Klassieke auto s op 27 april j.l. in Nieuw Vennep. Wat een machtige motor al in de Bugaati 35 C in 1926.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klassieke auto s op 27 april j.l. in Nieuw Vennep. Wat een machtige motor al in de Bugaati 35 C in 1926."

Transcriptie

1 Editie juni 2014 Klassieke auto s op 27 april j.l. in Nieuw Vennep. Wat een machtige motor al in de Bugaati 35 C in 1926.

2 Specialiteit: gerookte en gebakken vis - eerste kwaliteit nieuwe haring. Vrijdags op de markt Burg.van Stamplein in Hoofddorp, Dinsdag markt in Overbos, Paradijs en zaterdag markt Floriande Sportdorp Dunweg uitvaartzorg houdt rekening met uw persoonlijke wensen. Wij zijn dag en nacht voor u bereikbaar: Achterweg BX Hoofddorp 1. Seniorenkorting? 2. Filesofie/Vrijwilligersmiddag 3. Onderscheiding Jan Rijpkema 4. Informatief 6. Prikbord 8. Omroep in de jaren De ANBObus Inhoud juni Invulformulier uitneembaar 18. Het Fundament 19. Eetclubs/Nieuwe leden 25. Midzomer concerten 26. Dagtocht/Kienen 27. Museumbezoek/van de redactie

3 Seniorenkorting nog van deze tijd? 1 Van de voorzitter Steeds meer instellingen gaan over tot het afschaffen van korting voor senioren, zoals die voor zwembaden, theaters en musea. Ook diverse vervoerders in het openbaar vervoer overwegen om de korting af te schaffen die sinds vele jaren een verworvenheid leek. De Limburgse vervoersmaatschappij Veolia is daarin voorgegaan. Aan ouderen word kortingsmogelijkheid geboden wanneer ze een dagje gaan zwemmen, een bezoek brengen aan een museum of de dierentuin. In onze regio krijgt de senior nog steeds korting op het openbaar vervoer. Wat veel leeftijdsgenoten al vreesden: de seniorenkorting heeft vermoedelijk zijn langste tijd gehad. Steeds meer organisaties en instellingen schaffen die af. Hoog tijd, vindt menigeen, omdat veel ouderen een behoorlijk pensioen hebben. De kosten komen volgens de tegenstanders ten onrechte voor rekening van de belastingsbetaler, waaronder jongere generaties die deze voordelen niet hebben. Studies laten zien dat vooral meer draagkrachtige ouderen van de kortingen gebruik maken en minder de groepen die daarbij gebaat zijn. Landelijk is ANBO van mening dat leeftijd geen rol mag spelen bij het verlenen van korting, omdat lang niet alle ouderen zielig zijn en best het normale tarief kunnen betalen. Terecht tekent ANBO daarbij aan dat senioren niet alleen maar gebruik van kortingen maken, maar ook te maken krijgen met een duurdere aanvullende ziektekostenverzekering. Het eigen risico is met hoge ziektekosten al gauw opgesoupeerd. Senioren betalen vaak meer voor hun autoverzekering. Hoe zit dat nu echt? Eén op de tien ouderen ontvangt geen aanvullend pensioen bovenop de AOW. Ongeveer huishoudens van 65-plussers krijgen maximaal 250 euro pensioen. Meer dan de helft 65-plus huishoudens ontvangen iedere maand meer dan euro extra bovenop hun AOW. De problemen ontstaan bij mensen met alleen maar een AOW-uitkering of met een klein aanvullend pensioen. En dat zijn er nog wat. De plannen van dit kabinet om AOW-ers te korten als zij bij hun kinderen inwonen, kunnen senioren die alleen AOW hebben, eventueel met een klein pensioen, verder in de problemen brengen als zij nog meer moeten inleveren. Al eerder heb ik op de dilemma s gewezen. Een grote groep senioren met weinig inkomen trekt het niet. Er zijn ook senioren die het goed hebben en best meer kunnen bijdragen; ook in het belang van jongere generaties. Je kunt je wel afvragen waar de grenzen liggen. Blijven inleveren kan ertoe leiden dat ook ouderen met een behoorlij- (Vervolg op pagina 2)

4 (Vervolg van pagina 1) ke financiële basis in de problemen raken. Steeds hogere eigen bijdragen in geval van ziekte en/of noodzakelijk zorg doen daar geen goed aan. Samenvattend kan de vraag of seniorenkorting nog van deze tijd is niet eenduidig worden beantwoord. Alle ouderen op één hoop vegen, betekent dat er steeds groepen buiten de boot vallen. - Vooraankondiging: Filosofiecursus in De Jeugd van Gisteren In het najaar start ANBO Haarlemmermeer-Noord weer met de welbekende cursus Filosofie voor Beginners. Dit is een inleiding in de filosofie, waarvoor geen vooropleiding vereist is. De cursus is bedoeld voor wie bijna niets van wijsbegeerte weet en snel een indruk wil krijgen. Historicus drs. Frits Koopman verzorgt de lessen. Hij behandelt enkele van de meest bekende westerse filosofen. Doordat steeds andere eeuwen aan bod komen krijgen de cursisten een goed overzicht van de geschiedenis van de filosofie. De lessen worden gegeven in De Jeugd van Gisteren. De eerste les is op vrijdagmorgen 3 oktober a.s. De volgende lesochtenden zijn 10, 17, 24, 31 oktober en 7 november a.s. van tot uur. De cursus kost 25,-. Nadere informatie is te vinden op de website Ook niet-leden zijn welkom. Leden van ANBO Haarlemmermeer-Noord hebben voorrang, mocht de groep naar het oordeel van de docent te groot worden. Op onze website en in de ANBOde leest u binnenkort hoe u zich kunt aanmelden. - Vrijwilligersmiddag Noteer alvast in uw agenda: op zatedag 20 september 2014 vindt weer de jaarlijkse vrijwillegersmiddag plaats. Het belooft een leuke middag te worden. Er wordt namelijk ook aandacht besteed aan het 25- jarig jubileum van ons gebouw 'De Jeugd van Gisteren'. Alle vrijwilligers krijgen begin september een uitnodiging met nadere informatie. Het bestuur 2

5 ANBO voorzitter Jan Rijpkema krijgt lintje Vrijwilliger en voorzitter van ANBO- Haarlemmermeer-Noord kreeg op vrijdag 25 april door burgemeester Theo Weterings een lintje opgespeld. Kreeg Hoofddorper, en voormalig gemeentelijk ambtenaar, Jan Rijpkema al in 2009 de Cultuur-prijs Haarlemmermeer uitgereikt, deze keer kreeg hij een Koninklijk Lintje opgespeld vanwege zijn verdiensten voor onder meer de oprichting van de vriendschapsband met HódmezÖvásárhely in Hongarije. Burgemeester Theo Weterings: 'Jij zet je al tientallen jaren onbaatzuchtig en onvermoeibaar in voor diverse lokale projecten en dat wordt hoog gewaardeerd." Rijpkema is al tientallen jaren bestuurslid van de Stichting Oost-West Kontakten Haarlemmermeer en een van de initiatiefnemers voor de Vriendschapsband in Hongarije. Weterings: "Jij was erbij toen net voor de val van het IJzeren Gordijn de eerste contacten met de Hongaarse stad werden gelegd. Het doel was duidelijk: deze jonge, opkomende democratie te ondersteunen en de contacten met Haarlemmermeer te versterken. Zo organiseerde jij samen met kunstenaar Frans Bodner in 2009 in Hongarije een tentoonstelling." Mantelzorger Maar in datzelfde jaar kwamen ook diverse bekende Hongaarse kunstenaars naar schouwburg De Meerse, hetgeen zondermeer ook op het conto van Rijpkema kan worden geschreven. Weterings: "Je bent zeven jaar verbonden geweest aan de lokale omroep maar vanwege de ziekte van je vrouw heb je daar de laatste paar jaar niet veel aan kunnen doen omdat je in feite mantelzorger werd. Gelukkig gaat het met haar nu stukken beter en dus ga je weer full swing bij Meer- Omroep radio aan de slag voor onder meer de lokale politiek. Wat dat betreft: hartelijk welkom terug in de raadzaal en gefeliciteerd dat het jullie beiden weer goed gaat." Onvermeld bleef zijn vrijwilligers-werk als voorzitter bij de ANBO in Hoofddorp. Rijpkema was welis-waar door de omroepleiding met zijn opnameapparatuur naar de Lintjesuitreiking gestuurd om daar wat opnamen te maken maar zijn koffertje stond werkloos naast het podium en hijzelf zat keurig in het pak in de zaal en wachtte geduldig totdat zijn naam werd afgeroepen. Rijpkema: "Ach, op een gegeven moment vermoed je wel iets dus ik heb me maar netjes aangekleed en ben bij mijn vrouw in de zaal gaan zitten. Ik ben uiterst verheugd met deze Koninklijke Onderscheiding. Geen idee wie hem voor mij heeft aangevraagd. 3

6 Informatief Meerdere malen hebben wij in dit rubriekje melding gedaan van de grote veranderingen die er op kort termijn ten aanzien van de Wmo en de zorgverlening doorgevoerd gaan worden. Een tweetal leden van onze afdeling hebben ons in dit verband onlangs deelgenoot gemaakt van ervaringen die als zeer onwelkom overkwamen en waar wij de benodigde aandacht aan menen te moeten schenken, om u nog eens extra attent te maken op de veranderingen die komen en momenteel klaarblijkelijk al gaande zijn. Veranderingen, waaraan zeer vervelende verrassingen gepaard kunnen gaan. De Wmo zoals wij deze vanaf begin 2007 kenden, gaat met ingang van 1 januari 2015 vervangen worden door een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo Deze wetswijziging brengt met zich mee dat men minder snel een vorm van hulpverlening van gemeentewege verkrijgt en dat er in de eerste plaats gekeken gaat worden, in hoeverre uzelf en/of u naaste omgeving in staat zijn om een oplossing te vinden voor de gestelde hulpvraag. Met andere woorden, als hulpvrager wordt men terug verwezen naar de eigen verantwoordelijkheden en/of de hulp van buren en vrijwilligers. Slechts in die gevallen waarbij er op deze wijze niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, krijgt de gemeente de verplichting om bij te springen. Ouderen en mensen met een beperking zullen ten gevolge van deze wetswijziging dus in een veel mindere mate met een hulpvraag bij de gemeente kunnen aankloppen, men zal meer voor zichzelf moeten bepalen wat men zelf en de naaste omgeving kan bijdragen, om de problemen zo goed en adequaat mogelijk op te lossen. Daarmede gaat het zo maar verkrijgen van een voorziening via de gemeente dan ook beduidend minder vanzelfsprekend worden. De eigen verantwoordelijkheden worden voorop gesteld en dat wordt ook zo besproken in het zogenaamde keukentafelgesprek wat, na indiening van het daarvoor gebruikelijke meldingsformulier, geregeld wordt om te kunnen vaststellen wat nu precies het probleem is en in welke mate en op welke wijze er hulp geboden zal moeten worden. Met deze nieuwe werkwijze zal nog de benodigde ervaring opgedaan moeten worden, maar het betekent wel dat er meer verantwoordelijkheid bij de hulpvragers zelf en daarmede ook bij de naaste familieleden en belangenbehartigers komt te liggen. Het valt immers te verwachten dat de doorsnee hulpvragende niet altijd in staat zal zijn om zijn noden en ontstane tekortkomingen goed te verwoorden, terwijl het wel van groot belang is dat hij of zij goed 4 (Vervolg op pagina 5)

7 (Vervolg van pagina 4) voorbereid wordt op het keukentafelgesprek, vanwaar uit de mate van zorgverlening bepaald dient te worden. De werking van de opkomst zijnde nieuwe Wmo-2015 hiermede nogmaals belicht te hebben, keren wij snel terug naar de aanvang van dit rubriekje want het gaat uiteindelijk om het probleem waar de twee al op leeftijd zijnde dames mee geconfronteerd werden, nadat zij een beroep hadden gedaan op de momenteel nog geldende Wmo-regelgeving. In beide gevallen betrof het aanpassingen in de badkamer die meer dan nodig waren als direct gevolg van ziekte en ouderdom, in beide gevallen was de hulp van de gemeente in geroepen en was de hulpvraag op de thans gebruikelijke wijze door een gemeentelijke consulente beoordeeld. De hulpvraag werd terecht bevonden en de toezegging werd verkregen, dat van gemeentewege de aanpassingen verricht zouden worden. Tot zover verliep alles dus voortreffelijk, alleen het bijbehorende kostenplaatje werd niet besproken. Beide hulpvragende dames voorzagen dit echter niet als een probleem er van uitgaande dat alles, zoals tot dusver gebruikelijk, via de Wmo geregeld zou worden. Achteraf gezien een ernstige misrekening want kort nadat de aanpassingen uitgevoerd waren, ontving men in beide gevallen via de gemeente de volledige rekening van de uitvoerder van de aanpassingen, met het verzoek om deze op kort termijn te willen voldoen. Een schrijnend voorbeeld van hoe het nu niet moet. Ouderen, maar ook mensen met een beperking, zijn veelal financieel niet bij machte om dergelijke rekeningen in eens te betalen, bovendien kwam het extra verrassend over om dat de gemeentelijke consulente op geen enkele wijze naar het kostenaspect heeft verwezen en de beide dames er terecht van uitgingen dat het een en ander op de bekende wijze via het CAK zou verlopen. Terecht stellen beide dames dan ook, dat indien zij tijdens het beoordelingsgesprek op de wijze van kosten verrekening waren gewezen, zij altijd nog de mogelijkheid gehad zouden hebben om naar een goedkopere oplossing uit te zien. Nu voelt men zich voor een voldongen feit gesteld, waar 5 (Vervolg op pagina 6)

8 (Vervolg van pagina 5) niet aan te voldoen valt zonder schulden te maken of een drastisch bezuinigen op de dagelijkse levensbehoeften. Natuurlijk gaan wij deze vervelende ervaring voorleggen aan de hiervoor verantwoordelijken. Maar het had gewoon niet mogen gebeuren. Men mag op het gemeentehuis uitstekend op de hoogte zijn van alle veranderingen die in de hulpverlening hebben plaatsgevonden, de doorsnee burger heeft er nog geen enkele weet van en er had dan ook nadrukkelijk melding gedaan moeten worden van de gewijzigde kostenverrekening. De nieuwe Wmo-2015 zal vrijwel zeker begin 2015 ingevoerd gaan worden, de gemeente heeft het voornemen om in de 2 e helft van dit jaar daar een grote publieke voorlichtingscampagne aan te gaan wijden, doch daar hebben onze beide dames/ slachtoffers weinig aan. Zij hadden op het moment van besluiten, duidelijk op de bijkomende consequenties gewezen moeten worden. Voor een ieder van u moge dit dan ook een reden zijn om bij overeenkomstige situaties nadrukkelijk navraag te plegen naar alle bijkomstigheden ten aanzien van de hulpvraag. Informeer altijd naar het bijbehorende kostenplaatje en de verwerking daarvan, dat bespaart u een onaangename verrassing achteraf. F. Calandt - Hebt u iets aan te bieden, wilt u contact of kennis uitwisselen? Sinds kort beschikt uw ANBO- website: haarlemmermeer-noord over een pagina PRIKBORD waarop u uw aanbiedingen/advertenties zelf kunt plaatsen waarop geïnteresseerden kunnen reageren. Noem het maar een soort Facebook voor ANBO-leden Wat kunt u zoal doen? Contact advertenties plaatsen Te koop aanbieden en te koop vragen Reisgenoten/vakantiemaatjes zoeken Te huur aanbieden en te huur vragen Kennis uitwisselen Medewerking vragen Enkele voorbeelden: Heerlijke Birchwood Dieselmotorkruiser 8.25 meter lang Mijn heerlijk varende polyester Dieselmotorboot is vanaf heden te koop! De boot is in goede staat en heeft een perfecte motor (inboord met schroefas) en 6 (Vervolg op pagina 7)

9 (Vervolg van pagina 6) is zeer zuinig in gebruik van brandstof. De boot is van alle gemakken voorzien, toilet, stahoogte, 6 slaapplaatsen, radio, walstroomaansluiting en keuzeschakelaar voor de 3 accu's, zodat u zelf bepaalt welke u voor starten gebruikt.alle boordverlichting, schijnwerper etc. is aanwezig. Er is een ruime eventueel open kuip met op maat gemaakte kussens... Neemt u contact met mij op via telefoon of Mail is ook goed naar Echtpaar zoekt... Echtpaar, 64 en 59 jaar willen dit jaar nog met een ander echtpaar 2 tot drie dagen een (vakantie)huisje huren om om fijn samen te zijn. Het zou mooi zijn als het huisje voorzien is van... Radio + dvd+cassettendeck Een combinatie van tuner, dvd speler en dubbeldrive cassettedeck in aparte toestellen het cassettedeck is zowat niet gebruikt, het andere spul zal is goed schoon gemaakt moeten worden, echt mooi spul voor een hobbyist er zijn 6 speaker boxen bij Te huur: gezellig appartement in Zandvoort. Te huur een gezellig volledig ingericht 2-persoons appartement direct aan het strand in het centrum van Zandvoort. Gelegen op de vierde etage. Balkon met uitzicht op zee. Huurprijs v.a Privacy gewaarborgd Ga naar onze website: en klik op de pagina: PRIKBORD Er verschijnt een tabblad Advertentie plaatsen. Klik op de tab en er verschijnt een invulmenu. Kies een rubriek en voer de tekst in. Voer ook uw adres in het bestemde vakje in, hierdoor ontvangt u de berichten van geïnteresseerden. (Uw adres verschijnt niet zichtbaar op de website). Mocht u daar geen bezwaar tegen hebben kunt u wel een naam en telefoonnummer invoeren bedenk daarbij dat die wel zichtbaar worden op de website. Ter afsluiting klik op Opslaan en uw advertentie/bericht is geplaatst. 7

10 De Nederlandse Omroep in de de jaren Hoe kom ik op dit onderwerp. Als geboren en getogen Hilversummer heeft de daar gevestigde media altijd een plek bij gehad, temeer daar mijn vader gedurende 47 jaar (!!) daar werkzaam was. In de familiekring hadden wij onlangs een gesprek hierover i.v.m. het overlijden van Frits Thors. Mijn vader ( 1jaar jonger) heeft Frits Thors goed gekend en altijd hoog in zijn gedachten gehad en dat had onvermijdelijk betrekking op de oorlogstijd. Mijn vader werkte voor de administratie in die dagen voor de KRO vanuit Amsterdam aan de Herengracht maar werd in 1939 als sergeant der artillerie gemobiliseerd in Loenen a/d Vegt in een van de forten van de Stellingen van Amsterdam. Vandaar uit moest hij meevechten aan de Grebbelinie en aangezien ik in 1944 werd geboren betekende dat hij het heeft overleeft. Mijn vader heeft Rhenen zien branden en vertelde (zoals velen) niet zoveel over die verschrikkingen. Na de demobilisatie door het bombardement op Rotterdam (de krijgsmacht werd opgeheven) kwam hij weer op zijn post bij de omroep, eerst in Amsterdam, maar vanaf augustus 1941 verhuisde hij met de kinderen die er al waren naar Hilversum. In het begin ging alles normaal door, dus ook de baan van mijn vader onder directeur Speet en KRO-voorzitter Pater Dito. Vanwege de dreigingen in 1939 werd de studio al bewaakt door een particuliere bewakingsdienst met toestemming van Justitie, maar er mochten geen NSB'ers deel van uitmaken. Pater Dito reisde in 1939 nog naar Engeland om te bekijken hoe hij een op geloof gestoelde wereldomroep kon oprichten. Dus toen speelde al de gedachten over een wereldomroep. De Nederlandse overheid zag de verzuiling toen al niet zitten en Pater Dito vondt dan ook de nodige tegenwerking vanuit Den Haag. In het begin van de bezetting ging alles nog gewoon door en aangezien we nog geen televisie kenden was zelfs het bombardement op Rotterdam niet in volle hevigheid tot een ieder doorgedrongen. De Duitse bezetter stichtte de "Rundfunkbetreuungsstelle" (RBS) op en alle omroepen kwamen er onder te vallen. De AVRO had in die dagen bij monde van zijn voorzitter Willem Vogt ook de aspiratie alle omroepen onder één dak te laten vallen en dat kwam de Duitse bezetter goed uit. De leiding van de RBS, onder leiding van de Duitse SS'er Freudenberg, vestigde zich dan ook in de AVRO-studio en alle programma's werden spoedig gecensureerd. Bij de KRO had men een afgevaardigde naar de RBS; de heer Mr. Bosman. Van deze laatste wist men niet dat hij lid was geweest van de NSB, maar we- (Vervolg op pagina 9) 8

11 (Vervolg van pagina 8) gens niet betalen van de contributie uit de partij was gezet. Niettemin was hij groot voorstander van de bezetting en dat zou later ook blijken. In tegenstelling tot de toezegging van de Duitsers dat de KRO religieuze uitzendingen mocht blijven doen, werd die belofte al weer snel ingetrokken. Dat was mede door uitspraken van de geestelijken voor de KRO-microfoon en ook Kardinaal de Jong in Utrecht, die een geduchte en gevreesde tegenstander was van de bezetter en de NSB. Op 8 maart 1941 werden de uitzendingen dan ook gestaakt en het operationele personeel ontslagen met een kleine genoegdoening in guldens. De toenmalige contactpersoon was inmiddel de Hr. Dubois geworden. Deze Dubois, zeer begaafd en slim, was directeur van de Hilversumse NSF en studeerde tegelijkertijd voor ingenieur. Deze man gaf zijn positie op toen hij zag dat de Duitsers religie voor de radio verboden en zich niet aan de oorspronkelijke afspraak hielden. Later bood Dubois zelfs in het geheim onderdak aan onderduikers. Voor de afwikkeling van de liquidatie van de KRO bleef het administratieve personeel van de KRO nog wel in functie. De directeur, Hr. Speet, was inmiddels met een financiële handdruk van de Duitsers opgestapt, hetgeen heel veel kwaad bloed heeft gezet. Tienduizend guldens was toen al een hoop geld. Vanuit de omroepen was er zeker wel verzet, vooral van de kant van de VARA, VPRO en de NCRV, maar ook binnen de KRO. Op sabotage van apparatuur en programma's stond de hoogste straf, veelal de doodstraf. De medewerking van de AVRO is na de oorlog sterk bekritiseerd en natuurlijk ook de persoon van Willen Vogt van de AVRO, hoewel hij mocht terugkeren als directeur. Er mocht geen Engelstalige muziek worden gedraaid en zo ontstond in die tijd het "Katerliedje" van The Millers, wat een tekst was op "Don't get around" van Duke Ellington. Joodse muzikanten waren al ontslagen, zoals violisten Benny Behr, Frans Poptie en doken onder waardoor toch een aantal het hebben overleeft. Andere musici werden gedwongen om hun medewerking te blijven verlenen. Over deze periode was een boek van Dick Verkijk (documantairemaker van de VPRO) met de titel "Radio Hilversum ", uitgegeven in Wat vond er plaats na 5 mei 1945: In Londen zetelde Radio Oranje onder leiding van Hr. H. van den Broek, waarvan zijn zoon Hans later minister van buitenlandsezaken zou worden. Die kreeg van Kon.Wihelmina de opdracht mee één nationale omroep op te zetten en een wereldomroep, een gedachte die al voor 1940 bestond bij de KRO. Alle, maar dan ook alle letterlijk, die werkzaam waren in Hilversum werden 9 (Vervolg op pagina 12)

12 Uw voeten, mijn zorg! Bent u op zoek naar een goede pedicure in het centrum van Hoofddorp? Dan bent u bij Piedicure aan het juiste adres. Heeft u misschien last van uw voeten doordat u veel staat of veel loopt, of heeft u last van lichamelijke klachten? Maakt u dan eens een afspraak bij Piedicure; de behandeling wordt specifiek op uw voeten afgestemd! Een basisbehandeling is er al vanaf 25,- Voor alle mogelijkheden kijkt u eens op mijn website of neemt u contact met mij op. Graag heet ik u van harte welkom in mijn praktijk welke in een aparte ruimte op de begane grond gelegen is. Manegelaan XB Hoofddorp Tel: Mob:

13 11

14 (Vervolg van pagina 9) ontslagen en ondergebracht bij de nieuwe Nederlandse Radio Unie, ofwel de NRU. Soms ging H. van de Broek persoonlijk naar de studio's om mensen, die zich daartegen verzetten, er uit te "schoppen". Er werd een zuiveringscommissie ingesteld die alle mensen beoordeelden en zeker velen zijn uit de boot gevallen. Voor de op te richten Wereldomroep (begonnen als Herrijzend Nederland) werd o.a. Frits Thors, Netty Rosenveld etc. gekozen als medewerker van het eerste uur. Maar ook mijn vader werd persoonlijk door H. van den Broek gevraagd naar de wereldomroep over te gaan en administratief op poten te zetten. Mijn vader was in zijn vak een kei en een Pietje Precies en zat daarom ook in diverse stichtingen en schoolbesturen. In mijn jonge jaren heb ik wel meegemaakt dat mijn vader wel eens moest wegduiken om niet lastig te worden gevallen in zijn vrije tijd, die toch al bijzonder schaars was, voor een handtekening hier en daar onder stukken. Van een samenvoeging van de omroepzuilen kwam niets terecht door zwaar verzet van de voormalige directeuren, die vele bestuurlijke trucs toepasten. Zelfs nu anno 2014 speelt dat vraagstuk en zien we dat KRO/NCRV, de VARA/BNN etc. samen verder gaan onder druk vanuit Den Haag. De Hr. van den Broek (en ook zoon Hans) woonden toen zeer dicht bij ons huis en als mijn moeder weer eens een kind kreeg (ja, ik kom uit een groot gezin), dan kwam hij op kraamvisite. Mijn vader droeg hem op handen en ik moet zeggen dat het ook zeer aimabele man was. Mijn vader had ook de financiële leiding over de bouw van de wereldomroep steunzenders op Bonaire en reisde daar regelmatig naartoe. Wat betekende Wereldomroep Nederland voor de wereld? Uitzendingen gingen in vele talen over de wereld, zoals Maleis, Arabisch, Engels, Spaans etc. en brachten de zuivere berichten (dat was hun opdracht) bij vele miljoenen en dus ongecensureerd ook in conflictgebieden. Ik ben wel eens bij opnamens geweest in de studio. Wij als Nederlanders hadden daar vaak geen idee van, maar de Nederlandse Wereldomroep was een zeer veel beluisterde zender buiten ons land, getuige de vele post die dagelijks van o.a. geëmigreerde mensen en vele anderen binnenkwamen. Daarnaast verzorgde de Wereldomroep ook de opleiding voor mensen in ontwikkelingslanden om goede radio en televisiezenders elders op te zetten. Als jonge man kwam ik in Hilversum wel eens afrikaners gewapend met microfoons en camera's tegen die het hun geleerde in de praktijk moesten brengen. Zo zie je maar waar een gesprek over Frits Thors toe kan leiden. Ik ben me ervan bewust, dat dit artikel gevoeligheden kan opwekken, maar poogt het eerlijk te vertellen. Uw redacteur. 12

15 Beste ANBO leden en ANBO begunstigers, Allereerst onze hartelijke dank aan alle leden en begunstigers die een bijdrage geleverd hebben aan onze actie Voortbestaan ANBO-bus. Zoals u van ons gewend bent besteden we in de maand juni extra aandacht aan onze ANBO-bus. Onderstaand een overzicht van de acties. Actie 1: Aanschaf ANBO-bus Zo n 125 leden en begunstigers van onze vereniging hebben t/m ruim 4.500,- bijgedragen. Daarnaast hebben wij donaties ontvangen van de Rabobank, Ymere, Gemeente Haarlemmermeer, het Sluyterman Van Loo Fonds, de heer Lo Gilles (opbrengst van dienstverlenende activiteiten) en nog een aantal kleinere acties. Tenslotte heeft het bestuur 6.000,- onttrokken aan het eigen vermogen van de vereniging teneinde een aanbetaling te kunnen doen voor de aanschaf van een nieuwe Mercedes Sprinter via het Nationaal Ouderen Fonds. De 5 jarige overeenkomst met het Ouderenfonds is in september 2013 afgerond en in oktober maakte de bus z n eerste kilometers in Hoofddorp en omgeving. In oktober 2018 zal de bus ons eigendom zijn. Actie 2: Exploitatie van de nieuwe ANBO-bus De aanbetaling van ,- aan het Ouderenfonds maakt het ons mogelijk het begrote verlies op de exploitatie van de bus te beperken tot 1.500,- per jaar. We streven ernaar om, door het gebruik van de bus te optimaliseren en door de verkoop van meer reclame op de bus, de inkomsten te verhogen en het verlies te beperken. Ook steunt de Gemeente Haarlemmermeer ons met een bijdrage voor alle retourritten die gemaakt worden voor medische- sociale- en culturele doeleinden. Tenslotte prijst het bestuur zich gelukkig met het feit dat onze vereniging kan beschikken over een enthousiast en vakkundig team chauffeurs die dit voorjaar allemaal zijn geslaagd voor de BROEM cursus. Lo Gilles heeft besloten om het wat rustiger aan te doen en hij zal als coördinator worden opgevolgd door Els Mombarg. Lo heeft heel veel werk verzet voor de aanschaf en exploitatie van de bus en we zijn hem veel dank verschuldigd. Actie 3: Solidariteitsfonds ANBO-bus (zie bijgaand antwoordformulier) Uit het solidariteitsfonds is de aanbetaling aan het Ouderenfonds gedaan. Om de exploitatie van een eigen bus ook op langere termijn te waarborgen is het nodig reserves op te bouwen. Het bestuur wil wederom een beroep doen op de solidariteit van alle ANBO-leden en begunstigers om de aanschaf van een nieuwe bus in de toekomst mogelijk te maken. Bijgaand treft u een antwoordformulier aan, waarop u te kennen geeft de bus een warm hart toe te dragen, en dat u bereid bent jaarlijks een bedrag te doneren. Enerzijds door zelf een bedrag over te boeken, anderzijds door toestemming te geven om jaarlijks in juni een bedrag van b.v. 15,- (meer of minder mag natuurlijk ook) af te laten schrijven van uw bankrekening via automatische incasso. Dit laatste heeft onze voorkeur, omdat we dan verzekerd zijn van een vast inkomstenpatroon. U hoeft dit formulier niet opnieuw in te vullen als u reeds hebt aangegeven dat u akkoord gaat met een jaarlijkse automatische incasso! Voor aanvullende informatie zie bijgaand antwoordformulier. Bij voorbaat dank voor uw steun. Jan Rijpkema (voorzitter) 13 Henk Zijlmans (penningmeester)

16 Uitneembare bladzijde 14

17 15

18 Nieuwe Leden Formulier Ondergetekende(n) geeft (geven) zich op als lid van de ANBO afdeling Haarlemmermeer-Noord Naam en voorl. aanvrager M/V... Geboortedatum:... Naam en voorl. partner M/V Geboortedatum:... Adres:.. PC en woonplaats:.. Telefoon:.. adres1: adres2: Uw rekeningnummer Handtekening aanvrager:. Handtekening partner:.. Datum:.. Reden van aanmelden:: Contributie per jaar Individueel lid Echtpaar / Partners Dit formulier sturen aan: Mw. A.M. Terpoorten-Lauret, Kobbeduinen 13, 2134 ZM Hoofddorp of aanmelden per of in de brievenbus in de zaal van de "Jeugd van Gisteren" deponeren 16

19 17

20 Lekker eten voor maar 4 in het Fundament De afgelopen maanden is het keldergewelf van de RK-kerk Joannes de Doper in Hoofddorp uitgegraven en ingrijpend verbouwd. Resultaat een schitterende ruimte met vloerverwarming die voor veel doeleinden kan worden gebruikt. Fundament werd de toepasselijke naam. De toegang is aan de rechterzijde van de kerk, waar een trap en lift zijn gerealiseerd. Elke woensdagavond wordt er een speciaal diner bereid voor maar 4. Voor iedereen toegankelijk. Een trotse pastor Kees van Lent leidt het gezelschap rond dat is uitgenodigd voor een speciale voorproefavond van de Stichting Lekker Meer. De voorzitters van ANBO Haarlemmermeer-Noord en Nieuw-Vennep horen tot de gelukkigen. Van Lent mag met reden trots zijn. De bakstenen gewelven geven een speciale sfeer aan de pas opgeleverde accommodatie. De aantrekkelijke omgeving zou niet misstaan in een driesterrenrestaurant. Het meubilair is van goede kwaliteit. En dan die keuken. Menig kok zou er zijn vingers bij aflikken. De uitrusting bestaat immers uit de modernste keukenapparatuur. Fundament bleek de aangewezen plek voor de Stichting Lekker Meer om juist daar een wekelijkse maaltijd te organiseren. Voorzitter Anneke van der Helm-Chandansingh legt uit dat het om een initiatief gaat dat op veel plaatsen in ons land is verwezenlijkt. Eten brengt mensen bij elkaar, aldus Van der Helm. De Stichting wil nieuwe kansen bieden aan Haarlemmermeerders om hun weg in de samenleving (weer) te vinden. De hoop is dat er nieuwe contacten worden gelegd door de bezoekers en dat ze zich weer betrokken voelen bij de maatschappij. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter Stichting Lekker Meer. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun buurtgenoten. Lekker Meer wil ook op andere plaatsen in Haarlemmermeer wekelijks eetcafés organiseren waar de hele buurt minimaal één keer per week kan genieten van een gezonde en betaalbare driegangenmaaltijd. Voor maar 4 hoef je het niet te laten. De maaltijden in het Fundament zijn gestart op woensdag 14 mei. Smakelijk, weet uw voorzitter inmiddels uit eigen ervaring. Iedereen is van harte welkom, dus ook ANBO-leden. Ik zou graag onze leden willen oproepen eens een smakelijke maaltijd in Fundament te genieten, met name mensen onder ons die zich eenzaam voelen en/of een smalle beurs hebben. Waar? Fundament onder RK Ker k J oannes de Doper (goed toegankelijk) Kruisweg 1071 te Hoofddorp (ingang aan de rechterzijde van de kerk) Wanneer? Elke woensdagavond. Prijs: 4. Vooraf reserveren via: Tel:

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier Jaargang 20, nummer 1, januari 2012, oplage 750 ex., ISSN 1569-9214 deadcasca k r a n t Autosomaal Dominant-erfelijke Cerebellaire Ataxie-Vereniging Nederland Highlights Carin s column weer terug Psychische

Nadere informatie

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 1, januari 2013. Ingezonden kopij

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 1, januari 2013. Ingezonden kopij Van de Redactie Jaargang 56, no. 1, januari 2013 Advertenties Marjan Scheeres Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel. 3240119 advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl Kwettertjes: Mileen Boutkan Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud Onder Willem Drees werd de AOW ingevoerd. Zijn beeltenis, gemaakt door Eric Claus,

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

De band die ons bindt

De band die ons bindt BONDSBLAD 2015 NUMMER NUMMER 680 681 BONDSBLAD JULI/AUG MEI/JUNI 2015 De band die ons bindt TWEE-MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE ROTTERDAMSE OUDERENBOND Opgericht 1952 Opgericht maart 28 maart 1952 Koninklijk

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond Denkraam Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 7 - februari 2004 [2] Colofon Redactie: Christian Dogterom,

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie