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden.

Zorgmap nieuwe heup. Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden. Zorgmap nieuwe heup Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden. Voorbereiding op de operatie Deze voorlichtingsmap begeleidt

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Sterilisatie van de vrouw per laparoscoop No 16 2000 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze brochure berusten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Adviezen 8. 4 Aanvullende informatie voor patiënten met een hartklepprothese 10

Inleiding 4. 3 Adviezen 8. 4 Aanvullende informatie voor patiënten met een hartklepprothese 10 na een hartoperatie 2 Inhoud Inleiding 4 1 Naar huis of naar een ander ziekenhuis 4 1.1 Cardioloog in het OLVG 4 1.2 Cardioloog in een ander ziekenhuis 5 1.3 Weer thuis 5 1.4 Bloedverdunnende middelen

Nadere informatie

Beatrix Kinderziekenhuis. Leverdonatie door een levende donor

Beatrix Kinderziekenhuis. Leverdonatie door een levende donor Beatrix Kinderziekenhuis Leverdonatie door een levende donor 1 Leverdonatie door een levende donor 2 Beatrix Kinderziekenhuis Inleiding Uw kind of een kind uit uw familiekring heeft een ernstige leverziekte.

Nadere informatie

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen 2010 www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Instructies na een operatie voor overgewicht

Instructies na een operatie voor overgewicht Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie Het Slotervaartziekenhuis, een opmerkelijk en ambitieus ziekenhuis in Amsterdam. In een informele en vertrouwde omgeving werken wij aan innovatieve medische

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie PATIËNTENINFO U ondergaat een niertransplantatie Nefrologie-hypertensie Inhoud Inleiding... 4 Belangrijk te weten Wanneer is een donornier beschikbaar?... 6 Weefselgroepen en afstoting... 8 Eurotransplant...

Nadere informatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie Wervelkolomoperatie met fixatie Spondylodese-operatie Uw arts heeft u geadviseerd om een spondylodese (=fixatie) operatie te ondergaan om zo uw klachten te laten verminderen. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Voorwoord. Beste BeweegKuurder!

Voorwoord. Beste BeweegKuurder! Voorwoord Beste BeweegKuurder! Als directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ben ik trots op u. U heeft namelijk dit logboek in uw handen en dat betekent dat u de BeweegKuur gaat

Nadere informatie

Mijn diabetes begrijpen

Mijn diabetes begrijpen Mijn diabetes begrijpen MARGARITA SAMSONOVA Margarita heeft type 1 diabetes Rusland MICHAIL LEBEDEV Michail heeft type 1 diabetes Rusland SIRAZHDIN ISAYEV Sirazhdin heeft type 2 diabetes Rusland Niets

Nadere informatie

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 inhoud Hoe kan u ons bereiken? 02 De werking van de nieren 03 Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 Hemodialyse 06 De toegangsweg 06 De hemodialyse procedure 10 De hemodialyseafdeling 12 Peritoneale

Nadere informatie

Educatieve brochure voor de patiënt

Educatieve brochure voor de patiënt De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ORLISTAT TEVA 60 mg. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan

Nadere informatie

Sterilisatie van de vrouw door de gynaecoloog

Sterilisatie van de vrouw door de gynaecoloog Sterilisatie van de vrouw door de gynaecoloog Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2012 pavo 0412 Inleiding In deze folder vindt u informatie over de sterilisatie. U leest onder meer wat een sterilisatie

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan

NIERDONATIE BIJ LEVEN. Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan NIERDONATIE BIJ LEVEN Informatie voor mensen die overwegen een nier af te staan Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 4 Nieren

Nadere informatie

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw, mijnheer Van uw behandelende arts heeft u gehoord, dat uw nieren niet goed meer werken.

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier

Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier Nucleaire geneeskunde Behandeling met radioactief jodium (I-131) bij een te snel werkende of vergrote schildklier Afspraak Dag en datum:... dag... Tijd:... uur Waar: gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3

Nadere informatie

Een kijkoperatie van de enkel

Een kijkoperatie van de enkel Een kijkoperatie van de enkel Een arthroscopie van de enkel Orthopedie Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Anatomie van de voet en enkel 4 De symptomen van beknelling 5 De symptomen van kraakbeenletsel 6

Nadere informatie

Operatie van een liesbreuk

Operatie van een liesbreuk Chirurgie Operatie van een liesbreuk Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. U wordt in principe opgenomen op de afdeling Dagbehandeling op de

Nadere informatie

Chirurgie Abdominale Chirurgie Goedaardige ontsteking van de alvleesklier

Chirurgie Abdominale Chirurgie Goedaardige ontsteking van de alvleesklier Chirurgie Abdominale Chirurgie Goedaardige ontsteking van de alvleesklier Chronische pancreatitis Chirurgie Abdominale Chirurgie Deze brochure geeft u een globaal overzicht van oorzaken en klachten bij

Nadere informatie