Klassieke auto s op 27 april j.l. in Nieuw Vennep. Wat een machtige motor al in de Bugaati 35 C in 1926.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klassieke auto s op 27 april j.l. in Nieuw Vennep. Wat een machtige motor al in de Bugaati 35 C in 1926."

Transcriptie

1 Editie juni 2014 Klassieke auto s op 27 april j.l. in Nieuw Vennep. Wat een machtige motor al in de Bugaati 35 C in 1926.

2 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags op de markt Burg.van Stamplein in Hoofddorp, Dinsdag markt in Overbos, Paradijs en zaterdag markt Floriande Sportdorp Dunweg uitvaartzorg houdt rekening met uw persoonlijke wensen. Wij zijn dag en nacht voor u bereikbaar: Achterweg BX Hoofddorp 1. Seniorenkorting? 2. Filesofie/Vrijwilligersmiddag 3. Onderscheiding Jan Rijpkema 4. Informatief 6. Prikbord 8. Omroep in de jaren De ANBObus Inhoud juni Invulformulier uitneembaar 18. Het Fundament 19. Eetclubs/Nieuwe leden 25. Midzomer concerten 26. Dagtocht/Kienen 27. Museumbezoek/van de redactie

3 Seniorenkorting nog van deze tijd? 1 Van de voorzitter Steeds meer instellingen gaan over tot het afschaffen van korting voor senioren, zoals die voor zwembaden, theaters en musea. Ook diverse vervoerders in het openbaar vervoer overwegen om de korting af te schaffen die sinds vele jaren een verworvenheid leek. De Limburgse vervoersmaatschappij Veolia is daarin voorgegaan. Aan ouderen word kortingsmogelijkheid geboden wanneer ze een dagje gaan zwemmen, een bezoek brengen aan een museum of de dierentuin. In onze regio krijgt de senior nog steeds korting op het openbaar vervoer. Wat veel leeftijdsgenoten al vreesden: de seniorenkorting heeft vermoedelijk zijn langste tijd gehad. Steeds meer organisaties en instellingen schaffen die af. Hoog tijd, vindt menigeen, omdat veel ouderen een behoorlijk pensioen hebben. De kosten komen volgens de tegenstanders ten onrechte voor rekening van de belastingsbetaler, waaronder jongere generaties die deze voordelen niet hebben. Studies laten zien dat vooral meer draagkrachtige ouderen van de kortingen gebruik maken en minder de groepen die daarbij gebaat zijn. Landelijk is ANBO van mening dat leeftijd geen rol mag spelen bij het verlenen van korting, omdat lang niet alle ouderen zielig zijn en best het normale tarief kunnen betalen. Terecht tekent ANBO daarbij aan dat senioren niet alleen maar gebruik van kortingen maken, maar ook te maken krijgen met een duurdere aanvullende ziektekostenverzekering. Het eigen risico is met hoge ziektekosten al gauw opgesoupeerd. Senioren betalen vaak meer voor hun autoverzekering. Hoe zit dat nu echt? Eén op de tien ouderen ontvangt geen aanvullend pensioen bovenop de AOW. Ongeveer huishoudens van 65-plussers krijgen maximaal 250 euro pensioen. Meer dan de helft 65-plus huishoudens ontvangen iedere maand meer dan euro extra bovenop hun AOW. De problemen ontstaan bij mensen met alleen maar een AOW-uitkering of met een klein aanvullend pensioen. En dat zijn er nog wat. De plannen van dit kabinet om AOW-ers te korten als zij bij hun kinderen inwonen, kunnen senioren die alleen AOW hebben, eventueel met een klein pensioen, verder in de problemen brengen als zij nog meer moeten inleveren. Al eerder heb ik op de dilemma s gewezen. Een grote groep senioren met weinig inkomen trekt het niet. Er zijn ook senioren die het goed hebben en best meer kunnen bijdragen; ook in het belang van jongere generaties. Je kunt je wel afvragen waar de grenzen liggen. Blijven inleveren kan ertoe leiden dat ook ouderen met een behoorlij- (Vervolg op pagina 2)

4 (Vervolg van pagina 1) ke financiële basis in de problemen raken. Steeds hogere eigen bijdragen in geval van ziekte en/of noodzakelijk zorg doen daar geen goed aan. Samenvattend kan de vraag of seniorenkorting nog van deze tijd is niet eenduidig worden beantwoord. Alle ouderen op één hoop vegen, betekent dat er steeds groepen buiten de boot vallen. - Vooraankondiging: Filosofiecursus in De Jeugd van Gisteren In het najaar start ANBO Haarlemmermeer-Noord weer met de welbekende cursus Filosofie voor Beginners. Dit is een inleiding in de filosofie, waarvoor geen vooropleiding vereist is. De cursus is bedoeld voor wie bijna niets van wijsbegeerte weet en snel een indruk wil krijgen. Historicus drs. Frits Koopman verzorgt de lessen. Hij behandelt enkele van de meest bekende westerse filosofen. Doordat steeds andere eeuwen aan bod komen krijgen de cursisten een goed overzicht van de geschiedenis van de filosofie. De lessen worden gegeven in De Jeugd van Gisteren. De eerste les is op vrijdagmorgen 3 oktober a.s. De volgende lesochtenden zijn 10, 17, 24, 31 oktober en 7 november a.s. van tot uur. De cursus kost 25,-. Nadere informatie is te vinden op de website Ook niet-leden zijn welkom. Leden van ANBO Haarlemmermeer-Noord hebben voorrang, mocht de groep naar het oordeel van de docent te groot worden. Op onze website en in de ANBOde leest u binnenkort hoe u zich kunt aanmelden. - Vrijwilligersmiddag Noteer alvast in uw agenda: op zatedag 20 september 2014 vindt weer de jaarlijkse vrijwillegersmiddag plaats. Het belooft een leuke middag te worden. Er wordt namelijk ook aandacht besteed aan het 25- jarig jubileum van ons gebouw 'De Jeugd van Gisteren'. Alle vrijwilligers krijgen begin september een uitnodiging met nadere informatie. Het bestuur 2

5 ANBO voorzitter Jan Rijpkema krijgt lintje Vrijwilliger en voorzitter van ANBO- Haarlemmermeer-Noord kreeg op vrijdag 25 april door burgemeester Theo Weterings een lintje opgespeld. Kreeg Hoofddorper, en voormalig gemeentelijk ambtenaar, Jan Rijpkema al in 2009 de Cultuur-prijs Haarlemmermeer uitgereikt, deze keer kreeg hij een Koninklijk Lintje opgespeld vanwege zijn verdiensten voor onder meer de oprichting van de vriendschapsband met HódmezÖvásárhely in Hongarije. Burgemeester Theo Weterings: 'Jij zet je al tientallen jaren onbaatzuchtig en onvermoeibaar in voor diverse lokale projecten en dat wordt hoog gewaardeerd." Rijpkema is al tientallen jaren bestuurslid van de Stichting Oost-West Kontakten Haarlemmermeer en een van de initiatiefnemers voor de Vriendschapsband in Hongarije. Weterings: "Jij was erbij toen net voor de val van het IJzeren Gordijn de eerste contacten met de Hongaarse stad werden gelegd. Het doel was duidelijk: deze jonge, opkomende democratie te ondersteunen en de contacten met Haarlemmermeer te versterken. Zo organiseerde jij samen met kunstenaar Frans Bodner in 2009 in Hongarije een tentoonstelling." Mantelzorger Maar in datzelfde jaar kwamen ook diverse bekende Hongaarse kunstenaars naar schouwburg De Meerse, hetgeen zondermeer ook op het conto van Rijpkema kan worden geschreven. Weterings: "Je bent zeven jaar verbonden geweest aan de lokale omroep maar vanwege de ziekte van je vrouw heb je daar de laatste paar jaar niet veel aan kunnen doen omdat je in feite mantelzorger werd. Gelukkig gaat het met haar nu stukken beter en dus ga je weer full swing bij Meer- Omroep radio aan de slag voor onder meer de lokale politiek. Wat dat betreft: hartelijk welkom terug in de raadzaal en gefeliciteerd dat het jullie beiden weer goed gaat." Onvermeld bleef zijn vrijwilligers-werk als voorzitter bij de ANBO in Hoofddorp. Rijpkema was welis-waar door de omroepleiding met zijn opnameapparatuur naar de Lintjesuitreiking gestuurd om daar wat opnamen te maken maar zijn koffertje stond werkloos naast het podium en hijzelf zat keurig in het pak in de zaal en wachtte geduldig totdat zijn naam werd afgeroepen. Rijpkema: "Ach, op een gegeven moment vermoed je wel iets dus ik heb me maar netjes aangekleed en ben bij mijn vrouw in de zaal gaan zitten. Ik ben uiterst verheugd met deze Koninklijke Onderscheiding. Geen idee wie hem voor mij heeft aangevraagd. 3

6 Informatief Meerdere malen hebben wij in dit rubriekje melding gedaan van de grote veranderingen die er op kort termijn ten aanzien van de Wmo en de zorgverlening doorgevoerd gaan worden. Een tweetal leden van onze afdeling hebben ons in dit verband onlangs deelgenoot gemaakt van ervaringen die als zeer onwelkom overkwamen en waar wij de benodigde aandacht aan menen te moeten schenken, om u nog eens extra attent te maken op de veranderingen die komen en momenteel klaarblijkelijk al gaande zijn. Veranderingen, waaraan zeer vervelende verrassingen gepaard kunnen gaan. De Wmo zoals wij deze vanaf begin 2007 kenden, gaat met ingang van 1 januari 2015 vervangen worden door een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo Deze wetswijziging brengt met zich mee dat men minder snel een vorm van hulpverlening van gemeentewege verkrijgt en dat er in de eerste plaats gekeken gaat worden, in hoeverre uzelf en/of u naaste omgeving in staat zijn om een oplossing te vinden voor de gestelde hulpvraag. Met andere woorden, als hulpvrager wordt men terug verwezen naar de eigen verantwoordelijkheden en/of de hulp van buren en vrijwilligers. Slechts in die gevallen waarbij er op deze wijze niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, krijgt de gemeente de verplichting om bij te springen. Ouderen en mensen met een beperking zullen ten gevolge van deze wetswijziging dus in een veel mindere mate met een hulpvraag bij de gemeente kunnen aankloppen, men zal meer voor zichzelf moeten bepalen wat men zelf en de naaste omgeving kan bijdragen, om de problemen zo goed en adequaat mogelijk op te lossen. Daarmede gaat het zo maar verkrijgen van een voorziening via de gemeente dan ook beduidend minder vanzelfsprekend worden. De eigen verantwoordelijkheden worden voorop gesteld en dat wordt ook zo besproken in het zogenaamde keukentafelgesprek wat, na indiening van het daarvoor gebruikelijke meldingsformulier, geregeld wordt om te kunnen vaststellen wat nu precies het probleem is en in welke mate en op welke wijze er hulp geboden zal moeten worden. Met deze nieuwe werkwijze zal nog de benodigde ervaring opgedaan moeten worden, maar het betekent wel dat er meer verantwoordelijkheid bij de hulpvragers zelf en daarmede ook bij de naaste familieleden en belangenbehartigers komt te liggen. Het valt immers te verwachten dat de doorsnee hulpvragende niet altijd in staat zal zijn om zijn noden en ontstane tekortkomingen goed te verwoorden, terwijl het wel van groot belang is dat hij of zij goed 4 (Vervolg op pagina 5)

7 (Vervolg van pagina 4) voorbereid wordt op het keukentafelgesprek, vanwaar uit de mate van zorgverlening bepaald dient te worden. De werking van de opkomst zijnde nieuwe Wmo-2015 hiermede nogmaals belicht te hebben, keren wij snel terug naar de aanvang van dit rubriekje want het gaat uiteindelijk om het probleem waar de twee al op leeftijd zijnde dames mee geconfronteerd werden, nadat zij een beroep hadden gedaan op de momenteel nog geldende Wmo-regelgeving. In beide gevallen betrof het aanpassingen in de badkamer die meer dan nodig waren als direct gevolg van ziekte en ouderdom, in beide gevallen was de hulp van de gemeente in geroepen en was de hulpvraag op de thans gebruikelijke wijze door een gemeentelijke consulente beoordeeld. De hulpvraag werd terecht bevonden en de toezegging werd verkregen, dat van gemeentewege de aanpassingen verricht zouden worden. Tot zover verliep alles dus voortreffelijk, alleen het bijbehorende kostenplaatje werd niet besproken. Beide hulpvragende dames voorzagen dit echter niet als een probleem er van uitgaande dat alles, zoals tot dusver gebruikelijk, via de Wmo geregeld zou worden. Achteraf gezien een ernstige misrekening want kort nadat de aanpassingen uitgevoerd waren, ontving men in beide gevallen via de gemeente de volledige rekening van de uitvoerder van de aanpassingen, met het verzoek om deze op kort termijn te willen voldoen. Een schrijnend voorbeeld van hoe het nu niet moet. Ouderen, maar ook mensen met een beperking, zijn veelal financieel niet bij machte om dergelijke rekeningen in eens te betalen, bovendien kwam het extra verrassend over om dat de gemeentelijke consulente op geen enkele wijze naar het kostenaspect heeft verwezen en de beide dames er terecht van uitgingen dat het een en ander op de bekende wijze via het CAK zou verlopen. Terecht stellen beide dames dan ook, dat indien zij tijdens het beoordelingsgesprek op de wijze van kosten verrekening waren gewezen, zij altijd nog de mogelijkheid gehad zouden hebben om naar een goedkopere oplossing uit te zien. Nu voelt men zich voor een voldongen feit gesteld, waar 5 (Vervolg op pagina 6)

8 (Vervolg van pagina 5) niet aan te voldoen valt zonder schulden te maken of een drastisch bezuinigen op de dagelijkse levensbehoeften. Natuurlijk gaan wij deze vervelende ervaring voorleggen aan de hiervoor verantwoordelijken. Maar het had gewoon niet mogen gebeuren. Men mag op het gemeentehuis uitstekend op de hoogte zijn van alle veranderingen die in de hulpverlening hebben plaatsgevonden, de doorsnee burger heeft er nog geen enkele weet van en er had dan ook nadrukkelijk melding gedaan moeten worden van de gewijzigde kostenverrekening. De nieuwe Wmo-2015 zal vrijwel zeker begin 2015 ingevoerd gaan worden, de gemeente heeft het voornemen om in de 2 e helft van dit jaar daar een grote publieke voorlichtingscampagne aan te gaan wijden, doch daar hebben onze beide dames/ slachtoffers weinig aan. Zij hadden op het moment van besluiten, duidelijk op de bijkomende consequenties gewezen moeten worden. Voor een ieder van u moge dit dan ook een reden zijn om bij overeenkomstige situaties nadrukkelijk navraag te plegen naar alle bijkomstigheden ten aanzien van de hulpvraag. Informeer altijd naar het bijbehorende kostenplaatje en de verwerking daarvan, dat bespaart u een onaangename verrassing achteraf. F. Calandt - Hebt u iets aan te bieden, wilt u contact of kennis uitwisselen? Sinds kort beschikt uw ANBO- website: haarlemmermeer-noord over een pagina PRIKBORD waarop u uw aanbiedingen/advertenties zelf kunt plaatsen waarop geïnteresseerden kunnen reageren. Noem het maar een soort Facebook voor ANBO-leden Wat kunt u zoal doen? Contact advertenties plaatsen Te koop aanbieden en te koop vragen Reisgenoten/vakantiemaatjes zoeken Te huur aanbieden en te huur vragen Kennis uitwisselen Medewerking vragen Enkele voorbeelden: Heerlijke Birchwood Dieselmotorkruiser 8.25 meter lang Mijn heerlijk varende polyester Dieselmotorboot is vanaf heden te koop! De boot is in goede staat en heeft een perfecte motor (inboord met schroefas) en 6 (Vervolg op pagina 7)

9 (Vervolg van pagina 6) is zeer zuinig in gebruik van brandstof. De boot is van alle gemakken voorzien, toilet, stahoogte, 6 slaapplaatsen, radio, walstroomaansluiting en keuzeschakelaar voor de 3 accu's, zodat u zelf bepaalt welke u voor starten gebruikt.alle boordverlichting, schijnwerper etc. is aanwezig. Er is een ruime eventueel open kuip met op maat gemaakte kussens... Neemt u contact met mij op via telefoon of Mail is ook goed naar Echtpaar zoekt... Echtpaar, 64 en 59 jaar willen dit jaar nog met een ander echtpaar 2 tot drie dagen een (vakantie)huisje huren om om fijn samen te zijn. Het zou mooi zijn als het huisje voorzien is van... Radio + dvd+cassettendeck Een combinatie van tuner, dvd speler en dubbeldrive cassettedeck in aparte toestellen het cassettedeck is zowat niet gebruikt, het andere spul zal is goed schoon gemaakt moeten worden, echt mooi spul voor een hobbyist er zijn 6 speaker boxen bij Te huur: gezellig appartement in Zandvoort. Te huur een gezellig volledig ingericht 2-persoons appartement direct aan het strand in het centrum van Zandvoort. Gelegen op de vierde etage. Balkon met uitzicht op zee. Huurprijs v.a Privacy gewaarborgd Ga naar onze website: en klik op de pagina: PRIKBORD Er verschijnt een tabblad Advertentie plaatsen. Klik op de tab en er verschijnt een invulmenu. Kies een rubriek en voer de tekst in. Voer ook uw adres in het bestemde vakje in, hierdoor ontvangt u de berichten van geïnteresseerden. (Uw adres verschijnt niet zichtbaar op de website). Mocht u daar geen bezwaar tegen hebben kunt u wel een naam en telefoonnummer invoeren bedenk daarbij dat die wel zichtbaar worden op de website. Ter afsluiting klik op Opslaan en uw advertentie/bericht is geplaatst. 7

10 De Nederlandse Omroep in de de jaren Hoe kom ik op dit onderwerp. Als geboren en getogen Hilversummer heeft de daar gevestigde media altijd een plek bij gehad, temeer daar mijn vader gedurende 47 jaar (!!) daar werkzaam was. In de familiekring hadden wij onlangs een gesprek hierover i.v.m. het overlijden van Frits Thors. Mijn vader ( 1jaar jonger) heeft Frits Thors goed gekend en altijd hoog in zijn gedachten gehad en dat had onvermijdelijk betrekking op de oorlogstijd. Mijn vader werkte voor de administratie in die dagen voor de KRO vanuit Amsterdam aan de Herengracht maar werd in 1939 als sergeant der artillerie gemobiliseerd in Loenen a/d Vegt in een van de forten van de Stellingen van Amsterdam. Vandaar uit moest hij meevechten aan de Grebbelinie en aangezien ik in 1944 werd geboren betekende dat hij het heeft overleeft. Mijn vader heeft Rhenen zien branden en vertelde (zoals velen) niet zoveel over die verschrikkingen. Na de demobilisatie door het bombardement op Rotterdam (de krijgsmacht werd opgeheven) kwam hij weer op zijn post bij de omroep, eerst in Amsterdam, maar vanaf augustus 1941 verhuisde hij met de kinderen die er al waren naar Hilversum. In het begin ging alles normaal door, dus ook de baan van mijn vader onder directeur Speet en KRO-voorzitter Pater Dito. Vanwege de dreigingen in 1939 werd de studio al bewaakt door een particuliere bewakingsdienst met toestemming van Justitie, maar er mochten geen NSB'ers deel van uitmaken. Pater Dito reisde in 1939 nog naar Engeland om te bekijken hoe hij een op geloof gestoelde wereldomroep kon oprichten. Dus toen speelde al de gedachten over een wereldomroep. De Nederlandse overheid zag de verzuiling toen al niet zitten en Pater Dito vondt dan ook de nodige tegenwerking vanuit Den Haag. In het begin van de bezetting ging alles nog gewoon door en aangezien we nog geen televisie kenden was zelfs het bombardement op Rotterdam niet in volle hevigheid tot een ieder doorgedrongen. De Duitse bezetter stichtte de "Rundfunkbetreuungsstelle" (RBS) op en alle omroepen kwamen er onder te vallen. De AVRO had in die dagen bij monde van zijn voorzitter Willem Vogt ook de aspiratie alle omroepen onder één dak te laten vallen en dat kwam de Duitse bezetter goed uit. De leiding van de RBS, onder leiding van de Duitse SS'er Freudenberg, vestigde zich dan ook in de AVRO-studio en alle programma's werden spoedig gecensureerd. Bij de KRO had men een afgevaardigde naar de RBS; de heer Mr. Bosman. Van deze laatste wist men niet dat hij lid was geweest van de NSB, maar we- (Vervolg op pagina 9) 8

11 (Vervolg van pagina 8) gens niet betalen van de contributie uit de partij was gezet. Niettemin was hij groot voorstander van de bezetting en dat zou later ook blijken. In tegenstelling tot de toezegging van de Duitsers dat de KRO religieuze uitzendingen mocht blijven doen, werd die belofte al weer snel ingetrokken. Dat was mede door uitspraken van de geestelijken voor de KRO-microfoon en ook Kardinaal de Jong in Utrecht, die een geduchte en gevreesde tegenstander was van de bezetter en de NSB. Op 8 maart 1941 werden de uitzendingen dan ook gestaakt en het operationele personeel ontslagen met een kleine genoegdoening in guldens. De toenmalige contactpersoon was inmiddel de Hr. Dubois geworden. Deze Dubois, zeer begaafd en slim, was directeur van de Hilversumse NSF en studeerde tegelijkertijd voor ingenieur. Deze man gaf zijn positie op toen hij zag dat de Duitsers religie voor de radio verboden en zich niet aan de oorspronkelijke afspraak hielden. Later bood Dubois zelfs in het geheim onderdak aan onderduikers. Voor de afwikkeling van de liquidatie van de KRO bleef het administratieve personeel van de KRO nog wel in functie. De directeur, Hr. Speet, was inmiddels met een financiële handdruk van de Duitsers opgestapt, hetgeen heel veel kwaad bloed heeft gezet. Tienduizend guldens was toen al een hoop geld. Vanuit de omroepen was er zeker wel verzet, vooral van de kant van de VARA, VPRO en de NCRV, maar ook binnen de KRO. Op sabotage van apparatuur en programma's stond de hoogste straf, veelal de doodstraf. De medewerking van de AVRO is na de oorlog sterk bekritiseerd en natuurlijk ook de persoon van Willen Vogt van de AVRO, hoewel hij mocht terugkeren als directeur. Er mocht geen Engelstalige muziek worden gedraaid en zo ontstond in die tijd het "Katerliedje" van The Millers, wat een tekst was op "Don't get around" van Duke Ellington. Joodse muzikanten waren al ontslagen, zoals violisten Benny Behr, Frans Poptie en doken onder waardoor toch een aantal het hebben overleeft. Andere musici werden gedwongen om hun medewerking te blijven verlenen. Over deze periode was een boek van Dick Verkijk (documantairemaker van de VPRO) met de titel "Radio Hilversum ", uitgegeven in Wat vond er plaats na 5 mei 1945: In Londen zetelde Radio Oranje onder leiding van Hr. H. van den Broek, waarvan zijn zoon Hans later minister van buitenlandsezaken zou worden. Die kreeg van Kon.Wihelmina de opdracht mee één nationale omroep op te zetten en een wereldomroep, een gedachte die al voor 1940 bestond bij de KRO. Alle, maar dan ook alle letterlijk, die werkzaam waren in Hilversum werden 9 (Vervolg op pagina 12)

12 Uw voeten, mijn zorg! Bent u op zoek naar een goede pedicure in het centrum van Hoofddorp? Dan bent u bij Piedicure aan het juiste adres. Heeft u misschien last van uw voeten doordat u veel staat of veel loopt, of heeft u last van lichamelijke klachten? Maakt u dan eens een afspraak bij Piedicure; de behandeling wordt specifiek op uw voeten afgestemd! Een basisbehandeling is er al vanaf 25,- Voor alle mogelijkheden kijkt u eens op mijn website of neemt u contact met mij op. Graag heet ik u van harte welkom in mijn praktijk welke in een aparte ruimte op de begane grond gelegen is. Manegelaan XB Hoofddorp Tel: Mob:

13 11

14 (Vervolg van pagina 9) ontslagen en ondergebracht bij de nieuwe Nederlandse Radio Unie, ofwel de NRU. Soms ging H. van de Broek persoonlijk naar de studio's om mensen, die zich daartegen verzetten, er uit te "schoppen". Er werd een zuiveringscommissie ingesteld die alle mensen beoordeelden en zeker velen zijn uit de boot gevallen. Voor de op te richten Wereldomroep (begonnen als Herrijzend Nederland) werd o.a. Frits Thors, Netty Rosenveld etc. gekozen als medewerker van het eerste uur. Maar ook mijn vader werd persoonlijk door H. van den Broek gevraagd naar de wereldomroep over te gaan en administratief op poten te zetten. Mijn vader was in zijn vak een kei en een Pietje Precies en zat daarom ook in diverse stichtingen en schoolbesturen. In mijn jonge jaren heb ik wel meegemaakt dat mijn vader wel eens moest wegduiken om niet lastig te worden gevallen in zijn vrije tijd, die toch al bijzonder schaars was, voor een handtekening hier en daar onder stukken. Van een samenvoeging van de omroepzuilen kwam niets terecht door zwaar verzet van de voormalige directeuren, die vele bestuurlijke trucs toepasten. Zelfs nu anno 2014 speelt dat vraagstuk en zien we dat KRO/NCRV, de VARA/BNN etc. samen verder gaan onder druk vanuit Den Haag. De Hr. van den Broek (en ook zoon Hans) woonden toen zeer dicht bij ons huis en als mijn moeder weer eens een kind kreeg (ja, ik kom uit een groot gezin), dan kwam hij op kraamvisite. Mijn vader droeg hem op handen en ik moet zeggen dat het ook zeer aimabele man was. Mijn vader had ook de financiële leiding over de bouw van de wereldomroep steunzenders op Bonaire en reisde daar regelmatig naartoe. Wat betekende Wereldomroep Nederland voor de wereld? Uitzendingen gingen in vele talen over de wereld, zoals Maleis, Arabisch, Engels, Spaans etc. en brachten de zuivere berichten (dat was hun opdracht) bij vele miljoenen en dus ongecensureerd ook in conflictgebieden. Ik ben wel eens bij opnamens geweest in de studio. Wij als Nederlanders hadden daar vaak geen idee van, maar de Nederlandse Wereldomroep was een zeer veel beluisterde zender buiten ons land, getuige de vele post die dagelijks van o.a. geëmigreerde mensen en vele anderen binnenkwamen. Daarnaast verzorgde de Wereldomroep ook de opleiding voor mensen in ontwikkelingslanden om goede radio en televisiezenders elders op te zetten. Als jonge man kwam ik in Hilversum wel eens afrikaners gewapend met microfoons en camera's tegen die het hun geleerde in de praktijk moesten brengen. Zo zie je maar waar een gesprek over Frits Thors toe kan leiden. Ik ben me ervan bewust, dat dit artikel gevoeligheden kan opwekken, maar poogt het eerlijk te vertellen. Uw redacteur. 12

15 Beste ANBO leden en ANBO begunstigers, Allereerst onze hartelijke dank aan alle leden en begunstigers die een bijdrage geleverd hebben aan onze actie Voortbestaan ANBO-bus. Zoals u van ons gewend bent besteden we in de maand juni extra aandacht aan onze ANBO-bus. Onderstaand een overzicht van de acties. Actie 1: Aanschaf ANBO-bus Zo n 125 leden en begunstigers van onze vereniging hebben t/m ruim 4.500,- bijgedragen. Daarnaast hebben wij donaties ontvangen van de Rabobank, Ymere, Gemeente Haarlemmermeer, het Sluyterman Van Loo Fonds, de heer Lo Gilles (opbrengst van dienstverlenende activiteiten) en nog een aantal kleinere acties. Tenslotte heeft het bestuur 6.000,- onttrokken aan het eigen vermogen van de vereniging teneinde een aanbetaling te kunnen doen voor de aanschaf van een nieuwe Mercedes Sprinter via het Nationaal Ouderen Fonds. De 5 jarige overeenkomst met het Ouderenfonds is in september 2013 afgerond en in oktober maakte de bus z n eerste kilometers in Hoofddorp en omgeving. In oktober 2018 zal de bus ons eigendom zijn. Actie 2: Exploitatie van de nieuwe ANBO-bus De aanbetaling van ,- aan het Ouderenfonds maakt het ons mogelijk het begrote verlies op de exploitatie van de bus te beperken tot 1.500,- per jaar. We streven ernaar om, door het gebruik van de bus te optimaliseren en door de verkoop van meer reclame op de bus, de inkomsten te verhogen en het verlies te beperken. Ook steunt de Gemeente Haarlemmermeer ons met een bijdrage voor alle retourritten die gemaakt worden voor medische- sociale- en culturele doeleinden. Tenslotte prijst het bestuur zich gelukkig met het feit dat onze vereniging kan beschikken over een enthousiast en vakkundig team chauffeurs die dit voorjaar allemaal zijn geslaagd voor de BROEM cursus. Lo Gilles heeft besloten om het wat rustiger aan te doen en hij zal als coördinator worden opgevolgd door Els Mombarg. Lo heeft heel veel werk verzet voor de aanschaf en exploitatie van de bus en we zijn hem veel dank verschuldigd. Actie 3: Solidariteitsfonds ANBO-bus (zie bijgaand antwoordformulier) Uit het solidariteitsfonds is de aanbetaling aan het Ouderenfonds gedaan. Om de exploitatie van een eigen bus ook op langere termijn te waarborgen is het nodig reserves op te bouwen. Het bestuur wil wederom een beroep doen op de solidariteit van alle ANBO-leden en begunstigers om de aanschaf van een nieuwe bus in de toekomst mogelijk te maken. Bijgaand treft u een antwoordformulier aan, waarop u te kennen geeft de bus een warm hart toe te dragen, en dat u bereid bent jaarlijks een bedrag te doneren. Enerzijds door zelf een bedrag over te boeken, anderzijds door toestemming te geven om jaarlijks in juni een bedrag van b.v. 15,- (meer of minder mag natuurlijk ook) af te laten schrijven van uw bankrekening via automatische incasso. Dit laatste heeft onze voorkeur, omdat we dan verzekerd zijn van een vast inkomstenpatroon. U hoeft dit formulier niet opnieuw in te vullen als u reeds hebt aangegeven dat u akkoord gaat met een jaarlijkse automatische incasso! Voor aanvullende informatie zie bijgaand antwoordformulier. Bij voorbaat dank voor uw steun. Jan Rijpkema (voorzitter) 13 Henk Zijlmans (penningmeester)

16 Uitneembare bladzijde 14

17 15

18 Nieuwe Leden Formulier Ondergetekende(n) geeft (geven) zich op als lid van de ANBO afdeling Haarlemmermeer-Noord Naam en voorl. aanvrager M/V... Geboortedatum:... Naam en voorl. partner M/V Geboortedatum:... Adres:.. PC en woonplaats:.. Telefoon:.. adres1: adres2: Uw rekeningnummer Handtekening aanvrager:. Handtekening partner:.. Datum:.. Reden van aanmelden:: Contributie per jaar Individueel lid Echtpaar / Partners Dit formulier sturen aan: Mw. A.M. Terpoorten-Lauret, Kobbeduinen 13, 2134 ZM Hoofddorp of aanmelden per of in de brievenbus in de zaal van de "Jeugd van Gisteren" deponeren 16

19 17

20 Lekker eten voor maar 4 in het Fundament De afgelopen maanden is het keldergewelf van de RK-kerk Joannes de Doper in Hoofddorp uitgegraven en ingrijpend verbouwd. Resultaat een schitterende ruimte met vloerverwarming die voor veel doeleinden kan worden gebruikt. Fundament werd de toepasselijke naam. De toegang is aan de rechterzijde van de kerk, waar een trap en lift zijn gerealiseerd. Elke woensdagavond wordt er een speciaal diner bereid voor maar 4. Voor iedereen toegankelijk. Een trotse pastor Kees van Lent leidt het gezelschap rond dat is uitgenodigd voor een speciale voorproefavond van de Stichting Lekker Meer. De voorzitters van ANBO Haarlemmermeer-Noord en Nieuw-Vennep horen tot de gelukkigen. Van Lent mag met reden trots zijn. De bakstenen gewelven geven een speciale sfeer aan de pas opgeleverde accommodatie. De aantrekkelijke omgeving zou niet misstaan in een driesterrenrestaurant. Het meubilair is van goede kwaliteit. En dan die keuken. Menig kok zou er zijn vingers bij aflikken. De uitrusting bestaat immers uit de modernste keukenapparatuur. Fundament bleek de aangewezen plek voor de Stichting Lekker Meer om juist daar een wekelijkse maaltijd te organiseren. Voorzitter Anneke van der Helm-Chandansingh legt uit dat het om een initiatief gaat dat op veel plaatsen in ons land is verwezenlijkt. Eten brengt mensen bij elkaar, aldus Van der Helm. De Stichting wil nieuwe kansen bieden aan Haarlemmermeerders om hun weg in de samenleving (weer) te vinden. De hoop is dat er nieuwe contacten worden gelegd door de bezoekers en dat ze zich weer betrokken voelen bij de maatschappij. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter Stichting Lekker Meer. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun buurtgenoten. Lekker Meer wil ook op andere plaatsen in Haarlemmermeer wekelijks eetcafés organiseren waar de hele buurt minimaal één keer per week kan genieten van een gezonde en betaalbare driegangenmaaltijd. Voor maar 4 hoef je het niet te laten. De maaltijden in het Fundament zijn gestart op woensdag 14 mei. Smakelijk, weet uw voorzitter inmiddels uit eigen ervaring. Iedereen is van harte welkom, dus ook ANBO-leden. Ik zou graag onze leden willen oproepen eens een smakelijke maaltijd in Fundament te genieten, met name mensen onder ons die zich eenzaam voelen en/of een smalle beurs hebben. Waar? Fundament onder RK Ker k J oannes de Doper (goed toegankelijk) Kruisweg 1071 te Hoofddorp (ingang aan de rechterzijde van de kerk) Wanneer? Elke woensdagavond. Prijs: 4. Vooraf reserveren via: Tel:

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Editie november 2014. Veegt straks een robot de billen af.van de voorzitter pagina. Het Historisch Museum Haarlemmermeer.

Editie november 2014. Veegt straks een robot de billen af.van de voorzitter pagina. Het Historisch Museum Haarlemmermeer. Editie november 2014 Veegt straks een robot de billen af.van de voorzitter pagina 2. Het Historisch Museum Haarlemmermeer. Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma Februari 2017

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma Februari 2017 www.tomindebuurt.nl Nieuwsbrief Tom-bus Programma Februari 2017 De Tom-bus biedt ouderen begeleiding met vervoer naar dagbesteding, winkels en activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u het programma voor

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 Dagelijks bestuur: Voorz. Antoon v.d. Ven - 272327 Penningm. Jan Swinkels - 272256 Martien van Kessel ontving tijdens de zittingsavond van 6 februari j.l. van Zijne Doorluchtige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Weer van start. Agenda. Jaargang augustus 2017 nummer 1. Maandag 21 augustus a.s. is het weer zo ver!

Nieuwsbrief. Weer van start. Agenda. Jaargang augustus 2017 nummer 1. Maandag 21 augustus a.s. is het weer zo ver! Jaargang 2017-2018 18 augustus 2017 nummer 1 Nieuwsbrief Weer van start Agenda Maandag 21 augustus 8.20 opening op schoolplein Dinsdag 29 augustus Informatieavond in groepen 19.00-19.45 gr 5-6/6-7/7-8

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

PROGRAMMA OKTOBER 2016

PROGRAMMA OKTOBER 2016 PROGRAMMA OKTOBER 2016 Voor u ligt het programma voor oktober van de SAMEN-UITbus voor Bernheze en Oss Met de boodschappenritten en ook weer diverse leuke uitstapjes. Deze maand gaan we onder andere naar

Nadere informatie

PROGRAMMA SEPTEMBER 2017

PROGRAMMA SEPTEMBER 2017 PROGRAMMA SEPTEMBER 2017 September: herfstmaand ook wel fruitmaand genoemd. De dagen worden weer korter en s-nachts wordt het weer frisser. Vaak biedt september ons nog een heerlijke nazomer. Daar gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Programmaboekje ** en ** 2017

Programmaboekje ** en ** 2017 Boodschappen PlusBus in de gemeente Haarlem +31 (0)23 2052319 Programmaboekje ** en ** 2017 LET OP: DIT IS EEN VOORBEELD PROGRAMMA!!!!!!! Geachte deelnemer, U ontvangt hierbij ons programma voor de maanden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot.

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Inschrijfformulier Aan : Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Als bijlage treft u een overzicht van de procedure voor de aanmelding van uw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen.

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen. VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom Assenrade U bent van harte welkom in verpleegunit Assenrade. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

Editie februari 2015. De voorzitter en de Boeketreeks! Ledenvergadering 25 februari agenda op pagina 17

Editie februari 2015. De voorzitter en de Boeketreeks! Ledenvergadering 25 februari agenda op pagina 17 Editie februari 2015 De voorzitter en de Boeketreeks! Ledenvergadering 25 februari agenda op pagina 17 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags op de markt Burg.van

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren - Waddinxveen - Programma 2015 Activiteiten voor senioren De komende zomerperiode organiseert Palet Welzijn extra activiteiten voor senioren vanaf 55 jaar. De activiteiten worden gehouden in het Anne Frank

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Programma maand mei 2013.

Programma maand mei 2013. Programma maand mei 2013. Wij bieden 55plussers uit de gehele gemeente Barneveld onder meer begeleiding, zowel individueel als in groepsverband, bij het doen van boodschappen, het bezoeken van voorzieningen,

Nadere informatie

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015 Careyn editie Rozenhof, nummer 130, 2015 Beste bewoner, Mijn naam is Marjo Farenhout, ik ben 62 jaar en moeder Van 2 volwassen dochters Cantal en Joycee. Ook ben ik een trotse oma van Jim, Liz, Ben en

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Namens alle medewerkers van de Tombus wensen wij u hele prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!

Namens alle medewerkers van de Tombus wensen wij u hele prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar! www.tomindebuurt.nl Nieuwsbrief Tom-bus Programma Januari 2017 Namens alle medewerkers van de Tombus wensen wij u hele prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar! De Tom-bus biedt ouderen begeleiding

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46%

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46% Relaxmomenten Een moment voor jezelf inplannen schiet er wel eens bij in. 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Toelichting: 17% 1. Dagje naar de spa 1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Externe Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 8 11 januari 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Mededelingen Koken met en voor de vluchtelingen

Nadere informatie

AANMELDINGSPROCEDURE. Geachte ouder/verzorger,

AANMELDINGSPROCEDURE. Geachte ouder/verzorger, AANMELDINGSPROCEDURE Geachte ouder/verzorger, Hierbij treft u inschrijfformulier aan waarmee u uw kind kunt inschrijven. Dit inschrijfformulier kunt u, samen met met een geldig kopie van uw legitimatiebewijzen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Editie mei 2015. De wereld gaat veel te snel Op pagina 1. Nieuw secretaris gezocht! Pagina 13

Editie mei 2015. De wereld gaat veel te snel Op pagina 1. Nieuw secretaris gezocht! Pagina 13 Editie mei 2015 De wereld gaat veel te snel Op pagina 1 Nieuw secretaris gezocht! Pagina 13 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags op de markt Burg.van Stamplein

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

WelzijnsPaletActueel. maart 2017

WelzijnsPaletActueel. maart 2017 WelzijnsPaletActueel maart 2017 Voor u! Het programma voor de maand maart, de maand waarin volgens de kalender de lente begint. Langzaam ontwaakt de natuur uit haar winterslaap. Aan het eind van de vorige

Nadere informatie

Via deze brief informeren wij u graag over actuele zaken en een aantal activiteiten voor mantelzorgers.

Via deze brief informeren wij u graag over actuele zaken en een aantal activiteiten voor mantelzorgers. MEE Mantelzorg Postbus 3016 3301 DA Dordrecht Johan de Wittstraat 40A 3311 KJ Dordrecht T 078 750 89 00 servicebureau@meedrechtsteden.nl www.meemantelzorg.nl Aan alle Mantelzorgers in Dordrecht Datum 24-05-2017

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma April 2017

Nieuwsbrief Tom-bus ***BELANGRIJK*** Programma April 2017 www.tomindebuurt.nl Nieuwsbrief Tom-bus Programma April 2017 De Tom-bus biedt ouderen begeleiding met vervoer naar dagbesteding, winkels en activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u het programma voor

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest MUZEJOURNAAL WEEK 22 en 23; VRIJDAG 22 MEI 2015 AGENDA Maandag 25 mei Dinsdag 26 mei Woensdag 27 mei Donderdag 28 mei Vrijdag 29 mei Pinksteren: VRIJ Groepen 7 verkeersexamen praktijk Kijkochtend nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de kinderen op de locatie Paddepad. 22 maart 2013 Nieuwsbrief nummer 15

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de kinderen op de locatie Paddepad. 22 maart 2013 Nieuwsbrief nummer 15 Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de kinderen op de locatie Paddepad 22 maart 2013 Nieuwsbrief nummer 15 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de ouders van de

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125!

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125! December 2014 Kerstmarkt & Open Dag Op zaterdag 29 november houden wij een gezellige Kerstmarkt & Open Dag ineen! U bent van harte welkom op onze locatie in Bloemendaal tussen 10.00 en 14.00 uur om ons

Nadere informatie

VERSIE 2.0/februari

VERSIE 2.0/februari VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom in Weber U bent van harte welkom in verpleegunit Weber. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel Nieuwsbrief 7 24 november 2016 Aan alle ouders / verzorgers, De inhoud van deze Nieuwsbrief Ouderpanel Maandviering groep 6 Power-training Sinterklaas Schoentje zetten Voorleesavondje Read Shop Sinterklaas

Nadere informatie

Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart 2009.

Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart 2009. Page 1 of 5 Bob van Asselt Van: Nieuwsbrief [nieuwsbrief@onderdekastanje.nl] Verzonden: dinsdag 16 maart 2010 21:33 Onderwerp: Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart 2010 Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart

Nadere informatie

BoodschappenPlusBus Amersfoort. Maandprogramma 5 februari 15 maart 2013

BoodschappenPlusBus Amersfoort. Maandprogramma 5 februari 15 maart 2013 BoodschappenPlusBus Amersfoort Maandprogramma 5 februari 15 maart 2013 BoodschappenPlusBus Amersfoort: samen er op uit. Graag brengen wij de spelregels onder uw aandacht: Voor alle activiteiten geldt:

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

Activiteitenfolder februari 2016

Activiteitenfolder februari 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder februari 2016 Februari wordt voor Ontmoetingscentrum Prinsenhof een bijzondere maand. We gaan eindelijk verhuizen naar het Alexanderhof.

Nadere informatie

Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo

Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar

Nadere informatie

Mededeling. Beste heer/mevrouw,

Mededeling.  Beste heer/mevrouw, www.tomindebuurt.nl Mededeling Beste heer/mevrouw, Op dit moment staat u in ons adressenbestand om de nieuwsbrief van de Tombus te ontvangen. Om ons adressenbestand up-to-date te houden willen wij u vragen

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn 18 september extra vrije dag leerlingen 21 en 23 september kennismakingsgesprekken 29 september schoolfotograaf (de gymlessen gaan deze dag niet door) 13 oktober M.R. vergadering 14 oktober leerlingen

Nadere informatie

Omroep MAX. Factsheet MAX Magazine

Omroep MAX. Factsheet MAX Magazine Omroep MAX Factsheet MAX Magazine ANWB Media en MAX Magazine Senioren worden steeds vitaler. Blijven langer zelfstandig. Staan midden in het leven. Omroep Max, de omroep voor 50-plussers, begrijpt dat

Nadere informatie

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers Unie van Vrijwilligers Sterk in verbinden UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief Tafeltje Dekje In het ziekenhuis Bibliotheek aan Huis Winkeltjes in zorginstellingen Over ons Ruim 75 jaar actief van mens

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313 BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl SEPTEMBER 2015 Nummer 313 MAANDOVERZICHT 31 Ma 1 Di 2 Wo 3 Do 4 Vrij 5 Za 6 Zo 7 Ma Controle

Nadere informatie

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen Nieuwsbrief nummer 15 17 Mei 2016 Pagina 1 van 2 Inhoudsopgave: Algemeen: Oproep! Algemeen: Oproep! Algemeen: Gezocht Ouderraad leden. SO: Nogmaals aankondiging wisseling data handelingsplan bespreking

Nadere informatie

55+ in Veenendaal Activiteiten, ontmoeting en ondersteuning

55+ in Veenendaal Activiteiten, ontmoeting en ondersteuning 55+ in Veenendaal Activiteiten, ontmoeting en ondersteuning 1 Bent u 55-plusser, dan behoort u officieel tot de senioren. Maar zo voelt u zich misschien niet. U wilt graag actief blijven en dingen ondernemen.

Nadere informatie