Vult u de vragen toch liever schriftelijk in? Download dan hier de PDF en print hem uit (pdf).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vult u de vragen toch liever schriftelijk in? Download dan hier de PDF en print hem uit (pdf)."

Transcriptie

1 Geachte heer/mevrouw, De FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) heeft onlangs toestemming gekregen van uw eigen brancheorganisatie (VSN, BvHH, VH, LT of koepelfokkerij) om u te benaderen voor dit onderzoek. De FNRS is een brancheorganisatie voor en door ondernemers die kwalitatief goede producten en diensten wil blijven aanbieden. De FNRS doet onderzoek om haar producten en diensten nog beter te kunnen afstemmen op de wensen van potentiële leden. Een beter aanbod van producten en diensten zorgt voor meerwaarde van het lidmaatschap en groei van het aantal professionele hippische ondernemers, wat de sector ten goede komt. Dit wordt ook erkend door uw eigen brancheorganisatie, vandaar dat ook zij hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek. De FNRS biedt u op dit moment al kwalitatief goede producten en diensten. Deze producten en diensten zouden ook voor u een toegevoegde waarde kunnen hebben, naast de specifieke producten en diensten van uw eigen brancheorganisatie. Hieronder vindt u een aantal van deze producten en diensten van de FNRS: De FNRS Ruiteropleiding. Dé ruiteropleiding voor mensen zonder eigen paard die u hiermee langer kunt binden aan uw bedrijf, voor zowel ruiters/amazones als menners! Kortingen op verschillende producten en diensten waarmee u uw lidmaatschap kunt terug verdienen, te weten op: verzekeringspolis, bedrijfshulpverlening opleiding (BHV), drankleverancier, accountant, boekhoudprogramma, dekenwasserij, Buma/Stemra en Sena, afvalverwerking, etc. Naast ondersteuning op bedrijfsvoeringvlak van uw eigen branchevereniging levert de FNRS mogelijk ook aanvullend advies. Bent u na het invullen van de enquête geïnteresseerd geraakt in lidmaatschap van de FNRS, stuurt u dan een mail naar Wij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen voor een afspraak met een van onze accountmanagers. Het onderzoek wordt in opdracht van het bestuur van de FNRS uitgevoerd door bureau Sportscan. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten van uw tijd. nder de respondenten worden twintig VVV-bonnen ter waarde van 50,- verloot. U start met het onderzoek door op de link te klikken. Indien nodig kunt u het invullen tussentijds stoppen en later terugkeren. U dient dan een zogenaamde token op te slaan op uw computer waarmee u later terug kunt keren naar de vragenlijst. Aan het begin van de vragenlijst vragen wij u om een aantal gegevens van uw bedrijf, dit om in de rapportage een goede segmentering aan te brengen. Sportscan garandeert uw antwoorden in het eindrapport uitsluitend anoniem te beschrijven. Niemand anders komt te weten wat u invult. Vult u de vragen toch liever schriftelijk in? Download dan hier de PDF en print hem uit (pdf). We verzoeken u de lijst voor vrijdag 16 september volledig in te vullen. Bij vragen kunt u bij ondergetekende terecht Hartelijk dank voor uw deelname, mede namens het bestuur van de FNRS Erik Holtman Sportscan

2 VRAGENLIJST VR PTENTIELE LEDEN 2B Algemene gegevens onderneming 1) Wat is de naam van uw onderneming/ bedrijf? Vul in. Vul de postcode in van de plaats waar uw onderneming is gevestigd... 2) Wat voor type onderneming voert u? Toelichting: maakt u a.u.b. een keuze welk type het best uw activiteiten beschrijft. manege pensionstal instructiestal sportstal training-, africhtingsstal opfokstal fokkerij handelsstal paardenmelkerij vereniging anders nl. Vul in... 3) Welke bedrijfsactiviteiten voert uw onderneming? Toelichting: meerdere antwoorden mogelijk. manege pension instructie sport training-, africhting opfok fokkerij handel paardenmelkerij anders nl. Vul in... 4) Beschikt uw onderneming over het Veiligheidscertificaat uitgegeven door Stichting Veilige Paardensport? ja 5) ver hoeveel stallingsplaatsen beschikt u? Vul in... plaatsen 6) Hoeveel manegeruiters heeft u? Vul in... manegeruiters

3 Eigen onderneming 7) Wat is uw verwachting ten aanzien van het aantal klanten van uw onderneming in 2014? zal sterk dalen (meer dan 10%) zal dalen (tot 10%) zal ongeveer gelijk blijven zal stijgen (tot 10%) zal sterk stijgen (meer dan 10%) 8) Hanteert uw onderneming momenteel een wachtlijst voor nieuwe klanten? Toelichting: voor zover van toepassing voor uw onderneming ja, gemiddeld moeten nieuwe lesklanten Vul in maanden wachten. ja, gemiddeld moeten nieuwe pensionklanten Vul in... maanden wachten. ja, gemiddeld moeten nieuwe opfokklanten Vul in... maanden wachten. ja, gemiddeld moeten nieuwe paarden (training, africhting en handel) Vul in... maanden wachten 9) Heeft uw onderneming groeiambitie voor de komende vier jaar ( )? ja, meer nieuwe klanten ja, bestaande klanten stimuleren om meer bestaande producten / diensten (lessen, horeca, meer training, africhting, handel enz) af te nemen ja, nieuwe en bestaande klanten meer nieuwe faciliteiten en/of activiteiten bieden 10) Heeft uw onderneming de afgelopen twaalf maanden activiteiten uitgevoerd gericht op het werven van nieuwe klanten? ja, welke Vul in......, waarom niet Vul in...

4 11) Kunt u aangeven wat op dit moment voor uw onderneming het belangrijkste knelpunt(en) / punt(en) van zorg is? Toelichting: kruis per kolom steeds 1 knelpunt aan. We willen graag de (maximaal 3) belangrijkste knelpunten weten. Belangrijkste knelpunt Knelpunt 2 Knelpunt 3 Klanten (b.v. klantbehoud, -werving) Klanten (b.v. klantbehoud, -werving) Klanten (b.v. klantbehoud, -werving) Persol (b.v. werving, kwaliteit, behoud) Financiën (b.v. betalingen, rendement) Accommodatie (b.v. faciliteiten, onderhoud) verige (b.v. wetgeving, milieueisen, welzijnsnormen) Persol (b.v. werving, kwaliteit, behoud) Financiën (b.v. betalingen, rendement) Accommodatie (b.v. faciliteiten, onderhoud) verige (b.v. wetgeving, milieueisen, welzijnsnormen) Geen tweede knelpunt Persol (b.v. werving, kwaliteit, behoud) Financiën (b.v. betalingen, rendement) Accommodatie (b.v. faciliteiten, onderhoud) verige (b.v. wetgeving, milieueisen, welzijnsnormen) Geen derde knelpunt geen knelpunten / zorgen, Ga door naar vraag ) Kunt u per knelpunt toelichten wat het knelpunt inhoudt? Knelpunt 1: Vul in Knelpunt 2: Vul in Knelpunt 3: Vul in ) Hoe zou u uw onderneming als geheel willen typeren met betrekking tot uw positie in de markt ten opzichte van collega hippische ondernemers, als zeer sterk, sterk, of zwak? zeer sterk sterk zwak weet niet

5 14) Heeft u uw tarieven (voor (privé)lessen of pensionstalling, opfok, training en africhting) het afgelopen jaar verhoogd ten opzichte van 2012? Toelichting: voor zover van toepassing voor uw onderneming ja, voor manegelessen Vul in... % ja, voor (privé)lessen Vul in... % ja, voor pensionstalling Vul in... % ja, voor training- africhting Vul in... % ja, voor opfok Vul in... % 15) Welk tarief hanteert u voor een les? Toelichting: bedoeld wordt de kosten voor één les. Hanteert u alleen maand- of kwartaaltarieven rekent u dan de kosten terug naar één les. Voor zover van toepassing voor uw onderneming. Prijs groepsles voor jeugd... voor... minuten Prijs groepsles voor volwassenen... voor... minuten Privéles... voor... minuten 16) Welk tarief hanteert u voor het stallen van paarden, training/ africhting en opfok? Toelichting: bedoeld wordt de kosten voor het stallen van een pony/paard gedurende een maand. Hanteert u alleen kwartaaltarieven rekent u dan de kosten terug naar één maand. Toelichting: voor zover van toepassing voor uw onderneming Prijs stalling voor pony... per maand Prijs stalling voor paard... per maand Prijs opfok... per maand Prijs training... per maand Prijs africhting... per maand 17) Zijn er (paardensport)verenigingen die regelmatig gebruik maken van uw (indoor)accommodatie? ja, om te Vul in..., omdat Vul in..., niet meer omdat Vul in...

6 Belangenbehartiging 18) Bent u aangesloten bij één van volgende brancheorganisaties? ja, bij LT VH (Hengstenopfokkers) VSN (Sportpaardenhandel) BvHH (Hengstenhouders) Koepel fokkerij en/of KWPN GGP (Dierenartsen) NVvH (Hoefsmeden) NVFD (Fysiotherapeuten) NVVGP (Gebitsverzorgers) FPG (Paardrijden Gehandicapten) MKB Nederland (Algemene brancheorganisatie voor midden- en kleinbedrijf) Recron (Recreatie ondernemers) KHN (Horeca ondernemers) anders, nl.. Vul in... Geef aan waarom u ook lid bent van een andere brancheorganisatie. Vul in ) Geef van onderstaande kenmerken van een brancheorganisatie de belangrijkheid aan? Toelichting: 1= minst belangrijk, 5= meest belangrijk Hoe beoordeelt u de snelheid van reageren op vragen.. kennis en expertise... klantgerichtheid (richting de ruiter)...prijs/kwaliteitverhouding (jaarlijkse contributie door u betaald)

7 20) Had u voordat u deze vragenlijst ontving, van de FNRS gehoord? ja, via Toelichting: kies de belangrijkste reden via een collega (mond tot mond) artikel in vakblad advertentie in vakblad de FNRS website vragen vanuit één van uw klanten u zocht zelf naar een brancheorganisatie anders nl. Vul in... 21) Heeft u de website van de FNRS wel eens bezocht? ja, ik zocht informatie over... weet niet Lidmaatschap van de FNRS is voorbehouden aan ondernemingen die voldoen aan de minimale eisen. Enerzijds garanderen deze eisen de kwaliteit van aangesloten ondernemingen, anderzijds vormen ze een drempel voor nieuwe ondernemingen om zich bij de FNRS aan te sluiten. De minimale eisen zijn: - in bezit van het Veiligheidscertificaat - vestiging conform bestemmingsplan - ingeschreven bij K.v.K. - aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afgesloten - voldoen aan eisen brandpreventie en veiligheid volgens lokale APV - ingevulde RI&E - 24 uurs toezicht 22) Voldoet uw onderneming aan bovengenoemde minimale eisen voor lidmaatschap FNRS? ja, want...

8 23) De FNRS biedt diverse producten en diensten aan haar leden. Welke van onderstaande producten en diensten zijn interessant of zouden voor uw onderneming interessant kunnen zijn? Product of dienst Belangenbehartiging Sectorale belangenbehartiging richting landelijke overheid (via Sectorraad Paarden) Individuele belangenbehartiging (gemeentelijke overheid, belastingdienst) Belangenbehartiging richting partijen zoals KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) Dienstverlening en Advisering Advies ruimtelijke ordening Advies fiscaal Advies financieel (benchmark kengetallen) Advies juridisch Advies kwaliteit en veiligheid Advies gebruik FNRS Ruiteropleidingen Advies bedrijfsvoering Persoonlijk gesprek (bijvoorbeeld met accountmanager over algemene bedrijfsvoering/ functioneren onderneming) Automatiseringspakket (Manegepakket) Contracten en overeenkomsten Hippisch ndernemerscongres Bijeenkomsten (netwerk-, startersbijeenkomsten) Branchegerichte Risico Inventarisatie en Evaluatie pleidingen en kwaliteit Het FNRS sterrensysteem Instructeursopleiding/ -cursussen (o.a. MMI, commandantencursus VCN) Juryopleiding voor FNRS proeven Bedrijfshulpverlening (BHV) opleiding Veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport Magazine (Hippische ndernemer) Magazine (Paard & Leven) FNRS Ruiterpaspoort FNRS Ruiteropleidingen Kortingen en verzekeringen Verzekeringspolis Meeus Korting op afdrachten Buma/Stemra en Sena Inschakelen incassobureau voor slecht betalende klanten Partnerpakket afvalverwerking Partnerpakket dekenwasserij Promotie paardensport via evenementen Is interessant?

9 Horse Event Enjoy the ride Zitcompetitie Hengstenkeuring NK Carrousel pen dagen 24) Geeft u een rangorde aan: welk van bovenstaande drie producten of diensten zouden voor uw onderneming het belangrijkst zijn? Nummer 1 Belangrijkste product of dienst Vul in... Nummer 2 Belangrijkste product of dienst Vul in... Nummer 3 Belangrijkste product of dienst Vul in... 25) De FNRS denkt na over producten en diensten. Kunt u per product of dienst met een rapportcijfer aangeven welk belang u er aan hecht? (1=niet belangrijk, 10 is heel belangrijk) - inkoopvoordelen door centrale inkoop (bijvoorbeeld energie, stro, etc.) Cijfer... - vergelijkingssite voor producten voor paardensportondernemers (bijvoorbeeld hooi prijzen) Cijfer... - meer promotie van de paardensport in de landelijke pers Cijfer... - nauwere banden met andere organisaties (VWA, dierenbescherming, gezondheidsdienst paarden, enz) Cijfer... - voorlichting naar gemeenten Cijfer... - internationale promotie van de FNRS leden (om bijvoorbeeld handel en training en africhting te bevorderen) Cijfer... - groene ster (voor duurzaamheid) Cijfer... - zorgboerderij certificaat Cijfer... - klantwerving Cijfer... - ondersteuning persolsmanagement (zoals functiebeschrijvingen, ziekteverzuim, arbeidsvoorwaarden, beloningsstructuur Cijfer... - her- en bijscholingen persol Cijfer... - nieuwe technologieën/innovaties stimuleren/onderzoeken Cijfer... - anders, nl. Vul in... Cijfer... 26) Waarom bent u geen lid van de FNRS? Toelichting: meerdere antwoorden mogelijk. ik had nog nooit gehoord van de FNRS ik weet niet wat de FNRS voor me kan betekenen de producten en diensten van de FNRS zijn voor mij niet interessant lidmaatschap van de FNRS is te duur de minimale eisen om lid te worden zijn te streng (zie eisen vraag 22) anders nl. Vul in...

10 28) Zijn er andere relevante partijen waarmee u samenwerkt om uw onderneming beter te laten functioneren? Ja welke? 29) Heeft u nog een tip voor de FNRS na het invullen van deze lijst? Mijn tip is 30) Wilt u kans maken op één van de twintig VVV-bonnen van 50,-? Vul dan uw adres in... ja, ik maak graag kans op de VVV-bon ja en ik meld me tevens aan voor de nieuwsbrief Het ndernemersjournaal van de FNRS? ja en ik meld me tevens aan voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van de FNRS Heeft u de vragenlijst schriftelijk ingevuld? Stuur de lijst dan voor 16 september naar: (een postzegel is niet nodig) Sportscan t.a.v. onderzoek FNRS Antwoordnummer VB Zwolle.

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieteam Ronald Provoost, Marjolein Reedijk, Helene Hallebeek MSc. Mei 2013 v13agbov1a Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam - Partnerplan 2014-2015 MKB Rotterdam - 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V.

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V. Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering open Campus B.V. 9-9-2014 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Praktische gids voor ondernemers die willen samenwerken de Ondernemerscoöperatie 1 Steeds meer ondernemers beseffen dat ze moeten samenwerken om succesvol te

Nadere informatie

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie