Even met wagen? Gordel dragen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Even met wagen? Gordel dragen."

Transcriptie

1 Driemaandelijks tijdschrift van60 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid juni 2003 Even met wagen? Gordel dragen. Alles over kinderzitjes in de wagen Samenvatting van de recente aanpassingen aan de wegcode Ongevallen met rolschaatsers

2 inhoud Kort Nieuws over verkeersveiligheid in een notendop Communicatie De evaluatie van de laatste Bobcampagne Tine en Sophie waren in de lente opnieuw van de partij: een terugblik De jongste campagne besteedde aandacht aan de gordeldracht, vooral bij korte ritten Uitrustingen In een kinderzitje lopen kinderen driemaal minder risico om gedood of zwaargewond te worden. Samenvatting van de wetgeving en tips Handhaving Omob werkt mee aan de sensibiliseringscursussen voor verkeersdelinquenten Wetgeving Het noorden kwijt met alle nieuwigheden in de verkeerswetgeving? Via Secura maakt de balans op Weggebruikers Steeds meer mensen binden inline skates aan. Dit is echter niet geheel risicoloos. Ongevallen In Frankrijk werd een grootscheepse studie gevoerd naar de doodsoorzaken bij verkeersslachtoffers. Een samenvatting Statistieken De ongevallencijfers voor 2001 laten het beste vermoeden voor de toekomst Vlaanderen In samenwerking met de politie voerde het BIVV een veldonderzoek uit naar rijden onder invloed van alcohol. De resultaten Interview Gesprek met Joost Kaesemans, Communications Manager bij Febiac Via Secura is een uitgave van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel. Tel.: 02/ Fax: 02/ Internet: Hoofdredacteur : Werner DE DOBBELEER - Hebben meegewerkt aan dit nummer : Koen BASTAERTS, Marie-Noëlle COLLART,Werner DE DOBBELEER, Lynn DUPUIS, Anne-Marie GALLOY, Eddy GILISSEN (foto s), Benoit GODART, Liesbeth HOLLANTS VAN LOOCKE, Jean-Marie JOLLY, Christiane NEUVILLE, Jacqueline PRIGOGINE, Jos RABIJNS (Omob), Josiane VAN CAUWELAERT,Ward VANLAAR, Bénédicte VEREECKE. Verantwoordelijke uitgever : Christian VAN DEN MEERSSCHAUT - Haachtsesteenweg, Brussel Abonnementen: Een abonnement op Via Secura kost 7,44 E per jaar. Inlichtingen: Jan BAETENS, tel. 02/ Layout: TAM TAM ISSN: De artikels uit dit tijdschrift mogen overgenomen worden in andere publicaties, op voorwaarde dat de bron duidelijk wordt vermeld. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties. 3

3 kort De Franse verkeersveiligheidscampagne over de ongevalsrisico s binnen de bebouwde kom werd eind vorig jaar in Aswan (Egypte) bekroond met de Grand Prix de l'affichage. De affiche toont gezichten en lichamen van verkeersslachtoffers, maar de huid heeft de structuur van verwrongen ijzer. Deze campagne illustreert de wil om gevoelige onderwerpen directer aan te pakken, in de stijl van de Angelsaksische reclamemakers. Verkeersveiligheid, een zaak van iedereen 4 Affiche bekroond Ter gelegenheid van het jongste salon voor bedrijfsvoertuigen te Brussel, bracht Febiac een brochure uit met de titel Verkeersveiligheid, een zaak van iedereen!. In deze zeer volledige uitgave geeft Febiac zijn visie over de wijze waarop onze wegen veiliger kunnen worden gemaakt voor alle weggebruikers. Het eerste deel gaat over het voertuig: actieve en passieve veiligheid, hinderpalen voor de invoering van informatie- en communicatietechnologieën. In het tweede deel komt vooral de infrastructuur aan bod: basisprincipes voor een veilige weginfrastructuur, noodzaak voor een systematische doorlichting van het wegennet, ongevallen te wijten aan de weginfrastructuur, boordtelematica. Het laatste deel gaat over de weggebruiker zelf: educatie, opleiding, leeftijdsgebonden factoren, handhaving. (Young) Rider of the Year Motorcycle Action Group Belgium (MAG) organiseert ook dit jaar met de steun van diverse sponsors, waaronder het BIVV, een behendigheidswedstrijd voor motorrijders. De halve finale van deze wedstrijd vond plaats op 2, 3 en 4 mei 2003 tijdens het Indoor Festival van de Europese Motorrijder in de Grenslandhallen te Hasselt. Honderd jonge en minder jonge motorrijders lieten hun kunnen zien aan erkende rij-instructeurs, die de beste 20 deelnemers selecteerden om deel te nemen aan de finale. Deze gaat door op 14 september aan het Dock s Hotel te Antwerpen. Onder het motto Rij je wel zo goed als je zelf denkt? organiseert MAG reeds jaren screenings voor motorrijders. Tijdens deze screenings kunnen de motorrijders zich trainen, en krijgen ze tips van erkende rij-instructeurs over zithouding, kijktechniek en remtechniek. De bedoeling is om op deze manier de veiligheid van motorrijders in het verkeer te vergroten. Natuurlijk willen de deelnemers aan de screenings ook bewijzen dat ze iets hebben bijgeleerd, vandaar dat MAG een wedstrijd organiseert. Info: Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen Op 27 februari vond in Oost- Vlaanderen de 7de editie plaats van de Verkeersveilige Dag, ter herdenking van de ramp op de E17 in politiemensen werden ingezet om in totaal meer dan voertuigen te controleren, dat is dubbel zoveel als vorig jaar en zelfs vijf keer zoveel als twee jaar geleden. Het accent lag duidelijk op het vaststellen van snelheidsovertredingen. Opmerkelijk daarbij was dat dit jaar slechts weinig zware snelheidsovertredingen werden geregistreerd: slechts 3% van alle gecontroleerde voertuigen beging een zware overtreding, terwijl het gemiddelde van de voorbije vier jaar op 4,35% lag. Vooral bestuurders ouder dan 35 bleken een zware voet te hebben. Verder werd een kleine 200 personen geverbaliseerd voor het niet-dragen van de gordel, en werden bij bromfietscontroles 19 opgedreven bromfietsen onderschept. Ook controles van vrachtwagens leverden heel wat vaststellingen op. Zo werden meer dan 70 vrachtwagenchauffeurs geverbaliseerd voor het niet respecteren van de tussenafstand, de overtreding die net de oorzaak was van de kettingbotsing op de E17 zeven jaar geleden. Grensongevallen Zeeland / Vlaanderen Bij ongevallen in de Nederlandse grensstreek zijn regelmatig Belgen betrokken, en langs de Belgische kant zie je net het omgekeerde. Dat is niet zo verwonderlijk, want Nederlandse grensstreekbewoners rijden vaak over de Belgische wegen en andersom. Toch is er nog weinig over deze ongevallen bekend. Daarom werd in het grensgebied tussen Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen een project sensibilisering verkeersdeelnemers opgestart. In een eerste fase worden allerlei bestaande gegevens geanalyseerd, bijvoorbeeld de ongevalbetrokkenheid van Vlamingen in Nederland en omgekeerd. Ook wordt de wetgeving van beide landen vergeleken. Daarnaast is er aandacht voor de rijopleiding: worden in Vlaanderen andere dingen aangeleerd dan in Nederland? Na negen maanden moet in kaart zijn gebracht waar de verschillen zitten en op welke manieren Vlamingen en Nederlanders bij ongelukken betrokken zijn. Indien nodig kan vervolgens actie worden ondernomen. Het BIVV, dat instaat voor de analyse van de ongevallengegevens, werkt in dit project samen met het Regionaal Orgaan

4 kort Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), dat de vergelijking van de wetgeving en educatief materiaal op zich neemt. Veiligheid van kampeervoertuigen Net voor de vakantie-uittocht begint, op zondag 22 juni, organiseren de Federale Politie, GOCA en de kampeerclubs voor de vierde maal een preventieve actie voor de veiligheid van kampeervoertuigen. Tussen 9.00 en uur mag iedereen zijn vouwwagen, caravan of zwerfauto gratis laten afwegen op de weegbruggen van de Federale Politie. Aan te raden is met een geladen voertuig naar de weegbrug te rijden. GOCA, het overkoepelend orgaan van de automobielinspectie, stelt een aantal stations open waar de vakantievoertuigen worden nagezien en ook gewogen. Bijzonder de remmen, lichten, signalisatie en banden worden bekeken, en bij aanhangwagens de koppeling. GOCA deelt een interessante folder uit met veel informatie over vakantievoertuigen. Verder zijn de instructeurs van de Vlaamse Kampeertoeristen op iedere parking en bij de keuringsstations aanwezig om de fijne kneepjes van het caravanrijden aan te leren. De mensen van Vakantiegenoegens controleren de kogeldruk, de banden en de bandenspanning. Iedereen die zich met een vouwwagen, caravan of zwerfauto aanbiedt krijgt kampeercheques, goed voor gratis overnachtingen op aangeduide campings. Info: 03/ de wagen en de verkeersomgeving, informeren ze de bestuurder over de snelheidsbeperking of passen ze de snelheid automatisch aan via een rechtstreeks effect op het gaspedaal. Het gaat om systemen voor intelligente snelheidsaanpassing (ISA), die de verkeersveiligheid in de toekomst aanzienlijk kunnen verbeteren. Op 26 oktober 2002 ging er in Gent een pilootproject van start: gedurende bijna één jaar zullen er 34 auto s en 3 bussen in de stad rondrijden die zijn uitgerust met een snelheidsbegrenzer. In de brochure ISA: nieuwe technologie ten dienste van verkeersveiligheid wordt dit pilootproject voorgesteld en worden de toekomstmogelijkheden en de voordelen van ISA uiteengezet. De brochure werd uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en is tevens beschikbaar bij het BIVV. U kunt deze brochure gratis verkrijgen bij het BIVV: 02/ of Veilig rijden in autotunnels Straatcode Op 8 mei 2003 verschenen in het Belgisch Staatsblad verschillende maatregelen betreffende de zogenaamde Straatcode. Hierin staan een reeks bepalingen om de openbare ruimte leefbaarder te maken. Het is de bedoeling om de mentaliteit en het gedrag van de weggebruikers te wijzigen om zo de openbare ruimte beter te verdelen en de zachte weggebruikers beter te beschermen. De belangrijkste maatregelen zijn de toekenning van een statuut voor rolschaatsers, een inhaalverbod bij het naderen van een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers, een is de titel van een folder uitgegeven door het Directoraat-generaal Energie en Vervoer van de Europese Commissie. Men vindt er niet enkel een reeks tips (wat te doen als u een tunnel inrijdt, hoe moet u zich gedragen in een verkeersopstopping, hoe moet u reageren bij pech of brand in het voertuig ), maar ook een schema met alle veiligheidsvoorzieningen in de tunnels. Eindelijk een statuut voor rolschaatsers. ISA-brochure Dankzij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de intrede van boordtelematica in de voertuigen, komen er steeds meer middelen om overdreven of onaangepaste snelheid te bestrijden. Zo zorgen bepaalde systemen voor een permanente elektronische interactie tussen 5

5 kort nieuw verkeersbord ter aanduiding van het begin en het einde van een bebouwde kom, een verhoogde bescherming van de gebruikers van het openbaar vervoer, de invoering van een fictief trottoir als de voetgangers zich op de rijbaan moeten verplaatsen en een inhaalverbod voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton bij regenweer. Het gaat hier slechts om een overzicht van de belangrijkste maatregelen. In het volgende nummer van Via Secura zullen wij dieper ingaan op al deze bepalingen. Airbags: steeds minder slachtoffers Hoewel airbags een heleboel mensenlevens redden, zijn ze elk jaar ook verantwoordelijk voor enkele sterfgevallen en zware verwondingen. Uitgaande van deze vaststelling werden er Alles over de parkeerschijf Sinds 31 maart 2003 is er een nieuwe wet van kracht betreffende de parkeerschijf. De meest in het oog springende wijziging is dat de nieuwe parkeerschijven enkel het uur van aankomst aangeven (de parkeertijd is veralgemeend tot 2 uur, behalve de uitzonderingen voorzien door de wegbeheerders). Een folder van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer geeft een antwoord op alle vragen over dit onderwerp: wanneer en hoe moet men een parkeerschijf gebruiken, wie moet deze niet gebruiken, wat zal er wijzigen voor de wegbeheerders De folder staat op de site van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: vanaf het midden van de jaren 90 fikse inspanningen geleverd om deze onvolmaaktheden bij te sturen. Deze inspanningen leveren nu hun vruchten op. Zo blijft volgens de US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) het aantal sterfgevallen door airbags alsmaar dalen. In de Verenigde Staten werden in 1997 (56 doden) en in 1998 (47 doden) piekwaarden bereikt, terwijl in 2001 slechts 8 sterfgevallen werden toegeschreven aan de airbag. Nochtans zijn steeds meer wagens ermee uitgerust. Volgens de NHTSA heeft de combinatie van informatiecampagnes over de risico s en de wijzigingen in het ontwerp van de airbags (verminderde uitklapkracht) de situatie aanzienlijk verbeterd. De meeste doden als gevolg van uitklappende airbags waren kinderen die op de autozetel vooraan zaten of die niet waren vastgemaakt. Frankrijk: 9 % van de bestuurders zonder rijbewijs? Volgens een onderzoeker aan de universiteit van Parijs zou 9 % van de Franse bestuurders of in totaal bijna 2,5 miljoen personen rijden zonder of met een vals rijbewijs. Bij de personen zonder rijbewijs, veelal recidivisten, bevinden zich vooral autobestuurders wiens rijbewijs werd afgenomen omwille van overdreven snelheid of rijden onder invloed, en personen die zakten voor het examen. Wegens de verhoogde moeilijkheidsgraad blijft het slaagpercentage voor het rijexamen steken op 54 %. Bovendien kwamen er steeds betere vervalsingstechnieken en kunnen de valse rijbewijzen dus steeds moeilijker worden opgespoord. Bij deze problemen komt nog de banalisering van rijden onder invloed, vooral in de risicovolle buitenwijken. Als antwoord hierop willen de Franse autoriteiten de straffen voor fraudeurs verstrengen. Bovendien valt op te merken dat bij verzwarende omstandigheden zoals rijden zonder rijbewijs, een dodelijk ongeval de overtreder tot tien jaar gevangenis kan kosten. Wedstrijd voor jonge truckchauffeurs Bijna 5000 jonge Europese chauffeurs schreven zich reeds in voor de voorselectie van de Young European Truck Driver, een initiatief van Scania met de steun van de Europese Commissie. De voorselectie bestaat uit een test door middel van een vragenlijst waarin vakkennis en kennis van het verkeersreglement worden getoetst. De kandidaten die door de voorrondes geraken zullen in ieder Europees land mogen deelnemen aan de nationale finales. In België heeft deze nationale finale plaats op zaterdag 14 juni aan het Euro Space Center te Transinne. Twaalf finalisten zullen er strijden voor de gegeerde deelnameplaats aan de Europese finale die op 20 september op de testbaan van Scania te Södertalje in Zweden wordt georganiseerd. Deze wedstrijd richt zich specifiek tot truckchauffeurs jonger dan 30 jaar. Ze moeten minstens het rijbewijs C+E gehaald hebben en voltijds werkzaam zijn als chauffeur. Het BIVV besteedde eveneens aandacht aan dit initiatief. De winnaar van de Europese finale wint een unieke droomreis naar Brazilië Meer info over deze wedstrijd: en Nieuwigheden autokeuring Op 1 mei 2003 werden er nieuwe regels van kracht betreffende de technische controle van voer- 6

6 kort Bron: Goca tuigen. Het betreft een tiental bij Koninklijk Besluit opgelegde normen met als bedoeling de verkeersveiligheid te verbeteren. Ze hebben voornamelijk betrekking op de ruiten, het derde stoplicht, de veiligheidsgordels, de keuring na ongeval, oldtimers, voertuigen met dubbele cabine en kampeerauto s. Het Koninklijk Besluit voorziet eveneens wijzigingen inzake de banden (van toepassing op 1 januari 2004) alsook de remtest voor bedrijfsvoertuigen (met toepassingsdatum 1 oktober 2005). Deze maatregelen werden gezamenlijk voorgesteld door GOCA (groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs) en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Voor een gedetailleerd overzicht van de maatregelen, zie /route/pb030nl.pdf. Openbaar vervoer op aanvraag! De Italiaanse havenstad Genua telt tal van smalle en kronkelige straatjes, die ontoegankelijk zijn voor grote autobussen. Het gemeentebestuur heeft daarom een vervoerssysteem ontwikkeld waarmee de hele stad toegankelijk wordt, maar waarbij het historisch patrimonium onaangetast blijft: de DRIN-bus, een soort belbus. Het gaat om een openbare dienstverlening van deur tot deur, aangezien de afstand tussen twee haltes zelden groter is dan 200 meter. De gebruiker kan kiezen waar en wanneer de rit begint en eindigt, zonder dat hij moet wachten. Met een telefoontje naar het callcenter kan hij zijn verplaatsingen reserveren. Een operator registreert de aanvragen in een database, een optimaliseringssysteem analyseert vervolgens de gegevens (tijdstippen en plaatsen van vertrek, beschikbare voertuigen) en stippelt een parcours uit. Reserveren kan tot 30 minuten voor vertrek. De eerste resultaten zijn veelbelovend: de nieuwe dienst wordt algemeen gewaardeerd en sommigen laten zelfs hun auto in de garage voor alle gewone trajecten. Voor meer informatie: Matrixborden Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een overeenkomst gesloten met de vzw RED en het BIVV om verkeersveiligheidsboodschappen aan te brengen op de matrixborden aan de ingang van de Brusselse tunnels. Het BIVV en RED verspreiden hun slogans om beurten. Zo konden de weggebruikers tijdens de jongste snelheidscampagne van het BIVV de boodschap Rij trager voor Tine zien. Hierna was het de beurt aan RED met slogans als Voor rood stop ik altijd, Te weinig bandendruk = gevaar en Ik houd mijn stuur vast, niet mijn gsm. Onderstaande grafiek toont het aantal doden per inwoners in de EU-lidstaten en het Europese gemiddelde. 25 Aantal doden per inwoners 20 19,63 20, ,99 6,21 6,24 8,06 8,36 8,48 10,69 10,71 11,14 11,88 13,75 13,82 14,48 15,87 0 Ver. Koninkrijk 1 Nederland Zweden Denemarken Finland Duitsland EU 2 Ierland Italië 1 Oostenrijk Spanje Frankrijk België Luxemburg Portugal 1 Griekenland 1 1. Cijfers van Gemiddelde berekend op basis van de beschikbare cijfers voor

7 communicatie 100 % van de min-35 jarigen kent Bob! Een niet aflatend succes Bekendheid van Bob Bob verwierf in België een aanzienlijke faam die doordrong tot maar liefst 100 % van de personen jonger dan 35 jaar! Er bestaat echter een klein verschil tussen de senioren en de personen jonger dan 55 jaar, bij wie de spontane bekendheid veel hoger ligt. BEKENDHEID Leeftijd Totaal Basis = allen % - 35 jaar jaar 55 + Spontaan Geholpen Totaal Deze bekendheid is nog niet afgenomen in vergelijking met de vorige jaren. Integendeel: ze is dit jaar zelfs nog gestegen. Tussen 28 november 2002 en 15 januari 2003 organiseerden het BIVV en de Arnoldus Groep een sensibilisatiecampagne over de gevaren van rijden onder invloed van alcohol. Deze campagne werd mede gefinancierd door de Europese Commissie en toonde aan de hand van een niet-bob de gevolgen van rijden onder invloed van alcohol. Dubbel keerpunt In vergelijking met de voorgaande campagnes bleef de doelstelling, aangeven dat alcoholgebruik niet samengaat met het besturen van een voertuig, ongewijzigd. Toch was er een dubbel keerpunt in de strategie, meer bepaald wat de doelgroep en de aanpak betreft. De eerste tien campagnes richtten zich voornamelijk tot een jong publiek, maar een profielschets van de bestuurders onder invloed toonde aan dat men zich eerder moest richten tot de jarigen, met inbegrip van de zakenlui die regelmatige restaurantbezoekers zijn. Voor de eerste maal was Bob niet de hoofdpersoon. In plaats van te wijzen op de gunstige effecten van een gewenst gedrag, illustreerden wij aan de hand van een niet-bob op ironische wijze bepaalde gevolgen van rijden onder invloed van alcohol. Balans van de campagne INRA Belgium evalueerde de campagne door middel van een faceto-face onderzoek bij een staal van 1074 personen die representatief zijn voor de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder. Naast vragen over de impact van de campagne, werden er twee vragen gesteld over de subjectieve pakkans en de ernst van rijden onder invloed. BEKENDHEID Basis = allen % Spontaan Geholpen Totaal Bob-zijn De toenemende bekendheid van Bob zorgt ervoor dat op het terrein steeds meer bestuurders, vooral jongeren, deze taak op zich nemen. Zo stellen we vast dat bijna 6 op de 10 personen jonger dan 35 jaar reeds door Bob werden thuisgebracht. Geslacht Totaal Totaal Basis = allen % Man Vrouw / Waren reeds kandidaat om Bob te zijn Zijn ooit Bob geweest Werden reeds door Bob naar huis gebracht In vergelijking met de vorige jaren is het aantal personen die reeds door Bob werden thuisgebracht behoorlijk gestegen. Basis = allen % Waren reeds kandidaat om Bob te zijn Zijn ooit Bob geweest Werden reeds door Bob naar huis gebracht

8 communicatie Subjectieve pakkans Bijna één op de twee personen antwoordde nooit of zelden op de vraag Hebt u het gevoel dat tijdens een gewoon traject uw alcoholgehalte zal worden gecontroleerd? Dit bewijst dat de subjectieve pakkans uiterst gering blijft. Bij de jarigen ligt deze het hoogst en bij personen van 55 en jonger het laagst. SUBJECTIEVE CONTROLE Leeftijd Totaal Basis = allen % / Altijd Zeer vaak Vaak Soms Zelden Nooit laag. Tijdens de volgende campagnes zal het aantal controles opnieuw worden opgevoerd, wat op lange termijn ook een impact zou moeten hebben op de subjectieve pakkans. Tot slot vinden 4 op de 5 personen rijden onder invloed (heel) erg. 1 op de 5 personen vindt snel rijden daarentegen een licht vergrijp. Men schat nochtans dat de kans op een dodelijk ongeval 2,5 maal groter wordt met een alcoholgehalte van 0,5 (4,5 maal met 0,8 en 16 maal met 1,5 ). Blijkbaar is niet iedereen zich hiervan bewust... Benoit GODART Jacqueline PRIGOGINE Ernst van de overtreding Rijden met meer dan 0,5 alcohol in het bloed wordt beschouwd als een zware overtreding, vooral door personen vanaf 55 jaar. OVERTREDING Leeftijd Totaal Basis = allen % Heel erg Erg Niet zo erg Niet erg Besluit Na tal van Bobcampagnes lijkt het concept nog niets aan succes te hebben ingeboet, integendeel. Zo merkten wij dit jaar een verhoging van het aantal personen die voorstellen Bob te zijn, en stelden wij vast dat het aantal personen die door Bob werden thuisgebracht aanzienlijk gestegen was. Dit kan de veiligheid alleen maar ten goede komen. De nieuwe elementen die elk jaar worden aangebracht om de aandacht gaande te houden, hebben uiteraard aanzienlijk tot dit succes bijgedragen. Om de campagne beter af te stemmen op de resultaten van de controles op het terrein, was er dit jaar een lichte wijziging qua aanpak en doelpubliek. Wat de pakkans betreft, moet aangestipt worden dat het aantal controles tijdens deze zes weken durende campagne voor het eerst sinds sterk is toegenomen ( in 2002/2003 tegen in 2001/2002). De subjectieve pakkans blijft niettemin 9

9 communicatie Tine en Sophie waren in de lente opnieuw van de partij Snel rijden doodt elk jaar meer dan 50 kinderen In april verschenen Tine en Sophie, de twee boegbeelden van de strijd tegen onaangepaste of overdreven snelheid, opnieuw langs onze (autosnel)wegen. Het tweede luik van deze campagne heeft plaats in september. Hoewel snelheid niet steeds kan worden aangewezen als rechtstreekse oorzaak, schat men dat overdreven of onaangepaste snelheid een doorslaggevende rol speelt in ongeveer 1 op de 3 ongevallen. In ons land komt dit neer op bijna letselongevallen per jaar. De studies laten geen twijfel over het grote aandeel van deze factor in de verkeersonveiligheid: snelheid is niet alleen de belangrijkste oorzaak van ongevallen, ze heeft ook een grote invloed op de ernst ervan. Probleem inzake opvattingen rond snelheid Tal van Belgen beschouwen snel rijden echter nog als normaal en amper gevaarlijk. Erger nog: in tegenstelling tot rijden onder invloed, wordt snelheid door sommige bestuurders als positief aanzien en zelfs gewaardeerd. Zo kreeg het BIVV de opdracht een sensibilisatiestrategie in te voeren om het huidige te positieve beeld over snel rijden te bestrijden. Nieuwe strategie De eerste campagne in het kader van deze strategie ging van start in juni Tine en Sophie lazen de hardrijders toen duchtig de les: Wie te snel rijdt is traag van geest of Je moest jezelf eens bezig zien, hardrijder. Op het einde van deze campagne wisten bijna 7 op de 10 Belgen dat Tine en Sofie twee sympathieke meisjes zijn die dienen als uithangbord van een verkeersveiligheidscampagne om hardrijders aan te sporen minder snel te rijden. Ter vergelijking: na de eerste Bobcampagne in december 1995 wisten iets meer dan 8 op de 10 Belgen wie Bob was. Tine en Sophie zijn dus blijkbaar op de goede weg om in de sporen te treden van Bob De campagne van dit jaar zal hun bekendheid nog vergroten. Kinderen: elk jaar 3000 slachtoffers Dit jaar benadrukken de meisjes de gevolgen van snelheid voor kinderen: Snel rijden doodt elk jaar meer dan 50 kinderen. Tine en Sophie staan dus symbool voor de zwakke weggebruikers, meer bepaald voor de kinderen die de belangrijkste slachtoffers zijn van de onachtzaamheid van bepaalde hardrijders. Elk jaar worden in ons land 3000 kinderen het slachtoffer van een verkeersongeval. Zo n vijftig van hen brengen het er niet levend vanaf. De boodschap van Tine en Sophie mag dus duidelijk wezen: onze veiligheid hangt af van uw rijgedrag. Als u niet voor uzelf wilt vertragen, doe het dan tenminste voor ons! Snelheid is immers veel gevaarlijker voor de zwakke weggebruikers dan voor de bestuurders. Zo bedraagt de kans op overlijden 5% voor voetgangers die met 30 km/u door een voertuig worden aangereden. Bij 50 km/u stijgt deze kans tot 45%, bij een aanrijding met 80 km/u hebben ze praktisch geen overlevingskansen De gevolgen van een botsing bij een snelheid van 50 km/u zijn dus gemiddeld negen maal erger dan bij een snelheid van 30 km/u. Dit cijfer bewijst, voor zover dat nog nodig is, het nut van de invoering van zones 30 in schoolomgevingen! Besluit Aangezien snelheid nog steeds de belangrijkste ongevalsoorzaak is, moet voor de realisatie van de ambitieuze maar noodzakelijke doelstelling om tegen 2010 het dodenaantal te halveren, de gemiddelde snelheid met ongeveer 5 km/u worden verlaagd. Deze maatregel alleen al zal ervoor zorgen dat de vastgelegde doelstelling voor de helft wordt bereikt. Om een dergelijke snelheidsvermindering te bewerkstelligen, moet een geïntegreerde aanpak worden toegepast waarin infrastructuurgebonden aspecten, voertuigaanpassingen en het gedrag van de bestuurders aan bod komen. Bijgevolg ging het BIVV vorig jaar van start met een communicatiestrategie rond Tine en Sophie, die gepaard ging met een handhavingsluik. De bedoeling op termijn is een brede sociale consensus tot stand te brengen betreffende de negatieve aspecten van snel rijden. Tine en Sophie, de boegbeelden van deze nieuwe strategie, zijn meer dan ooit besloten om op te komen tegen wegpiraten zodat kinderen niet meer de voornaamste slachtoffers zijn van hun onaangepast rijgedrag! Benoit GODART 10

10 communicatie Nieuwe BIVV-campagne om de weggebruikers aan te sporen zich vast te klikken in de wagen Even met de wagen? Gordel dragen Ondanks het feit dat iedereen zich bewust is van de doeltreffendheid van de veiligheidsgordel, is de gordeldracht nog steeds geen reflex in België, verre van. Ons land staat zelfs achter op Europees vlak. Om deze situatie te verhelpen, organiseerde het BIVV een nieuwe sensibilisatiecampagne over dit thema Vooral sinds de Staten-Generaal maakt de gordel deel uit van de prioriteiten op het vlak van de verkeersveiligheid. Indien de gordeldracht voor- (momenteel ongeveer 60 %) en achterin (momenteel 45 %) respectievelijk 80 en 65 % zou bedragen, zouden er jaarlijks 131 doden en 808 zwaargewonden minder vallen, een afname met respectievelijk 8,9 en 8,2 % 1. Het ligt dus voor de hand dat de weggebruikers moeten aangespoord worden zich vast te klikken in de wagen. Ter vergelijking: de gordeldracht bedraagt 74 % in Groot-Brittannië, 80 % in Noorwegen, 82 % in Nederland en zelfs 95 % in Canada en in Australië, de absolute koplopers op dit vlak! België heeft dus nog een lange weg af te leggen! Nut van de veiligheidsgordel De voornaamste rol van de gordel is te beletten dat de inzittenden van een voertuig bij een ongeval tegen de binnenkant van het voertuig of tegen elkaar aan gesmakt worden, en ook te voorkomen dat ze uit het voertuig zouden worden geslingerd. Wie uit het voertuig wordt geslingerd, loopt immers vijf keer meer risico om te overlijden dan iemand die de gordel draagt. Doel van de campagne De nieuwe sensibilisatiecampagne loopt tot 29 juni 2003 en wordt georganiseerd in samenwerking met P&V Verzekeringen. De doelstelling is duidelijk: de gordeldracht voor- en achterin verhogen, in het bijzonder bij korte ritten. Zowel bestuurders als passagiers voor- of achterin hebben immers allemaal als voornaamste excuus dat het maar om een kort afstandje gaat. Deze reden staat ook bovenaan het lijstje uitvluchten van de bestuurders die niet altijd hun kinderen vastklikken wanneer ze met de wagen rijden. Ze zijn ervan overtuigd dat ze minder risico lopen omdat ze met matige snelheid rijden en dat het maar om korte trajecten gaat in een buurt die ze goed kennen. Zodoende minimaliseren en onderschatten ze het toch wel zeer grote risico dat hieraan verbonden is. Het is nochtans net bij lage snelheden dat de gordel de beste bescherming biedt. Verscherpte controles Parallel met het sensibilisatieluik werd aan de politiediensten gevraagd het aantal controles op de gordeldracht op te voeren. Deze zichtbare controles zullen vooral tijdens de campagne geïntensifieerd worden en zouden zelfs achteraf voortgezet kunnen worden. Studies uit het buitenland tonen immers aan dat opgevoerde controles in combinatie met sensibilisatiecampagnes goede resultaten opleveren en zeer kosteneffectief zijn. Besluit Hoewel de meeste bestuurders overtuigd zijn van het nut van de gordel, klikken velen zich nog steeds niet vast, vooral wanneer het om korte ritten gaat. Meer nog dan een gewoonte, dient de gordeldracht uit te groeien tot een heuse reflex. Dat is de enige manier om een duurzame gedragsverandering tot stand te brengen en de doelstellingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid te bereiken. Daarvoor is een regelmatige herhaling van de campagnes nodig, maar ook een verhoging van het aantal controles op de gordeldracht, die op dit ogenblik nog te weinig plaatsvinden Benoit GODART Algemeen genomen vermindert de gordel de kans op schedelletsels bij een ongeval met 41 % en de kans op overlijden of letsels met 50 %. Wie de gordel draagt, kan ongevallen tot 100 km/u overleven. Zonder gordel bestaat het risico om te sterven reeds vanaf 20 km/u. 1 Op basis van de ongevallenstatistieken van

11 uitrusting Bescherm ze, ook in de wagen! Bevestigingssystemen voor Tal van studies hebben het nut van bevestigingssystemen voor kinderen aangetoond. Bij correct gebruik wordt de kans om gedood of zwaargewond te worden driemaal kleiner. Zopas verscheen een nieuwe brochure over de veiligheid van onze oogappels in de wagen.we zetten de belangrijkste punten (nogmaals) op een rijtje Het is van levensbelang je kind in de wagen vast te maken met een speciaal bevestigingssysteem. De belangrijkste criteria bij de keuze van een bepaald systeem zijn het gewicht en de grootte van het kind. Zo is een zitje tegen de rijrichting in aanbevolen tot 13 kg. Vanaf 13 kilogram kan men een zitje in de rijrichting in gebruiken. Verhogingskussens daarentegen bieden slechts voldoende bescherming aan kinderen van tenminste 1,10 meter en minimum 15 kilo. De veiligheidsgordel is eigenlijk ontworpen voor personen van meer dan 1,50 meter. rijrichting in echter moeilijk te vinden voor kinderen tot deze leeftijd. De zitjes die momenteel in België worden verkocht, zijn gehomologeerd voor kinderen tot 13 kg, het gemiddelde gewicht van een kind van 2 jaar. Als de voetjes van de baby over de rand van het zitje komen, betekent dit niet dat het zitje te klein is geworden. Als echter meer dan één derde van het hoofd boven de rand van het zitje komt, moet men een zitje kopen voor een hogere gewichtscategorie. Merk op dat baby s zo lang mogelijk tegen de rijrichting in moeten reizen, zeker tot de leeftijd van 1 jaar. Van 13 tot 18 kg: zitje in de rijrichting Tot 13 kg: zitje tegen de rijrichting in Een baby heeft in verhouding een veel zwaarder hoofd dan een volwassene. Als hij met de rijrichting meerijdt, zal zijn hoofd bij een frontale botsing naar voren geslingerd worden. Zijn weinig ontwikkelde nekspieren kunnen dit onmogelijk verhinderen, wat dodelijk kan zijn of tot verlamming kan leiden. Het is veel veiliger om een baby met de rug tegen de rijrichting in (dus met het gezicht naar achteren) te zetten. De impact van een schok wordt dan over de hele rug verdeeld. Tot de leeftijd van 2 of zelfs 3 jaar is het aangeraden kinderen te vervoeren tegen de rijrichting in. In België zijn zitjes tegen de Goede kinderzitjes met de rijrichting mee hebben een vijfpuntsgordel. Het vijfde riempje tussen de benen zorgt ervoor dat de heupgordel netjes om de heupen blijft en belet dat deze op de buik schuift. Dit riempje tussen de beentjes moet dus zo kort mogelijk zijn. Een verhogingskussen met rugsteun waarin het kind wordt vastgemaakt met de gewone autogordel (driepuntsgordel), biedt kinderen lichter dan 15 kg onvoldoende bescherming. Voor hun eigen veiligheid kunnen kinderen het best zo lang mogelijk meereizen in een kinderzitje, meer bepaald tot wanneer ze 18 kilo wegen of totdat het zitje duidelijk te klein is omdat meer dan een derde van het hoofd erboven uitsteekt. Vanaf 1,10 meter : verhogingskussen In tegenstelling tot wat vele ouders denken, is het diagonale gedeelte van de gordel langs de hals van het kind niet zo gevaarlijk, maar wel hinderlijk. Het heupgedeelte zorgt echter voor problemen. Tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar is het bekken van een kind 12

12 uitrusting kinderen immers nog niet genoeg ontwikkeld om de heupriem op zijn plaats te houden. Bij een botsing kan de heupriem naar boven schuiven en tegen de buik van het kind drukken, waardoor het gewond kan raken. De voornaamste functie van het verhogingskussen bestaat erin de heupriem van de gordel laag over de heupen te houden en te verhinderen dat deze naar boven schuift. Een kind mag dus niet te vroeg op een verhogingskussen worden geplaatst. Het verhogingskussen biedt slechts voldoende bescherming aan kinderen van ten minste 1,10 m en van minimum 15 kg. Het verhogingskussen wordt enkel gebruikt met een driepuntsgordel en mag niet worden gebruikt samen met een gewone heupgordel. Een verhogingskussen met rugsteun en zijdelingse bescherming is comfortabeler en veiliger wanneer het kind in slaap valt. Airbags en kinderen Frontale airbag Bij een voorin geïnstalleerd zitje tegen de rijrichting in, bevinden het hoofdje en het lichaam van het kind zich te dicht bij de airbag. Als deze openklapt, raakt hij de achterkant van het zitje met een enorme kracht, waardoor het kind doodsgevaar loopt! Laat de airbag voorin ontkoppelen of plaats de baby achterin. Het probleem is minder groot met een kind dat meereist in de rijrichting. De airbag is echter ontworpen op maat van volwassenen, niet om kinderen te beschermen. Als er voorin een frontale airbag is, is het dus aangeraden de kinderen achterin te laten meereizen. Als het niet anders kan, schuif je het best de passagierszetel voorin zoveel mogelijk naar achteren, om het kind zo ver mogelijk van de airbag te laten zitten. Zijdelingse airbag Een kinderhoofd mag zich nooit in de uitklapzone van een zijdelingse airbag bevinden. Het kind moet goed rechtop zitten. Een kinderzitje of een verhogingskussen met rugsteun en goede zijdelingse bescherming zullen je kind beletten om tegen het portier te leunen, zelfs als het in slaap valt. Tussen de airbag en het kind mag zich geen enkel voorwerp bevinden. Vanaf 1,50 meter: veiligheidsgordel De driepuntsgordel moet rusten op de stevige delen van het lichaam: de diagonale riem moet van de schouder over de borst lopen, tot aan het bekken. De heupriem moet op het bekken rusten. De veiligheidsgordel moet goed aansluiten en mag niet gedraaid zijn. De gordel moet correct worden gedragen: het diagonale gedeelte mag in geen geval achter de rug of onder de arm worden aangebracht. Bovendien moet je zoveel mogelijk vermijden een heupgordel te gebruiken (met twee bevestigingspunten). Als er echter geen andere oplossing is (centraal op de achterbank, ouder voertuig ), is het nog altijd beter je kind vast te maken met de heupgordel dan het helemaal niet vast te maken! Het Isofix-systeem Isofix is een universeel systeem: alle Isofix-kinderzitjes worden op dezelfde manier vastgemaakt in wagens met Isofix-bevestigingspunten. Een Isofix-zitje heeft veel weg van een doorsnee zitje. Het heeft twee sluitingen achteraan die worden vastgeklikt in de Isofix-bevestigingspunten. Deze bevestigingspunten zijn haken die zich bevinden in de holte tussen de rugleuning en de zitbank van de wagen. Het zitje kan eenvoudig en snel worden bevestigd in de wagen: er kan niks mislopen. Het probleem is dat het systeem nog niet universeel ingevoerd is. Momenteel zijn de Isofix-zitjes (meestal ontworpen door de autoconstructeurs) enkel goedgekeurd voor voertuigen van éénzelfde autofabrikant. 13

13 uitrusting De Belgische wetgeving Voorin Het BIVV beveelt aan om elk kind te vervoeren in een goedgekeurd bevestigingssysteem, aangepast aan zijn grootte en gewicht. Tot september 2005 is het toegelaten om achterin de wagen meer kinderen te vervoeren dan er zitplaatsen zijn. Kinderen jonger dan 12 mogen immers voor 2/3 gerekend worden als zij achterin zitten in een wagen met maximum 8 plaatsen, de plaats van de bestuurder niet meegeteld. Het BIVV raadt sterk af om meer kinderen te vervoeren dan er zitplaatsen zijn, omdat dan niet alle kinderen kunnen worden vastgemaakt en dus bij een ongeval onvoldoende beschermd zijn. Toekomstige moeders Ook toekomstige mama s moeten de gordel dragen. Ze zijn hier wettelijk toe verplicht omdat de gordel hen (en hun baby) bij een ongeval het best beschermt. De mama moet de heupriem van de gordel zo laag mogelijk onder haar buik schuiven. Zo zullen mogelijke schokken opgevangen worden door het bekken en niet door de buik. Homologatie van kinderzitjes Achterin Kinderen van Mogen slechts voorin Als het voertuig ermee is 0 tot 3 jaar meerijden in een voor uitgerust, moeten ze meerijden kinderen goedgekeurd in een goedgekeurd bevestigingssysteem* bevestigingssysteem voor dat aangepast is aan hun kinderen, aangepast aan grootte en gewicht. hun grootte en gewicht Kinderen van Moeten meerijden in een goedgekeurd 3 tot 12 jaar bevestigingssysteem, aangepast aan hun grootte en gewicht, of de veiligheidsgordel dragen. * Bijvoorbeeld: een kinderzitje, verhogingskussen 1. Het zitje is goedgekeurd voor gebruik in alle wagens 2. Gewichtsklasse. 3. Het zitje beschikt over een vijfde riempje tussen de beentjes. 4. E = goedgekeurd volgens de Europese norm. 5. Duidt het land aan dat de homologatieproeven heeft uitgevoerd. 6. Homologatienummer. Dit moet beginnen met 03 om te voldoen aan de meest recente norm. Deze biedt de grootste garantie op veiligheid. Alle zitjes die in België worden verkocht, moeten gehomologeerd zijn volgens de Europese norm. Ze dragen het volgende label: Autozitjes die beginnen met 03 voldoen aan de meest recente norm. Ze bieden de grootste garantie op veiligheid. Bénédicte VEREECKE Tips voor ouders Geef het goede voorbeeld: klik jezelf vast en overtuig je kind ervan hetzelfde te doen. De plaatsen achterin zijn veiliger, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Als het echter onmogelijk is je kind correct vast te maken op de achterbank, is het beter je kind voorin te vervoeren, goed vastgeklikt. Vermijd zitjes die bestemd zijn voor verschillende leeftijdscategorieën (bijvoorbeeld zowel voor pasgeborenen als voor kinderen tot 18 kg). Kleine baby s zitten niet vast genoeg en voor oudere kinderen laat het comfort van deze zitjes algauw te wensen over. Je kind heeft op elke leeftijd een aangepast zitje nodig. Klik je kind steeds vast, ook voor korte ritten in de buurt en zelfs als je niet snel rijdt. Een ongeval kan om het even waar of wanneer gebeuren. Volg de gebruiksaanwijzing tot op de letter om het zitje te installeren in de wagen en om je kind in het zitje vast te maken. Het zitje heeft geen enkel nut als het niet bevestigd is zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. De veiligheidsgordel moet goed aansluiten en mag niet gedraaid zijn. De riempjes van het zitje moeten goed aansluiten rond het kind (er mag ten hoogste 1 cm speling zijn), ze mogen niet gedraaid zijn en bij het vastmaken van de sluiting moet men een klik horen. Onlangs bracht het BIVV een nieuwe brochure uit over de bescherming van kinderen in de auto. Deze draagt de titel Kinderen klikvast in de auto en wordt verspreid in de kraamklinieken en via Kind en Gezin. Ze werd ook verstuurd naar alle kinderartsen van het land en is gratis verkrijgbaar bij het BIVV ( tel.: 02/ ). 14

14 handhaving Sensibiliseringscursussen voor verkeersdelinquenten De verzekeringssector doet mee In juli 2001 vroeg het BIVV aan OMOB, een grote verzekeringsmaatschappij, mee te werken aan de sensibilisatiecursussen die het organiseert voor verkeersovertreders in het kader van de alternatieve gerechtelijke maatregelen. Hieronder volgt een overzicht van deze samenwerking Op de laatste cursusdag geeft Omob uitleg over de autopolis en de regeling van schadegevallen. In een eerste gedeelte wordt dieper ingegaan op de verplichte autopolis en de verplichtingen die hieruit voortvloeien voor de verzekeringnemer. Aan de verhaalsmogelijkheden van de autoverzekeraar wordt uiteraard ruime aandacht geschonken. In een tweede gedeelte wordt dan aan de hand van cijfermateriaal uiteengezet welke bedragen een verzekeraar bij een ongeval dient uit te keren. De bedoeling is de deelnemers te doen aanvoelen welke de financiële gevolgen kunnen zijn van het rijden onder invloed, het rijden met opgefokte voertuigen, het opzettelijk veroorzaken van ongevallen etc. Er dient gezegd dat de cijfermatige voorbeelden, en vooral de hoge bedragen die een autoverzekeraar soms dient uit te betalen, een zeer grote indruk nalaten bij de meeste deelnemers. Dit besef als dusdanig kan reeds een positieve invloed hebben op het rijgedrag naar de toekomst toe. De ploeg van Omob Als onderlinge verzekeringsmaatschappij hoefde Omob niet lang na te denken om in te gaan op de uitnodiging van het BIVV. Kenmerkend voor een onderlinge verzekering is immers dat zij niet commercieel ingesteld is. Deze filosofie houdt in dat Omob zich er niet zomaar mee kan vergenoegen zoveel mogelijk premies te innen en liefst zo weinig mogelijk schadedossiers te openen. Een autopolis heeft immers betrekking op het verkeer, een segment van het openbare leven dat steeds belangrijker wordt en met steeds meer problemen geconfronteerd wordt. Denken we maar aan jonge bestuurders die momenteel door de meeste verzekeraars met de rug worden aangekeken en de grootste moeite hebben om nog aan een autopolis te geraken. Een groot gedeelte van de deelnemers aan de BIVV-cursussen zijn trouwens jongeren, zodat wij niet ongevoelig konden blijven voor deze problematiek. In januari 2002 ging een team van twee juristen met een jarenlange ervaring in het regelen van verkeersongevallen met gewonden, cursussen verstrekken in Vlaanderen. Dit team werd geleidelijk aan uitgebreid en bestaat thans uit 7 personen. In Wallonië ging in augustus 2002 eveneens een team van start, bestaande uit 6 personen met dezelfde achtergrond als hun Nederlandstalige collega's. Als autoverzekeraar hebben wij er alle belang bij dat de verkeersveiligheid bevorderd wordt. Uit statistische gegevens blijkt trouwens dat de recidivekans bij de cursisten daalt met 6,7 % vergeleken met overtreders die enkel een klassieke sanctie door de rechtbank kregen opgelegd, dit voor een periode van 2 jaar volgend op de cursus. Opvallend is ook dat deze verminderde recidivekans eveneens geldt voor overtredingen die geen verband houden met alcoholgebruik. Minder overtredingen betekenen minder ongevallen, minder ongevallen betekenen uiteindelijk minder uitgaven voor de verzekeraars in het algemeen en voor Omob in het bijzonder. Indien onze bijdrage aan de cursussen ervoor zorgt dat telkens tenminste één deelnemer per cursus zijn leven betert, dan zal dit een gunstige invloed hebben op de veiligheid van de weggebruikers en op de rentabiliteit van de tak autoverzekering. Tot slot dient opgemerkt te worden dat de medewerkers van Omob zeer tevreden zijn over hun deelname aan de cursussen die voor hen zeer leerzaam is. Het rechtstreeks contact geeft hen immers de mogelijkheid zich in te leven in de problemen die de deelnemers hebben of de vragen die zij zich stellen. Deze ervaring zal zonder enige twijfel een positieve invloed hebben op het dagelijks dossierbeheer. Jos RABIJNS (Departement schade BOAR Particulieren, Omob) 15

15 wetgeving Tal van wijzigingen sinds 1 januari Wat is er nieuw in de verkeerswetgeving? Vorig jaar verschenen in het Belgisch Staatsblad verschillende Koninklijke Besluiten tot wijziging van de verkeerswetgeving.met al deze nieuwigheden bestaat de kans dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Zo zijn sommige bepalingen reeds van kracht, terwijl andere nog in voege moeten treden. Een overzicht van de reeds doorgevoerde wijzigingen Verkeer in voetgangerszones De lijst met voertuigen die in voetgangerszones mogen rijden, werd uitgebreid met toeristische treintjes, bespannen voertuigen, rijwieltaxi's en voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging. 25/12/2002 Personeel van openbaarvervoermaatschappijen Sinds 25 december 2002 zijn de bevoegdheden van het personeel van openbaarvervoermaatschappijen uitgebreid. Zo heeft dit personeel tijdens zijn dienst een mandaat van gerechtelijke politie om overtredingen vast te stellen betreffende: het gebruik van busstroken en bijzondere overrijdbare beddingen; het gebruik van rijbanen of stroken voor voertuigen met minstens 2 of 3 inzittenden; bijzondere verkeerslichten voor het openbaar vervoer. 01/01/2003 Voorrang van rechts Sinds 1 januari 2003 moet elke bestuurder voorrang verlenen aan de bestuurder die op een regelmatige manier van rechts komt. Zo kan een bestuurder die een éénrichtingsstraat langs de verkeerde kant uit komt gereden zich niet meer beroepen op de voorrang van rechts, vermits hij op een niet-regelmatige manier nadert. Hierbij komt een einde aan een rechtspraak waarbij personen die uit een niet-toegelaten richting komen, toch voorrang hadden, behalve wanneer ze een onverwachte hindernis vormden voor de persoon die voorrang moest verlenen. Dragen van een valhelm Het dragen van een valhelm werd verplicht voor bestuurders en passagiers van bromfietsen klasse A (max. 25 km/h) zonder passagiersruimte, alsook voor de bestuurders en passagiers van driewielers met motor zonder passagiersruimte met een ledige massa van 400 kg of meer, die vrijgesteld zijn van de gordeldracht in de volgende gevallen: leveranciers, bestuurder kleiner dan 1,50 m, gewichtige medische tegenindicatie en prioritaire voertuigen. Processies, culturele, sportieve en toeristische evenementen Het is de weggebruikers nu ook verboden om bij dergelijke evenementen groepen te doorbreken. Ze moeten tevens de aanwijzingen opvolgen van de daartoe gemachtigde seingever die instaat voor de veiligheid op deze evenementen. Carpooling Een rijbaan of strook kan voorbehouden zijn voor voertuigen met ten minste 2 of 3 personen en voor het openbaar vervoer. Hiervoor 16

16 wetgeving volstaat het dat het verkeersbord C5 (toegang verboden voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en motorfietsen met side-car) wordt aangevuld met de vermelding Uitgezonderd 2+ of 3+. Fietsers Een hele reeks wijzigingen heeft betrekking op verplaatsingen per fiets: fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan hun fiets gekoppeld is; alleen in aan fietsen gekoppelde aanhangwagens, speciaal ontworpen voor personenvervoer, mogen passagiers worden vervoerd. Ze mogen hoogstens met twee zijn en ze moeten minder dan 8 jaar oud zijn. de breedte, lading inbegrepen, van een fiets of zijn aanhangwagen mag vanaf nu 1 m bedragen, de lading mag van achteren niet meer dan 0,50 m uitsteken buiten het voertuig of de aanhangwagen. De aan de fiets gekoppelde aanhangwagen mag, lading inbegrepen, niet langer zijn dan 2,50 m. 2,50 m is tevens de maximum toegestane hoogte voor een fiets. Een aan een fiets gekoppelde aanhangwagen mag maximaal 80 kg wegen. 31/03/2003 Nieuwe parkeerschijf Sinds 31 maart 2003 vervangt een nieuwe Europese parkeerschijf het Belgische model. Op werkdagen is deze van 9.00 tot uur verplicht in de blauwe zones, dit voor maximum 2 uur, behalve als de blauwe zone-aanduiding andere modaliteiten voorziet (dagen en tijdstippen van toepassing of toegelaten parkeertijd). Voortaan moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje worden geplaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst (zie kort bericht over dit onderwerp). Vervoer van gevaarlijke goederen Het oude verkeersbord C24 werd vervangen door drie nieuwe borden C24a, b en c: C24a: verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde ministers, vervoeren. C24b: verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde ministers, vervoeren. C24c: verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke waterverontreinigende stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde ministers, vervoeren. 01/05/2003 Parkeren en stilstaan Sinds 1 mei 2003 bedraagt de ruimte die bij het stilstaan of parkeren langs de buitenkant van de openbare weg voor voetgangers moet worden gelaten 1,50 in plaats van 1 m. Het is ook verboden stil te staan en te parkeren op minder dan 5 meter van het begin en het einde van een fietspad. Andere wijzigingen zullen later in voege treden. We zullen ze behandelen in een volgend nummer. Anne-Marie GALLOY Veiligheidsgordel in autocars Buiten de wijzigingen in het verkeersreglement zijn er ook wijzigingen in het technisch reglement. Zo moeten voortaan alle nieuwe autocars die vanaf 31 maart 2003 worden ingeschreven of voor het eerst in het verkeer worden gebracht, uitgerust zijn met veiligheidsgordels op alle zitplaatsen. Bovendien moet elke zitplaats voorzien zijn van een pictogram dat de inzittenden herinnert aan de gordelplicht. 17

17 weggebruikers Skaten is niet steeds zonder risico s Een zomer vol skateplezier Alsmaar meer jongeren en volwassenen binden inline skates aan, sommigen gebruiken ze zelfs als een heus vervoermiddel. De roller parades die s zomers in Brussel en Parijs worden georganiseerd kennen trouwens een enorm succes. Zoals elke sport is inline skaten echter niet geheel risicoloos deze slachtoffers jongens. Ook opvallend is dat 81 % van de slachtoffers geen lessen gevolgd had. Een val komt het meest voor, botsingen zijn eerder zeldzaam. Het viel op dat 65 % van de slachtoffers bij het ongeval geen enkele bescherming droeg. Deze ongevallen veroorzaken dan ook tal van verwondingen. De bovenste ledematen, met name de voorarm, de pols en de elleboog worden het meest geraakt. Deze breuken zijn de voornaamste oorzaak van hospitalisatie bij kinderen en volwassenen. Hoofdletsels zijn weliswaar zeldzamer, maar vormen niettemin de tweede oorzaak van hospitalisatie. Deze cijfers brengen de onderzoekers ertoe aangepaste bescherming aan te bevelen: polsbeschermers, helm (vooral voor beginners), knie- en ellebooglappen. Skaten geeft gevoel van kracht Bij het skaten gaat men op zoek naar kicks, waardoor men jammer genoeg geen aandacht besteedt aan het dragen van beschermers. Een studie van het Franse instituut Adage bij skaters van jaar wees uit dat bij zowel jonge als oudere skaters een gevoel van almacht optreedt. Op het sociale vlak voelen volwassen skaters zich deel van een gemeenschap waarmee ze de stad kunnen veroveren. Ze zijn onafhankelijk van de auto s en het openbaar vervoer en voelen zich zo vrij als een vogel. Adolescenten van hun kant vinden het belangrijk hun sporen te verdienen in een specifieke groep die verschilt van de wereld van de volwassenen. De verzekeringsmaatschappijen schatten het jaarlijkse aantal ongevallen met skaters op ongeveer Gezien de omvang van het fenomeen lijkt het aangewezen de ongevallenoorzaken en de mogelijke beschermingsmiddelen nader te bekijken. De besluiten van het Franse colloquium Prévenir les accidents de rollers chez les enfants et les adolescents brengen hierover opheldering. In het verslag zijn onder meer de epidemiologische gegevens opgenomen uit de studie van Dr. Lespine van het Hôpital Edouard Herriot in Lyon. Een half jaar lang (van 1 mei tot 31 oktober 1997) werden alle slachtoffers van ongevallen met inline skaters, skateboarders en rolschaatsers geregistreerd. De communicatie rond de verkeersveiligheid dient deze attitude dus om te buigen en ervoor te zorgen dat men bij de aankoop van een paar inline skates automatisch beschermers koopt. Deze moeten immers deel gaan uitmaken van de leefwereld van de inline skaters. Tevens is het belangrijk om terreinen af te bakenen waar jongeren hun sport kunnen beoefenen zonder hinder van het verkeer. Maar alvorens zich in het verkeer te begeven, moet men niet alleen beschermers kopen, maar zich ook de juiste reflexen eigen maken: minstens twee remtechnieken onder de knie hebben, nauwkeurig een traject kunnen volgen en leren vallen zonder zich pijn te doen.. Epidemiologische gegevens De gegevens van de studie tonen aan dat de meeste ongevallen gebeuren met (pre-) adolescenten (bij de helft van de ongevallen zijn jarigen betrokken). Bovendien zijn twee derden van 18

18 weggebruikers Tips voor inline skaters Als u een beginneling bent, oefen dan op veilige plekken (verlaten parkings, tuin ) vooraleer u op de openbare weg gaat. Vergeet niet dat een op de drie ongevallen plaatsheeft tijdens de eerste maand en zelfs een op de vijf tijdens de eerste rit. Gebruik onmiddellijk de goede technieken voor het remmen, het stoppen, het volgen van een traject en het nemen van bochten. Draag steeds een helm, elleboog-, knie- en vooral ook polsbeschermers. Dit lijkt evident, maar toch draagt 65% van de personen die een skate-ongeval hebben helemaal geen beschermers. Zorg dat u steeds zichtbaar bent. Niets gaat boven kleren in heldere en felle kleuren met reflecterende stroken, zodat u ook in het duister gezien wordt. Zet geen walkman op tijdens het skaten. U hebt alle aandacht nodig voor het verkeer en muziek beluisteren kan u lelijk parten spelen. Neem een correcte plaats in op het trottoir, scheer niet langs de gevels of de geparkeerde auto s. Hou ook voldoende afstand van voetgangers. Maak er een gewoonte van om hen links in te halen en rechts te kruisen (zonder erlangs te scheren). Wees dubbel voorzichtig bij het inhalen (of kruisen): voetgangers kunnen onverwachts reageren. Hou uw snelheid steeds onder controle, zelfs in afdalingen. Gebruik een rugzak als u zaken moet vervoeren. Zo blijven uw handen vrij en kunt u beter uw evenwicht bewaren. Onderhoud uw materiaal en kijk het na telkens vóór u de straat opgaat (slijtage van de remblokken, assen aandraaien ). en voor de aankoop van beschermers Let op de volgende elementen: stevigheid: controleer de kwaliteit van de velcrostrip, de riempjes ; comfort: versterking, verluchting aangepastheid aan de lengte van de gebruiker; kwaliteit: er bestaan Europese normen voor helmen (EN 1078 voor helmen voor volwassenen, EN 1080 voor kinderhelmen). Verkeerswetgeving In de verkeerswetgeving werd tot nu toe nergens expliciet verwezen naar rolschaatsen, skateboards en steps. Tot nu toe werden gebruikers van deze vervoermiddelen gelijkgesteld met voetgangers, wat problemen kon opleveren. Skaters halen immers een hogere gemiddelde snelheid dan voetgangers (ongeveer 25 km/u) en hebben een grotere afstand nodig om te stoppen (van alle weggebruikers hebben skaters de langste remafstand). Bovendien verplaatsen skaters zich niet zoals voetgangers: ze zijn geneigd te zigzaggen. Daarom brengt het KB over de Straatcode verandering in het wettelijke statuut van rolschaatsers en stepgebruikers. Vanaf vanaf 1 januari 2004 worden zij als een aparte categorie weggebruikers beschouwd, waarvoor een specifieke reglementering geldt, met name wat betreft hun plaats op de weg. In het volgende nummer van Via Secura zullen we deze reglementering uitvoerig bespreken. Geïnteresseerden vinden een overzicht van de belangrijkste nieuwe maatregelen, waaronder deze voor skaters, op de BIVV-website (in de rubriek Actualiteit ). Marie-Noëlle COLLART Benoit GODART Cursussen voor skaters De vereniging Ganza Roller organiseert opleidingen en stages, voornamelijk in Brussel. Er wordt echter werk gemaakt van programma s in Vlaanderen en Wallonië. Voor meer informatie: Ganza Roller Oscar Karekezi Terhulpensesteenweg Brussel Website: 19

19 ongevallen Doodsoorzaken in het verkeer Het hoofd en de borstkas: Om verkeersongevallen beter te kunnen voorkomen en de gevolgen ervan te beperken, moet men eerst en vooral beschikken over epidemiologische kennis op dit gebied. In Frankrijk worden deze gegevens verzameld door het Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS), in het kader van een grootscheepse studie naar de doodsoorzaken in het verkeer. Tussen 1995 en 1999 hielden de onderzoekers van INRETS een register bij met de verkeersongevallen in de Rhône-regio, analyseerden zij de processen-verbaal van de Gendarmerie, volgden zij de gewonden in de hulpcentra op en bestudeerden zij stoffelijke resten in het instituut voor rechtsgeneeskunde te Lyon Kortom, het betrof een uniek experiment met als bedoeling de verwondingen te identificeren en te categoriseren. Analyse van de overlijdens Het grootste deel van de 512 doden in het register vertoonde uiteenlopende verwondingen. Twee lichaamsdelen kregen de zwaarste klappen te verduren: het hoofd en de borstkas. Hoofdletsels kostten het leven aan 19% van de slachtoffers: het ging vooral om schedelverbrijzeling of bloedingen. In 18 % van de gevallen werd vooral de borstkas beschadigd: deze werd ingedrukt, afgebroken ribben doorboorden de longen, de kransslagader werd afgerukt Vervolgens zijn er de verwondingen in de buikstreek: milt, lever, blaas en nieren. Heel vaak droegen de slachtoffers hun gordel niet. Verwondingen worden niet steeds veroorzaakt door botsingen of voorwerpen die het lichaam binnendringen, maar ook door een plotse vaartvermindering, waardoor er hersenbloedingen kunnen ontstaan. Analyse van de verwondingen In het register werden tevens gewonden opgenomen, van wie er 6,5 % zwaargewond waren. De vaakst voorkomende verwondingen zijn nekslag (zie kader hierna), waarvan de gevolgen meerdere dagen na het ongeval kunnen optreden en meerdere jaren kunnen voortduren. 25% van de gewonden die deel uitmaakten van de studie, had er last van. De zwaarste verwondingen treden eens temeer op ter hoogte van het hoofd en de borstkas. De zwaarst getroffen patiënten raken verlamd aan de onderste ledematen of aan armen en benen. Volgens Bernard Laumon, de geneesheer die instond voor het project, is, in tegenstelling met wat algemeen wordt gedacht, de kans op ernstige verwondingen bij een botsing tegen een vast obstakel 4 maal zo groot als bij een aanrijding tussen auto s. De verwondingen aan de onderste of de bovenste ledematen (beide goed voor een derde van de gevallen) kunnen zo ernstig blijken, dat deze moeten worden geamputeerd. Orthopedisch chirurgen komen vaak voor een dilemma te staan: het been of de arm afzetten of alsnog trachten te behouden, met het risico op een maandenlang herstelproces dat gepaard gaat met tal van operaties en het gevaar dat de soepelheid van voorheen nooit terugkeert. De auteurs van de studie hebben een bijzonderheid ontdekt wat de armen betreft: de linkerarm wordt vaker geraakt dan de rechterarm. Dit is toe te schrijven aan het feit dat autobestuurders bij mooi weer hun elleboog uit het raam steken! Evolutie van de verwondingen Mettertijd zijn sommige verwondingen verdwenen of zeldzaam geworden. Zo heeft de veiligheidsgordel het aantal botsingen tegen het dashboard en indeukingen van de borstkas verminderd. Zo komt ook uit het voertuig geslingerd worden, een factor die de overlijdenskans vervijfvoudigt, minder vaak voor. Frontale airbags voorkomen letsels aan het hoofd en de borstkas, en zijairbags verhinderen zware schedeltrauma s. Minder personen lopen dus gelaatsverminkingen op. Tot slot gaat ook het aantal verwondingen aan de knieën en de dijen in dalende lijn. Thans worden de auto s zodanig ontworpen dat de onderste ledematen de harde delen van de wagen, zoals de contactdoos, niet raken. Het nadeel aan de gordel is dat deze ook bepaalde verwondingen kan veroorzaken als hij bij een botsing met een hoge snelheid de borstkas en de buik indrukt. Volgens Christian Brunet, chirurg in het Hôpital Nord te Marseille, waren 6 van de 105 leverletsels die binnen een tijdspanne van 2 jaar werden geopereerd, te wijten aan de veiligheidsgordel. Airbags kunnen bovendien gehoorproblemen teweegbrengen. De meeste personen zijn hiervan na enkele dagen echter hersteld. Deze verwondingen wegen echter niet op tegen de voordelen Benoit GODART 20

20 ongevallen de achilleshiel van de weggebruiker Verschillende verwondingen naargelang van de weggebruiker De opgelopen verwondingen bij een ongeval variëren uiteraard naargelang van de aard van de weggebruiker. Enkele voorbeelden: Motorrijders In het ongevallenregister van het Rhônedepartement vormen de motorrijders een zesde van de slachtoffers, maar niettemin kregen ze een vierde van de zwaarste verwondingen te verduren. Hoewel de opgelopen verwondingen enorm kunnen variëren, zijn de zwaarste verwondingen bij de overlevenden bloedingen en hersenoedemen, longcontusies en miltletsels. Dankzij de helm maken hoofdletsels maar een derde uit van de dodelijke verwondingen, wat minder is dan bij de fietsers. De onderzoekers hebben bovendien ontdekt dat motorrijders bijzonder kwetsbaar zijn aan de knieën. Voetgangers Hoewel voetgangers maar een tiende uitmaken van alle slachtoffers, krijgen zij af te rekenen met maar liefst een vijfde van de ernstige letsels. Ze zijn dus de meest kwetsbare weggebruikers (vooral dan de senioren). Meestal werden de gedode voetgangers aan het hoofd geraakt. Bij de gewonde voetgangers komen hersen- en borstkasletsels het meest voor. Toch zou een relatief groot aantal heup- en borstkasletsels toevallig verdwenen zijn dankzij de verandering in het design van de wagens. De auto s zijn thans meer afgerond om esthetische redenen en omwille van de aerodynamica. Voorheen hadden ze meer weg van dozen met scherpe randen. Nekslag komt vaak voor omwille van een slecht afgestelde hoofdsteun. In de laatste week van oktober 2002 voerde Febiac samen met Goca een enquête naar de regeling van de hoofdsteun en de gevolgen van een slechte afstelling (nekslag). Sommige studies wijzen immers uit dat 95% van de slachtoffers van een verkeersongeval lijdt aan de gevolgen van nekslag. In Europa worden jaarlijks miljoenen dergelijke verwondingen geteld (een derde van de bij de verzekeringsmaatschappijen aangegeven ongevallen met lichamelijke schade), wat overeenkomt met een kostenplaatje van 8 à 10 miljard euro per jaar! 419 personen werden in het kader van deze enquête ondervraagd en hieruit blijkt duidelijk dat in bijna 60 % van de gevallen de hoofdsteun verkeerd was afgesteld. 72 % van de bevraagden beweert nochtans te weten waarvoor een hoofdsteun dient, maar bijna 54 % weet niet hoe deze correct moet worden afgesteld. Van de 12 % die reeds het slachtoffer werd van nekslag, weet 80 % waarvoor de hoofdsteun dient. 75 % onder hen hebben deze al juist afgesteld, waaruit nog maar eens het belang blijkt van een goede voorlichting en sensibilisatie. Sommige constructeurs hebben bovendien intelligente hoofdsteunen ontworpen, die het risico op nekslag zoveel mogelijk beperken. Ter herinnering: voor een optimale werking moet het middenste deel van de hoofdsteun zich op oorhoogte bevinden. Kinderen Zij worden voornamelijk het slachtoffer van hersenletsels. Meestal ging het om niet-vastgeklikte kinderen die vanop de achterbank tegen de voorruit werden gekatapulteerd. Ze worden dan heuse projectielen en kunnen eveneens het hoofd van de passagiers voorin raken. Zelfs als ze vastgemaakt zijn, lopen baby s meer risico op halsletsels dan volwassenen, omdat hun nekspieren minder ontwikkeld zijn en omdat hun schedel in verhouding groter is dan de rest van het lichaam. Aangezien hun nek het hoofd dus niet kan tegenhouden, moeten ze dus meerijden tegen de rijrichting in. 21

Kinderen. in de auto? Klik ze vast!

Kinderen. in de auto? Klik ze vast! E ditie 2008 Kinderen in de auto? Klik ze vast! Een botsing bij een snelheid van 50 km/u = een val van 10 m hoog, indien een kind niet werd vastgeklikt. verantwoordelijke uitgever: C. Van Den Meersschaut

Nadere informatie

http://www.ikbenvoor.be/content.aspx?id=292

http://www.ikbenvoor.be/content.aspx?id=292 1 van 5 8-11-2007 11:17 Burgers Bewegingen Bedrijven Besturen Vervoer van kinderen in de wagen: nieuwe regels! De Belgische wetgeving sinds 1 september 2006 Algemene regel Kinderen (jonger dan 18 jaar)

Nadere informatie

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen Kinderen klikvast in de auto Waar vind je wat? Inleiding voor ouders 3 Mijn kind weegt minder dan 13 kg: babyzitje tegen de rijrichting in 4 Mijn kind

Nadere informatie

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen Kinderen klikvast in de auto Waar vind je wat? Inleiding voor ouders 3 Mijn kind weegt minder dan 13 kg: babyzitje tegen de rijrichting in 4 Mijn kind

Nadere informatie

Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. 08/02/ /03/2010

Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. 08/02/ /03/2010 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 9 FEBRUARI 2010 Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. 08/02/2010 07/03/2010 Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit

Nadere informatie

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen Kinderen klikvast in de auto Waar vind je wat? Inleiding voor ouders 3 Mijn kind weegt minder dan 13 kg: babyzitje tegen de rijrichting in 4 Mijn kind

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs. Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - ste en de leerjaar lager onderwijs. 6 Zie je de kinderen op de tekening? Sommigen hebben een bolletje met een cijfer. Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen.

Nadere informatie

De gordel en de kinderstoel: kort en bondig

De gordel en de kinderstoel: kort en bondig De gordel en de kinderstoel: kort en bondig Artikel 35 (KB01/12/75) onder de loep. Gordelproject rond de Tieltse schoolpoorten (kleuter- en basisonderwijs) De gordel Algemene regel: Bestuurders en passagiers

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. 1 Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. C Wat doen deze kinderen?? Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen. oen ze iets gevaarlijks? Kleur het bolletje rood. Ontwerp:. Vereecke

Nadere informatie

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto

Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen. Kinderen klikvast in de auto Tips voor ouders, met speciale pagina s voor kinderen Kinderen klikvast in de auto Waar vind je wat? Inleiding voor ouders 3 Mijn kind weegt minder dan 13 kg: babyzitje tegen de rijrichting in 4 Mijn kind

Nadere informatie

Kinderen klikvast in de auto. Veilig vervoerd van peuter tot tiener

Kinderen klikvast in de auto. Veilig vervoerd van peuter tot tiener Kinderen klikvast in de auto Veilig vervoerd van peuter tot tiener Inleiding 3 Hoe installeer je een zitje van groep 1 (9-18 kg)? 4 Vaak voorkomende installatiefouten - zitje groep 1 9 Hoe installeer je

Nadere informatie

Voorstelling van de campagne: "De gordel, altijd. Ook achterin."

Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Haachtsesteenweg 1405 - B-1130 Brussel Telefoon 02/244.15.11 - Telefax 02/216.43.42 E-mail : info@bivv.be - Internet : www.bivv.be BTW BE 432.570.411 PERSCONFERENTIE

Nadere informatie

Gordeldracht. 1. Context. 2. Wettelijk kader. Veiligheidsgordel

Gordeldracht. 1. Context. 2. Wettelijk kader. Veiligheidsgordel Gordeldracht Bron: BIVV 1. Context Het hoeft geen betoog dat het dragen van de veiligheidsgordel en het correct vastgespen van kinderen levens kan redden. Talloze studies tonen aan dat de ernst van het

Nadere informatie

Kinderen klikvast in de auto

Kinderen klikvast in de auto Kinderen klikvast in de auto Inleiding 3 Toekomstige moeder? Tegen de rijrichting? Babyzitje of reiswieg? Hoe installeer je een babyzitje? Vaak voorkomende installatiefouten - babyzitje Hoe installeer

Nadere informatie

KINDEREN IN DE AUTO: ALTIJD VEILIG VASTGEKLIKT!

KINDEREN IN DE AUTO: ALTIJD VEILIG VASTGEKLIKT! KINDEREN IN DE AUTO: ALTIJD VEILIG VASTGEKLIKT! JE KIND VEILIG VASTKLIKKEN, WAAROM? Bij een ongeval loopt je kind veel minder risico op zware verwondingen als het veilig vastgeklikt zit in een aangepast

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

Veilig vervoer van kinderen in de auto

Veilig vervoer van kinderen in de auto Veilig vervoer van kinderen in de auto Daar kun je mee komen Waarom nieuwe regels? Auto s worden steeds veiliger. Met behulp van kreukelzones, kooiconstructies en airbags beschermen zij de inzittenden.

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Doelstellingen (2002/) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid -50% 50% doden op de Belgische wegen/max. 750 doden 30 dagen Referentiecijfer 1500 = afgerond gemiddeld aantal doden 30 dagen 1998-2000

Nadere informatie

Kinderen klikvast in de auto. Je baby of peuter veilig vervoeren

Kinderen klikvast in de auto. Je baby of peuter veilig vervoeren Kinderen klikvast in de auto Je baby of peuter veilig vervoeren Inleiding 3 Tegen de rijrichting? 4 Hoe installeer je een babyzitje? 6 Vaak voorkomende installatiefouten - babyzitje 12 Hoe installeer je

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Kinderen klikvast in de auto. Je baby veilig vervoeren

Kinderen klikvast in de auto. Je baby veilig vervoeren Kinderen klikvast in de auto Je baby veilig vervoeren Inleiding 3 Toekomstige moeder? 4 Tegen de rijrichting? 6 Babyzitje of reiswieg? 8 Hoe installeer je een babyzitje? 10 Vaak voorkomende installatiefouten

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Schoolpool. Gebruikersverklaring

Schoolpool. Gebruikersverklaring Schoolpool Gebruikersverklaring Inhoudsopgave 1 Verantwoordelijkheden 3 2 Informatie 3 3 Wegcode 4 4 Veiligheidsregels voor kinderen 4 5 Verzekering 5 6 Respect 5 7 Kostendelend 6 8 Aanvaarding gebruikersverklaring

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

Verklaring vervoersregeling

Verklaring vervoersregeling Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. Deze neemt te allen tijde de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders

Nadere informatie

Strategie voor meer verkeersveiligheid

Strategie voor meer verkeersveiligheid Strategie voor meer verkeersveiligheid Algemene context: de doelstelling = maximum 420 verkeersdoden tegen 2020. Het afgelopen decennium slaagde ons land erin om het aantal doden op de weg met 44% terug

Nadere informatie

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten brochure dode hoek 2 20/03/02 12:26 Page 1 BROCHURE VOOR VRACHTWAGEN- CHAUFFEURS EN ONDERNEMINGEN DIE VRACHTWAGENS GEBRUIKEN BEROEPSVERENIGINGEN De volgende beroepsverenigingen steunen de actie : DODE

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde www.uhasselt.be/verkeerskunde Algemene situatie Wereldwijd: ± 1 milj. verkeersdoden/jaar 11

Nadere informatie

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV MOTAC Motorcycle Accident Causation Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV Motorrijders Uitdagend om te besturen Onverzoenlijk tegenover fouten Kwetsbaarheid Doelstellingen

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Kinderen op de fiets

Kinderen op de fiets Kinderen op de fiets Kinderen vervoeren met de fiets 1. HET FIETSZITJE Vanaf ongeveer 1 jaar Van 9 tot 15 of tot 25 kg Uitgerust met : - gordeltjes - voetsteuntjes (verstelbaar in hoogte) - hoge rugsteun

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 Verkeersongevallen in België 2011 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de meest recente cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Verkeerswetgeving. Skateboards

Verkeerswetgeving. Skateboards steppen &skaten Wie graag stept en skate is doorgaans niet geïnteresseerd in de wettelijke regels. Toch kan je maar beter op de hoogte zijn, om je verder volledig uit te kunnen leven. Waar is de plaats

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Flitscontroles in de zone 30

Flitscontroles in de zone 30 Persnota Flitscontroles in de zone 30 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- alitie. Elk verkeersslachtoffer is er

Nadere informatie

Dossier : snelheid 1

Dossier : snelheid 1 Dossier : snelheid 1 Overdreven of onaangepaste snelheid verhoogt het risico op en de ernst van verkeersongevallen aanzienlijk. Niets nieuws, aangezien het om een basisgegeven van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 Minder slachtoffers door verkeersongevallen in België in 2012 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de recentste cijfers over

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968)

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968) Verklarende nota Hieronder wordt wat meer informatie gegeven met betrekking tot de wijzigingen die in de verkeersreglementering zijn aangebracht door het KB van 29 januari 2014 (Belgisch Staatsblad 13

Nadere informatie

Veilig en vlot op reis

Veilig en vlot op reis Veilig en vlot op reis Veilig en vlot op reis Als we met de auto op vakantie trekken, dan rekenen we op een veilige en vlotte heen- en terugreis. Files en ongevallen kunnen het reis- en rijplezier enkel

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Brussel-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Attitudes van Belgische autobestuurders

Attitudes van Belgische autobestuurders Attitudes van Belgische autobestuurders Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting Uta Meesmann Onderzoeker, Kenniscentrum BIVV Methode 3-jaarlijkse attitudemeting van het BIVV sinds 2003 Veldwerk:

Nadere informatie

Dossier : jongeren en het verkeer

Dossier : jongeren en het verkeer Dossier : jongeren en het verkeer 1 Nooit had ik gedacht dat mij zoiets kon overkomen, is een bedenking die wel meer jongeren die betrokken raakten in een ongeval zich maken. Nochtans, als de media op

Nadere informatie

34% van alle doden en ernstig gewonden binnen bebouwde kom. BASISREGELS. ZWAKKE WEGGEBRUIKERS Voetgangers 5/03/2015 5/03/2015

34% van alle doden en ernstig gewonden binnen bebouwde kom. BASISREGELS. ZWAKKE WEGGEBRUIKERS Voetgangers 5/03/2015 5/03/2015 Bibip Bibip Bibip Best even die GSM uitschakelen, dan word je straks niet gestoord. DE STRAATCODE ***De straat voor iedereen*** **Nieuwe verkeersregels** FILMS\Wie heeft er voorrang.mp4 3 maart 2015 Rudy

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Antwerpen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Antwerpen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Antwerpen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Veilig mee in de auto

Veilig mee in de auto obs Voorhoute Veilig mee in de auto Praktische oplossingen voor het vervoer van kinderen Praktische oplossingen voor het vervoer van kinderen = + + = + + Veilig mee in de auto Kinderen veiligheid bieden.

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement West- Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL

Nadere informatie

VERVOER VAN EN NAAR DE CLUB/WEDSTRIJD

VERVOER VAN EN NAAR DE CLUB/WEDSTRIJD VERVOER VAN EN NAAR DE CLUB/WEDSTRIJD 1. VERVOER VAN KINDEREN MET DE AUTO: Als trouwste supporters van uw kind verwachten we als sportvereniging dat u er mee voor zorgt dat uw kind op de betreffende bestemmingen

Nadere informatie

Vervoer van kinderen Nederland

Vervoer van kinderen Nederland Vervoer van kinderen Nederland Hier een overzicht van de regels bij het vervoer van kinderen in de auto en op de motor, bromfiets en fiets. Hoofdregel voor vervoer van kinderen De basisregel is dat kinderen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Maak de VAB-vakantietest en vermijd dure boetes en kosten aan je wagen

Maak de VAB-vakantietest en vermijd dure boetes en kosten aan je wagen Maak de VAB-vakantietest en vermijd dure boetes en kosten aan je wagen De zomervakantie is weer in aantocht en de wagen is nog steeds het populairste vervoermiddel om Europa te doorkruisen. In bepaalde

Nadere informatie

Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 2 Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 2 E Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement ANTWERPEN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 705.173

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen

Verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen Verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen Gilbert Bossuyt 26-11-2003 HUIDIGE VLAAMSE SITUATIE (2001) 848 verkeersdoden (binnen 30 dagen) 6.573 doden en zwaar gewonden 44.643 slachtoffers 32.073 letselongevallen

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 468.238

Nadere informatie

Verklaring vervoersregeling

Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats

Nadere informatie

9. Verschillende soorten wegen

9. Verschillende soorten wegen 9. Verschillende soorten wegen Nooit overweg oversteken wanneer: Spoorwegen & overwegen Autosnelwegen Autoweg Erven & woonerven Snelheid? Parkeren? Voetgangers? Verhoogde inrichtingen Snelheid? Parkeren?

Nadere informatie

Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten.

Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten. Lesonderwerp Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten. Doelstelling De leerlingen denken na over bepaalde

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 533.900

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier INHOUD Statistische analyse van verkeersongevallen Omvang van de problematiek Kenmerken van Slachtoffers Tijdstip

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1 EUROPEES PARLEMENT 999 004 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3 mei 00 000/035(COD) PE ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 mei 00 met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

Veilig naar school. Tips voor ouders. Te voet Per fiets Met de bus, de tram, de metro... Met de auto Met de bromfiets

Veilig naar school. Tips voor ouders. Te voet Per fiets Met de bus, de tram, de metro... Met de auto Met de bromfiets Veilig naar school Tips voor ouders Te voet Per fiets Met de bus, de tram, de metro... Met de auto Met de bromfiets Inhoud Te voet naar school 4 Per fiets naar school 6 Naar school met de bus, de tram,

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement BRUSSEL-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 328.637

Nadere informatie

DN /03. (versie B) Veiligheidsgordels. INSTRUCTIE DV/43.12/ (herz. 2)

DN /03. (versie B) Veiligheidsgordels. INSTRUCTIE DV/43.12/ (herz. 2) 1/5 INSTRUCTIE DV/43.12/2003-06 (herz. 2) 1. Wettelijke basis K.B. 15.03.1968, art. 30, zoals laatst gewijzigd door het K.B. van 17.03.2003. Europese Richtlijnen 77/541/EEG van 28.06.1977, 81/576/EEG van

Nadere informatie

VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES

VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES Samen verantwoordelijk Om ons onderwijsaanbod te verrijken en een zinvolle invulling te geven zullen er regelmatig kleine en grotere uitstapjes en excursies worden

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand februari Politie Westkust neemt deel aan de Verkeersveilige week! Waarschuwing voor afpersing via het internet ecops

Nadere informatie

Organiseer je vooraf klaar om te bobben!

Organiseer je vooraf klaar om te bobben! PERSBERICHT Organiseer je vooraf klaar om te bobben! 11 juni 2013 Het Bob-concept krijgt een nieuwe dimensie De staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, en het BIVV presenteerden vandaag de

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Luxembourg VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Lesonderwerp. Doelstelling

Lesonderwerp. Doelstelling Lesonderwerp Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. Met behulp van post-its geven ze hun mening, op een schaal van helemaal akkoord tot helemaal niet akkoord. De leerlingen

Nadere informatie

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG 5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG Vooraf Een van de manoeuvres die je tijdens het praktijkexamen zult moeten doen, is het parkeren achter een geparkeerd (of stilstaand) voertuig. Over dit examenonderdeel

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 489.020

Nadere informatie

1. Stop 2. Oversteken (of doorrijden) in de richting van de armen 3. Afslaan naar rechts. Signalen agent

1. Stop 2. Oversteken (of doorrijden) in de richting van de armen 3. Afslaan naar rechts. Signalen agent In het verkeer In het verkeer 2 4 6 1 3 5 De straat is een openbare plaats. Dat betekent dat ze van iedereen is. Ook jij loopt, fietst of speelt wel eens op straat. Toch mag je er niet zomaar doen wat

Nadere informatie

Veiligheid van kinderen

Veiligheid van kinderen Veiligheid van kinderen KINDERZITJES Voor maximale veiligheid moeten kinderen altijd achterin zitten. Wij raden u aan om kinderen nooit voorin te laten zitten. Als het echter onvermijdelijk is om een kind

Nadere informatie

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto.

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto. 1 Dit onderhavige protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in het kader van schoolactiviteiten. Met dit

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Vergelijking per jaar: 2008-2016

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie