Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse."

Transcriptie

1 Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. De toegevoegde notities zijn een samenstelling van het vertelde verhaal en de opmerkingen uit de zaal. 1

2 StichtingAvondvierdaagse Haarlem en omstreken is ontstaan uit een aantal Haarlemse wandelsportverenigingen. Zij bundelde op deze wijze hun krachten om de gezamenlijke organisatie van de avondvierdaagse ter hand te nemen. Oorspronkelijk had elke vereniging haar eigen Wijk. Vandaag de dag zijn de wandelsportverenigingen ter ziele of leiden zij een bestaan in de kantlijn. De Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o. bestaat echter nog steeds. Het bestuur wordt gevormd door ongeveer 10 personen, die het gehele jaar bezig zijn met de voorbereidingen van het volgende evenement. Tijdens het evenement komen nog een kleine 100 extra vrijwilligers helpen. Niemand wordt betaald. Ook het secretariaat is in handen van een vrijwilliger met een reguliere baan. Daardoor kan het gebeuren dat het secretariaat overdag slecht te bereiken is. Meest handige wijze van communicatie is de . 2

3 Het organiseren van de avondvierdaagse is een grote klus. De administratie is vaak het lastigste. Iedereen wil uiteraard aan het einde de juiste medaille ontvangen. Vooraf nadenken hoe deze administratie wordt opgezet kan achteraf een hoop problemen schelen. Zorg ook voor draagvlak binnen de school. Het is ondoenlijk om een schoolgroep met een beperkt aantal mensen te organiseren. Indien de leerkrachten mee kunnen helpen met de administratie o.i.d. scheelt dat al een hoop. Per klas een aanspreekpunt is natuurlijk helemaal mooi. Ga uit van tenminste 2 leiders per subgroep, en betrek deze mensen bij de organisatie. Vooraf bedenken hoe u als groep herkenbaar bent tijdens het evenement geeft de mogelijkheid om T-shirts te regelen of een mooi spandoek. Ook tijdens de eerste avonden is herkenbaarheid belangrijk. Het helpt de organisatie om verloren gelopen kinderen die geheel overstuur zijn toch terug bij de juiste groep te krijgen. Vertel ons wat uw plannen zijn met betrekking tot verzameltijden en plaatsen. Wij kunnen dan meehelpen uw deelnemers bij uw groep te krijgen. Ook kunnen we voorkomen dat twee groepen gelijktijdig op dezelfde plaats wensen te verzamelen, of limonade te drinken. Dat leidt meteen tot het punt van Regievoering. Wij worden regelmatig gevraagd of er dingen zijn geregeld. Tot op heden organiseren we slechts de routes en de veiligheid. Wellicht komt er een moment waarop wij gaan bepalen wanneer welke groep verzamelt en vertrekt. Bij de laatste avond kan dit ook handig zijn. Dit werkt alleen als ALLE groepen zich hieraan willen conformeren. Dit jaar willen we wel inventariseren wie waar verzamelt en hoe laat men vertrekt. Ook de laatste avond willen we wat meer organiseren om het soepeler te laten verlopen. Daarbij staan jullie eigen plannen centraal. 3

4 U heeft al uw deelnemers geadministreerd en dan moet er nog worden ingeschreven bij de Avondvierdaagse. Dat kan via de inschrijfformulieren. Wij willen per (sub-) groep weten hoeveel deelnemers er zijn en hoeveel van welke medaille er moeten zijn. Er zijn weer een aantal adressen bereid gevonden de inschrijvingen aan te nemen. Ondanks het feit dat sommige adressen bij winkels zijn, kunt u alleen contant betalen. Zou u namelijk de pin-mogelijkheid van de winkel gebruiken, dan wordt het door de belastingdienst gezien als omzet, en dan moet de winkelier er belasting over betalen. Indien u toch giraal wenst te betalen, neemt u dan contact op met de penningmeester. Er wordt dan een maatwerkoplossing gemaakt. De inschrijving is niet definitief. Bij de start en zelfs op woensdag kunnen nog deelnemers aan (sub-)groepen worden toegevoegd. Daarvoor geldt wel een hoger tarief van 6,50 Ook kunnen op deze dagen nog veranderingen worden doorgegeven in de medailles. Deelnemers die herinneren dat ze een ander cijfer verdienen dan eerder opgegeven kunnen nog gewijzigd. Deze wijzigingen geeft u, bij voorkeur bij terugkomst op het startbureau door aan de betreffende medewerker. Op donderdag is deze mogelijkheid er niet meer. Verkeerde medailles kunnen bij de finish wel 1 op 1 geruild worden bij de ruilkraam. 4

5 U kunt uw groep opdelen in subgroepen. Dat heeft veel voordelen: 1. Elke leider (of groepje leiders) heeft slechts een beperkt aantal kinderen in de gaten te houden. 2. De medailles worden ook per subgroep in zakken gedaan, waardoor deze makkelijker en sneller uit zijn te delen. 3. Eventueel kunnen subgroepen een eigen stempelkaart krijgen en zelfstandig de avondvierdaagse volbrengen. Hoeveel leiders er per subgroep meegaan is een stukje eigen inzicht. Een verhouding van 1 leider op 3 à 4 kinderen in de jongste groepen wordt aangehouden. Bij de oudste kinderen kan het zelfs oplopen tot 1 leider per 12 à 15 kinderen. (wel altijd twee leiders per groep!) Een subgroep bestaat uit tenminste 10 deelnemers. 5

6 Voor we de straat op gaan is het nuttig om alle (subgroep-)leiders een korte instructie te geven. Daarin kunt u afspreken welk gedrag u accepteert van uw deelnemers en wanneer u (of de schoolleiding) verwacht dat er wordt ingegrepen. Hoe dan ook; eenmaal op straat moet de leiding ook de leiding zijn. Wij verwachten dat de leiding er alles aan doet om de deelnemers veilig over de parcoursen te laten gaan zonder overlast voor de straten waar we te gast zijn. Bovendien zal de leiding het goede voorbeeld moeten geven. - Opvolgen van de aanwijzingen in de parcoursen. - Stoppen voor rood licht. - Gebruik maken van de stoep. - Oversteken op de aangewezen plaatsen. (Zebra s of door verkeersregelaars beveiligde plaatsen) - Aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgen en ondersteunen. Wij verwachten dat ook van die gezellige vader die slechts 1 avond meeloopt. We hebben niets aan het gezellige thee-kransjedat achter de kinderen aansjokt en vooral aandacht heeft voor de smartphone of die leuke gymleraar die meeloopt. 6

7 In 2014 zullen een paar zaken veranderen. Meest belangrijke zijn de openingstijden van de startlokatiesin Haarlem. In navolging van Spaarndamen Heemstede zullen de startbureaus pas om uur open gaan, en kan er gestart worden tot uur. Hierdoor hebben onze vrijwilligers net dat halfuurtje meer om tijdig aanwezig te zijn en de routes te bemensen. De langste afstand (15km) zal alleen in Haarlem West worden aangeboden. Het deelnemersaantal in Spaarndamwas zo laag dat het niet meer de moeite loont om daar mee verder te gaan. Overigens is de 15 km alleen voor deelnemers van 14 jaar of ouder. De intochtroute was onderwerp van discussie. De Tempelierstraat is een gevaarlijke straat om door te gaan, met veel (bus-)verkeer. In overleg met de politie komt er echter geen wijziging, daar er geen goede alternatieven zijn. Wat wel veranderd: De Haarlemse deelnemers vertrekken de laatste avond ALLEMAAL vanuit Haarlem West. Schalkwijk en Noord blijven gesloten. Dit scheelt voor zowel ons als u een hoop extra organisatie. Voor de deelnemers is het makkelijker terug te komen. Haarlem West ligt op 20 minuten wandelen van de Grote Markt. 7

8 Als we het hebben over regie-voering, dan kan dat beginnen bij de start op de eerste 3 avonden. Wij kunnen de groepen een verzamelplaats en tijd toewijzen in de buurt van het startbureau. Daarmee kunnen we voorkomen dat twee groepen gelijktijdig op dezelfde plaats willen verzamelen, en als gevolg daarvan wellicht op de straat moeten gaan staan. In de praktijk zal het er op neer komen dat we vastleggen en naar elkaar communiceren wat er afgelopen 50 jaar als gewoonte is ingeslepen. Eigenlijk heeft iedereen al een eigen plaatsje. Echter; zodra een groep nieuwe leiding krijgt die daar niet van op de hoogte is, of als er een compleet nieuwe groep zich aanmeldt, kunnen er irritaties ontstaan, die we kunnen voorkomen. Eventueel verschillende starttijden kunnen de verkeersituaties ook veiliger maken. Vaak zijn juist in de buurt van de startbureaus enkele grotere wegen die vrij snel in de route moeten worden overgestoken. Een gespreide stroom wandelaars is voor de verkeersregelaars en voor het overige verkeer plezieriger. Als laatste de al eerder genoemde informatie naar wandelaars. Wij krijgen vaak op de eerste avond veel vragen waar welke school zich verzamelt. Dit zijn wandelaars die de informatie vanuit de school niet hebben ontvangen of onvoldoende hebben onthouden. Wij willen ze graag op weg helpen. 8

9 Momenteel worden de limonadeposten naar eigen inzicht geplaatst. Problemen daarmee zijn niet vaak voorgekomen, maar er zijn wel voorbeelden waarbij een slecht geplaatste post de complete stroom deelnemers blokkeerde of zelfs gevaar voor overig verkeer opleverde. De organisatie kan aan de hand van de routes en de bekendheid die we daarmee hebben geschikte limonadeposten zoeken en toewijzen. Daarbij is natuurlijk wel van belang dat we weten op welke manier de groepen de posten willen hebben. Willen jullie per afstand een post, en hoever op de route ongeveer? Als wij al weten hoe laat de groep vertrekt, kunnen we inschatten hoe laat een groep bij haar post arriveert. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om de plaatsen zodanig in te delen dat het niet gebeurt dat een groep een andere groep die limonade aan het drinken is moet passeren, en daarmee wellicht de rijbaan op moet. 9

10 Rondom de Westergracht is het een drukte van belang op de laatste avond. Verschillende verkeersmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de deelnemers te optimaliseren. De van Oosten de Bruijnstraat wordt geheel afgesloten. Ook de Jan Stuytstraaten de straten tussen de Westergracht en de Jan Stuytstraatzijn afgesloten voor verkeer. De omwonenden zijn daarvan op de hoogte. Parkeren kan op het parkeerterrein bij de Albert Heijn, maar beter is het nog om met de fiets te komen. Ook is het goed mogelijk om de auto alvast in de buurt van de Grote Markt te zetten en wandelend naar Geel-Witte komen. Via Zijlstraat, Raaks en Leidsevaart is het maar 20 minuten lopen. Wij raden het af om te proberen kinderen zo dicht mogelijk bij het startpunt met de auto af te zetten. De kruising Westergracht / van Oosten de Bruijnstraat is GEEN geschikt punt om kinderen af te zetten. Parkeer eerst de auto en loop het laatste stukje. Veiliger voor u en veiliger voor de andere deelnemers. 10

11 Veel vragen hebben we gehad of we kunnen regelen dat scholen achter bepaalde band aan kunnen. Dat kan wel, maar vergt wel een samenwerking met iedereen. Per band kunnen ongeveer 600 deelnemers aansluiten. Aan de hand van de inschrijvingen kunnen wij die puzzel wel in elkaar steken. Dat betekent in concretodat we pas op zondag / maandag voor de start van de avondvierdaagse de resultaten kunnen tonen. Uw eigen plan is natuurlijk ook van belang. Wilt u met de gehele school binnenkomen of eerst de 5km en later de 10km groep? Hoe laat wilt u binnenkomen? Het laat zich raden dat we niet allemaal achter de eerste band aan kunnen. Uiteindelijk zal er een groep als laatste binnen worden gehaald. Ook loopt het helemaal in de soep als er een groep besluit af te wijken van de planning, omdat de band waar ze achter gepland zijn ze niet aanstaat of omdat er toch nog gewacht moet worden op meester Peter, die te laat is. Of andersom een groep die besluit een band eerder te nemen. Indien jullie de regie overlaten aan ons, dan houden we ons ook aan de afspraken. Voordelen van regievoering: 1. Betere doorstroming van de Westergracht / van Oosten de Bruijnstraat. 2. Helderheid over de aankomsttijd op de Grote Markt. 3. Helderheid over de verzameltijd voor de intocht. 4. Geen gedrang meer. 11

12 Wij hebben een calamiteitenplan. Daarin staan een groot aantal scenario en de wijze waarop wij die gaan oplossen. Belangrijk daarbij is de communicatie naar elkaar. Vandaar dat we graag telefoonnummers hebben van de leiders die daadwerkelijk met de groepen meelopen. Het plan behelst o.a. oplossingen bij plotseling afgesloten wegen bij ongelukken of zo. Er moet dan per direct een alternatieve route worden opgezet. Er zijn slechts enkele weersomstandigheden die de avondvierdaagse stoppen. Heftig onweer of enorme wind en storm. Dan denken we wel aan windsnelheden waarbij wandelen onmogelijk is. Indien u eerder besluit dat deelnemen niet verantwoord is, is dat uw eigen keuze, die we respecteren. Bij afgelasting zult u uw eigen deelnemers moeten informeren. Bedenk vooraf hoe u dat kunt doen. Ook zult u een eigen calamiteitenplan moeten hebben voor het geval er leiding uitvalt of de limonadepost heeft een lekke band Er zijn vast nog wel andere scenario s te bedenken. 12

13 Kinderen die worden verloren of worden gevonden zijn de grootste uitdaging van de avondvierdaagse. We hebben een paar simpele regels. 1. Een gevonden kind hoort meestal bij een groep die al verder op is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een kind zijn groep zover vooruit is dat het verloren is. 2. Communicatie is van belang. Vindt u een kind, dan neemt u direct contact op met het startbureau. Wij zoeken contact met de groepsleiding. 3. In de meeste gevallen zullen wij vragen het kind mee te nemen op de route. Wij vragen de groepsleiding van het kind om even te wachten en het kind weer te herenigen bij de groep. De EHBO is in te roepen via het startbureau. Een contacttelefoonnummer staat op de routebeschrijving. Overigens pogen we om voldoende EHBO-ers te krijgen zodat er ook gepatrouilleerd wordt.. 13

14 Vanuit de groep kwam slechts één vraag naar voren. Of wij iets kunnen doen om de finish in Spaarndameen beetje aan te kleden. Deze vraag is doorgestuurd naar de lokale organisatie. De volgende bijeenkomst hadden we gepland op 1 mei. Dat is in de meivakantie. Met de aanwezigen is 17 april als nieuwe datum overeengekomen. 14

15 15

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie