De Venlolezing Bart Verlegh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Venlolezing Bart Verlegh"

Transcriptie

1 Bart Verlegh 8 januari 2013

2 De Venlolezing is een betoog dat jaarlijks wordt voorgedragen door een Venlonaar jonger dan 35 jaar en is bedoeld om iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de gemeente Venlo te inspireren: overheid, bedrijfsleven, onderwijs, culturele instellingen en burgers. Bart Verlegh (1985) is zelfstandig ondernemer. Hij studeerde HBO Commerciële Economie aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven en studeerde af bij Philips Consumer Electronics. Daarna is hij enkele jaren Marketing Manager geweest bij OTTO Work Force, marktleider in internationale arbeidsbemiddeling, te Venray. Momenteel adviseert en ondersteunt hij zakelijk dienstverleners door het hele land op het gebied van marketing, communicatie, verkoop en strategie. In 2013 verwacht hij zijn NIMA-C diploma te behalen. Sinds 1995 is Bart woonachtig in Venlo. Hij zat op het Blariacumcollege en was enkele jaren actief bestuurslid van de jongerenwebsite Kloeken.nl. Daarnaast was hij initiatiefnemer van twee lokale mini-ondernemingen: Cheezers.nl en Kioskvenlo.nl. Ook was hij kortstondig lid van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. 1

3 De Vijfde Venlolezing Venlo ligt in een regio waar gi-gan-ti-sche kansen liggen. We liggen met Brainport in één van de door het Rijk aangewezen groeiregio s van Nederland waarin vele topsectoren sterk vertegenwoordigd zijn, we hebben een achterland waar miljoenen consumenten wonen, onze regio is dé logistieke hotspot van Europa en we zijn een van de leidende tuinbouwregio s in de wereld. Economisch gezien lijkt het híer de komende jaren te gaan gebeuren. Tegelijkertijd hebben wij een zeer laag aandeel hogeropgeleiden in onze gemeente. En dat terwijl júist hoger opgeleiden volgens diverse onderzoeken nodig zijn voor innovatiekracht en regionale economische groei. Burgemeester Scholten, ik was daarom ook blij de profielschets voor de nieuwe burgemeester te lezen. Uw belangrijkste opgaven voor de komende jaren en ik citeer: het boeien en binden van jonge hoogopgeleide mensen, het behouden en verder verstevigen van een excellent en innovatief vestigingsklimaat en het stimuleren van een hechte vitale gemeenschap. Na het lezen van deze opgave, werd ik erg nieuwsgierig. Ik ben benieuwd: wat gaat u doen om mij te binden aan Venlo? Uw antwoord houd ik nog van u tegoed, maar tot die tijd doe ik graag een voorzet. De Hoger Opgeleiden Laten we eens kijken waar hoger opgeleiden naar op zoek zijn. Wat drijft hen? En wat beïnvloedt hun keuze zich hier in Venlo te vestigen? Hiervoor grijp ik graag naar de publicatie The Rise of the Creative Class van socioloog Richard Florida. Hij beschrijft de Creative Class in zijn boek als het deel van de beroepsbevolking dat aan innovatieve arbeid doet. Beroepsgroepen die binnen de creatieve klasse vallen zijn onder andere ontwerpers, wetenschappers en andere kenniswerkers. Een substantieel deel betreft hierin hoger opgeleiden. Volgens hem bepalen zij voor een groot deel de (regionale) groei van morgen. Tevens beschrijft hij wat hen drijft en waarom zij zich vestigen in bepaalde steden, regio s etc. Door de literatuur en onderzoeken van voor- en tegenstanders door te nemen, krijg je een goed beeld van deze doelgroep. Ik neem graag de belangrijkste met u door. Veruit het belangrijkste argument om zich ergens te vestigen is aanbod en groei van relevante werkgelegenheid. Zonder werkzekerheid is de kans klein dat een hoger opgeleide zich ergens zal vestigen. Tegelijkertijd zien zij een aantrekkelijke leefomgeving als essentieel. Bij het ontbreken van één van deze twee, is het risico op afhaken hoog. Een aantrekkelijke leefomgeving wordt bijvoorbeeld beoordeeld op basis van diversiteit in cultuur en culinair aanbod. Tevens wordt tolerantie en openheid naar elkaar toe als belangrijk kenmerk van de lokale bevolking genoemd. 2

4 Als we kijken naar studenten zien we een iets ander beeld. Relevant voor studenten om zich (vooral ook ná hun studie) ergens te vestigen is de lokale situatie op de woningmarkt, de fysieke aantrekkelijkheid van het onderwijs en campusontwikkeling, de aantrekkelijkheid van het onderwijs in relatie tot het lokale bedrijfsleven, carrièremogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt, uitstraling van de regio/gemeente en de vrijetijdsvoorzieningen. Gaandeweg hun studie wordt het sociale netwerk en hun binding met de regio relevanter. Overigens oriënteren studenten zich ook op woningen rondom de (oorspronkelijke) studentenstad, omdat huizenprijzen daar vaak aantrekkelijker zijn. Hoger opgeleiden zijn belangrijk voor steden. Uit internationale studies blijkt dat de aanwezigheid van hoger opgeleiden in steden leidt tot een groei in het aantal banen, zowel voor hoger als voor lager opgeleiden. Uit een screening van initiatieven van andere gemeenten blijkt dat tussen 2010 en nu steden zoals Rotterdam, Tilburg, Enschede, Zwolle, Maastricht etc. een specifiek beleid ontwikkeld hebben om ook studenten en hoger opgeleiden aan zich te binden. Veel concurrenten die dus een Floridabeleid zijn gaan volgen. Een belangrijke vraag is dus: wat hebben wij daar tegenover te stellen om de concurrentie met andere steden aan te kunnen gaan? De Status Quo van Venlo Laten we beginnen met onze ambities. Ik word helemaal enthousiast van de hersenspinsels die beschreven staan in de Strategische Visie 2030 van Venlo: Venlo Kansenstad. Prachtige vergezichten vliegen me om de oren. De Rabo Earthwalk verbleekt erbij. Een willekeurige opsomming: in 2030 zijn we Cradle-to-Cradle hoofdstad van West-Europa, wonen er een substantieel aantal nieuwe Venlonaren in de stad die eerder Duits en Engels zullen spreken, hebben we een Congrescentrum waar Die Messe uit Düsseldorf nog een puntje aan kan zuigen en varen er Maashoppers af en aan tussen de winkelkern van Blerick en het stadscentrum van Venlo. Kijk, dat is een stad waar ik wel wil wonen. Aan de andere kant van het spectrum zien we echter een heel andere realiteit. Qua grootte zijn we de 26e gemeente van Nederland. En staan we volgens de gemeenteatlas van 2012 op de index voor woonaantrekkelijkheid van de 50 op plek 43 en in de sociaal-economische index op plek 45. Waren dat niet de twee punten die juist voor hoger opgeleiden relevant waren? Zo, dat brengt ons terug op aarde. Er is dus veel werk aan de winkel om te stijgen op deze indices. Dat brengt mij bij het volgende punt. De sterke eigen identiteit van Venlo. In de Strategische Visie van regio Venlo staat het mooi verwoord. We zijn bescheiden, maar hebben een groot hart. Door de vele eeuwen van verovering en overheersing door externe besturen en vorsten lijkt er ook een soort van afkeer te zijn ontstaan tegen ambitieuze vergezichten en externe inbreng. We zijn bescheiden en dienstbaar, maar ook een beetje in onszelf gekeerd. Tegelijkertijd zijn we zelfbewust met onze eigen diepgewortelde tradities. Zo sterk zelfs dat de roep om verandering en vooruitgang die uit de diverse visies voortkomen, lang niet altijd gedragen wordt door de Venlonaar. 3

5 Een recent voorbeeld is de Floriade. Voordat dit evenement begon was er al de teneur dat het resultaat niet behaald zou worden. Eerdere projecten in Haarlemmermeer (2002) en Zoetermeer (1992) waren immers ook mislukt. En zo was het wachten op het verschrikkelijke nieuws: 9 miljoen tekort. We zaten er al op te wachten ik hoor echter niemand praten over een speciaal voor de Floriade opgeknapte binnenstad, meer aanzien voor de regio, een geschatte 33% meer omzet voor de lokale horeca en de geschatte maatschappelijke baten van 350 miljoen (!). En wat is het enige waar wij over praten? Wij fixeren ons alleen maar op het tekort in de exploitatiekosten. Een voorbeeld, maar zo zijn er meer. Ik laat het Kazernekwartier, Q4 of langer geleden het outlet even voor wat het is. Ik houd echter wel mijn hart vast voor het zich hier nog te vestigen Ikea. Steek je kop maar niet te ver boven het maaiveld uit. Draag maar liever iets uit dat objectief gezien niet klopt; een stad van middelmaat. Het glas is altijd half leeg, nooit half vol. Vertrouwen in nieuwe initiatieven wordt daarom ook vaak afgedaan als overdreven en onnodig. De Status Quo van Venlo. Willen wij wel verandering? Zitten wij wel te wachten op die hoger opgeleiden van boven de rivieren? Of is het allemaal wel goed zo? Centrale Vraag Dus we onderkennen dat we een regio met een enorme potentie zijn. We zitten op een pot met goud. Om dit goud vast te kunnen grijpen, hebben we hoger opgeleiden nodig in onze stad. Zij hebben behoefte aan relevante werkgelegenheid en een aantrekkelijke leefomgeving. De stad lijkt, gezien het lage aandeel hoger opgeleiden, momenteel niet aantrekkelijk voor deze doelgroep. De diverse index-scores bevestigen dit. De noodzaak tot verandering wordt steeds meer gezien. Er ligt een ambitieuze visie voor op de lange termijn. Het afbreukrisico zijn wijzelf, de Venlonaar. Centrale vraag is dus: hoe zorgen wij voor een nieuwe grondhouding in deze gemeente, zodat wij projecten opstarten en ambities realiseren ten gunste van het boeien en binden van hoger opgeleiden? De Daadkrachtige Driehoek Dames en heren. Het binden en boeien van hoger opgeleiden is geen nieuw thema. Er zijn reeds goede, belangrijke en ludieke acties ondernomen. Bijvoorbeeld het naar Venlo halen van de Universiteit van Maastricht en de Hogere Agrarische School, realisatie van meer studentenwoningen en het opknappen van de binnenstad. De rol van organisaties zoals VenloPartners en Pro77, de meer ludieke acties zoals Truuk Nao Venlo en 5x5x5 En de ambitie om een kennishotspot te worden. Ik juich ze toe. Tegelijkertijd worden deze eerste goede stappen naar mijn mening te weinig voor het voetlicht gebracht. Zeker vergeleken met onze concurrenten, zoals de grote marketingbudgetten voor de campagne Alles wijst naar (Zuid-) Limburg en de aantrekkingskracht van economische hotspots zoals Eindhoven en het Ruhrgebied. 4

6 Graag pleit ik daarom vandaag voor een nieuwe elan. Van u, Burgemeester. Maar ook van u, ondernemers, docenten, studenten en andere betrokkenen van Venlo. Een elan van Enthousiasme, Daadkracht en Ondernemerschap. Laten we het glas vullen totdat het weer halfvol is, in plaats van halfleeg. Ik heb niet alle wijsheid in pacht, maar wie heeft dat wel. Júist daarom moeten we het samen doen. De tijd dat de overheid alles moest bepalen en bedenken is voorbij. We moeten dus naar een nieuw speelveld. Het herverdelen van verantwoordelijkheden. Ik presenteer u: De Daadkrachtige Driehoek. De driehoek heeft drie belangrijke pijlers: Het nieuwe Speelveld, Het nieuwe Samenwerken, en De nieuwe Trots. De eerste pijler is Het nieuwe Speelveld Momenteel is het veelal de lokale overheid die de randvoorwaarden en regels van het spel bepaalt. Burgemeester, in uw profielschets staat dat er van u verwacht wordt dat u de aanvoerdersband oppakt. De aanvoerder van Venlo. Mijn suggestie is het echter om het om te draaien. U geeft uw aanvoerdersband af aan andere spelers; ondernemers uit alle branches, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere initiatieven. U, de lokale overheid, wordt de 12e man. Het publiek. Onmisbaar om de spelers optimaal te laten opereren en bij elkaar te brengen. Én niet te onderschatten: de 12e man wil immers soms nog meer dan de spelers op het veld altijd winnen. De trend van een terugtrekkende overheid is al jaren gaande, dus dit lijkt me geen slecht moment. De overheid moet wel aligned blijven. Supporters betalen ook hun entreekaartje, en ook zij verwachten resultaat. En, laten we eerlijk zijn: geen enkele ondernemer laat zich per slot van rekening managen door een ambtenaar. De veldspelers dat zijn wij: burgers, ondernemers en docenten, elk individu van de stad. In 2006 waardeerde het magazine Time elk individu al als Person of the Year. Elk individu kan door technologische innovaties immers aan steeds meer knoppen draaien. De kracht van vele individuen samen, maakt hen de leiders van morgen. Niet de overheid, maar de markt wordt leidend. Dus aan hén, aan óns, de opdracht de hoger opgeleiden te boeien en binden voor onze stad, voor onze werkgevers, voor onze verenigingen en voor onze opleidingsinstituten. En dat het vanuit de markt kan komen, bewijst Eindhoven. Laatst werd ik aangetrokken door de kop: de slimste vierkante kilometer op aarde in het vakblad Intermediair. Er werd de High Tech Campus in Eindhoven mee bedoeld. In 2003 besloot Philips om ook andere bedrijven toe te laten tot het terrein waar het eerder al de eigen onderzoeksactiviteiten had geconcentreerd. Een gouden greep. De kruisbestuiving leidde tot een explosie aan nieuwe ideeën en innovaties. Inmiddels zwermen zo n 800 werknemers in 60 nationaliteiten van dik 100 bedrijven, van multinationals tot start-up, dagelijks over het terrein. Philips heeft de Campus inmiddels verkocht aan een groep investeerders zodat het ook aantrekkelijk wordt voor buitenlandse concurrenten om zich er te vestigen. Daarbij staat het model van Open Innovatie voorop. Bedrijven, universiteiten en instanties zoals TNO werken al samen vanaf de eerste ontwikkeling en verdelen de opbrengsten later. Zo kunnen ze profiteren van elkaars 5

7 kennis en kosten beperken. Deze vierkante kilometer registreert zowat de meeste patenten per jaar in de hele wereld. En tegelijkertijd heeft deze vierkante kilometer een enorme aantrekkingskracht op hoger opgeleiden. Een mooi staaltje werk. En de rol van de overheid? Minimaal. Burgemeester Rob van Gijzel is wel voorzitter van Stichting Brainport en sinds 1 januari 2013 ook van de overkoepelende internationale organisatie (ICFF). Vanuit die rol faciliteert, verenigt en verbindt hij de juiste veldspelers met elkaar. Lokaal en internationaal. Burgemeester Scholten, tegen u zeg ik: geef vorm aan het nieuwe speelveld. Motiveer en enthousiasmeer. Stel waar nodig funding beschikbaar en schets de kaders waar nodig. Greenport en LogiXperience lijken een perfecte start. Wees echter niet te rigide. Dat is niet de rol van een supporter, geef het spel aan de veldspelers. Echter geldt ook deze opmerking: zonder supporters geen club. Dus, zonder overheid, geen funding en geen basis. De tweede pijler is Het nieuwe Samenwerken En dat brengt me bij de tweede pijler. In de marketingboeken lees je steeds vaker terug: collaboration is the new competition. Samenwerken met elkaar in plaats van elkaar beconcurreren, maakt je veel sterker. En dat is precies wat wij nodig hebben. 11 spelers op een voetbalveld vormen immers nog geen team. Goede showcases zijn de Academische alliantie tussen Océ, Canon, Maastricht University en de gemeente Venlo en de Euregionale klassen op de Fontys Hogeschool waarin ook Duitse hoger opgeleiden geïnteresseerd worden voor het Euregionale MKB. Grosso modo opereren bedrijven echter nog te vaak, te individualistisch of beter gezegd te Angelsaksisch. Wat mij betreft passen we het open innovatiemodel van de High Tech Campus, waarin bedrijven, universiteiten en instanties samenwerken, ook toe op het boeien en binden van hoger opgeleiden. Zij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het binden van deze doelgroep aan de arbeidsmarkt en onze stad. Het moet niet gaan om louter persoonlijk gewin. Ik opteer niet voor een werkgever, maar voor een werkgemeenschap. Samenspraak, samenwerking en loyaliteit staan centraal. Voor de werknemer, de maatschappij en in dit geval specifiek hoger opgeleiden en de klant. Goh, het doet me haast denken aan het Rijnlands model. Kapitalisme met een menselijk gezicht. Ik zal een aanzetje doen van een goed voorbeeld voor een werkgemeenschap: momenteel wisselt iemand gemiddeld elke 4,4 jaar van baan. Verwacht wordt dat dit binnen afzienbare tijd elke 2,2 jaar gaat zijn. Ofwel zo n 15 tot 20 banen in een gehele loopbaan. Waarom ontwikkelen we niet met meerdere werkgevers en onderwijsinstellingen een loopbaanprogramma waarin hoger opgeleiden professionals elke zoveel jaar of maanden van project en werkgever wisselen? De professional doet ervaring op en wordt steeds waardevoller doordat hij vanuit alle kanten ervaring opdoet. Doordat de hoger opgeleide bij diverse bedrijven en instellingen diverse interessante projecten en banen kan krijgen, zal hij zich ook eerder binden aan onze stad. Vanuit mijn werk voor arbeidsbemiddelaars zie ik dat dergelijke initiatieven steeds meer van de grond komen wat hout snijdt voor hoger opgeleiden, bedrijven en intermediairs. Nota bene bij de overheid zelf: de intersectorale uitwisselingsprogramma s tussen gemeenten, het Rijk en andere overheidsorganen oogsten 6

8 succes. En waarom zouden dergelijke programma s niet bij commerciële organisaties in de kennishotspot Venlo kunnen werken? Een ander voorbeeld is het bieden van een interessante stage tijdens de studietijd van de hoger opgeleide in Venlo. De mate waarin studenten een goede match tussen het lokale bedrijfsleven en hun opleiding waarnemen draagt in grote mate bij aan zijn of haar keuze om zich er definitief te vestigen. Een interessante stage of een samen met het lokale bedrijfsleven opgezette mini-onderneming kan dus een grote rol spelen. Uiteraard zal een dergelijk succes de hoger opgeleide ook tevredener maken over de opleiding. Samenwerkingsverbanden die hierop ingericht zijn kunnen hier grote winsten boeken en dienen het gezamenlijk belang. Dat dergelijke samenwerkingen ook in regionaal perspectief kunnen werken, bewijst de concurrerende regio Twente. Ook een perifere regio, maar niet door het Rijk aangewezen als groeiregio. Tegelijkertijd hebben zij ook veel ambitie, een eigen cultuur en steden met vergelijkbare woonaantrekkelijkheid en sociaal-economische index én is het aantrekken van hoger opgeleiden voor hen topprioriteit. De zeven kerngemeenten in deze regio namen het initiatief tot het formuleren van een hernieuwde strategische visie met de formule: 4 X O = 3 X W. Ofwel onderwijs, overheid, ondernemers, onderzoeksinstellingen zorgen voor meer werk, welvaart en welzijn. In regelmatige bijeenkomsten participeren ondernemers, ambtenaren uit de hele regio, recreatieve ondernemingen, docenten en reclamejongens. Zij hebben dat stipje aan de horizon gezet, echter is deze in tegenstelling tot onze strategische visie wel vanaf de eerste letter geformuleerd door de 4 O s zelf en is tevens de zo vurig gewenste marsroute ernaartoe met het juiste ownership reeds een feit. De rol van de overheid was het nemen van het initiatief, het verenigen van de O s en het evenredig verdelen van het ownership over de 4 O s. Dus ja: ook ondernemers en het onderwijs hebben een rol in het aantrekken, boeien en binden van hoger opgeleiden. Burgemeester, aan u de oproep, neem het initiatief. Verenig de regio. Niet alleen de overige gemeenten, maar ook de ondernemers, het onderwijs en andere relevante organisaties. Juist zij hebben hoger opgeleiden nodig voor innovatie. Daarom mag ook iets verwacht worden vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. We moeten het maar zo zien: maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan cradle to cradle projecten. Én ik raad u van harte aan het open innovatiemodel van de High Tech Campus en het samenwerkingsmodel van regio Twente als uitstekende referentiekaders in uw voordeel te gebruiken. De derde pijler is De nieuwe Trots Een nieuw speelveld met een perfect op elkaar ingespeeld team zijn twee belangrijke doelen. Dat bindt hoger opgeleiden echter nog niet direct naar Venlo. We missen nog een belangrijk onderdeel. En dat brengt mij bij de derde en laatste pijler: de nieuwe Trots. Werkgelegenheid creëren is een belangrijk onderdeel voor de keuze je ergens te vestigen of niet. Diversiteit, tolerantie en openheid naar elkaar toe, is voor hoger opgeleiden echter ook belangrijk. De vraag is wat wij, de Venlonaren, er tegenover stellen. Wij zijn een eigenzinnig volkje; we koesteren onze eigen sterke tradities, cultuur en eigenheid. Externe initiatieven 7

9 worden argwanend bekeken en soms al afgebrand voordat ze überhaupt zijn opgestart. Ons imago lijkt daarmee al gauw niet in lijn met de werkelijkheid. We worden namelijk vaak nog gezien als criminele stad met een stoffig imago. Niet direct iets wat hoger opgeleiden naar Venlo doet hunkeren. Dames en heren, ik pleitte eerder in mijn lezing voor een nieuw elan. En dit nieuwe elan zou u ook De nieuwe Trots kunnen noemen. We zijn geen stad van middelmaat. Nee, we hebben een prachtige opgeknapte en historische binnenstad, we zijn een sterke economische hotspot, we hebben een fantastisch cultureel aanbod en hebben mooie recreatieve mogelijkheden in heel Noord-Limburg. En dat is wat ik aan u vraag om uit te dragen. Aan u, als Burgemeester, maar misschien nog meer aan u allen, als Venlonaar. Meneer de Burgemeester, eerder noemde ik u als de 12e man. Trots dat is toch wat de 12e man altijd hoort te zijn? In sommige voetbalstadions passen echter man, een stad als Venlo. En wat als we ons nu allemaal eens als 12e man op zouden stellen? Van de Maaspoort in de binnenstad, tot IJssalon Clevers in Arcen. En van de Hei in Venlo, tot de toekomstige ontwikkeling van het kazernekwartier. Wij hebben heel wat te bieden. Laat ons dat als collectieve 12e man uitdragen, met deze keer wel met u, Burgemeester, als aanvoerder. Resume De oplossing hoe hoger opgeleiden te boeien en binden aan de stad Venlo, is niet in één lezing te geven. Sterker nog, ik pleit eerder voor samenwerken, dus ook samen bedenken, samen uitwerken en samen uitvoeren. Burgemeester, omdat uw belangrijkste doelen hoger opgeleiden boeien en binden en een excellent en innovatief vestigingsklimaat behouden is, denk ik dat uw belangrijkste activiteit vooral moeten liggen in het creëren van de daadkrachtige driehoek: een nieuw speelveld, een sterk op elkaar ingespeeld team en trotse supporters. Zie toe op de juiste branding vanuit de samenwerkingsverbanden en regio en waarborg de eigenheid van onze trotse cultuur en historie. Leg deze pijlers bij elk initiatief langs uw liniaal en ik ben ervan overtuigd dat wij ons als aantrekkelijke werk én woonstad voor hoger opgeleiden kunnen gaan profileren En of ik ooit nog naar Amsterdam ga verhuizen? Sinds ik in september jl. gevraagd ben deze Venlolezing te geven, ben ik bevangen door een hernieuwd gevoel van trots en ambitie. Ik voel een sterke morele verplichting vanuit mijn ondernemerschap de handschoen op te pakken om meer hoger opgeleiden aan onze stad te binden. Dus, meneer de Burgemeester, uw eerste veldspeler staat al te trappelen om de goals voor u te gaan scoren. Neemt u mijn sollicitatie aan? Dank u wel voor uw aandacht. 8

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt!

Een goede opleiding werkt! Een goede opleiding werkt! aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Amsterdam, 18 september 2014 Maikel Volkerink www.seo.nl m.volkerink@seo.nl - +31 20 525 1643 Inhoud 1. Hoe komen HO-alumni terecht op de arbeidsmarkt?

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE!

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! OBR onderzoek naar HBO-jongeren en de arbeidsmarkt Dick Markvoort, Guido Walraven en anderen, Hogeschool INHolland 1 HBO-studenten die wonen en studeren in de

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

EZ 2020. Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken. Peter Louter www.bureaulouter.nl. Zwolle, 4 maart 2014

EZ 2020. Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken. Peter Louter www.bureaulouter.nl. Zwolle, 4 maart 2014 EZ 2020 Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken Peter Louter www.bureaulouter.nl Zwolle, 4 maart 2014 Drie strategische rollen 1. Preventie 2. Duiding 3. Integraliteit

Nadere informatie

Een beter imago begint bij jezelf

Een beter imago begint bij jezelf Een beter imago begint bij jezelf David Kok in gesprek met Thomas Marzano Gemeenten, ambtenaren, de politiek, de overheid als geheel: we kampen met een imagoprobleem. We doen ons werk (vaak) niet goed,

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar bij Integrand Dan bereik je meer. Inhoud Voorwoord... 3 1. Wat is Integrand... 4 2. Wat houdt een bestuursjaar Integrand in?... 5 3. Sollicitatieprocedure en contact informatie...

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Kenmerkend voor ruimtevaart is de succesvolle samenwerking van bedrijfsleven, universiteiten & kennisinstituten en overheid: de gouden driehoek.

Kenmerkend voor ruimtevaart is de succesvolle samenwerking van bedrijfsleven, universiteiten & kennisinstituten en overheid: de gouden driehoek. 00 Ruimtevaart in Nederland en in Europa - Kort resume van de Nederlandse positie. Aandacht voor de komende Ministersconferentie van de European Space Agency (ESA) In december 2014 vindt de ESA Ministersconferentie

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen 2014-01-17 Doelstellingen aanvalsplan werk en economie voor het jaar 2014 Meer innovatie Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe Attractief winkelgebied Winkelen aanbieden. Gelderland

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75 www.franchiseplus.nl 16e jaargang nummer 2 april 2008 losse nummers 6,75 Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer THEMA STARTERS Shoeby Fashion groeit gestaag In dit nummer: Bestaande vestiging

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

De Groene Kennispoort Twente Regionale voedselketen Twente. Woensdag 25 april Dagmar Essing

De Groene Kennispoort Twente Regionale voedselketen Twente. Woensdag 25 april Dagmar Essing De Groene Kennispoort Twente Regionale voedselketen Twente Woensdag 25 april Dagmar Essing Programma vandaag Verwachtingen kenniswerkplaats? Voorstel ronde (5 min) Presentatie Groene Kennispoort Twente

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015 Verbinden, inspireren en activeren Radboud Vorage, juli 2010 ACHTERGROND Netwerkprogramma loopt af Rol GAN continueren, vanuit het bedrijfsleven Aansluiten bij behoefte deelnemers/participanten

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Co-Creation Lab. Vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe foodconcepten. Brightlands Campus Greenport Venlo

Co-Creation Lab. Vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe foodconcepten. Brightlands Campus Greenport Venlo Co-Creation Lab Vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe foodconcepten Campus Greenport Venlo Welkom bij Knowledge crossing borders High Tech Campus Eindhoven Health Materials Chemelot Campus Fontys International

Nadere informatie

Economie Roermond trends en toekomst

Economie Roermond trends en toekomst Economie Roermond trends en toekomst Pieter Tordoir GPIO, Universiteit van Amsterdam Telos, Tilburg University Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir Outline Ontwikkelingen in (inter-)nationaal kader Positie

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie.

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. In het bijzonder heet ik welkom alle vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer RUIMTE EN ECONOMIE Reg.nr. B&W d.d. 17-09-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

het gebruik van de & de eigen stijl van tilburg

het gebruik van de & de eigen stijl van tilburg het gebruik van de & de eigen stijl van tilburg LOGO, VERHOUDING, GEBRUIK Het gebruik ik het T-beeldmerk (hierna te noemen: logo) is heel eenvoudig en heeft geen last van allerlei beperkingen en regels.

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Jong. Professional. Nieuw in Venlo.

Jong. Professional. Nieuw in Venlo. Jong. Professional. Nieuw in Venlo. YOUNG PROFESSIONALS In Venlo werken veel hbo-ers en WO-ers die oorspronkelijk niet zijn geboren en getogen in de stad en over specifieke kennis beschikken. PRO77 brengt

Nadere informatie

De ruimtelijke variatie in de relatie tussen voorzieningen en omvang is groot. Dit wijst op grote verschillen in preferenties.

De ruimtelijke variatie in de relatie tussen voorzieningen en omvang is groot. Dit wijst op grote verschillen in preferenties. De aanwezigheid van de meeste voorzieningen in gemeenten is grosso modo naar rato van de bevolkingsomvang. Dit geldt echter niet voor theaters en bibliotheken: die zijn sterk ondervertegenwoordigd in grote

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Position paper binnenstad Eindhoven

Position paper binnenstad Eindhoven 18-5-2015 Position paper binnenstad Eindhoven Commissie Economie en Mobiliteit 19 mei 2015 Bureau voor Economische Argumentatie Herbert ter Beek i.s.m. Cees-Jan Pen, lectoraat Brainport Fontys Hogescholen

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

MEDIAPACT 2020 Hilversum, 26 juni 2014

MEDIAPACT 2020 Hilversum, 26 juni 2014 Hilversum, 26 juni 2014 Mediapact MEDIAPACT De Nederlandse mediasector heeft een naam hoog te houden. Niet voor niets is Media & ICT een apart netwerk binnen de Nederlandse topsector creatieve industrie.

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht Brainport Monitor 2010 Samenvatting Van crisis naar kracht People De effecten van de crisis laten zien dat de arbeidsmarkt in Brainport conjunctuurgevoelig is. Technology Brainport blijft goed presteren

Nadere informatie

Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente

Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 1 Nieuwjaarstoespraak Soester Zakenkring Dames en heren, Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Soest. En ook vanavond hoop ik met diegene die ik nog niet

Nadere informatie

Appreciative Inquiry. Marit Agenant

Appreciative Inquiry. Marit Agenant Appreciative Inquiry Marit Agenant Inhoudsopgave * Uitgangspunten van AI * Toepassing in de praktijk (4D model) * Casus Zwolle * Gespreksvoering 80% van de veranderingsprocessen heeft niet het gewenste

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen,

Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen, Toespraak CdK drs. Ank Bijleveld-Schouten bij de ingebruikname van de Da Vinci-operatierobot in de Isala klinieken op 6 juli 2011, 17.15 uur. Geachte mevrouw Sint, geachte heer Thieme Groen, geachte aanwezigen,

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden

De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden Van der Zee, F., W. Manshanden, F. Bekkers, T. van der Horst ea (2012). De Staat van Nederland Innovatieland 2012. Amsterdam: AUP

Nadere informatie

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden PROJECT PRESENTATIE TIM-15 Project-B: Verbinden 1 INTRODUCTIE Team: Louis Derks zelfstandig consultant Toon Kleinhout Koninklijke Landmacht Hans Slotema DSM Resolve René Verhoeven KvK Limburg Opdracht:

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie