Terugblik op de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugblik op de toekomst"

Transcriptie

1 pagina 1 van 47 Terugblik op de toekomst Literatuurstudie naar de mogelijkheden van ibogaïne bij de behandeling van verslaafden F.R.J. Leenders

2 pagina 2 van 47 April 1999 Onder begeleiding van Centrum voor Verslavingsonderzoek H.T. Verbraeck

3 pagina 3 van 47 Inleiding Hoofdstuk 1 Traditioneel en therapeutisch gebruik van ibogaïne 1.1. Inleiding 1.2. Traditioneel gebruik van ibogaïne bij de Bwiti-cultus in Gabon Het gebruik bij de Fang en Mitsogho De fasen 1.3. Ibogaïne in psychotherapie: Naranjo De ibogaïne-ervaring volgens Naranjo Hoofdstuk 2 Ibogaïne, een verslavingsinterruptor? 2.1. Lotsof s ontdekking 2.2. Preklinische studies 2.3 Samenvatting Hoofdstuk 3 Klinische studies naar ibogaïne en verslaving 3.1. Anekdotische aanwijzingen voor de werking van ibogaïne als verslavingsonderbreker 3.2. FDA s toestemming voor klinisch onderzoek 3.3. Ibogaïne en noribogaïne 3.4. Detoxificatie met behulp van ibogaïne 3.5 Verloop van een ibogaïne-sessie. 3.6 Effectiviteit van detoxificatie met behulp van ibogaïne Hoofdstuk 4 Discussie, conclusies en aanbevelingen 4.1 Discussie 4.2. De probleemstelling 4.3. Algemene conclusies en aanbevelingen Conclusie met betrekking tot de rol van ibogaïne bij verslaving Conclusie met betrekking tot de toxicologie van ibogaïne Nawoord Literatuurlijst

4 pagina 4 van 47

5 pagina 5 van 47 Inleiding Ibogaïne is een alkaloïde afkomstig uit de bast van de wortel van de plant Tabernanthe Iboga, die voorkomt in het regenwoud van West-Afrika van met name Gabon en Kongo. Onder de inheemse bevolking wordt het middel gebruikt door te kauwen op de wortelbast om gedurende de jacht dagen achtereen alert en bewegingsloos te blijven of om visioenen van voorouders te krijgen tijdens initiatieriten. De werking van Ibogaïne: Ibogaïne is een sterk psychoactief middel. Bij lage doseringen kan het een opwekkende werking hebben, waardoor de gebruiker zich fit voelt en alert blijft. De behoefte aan slaap neemt dan ook af. Mogelijke bijwerkingen zijn onder andere: trillen, misselijkheid en overgeven. Net als LSD, mescaline en andere hallucinogenen potentieert ibogaïne de effecten van de neurotransmitter serotonine. Er wordt beweerd dat ibogaïne in staat is om een verminderde lust ( craving ) naar heroïne te bewerkstelligen. Bovendien zou het de ontwenningsverschijnselen voorkomen. Ook bij verslaving aan andere middelen zou ibogaïne toegepast kunnen worden. Voor de behandeling van verslaafden maakt men gebruik van synthetisch bereide ibogaïne die oraal wordt toegediend. Het lijkt er op dat de positieve invloed van ibogaïne op het onderbreken van verslaving als het ware uit twee componenten bestaat. Enerzijds bestaat de fysieke, metabolische factor, waardoor ontwenningsverschijnselen en craving uitblijven. Anderzijds heeft ibogaïne een psychische, therapeutische factor. Vooral de laatste zal uitgebreid aan bod komen in deze literatuurstudie. De fysieke, metabolische factor is vooral met behulp van dierexperimenten veelvuldig onderzocht (o.a. Dzoljic et al., 1988; Sharpe en Jaffe, 1990; Glick et al., 1992; Francés et al., 1992). De resultaten uit deze onderzoeken wijzen over het algemeen in de richting van de beweringen van Lotsof omtrent het uitblijven van ontwenningsverschijnselen en het onderbreken of zelfs beëindigen van opiaatverslaving (heroïne en morfine), en mogelijk ook amfetamineverslaving. Ook uit de ervaringen van diverse (ex)drugsverslaafden, die een ibogaïne behandeling hebben ondergaan, blijkt sprake te zijn van het uitblijven van ontwenningsverschijnselen. Tevens rapporteerden vele behandelden dat ze na de behandeling nauwelijks behoefte voelden om hun vertrouwde drug te gebruiken. Sommigen vielen wel af en toe terug in oude gewoonten met de reden dat men dat nu eenmaal gewend was en niet zozeer om de gevreesde afkickverschijnselen te omzeilen. Uit de dierexperimenten zijn geen duidelijke oorzaken naar voren gekomen voor deze bijzondere effecten van ibogaïne, echter wel veel theorieën en hypothesen. De psychische, therapeutische factor komt naar voren uit de ervaringen van mensen die met ibogaïne behandeld zijn (zie o.a. De Rienzo & Beal, 1997; Sheppard, 1994; Sisko, 1990 & 1993). De werking begint meestal een halfuur na orale inname en bereikt een piek na ongeveer twee uur, die vervolgens langzaam afneemt en na zo n 36 uur resulteert in een diepe slaap. Tijdens deze trip ervaart men verscheidene stadia met elk hun eigen kenmerken. Deze fasen met hun kenmerken zullen later nader aan de orde komen.

6 pagina 6 van 47 Tijdens de stadia van de ibogaïne behandeling zeggen velen inzichten te verwerven over het leven van de betreffende persoon, de verslaving en/of de mogelijke oorzaken of achtergronden van deze verslavingen. Sommigen van hen melden dat deze inzichten nieuwe perspectieven bieden om op een andere manier tegen het eigen leven of de verslaving te kijken. Men vindt houvast om de strijd aan te gaan met de eigen verslaving en om te werken aan achterliggende problemen. Men beschrijft als het ware een therapeutische component van de ervaren trip. Anderen melden alleen een intense trip met uiteenlopende hallucinaties, angsten, lichamelijke ongemakken etc, waar men geen enkele therapeutische waarde aan hecht. Anderen beschrijven dat ook, maar komen geruime tijd na de trip tot inzichten die men reeds tijdens de trip heeft ervaren, maar waar pas later een bruikbare (symbolische) betekenis aan wordt gegeven. De begeleiding van de persoon die onder behandeling is, is vaak beperkt tot het stand-by zijn voor het geval er problemen zijn. Er is geen sturende therapeut, de ibogaïne doet het werk. De probleemstelling: In deze literatuurstudie wordt een poging gedaan om de literatuur over de werking van ibogaïne bij mensen te beschouwen met betrekking tot de behandeling van verslaving. Daarbij zal gezocht worden naar antwoorden op de vraagstelling die vooral betrekking heeft op de hierboven beschreven therapeutische component van de ibogaïne-trip. Er bestaat een discussie over de noodzaak van het ondergaan van een volledige psychoactieve of droomachtige trip om tot onderbreking van de verslaving te komen. Volgens Lotsof (1995) is dat een essentieel onderdeel van de behandeling, waarin als het ware een mentale herprogrammering plaatsvindt die noodzakelijk is om de definitieve stap te kunnen zetten naar een drugvrij bestaan. Volgens Lotsof doet men tijdens de fase van de normatieve visioenen [1] de informatie (en inspiratie) op over onderliggende oorzaken van drugmisbruik, en worden onverwerkte trauma s herbeleefd, waardoor deze als nog verwerkt kunnen worden, dan wel hanteerbaar gemaakt. Naranjo (1973) gebruikte tijdens zijn psychotherapieën lagere doseringen dan Lotsof, waardoor zijn patiënten niet de fase van de normatieve visioenen bereikten, maar niet verder kwamen dan de eerste drie Freudiaanse getinte fasen, die volgens Naranjo bruikbaar zijn om de patiënt te doen terugkeren naar een stuk onverwerkt verleden en middels herbeleving te komen tot verwerking van diepliggende trauma s. Anderen zijn op zoek naar middelen die verwant zijn aan ibogaïne, die wel de afkickverschijnselen wegnemen en het hunkeren naar drugs (craving) doen verminderen of wegnemen, zonder dat de patiënt een periode van geestesverandering moet doorstaan. Zo wordt onderzoek gedaan naar 18- methoxycoronaridine (18-MC). Uit dierstudies blijkt dat deze wel dezelfde anti-addictieve eigenschappen bevatten, maar vermoedelijk zonder psychoactieve component (Glick et al., 1996). De onderzoeksvraag luidt als volgt: Is de psychoactieve component essentieel voor de anti-addictieve werking van ibogaïne en wat is dan de therapeutische waarde van de normatieve visioenen veroorzaakt door ibogaïne?

7 pagina 7 van 47 Tevens wordt getracht antwoord te krijgen op een meer algemene vraag: Welke (wetenschappelijke) literatuur bestaat er over ibogaïne-behandelingen bij mensen en wat luiden de conclusies van deze studies? In het eerste hoofdstuk zal het traditioneel gebruik van iboga in West- en Centraal Afrika beschreven worden. Tevens komt hier het gebruik van ibogaïne in psychotherapie aan de orde, zoals dat werd gedaan door Naranjo. Het tweede hoofdstuk zal met name gaan over de preklinische studies omtrent ibogaïne. In het derde hoofdstuk komen de klinische studies en anekdotische rapportages over het gebruik van ibogaïne bij de behandeling van verslaving. Tot slot in hoofdstuk vier discussie, conclusies en aanbevelingen, gevolgd door een nawoord.

8 pagina 8 van 47 Hoofdstuk 1 Traditioneel en therapeutisch gebruik van ibogaïne 1.1. Inleiding De laatste jaren is een toenemende belangstelling te zien voor het plantaardige middel, ibogaïne (12- methoxyibogamine), waarvan wordt beweerd dat het geschikt is voor gebruik als afkickmiddel voor opiaat-, amfetamine-, cocaïne-, alcohol- en nicotineverslavingen. Hierbij zouden nauwelijks of geen ontwenningsverschijnselen optreden. Bovendien zijn de behandelingen van zeer korte duur. Zo wordt geclaimd dat bij behandeling van heroïne verslaving een eenmalige behandeling van 48 uur goed zou zijn voor de onderbreking van de verslaving voor een periode variërend van enkele dagen tot zes maanden. Howard Lotsof, de ontdekker van de opzienbarende veronderstelde werking van ibogaïne, patenteerde ibogaïne in 1985 onder de naam Endabuse als geneesmiddel tegen opiaatverslaving. In de reclamefolder vindt men de volgende claims: Ibogaïne kan oraal worden toegediend en hoeft niet te worden geïnjecteerd. Ibogaïne is niet-narcotisch. Het is daardoor geen vervanging van de verslavende stof, zoals methadon dat is voor heroïne. Ibogaïne werkt snel; 48 uur na inname van ibogaïne is de behandeling afgelopen. Ibogaïne heeft een langdurig effect. Een behandeling onderbreekt gedurende een half jaar de verslaving; drie kuren zouden voldoende zijn om gedurende vier jaar vrij te zijn van verslaving. Ibogaïne is niet fysiek verslavend. Ibogaïne is een natuurlijke stof. In dit hoofdstuk wordt enerzijds ingegaan op traditioneel gebruik binnen bepaalde gemeenschappen in West-Afrika, anderzijds wordt ingegaan op het therapeutisch gebruik door de Chileense psychiater Claudio Naranjo tijdens de jaren zestig en zeventig Traditioneel gebruik van ibogaïne bij de Bwiti-cultus in Gabon

9 pagina 9 van 47 Ibogaïne (12-Methoxyibogamine) is een psychoactieve alkaloïde die onttrokken wordt aan de wortels van een struik die in twee varianten voorkomt in de Regenwouden van West-Afrika, namelijk de Tabernanthe Iboga en Tabernanthe Manii. Botanisch worden deze twee niet altijd onderscheiden, maar blijken dezelfde psychotropische eigenschappen te hebben (Fernandez, 1982). Eeuwen lang werd iboga gebruikt door de plaatselijke bevolking als onderdeel van de Bwiti-cultuur, een Gabonese cultus waarbij de initiatie door het gebruik van Tabernanthe Iboga centraal staat. Gebed en zang zijn meestal gericht op de plant zelf en niet op de goden en geesten. Bwiti zijn de goden en voorouders, waar met behulp van de consumptie van iboga contact mee gezocht kan worden (Fernandez, 1982). Bwiti is de gemeenschappelijke voorouder, die zich in de visioenen vaak openbaart als bemiddelaar tussen de levenden en god. Tevens staat Bwiti voor alles om ons heen. Er bestaat discussie over de betekenis van Bwiti, wat mogelijk te wijten valt aan een betekenis die zich niet naar de westerse cultuur laat vertalen. De oorsprong van de Bwiti-cultus is ontstaan onder de Mitsogho, een volk dat tijdens de vorige eeuw gemigreerd is en in Gabon terechtkwam. Hier kwamen de Mitsogho in contact met de kustbevolking van Gabon, de Fang. Er wordt beweerd dat de Mitsogho ooit de werking van iboga hebben leren kennen door de Pygmeeën (Fernandez, 1982; Goutarel, 1993). Tijdens het begin van deze eeuw leerden de Mitsogho de Fang het eten van de Iboga en ontstond een Bwiti-cultus onder de Fang, die vaak minder strikt is dan de Bwiti van de Mitsogho. Zo accepteren de Fang de vrouwen als leden, in tegenstelling tot de Mitsogho waar Bwiti uitsluitend een mannenzaak is. Binnen de Fang-Bwiti zijn tevens christelijke elementen opgenomen, die tijdens de initiatievisioenen naar voren komen. Goutarel meldt dat de Fang minimaal uit twaalf subculturen bestaat en het dus niet realistisch is te veronderstellen dat er een normatieve Fang-visie bestaat die men kan vergelijken met de Mitsogho-Bwiti. Wel bestaan in algemene zin overeenkomsten tussen de ibogavisioenen van de Fang en de Mitsogho (Goutarel, 1993) Het gebruik bij de Fang en Mitsogho. Iboga wordt op twee manieren gebruikt. Enerzijds in kleine doses (vier tot twintig gram in poedervorm), waarbij de mannen meer krijgen dan de vrouwen (Fernandez, 1982). Dit gebeurt tijdens regelmatig terugkerende ceremonies, met als doel onvermoeibaar de hele nacht door te kunnen dansen. De lage doseringen veroorzaken geen hallucinogene effecten, enkel stimulerende en euforische. Anderzijds wordt één of twee maal tijdens het leven zeer hoge doseringen gebruikt tijdens de initiatie. In zulke gevallen gaat het om doseringen tussen de tweehonderd en duizend gram iboga. Dit varieert van zestig keer de hoeveelheid van de zogenaamde threshold dosis (de minimale dosis nodig om er iets van te voelen) tot de bijna dodelijke dosis. De Bwiti geven aan zeer voorzichtig te zijn en allerlei maatregelen te treffen om te zorgen dat de geïnitieerde niet te ver in het dorp der doden treedt en niet terugkeert.

10 pagina 10 van 47 Bij de Mitsogho wordt de te initiëren persoon eerst getest met een lage hoeveelheid iboga: to see if they can support the drug or if they have evil spirits which will use the drug as an excuse to kill their host (Fernandez, 1982). Daarnaast wordt de persoon tijdens het hele ritueel nauw in de gaten gehouden door aangewezen geïnitieerden (de iboga-ouders), die de persoon begeleiden gedurende de gehele initiatie. De iboga-ouders (of de iboga- moeder, die bij de Mitsogho een geïnitieerde man is) houden, aan de hand van psychofysiologische verschijnselen, in de gaten of de persoon het juiste pad blijft volgen op weg naar de ontmoeting met de voorouders. Binnen de Bwiti-cultus, met name bij de Metsogho, kan het niet doorstaan van de initiatie dramatische gevolgen hebben. Tijdens de initiatie wordt op grond van de visioenen en de daarbij verkregen boodschappen van de voorouders of de goden de toekomstige plaats en status binnen de gemeenschap bepaald. Komt men niet door de initiatierite heen, dan wordt men niet meer voor vol aangezien en beschouwt men de jongen voortaan als een meisje De fasen De iboga-intoxicatie geschiedt zeer geleidelijk, waardoor het mogelijk is verschillende fasen te ontdekken tijdens de visioenen. Etnologen onderscheiden vier fasen tijdens de initiatie. De eerste drie hebben een zogenaamd Freudiaans karakter, de vierde is de fase van de normatieve visioenen corresponderend met het collectieve en culturele beeld van de stam. De droomachtige effecten beginnen zo n tien uur nadat men begonnen is met het innemen van de iboga. Vaak gaat dit gepaard met een gevoel wat het opensplijten van de schedel genoemd wordt (splitting of the skull). Volgens de Bwiti nodig om de ziel de mogelijkheid te geven uit het lichaam te rijzen, net als baby s waarbij de schedel nog niet dicht is na de geboorte (de fontanel). Het opensplijten van de schedel wordt ook door met ibogaïne behandelde verslaafden gemeld (Sisko, 1990 & 1993).

11 pagina 11 van 47 Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de beschrijving van de vier fasen door Goutarel (1993). De eerste drie hebben voornamelijk een Freudiaans karakter. De visioenen tijdens de eerste fase zijn nog vaag, onsamenhangend en ongeordend. De tweede fase wordt gekenmerkt door het zien van een serie spookachtige verschijningen van dreigend uitziende dieren, die soms uiteenvallen en dan weer een geheel vormen. Deze beelden volgen elkaar in snel tempo op. Tijdens de derde fase ontwikkelen de visioenen zich naar de mythische stereotypen. De geïnitieerde wordt dan meestal kalmer en lijkt plezierige en vredige beelden te zien. Twijfels over de echtheid van de visioenen, die de persoon vaak nog heeft tijdens de eerste twee fasen verdwijnen. Men heeft het gevoel meegenomen te worden door de wind naar het dorp van de doden. Onderweg worden stemmen gehoord en wezens gezien en de visioenen krijgen steeds meer een normatief karakter. De vierde fase bestaat uit de ontmoeting met de hogere spirituele entiteiten. Na dialoog met en begeleiding door de voorouders ontmoet men deze entiteiten, voorgesteld als de eerste man en vrouw op aarde. Ook ontmoeten sommigen een wezen van licht: the chief of the world, the essential point. De Fang, die in hun religieuze beleving ook veel christelijke elementen kennen, melden tijdens deze fase tevens visioenen van bijbelse figuren. Na gecommuniceerd te hebben met deze entiteiten eindigt het visioen en wordt men teruggeleid naar de aarde der levenden en eindigt het visioen. De vierde fase vertoont een aantal overeenkomsten met rapportages van bijna-doodservaringen (NDE) (Goutarel, 1993). Het komt voor dat personen niet door een specifieke kritieke fase heen komen. Men dringt dan niet door tot de fase van de normatieve visioenen. Volgens de Bwiti worden zij belaagd tijdens hun reis door boze geesten die hen van hun pad leiden, de dood in. Dit kan komen door slechte voorbereiding, gebrek aan motivatie (van groot belang geacht voor het slagen van de initiatie), angsten, psychosen, neurosen etc. De iboga-ouders stoppen dan de initiatie met behulp van een tegengif, waarvan de samenstelling onbekend is. Binnen de farmacologie is inmiddels bekend dat atropine de verschijnselen van ibogaïne-toxicatie kan onderdrukken (Goutarel et al., 1993). Fernandez (1982) beschrijft in zijn etnografische studie naar de religieuze beleving in Afrika, onder meer de resultaten van zestig open gesprekken die met individuen gehouden zijn. Hierin stonden de reden en aard van de initiatie per individu centraal. Hij acht vijftig daarvan betrouwbaar omtrent de informatie over de ervaringen van de informanten. Achtendertig meldden visioenen ervaren te hebben of juist niet. Twaalf (leden van een specifieke geheime genootschap) weigerden over hun visioenen te spreken: 1. Saw nothing and heared nothing. n=9 (24%) 2. Heared many voices, a great tumult, and recognized the voices of ancestors. Saw nothing. n=8 (21%) 3. Heared and saw various of my ancestors. They walked with me and instructed me on my life in Bwiti and elsewhere. n=13 (34%) 4. I walked or flew over a long multicolored road or over many rivers, which led me to my ancestors, who then took me to the great gods. n=8 (21%)

12 pagina 12 van 47 N=38 (Fernandez, 1982) In de volgende paragraaf zullen we de oceaan oversteken, naar Zuid-Amerika, alwaar de Chileense psychiater Claudio Naranjo en andere psychiaters ibogaïne gebruikte in psychotherapie.

13 pagina 13 van Ibogaïne in psychotherapie: Naranjo Claudio Naranjo is een Chileense psychiater die gepubliceerd heeft over het gebruik van twee alkaloïden in psychotherapie, harmaline [2] en ibogaïne. De doseringen zijn lager dan bij de Lotsofmethode en de methode van Naranjo bereikt alleen de eerste drie fasen die hierboven beschreven zijn, terwijl de Lotsof-procedure juist ook gebruik maakt van de vierde fase van de normatieve visioenen (Zie o.a Goutarel, 1993: Naranjo, 1973; Lotsof 1995). De effecten van harmaline en ibogaïne lijken op elkaar en zijn praktisch uniek onder de psychoactieve drugs. Deze effecten worden beschreven als eneirofreen [3] : to refer to the states induced by drugs that differ from psychotomimetic states by the absence of any psychotic symptom while sharing with the psychotomimetic experience the preeminence of a primary thought proces (William Turner in Goutarel, 1993: p. 90). Kort gezegd: bepaalde drugs als LSD veroorzaken een soort psychotische toestand inclusief het zien van waan -beelden, verlies van besef van tijd en ruimte en de personalisatie. Ibogaïne roept ook dergelijke beelden op, maar het bewust zijn van zichzelf en de omgeving waarin men zich bevindt blijft intact. Dus, harmaline en ibogaïne veroorzaken een mentale staat met als belangrijk effect; een droomfenomeen (droomtoestand) zonder bewustzijnsverlies of verandering in de perceptie van de omgeving of enige illusies: or formal deterioration of thought and without depersonalization (Goutarel, 1993: p.91). Hierin verschillen deze middelen sterk van middelen zoals LSD. In Ibogaine: Fantasy and Reality (1973) beschrijft Naranjo het gebruik van ibogaïne in psychotherapie. De studie beschrijft de data van veertig patiënten, die psychotherapie hebben ondergaan met behulp van ibogaïne. Bij dertig van hen werd uitsluitend ibogaïne of iboga-extract gebruikt en bij tien patiënten werd iboga-extract gecombineerd met verschillende amfetaminen. In de therapieën van Naranjo gebruikt(e) hij tussen de 3 mg. en 5 mg. per kilo lichaamsgewicht [4], afhankelijk van de gevoeligheid van de persoon. Ibogaïne en harmaline alkaloïden veroorzaken volgens Naranjo (1973) geen vergroting van de pupillen en verhoging van de bloeddruk, zoals wel het geval is bij gebruik van LSD-achtige hallucinogenen of amfetamineachtigen zoals MDA en MMDA. Wel veroorzaken zowel harmaline als ibogaïne vaker evenwichtsstoornissen en overgeven dan andere geestveranderende middelen, alcohol uitgezonderd. Om symptomen als misselijkheid en overgeven tegen te gaan adviseert Naranjo het gebruik op lege maag en, indien nodig, het gebruik van dramamine tegen overgeven (Naranjo, 1973). Een bed of comfortabele bank is essentieel, aangezien de meeste patiënten willen liggen tijdens de eerste uren van de behandeling of zelfs gedurende de gehele behandeling van meestal zo n zes à zeven uur. Vijfendertig procent van zijn patiënten wil tijdens de behandeling gedurende een bepaalde periode wel bewegen, en soms zelfs dansen.

14 pagina 14 van De ibogaïne-ervaring volgens Naranjo Sprekend over het subjectieve domein van de ibogaïne- en harmaline-ervaring wijst Naranjo op de gelijkenis in de inhoud van de ervaringen onder invloed van deze middelen. In het algemeen zijn archetypen [5] en dieren prominent aanwezig in de visioenen en acties die men ervaart. Bovendien verlopen ze in een droomachtige sequentie en blijken vaak een destructief en/of seksueel karakter te hebben [6] (Naranjo, 1973). Wat betreft de archetypen onderscheidt Naranjo twee soorten archetypen. Het mythische archetype is vergelijkbaar met die in dromen over een verloren schat, een aardige en wijze oude man, een ideale vrouw, een heilige, een ideale gemeenschap (de hemel), verschillende nobele gedachten etc. De instinctieve archetype komt tot uiting in fantasieën over agressie, seks, bloederige scènes, incest en andere praktijken (Goutarel et al., 1993; Naranjo, 1969). In vergelijking met harmaline is de kwaliteit van de ibogaïne fantasie, volgens Naranjo, over het algemeen veel persoonlijker van aard en gaat meestal over de persoon zelf, zijn/haar ouders en belangrijke andere personen uit zijn/haar leven. De visoenen en fantasieën veroorzaakt door ibogaïne (in tegenstelling tot die veroorzaakt door MDA of LSD), zijn niet op externe gebeurtenissen gericht, maar eerder op innerlijke (onbewuste) gedachten en fantasieën. Naranjo wijst op de specifieke ervaring onder invloed van ibogaïne, die ibogaïne een eigen plaats kan geven in het middelengebruik binnen de psychotherapie. Ibogaïne veroorzaakt, bij een dosis tussen de 3 en 5 mg. per kilo lichaamsgewicht, naast visueel-symbolische visioenen soms ook woede-uitbarstingen, die niet gericht zijn op het heden, maar op personen of situaties in het verleden. Dit komt, volgens Naranjo, overeen met de algemene tendens om terug te gaan naar herinneringen en fantasieën uit de vroege kindertijd (Naranjo, 1973). Tegelijkertijd is de ibogaïne fantasie makkelijker te sturen door het subject, of op eigen initiatief of door interventie van de psychotherapeut. Een scène kan als het ware stopgezet worden of opnieuw opgeroepen worden, waarbij men een alternatief kan exploreren. Tevens kan men terug naar een andere droomsituatie (bijv. dromen die men eerder behandeld heeft tijdens de therapie kunnen opnieuw beleefd worden, handelingen in die droom kunnen in een andere richting gestuurd worden en zo mogelijk nieuwe informatie opleveren). Het gemak waarmee gebeurtenissen tijdens een ibogaïne sessie gemanipuleerd kunnen worden is volgens Goutarel (1993) mogelijk de reden voor het geobserveerde succes door vele psychotherapeuten die het middel tijdens behandelingen hebben gebruikt. Manipulatie van de ibogaïne fantasie wordt ook gemeld door Lotsof (1995), die bij zijn procedure hogere doseringen gebruikt. Volgens hem hoeft het subject de ogen alleen maar open te doen om weer in het hier en nu te zijn in de omgeving, waar men zich bevindt. Veel patiënten die de methode Lotsof ondergingen melden, dat zodra men de ogen sluit er als het ware een scherm aanflitst en de waakdroom meteen vervolgd wordt. Het grote verschil tussen de methode van Naranjo en die van Lotsof is de mate van activiteit van de therapeut. Dit heeft vooral te maken met het verschil in doseringen. Zoals eerder genoemd bereikt men met de lagere doseringen van Naranjo alleen de eerste drie fasen en niet de zogenaamde normatieve vierde fase, zoals beschreven bij de initiaties bij de Bwiti en bij de methode Lotsof. Kenmerkend voor deze normatieve fase is dat men geconfronteerd wordt met de eigen manier van leven, vroegere essentiële ervaringen, belangrijke beslissingen die men heeft genomen en de exploratie van mogelijke alternatieven voor deze keuzen.

15 pagina 15 van 47 Toch speelt dit normatieve aspect ook bij de methode van Naranjo een grote rol, zij het dat degene met wie de patiënt een dialoog aangaat de therapeut is. Deze stuurt bij en draagt de zogenaamde alternatieven aan en manipuleert de richting van de droom. De rol van de therapeut bij de Lotsofprocedure en de rol van de iboga-ouders bij de Bwiti is veel passiever. Men is voornamelijk stand-by in het geval van mogelijke calamiteiten. Bij de methode Lotsof is de therapeut vaak niet eens aanwezig in dezelfde ruimte. Onder invloed van de (veel) hogere doseringen wil of kan men, tijdens de piekervaringen, meestal niet direct communiceren. Velen melden over de piekervaringen, tijdens de vierde normatieve fase, dat een dialoog plaatsvindt met actoren in het visioen (bijv. overledenen of andere entiteiten, zoals de Bwiti of een wezen van licht ), die als het ware de therapeutenrol op zich neemt of nemen. Naranjo meldt dat bij ongeveer één op de drie patiënten herinnering en/of herbeleving van vroege levenservaringen plaatsvindt, die vaak essentieel zijn voor het probleem, waarvoor de patiënt in therapie is. Thema s die vaak bij deze regressie-ervaringen naar voren komen zijn de relatie met de ouders/opvoeders. Daarbij is het opvallend dat velen zich tijdens deze ervaringen dusdanig kunnen inleven in de gevoelens of problemen van de andere actoren in de fantasie (bijv. de moeder of vader), dat dit leidt tot begrip van de ander op een manier die men tot dusverre nooit ervaren had. Een patiënt zegt hierover het volgende: I could see my mother s essence for the first time and love her beyond her difficult personality. Just as she was not responsible for her body, I saw that she was helpless against her own psychological make-up, which had harmed me so much. But this was not herself, really, that I was seeing now (Naranjo, 1973: p.194). Het gebruik van de Freudiaans getinte regressie onder invloed van ibogaïne in psychotherapie wordt ook gemeld door Don Allen (1996) in zijn interview met een psychotherapeute (medewerkster van Eric Taub), die ibogaïne gebruikt in psychotherapie om te komen tot regressie. Goutarel stelt in zijn commentaar bij het werk van Naranjo dat men contact maakt met onbewust materiaal op symbolische wijze, hetgeen kan lijden tot blijvende gedragsveranderingen. Dit soort veranderingen treden vooral op wanneer, tijdens de ibogaïne-ervaring, onbewuste fantasieën of hypothesen bewust worden op een dusdanig heldere wijze dat het ego van een volwassen persoon gedwongen wordt zich bewust te worden van zijn of haar vroegere diepgewortelde fouten, in de zin van disfunctioneel gedrag (Goutarel et al., 1993). Naranjo relateert de fenomenen die beschreven worden, vanuit de ibogaïne-ervaring, aan leren. Hij stelt: I think that ibogaïne can facilitate openness to impulse that leads to learning, so that an avenue of expression remains open thereafter. This may be understood as a corrective experience in that the patient has the opportunity to discover that what he feared to let out is not really threatening or unacceptable (Naranjo, 1973: p.212). Zoals we later zullen zien heeft onderzoek van Molliver en O Hearn (1993) aangetoond dat bij bijna dodelijke dosis (100 mg/kg) de Purkinje-cellen in het vermis (verbindingsstuk van de kleine hersenen) in de cerebellaire cortex aangetast worden [7]. Het cerebellum wordt onder meer geassocieerd met het leren van motorische vaardigheden als lopen, fietsen, pianospelen etc. De bevindingen van deze onderzoekers leidde tot nieuwe theorieën over verslaving, zoals de hypothese dat verslaving op vergelijkbare wijze aangeleerd wordt door middel van mechanismen in het cerebellum. Ibogaïne zou in deze hypothese het cerebellum mogelijk opnieuw programmeren,

16 pagina 16 van 47 waarvoor de metafoor van de autoexac.bat [8] van een computer wordt gebruikt. De geprogrammeerde verslaving wordt gedeïnstalleerd tijdens een ibogaïne-behandeling (zie ook De Rienzo, et al., 1995). Het valt op dat Naranjo (1973) bij zijn ibogaïne behandelingen spreekt over het al dan niet succesvol kunnen verlopen van een ibogaïne-sessie, in de zin dat bepaalde problematiek tijdens de ibogaïneervaring bewust gemaakt en doorgewerkt dient te worden. Een enkele keer komt het blijkbaar voor dat de patiënt in een bepaald visioen blijft hangen en deze steeds weer op dezelfde wijze beleeft zonder tot de kern te komen van het onderliggende probleem. Men komt dan niet tot de kern van de diagnostische vraagstelling doordat de patiënt bijvoorbeeld weerstand vertoont. Wat hierin opvalt is de overeenkomst met de visie van de Bwiti omtrent de initiatieprocedure met behulp van ibogaïne: een ibogaïnevisioen kan slagen of mislukken. Bepaalde aspecten dienen volgens de Bwiti aan de orde te komen en uitgewerkt te worden tijdens de visioenen. Bij de Bwiti is dat zelfs bepalend voor de toekomstige rol van de geïnitieerde binnen de gemeenschap (Fernandez, 1982; Goutarel, 1993). Verder beschrijft Naranjo (1973) visualisaties, die hij typerend acht voor de iboga-world, in die zin dat ze bij veel patiënten voorkomen en meestal gepaard gaan met bepaalde gevoelens. Een aantal van deze visioenen worden ook gemeld door mensen die een bijna-doodservaring gehad hebben. Een voorbeeld is het witte licht, dat vaak een grote aantrekkingskracht heeft en meestal gepaard gaat met religieuze gevoelens. Naranjo (1973): The image of light as a beam, and the religious feeling associated with it are too much like other peak experiences with ibogaïne to believe that this is a real memory. Yet we cannot discard the possibility that the child s experience of light may be a source of delight and support and constitute the original experience at the root of the notion of God as light-giver (Naranjo, 1973: p.218).

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 XTC dossier xtc Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel T 02 423

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL SCIENTOLOGY hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligd door L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Preventie van GHB gebruik in Nederland

Preventie van GHB gebruik in Nederland Rapportage Wetenschappelijk bureau voor Onderzoek, expertise en advies Op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Preventie van GHB gebruik in Nederland

Nadere informatie

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze?

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? 1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? Roel Kerssemakers 1.1 Defi nitie drugs Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

DE PSYCHOPHARMACA. Inleiding. De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld:

DE PSYCHOPHARMACA. Inleiding. De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld: DE PSYCHOPHARMACA Inleiding De psychopharmaca worden doorgaans in drie groepen verdeeld: - Psycholeptica: stoffen die de hersenactiviteit overwegend remmen; - de Stimulantia of psychoanaleptica: stoffen

Nadere informatie

WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG i IDDT Werkboek ii IDDT Werkboek Met dank aan... Wij willen graag alle mensen bedanken

Nadere informatie

Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente. Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling

Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente. Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente Een evaluatie

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Redenen voor gebruik, gevolgen en verslaving Debby V.M. van den Ende Tim M. Schoenmakers Samson M. Issa Dike van de Mheen Dit rapport doet verslag van een

Nadere informatie

Alcoholmarketing en Jongeren: een onderzoek naar de reikwijdte van alcoholmarketing

Alcoholmarketing en Jongeren: een onderzoek naar de reikwijdte van alcoholmarketing Alcoholmarketing en Jongeren: een onderzoek naar de reikwijdte van alcoholmarketing Een masterthesis door: Rutger van Meeuwen Studentnummer: 3028461 Juli, 19-07-2010 Colofon Een masterthesis door Rutger

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD Niek Kuijper Hoorn, september 2008 Op de eerste maandag van 2008 bereikt ons het bericht dat het 11-jarig jongetje Bram zich heeft

Nadere informatie

Anders dan met Woorden Een inventarisatie van de mogelijkheden voor geestelijk begeleidingscontact met afasiepatiënten

Anders dan met Woorden Een inventarisatie van de mogelijkheden voor geestelijk begeleidingscontact met afasiepatiënten Anders dan met Woorden Een inventarisatie van de mogelijkheden voor geestelijk begeleidingscontact met afasiepatiënten Tobias Sent Karsten i ii Anders dan met woorden Een inventarisatie van de mogelijkheden

Nadere informatie

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Een onderzoek naar de motivatie voor behandeling Loes Hagenauw (S1740741) Begeleiders: Drs. Frank Brook Dr. René Veenstra Augustus 2010 Master Sociologie

Nadere informatie

Transparant Neutraal Confronterend Onderwijs Methodiek en lesmateriaal. Met een vak naar onderdak

Transparant Neutraal Confronterend Onderwijs Methodiek en lesmateriaal. Met een vak naar onderdak Transparant Neutraal Confronterend Onderwijs Methodiek en lesmateriaal Met een vak naar onderdak Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...5 Deel 1 Methodiek Transparant neutraal confronterend onderwijs...7

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Frank J.J.M. Steyvers Karel A. Brookhuis VK WR-96-01 December 1996 Tweede oplage april 1997 Verkeerskundig Studiecentrum VSC Rijksuniversiteit

Nadere informatie

DE JONGERE BESTAAT NIET

DE JONGERE BESTAAT NIET LITERATUURONDERZOEK Marije Cornelissen DE JONGERE BESTAAT NIET Negatieve gevolgen van beeldvorming over jongeren November 2000 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy

Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy 11.6-8. Wij stelden mij voor Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy Prof. dr. Erik de Haan en C. Nieß Handboek Effectief Opleiden 60/91 november 2012 11.6-8.01 11.6 LEREN VAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...2 1.1 Motivatie en achtergrond van de scriptie...2 1.2 Wat is NLP?...2 1.3 Probleemstelling...2 Hoofdstuk 2. Methode van onderzoek...4 Hoofdstuk 3. Resultaten...5

Nadere informatie

2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995)... 49 2.5 Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001)... 50 2.6 Weerbaarheid van de

2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995)... 49 2.5 Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001)... 50 2.6 Weerbaarheid van de Inhoud Inhoud... 3 Voorwoord... 6 Verklarende woordenlijst (Jochems and Joosten, 2006, Finlay and Zinkstok, 2008).. 7 Samenvatting... 9 Abstract... 10 Inleiding... 11 THEORETISCH DEEL... 13 1 Psychosen...

Nadere informatie

Praktijkonderzoek 2013, Bachelor Thesis Patricia M. Aarts, 1575534 Deeltijdstudent Creatieve Therapie, Beeldend Hogeschool Utrecht te Amersfoort

Praktijkonderzoek 2013, Bachelor Thesis Patricia M. Aarts, 1575534 Deeltijdstudent Creatieve Therapie, Beeldend Hogeschool Utrecht te Amersfoort Expressie en emoties binnen beeldende therapie Wat je aandacht geeft groeit Kwalitatief onderzoek naar de effecten van expressietechnieken binnen beeldende therapie op forensisch schizofrene patiënten

Nadere informatie

Illegale drugs: hasjiesj en. marihuana, opiaten. opwekkende. middelen

Illegale drugs: hasjiesj en. marihuana, opiaten. opwekkende. middelen Illegale drugs: hasjiesj en marihuana, en opiaten opwekkende middelen 2 Verslaving is waarschijnlijk het beste woord om het gevoel van verloren zijn, dat in onze hedendaagse maatschappij zo vaak voorkomt,

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie