Slotervaartziekenhuis beëindigt alliantiebesprekingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slotervaartziekenhuis beëindigt alliantiebesprekingen"

Transcriptie

1 11 mei 2006, nummer 2 Het VerpleegkundeKatern is een tweemaandelijks blad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie Judith Kuneken Verpleegkundigen van VUmc woonden op 6 april de eerste jaarvergadering van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) in de Amstelzaal bij. De aanwezige leden konden uit zeven activiteiten bepalen waar de VAR zich het komend jaar vooral mee moet bezighouden. Als winnende speerpunten kwamen uit de bus: Evidence based practice/best practice en Verbetering naar aanleiding van patiënt tevredenheidonderzoek. Door middel van zeven korte presentaties van vier minuten vertelden leden van de var waarom de adviesraad zich het aankomende jaar op een bepaald onderwerp moet richten. De korte optredens van de spre- zich gaat inzetten voor een eigen Patiënttevredenheid 41 stemmen dens vergaderingen en conferenties zetten. Daarnaast hoop ik dat de var Uitslag vangen positieve reacties als wij tijkers riepen de nodige reacties van het patiëntenraad binnen VUmc. Evidenced based/best practice 28 stemmen aanwezig zijn om de stem van de verpleegkundige te vertegenwoordigen. publiek op. Een en ander deed even Als tweede gingen de meeste stemmen uit naar evidence based practi- ICT ondersteuning in de zorg 16 stemmen De winnende speerpunten van van- Opleiden in Vumc 24 stemmen denken aan een zeepkist platform. Het geheel verliep vlot en de vergadering had een goede opkomst. zich op het onderbouwen van de te Patiëntveiligheid 7 stemmen de agenda te staan. In de toekomst ce/best practice. Deze stroming richt Taakherschikking in gezondheidszorg 11 stemmen daag, komen ook bij de RvB hoog op leveren zorg. Uit ervaringen en Alliantie VUmc Slotervaart 2 stemmen wil de var ook met verpleegkundige Stemmen onderzoek worden procedures en adviesraden van andere ziekenhuizen samenwerken. Na de pakkende presentaties werd in richtlijnen ontwikkeld, waarmee de Terugblik gezien. In 2006 wil de var zich extern de zaal door middel van groene briefjes op de onderwerpen gestemd. Het verbeterd. Het leidt tot de best keek Hilda Ket, voorzitter van de var, VUmc verder uitbouwen. momenteel bezig is met het vaststel- kwaliteit van zorg continue wordt Bij de opening van de vergadering oriënteren en de activiteiten binnen Verder gaf Ket aan dat de adviesraad was al gauw duidelijk dat de meeste mogelijke zorg en voorziet de verpleegkundige van actuele deskundig- VUmc. De activiteiten van de var actief in de organisatie. Mede daar- Iedereen ontvangt vandaag de dis- terug op het eerste jaar van de var in Ket: De var is op allerlei plekken len van de missie en visie van de var. stemmen uitgingen naar het patiënttevredenheidsonderzoek. Ben Nijman, zorgmanager van cluster IV: Ik pleegkundige cardiologie in zijn raad van bestuur. Het eerste jaar hebten of er voldoende draagvlak is voor hopen veel reacties van verpleegkunheid, zei Hans Huizendveld, ver- richten zich op het adviseren van de door kunnen wij redelijk snel inschatcussienotitie missie en visie en wij hoop dat de var het komend jaar strategisch voor klantgerichtheid gaat sentaties namen de sprekers zitting in het positioneren binnen VUmc en het beroepsgroep als de organisatie. pleidooi. Aan het einde van de preben wij ons voornamelijk gericht op bepaalde ideeën bij zowel de digen te mogen ontvangen. kiezen en adviseert om een onderzoek, dat wordt benaderd vanuit het worden gesteld die tot levendige disterban. Conclusie van 2005 is dat we warm hart toedraagt, vervolgt zij. website van de var: een forum, waaraan vragen konden verkrijgen van bekendheid bij de ach- Daarbij komt dat VUmc de var een Meer informatie is te vinden op de klantenperspectief, op de kaart te cussies leidden. als een serieus orgaan worden De RvB neemt ons serieus en wij ont- Joop de Vries Verpleegkundigen met een HBOopleiding hebben de neiging het hogere van hun beroepsopleiding buiten de zorgverlening te zoeken. Ze worden casemanager, verpleegkundig specialist, manager of gaan nieuwe zorg ontwikkelen. Hoogleraar verplegingswetenschappen Mieke Grypdonck vindt dat de hogere competentie juist in de directe zorg tot uitdrukking moet komen, want daar is nog veel te winnen. Voorbeelden van eenvoudig lijkende met ze spreekt en naar ze luistert. Het Lezing Mieke Grypdonck is hoogleraar Verplegingswetenschappen in verbeteringen in de basale zorg viel me op dat ik in mijn korte stage schudt Grypdonck achter elkaar uit vaak meer wist van patiënten dan Gent, België en was dat tot voor kort de mouw. En geen boekjeswijsheid; verpleegkundigen, die al een maand ook in Utrecht. Ze houdt 11 mei op ze heeft het zelf meegemaakt. Ik liep met ze werkten. het derde landelijk verpleegkundig tijdens een vakantie eens een week symposium van VUmc een lezing stage op een geriatrische afdeling. Aandachtig werken onder de titel: Zorgverlener en regisseur: van idee naar werkelijkheid. In Daar verleende ik basiszorg aan een Verpleegkundigen moet zich bewust pater, die een beroerte had gehad. Na worden van de stijl waarmee een haar lezing schetst ze een theoretisch een week zei de arts in een teambespreking dat de pater zo veranderd moeten hun strategie op die stijl opdracht aan verpleegkundigen om patiënt met zijn ziekte omgaat. Ze kader én een gewenst kader over de was; veel minder depressief, veel afstemmen en voortdurend kijken of de beroepsrollen zorgverlener en actiever. Ik had niet meer gedaan dan hun gedrag het gewenste effect heeft regisseur op zich te nemen. toepassen wat elke verpleegkundige en zonodig bijsturen. Grypdonck: op school leert. Ik had geen extra tijd Voeg je zoveel mogelijk naar de aan die patiënt besteed, maar was patiënt. Als dat niet kan omdat het haar hogere kennis. Daarvoor moet wel aandachtig met hem bezig slecht is voor de patiënt, ga dan niet de hbo-verpleegkundige een verbinding leggen tussen wat ze op school geweest. in discussie, maar bespreek het. Als Het was in dat ziekenhuis de gewoonte de patiënten een slab voor te bin- rug wil liggen, maar dat vanwege het tijk mee bezig is. iemand bijvoorbeeld zes uur op zijn heeft geleerd en waar ze in de prakden en ze te helpen met het eten. Ik Mieke Grypdonck: Snel werken doet risico op decubitus beter niet kan Maar in de praktijk blijken hbo-studenten, geheel voorspelbaar en nor- vroeg de pater of ie een slab wilde of velen bijna het nadenken vergeten doen, zeg dan: ik snap dat u het lekkerst ligt op uw rug en ik wil u graag maal, hun eerst werkperiode vooral een servet. En of hij wilde dat ik hem hielp of dat hij liever alleen at. De eerste drie dagen wilde hij, dat ik hem gevoel dat hij controle kreeg over zijn moeilijk omdat u dan pijnlijke doorgens met snelheid. En snel werken hij in al zijn afhankelijkheid weer het zo laten liggen, maar ik vind het bezig te zijn met zichzelf en vervol- hielp en de vierde dag probeerde hij situatie. ligplekken kunt krijgen en dat zou ik doet velen bijna het nadenken vergeten. Het analyseren en strategie bepa- het alleen. Ik had niet tegen hem Die eerste dagen zorgde ik ervoor, niet prettig voor u vinden. gezegd dat hij alleen moest eten dat hij wat interessants met mij te Je kunt je handelen nooit helemaal len schiet er vaak bij in. Ze krijgen omdat hij weer voor zich zelf moest bespreken had, dat is een hele kunst. op voorhand plannen. Je moet ter niet de tijd om zich die vaardigheden leren zorgen. Hij deed het uit zichzelf. Door mijn kennis over controle- France gevolgd, omdat veel van de vraagt van de verpleegkundige dat ze want de manier van werken die ik Ik heb die week speciaal de Tour de plekke inspelen op de situatie. Dat eigen te maken en dat is jammer, behoefte toe te passen en hem waar oudere patiënten daar over spraken. altijd aandachtig is, de situaties analyseert en een oplossing geeft vanuit het vereist alleen sneller bepleit hoeft niet meer tijd te kosten, mogelijk echte keuzes te geven kreeg Je leert alleen patiënten kennen als je denken. 5 Rick Deyo zwengelt discussie aan 6 Subsidie voor Madonnaproject 7 Kwaliteit toetsen bewaakt 11 mei 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 10 Borghouts opent OZWgebouw Met een signaal aan een abseiler die een banier ontrolde opende Commissaris van de Koningin Harry Borghouts op 9 mei het nieuwe Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn. Het markeerde de start van een uniek samenwerkingsverband tussen VU medisch centrum, roc asa, InHolland en de VU. ozw brengt op één locatie zorg- en welzijnsopleidingen op mbo-, hbo-, en wo-niveau bijeen. Voorafgaand aan de opening vond er een symposium plaats over de vermaatschappelijking van het onderwijs op het gebied van zorg en welzijn. Onder de gasten bevond zich Prinses Margriet. De grote K van kleine kwaliteit Jet Bruinsma De meeste mensen die in een ziekenhuis worden opgenomen, kunnen niet goed beoordelen of ze goede medische zorg krijgen. Daar vertrouwen ze gewoon op. Maar ze hebben wel duidelijke opvattingen over het eten en de bejegening door de artsen en andere zorgverleners. En anders roert hun bezoek zich wel. Is de weg naar de afdeling duidelijk aangegeven? Is de ziekenkamer schoon? Kun je de receptionist gemakkelijk benaderen om iets te vragen, of is die daarvoor te druk in gesprek met een collega? Maakt het ziekenhuis een (voor zover mogelijk) gezellige indruk, of overheerst, zoals vroeger, de geur van ether, en hangen er grote platen van zieke organen in de gangen? Al die niet strikt medische ingrediënten worden door onderzoekers wel aangeduid met de verzamelterm kleine kwaliteit. Die kleine kwaliteit is betrekkelijk eenvoudig te beïnvloeden; door de verpleegkundigen, de verzorg(st)ers, de mondige patiënt en zijn bezoek. Misschien zelfs door managers met oog voor kwaliteit? De medische zorg is natuurlijk vooral de verantwoordelijkheid van de artsen zelf en, zonodig, de inspectie. Maar ook daarop kunnen alerte patiënten, hun bezoekers en overig personeel die hun eigen verantwoordelijkheid nemen, nog wel enige invloed hebben. Natuurlijk staat de medische kwaliteit voorop, maar een ziekenhuis dat óók nog kleine kwaliteit met een grote K levert, is goud waard. Verpleegkundekatern Eerste jaarvergadering Leden kiezen nieuwe speerpunten VAR HBO-verpleegkundigen moeten niet sneller werken, maar sneller denken Alledaagse zorgverlening kan veel beter FOTO: RENÉ DEN ENGELSMAN FOTO:? FOTO: PETER VALCKX Slotervaartziekenhuis beëindigt alliantiebesprekingen Het Slotervaartziekenhuis heeft besloten met een private investeerder verder te gaan en heeft de alliantiebesprekingen met VUmc verbroken. De private investeerder, Het Ziekenhuisconsortium, wil van het slz het eerste commerciële ziekenhuis van Nederland maken. Volgens de plannen die op 27 april aan de pers Medewerkers die zich voor het feest hebben aangemeld, ontvangen rond 10 mei hun entreekaart op het werkadres. Alle datumvoorkeuren zijn gehonoreerd. Veel medewerkers willen graag een introducé meenemen. Omdat er nog ruimte in de zaal is (op vrijdagavond beperkt!), wordt aan dit verzoek gehoor gegeven. Maar er is een limiet, want vol is echt vol. Kaarten voor introducés, voor beide avonden, zijn af te halen bij de dienst communicatie (0B106), deze worden dus niet opgestuurd. Inschrijven van medewerkers voor de vrijdagavond is werden gepresenteerd zal het slz een compacter ziekenhuis worden, waar men zich naast de basiszorg vooral richt op bulkproductie. Men denkt daarnaast onder meer aan een ziekenhuishotel. Het Ziekenhuisconsortium verwacht met hun concept een kostenreductie van 25% te behalen. Het slz is op dit moment nog een niet meer mogelijk, wel voor de donderdagavond. En vergeet niet om je entreekaart mee te nemen naar het feest, want zonder kaart geen toegang! Dit geldt ook voor introducés. Alles op een rij Entreekaarten voor medewerkers worden rond 10 mei naar het werkadres gestuurd; stichting. Deze rechtsvorm zal worden veranderd in een bv of een nv. Het ziekenhuis moet vervolgens opnieuw toelating aanvragen aan Minister Hoogervorst. Hoewel ziekenhuizen tot 2012 geen winst mogen maken, is het mogelijk om daarvoor ontheffing te krijgen van de minister, al verwacht Het Ziekenhuisconsortium geen winst op Inschrijven nog mogelijk Ook introducés welkom op medewerkersfeest Edith Krab Nog maar een paar dagen en dan is het zover: het medewerkersfeest in de Zuiveringshal. De voorbereidingen lopen gesmeerd. De VUmc-huisband DOCTORDOCTOR swingt alsof ze al jaren in deze samenstelling speelt, de Zuiveringshal krijgt langzamerhand de allure van een fantastische feestzaal en de entreekaarten voor medewerkers zijn deze week opgestuurd naar het werkadres. En omdat er nog ruimte is in de zaal, zijn introducés ook welkom. Routebeschrijving en parkeren Het adres van de Westergasfabriek is Haarlemmerweg 8-10 in Amsterdam. De Zuiveringshal wordt aangegeven op het terrein van de Westergasfabriek, vanaf de entree aan de Pazzanistraat (parkzijde). Openbaar vervoer Vanaf VUmc: metrolijn 5, halte Leidseplein, gevolgd door tramlijn 10, halte Van Limburg Stirumstraat. Vanaf Centraal Station: buslijn 18, halte Van Limburg Stirumstraat, of buslijn 22, halte Nassauplein, of buslijn 46, halte Van Limburg Stirumstraat. Vanaf het Centrum: tramlijn 10, halte Van Limburg Stirumplein. Vanaf station Sloterdijk: buslijn 46, halte Haarlemmerweg. Auto Vanaf VUmc: Ring West, afslag S 103 (Haarlem, Halfweg) richting Amsterdam Centrum volgen. Na 1,5 km naar rechts in de Parkeergarage Westersluis. Vanuit het zuiden: Ring West, afslag S 103 (Haarlem, Halfweg) richting Amsterdam Centrum volgen. Na 1,5 km naar rechts in de Parkeergarage Westersluis. Vanuit het noorden: Ring-West, afslag S 104 (Haarlem). Centrum aanhouden. Rechtsaf bij Haarlemmerweg. Na Inschrijven medewerkerkers voor donderdag 18 mei is nog mogelijk; Inschrijven medewerkers voor vrijdag 19 mei is niet meer mogelijk; Entreekaarten voor introducés (voor zowel 18 als 19 mei) zijn af te halen bij de dienst communicatie 0B102 (één introducékaart per medewerker tot zover de voorraad strekt); korte termijn. Het Ziekenhuisconsortium is naast het Slotervaart nog met vier ziekenhuizen in gesprek over hun commerciële concept. MK Meer over het verbreken van de alliantie op pagina 2 Maandberichten en VUmc-medewerkers reageren teleurgesteld. 1 km naar rechts in de Parkeergarage Westersluis. Parkeren Parkeergarage Westersluis bevindt zich tegenover de Westergasfabriek (hoek Slingelandtstraat en Haarlemmerweg). De kosten bedragen 2 euro per uur. Taxi Taxi s worden niet toegelaten op het terrein van de Westergasfabriek. Om opstopping op de Haarlemmerweg te voorkomen wordt ter hoogte van de parkeergarage een taxi-standplaats gecreëerd. Zonder entreekaart (dit geldt ook voor introducés) geen toegang tot het feest. Voor vragen over het medewerkersfeest, toestel Meer informatie over de bereikbaarheid van de Westergasfabriek op of

2 m a a n d b e r i c h t e n Wilt u weten waarover de raad van bestuur wekelijks vergadert? Op intranet, bij de rubriek raad van bestuur, vindt u onder actueel iedere week het bericht uit de raad van bestuur. Hierin wordt verslag gedaan van besproken punten. Daarnaast geeft een lid van de raad van bestuur in de rubriek Maandberichten een toelichting op een onderwerp dat in een van de vergaderingen aan de orde is geweest. Dit keer licht Elmer Mulder de toe wat de consequenties zijn nu de alliantie met het Slotervaartziekenhuis niet doorgaat. Monique Krinkels Op 27 april heeft de raad van bestuur van het Slotervaartziekenhuis de alliantie opgezegd. Bestuursvoorzitter Jan Kiemel gaf als reden aan dat er onvoldoende draagvlak is onder de medisch specialisten en de or. Met name het verliezen van de acute zorg en het electieve profiel van de locatie slz waren een punt. In plaats van een alliantie met VUmc kiest de organisatie ervoor om met een private investeerder in zee te gaan, die het slz wil omvormen tot het eerste commerciële ziekenhuis in Nederland. FOTO: RICHELLE VAN DER VALK We hebben ons het afgelopen jaar intensief ingespannen om een constructieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de capaciteitsproblemen in Amsterdam West. Daar is veel tijd en energie in gaan zitten, niet alleen van de raad van bestuur, maar door de hele organisatie heen, stelt Elmer Mulder. Hij vindt het merkwaardig dat een gebrek aan draagvlak als reden wordt genoemd. De locatieprofielen zijn vorig najaar gezamenlijk opgesteld en uitvoerig gecommuniceerd binnen beide organisaties. Pas nu, ruim een half jaar later, horen we dat er onvoldoende draagvlak voor deze profielen zou bestaan. Er is zelfs dit voorjaar nog een conceptbusinessplan opgesteld. Daarbij zijn dergelijke problemen met het draagvlak niet aan de orde geweest. Wat betreft de consequenties voor VUmc is Mulder optimistisch. Hij geeft aan dat de ontwikkeling van VUmc nooit afhankelijk is gesteld van de alliantie. We hebben met succes een zware bezuinigingsoperatie afgerond en onze financiële situatie ziet er veel beter uit dan een jaar geleden. We hebben bovendien, los van de alliantie, ook onze eigen strategie voortgezet en geïnvesteerd in samenwerking met andere netwerkpartners, zoals het Lucas Andreas Ziekenhuis, het Spaarne Ziekenhuis, rca en GGZ Buitenamstel. Daarnaast hebben wij een forse slag gemaakt in ons kwaliteitsbeleid. Onze positie is per saldo een totaal andere dan bij het Slotervaart kiest andere koers VUmc-medewerkers reageren teleurgesteld aangaan van de alliantie. Het Slotervaartziekenhuis gaf in een persbericht aan dat er een strategische samenwerking tussen VUmc en slz blijft bestaan. Dat is nog maar de vraag, aldus Mulder. Dat hangt onder meer af van de verdere ontwikkelingen in het slz. Wij zullen de wenselijkheid van een eventuele samenwerking met het slz opnieuw beoordelen aan de hand van die ontwikkelingen. Maar daarbij gaan we uit van onze eigen strategische positie en we stemmen dat goed af met onze netwerkpartners. Bestuursvoorzitter Jan Kiemel maakte op 27 april bekend dat het Slotervaartziekenhuis niet langer streeft naar een alliantie met VUmc. In plaats daarvan wil de organisatie samen met Het Ziekenhuisconsortium een voor Nederland nieuwe, commerciële basis voor het ziekenhuis ontwikkelen. Hiermee is een einde gekomen aan een jaar van intensieve gesprekken met VUmc-bestuurders en medewerkers. Tracer inventariseerde hoe zij tegen deze ontwikkeling aankijken. Paul Wuisman, hoofd van de afdeling orthopedie Wij hebben gezamenlijk met de afdeling orthopedie van het slz een 5e jaargang, nummer 9 11 mei 2006 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Mariet Bolluijt, Pauline Diemel, Jakomien ter Haar, Edith Krab Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Daniëlle van der Windt Fotografie Yvonne Compier, Annuska Houtappels, Richelle van der Valk, Peter Valckx Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer 0b102 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving Marcel Bakker, De Ontwerperij Druk HoonteTijl, Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnmenten Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 24 mei. Deadline voor kopij is 17 mei om uur. drietal verkennende meetings gehad alsook een tweetal met de stuurgroep. De sfeer tussen de beide staven was constructief, goed en toekomstgericht. Op basis van de alliantierichtlijnen zijn voorstellen over mogelijke samenwerking uitgewerkt op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en opleiding. Zijn we nu terug bij af? Bestaande structuren en verhoudingen zullen vooralsnog onveranderd blijven. Dat wil zeggen: op klinisch, onderwijs en onderzoeksgebied zijn er vrijwel geen gestructureerde contacten met het slz. De afdeling orthopedie van het slz heeft een volwaardige opleidingsbevoegdheid en vormt met het amc en Hilversum een opleidingscluster. VU medisch centrum Benefitsplan Door samenwerking tussen VUmc en Meeùs, kunt ù profiteren van hoge kortingen op: Verzekeringen Hypotheken Makelaardij O.G. Bel voor meer informatie met (020) of kijk op VUmc intranet via de link: Personeel en Organisatie of ons logo. Meeùs, Gelderlandplein 75E, 1082 LV Amsterdam Tel. (020) , Fax (020) I E Meeùs is onderdeel van AEGON. Symposium Patiëntenlogistiek in het teken van Samenspel Dinsdag 6 juni organiseert VUmc voor alweer de derde keer het landelijk symposium Patiëntenlogistiek. Dit keer is het thema: integrale sturing op patiëntenprocessen én op beschikbare capaciteiten in het ziekenhuis van morgen. Het ziekenhuis van de toekomst moet in staat zijn om ziekenhuisbreed alle acute, electieve en chronische patiëntenstromen te sturen. Het verlenen van zorg, de inzet van mensen, apparatuur en ruimtes houdt immers niet op bij de grenzen van één afdeling. Dit is een relatief nieuw fenomeen voor ziekenhuizen. Een dergelijk overkoepelend systeem bestaat nog niet, maar er zijn nationaal en internationaal al wel stappen gezet. Op het symposium komen diverse Advertentie Het opnieuw beëindigen van de besprekingen met het slz en de onduidelijkheid over de nabije toekomst betekent niet alleen een pas op de plaats wat betreft samenwerking op afdelingsniveau, maar ook uitstel van een al jaren noodzakelijke herstructurering van de gezondheidszorg in Amsterdam-west. Het is in mijn ogen een ongewenst resultaat met een onvoorspelbare uitkomst. ervaringsdeskundigen hierover vertellen en kunnen bezoekers tijdens workshops hierover met elkaar in discussie gaan. Meer informatie over het symposium is te vinden op en via Harriët Oudakker-Van Nieuwenhuijzen, T Aanmelden kwaliteitsmarkt nog mogelijk Tijdens het symposium Patiëntenlogistiek wordt ook een kwaliteitsmarkt georganiseerd. Op deze markt presenteert VUmc allerlei projecten op het gebied van kwaliteit, patiëntenlogistiek, patiëntveiligheid, zorgpaden en Sneller Beter. Past uw project hier ook bij? Het is een mooie gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen. Aanmelding kan voor 23 mei bij Dorien Tange, t of Angelique Mathilda, t Inge Schadee-Eestermans, voorzitter OR Het is jammer van alle energie die we hierin hebben gestoken, maar gelukkig komen we er nu achter. Als een toekomstige partner al in de verlovingstijd niet betrouwbaar is, dan is er weinig hoop op een goed huwelijk. De or van VUmc heeft zich vanaf het begin positief opgesteld tegenover de alliantieplannen. We geloofden dat het verbeteringen met zich mee zou brengen. We zijn ook regelmatig bij de or van het Slotervaart op bezoek geweest, en zij bij ons. Toen de locatieprofielen eenmaal op papier stonden, zagen we het draagvlak voor de alliantie verdwijnen, zowel bij de medisch specialisten als bij de or van het slz. Wij hebben ons neutraal opgesteld, al hadden we best begrip voor de onrust. Toen we de resultaten van het due dilligence onderzoek hoorden werden we echt ongerust. Het kon niet zo zijn dat wij na Gerichte Groei de financiën weer op orde hadden om vervolgens met een verlieslijdende partner in zee te gaan. Dat werd nog erger toen we begrepen dat eerst de medisch specialisten en later ook de raad van bestuur van slz, tegen alle afspraken in, met derden ging onderhandelen. Het is daarom goed dat de alliantiebesprekingen nu zijn beëindigd. Overigens maakt ook de or van het slz zich nu ongerust. Ze waren niet erg gelukkig met de locatieprofielen, maar het vercommercialiseren van een ziekenhuis kan ernstigere gevolgen hebben. De investeerders zullen immers uiteindelijk winst willen maken. Martin Roosemalen, hoofd unit voeding, facilitair bedrijf De eerste kennismaking met de collega s van het Slotervaartziekenhuis was tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in een van de colloquium ruimtes van VUmc. Daar is toen gesproken over de mogelijkheid om samen te werken, welke kansen er waren en aan welke randvoorwaarden voldaan zou moeten worden. De werkgroep voeding bestond uit de twee directeuren facilitair bedrijf, manager hotelservice en logistiek, twee adviseurs en de twee hoofden voeding. In de eerste bijeenkomsten werden verkennende gesprekken gevoerd, die plaats vonden in een open en enthousiasmerende sfeer. Er is toen een inventarisatie op hoofdlijnen gemaakt. Er was ruimte om van mening te verschillen en zo is de eerste presentaties naar de stuurgroep ook geweest. Het zogenaamde poldermodel is in de werkgroep voeding niet toegepast. Gaandeweg het proces bleek dat er niet meer op hoofdlijnen gesproken werd, maar op persoonlijke voorkeuren daarnaast ontstond er een herhaling van zetten. Ik heb dit met gefronste wenkbrauwen aangezien en soms was dit voor mij frustrerend en zeker niet uitnodigend om verder te gaan. Al met al is er een eindrapport gepresenteerd aan de stuurgroep, waarin de meningen van het Slotervaart en VUmc uiteen liepen. Cees Buren, directeur financiën Er is ongelooflijk veel tijd gaan zitten in de voorbereidingen van alliantie. Wat dat betreft is het dus wel teleurstellend dat het nu niet doorgaat. Aan de andere kant is het allemaal geen verloren moeite geweest. We hebben, deels door de alliantiebesprekingen, het afgelopen jaar veel bereikt. Alleen al het feit dat we nu beter weten wat we willen en dat ons strategisch inzicht enorm is toegenomen is pure winst. Dit zal ons in de toekomst zeker helpen in onze samenwerking met ziekenhuizen als het slaz en het Spaarne Ziekenhuis. Tijdens het intensieve traject is steeds constructief samengewerkt met zorgverzekeraars. Inhoudelijk zijn we het op veel punten eens geworden. Of dit winst voor ons is in de toekomst moeten we natuurlijk nog afwachten, maar de relaties met de verzekeringswereld zijn duidelijk versterkt. Ik zie de toekomst positief in. En de toekomst van het Slotervaart Ziekenhuis? Na al die maanden van voorbereiding was er nog steeds onduidelijkheid over de financiële positie van het Slotervaart. Om het ziekenhuis rendabel te maken hebben ze al aangekondigd dat ze 80 procent van onze plannen toch gaan uitvoeren onder commerciële vlag. Ik denk dat dat misschien nog wel meer zal zijn. Flinke bezuinigingen dus, die ze nu alleen moeten opvangen. Daarom denk ik dat het voor de medewerkers van het slz niet de beste keuze is. Hilda Ket, voorzitter VAR Het is teleurstellend dat de samenwerking niet doorgaat, zeker voor de specialismen die heel veel tijd in de alliantie hebben gestoken. Als verpleegkundigen waren we nog niet heel intensief betrokken bij de alliantiebesprekingen. Ik heb wel in de klankbordgroep geparticipeerd, waardoor in VUmc de verpleegkundige beroepsgroep bij de besprekingen was betrokken. De Verpleegkundige Adviesraad van het Slotervaart was niet aanwezig; daar heb ik geen contact mee kunnen krijgen. Ik denk dat we gezamenlijk sterker waren geworden, dat we ideeën hadden kunnen uitwisselen en van elkaar hadden kunnen leren. Aan de andere kant was hun financiële positie niet duidelijk en dat brengt risico s met zich mee. Wat dat betreft heb ik altijd vertrouwen gehad in onze raad van bestuur, dat zij niet over één nacht ijs zouden gaan. 2 Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 Lintjesregen op VUmc ZILVER zorgvuldig verder Edith Krab Maar liefst vier (voormalig) medewerkers van VUmc zijn op 28 april onderscheiden. Remy Hira Sing, hoogleraar jeugdgezondheidszorg, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft deze hoge onderscheiding gekregen vanwege zijn enerverende inzet in talloze besturen, commissies, raden en overlegorganen voor de verbetering van de situatie van de jeugd in Nederland en in de rest van de wereld (met name in Suriname). Seine Ekkelkamp, tot 31 augustus 2005 kinderchirurg aan VUmc, werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zijn benoeming te danken aan zijn grote verdiensten voor de kinderchirurgie, in het bijzonder de introductie in Nederland van nieuwe operatiemethoden voor de behandeling van fracturen bij kinderen (Nancy-pennen) en voor de behandeling van trechterborst (Nuss-procedure). Daarnaast is het een waardering voor zijn activiteiten in de medisch-ethische commissie. Buiten VUmc heeft Ekkelkamp zich ingezet voor de atls en apls cursussen, respectievelijk voor de opvang van trauma slachtoffers en voor kinderen met acute, levensbedreigende aandoeningen en is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dagchirurgie. Louis Gooren, hoogleraar endocrinologie, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (zie foto). Vrijwilligster Geri Vink-Kool werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is al bijna 25 jaar vrijwilligster, bij zowel bij het pastoraal centrum als bij de afdeling interne geneeskunde. Iedere zondag helpt ze bij de kapelviering, waarvoor zij ook de andere vrijwilligers coördineert. Op de afdeling interne geneeskunde brengt zij bloemen rond en doet zij andere hand- en spandiensten. De afdeling psychiatrie en het Alzheimercentrum van VUmc nemen deel aan een Europees project om ict hulpmiddelen te ontwikkelen voor thuiswonende mensen met dementie. Het project Helping people with mild dementia navigate their day (cogknow) wil technische oplossingen bedenken om mensen te ondersteunen bij hun geheugen, het onderhouden van sociaal contact en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Daarnaast wil ze bij de deelnemers het gevoel van veiligheid bevorderen. Het uiteindelijk doel is mensen meer autonomie en een betere kwaliteit van leven te laten ervaren. In totaal doen elf instituten in negen landen hieraan mee. Projectleider bij VUmc is Rose-Marie Dröes. Samen met centra in Zweden en Ierland zal hier vooral veldonderzoek bij toekomstige gebruikers plaatsvinden. Aan het project is door de EU euro toegewezen, waarvan euro voor VUmc is bestemd. Het project begint in september en duurt drie jaar. Onderzoekster Gajja Salomons is onderscheiden met de Ortho Clinical Diagnostics Prijs Deze prijs is bestemd voor wetenschappers die recent uitmuntend onderzoek hebben verricht op klinisch-chemisch gebied. De prijs van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (nvkc) werd toegekend vanwege het werk van Salomons in het Metabool Laboratorium aan de diagnostiek en opheldering van (neuro-)metabole defecten. Onder haar leiding werd in 2001 een nieuw gendefect - creatine transporter deficiëntie - ontdekt. Deze ontdekking heeft geleid tot een ononderbroken stroom aan output in de vorm van artikelen, voordrachten en onderzoeksbeurzen. Het gendefect treft vooral mannen en resulteert in een tekort aan creatine in de hersenen met een mentale retardatie als gevolg. De abstractprijs van de nvkc is gewonnen door Eduard Struys voor het abstract Increased levels of alpha-aminoadipic semialdehyde in body fluids from patients with pyridoxine-dependent epilepsy. In dit abstract wordt beschreven dat in patiënten met B6 afhankelijke epilepsie de onderliggende biochemische oorzaak is opgehelderd. In alle lichaamsvloeistoffen van patiënten met deze aangeboren erfelijke aandoening is de verbinding alpha-aminoadipic semialdehyde sterk verhoogd. Hierdoor is het nu mogelijk om de diagnose te stellen in urine in plaats van plasma of cerebrospinale vloeistof. Het lijkt stil rond ZILVER, maar er wordt op veel fronten hard gewerkt. Vooral de werkgroepen zijn druk bezig. In de praktijk blijkt het uitwerken van de voorstellen echter niet gemakkelijk. Aan het thema normering bijvoorbeeld blijken zoveel haken en ogen te zitten, dat een snelle conclusie niet zomaar getrokken is. Een tussenstand met voorzitter van de programmagroep ZILVER Erna Baars. Toen we er aan begonnen wisten we dat het een hele klus zou worden en zo langzamerhand zien we de resultaten van het harde werken. Wat zilver tot nu toe vooral oplevert is inzicht. Er zijn heel veel gegevens beschikbaar gekomen, waardoor het mogelijk is om te zien wat we doen, hoe we het doen en waar het beter kan. zilver heeft een bezuinigingsdoelstelling van 5 miljoen euro verdeeld over 2006 en De pijlers waarbinnen deze bezuinigingen moeten worden behaald, zijn door de raad van bestuur aangewezen: zorgproces- en zorgcapaciteitsmanagement (patiëntenlogistiek), personeel (normering), inkoop/logistiek en ict. Vanuit de programmagroep zilver zijn een groot aantal projecten gestart om de bezuinigingen te realiseren. Deze programmagroep volgt de projecten, toetst ze en adviseert erover aan de raad van bestuur. Baars hierover: Er is door werkgroepen veel werk verzet. Vier projecten zijn inmiddels afgerond: inzetbaarheid cursisten verpleegkundige vervolgopleidingen, spraakherkenning, flexibilisering formatie verpleging & Column Het therapeutisch window van transparantie Armand Girbes Bij alle geneesmiddelen bestaat een zogenaamd therapeutisch window. Wanneer je te weinig van dat geneesmiddel geeft, dan werkt het niet en wanneer je teveel geeft dan is het giftig. Je moet als arts dus precies de dosis geven die daar tussenin zit. Dat is het therapeutisch window. Hier begrijpen veel journalisten en populistische politici waarschijnlijk niets van, want zij spreken het liefst in oneliners en digitaal: het is slecht of het is goed (en dat geldt af en toe zelfs ook voor niet-populistische politici). Zij zeggen bijvoorbeeld het medicijn werkt niet of het is giftig, terwijl het respectievelijk te laag en te hoog is gedoseerd. Of omgekeerd, voor hen werkt een middel, onafhankelijk van de dosis. Gelukkig weet ik dat veel beter. En zo is het ook met het woord waar ik zo langzamerhand braakneigingen van krijg, namelijk transparantie. En braakneigingen kunnen een teken zijn van overdosering. Alles moet helemaal transparant zijn, zeggen de pseudogeleerden. In hun hoofd moeten ze dan wel heel transparant zijn, denk ik dan maar. verzorging en normering praktijkopleiding. Uit onderzoek van de werkgroep spraakherkenning blijkt bijvoorbeeld dat invoering tot kwalitatieve en kwantitatieve winst leidt, maar pas op langere termijn, zo n 3 tot 5 jaar. Dat valt dus buiten het kader van zilver. Desondanks hebben we de raad van bestuur positief geadviseerd over spraakherkenning, met als kanttekening te onderzoeken of toepassing binnen onderwijs en onderzoek ook mogelijk is. Ook aan het onderdeel normering kleven veel haken en ogen, dat is Baars inmiddels duidelijk geworden. Doel bij normering is om vast te stellen wat de noodzakelijke personele inzet moet zijn. Inmiddels zijn de stukken voor wetenschappelijk personeel (wp) staf en poortspecialismen (artsen en onderzoekers), nietwp kliniek en polikliniek (verpleging en administratie) binnen. We zullen de normering binnen deze groepen gezamenlijk beoordelen, want meer of minder artsen heeft invloed op verpleging en administratie en omgekeerd. Ook de gegevens rond normering centrale diensten en facilitair bedrijf zijn voorhanden, maar die worden eerst met de werkgroep besproken. We gaan alles transparant maken, te beginnen bij de politici. Ik wil een webcam met microfoon in het torentje, om alle overleg te kunnen zien en horen. En ik wil meerdere webcams in het restaurant van de Tweede Kamer, want daar wordt vast veel gezegd wat ze werkelijk vinden. Ook vraag ik Heleen van Royen ons voortdurend te berichten over gesprekken die ze met politici voert. Van ieder product dat ik in de winkel kan kopen, wil ik via een flatscreen ter plaatse kunnen zien hoe het gemaakt is. In alle slagerijen wil ik groot op de muur via een beamer geprojecteerd zien, hoe de beesten geleefd hebben en vooral hoe ze geslacht zijn. En ik wil steeds weten wanneer de slager voor het laatst zijn handen heeft gewassen en wat het laatste was dat hij gedaan heeft, voordat hij mijn stukje vlees inpakte. Verder wil ik precies de belastingaangifte weten van alle journalisten, met alle inkomsten inclusief die van hun snabbelcircuit. En vooral ook wie hen in dat snabbelcircuit betaalde. Ik wil ook weten met wie ze allemaal privé omgaan en met wie ze intieme relaties hebben of hebben gehad. Immers, het zou hun berichtgeving kunnen beïnvloeden. Zichtbare resultaten Waarom duurt het relatief lang voor zilver zichtbare resultaten oplevert? Baars: Het gaat in alle gevallen om hele complexe zaken. Een project wat we van tevoren redelijk simpel hebben ingeschat, was het eerder genoemde spraakherkenning. Bij de eerste uitwerking door de werkgroep bleek er meer onderzoek naar de kosten en baten nodig te zijn. Uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat een bezuiniging wel haalbaar is, maar op veel langere termijn en dus niet binnen zilver. Het maakt ook duidelijk dat we onze methode bij elk project weer hebben moeten aanpassen. Verder heeft ons parten gespeeld dat met name lift en de voorgenomen alliantie met het Slotervaartziekenhuis heel veel tijd heeft gevraagd, waardoor we onze deadlines hebben moeten verschuiven. Gelukkig hebben we door de verbeterde financiële situatie meer tijd voor zilver dan destijds voor Gerichte Groei. En zorgvuldigheid staat hoog in ons vaandel. Meer informatie over zilver waaronder de projecten inzetbaarheid cursisten verpleegkundige vervolgopleidingen, spraakherkenning, flexibilisering formatie verpleging & verzorging en praktijkopleiding is te vinden op de zilver-site via de intranet startpagina. Benoemingen Dr. G.J.L. Kaspers is per 1 mei benoemd tot strategisch hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder oncologie-hematologie. De leerstoel is ingebed in de afdeling kindergeneeskunde. Dr. H. Meijers-Heijboer is per 1 mei benoemd tot strategisch hoogleraar klinische genetica. De leerstoel is ingebed in de afdeling klinische genetica en antropogenetica. Dr. G. Nijpels is per 1 mei benoemd tot strategisch hoogleraar huisartsgeneeskunde, in het bijzonder diabeteszorg. Deze leerstoel is ingebed in de afdeling emgo. U begrijpt het, dit is misschien wat overdreven. Ik ben een groot voorstander van transparantie in de zin van verantwoording afleggen. En dat geldt zeker voor dokters, verpleegkundigen, apothekers en ziekenhuizen. Maar alsjeblieft binnen het therapeutische window. En laten we ook eens kijken naar beroepsgroepen waar een adequate dosis verantwoording afleggen wel wat meer gewenst zou zijn: journalisten bijvoorbeeld. Veel te gemakkelijk kunnen deze dames en heren het zich permitteren, om het leven van iemand voor langere tijd te vergallen in geval van onzorgvuldige en foute berichtgeving. Ook de rechtelijke macht heeft zich in de afgelopen jaren uitstekend weten te onttrekken aan het afleggen van verantwoording en het geven van enige transparantie of prestatieindicatoren. Om nog maar te zwijgen van politici. Bovendien hebben zij op het moment van de verantwoording afleggen meestal al weer een andere baan, burgermeester of zo, wellicht omdat ze uit het raam van hun vorige functie zijn gegooid. En of dat therapeutisch was? Tracer 11 mei Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 Met spoed én goed succesvol Kanker anders belicht De Vumc-huisartsendag is een geweldig succes geweest. Dat is de eerste reactie van Wim Stalman, voorzitter programmacommissie huisartsendag en hoofd van de afdeling huisartsgeneeskunde, als je hem vraagt naar het verloop van de huisartsendag die op 27 april in de Amstelzaal plaatsvond. Zo n honderd huisartsen uit de omgeving van VUmc en huisartsen in opleiding, maar ook ruim dertig specialisten hebben de dag bezocht. FOTO: ANNUSKA HOUTAPPELS De huisartsendag stond dit keer in het teken van acute geneeskunde en transmurale samenwerking: Met spoed én goed. VUmc wil met deze jaarlijks terugkerende dag huisartsen en specialisten rond VU medisch centrum de gelegenheid bieden om samen te werken aan deskundigheidsbevordering en om elkaar te ontmoeten. Het programma bestond uit onder ander workshops en lezingen. In diverse lezingen spraken ruim twintig docenten van de afdeling huisartsgeneeskunde en van specialistische afdelingen van VUmc over klinische thema s. Opvallend was dat de activiteiten met een grote betrokkenheid en enthousiasme zijn bijgewoond, vervolgt Stalman. De interactie met het publiek was goed, er werden veel vragen gesteld en discussies gevoerd. Terras in de lentezon Tijdens de huisartsendag werd veel gesproken over de organisatie van de spoedeisende hulp, maar het accent lag vooral op de kwaliteit van de spoedzorg. De voordrachten en workshops waren toegespitst op de samenwerking tussen huisartsen en specialisten rond VUmc. Zo gaf Stalman een workshop over acuut hartfalen. Wat kun je doen, hoe werk je samen en welke ondersteuning kan een huisarts of specialist bieden? Op het Spoedplein, een informatiemarkt, was van alles te doen. Afdelingen, huisartsen en specialisten presenteerden hier nieuwe klinische initiatieven op het gebied van de spoedzorg. Bezoekers konden worden begeleid bij het hechten van een wond of een vaatonderzoek uitvoeren. Bij de stand van het Sport Medisch Centrum Amsterdam oefenden bezoekers in het aanleggen van enkeltapes. Verder werd een aantal projecten van Sneller Beter gepresenteerd en onderzoeksprojecten die bij VUmc in samenwerking met huisartsen en specialisten worden uitgevoerd. Het weer zat ook mee, merkt Stalman op. Tijdens het afsluitende buffet konden bezoekers op het terras in de zon bij de Amstelzaal van de heerlijkste Italiaanse gerechten genieten. De huisartsendag maakt deel uit van de nascholingscyclus huisartsgeneeskunde 2005/2006 en wordt georganiseerd door het hasvu. EvL Een koor van (ex-)patiënten en hun familieleden die muziek ten gehore brachten die van belang is (geweest) bij het verwerkingsproces van de individuele koorleden; een voordracht van Frits Duparc, directeur van het Mauritshuis, over troost in de kunst; maar ook een voordracht van hoogleraar pathologie Paul van der Valk over zijn zoektocht naar de processen, die in kankercellen ontregeld zijn en een lezing van Beppe Giacone, hoofd van de afdeling geneeskundige oncologie, over de toekomst van het kankeronderzoek. De patiëntendag oncologie bood een zeer afwisselend programma en dat werd gewaardeerd. Zo n 350 (ex-)patiënten en hun familieleden bezochten op woensdag 3 mei Kanker anders belicht. Naast de voordrachten in de Amstelzaal konden de gasten ook het informatieplein in de Foyer bezoeken. Daar stonden stands van bijna twintig organisaties die zich op kankerpatiënten richten. Ook hier was de variatie groot, van patiëntenverenigingen en kwf tot een stichting die vakanties in Frankrijk organiseert. MK Achter het nieuws Op 24 april besteedde dagblad Trouw uitgebreid aandacht aan ICT in de zorg. Van informatie- en computertechnologie in de zorg worden grote kostenbesparingen verwacht. Tien, vijftien, twintig procent: de ramingen variëren nogal. De mogelijkheden zijn er, maar worden niet op voldoende grote schaal ingevoerd. Schijnbaar eenvoudige zaken, zoals vergaderen per tv of telefonisch consult, zijn nog niet grootschalig van de grond gekomen. Waarom? Voor een deel is het conservatisme van de artsen, maar ook de privacy van de patiënt vormt een probleem. Onlangs maakte KPN-topman Ad Scheepbouwer daarover een denigrerende opmerking: altijd weer die privacy die innovatie in de weg staat; dat moest maar eens afgelopen zijn. Informatietechnologie in de zorg Guido Zonneveld, sectiehoofd procesondersteuning en integratie (IPO) Goed dat de krant aandacht besteedt aan informatietechnologie in de zorg. Maar teleconsultatie is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Binnen VUmc zijn we bij de afdeling oncologie namelijk ook al een aantal jaar bezig met videoconferentie. Tijdens een digitale vergadering wordt er geconfereerd met een ziekenhuis in Enschede. Echt nieuw zijn de mogelijkheden gericht op het uitwisselen van medische beelden tussen de Amsterdamse ziekenhuizen over de glasvezelring die tussen deze huizen ligt. De mogelijkheden zijn we momenteel aan het onderzoeken. Daarnaast zijn we bij ipo druk bezig met allerlei digitale uitwisselingsprojecten. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van het landelijke medicatiedossier en de uitwisseling met behulp van het BurgerService nummer (bsn). Binnen VUmc hebben we de projectenlijst Patiëntenzorg en ict ontwikkeld, een lijst met digitale projecten die de komende jaren ingevoerd gaan worden. Een grote stap richting de ontwikkeling van informatietechnologie in VUmc. Ik ben het er overigens mee eens dat de toepassing van ict in de zorg nog in de kinderschoenen staat. Het gaat er voornamelijk om, dat ict onvoldoende als vast onderdeel van het proces wordt gezien; het is meer een noodzakelijk bijproduct. Opvallend bij de ontwikkeling van informatietechnologie in de zorg is dat teveel naar de kosten in plaats van naar de opbrengsten wordt gekeken. Op de lange termijn brengt een digitale vernieuwing juist winst op. In het artikel wordt het conservatisme van de artsen als één van de redenen gegeven voor het feit dat informatietechnologie nog onvoldoende wordt toegepast in de zorg. Die ervaring heb ik echter niet. Ik ontvang juist altijd veel enthousiasme van medewerkers die vanuit het primaire proces behoefte hebben aan een bepaalde digitale vernieuwing. Mirjam Borg, hoofd administratie radiologie Bij de afdeling radiologie zijn we sinds ongeveer 1998 bezig met het invoeren van digitale vernieuwingen. Röntgenfoto s werden vroeger bijvoorbeeld afgedrukt, gekopieerd en met de post verstuurd. Maar tegenwoordig kunnen bevoegde artsen en specialisten de röntgenfoto s op verschillende plekken digitaal bekijken. Als een radioloog dienst heeft, kan hij via een vpn-verbinding ook thuis de beelden bekijken. Een en ander scheelt enorm veel tijd en geld. Ander voorbeeld is dat we al een tijdje met spraakherkenning werken. Vroeger werden diagnoses van een radioloog op cassettebandjes ingesproken. Typistes werkten de informatie vervolgens uit. Nu is het zo dat de radioloog een diagnose inspreekt en zijn gesproken verhaal verschijnt vervolgens in tekst op zijn beeldscherm. Typistes corrigeren en autoriseren uiteindelijk het eindproduct. Spraakherkenning levert een enorme meerwaarde op. Bedenk dat hier een enorme stroom van werk binnenkomt; ruim 500 verslagen per dag. Over het algemeen wordt informatietechnologie in de zorg inderdaad op onvoldoende grote schaal toegepast. Iedereen heeft het bijvoorbeeld al jaren over het elektronisch patiëntendossier (epd). Maar het is behoorlijk complex om alles goed op elkaar af te stemmen en het zo in te voeren dat een en ander iets oplevert voor iedere zorgafdeling. Uit ervaring weet ik dat het bij het werken met ict van groot belang is dat een helpdesk continu bereikbaar is, omdat het zorgpersoneel dat met digitale producten werkt, afhankelijk is van een computergestuurde technologie. Willy Schuppert, coördinator automatisering Zorg VUmc ontwikkelt veel goede initiatieven op het gebied van ict. Zo beginnen we binnenkort met een pilot over een ziekenhuisbrede anamnese. Deze gaat van start op een afdeling, waarna het wordt uitgerold over volgende afdelingen. Het is zeker zo dat de ontwikkeling van ict in de zorg meer aandacht zou moeten krijgen. Belangrijk probleem is dat ziekenhuizen te weinig geld beschikbaar hebben om digitale vernieuwingen in te voeren. Banken stellen bijvoorbeeld 20 tot 25 procent van het budget beschikbaar aan ict. Bij ziekenhuizen gaat het om 1 à 2 procent van het totale budget. Een ander probleem is dat ict nog onvoldoende een vast onderdeel vormt in de functie van artsen en verpleegkundigen. Het klopt dan ook dat er sprake is van enig conservatisme onder artsen en verpleegkundigen. Dat komt voornamelijk doordat zij zich in hun professie enorm verantwoordelijk voelen voor het verlenen van zorg. Het is een hele stap om een deel van die verantwoordelijkheid over te laten aan een onbekend computerprogramma. Op het gebied van informatietechnologie in de zorg is nog veel werk te doen in Nederland. Belangrijk bij de ontwikkeling van ict is afstemming tussen afzonderlijke projecten, zowel binnen het ziekenhuis als bij externe samenwerkingsverbanden. In eerste instantie was het Nationaal ict Instituut in de Zorg (nictiz) bezig met de ontwikkeling van het bekende en landelijke elektronisch patiëntendossier. Op 1 januari 2006 moest het dossier operationeel zijn, een datum die door geen deskundige als reëel werd geacht. De opdracht is nu ingetrokken, want het ministerie denkt het zelf sneller te kunnen doen. KPN-topman Ad Scheepbouwer heeft de opdracht gekregen om de mogelijkheden van ict in de zorg in kaart te brengen. Zorgwekkend vind ik de uitspraken van Scheepbouwer. Vanuit de wetgeving (Kwaliteitswet, Wet Privacybescherming) wordt juist toenemend aandacht besteed aan bescherming van patiëntengegevens. 4 Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

5 Vurig betoog verwacht tijdens Heilig VU-UUR Deyo waarschuwt voor machtige lobby Monique Krinkels Rick Deyo heeft in zijn boek de belangen van de farmaceutische industrie, de rol van media en artsen en de onrealistische verwachtingen van patiënten in kaart gebracht Rick Deyo heeft het zelf aan den lijve ondervonden. De rugpijnspecialist keerde zich in een publicatie tegen het in de Verenigde Staten populaire spinal fusion. Het aan elkaar vastmaken van wervels bij lage rugpijnklachten bleek weinig effectief te zijn. De industrie en de orthopedisch chirurgen, die veel geld verdienden aan deze operatie, reageerden woedend. Ze sloegen keihard terug met een lobby in het Amerikaanse parlement, die leidde tot enorme kortingen op de subsidies voor het onderzoekinstituut van Deyo. In zijn boek beschrijft Rick Deyo op een genuanceerde manier hoe kostbare en weinig effectieve behandelingen worden geïntroduceerd, omdat bijvoorbeeld de farmaceutische industrie daar belang bij heeft. Die medische behandelingen kunnen soms zelfs gevaarlijk zijn. Deyo noemt in zijn boek het voorbeeld van zijn vader, die calciumkanaal blokkers slikte wegens zijn te hoge bloeddruk en vervolgens een hartinfarct kreeg dat mogelijk te wijten was aan het feit dat hem de minder modieuze bèta blokkers waren onthouden. Heilig VU-UUR Het Heilig VU-UUR van 12 juni is gewijd aan de kostbare, weinig effectieve en soms zelfs gevaarlijke medische behandelingen die geïntroduceerd worden omdat bijvoorbeeld de farmaceutische industrie daar belang bij heeft. Aanleiding is het verschijnen van het boek Hope or hype van Rick Deyo, internist en hoogleraar volksgezondheid aan de universiteit van Washington. Deyo zal een lezing geven, gevolgd door een discussie onder leiding van Lex Bouter, hoogleraar epidemiologie en directeur van het EMGO Instituut. Hoogleraar huisartsgeneeskunde Wim Stalman en hoogleraar hematologie, Peter Huijgens zullen hun visie geven op het boek en met Deyo in discussie gaan. De lezing vindt plaats in het auditorium van de Vrije Universiteit en begint om uur. Deyo legt de schuld daarvoor niet alleen bij de farmaceutische industrie en andere toeleveranciers. In de Verenigde Staten is het toegestaan om reclame te maken voor medicijnen en medische behandeling en de media springen daar gretig op in. Zij verheffen de nieuwe middelen tot een hype en vervolgens krijgt dat ook de steun van de politiek. Maar ook de onrealistische verwachtingen van patiënten en de opstelling van artsen dragen bij aan menige hype. De patiënten verlangen dat alles wat medisch technisch mogelijk is, ook voor hen beschikbaar komt. Veel lezers van het boek reageerden met instemming. De medische industrie hield zich echter muisstil. Mijn boek kwam vrijwel tegelijk uit met andere boeken die de farmaceutische industrie bekritiseerden. Dat heeft ons beschermd, aldus Rick Deyo. Hij noemt als voorbeeld het boek van Harvard-wetenschapper Marcia Angell. Zij is erg bekend en haar boek lokte veel meer kritiek uit van de farmaceutische industrie. Wat verder een rol speelde, was het Vioxx schandaal, dat speelde toen mijn boek bij de drukker lag. Het medicijn Vioxx werd gebruikt door patiënten met artritis en zou meer dan maal een hartaanval of hartstilstand hebben veroorzaakt, voor het van de markt werd gehaald. Het waren vooral oncologen en patiënten, die kritiek hadden op de opmerkingen over de hoge kosten en marginale effecten van nieuwe kanker medicijnen. Het boek van Rick Deyo is werkelijk een eye opener, vindt Lex Bouter. Hij las het tijdens de kerstvakantie en besloot onmiddellijk om hem als gastspreker uit te nodigen. Dat kon nu mooi, omdat er op 6 juni ook een internationaal congres over lage rugpijn plaatsvindt in Amsterdam. Deyo woont dat congres bij en zal bovendien een vergadering van de voorzitters van medisch ethische toetsingscommissies bijwonen, tweede kamerleden ontmoeten en een aantal ambtenaren van vws toespreken. Gedwongen keuze Natuurlijk is de situatie in Nederland niet helemaal vergelijkbaar met die in de VS, legt Bouter uit. In Nederland is reclame maken voor geneesmiddelen taboe. Dat wil echter niet zeggen dat de industrie hier geen invloed heeft. Ze subsidiëren patiëntenverenigingen en ze hebben websites waarop ze patiënten adviseren om hun huisarts naar bepaalde behandelingen te vragen. Dat is allemaal legaal in Nederland. Bouter is er zelf geen voorstander van om patiënten altijd te behandelen, ook al is dat medisch technisch gezien mogelijk. We kunnen elke euro maar een keer uitgeven. Het is voor een medicus tegennatuurlijk om niet alles uit de kast te willen halen, maar we zijn gedwongen keuzes te maken. Vandaar dat we met protocollen en richtlijnen werken. Tegelijkertijd moet je de belangen van de patiënt bewaken. Wat heeft iemand eraan als hij dankzij kostbare medicijnen enkele weken langer leeft, als dat onder deplorabele omstandigheden is? Ook dat komt in het boek van Deyo naar voren. Het boek is hier en daar fel, maar overwegend heel genuanceerd. Het laat zich lezen als een warm pleidooi voor evidence-based zorg en preventie. En daar ben ik een groot voorstander van. Hij verwacht dat Wim Stalman zich in de discussie ondermeer zal richten op de macht van de industrie en hoe we die kunnen beteugelen. Peter Huijgens zal mogelijk over kostbare en weesgeneesmiddelen willen debatteren. Maar het wordt zonder twijfel een leerzame en bijzondere middag, aldus Bouter. Patiënt als docent Praktijkles helpt om ziekte snel te herkennen Esther van Leeuwen Een bijzonder project, dat is de eerste reactie die reumapatiënten van Patiënt Partners in bijna ieder ziekenhuis wel horen. Een project waarin patiënten zelf praktijkles geven over met name reumatoïde artritis (RA) aan huisartsen en co-assistenten. Zij leggen uit wat het betekent om zo n chronische aandoening te hebben en vroegdiagnostiek te stellen. Inmiddels is het project vast onderdeel geworden van het praktijkonderwijs bij bijna alle medische faculteiten in Nederland. Huisartsen, verpleegkundigen, medisch studenten, bijna iedereen reageert enthousiast als wij les komen geven. Uniek aan het project Patiënt Partners is dat patiënten zelf doceren en uitleggen aan huisartsen en coassistenten wat het is om met reumatoïde artritis te leven, vertelt Charlotte Rijs, één van de Patiënt Partners. Het project dat in 1996 in Nederland is gestart, is in Texas is ontwikkeld. Rijs hoorde bij de eerste Patiënt Partners die werden opgeleid door de Amerikaanse initiatiefnemers. Doel van het project is om reumatoïde artritis in een vroeg stadium te ontdekken en om schade te voorkomen. Juist in de eerste jaren kan namelijk grote schade aan de gewrichten ontstaan. Door een vroege diagnostiek kun je dat voorkomen, zeker nu er de laatste jaren meer medicatie beschikbaar is. Voordat Rijs en haar collega s het wisten, gaven ze al direct na de start ook een cursus aan studenten in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het was eigenlijk de bedoeling om één keer een cursus aan studenten te geven, maar we zijn daar nooit meer weggegaan. Sindsdien geven we niet alleen les aan huisartsen, maar ook aan studenten. Inmiddels doceren de Patiënt Partners in alle medische faculteiten in Nederland, met uitzondering van Maastricht. Het project is vast onderdeel van het facultaire praktijkonderwijs geworden. Al gauw na het startsein, voegde ook VUmc zich bij het project. Reumatoloog Irene van der Horst-Bruinsma is nauw bij het Patiënt Partners betrokken. Het spreekt huisartsen en studenten enorm aan als patiënten tijdens praktijklessen zelf uitleggen hoe de gewrichten moeten worden onderzocht en demonstreren welke afwijkingen door de ziekte zijn veroorzaakt. w e t e n s w a a r d i g Kijken, voelen en leren, daar draait het om bij de praktijklessen Vroegdiagnostiek van groot belang Het voornaamste streven van het project is dat meer artsen in Nederland een artritis kunnen herkennen en patiënten snel doorverwijzen naar de reumatoloog. Vroegdiagnostiek kan uiteindelijk de prognose van de toekomstige rapatiënten verbeteren, zegt Van der Horst-Bruinsma. Het is vaak moeilijk om vast te stellen of er bij een patiënt sprake is van ra. Van der Horst: Het is voor huisartsen niet gemakkelijk om deze ziekte te herkennen. Het wordt uiteindelijk wel ontdekt, maar vaak te Thuistest baarmoederhalskanker onderzocht VU medisch centrum gaat een onderzoek uitvoeren onder vrouwen die niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zo n vrouwen in Noord-Holland en Flevoland krijgen in de komende maanden een thuistest toegestuurd, waarmee zij zelf kunnen vaststellen of zij besmet zijn met het Humaan Papilloma Virus (hpv). Dit virus is vrijwel altijd de oorzaak van baarmoederhalskanker. Een tweede groep van 450 vrouwen ontvangt alleen een tweede herinneringsuitnodiging. Vrouwen die niet reageren op een uitnodiging voor screening en ook niet op een herinneringsuitnodiging, zijn moeilijk te bereiken. Alternatieven voor de brief, zoals bijvoorbeeld opbellen of een publiekscampagne, hebben weinig effect. Daarom zou een thuistest uitkomst kunnen bieden. Daarnaast wil VUmc vaststellen wat de verschillen zijn wat betreft risicoprofiel tussen vrouwen die de thuistest accepteren en zij die meedoen aan het vijfjaarlijkse bevolkingsonderzoek. De thuistest bestaat uit een uitgebreid onderzochte zelfafnameverzamelaar met spoelvloeistof, waarmee vrouwen zelf een cervico-vaginale uitstrijk kunnen afnemen. Deze moet vervolgens naar VUmc worden opgestuurd, waar het monster wordt onderzocht op aanwezigheid van het virus. In eerder onderzoek is vastgesteld dat de gevoeligheid van deze thuistest even groot is of zelfs groter dan die van het traditionele uitstrijkje. Vrouwen bij wie een infectie met het hpv wordt vastgesteld krijgen het advies om naar de huisarts te gaan voor het gebruikelijke uitstrijkje. Deze zal zowel worden gecontroleerd op afwijkende cellen als op aanwezigheid van het virus. Indien wel het virus maar geen afwijkende cellen worden gevonden, zullen deze vrouwen binnen zes tot achttien maanden opnieuw een uitnodiging krijgen voor een onderzoek. De herhaaladvies is van belang omdat de kans op het ontstaan van afwijkende cellen in dat geval is verhoogd. De onderzoekers verwachten dat zij met dit onderzoek in totaal 240 vrouwen kunnen traceren die afwijkende cellen hebben (cin2 tot 3) en 8 tot 10 vrouwen met invasieve kanker. laat. Bedenk je dat de ziekte bij slechts gemiddeld één procent van de volwassen bevolking voorkomt. Een gemiddelde huisartsenpraktijk met patiënten krijgt misschien 1 à 2 nieuwe patiënten per jaar. Inmiddels hebben de Patiënt Partners ruim huisartsen nageschoold. Op jaarbasis hebben we lesgegeven aan naar schatting studenten. Momenteel zijn we met 48 Patiënt Partners, vertelt Rijs. Het project is opgestart door de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (nvr), de Reumapatiëntenbond en farmaceut Pfizer. De lessen van de patiënten duren ongeveer anderhalf uur en bestaan onder andere uit een voordracht van een reumatoloog en praktijklessen. Rijs: Het accent ligt op kijken, voelen en leren. Hoe voelt een gewrichtsontsteking aan en hoe herken je ra? Wij laten ook zien hoe je met bepaalde dagelijks handelingen omgaat, zoals simpelweg het openen van een deurknop of het wassen van je handen. Tijdens de lessen komt regelmatig naar voren dat artsen zich verkijken op wat het met een patiënt doet. Dit jaar kunnen de Patiënt Partners alweer hun tienjarige bestaan vieren. FOTO: RICHELLE VAN DER VALK Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 5

6 iets extra s De patiëntenzorg binnen VU medisch centrum speelt zich af op de zorgeenheden en op de polikliniek, letterlijk binnen de muren van het ziekenhuis. Toch zijn er binnen VUmc drie afdelingen die zich bezig houden met zorg buiten de ziekenhuismuren: huisartsgeneeskunde, verpleeghuisgeneeskunde en sociale geneeskunde. Samen vormen zij de zogenoemde extramurale vakken. Iets extra s biedt een kijkje binnen de extramurale vakken. Het leven is waardevol ook in een verpleeghuis Wilma Mik Mariëlle Trésoor koos vol overtuiging voor verpleeghuisgeneeskunde. Wat maakt dat een twintiger wordt gegrepen door de zorg voor de oudere mens? Dat heb ik misschien een beetje van huis uit mee gekregen. Ik ben kind van oude ouders en ik heb in mijn jeugd mijn vader ziek zien worden en zien overlijden. Daar heb ik veel van geleerd. Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is, om je te richten op wat iemand nog wel kan. Hoe je met alle kunst- en hulpmiddelen en zorg er omheen de patiënt kunt laten ervaren, dat het leven heel waardevol kan zijn, ook in die levensfase. Ik dacht toen: daar zou ik goed in willen zijn. Een waardig einde Inmiddels werkt ze drie dagen per week in verpleeghuis Het Zonnehuis in Amstelveen en al haar verwachtingen zijn uitgekomen. De brede kijk op de patiënt, de mens zien als een geheel, dat trekt Trésoor. En ook dat je als verpleeghuisarts veel in eigen hand kunt houden. Een huisarts verwijst vaak door naar een specialist en draagt daarmee de behandeling over. Wij consulteren wel specialisten, maar zetten veel vaker zelf een behandeling in. Ook het werken in een team met diverse andere disciplines ervaart ze als plezierig. Samen proberen we het beste voor de patiënt te bewerkstelligen. En door de ervaring uit haar jeugd, beseft ze het belang van een waardige laatste levensfase. Ik wil proberen om, met de beperkingen die er zijn, er uit te halen wat er in zit. Ook in een verpleeghuis kun je nog heel veel plezier en een goede kwaliteit van leven hebben. Daar wil ik graag aan bijdragen. En als het eind in zicht komt, wil ik ook dat proces goed begeleiden, voor de patiënt en de familie. Daar Mariëlle Trésoor 1976 geboren in Mierlo 2000 basisarts aan de UvA 2005 specialisatie verpleeghuisarts KUN 2005-nu verpleeghuisarts, docent en coördinator co-schappen verpleeghuisgeneeskunde Aandachtsgebied CVA-revalidatie Drijfveer bijdragen aan de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners hoort ook bij dat je ervoor durft te kiezen een behandeling stop te zetten en over te gaan op de palliatieve fase. Integreren Anderhalve dag in de week is Trésoor druk doende met allerlei onderwijstaken voor verpleeghuisgeneeskunde. Laat het maar aan haar over om te pleiten voor een verplicht co-schap verpleeghuisgeneeskunde in het nieuwe curriculum. Het is een coschap waarin je je kennis uit al je andere vakken integreert: interne, chirurgie, dermatologie, oogheelkunde, alles heb je nodig. Tegelijkertijd kijk je ook met een niet-medisch oog naar de persoon. Je probeert die hele persoon met zijn omgeving in kaart te brengen. Dat is een belangrijke vaardigheid, voor welke arts dan ook. En met de vergrijzing van Nederland neemt de geriatrische populatie alleen maar toe. Mensen worden ouder en daarmee de complexiteit van de problemen. Ik denk dat het heel belangrijk is, als je tijdens je opleiding wat ervaring hebt opgedaan met deze patiëntengroep. Dat je bijvoorbeeld een delier hebt gezien, of iemand die dementerend is. Zulke zaken kunnen je later - ook in een ander specialisme - van pas komen. Bovendien krijg je in een verpleeghuis een aantal patiënten onder je hoede waar je echt mee aan de slag kunt. Zo n co-schap is praktisch en heel leuk. Tot een verplicht co-schap is het nog niet gekomen. Trésoor zal er voor blijven vechten. Absoluut! Madonna-project Bouw virtuele kliniek nu werkelijk van start iets extra s Monique Krinkels Een vrouwelijke patiënt die thuis achter haar PC aan de hand van een vragenlijst te weten komt, welke dokter ze moeten spreken. Een volledig dossier dat altijd up-to-date beschikbaar is, waar iemand zich ook bevindt in de zorgketen. Informatie over de lopende behandeling, die thuis kan worden geraadpleegd. Met de virtuele kliniek Madonna zal de zorg voor vrouwen een enorme verbetering ondergaan. Dankzij een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken kan het project eindelijk een volgende fase in. Eind april maakte het Ministerie van Economische Zaken bekend dat het Madonna-project een subsidie van 1,2 miljoen euro zal ontvangen. Dit gebeurt in het kader van het Actieprogramma maatschappelijke sectoren & ict. Hiermee wil de overheid een slimmer gebruik van ict-toepassingen in de sectoren mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg bevorderen. En dat de virtuele Madonna kliniek slim is, daarover bestaat geen twijfel. VUmc en de partners in dit project kunnen nu verder gaan met het realiseren van de plannen. Webportal Het optimaal inzetten van technologische mogelijkheden om de zorg voor moderne vrouwen te verbeteren, dat is de kern van het Madonnaproject. Al in 2001 bedacht Peter Kenemans dat informatietechnologie veel beter zou kunnen worden ingezet en veel meer mogelijkheden moest kunnen bieden. De hoogleraar verloskunde en gynaecologie ontwierp samen met Michiel Sprengers, hoofd informatica en procesondersteuning, en Kees Klarenbeek, manager bedrijfsvoering van cluster III, plannen voor een virtuele kliniek. De voordelen van een intelligente en interactieve webportal liggen voor de hand. Uiteindelijk komt een vrouw niet meer bij ons, of bij een ander ziekenhuis, ze komt bij Madonna, legt Kenemans uit. Ze maakt haar eigen profiel en iedereen in de zorgketen kan input leveren, van apotheek en huisarts, tot de behandelend specialisten. De patiënt kan aan de hand van vragen bepalen of ze een afspraak moet maken en met wie dat dan het beste kan. Het systeem houdt rekening met wachtlijsten, de urgentie van de behandeling en de expertise van de verschillende ziekenhuizen die in het project samenwerken, om maar eens een paar voordelen te noemen. Samenwerking Maar daarbij blijft het niet. De behandeling van patiënten vindt daar plaats waar de meeste expertise zit. De verwijzend arts kan echter meekijken. Als er bij iemand in de baarmoeder moet worden gekeken, ligt het voor de hand dat dat in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis ( slaz) gebeurt, want daar zit de expert op dit gebied. Wij kunnen vervolgens vanuit het VUmc meekijken. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Als er een stateof-the-art echo moet worden gemaakt gebeurt dat hier en kijkt de arts uit het slaz mee. In 2002 tekende VUmc een samenwerkingsconvenant met het slaz. Inmiddels is de lijst met partners die in het Madonna-project samenwerken danig gegroeid. Onder de deelnemers bevinden zich patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, ict-bedrijven en zelfs de klm. Lastige financiering Dat het zolang heeft geduurd voor er werkelijk iets kon worden gebouwd heeft alles te maken met de kosten, die het ontwikkelen van een virtuele kliniek met zich meebrengt. Dat is nu dankzij de subsidie opgelost. Maar ook de financiering van de zorg zelf is een complexe zaak. Een ziekenhuis wordt betaald afhankelijk van het aantal consulten en behandelingen. Als de Madonna kliniek vrouwen zo goed informeert dat een consult overbodig is, omdat ze het in de Frequently Asked Questions heeft opgezocht, of de zaken zo goed organiseert dat behandelingen gecombineerd in een dagopname kunnen plaatsvinden, ontvangen we minder geld. Dat is een paradox die we moeten oplossen omdat daar nog geen tariefstelling voor bestaat. Uiteindelijk verwachten we dat de patiënten zo enthousiast zijn over Madonna, dat de verzekeraar de kliniek zal steunen. Daarom doet agis ook mee in dit project. De subsidie is voor een periode van 2,5 jaar. Tegen die tijd moet het experiment al een flink eind op streek zijn. We zullen dan in ieder geval weten of Madonna een succes is en of we het ook naar andere disciplines en andere regio s kunnen vertalen, aldus Kenemans. Jan Heijlmanprijs uitgereikt Goed onderwijs, goede begeleiding, het motiveren van de co-assistenten en vooral aardig zijn tegen de artsen in spe, dat was de motivatie van de co-assistenten om Michiel van Agtmaal, internist-infectioloog, de Jan Heijlmanprijs toe te kennen. M. Liedorp, assistent interne, werd winnaar van de assistenten (links). Het was de elfde keer dat de jan Heijlmanprijs werd uitgereikt. Het evenement vond plaats in de Waver op 26 april. Op de tweede en derde plaats van de specialisten volgden achtereenvolgens R. Soetekouw, ook internistinfectioloog, werkzaam in het Kennemer Gasthuis in Haarlem en Dhr Kooter, internist in VUmc. Op de tweede en derde plaats van de assistenten eindigden achtereenvolgens: J. van der Heijden en K. Bogaard, beiden werkzaam als arts-assistenten interne in het Kennemer Gasthuis. Michiel van Agtmael was blij verrast dat hij dit jaar de wisselbokaal naar huis mee mocht nemen. Dit enthousiasme bleek al uit het gedicht dat hij de Co-raad stuurde na de bekendmaking van zijn nominatie. 6 Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

7 Gert-Jan Kaspers volgt Anjo Veerman op Wat is een leermeester zonder briljante leerlingen? Op 19 mei neemt Anjo Veerman officieel afscheid van VUmc als hoogleraar kindergeneeskunde. Diezelfde dag spreekt zijn opvolger, Gert- Jan Kaspers, zijn oratie uit. Een gesprek met leermeester en leerling. Ursula Wopereis Eigenlijk vindt op 19 mei mijn derde afscheid plaats, dat is het Heintje Davidseffect, lacht Anjo Veerman. Op 26 april heb ik afscheid genomen van heel veel patiënten, dat was voor mij persoonlijk het échte afscheid. Aansluitend heb ik afscheid genomen van vakgenoten, door middel van een invited lecture tijdens een internationaal congres over kinderleukemie. Bij die gelegenheid ben ik ook onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ik was compleet verrast! Alle lauweren ten spijt is er van rusten voorlopig nog geen sprake. Ik werk al twintig jaar voor een consortium voor kinderklinieken in Indonesië en ben nu gevraagd als adviseur voor Singapore en de Filippijnen. Daarnaast heb ik diverse uitnodigingen uit het buitenland gekregen. Maar voor ik me daar op stort ga ik eerst tien weken zeilen met mijn vrouw. Gert-Jan Kaspers (43) volgt Veerman op. Veerman benaderde Kaspers in 1989 persoonlijk voor een vacature bij het VU ziekenhuis. Kaspers: Ik ging die dag op huwelijksreis maar werd gebeld met het verzoek direct te solliciteren. Er was een promotieplaats beschikbaar voor translationeel onderzoek en ik had als medisch student bij en met Veerman zelfstandig twee publicaties tot stand gebracht. Na vier jaar laboratoriumervaring en na enkele congressen over leukemie en lymfomen te hebben georganiseerd, ging mijn hart uit naar kindergeneeskunde. In 2000 ben ik op de subafdeling oncologie en hematologie begonnen als staflid en vervolgens werd ik eind 2002 hoofd van de subafdeling. Per 1 mei ben ik benoemd tot hoogleraar. Emeritaat en inauguratie op een dag Het idee om emeritaat en inauguratie gezamenlijk op 19 mei te vieren typeert de goede verstandhouding tussen Veerman en Kaspers. Beiden zijn harde werkers, beschouwen zichzelf niet als ambitieus, maar hebben naar eigen zeggen een hoog streefniveau. Kaspers deelt de liefde voor het contact met patiënten en de interesse voor wetenschappelijk onderzoek met zijn voorganger. Veerman telt zijn zegeningen: Ik heb altijd veel geluk gehad met de mensen om mij heen en mogen samenwerken met uitstekende medewerkers. We werken hier met een fantastisch team. Wat is een leermeester zonder briljante leerlingen? Ik heb een parabolische carrièrecurve: in mijn werk ben ik steeds een stapje hoger getild. Ik ben tijdens mijn studie medicijnen begonnen op het Laboratorium voor Celbiologie en na tien jaar onderzoek overgestapt naar de klinische medische wetenschap. Laboratoriumonderzoek is leuk, maar het werken met mensen boeide mij meer dan het werken met ratten. In het middendeel van mijn carrière heb ik veel bestuurlijke taken vervuld, maar daarnaast heb ik altijd patiënten gezien. Misschien blijf ik dat wel doen. Ik was na de overstap naar de kliniek overigens wel verbijsterd over de hoeveelheid red tape die het werk als arts met zich meebracht. Met goede ondersteuning zouden artsen zich meer kunnen concentreren op de inhoud en veel efficiënter kunnen werken. Artsen krijgen ook steeds meer managementtaken en het aantal overdrachtmomenten is enorm toegenomen. Daar staat tegenover dat voor patiënten de opnametijd is gecomprimeerd en daardoor per dag veel intensiever is geworden. Vroeger verbleven kinderen hier twee tot drie weken. Dat is voor een kind met dezelfde ziekte nu vaak teruggebracht tot twee of drie dagen. De geneugten van het vak hebben voor Veerman overigens altijd zwaarder gewogen dan de bureaucratische bezwaren. De relatie met de patiënten is voor mij altijd het meest bevredigend geweest. Je bouwt vaak langdurige contacten op met kinderen Commissie waakt over kwaliteit van tentamens FOTO: ANNUSKA HOUTAPPELS met kanker. Bij mijn afscheid op 26 april kwam een vrouw naar me toe die ik in 1976 als patiëntje van anderhalf jaar heb behandeld. Ze is nu 32 en moeder. Ik wist nog precies wie ze was. Toekomstplannen Kaspers heeft een helder beeld van zijn plannen en wensen voor de toekomst: VUmc is hét Nederlands expertisecentrum op het gebied van oogtumoren bij kinderen. Die expertise wil ik verder verdiepen door translationeel onderzoek. Ook moeten we binnen VUmc de krachten bundelen voor vernieuwende behandelingen van hersentumoren. Bovendien wil ik de samenwerking tussen VUmc en andere kinderoncologische centra binnen Nederland verder uitbouwen. Tegenwoordig geneest driekwart van alle patiënten met kanker. Om goede zorg te leveren is meer onderzoek nodig naar late effecten bij kinderen met kanker en patiënten langdurig te volgen. Op termijn is het daarom wenselijk dat het aantal mensen in de zorg wordt uitgebreid. Ik wil samen met mijn onderzoeksgroep en binnen de samenwerking met de afdeling hematologie meer onderzoek doen naar acute myeloïde leukemie (aml), een relatief zeldzame vorm van bloedkanker. De professoren verwachten de komende jaren veel van targeted therapy. In tegenstelling tot de ouderwetse cytostatica worden tegenwoordig geneesmiddelen ontwikkeld, die zijn gericht tegen afwijkingen die kankercellen wel hebben, maar normale cellen niet, aldus Kaspers. Veerman heeft het laatste woord: Vooral de combinatie van oude en nieuwe geneesmiddelen heeft de toekomst. Jan Spee VUmc heeft sinds 1 januari een toetscommissie die waakt over de kwaliteit van toetsen en tentamens. In deze commissie hebben zitting Bettine Polak (oogheelkunde), Willem van der Laarse (fysiologie), Marianne Schade (secretaris) en voorzitter Madeleine Drent (endocrinologie). Wij adviseren daar waar we denken dat het beter kan. Met de start van het VUmc-compas, het nieuwe curriculum, stond ook de komst van een toetscommisie gepland. Sinds het begin van dit jaar is de commissie onder voorzitterschap van endocrinologe Madeleine Drent aan de slag gegaan met de beoordeling van toetsen en tentamens van zowel het oude als het nieuwe curriculum. Drent: De commissie bestaat uit vier leden die elk een zwaartepunt hebben. Zo beoordeelt Bettine Polak met name de schriftelijke tentamens van het oude curriculum (C-91). Willem van der Laarse beoordeelt voornamelijk de schriftelijke toetsen van het nieuwe curriculum. Ik richt mij met name op de competentiegerichte toetsen binnen het VUmc-compas. De commissie wordt ondersteund door secretaris Marianne Schade, onderwijskundige van het onderwijsinstituut. We brengen advies uit over de toetsen en tentamens die door de docenten binnen de verschil- FOTO: ANNUSKA HOUTAPPELS Madeleine Drent: We nemen de studentenevaluaties van toetsen en tentamens in ons oordeel mee lende blokken worden opgesteld. Daarnaast helpen we ook bij de analyse achteraf, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de norm voor de beoordeling. Uiteindelijk zullen we ook een meta-evaluatie maken over het toetsprogramma als geheel. De komende tijd gaan we andere umc s bezoeken om te kijken hoe vergelijkbare commissies daar werken. Advies Drent geeft duidelijk aan waar de leden bij de beoordeling van de toetsen en tentamens op letten. Naast inhoudelijke aspecten, kijken we naar de formulering en begrijpelijkheid van de opgaven. Is de vraag objectief en eenduidig geformuleerd, dat zijn dingen waarop we letten. Een goed advies aan docenten bij het opstellen van vragen is altijd: leg ze eerst eens aan een collega voor. Hij of zij kan al heel goed bepalen of een vraag begrijpelijk is. Voor alle duidelijkheid: we adviseren alleen, besluiten over wijzigingen worden genomen door de blokvoorzitters, cursusen semestercoördinatoren en de examencommissie. Studenten inbreng Gegeven de vertrouwelijkheid van de materie is het niet mogelijk dat studenten in deze commissie zitting nemen. Drent: We hadden heel graag studenten in ons midden gehad maar dat zit er niet in. Studenten zijn te zeer betrokken bij het onderwerp en zouden zelf bijvoorbeeld de toets moeten maken die ze eerder ter beoordeling voorgelegd kregen. Dat kan natuurlijk niet. En ook met het inschakelen van studenten uit andere jaren denken we een potentieel probleem te creëren. Natuurlijk kijken we wel goed naar de studentenevaluaties van toetsen en tentamens, die zowel individueel als via de jaarvertegenwoordigingscommissie (jvc) tot ons komt. Die gegevens nemen we ter harte en kunnen we wel in ons oordeel meenemen. Bovendien zijn de studenten bij de kwaliteit betrokken via de opleidingscommissie, waarin veel studenten zitting hebben. Korte termijn Heeft de commissie voldoende tijd om een goed oordeel over de toetsen en tentamens te geven die ze krijgt voorgelegd? Drent: Soms wordt een toets op woensdag voor beoordeling bij ons aangeleverd en moet die de week daarop al worden afgenomen. Dan moeten we snel een reactie geven en dat lukt ook altijd, ondanks onze volle agenda s. Maar gelukkig hebben we in de meeste gevallen meer tijd om tot een oordeel te komen en kunnen we dingen ook in ons reguliere overleg bespreken. Naarmate we langer als commissie aan de slag zijn, zullen we tijdiger worden ingeschakeld. Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 7

8 Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet (http://intranet/dpz/vacatures/indexvac.htm). Uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie van het cluster waar de vacature onder valt. Namelijk cluster I 4 A 15, cluster II 2 B 104, cluster III 9 B 123, cluster IV 2 B 116, cluster V 4 D 182, cluster VI BS 7 C369, cluster stafbureau en facilitairbedrijf 2 TC 24. Vermeld op brief en envelop het vacaturenummer. Dit nummer vindt u boven aan de vacature. I Medewerker medische administratie afdeling/dienst Poli MZKC, cluster II werktijd uur per week algemeen De poliklinische zorgeenheid mondziekten en kaakchirurgie kent naast de algemene kaakchirurgie de zwaartepunten oncologie, traumatologie en chirurgische kaakorthopedie. Een team van 20 medewerkers (verpleegkundig en administratief ) draagt samen met de artsen, mondhygiënistes en een röntgenlaborant zorg voor een goede behandeling van de individuele patiënt. functie-inhoud Om flexibel en efficiënt te kunnen werken zijn wij op zoek naar een medewerker die een functie als medewerker medische administratie ambieert en bekend is met de praktische en verzorgende kant van het werk als tandarts-/doktersassistente. Samen met je collega s verzorg je de patiëntenadministratie voor de afdeling mondziekten en kaakchirurgie. De werkzaamheden bestaan uit: het ontvangen en inschrijven van patiënten, het zowel telefonisch als aan de balie maken van afspraken, het administratief voorbereiden en afwerken van spreekuren en archiveren. De functie kan in de toekomst worden uitgebreid met taken als coördineren van en assisteren bij spreekuren, zorgdragen voor instrumentarium en behandelkamers. functie-eisen Je hebt een flexibele instelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je bent enthousiast, klantgericht, nauwkeurig en kan goed in teamverband werken. Je bent in het bezit van het diploma medisch secretaresse (NAMS of gelijkwaardig hieraan). Ervaring in soortgelijke functie is gewenst. Diploma tandartsassistente/doktersassistente. Ziekenhuiservaring in de kaakchirurgie is een pré. salarisschaal 5 inlichtingen Hester Doeven, tst Astrid Noordhuis, tracer * I Research-analist afdeling/dienst KNO, cluster II werktijd 36 uur per week algemeen De sectie tumorbiologie van de afdeling keel- neus- oorheelkunde/hoofd-halschirurgie verricht fundamenteel en translationeel onderzoek naar het ontstaan, de preventie, diagnostiek en therapie van kanker in het hoofd-halsgebied. Een probleem bij de chirurgische behandeling van deze tumoren is dat de tumor vaak onverwachts terugkeert (locoregionair recidief ), zelfs wanneer de snijvlakken histologisch tumor-vrij waren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een deel van deze recidieven ontstaat ten gevolge van hele kleine aantallen tumorcellen in het operatiegebied die bij routine-diagnostisch onderzoek aan de aandacht ontsnappen. In dit onderzoek worden moleculair diagnostische methoden ontwikkeld om deze cellen op te sporen, en getest in prognostische studies om patiënten die een recidief zullen ontwikkelen te identificeren en de behandeling beter af te stemmen. Dit project wordt gefinancierd door KWFkankerbestrijding. functie-inhoud In deze functie werkt u met methoden voor weefselonderzoek en een breed scala aan RNA en DNA technieken waaronder quantitatieve RT-PCR en CGH arrays. Daarnaast werkt u mee in de organisatie van het laboratorium en het praktisch begeleiden van studenten. functie-eisen Wij vragen een analist met een HLO-diploma richting (bio)chemie/medische biologie. Goede contactuele eigenschappen en enige ervaring met moleculaire methoden zijn een vereiste. Ervaring met histologische technieken en array methoden strekt tot aanbeveling. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden Het betreft een tijdelijk dienstverband, in eerste instantie voor twee jaar. inlichtingen prof. dr. R.H. Brakenhoff, tst I Kinder- en jeugdpsycholoog afdeling/dienst medisch psychologie, cluster III werktijd 24 uur per week algemeen De afdeling medische psychologie vervult taken op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De activiteiten van de afdeling zijn met name gerelateerd aan nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en de zwaartepunten in de medische zorg van VU medisch centrum. De afdeling kent 5 secties (pediatrische psychologie, gender en seksuologie, psychosociale diabetologie, klinische en neuropsychologie, onderwijs en opleiding). De gevraagde medewerker maakt deel uit van de pediatrische psychologie. De patiëntenzorg van deze sectie kent in de kinderkliniek enkele zwaartepunten (kinderendocrinologie, kinderhematoimmuno-oncologie, kinderneurologie); op deze gebieden is sprake van koppeling aan patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Voorts wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd op het gebied van de kinderrevalidatie en de audiologie. functie-inhoud Patiëntenzorg (85%). Het verrichten van patiëntenzorgtaken bij kinderen en jeugdigen, zoals psychodiagnostiek, vaststellen van behandelindicaties, opstellen van behandelplannen, advisering, consultatie en uitvoeren van behandelingen en begeleidingen. Het betreft zowel klinische als poliklinische patiënten, met speciale aandacht voor kinderen met diabetes; Onderwijs (15%). Het leveren van bijdragen aan het wetenschappelijk onderwijs binnen het medisch curriculum. functie-eisen Universitaire opleiding Kinder- en jeugdpsychologie, ruime ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen en aantoonbare belangstelling voor de problematiek van kinderen met lichamelijke aandoeningen en/of ontwikkelingsproblematiek. Registratie als Gezondheidszorgpsycholoog-BIG en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is voorts een vereiste. Goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en in staat tot het werken in teamverband. salarisschaal 11 inlichtingen dr. J. Huisman, hoofd sectie ped., tst I Klinisch patholoog afdeling/dienst pathologie, cluster V werktijd 40 uur per week algemeen De afdeling pathologie verricht cel-, weefsel- en klinisch immunologische diagnostiek voor specialisten in het VU medisch centrum en huisartsen in de regio. Daarnaast heeft de afdeling een landelijke referentie functie voor de diagnostiek. De afdeling pathologie verricht landelijk en internationaal hoog gewaardeerd onderzoek met als zwaartepunten oncologie, immunologie, neuropathologie en cardiopathologie. Tenslotte heeft de afdeling een belangrijke onderwijstaak bij de opleiding tot arts, medisch bioloog, post-doc, klinisch immunoloog en klinisch patholoog. functie-inhoud U neemt deel aan klinisch diagnostische, onderzoeks- en onderwijstaken van de afdeling. functie-eisen Geregistreerd klinisch patholoog (ook AIOS in het laatste jaar van hun opleiding kunnen solliciteren); Kennis van en ervaring met specifieke technieken, zoals immunohistochemie en moleculaire technieken; Aantoonbare wetenschappelijke ervaring, blijkend uit een (bijna) afgeronde promotie of publicaties; Pathologie kennis bij voorkeur op de gebieden gastro-enterologie, urologie, cardiologie of dermatologie strekt tot aanbeveling. salarisschaal Op basis van CAO academische ziekenhuizen. inlichtingen prof. dr. C.J.L.M. Meijer, afdelingshoofd pathologie, tst I Administratief medewerker (2 fte) afdeling/dienst radiotherapie, cluster V werktijd 36 uur per week algemeen De afdeling radiotherapie houdt zich bezig met de bestraling van patiënten. De administratie draagt zorg voor het gehele logistieke proces rondom intake, behandeling van en nazorg aan patiënten en afstemming met andere betrokkenen hierin, de ontvangst en begeleiding van patiënten en hun begeleiders en de registratie en facturering van alle verrichtingen. De administratie van de afdeling radiotherapie zit momenteel in een veranderingstraject, waarbij de werkzaamheden van algemene administratie verschuiven naar clustergewijs werken. functie-inhoud U draagt als administratief medewerker zorg voor afhandeling van het centrale telefoonverkeer, beschikbaarheid van een actueel en volledig medisch dossier en u voert behandelgegevens in relevante systemen in en controleert deze. Daarnaast verricht u clusterwerkzaamheden, zoals het adequaat verwerken van de medische correspondentie. U vraagt informatie op (onderzoeksuitslagen, röntgenfoto s) en controleert ontvangen informatie, zodanig dat de behandelaar het onderzoek of de behandeling conform gestelde eisen kan uitvoeren. U coördineert en geeft uitvoering aan de voortgang van alle voorkomende secretariële werkzaamheden ten behoeve van een groep behandelaars. functie-eisen U heeft MBO werk- en denkniveau, een diploma zorgadministratie en beheerst de medische terminologie. Daarnaast heeft u ervaring met MS Office. Gezien het verandertraject binnen de administratie is een flexibele instelling noodzakelijk en dient u in staat te zijn om onder stressvolle omstandigheden te functioneren. U werkt graag in teamverband en bent in staat helder te communiceren en nauwkeurig te werken. salarisschaal 5 inlichtingen M. Keltjens, tst I Assistent polikliniek afdeling/dienst radiotherapie, cluster V werktijd 36 uur per week algemeen De afdeling radiotherapie houdt zich bezig met de bestraling van patiënten. De administratie van de afdeling (waarbinnen deze functie) zit momenteel in een groot verandertraject. Het doel van de functie is het zorgen voor een klantvriendelijke ontvangst en begeleiding van patiënten en bezoekers van de afdeling, het verrichten van eenvoudige medisch handelingen en het verzorgen van het onderhoud van de onderzoek- en behandelruimtes. functie-inhoud Als assistent polikliniek bent u verantwoordelijk voor alle baliewerkzaamheden en voert u daarnaast enkele eenvoudige medische werkzaamheden uit. U draagt zorg voor het goed lopen van de verschillende spreekuren en verwerkt daarbij patiëntgegevens in verschillende systemen (ZIS, Varis). U ontvangt patiënten en bezoekers en informeert hen over de gang van zaken. Daarnaast draagt u zorg voor de uitrusting van de spreekonderzoekkamers. Het verrichten van enkele administratieve taken behoort ook tot uw werkzaamheden. functie-eisen U heeft MBO werk- en denkniveau, een diploma doktersassistente en inzicht in het logistieke proces rondom intake, behandeling van en nazorg aan patiënten en afstemming met andere betrokkenen hierin van de afdeling Radiotherapie. Daarnaast heeft u ervaring met MS office. U beschikt over goede contactuele vaardigheden. Gezien het verandertraject binnen de administratie is een flexibele instelling noodzakelijk en dient u in staat te zijn om onder stressvolle omstandigheden te functioneren. salarisschaal 5 arbeidsvoorwaarden bepaalde tijd (minimaal t/m juli 2006) inlichtingen M. Keltjens, tst I (Senior) secretaresse afdeling/dienst pathologie, cluster V werktijd uur per week algemeen De afdeling pathologie verzorgt de diagnostiek van cellen, weefsels en lichaamsvochten afkomstig van patiënten uit VU medisch centrum en van patiënten van huisartsen en specialisten uit de regio Amsterdam. Daarnaast wordt onderzoek gedaan op het gebied van oncologie, immunologie en neurologie. De afdeling kent acht gespecialiseerde werkeenheden. functie-inhoud Het stafsecretariaat van de afdeling pathologie ondersteunt het afdelingshoofd, de hoogleraren en de staf bij hun taken, onder meer op het gebied van management, organisatie en financiën. U biedt secretariële ondersteuning, waarbij, met veel eigen initiatief, zelfstandig wordt gewerkt. U bent verantwoordelijk voor de voorbereidingen t.b.v. pathologie-onderwijs aan geneeskunde studenten. Tevens beheert u de agenda s, verzorgt correspondentie en vergaderstukken voor in- en externe overlegcircuits. Daarnaast bent u het aanspreekpunt op het gebied van facilitaire zaken voor de afdeling. functie-eisen U beschikt over een HAVO / VWO diploma, aangevuld met een secretaresse-opleiding en/of enige jaren ervaring als secretaresse op vergelijkbaar niveau. U heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en van softwareprogramma s (tekst, data en spreadsheets). U heeft goede organisatorische vaardigheden en gevoel voor verhoudingen, bent stressbestendig en beschikt over goede contactuele eigenschappen. salarisschaal 6/7 arbeidsvoorwaarden Zo spoedig mogelijk voor een periode van 8-12 maanden i.v.m. zwangerschaps- en ouderschapsverlof. De salarisschaal is afhankelijk van opleiding en ervaring. Op vrijdag werken is een pré. inlichtingen Mw. T. van Wier - Van der Schaaf, senior secretaresse, tst Mw. A.J. Borgmann - Rijke, management assistente, tst I Researchanalist afdeling/dienst hematologie laboratoria, cluster V werktijd 36 uur per week algemeen De afdeling hematologie is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met hematologische aandoeningen met behulp van hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantaties. De research-activiteiten van de afdeling hematologie strekken zich uit van zuiver patiëntgebonden onderzoek tot basale celbiologische research. Centraal staat het uitroeien van maligne cellen en het verbeteren van stamceltransplantatie technologie. functie-inhoud De analist zal zich bezighouden met het kwantificeren van apoptotische processen en de immunologische respons hierop in het beenmerg van patiënten met myelodysplastische syndromen (MDS) en acute myeloide leukemie (AML). Verschillende celpopulaties betrokken bij immunoediting zullen gekarakteriseerd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van flow-cytometrische en celbiologische technieken. Tevens zal de rol van apoptose-modulerende therapie (zoals behandeling met erythropoietine en granulocyten stimulerende factoren) voor patiënten met MDS geëvalueerd worden. functie-eisen HLO-opleiding (medisch)-biologisch met belangstelling voor zowel het nauwgezet opwerken van patiëntenmateriaal als het doen van patiëntgericht onderzoek. Ervaring met celkweek en flowcytometrie is gewenst. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een periode van 2 jaar. Afhankelijk van woonplaats extra reiskostenvergoeding. inlichtingen dr. Arjan v.d. Loosdrecht, hematoloog, tracer *986583, Martine Chamuleau, hematoloog, tracer * I Verpleegkundige afdeling/dienst cluster I werktijd uur per week algemeen De ZE bestaat uit de specialismen inwendige geneeskunde, maag-, darm- en leverziekten, nefrologie, reumatologie en dermatologie. De ZE is verdeeld over 4B en 4C, samen 40 bedden. Medio dit jaar wordt de nefrologie uitgebreid met de niertransplantatie patiënten. functie-inhoud Na een inwerkperiode coördineer je zelfstandig de totale zorg van de aan jou toegewezen patiënten. Het begeleiden van leerlingen en stagiaires neemt op de afdeling een belangrijke plaats in. Naast de zorg denk en werk je mee aan de beroepsinhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op onze zorgeenheid. functie-eisen Diploma Verpleegkunde A, BIG geregistreerd. Betrokkenheid, zorgvuldigheid, flexibiliteit en enthousiasme zijn voor ons van essentieel belang om de werkzaamheden goed te kunnen verrichten. salarisschaal 7 inlichtingen T. Brouwer, verpleegkundig hoofd zorgeenheid, tst / tracer * Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

9 Vacatureteksten Tracer maximaal 250 woorden Vanuit het oogpunt van interne communicatie en mobiliteit is het belangrijk dat in Tracer een aantrekkelijk overzicht van de vacatures te vinden is. Daarom wordt vacaturehouders vriendelijk doch dringend verzocht hun vacatureteksten voor Tracer te beperken tot 250 woorden. I Secretaresse/assistent manager afdeling/dienst cluster III, functionele genoomanalyse werktijd 20 uur per week algemeen De sektie functionele genoomanalyse werd in 2002 gesticht door de faculteit der aard- en levenswetenschappen (VU), VU medisch centrum en het Center for Neurogenomics en Cognitive Research (www.cncr.vu.nl). De sektie telt ong. 50 medewerkers die op twee verschillende locaties op het VU campus onderzoek doen naar de werking van de hersenen en het onstaan van kanker. functie-inhoud Bij deze functie ligt de nadruk op de organisatie van de sectie en het scheppen van een optimaal klimaat voor productief wetenschappelijk onderzoek & onderwijs door het ondersteunen van de hoogleraar en zijn staf, externe en interne kontakten te onderhouden, onderwijs te helpen organiseren en begeleiden en zorg te dragen voor andere logistieke en organisatorische taken binnen de sectie en binnen het CNCR. functie-eisen Goede organisatorische vaardigheden (incl. pro-actief handelen, oog voor efficiëntie, overredingskracht en het vermogen om diverse processen parallel te laten verlopen); teamspeler; goede contactuele eigenschappen (stimulerende uitstraling); goed analytisch vermogen; goede uitdrukkingsvaardigheden in het Engels; improvisatietalent en doorzettingsvermogen; ruime ervaring met standaard computerprogramma s (wordprocessors, m.n. MS Word, programma s); affiniteit met de wetenschap. Een zeker inzicht in het onderzoeksveld (neurobiologie en moleculaire genetica) is een pre. arbeidsvoorwaarden De werktijden a 20 uur, het liefst verdeeld over alle werkdagen (ochtend) inlichtingen mw. T. Kunit, tst I Onderzoeksassistent afdeling/dienst cluster III, medische psychologie werktijd 8 uur per week algemeen Binnen de afdeling medische psychologie is een deel van de patientenzorg gericht op de diagnostiek en behandeling van kinderen met genderproblemen en geslachtsdifferentiatiestoornissen. Dit werk wordt in een multidisciplinaire team verricht. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan en bijgedragen aan nascholing en opleiding. Voor de ondersteuning van een prospectief onderzoek naar het effect van de behandeling van adolescenten met genderidentiteitsstoornissen ( algemeen psychosociaal functioneren en voorkomen van psychopathologie bij jongeren die zich aanmelden bij het genderteam met een vraag om een geslachtsaanpassende behandeling ) wordt een assistent gezocht. functie-inhoud Uw taken bestaan uit: Het plannen en coördineren van afname van de vragenlijsten, het afnemen van gestructureerde interviews, het verzamelen van dossiergegevens, het invoeren van gegevens in SPSS, het samenvoegen en beheren van SPSS bestanden functie-eisen U bent een student (geneeskunde of psychologie) die tijd heeft om, voor minimaal een jaar, naast de studie werk te verrichten ten behoeve van dit onderzoek. Kennis van SPSS is geen vereiste maar heeft wel de voorkeur. U hebt goede contactuele eigenschappen, bent flexibel en u kunt werken in een multidisciplinair team. U heeft affiniteit met het onderzoeksonderwerp. salarisschaal Conform CAO academische ziekenhuizen, afhankelijk van opleiding en ervaring. Inlichtingen A. de Vries, kinder- en jeugdpsycholoog, tst I Secretaresse heelkunde afdeling/dienst heelkunde, cluster IV werktijd 32 uur per week algemeen De afdeling heelkunde omvat de aandachtsgebieden gastrointestinale chirurgie, longchirurgie, traumatologie, vaatchirurgie en chirurgische oncologie. Op het secretariaat chirurgische oncologie/longchirurgie/ge-chirurgie is een vacature voor een gemotiveerde secretaresse met een signalerende blik die een afwisselende baan voor 32 uur zoekt. We zoeken iemand met een pro-actieve houding en een flinke dosis enthousiasme. functie-inhoud Samen met je collega verricht je ondersteunend werk voor de stafleden van de chirurgische oncologie en longchirurgie. Naast de gebruikelijke secretariële werkzaamheden zoals agendabeheer, postverwerking, telefoon, voeren van correspondentie en archiveerwerkzaamheden, draag je bij aan een optimale patiëntenzorg. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je de diverse patiëntenbesprekingen voorbereidt en zorg draagt voor een accurate afhandeling van patiëntgegevens. Daarnaast zullen je taken bestaan uit het voorbereiden van presentaties en relatiebeheer van diverse verenigingen. Het organiseren van bijeenkomsten en congressen zal ook een onderdeel van je takenpakket zijn. functie-eisen Bij deze werkzaamheden komt heel wat tekstverwerking kijken dus moet je voor deze functie niet alleen in het bezit zijn van een HAVO diploma maar ook enige computerervaring hebben. (Word, Windows, Powerpoint). Kennis van de medische terminologie is een vereiste. Tot slot verwachten we natuurlijk van je dat je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. salarisschaal 6 arbeidsvoorwaarden Tijdelijk voor 1 jaar, met uitzicht op vast dienstverband inlichtingen mw. M. van Wolferen, secrerateresse, tst , mw. I. Kruit, secretaresse afdelingshoofd, tst I Adviseur kwaliteit en accreditatie afdeling/dienst cluster II werktijd uur per week algemeen Cluster II bestaat uit de afdelingen keel-, neus- en oorheelkunde, neurologie, neurochirurgie, oogheelkunde, mondziekten- en kaakchirurgie, plastische chirurgie, psychiatrie, revalidatiegeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, traumacentrum, kort verblijf en anatomie/medische farmacologie. Het clusterbureau adviseert en faciliteert de afdelingen bij de dagelijkse bedrijfsvoering alsmede bij het realiseren van afdelings- en organisatiedoelstellingen zoals vastgelegd in het managementcontact. Als adviseur kwaliteit en accreditatie ben je ondergebracht bij clusterbureau II, maar verricht je centrumbrede werkzaamheden. functie-inhoud In het landelijke programma Sneller Beter maakt VUmc, als enige universitair medisch centrum, deel uit van de deelnemende ziekenhuizen. Ook werkt VUmc met zorgpaden: een ontwikkeling die in de komende jaren steeds belangrijker zal worden. Om de verbeteringen te borgen, bereidt VUmc zich nu voor op NIAZ-accreditatie. Als adviseur kwaliteit en accreditatie heb je een belangrijke taak hierbij. Je ondersteunt de organisatie bij het ontwikkelen en vastleggen van kwaliteitssystemen (zowel centraal als decentraal) en bewaakt de voortgang hiervan; Je bent het aanspreekpunt voor decentrale kwaliteitsmedewerkers. Ook de communicatie rondom het accreditatietraject organiseer je; Je werkt hierbij samen in een team dat ook ingezet wordt voor de coördinatie van Sneller Beter en zorgpadontwikkeling. Het team werkt centrumbreed en rapporteert aan de zorgmanager van cluster II. Andere mogelijke taken zijn: ontwikkelen en ondersteunen van interne auditing; coördineren van het opstellen van het zelfevaluatierapport; meehelpen ontwikkelen van het documentmanagementsysteem en de voorbereiding op de externe audit. functie-eisen relevante opleiding op HBO of academisch niveau (bijvoorbeeld beleid en management van de gezondheidszorg); kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg; ervaring met veranderingsprocessen en veranderingsmanagement; aantoonbare ervaring met certificatie- en/of accreditatietrajecten, bij voorkeur op basis van NIAZ-normen, is een pré; je bent resultaatgericht, besluitvaardig, communicatief sterk en neemt initiatief. salarisschaal 10 arbeidsvoorwaarden Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Een assesment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. inlichtingen mw. E. Bijvank, tst , mw. E. Tange, tst Bezoek de medische en verpleegkundige bibliotheek in VUmc op locatie 0A1 (achteraan in de centrale hal) of in de medische faculteit op de vijfde etage. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur en vrijdag van 9.00 tot uur. Telefoon (020) Web: Nieuwsbrief medische bibliotheek Het aanbod medische informatie en literatuur breidt zich dagelijks uit in een omgeving die constant verandert en zich vernieuwt. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van uw vakspecifieke informatie en de diensten van de bibliotheek, kunt u zich abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Interesse? Lees het proefnummer online en word abonnee. Dan ontvangt u de nieuwsbrief voortaan automatisch in uw mailbox. Verpleegkundig literatuuradvies De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) vroeg de medische bibliotheek of zij ook verpleegkundigen ondersteunt bij het vinden en gebruiken van literatuur. Het antwoord daarop is natuurlijk volmondig ja! Als verpleegkundige ben je van harte welkom een afspraak te maken met een informatiespecialist voor literatuuradvies. We analyseren je zoekvraag en maken ter plekke een start met het zoeken naar informatie. Afhankelijk van je vraag en doel raadplegen we verschillende bestanden, dus niet alleen PubMed. Ook kunnen we je laten zien hoe je zelf verantwoord en snel literatuur kunt vinden en we helpen je met een eventuele vervolgfase. Natuurlijk kun je ook deelnemen aan onze bestaande cursussen en instructies. En aan onze cursussen-op-maat die we in overleg helemaal op jouw situatie en vragen toesnijden. Dit al voor groepen vanaf drie verpleegkundigen. Bel specialist verpleegkundige informatie Hans Ket voor meer informatie: (020-44) e-books Onze collectie elektronische boeken wordt steeds groter en is nu handig gerubriceerd op medisch specialisme. Neem eens een kijkje in de digitale boekenkast > Vakgebieden > Geneeskunde > e-books. Enkele populaire e-books die u daar kunt vinden: Merck Manuals, Clinical Evidence Online en het Farmacotherapeutisch kompas. Beter werken met PubMed Met meer dan 16 miljoen referenties in circa 4800 medische tijdschriften, is het niet zo vreemd dat searches in PubMed soms hun doel voorbij schieten. U kunt uw searches doeltreffender maken na een les in trefzekerheid: met een cursus PubMed van de medische bibliotheek. Deze cursus is kort maar krachtig en bestaat uit een demo, instructie en praktijkoefening. Na twee uur bent u in staat nóg beter de citaties en publicaties te vinden die u zoekt. Voor meer informatie zie onze webpagina s: > Vakgebieden > Geneeskunde > Instructies. Medisch Contact De elektronische versie van Medisch Contact (ook de meest recente edities) is opnieuw beschikbaar in de e- Journallijst via de bibliotheek. Helaas alleen via een toegangscode: gebruikersnaam: idz0o1; wachtwoord: Uk1Zup. U kunt deze codes terugvinden in de e-journallijst onder de (i)- knop voor de titel Medisch Contact. Impact Factors De Impact Factor van veel biomedische tijdschriften wordt gepubliceerd in the Journal Citation Reports (JCR). Er is een Science Edition en een Social Science Edition. Beide edities zijn online toegankelijk via onze site: > Vakgebieden > Geneeskunde > Impact Factors. Weergave van de tijdschriften in hun Journal Categories (ISI) maakt de berekening van relatieve impact factoren mogelijk. Voor bijzondere toepassingen: stuur een mail aan de medisch informatiespecialist. Binnenkort wordt editie 2005 verwacht. Cursussen en instructies De medische bibliotheek verzorgt diverse cursussen en instructies voor medewerkers van het VUmc en studenten geneeskunde. Zo is er voor iedereen die (weer) goed wegwijs wil worden in het aanbod van de medische bibliotheek een vaste, wekelijkse minicursus. En wie regelmatig moet werken met PubMed, kan dat na onze 2-urige PubMed-cursus stukken beter en efficiënter. Daarnaast zijn er voor VUmc-groepen lessen-op-maat mogelijk over het zoeken en hanteren van literatuur. En ook verzorgen wij een praktische introductiecursus Reference Manager. Voor meer informatie zie onze webpagina s: > Vakgebieden > Geneeskunde > Instructies. Voor inhoudelijke vragen en adviezen kunt u contact opnemen met de medisch informatiespecialisten. Ingrid Riphagen (020) ; tracer: *97 337; Hans Ket (020) ; Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 9

10 De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda. Deze site wordt tweewekelijks herzien. De eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. Promoties vrijdag 12 mei - aula, uur. D. Bijl, Major Depression in Primary Care. Aspects of screening, diagnosis and treatment of major depressive disorder in general practice promotoren: prof.dr. M. de Haan, prof.dr. A.T.F. Beekman copromotor: dr. H.W.J. van Marwijk woensdag 17 mei - aula, uur. J.P. Oudhoff, Queuing for care. A study on the consequences and the acceptability of waiting times for elective general surgery promotoren: prof.dr. G. van der Wal, prof.dr. A.B. Bijnen copromotor: dr. D.R.M. Timmermans * vrijdag 2 juni - aula, uur. K.P.J.M. van Gisbergen, DC-SIGN mediates cellular communication of dendritic cells promotor: prof.dr. Y. van Kooyk copromotor: dr. T.B.H. Geijtenbeek * dinsdag 13 juni - aula, uur. J.E. Bosmans, Cost-effectiveness of treatment of depression in primary care promotoren: prof.dr. L.M. Bouter, prof.dr. W.A.B. Stalman copromotoren: dr. H.P.J. van Hout, dr. M.C. de Bruijne * vrijdag 16 juni - aula, uur. J.W.A.M. Celie, Renal heparan sullfate proteoglycans as ligands for L-selectin promotor: prof.dr. R.H.J. Beelen copromotor: dr. J. van den Born * vrijdag 23 juni - aula, uur. X. Jiang, Corpus Cavernosum Electromyography in the Diagnosis or Erectile Dysfunction Informatie over activiteiten Tip van Boots, ruimte -1 A 14.2, tst , U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op intranet onder de rubriek Personeel, P&O, Tip van Boots. Informatie Wist u al dat er in de Polikliniek op de begane grond bij de ingang een nieuw folder rek staat met allerlei informatie en aanbiedingen. Ook is er op de begane grond nabij de liften een informatie real met aanbiedingen te bezichtigen. Sanita Klompen Nu is er alweer een nieuwe klomp uit van Sanita, een met blauwe en rode stippen en afgezet met rood of blauwe band op een witte voorgrond,prachtige mooi. Voor u slechts euro. Trendline De Kapsalon Trendline is op vrijdag 26 mei 2006 gesloten. Sorry voor het ongemak Nancy & Ellen. promotor: prof.dr. B.L.H. Bemelmans copromotoren: dr. E.J.H. Meuleman, dr. P.A.M.J. Frantzen, dr. P.F.A. Mulders * maandag 26 juni - aula, uur. G. Luurtsema, In vivo PET assay of functional P- gp in the blood-brain barrier promotor: prof.dr. A.A. Lammertsma copromotoren: dr. A.D. Windhorst, dr. E.J.F. Franssen * dinsdag 27 juni - aula, uur. D.J.F. van Schaik, Interpersonal Psychotherapy for late life depression in general practice promotoren: prof.dr. M. de Haan, prof.dr. R. van Dyck, prof.dr. A.T.F. Beekman copromotor: dr. H.W.J. van Marwijk * vrijdag 30 juni - aula, uur. R.J. Roeleveld, Diagnosis and follow-up of pulmonary arterial hypertension by MRI promotor: prof.dr. P.E. Postmus copromotor: dr. A. Vonk Noordegraaf * maandag 3 juli - aula, uur. R.H.C. Lazeron, Functional and Structural imaging in Multiple Sclerosis patients promotoren: prof.dr. F. Barkhof, prof.dr. Ph. Scheltens copromotor: dr. S.A.R.B. Rombouts * dinsdag 4 juli - aula, uur. ONDER VOORBEHOUD M.F. Termaat, Diagnostiek en behandeling van chronische osteomyelitis promotoren: prof.dr. H.J.Th.M. Haarman, prof.dr. P. Patka copromotor: dr. P.G.H.M. Raijmakers * woensdag 5 juli - aula, uur. ONDER VOORBEHOUD Tennisvakantie Venetië Voor het eerst bij de Tip van Boots is het nu ook mogelijk om een tennisvakantie te hebben van 8 dagen in Italië: **** Camping Park Union Lido in Cavallino (bij Venetië). U verblijft dan naar keuze gedurende de week in een luxe ingerichte stacaravan of een bungalowtent. De reis naar Cavallino is hierbij niet inbegrepen! Deze reis kunt u wel apart via de Tip van Boots geregeld krijgen. U betaalt voor het verblijf: 3 tennissers in een stacaravan: 144,= p.p. 4 tennissers in een stacaravan: 117,= p.p. 3 tennissers in een bungalowtent: 125,= p.p. 4 tennissers in een bungalowtent: 107,= p.p. Indien er in de accommodatie naast de tennissers ook niet tennissers verblijven, dan betalen die voor de stacaravan 49,= p.p. Hierbij is inbegrepen: - Verblijf van 7 nachten in een luxe compleet ingerichte stacaravan op een comfortabele, schitterende 4-sterren camping aan de Adriatische Kust bij Venetië; - Tennisprogramma bestaande uit 8 wedstrijden, verdeeld over 4 dagen. De wedstrijden worden gespeeld in de categorieën 5 t/m 9; - Voor iedere deelnemer een originele Go4Camp tennispolo; - Achteraf een CD-rom met de foto s van het tennisgedeelte van uw vakantie; - Organisatie van het tennisprogramma door een Nederlandstalige begeleider. U kunt zich nu opgeven voor deze unieke vakantie bij de Tip van Boots. Introducé is natuurlijk welkom. Sluitingdatum 1 augustus Indoor Karten Op zaterdag 17 juni 2006 zal er een Indoor kart toernooi gehouden worden in de prachtige en veilige kart baan van Silverstone te Zwanenburg. Een race waar jong en oud aan mee kunnen doen want u zit in een team met vier personen. U rijdt uw eigen race 2 uur lang, met kwalificaties meegerekend want uw startplaats moet u natuurlijk wel veroveren! Het belooft weer een echt groots, sportief spektakel te worden! Er kunnen aan dit spektakel totaal 24 deelnemers meedoen! U kunt zich individueel opgeven, maar ook per team (4 personen ). Dit spektakel kost voor u slechts 22,50 p/p. Daar krijgt u ruim 2 uur spektakel voor en natuurlijk een drankje & een hapje. Sluitingsdatum is vrijdag 26 mei Introducé is toegestaan. Dus wees er snel bij want vol = vol. Beachvolleybaltoernooi Op zaterdag 8 juli 2006 wordt er een beachvolleybal toernooi georganiseerd. Dit gezellige en sportieve toernooi wordt dit jaar in IJmuiden gehouden op een prachtige locatie aan een groot meer, waar u veel mogelijkheden heeft om uit te puffen na de vermoeiende wedstrijden. Het toernooi begint om uur en eindigt rond uur. Na de wedstrijden is er een half uurtje om u op te frissen en een gezellige borrel te drinken. Rond J.H. Augustijn-Savonije, Effects of erythropoietin in cancer patients promotoren: prof.dr. G. Giaccone, prof.dr. J.M.M. Marx copromotor: dr. C.J. van Groeningen * woensdag 5 juli - aula, uur. R.L.M. Haas, Low dose radiotherapy in indolent lymphomas. enough is enough promotoren: prof.dr. H. Bartelink, prof.dr. M. Verheij copromotor: dr. D. de Jong * woensdag 5 juli - aula, uur. J.R.L. Batubara, Growth diagrams of Indonesian children promotor: prof.dr. H.A. Delemarre-van de Waal copromotor: dr. W.J.M. Gerver * donderdag 6 juli - aula, uur. E.A. Koppel, The in vivo function of msignr1, a DC-SIGN homolog promotor: prof.dr. Y. van Kooyk copromotor: dr. T.B.H. Geijtenbeek * vrijdag 7 juli - auditorium, uur. P.V. Kasperkovitz, From genomics to STAT-1 in Rheumatoid Arthritis promotor: prof.dr. C.L. Verweij copromotoren: dr. S.I. Gringhuis, dr. C.T.M. van der Pouw Kraan * vrijdag 7 juli - aula, uur. J. Verheij, Hart and lung function in the critically ill and the effect of fluid loading promotoren: prof.dr. A.B.J. Groeneveld, prof.dr. A.R.J. Girbes copromotor: dr. P.G.H.M. Raijmakers * vrijdag 7 juli - aula, uur. A. Vellinga, uur staat er dan weer een uitgebreid BBQbuffet voor u klaar. We beschikken weer over onze eigen ruimte en de BBQ zal omlijst worden met lekkere muziek van onze DJ Esther, waarbij we weer met de beentjes van de vloer kunnen om de eventuele spierpijn tegen te gaan. Aan dit spektakel kunnen zestien teams deelnemen. Elk team mag bestaan uit vier tot acht spelers, waarvan er steeds vier in het veld staan. Het team dient gemengd te zijn, maar tenminste één van de vier spelers in het veld dient een dame te zijn! Spelers lenen van een ander team is niet toegestaan! De meeste van u weten inmiddels wat een leuk en sportief spektakel dit is, dus u mag het dit jaar zeker niet missen! Want er zijn weer mooie prijzen te winnen! En voor de winnaars een verrassing? Wilt u als team aan dit spektakel deelnemen, geef u dan op bij de Tip van Boots. U betaalt als VUmc-medewerker slechts 17,50 p.p. De sluitingsdatum voor inschrijving is 3 juni Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij! Zeevissen Op zaterdag 10 juni 2006 zal er het jaarlijkse zeevisfestijn georganiseerd worden voor de vissers onder ons. Met de prachtige zeekotter De Mercuur zullen max. 60 personen vanuit Den Helder het zeegat kiezen. Om uur vertrekt De Mercuur en u zult omstreeks uur weer terug zijn in de haven. Heeft u geen vishengel en wilt u toch mee, dan kunt u aan boord een hengel huren bij de schipper. Aas voor die dag (afhankelijk van welke vis wordt gevangen) is op de wal in de haven te koop. Aan boord kunt u uw natje en droogje kopen. Maar er zal ook voor u gezorgd worden! Bent u geïnteresseerd in deze dag, wilt u mee zeevissen en heeft u zeebenen? Geeft u zich dan op bij de Tip van Boots en betaal slechts 17,50 p/p (incl. een drankje en lunch).u krijgt er een onvergetelijke dag voor terug! Wees er snel bij want vol = vol. Sluitingdatum inschrijving: 31 mei To Know or Not to Be. Development of an instrument to assess decision-making capacity of cognitively impaired elderly patients promotoren: prof.dr. E. van Leeuwen, prof.dr. C. Jonker copromotoren: prof.dr. W. van Tilburg, dr. J.H. Smit Oraties vrijdag 19 mei - aula, uur. dr. G.J.L. Kaspers, Kinderoncologie-hematologie: uit de kinderschoenen! woensdag 24 mei - aula, uur. prof.dr. E.F. Smit, (titel nog niet bekend) woensdag 31 mei - aula, uur. prof.dr. N.C.I. Fox, (titel nog niet bekend) * dinsdag 20 juni - aula, uur. prof.dr. P.V.J.M. Hoogland, (titel nog niet bekend) * donderdag 22 juni - aula, uur. dr. L. Deliens, Public health onderzoek aan het levenseinde Afscheid vrijdag 19 mei - aula, uur. prof.dr. A.J.P. Veerman, Kinderleukemie: beter en beter? * dinsdag 23 mei - Amstel zaal, uur. prof.dr. J. Coen Netelenbos, 'Obreekbaar?' Symposia en cursussen * 11 mei - Zaal 11 A 05, hoofdgebouw, uur (aansluitend borrel) Verslaafd aan genetisch optimisme Inlichtingen: mei, september, oktober en november. Teach the teacher cursus 1, didactische basisprincipes mw. L. Ligtvoet, (020) mei - verpleegkunde symposium. Verpleegkundige kennis maakt beter; de verpleegkundige als zorgverlener en regisseur. Amstelzaal van uur. Inlichtingen: PAOG, mw. H. Oudakker, (020) , 11 mei - Nascholingscyclus Huisartsgeneeskunde : Terminale palliatieve sedatie PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, (020) mei - Teach the teacher: didactische basisprincipes mw. L. Ligtvoet, (020) mei - Casuïstiekcursus psychogeriatrie mw. B. Schmidt, (020) mei - PAOG cursus kinderoncologiehematologie Rondom het kind met Leukemie, Auditorium VU R. van Veen, (020) mei uur tot uur, Amstelzaal. Geloof en geneeskunde: vruchtbaar huwelijk of gescheiden werelden? lezingen en discussie met Piet Borst, Henk Jochemsen, Taede Sminia en Stephan van Erp. Toegang: 11,00 leden Vereniging VU- Windesheim 8,00, studenten (op vertoon van collegekaart) gratis Informatie/aanmelden: VU podium, (020) of via internet: 29 mei van tot uur, Amstelzaal. Vac manschap is meesterschap? Het gebruik van vacuümtherapie in de wondzorg Inlichtingen: Mirjam Goedhart, Annemiek van Delft, wond en decubitusverpleegkundigen VUmc (020) * 30 mei van , Collegezaal De Maas. Informatiebijeenkomst aanschaf VUmc-breed kwaliteitsdocumentatiesysteem Inlichtingen: Gerda Berkhout, (020) juni - PAOG cursus Hands on: echocardiografie voor de neonatoloog mw. L. Ligtvoet, (020) juni - Symposium Preventie van neonatale groep-b-streptokokkenziekte: welke strategie in Nederland? dhr. R. van Veen, (020) juni - Landelijk symposium Patiëntenlogistiek mw. H. Oudakker, (020) juni - Nascholingscyclus Huisartsgeneeskunde : Integraal cardiovasculair risicomanagement mw. L. Ligtvoet, (020) juni, 7-8 december - Teach the teacher: didactische basisprincipes mw. L. Ligtvoet, (020) juni, Amstelzaal. Invitation to the second NUBIN-symposium Biomarkers in body fluids in neurodegenerative and neuroinflammatory diseases juni - Symposium Public Health at the End of Life mw. I. van Baardwijk, (020) juni - Praktische neuroanatomie en moderne brain imaging technieken mw. L. Ligtvoet, (020) Introductie nieuwe medewerkers Op donderdag 1 juni vindt de maandelijkse introductie voor nieuwe medewerkers plaats. Het algemene gedeelte start in de de Amstelzaal, om uur. Verzamelen om 9.30 uur in de Foyer. Ook stagiaires en anderen die tijdelijk (drie maanden of langer), in VU medisch centrum werken, zijn welkom. Als u wilt deelnemen aan de introductie en geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de dienst communicatie, tst Na de lunch is er een introductie bestemd voor medici en beroepsbeoefenaren die (tijdelijk) bij VU medisch centrum in dienst treden. Zij kunnen in de middaguren een vervolgintroductie bijwonen. Deze vindt plaats in vergaderzaal 6 Z 194 van tot uur. U kunt zich hiervoor inschrijven bij het secretariaat bureau medische zaken, tst / Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

11 Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service donderdag 11 mei Soep Madrileensesoep veg.geb.champignonsoep Menu bami; omelet; kroepoek, saté saus veg. bami vrijdag 12 mei Soep aspergesoep veg.aspergesoep Menu gebakken vis; spinazie; puree; jus; remouladesaus maandag 15 mei Soep geb.kerriesoep veg. geb.kerriesoep Menu saucijsjes; spitskool; gekookte aardappels; jus dinsdag 16 mei Soep goulashsoep veg. geb paprikasoep Menu varkenslapje; Mexico mix; puree mexicaanse bonenschotel; jus Introductie BMZ De introductie voor nieuw in dienst te treden artsen welke door BMZ wordt verzorgd zal voor de komende 3 maanden op andere locaties plaatsvinden dan gebruikelijk. 1 juni 2006 van uur in De Betuwe 3 juli 2006 van uur De Linge 1 augustus 2006 van uuur De Betuwe Extra uitleg over restantbedragen op medewerkers pas Er komen nog steeds vragen binnen over waarom er geen restant bedragen meer worden uitgekeerd, bij inlevering van de medewerkers pas. Deze verandering heeft te maken met de sluiting van het postagentschap. Er is geen wisselgeld in de vorm van muntgeld meer aanwezig op het servicepunt. Heeft een medewerker door omstandigheden zijn passaldo niet kunnen opmaken, zal het servicepunt hier coulant mee omgaan en proberen zo goed mogelijk het bedrag uit te betalen. Dit geld voor bedragen boven de 5,=. De borgsom van E 20,- is uitsluitend voor medewerkers niet in loondienst (uitzendkrachten etc.) en wanneer, bijvoorbeeld als gevolg van verlies, een vervangende medewerkers pas wordt aangevraagd. Hope or Hype? Vooraanstaand onderzoeker en internist professor Rick Deyo van de University of Washington spreekt tijdens een EMGO research seminar van VU medisch centrum (12 juni). Op 12 juni aanstaande zal professor Rick Deyo een lezing houden over de kostbare, weinig effectieve en soms zelfs gevaarlijke medische behandelingen die geïntroduceerd worden. Dit komt doordat bijvoorbeeld de farmaceutische industrie daar belang bij heeft. Bovendien wordt dit mede ondersteund door de media die het tot hype verheft, de politiek die ze ondersteunt en veel mensen die verlangen dat wat medisch technisch mogelijk is, ook wordt toegepast. Gespreksleider is hoogleraar epidemiologie Lex Bouter, directeur EMGO instituut van VU medisch centrum. Hoogleraar huisartsgeneeskunde Wim Stalman en hoogleraar hematologie, Peter Huijgens zullen hun visie geven op het boek Hope or Hype en met Rick Deyo in discussie gaan. De lezing wordt gehouden in het Engels en vindt plaats in het auditorium van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105 te Amsterdam. Deelnemers kunnnen een routebeschrijving downloaden van Het programma ziet er als volgt uit: uur registratie en ontvangst uur lezing Hope or Hype uur discussie uur borrel De lezing is gebaseerd op Deyo s recente boek Hope or Hype - The Obsession with Medical Advances and the High Cost of False Promises. Volgens een boekbespreking in JAMA... a thoughtful, practical and practice- oriented guide for the empowerment of physicians. De recensent stelt verder: I urge you to read it and discuss it with your patients, clinical partners, family, patient advocates and legislators. I n s c h r ij v i n g U kunt zich voor bovengenoemde lezing aanmelden per Per e- mail: onder vermelding lezing Rick Deyo, 12 juni. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Deelnemers krijgen geen bevestiging van inschrijving toegestuurd. Alleen als het maximaal aantal personen wordt overschreden krijgt u bericht. Inlichtingen aangaande inschrijving: PAOG cursus- en congresorganisatie Irene van Baardwijk & Jitta Reddingius Telefoon: , Fax: website : woensdag 17 mei Soep held. kippensoep veg. geb. tomatensoep Menu tjap tjoy; witte rijst; veg tjap tjoy donderdag 18 mei Soep groentesoep veg.groentesoep Menu sucadelapjes; spinazie; gekookte aardappels; jus vrijdag 19 mei Soep Madrileense soep veg.madrileensesoep Menu spaghetti; bolognese saus;kaas veg. saus In verband met de verhuizing van het personeelsrestuarant is het halaas niet mogelijk om het menu voor de komende twee weken te plaatsen. Geslaagd Op 27 april j.l. zijn de volgende cursisten geslaagd: vervolgopleiding tot obstetrie en gynaecologie verpleegkundige, groep F 05: Selma Tolman vervolgopleiding tot neuro verpleegkundige, groep M 05: Melanie Pouderoijen, Renske Rademakers Van harte gefeliciteerd! Renske Raymakers (NCH) en Melanie Pouderoijen (NEU) hebben in april met succes de vervolgopleiding Neuro Verpleegkundige afgerond. Hartelijk gefeliciteerd namens de zorgeenheid neurochirurgie en neurologie. Afscheid Johan Hendrickx is projectmedewerker van de dienst P&O en neemt na bijna 31 jaar afscheid van VUmc. Aan dit afscheid wordt gepaste maar - op zijn verzoek - bescheiden aandacht besteed. Voor diegenen Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek personeel AON collectieve autoverzekering met kans op TOMTOM Volgende week zal onze autoverzekeraar AON op twee dagen in VUmc aanwezig zijn met een informatiestand over de collectieve autoverzekering. Bent u nog niet bij AON verzekerd of heeft u vragen over uw huidige autoverzekering, dan moet u zeker even langs komen! Op dinsdag 16 mei staat de informatiestand bij de Tip van Boots (-1 centrale hal) en op woensdag 17 mei in de Poli in Patio Noord. Tussen uur en uur staan de medewerkers van Aon klaar om al uw vragen te beantwoorden of om een offerte te laten maken. Kijk alvast eens op de site van AON: tik als die hem de hand willen drukken is hij van maandag 15 tot en met donderdag 18 mei tussen en uur aanwezig op zijn werkplek (polikliniek 4 Z 178). Op 11 mei gaat prof.dr.j. Coen Netelenbos per 1 juni 2006 met emeritaat. Een receptie is gepland in de foyer van de Amstelzaal op 23 mei 2006 van uur. Eenieder die hem de hand wil schudden is dan welkom. gebruikersnaam VUMC375 in en als wachtwoord het nieuwe eenvoudiger wachtwoord autoverzekering1. U kunt dan op de speciale AON-VUmc-site de informatie bekijken of zelf online uw premie berekenen. Wist u eigenlijk al dat de premie voor de AON autoverzekering voor het 6e jaar op rij niet is verhoogd? Terwijl de polisvoorwaarden wel steeds gunstiger zijn geworden! Heeft u zich overtuigd van de meer dan scherpe verzekeringspremie voor uw auto en/of voor de eventuele 2e gezinsauto of motor? En sluit u deze verzekering ook daadwerkelijk af? Dan maakt u kans op een gratis TomTom Navigatiesysteem! AON stelt hiervoor een aantal TomTom s beschikbaar. Vraag naar de voorwaarden bij de informatie-stand! Of bezoek de Aon-VUmc-site en overtuig u zelf. In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen. De tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer. De prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen. Advertenties bij voorkeur aanleveren via e- mail: Het heilig VU-UUR Het volgende Het Heilig VU-UUR vindt plaats op donderdag 18 mei 2006 in de Amstelzaal; aanvang uur. Spreker: drs. P(eter) C.H.M. Holland, voorzitter federatie KNMG. Titel: KNMG: het belang van een artsenorganisatie. Stelling I: De KNMG voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding tot medisch specialist. Stelling II: Universitaire specialisten moeten actiever worden binnen de KNMG. De VU BeachCompetitie voor studenten en medewerkers Van week 21 t/m 26 wordt op de VU Beach (op de campus) een beachcompetitie gehouden voor recreanten en gevorderden. De recreantencompetitie is een mix competitie en wordt gespeeld op iedere woensdagavond, waarbij een team uit minimaal 3 en maximaal 6 spelers bestaat. De gevorderdencompetitie wordt gespeeld op iedere donderdagavond, en is onderverdeeld in een dames en heren klasse, en de klassen hoog (2 tegen 2) en laag (3 tegen 3). Inschrijfkosten bedragen E 25,- per recreanten team; E 20,- per team in klasse laag ; E 15,- per team in klasse hoog. Inschrijven kan door te mailen naar Meer informatie op Schrijf je in en geniet ook van de warme zon, het kietelende zand, en deze leuke sport! Te huur Gezellige, zonnige gemeubileerde kamer dicht bij VUmc. Voorzien van koelkast, TV, kookgelegenheid, enz. Gebruik van balkon. 389,- excl. p.m. Inlichtingen na uur. Tel (020) Het personeelsrestaurant Op de huidige locatie wordt een modern personeelsrestaurant alsmede een coffeecorner gebouwd. De start van de renovatie begint eind april. Definitieve datum wordt bij de ingang van het restaurant bekend gemaakt. De verbouwing zal ongeveer 6 maanden gaan duren. Tijdens de verbouwing zijn op twee locaties (beperkte) restauratieve voorzieningen te verkrijgen. De centrale hal op het 1 niveau zal worden ingericht als een Pick Up and Go shop waar sandwiches, salades, sapjes, zuivel, frisdranken, vleeswaren, kaas, rauwkost, fruit, koelverse maaltijden (te verwarmen via de magnetron) alsmede één warme maaltijd, en soep uit de eigen keuken. Deze locatie is gelegen tegenover de Tip van Boots. De openingstijden zijn: Maandag tot en met vrijdag uur tot Weekend uur tot uur. In het weekend is er geen warme maaltijd en soep uit de keuken verkrijgbaar. Patio Noord, in de polikliniek, zal worden ingericht als een zg. coffee- sandwich corner. In deze coffee-sandwichcorner zal onder andere verkrijgbaar zijn luxe koffiesoorten zoals espresso,cappuccino etc, thee, verpakte sandwiches, hartig assortiment zoals saucijzenbroodjes, zuivel, salades, frisdranken en het broodje van de dag. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. In de weekenden is deze voorziening gesloten. Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 11

12 AAN DE SLAG Vandaag is het examendag voor co-assistenten geneeskunde. Voor Els Spin, stafmedewerker co-schappen huisartsgeneeskunde, het bekende donderdag gaatje. In haar kamer tegenover de bibliotheek in de medische faculteit is het een komen en gaan van studenten. Vademecums uitdelen, formulieren invullen en een praatje hier en daar. Drukke boel hier? Op donderdag is het altijd examendag voor coassistenten, dus ik verwacht veel inloop. Over het algemeen houd ik me bezig met alles omtrent de organisatie van de co-schappen huisartsgeneeskunde. Van het plaatsen van coassistenten in huisartspraktijken tot en met het actualiseren van de website. Ik doe ook de administratie, maar het accent ligt voor mij op de communicatie met de co s en de huisartsen. Ondertussen ken ik veel huisartsen in de regio. Als ik een praktijk zie die ik nog niet ken, kan ik het niet laten om onze werver erop af te sturen! Ik doe nog meer, maar dat is de hoofdmoot. Wat vind je het leukste? De contacten met co-assistenten. Vooral als ik ze een plezier heb kunnen doen. We houden geen rekening met voorkeuren voor stageplaatsen. Sommige co-assistenten gaan morrend naar een praktijk ver buiten Amsterdam. Dan is het des te leuker als ze razend enthousiast terugkomen. Het spat er vanaf als ze een fantaaastisch! co-schap hebben gehad. Ook krijg ik soms hele vrolijke bedankmailtjes. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er toevallig een stageplek beschikbaar is in de voorkeursplaats van de co. Wat ga je vanavond doen? Werken, want ik ben net door een opdrachtgever gebeld. Naast mijn werk in VUmc werk ik namelijk ook als freelance vertaler. Eigenlijk ben ik bijna ieder weekend en zo n drie avonden per week aan het vertalen. Maar ik doe het graag, het is een soort hobby. Verder hoop ik vanavond het boek The longest day van Cornelius Ryan te ontvangen. Ik heb me namelijk aangemeld voor een groepsreis van vijf dagen naar Normandië. Ik ga ook regelmatig naar Ieper en krijg nu al kippenvel van de gedachte dat ik binnenkort weer mijn koffers kan pakken. Normandië opnieuw beleven? Ik weet ook niet wat het is, maar ik heb iets met de twee wereldoorlogen. Het fascineert me dat soldaten hun leven durfden te geven. Daarnaast heb ik iets met tradities. In Ieper wordt nog iedere avond de Last Post geblazen door de plaatselijke brandweer. Inmiddels ken ik de blazers goed en na de blaasceremonie ga ik regelmatig nog even een biertje op een terrasje met ze drinken. JK Naast het werk Werken is leuk, maar activiteiten naast het werk zijn soms nog veel leuker. Deze keer Jan van Bezu, research analist en naast het werk ligfietser. In een klein verzet wegrijden en niet aan je stuur trekken Zijn nieuwste model berijdt hij nog maar sinds 1 januari, maar Jan van Bezu heeft al dik kilometer op de teller van deze ligfiets staan. De researchanalist met zijn open en vrolijke gezicht is in zijn dichte ligfiets nauwelijks te herkennen, alleen zijn hoofd is ternauwernood zichtbaar. Hoe komt een mens op een ligfiets terecht? Ik was altijd aan het sporten. Zomers fietsen, s winters schaatsen. Een fietsvriend kocht een ligfiets en zo ben ik het gaan proberen. Je kunt ligfietsen huren bij ligfietswinkels en het is heel gewoon om dan met een groep van zo n vijftien fietsers onder leiding van de winkeleigenaar een tocht te maken. Op die manier kun je verschillende fietsen uitproberen en bepalen welke bij je past. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een onder- of een bovenstuur, of twee of drie wielen in verschillende maten. En meteen verkocht? Onmiddellijk! Fietsen op een ligfiets is heerlijk ontspannen. Vergelijk het met een race fiets. Daarop zit je in een onmogelijke houding, je krijgt pijn in je rug, in je nek en zadelpijn. Op de ligfiets heb je daar allemaal geen last van, je hebt geen houdingsproblemen. Daarnaast heb je liggend meer kracht. Kijk maar als je met je rug tegen een kast gaat zitten en dan met je benen afzet tegen een muur, dan duw je de kast heel ver weg. Die kracht heb je ook in de ligfiets. Wel is het belangrijk om met een licht verzet te beginnen en een hoog beentempo te houden, anders loop je kans je knieën te blesseren. Op de ligfiets ben je eerder geneigd om kracht te zetten, maar dat is dus niet goed. Is een ligfietser een ander type mens dan een racefietser? Absoluut. De ligfietsers die ik ken, en dat zijn er best een aantal want ik ben lid van de Nederlandse ligfietsvereniging, zijn gemoedelijke, rustige types. Het gaat de meeste niet om snelheid, hen gaat het om lekker toeren, buiten in de natuur. Dat geldt voor mij en inmiddels mijn beide zonen ook popnagels Bij fietsen alleen is het niet gebleven. Jan s laatste aanwinst, een dichte ligfiets, heeft hij zelf gebouwd. Ik kreeg het bouwpakket in november vorig jaar binnen: heel veel gefreesde aluminium delen en popnagels. Zo n 80 uur later was ik klaar. Het is een geweldige fiets geworden. Drie wielen, want in een dichte ligfiets kun niet met je voeten op de grond. Doordat de fiets nu helemaal gestroomlijnd is, fietst het nog lekkerder. Doordat de achterkant smaller is, ontstaat het effect van een zeilboot. Dus elke dag met plezier op en neer naar mijn woonplaats Hillegom en in het weekend en vakanties toertochten. Inmiddels heeft hij zijn collega s ook op de ligfiets gekregen. Ik organiseer jaarlijks voor mijn mede-analisten een ligfietsdag. Dan huurt iedereen een ligfiets en maken we een tocht. En stapt iedereen er dan meteen op? Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand niet wegkwam, je hebt 100 meter nodig om je evenwicht te vinden, maar daarna is het geen probleem meer. Wel in een klein verzet wegrijden en niet aan je stuur trekken, dat zijn de belangrijkste tips voor beginners. EK Lorenzo 14 Tracer 11 mei 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 Ik ben altijd met kleding bezig. Een creatieve opleiding lag dus voor de hand. Maar tijdens het zoeken, merkte ik

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren,

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren, Toespraak Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie over dementie 9 mei 2016 Dames en heren, Kijk om u heen. U ziet portretten van mensen met dementie. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar Herman

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan?

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Eerste druk, 2014 2014 Henri Pieter www.henripieter.nl Schilderij cover: Irma Boogh-van der Burg isbn: 9789048433735 nur: 860 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D VOLKSGEZONDHEID 2 0 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam Volksgezondheidsprijs 2011 Fikse korting

Nadere informatie

n i e u w s b r i e f

n i e u w s b r i e f n i e u w s b r i e f Spotlight op Jolanda Vos, Teamleider Het begeleiden van mensen in moeilijke situaties vergt bepaalde vaardigheden en strategieën die mij aanspreken. Deze zijn absoluut van essentieel

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper Veilige communicatie via het LSP Ervaringen van een koploper !"#$%&'()*(+,-($.'/$0)12)/3$45657$"8$"/$/'9:-$ 8';-/:-&("/3$;-#$7"1)

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren,

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren, Tobacco Theater, Amsterdam, 6 oktober 2015 In zijn toespraak tijdens de platformbijeenkomst van Wijzer in Geldzaken, die als thema had De stille macht van financiële veerkracht, beklemtoonde Klaas Knot

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel interactie@tergooi Nieuwsbrief voor huisartsen en specialisten van Tergooiziekenhuizen Nummer 3 maart 2010 Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi [1] Nieuwe Telefoonkaart Tergooi [2] Thomas

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Home no. 4 Augustus 2015 Eerdere edities Verenso.nl Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Interview met prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Spreektekst update Dialoog Treant Zorggroep Uit te spreken op 13 juli Westerbork. 1. De Tamboer als keerpunt

Spreektekst update Dialoog Treant Zorggroep Uit te spreken op 13 juli Westerbork. 1. De Tamboer als keerpunt Spreektekst update Dialoog Treant Zorggroep Uit te spreken op 13 juli 2017 - Westerbork 1. De Tamboer als keerpunt Goed om hier vandaag te zijn, het geeft mij de kans u te vertellen wat we de afgelopen

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Verslag informatieavond in Delfzijl

Verslag informatieavond in Delfzijl Verslag informatieavond in Delfzijl Meer dan 400 inwoners van Delfzijl en omgeving waren 19 februari jl. in de Evenementenhal in Delfzijl aanwezig om uitleg te krijgen over de zorg in Noorden Oost-Groningen.

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

demedisch Specialist Klinisch geneticus Eva Brilstra: Dit vak is dynamisch, booming en nooit saai

demedisch Specialist Klinisch geneticus Eva Brilstra: Dit vak is dynamisch, booming en nooit saai GATEN IN HET ROOSTER In de knel door individualisering opleiding DEAL! Geheimen van goed onderhandelen demedisch Specialist 1 ARTSEN OVER PAPIERWERK Lusten en lasten van registraties APRIL 2016 UITGAVE

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding, aan de heer professor doctor P. Speelman, op vrijdag 18 maart 2011, uitgesproken door de burgemeester van Soest, de heer

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

STICHTING OPSPORING FAMILIAIRE HYPERCHOLESTEROLEMIE (StOEH) BEVOLKINGSONDERZOEK ERFELIJK VERHOOGD CHOLESTEROLGEHALTE IN FAMILIES

STICHTING OPSPORING FAMILIAIRE HYPERCHOLESTEROLEMIE (StOEH) BEVOLKINGSONDERZOEK ERFELIJK VERHOOGD CHOLESTEROLGEHALTE IN FAMILIES STICHTING OPSPORING FAMILIAIRE HYPERCHOLESTEROLEMIE (StOEH) BEVOLKINGSONDERZOEK ERFELIJK VERHOOGD CHOLESTEROLGEHALTE IN FAMILIES De StOEH heeft ten doel personen met deze Familiaire Hypercholesterolemie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen

Nadere informatie

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het? Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker wat is het en hoe werkt het? De behandeling van kinderen en jongeren met kanker vindt meestal plaats in combinatie met een klinisch onderzoek. We

Nadere informatie

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH Slide 5 Ik ga u een stukje van mijn oratie laten zien, die ik op 11-12-13 heb uitgesproken. Voor degenen die daar ook waren,

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 STAGEVERSLAG 3 (WEEK 10 T/M 14) Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Lokatie: Technological Educational Institute of Crete in Sitia (TEI) Jaar:

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen mensenkennis Ik heb ruime ervaring, maar door deze opleiding heb ik me gerealiseerd dat de zorg voor de patiënt beter kan. Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen Psychosociale

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het kamerlid De Rouwe (CDA) over herkeuring voor een nieuw rijbewijs voor 70-plussers.

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het kamerlid De Rouwe (CDA) over herkeuring voor een nieuw rijbewijs voor 70-plussers. abcdefgh de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 16 mei 2008 Ons kenmerk VENW/DGP2008/4495 Onderwerp kamervragen herkeuring rijbewijs 70plussers

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

De spiegelbijeenkomst

De spiegelbijeenkomst Algemeen De spiegelbijeenkomst www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG007 / De spiegelbijeenkomst / 07-08-2013 2 De spiegelbijeenkomst Het Catharina

Nadere informatie