Introductiegids. Studiejaar Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1"

Transcriptie

1 Introductiegids Studiejaar Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1

2 2

3 3

4 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Bedrijfseconomie Profiel van een bedrijfseconoom Waar leiden we voor op? Functies van afgestudeerden Opbouw onderwijs Werkgebieden Beroepsvorming 8 3 Opbouw van het programma Basistoetsen en bijspijkerprogramma Het eerste jaar (propedeuse) Schematisch overzicht jaar Jaarplanning jaar Het tweede jaar Het derde en vierde jaar 13 4 Contactgegevens Adres Servicepunt Bibliotheek 14 5 Roosters 16 6 Praktische zaken Inschrijving en collegekaart Studentnummer en SIS-nummer Inloggen computers en intranet HvA-mail Studenten Informatie Systeem (SIS) DLWO MijnHvApp Draadloos internet Bereikbaarheid docenten Studiehandleiding Onderwijs- en examenregeling (OER) Gedragsregels 19 7 Toetsen en studiepunten Toetsen Inschrijven voor een toets Hulpmiddelen bij toetsen Toetsinzage / feedbackmoment Taal: Nederlands en Engels Taalbeleid SIS en cijferadministratie Examencommissie Vrijstelling Bindend studieadvies (BSA) 22 8 Kwaliteit, begeleiding, overstappen, stoppen Opleidingscommissie Studievereniging 22 4

5 8.3 Fondsen Stoppen of overstappen Studium Excellentieprogramma Coach Studieadviseurs Jaarcoördinatoren Decaan Maatjesproject Stages en Afstudeeropdrachten 25 9 Studieboeken en literatuurlijst Bestelprocedure studieboeken Bestelprocedure readers Goedkopere hardware en software Overzicht onderwijseenheden Vakcoördinatoren Spiegelen 27 Marketing & Organisatie 28 Inleiding Bedrijfseconomie 30 Recht 32 Professionele Ontwikkeling 1 34 Algemene Economie 36 Bedrijfsadministratie 1 38 Kwantitatieve Methoden en Technieken 40 Project Business Game 42 Professionele Ontwikkeling 2 43 Sport 1 45 Management Accounting 46 Bedrijfsadministratie 2 48 BIV-AO / Operations Management 50 Professionele Ontwikkeling 3 52 Financieel Management 1 54 Informatiemanagement 56 Project Ondernemingsplan MKB 58 Professionele Ontwikkeling 4 59 Sport

6 1 Inleiding Dit is de introductiegids voor de propedeuse van de opleiding Bedrijfseconomie (BE). In deze gids vind je alle informatie over de opleiding bedrijfseconomie, zoals de informatie over roosters, begeleiding tijdens je studie en toetsing, maar ook praktische informatie over de Fraijlemaborg. De gids geeft ook informatie over de doelen van de opleiding en de onderwijseenheden die in het eerste jaar van de opleiding BE worden aangeboden. Je eerste kennismaking met BE was waarschijnlijk tijdens de Studiekeuzecheck. In de eerste studieweek van je eerste jaar maak je, tijdens de kennismakingsdagen, kennis met medestudenten, de docenten, de opleiding BE, het domein Economie & Management (DEM) en het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid. Ook maak je een aantal toetsen. De kennismakingsdagen bestaan voor een deel uit buitenactiviteiten en voor een deel uit activiteiten op de Fraijlemaborg zelf. Wij doen ons best om je een goed programma en een stimulerende leeromgeving te bieden. Mocht je ergens tegenaan lopen, een probleem of een vraag willen voorleggen, zet je dan actief in en laat het ons weten. Stap naar de docent als het gaat om problemen rond vakken of projecten; ga naar je coach als je vragen hebt over bijvoorbeeld het indelen van de studietijd of problemen in je klas; maak een afspraak met de studieadviseur als je vragen hebt over onder meer studievoortgang en vrijstellingen en ga naar de studentendecaan met vragen van persoonlijke aard, zoals familieomstandigheden, of over de studiefinanciering. Wij wensen je een plezierige studietijd toe bij de opleiding BE. Namens het docententeam Bedrijfseconomie, Arjen van den Akker, opleidingsmanager Bedrijfseconomie Kamer: Gerard Dukker, opleidingsmanager Bedrijfseconomie Kamer:

7 2 Bedrijfseconomie 2.1 Profiel van een bedrijfseconoom Als bedrijfseconoom heb je een aantal eigenschappen. Die eigenschappen zijn: je bent accuraat; je bent goed met cijfers; je beschikt over een kritisch vermogen; je hebt een onderzoekende houding; je bent innovatief en ondernemend; je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Het komt er dus op neer dat je een vanzelfsprekende interesse hebt in de financieel-economische aspecten en de interne processen van een bedrijf. 2.2 Waar leiden we voor op? De opleiding bedrijfseconomie leidt studenten op tot financieel-economisch deskundigen ten behoeve van de bedrijfsvoering van organisaties. Deze deskundigen houden zich bezig met het vastleggen, analyseren en beoordelen van bedrijfseconomische informatie die gericht is op de interne besluitvorming. Het beroep en de beroepsregels veranderen regelmatig; daarom wordt van bedrijfseconomen verwacht dat ze zelfstandig hun kennis en vaardigheden op peil houden. De beroepspraktijk vraagt steeds meer van bedrijfseconomen dat ze ethisch kunnen handelen, gevoel hebben voor compliance en corporate governance (goed bestuur) en vooral een "rechte rug" kunnen laten zien. De beginnend beroepsbeoefenaar wordt gezien als gesprekspartner en daarom is het belangrijk dat hij/zij niet alleen beschikt over bedrijfseconomische kennis, maar ook over organisatiegevoel. 2.3 Functies van afgestudeerden In de onderstaande tabel staan de meest voorkomende functies waarvoor de opleiding opleidt. Functies van studenten BE na afstuderen Assistent controller Controller Risk manager Financieel medewerker Administrateur Accountmanager Bron: HBO Monitor, 2014 Assistent-accountant Accountant Eigenaar / eigen ondernemer Trainee (Bedrijfseconomisch) stafmedewerker Consultant 2.4 Opbouw onderwijs Het onderwijs is opgebouwd uit 2 componenten: werkgebieden en beroepsvorming Werkgebieden De opleiding Bedrijfseconomie onderscheidt, samengevat, de volgende werkgebieden: 1. Strategie: identificeren, beoordelen en beheersen van organisatierisico's; 2. Controlling: inrichten en onderhouden van de planning & control-cyclus, gericht op de beheersing van een organisatie; 7

8 3. Accounting: opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording; 4. Operations Management: selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van (geautomatiseerde) informatiesystemen (financieel en niet-financieel), gericht op de sturing van de primaire processen. Om je als beginnend bedrijfseconoom de gelegenheid te geven de geleerde kennis toe te passen, zijn in de werkgebieden beroepsproducten gedefinieerd. Deze beroepsproducten zijn producten die bedrijfseconomen in de praktijk opleveren. Hieronder staat een overzicht van de beroepsproducten, die je in de opleiding leert maken. Strategie Controlling Accounting Operations management Jaarrekening MKB Jaarplan Risicoanalyse organisatie Financiële administratie Interne financiële Planning & controlcyclus Risicoanalyse Management rapportages financiële markten Informatie Systeem Adviesrapport Prestatiemeetsysteem Auditrapportage AO-handboek Ondernemingsplan Masterbudget Werkkapitaalbeheer Beroepsvorming (onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie) Onderzoeksrapportages Beroepsvorming Het is niet alleen belangrijk dat je over brede bedrijfseconomische kennis beschikt, maar ook dat je goed met anderen in een organisatie kunt samenwerken. Verder is het van belang dat je kunt voorzien in de juiste informatie voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Dat kan het bedrijf zijn, de medewerkers van het bedrijf, de externe accountant of bijvoorbeeld de bank en/of andere kredietverstrekkers. Daarom is het belangrijk dat je leert hoe je je goed kunt inleven in een bepaalde situatie. Naast jouw inhoudelijke ontwikkeling op de vier gedefinieerde werkgebieden wordt er daarom aandacht besteed aan beroepsvorming (persoons- en beroepsgerichte vaardigheden), zoals onderzoeksvaardigheden, communicatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Bij de beroepsvorming gaat het om: Onderzoekend vermogen. Om onderzoekend vermogen te ontwikkelen, krijg je in de opleiding opdrachten om te leren onderzoek te doen. Aan het einde van de opleiding kun je zelfstandig een onderzoek uitvoeren, gericht op besluitvorming, conform de regels die gesteld worden aan het uitvoeren van onderzoek en de verslaglegging daarvan. Professioneel vakmanschap. Om professioneel vakmanschap te ontwikkelen, stel je in de opleiding plannen en notities op, voer je overleg, en presenteer je schriftelijk en mondeling adviezen en besluiten. Hierbij wordt een beroep gedaan op je vermogen tot samenwerken. Daarnaast leer je om effectief te communiceren in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie (verantwoord handelen). Als afgestudeerd bedrijfseconoom weet je welke ontwikkelingen in de samenleving belangrijk zijn voor je vak en voor je (professionele) leven. Je moet relaties kunnen leggen met maatschappelijke en ethische vraagstukken en over voldoende culturele bagage beschikken. Het vak ethiek gaat over de vraag of een handelswijze moreel juist en verstandig is. 8

9 3 Opbouw van het programma 3.1 Basistoetsen en bijspijkerprogramma Tijdens de introductiedagen maak je drie basistoetsen (rekenvaardigheid, Nederlands en Engels) die vaststellen of je kennis en vaardigheden op deze gebieden voldoende zijn om de studie met succes te volgen. Het halen van de toetsen Nederlands en Engels is een voorwaarde om je studiepunten voor het vak Professionele Ontwikkeling 2 toegekend te krijgen. Als je de toets rekenvaardigheid met een voldoende afsluit, krijg je bonuspunten voor het vak KMT. Haal je de toetsen niet, dan zijn er voor iedere toets nog twee herkansingen in het eerste semester. Het bijspijkerprogramma biedt je de mogelijkheid om het tekort in je kennis op deze gebieden weg te werken. Dat kan op de volgende manieren. Rekenvaardigheid: bijlessen in blok 1 Nederlands: zelfstudie via hogeschooltaal.nl in blok 1; bijspijkerlessen in blok 2. Engels: zelfstudie via hogeschooltaal.nl in blok 1; bijspijkerlessen in blok 2. Inschrijving voor de bijspijkerlessen gebeurt op volgorde van aanmelding, volgens het principe vol is vol. Als je je voor de bijlessen hebt aangemeld, ben je verplicht deze te volgen. 3.2 Het eerste jaar (propedeuse) Het eerste jaar van de opleiding geeft een goede indruk van wat je te wachten staat in de hele opleiding. Je krijgt een aantal inleidende vakken en twee projecten, waarin je de geleerde stof moet toepassen. Hierna staat een schema van het eerste jaar met de vakken en studiepunten, en een overzicht van de weken in jaar 1. Er geldt soms een aanwezigheidsplicht; je bent dan verplicht alle colleges te volgen. Wanneer er geen aanwezigheidsplicht is, bepaal je in principe zelf of je de colleges volgt. Uiteraard is het voor een goed verloop van je studie noodzakelijk dat je bij de colleges aanwezig bent. In elk semester kun je 30 studiepunten (EC) behalen. In totaal moet je 60 studiepunten halen om de propedeuse te behalen. Om aan het eind van het jaar over te mogen naar het tweede jaar moet je minimaal 50 studiepunten hebben behaald. Hoe dit precies zit, lees je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER); deze vind je op de DLWO van de examencommissie. (DLWO staat voor Digitale Leer- en WerkOmgeving. Zie paragraaf 6.6 voor meer informatie.) 9

10 3.3 Schematisch overzicht jaar 1 Semester 1: introductie in de bedrijfseconomie (totaal 30 EC) Algemene Economie (4 EC) Marketing & Organisatie (4 EC) Inleiding organisatiekunde Inleiding marketing Inleiding economische verschijnselen en ontwikkelingen op micro-, meso- en macroniveau Semester 2: ondernemingsplan (totaal 30 EC) Management Accounting (4 EC) Financieel Management 1 (4 EC) Theoretische kennis en modellen m.b.t. intern financieel beleid Financiële rekenkunde Investeringsselectiemethoden Inleiding Bedrijfseconomie (4 EC) Inleiding kosten Inleiding financiering Inleiding verslaglegging Bedrijfsadministratie 1 (3 EC) Basiskennis boekhouden: inleiding administratie van bedrijven Opstellen van financiële overzichten Bedrijfsadministratie 2 (3 EC) Verdieping boekhouden met Exact online Informatiemanagement (3 EC) Het gebruik van Excel-spreadsheets Het gebruik van Access Recht (3 EC) Inleiding ondernemingsrecht Inleiding vermogensrecht Kwantitatieve Methoden en Technieken (3 EC) Economische toepassingen van wiskunde en statistiek met behulp van Excel BIV-AO/ Operations Management (3 EC) Procesbeheersing in een bedrijf: bestuurlijke informatieverzorging en supply chain management Professionele Ontwikkeling 1 (2 EC) Nederlands 1 Engels 1 Project Business Game (4 EC) Management game Professionele Ontwikkeling 2 (2 EC) Studievaardigheden Persoonlijke ontwikkeling Beroepsoriëntatie Professionele Ontwikkeling 3 (4 EC) Onderzoeksvaardigheden Nederlands 2 Engels 2 Project Ondernemingsplan MKB (5 EC) Ondernemingsplan Professionele Ontwikkeling 4 (3 EC) Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie Basiskennis psychologie, sociale psychologie en sociologie en hun toepassing op de beroepsethiek Sport 1 (1 EC) Sport 2 (1 EC) Schematisch overzicht jaar 1 10

11 3.4 Jaarplanning jaar 1 Deze jaarplanning is onder voorbehoud van wijzigingen. 11

12 12

13 3.5 Het tweede jaar Het tweede jaar bouwt voort op de propedeuse. Je verdiept je verder in bedrijfseconomische vakken, zoals financial management, management accounting en externe verslaglegging. Ook zijn er projecten waarin je het geleerde moet toepassen. 3.6 Het derde en vierde jaar Het derde en het vierde jaar bieden een verdere verdieping in bedrijfseconomische vakken. In het derde jaar ga je op stage. In het vierde jaar volg je een minor. Aan het einde van de opleiding voer je een afstudeeropdracht uit. Stage en afstudeeropdracht De stage is een periode waarin je gaat meewerken bij een bedrijf. Daarnaast voer je op je stageplek zelfstandig een onderzoek uit. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren, maak je een plan van aanpak en volg je de terugkomdag(en) op school. De afstudeeropdracht is een periode waarin je zelfstandig een onderzoek uitvoert voor een bedrijf. Als het zo ver is dat je je stage of afstudeeropdracht kunt gaan voorbereiden, neem je tijdig contact op met de medewerker Studentzaken om een aanvraag- /goedkeuringsformulier in te vullen. Belangrijk is dat je niet zelf al afspraken maakt met docenten voor begeleiding of toezeggingen doet aan bedrijven voordat je van de medewerker Studentzaken hebt gehoord dat jouw aanvraag akkoord is en je een docentbegeleider toegewezen hebt gekregen. Van groot belang is ook dat je na toewijzing direct contact opneemt met de begeleider om afspraken te maken. Het is niet toegestaan aan je stage of afstudeeropdracht te beginnen als je niet aan de instapeisen hebt voldaan. Voor verdere details verwijzen we je naar de handleidingen. Minor In het vierde jaar heb je de mogelijkheid om een semester lang in te vullen met een verdieping of een verbreding van je studie of een vrije keuze ter omvang van 30 EC, de minor. De minor valt voor BE in het eerste semester van het vierde jaar. In het tweede studiejaar krijg je daarover informatie, zodat je je tijdig kunt oriënteren en een keuze kunt maken. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om, indien nodig, bij de examencommissie toestemming te vragen voor de minor die je wilt doen. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving. We bieden de volgende verdiepingsminoren aan (zie Beleggen Beleggingsadviseur (i.s.m. NIBE/SVV) Enterprise Risk Management Financieel Advies en Ondersteuning Management Control Ondernemersadvisering (i.s.m. ACE, Qredits en lectoraat Carem) Doorstroomminor i.s.m. UvA: Accountancy and Control 13

14 4 Contactgegevens 4.1 Adres Bezoekadres Hogeschool van Amsterdam Domein Economie en Management Fraijlemaborg CV Amsterdam (020) Postadres Hogeschool van Amsterdam T.a.v. (naam afdeling en/of persoon) Postbus BA Amsterdam Website 4.2 Servicepunt Voor vragen die te maken hebben met onderwijs, administratie en voorzieningen kun je terecht bij het Servicepunt. Voor een vraag over jouw rooster of HvA-ID bijvoorbeeld. Of om je collegekaart te activeren. Het Servicepunt is te vinden in het Atrium op de eerste etage. Bij het Servicepunt kun je face to face vragen stellen en zaken regelen. Regel je je zaken liever online? Het is heel gemakkelijk om online, via MijnHvApp en de A-Z-lijsten informatie op te zoeken over je opleiding of de HvA. Dat kan via het Digitaal Servicepunt in de A-Z lijst op DLWO of via hva.nl/digitaalservicepunt. 4.3 Bibliotheek De bibliotheek vind je op de begane grond. Openingstijden Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Zaterdag uur Contact Telefoon: (020) Website: Computerwerkplekken Naast het raadplegen van allerlei materiaal, kun je prima studeren in de bibliotheek. Er zijn computerwerkplekken en er staat een aantal printers (ook een kleurenprinter). Catalogus Je vindt alle informatiematerialen het snelst en eenvoudigst via de computercatalogus. De volgende fysieke materialen zijn aanwezig in de bibliotheek: 14

15 boeken; tijdschriften; scripties. Digitale bibliotheek Op de website tref je per domein een portaal aan, waaronder het portaal Economie en Management. Een portaal is de toegangspoort tot jouw studie. Het geeft handige tips, belangrijke informatie en toegang tot de elektronische informatiebronnen. Tijdens je studie zullen de elektronische bronnen steeds belangrijker worden bij het maken van opdrachten. Het zoeken daarnaar is niet altijd eenvoudig en verschilt sterk per bron. Daarom verzorgt de bibliotheek instructies in overleg met jouw docenten. Ook besteden we in de vakken Professionele Ontwikkeling 2 en 3 aandacht aan het zoeken naar bronnen en in databases. Gebruik van de bibliotheek vanuit huis Vanaf elke willekeurige plek kun je gebruik maken van alle faciliteiten van de bibliotheek. Zo kun je boeken reserveren en verlengen op de website van de bibliotheek. Ook kun je thuis gebruik maken van bijvoorbeeld de databanken. 15

16 5 Roosters Per blok krijg je een nieuw rooster. De dagen waarop je onderwijs hebt, verschillen per blok. Het rooster vind je op MijnHvApp (zie paragraaf 6.7) en de website Het rooster bekijken via de website gaat als volgt: - Ga naar het kopje Rooster toevoegen. - Vul jouw klas in en klik vervolgens op Roosters toevoegen. Controleer elke week, of liever nog elke dag de laatste versie van het rooster, omdat dit nog kan veranderen. Controleer ook dagelijks op MijnHvApp of op DLWO de headlines en de docenten die afwezig zijn. Deze lestijden worden gehanteerd: lesnummering lestijd uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur 16

17 6 Praktische zaken 6.1 Inschrijving en collegekaart Om je aanmelding om te kunnen zetten in een inschrijving moet je ervoor zorgen dat alle administratieve zaken tijdig zijn geregeld. Via Studielink ontvang je een brief met daarin vermeld welke documenten je nog op moet sturen naar de HvA. Voor het begin van de opleiding moet het Studenten Service Centrum (SSC) in het bezit zijn van: een recente pasfoto; een kopie van je diploma en een kopie van je cijferlijst van je vooropleiding; een kopie van je geldige paspoort of geldige identiteitskaart (voor- en achterzijde, geen rijbewijs); indien van toepassing een kopie van je geldige verblijfsvergunning (voor- en achterzijde). Zorg ook dat je vóór de start van de opleiding de betaling van het collegegeld hebt geregeld. Pas hierna wordt je collegekaart naar je correspondentieadres verstuurd. Heb je aan deze voorwaarden niet of niet tijdig voldaan, dan stagneert je inschrijving en kunnen wij je niet als student inschrijven. Als de inschrijving compleet is en het collegegeld is ontvangen, dan wordt de collegekaart door de HvA naar je correspondentieadres gestuurd. Met deze kaart kun je je in het gebouw desgevraagd identificeren. Je hebt deze kaart ook nodig om deel te kunnen nemen aan tentamens. Ook consumpties in automaten, kopieën en prints betaal je met je collegekaart. Om het tegoed van de collegekaart op te laden ga je naar 6.2 Studentnummer en SIS-nummer Iedere student krijgt een persoonlijk studentnummer: het SIS-nummer. Als je al eerder bij de HvA hebt gestudeerd, dan behoud je je oude studentnummer. Je SIS-nummer staat ook op je collegekaart. Je hebt het nodig bij het maken van een tentamen en bij correspondentie met docenten en medewerkers van de HvA. 6.3 Inloggen computers en intranet Van het Servicepunt krijg je een brief thuisgestuurd met daarin je HvA-account. Dat is je persoonlijke inlogaccount. Jouw HvA-account bestaat uit een aantal letters gevolgd door een aantal cijfers. Met vragen over je account kun je terecht bij het Servicepunt in het atrium op de eerste etage, of bij het Digitaal Servicepunt (in de A-Z lijst op DLWO of via hva.nl/digitaalservicepunt). Met je HvA-account kun je inloggen op alle computers op de Fraijlemaborg. Persoonlijke documenten kun je op de W-schijf van het HvA-netwerk opslaan, zodat je deze op elke HvA-computer kunt openen. Thuis kun je inloggen op de W-schijf via: https://files.hva.nl. 6.4 HvA-mail Alle medewerkers en studenten van de HvA maken gebruik van het programma HvA-mail. Het programma is zowel op de HvA als thuis te openen via: Je ziet de inlogpagina van Outlook Live; dit is een speciale Outlook Live voor de HvA. Je logt in met je HvA-account gevolgd (bijvoorbeeld Bekijk deze mail minimaal eens per dag of zorg er voor dat de s worden doorgestuurd naar je privé adres. Je mailbox heeft een beperkte opslagcapaciteit. Zorg ervoor dat je mailbox niet helemaal vol raakt, zodat je mails kunt blijven ontvangen. We raden je aan om in je HvA-mail een automatische afzender in te stellen. Zorg ervoor dat onderaan elke die je stuurt, automatisch wordt opgenomen: jouw naam; 17

18 studentnummer (dat is het SIS-nummer); studierichting en groep; adres en mobiel nummer. Docenten weten dan direct van wie de afkomstig is en kunnen daardoor adequater reageren. Gebruik in je correspondentie met de school altijd je HvA-account en niet je privé-account. Begin een aan een medewerker van de HvA altijd met een zakelijke aanhef ( Geachte heer/mevrouw... of Beste heer/mevrouw... ) en eindig met een zakelijke afsluiting (bijvoorbeeld Met vriendelijke groet ). 6.5 Studenten Informatie Systeem (SIS) In het Studenten Informatie Systeem (SIS) staat alles wat met je studie te maken heeft, zoals je studievereisten en je resultaten. Je gebruikt SIS om je in te schrijven voor vakken, minoren en tentamens, om te zien in welke lesgroepen je ingedeeld bent, maar ook voor een diploma-aanvraag. 6.6 DLWO DLWO is de naam van ons intranet (het is een afkorting van Digitale Leer- en WerkOmgeving). Het is erg belangrijk dat je dagelijks op DLWO kijkt, omdat roosterwijzigingen, ziekmeldingen van docenten en nieuwsberichten er allemaal op staan. Deze informatie is ook beschikbaar via MijnHvApp (zie hieronder). Het adres van DLWO is Je logt in met je HvA-ID en wachtwoord. DLWO wordt gevuld met actueel lesmateriaal. Vanaf de eerste lesweek zijn alle documenten definitief. Als je problemen ondervindt met inloggen, kun je contact opnemen met het Servicepunt op de eerste etage (of via hva.nl/digitaalservicepunt). 6.7 MijnHvApp Wil je je roosters, studieresultaten en het nieuws over je studie checken? Download dan de MijnHvApp. De app is gratis beschikbaar in de App Store (Apple/IOS) en Play Store (Google/Android), voor gebruik op je telefoon en tablet. 6.8 Draadloos internet Zorg dat je goed bent voorbereid, voordat je aan de opleiding begint. Je hebt in ieder geval een goede agenda en een collegeblok nodig. Zorg ook zelf voor je schrijfwaren. Om aan je projecten te kunnen werken, is het belangrijk om je eigen laptop mee te nemen naar de lessen. In het hele gebouw is een draadloze internetverbinding aanwezig, waarop je kunt inloggen nadat je de software daarvoor hebt geïnstalleerd. Hoe dit werkt, vind je terug op de site: 6.9 Bereikbaarheid docenten De meeste docenten hebben postvakken (te vinden op de eerste etage) en zijn ook altijd via de HvA-mail bereikbaar. Ook kun je in het rooster van je docent kijken op de roostersite van de HvA. Op die manier kun je een docenten voor of na hun lessen benaderen. De docentenkamers bevinden zich op de tweede etage, aan de even kant. Docenten die afwezig (ziek) zijn, staan vermeld bij de absenten op DLWO home en op MijnHvApp. Interne telefoonnummers, kamernummers en adressen van docenten zijn te vinden in het adresboek van de HvA (https://adresboek.hva.nl). 18

19 6.10 Studiehandleiding Voor elk studieonderdeel waarvoor je studiepunten kunt halen, is een studiehandleiding beschikbaar. Deze vind je bij het betreffende vak ( studiedeel ) op DLWO. In de studiehandleiding staat een beschrijving van het vak, de plaats van het vak in de opleiding en aan welke doelen je bij het vak werkt. Tevens vind je er het aantal studiebelastinguren (SBU) dat voor het vak staat, de literatuur die je nodig hebt, de gebruikte werkvormen en informatie over de toets. Lees altijd voor het begin van een nieuw vak de betreffende studiehandleiding door Onderwijs- en examenregeling (OER) Een belangrijk en officieel document is de onderwijs- en examenregeling (OER). Hierin vind je alle regelingen die gelden voor vrijstellingen, onderwijsprogramma s, overgangsregelingen, examens en getuigschriften, toetsen en beoordelingen en de examencommissie. Ook staan de BAS-criteria ( BAS is het bindend afwijzend studieadvies) duidelijk omschreven. Je vindt de OER op DLWO Gedragsregels Wij streven een omgeving na waarin allen, studenten en medewerkers, zich thuis voelen; dat betekent dat wij er vanuit gaan dat je respect hebt voor elkaar en netjes omgaat met de faciliteiten die het gebouw biedt. Wat verwachten we van jou: Kom voorbereid naar de les en wees op tijd. Check regelmatig je HvA-mail en zorg ervoor dat de mailbox niet te vol raakt. Bekijk regelmatig de mededelingen op DLWO of op MijnHvApp. Bij problemen met medestudenten, docenten of cijfers: Probeer altijd eerst het probleem zelf op te lossen of met de direct betrokkenen te praten voordat je het hoger op zoekt. Dat voorkomt onnodige belasting van coaches en de studieadviseur en levert vaak toch meer voldoening op. Voor het toezenden van belangrijke documenten is het essentieel dat het woonadres correct is en dat we voor eventuele calamiteiten het juiste telefoonnummer van je hebben. Zorg er dus voor dat je eventuele wijzigingen in je adres of bereikbaarheid altijd direct via Studielink doorgeeft. We vragen je zorgvuldig en doelmatig om te gaan met materialen en apparatuur van de HvA, zoals telefoons, computers, nationale en internationale dataverbindingen en audiovisuele apparatuur, en deze alleen voor het doel te gebruiken waarvoor ze aan jou ter beschikking zijn gesteld: ondersteuning ten behoeve van studie en/of werk in relatie tot de hogeschool. Fotograferen en filmen in de gebouwen en op de terreinen door studenten en werknemers van de hogeschool is toegestaan, mits de beeldopnamen voor eigen gebruik of onderwijsdoeleinden zijn bestemd. De hogeschool kan (beeld)materiaal, waarvoor geen toestemming is gevraagd of verkregen of dat voor een ander doel dan hiervoor bedoeld is bestemd, in beslag nemen en het gebruik ervan verbieden. Je dient bij het gebruik van social media en blogs te beseffen dat dit openbare of bijna volledig openbare communicatiemiddelen zijn, dat geplaatste content niet of moeilijk is te wissen, snel een eigen leven gaat leiden en verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee brengt. Tijdens colleges en andere onderwijsactiviteiten dient de mobiele telefoon te zijn uitgeschakeld of in ieder geval het geluid. Het voeren van telefoongesprekken en het sturen en ontvangen van elektronische tekstberichten tijdens de colleges of andere onderwijsactiviteiten waar andere studenten en medewerkers aan deelnemen, is niet toegestaan. Voor het gebruik of uitschakelen van andere (mobiele) elektronica (waaronder smartphone, tabletcomputers zoals ipads) dien je de aanwijzingen van de docent op te volgen. Wat kun je van ons verwachten: Docenten reageren in de regel binnen 3 werkdagen op hun . Docenten laten het (indien mogelijk) tijdig weten als de les niet doorgaat. Docenten publiceren cijfers binnen 15 werkdagen na de toetsdatum, daarbij wordt rekening gehouden met de herkansingsmogelijkheid (zie OER). Docenten geven mondeling of schriftelijk feedback op gemaakt werk binnen de daarvoor gestelde termijn, of bieden daar de mogelijkheid toe. 19

20 Voor verdere informatie verwijzen we naar de Huisregels van de Hogeschool van Amsterdam, het Studentenstatuut, het Reglement Gedragscode en de Regeling Ongewenst gedrag (https://beleid.mijnhva.nl/nl/paginas/default.aspx). 7 Toetsen en studiepunten 7.1 Toetsen Je krijgt in je studie te maken met verschillende toetsvormen. Per theorievak heb je per jaar twee reguliere toetsen, waarvan de eerste voor 40% telt en de tweede voor 60%, en één herkansing (100%). Voor projecten en de onderwijseenheid Professionele Ontwikkeling 1 t/m 3 gelden andere regels. Deze staan op DLWO (studiedelen). Reguliere toetsen worden alleen aangeboden in het blok waarin het vak is gegeven. De herkansingen van blok 1 (met uitzondering van KMT en Recht) zijn gepland in week 10 van blok 2 (25 januari 29 januari), de herkansingen van blok 2, inclusief KMT en Recht uit blok 1, zijn in de voorjaarsvakantie: week 5 van blok 3 (29 februari 4 maart). De herkansingen van blok 3 en 4 zijn gepland in week 10 (20 26 juni) en 11 (27 juni 3 juli) van blok 4. Houd hier met het plannen van je vakantie rekening mee! 7.2 Inschrijven voor een toets Voor iedere eerste toetskans ben je in het eerste jaar automatisch ingeschreven. Je hoeft hier niets voor te doen. Mocht je een onderwijseenheid niet halen, dan moet je je inschrijven voor de herkansing. Je hebt recht op één herkansing per onderwijseenheid (over de gehele lesstof) per studiejaar. Op DLWO staan het toetsrooster, de regels die gelden rondom het maken van toetsen en de herkansingsregeling. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze regels. Tijdens de toetsperiode worden de lokalen waar de toetsen worden afgenomen bekend gemaakt op DLWO. Ook hangen de overzichten per dag bij de liften en in de centrale hal. 7.3 Hulpmiddelen bij toetsen Bij schriftelijke toetsen mag je geen hulpmiddelen anders dan schrijfgerei gebruiken, tenzij op het voorblad uitdrukkelijk is aangegeven wat wel is toegestaan (bv. een (grafische) rekenmachine, tabellenboekje, enzovoorts). Telefoons, tablets en vertaalcomputers zijn in ieder geval verboden om op tafel te hebben en moeten worden uitgeschakeld en weggeborgen. Vraag bij twijfel de docent / surveillant voorafgaand aan de toets wat er wordt toegestaan. 7.4 Toetsinzage / feedbackmoment Na afloop van de toetsperiode is er de mogelijkheid om je toetsen in te zien. De docent biedt hiervoor een centraal moment aan, of stelt je in de gelegenheid een individuele afspraak met hem of haar te maken. 7.5 Taal: Nederlands en Engels De Nederlandse en Engelse taal krijgen veel aandacht tijdens je studie aan de HvA. Daarom is een licentie bij Hogeschooltaal essentieel. Hogeschooltaal is een online studieomgeving ter ondersteuning van je taalvaardigheid. Je kunt tijdens je hele studie gebruik maken van Hogeschooltaal: een licentie is vijf jaar geldig. De methode, de toetsen en de oefeningen hebben zich de afgelopen jaren ruim bewezen in de praktijk van het hoger onderwijs. Je schaft de 20

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 VWO Bedrijfseconomie, jaar 1

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 VWO Bedrijfseconomie, jaar 1 Introductiegids Studiejaar 2015-2016 VWO Bedrijfseconomie, jaar 1 2 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Bedrijfseconomie 6 2.1 Profiel van een bedrijfseconoom 6 2.2 Waar leiden we voor op? 6 2.3 Functies van afgestudeerden

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 3-JARIG TRAJECT DE ONDERZOEKENDE FINANCIAL PROFESSIONAL

BEDRIJFSECONOMIE 3-JARIG TRAJECT DE ONDERZOEKENDE FINANCIAL PROFESSIONAL BEDRIJFSECONOMIE 3-JARIG TRAJECT DE ONDERZOEKENDE FINANCIAL PROFESSIONAL 2017-2018 1 PROGRAMMA Jouw profiel Waarom het 3-jarig traject? Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE

BEDRIJFSECONOMIE BEDRIJFSECONOMIE 2017-2018 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt Bedrijfseconomie? Toelatingseisen

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES (BSA) voor studenten Pedagogische Wetenschappen 2014-2015

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES (BSA) voor studenten Pedagogische Wetenschappen 2014-2015 Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES (BSA) voor studenten Pedagogische Wetenschappen 2014-2015 Inleiding Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2014 voor de eerste keer ingeschreven

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF 2017-2018 1 PROGRAMMA Wat kun je met Financial Services Management (FSM)? Jouw profiel Competenties / beroepstaken Opbouw

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Informatiebrief Start semester 2 2013 2014

Informatiebrief Start semester 2 2013 2014 Plak hier de sticker over de lijnen heen Informatiebrief Start semester 2 2013 2014 Informatie voor alle studenten die starten in de propedeuse van het instituut Financieel Management (ifm) Accountancy

Nadere informatie

Introductieweek (Detoxweken) en HOI

Introductieweek (Detoxweken) en HOI Veel gestelde vragen (FAQ) Contactgegevens HBS Front Office Deventer Email: hbsfrontoffice@saxion.nl Phone: +31 (0)570 603400 Introductieweek (Detoxweken) en HOI 1. Wanneer is de introductie? De opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 Inhoud Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 1 MBO, HBO of universiteit 19 MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs 20 Toelating 20 Locatie 21 HBO:

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten STUDIEBOEKJE Externe Universiteiten 2016-2017 1 2 EBC 2016-2017 Lieve Eerstejaars, Voor jullie ligt het Studieboekje voor: Externe universiteiten Voor al jullie vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht!

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Accountancy 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Informatiebrief Start semester 2 2013 2014

Informatiebrief Start semester 2 2013 2014 Plak hier de sticker over de lijnen heen Informatiebrief Start semester 2 2013 2014 Informatie voor alle studenten die starten in de propedeuse van het instituut Financieel Management (ifm) Accountancy

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Informatiebrief Start semester 1 2013 2014

Informatiebrief Start semester 1 2013 2014 Plak hier de sticker over de lijnen heen Informatiebrief Start semester 1 2013 2014 Informatie voor alle studenten die starten in de propedeuse van het instituut Financieel Management (ifm) Accountancy

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Studiehandleiding Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk januari 2010 2 e druk, augustus 2011 001204040 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL.

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Kenmerk: 31 januari 2015 Inhoud presentatie Even voorstellen Hoe ziet de opleiding eruit? Waarvoor leidt de opleiding Bedrijfskunde MER op? Wat maakt de opleiding Bedrijfskunde

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda Ingangsdatum: 1 september 2014 De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling van NHTV. Status

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

Handleiding Magister 6

Handleiding Magister 6 Handleiding Magister 6 voor leerlingen De Amsterdamsche School schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding 1 Inloggen Magister 6 2 Onderdeel: Het Vandaag scherm 3 Onderdeel: Agenda 4 Onderdeel: Cijfers 5 Onderdeel:

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

FISCAAL RECHT EN ECONOMIE 2016-2017

FISCAAL RECHT EN ECONOMIE 2016-2017 FISCAAL RECHT EN ECONOMIE 2016-2017 1 PROGRAMMA Fiscaal Recht en Economie (FRE) aan de HvA Waarom FRE aan de HvA Je profiel Studieprogramma Studievereniging Triple Tax Wat kun je met FRE? Verschil diverse

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntietoets 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Digitale Media en Creatieve Industrie september 2014 Deficiëntietoets Management & Organisatie 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les?

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Veel gestelde vragen Versie 11 mei 2017 1. Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Onderstaand vind je de lesdagen per opleiding en leerjaar. Let wel; dit betreft het studiejaar

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Procedurebeschrijving verzoekschriften niet in usis voor medewerkers

Procedurebeschrijving verzoekschriften niet in usis voor medewerkers Procedurebeschrijving verzoekschriften niet in usis voor medewerkers Inhoudsopgave Algemeen... 1 Verzoek tot goedkeuring keuzeruimte Bachelor (30 EC)... 2 Goedkeuring stage... 4 Verzoek tot afwijking van

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: 34401 80065 variant: voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

SIS - Instructie voor studenten versie 0.5 / 27-06-2012

SIS - Instructie voor studenten versie 0.5 / 27-06-2012 SIS - Instructie voor studenten versie 0.5 / 27-06-2012 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Algemeen... 3 2.1 SIS-jargon... 3 2.2 Inloggen en SIS... 3 3 Studentencentrum... 4 4 Mijn studiegegevens... 6 4.1 mijn

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Postbus 4200 230 AC Leiderdorp Amsterdam, december 2008 Geachte studenten HBO SPD Bedrijfsadministratie Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Namens de opleiders HBO SPD

Nadere informatie

CREATING TOMORROW. Open dag Commerciële economie 12 maart 2016

CREATING TOMORROW. Open dag Commerciële economie 12 maart 2016 CREATING TOMORROW Open dag Commerciële economie 12 maart 2016. WAT IS COMMERCIËLE ECONOMIE? 2 WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ? Bedrijfskundige opleidingen Extravert Commerciële Economie Binnen Buiten Financiële

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Intakeformulier studeren met topsport

Intakeformulier studeren met topsport Intakeformulier studeren met topsport 2011/2012 Colofon ons kenmerk datum Juli 2011 Mevr. J.I.P.M Stikkers versie 2011 status Definitief pagina 2 van 7 Intakeformulier studeren met topsport Studentendecaan:

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2017 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2016 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE PROGRAMMA DAGJE PROEFSTUDEREN DAGJE PROEFSTUDEREN 12.30 12.45 uur: welkom door Prof. dr. Henri L.F. de Groot 12.45 13.45 uur: hoorcollege door Prof. dr. P.W.J Verlegh 14.00

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

Nee. Alle studenten die een vak voor de allereerste keer volgen, worden automatisch door ons ingeschreven voor hun tentamens.

Nee. Alle studenten die een vak voor de allereerste keer volgen, worden automatisch door ons ingeschreven voor hun tentamens. VEELGESTELDE VRAGEN Hoe weet ik welke tentamens ik moet maken? In SIS staan al je vakken onder je studievereisten. Als je in je studievereisten een vak aanklikt, opent dit een detailoverzicht, waar je

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking. www.windesheimflevoland.nl. Windesheim Flevoland 1

Studeren met een functiebeperking. www.windesheimflevoland.nl. Windesheim Flevoland 1 Studeren met een functiebeperking www.windesheimflevoland.nl Windesheim Flevoland 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding pag. 3 Studentendecaan pag. 4 Rechten en plichten geregeld pag. 6 Voorzieningen en

Nadere informatie