HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING"

Transcriptie

1 HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING HANDHAVINGSPROGRAMMA 1 OKTOBER 2004 T/M 31 DECEMBER 2005

2 Inhoudsopgave nota Handhaven met Beleid HANDHAVINGSPROGRAMMA 1. Programma Toelichting (verantwoording keuze prioriteiten)...4 Bijlagen 1. Overzicht totale tijdbesteding m.b.t. handhavingsprogramma 2. Uitwerking prioriteiten 2

3 1 Programma het programma voor de periode 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2005 bestaat uit de volgende prioriteiten: 1. Inspectie bouwvergunningen 1 : (a) utiliteitsbouw beschermd stadsgezicht; (b) utiliteitsbouw buitengebied; (c) utiliteitsbouw centrum; (d) utiliteitsbouw industriegebied; (e) utiliteitsbouw overig; (f) woningbouw (woning, woongebouw, woonwagen); (g) woningbouw (aanbouw, uitbouw, bijgebouw); (h) woningbouw (dakkapel); (i) woningbouw (constructieve interne verbouwing); (j) monumenten. 2. inspectie sloopvergunningen: (a) alle gevallen. 3. inspectie vergunningen reclameobjecten: (a) centrum; (b) overig. 4. Gebruik bouwwerken/erven in afwijking van bestemmingsplan (a) buitengebied. 5. Gebruik bouwwerken/erven in afwijking van bestemmingsplan (a) industriegebied. 6. Realisatie reclame zonder reclame-/bouwvergunning (a) centrum. 7. Bouwen zonder bouwvergunning (a) utiliteitsbouw (centrum). 8. Bouwen zonder bouwvergunning (a) utiliteitsbouw (industriegebied). 9. Ligplaats innemen/wijzigen zonder ligplaatsvergunning (a) alle gevallen. 10. Bestaande bouw: niet voldoen niet-woningen aan vereisten Bouwbesluit/bouwverordening (a) kinderdagverblijf. 1 Het gaat hierbij om reguliere en lichte bouwvergunningen, en monumentenvergunningen, m.u.v. die vergunningen die betrekking hebben op reclameobjecten. 3

4 2 Toelichting (verantwoording keuze prioriteiten) Het risicomodel, zoals genoemd in de beleidsnota handhaving, heeft in totaal 63 prioriteiten opgeleverd. Wanneer al deze prioriteiten uitgevoerd zouden moeten worden, dan zou er de nodige capaciteit bij dienen te komen. In dit handhavingsprogramma is uitgegaan van de bestaande capaciteit binnen de afdeling Bouw-, Woningtoezicht en Monumenten. Voor de uitvoering zijn uiteindelijk 20 prioriteiten gekozen, waarbij een aantal tot gezamenlijke categorieën is gerekend. In de onderstaande paragrafen zijn de keuzes toegelicht. Voor een volgend handhavingsprogramma kunnen andere prioriteiten gekozen worden, zodat in de loop van de tijd (nagenoeg) alle prioriteiten aan bod zouden kunnen komen. 2.1 Toelichting voor keuze opnemen prioriteiten in lijst De keuze voor prioriteiten Inspectie bouwvergunningen, Inspectie sloopvergunningen en Inspectie vergunningen reclameobjecten ligt aan het feit dat de uitvoering van de inspectie van deze vergunningen een kerntaak is. Bovendien geven de diverse VROM-onderzoeken aan dat op dit punt de nodige verbeteringen nodig zijn. Dit handhavingsprogramma zal een belangrijke invulling geven welke onderdelen prioriteit krijgen bij de inspectie van de bouw-, sloop- en reclamevergunningen. Van de 7 handhavingsopgaven van het risicomodel, waarbij de risico-inschatting hoog is, zijn een aantal opgenomen in dit programma, te weten de prioriteiten: Gebruik bouwwerken/erven in afwijking van bestemmingsplan / buitengebied, Realisatie reclame zonder reclame-/bouwvergunning, Bouwen zonder bouwvergunning / utiliteitsbouw (centrum) en Bestaande bouw: niet voldoen niet-woningen aan vereisten Bouwbesluit/bouwverordening / kinderdagverblijf". De keuze voor deze prioriteiten is gebaseerd op de risico-inschatting hoog in het risicomodel. De keuze voor de prioriteiten Gebruik bouwwerken/erven in afwijking van bestemmingsplan / buitengebied en Bouwen zonder bouwvergunning / utiliteitsbouw (industriegebied), beide met een risico-inschatting van middelhoog, is gebaseerd op de wens om de hoeveelheid werk voor de inspecteurs in het centrum en in de andere rayons gelijk te houden, zodat er geen organisatorische verschuivingen binnen de rayons hoeven plaats te vinden. Bovendien sluit de keuze voor deze prioriteiten goed aan bij het project Revitalisering bedrijventerreinen, om de industriegebieden te revitaliseren. De keuze voor prioriteit Ligplaats innemen/wijzigen zonder ligplaatsvergunning / alle gevallen is gelegen in het feit dat sinds de afdeling Bouw-, Woningtoezicht en Monumenten in 1999 het taakveld ligplaatsvergunningen heeft overgenomen van het Havenkantoor, aan de handhaving ervan noodgedwongen veel meer prioriteit is gegeven. Alle geconstateerde illegale situaties op dit onderdeel worden voortvarend aangepakt, veelal met gebruik van de instrumenten dwangsom en bestuursdwang. De beperkte omvang en de contactuele structuur van deze doelgroep maken het van belang voortdurend een vinger aan de pols te houden. Verslapping van de aandacht door het niet meenemen van deze prioriteit, zal in deze wereld snel bekend raken en daarmee zouden we het risico kunnen lopen dat al het werk van de afgelopen jaren voor een belangrijk deel tenietgedaan wordt. Door de samenwerkingsmogelijkheden met het Havenkantoor en de inzet van zijn medewerkers, is het mogelijk om deze prioriteit zonder veel extra inzet van de afdeling Bouw-, Woningtoezicht en Monumenten op te pakken. 4

5 2.2 Toelichting voor keuze niet opnemen prioriteiten in lijst Van de 7 handhavingsopgaven van het risicomodel, waarbij de risico-inschatting hoog is, zijn er 3 niet opgenomen. Hieronder wordt toegelicht waarom deze niet opgenomen zijn. De handhavingsopgave Bestaande bouw: niet voldoen niet-woningen aan vereisten Bouwbesluit / bouwverordening / Bijeenkomstgebouwen (Restaurant, café, bioscoop) is niet in de lijst opgenomen, omdat in samenwerking met de Brandweer en de Milieudienst dit reeds goed opgepakt wordt; dit taakveld behoeft daarom geen nadere prioriteitstelling. De handhavingsopgave Gebruik bouwwerken/erven in afwijking van bestemmingsplan / Centrum is niet opgenomen, omdat deze opgave reeds goed loopt door de frequente aanwezigheid van de inspecteurs in het centrum. Een actievere benadering zal weinig extra opleveren. Dezelfde reden als hierboven kan genoemd worden voor de handhavingsopgave Slopen zonder sloopvergunning / centrum. Verder is Bouwen zonder bouwvergunning / utiliteitsbouw / centrum al meegenomen in de prioriteitenlijst. Bouwen en slopen gaan, zeker in het centrum, hand in hand. De handhavingsopgaven die niet meegenomen zijn in de prioriteitenlijst van dit programma, worden conform het gestelde in paragraaf 7.3 van de beleidsnota opgepakt. In het verlengde van de betreffende paragraaf van de beleidsnota zullen er maximaal 10 vergunningen zoveel mogelijk volledig gecontroleerd worden. Dus niet alleen op de speerpunten, zoals deze in de bijlagen bij dit programma zijn benoemd, maar op alle onderdelen. Verder zal binnen de gestelde 30% in paragraaf 7.3 van de beleidsnota, ook de voortzetting van het particuliere woningvebeteringsproject 'Oppenheim' vallen. 5

6 Bijlage 1 Overzicht totale tijdbesteding m.b.t. handhavingsprogramma beschikbaar benodigd Besteed in Inspecteurs: 10482, , ,50 Juridisch-administratief 2936, , ,50 medewerkers: Bouwaccountmanagers 148,98 (Constructief) toetsers: 57,08 Restauratiedeskundige: 24,41 Juristen: 519,65 2 Het totaal aantal uren dat in 2003 is besteedt, heeft betrekking op alle directe uren van de inspecteurs, en niet 70% van alle directe uren. 6

7 Bijlage 2 Uitwerking prioriteiten 7

8 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw beschermd stadsgezicht (grote klus) Veiligheid 4 Kans: 3 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 8,5 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 4 Imago 5 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 4 weken welstand; vloerafscheiding; indeling; bouwveiligheidsplan. Strategische momenten: inspectie bij heien; inspectie wapening fundering; inspectie draagconstructie; inspectie wapening verdiepingsvloeren; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; voorlichting per doelgroep; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 137 uur; bouwaccountmanager: 1 uur; (constructief) toetser: 1 uur. aantal inspectiebezoeken: 87; aantal handhavingszaken: 2. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 8

9 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw beschermd stadsgezicht (kleine klus) Veiligheid 4 Kans: 3 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 8,5 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 4 Imago 5 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 6 weken welstand; vloerafscheiding; indeling. Strategische momenten: inspectie bij start; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 61 uur; bouwaccountmanager: 1 uur; jurist: 1 uur; (constructief) toetser: 1 uur; juridisch-administratief medewerker: 4 uur. aantal inspectiebezoeken: 56; aantal handhavingszaken: 2. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 9

10 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw buitengebied (grote klus) Veiligheid 4 Kans: 3 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 6,5 Natuur 3 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 1 Imago 2 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 6 weken welstand; vloerafscheiding; indeling; bouwveiligheidsplan. Strategische momenten: aanwijs/uitzetten; plaatsbepaling; inspectie bij heien; inspectie wapening fundering; inspectie draagconstructie; inspectie wapening verdiepingsvloeren; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 107 uur; bouwaccountmanager: 1 uur; jurist: 1 uur; (constructief) toetser: 1 uur; juridisch-administratief medewerker: 3 uur. aantal inspectiebezoeken: 61; aantal handhavingszaken: 2. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 10

11 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw buitengebied (kleine klus) Veiligheid 4 Kans: 3 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 6,5 Natuur 3 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 1 Imago 2 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 8 weken welstand; vloerafscheiding; indeling. Strategische momenten: inspectie bij start; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 50 uur; bouwaccountmanager: 1 uur; jurist: 1 uur; (constructief) toetser: 1 uur; juridisch-administratief medewerker: 4 uur. aantal inspectiebezoeken: 43; aantal handhavingszaken: 2. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 11

12 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw centrum (grote klus) Veiligheid 5 Kans: 3 Gezondheid 3 Risico-inschatting: 9,5 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 4 Imago 5 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 4 weken welstand; vloerafscheiding; indeling; bouwveiligheidsplan. Strategische momenten: inspectie bij heien; inspectie wapening fundering; inspectie draagconstructie; inspectie wapening verdiepingsvloeren; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 1076 uur; bouwaccountmanager: 6 uur; jurist: 3 uur; (constructief) toetser: 7 uur; juridisch-administratief medewerker: 1 uur. aantal inspectiebezoeken: 683; aantal handhavingszaken: 12. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 12

13 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw centrum (kleine klus) Veiligheid 5 Kans: 3 Gezondheid 3 Risico-inschatting: 9,5 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 4 Imago 5 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 6 weken welstand; vloerafscheiding; indeling. Strategische momenten: inspectie bij start; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; voorlichting per doelgroep; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 469 uur; bouwaccountmanager: 9 uur; jurist: 5 uur; (constructief) toetser: 4 uur; juridisch-administratief medewerker: 2 uur. aantal inspectiebezoeken: 437; aantal handhavingszaken: 19. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 13

14 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw industriegebied (grote klus) Veiligheid 4 Kans: 3 Gezondheid 1 Risico-inschatting: 6,0 Natuur 3 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 1 Imago 2 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 6 weken welstand; vloerafscheiding; indeling; bouwveiligheidsplan. Strategische momenten: aanwijs/uitzetten; plaatsbepaling; inspectie bij heien; inspectie wapening fundering; inspectie draagconstructie; inspectie wapening verdiepingsvloeren; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 1128 uur; bouwaccountmanager: 9 uur; jurist: 9 uur; (constructief) toetser: 9 uur; juridisch-administratief medewerker: 29 uur. aantal inspectiebezoeken: 642; aantal handhavingszaken: 16. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 14

15 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw industriegebied (kleine klus) Veiligheid 4 Kans: 3 Gezondheid 1 Risico-inschatting: 6,0 Natuur 3 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 1 Imago 2 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 8 weken welstand; vloerafscheiding; indeling. Strategische momenten: inspectie bij start; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 520 uur; bouwaccountmanager: 12 uur; jurist: 15 uur; (constructief) toetser: 6 uur; juridisch-administratief medewerker: 47 uur. aantal inspectiebezoeken: 449; aantal handhavingszaken: 26. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 15

16 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw overig (grote klus) Veiligheid 4 Kans: 3 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 7,5 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 3 Imago 4 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 6 weken welstand; vloerafscheiding; indeling; bouwveiligheidsplan. Strategische momenten: aanwijs/uitzetten; plaatsbepaling; inspectie bij heien; inspectie bij heien; inspectie wapening fundering; inspectie draagconstructie; inspectie wapening verdiepingsvloeren; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 804 uur; bouwaccountmanager: 6 uur; jurist: 6 uur; (constructief) toetser: 6 uur; juridisch-administratief medewerker: 18 uur. aantal inspectiebezoeken: 459; aantal handhavingszaken: 11. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 16

17 Inspectie bouwvergunning Utiliteitsbouw overig (kleine klus) Veiligheid 4 Kans: 3 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 7,5 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 3 Imago 4 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 8 weken welstand; vloerafscheiding; indeling. Strategische momenten: inspectie bij start; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; 1-op-1-gesprekken met overtreders (incidenteel). inspecteur: 372 uur; bouwaccountmanager: 8 uur; jurist: 11 uur; (constructief) toetser: 4 uur; juridisch-administratief medewerker: 33 uur. aantal inspectiebezoeken: 321; aantal handhavingszaken: 18. verbeteren standaardbrieven in BW4all; 17

18 Inspectie bouwvergunning Woningbouw (woning, woongebouw, woonwagen) Veiligheid 3 Kans: 4 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 8,7 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 2 Imago 4 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 6 weken welstand; vloerafscheiding; indeling; ventilatie; bouwveiligheidsplan. Strategische momenten: aanwijs/uitzetten; plaatsbepaling; inspectie bij heien; inspectie wapening fundering; inspectie draagconstructie; inspectie wapening verdiepingsvloeren; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken. inspecteur: 497 uur; bouwaccountmanager: 3 uur; jurist: 5 uur; (constructief) toetser: 2 uur; juridisch-administratief medewerker: 17 uur. aantal inspectiebezoeken: 335; aantal handhavingszaken: 5. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 18

19 Inspectie bouwvergunning Woningbouw (aanbouw, uitbouw, bijgebouw) Veiligheid 2 Kans: 4 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 7,3 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 2 Imago 3 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 3 maanden welstand; afmetingen; bouwfysische aansluiting op hoofdgebouw incl. thermische isolatie. Strategische momenten: inspectie wapening fundering; inspectie constructie-onderdelen; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; website; huis-aan-huisblad; Brochures/folders/flyers. inspecteur: 1455 uur; bouwaccountmanager: 32 uur; jurist: 56 uur; (constructief) toetser: 16 uur; juridisch-administratief medewerker: 214 uur. aantal inspectiebezoeken: 1990; aantal handhavingszaken: 64. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 19

20 Inspectie bouwvergunning Woningbouw (dakkapel) Veiligheid 2 Kans: 4 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 6,7 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 2 Imago 2 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 3 maanden welstand; afmetingen; situering op het dak. Strategische momenten: inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; website; huis-aan-huisblad; Brochures/folders/flyers. inspecteur: 169 uur; bouwaccountmanager: 3 uur; jurist: 5 uur; juridisch-administratief medewerker: 20 uur. aantal inspectiebezoeken: 333; aantal handhavingszaken: 6. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 20

21 Inspectie bouwvergunning Woningbouw (constructieve interne verbouwing) Veiligheid 3 Kans: 4 Gezondheid 1 Risico-inschatting: 6,0 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 1 Imago 2 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 3 maanden constructie; brandwerende afwerking; indeling. Strategische momenten: inspectie constructie-onderdelen; inspectie na gereedmelding. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of aanschrijving; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie en/of aanschrijving; brieven/vergunningen beter uitwerken; website. inspecteur: 42 uur; jurist: 1 uur; juridisch-administratief medewerker: 3 uur. aantal inspectiebezoeken: 76; aantal handhavingszaken: 1. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 21

22 Inspectie bouwvergunning Monumenten Veiligheid 3 Kans: 2 Gezondheid 3 Risico-inschatting: 5,3 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 3 Imago 5 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 4 weken kleur, materiaal, aanzicht, details; vernieling cultuurhistorische waarde. afwijking bouwvergunning (men is nog bezig met de bouw): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden, spoedaanschrijving, procesverbaal, intrekken vergunning en/of voorkomen gebruik; afwijking bouwvergunning (men is klaar met de bouw): geen sanctie, legalisatie, aanschrijving, procesverbaal, intrekken vergunning en/of voorkomen gebruik; website; huis-aan-huisblad; Brochures/folders/flyers; Voorlichting per doelgroep; 1-op-1-gesprek (bij overtreders en recidivisten). inspecteur: 537 uur; bouwaccountmanager: 3 uur; jurist: 9 uur; juridisch-administratief medewerker: 45 uur; restauratiedeskundige: 24 uur. aantal inspectiebezoeken: 873; aantal handhavingszaken: 23. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; 22

23 Inspectie sloopvergunning Alle gevallen Veiligheid 3 Kans: 2 Gezondheid 4 Risico-inschatting: 4,7 Natuur 1 Prioriteit: Laag Leefomgeving 2 Imago 3 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 3 maanden sloopveiligheidsplan; sloop vergunde. Strategische momenten: inspectie bij kritische werkzaamheden. afwijking sloopvergunning (men is nog bezig met de sloop): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden en/of procesverbaal; afwijking sloopvergunning (men is klaar met de sloop): geen sanctie, legalisatie en/of procesverbaal; voorlichting per doelgroep; inspecteur: 197 uur; juridisch-administratief medewerker: 3 uur. aantal inspectiebezoeken: 320; aantal handhavingszaken: 6. verbeteren standaardbrieven in BWT4all; protocol sanctiestrategieën. 23

24 Inspectie vergunning reclameobjecten Centrum Veiligheid 1 Kans: 2 Gezondheid 1 Risico-inschatting: 5,0 Natuur 1 Prioriteit: Laag Leefomgeving 2 Imago 5 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 6 weken plaats object; uiterlijk (uitvoering, materiaal, kleur en afmeting). afwijking vergunning (men is nog bezig met de realisatie): spoedaanschrijving en/of aanschrijving; afwijking vergunning (men is klaar met de realisatie): geen sanctie, legalisatie, spoedaanschrijving en/of aanschrijving; website; voorlichting per doelgroep; 1-op-1-gesprekken (recidivisten). inspecteur: 339 uur; jurist: 1 uur; juridisch-administratief medewerker: 3 uur. aantal inspectiebezoeken: 229; aantal handhavingszaken: 7. 24

25 Inspectie vergunning reclameobjecten Overig Veiligheid 1 Kans: 2 Gezondheid 1 Risico-inschatting: 4,0 Natuur 2 Prioriteit: Laag Leefomgeving 3 Imago 4 Frequentie inspectiebezoeken: 1 maal per 3 maanden plaats object; uiterlijk (uitvoering, materiaal, kleur en afmeting). afwijking vergunning (men is nog bezig met de realisatie): geen sanctie, legalisatie, stilleggen werkzaamheden, spoedaanschrijving en/of aanschrijving; afwijking vergunning (men is klaar met de realisatie): geen sanctie, legalisatie, spoedaanschrijving en/of aanschrijving; website; brochures/folders/flyers; voorlichting per doelgroep; 1-op-1-gesprekken (recidivisten). inspecteur: 107 uur; bouwaccountmanager: 2 uur; jurist: 3 uur; juridisch-administratief medewerker: 9 uur. aantal inspectiebezoeken: 124; aantal handhavingszaken:

26 Gebruik bouwwerken/erven in afwijking bestemmingsplan Buitengebied Veiligheid 2 Kans: 5 Gezondheid 2 Risico-inschatting: 10,8 Natuur 2 Prioriteit: Hoog Leefomgeving 3 Imago 3 Handhavingsstrategie: steekproefsgewijze opsporing Werkwijze: 4 uur per maand door 2 inspecteurs wel legaliseerbaar: legalisatie en aanschrijving; niet legaliseerbaar: stilleggen werkzaamheden, aanschrijving en/of sluiting/staken gebruik. huis-aan-huisblad; brochures/folders/flyers; voorlichting per doelgroep. inspecteur: 464 uur; bouwaccountmanager: 14 uur; jurist: 86 uur; juridisch-administratief medewerker: 455 uur. aantal handhavingszaken: 96. verbeteren BWT4all; 26

27 Gebruik bouwwerken/erven in afwijking bestemmingsplan Industriegebied Veiligheid 3 Kans: 3 Gezondheid 3 Risico-inschatting: 5,5 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 1 Imago 2 Handhavingsstrategie: steekproefsgewijze opsporing Werkwijze: 4 uur per maand door 2 inspecteurs wel legaliseerbaar: legalisatie en aanschrijving; niet legaliseerbaar: stilleggen werkzaamheden, aanschrijving, spoedaanschrijving en/of sluiting/staken gebruik. brieven en vergunningen aanpassen; brochures/folders/flyers; voorlichting per doelgroep. inspecteur: 420 uur; bouwaccountmanager: 34 uur; jurist: 67 uur; juridisch-administratief medewerker: 289 uur. aantal handhavingszaken: 96. verbeteren BWT4all; 27

28 Realisatie reclame zonder reclame-/bouwvergunning Centrum Veiligheid 1 Kans: 4 Gezondheid 1 Risico-inschatting: 10,7 Natuur 1 Prioriteit: Hoog Financieel-economisch 3 Leefomgeving 5 Imago 5 Handhavingsstrategie: steekproefsgewijze opsporing Werkwijze: 0,33 uur per maand door 2 inspecteurs in uitvoering: stilleggen werkzaamheden, legalisatie, spoedaanschrijving en/of procesverbaal; geplaatst: spoedaanschrijving, legalisatie, aanschrijving en/of procesverbaal. website; voorlichting per doelgroep; 1-op-1-geprek. inspecteur: 397 uur; jurist: 89 uur; juridisch-administratief medewerker: 757 uur. aantal handhavingszaken: 172. verbeteren BWT4all; 28

29 Bouwen zonder bouwvergunning Utiliteitsbouw centrum Veiligheid 5 Kans: 4 Gezondheid 3 Risico-inschatting: 13,3 Natuur 1 Prioriteit: Hoog Leefomgeving 5 Imago 5 Handhavingsstrategie: steekproefsgewijze opsporing Werkwijze: 8 uur per maand door 2 inspecteurs wel legaliseerbaar: legalisatie, stilleggen werkzaamheden en aanschrijving; niet legaliseerbaar: stilleggen werkzaamheden, spoedaanschrijving, aanschrijving, procesverbaal en/of sluiting/staken gebruik. website; huis-aan-huisblad; voorlichting per doelgroep. inspecteur: 640 uur; jurist: 86 uur; juridisch-administratief medewerker: 501 uur. aantal handhavingszaken: 192. verbeteren BWT4all; 29

30 Bouwen zonder bouwvergunning Utiliteitsbouw industriegebied Veiligheid 4 Kans: 4 Gezondheid 1 Risico-inschatting: 8,0 Natuur 3 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 1 Imago 2 Handhavingsstrategie: steekproefsgewijze opsporing Werkwijze: 4 uur per maand door 2 inspecteurs wel legaliseerbaar: legalisatie, stilleggen werkzaamheden en aanschrijving; niet legaliseerbaar: stilleggen werkzaamheden, spoedaanschrijving, aanschrijving en/of sluiting/staken gebruik. website; huis-aan-huisblad. inspecteur: 289 uur; jurist: 28 uur; juridisch-administratief medewerker: 158 uur. aantal handhavingszaken: 96. verbeteren BWT4all; 30

31 Ligplaats innemen/wijzigen zonder ligplaatsvergunning Alle gevallen Veiligheid 1 Kans: 3 Gezondheid 1 Risico-inschatting: 6,0 Natuur 1 Prioriteit: Middelhoog Leefomgeving 4 Imago 4 Handhavingsstrategie: steekproefsgewijze opsporing Werkwijze: opsporing door medewerker(s) Havenkantoor innemen ligplaats zonder ligplaatsvergunning: niet legaliseerbaar: aanschrijving en/of wegslepen. schip in afwijking van ligplaatsvergunning: wel legaliseerbaar: legalisatie en/of aanschrijving; niet legaliseerbaar: aanschrijving en/of wegslepen. brochures/folders/flyers; voorlichting per doelgroep. inspecteur: 196 uur; jurist: 21 uur; juridisch-administratief medewerker: 106 uur. aantal handhavingszaken: 30. verbeteren BWT4all; 31

32 Bestaande bouw: niet voldoen niet-woningen aan vereisten Bouwbesluit/bouwverordening Kinderdagverblijf Veiligheid 5 Kans: 4 Gezondheid 3 Risico-inschatting: 10,7 Natuur 1 Prioriteit: Hoog Leefomgeving 1 Imago 5 Handhavingsstrategie: thematische opsporing Werkwijze: 4 uur per 3 maanden door 2 inspecteurs geen vergunning: legalisatie, aanschrijving en/of sluiting/staken gebruik; gevaarlijke situatie: spoedaanschrijving, aanschrijving en/of intrekken vergunning. verbetering brieven/vergunningen; website; huis-aan-huisblad; voorlichting per doelgroep; 1-op-1-gesprek (recidivisten). inspecteur: 59 uur; bouwaccountmanager: 4 uur; jurist: 10 uur; juridisch-administratief medewerker: 110 uur; aantal handhavingszaken: 32. verbeteren BWT4all; 32

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013.

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013 Memo Geachte dames en heren, Hierbij

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Gemeente Hillegom Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 - Leeswijzer 2 2. Wettelijk kader 2 2.1 Vaststelling en bevoegdheden 3 3. Samenwerking en integraal toezicht 3 3.1

Nadere informatie

PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING HANDHAVINGSBELEIDSPLAN

PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING HANDHAVINGSBELEIDSPLAN HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING HANDHAVINGSBELEIDSPLAN Inhoudsopgave nota Handhaven met Beleid HANDHAVINGSBELEIDSPLAN 1. Inleiding...3 2. Visie, uitgangspunten & randvoorwaarden

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID HANDHAVING BESTAANDE BOUW

UITVOERINGSBELEID HANDHAVING BESTAANDE BOUW UITVOERINGSBELEID HANDHAVING BESTAANDE BOUW GEMEENTE HILVERSUM 8 januari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 1.1 Vooraf 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Aanleiding 2 1.4 Doel 3 1.5 Bereik/Beoogd resultaat 3 1.6 Reikwijdte

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma 2008 handhaving bouwregelgeving afdeling Bouw- en Woningtoezicht

uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma 2008 handhaving bouwregelgeving afdeling Bouw- en Woningtoezicht uitvoeringsprogramma 2008 uitvoeringsprogramma 2008 handhaving bouwregelgeving afdeling Bouw- en Woningtoezicht samenvatting Steeds duidelijker wordt dat het toezicht op de naleving van de bouwregels zo

Nadere informatie

Bijlage 2. Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan

Bijlage 2. Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan Bijlage 2 Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan Procedure stappen In het onderstaande schema worden de hoofdstappen beschreven zoals zij zijn opgenomen in de werkprocessen van handhaving.

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP DATUM 2 februari 2011 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 010588 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Bouw- en woningtoezicht. Uitvoeringsprogramma 2010. Gemeente Haaksbergen

Handhavingsbeleid Bouw- en woningtoezicht. Uitvoeringsprogramma 2010. Gemeente Haaksbergen Handhavingsbeleid Bouw- en woningtoezicht en Uitvoeringsprogramma 00 Gemeente Haaksbergen augustus 009 Inhoud. Visie 3. Toezicht 5.. Vergunninggebonden toezicht.. Niet-vergunninggebonden toezicht.3. Samenvatting

Nadere informatie

HANDHAVINGSPROGRAMMA BOUWEN EN WONEN 2005 GEMEENTE NIJMEGEN

HANDHAVINGSPROGRAMMA BOUWEN EN WONEN 2005 GEMEENTE NIJMEGEN HANDHAVINGSPROGRAMMA BOUWEN EN WONEN 2005 GEMEENTE NIJMEGEN Vastgesteld: College 08-03-2005 Ingangsdatum 01-04-2005 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Reactieve handhaving...4 1.1 Inspectie vergunningen...

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

Let wel: deze nota betreft alleen de toetsing en het toezicht aan het Bouwbesluit.

Let wel: deze nota betreft alleen de toetsing en het toezicht aan het Bouwbesluit. BenW-nota dienst Directie RO en afdelingen (k000) afdeling Bouw- en woningtoezicht (k200) telefoon 0182-588280 collegenummer 751515 gouda 17 juni 2012 steller Netten, M. (bwt961) onderwerp Toets- en Toezichtsniveau

Nadere informatie

Bijlage 4: Gebiedsgerichte inspecties bouw-, milieu- en brandveiligheid

Bijlage 4: Gebiedsgerichte inspecties bouw-, milieu- en brandveiligheid Bijlage 4: Gebiedsgerichte inspecties bouw-, milieu- en brandveiligheid Inspectieprofiel industrieterrein Patrouille (rijden over de hoofdwegen) en diverse bedrijven bezoeken 1 x per jaar rondgang (waarbij

Nadere informatie

Omgevingsvergunningvrij. Presentatie raad 8 juni 2010

Omgevingsvergunningvrij. Presentatie raad 8 juni 2010 Omgevingsvergunningvrij bouwen Presentatie raad 8 juni 2010 Doel van de presentatie Inzicht in veranderingen: BBLB BOR Nieuwe methodiek van vergunningvrij bouwen in het BOR Inhoud presentatie 1. Historie

Nadere informatie

HANDHAVEN IS KEUZES MAKEN HANDHAVINGSBELEIDSPLAN RUIMTELIJKE EN BOUWREGELGEVING GEMEENTE APELDOORN

HANDHAVEN IS KEUZES MAKEN HANDHAVINGSBELEIDSPLAN RUIMTELIJKE EN BOUWREGELGEVING GEMEENTE APELDOORN HANDHAVEN IS KEUZES MAKEN HANDHAVINGSBELEIDSPLAN RUIMTELIJKE EN BOUWREGELGEVING GEMEENTE APELDOORN 2005 Vastgesteld op 26 november 2004 2 Inhoudsopgave 0. Samenvatting en leeswijzer 5 1. Inleiding 7 2.

Nadere informatie

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Ons cultureel erfgoed is de moeite waard om zuinig op te zijn Wethouder Erik Boog Het Noordwestelijk villagebied is van algemeen belang vanwege de bijzondere

Nadere informatie

BOUWPROGRAMMA VERGUNNINGEN 2008

BOUWPROGRAMMA VERGUNNINGEN 2008 BOUWPROGRAMMA VERGUNNINGEN 2008 GEMEENTE HEUSDEN TEAM DIENSTEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanvragen om vergunning 4 2.1 aanvragen om bouwvergunning 4 2.1.1 Informatie 4 2.1.2 Intake 4 2.1.3 Ontvankelijkheidstoets

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht voor burger, bedrijf en overheid

Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht voor burger, bedrijf en overheid Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht voor burger, bedrijf en overheid Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht

Nadere informatie

VMR Actualiteitendag Handhaving - beginselplicht 19 maart 2015

VMR Actualiteitendag Handhaving - beginselplicht 19 maart 2015 VMR Actualiteitendag Handhaving - beginselplicht 19 maart 2015 mr. T.E.P.A. Lam advocaat Hekkelman Advocaten senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen Thema s Handhavingsbeleid Concreet zicht

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 22-03-2017 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK HANDHAVING BOUWREGELGEVING EN RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE WEESP

KWALITEITSHANDBOEK HANDHAVING BOUWREGELGEVING EN RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE WEESP KWALITEITSHANDBOEK HANDHAVING BOUWREGELGEVING EN RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTE WEESP Weesp, september 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding kwaliteitshandboek 3 1.3 Definitie en doelstellingen

Nadere informatie

Handhavingsnota Ruimtelijke Regelgeving. Gemeente Stein

Handhavingsnota Ruimtelijke Regelgeving. Gemeente Stein Handhavingsnota Ruimtelijke Regelgeving Gemeente Stein Hoofdafdeling : Grondgebiedzaken Afdeling : Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening Versie : concept Datum : 14 februari 2005 Steller : N.S.A. Daniels

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Woongebouw Checklist Omschrijving L R 1.2.4.W Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften x 1.2.1.B Aanduiding bestemmingen ruimten en

Woongebouw Checklist Omschrijving L R 1.2.4.W Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften x 1.2.1.B Aanduiding bestemmingen ruimten en Woning vrijstaand + 1F en 2F 1.2.6.D Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning x 1.2.2.B Detailtekeningen x x 1.2.2.D Opgave materiaal en kleurgebruik x 1.2.4.G Vluchtroutes (rookmelders) x Woongebouw

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2017 Afdeling Inwoners en Omgeving Vastgesteld door het college op 29 november 2016 Kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad op 2 december

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Plan Uitvoeringsbeleid bouw- en ruimtelijke regelgeving Woudenberg (bouwbeleidsplan)

Plan Uitvoeringsbeleid bouw- en ruimtelijke regelgeving Woudenberg (bouwbeleidsplan) Plan Uitvoeringsbeleid bouw- en ruimtelijke regelgeving Woudenberg (bouwbeleidsplan) Verkorte versie, 9 mei 2008 1. Inleiding De gemeente Woudenberg is op basis van bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

bouwen van een berging/carport aan de achterzijde van het woonhuis aan de Haarsteegsestraat 36 in Haarsteeg

bouwen van een berging/carport aan de achterzijde van het woonhuis aan de Haarsteegsestraat 36 in Haarsteeg College Onderwerp: V200801547 bouwen van een berging/carport aan de achterzijde van het woonhuis aan de Haarsteegsestraat 36 in Haarsteeg Samenvatting: Inleiding: Tijdens een controle is geconstateerd

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2015... 4 2.1 Samenvatting beleid... 4 2.2 Productiecijfers 2015... 5 2.2.1

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude Uitvoeringsprogramma 2011 handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude, 14 december 2010 Inhoud bladzijde Inleiding 1 1. Speerpunten voor 2011 2 2. Beschikbare capaciteit

Nadere informatie

Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van: Ridderkerk d.d.

Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van: Ridderkerk d.d. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van: Ridderkerk d.d. 1 Inhoudsopgave pag. Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Doelstellingen, prioriteiten, indicatoren,

Nadere informatie

SAMENVATTING HANDHAVINGSNOTA 2010

SAMENVATTING HANDHAVINGSNOTA 2010 SAMENVATTING HANDHAVINGSNOTA 2010 Met het nieuwe handhavingsbeleid wordt beoogd om te komen tot een zo integraal mogelijke aanpak van handhaving en om de uitvoering van handhaving professioneel en transparant

Nadere informatie

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Aan- en uitbouwen Wanr bouwvergunningsvrij, wanr een bouwvergunning nodig? Is uw woning toch een beetje te klein geworden en is een serre dé oplossing? Of wilt u een garage voor uw auto? Als de ruimte

Nadere informatie

Stichting Studentenhuizen Minerva t.a.v. de heer R. van Os Breestraat CS Leiden. Geachte heer Van Os,

Stichting Studentenhuizen Minerva t.a.v. de heer R. van Os Breestraat CS Leiden. Geachte heer Van Os, Stichting Studentenhuizen Minerva t.a.v. de heer R. van Os Breestraat 50 2311 CS Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding - Handhaving in Alkmaar, is dat nodig? 4 - Wie is voor wat verantwoordelijk? 5 - Doel van de nota 5

Inhoudsopgave. 1. Inleiding - Handhaving in Alkmaar, is dat nodig? 4 - Wie is voor wat verantwoordelijk? 5 - Doel van de nota 5 ! Inhoudsopgave 1. Inleiding - Handhaving in Alkmaar, is dat nodig? 4 - Wie is voor wat verantwoordelijk? 5 - Doel van de nota 5 2 De handhavingtrajecten, een overzicht 7 3. Het juridisch kader, het algemene

Nadere informatie

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum Inleiding De gemeente Castricum heeft besloten een beleidsnotitie vast te stellen,

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie Inhaalslag handhaving bouwregelgeving. Gemeente Stein. Afdeling : VH&H Datum : 7 mei 2007 Steller : J.

Tussentijdse evaluatie Inhaalslag handhaving bouwregelgeving. Gemeente Stein. Afdeling : VH&H Datum : 7 mei 2007 Steller : J. Tussentijdse evaluatie Inhaalslag handhaving bouwregelgeving Gemeente Stein Afdeling : VH&H Datum : 7 mei 2007 Steller : J. Pompl 1. Inleiding Op 25 februari 2004 heeft het college ingestemd met het plan

Nadere informatie

Drijvende bouwwerken. Informatieblad. Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Drijvende bouwwerken

Drijvende bouwwerken. Informatieblad. Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Drijvende bouwwerken Informatieblad Drijvende bouwwerken Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste bouwvoorschriften voor drijvende bouwwerken, zoals woonboten, die naar verwachting zullen gelden

Nadere informatie

Notitie reclame-uitingen

Notitie reclame-uitingen Notitie reclame-uitingen In de commisise Omgeving van september 2004 is gesproken over de Welstandsnota. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de commissie in oktober zou terugkomen op het onderdeel reclame-uitingen

Nadere informatie

28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING

28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING 28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING Met ingang van 2 augustus 1991 is in het kader van de deregulering en decentralisatie een veelheid aan wettelijke bepalingen komen te vervallen

Nadere informatie

Jaarverslag. toezicht en handhaving. Jaarverslag toezicht en handhaving leefomgeving gemeente Barneveld

Jaarverslag. toezicht en handhaving. Jaarverslag toezicht en handhaving leefomgeving gemeente Barneveld Jaarverslag 2012 toezicht en handhaving Jaarverslag toezicht en handhaving leefomgeving gemeente Barneveld Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 3 Toezicht en handhaving... 4 3.1 Algemene controles...

Nadere informatie

NOTA HANDHAVING BOUWREGELGEVING C.A GEMEENTE RENKUM

NOTA HANDHAVING BOUWREGELGEVING C.A GEMEENTE RENKUM NOTA HANDHAVING BOUWREGELGEVING C.A. 2004 GEMEENTE RENKUM December 2003 1 2 INHOUDSOPGAVE pg. 3 SAMENVATTING pg. 5 DEEL 1: EEN HANDHAVINGSPLAN BOUWREGELGEVING C.A. 2004 pg. 7 Inleiding pg. 9 De handhavingsopgaven

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Handhaving Bouwen en Milieu

Handhaving Bouwen en Milieu programma Dongeradeel sprekt jo oan! Uitvoeringsprogramma 2009 Handhaving Bouwen en Milieu afdeling REO team Bouwen en Milieu versie 1 2 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 5 2 ACTIVITEITEN PER THEMA 7 2.1 Bouwen

Nadere informatie

HANDHAVINGS- BELEIDSPLAN BOUWREGELGEVING

HANDHAVINGS- BELEIDSPLAN BOUWREGELGEVING HANDHAVINGS- BELEIDSPLAN BOUWREGELGEVING GEMEENTE EEMNES 21 september 2004 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 2. Hoofdstuk 2. Voorgeschiedenis 4. Hoofdstuk 3. Handhavingsbeleid; stand van zaken nu 5.

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport rijwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan Bomenbuurt 2002 2 5 Vergunningvrij bouwen 6 Uitbreidingsmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Naam Handhavingsnota bouwen en wonen (2005 - te beschouwen als beleidsregels) met Handhavingsprogramma 2005

Naam Handhavingsnota bouwen en wonen (2005 - te beschouwen als beleidsregels) met Handhavingsprogramma 2005 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 74 Naam Handhavingsnota bouwen en wonen (2005 - te beschouwen als beleidsregels) met Handhavingsprogramma 2005 Publicatiedatum 14 april 2005 Opmerkingen -

Nadere informatie

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht H.A. Punt Beheer B.V. J. Duikerweg 5 1703 DH Heerhugowaard Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan Workshop prioriteiten bepalen

Handhavingsbeleidsplan Workshop prioriteiten bepalen Handhavingsbeleidsplan 2016-2018 Workshop prioriteiten bepalen Opening 2 Beleidsgeschiedenis Door de WABO een samenvoeging van: -Handhavingsbeleidsplan Handhaven is keuzes maken 28-2011 -Handhavingsbeleidsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT 2010 GEMEENTE AALTEN

JAARVERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT 2010 GEMEENTE AALTEN JAARVERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT 2010 GEMEENTE AALTEN Gemeente Aalten Afdeling Omgeving, team Bouwen Mei 2011 2 Inhoud pagina 1. Bouw- en Woningtoezicht Algemeen 3 Ontwikkelingen in 2010 3 Formatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan periode tot

Bijlage 1: Jaarplan periode tot Bijlage 1: Jaarplan periode 1-11- tot 31-12- 1. Algemeen Dit jaarplan is gemaakt voor de periode van 1 november en het jaar. De Omgevingsdienst Groningen neemt op 1-11- de uitvoering van de vth-taken van

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 2 februari 2010 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum: GEMEENTE KORENDIJK De heer J. Verwaal Dorpsstraat 35 3284 AC ZUID-BEIJERLAND Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april 2014 - - WABO-2014-003 Verzenddatum: Bijlagen: Onderwerp: diversen

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Integraal uitvoeringsprogramma handhaving 2015

Integraal uitvoeringsprogramma handhaving 2015 Integraal uitvoeringsprogramma handhaving 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Evaluatie 2014 3 Activiteiten 2015 3.1 Speerpunten 10 3.2 Uren 12 4 Planning 5 Afstemming 6 Monitoring 7 Bekendmaking Integraal

Nadere informatie

HANDHAVINGSPLAN BOUWREGELGEVING ETTEN-LEUR

HANDHAVINGSPLAN BOUWREGELGEVING ETTEN-LEUR HANDHAVINGSPLAN BOUWREGELGEVING ETTEN-LEUR PRIORITEIT 1 RISICOMATRIX RISICO S CAPACITEIT EN PRIORITEIT 2 SPEERPUNTEN PRIORITEIT 3 INLEIDING Etten-Leur timmert aan de weg op het gebied van handhaving. Het

Nadere informatie

Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw

Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw De Wassenaarsche Bouwstichting heeft voor de doe-het-zelvers onder de huurders een reeks Kluswijzers ontwikkeld. Gemakkelijk leesbare handleidingen

Nadere informatie

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken BIJLAGE 6 Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken 1. Inleiding In deze werkwijze worden de processen van het team Juridische Zaken van de ODR beschreven bij de

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

Verzenddatum 17 OktOber Dossier D zaaknummer / Ons kenmerk /JLE. Behandeld door mevrouw M.L.

Verzenddatum 17 OktOber Dossier D zaaknummer / Ons kenmerk /JLE. Behandeld door mevrouw M.L. V Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Tence! Uitzendbureau B.V. t.a.v. mevrouw D. Esser van Poll Postbus 1150 4801 BD BREDA Uw brief van Verzenddatum 17 OktOber 2011 Uw kenmerk Dossier D-00008232 Reactie

Nadere informatie

Vergunningvrij bouwen onder de Wabo

Vergunningvrij bouwen onder de Wabo Vergunningvrij bouwen onder de Wabo 1 Artikel 2.1 Wabo: verbodsbepaling a. Bouwen b. Aanleggen (bestemmingsplan) c. Gebruik in ruime zin in strijd met bestemmingsplan d. Brandveilig gebruik (Bbgb) e. Oprichten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT 2009 GEMEENTE AALTEN

JAARVERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT 2009 GEMEENTE AALTEN JAARVERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT 2009 GEMEENTE AALTEN Gemeente Aalten Afdeling Omgeving, team Bouwen Juni 2010 2 Inhoud pagina 1. Bouw- en Woningtoezicht Algemeen 3 Ontwikkelingen in 2009 3 Formatie

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201608193/6059998 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Datum zie documentenlijst Onderwerp verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Bouw- en ruimtelijke regelgeving

Handhavingsbeleid Bouw- en ruimtelijke regelgeving Handhavingsbeleid Bouw- en ruimtelijke regelgeving September 2006 Gemeente Schiedam 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Doel en verantwoordelijkheden... 5 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015

Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015 Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015 VASTGESTELD: 5 APRIL 2016 INHOUD HOOFDSTUK 1 DOEL EN OPZET VAN HET JAARVERSLAG 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 WERKWIJZE 3 HOOFDSTUK 2 BEHEER VAN HET GRONDGEBIED

Nadere informatie

Aanvraagformulier vooroverleg

Aanvraagformulier vooroverleg In te vullen door gemeente Datum ontvangst: Zaaknummer: Aanvraagformulier vooroverleg Voor het indienen van een vooroverleg vult u alleen de relevante vragen op dit formulier in. Indien de schrijfruimte

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Bouwbeleidsplan 2008. Januari 2008. Afdeling Omgeving, team Vergunningen

Bouwbeleidsplan 2008. Januari 2008. Afdeling Omgeving, team Vergunningen Bouwbeleidsplan 2008 Januari 2008 Afdeling Omgeving, team Vergunningen Vastgesteld door B&W op 8 januari 2008 Vastgesteld door B&W op 8 januari 2008 1. INLEIDING... 1 2. VISIE EN ONTWIKKELINGEN... 3 2.1

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Nota handhaving bouwregelgeving en ruimtelijke ordening 2010 2014. Datum vaststelling: 13 oktober 2009

Nota handhaving bouwregelgeving en ruimtelijke ordening 2010 2014. Datum vaststelling: 13 oktober 2009 Nota handhaving bouwregelgeving en ruimtelijke ordening 2010 2014 Datum vaststelling: 13 oktober 2009 2 HOOFDSTUK 1: Inleiding...4 1.1 Algemene inleiding... 4 1.2 Huidige situatie Culemborg... 4 1.3 Aanleiding

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Stelsel bouwregelgeving Verbouwvoorschriften Energiezuinigheid Onderwerpen Bouwen, waar

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2050794/2853718 op de op 14 oktober 2011 bij hen ingekomen aanvraag van IFF Nederland BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Wet Kwaliteitsborging in de bouw

Wet Kwaliteitsborging in de bouw Wet Kwaliteitsborging in de bouw Studiedag Cobc 2014 Hajé van Egmond Programma Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het kort Consultatieronde / reacties uit het veld Het vervolg AMvB Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van 19-04-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Vergunningverlening... 4 3 Toezicht... 6 4 Handhaving...

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ Sluiskil Kenmerk: Afdeling: /00127862 Vergunningverlening Datum: 26 april 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bouwen door Duitse aannemers in Nederland

Bouwen door Duitse aannemers in Nederland Bouwen door Duitse aannemers in Nederland De VROM-Inspectie staat voor een betere naleving van het VROM beleid en de wet- en regelgeving. Dit resulteert in een betere kwaliteit van de leefomgeving. Om

Nadere informatie

Dubbele (be)woning in het buitengebied

Dubbele (be)woning in het buitengebied Dubbele (be)woning in het buitengebied Naam opsteller E.P.H. Weijde-Leenders Datum vaststelling Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Vastgesteld door Team Ruimtelijk Beleid Eventueel publicatiedatum

Nadere informatie

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. ~p/ tij ~ rj/r J! 29 APR. 2008. : Nee : Nee. : Binnendijk, D.C.W

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. ~p/ tij ~ rj/r J! 29 APR. 2008. : Nee : Nee. : Binnendijk, D.C.W Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2008-2596 Status : Openbaar Datum : 16 april 2008 Afdeling : Veiligheid Paraaf Raad: : Ja Medewerk(sOer : Hermans-Folkerts, A.J. medewerk(st)er:

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

Bijlage: Procesbeschrijving en stroomschema's

Bijlage: Procesbeschrijving en stroomschema's Bijlage: Procesbeschrijving en stroomschema's Handhavingsinstrumenten: - Gedogen - Last onder dwangsom - Bestuursdwang Procesbeschrijving gedogen 1. De (dreigende) overtreding wordt geconstateerd. Er wordt

Nadere informatie

Kwaliteitsborging bij verbouw

Kwaliteitsborging bij verbouw Kwaliteitsborging bij verbouw NRP-debat 15 oktober 2014 Programma Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het kort Consultatieronde / reacties uit het veld Het vervolg AMvB Kwaliteitsborging Gevolgklassen

Nadere informatie

BIJBEHORENDE BOUWWERKEN

BIJBEHORENDE BOUWWERKEN BIJBEHORENDE BOUWWERKEN HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG? WAT IS EEN BIJBEHOREND BOUWWERK? Het begrip bijbehorend bouwwerk is een verzamelterm voor uitbreidingen van een hoofdgebouw, aan- en uitbouwen,

Nadere informatie

Dordrecht. De heer van de Abeelstraat AA Dordrecht. Geachte heer Van de

Dordrecht. De heer van de Abeelstraat AA Dordrecht. Geachte heer Van de Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer van de Abeelstraat 25 3329 AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op Regiokantoor 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht Telefoon (0900)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Hogewoerd 123. Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Hogewoerd 123. Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3011705 Aanvraagnaam Hogewoerd 123 Uw referentiecode 1701 Ingediend

Nadere informatie

Aanbouw en verbouw. Architectenbureau Jos & Alexander Warmenhoven. www.architectenbureau-warmenhoven.nl. Kerklaan 70, 2171 GD, Sassenheim

Aanbouw en verbouw. Architectenbureau Jos & Alexander Warmenhoven. www.architectenbureau-warmenhoven.nl. Kerklaan 70, 2171 GD, Sassenheim Aanbouw en verbouw kosten procedure honorarium Lux Alma Architectenbureau Jos & Alexander Warmenhoven www.architectenbureau-warmenhoven.nl versie: 01-03-2015 contactgegevens: Architectenbureau Jos & Alexander

Nadere informatie