Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING:"

Transcriptie

1

2 Cooper Security Ltd Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Safety B.V. accepteren enige aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging, direct of indirect het gevolg van, of gesteld te zijn veroorzaakt door dit document. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Indien de inhoud van deze handleiding de kernfuncties van het product niet weergeeft verzoeken wij u ons dit te laten weten. U kunt de meest recente uitgave van deze handleiding verkrijgen via: of.be Gedrukt en gepubliceerd in het VK. Documentnr Deze handleiding heeft betrekking op het centrale controlepaneel van i-on160ex met programmaversie 2. Voor uw veiligheid Deze handleiding bevat diverse passages die u wijzen op mogelijke problemen of gevaren. Deze herkent u aan de woorden Opmerking, Voorzichtig of WAARSCHUWING. Opmerking: Voorzichtig: Beschrijft omstandigheden die de goede werking van de apparatuur kunnen beïnvloeden (maar de apparatuur niet zullen beschadigen). Beschrijft handelingen die de apparatuur fysiek zullen beschadigen en tot slecht functioneren zullen leiden. WAARSCHUWING: Beschrijft handelingen die een gevaar vormen voor de gezondheid, verwondingen kunnen veroorzaken, of de dood tot gevolg kunnen hebben. Neem goede nota van dergelijke passages. Overige publicaties betreffende het i-on160ex beveiligingssysteem: Handleiding voor Beheerders en Gebruikers Instructies betreffende het in- en uitschakelen van een i-on160ex beveiligingssysteem. Tevens bevat dit document gedetailleerde informatie voor de systeembeheerder van een i-on160ex beveiligingssysteem. De onderstaande handleidingen kunt u 24/7 downloaden via: of.be. i-on160ex Programmeerhandleiding i-on160ex Web Server Installatiehandleiding i-on Updater Installatie- en gebruikershandleiding Gedetailleerde beschrijving van het programmeren van een i-on160ex systeem met behulp van het installateursmenu. Instructies betreffende het configureren van een (Windows) PC of laptop hoe u de integrale web server van i-on160ex kunt gebruiken voor installatieprogrammatuur. Dit document beschrijft het installeren van i-on Updater op uw PC en geeft gebruiksaanwijzingen hoe u de programmatuur van een i-on160ex systeem kunt vernieuwen. Blz. ii

3 Inhoudsopgave 1. Introductie... 1 Communicatie... 1 Systeem met niveaus of partities... 1 Het programmeermenu voor de installateur... 2 Over deze handleiding Voor u begint... 2 Voorbereiding... 2 Plaatsing van het centrale controlepaneel en de uitbreidingsunits voor bekabelde zones... 2 Plaatsing van bedieningspanelen... 3 Plaatsing van uitbreidingsunits voor draadloze detectoren... 3 Rondleiding door het systeem... 3 Zo opent u het centrale controlepaneel 3 Toetsen en display van het bedieningspaneel... 5 Zo opent u het bedieningspaneel... 5 Zo opent u een uitbreidingsunit... 5 Beschikbare voeding... 7 Vereisten voor het bekabelen van de bus 7 Type kabel... 7 Kabel separatie... 7 Kabelconfiguratie en -lengte... 8 Bus-afsluiting... 8 Spanningsverlies Installatie Voorzichtig: Statische electriciteit Stap 1. Zo monteert u het controlepaneel Montage Zo monteert u de sabotageschakelaar 10 Stap 2. Leg de buskabel aan Stap 3. Zo monteert u bedieningspanelen en sluit u ze aan Projectie van bedieningspanelen Montage Zo adresseert u het bedieningspaneel 11 Achtergrondverlichting Volumeregeling Stap 4. Zo monteert u uitbreidingsunits en sluit u ze aan Zo sluit u een uitbreiding op de bus aan Zo adresseert u uitbreidingen Luidsprekers voor uitbreidingen Stap 5. Zo sluit u het controlepaneel op de netspanning aan Bekabeling van de netspanning Stap 6. Zo sluit u bekabelde zones aan draads gesloten circuit draads FSL aansluitingen Stap 7. Zo sluit u bekabelde uitgangen aan Bekabelde uitgangen van het controlepaneel Externe luidspreker (optie) Bekabelde externe sirenes (optie) Bekabelde uitgangen van uitbreidingen Stap 8. Zo plaatst u een telefoonkiezer. 15 Stap 9. Zo plaatst u de noodstroomaccu 15 Stap 10. Opstarten Zo sluit u het installateursmenu af Opnieuw openen van het installateursmenu Toegangscodes naar fabriekswaarden 19 Alleen fabriekswaarden herstellen Stap 11. Zo maakt u het systeem gebruiksklaar Installatie van detectoren en overige randapparatuur Het systeem programmeren Overdracht van het systeem Installateursmenu Onderhoud Technische gegevens Algemeen Capaciteiten Beveiliging Voeding EN waarden EMI-normering Uitgangen Volume van de zoemers (op 1m) Zekeringen Veiligheidsnorm Overige gegevens Draadloze uitbreidingsunit en bedieningspaneel Verklaring van conformiteit Beschikbare apparatuur Blz. iii

4 Aantekeningen: Blz. iv

5 1. Introductie i-on160ex is een regelsysteem voor een hybride bekabelde/draadloze beveiligingsinstallatie voor bedrijven en instellingen. Het controlepaneel, in een stalen behuizing, bevat het moederbord, een voeding en ruimte voor een noodstroomaccu. Het moederbord van het centrale controlepaneel biedt aansluitingen voor een enkelvoudige bus. Op deze bus kunt u 45 randapparaten aansluiten met een standaard 4-aderige kabel. Deze randapparatuur kan een mix zijn van bedieningspanelen, uitbreidingsunits (voor bekabelde of draadloze detectoren) of uitgangsmodules. Bovendien biedt het moederbord een reeks aansluitingen voor communicatiemodules en 10 FSL (Full Supervised Loop) of vijf CC (Closed Circuit) zones. i-on160ex maakt gebruik van i-kp01 bedieningspanelen met programmaversie2.0 of hoger. Met deze bedieningspanelen kunnen gebruikers het systeem in- en uitschakelen en kan de installateur het centrale controlepaneel configureren. De bedieningspanelen bevatten tevens een interne taglezer die de gebruikers de mogelijkheid biedt om zonder toegangscode het systeem te bedienen. Voor aansluiting op het systeem via draadloze uitbreidingsunits is een reeks draadloze zenders/ontvangers beschikbaar. Hieronder vallen deurcontacten, universele zenders, PIR-detectoren, brand/rookmelders, externe sirenes, afstandsbediening met vier kanalen en draadloze bedieningspanelen. Het controlepaneel is ontworpen en goedgekeurd voor beveiligingssystemen van Klasse 3. Het is bovendien goedgekeurd als onderdeel van een systeem volgens Klasse 2. Als u draadloze apparatuur installeert wordt de goedkeuring voor de partities waarin u ze gebruikt beperkt tot Klasse 2. Communicatie Het controlepaneel is voorzien van aansluitcontacten voor een optionele communicatiemodule. U kunt kiezen uit: i-sd02 (ATS2) Een spraakkiezer voor het openbare telefoonnetwerk (PSTN) waarmee het centrale controlepaneel vooraf i-dig02 (ATS2) i-gsm02 (ATS2) EUR-00 (ATS5) EUR-00 (ATS5) opgenomen spraakberichten en alarminformatie kan versturen volgens standaard protocollen zoals Fast Format, SIA en Contact ID. Tevens kan via deze module onderhoud op afstand worden uitgevoerd. Een telefoonmodule voor het openbare telefoonnetwerk (PSTN) waarmee het centrale controlepaneel alarminformatie kan versturen volgens standaard protocollen zoals Fast Format, SIA en Contact ID. Tevens kan via deze module onderhoud op afstand worden uitgevoerd. Een GSM-module waarmee het centrale controlepaneel spraakberichten, alarmmeldingen en SMStekstberichten via het mobiele netwerk kan versturen. Een Ethernet-module waarmee het centrale controlepaneel alarmmeldingen via internet kan versturen. Tevens kan via deze module onderhoud op afstand worden uitgevoerd. Een GPRS-module waarmee het centrale controlepaneel via het internet protocol toegang tot het mobiele netwerk heeft. Het centrale controlepaneel biedt tevens uitgangen die gebruikt kunnen worden voor een 'opsteek' telefoonkiezer. Om te voldoen aan EN50131 Klasse 2 dient u een ATS2 kiezer aan te sluiten, bijv. i-sd02. Om te voldoen aan Klasse 3 gebruikt u de opsteekmodules 08750EUR-00 of 0844EUR- 00. Als alternatief kunt u de uitgangen van de opsteekmodule gebruiken om het controlepaneel op een ATS4 communicator aan te sluiten. Systeem met niveaus of partities i-on160ex biedt twee verschillende manieren waarop het als beveiligingssysteem kan functioneren: Systeem met niveaus. U kunt een i-on160ex systeem met niveaus op vier verschillende manieren inschakelen: volledig (niveau A), of gedeeltelijk (niveau B, C en D). Bij volledig inschakelen controleert het systeem alle detectoren. In Blz. 1

6 elk van de drie gedeeltelijke inschakelingen sluit het systeem de detectoren uit die niet bij het betreffende niveau zijn ingedeeld. Systeem met partities. Als systeem in partities biedt i-on160ex 20 gelijkwaardige, onafhankelijke beveiligingssystemen. Elk systeem is een partitie van i-on160ex. U kunt elke gewenste zone aan een partitie toewijzen. Dus een zone kan tot meer dan 1 partitie behoren. Iedere partitie kent een volledige en een gedeeltelijke inschakeling. Tijdens de installatie kan de installateur bedieningspanelen, sirenes of uitgangen aan elk van de partities toewijzen. Voor een gedetailleerde beschrijving van het programmeermenu voor de installateur verwijzen wij naar i-on160ex Programmeerhandleiding, beschikbaar op of.be. Het programmeermenu voor de installateur Nadat u het systeem geïnstalleerd hebt en de voeding hebt ingeschakeld kunt u het centrale controlepaneel programmeren vanaf elk geschikt bedieningspaneel dat op de bus is aangesloten. Met dit menu kunt u voor een afzonderlijke installatie specifieke parameters instellen. Het instellen van de datum en tijd valt onder het gebruikersmenu. Naar wens kunt u het systeem ook programmeren vanaf uw PC of laptop die daartoe via een Ethernet verbinding op het centrale controlepaneel is aangesloten. Het controlepaneel bevat een server voor een web pagina en u kunt elke gewenste browser gebruiken om het complete installateursmenu te bekijken. Zie i-on160ex Web Server installatiehandleiding. U kunt ook uw PC of laptop via een usbpoort op het controlepaneel aansluiten en met behulp van het programma "Downloader"van Cooper Safety het systeem programmeren. Opm.: Sommige opties van het programmeermenu kunnen het systeem ongeschikt maken voor EN50131 goedkeuring. Deze opties staan vermeld in de i-on160ex programmeerhandleiding. Over deze handleiding Deze handleiding behandelt de eenvoudige procedure om het controlepaneel, bedieningspanelen, uitbreidingen en voedingen fysiek te installeren en het systeem voor de eerste keer op te starten. Nadat u de fysieke installatie hebt uitgevoerd, raadpleegt u Programmeerhandleiding i-on160ex voor details betreffende het configureren van het systeem volgens de wensen van de gebruiker(s). Als hulpmiddel vindt u op blz. 22 van deze installatiehandleiding een beknopt overzicht van het installateursmenu. 2. Voor u begint Voorbereiding Voordat u met het installeren begint dient u het gebied dat beveiligd moet worden te inspecteren. U moet weten hoeveel en welk type detectoren hun gegevens naar het centrale controlepaneel moeten versturen. U moet ook vaststellen waar het centrale controlepaneel geplaatst moet worden om de draadloze signalen optimaal te kunnen ontvangen. Hiervoor dient u een veldsterktemeting uit te voeren. Cooper Safety heeft speciaal voor dit doel de Scantronic 790r veldsterktemeter en de 734r-01 testzender in het leveringsprogramma. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van de 790r. Plaatsing van het centrale controlepaneel en de uitbreidingsunits voor bekabelde zones WAARSCHUWING Zorg dat de montagematerialen sterk genoeg zijn om het gewicht van het controlepaneel, het deksel en twee 17Ah lood/zuur accu's te dragen. Het totale gewicht kan oplopen tot 18 kg. Plaats het centrale controlepaneel beslist WEL: Rechtop, accu op de bodem. (Geldt niet voor uitbreidingen van bekabelde zones.) Binnen het beveiligde gebied. Plaats het centrale controlepaneel beslist NIET: Binnen een in- of uitloopzone of buiten het beveiligde gebied. Naast electronische apparatuur zoals computers, radio/tv, kopieermachines, draadloze apparatuur, CAT 5 kabels of industriële machines. Blz. 2

7 Plaatsing van bedieningspanelen Als u twee of meer bedieningspanelen plaatst zorg dan dat ze meer dan een meter van elkaar gemonteerd worden. (Bij minder dan een meter kunnen de taglezers op elkaar reageren.) Plaats de bedieningspanelen niet aan weerskanten van dezelfde muur. Plaatsing van uitbreidingsunits voor draadloze detectoren Plaats de unit WEL: Rechtop. Binnen het beveiligde gebied. Zo hoog mogelijk, echter, zorg voor gelijke hoogte met de zenders en ontvangers. Meer dan 10m afstand van een andere uitbreidingsunit voor draadloze detectoren. Plaats de unit NIET: Binnen een in- of uitloopzone of buiten het beveiligde gebied. Dichtbij of op grote metalen constructies. Op minder dan 1 meter afstand van electriciteitskabels, metalen water- en gasleidingen of andere metalen oppervlakken. Op minder dan twee meter van de vloer (bij voorkeur). In een metalen behuizing. Naast electronische apparatuur zoals computers, radio/tv, kopieermachines, draadloze apparatuur, CAT 5 kabels of industriële machines. Opm.: Sommige vensterruiten, speciaal die welke verkocht worden als 'isolerend' of 'energie besparend', kunnen bekleed zijn met een film van metaal of een metaalhoudende film. Dergelijke ruiten laten draadloze signalen erg slecht door. Rondleiding door het systeem Voorzichtig: Alle printplaten van het i-on160ex systeem, uitbreidingen en bedieningspanelen zijn getest op EMC (Electromagnetic Compatibility). Echter, bij het aanraken van deze PCB's dient u voorzorgsmaatregelen te nemen betreffende statische electriciteit. Zo opent u het centrale controlepaneel U draait de schroef onderaan het deksel los, schuif het deksel rechtstandig omhoog, draai de onderkant van het deksel naar u toe en neem het deksel van de kast met een neergaande beweging, zie afb. 1. Afb. 1. Zo opent u de centrale. WAARSCHUWING: Indien de centrale is aangesloten op de netspanning en ingeschakeld, is voedingsspanning aanwezig op de verzonken koppen van de schroeven van het aansluitblok voor netspanning. Blz. 3

8 -LS1+ -LS2+ 12V STB BELL TRBELL 0V 14V4 0V+12V A B 0V 12V AUX 0V 12V AUXNO1 C1 NC1 NO2 C2 NC2 OP3 OP4 AUX TAMP KICKSTART BATT1 BATT2 BATT1 BATT Achterwand kast Kabeldoorvoeringen voor luidsprekers, 3 sirenes/flitsers en communicatie Montagegaten. 4. Kunststof PCB houder. 5. Moederbord (PCB). 6. Kabeldoorvoeringen voor detectoren en bedieningspanelen. 7. Gat voor achterste sabotageschakelaar. 8. Ruimte voor accu's (2x). 9. Ankerpunt netspanning. 10. Kabeldoorvoering voor netspanning. 3 8 i-on V +12V A B 0V 12V AUX 0V 12V AUX Afb. 2. Het centrale controlepaneel. 1. Aansluitingen voor luidsprekers, sirenes en flitsers. 2, Ethernet snelheid. 3. Ethernet activiteit. -LS1+ -LS2+ AUX 12V TAMP STB BELL TR BELL 0V 14V4 4. Ethernet houder. 5. Indicatie LED. 6. Communicatie LED. 7. Houders voor opsteekmodule. 8. Codeherstelpennen. 9. Aansl. sab.schakelaar deksel Aansluitingen opsteekkiezer. 11. RS485 terminator Aansluiting programmeerbedieningspaneel. KICKSTART 13.Aansluitingen voor zones, uitgangen en hulpvoeding. NO1 C1 NC1NO2 C2 NC2OP3 OP4 14. Kick Start pennen (1 accu). 15. Aansluitingen voor accu (2x). 16. Aansluiting 20VAC. 17. USB poort (Mini B). Afb. 3. Moederbord van het centrale controlepaneel. 1. Sirene en flitser. 2. Sabotageschakelaar hulpvoeding. 3. Luidsprekers (2x). 4. Aansluiting buskabel. 5. Hulpvoeding. 6. Aansluitingen bekabelde zones. 7. Hulpvoeding. 8. Uitgangen (relais en TTL) V voeding t.b.v. sirene. Afb. 4. De belangrijkste aansluitblokken van het centrale controlepaneel. Blz. 4

9 Toetsen en display van het bedieningspaneel Afb. 5. Toetsen en display. 1. LCD display (2 x 20 tekens). 2. Programmeertoetsen. 3. Navigatietoetsen. 4. Waarschuwing LED's. 5. In-/uitschakeltoetsen. 6. Overvaltoetsen. 7. Alfanumerieke toetsen. 8. In-/uitschakel LED's. Zo opent u het bedieningspaneel Opm.: Voor EN :2009,8.7 is model B ACE van toepassing. Neem voorzichtig de afdekplaat van het front en draai de twee schroeven los. Neem vervolgens voorzichtig het front (met moederbord en display) van het achterdeel van de behuizing. 1 6 Afb. 7. Achterwand bedieningspaneel. 1. Centraal montagegat. 2. Houder voor sabotageschakelaar. 3. Kabeldoorvoering. 4. Montagegaten ET B A 12V 0 V 2 4 BACKLIGHT ABCD-ON ON BRIGHT Afb. 6. Het openen van het bedieningspaneel. 4 3 Afb. 8. Het moederbord van het bedieningspaneel. 1. Zoemer. 2. Volumeregeling zoemer. 3. Sabotageschakelaar. 4. Brugschak. voor LED-functies. 5. Brugschak. voor RS485-afsluiting. 6. Aansluiting voor controlepaneel (ET aansluitingen zijn niet-actief). Zo opent u een uitbreidingsunit Draai de schroef los en draai de bovenkant van het deksel naar u toe. Afbeeldingen 9 en 10 tonen het inwendige van een bekabelde en een draadloze uitbreidingsunit. Blz. 5

10 Kabeldoorvoering. 2. Montagegaten. 3. Adresseerknop. 4. Aansluiting voor buskabel. 5. Centraal montagegat. 6. Uitgangen. 7. Hulpvoeding. 8. Sab. schak. deksel. 9. Display voor busadres. 10. Aansluitingen tbv zones. 11. Zoemer. 12. Brugschakelaar bus-afsluiting. 3 4 Afb. 9. Bekabelde uitbreidingsunit. 1. Kabeldoorvoering. 2. Montagegaten. 3. Adresseerknop. 4. Aansluiting voor buskabel. 5. Centraal montagegat. 6. Display voor busadres. 7. Aansluiting tbv luidspreker. 8. Zoemer. 9. Sabotageschakelaar. Afb. 10. Draadloze uitbreiding. Blz. 6

11 Beschikbare voeding Voordat u externe apparatuur op het centraal controlepaneel aansluit dient u zeker te stellen dat het centrale controlepaneel gedurende een periode conform de geldende norm voldoende stroom kan leveren als de netspanning uitvalt. Klasse 3 PD6662 eist 24 uur. EN Klasse 3 eist 30 uur (indien uitgevoerd met een telefoonkiezer) met inbegrip van twee periodes vol alarm gedurende 15 minuten. De hoeveelheid beschikbare stroom is afhankelijk van de geplaatste noodstroomaccu. Het vermogen dat volgens EN nodig is voor de centrale en de bedieningspanelen vindt u bij de technische gegevens op blz. 25. Hieronder vindt u een vereenvoudigd voorbeeld: een i-on160ex beveiligingssysteem met een centraal controlepaneel, vijf bekabelde bedieningspanelen en 40 bekabelde PIR-detectoren heeft in rust het onderstaande stroomverbruik: Apparaat Moederbord centrale 140mA 40 x PIR's; elk 15mA 600mA 3 x bekabelde uitbreidingen 60mA 5 x bed.pan.; elk 30mA 150mA (verlichting uit) Sirene (in rust) 25mA Totaal 975mA Tijdens een alarmmelding wordt dit: Apparaat Stroomverbruik Stroomverbruik Moederbord centrale 220mA 40 x PIR's; elk 15mA 600mA 3 x bekabelde uitbreidingen 60mA 5 x bed.pan.; elk 60mA 300mA (verlichting uit) Sirene (actief) 400mA Totaal Het aantal benodigde Ah = (0.975 A x 29.5h) + (1.58A x 0.5h) = 29.55Ah 1580mA Met betrekking tot Klasse 3 gaat dit voorbeeld uit van een eigen voeding voor de communicatiemodule. Twee nieuwe, volledig opgeladen accu's met een vermogen van 17Ah kunnen, conform Klasse 3, de voeding volgens het voorbeeld leveren. Opm.: Alle stroom die van de Aux aansluitingen wordt getrokken (12V en 14.4V) moet in de totale berekening worden opgenomen. Voorzichtig: Zorg dat het systeem tijdens een alarmmelding niet meer dan de maximum beschikbare stroom vraagt van het centrale controlepaneel, zie blz. 25. Vereisten voor het bekabelen van de bus Type kabel Over het algemeen vereist het controlepaneel een standaard 7/0.2 niet afgeschermde 4-aderige alarmkabel voor het bekabelen van de bus. Voor maximale prestatie onder moeilijke omstandigheden gebruikt u een twisted pair kabel met een impedantie van ohms, bijvoorbeeld een CAT5 of een RS485-kabel. Gebruik het ene paar voor de datalijnen A en B. Gebruik het andere paar voor 12V en 0V. Voor optimale prestaties dient de spanning voor de bedieningspanelen en de uitbreidingsunits hoger te zijn dan 12V. Afgeschermde kabel kan nodig blijken als in de omgeving radio frequenties met hoge niveaus gemeten worden. Bijvoorbeeld lasapparatuur staat bekend om het produceren van een krachtig frequentieveld. Als afgeschermde kabel nodig blijkt, kunt u daarvoor de volgende richtlijnen hanteren: 1. Voorkom aard-lussen door de afscherming aan te sluiten op de aarde van het controlepaneel in plaats op de aarde van het bedieningspaneel of uitbreidingsunit. 2. Een ononderbroken afscherming over de volledige lengte van de kabel is ZEER belangrijk. 3. Daar waar de kabel een metalen contructie binnengaat zorgt u dat de afscherming van de kabel geïsoleerd is van het metaal. Kabel separatie Houdt de buskabel apart van enige andere bekabeling voor bijvoorbeeld netspanning, telefoon, netwerken en signaalkabels. Gebruik kabelbinders om de kabels gescheiden te houden. Houdt de buskabel apart van kabels voor sirenes, luidsprekers Blz. 7

12 en overige stroomverbruikende randapparatuur. Kabelconfiguratie en -lengte U kunt 45 apparaten op de bus aansluiten. U kunt de apparaten serieel of parallel op het controlepaneel aansluiten. Voor parallelle configuraties mag de kabellengte vanaf het controlepaneel naar de verst verwijderde aansluiting niet langer dan 100m zijn. De configuratie mag uit niet meer dan vier "armen" bestaan. Voor seriële configuraties mag de totale kabellengte niet meer dan 1.000m zijn. Bus-afsluiting De bus van i-on160ex maakt gebruik van een RS485 interface. Om deze reden dienen in een aantal gevallen de uiteinden van de bus met een zgn. "terminator" afgesloten te worden. Hierdoor verbeteren de prestaties in elektrisch "rumoerige" omgevingen, of waar lange kabels worden toegepast. Het controlepaneel, de uitbreidingen en de bedieningspanelen beschikken over een brugschakelaar als "terminator" (zie controlepaneel: 10 in afb. 3; bedieningspaneel: 5 in afb. 8). Met een brug op de pennen plaatst u een "terminator" op de kabel. In een seriële configuratie: Plaats de "terminator" in het laatste apparaat van de lijn (zie afb. 11 ). In een parallelle configuratie: Als de bus slechts twee armen heeft, dan is een terminator in het laatste apparaat van elke arm voldoende (zie afb. 11 serieel 1). Afb. 11. Bus configuratie. Als de configuratie uit meer dan twee armen bestaat EN twee kabels zijn lang terwijl de overige kabels kort zijn (minder dan 10m), dan is een terminator in het laatste apparaat van elke arm voldoende. Als de configuratie uit meer dan twee armen bestaat EN elke kabel is langer dan 10m plaats dan GEEN terminator in enig apparaat. Spanningsverlies Om het systeem correct te laten functioneren mag de spanning van enig apparaat NIET lager dan 10,5V zijn, zelfs niet bij ingeschakelde accu's. Cooper Safety adviseert voor elk apparaat een spanning van meer dan 12V. Een standaard alarmkabel 7/0,2 heeft een weerstand van 8 Ohm per 100m per ader. Het spanningsverlies wordt berekend aan de hand van de volgende formule: V verlies = Stroomverbuik x kabellengte x 0,08 x 2. Tabel 1 toont het spanningsverlies ten opzichte van het stroomverbruik en de kabellengte. Het grijze gebied geeft aan waar voor 1 ader het voltage van de bus zal zakken van 13,8V naar minder dan 12V. Blz. 8

13 Tabel 1. Spanningsverlies Stroomverbruik Kabellengte (Standaard 7/0,2 alarmkabel) 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 60mA 0,10V 0,19V 0,29V 0,38V 0,48V 0,58V 0,67V 0,77V 0,86V 0,96V 80mA 0,13V 0,26V 0,38V 0,51V 0,64V 0,79V 0,90V 1,02V 1,15V 1,28V 100mA 0,16V 0,32V 0,48V 0,64V 0,80V 0,96V 1,12V 1,28V 1,44V 1,60V 120mA 0,19V 0,38V 0,58V 0,79V 0,96V 1,15V 1,34V 1,54V 1,74V 1,92V 140mA 0,22V 0,45V 0,67V 0,90V 1,12V 1,34V 1,57V 1,79V 2,02V 2,24V 160mA 0,26V 0,51V 0,77V 1,02V 1,28V 1,54V 1,79V 2,05V 2,30V 2,56V 180mA 0,29V 0,58V 0,86V 1,15V 1,44V 1,73V 2,02V 2,30V 2,59V 2,88V 200mA 0,32V 0,64V 0,96V 1,28V 1,60V 1,92V 2,24V 2,56V 2,88V 3,20V 220mA 0,35V 0,70V 1,06V 1,41V 1,76V 2,11V 2,46V 2,82V 3,17V 3,52V 240mA 0,38V 0,79V 1,15V 1,54V 1,92V 2,30V 2,69V 3,07V 3,46V 3,84V 260mA 0,42V 0,83V 1,25V 1,66V 2,08V 2,50V 2,91V 3,33V 3,74V 4,16V 280mA 0,45V 0,90V 1,34V 1,79V 2,24V 2,69V 3,14V 3,58V 4,03V 4,48V 300mA 0,48V 0,96V 1,44V 1,92V 2,40V 2,88V 3,36V 3,84V 4,32V 4,80V 320mA 0,51V 1,02V 1,55V 2,05V 2,56V 3,07V 3,58V 4,10V 4,61V 5,12V 340mA 0,54V 1,09V 1,63V 2,18V 2,72V 3,26V 3,81V 4,35V 4,90V 5,44V 360mA 0,58V 1,15V 1,73V 2,30V 2,88V 3,46V 4,03V 4,61V 5,18V 5,76V 380mA 0,61V 1,22V 1,82V 2,43V 3,04V 3,65V 4,26V 4,86V 5,47V 6,08V 400mA 0,64V 1,28V 1,92V 2,56V 3,20V 3,84V 4,48V 5,12V 5,76V 6,40V 420mA 0,67V 1,34V 2,02V 2,69V 3,36V 4,03V 4,70V 5,38V 6,05V 6,72V 440mA 0,70V 1,41V 2,11V 2,82V 3,52V 4,22V 4,93V 5,63V 6,34V 7,04V 460mA 0,74V 1,47V 2,21V 2,94V 3,68V 4,42V 5,15V 5,89V 6,62V 7,36V 480mA 0,79V 1,54V 2,30V 3,07V 3,84V 4,61V 5,38V 6,14V 6,91V 7,68V 500mA 0,80V 1,60V 2,40V 3,20V 4,00V 4,80V 5,60V 6,40V 7,20V 8,00V 520mA 0,83V 1,66V 2,50V 3,33V 4,16V 4,99V 5,82V 6,66V 7,49V 8,32V 540mA 0,86V 1,73V 2,59V 3,46V 4,32V 5,18V 6,05V 6,92V 7,78V 8,64V 560mA 0,90V 1,79V 2,69V 3,58V 4,48V 5,38V 6,27V 7,17V 8,06V 8,96V 580mA 0,93V 1,86V 2,78V 3,71V 4,64V 5,57V 6,50V 7,42V 8,35V 9,28V 600mA 0,96V 1,92V 2,88V 3,84V 4,80V 5,76V 6,72V 7,68V 8,64V 9,60V Spanningsverlies beperken: methode 1 Verdubbel de aansluitingen voor de voeding (A & B), dit halveert de weerstand per ader en daardoor het spanningsverlies. Op basis van de berekeningen volgens tabel 1 kunt u eenvoudig het spanningsverlies voor een enkele ader delen door twee. Spanningsverlies beperken: methode 2 Voedt de detectoren vanaf de Aux uitgang via aparte aders. Deze methode verdient de voorkeur aangezien detectoren over het algemeen een lagere voedingsspanning nodig hebben (9,5V). Voor deze methode moet de buskabel nog twee extra aders hebben. Externe voedingen Als u het spanningsverlies niet kunt opvangen met de twee hiernaast genoemde methodes, of het verbruik van het controlepaneel overtreft de capaciteit (zie blz. 25), zult u één of meer externe voedingen moeten installeren. Om problemen te voorkomen moet u de voeding aansluiten op "schone" aarde. Cooper Safety adviseert bovendien een bewaakte voeding te gebruiken. Plaats de voeding zo dicht mogelijk bij de apparatuur waarvoor de voeding dient. Afbeelding 12 toont de aanbevolen methode voor het aansluiten van een externe voeding. Afb. 12. Het aansluiten van externe voedingen. Blz. 9

14 3. Installatie Opm.: Bij de onderstaande installatiestappen gaan wij er van uit dat u reeds hebt bepaald hoeveel bedieningspanelen, uitbreidingen en voedingen u op welke lokatie gaat plaatsen. Voorzichtig: Statische electriciteit Zoals vele andere electronische producten bevat het centrale controlepaneel componenten die gevoelig zijn voor statische electriciteit. Raak het moederbord niet aan. Als u het toch moet beetpakken neem dan de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging door statische electriciteit. Stap 1. Zo monteert u het controlepaneel Montage Ter voorkoming van toegang tot het inwendige van het paneel dient u de achterkant van de behuizing tegen een muur of andere vlakke ondergrond te monteren. Plaats en markeer de behuizing. Markeer de plaats waar de sabotageschakelaar de muur raakt. Monteer de houder voor de sabotageschakelaar op de plaats waar de schakelaar de muur zal raken, zie afbeelding 13. Afb. 13 montage van de houder voor de sabotageschakelaar. Monteer de kast vertikaal zoals aangegeven in afbeelding 2. Gebruik de drie montagegaten. Gebruik 14/M6 schroeven met een lengte van tenminste 50mm en bijbehorende pluggen die geschikt zijn voor het type muur. Afbeelding 2 toont de montagegaten en kabeldoorvoeringen. WAARSCHUWING Zorg dat de montagematerialen sterk genoeg zijn om het gewicht van het controlepaneel, het deksel en twee 17Ah lood/zuur accu's te dragen. Het totale gewicht kan oplopen tot 18 kg. Bescherm eerst het paneel tegen stof voordat u de montagegaten gaat boren. Zo monteert u de sabotageschakelaar Plaats de bijgeleverde sabotageschakelaar exact zoals aangegeven in afbeelding 14. Afb. 14. Sabotageschakelaar voor deksel en muur. Afbeelding 3 # 8 toont de aansluiting voor de schakelaar. Deze schakelaar is vereist voor beveiligingsklasse 3. Stap 2. Leg de buskabel aan Raadpleeg kabelvoorschriften op blz. 7. Stap 3. Zo monteert u bedieningspanelen en sluit u ze aan Projectie van bedieningspanelen Plaats bedieningspaneel beslist WEL: Binnen het beveiligde gebied. Op een prettige hoogte en plaats voor de gebruiker. Uit het zicht van potentiële indringers. Plaats bedieningspaneel beslist NIET: Naast electronische apparatuur zoals computers, kopieermachines, draadloze apparatuur, CAT 5 kabels of industriële machines. Blz. 10

15 Waar de kabellengte vanaf de centrale meer dan 100 meter wordt. Zie "Kabelconfiguratie en -lengte" op blz. 8). Opm.: Plaats bedieningspanelen nooit op minder dan 1 meter van elkaar, anders zullen de respectievelijke taglezers elkaar beïnvloeden en daardoor niet of verkeerd reageren op een tag. Montage Voor systemen conform Klasse 3 boort u het gat van de sabotageschakelaar uit met een 7mm boor (zie afb. 15). Gebruik M4 25mm schroeven met verzonken kop voor tenminste drie montagegaten als u het bedieningspaneel aan de muur monteert. Achtergrondverlichting U kunt de achtergrondverlichting en de in- /uitschakel-led's instellen met behulp van brugschakelaars op het moederbord van het bedieningspaneel. Zie afb. 8 op blz. 5 voor de positie van de brugschakelaars. De brugschakelaars hebben de volgende functies: ABCD-ON ABCD-ON De in/uitschakel-led's zijn ABCD-ON uitgeschakeld. ABCD-ON ABCD-ON BL ON BRIGHT ABCD-ON De in/uitschakel-led's tonen de status van ABCD-ON het BL ONsysteem. Volledig ingeschakeld is de BRIGHT linker LED. BL ON ABCD-ON BRIGHT BL ABCD-ONON BRIGHT BL ON BRIGHT Afb. 15. Monteer het bedieningspaneel tegen de muur. Aansluiting Afbeelding 16 toont de bekabeling tussen het bedieningspaneel en het centrale controlepaneel. ABCD-ON BL ON BRIGHT BL ON BRIGHT BL ON BRIGHT De achtergrondverlichting van de toetsen is uitgeschakeld. Zij branden slechts 5 seconden als een toets wordt ingedrukt. BL BL ON BRIGHT ON BRIGHT De BL achtergrondverlichting brandt altijd BRIGHT met de normale intensiteit. BL ON ON BRIGHT BL ON BRIGHT Afb. 16. Aansluiting van het bedieningspaneel op de bus. Zo adresseert u het bedieningspaneel Het centrale controlepaneel adresseert alle apparatuur die op de bus wordt aangesloten. U start deze procedure tijdens het opstarten van het systeem nadat u alle busapparaten hebt aangesloten. Zie blz. 16 voor nadere instructies. De achtergrondverlichting brandt altijd met extra intensiteit. Volumeregeling U regelt het volume van NIET-alarmsignalen van het bedieningspaneel als volgt: (2 in Fig. 8): Blz. 11

16 Luider Opm.: Deze regeling betreft alleen NIET-alarmtonen. Het volume van alarm-tonen kunt u niet wijzigen. Zachter Stap 4. Zo monteert u uitbreidingsunits en sluit u ze aan Bekabelde en draadloze uitbreidingsunits worden geleverd in dezelfde kunststof behuizing. Gebruik M4/25mm schroeven met verzonken kop voor tenminste drie montagegaten als u de achterkant tegen de muur plaatst. Zie afbeelding 9 of 10 voor de positie van de montagegaten en de kabeldoorvoeringen. Draadloze uitbreidingen zijn niet toegestaan in systemen conform beveiligingsklasse 3. Zo sluit u een uitbreiding op de bus aan Bekabelde en draadloze uitbreidingen hebben onderaan hun printplaat een aansluiting voor de bus, zie # 4 in afbeelding 9 en 10. Stap 5. Zo sluit u het controlepaneel op de netspanning aan WAARSCHUWING: CONTROLEER OF DE NETSPANNING IS UITGESCHAKELD EN GEÏSOLEERD VOORDAT U MET DE AANSLUITINGEN BEGINT. Alle aansluitingen van de netspanning mogen alleen door daartoe bevoegde electriciens worden uitgevoerd. Bekabeling van de netspanning Opm.: Om storing in de signaaloverdracht te voorkomen heeft de netspannings-kabel een eigen doorvoer (# 9 afb. 2). Deze mag niet voor andere kabels worden gebruikt. Aansluiting van de netspanning Afbeelding 18 toont de aansluiting voor de netspanning. Gebruik een tweepolige schakelaar overeenkomstig EN voor het uitschakelen van de stroom. Voorzichtig: Schakel de netspanning nog niet in. Zet de voedingskabel vast met een kabelbinder. U vindt hiervoor een oog naast de kabeldoorvoer. Afb. 17. Het bekabelen van uitbreidingen. Zo adresseert u uitbreidingen Het centrale controlepaneel adresseert alle apparatuur die op de bus wordt aangesloten. U start deze procedure tijdens het opstarten van het systeem nadat u alle busapparaten hebt aangesloten. Zie blz. 16 voor nadere instructies. Luidsprekers voor uitbreidingen Onder normale omstandigheden geven de luidsprekers van de uitbreidingen het inschakelsignaal en het inloopsignaal weer van de partitie waartoe de uitbreiding behoort. Bij een alarmmelding geven de luidsprekers het betreffende alarmsignaal weer. Elke luidspreker trekt maximaal 280mA indien actief. Als meer dan één luidspreker op een uitbreiding is aangesloten kan de bus niet in staat zijn om in een alarmsituatie het nodige vermogen te leveren. L N 230V ~50Hz 350mA T500mA 250V Afb. 18. Aansluiting van de netspanning. Stap 6. Zo sluit u bekabelde zones aan De aansluitingen van het centrale controlepaneel en van de uitbreidingen kunnen gebruikt worden voor 4-draads CC (Closed Circuit) of 2-draads FSL (Full Supervised Loop) bekabeling van de detectoren. 4-draads gesloten circuit Afbeelding 19 toont de aansluiting van zones met een gesloten circuit (CC) op het controlepaneel. Afbeelding 20 toont de aansluiting van CC-zones op de uitbreiding. Blz. 12

17 Deze aansluitingen zijn niet gelijk aan die van het centrale controlepaneel. Afb. 19. Aansluiting CC-zones op het centrale controlepaneel. Afb. 20. Aansluiting CC-zones op bekabelde uitbreidingsunit. 2-draads FSL aansluitingen Afbeelding 21 toont de aansluiting van FSLzones op het controlepaneel. De waarden van de weerstanden zijn voorbeelden. Afb. 22. Aansluiting FSL-zone op bekabelde uitbreidingsunit. De toegestane waarden voor alarmcontacten/eindelijn weerstanden zijn: 4k7/2k2. 1k0/1k0, 2k2/2k2, of 4k7/4k7. Opm.: Gebruik dezelfde waarden voor beide weerstanden voor ALLE FSL-circuits op het controlepaneel. Voor een bekabelde uitbreiding kunt u andere waarden gebruiken, maar ALLE circuits van de uitbreiding moeten wel dezelfde waarden hebben. Tijdens het programmeren kiest u de FSL weerstandswaarden voor het controlepaneel met het menu Installateursmenu - Systeemopties - Bekabelde zone. U kiest de waarden van de uitbreiding met het menu Installateursmenu Detectoren/App Bekab Uitbreid - Uitbreid wyzigen. U kunt twee of meer detectoren op 1 FSLzone aansluiten, zie afbeelding 23. Afb. 23. Aansluiting van twee detectoren op 1 FSL-zone. Afb. 21. Aansluiting FSL-zone op het centrale controlepaneel. Afbeelding 22 toont de aansluiting van FSLzones op de uitbreiding. Deze aansluitingen zijn niet gelijk aan die van het centrale controlepaneel. Afbeelding 24 toont het voorbeeld van bekabeling voor twee dubbele deuren met twee deurcontacten op 1 FSL-zone. Elk deurcontact is een reed switch over de buitenste aansluitingen. De binnenste aansluiting (grijs) wordt niet gebruikt en blijft over voor een eventuele andere toepassing. Blz. 13

18 Afb. 24. Voorbeeld: Twee deurcontacten op 1 FSL-zone. Afbeelding 25 toont een voorbeeld van het aansluiten van een probleem/maskeeruitgang met gebruikmaking van de "3- weerstanden" methode. Gebruik hiervoor 2k2 en 4k7 weerstanden, want andere waarden werken niet, zie het menu Systeemopties Maskeren. Afb. 25. Voorbeeld: Aansluiting van een probleem/maskeer-zone volgens de 3-weerstanden methode. Stap 7. Zo sluit u bekabelde uitgangen aan Uitgang 3 en 4 zijn transistoruitgangen met een maximaal vermogen van 500mA. Standaard zijn uitgang 3 en 4 0V indien actief en +12V in rust. Als u de polariteit van deze twee uitgangen wilt inverteren raadpleegt u hoofdstuk "Uitgangen" van de i-on160ex Programmeerhandleiding. Afbeelding 26 toont een voorbeeld van een bekabelde uitgang voor het aansturen van een externe indicatie LED. Externe luidspreker (optie) U kunt een bekabelde 16 Ohm luidspreker aansluiten zoals aangegeven in afbeelding 26 of 27. Sluit geen tweede luidspreker parallel aan. Opm.: Luidsprekers zijn geen alarmmelders conform Hoewel luidsprekers alarmsignalen nabootsen geven ze tevens waarschuwingssignalen en andere systeemgeluiden tijdens het in- en uitschakelen van het systeem. Bekabelde externe sirenes (optie) Bekabelde externe sirenes hebben een afwijkende aansluiting. Afbeelding 26 toont een voorbeeld van de algemene wijze waarop een bekabelde sirene op de uitgangen wordt aangesloten. Opm.: Als u geen bekabelde sirene wilt aansluiten koppel dan TR aan 0V anders geeft het controlepaneel een onnodige sabotagemelding van de sirene. Bekabelde uitgangen van uitbreidingen Elke bekabelde EXP-W10 uitbreidingsunit biedt aansluitingen voor vier TTLuitgangen. Standaard zijn uitgang 3 en 4 0V indien actief en +12V in rust. Als u de polariteit van deze twee uitgangen wilt inverteren raadpleegt u hoofdstuk "Uitgangen" van de i-on160ex Programmeerhandleiding. Afbeelding 27 toont een voorbeeld van een bekabelde uitgang voor het aansturen van een externe indicatie LED. Afb. 26. Aansluiting randapparatuur. Bekabelde uitgangen van het controlepaneel Het controlepaneel biedt vier aansluitingen voor bekabelde uitgangen. Uitgang 1 en 2 zijn potentiaalvrije relais uitgangen. Blz. 14

19 Afb. 27. Aansluiting van een uitgang van een bekabelde uitbreiding. Stap 8. Zo plaatst u een telefoonkiezer U kunt het controlepaneel aansluiten op een communicator of een spraakkiezer (bijv. Scantronic 8400, 8440, 660). Afbeelding 28 toont de aansluitingen. Afb. 28. Kabelboom t.b.v. telefoonkiezer. Opm.: Uitgang 4 is actief als het systeem is uitgeschakeld. Dit is normaal. U monteert de telefoonkiezer volgens onderstaande instructies. Voorzichtig: Volg de instructies in de aangegeven volgorde anders kunt u het controlepaneel en/of de telefoonkiezer beschadigen. 1. Schakel de netspanning uit, neem het deksel van het centrale controlepaneel en ontkoppel de accu als het systeem al geïnstalleerd is. 2. Sluit de kabelboom aan op de telefoonkiezer. Fabrieksmatig heeft een uitgang +12V in rust. Ga naar de volgende paragraaf als u een "Dual-Path" communicator gebruikt. 3. Sluit de kabelboom aan op het moederbord van het centrale controlepaneel. Als het systeem al is geïnstalleerd: 4. Sluit de noodstroomaccu weer aan. 5. Monteer het deksel op de centrale. 6. Schakel de netspanning in. 7. Test de werking van de telefoonkiezer. Lijnbewaking voor een "Dual-Path" communicator Als u een zelfstandige "Dual-path" (telefoonkabel en mobiel) communicator via de kabelboom aansluit, dient u de volgende stappen uit te voeren voor een correcte melding van lijnfouten. Dit is niet nodig als u een opsteekmodule gebruikt. 1. Sluit een uitgang van het controlepaneel geprogrammeerd als type "ATS Test" aan op de ATS Test ingang van de communicator. 2. Sluit de lijnfoutuitgang van de communicator aan op de lijnfoutingang van het opsteekaansluitblok. De communicator moet +12VDC leveren voor een lijnfoutmelding. Bijvoorbeeld: Als de lijnfoutuitgang van de communicator relaisgestuurd is, sluit u de gemeenschappelijke aansluiting van het relais aan op +12VDC en de N/O aansluiting op de lijnfoutingang van het opsteekaansluitblok. Het controlepaneel genereert een enkelvoudige lijnfoutmelding als een van de netwerken niet bereikbaar is. Een totale lijnfoutmelding als beide netwerken niet bereikbaar zijn. Stap 9. Zo plaatst u de noodstroomaccu Plaats een of twee lood/zuur accu's van 17Ah in de daarvoor bestemde ruimte op de bodem van het controlepaneel Gebruik accu's waarvan de behuizing minimaal voldoet aan UL94V-2 zodat het systeem voldoet aan EN60950 (standaard Blz. 15

20 betreffende de energie-inhoud van 17Ah accu's.) Zie afbeelding 29. Op blz. 7 ziet u voorbeelden betreffende het berekenen van het accuvermogen. WAARSCHUWING: 17Ah lood/zuur accu's wegen 6kg per stuk. Niet laten vallen. Controleer of de montage van het controlepaneel aan de muur sterk genoeg is om het gewicht van het controlepaneel, het deksel en twee 17Ah lood/zuur accu's te dragen. Het totale gewicht kan oplopen tot 18 kg. Sluit de accukabels aan op de accu's: rood = positief, zwart = negatief. De andere uiteinden van de kabels sluit u aan op BATT1 resp. BATT2 (# 15 van afb. 3). Als u slechts 1 accu plaatst sluit u hem aan op BATT1 (de onderste pennen) en schakel de waarschuwingen voor BATT2 uit, zie i-on160ex Programmeerhandleiding. 1. Sluit de accu aan en schakel daarna de netspanning in. De bedieningspanelen en interne sirenes kunnen een alarmmelding geven. De indicatie-led (#5 afb. 3) knippert. Alle aangesloten bedieningspanelen tonen even de softwareversie van het bedieningspaneel gevolgd door "Wachten aub " gedurende enige seconden. Ondertussen scant het controlepaneel de bus. Als het scannen is voltooid toont het display van het bedieningspaneel: 2. Druk enige tijd op toets A en van het bedieningspaneel waarmee u de opstart van het systeem wilt programeren. Opm.: Houdt de toetsen tenminste drie seconden ingedrukt. Na enige tijd geeft het bedieningspaneel een bevestigingssignaal en het display toont het busadres van het bedieningspaneel (dit zou moeten zijn "b1-d51 als geen andere bedieningspanelen op de bus zijn aangesloten). Het display toont: 3. Ga met of naar de gewenste taal en bevestig uw keuze met. Vanaf dit moment zijn de displayteksten in de gekozen taal. Als u later de taal wilt wijzigen gebruikt u menu Installateursmenu - Systeemopties - Taal. Het display toont: Afb. 29. Het plaatsen van de accu's. Opm.: Als u de accu aansluit zonder netspanning zal het systeem niet opstarten. Zie 'Programmeren voor u installeert' in de i-on160ex programmeerhandleiding als u de accu wilt gebruiken om het systeem op te starten. Stap 10. Opstarten Raadpleeg i-on160ex Programmeerhandleiding voor het adresseren van busapparatuur. WAARSCHUWING: Tijdens de eerste opstart kunnen de zoemers van alle bedieningspanelen en interne sirenes een alarmmelding geven. Als u op een ladder staat zorg dan dat u niet van schrik zult vallen. 4. Ga met of naar de gewenste optie, bijv. Nederland: 5. Bevestig uw keuze met. Het display toont: 6. Toets A of B waarmee u kiest voor een systeem met partities of een systeem met niveaus. Het display toont: 7. Toets als op BATT2 geen accu is aangesloten (zie#15 in afb. 4). Of toets gevolgd door als u wel een accu op BATT2 hebt aangesloten en de foutmelding van accu 2 wilt inzien. Blz. 16

21 Het display toont: 8. Ga met of naar de beschikbare beveiligingsklassen, bijvoorbeeld: 9. Bevestig met uw keuze voor de beveiligingsklasse waaraan het systeem moet voldoen. Het display toont: 10. Ga met of naar het gewenste type, bijv.: 11. Bevestig met uw keuze voor het type bekabeling dat u voor bekabelde zones zult gebruiken. Opm.: Deze opstartkeuze bepaalt het type bekabeling voor het controlepaneel en eventueel daarop aangesloten bekabelde uitbreidingen. Als u voor de uitbreidingen een ander type bekabeling wenst gebruikt u na het opstarten het menu: Installateursmenu Detectors/App. Bekab uitbreid waarmee u het type bekabeling van elke uitbreiding apart kunt aanpassen. Het display toont: U ziet dat de waarschuwing-led's rond de navigatietoets rood branden. Zij branden omdat het controlepaneel open staat en dus de sabotageschakelaar actief is. 12. Toets. Het display toont: 13. Toets. Het display toont: 14. Toets. Het display toont: 15. Toets. Het display toont: Vanaf dit moment moet u het controlepaneel het adres van elk apparaat dat op de bus is aangesloten laten lokaliseren. Dit gaat als volgt: 16. Ga naar elk busapparaat. Dat mag in willekeurige volgorde maar als u langs gaat in de volgorde waarin u later de adressering wilt overzien is voor u het programmeren veel eenvoudiger. Het controlepaneel geeft het eerstvolgende vrije busadres aan het apparaat dat om een adres vraagt. Voor bedieningspanelen: Houd de toetsen A en ingedrukt totdat het display het busnummer en adres toont, bijv.: Voor uitbreidingsunits: Open de behuizing en zorg dat de sabotageschakelaar opent. Druk op de adresseerknop (#3 van afb. 9 en 10). Hierdoor geeft het controlepaneel het eerst volgende vrije adres aan de uitbreidingsunit. Deze bevestigt de adressering met twee biepjes en toont het adres op het 2-delige LED display. Sluit de behuizing. Opm.: 1. Vraag niet gelijktijdig van meerdere apparaten een busadres. 2. EXP-R30 uitbreidingsunits vergen drie busadressen (3x10). 17. Nadat u alle aangesloten busapparaten hebt geadresseerd gaat u terug naar uw bedieningspaneel en toets. Het display toont: 18. Sluit de behuizing van het controlepaneel en zorg dat de sabotageschakelaar sluit. 19. Op dit moment dient u het installateursmenu af te sluiten zodat het systeem al uw instellingen in het geheugen kan opslaan, zie hieronder. Opm.: Het instellen van de datum en tijd is een functie van het gebruikersmenu. Zie de i-on160ex gebruikershandleiding. Zo sluit u het installateursmenu af U kunt het installateursmenu op elk willekeurig moment afsluiten. 1. Toets tot het display toont: 2. Toets om het menu te verlaten. Blz. 17

22 Toets als u het menu niet wilt afsluiten. Het display toont: Na enige tijd (afhankelijk van het aantal aangesloten uitbreidingen) toont het display: Het systeem is nu klaar voor verdere programmering. 3. Als het controlepaneel een ontbrekend apparaat ontdekt, of een apparaat met een adres dat niet via het installateursmenu is toegevoegd, dan toont het display bijv.: De bovenste regel van het display toont het aantal nieuw gevonden en het aantal vermiste apparaten. De onderste regel toont de eerste van de reeks gevonden/vermiste apparaten. Met kunt u de overige apparaten van de reeks bekijken. 4. OF: Toets terug naar het installateursmenu (zodat u alle geïnstalleerde busapparaten kunt controleren op voeding en adresgegevens). Opm.: Voor het controleren van het adres van een uitbreiding maakt u heel even de behuizing open en drukt u snel op de adresseerknop. Het tweedelig LED display toont enkele seconden het busadres. OF: Toets zodat het controlepaneel het interne overzicht van busapparaten bijwerkt. Het display toont: 5. Met accepteert u eventuele wijzigingen (U kunt ook met terugkeren naar het installateursmenu als u geen wijzigingen in de busadressen wenst. Opm.: Als u het installateursmenu afsluit terwijl een sabotageschakelaar van een detector actief is toont het display een foutmelding met het adres van de betreffende detector. Met gaat u terug naar het installateursmenu. U dient de sabotageschakelaar te sluiten of de detector te verwijderen voordat u het menu kunt afsluiten. BELANGRIJK! Wijzigingen opslaan Als u wijzigingen via het installateursmenu maakt slaat het controlepaneel deze gegevens op in een tijdelijk geheugen totdat u het installateursmenu afsluit. Bij het afsluiten van het installateursmenu schrijft het controlepaneel alle wijzigingen naar een permanent geheugen. Als u de voeding uitschakelt voordat u het installateursmenu afsluit bent u alle wijzigingen kwijt. Deze procedure geldt niet voor het herstellen van de fabriekswaarden. Die wijziging wordt onmiddellijk uitgevoerd. Opnieuw openen van het installateursmenu Als u het installateursmenu opent vanaf een bedieningspaneel is het beveiligingssysteem uitgeschakeld. Terwijl het installateursmenu geopend is: Iedere gebruiker die het systeem wil inschakelen ziet op het display het bericht: "Installateur aanwezig". Alle overvalmelders (incl. draadloze overvalzenders), brand/rookmelders, 24-uurs zones en sabotageschakelaars zijn uitgeschakeld. Dit geldt niet als u vanaf uw PC via een web browser op het systeem bent ingelogd. Als u via een PC op het systeem bent ingelogd is het beveiligingssysteem actief. Als u opnieuw het installateursmenu moet openen: 1. Controleer of het systeem is uitgeschakeld en dat het display het standby scherm toont (datum en tijd). 2. Toets de installateurscode. Voor beveiligingsklasse 2 is de fabriekswaarde "7890", voor klasse 3 is dit "567890". Als u uw code toetst volgt het display het intoetsen met: Nadat u het laatste cijfer hebt getoetst toont het display: Opm.: Deze melding ziet u de eerste keer dat u het installateursmenu opent van een nieuw controlepaneel, of wanneer u alle fabriekswaarden hebt hersteld. 3. Toets de gebruikerscode. Voor beveiligingsklasse 2 is de fabriekswaarde "1234", voor klasse 3 is dit "123456" (zie opmerking hieronder). Blz. 18

23 Het display toont: 4. Met of gaat u naar de overige onderdelen van het menu. Elk onderdeel verschijnt in volgorde op de onderste regel, bijv.: 5. Met bevestigt u uw keuze. Deze optie verschijnt nu op de bovenste regel. Als dit submenu keuzemogelijkheden biedt ziet u die op de onderste regel, bijv.: Met of kunt u de overige opties bekijken. Opm.: Als u een foutieve code toetst toont het display vier sterren. Toets vervolgens de juiste code. Als u tien onjuiste codes hebt ingevoerd blokkeert het systeem de toegang tot het installateursmenu gedurende 90 seconden. Toegangscodes naar fabriekswaarden Als gebruiker 1 en/of de installateur de code zijn vergeten moet u alle gebruikerscodes terugzetten naar de fabriekswaarden. 1. Zo mogelijk opent u het installateursmenu. Opm.: Als het systeem niet reageert op de installateurscode zal het controlepaneel een sabotagemelding genereren zodra u de behuizing van het controlepaneel opent. 2. Schakel de netspanning uit, open het controlepaneel en ontkoppel de accu's. Opm.: Deze procedure lukt niet als de sabotageschakelaar van het controlepaneel gesloten blijft. 3. Zoek de "Reset Codes" pennen op het moederbord, zie #8 in afb Maak sluiting over deze pennen met een kleine schroevendraaier of brugcontact. Houdt deze sluiting tot stap Schakel de netspanning in. Het controlepaneel laadt nu de fabriekswaarden van de toegangscodes: Klasse 2: Gebr. 1=1234, Installateur=7890. Klasse 3: Gebr 1=123456, Installateur= Na enige tijd start het systeem een sabotagemelding en het display toont "Ogenblik aub ". De rode LED's rond de navigatietoets branden als waarschuwing dat het controlepaneel openstaat. 6. Neem de sluiting van de Reset Codes pennen. 7. Sluit de accu's weer aan. 8. Sluit het controlepaneel en controleer of de sabotageschakelaar gesloten is. Het display toont het standby scherm met datum en tijd, bijv.: 9. Toets de code van gebruiker 1. De sirenes stoppen. Het display toont: 10. Open het installateursmenu en sluit het meteen weer af. De LED's rond de navigatietoets branden nu groen. Als ze rood branden kan dit een waarschuwing zijn dat de vermissing van een accu bevestigd moet worden. U dwingt het controlepaneel de aansluiting van accu's als volgt te controleren: 11. Toets, toets 1234 (of voor klasse 3). Toets nogmaals. De LED's rond de navigatietoets moeten nu groen branden. Opm.: Het logboek is beveiligd en kan niet door de installateur worden gewist. Alleen fabriekswaarden herstellen Als u alle fabriekswaarden wilt herstellen behalve de toegangscodes van de gebruikers en de installateur, dan: 1. Vanuit geopend installateursmenu kiest u Systeemopties Herst fabr waarden Fabriekswaarden. Het display toont: 2. OF: Ga met naar het installateursmenu zonder te wijzigen. OF: Laadt de fabriekswaarden met. Als u kiest toont het display: 3. Toets A of B waarmee u kiest voor een systeem met partities of met niveaus. Het display toont: Blz. 19

24 4. Met of kiest u de gewenste beveiligingsklasse ( 2 of 3 ). Bevestig uw keuze met. Het display toont: 5. Ga met of naar het gewenste type en bevestig uw keuze met. Het systeem laadt alle fabriekswaarden behalve de toegangscodes en het logboek. Het display toont kort: Gevolgd door: 6. Toets tot het display toont: 7. Toets. Het display toont: Het controlepaneel scant de bus op aangesloten apparaten en welke apparaten opgestart zijn. Na enige seconden (afhankelijk van het aantal aangesloten apparaten) toont het display, bijv.: De bovenste regel van het display toont het aantal nieuw gevonden apparaten. Omdat u de fabriekswaarden hebt hersteld heeft het controlepaneel de interne lijst van busapparaten gewist en kent dus geen vermiste apparatuur. Als een apparaat op de bus is aangesloten maar niet opgestart zal het controlepaneel dit apparaat niet detecteren. De onderste regel toont de eerste van de reeks gevonden apparaten. Met kunt u de overige apparaten van dit overzicht bekijken. 8. Toets. Het display toont: 9. Toets. Het bedieningspaneel geeft het die-da bevestigingssignaal en het display toont het standbyscherm, bijv.: Het controlepaneel heeft alle wijzigingen die u hebt gemaakt opgeslagen. Stap 11. Zo maakt u het systeem gebruiksklaar Installatie van detectoren en overige randapparatuur 1. Met het installateursmenu laat u het systeem de identiteit leren van draadloze detectoren en overige randapparatuur. Opm.: hiervoor dient al een draadloze uitbreiding op de bus aangesloten te zijn. Zie tevens de installatiehandleidingen van de betreffende busapparaten. 2. Installeer detectoren en randapparatuur op de gewenste lokaties. 3. Gebruik het menu Installateursmenu Test a) voor het uitvoeren van een looptest van de detectoren. b) voor het testen van alle overige aangesloten randapparatuur. Het systeem programmeren Programmeer het systeem overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever. Op blz. 22 ziet u een overzicht van het installateursmenu. Raadpleeg vervolgens i-on160ex Programmeerhandleiding sectie Programmeren voor een gedetailleerde beschrijving. Sluit het controlepaneel als volgt af: 1. Plaats het deksel op de behuizing (zie afb. 30). 2. Bevestig het deksel met de montageschroef. Afb. 30. Deksel van het controlepaneel terugplaatsen. Sluit het installateursmenu af. De rode LED's gaan nu uit en de ring om de navigatietoets is groen. Het systeem is nu gereed om aan de gebruiker over te dragen. Blz. 20

25 Overdracht van het systeem Informeer de gebruiker over het gebruik van het systeem. Zie hiervoor i-on160ex Beheerder/gebruikershandleiding. Help de gebruiker zonodig met het instellen van de tijd en de datum van het systeem. Vergeet niet de gebruiker een exemplaar te geven van de beheerder/gebruikershandleiding. U kunt de handleiding ook downloaden vanaf of.be. Blz. 21

26 Installateursmenu 1 DETECTOREN/ APPARATEN Detectoren Voeg toe/wis Programm. zones Adres busapp Bekab. uitbreid. Adres busapp Uitbreid wijzigen Uitbreid wissen Uitbreid inschak Uitbreid vervang Draadl uitbreid Adres busapp Uitbreid wijzigen Uitbreid wissen Uitbreid inschak Uitbreid vervang Bekab bed pan Adres busapp Bed.pan. wijzigen Bed.pan wissen Draadloze bed pan Drdl pan toev/wis Drdl pan bewerkn? Ext sirenes Ext sir toevgn/wis Ext sir bewerken WAM's WAM toev/wissen WAM wijzigen 2 UITGANGEN Draadloze uitg Uitg toevoegen Uitg bewerken Bekab uitgangen Centrale Sirene Flitser Uitg 0>00>01..4 Uitbr x1-nn... Uitg x1>nn>nn.. Naam Type Polariteit Partities* Extra uitgangen Uitg Naam Type Polariteit Partities* 3 INSCHAK OPTIES 2 Volledig inschak Naam Uitloopstand Inschak tijd 9 Uitlooptijd 10 Inlooptijd Flitsr bij inschak Flitsr bij uitschak Deel inschak B Naam Uitloopstand Inschak tijd 9 Uitlooptijd 10 Inlooptijd Alarmreactie Deel insch ltst deur Deel insch inlroute Flitsr bij inschak Flitsr bij uitschak Deel C, D (zie Deel inschak B) Kalenderinstell 3 PARTITIES 1 Partitie 1 Naam Uitloopstand Inschak tijd 9 Uitlooptijd 10 Inlooptijd Alarmreactie Flitsr bij inschak Flitsr bij uitschak Deelschak uitloopstnd Deelschak inschaktijd 9 Deelschak uitlooptijd 10 Deelschak inlooptijd Deelschak alarmreact Deelschak ltst deur Deelschak inlroute Deelschak Fltsr insch Deelschak Fltsr uitsch Partitie Kopp voll inschak Partitie Kalenderinstell Gebeurt toevoegn Gebeurt wijzigen Gebeurt wissen Uitzndr toevoegn Uitzndr wijzigen Uitzndr wissen 4 SYSTEEMOPTIES Bekabelde zone Centrale Alle zones Gebruikersoptie Overv toets actief Snel inschakelen Snel overbruggen Toets gebr code Gebr herstel Zone alarm 7 Zonesabotage Systeemsabotage Maskeren Taal Herst fabr waarden Nationale waarden Lokale waarden Fabriekswaarden Installateursnaam Installateurscode Tekst bed pan Inl tijd uitsch Overvalalarm Auto herinsch 7 Sirenevertraging Sireneduur Bed pan luidsprkr Vertr inloopalarm Supervisie Verstoring Geforceerd aan Sab overb ruggen CSID Code Schakel meldrs uit Vertr voed uitval Accu 2 5 COMMUNICATIE Meldkamermelding 5 Kiesmethode Telefoonboek IP netwerk 5 Accountnummer Type melding Fast Format kanalen 3 CID/SIA gebeurt 4 Herstelmeldingen Herinschak detect 3 21CN FF bev tijd 3 Sabotage = inbraak 4 Dyn. testmelding Stat. testmelding Spraakkiezer 5 Kiesmethode Berichten Telefoonboek Alarmmeldingen Bestemmingen Bevestig oproep SMS 5 Kiesmethode Berichten Telefoonboek Alarmmeldingen PSTN SMS 5 Lijnfoutmelding 5 Vertr lijnfout 5 IP Netwerk (Eigen) Web Server Status Poortnummer IP Adres Subnet Mask Gateway Adres GPRS 5 Ethernet 5 Downloading Account Type aansluiting Aantal beltonen 5 1 beltoon functie 5 Toegangsmode 5 Telefoonboek 5 Terugbellen 5 Modem snelheid 5 6 TEST Sirenes & Zoemers Bekab bed pan Looptest Zoneweerstanden Veldsterkte Detectoren Draadloze bed pan Ext sirenes WAM's Uitgangen Draadloze uitg Bekab uitgangen Extra uitgangen Uitbreid uitg Afstandsbediening Overvalzenders Tags Meldkamermelding Spraakkiezer 5 Voedingsspanning Vind busapparaat 7 LOGBOEK INZIEN 8 STATUS Centrale Comm module Module: 5 On-board Ethernet Zone mapping 1 2 Alleen beschikbaar in een systeem met partities, of indien zones een ander type hebben dan "Niet gebruikt". Alleen beschikbaar in een systeem met niveaus. Blz. 22

27 Alleen beschikbaar bij Fast Format rapportage. Alleen beschikbaar bij CID of SIA rapportage. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geïnstalleerde type communicatiemodule. Alleen beschikbaar indien zone een ander type dan "Niet gebruikt". Niet van toepassing. Alleen beschikbaar indien ID van het apparaat geleerd is. Alleen beschikbaar bij uitloopstand "Laatste deur". 10 Alleen beschikbaar bij uitloopstand "Vertraagde uitloop" of "Stil inschakelen". Blz. 23

28 4. Onderhoud Het centrale controlepaneel dient eenmaal per jaar te worden nagekeken. Deze inspectie omvat o.a.: 1. Controleer de behuizing en het deksel van het centrale controlepaneel op beschadigingen. 2. Controleer de werking van de sabotageschakelaar. 3. Controleer de conditie van de noodstroomaccu. 4. Controleer de bekabeling naar de bedieningspanelen op beschadiging of slijtage. 5. Controleer de bedieningspanelen op beschadigingen. 6. Test het functioneren van alle toetsen op alle bedieningspanelen. 7. Maak de toetsen en het display schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen water, oplosmiddel of huishoudelijke schoonmaakmiddelen. 8. Controleer de veldsterkte en de conditie van de batterij(en) van alle draadloze detectoren, bedieningspanelen, afstandsbedieningen, overvalzenders en sirenes. Test elk apparaat. Vervang batterijen volgens het voorschrift van de leverancier. 9. Maak voorzichtig de lenzen van de PIR's schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen water, oplosmiddel of huishoudelijke schoonmaakmiddelen. 10. Voer een looptest uit voor alle bewegingsmelders. 11. Test alle externe sirenes en flitsers. Als u een bepaald bedieningspaneel of een uitbreidingsunit zoekt kunt u de optie Test Vind busapparaat uit het installateursmenu gebruiken. Met deze optie geeft de zoemer van het betreffende apparaat een continu signaal. Als u bij het apparaat bent opent u de behuizing (waardoor u de sabotageschakelaar activeert) en zal de zoemer stoppen. 5. Technische gegevens Algemeen Productnaam i-on160ex. Product Hybride controlepaneel beschrijving met 160 zones en separate bedieningspanelen. Fabrikant Cooper Safety Ltd. Milieu Klasse II. Werktemp. Getest -10 t/m +55 C. Vochtigheidsgr 0 t/m 93% RH, niet condenserend. Behuizing Staal. Afmetingen: Controlepan. Bed. panelen Gewicht: Controlepan. Bed. panelen Capaciteiten Zones Uitgangen Uitbreidingen en bekabelde bed. panelen 427 x 400 x 101, mm HxBxD. 115 x 156 x 30, mm HxBxD 6 kg (excl. accu's) kg 160 max (met uitbreidingen) 16 t.b.v. opsteekkiezer in het controlepaneel, plus: 160 max. voor de rest van het systeem, incl.: 4x bekabeld op controlepaneel (2x TTL + 2x relais) 4x TTL op elke bekabelde uitbreiding 8x draadloos per 768/769 2x draadloos per 762 Max. 45 apparaten (zie opm. 1) Draadloze Max. 20 (twee per draadloze bed. panelen uitbreiding) Externe Max. 20 (twee per draadloze draadloze sirene uitbreiding) WAM's Max. 20 (twee per draadloze uitbreiding, alleen in repeater-stand) Luidsprekers 2 via het controlepaneel, een per uitbreidingsunit Opsteek Eén communicatiemodules Overige poorten 1 x USB, 1 x Ethernet Partities 20 (zie opm. 2) Kalenderinstell. Max. 20 Blz. 24

29 Capaciteit logboek Systeemklok gebeurtenissen: met toestemming, 500 zonder toestemming. Opgeslagen in EEPROMgeheugen gedurende 10 jaar zonder voeding. ±10 minuten per jaar afhankelijk van de nauwkeurigheid van de netspanning. Gebruikerscodes 500 (plus installateurscode) Afstandsbed. 500 (één per gebruiker) Overvalzenders 500 (één per gebruiker) Tags 500 (één per gebruiker) Opm.: 1. Bekabelde bedieningspanelen, bekabelde en draadloze uitbreidingsunits zijn busapparaten. U kunt elke willekeurige combinatie van deze apparaten op de bus aansluiten. 2. Het systeem is zowel geschikt voor beveiliging per partitie als voor beveiliging per niveau. Een systeem met niveaus heeft vier mogelijkheden: Volledig inschakelen, Niveau B, Niveau C en Niveau D. Beveiliging Beveiligingskl. Klasse 2 of 3 Onderscheid (2 24-2). draadloze codes Supervisie op Programmeerbaar. draadloos Toegangscodes 500 (plus één installateurscode) Onderscheid mogelijkheden toegangscodes met 4-cijferige codes mogelijkheden met 6-cijferige codes. Elk cijfer 0 t/m 9. Codeblokkade Gedurende 90s na 10 achtereenvolgende verkeerde codes. Onderscheid (2 32 ) Tags Voeding Dit product voldoet aan de eisen van EN Type A voeding van klasse 3 en milieuklasse 2. Voeding type Vereiste netspanning A 230VAC +10%/-15%, 350mA max, 50Hz. Totale capaciteit 3,0A (waarvan 1,5A voor opladen accu en 1,5 A systeemvoeding). 12V Aux voed.* 850mA max 12V Sirenevoed. 850mA max 14.4V uitgang* 230mA max Voeding comm. 400mA max module* 12V Uitbr. bus* 400mA max Luidspr. aansl. 280mA in alarm. *Opm.: De genoemde waarden zijn het maximum voordat de overbelastingsbeveiliging in werking treedt. EN waarden Het i-on160ex controlepaneel biedt ruimte voor twee 17Ah accu's die een totaal vermogen van 34Ah leveren. Volgens EN voor beveiligingsinstallaties van Klasse 3 is de vereiste standby tijd 60 uur, echter, indien een ATS4 communicator is aangesloten wordt de eis verlaagd tot 30 uur. Dit betekent dat alle apparaten die door de twee accu's van stroom worden voorzien, inclusief het controlepaneel en minimaal één bedieningspaneel, bij elkaar niet meer dan gemiddeld 1,1A gedurende 30 uur standby mogen verbruiken. Voor beveiligingsklasse 3 moet i-on160ex over een opsteekkiezer beschikken die overigens een eigen stroomvoorziening kan hebben. Voor beveiligingsklasse 2 is de vereiste standby tijd 12 uur, echter, het totale, gemiddeld beschikbare stroomverbruik van de accu's gedurende 12 uur wordt door de voeding beperkt tot 1,5A. (Het verbruik is tot 1,5A beperkt omdat bij aanwezige netspanning de 3A voeding 2x 750mA = 1,5A levert aan de accu's en 1,5A aan het systeem.) In het controlepaneel kan een opsteekkiezer (bijv. i-sd02) worden geplaatst zodat het systeem voldoet aan de eisen van beveiligingsklasse 2. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het stroomverbruik van het centrale controlepaneel en elk daarop aangesloten apparaat. Stroomverbruik centrale 140mA min. 220mA max Blz. 25

30 Stroomverbruik bedieningspaneel Stroomverbruik bekab. uitbreid. Stroomverbruik draadloze uitbreid. Acculader 30mA (verlicht. uit) 45/65mA (verlicht. norm/sterk) 60mA in alarm 20mA max in rust 300mA in alarm indien met zoemer 40mA max in rust 320mA in alarm indien met zoemer 750mA per accu (opladen binnen 24h) 20mA in rust 50mA max 5mA elk indien actief Stroomverbruik opsteekkiezer Aansluitpennen opsteekkiezer 10 FSL zones 20mA 5 CCL zones 30mA Bereik 10±0,5V t/m 13,8V 12V busuitgang Bereik 10±0,5V t/m 13,8V 12V Aux-uitgang Bereik 10±0,5V t/m 13,8V 12V sireneuitgang Bereik 10±0,5V t/m 14,7V 14,4V uitgang Max piek-piek 0,5V rimpel Noodstroomaccu 12V, 17Ah verzegeld lood/zuur, 2 ex. (niet bijgeleverd) Foutmelding "Accu laag" bij Foutmelding Aux uitgang bij Beveiligd tegen ontlading bij Vervangbare componenten Standby tijd < 12V < 9V 10±0.5V EMI-normering Interferentie tolerantie Emissie Uitgangen Uitg. 1-2 Uitg. 3-4 Extra uitg Hoofdzekering: 500mA (T) Zie Beschikbare voeding op blz. 7. Conform EN Conform EN Potentiaalvrij, enkelpolig relaiscontact 1A. TTL, +12VDC in rust, 0V actief. 500mA max. TTL, +12VDC in rust, 0V actief, 50mA max. LS 1 & 2 (luidspreker) Min. impedantie 16 Ohm, stroomverbruik van 12VAux = 280mA in alarm. Volume van de zoemers (op 1m) i-kp01 (max volume) 70dB Zoemer uitbreiding 70dB 16 Ohm luidspreker uitbreiding 93dB Zekeringen Het centrale controlepaneel is voorzien van een vervangbare hoofdzekering: T500mA. Veiligheidsnorm Conform EN Overige gegevens Indien u het controlepaneel aansluit op een PC, hetzij via ethernet, hetzij via USB, dan dienen de kabels aan de volgende specificaties te voldoen: Ethernet USB Cat5-kabel met aan weerszijden RJ45 pluggen (man) geschikt voor 10/100Base-T. Mini-B plug t.b.v. centraal controlepaneel; USB-A t.b.v. PC. Maximum lengte 3 meter. Draadloze uitbreidingsunit en bedieningspaneel Draadloos circuit Zendbereik Werkfrequentie 868,6625MHz smalle band. EN EN Het bereik van de zenders die met dit controlepaneel in verbinding staan is sterk afhankelijk van de omgeving. Als vuistregel zullen de meeste zenders in het vrije veld een bereik hebben van ca. 200m. Blz. 26

31 Verklaring van conformiteit i-on160ex voldoet aan de eisen vastgelegd in EN milieuklasse II. Het centrale controlepaneel i-on160ex is geschikt voor systemen ontworpen om te voldoen aan PD 6662: 2004 klasse 2. Indien op de juiste wijze geïnstalleerd voldoet i-on160ex aan de eisen vastgelegd in EN50131 Klasse 3. Om te voldoen aan de eisen van Klasse 3 dient i-on160ex voorzien te zijn van een communicator type ATS4 of hoger. Indien voorzien van draadloze apparatuur kan i-on160ex voldoen aan EN50131 Klasse 2. Telefoonkiezer i-sd02 voldoet aan EN als een communicator van het type ATS2. De i-sd02 kan aanvullend worden gebruikt in beveiligingssystemen conform Klasse 3. Voor beveiligingssystemen volgens Klasse 2 kan de i-sd02 worden toegepast op voorwaarde dat: a) Het is geïnstalleerd conform de installatieinstructies. b) De aangesloten PSTN normaal functioneert. Indien voorzien van een i-sd02 biedt dit systeem de mogelijkheden A, B en C van Klasse 2 conform Tabel 10 van EN :2006+A1:2009. Indien de installateur een configuratie kiest die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet dient hij de betreffende labels te verwijderen of aan te passen. Blz. 27

32 Beschikbare apparatuur 706rEUR rEUR rEUR rEUR rEUR rEUR rEUR-60 2-knops overvalzender met valbeveiliging. 2-knops overvalzender. PIR geschikt voor huisdieren. PIR zender (kleine uitvoering). Draadloze rookdetector. Persoonlijke zender (groot bereik). Persoonlijke zender (kort bereik). 734rEUR-00/01 Draadloos deurcontact; CC/FSL; wit. 734rEUR-05/06 Draadloos deurcontact; CC/FSL; bruin. 738rEUR-00/04 Spyder schoksensor; wit/bruin. 739rEUR ES 762rEUR rEUR rEUR EUR EUR UK-00 Sentrol glasbreukdetector geen sabotageschakelaar. Externe draadloze sirene met flitser. 2-kanaals ontvanger. 8-kanaals ontvanger. Draadloze module voor accessoires. GPRS module. Ethernet module. Luidspreker in behuizing. i-fb01 i-rc01 i-rk01 i-sd02 i-dig02 i-gsm02 EXP-W10 EXP-R10 EXP-R30 i-on160ex i-kp01 4-knops afstandsbediening. Relaiskaart Draadloos bedieningspaneel. Spraakkiezer voor openbaar telefoonnet. Telefoonkiezer voor meldkamer via openbaar telefoonnet. GSM module. 10 zone bekabelde uitbreiding 10 zone draadloze uitbreiding 30 zone draadloze uitbreiding 160 zone uitbreidbaar controlepaneel Bedieningspaneel. Systemen met bedieningspanelen uitgevoerd met software versie2.0: Opm.: Gebruik alleen bedieningspanelen met het label i-onex. xcelr xcelrpt xcelw xcelwpt Draadloze PIR. Draadloze PIR geschikt voor huisdieren. Bekabelde PIR. Bekabelde PIR geschikt voor huisdieren. Cooper Safety B.V. Bezoekadres Terheydenseweg 465 NL 4825 BK Breda Nederland Postadres postbus DJ Breda Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) of.be Blz. 28

33

34 Cooper Security Ltd Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Safety B.V. accepteren enige aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging, direct of indirect het gevolg van, of gesteld te zijn veroorzaakt door dit document. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Indien de inhoud van deze handleiding de kernfuncties van het product niet weergeeft verzoeken wij u ons dit te laten weten. U kunt de meest recente uitgave van deze handleiding verkrijgen via: of.be Gedrukt en gepubliceerd in het VK. Documentnr Over deze handleiding Deze handleiding heeft betrekking op het centrale controlepaneel van i-on160ex met programmaversie Deze handleiding bevat een gedetailleerde beschrijving van het programmeren van een i-on160ex systeem via het installateursmenu. Overige i-on160ex publicaties Voor het installeren, aansluiten en opstarten van het i-on160ex centrale controlepaneel verwijzen wij naar de i-on160ex installatiehandleiding. Voor het toevoegen en beheren van gebruikers (en hun afstandsbedieningen, overvalzenders en tags) opent u het gebruikersmenu. Dat menu wordt uitvoerig beschreven in de i-on160ex Beheerders- en gebruikershandleiding. Het instellen van datum en tijd is eveneens een gebruikersfunctie. Indien u een i-on160ex systeem via een PC of laptop wenst te programmeren verzoeken wij u eerst de i-on160ex Web Server installatiehandleiding te raadplegen. Blz. ii

35 Inhoudsopgave Over deze handleiding... ii Overige i-on160ex publicaties... ii Introductie... 1 Systeemoverzicht... 1 Systeemontwerp... 1 Het centrale controlepaneel... 1 Bedieningspanelen... 3 Uitbreidingsunits... 4 Telefoonkiezers... 4 Het systeem programmeren... 4 Systeem met niveaus of met partities... 5 Beveiligingsklasse... 5 Systeem capaciteiten... 5 Basisprogrammering... 7 Zo kunt u programmeren voor u installeert... 7 Zo opent en sluit u het installateursmenu... 7 Zo opent u het installateursmenu... 7 Zo sluit u het installateursmenu af... 8 Belangrijk! Wijzigingen opslaan... 9 Zo zet u de fabriekswaarden terug... 9 Zo zet u de fabriekswaarden terug Fabrieksmatige toegangscodes Zo wijzigt u teksten De systeembus Adresseren Zo adresseert u busapparatuur Zo adresseert u een aansluitpunt van een detector Zo nummert u de uitgangen Zo adresseert u overige draadloze apparatuur Apparatuur rechtstreeks aangesloten op de centrale Het scannen van de bus en her-configuratie Zonenummering Zo kent u zonenummers aan aansluitpunten toe ("Mapping") Zo voegt u uitbreidingsunits en zonenummers toe en verwijdert ze Zone Prioriteiten van alarmmeldingen Sabotage en de bus Het installateursmenu De opties van het installateursmenu Detectoren/Apparaten Detectoren Uitbreidingsunits Bekabelde bedieningspanelen Zo wist u bedieningspanelen Draadloze bedieningspanelen Externe sirenes WAM's Uitgangen Sirene en flitser Bekabelde uitgangen Opsteekuitgangen voor het centrale controlepaneel Draadloze uitgangen Uitgangsfuncties Zo programmeert u uitgangen voor de gebruiker Blz. iii

36 Blz. iv i-on160 Inschakelopties en partitie-menus Een systeem met niveaus of partities? Opties Inschakeling koppelen Kalenderinstellingen Systeemopties Type zonebekabeling Gebruikerstoegang Herstel door gebruikers Maskeren overbruggen Taal Zo herstelt u de fabriekswaarden Installateursnaam Installateurscode Displaytekst Afstandsbediening bij inloop Reactie op overvalalarm Automatisch herinschakelen Sirenevertraging Sireneduur Luidsprekers van het centrale controlepaneel Vertraging inloopalarm Supervisie Verstoring Geforceerd inschakelen Sabotage overbruggen Herstel met anti-code Zo bepaalt u de waarschuwingssignalen Vertraging melding spanningsuitval Accu Telefoonkiezers en communicatie Meldkamermelding Spraakkiezer SMS-berichten Lijnfoutmelding Vertraging lijnfoutmelding IP Netwerk (Eigen) Downloader Testen Sirenes en zoemers Bekabeld bedieningspaneel Draadloos bedieningspaneel Looptest Zoneweerstanden Veldsterkte Uitgangen Afstandsbedieningen Overvalzenders Tags Meldkamermeldingen Spraakkiezer Stroomverbruik Busapparaat lokaliseren Logboek inzien Status Centraal controlepaneel Telefoonkiezer/Communicatie Zone Mapping... 98

37 Niet-programmeerbare functie Alarm afbreken Stap voor stap door het installateursmenu Bedieningspanelen en uitbreidingen Zo geeft u handmatig het fabrieksmatige busadres aan een uitbreiding Zo geeft u handmatig het fabrieksmatige busadres aan een bedieningspaneel Zo voegt u een uitbreiding of bedieningspaneel toe aan de bus Zo wist u een bedieningspaneel of een uitbreidingsunit: Uitbreidingen Zo schakelt u uitbreidingen in en uit: Zo vervangt u een uitbreiding: Zo geeft u bekabelde en draadloze uitbreidingen een naam Zo wijst u bekabelde en draadloze uitbreidingen toe aan partities Zo wijzigt u het type bekabeling van uitbreidingsunits Zones Zo leert het systeem de identiteit van draadloze detectoren Zo verwijdert u afzonderlijke draadloze detectoren Zo wist u alle draadloze detectoren Zo wijzigt u naam, type, attribuut en partitie van een zone Bedieningspanelen Zo geeft u een bekabeld bedieningspaneel een naam Zo wijst u bedieningspanelen aan partities toe Zo voegt u een draadloos bedieningspaneel toe Zo wist u een draadloos bedieningspaneel Zo geeft u een draadloos bedieningspaneel een naam Zo wijst u draadloze bedieningspanelen toe aan partities Zo programmeert en benoemt u sneltoetsen Sirenes Zo voegt u een draadloze sirene toe Zo wijst u draadloze sirenes toe aan een partitie Zo wist u een draadloze sirene WAM's (Wireless Accessory Modules) Zo voegt u een WAM toe Zo geeft u een WAM een naam Zo wist u een WAM Uitgangen Zo voegt u draadloze uitgangen toe Zo geeft u een draadloze uitgang een type functie: Zo geeft u een draadloze uitgang een naam Zo programmeert u het type van een bekabelde uitgang: Zo geeft u een bekabelde uitgang een naam Zo wijzigt u de polariteit van een bekabelde uitgang Kalender in-/uitschakelingen Zo voegt u een uitzondering toe Zo voegt u een gebeurtenis toe Zo wijzigt u een gebeurtenis Zo wist u een gebeurtenis Systeemopties Zo programmeert u herstel met een code van de meldkamer Testen Zo start u een test Zo voert u een looptest uit Zo test u een afstandsbediening Zo test u een overvalzender Zo test u een tag Zo zendt u een testoproep naar de meldkamer Zo zendt u een testoproep via de spraakkiezer Blz. v

38 Logboek Het logboek inzien Status Zo ziet u de taal en de software versie van het centrale controlepaneel Zo ziet u welke communicatiemodule is geïnstalleerd Zo ziet u info over IP netwerk voor de integrale Ethernet poort Appendix I: Meldkamer formats Fast Format Contact ID SIA 1, SIA 2, SIA 3 en Uitgebreid SIA Appendix II: Zo programmeert u een gezamenlijke ontvangstruimte154 Installatie en programmering Zo programmeert u de zones Zo programmeert u de partities en de systeemopties Zo programmeert u voor de gebruikers Zo gebruiken de gebruikers het systeem Zo schakelt een gebruiker het systeem in Zo schakelt een gebruiker het systeem uit Appendix III: Zo gebruikt u een WAM als een repeater Introductie Voor u begint Zo leert de uitbreiding de WAM kennen Bij het bedieningspaneel: Bij de WAM: Bij het bedieningspaneel: Zo leert de WAM de detectoren kennen Zo wist u detectoren van een WAM Appendix IV: Zo programmeert u een 762 of 768/769 als een uitgangsmodule Introductie Voor u begint Zo maakt u een 762 of 768 klaar voor gebruik Open de programmeerstand Infrarood-leren uitschakelen Handmatig leren Kanaal kiezen Zo leert de i-on160ex de 762r kennen Bij het bedieningspaneel: Bij de 762r Bij het bedieningspaneel: Index Blz. vi

39 Systeemoverzicht Introductie i-on160ex is het centrale controlepaneel voor een hybride bekabeld/draadloos beveiligingssysteem voor bedrijven en instellingen. Eén i-on160ex centrale kan 160 zones beheren met behulp van uitbreidingsunits die via een enkele buskabel met het centrale controlepaneel in verbinding staan. Met verschillende typen uitbreidingsunits kunt u bekabelde en draadloze detectoren in hetzelfde systeem gebruiken. Op de enkele buskabel kunt u tevens codepanelen, uitgangsmodules of extra voedingen aansluiten waar dat nodig mocht zijn. Systeemontwerp De i-on160ex is ontworpen voor beveiligingssystemen van uiteenlopende omvang. Het moederbord van het centrale controlepaneel beheert zelf tien zones en vier uitgangen. Om de omvang van het beveiligingssysteem te vergroten kan de installateur uitbreidingsunits en bedieningspanelen op een enkele "bus" aansluiten via welke alle gegevens tussen het centrale controlepaneel en zijn randapparatuur worden uitgewisseld. Het moederbord van het centrale controlepaneel beschikt alleen over aansluitingen voor bekabelde zones en uitgangen. Uitbreidingsunits bieden, afhankelijk van het type, extra aansluitingen voor bekabelde of draadloze zones en uitgangen. Zowel bekabelde als draadloze apparatuur kan in hetzelfde beveiligingssysteem worden toegepast. Het centrale controlepaneel Behuizing Een gelakte stalen kast biedt ruimte aan het moederbord, voeding en noodstroomaccu(s). De kast is ontworpen voor vertikale wandmontage en biedt drie montagepunten. De kast kan aansluiten op een zijmuur of het plafond zonder dat het openen of sluiten van het deksel wordt geblokkeerd. Het deksel wordt afgesloten met een schroef en kan in geopende stand worden afgenomen en teruggehangen. De achterkant van de kast biedt gaten voor kabels en 14mm afstandsbussen zodat de bekabeling achterlangs kan worden geleid. Behalve het moederbord biedt de kast ruimte voor twee 17Ah accu's. Voor elke accu levert Cooper Safety bevestigingsmateriaal bij het centrale controlepaneel. Sabotageschakelaar achterwand en deksel. De achterwand van de kast is voorzien van een kunststof gevoerd gat waardoorheen de installateur een combinatieschakelaar voor achterwand en deksel kan monteren. Deze schakelaar is op een metalen blad gemonteerd dat door het gat de wand raakt. Eenmaal gemonteerd en aangesloten op het moederbord zal het openen van het deksel of de kast afnemen van de wand de sabotageschakelaar activeren. Blz. 1

40 Introductie i-on160 Moederbord Alle functies en aansluitingen van het centrale controlepaneel worden geleverd door een enkelvoudig moederbord. Een kunststof houder houdt de printplaat in de kast op zijn plaats. Busaansluitingen Het centrale controlepaneel biedt aansluitingen voor een vier-draads buskabel. Alle bedieningspanelen, uitbreidingsunits en overige randapparatuur worden op dezelfde bus aangesloten. U kunt de kabel vanaf het centrale controlepaneel in een enkele lijn, of in een drie- of vierarmige stervorm aanleggen. Zie i-on160ex Installatiehandleiding voor een gedetailleerde busconfiguratie, maximum buslengte en type kabel. Zone-aansluitingen Het centrale controlepaneel biedt aansluitingen voor 10 bekabelde zones. Deze zones kunt u allemaal óf CC (Closed Circuit) óf FSL (Fully Supervised Loop) aansluiten. De installateur kan het type bekabeling bij het opstarten van het systeem, of later instellen. Let op: De installateur kan voor de uitbreidingsunit kiezen voor CC of FSL, onafhankelijk van het type van de bekabelde zones die rechtstreeks op het centrale controlepaneel zijn aangesloten. Transistor uitgangen Het centrale controlepaneel biedt aansluitingen voor twee programmeerbare transistor uitgangen die voor het aansturen van externe apparatuur kunnen worden gebruikt. Bij activering worden de uitgangen normaal negatief geschakeld van 12V naar 0V. In deze stand is het stroomverbruik van elke uitgang max. 500mA DC. De installateur kan deze uitgangen programmeren om positief te schakelen (van 0V tot 12V bij activering). In deze stand kunnen de uitgangen max. 500mA DC leveren. Relaisuitgangen Er is tevens een set aansluitingen voor twee relaisuitgangen met spanningsvrije wisselcontacten. Beide relaisuitgangen kunnen door de installateur worden geprogrammeerd. Uitgangen voor digitale telefoonkiezer Een 16-pin aansluiting op het moederbord biedt programmeerbare uitgangen voor het aansturen van een aparte digitale telefoonkiezer. Fabrieksmatig schakelt elke uitgang bij activering negatief (van +12V naar 0V). Bij 0V is het maximale stroomverbruik per uitgang 100mA. De installateur kan deze uitgangen programmeren om positief te schakelen (van 0V naar +12V). Bij 12V kunnen de uitgangen max. 50mA leveren. USB-poort De USB- en Ethernetpoorten van het moederbord bieden twee verschillende methodes om een externe PC op het centrale controlepaneel aan te sluiten. Met de USB-poort kan de installateur het centrale controlepaneel programmeren via een USB-kabel van zijn PC naar het centrale controlepaneel. Op de PC moet daarvoor "i-ondownloader" van Cooper Safety geïnstalleerd zijn. Blz. 2

41 Introductie Via de USB-poort kan de installateur eveneens de programmatuur van het centrale controlepaneel "updaten", of displayteksten voor de bedieningspanelen in afwijkende talen. Op de PC moet daarvoor i-on Updater van Cooper Safety geïnstalleerd zijn. Ethernet-poort Ook via de Ethernet-poort kan plaatselijk een PC worden aangesloten. Via de Ethernet-aansluiting kan de installateur het centrale controlepaneel programmeren met behulp van een aantal web-pagina's die door de ingebouwde web-server van het centrale controlepaneel worden gegenereerd. Cooper Safety adviseert hiervoor Internet Explorer 8 te gebruiken. Externe sirene-uitgang Het centrale controlepaneel heeft een uitgang voor een externe zelfaktiverende sirene of een integrale sirenemodule. Uitbreidingsunits kunnen eveneens aansluitingen bieden voor aanvullende externe sirenes en zoemers. Zie i-on160ex Installatiehandleiding voor gegevens betreffende de maximaal beschikbare spanning voor externe sirenes. Aansluiting extra luidspreker Naar wens kan de installateur een extra luidspreker van 16Ohm aansluiten om de hoorbaarheid van de in- en uitschakelsignalen te verbeteren. Tevens biedt elke uitbreidingsunit aansluitingen voor extra 16Ohm luidsprekers. U kunt niet twee luidsprekers parallel op deze contacten aansluiten. Noodstroomaccu's Zoals eerder vermeld biedt de behuizing ruimte aan twee noodstroomaccu's van elk 17Ah. Elke accu heeft zijn eigen aansluiting op het moederbord en wordt door het centrale controlepaneel opgeladen als de netspanning is ingeschakeld. Het is mogelijk om het systeem op één noodstroomaccu te laten functioneren, hoewel de werktijd dan niet voldoet aan de eisen van klasse 2 of klasse 3. Als u voor één accu kiest, dan dient u deze aan te sluiten op "BATT1" en het centrale controlepaneel zodanig te programmeren dat de waarschuwing voor het ontbreken van accu 2 is uitgeschakeld, zie blz. 72. Bedieningspanelen De i-on160ex maakt gebruik van i-kp01 bedieningspanelen met firmware v2.0 of hoger. Het paneel heeft een verlicht LCD display voor twee regels van 20 tekens en een ingebouwde taglezer. Alle bedieningspanelen worden rechtstreeks op de systeembus aangesloten. Gebruikers kunnen het systeem of partities in- en uitschakelen vanaf het bedieningspaneel hetzij met een toegangscode, hetzij met een tag. Vooropgesteld dat ze in verschillende partities zijn aangesloten kan het centrale controlepaneel het gelijktijdig gebruik van vijf bedieningspanelen beheren. Binnen een partitie reageert het centrale controlepaneel slechts op één bedieningspaneel per keer. In een systeem dat in niveaus is opgesplitst reageert het centrale controlepaneel op één bedieningspaneel per keer. De installateur kan het systeem vanaf een bedieningspaneel programmeren. Blz. 3

42 Introductie i-on160 Uitbreidingsunits Bekabelde uitbreiding De EXP-W10 bekabelde uitbreiding biedt aansluitingen voor: 10 FSL zones of vijf CCL zones. Een luidspreker Vier bekabelde programmeerbare uitgangen Draadloze uitbreiding De draadloze uitbreidingen bieden kanalen voor 10 draadloze detectoren (EXP-R10) of 30 draadloze detectoren (EXP-R30). Bovendien biedt elke draadloze uitbreiding kanalen voor: twee bedieningspanelen, twee externe sirenes en twee WAM's. Elke draadloze uitbreiding beschikt tevens over aansluitingen voor een bekabelde luidspreker. Telefoonkiezers Opm.:Het totale aantal draadloze detectoren van een i-on160ex systeem is voor een deel afhankelijk van de veldsterkte van de zenders binnen een bepaald gebied. Als er meer dan 30 zenders binnen een straal van 10 meter van een uitbreiding zijn kan onderlinge verstoring optreden. Raadpleeg Guidance Notes For Radio Alarm System beschikbaar op Het centrale controlepaneel heeft een plug voor een opsteek telefoonkiezer. Om te voldoen aan En50131 dient u een module te plaatsten. Beschikbaar zijn: i-sd-02 i-gsm02 Een PSTN spraakkiezer voor het publieke telefoonnetwerk waarmee het centrale controlepaneel opgenomen spraakberichten kan versturen en tevens alarminformatie kan rapporteren via standaard protocollen als FastFormat en ContactID. Met deze module is tevens onderhoud via PSTN op afstand mogelijk. Een GSM module voor spraakberichten, alarmmeldingen en SMStekstberichten via het mobiele telefoonnetwerk Een Ethernet module voor alarmmeldingen en onderhoud op afstand via internet Een GPRS module voor toegang tot het internet protocol via het mobiele telefoonnetwerk. i-dig02 Een PSTN module waarmee het centrale controlepaneel alarminformatie kan rapporteren via standaard protocollen zoals FastFormat en ContactID. Met deze module is tevens onderhoud via PSTN op afstand mogelijk. Het systeem programmeren Als installateur kunt u het systeem op drie verschillende manieren programmeren: a) Met het bedieningspaneel. b) Met een PC of laptop, met een Ethernetkabel aangesloten op het centrale controlepaneel, met gebruikmaking van een browser (bij voorkeur IE8). Blz. 4

43 Introductie c) Met een PC, aangesloten op het centrale controlepaneel via PSTN of een USB-poort met gebruikmaking van het programma "i-ondownloader". Deze handleiding beschrijft het programmeren met een bedieningspaneel. Echter, de instellingen en de opties die het bedieningspaneel biedt zijn gelijk aan die van de web server of "i-ondownloader". Systeem met niveaus of met partities Het i-on160ex beveiligingssysteem biedt de keuze uit twee basisinstellingen: Systeem met niveaus. In deze stand kan het systeem op vier manieren worden ingeschakeld: Geheel ingeschakeld of drie variaties op gedeeltelijke inschakeling. Indien geheel ingeschakeld beheert het centrale controlepaneel alle detectoren. Bij inschakeling van één van de drie overige niveaus negeert het centrale controlepaneel alle detectoren die niet voor deel-schakeling zijn geprogrammeerd, zie blz. 37. Partities. In deze stand biedt i-on160ex het equivalent van 20 kleinere, onafhankelijke beveiligingssystemen. Elk systeem is een partitie van i-on160ex. U kunt een willekeurige groep zones aan elke partitie toewijzen. Elke zone kan tevens tot meerdere partities behoren. Elke partitie kan geheel of gedeeltelijk (1 deel) worden ingeschakeld. Tijdens het programmeren kan de installateur bedieningspanelen, sirenes en uitgangen aan elke gewenste partitie toewijzen. Beveiligingsklasse Bij de eerste keer opstarten (of als u het systeem reset naar fabriekswaarden) hebt u de gelegenheid een aantal systeemopties in één stap in te stellen op beveiligingsklasse 2 of 3. Klasse 2 Klasse 3 Het systeem gebruikt 4-cijferige gebruikerscodes, schakelt "Maskeren" uit, stelt "Reset door gebruikers" van zonesabotage op "Ja" en programmeert de sabotageschakelaars te reageren als alarmmelders. Het systeem gebruikt 6-cijferige gebruikerscodes, schakelt "Reset door gebruikers" van zonesabotage en "Reset door gebruikers" van zonealarm door naar de installateur. Het systeem meldt sabotage als sabotage en stelt de mogelijkheid tot het overbruggen van een zone als "Nee". U kunt elk van deze instellingen wijzigen via de betreffende opties in andere delen van het installateursmenu. Als u dat doet voldoet het systeem niet langer aan de eerder gekozen beveiligingsklasse. Gebruikerscodes Als u 4-cijferige toegangscodes gebruikt is de standaard installateurscode 7890 en die voor gebruiker Als u 6-cijferige toegangscodes gebruikt is de standaard installateurscode en die voor gebruiker Systeem capaciteiten Zones: 160 max. Uitgangen: 164 max. Blz. 5

44 Introductie Partities: Busaansluitingen: Draadloze bedieningspanelen: Draadloze sirenes: WAM's: Gebruikers: 20 max. 45 max. verdeeld over uitbreidingen en bedieningspanelen. 20 max. twee per uitbreidingsunit. 20 max. twee per uitbreidingsunit. 20 max. twee per uitbreidingsunit. 500 max. Afstandsbedieningen: 500 max. (één per gebruiker). Tags: Overvalzenders: 500 max. (één per gebruiker). 500 max. (één per gebruiker). i-on160 Blz. 6

45 Basisprogrammering Zo kunt u programmeren voor u installeert Als u wilt kunt u het centrale controlepaneel vooraf programmeren. Hiervoor moet u tijdelijk een bedieningspaneel op het centrale controlepaneel aansluiten. Het is mogelijk om het centrale controlepaneel te laten werken op een accu of een 12VDC voeding. Echter, voor het opstarten van het centrale controlepaneel moet u even sluiting maken over de Kick Start pennen nadat u de accu/voeding hebt aangesloten. Als u het systeem programmeert terwijl alleen de accu als voeding dient, bedenk dan dat u het installateursmenu afsluit voordat u de accu afkoppelt. Als u dit niet doet gaan alle gemaakte instellingen verloren, zie Belangrijk! Wijzigingen opslaan op blz. 9. Als u het centrale controlepaneel via een PC of laptop wilt programmeren kunt u de PC via Ethernet aansluiten. U heeft hiervoor een CAT5 kabel nodig en een standaard web browser (IE8). Raadpleeg i-on160ex Web Server Set Up Guide voor instructies betreffende de instellingen van uw PC/laptop en het centrale controlepaneel. Zo opent en sluit u het installateursmenu Als u vanaf het bedieningspaneel het installateursmenu opent wordt het beveiligingssysteem uitgeschakeld. Wanneer het installateursmenu open is: Iedere gebruiker die het systeem vanaf een bedieningspaneel wil openen ziet de melding: "Installateur aanwezig". Alle overvalmelders (ook draadloos), brandmelders, 24-uur zones en sabotagemelders zijn uitgeschakeld. Dit is niet het geval als u met PC of laptop hebt ingelogd, want dan blijft het systeem actief. Zo opent u het installateursmenu 1. Zorg dat het systeem is uitgeschakeld met de standby info op het display (datum en tijd). 2. Toets de toegangscode voor de installateur. Af fabriek met beveiligingsklasse 2 is dit "7890", die voor de gebruiker "1234". Met beveiligingsklasse 3 zijn de codes respectievelijk "567890" en "123456". Als u de toegangscode invoert toont het display: Na het toetsen van het laatste cijfer KAN het display tonen: Blz. 7

46 Basisprogrammering i-on160 Als dit gebeurt toetst u een geldige gebruikerscode (niet een gebruikerscode voor "alleen inschakelen" zie opm. 1). Na het toetsen van het laatste cijfer toont het display: "Installateursmenu" op de bovenste regel. Op de onderste regel ziet u de eerste optie van het installateursmenu: "Detectoren/App." (zie opm. 2). 3. Toets of voor de overige opties. Elke optie verschijnt achtereenvolgend op de onderste regel van het display, bijv.: 4. Met of selecteert u de betreffende optie. De gekozen optie verschijnt nu op de bovenste regel. Als deze functie meerdere mogelijkheden biedt ziet u deze op de onderste regel. Met of gaat u naar de overige sub-opties. Opm.: 1. Nadat u voor de eerste keer het installateursmenu opent kunt u het menu afsluiten en met de installateurscode binnen 30 minuten het menu opnieuw openen. Daarna heeft u tevens een geldige gebruikerscode nodig om het installateursmenu te openen. U kunt hiervoor niet de gebruikerscode voor "alleen inschakelen" gebruiken. U kunt deze functie uitschakelen via Systeemopties Gebruikersoptie Toets gebr. code zie blz Als u een onjuiste code invoert toont het display opnieuw datum en tijd en geeft een fout-signaal. Toets de code opnieuw. Als u tien keer achterelkaar een verkeerde code invoert blokkeert het systeem de invoer van een code gedurende 90 seconden. Zo sluit u het installateursmenu af 1. Toets tot het display toont: 2. Plaats het deksel op het centrale controlepaneel (als u dit had afgenomen). Controleer of de sabotageschakelaar gesloten is. 3. Toets om het menu te verlaten. (Toets als u het menu niet wilt verlaten.) Het display toont: Het centrale controlepaneel scant de bus op apparatuur die is toegevoegd of verwijderd zonder het installateursmenu te gebruiken. Bij grote systemen kan dit even duren. Na het scannen toont het display datum en tijd. Het systeem is klaar voor gebruik. Blz. 8

47 Basisprogrammering Als het centrale controlepaneel een apparaat mist, of een adres ontdekt dat niet via het installateursmenu is ingevoerd, dan toont het display bijv.: De bovenste regel toont het aantal nieuw gevonden apparaten en het aantal vermiste bestaande apparaten. De onderste regel toont het eerste apparaat uit de lijst gevonden/vermist. 4. Of: toets om terug te gaan naar het installateursmenu zodat u kunt controleren of alle geïnstalleerde bus-apparaten de juiste voeding krijgen en correct geadresseerd zijn. Opm.: Voor het controleren van het adres van een uitbreidingsunit opent u het deksel en drukt u kort op de adresseerknop. Het 2-cijferig display toont enkele seconden het busadres. OF: Toets waarmee het centrale controlepaneel een update uitvoert van alle aangesloten apparaten. Het display toont: 5. Toets indien akkoord. (U kunt nog steeds met terugkeren naar het installateursmenu als u niet wilt dat de wijzigingen worden uitgevoerd.) Opm.: Als u bij een fout het menu wilt afsluiten (bijv. een sabotageschakelaar van een detector, controlepaneel, sirene, bedieningspaneel is actief, of de accu is niet aangesloten), dan ziet u op het display een foutmelding die het probleem aangeeft. Open met het installateursmenu. U dient de fout te herstellen of het apparaat uit het systeem te verwijderen voordat u het menu kunt afsluiten. Belangrijk! Wijzigingen opslaan Als u wijzigingen in het installateursmenu hebt aangebracht bewaart het centrale controlepaneel deze veranderingen in een tijdelijk geheugen totdat u het menu afsluit. Zodra u het menu afsluit slaat het centrale controlepaneel deze wijzigingen op in het permanente geheugen. Als u de voeding uitschakelt VOORDAT u het menu afsluit wist het centrale controlepaneel alle wijzigingen uit het tijdelijk geheugen. Dit geldt niet voor het herstellen van de fabriekswaarden; deze worden onmiddellijk in het permanente geheugen opgeslagen. Zo zet u de fabriekswaarden terug Als u het centrale controlepaneel terug wilt zetten naar de fabriekswaarden dient u hiervoor een bedieningspaneel te gebruiken. U kunt deze herstelling niet uitvoeren via PC of laptop. Blz. 9

48 Basisprogrammering i-on160 Met deze procedure worden tevens alle ID's van draadloze detectoren gewist. Zo zet u de fabriekswaarden terug 1. Open het installateursmenu. 2. Toets tot Systeemopties op de onderste regel: 3. Toets. Het display toont: 4. Toets tot de onderste regel toont: 5. Toets. Het display toont: 6. Toets tot de onderste regel toont: 7. Toets. Het display vraagt om bevestiging. 8. Toets om de fabriekswaarden te laden. (Met gaat u terug naar het hoofdmenu zonder de waarden te wijzigen.) Het display vraagt u te kiezen uit partities of niveaus (zie blz. 5). 9. OF: Toets A voor een systeem met partities. OF: Toets B voor een systeem met niveaus. Het display vraagt u de beveiligingsklasse te kiezen (zie blz. 5). 10. Met of kiest u de instellingen voor klasse 2 of klasse 3. Opm.: Als u de beveiligingsklasse wijzigt toont het display de melding dat alle gebruikerscodes zijn omgezet naar de fabriekswaarde. (Als u op dit punt de gebruikerscode niet wenst te wijzigen toetst u waardoor het systeem in de huidige beveiligingsklasse blijft.) Met bevestigt u uw keuze. Het display vraagt u het type bekabeling voor de zones te kiezen (zie blz. 61). Blz. 10

49 11. Met of toont het display het gewenste type bekabeling op de onderste regel. 12. Met bevestigt u uw keuze. Basisprogrammering Het systeem laadt alle fabriekswaarden behalve het logboek. Opm.: Het logboek is beveiligd en kan noch door de installateur, noch door de hoofdgebruiker worden gewist. Het display toont kort: Gevolgd door: 13. Toets totdat het display toont: 14. Toets. Het display toont: Het centrale controlepaneel scant de bus op apparatuur die is toegevoegd of verwijderd zonder het installateursmenu te gebruiken. Afhankelijk van het aantal geplaatste uitbreidingsunits kan dit enkele tientallen seconden duren. Het display toont bijv.: De bovenste regel van het display toont het aantal nieuw gevonden apparaten. Omdat u de fabriekswaarden hebt hersteld heeft het centrale controlepaneel de interne lijst van aangesloten apparatuur gewist en mag het display dus niet aangeven dat het systeem apparatuur mist. Dus als een apparaat op de bus is aangesloten maar geen voeding heeft zal het centrale controlepaneel dit niet ontdekken. De onderste regel van het display toont de eerste van de gevonden apparaten. Met ziet u de overige meldingen van de lijst. 15. Toets. Het display toont: 16. Toets. De centrale slaat de wijzigingen op en het display toont weer de datum en tijd: Opm.: Als het centrale controlepaneel is uitgevoerd met een i-sd02 zal het display een waarschuwing tonen als u het menu afsluit.de waarschuwing betreft een PSTN- lijnfout. De reden van deze waarschuwing is dat door het herstel van de fabriekswaarden alle voorgeprogrammeerde Blz. 11

50 Basisprogrammering i-on160 telefoonnummers zijn gewist. Open het installateursmenu en voer opnieuw de nodige telefoonnummers in, of schakel de telefoonkiezer uit via Communicatie Meldkamermelding Kiesmethode Uit. Fabrieksmatige toegangscodes Als een gebruiker en/of de installateur hun code zijn vergeten kunt u de fabrieksmatige codes van de installateur en de hoofdgebruiker opnieuw instellen waarbij de toegangscodes van alle overige gebruikers gewist worden evenals hun tags, afstandsbedieningen en overvalzenders. 1. Open zo mogelijk het installateursmenu. Opm.: Als u het installateursmenu niet kunt openen zal het centrale controlepaneel een sabotagealarm genereren als de kast wordt geopend. 2. Schakel de netspanning uit, open daarna het centrale controlepaneel en ontkoppel alle accu's. Opm.: Deze procedure slaagt niet als de sabotageschakelaar van het deksel gesloten blijft. 3. Zoek de pennen "Reset Codes" op het moederbord (zie i-on160ex Installatiehandleiding). 4. Maak sluiting over deze pennen met een kleine schroevendraaier of een brugcontact. Houdt deze sluiting tot stap Schakel de netspanning in. Het centrale controlepaneel laadt de fabrieksmatige toegangscodes: Klasse 2: Gebr01=1234, Installateur=7890; Klasse 3: Gebr01=123456, Installateur= Het centrale controlepaneel genereert een sabotagealarm. Na een pauze van enkele seconden (ondertussen toont het display de versie van het bedieningspaneel gevolgd door de melding "Ogenblik aub ") toont het display datum en tijd. De rode LED's branden als teken dat het centrale controlepaneel open staat. 6. Neem de sluiting van de pennen. 7. Sluit de accu's weer aan. Blz. 12

51 8. Sluit het centrale controlepaneel (en sluit daarmee tevens de sabotageschakelaar). Het display toont datum en tijd: 9. Toets de toegangscode van gebruiker 01 om de sirenes uit te schakelen. Het display toont: 10. Open het installateursmenu en sluit het weer af. De LED's rond de navigatietoets moeten nu groen zijn. Als ze rood zijn kan het zijn dat de waarschuwing dat een accu niet is aangesloten nog bevestigd moet worden. Basisprogrammering 11. Zo dwingt u het centrale controlepaneel de accu's te controleren: Toets, gevolgd door 1234 (of indien klasse 3), toets opnieuw. De LED's rond de navigatietoets moeten nu groen zijn. Zo wijzigt u teksten In het i-on160ex systeem kunnen alle zones, inschakelniveaus, partities, bedieningspanelen, uitbreidingsunits, uitgangen en gebruikers benoemd worden. Tevens kunnen de accountnummers voor i-on Downloader zowel letters als cijfers bevatten. Als u de tekst voor een van de onderdelen moet wijzigen is de procedure hiervoor steeds hetzelfde: Elk nummer van het codepaneel is gekoppeld aan een reeks letters zoals u dat kent van mobiele telefoontoestellen. Afbeelding 1 toont welke letter met welke toets kan worden weergegeven. Afb. 1. Letters en toetsen. De cursor op het display geeft aan waar het teken komt dat u intoetst. Als u hoofdletters gebruikt is de cursor een blok, voor kleine letters is de cursor een onderliggend streepje. Blz. 13

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING:

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING: Cooper Security Ltd. 2012. Onder geen enkele voorwaarde kan Cooper aansprakelijk worden gesteld voor enige specifieke, aanzienlijke, of indirecte schade of verlies, incidentele schades, wettelijke schades,

Nadere informatie

EXP-PSU. De slimme voeding Installatiehandleiding

EXP-PSU. De slimme voeding Installatiehandleiding De slimme voeding Installatiehandleiding Cooper Security Ltd. 2011. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch

Nadere informatie

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING:

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING: Cooper Security Ltd. 0. Onder geen enkele voorwaarde kan Cooper aansprakelijk worden gesteld voor enige specifieke, aanzienlijke, of indirecte schade of verlies, incidentele schades, wettelijke schades,

Nadere informatie

i-sd02 Spraakkiezer Installatie- en programmeerhandleiding

i-sd02 Spraakkiezer Installatie- en programmeerhandleiding i-sd02 Spraakkiezer Installatie- en programmeerhandleiding Introductie De module i-sd02 is ontworpen voor montage in het centrale controlepaneel i-on40. Via de i-sd02 kan het centrale controlepaneel alarmcondities

Nadere informatie

Beveiligingssysteem. Installatiehandleiding

Beveiligingssysteem. Installatiehandleiding eveiligingssysteem Installatiehandleiding Cooper Safety.V. 00 lles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper

Nadere informatie

i-gsm02 GSM Module Installatie- en programmeerhandleiding

i-gsm02 GSM Module Installatie- en programmeerhandleiding i-gsm02 GSM Module Installatie- en programmeerhandleiding Inhoudsopgave Introductie... 3 Installatie... 3 Voorbereiding... 3 De keuze van een mobiel netwerk... 3 Zo projecteert u de antenne... 4 Zo meet

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Beveiligingssysteem. Gebruikershandleiding

Beveiligingssysteem. Gebruikershandleiding Beveiligingssysteem Gebruikershandleiding Zo schakelt u het systeem in 1. Ga naar het bedieningspaneel en toets uw toegangscode of, als u een tag hebt, houdt de tag voor het bedieningspaneel. óf - volledig

Nadere informatie

Beveiligingssysteem. Beheerdershandleiding

Beveiligingssysteem. Beheerdershandleiding Beveiligingssysteem Beheerdershandleiding Cooper Security Ltd. 2009. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN PROGRAMMEER- HANDLEIDING HYBRIDE CONTROLEPANELEN Documentatienr. 496964-1: Installatie- en programmeerhandleiding voor hybride controlepanelen 9751, 9752 en 9851. Deze handleiding heeft

Nadere informatie

Homelink-Prolink. Beveiligingssysteem Gebruikershandleiding. Blz. 1

Homelink-Prolink. Beveiligingssysteem Gebruikershandleiding. Blz. 1 Homelink-Prolink Beveiligingssysteem Gebruikershandleiding Blz. 1 Blz. 2 Inhoud Bediening en display...3 Functietoetsen:...4 Speciale symbolen op het display...5 Inschakelen...6 Volledig inschakelen (met

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HYBRIDE CONTROLEPANELEN

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HYBRIDE CONTROLEPANELEN HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER HYBRIDE CONTROLEPANELEN Scantronic Inhoud 1. Inleiding... 3 Het beveiligingssysteem... 3 De codebediendelen... 3 Afstandsbediening 725r... 6 Over deze handleiding... 6 2.

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LCD Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LCD-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING:

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING: Cooper Security Ltd. 2012. Onder geen enkele voorwaarde kan Cooper aansprakelijk worden gesteld voor enige specifieke, aanzienlijke, of indirecte schade of verlies, incidentele schades, wettelijke schades,

Nadere informatie

Radio codeklavier RTS

Radio codeklavier RTS Radio codeklavier RTS Installatiehandleiding Radio codeclavier RTS Artikelnummer 1841030 Radio codeklavier RTS n Oplichtende toetsen bij bediening. n Keuze tussen 4, 5 of 6 cijfer combinatie. n Verschillende

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

Metaal RTS codeklavier

Metaal RTS codeklavier Metaal RTS codeklavier Installatiehandleiding Metaal RTS codeklavier Artikelnummer 1841116 Metaal RTS codeklavier n Robuuste metalen behuizing. n 2 Kanalen. n 5 Gebruikerscodes (per kanaal). n Dikte 28

Nadere informatie

i-on160ex Beveiligingssysteem Programmeerhandleiding

i-on160ex Beveiligingssysteem Programmeerhandleiding EX Beveiligingssysteem Programmeerhandleiding Cooper Security Ltd. 2011. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers,

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters

Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters Installatiehandleiding CEMM basic+, voor Modbus meters V1 9-16 1. CEMM 1. Installatie CEMM Basic+ Vóór de installatie Bedankt dat u voor duurzaam hebt gekozen met de CEMM basic+! In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Homelink 75. Beveiligingssysteem. Beheerdershandleiding

Homelink 75. Beveiligingssysteem. Beheerdershandleiding Homelink 75 Beveiligingssysteem Beheerdershandleiding Inhoud Introductie... 3 Bediening en display...5 Het display...6 Toetsen:...7 Beheer... 8 Het gebruikersmenu openen...8 Gesproken bericht...9 Gesproken

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding TFT touchscreen

Gebruikshandleiding TFT touchscreen Gebruikshandleiding TFT touchscreen 1.0 Hoofdscherm 1.1 Schakelen In het hoofdscherm kunt u 8 navigatielampen aan en uit zetten door op de ronde knoppen te drukken. Op de illustratie van het schip zijn

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

LCD-gebruikersgids - standaard. Systeem gereed Aan:geef code. Systeem niet gereed Info:tikv - S. Systeem gereed Aan:geef code

LCD-gebruikersgids - standaard. Systeem gereed Aan:geef code. Systeem niet gereed Info:tikv - S. Systeem gereed Aan:geef code LCD-gebruikersgids - standaard Alle zones in rust ysteem gereed Zone(s) open ysteem niet gereed Info:tikv j k 2 Fout of 2 Ok Zone 2 Zone 2 ysteem inschakelen - ysteem gereed of h ysteem aan Alle zones

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN

GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN Inleiding..... 2 Over het alarm systeem. 2 Gebruikerscodes en tags 2 Afstandbediening. 2 Codepanelen. 2 Kenmerken codepanelen 3 Zones. 3 Partities..

Nadere informatie

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip Handleiding RD5060 II /V6ip RD5060 SPRAAKMODULE De RD5060 is een module die, in combinatie met een RD6201, boodschappen kan doorgeven naar semadigits of naar particulieren. In beide gevallen wordt gebruik

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

T S 5 1 0 INBRAAK ALARMCENTRALE

T S 5 1 0 INBRAAK ALARMCENTRALE T S 5 1 0 INBRAAK ALARMCENTRALE INSTALLATIE & PROGRAMMERING INHOUD SPECIFIKATIE... 2 INLEIDING... 2 TESTEN CENTRALE VOOR INSTALLATIE... 3 INSTALLEREN VAN DE CENTRALE... 3 BEKABELING VAN HET SYSTEEM...

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

Blz. ii. Cooper Security Ltd

Blz. ii. Cooper Security Ltd Cooper Security Ltd. 2011. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Safety B.V. accepteren enige aansprakelijkheid

Nadere informatie

CL-80. Handleiding. Codeslot voor buiten en binnen 1. INTRODUCTIE 2. SPECIFICATIES 3. INSTALLATIE. 3.1 Monteren. 3.2 Draad diktes en draad invoer

CL-80. Handleiding. Codeslot voor buiten en binnen 1. INTRODUCTIE 2. SPECIFICATIES 3. INSTALLATIE. 3.1 Monteren. 3.2 Draad diktes en draad invoer CL-80 Codeslot voor buiten en binnen Handleiding 1. INTRODUCTIE De CL-80 is een programmeerbaar, waterdicht digitaal codeslot, voor binnen - en buitengebruik. Het codebedieningspaneel is uitstekend te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 9851 ELVA Security Puurs Inhoud 1. Introductie... 3 Het systeem... 3 De codebediendelen... 4 Afstandsbediening 725r... 5 Over deze handleiding... 6 2. Dagelijks gebruik... 7 Hoe weet

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

Inhoud. 496xxx Issue b 1

Inhoud. 496xxx Issue b 1 Inhoud 1. INTRODUCTIE... 2 Bedieningsfuncties en indicaties... 2 Systeem functies... 3 Detectoren... 3 Geheel inschakelen... 3 Uitlooptijd... 4 Gedeeltelijke inschakeling... 4 Binnenkomen en het systeem

Nadere informatie

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL Inhoud INSTALLATIE...2 AANMELDEN...3 WACHTWOORDEN MANAGEN...4 ALARM IN- EN UITSCHAKELEN...6 FUNCTIES...8 SPECIFICATIES...9 WACHTWOORD RESETTEN...9 1 INSTALLATIE Meegeleverd:

Nadere informatie

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING L866 09/010 rev 0 ADVAGE system ONE WI ONE WB INSTALLATIEHANDLEIDING ONE WI CH 1 1 CH LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 8 9 SHI P 10 ONE WB CH 1 1 CH P LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 SHI 1 6 7 8 8 ,9 MHz Radio ontvanger 1/

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MK 2 HYBRIDE CONTROLEPANEEL

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MK 2 HYBRIDE CONTROLEPANEEL HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER MK 2 HYBRIDE CONTROLEPANEEL Contents 1. Introductie... 3 Het systeem... 3 De codebediendelen... 3 Afstandsbediening 725r... 6 Over deze handleiding... 6 2. Dagelijkse routine...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Advisor CD 2401S1 ARITECH INTERLOGIX UTC Fire & Security GE Security Puurs ADVISOR CS 2401S1 Gebruikershandleiding Software versie: V5-A-GH COPYRIGHT SLC Europe & Africa 1997. All

Nadere informatie

Kies open installatie database wanneer u reeds een instellingen ODB bestand heeft gemaakt.

Kies open installatie database wanneer u reeds een instellingen ODB bestand heeft gemaakt. HANDLEIDING VERBINDING MAKEN MIDDELS DE JA-82T PC INTERFACE MODULE TUSSEN UW PC EN HET ALARMSYSTEEM. AANMAKEN VAN INSTELLINGENBESTAND ODB EN HET OPENEN VAN HET GEHEUGEN VAN HET ALARMSYSTEEM. MASTERSTAND

Nadere informatie

8136i. Handleiding voor de gebruiker. Uitgave: Oktober 1998. Handleiding voor Nederlandse softwareversie 2.xx en hoger.

8136i. Handleiding voor de gebruiker. Uitgave: Oktober 1998. Handleiding voor Nederlandse softwareversie 2.xx en hoger. 8136i Handleiding voor de gebruiker Uitgave: Oktober 1998 Handleiding voor Nederlandse softwareversie 2.xx en hoger. Inhoudsopgave 1. Introductie 1 Het codebediendeel 2 Over deze handleiding 3 2. Alledaags

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

ADVISOR CD7201 CD95/15001. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142501999-2

ADVISOR CD7201 CD95/15001. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142501999-2 ADVISOR CD721 CD95/151 Manager Handleiding Software versie: vanaf V6. 14251999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Alarmcentrale type: Scantronic 9752 Geachte klant, Met de ontvangst van deze Gebruikershandleiding en het Logboek bevestigen wij de oplevering en goede werking van het door ons geleverde

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia bewegingsmelder. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie over de installatie

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

Generic_Manual_230x163.indd 1 26/07/06 14:26:53

Generic_Manual_230x163.indd 1 26/07/06 14:26:53 Generic_Manual_230x163.indd 1 26/07/06 14:26:53 Generic_Manual_230x163.indd 2 26/07/06 14:26:54 INHOUDSOPGAVE Welkom...3 Een blik op het bedieningspaneel...4 PIN-code voor toegang tot het systeem gebruiken...5

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User Syncro Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel Gebruikershandleiding Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1 Product Manuals/Man-1057 Syncro User Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Introductie... 2 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Gebruikerscodes wijzigingen. 8136i. ELVA Security Puurs

Gebruikershandleiding Gebruikerscodes wijzigingen. 8136i. ELVA Security Puurs Gebruikershandleiding Gebruikerscodes wijzigingen 8136i ELVA Security Puurs Wijzigen van codes en gebruiker opties U kunt codes toevoegen of wijzigen via menu 8. Onderstaande procedure geeft aan hoe menu

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE Aanwijzingen voor de Gebruiker Alphatronics B.V. copyright 1991, Nijkerk INTRODUCTIE Uw inbraaksignaleringsinstallatie heeft als hart een Visonic MAX-5 alarmcentrale. Op dit

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Trigion Webportal Gebruiker

Trigion Webportal Gebruiker Trigion Webportal Gebruiker Met de Finder.exe software (verkrijgbaar via website van Trigion www.trigion.nl/homesecurity ) maakt u verbinding met uw Paneel. U opent de Finder door op het icoontje te dubbelklikken.

Nadere informatie

Gebruiker Handleiding Premier 24/48/88/168/640 INS479

Gebruiker Handleiding Premier 24/48/88/168/640 INS479 Gebruiker Handleiding Premier 24/48/88/168/640 INS479 Overzicht Premier Series Gebruiker Handleiding 1. Overzicht Introductie Dit document behandelt de alledaagse bediening van uw alarmpaneel, voor meer

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding PH-IP200 Aanvullende informatie Artikelnummer: PH-IP200PCB Versie: 1.0 ARAS Security B.V. Postbus 218 5150 AE Drunen NL Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen NL T W E 0416 32 00 42 www.aras.nl

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Handleiding Rook- Hittemelder

Handleiding Rook- Hittemelder Totaal Alarm Een veilig gevoel voor THUIS EN FAMILIE. Handleiding Rook- Hittemelder Inhoud Aanmelden en montage.... 2 Batterijen vervangen.... 4 Instellingen rook- hittemelder WeBeHome.... 5 Pagina 1 van

Nadere informatie

Beveiligingssysteem. Beheerdershandleiding

Beveiligingssysteem. Beheerdershandleiding Beveiligingssysteem Beheerdershandleiding Cooper Security Ltd. 2010. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. Opmerking. Geeft aanvullende informatie. Druk op een toets op het bedieningspaneel.

Inhoudsopgave. Welkom. Opmerking. Geeft aanvullende informatie. Druk op een toets op het bedieningspaneel. Inhoudsopgave Welkom... 3 Een blik op het bedieningspaneel... 4 PIN-code voor toegang tot het systeem gebruiken... 5 Menuopties oproepen... 6 Het systeem inschakelen... 8 Het systeem uitschakelen... 12

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1 ADVISOR CD341 Manager Handleiding Software versie: vanaf V6. 14275999-1 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. NetworX. Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING. NetworX. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding - Betekenis van de LED s Aan LED Gereed LED Brand LED De AAN LED is aan wanneer het systeem ingeschakeld is. Als het systeem uitgeschakeld is dan staat de LED uit. Heeft er zich een

Nadere informatie

EM8622 Draadloos bedieningspaneel

EM8622 Draadloos bedieningspaneel EM8622 Draadloos bedieningspaneel 2 NEDERLANDS EM8622 - Draadloos bedieningspaneel Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Voorkant bedieningspaneel... 3 1.3 Binnenkant

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

VERSA / VERSA Plus Verkorte gebruikershandleiding

VERSA / VERSA Plus Verkorte gebruikershandleiding int-tsg_gv_nl 05/15 Bediendeel INT-TSG Firmware versie 1.03 VERSA / VERSA Plus Verkorte gebruikershandleiding SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. 58 320 94 00 www.satel.eu WAARSCHUWINGEN

Nadere informatie

Installatie handleiding AlphaVision NG Proximity Lezer

Installatie handleiding AlphaVision NG Proximity Lezer Installatie handleiding AlphaVision NG Proximity Lezer Deze handleiding is bedoeld om de installateur te begeleiden met het installeren en programmeren van de AlphaVision NG Proximity Lezer. De hierin

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie