NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 1, Gedeelde SEH helpt herinrichting acute zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 1, 2014. Gedeelde SEH helpt herinrichting acute zorg"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 1, 2014 Gedeelde SEH helpt herinrichting acute zorg Ziekenhuizen moeten zich nadrukkelijk beraden op hun profiel in Daarbij moeten ze onorthodoxe oplossingen durven kiezen, zoals een gedeelde spoedeisende hulp. Dat betoogt directeur Margot van der Starre van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De SEH is nu nog de poort voor één ziekenhuis, maar zou dit ook voor meerdere ziekenhuizen kunnen zijn, stelt Van der Starre op de website van de NVZ. Zo n gecombineerde SEH zou als aparte rechtspersoon kunnen functioneren, bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture van de deelnemende ziekenhuizen. Dat is nieuw denken. Naar verwachting maken de zorgverzekeraars de komende jaren serieus werk van het beperken van het aantal SEH s. Volgens de zorgverzekeraars is herijking van de spoedeisende zorg onder meer nodig omdat veel SEH s onvoldoende kwaliteit leveren en te weinig patiënten hebben om alle benodigde specialismen in de lucht te houden. Inperking van het aantal SEH s ligt gevoelig bij de ziekenhuizen, aangezien de SEH ook fungeert als toegangspoort tot het ziekenhuis. Zonder eigen SEH dreigen ziekenhuizen patiënten te verliezen. Minister Schippers heeft zich in het verleden herhaaldelijk kritisch uitgelaten over wat zij ziet als oneigenlijk gebruik van de de SEH als marketinginstrument. Van der Starre wijst er op dat de SEH s de komende jaren steeds nadrukkelijker een eigen profiel zullen krijgen. Naast ziekenhuizen met een complete SEH komen er ook ziekenhuizen met een basis-seh en een profiel-seh. Geen blauwdruk Van der Starre vindt dat er geen landelijke blauwdruk is voor de herinrichting van de acute zorg. Natuurlijk moeten de kwantitatieve criteria en richtlijnen gerespecteerd worden, stelt Van der Starre. Voor een aantal hoogcomplexe verrichtingen hebben die ook consequenties voor de ziekenhuizen. Maar voor de minder complexe verrichtingen is de evidence dat meer volume tot een hogere kwaliteit leidt minder duidelijk. Anders Van der Starre verwacht overigens niet de dat spreiding en concentratie noodzakelijkerwijs zal leiden tot minder ziekenhuislocaties. In de spreiding en concentratie discussie wordt wel eens vergeten dat het aantal locaties voor het verlenen van medisch-specialistische zorg nog nooit zo groot is geweest als nu, en dat dit in 2013 alleen maar verder toeneemt, zegt Van der Starre. We krijgen niet minder ziekenhuizen, we krijgen andere ziekenhuizen. Geplaatst op 28 december 2013 door: Skipr Redactie

2 Amsterdamse zelfverwijzer naar de HAP Vanaf volgend jaar worden de meeste Amsterdammers doorverwezen naar de huisartsenpost als ze met een lichte klacht bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis komen. Dat zegt Rien van Hoeve, directeur van Huisartsenposten Amsterdam. Op dit moment verwijzen in Amsterdam vier SEH-afdelingen van ziekenhuizen een deel van deze zelfverwijzers al door naar de huisarts. Komend jaar gaan alle ziekenhuizen dit doen, behalve het Slotervaartziekenhuis, waar geen huisartsenpost bij staat. Het plan is om vanaf 2015 ook tijdens kantoortijden patiënten met huisartsenvragen door te verwijzen naar de huisartsen in de stad. De vijf Amsterdamse huisartsenposten zitten bij het AMC, VUmc, BovenIJ, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Tijdens de nacht zijn alleen de laatste twee huisartsenposten open. Een probleem bij de plannen is dat de triage op dit moment niet uniform is in Amsterdam. De huisartsen willen dat de Nederlandse Triage Standaard wordt ingevoerd in de hoofdstad, maar daar zijn niet alle ziekenhuizen enthousiast over, volgens de directeur van Huisartsenposten Amsterdam. Een ander probleem is de financiering van de onrendabele dienstenapotheek. Achmea wil het aantal dienstenapotheken in Amsterdam verminderen. Volgens Van Hoeve, is uit serviceoogpunt, behalve in de nacht, een dienstenapotheek bij elke hap-seh-combinatie nodig. Ondanks de hoge kosten, is een apotheek bij elke hap-seh overdag wel nodig, vindt Van Hoeve. De derde hobbel die nog genomen moet worden, is het ontbreken van een Amsterdam-brede ICT-koppeling tussen huisartsen(posten) en ziekenhuizen. Deze koppeling is wel in voorbereiding. Zorgverzekeraar Achmea steunt de ontwikkeling en betaalt Huisartsenposten Amsterdam extra voor het overnemen van de zelfverwijzers uit de tweede lijn. Gevestigde huisartsen hoeven niet méér diensturen te draaien dan in 2012, voor het extra werk kunnen waarnemers worden ingehuurd. Al jaren wordt er flink gediscussieerd over het (te) ruime spoedaanbod in Amsterdam. De Amsterdamse wethouder voor Zorg en Welzijn Eric van der Burg wilde vorig jaar de meerderheid van de SEH s in de hoofdstad sluiten. Alle Amsterdamse ziekenhuizen hebben een Spoedeisende Hulp die altijd open is. Dat lijkt vooralsnog zo te blijven. Auteur: Heleen Croone, Publicatie Nr november 2013 Jaargang 201 Rubriek: Nieuws Nauwelijks relatie tussen rekening en kosten Eerste hulp wil af van nieuw systeem declaraties De afdelingen Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen willen af van een nieuw declaratiesysteem dat patiënten volgens hen met onbegrijpelijk hoge kosten opzadelt. Patiënten zijn al gauw 450 euro kwijt voor eenvoudige handelingen; het regent klachten.

3 Bij binnenkomst zijn patiënten sowieso 150 euro kwijt. Maar gaan we bijvoorbeeld de wond lijmen? Dan kost het opeens 450 euro. De eerstehulpposten hebben sinds de invoering van het nieuwe tariefsysteem voor ziekenhuizen te maken met boze patiënten. Een patiënt die zich met een acute aandoening meldt, loopt grote kans op een rekening van 450 euro, ook al is betrekkelijk eenvoudige hulp nodig. Het eigen risico is vanaf januari 360 euro. Er is nauwelijks een relatie is tussen de rekening en de werkelijke kosten. Een onbegrijpelijk systeem dat niet is uit te leggen, zegt Michiel Gorzeman, medisch manager en hoofd SEH van het OLVG in Amsterdam. Twee tarieven Er zijn twee tarieven: 150 en 450 euro. Gorzeman: Bij binnenkomst zijn patiënten sowieso 150 euro kwijt. Maar gaan we bijvoorbeeld de wond lijmen? Dan kost het opeens 450 euro. Dat gaat op voor veel meer simpele handelingen. Maar als je een CT-scan maakt, kost het óók 450 euro. En dat is in werkelijkheid juist weer vele malen duurder. Verzekeraars willen dat alle spoedeisende patiënten zich eerst bij de huisarts melden. Daar kunnen ze geholpen worden zonder dat ze voor de kosten opdraaien. Maar veel mensen melden zich toch meteen bij de Spoedeisende Hulp (SEH). Gemiddeld 30 procent van de patiënten komt daar zo binnen, in grote steden ligt dat vaak nog hoger. Het zogeheten DOT-systeem werd in 2012 ingevoerd, maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen wil er nu al weer van af. Er moet een systeem komen waarin mensen die met een acuut probleem komen, niet worden benadeeld, zegt voorzitter Menno Gaakeer. Voordat je een patiënt gaat zien en behandelen, moet je nu eerst over geld discussiëren. Daar hebben onze artsen heel veel last van. Huisartsenposten In ziekenhuizen zitten ook huisartsenposten, maar die hebben het probleem niet opgelost. Patiënten bellen niet voor een afspraak, zoals voor die posten nogal eens vereist is, maar staan direct op de stoep. Gaakeer vindt bovendien dat sommige patiënten gelijk hebben als ze naar de Eerste Hulp willen, ook al vindt de verzekeraar de huisarts geschikter. Een kind met een gebroken arm wil ik in het ziekenhuis zien. Het OLVG heeft sinds een jaar 30 procent meer klachten. Er zijn woedende reacties als het ziekenhuis op klachten over nota s niet meer kan zeggen dan: Het is nu eenmaal de wet dat u meebetaalt voor complexere gevallen. Het OLVG is nu in gesprek met verzekeraar Achmea om een nieuw tarievensysteem te maken, met meer variabelen. Als pilot. Gorzeman: De oplossing is simpel. We maken complexe zorg duurder dan eenvoudige zorg. Auteur: Barbara van Erp Inspectie: zelf tarieven bepalen staat vrij De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die het nieuwe declaratiesysteem heeft goedgekeurd en onderhoudt, zegt dat het ziekenhuizen vrij staat zelf tarieven te bepalen, zoals het OLVG doet. De NZa erkent de problemen, maar ziet er geen bewaar in. Wij merken ook dat mensen meer vragen stellen over rekeningen van het ziekenhuis, aldus een woordvoerder. Huisartsen, artsen en verzekeraars moeten patiënten informeren dat ziekenhuiszorg ten koste gaat van hun eigen risico en dat zij dus wellicht zelf een deel van de rekening moeten betalen. De NZa raadt patiënten aan als het kan altijd eerst naar de huisarts te gaan, tenzij er sprake is van acute zorg waarvoor zij een specialist nodig hebben. Dan bestaat inderdaad de kans dat patiënten hun eigen risico kwijt zijn.

4 Kinderombudsman onderzoekt kindermishandeling Kinderombudsman Marc Dullaert gaat een grootschalig onderzoek doen naar kindermishandeling. Hij gaat bij alle 408 gemeenten kijken naar hoe zij mishandeling proberen te voorkomen. Foto: ANP Ook wil hij inzicht krijgen in de manier waarop zij slachtoffers willen helpen. Reden is dat er nu te weinig zicht is op het effect van de maatregelen die worden genomen, aldus de ombudsman donderdag. Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor de preventie, maar moeten vanaf 2015 ook hulp bieden aan ouders en mishandelde kinderen. Bovendien moeten zij gevallen waarbij mishandeling wordt vermoed gaan onderzoeken. Het is tot nu toe echter onbekend hoe gemeenten dit gaan aanpakken. Meldpunten De Kinderombudsman gaat niet alleen langs gemeenten, maar vraagt ook Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) naar de manier waarop zij slachtoffers helpen. Dullaert noemt het onaanvaardbaar dat er jaarlijks ruim kinderen worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Ondanks inspanningen van overheden en organisaties, lijkt het aantal slachtoffers gelijk te blijven. NIVEL: Nederlandse ziekenhuizen zijn veiliger geworden De Nederlandse ziekenhuizen zijn veiliger geworden, de potentieel vermijdbare schade en sterfte is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald, zo blijkt uit grootschalig dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen van het NIVEL en EMGO+/VUmc. Ruim vijf jaar na de start van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma is de potentieel vermijdbare schade met 45% gedaald en de potentieel vermijdbare sterfte met 53% afgenomen. Dit betekent dat het absolute aantal patiënten dat mogelijk mede door een medische of organisatorische fout in het ziekenhuis is overleden, is gedaald van naar schatting 1960 in 2008 naar 970 in 2011/2012. Deze aanzienlijke afname laat zien dat gerichte, grootschalige verbetertrajecten waaraan alle ziekenhuizen deelnemen helpen om de zorg voor patiënten veiliger te maken.

5 NIVEL en EMGO+ programmaleider prof. Cordula Wagner: Dit is een zeer bemoedigend resultaat. Het is niet te verwachten dat de potentieel vermijdbare schade tot nul kan worden teruggebracht in een hoog complexe omgeving als een ziekenhuis. In het buitenland zijn vergelijkbare onderzoeken gedaan. Nederland zit bij de relatief beter presterende landen. Landelijk veiligheidsprogramma In 2008 zijn ziekenhuizen gestart met de implementatie van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig. Bijna alle ziekenhuizen hebben hieraan deelgenomen. Dit programma is in 2012 afgerond en heeft zich gericht op het implementeren van veiligheidsmanagementsystemen (VMS) en verbeterprojecten op tien inhoudelijke thema s, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van infecties, het gericht screenen van kwetsbare ouderen, en extra controles bij het toedienen van risicovolle medicatie. Naast het veiligheidsprogramma besteedt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar toezicht extra aandacht aan diverse veiligheidsrisico s, waaronder het operatieve proces. Continu verbeteren Als ziekenhuizen op de ingeslagen weg doorgaan, zijn nog meer verbeteringen mogelijk, stelt Cordula Wagner. Nu waren nog niet alle thema s uit het Veiligheidsprogramma optimaal geïmplementeerd in alle ziekenhuizen. Daarnaast zijn er thema s aan te wijzen, zoals het gebruik van antistolling bij patiënten die een operatie ondergaan en het periodiek trainen van zorgverleners in het toepassen van medische apparatuur en hulpmiddelen, die met extra aandacht in een landelijk programma verbeteringen voor patiënten kunnen opleveren. Het veiligheidsprogramma is idealiter een open en lerend systeem van continu meten en verbeteren, dat voortdurend in beweging moet blijven om op nieuwe risico s te kunnen anticiperen en oude risico s te blijven beheersen. Dossieronderzoek Het dossieronderzoek Monitor zorggerelateerde schade focust op de aard, ernst, omvang en gevolgen van zorggerelateerde schade, potentieel vermijdbare schade en potentieel vermijdbare sterfte van patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 dossiers van patiënten uit 20 ziekenhuizen onderzocht. Aan het onderzoek hebben academische, topklinische en algemene ziekenhuizen verspreid over Nederland deelgenomen. De onderzoekers zijn de deelnemende ziekenhuisbestuurders, artsen en verpleegkundigen zeer erkentelijk voor hun openheid en bereidheid om aan het onderzoek deel te nemen. OLVG wint Wetenschapsprijs 2013 Onderzoek naar gebruik regionale anesthesie op SEH Op woensdag 13 november vond de jaarlijkse OLVG-wetenschapsdag plaats. Leonieke Groot, arts-assistent op de SEH van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), mocht de wetenschapsbokaal in ontvangst nemen. Ze krijgt de eerste prijs voor haar onderzoek naar het gebruik van regionale anesthesie op de SEH. Samenvatting van het onderzoek van Leonieke Groot Single fascia iliaca compartment block for pain relief in patients with fractured neck

6 of femur: a pilot study : Een gebroken heup of bovenbeen komt veel voor bij ouderen. Traditioneel wordt de pijn hierbij behandeld met systemische opioiden (zoals morfine of tramadol). Deze middelen hebben echter veel bijwerkingen. Een alternatief voor deze patiënten zou een Fascia Iliaca Compartiment Block (FICB) kunnen zijn. Een FICB is een vorm van regionale anesthesie, waarbij je met een simpele prik in de lies een patiënt snel en efficiënt pijnvrij kunt krijgen. Deze methode is veilig en eenvoudig uit te voeren. Voorheen werd deze methode alleen door anesthesiologen uitgevoerd, voornamelijk voorafgaande aan een operatie. Het onderzoek van Leonieke Groot liet zien dat de eerste resultaten met het gebruik van deze methode op de SEH van het OLVG ook veelbelovend is. Een groot deel van de patiënten had met het gebruik van FICB een klinisch relevante daling in de pijn zonder het gebruik van opiaten. Hoog gebruik alcohol en ecstasy door partygangers Groot uitgaansonderzoek 2013 afgerond Frequente bezoekers van party s en clubs drinken bijna allemaal alcohol tijdens een stapavond, roken stevig en één op de drie heeft de afgelopen maand ecstasy gebruikt. Dit brengt risico s met zich mee, zowel voor de uitgaander als de omgeving. Zo rijdt een kwart van deze groep wel eens onder invloed van drank en/of drugs en was één op de vier in het afgelopen jaar weleens betrokken bij een vechtpartij. Dat blijkt uit Het grote uitgaansonderzoek Uitgaanspatronen, middelengebruik en risicogedrag onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Het onderzoek werd uitgevoerd via een websurvey, waaraan ruim 3000 uitgaanders tussen de 15 en 35 jaar deelnamen, in het bijzonder frequente party- en clubbezoekers met een voorkeur voor techno en hardhouse. Naast het gebruik van alcohol en verschillende soorten (nieuwe) drugs, is ook gekeken naar gezondheidsincidenten, seksueel risicogedrag, agressie en geweld, rijden onder invloed en verminderd functioneren en verzuim. Het gebruik van alcohol en drugs ligt het hoogst onder mannen en onder 20 tot 24-jarigen. Frequente uitgaanders drinken over het algemeen veel alcohol op een uitgaansavond. Mannen gemiddeld bijna 9 glazen tijdens het uitgaan en 6 glazen voor het stappen, vrouwen bijna 6 glazen tijdens het uitgaan en 4 vooraf. Roken tijdens het uitgaan is eveneens populair. Degenen die roken, roken bijna twee keer zo veel op een uitgaansavond als op een normale dag. Een kwart van de rokende uitgaanders rookt alleen tijdens het uitgaan. Drugsgebruik neemt sterk toe als vaker party s en festivals worden bezocht. Vooral het gebruik van ecstasy is hoog. Zestig procent heeft het laatste jaar ecstasy gebruikt. Dat is 20 keer meer dan het gemiddelde voor jarigen in de algemene bevolking. Twintig procent van de ecstasy-gebruikers slikt gemiddeld 2,5 pil of meer per avond. Risicogedrag Het middelengebruik zorgt ook regelmatig voor onaangename ervaringen. Zo heeft bijna vier op de tien frequente uitgaanders het afgelopen jaar een black-out of geheugenverlies gehad, waarbij alcohol vaak een rol speelde. Een op de acht, in het bijzonder vrouwen, had te maken met een angst- of paniekaanval tijdens het uitgaan, waarbij vaak drugs in het spel waren. Bijna een op de vier uitgaanders, meestal mannen

7 en vaak flink onder invloed van alcohol, was betrokken bij een vechtpartij. Agressief zijn en ruzie zoeken kwam net zo vaak voor bij mannelijke als vrouwelijke uitgaanders. Ruim een kwart is het afgelopen jaar onder invloed achter het stuur gekropen, waarbij het in 70 procent van de gevallen om drugs ging, alleen of in combinatie met alcohol. Ook onveilige seks komt regelmatig voor; 31 procent van de respondenten had het laatste jaar tijdens een uitgaansavond weleens seks zonder condoom met iemand die niet de vaste partner was. Bijna vier op tien stappers heeft het afgelopen jaar wel eens verzuimd op werk of school na een avondje stappen. Het grote uitgaansonderzoek 2013 is gratis te downloaden vanaf GHB-gebruikers belanden vaker in ziekenhuis Het aantal mensen dat na gebruik van de partydrug GHB bij de eerste hulp van een ziekenhuis terechtkomt, stijgt zorgwekkend. Uit een onderzoek van VeiligheidNL in opdracht van het tv-programma Nieuwsuur blijkt dat afgelopen 5 jaar het aantal drugsopnames op de eerste hulp met 45 procent is gestegen. GHB was in 27 procent van de gevallen de boosdoener. Veel patiënten kampten met vergiftigingsverschijnselen, zoals bewusteloosheid. Van de mensen die aanklopten bij de spoedeisende hulp, moest 35 procent in het ziekenhuis blijven voor verdere behandeling. Het gaat veelal om jonge mensen in de leeftijd van 15 tot 29 jaar. GHB is een sterk psychisch en lichamelijk verslavend middel dat meestal in vloeibare vorm wordt ingenomen. Het spul geeft de gebruikers een opgewekt en prettig gevoel waarbij remmingen verdwijnen. Afkicken is erg moeilijk en kan leiden tot psychoses.de drug is makkelijk zelf te maken., Belangrijkste bestanddeel is schoonmaakmiddel GBL dat onder meer in gootsteenontstopper zit. Nieuwe methode om angst en pijn bij kinderen te bestrijden op de SEH De afdeling Spoedeisende hulp van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis biedt lachgas aan als lichte verdoving bij behandelingen bij kinderen. Het OLVG is hiermee het eerste ziekenhuis van Nederland dat dit aanbiedt. De methode maakt onderdeel uit van een masterplan van het OLVG om angst en pijn bij kinderen op een nieuwe manier te bestrijden. Voortaan kan ieder kind dat moet worden gehecht of geprikt, aan het lachgas op de eerste hulp van het OLVG. Pijnbestrijding In het pakket pijnbestrijding dient lachgas voor angstbestrijding, lichte pijnstilling en lichte verdoving (sedatie). De patiënt blijft bij bewustzijn, kan communiceren en de vitale reflexen blijven functione-

8 ren. Kinderen reageren er veel gelijkmatiger op dan volwassenen. Ze voelen weinig angst en krijgen een beperktere waarneming. Lachgas wordt nagenoeg niet in de stofwisseling opgenomen. Als de toevoer stopt, is het snel weer uit het lichaam. Na een minuut of vijf ben je weer streetfit. Doorbraak voor deze methode is de landelijke richtlijn van het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO) dat de behandelaar alles uit de kast moet halen om te voorkomen dat een kind angst of pijn ervaart. Roesje Piet Leroy, Belgische kinderarts-intensivist en werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, heeft een proefschrift geschreven waarin hij aantoont dat iedereen maar wat doet met pijn en verdoving. Kinderarts Felix Kreier van het OLVG zegt: Kinderen werden gefixeerd, of kregen een roesje waarbij iedereen andere middelen gebruikte met verschillende doseringen. OLVG voorloper Volgens Kreier is het geen toeval dat het OLVG vooropgaat in angsten pijnbestrijding. Waar vind je mondigere patiënten dan in onze buurt, met de grachtengordel en Oost? De mensen hier weten heel goed te vertellen wat ze wel en niet gaan doen. Het is niet zo dat wij als dokters ons op de borst mogen kloppen als het gaat om angst- en pijnbestrijding bij kinderen in het ziekenhuis. Dat komt echt vanuit de verpleegkundigen, de ouders en de kinderen zelf. Overgangsperiode Een flink aantal artsen en verpleegkundigen heeft de lachgastraining in het OLVG achter de rug. Kreier: We hebben het een beetje geheimgehouden. Eigenlijk was het plan: we zorgen dat alles op orde is, in die zin dat iedereen getraind is en we het 24/7 kunnen bieden voordat we ermee naar buiten treden. We zitten nu in een overgangsperiode van wellicht twee maanden waarbij we het misschien een enkele keer niet waar kunnen maken. Actief op internationaal niveau Joop Breuer is per 1 januari gevraagd zitting te nemen in de International advisory board van de Emergency Nurses Association (ENA). Dit is de Amerikaanse vereniging van SEHverpleegkundigen. Doel van deze nieuwe raad is belangenbehartiging van de internati-

9 onale leden van de ENA. Het bevorderen van kennisuitwisseling en het creëren van gezamenlijke raakvlakken van SEH-verpleegkundigen internationaal. Ook volgde hij internationale cursussen, zoals de MTS training in Manchester en de CATN Course, (course in advanced trauma nursing) in Chicago. In september 2013 verscheen het artikel WORKING TOGETHER, TRAI- NING TOGETHER in het Journal of Emergency Nursing, waarvan Joop de auteur is. Eén van de veel voorkomende problemen bij de opvang van vitaal bedreigde patiënten blijkt de communicatie en samenwerking in teamverband te zijn. De stichtingen ATLS en STNN hebben daarom het initiatief genomen om gezamenlijk een intensieve en kortdurende teamtraining te ontwikkelen, waarin juist deze aspecten aan bod komen. De 4 uur durende training (b.v uur) wordt gegeven op de SEH-afdeling in het ziekenhuis en geleid door een ATLS én een TNCC instructeur. De training wordt vooraf gegaan door een intake, waarbij de samenstelling van het traumateam(s) in kaart wordt gebracht, alsook specifieke oefendoelen worden geïnventariseerd. Na afloop wordt de opvang met de gehele groep geëvalueerd en een gezamenlijke top 3 gedefinieerd van verbeterafspraken op het gebied van logistiek en communicatie, specifiek voor dit ziekenhuis of SEH-afdeling. Ook op nationaal niveau actief voor de SEH Joop is TNCC instructeur en was TNCC course director, bij Stichting Trauma Nuring Nederland. Verder zorgde hij voor de vertaling van het boek: Manchester Triage System, uitgegeven door Elsevier. Ook is hij mede opsteller van de Richtlijn Triage in Nederland en het functieprofiel spoedeisende hulpverpleegkundige, 1e versie. Op de website van de NVSHV kunt u bij nieuws het hele artikel lezen Het nieuwe leerboek Spoed Eisend Hulpverpleegkunde is uit!! Het Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de patiëntenzorg in de acute keten. In deze derde, herziene druk is rekening gehouden met actuele inzichten en methodieken en is uitgegaan van recente nationale en internationale richtlijnen. Het boek is uitermate geschikt om gebruikt te worden voor opleidingen tot spoedeisende-hulp-verpleegkundige, bijscholingen en nascholingen. Een groot aantal onderwerpen waarmee een verpleegkundige kan worden geconfronteerd komt aan de orde. Het accent ligt op het verpleegkundig beoordelen en handelen om zo vroeg mogelijk stabilisatie van een acuut gezondheidsprobleem tot stand te brengen. De SEH-verpleegkunde maakt al ruim twintig jaar dynamische tijden mee. Hierdoor ontstond de behoefte aan een eigen leerboek waarvan de eerste druk in 2002 zijn weg vond naar alle opleidingen en afdelingen Spoedeisende Hulp. De tweede druk verscheen in Een belangrijk nieuw onderdeel van het boek is de onlineleeromgeving StudieCloud. Hier kan het complete boek gemakkelijk worden geraadpleegd. De digitale editie bevat deeplinks naar achtergrondinformatie

10 op internet. Daarnaast is er aanvullend materiaal te vinden, zoals samenvattingen en meerkeuzevragen waarmee de leerstof geoefend kan worden. Studenten en docenten kunnen zelf online aantekeningen maken. Redactie leerboek SEH: M.G. Boel, P. Machielse, R.A. Lichtveld, J.J.L.M. Bierens Kijk voor het boek online met links, leervragen en samenvattingen op Het boek is uitgegeven: Elsevier Gezondheidszorg, ISBN:

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Afdeling Spoedeisende Hulp Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Inleiding U heeft zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Hoewel wij ons best doen de wachttijden zo kort mogelijk te

Nadere informatie

Feestmeter

Feestmeter Agnes van der Poel, Jennifer Doekhie, Jacqueline Verdurmen, Marije Wouters, Dirk Korf, Margriet van Laar Feestmeter 2008-2009 Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party s en clubs Bonger Instituut

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1529 Vragen van het lid

Nadere informatie

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Even voorstellen Woordvoerder staat er middenin Politiek Media/pers Burger Zorgvisie Maak die sterftecijfers openbaar! Transparantie,

Nadere informatie

Alcoholintoxicatie bij jongeren

Alcoholintoxicatie bij jongeren Alcoholintoxicatie bij jongeren Beter voor elkaar Informatie voor ouders na opname van hun kind vanwege alcoholintoxicatie ( comazuiper ) Inleiding Uw zoon of dochter is met een alcoholvergiftiging in

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

sedatie met Propofol bij onderzoek of behandeling

sedatie met Propofol bij onderzoek of behandeling sedatie met Propofol bij onderzoek of behandeling Binnenkort komt u naar OLVG voor een onderzoek of een behandeling. Uw arts heeft met u besproken dat u tijdens dit onderzoek een (lichte) sedatie krijgt

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis. Op deze afdeling zien we dagelijks dertig tot veertig patiënten. Een deel van deze patiënten

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Algemeen Sinds 1 juli 2013 zijn de zorgprofessionals van het Radboudumc verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1527 Vragen van het lid

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

+ = (Basis) spoedpost

+ = (Basis) spoedpost + = (Basis) spoedpost 1 Landelijke ontwikkelingen (basis) spoedzorg 2 Visie van Achmea 3 Belangrijke coalitiepartners 4 Samenwerkingsvormen tussen de SEH en HAP 5 Hoe ziet volgens Achmea de (basis) spoedzorg

Nadere informatie

Voor een veilig thuis (werkwijze OZG)

Voor een veilig thuis (werkwijze OZG) Voor een veilig thuis (werkwijze OZG) 2 Inleiding In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 120.000 meldingen van kindermishandeling en 100.000 van huiselijk geweld. Ook ouderen zijn regelmatig slachtoffer

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Triage op de SEH. Spoedeisende Hulp

Triage op de SEH. Spoedeisende Hulp 00 Triage op de SEH Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Op de afdeling SEH ontvangen en behandelen we dagelijks 30-60 patiënten. Een deel van deze patiënten wordt met de

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 De spoedeisende hulp (SEH) staat volop in de belangstelling van het beleid. Het aantal SEH-locaties,

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp (S.E.H.)

Spoedeisende Hulp (S.E.H.) Algemeen Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp (S.E.H.) i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Welkom Wij heten u welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (S.E.H.). In deze folder leest u over onze werkwijze.

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding

anesthesie en pijnbestrijding patiënteninformatie anesthesie en pijnbestrijding volwassenen Binnenkort ondergaat u een operatie. Om dit goed voor te bereiden, bespreekt u op de polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO) de anesthesie

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport De brede betekenis van acute zorg, Twijnstra Gudde, 5 augustus 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport De brede betekenis van acute zorg, Twijnstra Gudde, 5 augustus 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport De brede betekenis van acute zorg, Twijnstra Gudde, 5 augustus 2013 Benadrukt wordt dat de kwaliteitsvisie van ZN over de complexe spoedeisende zorg gaat, niet over de

Nadere informatie

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Ministerie van VWS T.a.v. Mr. drs. B.J. Bruins Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Geachte heer Bruins, Conform verzoek

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Waarom deze informatie? 2 Gebruiksaanwijzing 3 Cartoon 1 bereid uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518Adresgegevens (postadres) Utrecht 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T DEFINITIEF VGR 1006024 1257872 Datum 8 februari 2016 8 februari

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Afdeling Spoedeisende Hulp Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Inleiding U heeft zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp. Alhoewel wij ons best doen om de wachttijden zo kort mogelijk te

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

gebroken heup patiënteninformatie

gebroken heup patiënteninformatie patiënteninformatie gebroken heup U heeft uw heup gebroken. Een gebroken heup wordt ook wel collumfractuur of heupfractuur genoemd. Uw heup moeten we daarom opereren. In deze folder leest u meer over de

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

KINDERMISHANDELING EN

KINDERMISHANDELING EN DE TAAK VAN HET ZIEKENHUIS BIJ VERDENKING VAN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Laurentius Ziekenhuis, Roermond S. Potgieter (kinderarts) V. Janssen (Kindermishandelingsfunctionaris) Veldnorm 1 2

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Dossieronderzoek volgens de EMGO+/NIVEL methode

Dossieronderzoek volgens de EMGO+/NIVEL methode Dossieronderzoek volgens de EMGO+/NIVEL methode M. Langelaan Voor een goed begrip Uitkomstmaten in dossieronderzoek Zorggerelateerde schade Let op: vermijdbaar verwijtbaar Niet vermijdbare schade Vermijdbare

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80

LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80 LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80 Eerste deel van de cursus: HANDLEIDING OM LETSELS T.G.V. VALPARTIJEN TE HERKENNEN EN EVT. TE HANDELEN Tweede deel van de cursus: KUNNEN HANDELEN BIJ ONWELWORDING/

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg

Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg Ruimte voor substitutie? Verschuivingen van tweedelijns naar eerstelijnszorg CE van Dijk, JC Korevaar, JD de Jong, B Koopmans, M van Dijk, DH de Bakker Presentatie, 20 maart 2014. Dr. JC Korevaar, programmaleider

Nadere informatie

Voorletters :... Voorvoegsel :... Familienaam :... Meisjesnaam :... Geboortedatum :... Straatnaam :... Huisnummer :... Postcode :...

Voorletters :... Voorvoegsel :... Familienaam :... Meisjesnaam :... Geboortedatum :... Straatnaam :... Huisnummer :... Postcode :... INSCHRIJFFORMULIER ALGEMENE GEGEVENS Voorletters :... Voorvoegsel :... Familienaam :... Meisjesnaam :... Geslacht : Man / Vrouw Geboortedatum :... Straatnaam :... Huisnummer :... Postcode :... Geboorteplaats

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over de uitzending Beschadigd (2015Z02676).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over de uitzending Beschadigd (2015Z02676). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 2 Gang van zaken op de SEH Bij het loket heeft u zich laten inschrijven en daarna heeft u plaatsgenomen in de wachtkamer. Hierna wordt u ontvangen door de triageverpleegkundige.

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie Patiënteninformatie Spoedeisende Hulp Inleiding U heeft zich zojuist gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia. De SEH biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten

Nadere informatie

Samenvatting rapport 'De brede betekenis van acute zorg' 5 augustus 2013 Pagina 1/4

Samenvatting rapport 'De brede betekenis van acute zorg' 5 augustus 2013 Pagina 1/4 Samenvatting rapport 'De brede betekenis van acute zorg' NVZ 5 augustus 2013 Bram den Engelsen Hein Abeln Maret van der Wees Meer nuance en inzicht rond concentratie en spreiding van acute zorg Over concentratie

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 31 mei 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 31 mei 2013, deden 2.123 jongeren mee die uitgaan. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis. Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis. Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Waarom deze handleiding? Deze handleiding hoort bij de patiëntveiligheidskaart Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Nadere informatie

Implementatie. VMS Veiligheidsprogramma. Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen

Implementatie. VMS Veiligheidsprogramma. Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen P A T I Ë N T V E I L I G H E I D I N N E D E R L A N D Implementatie VMS Veiligheidsprogramma Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen Implementatie VMS Veiligheidsprogramma Evaluatieonderzoek in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. mei 2013. Duizend GHB-gebruikers naar eerste hulp

NIEUWSBRIEF. mei 2013. Duizend GHB-gebruikers naar eerste hulp NIEUWSBRIEF mei 2013 Duizend GHB-gebruikers naar eerste hulp Ongeveer duizend mensen hebben zich in 2011 na gebruik van de drug GHB op de Spoedeisende hulp (SEH) laten behandelen. Dat aantal is ongeveer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 3 juni 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 3 juni 2013, deden 404 jongeren mee die met name uitgaan in Brabant. De uitslag is na weging

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Doelstelling vandaag Wat is Preventie? Welke plannen heeft de overheid? Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? Welke rol spelen: Moedige Moeders? Huisartsen?

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol SEH-bezoeken 216 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

Pijnbestrijding na de operatie

Pijnbestrijding na de operatie Anesthesiologie Pijnbestrijding i Pijnbestrijding na de operatie Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen De chirurg heeft, in overleg met u, besloten tot een operatie. Na de operatie kan pijn

Nadere informatie

DEPTHip NL v

DEPTHip NL v De DEPTHip Studie Subtitel: een continu Fascia Iliaca zenuwblok of intraveneuze analgesie bij patiënten met een heupfractuur en de invloed op het ontwikkelen van een delier Inleiding U wordt behandeld

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

PCA: zelfcontrole over pijn na uw operatie

PCA: zelfcontrole over pijn na uw operatie Anesthesiologie Pijnbestrijding PCA: zelfcontrole over pijn na uw operatie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Pijnbestrijding na de operatie Binnenkort wordt u geopereerd. De anesthesioloog zorgt

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Spoedeisende hulp: Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp bij situaties met een spoedeisend karakter. In

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie De anesthesioloog Voorafgaand aan de operatie maakt u kennis met de anesthesioloog. Dit is een arts die gespecialiseerd is

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 2 Wat is sedatie?... 1. 3 Waarom krijgt u sedatie?... 1. 4 Effecten van sedatie... 1

1 Inleiding... 1. 2 Wat is sedatie?... 1. 3 Waarom krijgt u sedatie?... 1. 4 Effecten van sedatie... 1 Sedatie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is sedatie?... 1 3 Waarom krijgt u sedatie?... 1 4 Effecten van sedatie... 1 5 Voorbereiding... 2 Nuchter zijn... 2 Medicijnen... 3 Roken... 3 Sieraden, piercings

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal Inleiding Huiselijk geweld en kindermishandeling (geweld in afhankelijkheid) komen veel voor in onze maatschappij

Nadere informatie

Hoe een delier herkennen?

Hoe een delier herkennen? Infobrochure Delier Inhoud Wat is een delier?. 3 Hoe een delier herkennen?. 3 Is een delier niet gewoon dementie?.4 Hoe behandelen we een delier?. 5 Wat kan u als familie doen?. 5 Meer info of vragen?.

Nadere informatie

Heeft u laaggeletterde patiënten in beeld? Gudule Boland PhD Programmaleider Verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden

Heeft u laaggeletterde patiënten in beeld? Gudule Boland PhD Programmaleider Verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden Heeft u laaggeletterde patiënten in beeld? Gudule Boland PhD Programmaleider Verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden Dr. Dr. Karen Hosper 1 2 3 4 5 Even reclame maken: www.pharos.nl/patientenaanhetwoord

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Doelgroep: NL18+ repre naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio Steekproefgrootte: n=1014 Onderzoeksperiode: 4 9 oktober 2013 Veldwerkbureau: PanelClix Ontwerp,

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Wat kunt u zelf doen? mca.nl Inhoudsopgave Patiëntveiligheidskaart 3 Gebruiksaanwijzing 3 Bereid uw ziekenhuisopname voor 4 Laat u ook uw naasten de brochure

Nadere informatie

Pijnbestrijding na een operatie via een epiduraal katheter

Pijnbestrijding na een operatie via een epiduraal katheter Anesthesiologie Pijnbestrijding Pijnbestrijding na een operatie via een epiduraal katheter i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Pijnbestrijding na de operatie Binnenkort wordt u geopereerd. De anesthesioloog

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Wel thuis na uw ingreep op de dagbehandeling chirurgie

Wel thuis na uw ingreep op de dagbehandeling chirurgie Wel thuis na uw ingreep op de dagbehandeling chirurgie Pijnbestrijding en leefregels www.nwz.nl U heeft een onderzoek of behandeling gehad op de dagbehandeling chirurgie van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen?

Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen? Een ziekenhuisopname Wat kunt u doen? Tips om lichamelijke en geestelijke achteruitgang te voorkomen patiënteninformatie Inhoud Inleiding...4 Hoe werkt het?...4 Bereid uw ziekenhuisopname voor...6 Tips...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16992 23 juni 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2015, kenmerk 776212-137548-MC,

Nadere informatie

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van:

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van: DISCLAIMER Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend met de typische

Nadere informatie

elektrische cardioversie (ECV)

elektrische cardioversie (ECV) patiënteninformatie elektrische cardioversie (ECV) U heeft een hartritmestoornis en u komt binnenkort naar het OLVG voor een elektrocardioversie (ECV). Bij deze behandeling proberen we het ritme van het

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie