Tegen welke prijs moet men aandelen van een geconsolideerde vennootschap verkopen om een bepaalde resultaatsdoelstelling te bereiken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegen welke prijs moet men aandelen van een geconsolideerde vennootschap verkopen om een bepaalde resultaatsdoelstelling te bereiken?"

Transcriptie

1 Tegen welke prijs moet men aandelen van een geconsolideerde vennootschap verkopen om een bepaalde resultaatsdoelstelling te bereiken? SigmaConso Allen White Voor groepen die al een paar jaar consolideren is het duidelijk dat de geconsolideerde rekeningen veel belangrijker zijn geworden dan de statutaire rekeningen van de moedervennootschap. Dat verklaart waarom zoveel bedrijfsleiders zich zorgen maken over de incidentie die een overdracht van aandelen van een geconsolideerde vennootschap op het resultaat kan hebben. Temeer daar in dit domein de ervaring vaak een ommekeer aan het licht brengt tussen een meerwaarde gerealiseerd op het niveau van de overlatende vennootschap, die zich vertaalt in een minwaarde op het niveau van de geconsolideerde rekeningen. In feite is het probleem niet zo eenvoudig als men weet dat, binnen een vennootschapscontext, men aandelen afstaat tegen een boekhoudkundige waarde voor een welbepaalde prijs, terwijl in een consolidatiecontext deze aandelen worden vervangen door hun vermogensmutatiewaarde en zij onderworpen zijn geweest aan diverse herwerkingen als gevolg van omrekeningsverschillen, consolidatieverschillen of nog andere soorten herwerkingen. Doel van dit artikel is de lezer een rekenregel aan te bieden waarmee hij snel de impact kan evalueren die een dergelijke aandelenoverdracht op het geconsolideerde resultaat kan hebben. Resultaat van de overdracht op maatschappelijk resultaat De impact levert geen speciaal probleem op. Voor een welbepaalde overdrachtsprijs transiteert de gerealiseerde meer- of minwaarde via de resultatenrekening en vindt men die terug in het maatschappelijke resultaat van de vennootschap die op het ogenblik van de consolidatie houder is van de aandelen. Verder in dit artikel zullen wij evenwel een hypothese naar voren schuiven: alle aandelen verworven vóór de overdracht hebben eenzelfde eenheidsaankoopprijs. Wij gaan dus niet verder in op het probleem van loten aandelen die in het verleden tegen verschillende prijzen werden aangekocht. Page 1 of 5

2 De elementen die interveniëren in de bepaling van het overdrachtsresultaat in een geconsolideerde context Om de impact van de overdracht op het geconsolideerde resultaat te bepalen, moet men de elementen identificeren die de waarde van deze aandelen in consolidatie bepalen. De vermogensmutatiewaarde van de overgedragen aandelen Ongeacht de voor de vennootschap weerhouden methode, moet het quotum overgedragen aandelen worden gevaloriseerd op basis van de «vermogensmutatiewaarde», nl. het aandeel van het eigen vermogen in de overgedragen vennootschap. Dus, als men 20% van een deelneming verkoopt in een vennootschap met een eigen vermogen dat, op het ogenblik van de overdracht, waard is, dan bedraagt de vermogensmutatiewaarde van die aandelen 200. Onder eigen vermogen verstaan we hier, uiteraard, het maatschappelijk eigen vermogen, eventueel herwerkt in consolidatie. Als het bovendien gaat om een buitenlandse vennootschap, wordt dit eigen vermogen omgezet tegen de koers die van kracht is op het moment van de overdracht en niet tegen een historische koers. In de praktijk moet de consoliderende vennootschap dus de informatie verstrekken in verband met die wijzigingen die niet noodzakelijk gekend zijn door de zaakvoerder wanneer hij overgaat tot de evaluatie van het resultaat van de overdracht in consolidatie. De positieve consolidatieverschillen Een positief consolidatieverschil is een immaterieel actief dat binnen een bepaalde periode wordt afgeschreven. Op het moment van de overdracht moet men rekening houden met het netto consolidatieverschil. Dat is een van de componenten die het overdrachtresultaat in consolidatie komt wijzigen. De negatieve consolidatieverschillen Een negatief consolidatieverschil is een potentiële winst op het ogenblik van de overname. Door toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel komt deze winst voor in het eigen vermogen en transiteert het dus niet in de resultatenrekening. Page 2 of 5

3 Het gaat evenwel over een potentiële winst die wordt gerealiseerd wanneer de aandelen van de vennootschap worden overgedragen. Dit is opnieuw een component in het resultaat van de overdracht in consolidatie. De omrekeningsverschillen van de overgedragen vennootschap Zij doen zich voor bij buitenlandse vennootschappen als gevolg van de toepassing van een historische omrekeningskoers op eigen vermogen i.p.v. de slotkoers. Deze omrekeningsverschillen transiteren meestal niet via de resultatenrekening. Men zal deze bedragen onthouden in het kader van de overdracht. De omrekeningsverschillen gekoppeld aan de deelneming wanneer de overlater een buitenlandse vennootschap is Het zijn verschillen die hun oorsprong vinden in het toepassen van een historische koers voor de omrekening van de deelneming. Zij komen voor in het eigen vermogen van de overlatende vennootschap. Wat verstaat men precies onder incidentie op het geconsolideerde resultaat? Bij de overdracht van aandelen, levert de vennootschap een maatschappelijk overdrachtresultaat op, afgekort MR. Op het niveau van de consolidatie, moet men dit MR dus herwerken in een bedrag CR (consolidatieresultaat). Het einderesultaat van de overdracht in consolidatie bedraagt dus MR + CR. Dus, wanneer men probeert te bepalen tegen welke prijs men een deelneming moet verkopen opdat de transactie geen incidentie zou hebben op het geconsolideerde resultaat, komt dat erop neer dat men weet of men wil dat MR+CR = 0; in dit geval heeft de transactie geen enkel effect op het geconsolideerd resultaat of men wil dat CR = 0; in dit geval laat men het maatschappelijk resultaat onaangeroerd. Voor de rest van dit artikel zullen we de eerste oplossing weerhouden omdat zij een overdrachtprijs oplevert onder dewelke de transactie een verlies oplevert in het geconsolideerde resultaat. Dat is als het ware een break-even point. Page 3 of 5

4 Regel voor het bepalen van de impact op het geconsolideerde resultaat Wij kunnen de volgende rekentabel opmaken Boekhoudkundige waarde van de overgedragen deelneming - Vermogensmutatiewaarde van de overgedragen aandelen = 1 ste correctie (CR1) - netto residueel positief consolidatieverschil (CR2) + negatief consolidatieverschil (CR3) + credit omrekeningsverschillen in het eigen vermogen van de overgelaten vennootschap (CR4) - debet omrekeningsverschillen in het eigen vermogen van de overgelaten vennootschap (CR5) + credit omrekeningsverschillen in het eigen vermogen van de overlatende vennootschap en met betrekking tot de overgelaten deelneming (CR6) - debet omrekeningsverschillen in het eigen vermogen van de overlatende vennootschap en met betrekking tot de overgelaten deelneming (CR7) Alle voormelde bedragen zullen voorkomen in het evenredig aandeel van de groep. Uiteindelijk is het bedrag CR waarvan sprake hiervoor de som van CR1 tot CR7, hoewel deze bedragen zich nooit simultaan voordoen. De incidentie op het geconsolideerde resultaat bekomt men door de som te maken van MR + CR. Een voorbeeld Een vennootschap M bezit 80% van de aandelen van een vennootschap S aangekocht voor een bedrag van Op het moment van de aankoop, drie jaar geleden, had de groep een positief consolidatieverschil van 200, nu dus afgeschreven voor 120. Bij de jongste consolidatie van deze groep, dus op 31/12/N, had S een herwerkt eigen vermogen van Op 01/01/N+1, wenst M 20% van haar deelneming af te staan. Page 4 of 5

5 Wat is de prijs voor de overdracht van dit lot aandelen opdat het geconsolideerde resultaat een meerwaarde van 150 zou opleveren? Wij passen de hiervoor toegelichte regel toe: Boekhoudkundige waarde vd overgelaten deelneming 300 = (20%/80%) de 1200 Vermogensmutatiewaarde vd overgelaten aandelen 360 = 20% * ste correctie (verschil 2 vorige posten) (60) - netto residueel positief consolidatieverschil (20) = (20%/80%) * ( ) of een herwerking in consolidatie van (80) Besluit Voor een prijs nul bedraagt het maatschappelijk verlies (300). In consolidatie, wordt het herwerkt voor een bedrag van (80). De minwaarde in consolidatie bedraagt dus (380), die zich omvormt in een meerwaarde van 150 wanneer de verkoopprijs 530 bedraagt. De deelneming verkopen voor een prijs van 350, bijvoorbeeld, zou een meerwaarde genereren van 50 in de maatschappelijke context en een minwaarde van (30) in consolidatie. Vandaar het belang van een denkoefening op een geconsolideerde basis Page 5 of 5

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie.

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie. Fusies en absorpties SigmaConso llen White Principieel kan een fusie van twee vennootschappen van dezelfde consolidatiekring geen impact hebben op de geconsolideerde rekeningen. Economisch gezien, wat

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast wet van 11 december 2008 die verscheen in het BS van 12 januari Meer dan één bedrijfsleider heeft zijn slaap al gelaten voor gerealiseerde interne

Nadere informatie

IAS-39 dwingt om opnieuw naar risicomanagement te kijken

IAS-39 dwingt om opnieuw naar risicomanagement te kijken Nieuwe administratieve richtlijnen IAS-39 dwingt om opnieuw naar risicomanagement te kijken De Amerikaanse Financial Accounting Standard Board (FASB) kwam eind jaren negentig met een nieuwe instructie,

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Inleiding De Rabobank geeft hierna een toelichting op het fiscale beleid en het country-by-country-overzicht in de jaarrekening 2014 (Toelichting 5: Bedrijfssegmenten).

Nadere informatie

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Advies van 7 november 2012 I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen. CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Commissie voor Boekhoudkundige Normen CBN advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) Ontwerpadvies Deel I. Inleiding A. Werking van het optiecontract 1. Definitie 1.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1.

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1. Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 65 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort Uit het Parlement / Rechtspraak 2. Outplacement begeleiding sinds 1 december 2007 1. Opzeggingstermijnen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten.

DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten. DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten. Voor het kunnen nemen van rechtsgeldige besluiten in de vergadering van eigenaars is in de modelreglementen tot splitsing in

Nadere informatie

Ontwerpadvies met betrekking tot de toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten * *

Ontwerpadvies met betrekking tot de toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten * * Ontwerpadvies met betrekking tot de toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten Inhoudstabel 1. Inleiding a. Het ontbreken van een conceptueel kader inzake de boekhoudkundige

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken!

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken! Monitoring ieder bedrijf heeft te maken met IT. IT is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Binnen het MKB zijn de bedrijven vaak te klein om de benodigde specifieke IT kennis in

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 Op 24 juli 2015 werd de Programmawet 2015 goedgekeurd. Dit houdt in dat de tax shelterregeling die hierin

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie