Een eigen praktijk (starten), zonder sores?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een eigen praktijk (starten), zonder sores?"

Transcriptie

1 Een eigen praktijk (starten), zonder sores? 5 november 2013 Jeroen Renkema, praktijkadviseur fysiotherapeuten Mobiele telefoon: VvAA In het hart van de gezondheidszorg Praktijkadvisering, begeleiding bij aankoop en verkoop van praktijken Waardebepaling praktijken Associaties, dissociaties en fusies Verzekeringen en financieringen Belastingadvies en accountancy Juridische begeleiding Werkgeverszaken Wonen en hypotheken Programma voor vandaag Een eigen praktijk beginnen: Beleidsplan Juridisch zaken Begroting Goodwill Financiering Risico s en pensioen Fiscaliteit, administratie en jaarrekening 1

2 Een eigen praktijk beginnen vraagt om een goede voorbereiding Formuleer een duidelijke visie en strategie De juridische consequenties van een praktijk starten of overnemen Een begroting maakt uw nieuwe situatie financieel inzichtelijk Wat is de waarde van de praktijk (goodwill)? Krijg inzicht in de financieringen die u nodig heeft Zorg dat uw risico s goed zijn afgedekt Inzicht in uw pensioensituatie De start van een praktijk begint met een plan Opstellen beleidsplan: doelen stellen Welke praktijkgrootte streeft u na? Wat wilt u met uw praktijk de komende jaren bereiken? Wilt u samenwerken met andere therapeuten in een groepspraktijk of wilt u een solopraktijk? Wilt u meer ruimte voor nevenactiviteiten of u verder specialiseren? Organiseren: voorwaarden stellen die nodig zijn om beleid uit te kunnen voeren Hoeveel assistentie is er nodig? Hoe wordt het werk ingedeeld? Wie doet welke taken? Realiseren: daadwerkelijke uitvoering op de werkvloer Een eigen praktijk starten heeft juridische consequenties Bepalen welke rechtsvorm het meest geschikt is voor uw praktijk, bijvoorbeeld: Eenmanszaak Vennootschap onder Firma of Maatschap B.V. (Besloten Vennootschap) N.B. De keuze van de eventuele samenwerkingsvorm is van invloed op de rechtsvorm Opstellen van diverse contracten zoals: een overdrachtscontract maatschapsovereenkomst 2

3 In het contract zijn juridische, financiële en organisatorische afspraken vastgelegd Juridisch Financieel Organisatorisch Ingangsdatum Gerechtigdheid Eigendom Duur Beëindiging Geschillen Concurrentie Koopsom Ontbindende voorwaarden Winstverdeling Bekendmaking Werkverdeling Vertegenwoordiging Stemrecht Administratie Vakantie Ziekte De begroting maakt uw nieuwe financiële situatie inzichtelijk Met een begroting u kunt beoordelen of het financieel mogelijk is om een praktijk over te nemen of tot een samenwerkingsverband toe te treden. De begroting is een overzicht van: Inkomsten en uitgaven Er wordt rekening gehouden met: Goodwill Overname van een pand Inventaris, instrumentarium en andere zaken De begroting van een zelfstandige fysiotherapeut (1) Begroting, berekening omzet 16 behandelingen per dag 4 dagen per week 45 werkweken per jaar Tarief stel 28,00 per behandeling 16 behandelingen x 4 dagen x 45 weken x 28,00 -> ,- Totale inkomsten (afgerond) ,- Bedragen zijn afgerond 3

4 De begroting van een zelfstandige fysiotherapeut (2) Begroting, berekening winst Inkomsten (4 dagen patiënten) ,- Uitgaven: Huisvesting (huur, servicekosten) ,- Verzekeringen 500,- Overige praktijkkosten 9.500,- Totale uitgaven ,- Winst uit onderneming ,- Bedragen zijn afgerond De begroting van een zelfstandige fysiotherapeut (3) Begroting, berekening belastbaar inkomen Winst uit onderneming ,- Aftrekposten: Zelfstandigenaftrek 7.200,- Starters aftrek 2.100,- MKB winstvrijstelling 14% 7.000,- Pensioen 4.000,- Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4.000,- Totale aftrekposten ,- Belastbaar inkomen ,- Bedragen zijn afgerond De begroting van een zelfstandige fysiotherapeut (4) Begroting, berekening netto besteedbaar inkomen Inkomen (winst uit onderneming + afschrijvingen) ,- Uitgaven: Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4.000,- Pensioen 4.000,- Zorgverzekering 2.000,- Belasting ,- Totale uitgaven ,- Besteedbaar inkomen ,- Per maand (netto) 3.333,- Bedragen zijn afgerond 4

5 Wat is de waarde van de goodwill voor een fysiotherapiepraktijk? Er zijn geen wettelijke regels of richtlijnen, wel verschillende methodes De waarde is afhankelijk van vraag en aanbod Er wordt altijd gekeken naar de financiële verwachtingen, de volgende gegevens zijn daarbij van belang: De omzet van een praktijk en de ontwikkelingen daarvan De kosten van een praktijk De concurrentiepositie Zijn er specialisaties Hoe is de praktijk ingericht, administratief maar ook fysiek Etc. Een voorbeeld van de goodwill voor een fysiotherapiepraktijk Het is gebruikelijk om de goodwill te baseren op de verwachte overwinst Stel: Omzet ,- Kosten ,- -/- Arbeidsvergoeding ,- -/- Overwinst ,- Hoe vaak wil je deze overwinst betalen? Bijvoorbeeld 3 keer, dus Welke zaken moet u mogelijk financieren bij de overname van een praktijk? Goodwill, hiervoor zijn geen vaste richtlijnen, wel verschillende methoden Praktijkinventaris, op basis van de dagwaarde Instrumentarium, op basis van dagwaarde Praktijkpand Verbouwing 5

6 Er zijn verschillende financieringsvormen die u kunt gebruiken om kapitaal aan te trekken Hypothecaire lening voor het pand: lange looptijd Lineaire hypotheek komt bij praktijken veel voor in verband met de afschrijvingen op het onroerend goed Aflossingsvrije hypotheek Combinatiemogelijkheden tussen bovenstaande vormen Middellang krediet: duur 10 jaar Lineaire aflossing (vaste rente/vaste aflossing) Te gebruiken voor: instrumentarium, praktijkinventaris, kleine verbouwingen en goodwill Er zijn verschillende financieringsvormen die u kunt gebruiken om kapitaal aan te trekken Rekening-courantkrediet voor uw betalingen op korte termijn Rood staan op de lopende rekening Maximaal tot afgesproken limiet Variabele rente (hoger dan bij middellang krediet en hypotheek) De looptijd, begroting en financieringsstructuur bepaalt of u een lange, middellange en/of korte financieringsvormen nodig heeft. Zorg dat uw zakelijke risico s goed zijn afgedekt Beroepsaansprakelijkheid Verzekert de schade die u of uw personeel toebrengen aan goederen of personen in de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar Beroepsrechtsbijstand Dekking voor juridische ondersteuning bij geschillen in uw hoedanigheid als beroepsbeoefenaar, ook voor geschillen met uw personeel en met collega s met wie u samenwerkt Inventaris Dekt de schade aan de praktijkinrichting tegen b.v. brand, diefstal en waterschade 6

7 Zorg dat uw zakelijke risico s goed zijn afgedekt Bedrijfsschade Dekt de derving van omzet en zorgt voor vervangende praktijkruimte bij b.v. brand of waterschade Opstal Dekt de schade aan het pand als gevolg van b.v. brand en storm Ziekengeld Dekt de doorbetaling van loon bij ziekte van werknemers gedurende 2 jaar Zorg dat uw zakelijke risico s goed zijn afgedekt Arbeidsongeschiktheid Voor zelfstandigen is er geen wettelijke regeling, dus geen uitkering bij arbeidsongeschikt Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert maximaal 80% van uw winst uit uw onderneming Let op criterium voor uitkering (passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid?) Is er dekking bij zwangerschap? Een medische keuring kan deel uit maken van de acceptatie voor de verzekering De premie is aftrekbaar maar de uitkering is belast mijn partner heeft inkomen..., dus ik hoef me zelf niet te verzekeren? Als zelfstandige fysiotherapeut moet u nu al nadenken over uw pensioen Inkomen uit arbeid Privé vermogen Lijfrente (tijdelijk) Lijfrente (levenslang) Pensioen tot 67 jaar AOW vanaf 67 jaar 7

8 U bouwt pensioen op via het beroepspensioenfonds fysiotherapeuten Inhoud pensioenregeling via Stichting Pensioenfonds Fysiotherapie 3 dekkingen: Langleven; inkomen na pensionering Invaliditeit; premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid Overlijden; inkomen partner en kinderen na overlijden van pensioendeelnemer De beroepspensioenregeling levert geen 70% van uw laatst verdiende inkomen op Voorbeeld: Beroepsinkomen ,- Echter gemaximeerd tot ,- Af: AOW franchise ,- Pensioengrondslag ,- Doordat het inkomen hoger is dan het maximale beroepsinkomen wordt er over het verschil geen pensioen opgebouwd De pensioengrondslag is het deel van het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd. De beroepspensioenregeling levert geen 70% van uw laatst verdiende inkomen op De premie is bekend, de uitkering niet. Deze is afhankelijk van de hoogte van de premie en de beleggingsresultaten. Er wordt gestreefd naar een pensioen van 70% van de pensioengrondslag. Dit werd afgelopen jaren niet gehaald en daarom is de premie fors aangepast. Premie oude regeling: 3.500,- (vóór toegetreden) Premie nieuwe regeling: 6.000,- (na toegetreden) 8

9 De beroepspensioenregeling levert geen 70% van uw laatst verdiende inkomen op Pensioentekort? Het werkelijke inkomen kan beduidend hoger zijn dan het maximale inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd ( ,-) De beleggingsresultaten kunnen tegenvallen waardoor het pensioen lager blijkt dan was voorspeld. De premie van de nieuwe regeling gaat uit van een lager rendement. Degene die nog de premie uit de oude regeling betalen hebben naar verwachting een fors tekort. U kunt zelf nog voor een aanvulling sparen op uw pensioen Lijfrente banksparen of verzekeren Fiscale jaarruimte Fiscale reserveringsruimte Afstorten oudedagsreserve Vermogen in Box 3 (netto rendement, VRH) Sparen Beleggen Fiscaliteit, administratie en jaarrekening Ondernemersfacilliteiten MKB-winstvrijstelling Over 14% van de winst hoeft geen Inkomsten Belasting (IB) betaald te worden 1225 uur aan eigen onderneming besteden en meer dan 50% van tijd besteed aan onderneming dan zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Ongeacht de hoogte van de winst bedraagt de aftrek 7.280,- en startersaftrek 2.123,- gedurende maximaal 3 jaar Investeringsaftrek, hoogte afhankelijk van bedrag investering, vanaf 2.300,-, investering in een auto telt niet mee, tenzij auto groen is 9

10 Fiscaliteit, administratie en jaarrekening Over bedrijfsvermogen mag worden afgeschreven, bijvoorbeeld: - goodwill afschrijvingspercentage 10% - inventaris afschrijvingspercentage 20% - praktijkpand 2,5% Als je langer dan 3 jaar werkzaam bent in de praktijk die je kunt overnemen of kunt associëren, dan eventueel geruisloze overdracht Bij geruisloze overdracht een latente belasting korting op de overnamesom. Koper kan niet afschrijven, verkoper hoeft niet af te rekenen Alternatief voor overnamesom ineens is een inverdienregeling, alleen vaak mogelijk bij een toekomstige associatie, dit heeft naast voordelen ook nadelen Fiscaliteit, administratie en jaarrekening Zorg voor een goede boekhouding Bijv. een gescheiden zakelijke en privé rekening en een boekhoudprogramma enz. Jaarlijks dienen er jaarcijfers opgesteld te worden met een winst- en verliesrekening en een balans Gaat u ook BTW plichtige activiteiten verrichten? Meld u aan bij de belastingdienst als zelfstandig ondernemer of laat dit voor uw verzorgen Er zijn verschillende zgn. VAR s* (van belang bij waarneming) * Verklaring Arbeids Relatie Let op met de fiscale aspecten bij praktijkruimte aan huis, laat u daarover adviseren Idem bij de overweging wel of geen BV starten? Bedenk dat een goede boekhouder/fiscalist u veel kan opleveren en ergernis kan besparen 10

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Informatieboekje starters verloskunde

Informatieboekje starters verloskunde Informatieboekje starters verloskunde Inhoudsopgave Introductie Werken als zelfstandige Verzekeringen Praktijkbemiddeling Werken in loondienst Waar kun je nog meer aan denken? Meer informatie 2 Introductie

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Adviezen voor startende ondernemers

Adviezen voor startende ondernemers Adviezen voor startende ondernemers Vincent van Koersveld Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige 3-2-2009 Start onderneming 9.0.doc 2 Vooropmerking Inhoud Bijgaande syllabus heeft geen pretentie om

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nagenoeg alle aandelen in

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder

Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder Gastouder Freelance - Regeling dienstverlening of Zelfstandige gastouder Zelfstandig ondernemerschap / gastouder freelance Een van de laatste ontwikkelingen in de gastouderopvang is het zelfstandig ondernemerschap

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Werken terwijl je een WW-uitkering krijgt 6. Hoofdstuk 3: Werkzaamheden opgeven aan het UWV 9

Hoofdstuk 2: Werken terwijl je een WW-uitkering krijgt 6. Hoofdstuk 3: Werkzaamheden opgeven aan het UWV 9 WERKLOOS WERKEN Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: De WW 4 Wanneer heb je recht op een WW-uitkering? 4 Hoe lang duurt de WW-uitkering? 4 Hoe hoog is de WW-uitkering? 5 Speciale regelingen voor oudere

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Verzekerd ondernemen

Verzekerd ondernemen Verzekerd ondernemen 2 Uw persoonlijke positie verzekerd U zet zich in om uw bedrijf tot een succes te maken. En u geniet van de vrijheid om zelf uw koers te bepalen. Als zelfstandig ondernemer hebt u

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie