Inventaris van het archief van Oxfam-Wereldwinkels ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van Oxfam-Wereldwinkels (1971-2000)"

Transcriptie

1 251 Inventaris van het archief van Oxfam-Wereldwinkels ( ) (D/1993/012, S/2000/007, S/2003/067, S/2003/099, S/2006/109) Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2012

2 Inleiding 1. Geschiedenis van Oxfam-Wereldwinkels 1.1. Wat voorafging ( ) 1.2. Los zand ( ) 1.3. De eerste sprong voorwaarts ( ) 1.4. Focus op actie ( ) 1.5. De tweede sprong voorwaarts ( ) 2. Archivalische inleiding 2.1. Archiefgeschiedenis 2.2. Structuur en ordeningsschema 2.3. Selectie en afscheiding 2.4. Verwant materiaal, aanvullingen 2.5. Omvang 2.6. Voorwaarden voor raadpleging Inventaris 1. Structuur en werking 1.1. Statuten en huishoudelijk reglement 1.2. Structuur en werking 1.3. Jaarverslagen 1.4. Jubilea 2. Bestuur en beleid 2.1. De bestuursorganen De algemene vergadering De raad van beheer Het dagelijks bestuur De Coördinatiecommissie (CoCo) 2.2. Beleid, visie en standpunten Werkgroepen Visieteksten en standpunten Beleidsplanning 3. Het nationaal secretariaat en de nationaal verantwoordelijke 3.1. Briefwisseling en communicatie Briefwisseling Omzendbrieven Persberichten Publicaties Weeweekrant Massakrant 3.2. Personeelsbeleid De personeelsvergadering, de werkgroep gewetensbezwaarden en de werkgroep kinderopvang Omzendbrieven en personeelsnota s Arbeidsvoorwaarden, taakomschrijvingen, evaluaties en geschillen Aanwervingen Speciale statuten, vrijwilligers en stagiairs 3.3. Financiën en boekhouding

3 De Financiële Commissie en de Financiële Cel Omzendbrieven Boekhouding Begroting Balansen en financiële verslagen Dag- en grootboeken Subsidies, giften en alternatieve inkomstenbronnen Werkgroepen Dossiers 3.4. Werking, huisvesting en interne organisatie Werking Huisvesting Interne organisatie Grafische dienst 4. Vorming, informatie en actie (VIA) 4.1. Structuur en werking van de VIA-diensten 4.2. Vorming voor wereldwinkeliers Werkgroepen Teksten Studiedagen Weekends voor beginnende wereldwinkeliers Weekends voor langer meewerkende wereldwinkeliers Studieweken Studieweekends Weekend Aktiemodel Volkskamp Techniekendag Impulsdagen Interne studiedagen 4.3. Studie, animatie en documentatie Werkgroepen Teksten en educatief materiaal Dossiers Documentatie over producten Documentatie over landen Thematische dossiers Studiedagen Publieke studiedagen Landendagen Studiedagen georganiseerd door andere organisaties 4.4. Acties, campagnes en projecten Werkgroepen Jaarthema, centraal thema en campagnes Nationale Aktie (1979) Nationale actie Zuidelijk Afrika (1979) Campagne tegen de Belgische militaire hulp aan Zaïre (1981)

4 Centraal-Amerika ( ) Vrede door Ontwikkeling ( ) Stop de Boycot (1983) Krisis en de Derde Wereld ( ) Koop de Derde Wereld Vrij ( ) Pluk Geen Vruchten van Apartheid ( ) Nicaragua Moet Overleven ( ) Stop Apartheid, Steun de Frontlijnstaten ( ) Nicaragua Laat je Niet Los (1989) Milieu en de Derde Wereld ( ) Koffie-op-het-Werkcampagne (voorjaar 1990) Palestinacampagne (voorjaar 1991) Europa Open Huis ( ) Voedselveiligheid in de Derde Wereld ( ) Cacaocampagne: tegen de aanpassing van de Europese chocoladerichtlijn ( ) Vierkant voor Afrika ( ) Shell = Hel ( ) Werk aan de Wereld ( ) Schone Kleren (deel van Werk aan de Wereld) Multilateraal Akkoord over Inversteringen (MAI) (deel van Werk aan de Wereld) Geen Schandalen aan Mijn Voeten (deel van Werk aan de Wereld) Activiteiten Wereldwinkeldagen Losse activiteiten Projecten 4.5. Samenwerking Samenwerking met andere leden van de Oxfambeweging Oxfam International Oxfam Europe Oxfam-United Kingdom De Vier Oxfams Oxfam-België Magasins du Monde-Oxfam Samenwerking met andere ngo s Mei-komitee Aktiekomitee Stop de wapenhandel Broederlijk Delen Coordination for European NGOs Networking on Trade (CENNT) Eén-plusbeweging Ekstermolenwerkgroep Komitee Tsjecho-Slovakije 10 jaar Komma Netwerk Zelfhulp Vlaanderen

5 NCOS NGO s GATT steering committee Platform voor voluntariaat Progressief NGO Samenwerkingsverbond Solidariteitsfront Zaïre Spijkerbroeken op kruistocht VAKA Vlaams Komitee voor Steun aan het Saharaanse Volk / Polissariokomitee Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) Vlaams Overleg Edukatiestrategie (VLOES) Vlaamse Vredesuniversiteit Vredesaktie (VRAK) Wereldmediatheek Wereldscholen / Centrum voor Vorming en Aktie Samenwerking met andere organisaties Zanggroep Hei Pasoep 4.6. Ondersteuning van de provinciale secretariaten en de lokale groepen De contactvergadering van de provinciale verantwoordelijken (KOPROV) Werkgroepen Lidmaatschap van de beweging Structuur en werking 5. De handelsdienst 5.1. Partnerwerking Partnercommissie De zoektocht naar nieuwe producten en partners Dossiers betreffende de stemming over potentiële producten, productpartners en partnerlanden Documentatie over producten en partners 5.2. Aankoop, verkoop en marketing Werkgroepen Briefwisseling Omzendbrieven Importdossiers Dossiers over marketing en verkoop Samenwerking Alternative Trade Organisations (ATO) Associatie Verkoop-Aankoop Producten derde wereld vzw (AVAP) European Fair Trade Organisation (EFTA) Gentse Koffiebranderij GEPA International Meeting of World Shops Magasins du Monde-Oxfam (MdM-O) Max Havelaar- en Gabrielakeurmerk NEWS!

6 Stichting Ontwikkelingssamenwerking (SOS) / SOS- Wereldhandel Verbond Van Koffiebranders Wereldwinkels in Europa Verkoopscijfers Verkoopsprognoses Omzet Aankopen op het nationaal secretariaat Prijslijsten Voorraadlijsten 5.3. Magazijn 6. De jongerenwerking: OWW-Jongerenservice 6.1. Oprichting, structuur en werking 6.2. Beleid 6.3. Administratie 6.4. Samenwerking en communicatie 6.5. Acties en campagnes Afgescheiden materiaal 1. Archiefmateriaal 2. Fotomateriaal 3. Iconografisch materiaal 4. Bibliotheekmateriaal 4.1. Periodieken 4.2. Monografieën 4.3. Brochures Brochures met informatie over Oxfam-Wereldwinkels Educatief materiaal en brochures bij campagnes en acties Brochures voor de vorming van wereldwinkeliers Brochures over landen, producten en producenten 5. Affiches 6. Audiovisueel materiaal Bijlagen Bibliografie van werken over Oxfam-Wereldwinkels Lijst van de genummerde omzendbrieven Lijst van de gebruikte afkortingen

7 INLEIDING 1. Geschiedenis van Oxfam-Wereldwinkels Het onderstaand overzicht van de geschiedenis van Oxfam-Wereldwinkels is slechts een beknopte versie van het verhaal, dat uitsluitend werd opgesteld om het archiefonderzoek te ondersteunen. Voor meer diepgang kan men terecht in de bibliografie met werken over Oxfam-Wereldwinkels (zie de bijlagen) Wat voorafging ( ) De ontstaansgeschiedenis van Oxfam-Wereldwinkels en vooral de rol van Oxfam-België (nu Oxfam-Solidariteit) daarin is niet altijd even duidelijk. Voor een beter begrip is het daarom noodzakelijk ons verhaal te beginnen zo n dertig jaar voor de oprichting van Oxfam- Wereldwinkels. In 1941 hadden de geallieerden een embargo rondom het Europese continent uitgeroepen, met het doel nazi-duitsland te verzwakken. Dat embargo had echter ook het negatieve gevolg dat er hongersnood dreigde in een aantal landen. Daarom kwam er in Groot-Brittannië protest tegen het embargo van onder andere Gilbert Murray, George Bell en Edith Pye. Begin 1942 slaagden ze erin om toestemming te krijgen van de Britse regering om voedselhulp te sturen naar het zwaar geteisterde Griekenland. Die actie leidde op 5 oktober 1942 tot de oprichting van The Oxford Committee for Famine Relief, afgekort tot OXFAM. In tegenstelling tot veel andere vergelijkbare organisaties en comités, bleef OXFAM ook na de Tweede Wereldoorlog bestaan. Het verruimde zijn doelstellingen tot het verstrekken van hulp bij leed door oorlog of andere problemen overal ter wereld. 1 Oxfam-België ontstond op 17 september 1964, na een ontmoeting van de sociaal geëngageerde baron Antoine Allard met vertegenwoordigers van Oxfam UK. Hij was erg ontdaan door de problemen die de oud-kolonies doormaakten en een Belgische afdeling van Oxfam oprichten, was voor hem een logische keuze. Baron Allard werd de eerste voorzitter. Oxfam-België nam het model over van zijn Britse tegenhanger: een politiek en levensbeschouwelijk neutrale organisatie, maar wel gebaseerd op het christelijke, caritatieve gedachtengoed. Oxfam-België verkocht brocante en tweedehandskleren en zamelde geld in. Het geld werd gebruikt om projecten op te zetten in de derde wereld of het werd doorgestuurd naar Oxfam UK. 2 Oxfam-België richtte zich in het begin vooral op het Franstalige deel van de bevolking. Er waren weliswaar giftshops in Antwerpen en Gent, maar die werking was eerder beperkt. Baron Allard en Pierre Galand, algemeen secretaris van Oxfam-België, wilden de werking in Vlaanderen uitbreiden, maar begrepen dat het model misschien minder zou aanslaan. Sinds de opstart van de UNCTAD in 1964 en mei 1968 kwam er meer en meer kritiek op het caritatieve model. De nieuwe slogan was trade not aid. Eerlijke handel in de plaats van 1 Erik TODTS (red.), Veertig jaar voor een andere wereld. Oxfam in België. Een verhaal, een beweging, een strijd, Brussel: Oxfam-Solidariteit, 2004, p. 6; laatst geraadpleegd op 19 juni Erik TODTS (red.), [ ], pp. 4, 6-8.

8 financiële steun. Petra Van Look, medewerkster van Oxfam-België, kwam met het idee om een werking uit te bouwen geïnspireerd op het wereldwinkelmodel zoals het in Nederland werd toegepast. Al snel kreeg ze het fiat van Oxfam-België om zo n winkel op te starten. Via bemiddeling van baron Allard bij het Antwerpse stadsbestuur werd er een pand gevonden. De geboorte van Oxfam-Wereldwinkels was een feit Los zand ( ) Op vijf april 1971 werd de eerste Oxfam-Wereldwinkel (de oorspronkelijke naam was Oxfam Shop) geopend in de Antwerpse Hoofdkerkstraat. Het personeel bestond uit Petra Van Look en de gewetensbezwaarden Gilbert Hubert en Hugo Gijsels. De eerste producten waren wat artisanaat, koffie uit Tanzania en rietsuiker uit Cuba. Van in het begin waren de Oxfam-Wereldwinkels echter geïnteresseerd in méér dan alleen de verkoop van producten. De verkoop van een boodschap was minstens even belangrijk, zo niet belangrijker. Maatschappelijke acties, zoals protestmarsen (o.a. tegen de Vietnamoorlog), hoorden daarbij. De idee van trade not aid was maar een deel van de logica achter de oprichting van Oxfam- Wereldwinkels, de politiserende actie de tweede poot vormde. Daarin lag de kiem van een van de belangrijkste discussiepunten binnen de beweging, een discussie die keer op keer de gemoederen verhitte en meermaals tot fricties geleid heeft. Het bleef echter niet alleen bij interne spanningen, want in tegenstelling tot het neutrale Oxfam-België wilden de wereldwinkels dus wel politiserend werken, wat ook bijna meteen leidde tot een gespannen relatie tussen beide. Het kind maakte zich bijzonder snel los van de moeder en nog voor het goed en wel kon lopen, werd het (grotendeels) zelfstandig. 4 Het model sloeg aan en al snel werden er ook op andere plaatsen wereldwinkels opgericht, onder andere in Brugge, Gent, Lokeren en Mol. Het is niet precies duidelijk waar en hoeveel winkels er werden opgericht en evenmin is voldoende bekend wat de rol van de winkel in Antwerpen was in dat proces. Er zijn verschillende bronnen, die verschillende gegevens vermelden. Wat echter wel duidelijk blijkt, is dat die wereldwinkels allerminst een solide geheel vormden. Ze waren niet opgericht vanuit een eenduidige logica en ze waren zeker niet (allemaal) gesticht op initiatief van of met hulp van de wereldwinkel in Antwerpen. Een aantal ervan schaarden zich echter wel formeel achter de Oxfambanier. Er was dan wel geen volwaardige centrale coördinatie, maar de Antwerpse wereldwinkel vervulde wel een spilfunctie, o.a. vanwege de oprichting van een centraal magazijn. In 1974 werd ook voor het eerst begonnen met een mededelingenblad voor de aangesloten wereldwinkeliers: het Weeweekrantje. De doelstellingen en de visie van de beweging werden voor het eerst neergeschreven in het tweede nummer van het krantje. Later werden die basisteksten verschillende keren opnieuw bediscussieerd en grondig aangepast. Gilbert Hubert was de facto de centrale coördinator van de beweging. 5 3 Johan VANDENBROUCKE, Ondertussen schommelde de koffieprijs. 25 Jaar Oxfam-Wereldwinkels, Gent: Oxfam-Wereldwinkels, 1996, pp Jan VAN DE POEL, Beweging versus organisatie. Ontstaan en ontwikkeling van een Vlaamse ontwikkelings- NGO: Oxfam-Wereldwinkels, , VUB, licentiaatsverhandeling, 2005, pp ; Johan VANDENBROUCKE, Ondertussen schommelde de koffieprijs [ ], pp Johan VANDENBROUCKE, Ondertussen schommelde de koffieprijs [ ], pp

9 1.3. De eerste sprong voorwaarts ( ) In de beginjaren ging het de wereldwinkels voor de wind. Zowel het aantal winkels, het aantal vrijwilligers en medewerkers als de omzet stegen. Die groei leidde echter meer en meer tot allerlei organisatorische problemen. In 1975 werd besloten om een beter kader te creëren in de vorm van een vzw. De plannen werden in mei besproken en op twee oktober werden de statuten van Oxfam-Wereldwinkels vzw gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf toen had de beweging een algemene vergadering die het laatste woord had in alle belangrijke zaken. Daaronder stond de raad van beheer. Basisdemocratie was een belangrijk begrip binnen de beweging, dus werd erop toegezien dat de lokale winkels goed vertegenwoordigd waren in beide organen. Verder werd ook de functie van nationaal verantwoordelijke gecreëerd zeg maar de directeur van Oxfam-Wereldwinkels. De logische keuze voor de eerste verantwoordelijke was Gilbert Hubert. De beleidsorganen werden ondersteund door het nationaal secretariaat en een hele reeks studie- en werkgroepen. Tevens werd in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen een provinciaal secretariaat opgericht dat als doorgeefluik fungeerde tussen de lokale winkels en het nationaal secretariaat. 6 Niet iedereen kon zich echter vinden in die structuur, want slechts 19 van de 31 wereldwinkels traden toe. Die koudwatervrees is erg begrijpelijk. De lokale winkels waren meestal opgericht naar het beeld en het idee van een groep enthousiastelingen. Ondanks het belang dat het nationaal secretariaat hechtte aan basisdemocratie, vreesden zij hun eigenheid te verliezen en ingelijfd te worden in een monolithische organisatie waarin ze niets te zeggen hadden. Om die vrees enigszins te milderen, werd een getrapte toetredingsprocedure ingesteld. 7 Een winkel kon er altijd voor kiezen om een puur autonome wereldwinkel te zijn, maar als een winkel deel wilde uitmaken van Oxfam-Wereldwinkels, werd er eerst een proefperiode doorlopen, waarin de winkel kennis kon maken met het concept. De winkel was dan een stagiair-wereldwinkel. Vervolgens kon de winkel kiezen om een weer gewone wereldwinkel te worden of een Oxfam-Wereldwinkel. Een Oxfam-Wereldwinkel kreeg een zetel en een stem in de algemene vergadering, maar werd ook geacht veel meer engagement te tonen. Doorgaans stimuleerde het nationaal secretariaat de winkels om stemrecht aan te vragen. Er waren echter ook heel wat winkels die bewust kozen om geen Oxfam- Wereldwinkel te worden. Een aantal lokale winkels werden ook afgeschrikt door de nieuwe basistekst die in 1975 werd opgesteld. Die was volledig opgesteld in marxistische geest en dat stootte vooral politiek neutrale en christelijk geïnspireerde winkels tegen de borst. De uitgesproken linkse koers zou de volgende twintig jaar een belangrijk discussiepunt blijven binnen de beweging. 8 Ook op het vlak van de productkeuze blijkt duidelijk de socialistische inslag. Oxfam-Wereldwinkels kocht bij voorkeur producten van nationale coöperatieven uit socialistisch geïnspireerde landen. Belangrijke handelspartners waren staatsbedrijven uit Algerije, Mozambique, Tanzania en later ook Nicaragua. 9 6 Brabant en Limburg kergen pas later een provinciaal secretariaat; Johan VANDENBROUCKE, Ondertussen schommelde de koffieprijs [ ], pp ; Jan VAN DE POEL, Beweging versus organisatie [ ], pp , Jan VAN DE POEL, Beweging versus organisatie [ ]. 8 Jan VAN DE POEL, Beweging versus organisatie [ ], pp Jan VAN DE POEL, Beweging versus organisatie [ ].

10 Van in het begin zette de vzw veel in op het vormen en informeren van het personeel en de vrijwilligers. Een wereldwinkelier moest namelijk van vele markten thuis zijn. Hij of zij diende niet alleen de verkoopstrategieën te kennen, maar moest ook goed op de hoogte zijn van de situatie in de derde wereld en meer bepaald de productlanden. De werkgroep vorming had als taak om de wereldwinkeliers van die kennis te voorzien. Om de verkooptechnische kennis te bevorderen, werden een aantal brochures gemaakt en werd het weekend voor beginnende wereldwinkeliers ingericht. De politieke en maatschappelijke kant van de zaak kwam aan bod tijdens de studieweek, het studieweekend en wederom via verschillende publicaties. De wereldwinkeldag fungeerde als een soort algemene ontmoetingsdag, waarop ideeën en kennis werden uitgewisseld Focus op actie ( ) De derde fase in het leven van Oxfam-Wereldwinkels werd gekenmerkt door twee zaken: enerzijds begonnen de verkoopscijfers af te toppen 10 na de initiële groeispurt, anderzijds was er een grotere focus op politieke actie en sensibilisering van het publiek. Die situatie was natuurlijk verbonden met de eeuwige vraag of de wereldwinkels in de eerste plaats handel moesten drijven of eerder moesten sensibiliseren. In de jaren 1980 werd dat uitgebreid met de vraag of er commerciëler gewerkt moest worden. In 1979 besloot Gilbert Hubert om ontslag te nemen als nationaal verantwoordelijke. In mei 1980 werd hij opgevolgd door Jan Dreezen. 11 In die periode werd het nationaal secretariaat uitgebreid met nieuwe, beter gedefinieerde functies en zien we ook een toename van het aantal werkgroepen (mede dankzij de speciale statuten, zoals DAC en BTK). Hugo De Vos werd de centrale figuur in de studiedienst, Gaëtan Pintelon coördineerde de handelspoot en Paul Janssens werd verantwoordelijk voor alles wat met vorming en actie te maken had. Vooral samen met die laatste vormde Jan Dreezen een geoliede tandem. Beide mannen waren bij de hierboven genoemde discussie geneigd de kant van de actie te kiezen, wat duidelijk blijkt uit de veranderende koers van Oxfam-Wereldwinkels. Enerzijds werd de wereldwinkelier beter voorbereid op zijn taken door middel van een aantal nieuwe studiemomenten, zoals het Volkskamp (vanaf 1981, samen met Elcker-Ik), het weekend Aktiemodel (vanaf 1982) en het techniekenweekend (vanaf 1987). Verder werden een aantal werkgroepen opgericht die de kloof tussen verkoop en sensibilisering moesten dichten. De werkgroep animatie bijvoobeeld onderzocht op welke manieren de producten konden gebruikt worden in acties en campagnes. De werkgroep productenstimuli zocht uit hoe nieuwe klanten geworven konden worden en hoe de producten zelf beter aan de man gebracht konden worden. Het publiek zelf werd beter bereikt door verschillende acties en campagnes. De eerste nationale acties werden georganiseerd in Vanaf 1981 werden campagnes gebouwd rond een centraal thema, dat een of twee jaar lang de rode draad vormde tussen alle activiteiten. Later werden ook grotere campagnes opgezet samen met andere ngo s, zoals VAAK, VAKA/Hand in Hand, Broederlijk delen, NCOS of participeerde Oxfam-Wereldwinkels in campagnes van andere ngo s. Naast de toegenomen sensibilisering van het publiek, kenmerkten de jaren 1980 zich echter ook door een stagnatie van de verkoop en financiële problemen. Er werd op verschillende 10 Jan VAN DE POEL, Beweging versus organisatie [ ], pp Johan VANDENBROUCKE, Ondertussen schommelde de koffieprijs [ ], p. 43.

11 manieren geprobeerd om aan extra geld te geraken: via giften, subsidies, een campagne om renteloze leningen te verwerven, maar ook op meer creatieve manieren. De wereldwinkels probeerden papier te verkopen en zelfs naar het voorbeeld van de wereldwinkel in Westerlo een copycenter op te richten. Een ander idee voor extra inkomsten was de organisatie van concerten. Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan had Oxfam-Wereldwinkels in 1981 al eens een concert georganiseerd met Mikis Theodorakis als hoofdact. Het was een enorm succes en er werd gehoopt dat dat kon geëvenaard worden door Miriam Makeba naar België te halen. Helaas was dat concert niet winstgevend, zodat de piste voorgoed verlaten werd. 12 De grote en succesvolle campagnes tijdens de jaren 1980 handelden vaak over twee thema s: apartheid en de situatie Nicaragua. Vooral met dat laatste thema kwam er stilaan een symbiose tussen handel en sensibilisering. De campagne maakte de mensen niet alleen bewust van de problemen in Nicaragua, maar zorgde ook voor goede verkoopcijfers dankzij het gebruik van de Nicaraguaanse banaan als campagnemiddel. Meer en meer wonnen handel en marketing terrein, wat stilaan leidde tot nieuwe verschuivingen binnen de ideologie en de organisatiestructuur De tweede sprong voorwaarts ( ) Al eind jaren 1980 waren er plannen om de structuur van de organisatie te veranderen. Die plannen kwamen in een stroomversnelling toen Jan Dreezen ontslag nam. Het mag geen verrassing zijn dat Marc Bontemps, de nieuwe nationaal verantwoordelijke, van opleiding handelsingenieur was. Vanaf toen sloeg de balans over naar de andere kant en werd een veel grotere focus gelegd op eerlijke handel. 13 Een tweede opmaat voor de grote verandering was de opsplitsing van de handelsfuncties. Daarvoor waren zowel aankoop als verkoop de verantwoordelijkheid van één persoon, terwijl de zoektocht naar nieuwe partners niet bijzonder gecoördineerd verliep. In de periode werden aankoop en verkoop van elkaar losgemaakt, werd de Partnercommissie opgericht die veel beter de zoektocht naar en evaluatie van handelspartners kon ondersteunen en werden de werkgroepen Marketing en Andere Handel opgericht. Dat alles mondde uiteindelijk uit in de splitsing van Oxfam-Wereldwinkels en het opstellen van een nieuwe basistekst die duidelijk verschilde van de vorige versies. 14 In 1994 werd Oxfam-Wereldwinkels opgesplitst in Oxfam-Wereldwinkels vzw, die alle functies rond actie, vorming, sensibilisering, politiek werk in zich verenigde, en Oxfam- Fairtrade cvba, die alle handelsfuncties bundelde. Beide verenigingen kregen hun eigen raad van beheer en algemene vergadering, maar de verstrengeling tussen beide organisaties bleef groot. De vzw had (en heeft nog altijd) een meerderheidsparticipatie in de aandelen van de cvba en de beide raden van beheer bestaan uit dezelfde mensen. In 1995 verscheen de nieuwe basistekst. Het verschil met de vorige teksten was groot. Alle referenties naar marxisme en socialisme waren verdwenen, al bleef de tekst kritisch tegenover het kapitalisme. Eerlijke handel werd volledig centraal geplaatst. Die verschuiving vloeide voort uit een poging om enerzijds een radicale en duidelijke stelling in te nemen, 12 Johan VANDENBROUCKE, Ondertussen schommelde de koffieprijs [ ], p Johan VANDENBROUCKE, Ondertussen schommelde de koffieprijs [ ], p Johan VANDENBROUCKE, Ondertussen schommelde de koffieprijs [ ], pp ; Jan VAN DE POEL, Beweging versus organisatie [ ], pp

12 maar om anderzijds zo weinig mogelijk verdeeldheid te zaaien binnen de beweging. 15 Desondanks slaagde men niet volledig in dat opzet. Er kwam gemor, vooral van de oudere garde: de campagnes leken hen minder degelijk en minder geëngageerd en de verschuiving naar een meer handelsgericht paradigma deed hen vrezen dat Oxfam-Wereldwinkels zou verworden tot een gewone handelszaak of supermarkt. Desalniettemin boerden de wereldwinkels goed vanaf het begin van de jaren Zowel het aantal winkels als de omzet namen een hoge vlucht. We kunnen zeker spreken van een grote sprong voorwaarts. 16 Tevens was er een verschuiving van het soort handelspartners. De staatsbedrijven werden meer en meer vervangen door lokale coöperaties en handels-ngo s, waarmee een meer directe en persoonlijke relatie uitgebouwd kon worden. Een andere interessante evolutie is dat vanaf die periode het aandeel van fairtradeproducten binnen de algemene verkoop toenam. Mensen kochten meer fairtrade dan vroeger. Oxfam- Wereldwinkels deed daar uiteraard zijn voordeel mee, maar er kwamen ook kapers op de kust. Naast bonafide initiatieven, zoals Max Havelaar, ontdekten ook veel commerciëler ingestelde firma s de verkoopwaarde van fairtrade en aanverwante sociaal en/of ecologisch verantwoorde producten. Bedrijven zoals Douwe Egberts gingen hun eigen labels toekennen, al bleken die lang niet altijd aan even rigoureuze criteria te voldoen als Oxfam- Wereldwinkels. Op het einde van de jaren 1990 staken een aantal nieuwe problemen de kop op en kwamen een aantal oude problemen weer boven water. Vooral de verhouding tussen de vrijwillige medewerkers in de lokale winkels en de professionele krachten op het nationaal secretariaat was een oud zeer. Professionele krachten waren doorgaans veel beter op de hoogte van alles wat reilde en zeilde. Ondanks het streven naar basisdemocratie, betekende dat dat de professionelen de facto veel meer macht hadden dan de vrijwilligers. Er werd zelfs gesproken van een beweging met twee snelheden. Hoe meer Oxfam-Wereldwinkels zich specialiseerde en hoe complexer de maatschappelijke verhoudingen werden, hoe breder die kloof werd. Een van de nieuwe knelpunten was de vraag wat juist de positie en de meerwaarde van Oxfam-Wereldwinkels moest zijn. Fairtradeproducten waren geen exclusiviteit meer van de wereldwinkels en konden ook in de grootwarenhuizen gekocht worden. De klant was daar heel tevreden mee, want die moest niet meer speciaal de deur uit voor fairtrade, maar Oxfam- Wereldwinkels begon er wel onder te lijden en in het begin van het nieuwe millennium begon de omzet te stagneren. 17 Hoe Oxfam-Wereldwinkels die problematieken aanpakte, is echter geen onderwerp meer voor deze inventaris, aangezien het verwerkte archief slechts materiaal bevat tot en met het jaar Johan VANDENBROUCKE, Ondertussen schommelde de koffieprijs [ ], p Jan VAN DE POEL, Beweging versus organisatie [ ], pp Jan VAN DE POEL, Beweging versus organisatie [ ], pp

13 2. Archivalische inleiding 2.1. Archiefgeschiedenis Het archiefmateriaal van Oxfam-Wereldwinkels werd overgebracht in vijf ladingen: een in 1993, een kleintje in 2000, twee in 2003 en een in In 2010 en 2011 volgden nog twee overdrachten, maar het materiaal dat daarin zit, is te recent, werd nog niet bij de rest gevoegd en vormt dus niet het onderwerp van deze inventaris. Het is niet duidelijk welke omzwervingen het archief heeft meegemaakt voor de overdracht. Uit de periode is niet veel bewaard gebleven. Vermoedelijk werd het archief in Antwerpen bewaard, maar het kan evengoed bij een of meerdere van de toenmalige medewerkers thuis zijn opgeslagen. Na de oprichting van de vzw in 1975, de verhuis naar Gent en de eerste structurering van het nationaal secretariaat is de kans groot dat het op het secretariaat bewaard werd. In elk geval werd het daar in 1993 aangetroffen. Het vermoeden bestaat echter dat nog delen bij (ex-)medewerkers zijn opgeslagen. De aanleiding voor de eerste overdracht was het onderzoek dat Guy Mendonck deed voor zijn eindverhandeling in Hij trof het archief aan in een erbarmelijke toestand en besloot dat er iets moest gebeuren. Hij nam contact op met Piet Creve, archivaris bij Amsab- ISG en voormalig gewetensbezwaarde bij het provinciaal secretariaat Oost-Vlaanderen. Die contacten leidden tot een prospectie van het archief op de zolders van het secretariaat, dat toen nog in Nieuwland in Gent lag. Het besluit om het archief over te dragen werd mede ingegeven door nijpend plaatsgebrek en de op handen zijnde verhuis naar een nieuw pand in de Ververijstraat. Een aantal medewerkers van Amsab-ISG deden ter plekke een eerste schifting. Dubbels van tijdschriften, een deel van de boekhouding en het archief van de grafische dienst bleven achter en de rest werd overgebracht. Het was meteen duidelijk dat het archief niet in goede conditie verkeerde. Er was geen centraal klassement of andere logica voor de opslag. De medewerkers hadden enkel hun eigen klassement. Telkens een bureau of een kast vol was of wanneer iemand vertrok of van functie veranderde, werd een deel naar de zolder gebracht en bij het vorige gezet, zonder rekening te houden met eerdere overbrengingen. In 1996 werd een eerste poging ondernomen om het overgedragen archief te verwerken. Toen pas werd duidelijk hoe erg de warboel was. Het bleek niet alleen nodig om het archief uitgebreid onder handen te nemen, maar er werd ook geopperd om het archiefbeleid van Oxfam-Wereldwinkels zelf bij te sturen. Door een aantal personeelsherschikkingen geraakten beide ideeën echter wat op het achterplan. De werkzaamheden werden pas in 2003 weer opgestart, naar aanleiding van de derde en vierde archiefoverdracht. Katlijn Vanhee, studente archivistiek, kreeg een stageplaats op het nationaal secretariaat en de opdracht om een selectielijst voor het dynamisch archief uit te werken. Dat bleek ook nodig, want de overdrachten van 2000 en 2003 waren in nauwelijks betere conditie dan de eerste overdracht. Zij rondde haar werkzaamheden af in In 2006 kwam de vijfde overdracht. Daarin was al enige verbetering zichtbaar, al was dat 18 Guy MENDONCK, De situering van de wereldwinkels in het kader van de nieuwe sociale bewegingen, Rijksuniversiteit Gent, licentiaatsverhandeling, 1992, 128 pp. 19 Katlijn VANHEE, Een selectielijst voor het dynamisch papieren archief van het nationaal secretariaat van de vzw Oxfam-Wereldwinkels en de cv Oxfam Fairtrade, VUB, verhandeling, 2004, 256 pp.

14 beperkt, aangezien het materiaal dateerde van voor de genoemde stage. Uiteindelijk werd de verwerking aarzelend herstart in 2008, deze keer tot de finish Structuur en ordeningsschema Zoals hierboven al vermeld, was het archief niets meer dan een wanordelijke massa papier. Er was geen algemeen klassement. Er waren weliswaar verschillende reeksen, maar die waren telkens onvolledig. Er waren enorm veel dubbels en overlappingen, maar evenzeer ook grote lacunes. Reeksen waren vaak genummerd of van een code voorzien, maar de systemen liepen door elkaar. Nummeringen bleken niet te kloppen of werden verschillende keren opnieuw gestart. Thematische en chronologische ordeningssytemen bestonden naast elkaar of zelfs door elkaar. Het archief zelf gaf erg weinig basis om er een ordeningsstructuur op te bouwen. Desondanks werd toch een poging ondernomen om een tijdelijke, richtinggevende structuur op te stellen, die als kader kon dienen tijdens de verwerking. Uit een studie van de literatuur (zie bibliografie) en van de bronnen zelf bleek echter dat de organisatiestructuur tijdens de jaren slecht gedefinieerd was. Gelukkig bleef Oxfam-Wereldwinkels door de jaren heen ongeveer dezelfde functies uitoefenen, al wisselden die vaak van dienst of afdeling. Met de functies als leidraad kon toch een basisstructuur opgebouwd worden. Die functiegebaseerde structuur is de blauwdruk geworden voor de inventaris (zie figuur 1). De structuur loopt van algemeen naar bijzonder. Het eerste onderdeel bevat stukken die handelen over de structuur en de werking van de organisatie. Daaronder vallen de statuten en het huishoudelijk regelement, verslagen van werkgroepen die zich met de structuur en de vlotte werking van de organisatie bezighielden, nota s over de organisatie, jaarverslagen en dossiers over de jubilea. Het tweede onderdeel gaat over het bestuur van de organisatie en over het beleid dat gevoerd werd. Onder het kapittel De bestuursorganen zitten de agenda s, de verslagen en de briefwisseling van de algemene vergadering, de raad van beheer, het dagelijks bestuur en de coördinatiecommissie. Dat laatste orgaan is geen klassieke bestuursentiteit van een vzw, maar is uniek voor Oxfam-Wereldwinkels. Het bestond uit de verschillende diensthoofden en diende om de samenwerking tussen de diensten en werkgroepen te stimuleren en te coördineren. Het tweede kapittel, Beleid, visie en standpunten, bevat alles wat te maken heeft met het uitstippelen van het beleid en met het opstellen van visieteksten en standpunten. Daaronder valt ook de steeds terugkerende discussie rond de basistekst. Het derde onderdeel bevat de stukken van het nationaal secretariaat en de nationaal verantwoordelijke. Onder Briefwisseling en communicatie vinden we de briefwisseling, de omzendbrieven, de persberichten en het archief van de redactie van de Weeweekrant en andere publicaties. Personeelsbeleid bevat de verslagen van personeelsvergaderingen en aanverwante werkgroepen, personeelsnota s en omzendbrieven, dossiers over de arbeidsvoorwaarden, de taakomschrijving, evaluaties en geschillen, aanwervingen en dossiers betreffende speciale statuten (gedetacheerde leerkrachten, BTK, DAC, vrijwilligers ). Delen van dat materiaal zijn heel privacygevoelig en niet consulteerbaar. Boekhouding bevat begrotingen, balansen, financiële jaarverslagen, dossiers over subsidies en giften en de boeken. Werking, huisvesting en interne organisatie bevat de stukken die handelen over de structuur en werking van het secretariaat en de nationaal verantwoordelijke zelf.

15 De reeksen en bestanddelen die tot hier toe werden besproken, konden doorgaans vrij eenduidig aan de functiegebaseerde structuur gekoppeld worden. Voor wat volgt is dat veel minder duidelijk. Het gaat om de stukken die voortvloeien uit de corebusiness van Oxfam- Wereldwinkels: eerlijke handel en sensibilisering. Op het eerste gezicht lijkt dat gemakkelijk op te splitsen in de Oxfam-actiegroep en de Oxfam-eerlijke-winkel. Bovendien lijkt dat te corresponderen met de splitsing van 1994 in Oxfam-Wereldwinkels vzw (de actiegroep) en Oxfam-Fairtrade cvba (de eerlijke winkel). Dat is echter een bedrieglijk perspectief. Er zijn inderdaad werkgroepen die zich bezighouden met de aankoop en verkoop van fairtradeproducten en er zijn inderdaad werkgroepen die zich bezighouden met de sensibilisering van het volk, maar de grote kracht van Oxfam-Wereldwinkels ligt juist in het verbinden van de twee. Sensibilisering wordt gebruikt om meer producten te verkopen en de arme boer in het Zuiden een beter inkomen te geven, terwijl de verkoop van producten wordt ingeschakeld in de campagnes om ze een tastbare component te geven. Die verstrengeling van functies gaf aanleiding tot een hele resem werkgroepen die de grenzen tussen winkel en actiegroep deden vervagen. Bovendien hebben de wereldwinkels zelf een enorme verschuiving doorgemaakt van hoofdzakelijk actiegroep naar hoofdzakelijk winkel, wat zorgde voor een veranderende invulling van de werkgroepen. Aangezien beide componenten zo nauw verstrengeld zijn, zou het niet onlogisch zijn om alles bijeen te gooien in één supercategorie. Als je de oude organigrammen van Oxfam- Wereldwinkels bekijkt, dan stel je bovendien vast dat die oplossing in het verleden ook werd toegepast. Ik heb er echter voor gekozen om dat niet te doen. Het zou ondanks alles de overzichtelijkheid niet ten goede komen en bovendien voorbijgaan aan de splitsing van Er is wel degelijk een verschil tussen beide takken van de Oxfamboom, ook al is die niet goed te zien. Het vierde onderdeel van het archief bevat dus alles wat te maken heeft met vorming, actie en informatie zeg maar de Oxfam-actiegroep. Onder Structuur en werking van de VIAdiensten treffen we dossiers waarin gereflecteerd wordt over de VIA-dienst zelf, zijn functie en zijn positie binnen de wereldwinkels. Vorming voor wereldwinkeliers bevat de interne opleiding voor de wereldwinkelier. We vinden er de verslagen van de werkgroep Vorming, brochures en informatieve teksten en stukken over de voorbereiding van allerlei evenementen voor de medewerkers. Studie, animatie en documentatie bevat de verslagen en teksten van de werkgroep Animatie, die zich bezighield met de vraag hoe producten gebruikt kunnen worden in campagnes en hoe ze de fairtradeboodschap kunnen overbrengen naar het grote publiek. Daarnaast bevat het de dossiers van de studiegroepen, die handelen over de politieke en sociale situatie in productlanden (bv. Nicaragua en Mozambique), over bepaalde kernproducten (bv. koffie en chocolade) en over specifieke thema s (het IMF, multinationals). Als laatste bevat het ook informatie over publieke studiedagen. Acties, campagnes en projecten bevat materiaal rond de grote campagnes die Oxfam-Wereldwinkels alleen of met andere ngo s heeft opgezet. Het bevat verder dossiers over de jaarthema s, eenmalige activiteiten en actiedagen en over de projecten in de derde wereld die opgezet of gesteund werden. Samenwerking bevat dossiers over de actieve samenwerking met andere leden van de internationale Oxfambeweging en met andere ngo s. Als laatste vinden we in dit onderdeel ook de Ondersteuning van de provinciale koepels. Daar zitten onder andere de verslagen van de KOPROV en dossiers over de toetreding van lokale winkels tot Oxfam- Wereldwinkels.

16 Het vijfde onderdeel bevat alles wat met handel te maken heeft. Daarnaast zit er ook materiaal van werkgroepen die niet strikt genomen met handel te maken hebben en die op de grens liggen tussen handel en actie. Door de eerder genoemde verlegging van de klemtoon zien we dat die werkgroepen versmelten met de handelsgerichte werkgroepen. Het eindpunt van die evolutie is de samensmelting van de werkgroep Animatie (uit het vorige onderdeel) met de werkgroep Verkoop. De handelspoot kunnen we in drie stukken opdelen: de partnerwerking, de aankoop, verkoop en marketing, en de magazijnwerking. Onder de Partnerwerking vinden we de verslagen van de Partnercommissie. Die werkgroep groeide uit de Aankoopwerkgroep en had de taak om nieuwe productpartners op te sporen en bestaande partners te evalueren. Verder vinden we er dossiers met informatie over de zoektocht naar, de stemming over en de evaluatie van productpartners. Onder Aankoop, verkoop en marketing vinden we onder andere de verslagen van de werkgroepen Aankoop en Verkoop. Vooral de Verkoopwerkgroep heeft een turbulente geschiedenis achter de rug. Oorspronkelijk heette die werkgroep Productenstimuli. Op een bepaald moment werd die opgesplitst in de werkgroepen Verkoop en Verkoopspromotie. Het verschil tussen beide is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk hield de eerste zich bezig met de technische kant van de verkoop, terwijl de tweede zich concentreerde op reclame en het opkrikken van de verkoopcijfers. Desondanks was er op hetzelfde moment ook een werkgroep Marketing actief. Beide werkgroepen leunden zo dicht tegen elkaar aan dat ze vaak samen vergaderden (ze bestonden ook grotendeels uit dezelfde mensen). Uiteindelijk smolten ze volledig samen. Daarnaast zien we dat de werkgroepen Animatie en Verkoop vanaf 1986 steeds nauwer gingen samenwerken. In 1988 smolten ook die werkgroepen samen. Verder vinden we onder Aankoop, verkoop en marketing ook de dossiers rond aankoop en verkoop, de verkoopcijfers en de bijzonder uitgebreide briefwisseling met klanten, productpartners, tussenhandelaars en andere ATO s. Het zesde en laatste onderdeel, OWW-Jongerenservice, bevat al het materiaal van deze vzw. Jongeren zijn altijd een belangrijke doelgroep geweest voor Oxfam-Wereldwinkels. De in 1993 opgerichte vzw was echter meer dan alleen een manier om jongeren te bereiken, het was ook een manier om extra subsidies te krijgen. Vanaf 1997 bleek dat echter niet meer nodig, waarop de werking fusioneerde met Jongeren en de Wereld tot Globelink.

17 1. Structuur en werking 2. Bestuur en beleid 2.1. De bestuursorganen 2.2. Beleid, visie en standpunten 3. Het nationaal secretariaat en de nationaal verantwoordelijke 3.1. Briefwisseling en communicatie 3.2. Personeelsbeleid 3.3. Financiën en boekhouding 3.4. W erking, huisvesting en interne organisatie 4. Vorming, informatie en actie (VIA) 4.1. structuur en werking van de VIA-diensten 4.2. V orming voor w ereldwinkeliers 4.3. Studie, animatie en documentatie 4.4. A cties, campagnes en projecten 4.5. Samenwerking 4.6. O ndersteuning van de provinciale koepels en de lokale groepen 5. De handelsdienst 5.1. Partnerwerking 5.2. A ankoop, verkoop en marketing 5.3. Magazijn 6. OWW-Jongerenservice Figuur 1: ordeningsplan 2.3. Selectie en afscheiding Vóór de verwerking waren de archieven van Oxfam-Wereldwinkels goed voor ongeveer 100 strekkende meter archief (circa 800 dozen). Na de verwerking was daarvan nog slechts een goede 18 strekkende meter over. Het archief werd met andere woorden herleid tot een vijfde van zijn oorspronkelijke omvang. Wat is er met al dat materiaal gebeurd? In de eerste plaats werden flink wat stukken afgescheiden uit preservatieoverwegingen. Boeken en tijdschriften zijn vaak niet gebonden aan dossiers en vergen een andere manier van beschrijven om ze optimaal beschikbaar te maken voor de vorser. Foto s en films zijn

18 gevoeliger voor temperatuur, licht en luchtvochtigheid dan papier en moeten in een ander depot bewaard worden. Affiches zijn te groot om te laten zitten en worden ook beter liggend bewaard. De lijm van stickers kan loslaten en schade aanrichten aan het dossier waarin het zit. Speldjes en pins hebben scherpe onderdelen en kunnen de andere stukken beschadigen. Waar die stukken deel uitmaken van een dossier, werd in de lijst een opmerking bij de beschrijving opgenomen. In de tweede plaats zijn er de documentatiedossiers. Oxfam-Wereldwinkels stelde veel van dergelijke dossiers op, meestal om nieuwe productlanden, producten en producenten op te sporen of om de politieke situatie in bepaalde landen te evalueren. De dossiers gaven dan ook vaak aanleiding tot concrete actie. Ze zijn terug te vinden onder de hoofdstukken (dossiers) en 5.1 (partnerwerking). Wanneer ze echter enkel ter informatie werden samengesteld en geen aanleiding gaven tot standpunten of acties, dan werden ze verwijderd. In de derde plaats werden stukken afgescheiden omdat ze niet thuishoren in het archief van Oxfam-Wereldwinkels, al is het onderscheid soms moeilijk te maken. Het gaat voornamelijk om de verslagen van allerlei raden, commissies en werkgroepen van verschillende ngo s en alternatieve handelsorganisaties. Oxfam-Wereldwinkels bekleedt een centrale rol in het Vlaamse ngo-landschap en is dus niet verwonderlijk dat de wereldwinkeliers in een indrukwekkend aantal overlegorganen, raden van bestuur en algemene vergaderingen opduiken. Hun rol was echter niet altijd even belangrijk. Grofweg kunnen we een onderscheid maken tussen overlegorganen waarin Oxfam-Wereldwinkels actief participeerde en die waarin ze enkel pro forma zetelde. Verslagen van de eerste soort vergaderingen zijn te vinden onder de hoofdstukken 4.5 (samenwerking met andere ngo s) en (samenwerking met andere alternatieve handelsorganisaties). Al de rest werd afgescheiden en in de mate van het mogelijke bij de juiste archiefvormer gevoegd. In de vierde plaats bevatte het oorspronkelijke archief ook heel wat stukken van provinciale en lokale afdelingen van Oxfam-Wereldwinkels. Aangezien die archieven duidelijk te onderscheiden zijn van de archieven van het nationaal secretariaat, is het gemakkelijk om ze af te scheiden en als aparte entiteiten te beschrijven. Dat is in het verleden trouwens al gebeurd: de archieven van het provinciaal secretariaat Antwerpen en van de lokale afdeling in Gent zijn te vinden onder de nummers 590 en 126. Die keuze wordt verder gesteund door het feit dat de provinciale en lokale afdelingen vaak behoorlijk wat autonomie hebben en op lokaal vlak vaak heel andere beslommeringen hebben dan het nationaal secretariaat. Tot slot werden ook heel wat stukken conform de archivalische regels vernietigd. Het gaat hier om blanco s, dubbels, loonbrieven, prestatiestaten van het personeel, facturen en bewijzen bij de rekening. Speciaal moet daarbij vermeld worden dat een vijftigtal dozen met boekhoudkundige stukken (hoofdzakelijk groot- en dagboeken uit de jaren 1990) vernietigd moesten worden omdat een schimmel ze verregaand had aangetast. Een lijst van het afgescheiden materiaal is te vinden achteraan de inventaris, met vermelding van het catalogusnummer en (eventueel) het nummer van het dossier waaraan het gekoppeld is Verwant materiaal, aanvullingen Er zijn twee verwerkte archieven die nauw verwant zijn met het archief van Oxfam- Wereldwinkels. Het gaat om de archieven van Oxfam-Wereldwinkel Gent (archiefnummer 126) en Oxfam-Wereldwinkel Antwerpen (archiefnummer 590). Meer archiefmateriaal van

19 lokale en provinciale afdelingen bevindt zich ook bij het materiaal dat werd afgescheiden van de hoofdmoot van dit archief. Dat materiaal werd echter tot op heden (2012) nog niet verwerkt. Tijdens de verwerking kwamen nog twee extra overdrachten met wereldwinkelarchief binnen. Dat materiaal dateerde echter zo goed als allemaal van na 2000, waardoor het nog niet verwerkt en bij deze inventaris gevoegd werd. Verder moet nog vermeld worden dat de grafische dienst nog geen archief heeft overgedragen, aangezien ook de oudere stukken er nog regelmatig gebruikt worden. Vermoedelijk rusten er ook nog delen van het archief bij (ex-)medewerkers thuis Omvang Het archief omvat 1231 nummers, opgeborgen in 139 dozen. Verder liggen er nog 45 delen op rek. Alles samen is het goed voor 18,36 strekkende meter Voorwaarden voor raadpleging Het archief is toegankelijk mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris. De uitzondering daarop wordt gevormd door een aantal dossiers die gesloten blijven uit privacyoverwegingen. Het gaat om de volgende dossiers:

20

Inventaris van het archief van Oxfam-Wereldwinkels provinciaal secretariaat Antwerpen ( )

Inventaris van het archief van Oxfam-Wereldwinkels provinciaal secretariaat Antwerpen ( ) 478 Inventaris van het archief van Oxfam-Wereldwinkels provinciaal secretariaat Antwerpen (1973-2000) (D/1993/012, S/2000/007, S/2003/067, S/2003/099, S/2006/109) Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale

Nadere informatie

Fair Trade. ontwikkelingsstrategie. Oxfam-Wereldwinkels 20 oktober 2011

Fair Trade. ontwikkelingsstrategie. Oxfam-Wereldwinkels 20 oktober 2011 Fair Trade als duurzame economische ontwikkelingsstrategie Oxfam-Wereldwinkels 20 oktober 2011 SITUERING OXFAM-WERELDWINKELS Oxfam-Wereldwinkels Deel van Oxfam-in-België en Oxfam International Deel van

Nadere informatie

(S/2011/510) Gert Van Overstraeten. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2011

(S/2011/510) Gert Van Overstraeten. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2011 582 Inventaris van het archief van de Socialistische Turnkring ILOKA (Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen) aanvankelijk opgericht onder de naam ST Lenig & Vrij (1958-2011) (S/2011/510) Gert

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van ATB-provincie West-Vlaanderen ( )

Stortingslijst van het archief van ATB-provincie West-Vlaanderen ( ) Stortingslijst van het archief van ATB-provincie West- (1979-1986) 429 (S/1994/148) Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2008 INLEIDING Historische context van de archiefvormer Na enkele

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de cv Valkerij (1991-2007) (S/2015/042) Maarten Savels. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2015

Plaatsingslijst van het archief van de cv Valkerij (1991-2007) (S/2015/042) Maarten Savels. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2015 623 Plaatsingslijst van het archief van de cv Valkerij (1991-2007) (S/2015/042) Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2015 1 Inleiding 1. Historische inleiding De coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck

Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck 079 Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2001 INLEIDING Bij het begin van de Eerste

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004

Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004 295 Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004 INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 Historische context van de archiefvormer

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010

Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 397 Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 INLEIDING Nadya De Beule ( Lokeren, 1955) studeerde

Nadere informatie

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade.

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade. Elke dag π± Factsheet Initiatief fairbezig.nl Fairbezig.nl is een initiatief van Fair Trade Original, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar met steun van de Nationale Postcode

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME Vlaamse Vereniging voor Autisme, 2 AFKORTINGEN OVAK : Oudervereniging voor Autistische Kinderen vzw.

Nadere informatie

Inventaris. Archief van de Koninklijke Toneelvereniging De Franciscusgezellen,

Inventaris. Archief van de Koninklijke Toneelvereniging De Franciscusgezellen, Inventaris Archief van de Koninklijke Toneelvereniging De Franciscusgezellen, 1926-2000 Turnhout, 2011 Referentie 143 Titel Datering 1926-2000 Beschrijvingsniveau Omvang Naam archiefvormer Institutionele

Nadere informatie

Archief Gerrit Schellingerhout

Archief Gerrit Schellingerhout Archief Gerrit Schellingerhout 1976-1984 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03258 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Gerrit

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Association Belge pour le Progrès Social (ABPS) ( )

Stortingslijst van het archief van Association Belge pour le Progrès Social (ABPS) ( ) 099 Stortingslijst van het archief van Association Belge pour le Progrès Social (ABPS) (1944-1987) (S/1995/064) Rik Hemmerijckx Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1995 INLEIDING De Association Belge

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30888 Periode: 1934-2013 Archiefvormer Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Oxfam Wereldwinkel Antwerpen ( ) (D/2000/533) Bert Boeckx (m.m.v. Renilde Kerstens en Noëlle Michiels)

Plaatsingslijst van het archief van Oxfam Wereldwinkel Antwerpen ( ) (D/2000/533) Bert Boeckx (m.m.v. Renilde Kerstens en Noëlle Michiels) 590 Plaatsingslijst van het archief van Oxfam Wereldwinkel Antwerpen (1971-1999) (D/2000/533) Bert Boeckx (m.m.v. Renilde Kerstens en Noëlle Michiels) Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2000 1 INLEIDING

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996)

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996) Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, 1966-1994 (1996) Vanaf 1966 werd door de gemeente Woerden vanuit het bureau Culturele Zaken

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis ARCHIEF Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis April 2003 Archief Koninklijke Nederlandse Schouwburg/Het Toneelhuis 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van de Koninklijke

Nadere informatie

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- )

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Deel 3 Inventaris van de archieven van de jongerenverenigingen (1893-1978) Vlaamse Jonge Wacht van het Willemsfonds (1893-1910) Jeugdverbond van het Willemsfonds

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)(1920-1928, 1935-1940, 1947-1953, 1955-1971, 1973-1976)

Stortingslijst van het archief van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)(1920-1928, 1935-1940, 1947-1953, 1955-1971, 1973-1976) 119 Stortingslijst van het archief van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)(1920-1928, 1935-1940, 1947-1953, 1955-1971, 1973-1976) (D/1987/003, S/1989/013, S/1996/020, D/2005/020)

Nadere informatie

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-)

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01014

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2433 Frans DE SCHOUWER Na de Tweede Wereldoorlog ontstond

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( )

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( ) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Deze inventaris kan online geconsulteerd

Nadere informatie

De Vrije Werkersbond (Oudenaarde, ) Inventaris van het archief ( )

De Vrije Werkersbond (Oudenaarde, ) Inventaris van het archief ( ) De Vrije Werkersbond (Oudenaarde, 1903-...) Inventaris van het archief (1903-1984) De Vrije Werkersbond (Oudenaarde, 1903-...) Inventaris van het archief (1903-1984) december 2009 Deze inventaris kan online

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland Archiefinventaris van het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland (1920 2009) Samenstelling: Ruerd de Vries Datum: 18 dec. 2013 Bewaarplaats: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Frans Christiaenssens (1947, , , 1967, ) (S/1986/055, S/1989/041, S/1989/096)

Plaatsingslijst van het archief van Frans Christiaenssens (1947, , , 1967, ) (S/1986/055, S/1989/041, S/1989/096) 080 Plaatsingslijst van het archief van Frans Christiaenssens (1947, 1950-1953, 1962-1965, 1967, 1971-1990) (S/1986/055, S/1989/041, S/1989/096) Piet Creve Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Nadere informatie

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen 2 Inhoudsopgave - Westerlo zet zich in voor het Zuiden - werelddienst - wereldraad - subsidies vanuit

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN Wit-Gele Kruis, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Statuten, statutenwijzigingen (o.a. 1984), protocollen, reglementen

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EFFETA HOMO EN GELOOF BRUGGE

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EFFETA HOMO EN GELOOF BRUGGE KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EFFETA HOMO EN GELOOF BRUGGE Effeta, 2 Beschrijving van het overgedragen materiaal I. De archiefvormer In het kerkelijker Vlaanderen

Nadere informatie

De markt voor eerlijke handel in België 2006

De markt voor eerlijke handel in België 2006 De markt voor eerlijke handel in België 26 Samenvatting studie uitgevoerd in opdracht van BTC-CTB September 27 1. Inleiding De groeiende belangstelling van de Belgische consument voor eerlijke handel is

Nadere informatie

Plaatsingslijst op het archief van de homo- lesbische werkgroep van het Humanistisch Verbond ( )

Plaatsingslijst op het archief van de homo- lesbische werkgroep van het Humanistisch Verbond ( ) Plaatsingslijst op het archief van de homo- lesbische werkgroep van het Humanistisch Verbond (1979 1990) 1. ALGEMENE GEGEVENS: Titel van de inventaris: Homo- lesbische werkgroep van het Humanistisch Verbond

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 Toegangsnummer: 593 Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 H. Kruse Gemeentearchief Schiedam 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Vereniging Schiedam Nicaragua

Nadere informatie

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958)

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Opvragen en citeren: Liberaal Archief, Archief van de Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde, gevolgd door het inventarisnummer.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: Humanistisch verbond, Gemeenschap Eindhoven en omstreken Eindhoven 1946 1998 Versie: 06 januari 2012;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Socialistische Cultuurgroep en Turnkring De Dageraad Wilrijk (1953-2008)

Inventaris van het archief van Socialistische Cultuurgroep en Turnkring De Dageraad Wilrijk (1953-2008) 584 Inventaris van het archief van Socialistische Cultuurgroep en Turnkring De Dageraad Wilrijk (1953-2008) (S/2010/553) Gert Van Overstraeten Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 INLEIDING Omvang:

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Agenda 25 jaar Fairtrade: van de boer in het Zuiden tot op ons bord - Evolutie van 1989 tot 2014 - Trade not aid

Nadere informatie

Fair Trade in Openbare Aanbestedingen

Fair Trade in Openbare Aanbestedingen Fair Trade in Openbare Aanbestedingen Workshop Duurzame voeding en catering, 22/11/2011 Inhoud workshop 1. Waarom een workshop van Max Havelaar? 2. Wat is Fair Trade en hoe herken je het? 3. Verschil met

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Archief Stichting Comite Zuid-Afrika (1956-) (-1972)

Archief Stichting Comite Zuid-Afrika (1956-) (-1972) Archief Stichting Comite Zuid-Afrika (1956-) 1960-1971 (-1972)1960-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03104 IISG Amsterdam

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Antwerpse Turnkringen

Antwerpse Turnkringen Antwerpse Turnkringen Turnkring Onze Meisjes (1907- ) Turnkring Onze Jongens (1938-1990) Inventaris van het archieffonds (1950-1992) Antwerpse Turnkringen Turnkring Onze Meisjes (1907- ) Turnkring Onze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT vzw Leefhuis Sint-Jan Goudensterstraat 21 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0435.720.832 HUISHOUDELIJK REGLEMENT De vzw Leefhuis Sint-Jan werd opgericht door de Algemene Vergadering d.d. 10 januari 2007. De

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 -

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 - A R C H I E F desingel Juni 2004 x i - 1 - Archief desingel 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van het Internationaal Kunstcentrum desingel. 1.3. Datum of periode van ontstaan Vanaf

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INVENTARIS

INHOUDSOPGAVE INVENTARIS INHOUDSOPGAVE INVENTARIS DEEL I. STUKKEN BETREFFENDE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN NATIONALE ORGANISATIES FEMINISTISCHE ORGANISATIES I. Conseil National des Femmes belges Nationale Vrouwenraad van België

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

(S/1982/022) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010

(S/1982/022) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 021 Stortingslijst van het archief van Leesgezelschap der Wevers te Gent Leren vereert, later Vrijzinnige Werkmansbibliotheek Leren Vereert (1860, 1862-1863, 1904, 1916, 1931, 1946-1947, 1949-1951, 1954-1956,

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

BROS. Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

BROS. Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. BROS Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. BROS De BROS is een adviesraad, erkend door het stadsbestuur, die Noord en Zuid op de stedelijke agenda plaatst. Ze bestaat uit vrijwilligers van organisaties

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-initiatieven Assenede 1 Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Assenede 1 Algemene

Nadere informatie

EERLIJKE HANDEL OF FAIR TRADE? WAT?

EERLIJKE HANDEL OF FAIR TRADE? WAT? EERLIJKE HANDEL OF FAIR TRADE? We staan niet stil bij wat er elke dag op ons bord ligt. En toch dragen vele ingrediënten een heel verhaal met zich mee. Sommige producten hebben de halve wereld afgereisd.

Nadere informatie

Beknopte beschrijving Archief Vrouwenhuis Brugge

Beknopte beschrijving Archief Vrouwenhuis Brugge Beknopte beschrijving Archief Vrouwenhuis Brugge (omvat 52 mappen verdeeld over 13 dozen ; 8 affiches) Exemplaarnummer VHB/0001 Titel Vrouwenhuis Brugge: statuten, verslagen oprichting Vrouwenhuis bevat

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Algemeen besluit. 1. Antwoord op de vraagstelling

Algemeen besluit. 1. Antwoord op de vraagstelling 1 sur 6 25/07/2007 19:40 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 (Goedgekeurd op de algemene vergadering van dinsdag 28 april 2015) GEMEENTELIJKE RAAD ONTWIKKELINGSSAMENWERKING GROS-Mortsel

Jaarverslag 2014 (Goedgekeurd op de algemene vergadering van dinsdag 28 april 2015) GEMEENTELIJKE RAAD ONTWIKKELINGSSAMENWERKING GROS-Mortsel Jaarverslag (Goedgekeurd op de algemene vergadering van dinsdag 28 april 2015) GEMEENTELIJKE RAAD ONTWIKKELINGSSAMENWERKING GROS-Mortsel ACTITVITEITENVERSLAG De Gemeentelijk Raad Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van het Gents Aktiekomitee tegen Atoomwapens (GAKA) (1973-1987)

Stortingslijst van het archief van het Gents Aktiekomitee tegen Atoomwapens (GAKA) (1973-1987) 123 Stortingslijst van het archief van het Gents Aktiekomitee tegen Atoomwapens (GAKA) (1973-1987) (D/1988/006) Piet Creve Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1989 INLEIDING Het Gents Aktiekomitee

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand 2014-2015 Stichting Tamar Center Thailand KvK nummer 24346554 RSIN 812161555 http://www.tamarcenter.org/nl Voorwoord In de afgelopen jaren heeft de Stichting

Nadere informatie

A.E. Huisman. Archiefdienst Huisman

A.E. Huisman. Archiefdienst Huisman A.E. Huisman Archiefdienst Huisman Plaatsingslijst van het archief van de Wijkvereniging Brunnepe- Hanzewijk-Hagenbroek. 1972-1995 archiefnummer: 00381 Gemeentearchief Kampen, 2014 INHOUDSOPGAVE Geschiedenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens

Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens 10 april 2013 Lovendegem Het grootste deel van 2012 stond de archivaris in voor het archiefbeheer in 12 Meetjeslandse OCMW s, nl. de OCMW s van Aalter, Assenede,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN - JONGERENDIENST (JONG-KVG)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN - JONGERENDIENST (JONG-KVG) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN - JONGERENDIENST (JONG-KVG) Jong-KVG, 2 1. Kampadministratie. Briefwisseling, omzendbrieven,

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen!

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen! Digitaal klasseren Orde in de chaos brengen! Wat wel wat niet? Kantoordocumenten Tekstbestanden Spreadsheets (Simpele) Databases Presentatiebestanden Aangevuld met mails, foto s, Digitaal klasseren ( digitaal

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN ( )

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN ( ) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN (1886-2013) 7/3/2016 1 1. Inleiding Op 1 oktober 2015 sloot de schuttersgilde Sint-Sebastiaan voor haar archief een bewaargevingscontract

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie