EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven"

Transcriptie

1 EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven

2 Impressie van het interessante PVGE-evenement 'verkeersregels' : wat is er zoal veranderd? (lees verder) Worden we als senior nog wel serieus genomen als het gaat over onderwerpen als een autoverzekering? Voor een kritische kijk: (lees verder) Ingezonden Een vrolijke, nostalgische noot in een tijd waarin allerlei bezuinigingen over ons heen komen (lees verder) Interessante thema's op het programma bij de 'Begijnenhofgesprekken' zoals De menselijke identiteit: brein of geest? en 'Jezelf zijn en ouder worden' (lees verder). ICE, een simpel handigheidje, dat in noodgevallen voorkomt dat hulpverleners niet weten wie ze moeten waarschuwen. (lees verder) Computerproblemen? HCC helpt iedere tweede dinsdag van de maand in 'De Ronde' (lees verder) Door aanklikken van 'lees verder' komt u direct op de juiste pagina terecht. Na aanklikken van 'terug' komt u weer bij de inhoudsopgave. AGENDA Begijnenhofgesprekken Lezing: Smokkelen in Noord Brabant HCC computer inloopsessie in 'De Ronde' Extra kaartverkoop contactavond Begijnenhofgesprekken Contactavond in het Parktheater Tweede info-dag over nalatenschappen Lezing: Transsiberische trein naar China uur uur uur uur uur uur uur uur VAN DE REDACTIE Het nieuwe jaar heeft ons naast een koude periode, helaas zonder Elfstedentocht. met de harde realiteit geconfronteerd dat we als ouderen op financieel gebied flink gepakt worden. Dit zat er sinds het aantreden van het nieuwe kabinet al aan te komen, maar door de feestdagen was alles een beetje op de achtergrond geraakt. Nu worden we uit onze winterslaap gewekt met lastenverzwaringen die er niet om liegen. Het is vooral triest dat de meest kwetsbaren worden gepakt. In de media wordt hier ruimschoots aandacht aan besteed en we moeten maar hopen dat onze protesterende vertegenwoordigers (seniorenbonden) gehoor krijgen in Den Haag. Formeel is de CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties) het enige instituut dat door de regering gezien wordt als spreekbuis van alle ouderen in Nederland. Wij als PVGE zijn daar niet bij aangesloten. Wordt het niet tijd dat daar verandering in komt? De vraag blijft of het allemaal veel zal helpen zolang we met een regering zitten die, ondanks een deels socialistische signatuur, niet opkomt voor de zwakkeren in onze maatschappij. Daarbij komt dat we als ouderen niet zo snel de barricaden beklimmen. Wordt het niet tijd om meer voor ons zelf op te komen nu de gevestigde politieke partijen ons in de steek laten? We kunnen het ons mogelijk wat makkelijker maken door op een ander manier naar deze ontwikkelingen te kijken. Inleveren moeten we allemaal en overal om je heen hoor je snel roepen als wij het maar niet zijn... en daarvoor heeft iedereen zo zijn eigen argumenten. Uit de hoek van grote inkomens wordt geroepen dat ze al zo veel bijdragen aan de gezondheidszorg van de mensen met een laag inkomen. De vraag is dan of dat zo erg is. Uit cijfers van het CPB blijkt dat deze mensen een levensverwachting hebben die 10 jaar langer is dan van mensen met een laag inkomen. Ze hebben dus een grote voorsprong, want lang leven willen we toch allemaal? Mogen we dan niet wat meer over hebben voor de minderbedeelden onder ons? Misschien is er iets voor te zeggen, en dat geldt voor ons allemaal, om de ander wat meer te gunnen. We kunnen als oudere terugkijken op een tijd waarin het steeds maar beter ging en daar hebben we allemaal, de een wat minder dan de ander, van geprofiteerd. We zouden graag zien dat dit ook gaat gelden voor onze kleinkinderen. Hieraan denkend, gaan we mogelijk wat positiever om met de bezuinigingen en de kortingen die nu over ons heen komen. 2

3 Dus niet te veel somberen, dan behouden we een toekomst met perspectief en kunnen we de enquête die wie hier over hebben ontvangen, toch zonder negatieve gedachten invullen. Dan deze 'EindhovenActueel!' Zoals u gemerkt zult hebben, is de inhoudsopgave anders van opzet. U krijgt nu een kleine toelichting en kunt direct 'springen' naar de onderwerpen die u het meest interesseren. We denken dat dit het lezen aantrekkelijker maakt. Een papieren uitvoering van EA! is iets waar we niet meer naar terug gaan. Het beleid van het bestuur is om informatie via internet te presenteren. Zo is snel reageren mogelijk en ook is er een niet onbelangrijk kostenaspect aan verbonden. De mogelijkheid om EA! per post te ontvangen is aangescherpt. Dit geldt vanaf vandaag alleen nog voor leden die geen internet bezitten. Voor wie zich recent heeft aangemeld, geldt dit nog niet. Jammer is dat we geen reacties hebben gekregen op onze oproep voor (nostalgische) verhalen. Ook horen we zelden iets over wat u vindt van EA!. Zowel suggesties als kritiek, in positieve als negatieve zin, zijn van harte welkom: laat eens iets van u horen! We gaan op naar het voorjaar, voor ons allen een aangename periode, en wensen u met deze uitgave van 'EindhovenActueel! veel leesplezier! Het redactieteam INFORMATIE VAN HET BESTUUR Woord van de voorzitter De eerste winterse periode hebben we afgesloten en velen onder ons zullen het wat voorzichtig aan hebben gedaan vanwege de soms verraderlijke gladheden in de wijken. Als bestuur zijn we er niet in geslaagd om in 2012 de vacature 'secretaris' vervuld te krijgen. Hier hopen we het komend jaar wel in te slagen want zonder secretaris verloopt de communicatie moeizamer. Ook onze penningmeester heeft qua gezondheid de wind niet mee gehad in Hij dacht het jaar 2013 goed te kunnen beginnen met o.a. de presentatie van zijn cijfers in de ALV, doch hij moest een nieuwe ziekenhuis opname onder ogen zien. Henk vanaf deze plaats wensen we jou een voorspoedig herstel. In deze periode vinden er algemene ledenvergaderingen plaats van onze clubs waarbij ik als gast soms aanwezig ben. Opvallend daarbij is de sfeer en het enthousiasme waarmee de leden hun clubactiviteiten invullen. Als bestuurslid put ik daar weer de nodige motivatie uit om door te gaan met hen daarin te ondersteunen. De ALV 2013 is in onze ogen goed en constructief verlopen met een interessante inleiding door Peter Thoben, als afsluiting. Hij ging in op de ontstaansgeschiedenis van onze stad Eindhoven. Voor velen onder ons had het interessante nieuwswaarde. De eerder aangekondigde ledenwerfactie krijgt zijn vervolg zoals u in deze uitgave kunt lezen. Graag doen wij een beroep op u om hierin een bijdrage te leveren. Het aanreiken van een of meerdere adressen van mogelijk geïnteresseerden moet voor een aantal van onze trouwe lezers een in onze ogen een haalbare kaart zijn. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Wim Kemps P.S. 5 februari jl. was ik uitgenodigd aanwezig te zijn bij de raadsvergadering van onze gemeente Eindhoven. Ik had geen idee Waarom? Al snel bleek dat ons lid Frans Heesterbeek de eretekenen als ereburger van onze gemeente kreeg omgehangen, voor zijn buitensporige bijdrages gedurende vele jaren. Frans vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd! 3

4 Ledenwerfactie Als PVGE afdeling Eindhoven beschikken wij over ruim 3200 leden. De instroom van nieuwe leden neemt af wat niet goed is voor de continuïteit. Om deze reden start het bestuur een ledenwerfactie waarin u wordt gevraagd zo mogelijk een rol te spelen. De daling in het aantal leden komt, doordat de instroom van Philipsgepensioneerden niet meer zo vanzelfsprekend is. We zijn allang geen specifieke Philipsvereniging meer. Ruim 20% heeft geen Philips verleden, het kan dan ook geen kwaad om in onze netwerken te ventileren dat we er zijn voor alle senioren. Het bestuur van de PVGE denkt, dat onze vereniging aantrekkelijk is voor alle mensen boven de 50 jaar die niet meer of slechts parttime in het arbeidsproces participeren. Onze activiteiten, die bij u genoegzaam bekend zullen zijn, geven volop mogelijkheden om lichamelijk en geestelijk actief te blijven en zo uw vrije tijd op een zinvolle manier te besteden. Bij dit alles spelen sociale contacten een belangrijke rol. Deze zijn voor senioren van belang om vereenzaming, een spookbeeld dat ons boven het hoofd hangt, te voorkomen. Bovendien ontvangen onze leden de twee verenigingsbladen 'de Schouw' en 'EindhovenActueel!' en kunnen ze gebruik maken van aantrekkelijke kortingen. U weet dit ongetwijfeld al maar zie het als een geheugensteuntje in een eventueel gesprek met niet-pvge-leden. Wat vragen wij van u? Haal bij uw contacten, als dit zo uitkomt, aan wat de PVGE zoal te bieden heeft. Verder zouden we graag van u enkele adressen van personen ontvangen waarvan u denkt of weet dat die geen lid zijn van onze vereniging, maar wel uitgenodigd willen worden voor een volledig vrijblijvende informatiebijeenkomst voor potentiële leden. Deze wordt gehouden op een nader te bepalen donderdagmorgen in april op onze locatie aan de Hurksestraat. Wij zullen de door u aangereikte adressen gebruiken om deze personen uit te nodigen. Tijdens deze bijeenkomst worden, onder het genot van een kopje koffie, diverse zaken uiteengezet over onze vereniging en kan er kennis worden genomen van onze clubactiviteiten. Van degenen die op onze uitnodiging niet reageren, zullen naam en uit ons bestand verwijderd worden. Laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. De gevraagde adressen kunt u sturen naar: (i.v.m. de vacature secretaris) of ons te schrijven: PVGE afdeling Eindhoven, Hurkesstraat 40-20, 5652AL Eindhoven. Wij rekenen op uw medewerking, daarvoor dank. Met vriendelijke groet, Wim Kemps, uw voorzitter Impressie van de ALV Op donderdag 31 januari vond de ALV plaats in De Ronde, Tongelre. Met enkele mededelingen werd de vergadering geopend door onze voorzitter Wim Kemps. 0nder andere werd de nieuwe voorzitter van de Hoofdvereniging Caspar Rosenbaum voorgesteld. Henk van Oost, onze penningmeester heeft het financiële overzicht gemaakt, maar omdat hij nog herstellende is, neemt Wim Sauerwald vandaag zijn taak over. We hebben een redelijk jaar gehad, de clubs draaien goed. De gemeente geeft alleen nog subsidie voor projecten en dat blijft dus bescheiden. Het verkrijgen van de adressen van onze leden verloopt moeizaam. De voorzitter geeft ook de stand van zaken weer t.a.v. onze huisvesting. Wij mogen voorlopig blijven zitten op de huidige locatie zonder huurafdracht. De energiekosten moeten wij wel betalen. Het gaat om een bedrag van per jaar. Dit zal door de clubs moeten worden opgebracht. Besprekingen daarover zijn gaande. Dit jaar is er wel een contactdag en i.v.m. de financiën zal dat eenmaal per twee jaar zijn. Het verslag van de AVL 2012 wordt goedgekeurd, wel komt uit de vergadering de vraag om dit op de website te publiceren. 4

5 Wil van Vroonhoven, afgevaardigde Eindhoven in de Verenigingsraad, gaf een toelichting over de onderwerpen die deze raad bezig houdt. Door aftreden en niet meer herkiesbaar stellen van Max Herz, wordt gevraagd of iemand zich beschikbaar wil stellen. Er komt reactie en besloten wordt dit in de pauze nader te bezien. De financiële resultaten 2012 worden door Wim Sauerwald duidelijk gebracht en de vragen toegelicht. Er heeft nog geen kascontrole plaats gevonden en de penningmeester wordt, hiermee rekening houdend, decharge verleend. Vicevoorzitter Wim Stoppelenburg treedt af en Louis Broos, die wegens ziekte niet aanwezig is, wordt in zijn plaats gekozen. Door de verkiezing van Annemarie Verheijden als clubcoördinator is deze vacature ingevuld. Voor de functie van secretaris is helaas nog geen kandidaat gevonden, mede daardoor zijn er wel eens communicatieproblemen. Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd. Bij de rondvraag wordt nog ingegaan op het aantal leden van onze afdeling. Dit blijken er ruim 3200 te zijn. Tevens wordt het voornemen van het bestuur nog eens op een rijtje gezet: ledenwerfactie, voortzetting/uitbreiding diverse clubs, computer gebruikersclub, mogelijke huisvesting met een 'vluchtplan' per club. Na de pauze wordt het nieuwe lid Albert Falck en het reserve lid Floor de Haene van de Verenigingsraad voorgesteld en door de vergadering benoemd. Na al deze ernstige zaken hield drs. Peter Thoben, waarnemend voorzitter van de Heemkundige Studiekring Kempenland, een 'causerie' over de geschiedenis van de stad Eindhoven en wat hier nog aan herinnert. Met zijn verhalen en voorbeelden over waar het verleden nog zichtbaar is in de stad, was dit een boeiende afsluiting. Met nog een gezellige napraat werd deze middag afgesloten. CLUBNIEUWS Computer Gebruikersclub Eindhoven Goed nieuws, de kogel is door de kerk! Einde van deze maand gaat de CGE van start met de eerste van drie geplande activiteiten. De huidige computerontwikkelingen geven ondanks enkele terechte bedenkingen juist ons senioren soms onvoorstelbaar leuke en interessante mogelijkheden om het blikveld te verruimen, eigen hobby's te ondersteunen en snel direct contact te houden met (klein)kinderen, vrienden en bekenden van dichtbij en veraf. Daarbij geldt bijv. het feit dat een nog zo aardige oma/opa zonder op z'n minst enige bekendheid met, en vaardigheid in computerzaken snel aan glans verliest! Actief meedoen moet, maar is bovendien o zo heilzaam om in beweging te blijven, of het nu fysiek is of spiritueel. Daarom ter ondersteuning deze nieuwe ster aan het firmament van PVGE-clubs. De eerste CGE-bijeenkomst gaat plaatsvinden op de bekende locatie: Hurksestraat op woensdag 27 februari van uur. Hoofdzaak is een vakkundige, en ongetwijfeld aansprekende uitwerking van het hoofdonderwerp: 'De wondere wereld van Picasa' nieuwe stijl van snel, importeren, opslaan, bewerken en delen van digitale foto's' door Rob Buijs, voorzitter van de Stichting Digitolk Eindhoven. Programma-indeling: Begroeting en introductie van de spreker Inleiding Digitolk, doel en werkwijze 'digitaal buurthuis' Picasa Koffie/Theepauze Verdeling hand-out (met tips en verwijzingen) 'Algemeen vragenuurtje' 5

6 Begrijpelijk zal zijn dat deze kennismaking tevens bedoeld is om de bij u levende behoeftes en wensen te peilen ten aanzien van onderwerpen, wijze van aanpak, enz. en een heel belangrijk aspect van elke goed draaiende club om onderling te 'socializen' en elkaar beter te leren kennen. Geïnteresseerde leden kunnen zich voor deze presentatie opgeven vanaf nu per of telefonisch via: GEZOCHT: leden (maar ook niet-leden zijn welkom) die vanuit hun deskundigheid en/of ervaring een actieve bijdrage in welke vorm dan ook denken te kunnen leveren! Voor een dergelijke prille computer georiënteerde clubactiviteit met zowel een computertechnische én een sociale functie zijn enthousiaste trekkers nu eenmaal absoluut cruciaal. Wij nodigen uzelf of bekenden uit zich aan te melden om kennis te maken en alle mogelijkheden door te nemen. Jan Wijers Bridgeclub 'Het Schouwspel' Op vrijdag 1 februari hielden wij onze Algemene Ledenvergadering. Onze voorzitter, Ton van der Velden, trad af om persoonlijke redenen en materiaalcommissaris, Jan Bruineman, om gezondheidsredenen. Zij worden respectievelijk opgevolgd door Jan van Ruth en Klaske ten Bruggencate. Het bestuur bestaat dus nu uit: Jan van Ruth Dini Lambooy John Kolster Klaske ten Bruggencate Paul van Hoof - voorzitter - secretaris, opleidingscoördinator - penningmeester - materiaalcommissaris - voorzitter T.C. Er werd op de ALV vooral aandacht geschonken aan de huisvesting vanaf 1 januari Het plan van afdeling Eindhoven en de binnenclubs om, met bepaalde voorwaarden in de Hurksestraat te blijven, werd door de aanwezige leden unaniem aangenomen. Wanneer alle 'binnenclubs' ook positief oordelen, gaat de praktische organisatie geregeld worden. Drives Dit jaar organiseren wij weer twee drives; de voorjaarsdrive vindt plaats op zaterdag 6 april in Hotel Van der Valk Eindhoven. Opleiding In januari werd gestart met een Ruiten-Harten-cursus van 12 lessen. Hiervoor schreven 15 deelnemers in. Ook vanaf januari loopt er weer een huiswerkcursus van 16 lessen, voornamelijk bedoeld voor Klaveren- en Ruitencursisten; het doel van deze cursus is, om de praktijk van het spelen wat meer te oefenen; deze groep telt 13 deelnemers. De Harten-B-cursus van 10 lessen wordt straks bezocht door 19 cursisten; deze cursus is een vervolg op de Harten-A-cursus van eind Een flink aantal cursisten stroomde reeds door naar één van de speelmiddagen. Wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken op alle middagen, behalve op maandag. Vooral de dinsdagmiddag zou blij zijn met een flink aantal nieuwe, trouwe leden. Wilt u eens komen kennismaken met onze bridgeclub, dan kunt u vrijblijvend een of twee middagen meespelen. Voor alle inlichtingen over de bridgeclub kunt u contact opnemen met onze secretaris: Dini Lambooy, tel , 6

7 Fotoclub De FotoSchouw exposeert Op 23 en 24 maart 2013 houdt onze fotoclub haar jaarlijkse expositie. Wij nodigen u uit voor een bezoek aan deze tentoonstelling die bestaat uit drie onderdelen en wel: afgedrukte foto's, de 'Wall-of-fame' en audiovisuele (AV) presentaties. De toegang is gratis. Foto s: We tonen een 100-tal foto s, dit jaar is er voor het eerst geen specifiek thema gekozen voor de grotere foto s. Wall-of-fame: Na een eerste succesvolle poging in 2012 presenteren we ook dit jaar weer onze 'Wall-of-fame'. De 'Wall' bestaat uit een tweetal borden. Op elk bord worden 32 foto s, formaat 10 x 15, getoond. Vorig jaar was het thema: 'portretten', dit jaar is het thema: 'dieren'. AV-presentaties: We tonen 12 AV-presentaties (digitale fotopresentaties met effecten en muziek). Deze presentaties zijn gelijkelijk verdeeld over de thema s 'natuur' en 'diversen'. Om een lange zit te voorkomen organiseren we twee, afzonderlijk bij te wonen, sessies. Datum en tijd van de expositie: 23 Maart van uur. Foto: Jan Pasman 24 Maart van uur. Waar: In wijkgebouw t Slot, Kastelenplein 167 te Eindhoven. Er zijn voldoende parkeerplaatsen en t Slot is met het openbaar vervoer bereikbaar met de buslijnen 15 en 19. Over ons: De FotoSchouw is een levendige fotoclub van enthousiaste amateurfotografen die wekelijks op dinsdag van uur bij elkaar komen om elkaars vorderingen te bekijken en foto s en onderwerpen met betrekking tot fotografie te bespreken. Wij oefenen onze hobby uit op adres: Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven. Het fotowerk heeft een bandbreedte van zwart-wit analoog tot en met digitaal bewerkte artistieke foto s en audiovisuele presentaties. Door de verschillende achtergronden en interesses van de leden zijn er verrassende foto s en presentaties te zien. Midgetgolfclub 'De Golfijnen' Foto: Luus Reijers We spelen op de vernieuwde banen van de Stichting Lunetzorg in Eckartdal aan de Nuenenseweg 1 Eindhoven. 7

8 Ons seizoen begint 25 maart met enkele weken oefenen. De competitie start dan 15 april en eindigt eind oktober. Maar als het weer ons gunstig gezind is, spelen we zonder puntennotitie door. We spelen op maandag- en donderdagmiddag vanaf uur en na afloop zijn we nog gezellig samen in De Herberg. We willen graag nieuwe leden begroeten. Als u zin heeft om met ons te midgetgolfen, dan nodigen we u van harte uit om eens te komen kijken. De kosten voor lidmaatschap en baanonderhoud zijn slechts 45,00 per jaar. Natuurlijk dient u lid te zijn van PVGE. Voor verdere informatie: Hr. J. van Duren: , Mw. W.L. Doorschot: , EVENEMENTEN Evenementen worden, tenzij anders aangegeven, gehouden in 'De Ronde', Tongelresestraat 146 Eindhoven en beginnen om uur. Er wordt aan deelnemers een bijdrage gevraagd van 1,00 per persoon te voldoen bij binnenkomst. Inschrijving dient te gebeuren met het betreffende formulier. Aanmelden via de website is ook mogelijk. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Als de zaal is volgeboekt, krijgt u per mail of telefonisch bericht. Het formulier tijdig inleveren bij het secretariaat van de PVGE, Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven, met vermelding 'Evenementen afdeling Eindhoven'. Graag eerst uw aandacht voor reeds eerder vermelde evenementen over nalatenschap, smokkelen en een toneeluitvoering. * Lezing over nalatenschap wegens succes geprolongeerd! De belangstelling voor de lezing over nalatenschap op 13 maart is zo groot dat deze in januari al was volgeboekt. Om deze reden wordt deze nu herhaald op woensdag 27 maart. Inschrijven dient u, vóór 21 maart, te doen met het formulier op de laatste pagina of via de website Voor deze lezing moet u in ons verenigingsgebouw aan de Hurksestraat zijn. Aanvang uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Voor inhoudelijke informatie zie 'de Schouw' van januari. (naar inschrijfformulier) * Smokkelen (aanmelden vóór 23 februari) Dit evenement betreft een dialezing over smokkelen op 4 maart en gaat over de smokkelhistorie naar België vanaf 1830 tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Er wordt door de inleider, journalist Paul Spapens, geput uit een door hem geschreven boek over dit onderwerp. Ook hieraan is uitgebreid aandacht besteed in 'de Schouw' van januari. (naar inschrijfformulier) * Toneelvoorstelling in het Parktheater in Eindhoven Extra kaartverkoop op 18 maart! In het kader van de contactdag van de afdeling Eindhoven wordt in het Parktheater op maandag 25 maart het toneelstuk : Wat een gekke man... en zijn vrouw dan?' opgevoerd. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten te verkrijgen. Hiervoor is een extra voorverkoop ingelast op 18 maart, van tot uur, in ons verenigingsgebouw aan de Hurksestraat Eindhoven. Deze voorstelling staat open voor alle PVGE-leden, ook van de andere afdelingen. De vergoeding die gevraagd wordt bedraagt 10 per persoon inclusief twee consumpties. Het stuk, een blijspel van de bekende Engelse auteur Alan Ayckbourn wordt opgevoerd door detheatergroep 'Meer Vreugde Kern' uit Veldhoven. Het speelt zich af op drie kerstdagen, in drie verschillende keukens met drie echtparen. Eén echtpaar wordt gevormd door Sidney (een huisjesmelker) en zijn ietwat onnozele vrouw Jane. Sydney is druk en irritant aanwezig en probeert van alles een lolletje te maken. Jane is en blijft een wat dommig vrouwtje voor wie poetsen haar lust en haar leven is. Als hij lacht, lacht zij ook zonder 8

9 te weten waarom. Eén echtpaar wordt gevormd door Sidney (een huisjesmelker) en zijn ietwat onnozele vrouw Jane. Sydney is druk en irritant aanwezig en probeert van alles een lolletje te maken. Jane is en blijft een wat dommig vrouwtje voor wie poetsen haar lust en haar leven is. Als hij lacht, lacht zij ook zonder te weten waarom. Eva en Geoffry zijn een ander echtpaar en de manisch depressieve Eva gebruikt pillen en drank waardoor het van kwaad tot erger wordt. Geoffry is een architect die in de loop van het stuk steeds verder afglijdt. Het gaat mis bij een opdracht en uiteindelijk kan alleen huisjesmelker Sidney hem nog helpen. Zijn vrouw klimt uit het dal en gaat hem steeds meer terecht wijzen. Het is een blijspel met kostelijke dialogen, misverstanden en teleurstellingen. Mislukt in het leven en karikaturen van zich zelf geworden, doordat iedereen met oogkleppen op loopt. Voor de buitenwereld lijkt alles perfect, maar als de maskers afvallen zien we hun echte wereld. Hierdoor hoort niemand meer wat er gezegd wordt. Het is een wrange komedie maar wel een om de vingers bij af te likken. Vermakelijk en scherp geschreven met doldrieste situaties. De kijker wordt een spiegel voor gehouden en niets is wat het lijkt. * Dialezing: Met de Transsiberische trein naar China Maandag 15 april 2013 (aanmelden vóór 1 april) Deze lezing wordt door de Geldroppenaar Aad Engelfriet gepresenteerd. Hij is historicus, reisleider, stadsgids, docent en geeft lezingen. In de Schouw van januari 2013 vindt u een uitgebreid interview met hem. In 2011 is hij als reisleider met een groep belangstellenden met de Transsiberische trein via Mongolië naar China gereisd. Over deze fantastische reis zal Aad u deze middag meer vertellen en vooral meer laten zien. China is uitgegroeid tot de tweede economische grootmacht van de wereld. Binnen enkele jaren zullen de schepen 'made in China' ook onze zeeën bevaren en zullen veel producten richting Europa worden verscheept. (naar inschrijfformulier) WELZIJN, WONEN, ZORG * Presentatie: vroeg dementie signaleren en geheugensteuntje Op een drukbezochte OVO vrijwilligersbijeenkomst in het kader van collectieve belangenbehartiging gingen deskundigen van GGzE en Vitalis begin dit jaar in op enkele gevolgen van de stijgende levensverwachting. Die neemt toe door onder andere de minder belastende en gezondere levenswijze met een verbeterde gezondheidszorg en medicijnen op maat. Nu we met z n allen ouder worden, rukken de bijbehorende lichamelijke en geestelijk kwaaltjes eveneens op in onze leeftijdsklasse. Opmerkelijk was de onrust die meteen in de zaal ontstond toen het onderwerp Dementie werd aangeslingerd met een voor iedereen herkenbare reeks verschijnselen. Gelukkig bleek voor verontrustte deelnemers, al discussiërend dat je zelf onnodig zorgen maken weinig zin heeft. 9

10 Vergeten van een telefoonnummer, een keer de weg kwijt zijn op vertrouwd gebied of de huissleutel niet vinden in een overvol damestasje zijn enerzijds typisch bij het ouder worden behorende verschijnselen. Anderzijds wie onthoudt nu nog ook de jeugd niet een telefoonnummer als de GSM dat al doet. En de weg kwijtraken kan trouwens zelfs in een vreemde stad niet meer met een bijdetijdse TomTom, waar of niet? Beginnen psychische verschijnselen als vermeld in het signaallijstje hieronder vaker en tegelijk voor te komen en het normale leven te verstoren, voel je je door een optelsom van kleine afwijkingen onzeker of geeft iemand uit de directe omgeving signalen af dat er mogelijk iets fout zit, dan wordt het een andere zaak. Als signalen werden genoemd: vergeetachtigheid, dolen, apathie, afvlakking van emotie, karakter- en gedragsverandering, zich terugtrekken uit sociaal contact, traagheid, moeilijk met abstract denken, moeite met het verkeer. Misschien handelt het dan wel om een van de vele (meer dan 50), overwegend aan de oude dag gerelateerde dementievormen in een nog mild beginstadium. Meest voorkomend is Alzheimer (70%) gevolgd door vasculaire dementie (15%). Duidelijk werd dat de aandoening een heel traject kent, waarbinnen vandaag de dag niet eenvoudig een eenduidig beeld te vormen is. Multiple sclerose, diabetes en niet-aangeboren hersenletsel (NAH bijvoorbeeld door een hersenbloeding) kennen identieke verschijnselen. Onderzoek wijst als schuldige de abnormale afbraak van APP-eiwitten aan die als plaques in het bloed komen en indirect zorgen voor verschrompeling van hersensegmenten. De ziekte laat zich (nog) niet genezen en sluipt alsmaar verder. Zelf is er iets aan te doen door lichamelijk en geestelijk goed in beweging te blijven! Activiteiten die goed voor het hart zijn, zijn ook goed voor het brein - stimuleren de bloedsomloop, de zuurstofopname en houden alle organen inclusief onze hersens fitter! Dementie als aandoening lijkt heftiger over te komen deels omdat vooral de in deze moderne tijd hoog geschatte geestelijke vermogens van de getroffene sterk verslechteren en men zich daarover schaamt. In negatieve zin wordt de kwaliteit van het leven beïnvloed. Niet enkel heeft dat in persoonlijke zin ernstige gevolgen, zoiets grijpt ook serieus in op de directe omgeving en op eventuele verzorgers. Omgaan met een dementerende eist veel begrip en geduld. Met wat tips is dat goed te doen, zoals: *geef respect, *ga niet in discussie, *stel geen testvragen, *betuttel niet en *dwing niets af. Bestaat er een ernstig vermoeden schakel dan het belang van vroegtijdige diagnose kennende zo snel mogelijk de huisarts in, die weet de weg! Een specialist stelt uiteindelijk een diagnose, die in de meeste gevallen meer rust en acceptatie brengt. Bovendien levert dat vroege stadium tijdwinst op om advies en hulp te vragen bij bijvoorbeeld het hier boven genoemde onafhankelijke, laagdrempelige 'geheugensteuntje en om nog andere zaken te regelen. Al met al een nuttige af en toe persoonlijk gezien licht beangstigende voorlichting. Meer weten? en Jan Wijers * Regie over eigen leven. MEE wijst mensen de weg Ziekte, beperking of ouder worden kunnen aanpassingen in een woning nodig maken die vaak flink in de papieren lopen. Gemeenten vergoeden lang niet alles en voor het zover is, is er vaak een lange weg afgelegd. Aanpassingen in huis kunnen variëren van een handgreep in douche of toilet tot een tillift in de badkamer, bredere deuren of een complete verbouwing Deze kunnen (deels) door de gemeente worden vergoed op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze wet wil bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wie een beroep wil doen op vergoeding van een aanpassing, kan terecht bij het WMO-loket van de gemeente. Maar iedere gemeente legt andere accenten", staat er op de WMO-site van de overheid. De meeste gemeenten hebben de verordeningen, waarin hun regelgeving staat, op hun website staan. Een organisatie die de weg wijst in die wirwar van regelingen en procedures en instanties is MEE Zuidoost Brabant. Onafhankelijk en voor iedereen met een beperking en zijn/haar omgeving. 10

11 MEE informeert, adviseert en ondersteunt. Een verwijzing is niet nodig, privacy is gewaarborgd en de geleverde diensten zijn gratis. Judith van Duijnhoven, projectadviseur bij MEE: "Iedereen kan voor advies bij ons terecht. Wij hebben een groot netwerk en kunnen mensen helpen of naar de juiste instanties doorverwijzen. Komt een cliënt bij MEE met de vraag voor aanpassingen, dan volgt een gesprek met onze consulent om te bekijken hoe de gewenste resultaten kunnen worden bereikt. Daarbij wordt de kanteling toegepast: de leefsituatie van de cliënt wordt in kaart gebracht en we bekijken wat de cliënt zelf nog kan en in hoeverre hij of zij een beroep kan doen op het eigen netwerk. Regie over eigen leven staat daarbij centraal. Als het netwerk in de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, kan de cliënt zich melden bij het WMO-Ioket. Ook als de vraag voor een aanpassing direct bij het WMO-Ioket wordt gesteld, vindt eerst een 'kantelingsgesprek' plaats door een WMO-consulent of welzijnambtenaar bij de cliënt thuis. Is de aanpassing direct nodig, kan de cliënt het zelf oplossen of betalen? Vervolgens kan een aanvraag via het WMO-loket van de gemeente worden gedaan. Gemeenten bepalen zelf hoe ze te werk gaan en of een eigen bijdrage wordt verwacht. De hoogte daarvan is afhankelijk van de financiële situatie van de aanvrager. Judith van Duijnhoven: "Het gemeentelijke traject duurt inderdaad vaak lang. De zes weken die er voor staan, heeft een gemeente meestal wel nodig om tot een besluit te komen. Is een verbouwing nodig, dan zullen veel gemeenten vaak eerst een bestaande aangepaste woning aanbieden, als die beschikbaar is. Voorzieningen die mensen zelf eenvoudig kunnen realiseren, vallen niet meer onder de WMO. Elke gemeente heeft zijn eigen beleid en dat kan ongelijkheid met zich meebrengen, maar in deze regio zijn de verschillen niet heel groot. Dat kan met het nieuwe kabinetsbeleid straks wel gaan veranderen." Meer informatie: en de websites van de gemeenten in de regio. Bron: ED van 1 december door Folly van Dijk WETENSWAARDIGHEDEN * Beelden in Eindhoven. Door Riet Poncin In Eindhoven staan veel beelden en je vindt ze op heel verschillende plaatsen. Nu wil ik de beelden van Mieke Coppens-Frehe onder de aandacht brengen. Deze beeldhouwster is geboren in Dordrecht op 18 april Van 1956 tot 1964 volgde ze haar opleiding aan de Academie voor kunst en vormgeving St. Joost in Breda en van 1960 tot 1960 aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Hier was ze een leerling van Fred Carasso. Aanvankelijk had ze een atelier in Eindhoven en was zelf docente plastische vormgeving aan de Academie in Eindhoven. Vanaf 1983 werkte en woonde ze in Helmond tot haar verhuizing in 1995 naar Tongeren in België. Momenteel is Mieke Coppens-Frehe niet meer actief als beeldhouwer, maar maakt kleiner werk o.a. eenzijdige penningen. Deze beeldhouwster heeft verschillende prijzen ontvangen zoals de Wernickprijs voor klein plastiek van de gemeente Hees en een aanmoedigingsprijs van de gemeente Beeld: 'Groei' achter het stadhuis Eindhoven. 11

12 Mieke Coppens-Frehe werkte vooral met brons. Haar beelden vind je o.a. in Raamsdonkveer: de Rietsnijder, in Hillegom: Vogelmens en in Lopik: Jonge Vogel. De Rietsnijder in Raamsdonkveer is in Nederland een van haar laatste werken (1993). En in Eindhoven vinden we o.a.: Zonnelied (1965) speelweide St. Bonifaciuslaan (helaas gestolen), Groei (1969) Dommeloever achterzijde stadhuis, Opbloei (1970) Egelstraat, Gestelse Blauwbuik (1986). Waarvan de laatste wel het bekendste is. Deze beelden zijn allemaal in brons gegoten. * Repair café straks ook in Eindhoven Een bijdrage aan duurzaam leven en wonen Zit er een draadje los aan een boormachine, dan-hoeft-ie nog niet meteen de vuilnisbak in. Dat is heel in het kort de filosofie achter Repair Café: daar kun je kapotte spullen brengen om te laten repareren. Het is nog gratis ook, want het repareren gebeurt door vrijwilligers. Repair Café bestaat al in diverse steden en binnenkort ook in Eindhoven. Het wordt opgezet door Hans de Beule, duurzaamheidsmakelaar bij Duurzaam Eindhoven en initiatief nemer van Eindhovenismijnplek.nl en coördinator Fons Weijts, gepensioneerd werktuigbouwkundige en ouddocent. Zeven vrijwilligers zijn inmiddels aangetrokken om aan de slag te gaan met het Repair Café. Dat zijn met name gepensioneerden die het leuk vinden om op deze manier hun kennis en kunde te blijven inzetten. "We zijn nog bezig met het vinden van een goede locatie", vertelt De Beule. "We willen erg graag in het centrum zitten en bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag het Repair Café open hebben. Er hangt geen prijskaartje aan het repareren, wel zijn donaties welkom. De deskundigheid van de reparateurs varieert van techniek tot handvaardigheid en naaiwerk. "Meer vrijwilligers zijn van harte welkom", zegt Fons Weijts, "zolang ze maar handig zijn. Op het gebied van elektronica hebben we nog geen vrijwilligers, bijvoorbeeld. Maar ook gastvrouwen of -heren mogen zich melden." Voor de organisatoren is het belangrijkste uitgangspunt duurzaamheid. "Ik ben opgegroeid met spaarzaamheid en heb mijn leven lang alles zelf gerepareerd," zegt Fons Weijts, "Na een reparatie gaat menig apparaat nog jaren mee. Zodra de locatie bekend is, kunnen we van start." Geïnteresseerd? Volg dan de ontwikkelingen via de website Zo komt u te weten wanneer het Repair Café hier in Eindhoven zijn deuren opent. In Veldhoven is sinds kort een Repair Café geopend. De locatie is bekend maar de openingstijden nog niet: Kringloop de Kempen De Run 5515 Veldhoven, website: We blijven overigens als redactieteam de voortgang volgen. Bron: ED door Folly van Dijk * Veilig op weg als senior Bijscholing met test in De Ronde Hoe er anders ook over wordt gesproken, in het verkeer is de oudere garde in ieder geval niet de grootste veroorzaker van problemen in onze maatschappij. Dat staat zo vast als een huis! Toch vormen senioren met lange ervaring snel aangeschoten wild in het actuele, drukke en veel jachtigere verkeer. De laatste jaren is veel veranderd in de verkeerswetgeving, niet alleen voor bestuurders van motorvoertuigen, evengoed voor fietsers en voetgangers. Daarbij scoort de overheid niet altijd je zou zeggen analoog aan de politiek nu als beste wat communicatie aangaat. Structuur zowel als uitvoering van het Nederlandse wegennet, alsmede de bewegwijzering zijn niet eenduidig, weinig consequent en onoverzichtelijk. Tevens is het gedrag van de huidige verkeersdeelnemers mogelijk door geringe zichtbaarheid van handhavers buiten de flitskastjes laten we zeggen, op z n minst vrijer geworden. Al met al genoeg redenen voor een opfrissing van het rijgedrag en de verkeersregels op initiatief van de PVGE Evenementencommissie op 12 november jl.. De lezing door mw. Marja Dijkman van 12

13 de Eindhovense rijschool T&M Dijkman bleek voor een aantal aanwezigen geen overbodige luxe, gezien de vele gestelde vragen over de lastige verkeerspraktijk. Aan de orde kwamen goed gestructureerd de nieuwe benamingen met bijbehorende snelheden (op de snelweg vanaf begin september 130 km/h, gebiedsontsluitingswegen 80, erftoegangsweg 60, binnen de bebouwde kom 50, in als zodanig gemarkeerde zone 30 en slechts 15 op een woonerf), de betekenis van verkeersborden als U27 : uitwijkroute, cado : calamiteitendoorsteek en taper : het invoegen van (snel)wegen op elkaar, belijning en verkeerstekens op de weg (enkel of dubbel doorgetrokken of onderbroken, aan zijkant van de weg en in het midden; de verschillende soorten (turbo)rotondes, APK eisen (nieuwe auto: keuring na respectievelijk 4, 2, 2 en daarna elk jaar: auto s van voor 2005: eerste APK na 3 jaar, vervolgens elk jaar), verandering ten opzichte van het doorkruisen rouwstoet, de wenselijkheid van stoppen strak voor de stopstreep voor een snellere reactie van de stoplichten door middel van de in het wegdek ingebouwde detectielussen, de verplichte autoverlichting, etc. Een serieuze verkeerstest, waaraan de propvolle hele zaal met PVGE-ers uit Eindhoven en omstreken enthousiast deelnam, sloot de middag af. Voor sommigen met een resultaat onder de maat dus virtueel gezakt voor de theorie van het rijbewijs, voor het merendeel de goeie luisteraars gelukkig met prima resultaat! REDACTIENOOT: Nog iets: vergeet niet als je gaat overwinteren, of er een weekje tussenuit wilt in het buitenland, om de spelregels van het lokale verkeer minstens de van Nederland afwijkende regels even door te nemen. Dit zowel voor je eigen veiligheid, als om de dure, steeds vaker contante betalingen voor te zijn! Denk ook aan de verplichting tot winterbanden (sneeuwkettingen) in wintersportlanden, dus ook Duitsland! Mocht u uw geheugen willen opfrissen: op de website van de ANWB is veel te vinden over verkeersregels en ook over winterbanden ( onder verkeer/verkeersregels). Gezien de grote belangstelling voor het PVGE-evenement, waarover boven is gerapporteerd, leek het de EA!-redactie een goed idee aan een aantal aan het huidige verkeer gerelateerde onderwerpen wat meer aandacht te besteden. In komende edities worden samen met Rijschool T&M Dijkman vanuit de ogen van een senior-chauffeur onder kop "Verkeersaspecten" enkele actuele verkeersknelpunten uitgewerkt 'ter lering en' - misschien ook wel 'ter vermaak'! Jan Wijers * Senioren in t verkeer Autorijden duurder Ouderen uitmelken begint als sport nationale trekjes te krijgen. De nieuwste variant zorgt ervoor dat auto rijden als senior nog prijziger wordt dan het toch al is. Autoverzekeraars hebben bedacht dat mensen met een hogere leeftijd een hoger risico zijn door slechter zien en horen, trager reactievermogen, etc. Bijgevolg zijn er maatschappijen die puur op leeftijd (> 55 jaar) nieuwe klanten 20 tot bijna 50% meer premie laten betalen. Zowat een op de drie wordt bij overschrijden van een bepaalde leeftijd 70 of 75 zelfs geweigerd bij overstappen. Andere verzekerden al vele jaren trouwe klant worden bij een bepaalde ouderdom plots zwaarder aangeslagen. Weet u hoe het dit jaar staat met uw premie? Ga dat eens na! De machtspositie van de maatschappijen wordt maximaal benut door die verhoging op zeer korte termijn aan te kondigen. Identiek aan de situatie bij internet-, TV en telefoonproviders, banken, energieleveranciers, enz. vertellen de media dat wisselen een peulenschil is en geld oplevert. Je reinste sprookjes, echt waar! Ook voor een autoverzekering is goed uitkijken dan ook ten zeerste aan te raden. Dat kan op vergelijkingssites als independer.nl en consumentenbond.nl. Zeg zelfs dan nog niet op, alvorens echt zeker te zijn, ook van acceptatie op uw huidige leeftijd.... en een beetje goedkoper Het aannemen van een nieuwe wet die 1 juli dit jaar ingaat geeft iets verlichting voor een automobilist op jaren. Vroeger was vanaf de leeftijd van 70 jaar een medische keuring voor een 13

14 nieuw rijbewijs verplicht, met alle kosten van dien (gemeentekosten, CBR-formulier, pasfoto s,. en keuringskosten), oplopend tot 90 euro en meer! Medio 2013 gaat de startleeftijd voor keuring omhoog naar 75 jaar en vervolgens is om de vijf jaar een keuring verplicht. Ook de eigen huisarts mag tegenwoordig een dergelijke keuring uitvoeren. Die valt echter niet onder basiszorgpakket of aanvullende verzekering, waardoor meestal een hogere rekening volgt. Bij het secretariaat van uw eigen PVGE zijn adressen van bevoegde keuringsartsen op te vragen om de kosten ervan te beperken tot ± 30 euro. Jan Wijers INGEZONDEN Je wordt ouder papa, Je bent al wat ouder, volgens de jeugd, als je: * een koelkast ijskast noemt, * nog braadt in een DRU pan en de betekenis nog kent van die afkorting, * nog weet wat betekent, * weet waar 4711 voor staat, * de stop in de wastafel doet bij het wassen, * spreekt over voor de oorlog, * zegt het zal mijn tijd wel duren, * nog spreekwoorden gebruikt, * de vuilnisbak buiten zet en niet de kliko, * naar nieuwsberichten luistert i.p.v. het journaal bekijkt * Japanners Jappen en Duitsers Moffen noemt, * de hoorn neerlegt na elk telefoongesprek, * een antwoordapparaat hebt i.p.v. een voice mail, * weet wat nootjes 4 zijn * sju over de aardappels doet en geen saus, * het over winkelen hebt i.p.v. shoppen, * water drinkt i.p.v. spa', * altijd een zakdoek in je zak hebt met pepermuntjes, * weet wat een lefdoek is, * naar de bonte dinsdagavondtrein luisterde, * je nog gewassen hebt in een lampetkom en kan, * de (groot)ouders radiodistributie hadden, * kiekje zegt tegen een foto, * nog weet wat razzia en spertijd betekent, * aanstonds zegt i.p.v. straks, * nog weet wat molières zijn, èn de tijd hebt om deze dingen te bedenken en.. ze ook nog op te schrijven! (vrij naar KB: al wat ouder) * Begijnenhofgesprekken (17/02 en 17/03) In de eerst volgende lezing op 17 februari spreekt: Prof. Dr. Herman van Praag (Apeldoorn) over: De menselijke identiteit: brein of geest? Wie zijn we als mens? Is ons brein alles bepalend en de vrije wil een illusie? Zit er iets of iemand anders dan wijzelf achter het stuur van ons bestaan? En wat gebeurt er in ingrijpende processen in ons leven? Kan ons brein ons hoop geven, vertrouwen in de toekomst? Is religiositeit van belang in het leven? Of bestaat dat niet, is ook geloof een zaak van hersenprocessen en activiteit? Psychiater van Praag geeft een tegengeluid aan hedendaagse hersenwetenschappers die religie beschouwen als een functie van het brein. Hij staat stil bij de vraag wat de menselijke geest is, waar deze zich bevindt, wat de identiteit, het ik van de mens is. Volgens van Praag wordt onze identiteit vooral bepaald door onze geest. Maar wat is de geest? Is dat hetzelfde als het brein? Krijg je inzicht in de geest door de bestudering van het brein? Zijn de hersenen de oorzaak van 14

15 religie of zijn de hersenen intermediair tussen de psychologische behoefte en de bevrediging van de behoefte? Bestaat naast de wereld die wij kennen nog een bovennatuurlijke wereld? Van Praag s buitengewone visie op de verhouding tussen de ziel en het brein bieden stof tot nadenken en voer voor discussie. Hij biedt met zijn overtuiging een inspirerend weerwoord aan de actuele dominante stromingen in de hersenwetenschap. Prof. dr. H. M. van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en New York en pionier op het gebied van de biologische psychiatrie. Hij heeft een aantal boeken geschreven onder andere: God en Psyche. De redelijkheid van het geloof'. (2008) Op 17 maart volgt een lezing door Drs. Judith Wilmer (Eindhoven) met als thema: Jezelf zijn en ouder worden. Het aantal ouderen neemt toe. Dat geldt voor welgestelden onder hen, maar ook voor de kwetsbaren. En omdat ouderdom nu eenmaal (vroeger of later) met gebreken komt, bezoeken velen van hen een specialist. Judith Wilmer is geriater in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en ziet dagelijks ouder wordende mensen aan zich voorbij gaan. Hoe kunnen ouder worden en jezelf zijn samen gaan? Deze lezingen worden gehouden van tot uur in De Herberg op het terrein van Eckartdal Nuenenseweg 1, 5632 KB Eindhoven. Na de inleiding is er koffie of thee en daarna is er gelegenheid tot een gesprek met de inleider. De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte voor de onkosten. Wij adviseren op tijd aanwezig te zijn omdat er niet meer dan 80 zitplaatsen zijn. Zie ook: * ICE Met ICE of te wel ijs makkelijker spoorzoeken Ik weet niet of het met u net zo is als bij ons. Zodra wij tweeën weer eens een tripje willen maken, bijvoorbeeld uit het fraaie en afwisselende aanbod aan eigen PVGE reis- en evenementenactiviteiten of van onze kunst en cultuurclub, valt er meteen het een en ander nuttig of schijnbaar overbodig te regelen. Van oudsher kent u beslist nog wel de ANWB actiekreet: Maak van de thuisblijvers geen spoorzoekers gericht op het doorgeven van je vakantieadressen en telefoonnummers. Het omgekeerde geldt op dit moment eigenlijk voor ons. Allerlei acute hulpverleners weten vaak niet wie ze in kennis moeten stellen als er eens iets gebeurt. Vrijwel iedereen heeft zeker als je in je eentje iets verder dan de stad op stap gaat een mobieltje bij zich. Om als ambulance, ziekenhuis of politie contact te leggen met een van uw familieleden, kennissen of vrienden moeten die helpers dan vaak bij een ongeval of andere onverwachte gebeurtenis het hele bestand aan adressen doorturven. Vaak heeft men daar in deze jachtige tijd amper gelegenheid voor. Er is nu een min of meer internationaal erkende en heel gemakkelijke oplossing die je niets kost en echt het verschil uit kan maken als het eens een keer heel erg snel moet gaan. ICE ofwel In Case of Emergency kan in geval van nood daarbij heel goed helpen. Hoe werkt dat? Voer simpelweg in je GSM als naam ICE in en sla daaronder het telefoonnummer op van de persoon die je graag als eerste geïnformeerd wilt hebben als er iets serieus fout gaat. Vreemden zien niet wie ze bellen en kunnen met dat nummer ook niets anders doen. Wil je meerdere mensen in kennis stellen nummer dan gewoon door: Ice1, Ice2 en Ice3, enz. Politie, ambulance en ziekenhuis kennen deze truc intussen om een direct contact te leggen voor het hopelijk zeldzame geval dat u zelf niet aanspreekbaar bent en er geen partner of vriend(in) in de buurt is. Niet vergeten dus: meteen doen, ook als staat er geen snoepreisje in de planning!! 15

16 * HCC houdt spreekuur over computers in 'De Ronde' Hobby Computer Club Zo Brabant (HCC ZO-Brabant) organiseert, in samenwerking met de beginners/senioren Academie, een bijeenkomst met thema s die de computergebruiker aanspreken. Dit vindt plaats elke tweede dinsdagochtend van de maand tussen en uur is voor iedereen gratis toegankelijk. De eerst volgende bijeenkomst is op 12 maart in 'De Ronde', Tongelresestraat 146 van tot uur. Het is de opzet om in een ontspannen sfeer, met elkaar buurtend, iets op te steken van elkaars ervaringen. Voor de pauze komt een thema aan de orde waarvoor circa een uur is uitgetrokken. Voor 12 maart is het thema ' en webmail'. Na de pauze kunnen vragen worden gesteld over problemen die u tegenkomt en graag iets meer uitleg over wilt hebben. Desgewenst kunt U uw laptop, IPad of computer meebrengen, indien u vragen heeft over het gebruik hiervan. U bent van harte welkom! Graag aanmelden bij: dan wordt een plaats voor u vrij gehouden. 16

17 INSCHRIJFFORMULIEREN Inschrijfformulier lezing 'Smokkelen in Noord Brabant' Maandag 4 maart in 'De Ronde' om uur Naam:.... Lidnummer: Naam: Lidnummer:.. Straat en huisnummer:... Postcode en plaats:. Telefoon: ... Geeft/geven zich op voor de lezing over 'Smokkelen in Noord Brabant!' in 'De Ronde, Tongelresestraat 146, Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen bevestiging. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt. Als bijdrage wordt 1,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst. Dit formulier dient uiterlijk 23 februari binnen te zijn bij het secretariaat van de PVGE, Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven, met vermelding 'Evenementen afdeling Eindhoven' Inschrijfformulier lezing over nalatenschap Woensdag 27 maart in het PVGE-gebouw om uur Naam:.... Lidnummer: Naam: Lidnummer:.. Straat en huisnummer:... Postcode en plaats:. Telefoon: ... Geeft/geven zich op voor de lezing over nalatenschap in het PVGE-gebouw, Hurksestraat Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen bevestiging. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt. Dit formulier dient uiterlijk 20 maart binnen te zijn bij het secretariaat van de PVGE, Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven, met vermelding 'Evenementen afdeling Eindhoven'. 17

18 Inschrijfformulier lezing over Transsiberische trein Maandag 15 april in 'De Ronde' om uur Naam:.... Lidnummer: Naam: Lidnummer:.. Straat en huisnummer:... Postcode en plaats:. Telefoon: ... Geeft/geven zich op voor de lezing over de Transsiberische trein in 'De Ronde, Tongelresestraat 146, Eindhoven. U ontvangt van de inschrijving geen bevestiging. Aangezien er kosten worden gemaakt, verwachten wij dat u komt als u ingeschreven hebt. Als bijdrage wordt 1,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst. Dit formulier dient uiterlijk 31 maart binnen te zijn bij het secretariaat van de PVGE, Hurksestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven, met vermelding 'Evenementen afdeling Eindhoven'. EindhovenActueel! is een uitgave van de PVGE afdeling Eindhoven en verschijnt in de even maanden en bij voldoende actueel nieuws ook in de oneven maanden. Publicatie en wordt op verzoek per aan leden toegezonden). Eventuele kopij kan naar dit worden gestuurd. Exemplaren om mee te nemen zijn bij de receptie van onze locatie aan de Hurksestraat gebeurt op de website van de afdeling Eindhoven ( adres 18

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>,

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>, Amsterdam, Geachte , In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking getiteld

Nadere informatie

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Tournooiveld 10 5663 EA Geldrop Tel. 040-2861213 Doelstelling van de Stichting Senior Computer Hulp Geldrop. De stichting heeft

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

1. Aanleiding van de enquête

1. Aanleiding van de enquête 1. Aanleiding van de enquête De afdeling beeldende kunst van dé Academie organiseerde reeds een eerste enquêtemoment in 2012. We wensen in cycli van 5 jaar te werken en daarom hielden we een tweede rondvraag

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Poli Hartrevalidatie

Hartrevalidatie. Poli Hartrevalidatie 00 Hartrevalidatie Poli Hartrevalidatie Waarom hartrevalidatie? Een hartaandoening is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het vertrouwen in uw eigen lichaam

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN in groepen of individueel PRESENTATIES ADVIES & HULP Uitgave voorjaar 2017 Locaties Bibliotheek van Veldhoven en Rundgraafpark complex Voor 50 + Door 50 + Leren in een rustig tempo en

Nadere informatie

Dementie. Havenziekenhuis

Dementie. Havenziekenhuis Dementie Uw arts heeft met u en uw naasten besproken dat er (waarschijnlijk) sprake is van dementie. Mogelijk bent u hiervan geschrokken. Het kan ook zijn dat u of uw omgeving hier al op voorbereid was.

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Agenda: oktober/november UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag oktober 19 Start herfstvakantie 12

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent?

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? In het Havenziekenhuis doen wij er alles aan om u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september uur. Verder in deze nieuwsbrief:

Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september uur. Verder in deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Jaargang 10 nr. 7 september 2016 Thema in CultuurSpoor Tabletcafé 21 september 13.30 uur Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september 10.00 uur Internetcafé CultuurSpoor(Bibliotheek) Dinsdagmiddag

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

De Morgenster. Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje. Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1

De Morgenster. Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje. Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1 De Morgenster Een nieuwe zorgleefgemeenschap in t Blauwbörgje Morgenster.notitie.versie 30 januari 2013 1 Inleiding Er is in Groningen en omgeving behoefte gebleken aan diverse woongroepen voor mensen

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Tekstsoortenles Brief niveau B

Tekstsoortenles Brief niveau B Tekstsoortenles Brief niveau B Wat doe je in deze les? Bij de les Andere tekstsoort van Nieuwsbegrip XL lees je allerlei verschillende soorten teksten. Zoals een verslag, een reclametekst, een brief of

Nadere informatie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie De Kopgroep in Nieuwegein Praten over en omgaan met uw dementie "In het begin vond ik het eng", vertelt Pieter. "Nu zeg ik het gewoon tegen iedereen: Ik heb Alzheimer." Omgaan met dementie Sinds de diagnose

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

DigiContact. in één klik jouw ondersteuning

DigiContact. in één klik jouw ondersteuning DigiContact in één klik jouw ondersteuning Welkom bij DigiContact Ondersteuning van vandaag DigiContact is de ondersteuning van deze tijd. Speciaal voor mensen die zelfstandig wonen en werken, maar soms

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Hoe ervaar je de les (sen) die krijgt van Dhr Talman? De lessen van meneer talman zijn leerzaam, duidelijk. Hij legt het allemaal rustig uit.

Hoe ervaar je de les (sen) die krijgt van Dhr Talman? De lessen van meneer talman zijn leerzaam, duidelijk. Hij legt het allemaal rustig uit. Hoe ervaar je de les (sen) die krijgt van Dhr Talman? De lessen van meneer talman zijn leerzaam, duidelijk. Hij legt het allemaal rustig uit. Goed, duidelijke manier van les geven Goed en zinvol. Goed

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Inhoud: Nieuws vanuit Steunpunt Mantelzorg Agenda oktober november - december Dag van de Mantelzorg 2012 Terugblik van het respijtweekend Nieuws vanuit

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - dec. 2017 - nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december Heb je plannen om dit jaar een of meerdere Kerstmarkten te bezoeken? Meer dan genoeg

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

Wat is dementie? Radboud universitair medisch centrum

Wat is dementie? Radboud universitair medisch centrum Wat is dementie? Bij de diagnostiek en behandeling van mensen met dementie werkt het Jeroen Bosch Ziekenhuis nauw samen met het Radboud Alzheimer Centrum in het Radboudumc te Nijmegen. We wisselen voortdurend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Mad Science De Professor Groep 3-8. Kasandikromo 6,7,8. Groep. Tjalle Groep 5-8 Theater Babs Levens Groep 3,4. Blokland 6,7,8

Mad Science De Professor Groep 3-8. Kasandikromo 6,7,8. Groep. Tjalle Groep 5-8 Theater Babs Levens Groep 3,4. Blokland 6,7,8 Naschoolse activiteiten 6 januari 14 februari 2014 Beste leerlingen en ouders/verzorgers van de J.J. Anspachschool, Anspach Dit is de folder van het tweede blok Anspach Actief van het schooljaar 2013-2014!

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Bij LeS-Lokaal kun je (weer) ervaren hoe het is om te leren. LeS staat voor Leren En Samen doen. Iedereen is gewoon student en alle lessen zijn gratis te volgen. Persoonlijke

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Angst de baas voor 55+

Angst de baas voor 55+ Angst de baas voor 55+ Ouderen Angst de baas voor 55+ Introductie Ben ik mijn angst de baas? Ieder mens is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst kan mensen waarschuwen voor gevaar. Angst is pas een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

WIJZER OVER GEHEUGEN. over hersenen, vergeten & dementie GEORGIE DOM

WIJZER OVER GEHEUGEN. over hersenen, vergeten & dementie GEORGIE DOM WIJZER OVER GEHEUGEN over hersenen, vergeten & dementie GEORGIE DOM Wijzer over geheugen GEORGIE DOM WIJZER OVER GEHEUGEN 1 e druk, september 2013 2013 Consumentenbond en Alzheimer Nederland Auteursrechten

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

september 2013 Huygens College Kernuur Leesles Muziek Engels Dans PROJECT TITEL Werkboek First ID

september 2013 Huygens College Kernuur Leesles Muziek Engels Dans PROJECT TITEL Werkboek First ID september 2013 Huygens College Kernuur NAAM JAAR KLAS VAK PROJECT TITEL Leesles Muziek Engels Dans Werkboek First ID Inhoud Werkboek First ID 4 Het gebruik van de Powerpoint 7 Instructie voor het gebruik

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Onvergetelijk Zeeuws Museum

Onvergetelijk Zeeuws Museum Onvergetelijk Zeeuws Museum Overzicht van activiteiten die het Zeeuws Museum de komende maanden biedt voor mensen met dementie, naasten, zorgverleners en geïnteresseerden: Rondleidingen Onvergetelijk Zeeuws

Nadere informatie

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda 10 februari 19.30 uur-20.30 uur Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een schoolkeuze moeten maken 12 februari 9.00 uur- 11.00 uur Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013

Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren. Voor technische professionals. Donderdag 20 juni 2013 Workshop Overtuigend en Ontspannen Presenteren Voor technische professionals Donderdag 20 juni 2013 Programma We behandelen achtereenvolgens de volgende thema's: 0. Kwaliteiten en presenteren 1. Omgaan

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN

CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN CONTEMPLATIEVE FOTOGRAFIE BEWUST ANDERS WAARNEMEN Inleiding Wat wij beogen met deze drie dagen is een verdieping in fotograferen. Dat doen we door het effect van foto s te bestuderen. In algemeenheid geven

Nadere informatie

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Wanneer je zorgt voor een partner, kind of naaste uit je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel kan het een uitdaging zijn balans te vinden in de

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen Nieuwsbrief nummer 15 17 Mei 2016 Pagina 1 van 2 Inhoudsopgave: Algemeen: Oproep! Algemeen: Oproep! Algemeen: Gezocht Ouderraad leden. SO: Nogmaals aankondiging wisseling data handelingsplan bespreking

Nadere informatie

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Speciale aandacht voor senioren die nog nooit met een computer, tablet of internet hebben gewerkt Er zijn nog teveel digibeten

Nadere informatie

Naschools activiteitenaanbod

Naschools activiteitenaanbod Naschools activiteitenaanbod Graafstroom, augustus 2011 Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van beide scholen, Met trots presenteer ik u het eerste naschoolse activiteitenaanbod van OBS De Overstap

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON 1. Wat is het doel van het onderzoek? Het doel van het onderzoek is na te gaan of ergotherapie het functioneren

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014 R.K. BASISSCHOOL OP T HWAGVELD Past. Dom. Hexstraat 16 631 HG MEERSSEN Telefoon 043 364813 info.hwagveld@innovo.nl 0 Dinsdag 5 nov 014 Sportief Hwagveld Sinds april van dit jaar heeft HC NEW STYLE in Meerssen

Nadere informatie