Introductiegids. Studiejaar Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1"

Transcriptie

1 Introductiegids Studiejaar Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1

2 2

3 3

4 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Bedrijfseconomie Profiel van een bedrijfseconoom Waar leiden we voor op? Functies van afgestudeerden Opbouw onderwijs Werkgebieden Beroepsvorming 8 3 Opbouw van het programma Basistoetsen en bijspijkerprogramma Het eerste jaar (propedeuse) Schematisch overzicht jaar Jaarplanning jaar Het tweede jaar Het derde en vierde jaar 13 4 Contactgegevens Adres Servicepunt Bibliotheek 14 5 Roosters 16 6 Praktische zaken Inschrijving en collegekaart Studentnummer en SIS-nummer Inloggen computers en intranet HvA-mail Studenten Informatie Systeem (SIS) DLWO MijnHvApp Draadloos internet Bereikbaarheid docenten Studiehandleiding Onderwijs- en examenregeling (OER) Gedragsregels 19 7 Toetsen en studiepunten Toetsen Inschrijven voor een toets Hulpmiddelen bij toetsen Toetsinzage / feedbackmoment Taal: Nederlands en Engels Taalbeleid SIS en cijferadministratie Examencommissie Vrijstelling Bindend studieadvies (BSA) 22 8 Kwaliteit, begeleiding, overstappen, stoppen Opleidingscommissie Studievereniging 22 4

5 8.3 Fondsen Stoppen of overstappen Studium Excellentieprogramma Coach Studieadviseurs Jaarcoördinatoren Decaan Maatjesproject Stages en Afstudeeropdrachten 25 9 Studieboeken en literatuurlijst Bestelprocedure studieboeken Bestelprocedure readers Goedkopere hardware en software Overzicht onderwijseenheden Vakcoördinatoren Spiegelen 27 Marketing & Organisatie 28 Inleiding Bedrijfseconomie 30 Recht 32 Professionele Ontwikkeling 1 34 Algemene Economie 36 Bedrijfsadministratie 1 38 Kwantitatieve Methoden en Technieken 40 Project Business Game 42 Professionele Ontwikkeling 2 43 Sport 1 45 Management Accounting 46 Bedrijfsadministratie 2 48 BIV-AO / Operations Management 50 Professionele Ontwikkeling 3 52 Financieel Management 1 54 Informatiemanagement 56 Project Ondernemingsplan MKB 58 Professionele Ontwikkeling 4 59 Sport

6 1 Inleiding Dit is de introductiegids voor de propedeuse van de opleiding Bedrijfseconomie (BE). In deze gids vind je alle informatie over de opleiding bedrijfseconomie, zoals de informatie over roosters, begeleiding tijdens je studie en toetsing, maar ook praktische informatie over de Fraijlemaborg. De gids geeft ook informatie over de doelen van de opleiding en de onderwijseenheden die in het eerste jaar van de opleiding BE worden aangeboden. Je eerste kennismaking met BE was waarschijnlijk tijdens de Studiekeuzecheck. In de eerste studieweek van je eerste jaar maak je, tijdens de kennismakingsdagen, kennis met medestudenten, de docenten, de opleiding BE, het domein Economie & Management (DEM) en het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid. Ook maak je een aantal toetsen. De kennismakingsdagen bestaan voor een deel uit buitenactiviteiten en voor een deel uit activiteiten op de Fraijlemaborg zelf. Wij doen ons best om je een goed programma en een stimulerende leeromgeving te bieden. Mocht je ergens tegenaan lopen, een probleem of een vraag willen voorleggen, zet je dan actief in en laat het ons weten. Stap naar de docent als het gaat om problemen rond vakken of projecten; ga naar je coach als je vragen hebt over bijvoorbeeld het indelen van de studietijd of problemen in je klas; maak een afspraak met de studieadviseur als je vragen hebt over onder meer studievoortgang en vrijstellingen en ga naar de studentendecaan met vragen van persoonlijke aard, zoals familieomstandigheden, of over de studiefinanciering. Wij wensen je een plezierige studietijd toe bij de opleiding BE. Namens het docententeam Bedrijfseconomie, Arjen van den Akker, opleidingsmanager Bedrijfseconomie Kamer: Gerard Dukker, opleidingsmanager Bedrijfseconomie Kamer:

7 2 Bedrijfseconomie 2.1 Profiel van een bedrijfseconoom Als bedrijfseconoom heb je een aantal eigenschappen. Die eigenschappen zijn: je bent accuraat; je bent goed met cijfers; je beschikt over een kritisch vermogen; je hebt een onderzoekende houding; je bent innovatief en ondernemend; je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Het komt er dus op neer dat je een vanzelfsprekende interesse hebt in de financieel-economische aspecten en de interne processen van een bedrijf. 2.2 Waar leiden we voor op? De opleiding bedrijfseconomie leidt studenten op tot financieel-economisch deskundigen ten behoeve van de bedrijfsvoering van organisaties. Deze deskundigen houden zich bezig met het vastleggen, analyseren en beoordelen van bedrijfseconomische informatie die gericht is op de interne besluitvorming. Het beroep en de beroepsregels veranderen regelmatig; daarom wordt van bedrijfseconomen verwacht dat ze zelfstandig hun kennis en vaardigheden op peil houden. De beroepspraktijk vraagt steeds meer van bedrijfseconomen dat ze ethisch kunnen handelen, gevoel hebben voor compliance en corporate governance (goed bestuur) en vooral een "rechte rug" kunnen laten zien. De beginnend beroepsbeoefenaar wordt gezien als gesprekspartner en daarom is het belangrijk dat hij/zij niet alleen beschikt over bedrijfseconomische kennis, maar ook over organisatiegevoel. 2.3 Functies van afgestudeerden In de onderstaande tabel staan de meest voorkomende functies waarvoor de opleiding opleidt. Functies van studenten BE na afstuderen Assistent controller Controller Risk manager Financieel medewerker Administrateur Accountmanager Bron: HBO Monitor, 2014 Assistent-accountant Accountant Eigenaar / eigen ondernemer Trainee (Bedrijfseconomisch) stafmedewerker Consultant 2.4 Opbouw onderwijs Het onderwijs is opgebouwd uit 2 componenten: werkgebieden en beroepsvorming Werkgebieden De opleiding Bedrijfseconomie onderscheidt, samengevat, de volgende werkgebieden: 1. Strategie: identificeren, beoordelen en beheersen van organisatierisico's; 2. Controlling: inrichten en onderhouden van de planning & control-cyclus, gericht op de beheersing van een organisatie; 7

8 3. Accounting: opstellen van financieel economische informatie voor besluitvorming en verantwoording; 4. Operations Management: selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van (geautomatiseerde) informatiesystemen (financieel en niet-financieel), gericht op de sturing van de primaire processen. Om je als beginnend bedrijfseconoom de gelegenheid te geven de geleerde kennis toe te passen, zijn in de werkgebieden beroepsproducten gedefinieerd. Deze beroepsproducten zijn producten die bedrijfseconomen in de praktijk opleveren. Hieronder staat een overzicht van de beroepsproducten, die je in de opleiding leert maken. Strategie Controlling Accounting Operations management Jaarrekening MKB Jaarplan Risicoanalyse organisatie Financiële administratie Interne financiële Planning & controlcyclus Risicoanalyse Management rapportages financiële markten Informatie Systeem Adviesrapport Prestatiemeetsysteem Auditrapportage AO-handboek Ondernemingsplan Masterbudget Werkkapitaalbeheer Beroepsvorming (onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie) Onderzoeksrapportages Beroepsvorming Het is niet alleen belangrijk dat je over brede bedrijfseconomische kennis beschikt, maar ook dat je goed met anderen in een organisatie kunt samenwerken. Verder is het van belang dat je kunt voorzien in de juiste informatie voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Dat kan het bedrijf zijn, de medewerkers van het bedrijf, de externe accountant of bijvoorbeeld de bank en/of andere kredietverstrekkers. Daarom is het belangrijk dat je leert hoe je je goed kunt inleven in een bepaalde situatie. Naast jouw inhoudelijke ontwikkeling op de vier gedefinieerde werkgebieden wordt er daarom aandacht besteed aan beroepsvorming (persoons- en beroepsgerichte vaardigheden), zoals onderzoeksvaardigheden, communicatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Bij de beroepsvorming gaat het om: Onderzoekend vermogen. Om onderzoekend vermogen te ontwikkelen, krijg je in de opleiding opdrachten om te leren onderzoek te doen. Aan het einde van de opleiding kun je zelfstandig een onderzoek uitvoeren, gericht op besluitvorming, conform de regels die gesteld worden aan het uitvoeren van onderzoek en de verslaglegging daarvan. Professioneel vakmanschap. Om professioneel vakmanschap te ontwikkelen, stel je in de opleiding plannen en notities op, voer je overleg, en presenteer je schriftelijk en mondeling adviezen en besluiten. Hierbij wordt een beroep gedaan op je vermogen tot samenwerken. Daarnaast leer je om effectief te communiceren in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels. Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie (verantwoord handelen). Als afgestudeerd bedrijfseconoom weet je welke ontwikkelingen in de samenleving belangrijk zijn voor je vak en voor je (professionele) leven. Je moet relaties kunnen leggen met maatschappelijke en ethische vraagstukken en over voldoende culturele bagage beschikken. Het vak ethiek gaat over de vraag of een handelswijze moreel juist en verstandig is. 8

9 3 Opbouw van het programma 3.1 Basistoetsen en bijspijkerprogramma Tijdens de introductiedagen maak je drie basistoetsen (rekenvaardigheid, Nederlands en Engels) die vaststellen of je kennis en vaardigheden op deze gebieden voldoende zijn om de studie met succes te volgen. Het halen van de toetsen Nederlands en Engels is een voorwaarde om je studiepunten voor het vak Professionele Ontwikkeling 2 toegekend te krijgen. Als je de toets rekenvaardigheid met een voldoende afsluit, krijg je bonuspunten voor het vak KMT. Haal je de toetsen niet, dan zijn er voor iedere toets nog twee herkansingen in het eerste semester. Het bijspijkerprogramma biedt je de mogelijkheid om het tekort in je kennis op deze gebieden weg te werken. Dat kan op de volgende manieren. Rekenvaardigheid: bijlessen in blok 1 Nederlands: zelfstudie via hogeschooltaal.nl in blok 1; bijspijkerlessen in blok 2. Engels: zelfstudie via hogeschooltaal.nl in blok 1; bijspijkerlessen in blok 2. Inschrijving voor de bijspijkerlessen gebeurt op volgorde van aanmelding, volgens het principe vol is vol. Als je je voor de bijlessen hebt aangemeld, ben je verplicht deze te volgen. 3.2 Het eerste jaar (propedeuse) Het eerste jaar van de opleiding geeft een goede indruk van wat je te wachten staat in de hele opleiding. Je krijgt een aantal inleidende vakken en twee projecten, waarin je de geleerde stof moet toepassen. Hierna staat een schema van het eerste jaar met de vakken en studiepunten, en een overzicht van de weken in jaar 1. Er geldt soms een aanwezigheidsplicht; je bent dan verplicht alle colleges te volgen. Wanneer er geen aanwezigheidsplicht is, bepaal je in principe zelf of je de colleges volgt. Uiteraard is het voor een goed verloop van je studie noodzakelijk dat je bij de colleges aanwezig bent. In elk semester kun je 30 studiepunten (EC) behalen. In totaal moet je 60 studiepunten halen om de propedeuse te behalen. Om aan het eind van het jaar over te mogen naar het tweede jaar moet je minimaal 50 studiepunten hebben behaald. Hoe dit precies zit, lees je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER); deze vind je op de DLWO van de examencommissie. (DLWO staat voor Digitale Leer- en WerkOmgeving. Zie paragraaf 6.6 voor meer informatie.) 9

10 3.3 Schematisch overzicht jaar 1 Semester 1: introductie in de bedrijfseconomie (totaal 30 EC) Algemene Economie (4 EC) Marketing & Organisatie (4 EC) Inleiding organisatiekunde Inleiding marketing Inleiding economische verschijnselen en ontwikkelingen op micro-, meso- en macroniveau Semester 2: ondernemingsplan (totaal 30 EC) Management Accounting (4 EC) Financieel Management 1 (4 EC) Theoretische kennis en modellen m.b.t. intern financieel beleid Financiële rekenkunde Investeringsselectiemethoden Inleiding Bedrijfseconomie (4 EC) Inleiding kosten Inleiding financiering Inleiding verslaglegging Bedrijfsadministratie 1 (3 EC) Basiskennis boekhouden: inleiding administratie van bedrijven Opstellen van financiële overzichten Bedrijfsadministratie 2 (3 EC) Verdieping boekhouden met Exact online Informatiemanagement (3 EC) Het gebruik van Excel-spreadsheets Het gebruik van Access Recht (3 EC) Inleiding ondernemingsrecht Inleiding vermogensrecht Kwantitatieve Methoden en Technieken (3 EC) Economische toepassingen van wiskunde en statistiek met behulp van Excel BIV-AO/ Operations Management (3 EC) Procesbeheersing in een bedrijf: bestuurlijke informatieverzorging en supply chain management Professionele Ontwikkeling 1 (2 EC) Nederlands 1 Engels 1 Project Business Game (4 EC) Management game Professionele Ontwikkeling 2 (2 EC) Studievaardigheden Persoonlijke ontwikkeling Beroepsoriëntatie Professionele Ontwikkeling 3 (4 EC) Onderzoeksvaardigheden Nederlands 2 Engels 2 Project Ondernemingsplan MKB (5 EC) Ondernemingsplan Professionele Ontwikkeling 4 (3 EC) Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie Basiskennis psychologie, sociale psychologie en sociologie en hun toepassing op de beroepsethiek Sport 1 (1 EC) Sport 2 (1 EC) Schematisch overzicht jaar 1 10

11 3.4 Jaarplanning jaar 1 Deze jaarplanning is onder voorbehoud van wijzigingen. 11

12 12

13 3.5 Het tweede jaar Het tweede jaar bouwt voort op de propedeuse. Je verdiept je verder in bedrijfseconomische vakken, zoals financial management, management accounting en externe verslaglegging. Ook zijn er projecten waarin je het geleerde moet toepassen. 3.6 Het derde en vierde jaar Het derde en het vierde jaar bieden een verdere verdieping in bedrijfseconomische vakken. In het derde jaar ga je op stage. In het vierde jaar volg je een minor. Aan het einde van de opleiding voer je een afstudeeropdracht uit. Stage en afstudeeropdracht De stage is een periode waarin je gaat meewerken bij een bedrijf. Daarnaast voer je op je stageplek zelfstandig een onderzoek uit. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren, maak je een plan van aanpak en volg je de terugkomdag(en) op school. De afstudeeropdracht is een periode waarin je zelfstandig een onderzoek uitvoert voor een bedrijf. Als het zo ver is dat je je stage of afstudeeropdracht kunt gaan voorbereiden, neem je tijdig contact op met de medewerker Studentzaken om een aanvraag- /goedkeuringsformulier in te vullen. Belangrijk is dat je niet zelf al afspraken maakt met docenten voor begeleiding of toezeggingen doet aan bedrijven voordat je van de medewerker Studentzaken hebt gehoord dat jouw aanvraag akkoord is en je een docentbegeleider toegewezen hebt gekregen. Van groot belang is ook dat je na toewijzing direct contact opneemt met de begeleider om afspraken te maken. Het is niet toegestaan aan je stage of afstudeeropdracht te beginnen als je niet aan de instapeisen hebt voldaan. Voor verdere details verwijzen we je naar de handleidingen. Minor In het vierde jaar heb je de mogelijkheid om een semester lang in te vullen met een verdieping of een verbreding van je studie of een vrije keuze ter omvang van 30 EC, de minor. De minor valt voor BE in het eerste semester van het vierde jaar. In het tweede studiejaar krijg je daarover informatie, zodat je je tijdig kunt oriënteren en een keuze kunt maken. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om, indien nodig, bij de examencommissie toestemming te vragen voor de minor die je wilt doen. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving. We bieden de volgende verdiepingsminoren aan (zie Beleggen Beleggingsadviseur (i.s.m. NIBE/SVV) Enterprise Risk Management Financieel Advies en Ondersteuning Management Control Ondernemersadvisering (i.s.m. ACE, Qredits en lectoraat Carem) Doorstroomminor i.s.m. UvA: Accountancy and Control 13

14 4 Contactgegevens 4.1 Adres Bezoekadres Hogeschool van Amsterdam Domein Economie en Management Fraijlemaborg CV Amsterdam (020) Postadres Hogeschool van Amsterdam T.a.v. (naam afdeling en/of persoon) Postbus BA Amsterdam Website 4.2 Servicepunt Voor vragen die te maken hebben met onderwijs, administratie en voorzieningen kun je terecht bij het Servicepunt. Voor een vraag over jouw rooster of HvA-ID bijvoorbeeld. Of om je collegekaart te activeren. Het Servicepunt is te vinden in het Atrium op de eerste etage. Bij het Servicepunt kun je face to face vragen stellen en zaken regelen. Regel je je zaken liever online? Het is heel gemakkelijk om online, via MijnHvApp en de A-Z-lijsten informatie op te zoeken over je opleiding of de HvA. Dat kan via het Digitaal Servicepunt in de A-Z lijst op DLWO of via hva.nl/digitaalservicepunt. 4.3 Bibliotheek De bibliotheek vind je op de begane grond. Openingstijden Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Zaterdag uur Contact Telefoon: (020) Website: Computerwerkplekken Naast het raadplegen van allerlei materiaal, kun je prima studeren in de bibliotheek. Er zijn computerwerkplekken en er staat een aantal printers (ook een kleurenprinter). Catalogus Je vindt alle informatiematerialen het snelst en eenvoudigst via de computercatalogus. De volgende fysieke materialen zijn aanwezig in de bibliotheek: 14

15 boeken; tijdschriften; scripties. Digitale bibliotheek Op de website tref je per domein een portaal aan, waaronder het portaal Economie en Management. Een portaal is de toegangspoort tot jouw studie. Het geeft handige tips, belangrijke informatie en toegang tot de elektronische informatiebronnen. Tijdens je studie zullen de elektronische bronnen steeds belangrijker worden bij het maken van opdrachten. Het zoeken daarnaar is niet altijd eenvoudig en verschilt sterk per bron. Daarom verzorgt de bibliotheek instructies in overleg met jouw docenten. Ook besteden we in de vakken Professionele Ontwikkeling 2 en 3 aandacht aan het zoeken naar bronnen en in databases. Gebruik van de bibliotheek vanuit huis Vanaf elke willekeurige plek kun je gebruik maken van alle faciliteiten van de bibliotheek. Zo kun je boeken reserveren en verlengen op de website van de bibliotheek. Ook kun je thuis gebruik maken van bijvoorbeeld de databanken. 15

16 5 Roosters Per blok krijg je een nieuw rooster. De dagen waarop je onderwijs hebt, verschillen per blok. Het rooster vind je op MijnHvApp (zie paragraaf 6.7) en de website Het rooster bekijken via de website gaat als volgt: - Ga naar het kopje Rooster toevoegen. - Vul jouw klas in en klik vervolgens op Roosters toevoegen. Controleer elke week, of liever nog elke dag de laatste versie van het rooster, omdat dit nog kan veranderen. Controleer ook dagelijks op MijnHvApp of op DLWO de headlines en de docenten die afwezig zijn. Deze lestijden worden gehanteerd: lesnummering lestijd uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur 16

17 6 Praktische zaken 6.1 Inschrijving en collegekaart Om je aanmelding om te kunnen zetten in een inschrijving moet je ervoor zorgen dat alle administratieve zaken tijdig zijn geregeld. Via Studielink ontvang je een brief met daarin vermeld welke documenten je nog op moet sturen naar de HvA. Voor het begin van de opleiding moet het Studenten Service Centrum (SSC) in het bezit zijn van: een recente pasfoto; een kopie van je diploma en een kopie van je cijferlijst van je vooropleiding; een kopie van je geldige paspoort of geldige identiteitskaart (voor- en achterzijde, geen rijbewijs); indien van toepassing een kopie van je geldige verblijfsvergunning (voor- en achterzijde). Zorg ook dat je vóór de start van de opleiding de betaling van het collegegeld hebt geregeld. Pas hierna wordt je collegekaart naar je correspondentieadres verstuurd. Heb je aan deze voorwaarden niet of niet tijdig voldaan, dan stagneert je inschrijving en kunnen wij je niet als student inschrijven. Als de inschrijving compleet is en het collegegeld is ontvangen, dan wordt de collegekaart door de HvA naar je correspondentieadres gestuurd. Met deze kaart kun je je in het gebouw desgevraagd identificeren. Je hebt deze kaart ook nodig om deel te kunnen nemen aan tentamens. Ook consumpties in automaten, kopieën en prints betaal je met je collegekaart. Om het tegoed van de collegekaart op te laden ga je naar 6.2 Studentnummer en SIS-nummer Iedere student krijgt een persoonlijk studentnummer: het SIS-nummer. Als je al eerder bij de HvA hebt gestudeerd, dan behoud je je oude studentnummer. Je SIS-nummer staat ook op je collegekaart. Je hebt het nodig bij het maken van een tentamen en bij correspondentie met docenten en medewerkers van de HvA. 6.3 Inloggen computers en intranet Van het Servicepunt krijg je een brief thuisgestuurd met daarin je HvA-account. Dat is je persoonlijke inlogaccount. Jouw HvA-account bestaat uit een aantal letters gevolgd door een aantal cijfers. Met vragen over je account kun je terecht bij het Servicepunt in het atrium op de eerste etage, of bij het Digitaal Servicepunt (in de A-Z lijst op DLWO of via hva.nl/digitaalservicepunt). Met je HvA-account kun je inloggen op alle computers op de Fraijlemaborg. Persoonlijke documenten kun je op de W-schijf van het HvA-netwerk opslaan, zodat je deze op elke HvA-computer kunt openen. Thuis kun je inloggen op de W-schijf via: https://files.hva.nl. 6.4 HvA-mail Alle medewerkers en studenten van de HvA maken gebruik van het programma HvA-mail. Het programma is zowel op de HvA als thuis te openen via: Je ziet de inlogpagina van Outlook Live; dit is een speciale Outlook Live voor de HvA. Je logt in met je HvA-account gevolgd (bijvoorbeeld Bekijk deze mail minimaal eens per dag of zorg er voor dat de s worden doorgestuurd naar je privé adres. Je mailbox heeft een beperkte opslagcapaciteit. Zorg ervoor dat je mailbox niet helemaal vol raakt, zodat je mails kunt blijven ontvangen. We raden je aan om in je HvA-mail een automatische afzender in te stellen. Zorg ervoor dat onderaan elke die je stuurt, automatisch wordt opgenomen: jouw naam; 17

18 studentnummer (dat is het SIS-nummer); studierichting en groep; adres en mobiel nummer. Docenten weten dan direct van wie de afkomstig is en kunnen daardoor adequater reageren. Gebruik in je correspondentie met de school altijd je HvA-account en niet je privé-account. Begin een aan een medewerker van de HvA altijd met een zakelijke aanhef ( Geachte heer/mevrouw... of Beste heer/mevrouw... ) en eindig met een zakelijke afsluiting (bijvoorbeeld Met vriendelijke groet ). 6.5 Studenten Informatie Systeem (SIS) In het Studenten Informatie Systeem (SIS) staat alles wat met je studie te maken heeft, zoals je studievereisten en je resultaten. Je gebruikt SIS om je in te schrijven voor vakken, minoren en tentamens, om te zien in welke lesgroepen je ingedeeld bent, maar ook voor een diploma-aanvraag. 6.6 DLWO DLWO is de naam van ons intranet (het is een afkorting van Digitale Leer- en WerkOmgeving). Het is erg belangrijk dat je dagelijks op DLWO kijkt, omdat roosterwijzigingen, ziekmeldingen van docenten en nieuwsberichten er allemaal op staan. Deze informatie is ook beschikbaar via MijnHvApp (zie hieronder). Het adres van DLWO is Je logt in met je HvA-ID en wachtwoord. DLWO wordt gevuld met actueel lesmateriaal. Vanaf de eerste lesweek zijn alle documenten definitief. Als je problemen ondervindt met inloggen, kun je contact opnemen met het Servicepunt op de eerste etage (of via hva.nl/digitaalservicepunt). 6.7 MijnHvApp Wil je je roosters, studieresultaten en het nieuws over je studie checken? Download dan de MijnHvApp. De app is gratis beschikbaar in de App Store (Apple/IOS) en Play Store (Google/Android), voor gebruik op je telefoon en tablet. 6.8 Draadloos internet Zorg dat je goed bent voorbereid, voordat je aan de opleiding begint. Je hebt in ieder geval een goede agenda en een collegeblok nodig. Zorg ook zelf voor je schrijfwaren. Om aan je projecten te kunnen werken, is het belangrijk om je eigen laptop mee te nemen naar de lessen. In het hele gebouw is een draadloze internetverbinding aanwezig, waarop je kunt inloggen nadat je de software daarvoor hebt geïnstalleerd. Hoe dit werkt, vind je terug op de site: 6.9 Bereikbaarheid docenten De meeste docenten hebben postvakken (te vinden op de eerste etage) en zijn ook altijd via de HvA-mail bereikbaar. Ook kun je in het rooster van je docent kijken op de roostersite van de HvA. Op die manier kun je een docenten voor of na hun lessen benaderen. De docentenkamers bevinden zich op de tweede etage, aan de even kant. Docenten die afwezig (ziek) zijn, staan vermeld bij de absenten op DLWO home en op MijnHvApp. Interne telefoonnummers, kamernummers en adressen van docenten zijn te vinden in het adresboek van de HvA (https://adresboek.hva.nl). 18

19 6.10 Studiehandleiding Voor elk studieonderdeel waarvoor je studiepunten kunt halen, is een studiehandleiding beschikbaar. Deze vind je bij het betreffende vak ( studiedeel ) op DLWO. In de studiehandleiding staat een beschrijving van het vak, de plaats van het vak in de opleiding en aan welke doelen je bij het vak werkt. Tevens vind je er het aantal studiebelastinguren (SBU) dat voor het vak staat, de literatuur die je nodig hebt, de gebruikte werkvormen en informatie over de toets. Lees altijd voor het begin van een nieuw vak de betreffende studiehandleiding door Onderwijs- en examenregeling (OER) Een belangrijk en officieel document is de onderwijs- en examenregeling (OER). Hierin vind je alle regelingen die gelden voor vrijstellingen, onderwijsprogramma s, overgangsregelingen, examens en getuigschriften, toetsen en beoordelingen en de examencommissie. Ook staan de BAS-criteria ( BAS is het bindend afwijzend studieadvies) duidelijk omschreven. Je vindt de OER op DLWO Gedragsregels Wij streven een omgeving na waarin allen, studenten en medewerkers, zich thuis voelen; dat betekent dat wij er vanuit gaan dat je respect hebt voor elkaar en netjes omgaat met de faciliteiten die het gebouw biedt. Wat verwachten we van jou: Kom voorbereid naar de les en wees op tijd. Check regelmatig je HvA-mail en zorg ervoor dat de mailbox niet te vol raakt. Bekijk regelmatig de mededelingen op DLWO of op MijnHvApp. Bij problemen met medestudenten, docenten of cijfers: Probeer altijd eerst het probleem zelf op te lossen of met de direct betrokkenen te praten voordat je het hoger op zoekt. Dat voorkomt onnodige belasting van coaches en de studieadviseur en levert vaak toch meer voldoening op. Voor het toezenden van belangrijke documenten is het essentieel dat het woonadres correct is en dat we voor eventuele calamiteiten het juiste telefoonnummer van je hebben. Zorg er dus voor dat je eventuele wijzigingen in je adres of bereikbaarheid altijd direct via Studielink doorgeeft. We vragen je zorgvuldig en doelmatig om te gaan met materialen en apparatuur van de HvA, zoals telefoons, computers, nationale en internationale dataverbindingen en audiovisuele apparatuur, en deze alleen voor het doel te gebruiken waarvoor ze aan jou ter beschikking zijn gesteld: ondersteuning ten behoeve van studie en/of werk in relatie tot de hogeschool. Fotograferen en filmen in de gebouwen en op de terreinen door studenten en werknemers van de hogeschool is toegestaan, mits de beeldopnamen voor eigen gebruik of onderwijsdoeleinden zijn bestemd. De hogeschool kan (beeld)materiaal, waarvoor geen toestemming is gevraagd of verkregen of dat voor een ander doel dan hiervoor bedoeld is bestemd, in beslag nemen en het gebruik ervan verbieden. Je dient bij het gebruik van social media en blogs te beseffen dat dit openbare of bijna volledig openbare communicatiemiddelen zijn, dat geplaatste content niet of moeilijk is te wissen, snel een eigen leven gaat leiden en verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee brengt. Tijdens colleges en andere onderwijsactiviteiten dient de mobiele telefoon te zijn uitgeschakeld of in ieder geval het geluid. Het voeren van telefoongesprekken en het sturen en ontvangen van elektronische tekstberichten tijdens de colleges of andere onderwijsactiviteiten waar andere studenten en medewerkers aan deelnemen, is niet toegestaan. Voor het gebruik of uitschakelen van andere (mobiele) elektronica (waaronder smartphone, tabletcomputers zoals ipads) dien je de aanwijzingen van de docent op te volgen. Wat kun je van ons verwachten: Docenten reageren in de regel binnen 3 werkdagen op hun . Docenten laten het (indien mogelijk) tijdig weten als de les niet doorgaat. Docenten publiceren cijfers binnen 15 werkdagen na de toetsdatum, daarbij wordt rekening gehouden met de herkansingsmogelijkheid (zie OER). Docenten geven mondeling of schriftelijk feedback op gemaakt werk binnen de daarvoor gestelde termijn, of bieden daar de mogelijkheid toe. 19

20 Voor verdere informatie verwijzen we naar de Huisregels van de Hogeschool van Amsterdam, het Studentenstatuut, het Reglement Gedragscode en de Regeling Ongewenst gedrag (https://beleid.mijnhva.nl/nl/paginas/default.aspx). 7 Toetsen en studiepunten 7.1 Toetsen Je krijgt in je studie te maken met verschillende toetsvormen. Per theorievak heb je per jaar twee reguliere toetsen, waarvan de eerste voor 40% telt en de tweede voor 60%, en één herkansing (100%). Voor projecten en de onderwijseenheid Professionele Ontwikkeling 1 t/m 3 gelden andere regels. Deze staan op DLWO (studiedelen). Reguliere toetsen worden alleen aangeboden in het blok waarin het vak is gegeven. De herkansingen van blok 1 (met uitzondering van KMT en Recht) zijn gepland in week 10 van blok 2 (25 januari 29 januari), de herkansingen van blok 2, inclusief KMT en Recht uit blok 1, zijn in de voorjaarsvakantie: week 5 van blok 3 (29 februari 4 maart). De herkansingen van blok 3 en 4 zijn gepland in week 10 (20 26 juni) en 11 (27 juni 3 juli) van blok 4. Houd hier met het plannen van je vakantie rekening mee! 7.2 Inschrijven voor een toets Voor iedere eerste toetskans ben je in het eerste jaar automatisch ingeschreven. Je hoeft hier niets voor te doen. Mocht je een onderwijseenheid niet halen, dan moet je je inschrijven voor de herkansing. Je hebt recht op één herkansing per onderwijseenheid (over de gehele lesstof) per studiejaar. Op DLWO staan het toetsrooster, de regels die gelden rondom het maken van toetsen en de herkansingsregeling. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze regels. Tijdens de toetsperiode worden de lokalen waar de toetsen worden afgenomen bekend gemaakt op DLWO. Ook hangen de overzichten per dag bij de liften en in de centrale hal. 7.3 Hulpmiddelen bij toetsen Bij schriftelijke toetsen mag je geen hulpmiddelen anders dan schrijfgerei gebruiken, tenzij op het voorblad uitdrukkelijk is aangegeven wat wel is toegestaan (bv. een (grafische) rekenmachine, tabellenboekje, enzovoorts). Telefoons, tablets en vertaalcomputers zijn in ieder geval verboden om op tafel te hebben en moeten worden uitgeschakeld en weggeborgen. Vraag bij twijfel de docent / surveillant voorafgaand aan de toets wat er wordt toegestaan. 7.4 Toetsinzage / feedbackmoment Na afloop van de toetsperiode is er de mogelijkheid om je toetsen in te zien. De docent biedt hiervoor een centraal moment aan, of stelt je in de gelegenheid een individuele afspraak met hem of haar te maken. 7.5 Taal: Nederlands en Engels De Nederlandse en Engelse taal krijgen veel aandacht tijdens je studie aan de HvA. Daarom is een licentie bij Hogeschooltaal essentieel. Hogeschooltaal is een online studieomgeving ter ondersteuning van je taalvaardigheid. Je kunt tijdens je hele studie gebruik maken van Hogeschooltaal: een licentie is vijf jaar geldig. De methode, de toetsen en de oefeningen hebben zich de afgelopen jaren ruim bewezen in de praktijk van het hoger onderwijs. Je schaft de 20

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2011-2012 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder. Saxion. saxion.nl/fem Inhoudsopgave 2 Studiegids 2011-2012

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...5 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2012-2013

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2012-2013 Studiegids Academie voor ICT en Business 2012-2013 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen 1

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 www.windesheimflevoland.nl Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2012-2013 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Saxion Enschede M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede Postbus 70.000,

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011 Studiegids Academie voor ICT en Business 2010-2011 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie