Filosofische bijeenkomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Filosofische bijeenkomsten"

Transcriptie

1 Filosofische bijeenkomsten Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme een warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende activiteiten in Nederlands Limburg een entree bieden tot de boeddhistische levensbeschouwing en in het bijzonder tot het instituut Yeunten Ling, België. Er zijn door Henk Baay begleidende samenvattingen gemaakt die als basis dienen om zich in te lezen. Kijk voor de data van onze filosofische bijeenkomsten op 1. tekst: inleiding 4 Edele waarheden 2. tekst: de oorsprong van het lijden 3. tekst: de tweede vorm van onwetendheid 4. tekst: over verstorende emoties De tweede vorm van onwetendheid, de leegte Bij de eerste waarheid kwam het lijden door conditionering ter sprake. Het ging over dat we de neiging hebben om aan alle fenomenen die we waarnemen een vaste, een absolute waarde toe te kennen. Niet alleen aan de spullen die we hebben of hopen te krijgen, maar ook aan de oordelen die we dikwijls over iets hebben. Zo hechten we ook grote waarde aan ons ego, aan de identiteit waarmee we door het leven gaan. Deze ideeën worden als verkeerd gezien en komen voort uit onze onwetendheid over de ware aard van de werkelijkheid. De leegte waarover dit deel gaat, wordt in het boeddhisme gezien van cruciale betekenis te zijn op het pad van spirituele ontwikkeling. Vandaar dat er extra aandacht aan besteed zal worden. Eerst iets over de verschillen van de Oosterse en de Westerse benadering om fenomenen te doorgronden. In het Oosten is door de eeuwen heen het waarnemen de meest gebruikelijke manier om iets te doorzien. Een Aziaat kan lang naar een bloem kijken om deze te begrijpen; doet zijn inzicht op vanuit het waarnemen. De Oosterling ontdekte de energiebanen in het lichaam. Banen, die zo subtiel zijn dat deze met de huidige stand van de Westerse wetenschap nog steeds niet of nauwelijks zichtbaar te maken zijn. Wij, in het Westen, willen een bloem demonteren, uit elkaar halen om die te analyseren, er proeven mee doen om zodoende achter zijn geheimen te komen. Denk maar aan de vroegere lijkensnijders, de heelmeesters die het inwendige van de mens blootlegden. Met meten is weten zijn we in het Westen ver gekomen. Wetenschappelijke ontdekkingen konden hierdoor vaak snel in de praktijk toegepast worden. Dit kwam tevens door onze dualistische manier van denken, het praktische denken in tegenstellingen. Was iets niet waar te nemen, dan mocht je je afvragen of het überhaupt wel bestond. Dan had je daar ook geen last meer van De grondlegger van dit Westerse, dualistische denken is Descartes, de filosoof van ik denk, dus ik ben. Hij was, zeg maar, de uitvinder het ego en zette zich in de late Middeleeuwen af tegen het goddelijke als reactie op de kerk. Door hem kreeg de menselijke geest een superieure rol toebedeeld. De mens werd in staat geacht wetenschappelijke regels te Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg - Henk Baay, Oktober

2 kunnen stellen, die als universeel en absoluut gelden. Door middel van analyse zou alles te doorgronden zijn, zelfs zou zielenrust op die wijze te bereiken zijn. Inmiddels hebben we de ervaring dat we nooit alles zullen weten, ook niet wanneer zaken absoluut verklaard worden en er dus niet meer aan getwijfeld hoeft te worden. Bovendien blijkt steeds vaker dat we met al onze kennis geen zielrust bereiken, maar juist het omgekeerde. We worden er steeds onrustiger van. Ondertussen begint de twijfel in de wetenschappelijke wereld over al het absolute toe te nemen. Meer en meer vervagen de tegenstellingen in filosofisch denken tussen Oost en West, waardoor East meets West kan ontstaan met alle voordelen vandien. Twee soorten werkelijkheid In het boeddhisme wordt van andere waarden uitgegaan, dan we gewend zijn. Daar zijn alle fenomenen als een droom, een illusie. Fenomenen dien je te zien als alles wat je waarneemt, met alle zintuigen waarover je beschikt. Probeer je de verschijningsvormen van die fenomenen te onderzoeken, te begrijpen wat hun eigen natuur is, dan kom je bij twee soorten werkelijkheid, de relatieve of conventionele en de ultieme of absolute werkelijkheid. Wanneer we in het Westen spreken over een vaststaande werkelijkheid, dan wordt dat in het boeddhisme nog steeds als een relatieve gezien, als een creatie. Gaan we er in het boeddhisme vanuit dat alles een illusie is, dan wil dat niets zeggen over de werkelijkheid an sich, maar meer over het feit dat we ons over alles illusies maken. Bij de Westerse, conventionele werkelijkheid bekijken we dingen op een manier die we al eeuwenlang vanuit onze concepten gewend zijn. Uit die gewoonte geven we alle fenomenen een betekenis, een onafhankelijk bestaan. Bij de boeddhistische daarentegen wordt bij de ultieme werkelijkheid al onze oordelen en invullingen losgelaten. Daar leidt alles een bestaan in afhankelijkheid. Neem als voorbeeld een huis. Zou je onderzoeken wat de eigen natuur van een huis is, z n eigen ultieme werkelijkheid, dan kom je niet verder dan het verschijningsvorm huis te zien. Deel je het huis op in kleinere stukjes om bij die uiteindelijke natuur van het huis te geraken, dan kom je uit op een dak, vier muren, wat deuren en ramen. En breng je op zoek naar de essentie van het huis dan de muren weer terug tot hun eigen oorsprong, wat zijn muren dan anders als een verzameling stenen. En wat zijn stenen? Dat zijn verschillende materialen die samengevoegd zijn. Wat zijn die materialen enzovoort. Op welke manier je ook kijkt, de essentie van een huis kom je er niet tegen, geen absolute oorsprong of ultieme werkelijkheid van een huis. Wat je wel tegenkomt, is de onderlinge afhankelijkheid van al die verschijningsvormen die tezamen een huis maken. Je zou dus kunnen zeggen dat het huis niet bestaat, maar wel het label dat we erop plakken, de naam die we eraan geven, de gedachteconstructie die we er zelf van maken. Dat wat we zien, is onze eigen creatie die we een absolute waarde toekennen. Ons huis blijkt niet anders dan een relatie van verschillende verschijningsvormen, een relatieve werkelijkheid, te zijn. Tevens zien we een onderlinge afhankelijkheid. Zonder muren, dak en deuren is er geen huis. Zonder stenen geen muren. Bij alle verschijningsvormen is ditzelfde van toepassing. Ze kennen geen absolute vorm, samenstelling of werkelijkheid. En geen onafhankelijk bestaan. Wel een relatieve. Alle vormen, alle fenomenen, alle materie bezitten geen absoluut zelf. Geen eigen natuur, hoe goed je ook naar hun essentie zoekt of hoe klein je ze ook maakt om tot hun oorsprong door te dringen. Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg - Henk Baay, Oktober

3 Zelfs de tijd blijkt niet meer te zijn dan een mensenafspraak, een constructie dus. Alles wat we waarnemen, heeft een relatie tot, een bestaan in afhankelijkheid met. Probeer je van een fenomeen de essentie of de ultieme, absolute werkelijkheid te vinden, dan is het eindresultaat: Vorm is leegte. Bij ideeën, concepten en overtuigingen is het niet anders gesteld. Als we iets aantrekkelijk vinden, maken we dat graag absoluut en weten dan zeker dat die zaken goed zijn of fijn, aangenaam of heerlijk, enz. Verder denken we precies te weten wat mooi en lelijk is. Met goed en kwaad is het niet anders gesteld. Dat anderen daar heel anders over denken, tsja... Bij dergelijke, persoonlijke vaste overtuigingen kan ook nog de invloed van alle zintuigen opgeteld worden waarmee we ons bedienen. Het boeddhisme kent er zes: het voelen, ruiken, proeven, zien, horen of het denken. Bovendien werken al die zintuiglijke waarnemingen met herinneringen uit vroegere ervaringen. Bij nieuwe indrukken is het eigen oordeel al klaar. Het ruikt lekker, smaakt vies, klinkt onrustig, voelt heerlijk enzovoort. Indrukken van vroeger, toegepast op het heden. We werken graag met deze vooroordelen, deze conditioneringen. Het biedt ons vastigheid. Het pure waarnemen zonder vooraf een oordeel te hebben is voor ons hierdoor erg lastig geworden. Kleine kinderen lukt zoiets nog wel of wanneer we in meditatietoestand in het hier en nu leven. Omgekeerd is leegte ook weer vorm. Want als vorm leegte is, zal leegte ook weer vorm zijn. Een huis is en blijft onmiskenbaar een huis. Wanneer dit niet het geval zou zijn, zou het boeddhisme niet anders zijn dan een nihilistische leer over de werkelijkheid. Dan zou alles leegte zijn en zonder bestaan, waarde of betekenis. Nemen we een leeg bouwterrein en zetten we daar vier muren met een dak op, dan is dat terrein nog steeds even leeg, behalve dan op de plaats die de vier muren met het dak innemen. Binnenin het gebouw is nog dezelfde lege ruimte. Het lege terrein heeft er een vorm, een conventionele werkelijkheid, bij gekregen. Leegte zien: Toen de eerste Europeanen in Amerika landden, zagen de Indianen hen vanuit de zee niet aankomen. Zij kenden geen schip, hadden daar geen ervaring mee en zagen er dus geen. Hun leegte had de vorm van een schip. In het Westen is leegte een gebrek van iets, maar niet in het boeddhisme. Daar is leegte een venster waardoor we kijken en geen vacuüm dat gevuld moet worden. Leegte is dan de manier waarop alles werkelijk bestaat, de ultieme werkelijkheid die verwijst naar dat alles met elkaar verbonden is en onderling afhankelijk van alles. In ons leven, op aarde en in het universum. Iets minder abstract is het volgende over de leegte: Als we een auto zien, dan nemen we een onafhankelijk object, een absoluut ding, waar. Maar bij nader onderzoek vervaagt deze onafhankelijkheid. We beseffen dan dat de leren bekleding van dieren afkomt, het rubber uit planten, de metalen uit de aarde waarover we lopen. Dat machines de onderdelen maakten, bij fabrieken waar mensen in hun levensonderhoud voorzien. Als we dat analyseren, komen we tot de ontdekking dat het aantal invloeden, die samenkomen om een auto te maken, Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg - Henk Baay, Oktober

4 grenzeloos groot is. Geen enkel deel leidt een onafhankelijk bestaan. Ieder onderdeel maakt deel uit van die afhankelijkheid en bestaat in betrekking met al het andere. Zelfs geen enkel atoom in het universum leidt een bestaan op zichzelf. Met de zelfde benadering zou je ook je eigen eten of andere zaken kunnen bekijken. Met een beetje fantasie krijgt ons voedsel een extra, waardevolle dimensie en kan dan met meer smaak en aandacht gegeten worden. Vorm is leegte en leegte is vorm, dit heet de boeddhistische middenweg om de absolute met de relatieve of conventionele werkelijkheid te verbinden. Boeddha zag dit reeds heel lang geleden. De hartsoetra gaat hierover. We zien een vorm, maar weten dat het leegte is. We denken aan die leegte en zien een concrete vorm, dat huis bijvoorbeeld. Zowel de leegte als de vorm bestaan niet op zichzelf, maar altijd in relatie tot hun omgeving, tot de aparte delen. De interrelatie van de fenomenen. Ofwel het bestaan in afhankelijkheid. Het belangrijkste aspect van de leegte, ook wel zelf-loos heid genoemd, is hoe de mens zichzelf ziet. De mens heeft een lichaam, een hoofd met hersens, armen en benen, eigen herinneringen en opvattingen, een eigen geest of ziel. Dat alles hebben we, maar zijn we niet. De mens voegt al deze zaken tezamen, noemt het dan ik en beschouwt dit als een hogere orde dan al het andere. Een ik dat we zien als een absolute en onafhankelijke identiteit. Een ik dat nergens te vinden is. Want zoekt en gij zult niet vinden. Zou onze geest de identiteit ik zijn? Of zouden de neurotransmitters onze geest kunnen zijn, de stofjes die de werking van onze hersenen besturen en pas recentelijk ontdekt werden? Of andersom, bestuurt onze geest of ziel de aanmaak van die stofjes? Vele, onbeantwoorde vragen leverde de wetenschappelijke zoektocht naar het ik tot op heden op. Ook onze ik, ons ego is een relatieve werkelijkheid, een leegte die een relatie aangaat met zijn omgeving. Te beginnen met het eigen lichaam. Dat ego is de voornaamste bron van al het ongemak. Het ego kent maar weinig relativering, doet graag aan absolute waarden, geeft aan alles een vaste betekenis. Het is de grote veroorzaker van het lijden en beschikt over een lange lijst van verstorende emoties. Eigenschappen waarvan je denkt dat ze bij je horen. Die maken tot wat je bent, vind je. Hoe groter ons ego is, hoe moeilijker bepaalde verstorende emoties, gewoontes of gehechtheden te overwinnen zijn. Dit geldt ook voor hoe ouder je wordt. De lijst van gewoontes of gehechtheden wordt doorgaans alleen maar langer en langer. Onze vaste ideeën, onze overtuigingen gaan normaliter weinig relatie met de omgeving aan. Worden we boos, dan gebeurt dit in de regel doordat we vinden dat onze ideeën door anderen niet aanvaard worden en die anderen ons dan dwars zitten. We proberen ons ego dan te beschermen voor de buitenwereld en stellen ons op zulke momenten op als het middelpunt van alle kennis en inzicht. Tenslotte weten wij precies wat goed of slecht is. Daar hebben we lang over nagedacht. Heel bedreven zijn we in dualistisch denken, in het redeneren vanuit tegenstellingen, vanuit subject en object. En minder in termen van onderlinge afhankelijkheid volgens de middenweg, waarbij object en subject in elkaar overgaan. We denken in concepten, waar maar weinig ruimte in zit. Iedere situatie opnieuw vullen we in vanuit onze eigen ervaringen. We oordelen er vaak op los. Oordelen, vooroordelen en Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg - Henk Baay, Oktober

5 veroordelen, die ontlopen elkaar niet zo veel. We labellen dat het een lust is, zo gehecht als we zijn aan onze fundamentele onwetendheid. Als die ene goochelaar zijn we. Terwijl hij andere mensen illusies voorschotelt, trap hij zelf ook in zijn eigen trucs. Het is een misverstand om de relatieve of conventionele werkelijkheid voor de absolute of ultieme aan te nemen. De absolute werkelijkheid is namelijk ontdaan van alle illusies, alle conventies, alle concepten, zelfs van het verschil tussen het object en subject en staat los van de waarnemer en het waargenomene. Over vorm is leegte en leegte is vorm zijn door vooraanstaande, boeddhistische geleerden al eeuwenlang vele commentaren geschreven. In Brussel gaf de Dalai Lama in 2005 een driedaagse teaching over de middenweg, de interrelatie ofwel onderlinge afhankelijkheid van de relatieve en absolute werkelijkheid. Inzicht in de uiteindelijke of ultieme werkelijkheid geldt in het boeddhisme als het hoogste inzicht. Wanneer je beetje bij beetje dit aspect je eigen kunt maken, zal je een steeds subtieler niveau van bewustzijn bereiken. Door hieraan te werken zullen al die emoties, die als een verstoring optreden, minder en minder invloed op je krijgen en ervoor in de plaats helderheid brengen. Het vraagt veel geduld en inspanning om dit onderwerp een onderdeel van het gevoel te maken, het begrijpen met het hart. Meditatie is het juiste middel. Hierop komen we later terug. Nog even een zijstapje, iets over de wijsheid dat je op dit pad ontwikkelt. In het Tibetaans kent het woord wijsheid, prajna verschillende niveaus. Wijsheid wordt gewoonlijk door mannelijke godheden voorgesteld en gesymboliseerd door een vajra. Deze wordt bij meditatie gebruikt, samen met de vrouwelijke tegenhanger, de bel die mededogen uitdrukt. De meest diepgaande wijsheid is de waarheid over de leegte. Voor het verkrijgen van wijsheid bestaan er drie niveaus: 1. Wijsheid verkregen door luisteren, door openstellen. Hoe vaker je naar een bepaald onderricht luistert, hoe dieper je inzicht over dat onderwerp zal worden. Lama s zeggen dat als je verschillende keren onderricht over hetzelfde onderwerp bijwoont, je toch steeds weer nieuwe inzichten krijgt. 2. Wijsheid verkregen door denken, door contemplatie. Het betreft de geestestoestand, die je verkrijgt door diep over de onderrichtingen na te denken. 3. Wijsheid die je verkrijgt door meditatie, door ervaren. De enige manier om een helder inzicht over leegte te ervaren is door meditatie. Het is de niet bevooroordeelde geest, het bewustzijn dat leegte begrijpt als de ware aard van de werkelijkheid. Wordt vervolgd Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg - Henk Baay, Oktober

Inleiding De vier Edele Waarheden. Januari Vervolgens de vragen van deelnemers en antwoorden erop.

Inleiding De vier Edele Waarheden. Januari Vervolgens de vragen van deelnemers en antwoorden erop. Januari 2013 Inhoudsopgave pagina Inleiding de vier edele waarheden 1 De eerste edele waarheid 4 1. Het lijden door het lijden 5 2. Het lijden door verandering 6 3. Het lijden door conditionering uit onwetendheid

Nadere informatie

April Vervolgens de vragen van deelnemers en antwoorden erop. Als eerste begin enige zinnen om te overdenken:

April Vervolgens de vragen van deelnemers en antwoorden erop. Als eerste begin enige zinnen om te overdenken: April 2013 Inhoudsopgave pagina Inleiding de vier edele waarheden 2 De eerste edele waarheid 5 1. Het lijden door het lijden 5 2. Het lijden door verandering 6 3. Het lijden door conditionering uit onwetendheid

Nadere informatie

mensen en verschijnselen projecteren is dat ze inherent bestaan, dat ze uit zich zelf bestaan zonder afhankelijk te zijn van oorzaken en omstandighede

mensen en verschijnselen projecteren is dat ze inherent bestaan, dat ze uit zich zelf bestaan zonder afhankelijk te zijn van oorzaken en omstandighede De Leegte De wijsheid van "de leegte" is een bijzonder belangrijk en interessant complex onderwerp in het boeddhisme. Deze wijsheid is eigenlijk nauwelijks onder worden te brengen, en is meer een filosofische

Nadere informatie

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden.

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden. Het Achtvoudig Pad Als we de geschiedenis van het boeddhisme nagaan zien we, school na school, traditie na traditie, dat voortdurend opnieuw verwezen wordt naar de Vier Edele Waarheden en vooral naar het

Nadere informatie

GOUDEN REGELS SODALIS VERSIE - VRIJ NAAR PYTHAGORAS

GOUDEN REGELS SODALIS VERSIE - VRIJ NAAR PYTHAGORAS GOUDEN REGELS SODALIS VERSIE - VRIJ NAAR PYTHAGORAS VOORBEREIDING 1. EER DE GODEN. DENK NA OVER DE FUNDAMENTELE KRACHTEN OF OERTYPEN DIE WERKZAAM ZIJN IN HET LEVEN VAN EEN MENS. VERDIEP VOORTDUREND JE

Nadere informatie

Hand in hand met Boeddha Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven. Dorien Quik

Hand in hand met Boeddha Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven. Dorien Quik Hand in hand met Boeddha Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven Dorien Quik Voorwoord Hand in hand met Boeddha Hand in hand met Boeddha is een herziene uitgave, in twee

Nadere informatie

Levenskunst. Oosters denken

Levenskunst. Oosters denken 1 Oosters denken Misverstand op de vensterbank opende een recent artikel in NRC Handelsblad. De Boeddha maakt al jaren een opmars in Nederlandse huiskamers en voortuinen, maar veel mensen weten niet precies

Nadere informatie

e-chrya visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De Wet van Een

e-chrya visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De Wet van Een visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De workshops van e-chrya zijn bedoeld om te verbreden, te ontwikkelen en te ontdekken. Als groep, als netwerk, komen we bij elkaar om elkaar te leren kennen en

Nadere informatie

Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan?

Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan? 1 Het gevoel Ik ben (7 mei 1970) Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan? Shri Nisargadatta Maharaj: Voordat er iets verschijnt,

Nadere informatie

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

Filosofische bijeenkomsten

Filosofische bijeenkomsten Filosofische bijeenkomsten Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme een warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende

Nadere informatie

Eindexamen Filosofie havo I

Eindexamen Filosofie havo I Opgave 2 Denken en bewustzijn 8 Een goed antwoord bevat de volgende elementen: een omschrijving van het begrip bewustzijn 2 argumentatie aan de hand van deze omschrijving of aan Genghis bewustzijn kan

Nadere informatie

Het sprekende hart. van. Louise Hay

Het sprekende hart. van. Louise Hay Het sprekende hart van Louise Hay Ik draag dit boek op aan jouw hart. Je hart is jouw machtscentrum. Ik heb geleerd dat creëren makkelijk is als gedachten van liefde recht uit je hart komen. Maak nu aanspraak

Nadere informatie

VREDE EN HARMONIE IN HET BOEDDHISME

VREDE EN HARMONIE IN HET BOEDDHISME VREDE EN HARMONIE IN HET BOEDDHISME VREDE EN HARMONIE -INDIVIDUEEL -MAATSCHAPPELIJK Alle religies of positieve leefwijzen/denksystemen streven vrede en harmonie na Boeddha Shakyamuni 1.Basispunten van

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Wetten van oorzaak en gevolg

Wetten van oorzaak en gevolg Wetten van oorzaak en gevolg Eerste druk, april 2012 2012 John Warnas isbn: 978-90-484-2372-9 nur: 718 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Filosofische bijeenkomsten

Filosofische bijeenkomsten Filosofische bijeenkomsten Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme een warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende

Nadere informatie

Module 26: Stop met Piekeren.

Module 26: Stop met Piekeren. Module 26: Stop met Piekeren. Stop met piekeren! Piekeren is een reactie op een naar gevoel. Op het moment dat we ons afgewezen voelen of andere nare gevoelens ervaren, wordt het meestal erg druk in ons

Nadere informatie

HET LICHAAM LEREN LUISTEREND TE LEVEN

HET LICHAAM LEREN LUISTEREND TE LEVEN HET LICHAAM LEREN LUISTEREND TE LEVEN onderwijs trainingen gesprekken lichaamsvijandigheid in de Westerse filosofie: Plato / René Descartes de herwaardering van lichamelijkheid en gevoelens: Antonio Damasio

Nadere informatie

Filosofische bijeenkomsten

Filosofische bijeenkomsten Filosofische bijeenkomsten Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme een warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende

Nadere informatie

Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) Jaarverslag 2012

Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) Jaarverslag 2012 Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. TBL in het kort 2. De organisatie van TBL 3. Activiteiten in 2012 4. Publiciteit en Fondsenwerving 5. Financiën 6. Vooruitblik

Nadere informatie

3 Grenzen & Zintuigen

3 Grenzen & Zintuigen 3 Grenzen & Zintuigen SATIPATTHANA SUTTA En opnieuw, monniken, met betrekking tot wat werkelijk bestaat, verblijft hij overdenkende wat werkelijk bestaat in termen van de zes interne en externe poorten

Nadere informatie

Spinoza s Visie. Dag 3. Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur?

Spinoza s Visie. Dag 3. Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur? Spinoza s Visie Dag 3 Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur? Module 3 Herhaling Belangrijke lessen dag 1 en 2 Kennis is de bron van ons geluk. Kennis van het hoogst denkbare geeft het grootst mogelijke

Nadere informatie

Er is een stem in je die WEET. Je hoeft alleen stil te staan en te luisteren. Makkelijk, en dat lukt ook

Er is een stem in je die WEET. Je hoeft alleen stil te staan en te luisteren. Makkelijk, en dat lukt ook Module 1. Bewustwording Dag 3. Van twijfel naar helderheid: luister naar de instructies van je ziel. Er is een stem in je die WEET. Je hoeft alleen stil te staan en te luisteren. Makkelijk, en dat lukt

Nadere informatie

Uit een inleiding en gesprek te Gouda 14 mei 2008 -

Uit een inleiding en gesprek te Gouda 14 mei 2008 - Jaargang 9 nr. 10 ( 3 juni 2008) Non-dualiteit van de ervaring Uit een inleiding en gesprek te Gouda 14 mei 2008 - Ja, we hebben het hier steeds over het herkennen van non-dualiteit. Het is duidelijk:

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Inhoud. Wenken voor een evenwichtig leven 7. Over Epictetus 69. Nawoord De filosofie van de stoa 73. Bibliografische notitie 83 [5]

Inhoud. Wenken voor een evenwichtig leven 7. Over Epictetus 69. Nawoord De filosofie van de stoa 73. Bibliografische notitie 83 [5] Inhoud Wenken voor een evenwichtig leven 7 Over Epictetus 69 Nawoord De filosofie van de stoa 73 Bibliografische notitie 83 [5] 1 Al wat bestaat is in twee categorieën te verdelen: de ene valt binnen ons

Nadere informatie

Les 4. Stap Drie van Innerlijke Verbinding

Les 4. Stap Drie van Innerlijke Verbinding Les 4 Stap Drie van Innerlijke Verbinding Ga op een meedogende manier de dialoog aan met uw Innerlijke Kind, om uw gedachten / valse overtuigingen te ontdekken en de gedragingen die daaruit voortvloeien,

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

naar: Jed McKenna, Jed McKenna s theorie van alles, Samsara, 2014

naar: Jed McKenna, Jed McKenna s theorie van alles, Samsara, 2014 Opgave 2 Spiritueel scepticisme tekst 6 Jed McKenna is de schrijver van verschillende boeken over spiritualiteit. In zijn boeken speelt hij de hoofdrol als leraar van een leefgemeenschap. McKenna is spiritueel

Nadere informatie

Ingrediënten van het geluk

Ingrediënten van het geluk Ingrediënten van het geluk Door Noek Als ik een vraag zou stellen aan mensen Wat wilt u in uw leven?, dan zouden mensen antwoorden dat ze gelukkig willen zijn. Sommige mensen zullen zeggen dat ze een goede

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

Het ontstaan van Breathfulness

Het ontstaan van Breathfulness Het ontstaan van Breathfulness Het is een intensieve reis om deze nieuwe weg in te slaan, alles mag er zijn om de weg van Breathfulness te realiseren: een weg naar een verruimd leven. Een weg om de harmonie

Nadere informatie

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu LIFELONG INFORMATIE Wil je meer uit je werk- en privé-relaties halen? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen en misverstanden voorkomen? Dan is het essentieel om je perspectief op de werkelijkheid te

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Eetbuien

Eerste Hulp Bij Eetbuien Deze twee oefeningen helpen je: -om een eetbui te voorkomen -om te leren analyseren welke lastige gedachten en gevoelens je wilt onderdrukken met een eetbui Met deze oefeningen van 5 minuten kun je ervaren:

Nadere informatie

De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid

De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid Van eerw. Meester Daishin. Uit: Buddha Recognizes Buddha (Boeddha (h)erkent Boeddha), hoofdstuk 15: The Scripture of Great Wisdom: The Working of Wisdom

Nadere informatie

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens. BOEDDHA VAIROCANA Kijken we naar de mandala van de vijf Dhyana-Boeddha s dan zien we dat hij geen plat, tweedimensionaal diagram is maar dat hij multidimensionaal is. Men kan de mandala beschouwen als

Nadere informatie

Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Lusanne Hogeweg

Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Lusanne Hogeweg Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid Lusanne Hogeweg Hooggevoeligheid wordt vaak beschouwd als een lastige karaktertrek. Ten onrechte, meent Lusanne Hogeweg. Haar boodschap aan alle

Nadere informatie

De essentie van het geluk

De essentie van het geluk De essentie van het geluk Ook verschenen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bij Xander Uitgevers De diepte van het zijn (2013) De kunst van relaties (2013) Geloven in harmonie (2013) Open je hart (2013)

Nadere informatie

Tantra: de spirituele kunst van het in contact zijn. Jan den Boer. (Gepubliceerd in Paravisie, mei 2005)

Tantra: de spirituele kunst van het in contact zijn. Jan den Boer. (Gepubliceerd in Paravisie, mei 2005) Tantra: de spirituele kunst van het in contact zijn Jan den Boer (Gepubliceerd in Paravisie, mei 2005) Het verschil tussen gewoon contact en tantrisch contact is dat je bij gewoon contact probeert aan

Nadere informatie

Verkenningen met betrekking tot de leringen van J. Krishnamurti

Verkenningen met betrekking tot de leringen van J. Krishnamurti Verkenningen met betrekking tot de leringen van J. Krishnamurti De kunst van het leren (deel 1I) P. Krishna Er zijn een heleboel illusies waaruit een hoop geweld voortkomt zonder dat men zich ervan bewust

Nadere informatie

Tekstboek Module 1. Bewustwording

Tekstboek Module 1. Bewustwording Tekstboek Module 1. Bewustwording Dag 1. Doe Het Zelf Werkelijkheid. Daar gaan we! Vandaag start je met dag 1 van module 1: bewustwording. Deze module vormt het fundament van de cursus. Je ontdekt tijdens

Nadere informatie

Van wonde naar verwondering Herziene versie

Van wonde naar verwondering Herziene versie Van wonde naar verwondering Herziene versie Hoe omgaan met innerlijke pijn Serie contemplatieve levenskunst 1 Van wonde naar verwondering Volledig herziene versie Ria Weyens Schrijver: Ria Weyens Coverfoto:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2010

Nieuwsbrief Januari 2010 DE ROBIJN Nieuwsbrief Januari 2010 Een gelukkig nieuw jaar. Ik wens iedereen een heel creatief, daadkrachtig en energierijk 2010 toe. Deze kwaliteiten zullen je helpen om het nieuwe jaar dat voor je ligt

Nadere informatie

bevrijding Spontane door te zien met Naakt Gewaarzijn

bevrijding Spontane door te zien met Naakt Gewaarzijn bevrijding Spontane door te zien met Naakt Gewaarzijn Terma-tekst van Guru Padmasambhava Dit [geschrift] behandelt Spontane Bevrijding door te zien met Naakt Gewaarzijn en is een Directe Introductie tot

Nadere informatie

1. Film Ups en downs die zich afspelen in je leven van alledag.

1. Film Ups en downs die zich afspelen in je leven van alledag. 1. Film Ups en downs die zich afspelen in je leven van alledag. 2. Wit Licht = zuiver bewustzijn Witte Licht van Het Zelf. Dit witte licht gaat door de film de beelden op het scherm projecteren waardoor

Nadere informatie

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets 11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets Opdracht 1 Wat is de Sokratische methode? Opdracht 2 Waarom werd Sokrates gedwongen de gifbeker te drinken? Opdracht 3 Waarom zijn onze zintuigen

Nadere informatie

De 7 geheimen van een schildpad

De 7 geheimen van een schildpad Wijsheid van de maand september 2014 Deze maand geen wijze tekst maar een titel van een boekje: De 7 geheimen van een schildpad Dit boekje lees ik nu voor de tweede maal en ik ben onder de indruk van de

Nadere informatie

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Sofrologie, ontstaan in 1960 Dr. Alfonso Caycedo Psychiater, grondlegger van de Sofrologie SOS evenwicht PHREN bewustzijn LOGOS studie Geschiedenis van de Sofrologie

Nadere informatie

3. En.. bloemetjes vind ik heerlijk ruiken, juf

3. En.. bloemetjes vind ik heerlijk ruiken, juf 3. En.. bloemetjes vind ik heerlijk ruiken, juf Oefeningen voor de zintuigen in de onderbouw Manuela Gelens-Kilian, Montessorischool Buiten in Almere De ontwikkeling van de zintuigen en zintuigoefeningen

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Je zintuigen kunnen lang niet alles waarnemen. Veel dieren kunnen beter zien, horen, proeven en ruiken dan de mensen.

Je zintuigen kunnen lang niet alles waarnemen. Veel dieren kunnen beter zien, horen, proeven en ruiken dan de mensen. Fantasie en Werkelijkheid Werkstuk gemaakt door Eline uit groep 6 Inhoudsopgave: H 1 Wat is de werkelijkheid? Blz. 1 H 2 Fantasie is geen werkelijkheid. Blz. 3 H 3 Fantasie bij kinderen. Blz. 3 Fantasieplaatje.

Nadere informatie

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training 2010 Marco Honkoop NLP coaching & training Introductie Dit ebook is gemaakt voor mensen die meer geluk in hun leven kunnen gebruiken. We kennen allemaal wel van die momenten dat het even tegen zit. Voor

Nadere informatie

Oosterse filosofie. 4. Boeddhisme - voortzetting

Oosterse filosofie. 4. Boeddhisme - voortzetting Oosterse filosofie 4. Boeddhisme - voortzetting Boeddhisme Doel: einde maken aan het lijden Geen dogma's Persoonlijke invulling Nondualisme Anatman Skandha's Aspecten van het bestaan 1 Rupa: materie /

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

Aan tafel. Eten. Hoe ouder je kind wordt, hoe meer het zoals jou zal gaan eten.

Aan tafel. Eten. Hoe ouder je kind wordt, hoe meer het zoals jou zal gaan eten. Antwerpen Aan tafel Aan tafel Ouders maken zich geregeld zorgen over het eetgedrag van hun kinderen: Eten ze niet teveel of te weinig? Wat met de sfeer aan tafel? Lusten ze wel voldoende? In deze folder

Nadere informatie

Bij het schrijven van je ervaringen per sessie kunnen volgende vragen interessant zijn : MIJN AURELIS DAGBOEK

Bij het schrijven van je ervaringen per sessie kunnen volgende vragen interessant zijn : MIJN AURELIS DAGBOEK www.aurelis.org MIJN AURELIS DAGBOEK Bij het schrijven van je ervaringen per sessie kunnen volgende vragen interessant zijn : Welke emoties kwam ik tegen? Welke gedachten kwamen op? Kwamen onverwachte

Nadere informatie

Leren Filosoferen. Zesde avond

Leren Filosoferen. Zesde avond Leren Filosoferen Zesde avond Het gedachte-experiment Bekende gedachte-experimenten: De grot van Plato De veil of ignorance van John Rawls Achilles en de schildpad van Zeno Jan Bransen: Betono Denkende

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Geluk & wijsheid. Zevende avond

Geluk & wijsheid. Zevende avond Geluk & wijsheid Zevende avond Schoonheid Wat heet mooi? Het belang van het overbodige De postmoderne waarheid De filosoof en de waarheid Goochelen Wat heet mooi? Kun je precies beschrijven wat je raakt?

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

Begrijp je dat? Je moet leren om niet nu gelijk alles te willen begrijpen, dit is een groeiproces waar je je aan over moet geven!

Begrijp je dat? Je moet leren om niet nu gelijk alles te willen begrijpen, dit is een groeiproces waar je je aan over moet geven! Persoonlijke energiehuishouding! De energie die je inademt moet je bewust op een hoger niveau handhaven. Je moet zorgen dat de energiestroom vollediger blijft binnenstromen. Dat moet gebeuren op een heel

Nadere informatie

MIRARI Van kritiek naar dialoog.

MIRARI Van kritiek naar dialoog. MIRARI Van kritiek naar dialoog. Door Tomas Serrien Verwondering is het begin van alle wijsheid. (Aristoteles) Mirari - 1 HET WAT en HET WAAROM: Het grondidee van Mirari. Het is tijd voor een filosofisch

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

boeddhistische tips voor een gelukkig leven

boeddhistische tips voor een gelukkig leven 431 boeddhistische tips voor een gelukkig leven Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 Inleiding 431 boeddhistische tips voor een gelukkig leven toont een breed palet

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4 Deel 1, Hoofdstuk 3 Dat de Natuur de oorzaak is. Rikus Koops 15 juni 2012 Versie 1.0 In de vorige toelichting heb ik de organisatie van de Natuur

Nadere informatie

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Boeddhisme voor beginners Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen INHOUD Voorwoord door Z.H. de dalai lama 7 Inleiding 9 1. De essentie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. 23 mei Theosofia 105/1 februari

Vragen en antwoorden. 23 mei Theosofia 105/1 februari Vragen en antwoorden Vraag: U zegt dat het menselijk bewustzijn geen evolutie heeft doorgemaakt. Hoe komt het dan dat we vandaag de dag geen slavernij hebben? 23 mei 2003 P.K.: Ik denk dat er verandering

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

beoefenen van de vier stadia van training komen we alle drie soorten dromen tegen.

beoefenen van de vier stadia van training komen we alle drie soorten dromen tegen. DROOMYOGA Meer dan een derde deel van ons leven brengen we slapend door. Elke dag eindigt op dezelfde manier. We sluiten onze ogen en zinken zonder enige angst weg in duisternis, ook al houdt alles wat

Nadere informatie

Seng-tsan, Over geloven in de Geest

Seng-tsan, Over geloven in de Geest Dit gedicht is van de hand van Seng-tsan, in Japan bekend onder de naam Sosan. Hij was de derde Zenpatriarch in China. Zijn geboortedatum is niet bekend, hij stierf echter zeer waarschijnlijk omstreeks

Nadere informatie

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden 27-10-2013 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 27-10-2013 2 Zal Hij me doden? Zal Hij op me mopperen? Zal Hij me knarsetandend toelaten?

Nadere informatie

Opgave 2 Politiek en emoties

Opgave 2 Politiek en emoties Opgave 2 Politiek en emoties 6 maximumscore 2 een weergave van Spinoza s opvatting over blijdschap aan de hand van wat Spinoza onder een hartstocht verstaat: een overgang naar een grotere volmaaktheid

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

Wijsgerige antropologie:

Wijsgerige antropologie: Wijsgerige antropologie: 1. De mens is een dier dat kan denken Een mens is tegelijkertijd het subject en het object van het onderzoek in de wijsgerige antropologie, zowel onderzoeker als datgene wat onderzocht

Nadere informatie

Welke voorkeur heb jij?

Welke voorkeur heb jij? Pedagogische vaardigheden: Welke voorkeur heb jij? Als pedagogisch medewerker maak je in de omgang met de kinderen in jouw groep gebruik van verschillende pedagogische vaardigheden. Wat zijn jouw voorkeursvaardigheden

Nadere informatie

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken Rust in Zijn Zijn is het Hart van alle verschijnselen in binnen- en buitenwereld. Rust in de oneindige, roerloze presentie daarvan. Laat alles verschijnen zoals het wil en weer oplossen in Zijn. Jij hoeft

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten...

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... 3-15 Er is niets mis mee om te doen waar je zin in hebt... (NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... De vraag is alleen waar je het meeste zin in hebt. Het lijkt er nu op dat

Nadere informatie

De Veertien Aandachtsoefeningen

De Veertien Aandachtsoefeningen De Veertien Aandachtsoefeningen De Veertien Aandachtsoefeningen zijn de essentie van de Orde van Interzijn. Zij zijn de toorts die ons pad verlicht, de boot die ons draagt, de leraar die ons leidt. Ze

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Pijn Inleiding tot de filosofische benadering http://www.phil.uu.nl/~rob/

Pijn Inleiding tot de filosofische benadering http://www.phil.uu.nl/~rob/ Pijn Inleiding tot de filosofische benadering http://www.phil.uu.nl/~rob/ Rob van Gerwen Subfaculteit Filosofie Universiteit Utrecht www.phil.uu.nl/~rob/2007/guest.shtml Periode 4, 2007 C1 Pijn en het

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING LESMODULE VMBO LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 WAT ZIJN HERSENEN? VRAAG WAT ZIJN HERSENEN PRECIES? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE? DENKOEFENING WAAR- VOOR GEBRUIK JE OP DÍT MOMENT JE HERSENEN? DENKOEFENING KUN

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Oosterse denkers in de polder

Oosterse denkers in de polder OOSTDENKERS.BW_x 05-12-13 11:44 Pagina 3 Oosterse denkers in de polder Gesprekken met Jan Bor, Otto Duintjer, Ton Lathouwers, Henk Oosterling, Han de Wit en Melanie Schultz van Haegen Hans Baaijens / Jan

Nadere informatie

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Maureen Oliver Lezing gehouden tijdens het symposium van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie op 20

Nadere informatie

Nu Leven Wij Hier Zonder Zin of Zinloos? Overwegingen die wijzen naar het pad naar Verlichting

Nu Leven Wij Hier Zonder Zin of Zinloos? Overwegingen die wijzen naar het pad naar Verlichting Nu Leven Wij Hier Zonder Zin of Zinloos? Overwegingen die wijzen naar het pad naar Verlichting 1 2014 Johan de Jong/Onbestempeld.nl Illustraties: Kitty van Dijk 2 Inhoud Inleiding Leeswijzer 1. Nu 2. Leven

Nadere informatie

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1-

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken door Avatar Adi Da Samraj Wij Zijn Bewustzijn Zelf -2- Tekst en afbeeldingen: Copyright 2013 The Avataric Samrajya

Nadere informatie

Wolkenwoorden augustus 2015

Wolkenwoorden augustus 2015 Wolkenwoorden augustus 2015 9-aug-2015 De vormen als zodanig zijn illusoir. In essentie zijn zij niet méér dan een beroering van de werkelijkheid. Los van zijn essentie is deze beroering illusie. In hun

Nadere informatie

Hand in hand met Boeddha

Hand in hand met Boeddha Hand in hand met Boeddha In leven en in sterven Dorien Quik Voorwoord Hand in hand met Boeddha in leven en in sterven is het tweede deel in deze serie en is een verdieping van het eerste. Werd in het eerste

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN DE ROTS

HET VERHAAL VAN DE ROTS HET VERHAAL VAN DE ROTS Hoofdstuk uit Vasistha s Yoga van Swami Venkatesananda Vertaling: Marjolein van den Houten, maart 2014 VASISTHA vervolgde: [VI.1:46] Er is nog een andere parabel, Rama, om dit verder

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS PREAMBULE Overwegende dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 in feite een verklaring is van Verlichting, van het hoogste dat

Nadere informatie