ontstond in 1972 / zie blz 29 paraaf eerste internet browser die in 1993 het licht zag zie blz 29 paraaf doelgerichte communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontstond in 1972 / zie blz 29 paraaf 2.1.2 eerste internet browser die in 1993 het licht zag zie blz 29 paraaf 2.1.2 doelgerichte communicatie"

Transcriptie

1 PCF PCF Communicatie Hoofdstuk: 0 - nvt - 1 AIDA PCF blz 24 0 A - attention / I - interest / D - desire / A - action marketing tool, hier kun je ook een bouwplan op baseren 2 PCF blz 29 0 ontstond in 1972 / zie blz 29 paraaf mosaic for X PCF blz 29 0 eerste internet browser die in 1993 het licht zag zie blz 29 paraaf PCF Hoofdstuk: 1 doelgerichte communicatie 4 communicatie model PCF blz partijen én 1.. ZENDER - UITING - ONTVANGER (publiek) én een DOEL 5 communicatie model PCF blz zender brengt de boodschap over naar andere 6 communicatie model PCF blz ontvanger is de partij in de communicatie ontvangt de boodschap 7 communicatie model PCF blz publiek als er sprake is van meer dan 1 ontvanger 8 communicatie model PCF blz uiting is datgene dat de zender aan de ontvanger meedeelt. In een gesprek wordt elke gespreksbijdrage als 1 uiting gezien. Er kunnen dus meerdere uitingen binnen 1 gesprek zijn. 9 verbale communicatie PCF blz als de zender taal gebruikt voor de uiting 10 non-verbale communicatie PCF blz als de zender van andere middelen dan taal gebruikt maakt voor zijn uiting zoals bv gebaren, gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, tekens en afbeeldingen zondag 6 september 2015 Pagina 1 van 361

2 11 boodschappen van een uiting zijn PCF blz appelerende boodschap 2. referentiele boodschap 3. expressieve boodschap 4. relationele boodschap 12 uiting PCF blz appellerende boodschap zender wil met de uiting een bepaald DOEL bereiken bv "wil je dit projekt leiden of je krijgt 10% korting als je NU besteld" Is ook ALTIJD de zin met het VRAAGTEKEN, dus de vraag. 13 uiting PCF blz referentiële boodschap het gaat om de FEITELIJKE inhoud van de uiting bv "deze stick heeft een geheugencapaciteit van 10GB" 14 uiting PCF blz expressieve boodschap uiting geeft de innerlijke gesteldheid van de Zender weer. Geeft weer hoe de zender overkomt of WIL overkomen. Bv "dat vind ik niet kunnen" / zie ook 1.3 op blz uiting PCF blz relationele boodschap De uiting geeft aan hoe de zender de ontvanger ziet bv "daar komen we wel uit" / zie ook 1.4 blz soorten doelen PCF blz directe of communicatie doelen 2. indirecte of beleidsdoelen 17 directe doelen PCF blz communicatie doelen directe doelen, deze vinden we terug bij de appelerende boodschap (bv informtatie overbrengen zoals een handleiding of de mening van een gebruiker veranderen of beïnvloeden). 18 communicatie doelen PCF blz directe doelen communicatie doelen, deze vinden we terug bij de appelerende boodschap (bv informatie overbrengen zoals een handleiding of de mening van een gebruiker veranderen of beïnvloeden). 19 beleidsdoelen PCF blz indirecte doelen liggen verder in de toekomst 20 indirecte doelen PCF blz beleidsdoelen liggen verder in de toekomst zondag 6 september 2015 Pagina 2 van 361

3 21 communicatie doelen komen tot uiting in PCF blz de appellerende boodschap-soort beïnvloeding: 1. informatief 2. instructief 3. persuasief 4. motiverend 5. affectief 22 communicatie doelen-appellerende boodschap-soort beïnvloeding PCF blz informatief zender heeft als doel KENNIS overdracht en wil invloed uitoefenen op de kennis die ontvanger heeft. De ontvanger wil kennis verwerven. BV jaarverslag 23 communicatie doelen-appellerende boodschap-soort beïnvloeding PCF blz instructief zender wil ontvanger bepaalde VAARDIGHEID bijbrengen, ontvanger wil leren hoe het moet 24 communicatie doelen-appellerende boodschap-soort beïnvloeding PCF blz persuasief (=overhalend) zender wil de MENING van de ontvangen BEïNVLOEDEN of de ontvanger overtuigen, de ontvanger wil zijn mening over een onderwerp vormen en standpunt bepalen bv over een politieke partij 25 communicatie doelen-appellerende boodschap-soort beïnvloeding PCF blz motiverend zender wil het GEDRAG van de ontvanger beïnvloeden en ontvanger wil een beslissing kunnen nemen. Dit gaat verder dan persuasief (=overhalend) 26 communicatie doelen-appellerende boodschap-soort beïnvloeding PCF blz affectief zender probeert op EMOTIES en GEVOELENS van de ontvanger in te spelen, ontvanger wil bv genieten of ontroerd raken. 27 Beleidsdoelen PCF blz soorten / onderverdeling 1. algemene doelen 2. specifieke doelen 28 beleids doelen PCF blz algemene en specifieke doelen Om een algemeen doel te behalen moeten meerdere specifieke doelen behaald worden. Het algemeen doel staat boven de specifieke doelen. BV Algemeen doel is goede communicatie in bedrijf de specifieke doelen kunnen dan zijn: opstellen communicatie plan, workshops geven en oefenen in vergadertechnieken. 29 communicatie doelen PCF blz soorten / onderverdeling 1. hoofddoel 2. ondersteunende doelen 30 communicatie doelen PCF blz hoofddoel en ondersteunende doelen Er is meestal 1 hoofddoel en meerdere andere doelen die het hoofddoel ondersteunen. Bijv. EHBOcursus gids> hoofddoel = informatief en de ondersteunende doelen = de lezer overtuigen van nut en noodzaak (persuasief) / potentiële cursisten bewegen om cursus te volgen (motiverend) / instructief over de hoe men zich aanmeld. zondag 6 september 2015 Pagina 3 van 361

4 31 symetrische doelen PCF blz Als de zender en ontvanger hetzelfde doel hebben 32 asymetrische doelen PCF blz Als de zender en ontvanger onbewuste niet hetzelfde doel nastreven 33 stijlkeuze PCF blz Woordkeus en zinsopbouw bepalen voor een groot deel de stijl van communiceren. Ordening in stijlkeuzes wordt vaak aangebracht door het definiëren van stijldimensies. 34 stijldimensies PCF blz soorten 1. gestructureerdheid 2. MOEILIJKheid 3. EXACTheid 4. INFORMATIEDICHTHEID 5. LEVENDIGheid 6. AFSTANDELIJKheid 35 stijldimensies PCF blz gestructureerdheid structuur kan nadrukkelijk zijn of juist niet 36 stijldimensies PCF blz moeilijkheid van eenvoudig tot complex 37 stijldimensies PCF blz exactheid van precies tot vaag of dubbelzinning 38 stijldimensies PCF blz informatiedichtheid het aantal gebruikte woorden om iets duidelijk te maken varieert 39 stijldimensies PCF blz levendigheid van boeiend tot droog 40 stijldimensies PCF blz afstandelijkheid van formeel tot informeel zondag 6 september 2015 Pagina 4 van 361

5 41 expressieve boodschap PCF blz soorten gedrag De zender staat centraal kan kan het volgede gedrag vertonen 1. imporneer gedrag 2. facade gedrag 42 expressieve boodschap PCF blz imponeer gedrag nadruk leggen op de sterke kanten van de zender in de hoop om zo het bereiken van het doel te bevorderen 43 expressieve boodschap PCF blz facadegedrag het verdoezelen van zwakke eigenschappen van de zender. 44 relationele boodschap PCF blz onderscheid Zender kan de volgende veronderstellingen over de ontvanger hebben: 1. kennis 2. taalvaardigheid 3. normen, waarden, voorkeuren en smaken 4. relatie zender en ontvanger 5. strategisch benaderen 6. eigenwaarde en zelfbeschikking 45 relationele boodschap-onderscheid- PCF blz kennis is het veronderstelling van. Zender kan ontvanger een bepaalde mate van kennis toedichten, voordeel sommige dingen hoeven niet uitgelegd te worden maar wordt als bekend beschouwd. Men kan dit ook doen om te vleien. 46 relationele boodschap-onderscheid- PCF blz taalvaardigheid zender moet zijn taalgebruik op de ontvanger afstemmen. 47 relationele boodschap-onderscheid- PCF blz normen waarden voorkeuren smaken De normen, waarden, voorkeuren en smaak van de ontvanger hebben invloed op de argumenten waarvoor hij gevoelig is. 48 relationele boodschap-onderscheid- PCF blz relatie tussen zender en ontvanger De relatieve positie in de PIKorde heeft invloed op de communicatie. 49 relationele boodschap-onderscheid- PCF blz strategisch benaderen De zender kan bewust de ontvanger andere eigenschappen toedichten en bewust de onderlinge verhouding anders doen voorkomen dan die in werkenlijkheid is. 50 relationele boodschap-onderscheid- PCF blz eigenwaarde en zelfbeschikking de manier waarop de ontvanger wordt benaderd en hoe de ontvanger dat ervaart speelt een belangrijke rol bij de acceptatie van de boodschap. EIGENWAARDE houdt in dat mensen positief benaderd willen worden en ZELFBESCHIKKING betekent dat mensen zelf willen kunnen bepalen wat ze doen. zondag 6 september 2015 Pagina 5 van 361

6 PCF Hoofdstuk: 2 structuur in communicatie 51 uiting structuur van een tekst PCF blz soorten 1. innerlijke structuur 2. uiterlijke structuur 52 soort structuur van een tekst PCF blz 25 2 innerlijke structuur De innerlijke structuur van een uiting kan zichtbaar gemaakt worden met een bouwplan. De innerlijke structuur wordt gevormd door onderdelen van de uiting die in een bepaalde logische samenhang gegroeperen worden. Deze bestaan uit: - 5 vaste structuren (probleem/maatregel/evaluatie/handelings/onderzoeks) en - het ordeningsprincipe. 53 uiting soorten structuur PCF blz 25 2 uiterlijke structuur is de vorm, woordkeuze en andere hulpmiddelen waarmee de innerlijke structuur mee ondersteund kan worden. 54 bouwplan PCF blz 25 2 functies 3 (VSO) VERZAMELEN, SELECTEREN en ORDENEN van informatie 55 bouwplan PCF blz opbouw/bestaat uit bouwplan bestaat uit: 1. Thema [T] 2. Hoofdvragen [H] 3. Kernantwoorden [K] 4. Subvragen [S] 5. Antwoorden [A] 56 bouwplan PCF blz thema het thema geeft aan waar de tekst over gaat. Een tekst moet een onderwerp hebben. Het Thema MOET: de vorm hebben van een zelfstandig naamwoord met een of meer toevoegingen ter verduidelijking, het moet kort en bondig zijn voor zover mogelijk, moet exact aangeven waar de tekst over gaat. Het Thema NIET IN VRAGENDE VORM stellen dus niet beginnen met waarom of hoe. 57 bouwplan PCF blz hoofdvragen hoofdvragen zijn vragen die direct over het thema of een deel van het thema van de tekst gaan. Thema moet zelf letterlijk in vraag staan of erna verwezen worden. Hou de vraag bondig. Stel deze dan ook als vragende zin en als open vraag. 58 bouwplan PCF blz subvragen subvragen zijn vragen die naar aanleiding van (kern-)antwoorden op de (hoofd-)vragen gesteld kunnen worden. Stel deze dan ook als vragende zin als open vraag. Zie ook nog paraaf zondag 6 september 2015 Pagina 6 van 361

7 59 bouwplan PCF blz kernantwoorden kernantwoorden zijn de antwoorden op de hoofdvragen, ze moeten de essentie van het antwoord op de hoofdvraag in één zin vangen en bondig zijn. EISEN: 1. moeten op hoofdvraag aansluiten, HOE/WAAROM/WAARDOOR: 1a. HOE>antw met instructies 1b. WAAROM>antw met opsommen v argumenten 1c. oorzaak WAARDOOR>antw met opsomming oorzaken) 2. bondig, bij meerdere antwoorden deze nummeren. 60 bouwplan PCF blz deelthema [D] Een kernantwoord dat weer nieuwe [S]-subvragen oproept wordt als deelthema gezien. Dit hoeft niet een Thema-vorm te hebben. Aan de formulering van de subvragen en antwoorden worden dezelfde eisen gesteld als aan de hoofdvragen en kernantwoorden. Je kunt heel ver en gedetailleerd te werk gaan met subvraag op subvraag en verder.. 61 bouwplan - thema PCF blz optimale verhouding in een Thema van een bouwplan gaan bondig en exact vaak moeilijk samen, daar zoek je een "optimale verhouding" voor, en dat kan per tekst verschillen. Zie paraaf bouwplan PCF blz minibouwplan T+H zijn de Thema en de hoofdvragen (zie paraaf 2.1.1) 63 bouwplan PCF blz kort bouwplan T+H+K minibouwplan met de kernantwoorden, dus het Thema, de Hoofdvragen met de Kernantwoorden 64 bouwplan PCF blz gedetaillieerd bouwplan T+H+K+S+A Elk bouwplan dat verder gaat dan het korte bouwplan, dus het Thema, de Hoofdvragen met de Kernantwoorden, Subvragen en de Antwoorden hierop. 65 bouwplan PCF blz als hulpmiddel voor schrijver (VSOB) 1. VERZAMELEN van info 2. SELECTEREN van informatie 3. ORDENEN van informatie 4. BESPREEKSTUK in overleg Bij ordenen denk aan hoofdstukken en paragrafen en indelingen van een presentatie. Bij bespreekstuk kan dienen om werk te verdelen of met bouwplan kan men zich beter voorstellen hoe het resultaat eruit zal zien. 66 bouwplan PCF blz als hulpmiddel voor lezer bouwplan kan dienst doen als hulpmiddel voor lezer bij 1. een gestructureerde samenvatting 2. beoordelen van een tekst zondag 6 september 2015 Pagina 7 van 361

8 67 vaste structuren PCF blz (HOMEP) hoofdvragen en kernantwoorden kunnen op diverse manieren met elkaar gecombineerd worden, sommige combinaties zijn logischer dan andere en komen vaker voor, die noemen we dan de vaste structuren. Dit zijn: 1. Probleemstructuur (oplossing/symptoombestrijding) 2. Maatregelstructuur (effecten maatregel) 3. Evaluatiestructuur (oordeel) 4. Handelingsstructuur (uitkomst) 5. Onderzoeksstructuur (conclusies) 68 vaste structuur-probleemstructuur PCF blz vaste vragen (WWOG/WWOO) het Probleem staat centraal: 1. WAT is het probleem precies? (beeld schetsen v probleem en grenzen stellen) 2. WAAROM is het een probleem? 3. wat zijn de OORZAKEN van het probleem? 4. wat kan GEDAAN worden aan het probleem? (oplossen) 69 vaste structuur-probleemstructuur PCF blz WAT is het probleem precies? 2 groepen 1. De situatie heeft ongewenste gevolgen 2. De situatie is in strijd met ongewenste normen en waarden - ethisch, politiek, moreel. 70 vaste structuur-probleemstructuur PCF blz wat kan GEDAAN worden aan het probleem? in kernantwoord kunnen mogelijk oplossingen worden geìnventariseerd. Als een van deze met argumenten boven de andere de voorkeur geniet dan spreekt men van een voorstel. 71 vaste structuur-probleemstructuur PCF blz oplossingen Oplossingen kunnen maatregelen zijn om oorzaken van het probleem omschreven zoals in het kernantwoord, weg te nemen. 72 vaste structuur-probleemstructuur PCF blz symptoombestrijding Als men geen oplossingen voor een probleem zoals omschreven zoals in het kernantwoord heeft, kan men de gevolgen van het probleem zoveel mogelijk beperken. Dit hoeft niet slecht te zijn, maar men moet er op toezien dan niet alleen de gevolgen worden verminderd maar ook de oorzaken worden aangepakt. 73 vaste structuur-probleemstructuur PCF blz toepassing behandelen van problemen en bv adviesnota s. Eerst een beeld schetsen voordat er advies uitgebracht wordt. Probleemstructuur kan ook met de maatregelstructuur gemengd worden. 74 vaste structuur-maatregelstructuur PCF blz vaste vragen (WWHE) De maatregel staat centraal, hier mag men ook aangeven wat het probleem is waar de maatregel voor nodig is. is een maatregel: een actie of een voorstel tot actie: 1. WAT is de maatregel precies? Voor de beeldvorming 2. WAAROM is de maatregel NODIG? 3. HOE wordt de maatregel uitgevoerd? 4. wat zijn de EFFECTEN van de maatregel? Positieve en negatieve neveneffecten mogen niet uit het oog verloren worden. zondag 6 september 2015 Pagina 8 van 361

9 75 vaste structuur-maatregelstructuur PCF blz toepassing kan worden toegepaste op allerlei teksten waarin adviezen worden gegeven, verzoeken worden gedaan e.d., maar ook bij teksten waarin besluiten worden toegelicht. 76 vaste structuur-evaluatiestructuur PCF blz vaste vragen (KBPNT) Er moet een oordeel gegeven worden over een verschijnsel, een situatie e.d. 1. wat zijn de relevante KENMERKEN ervan? (ivm beeldvorming) 2. wat zijn de relevante BEOORDELINGSCRITERIA ervan? (is vaak meetbaar en afhakelijk v context, normen waarden doelgroep) 3. wat zijn de POSITIEVE EFFECTEN ervan? (vloeit voort uit vraag 2) 4. wat zijn de NEGATIEVE EFFECTEN ervan? (vloeit voort uit vraag 2) 5. hoe luidt het TOTAALOORDEEL erover? (vloeit voort uit vraag 3 en 4) Het uitgangspunt hoeft niet de hele tekst te zijn, maar kan ook het kernantwoord betreffen. Kan worden toegepast bij een bepaalde oplossing die wordt voorgesteld bij een bouwplan op basis van de probleemstructuur. 77 vaste structuur-evaluatiestructuur PCF blz toepassing Is bij uitstek geschikt in kwesties waarin men tot een rationele beoordeling moet komen. Echte neutraliteit komt niet vaak voor en het kan de schijn van neutraliteit meekrijgen. 78 vaste structuur-handelingsstructuur PCF blz vaste vragen (DVDU) 4 1. wat is het DOEL ervan? 2. wat zijn de VOORWAARDEN ervoor? 3. wat zijn de DEELSTAPPEN van de handeling? 4. hoe is de UITKOMST te CONTROLEREN? 79 vaste structuur-handelingsstructuur PCF blz toepassing als er sprake is van instructies om te komen tot een bepaald proces of waar sprake is van een proces. (bv de beschijving van een staartdeling) 80 vaste structuur-handelingsstructuur PCF blz twee soorten 1. teksten die instructies geven hoe iets UITGEVOERD moet worden en 2. teksten die beschrijven hoe bepaalde GEBEURTENISSEN LOPEN 81 vaste structuur-onderzoekstructuur PCF blz vaste vragen (WMRC) 4 1. WAT is er precies onderzocht? 2. volgens welke METHODE? (experimenteel, observatie e.d.) 3. met welke RESULTATEN? (kunnen cijfers of statische analyses zijn e.d.) 4. wat zijn de CONCLUSIES? (zijn uit resultaten af te leiden, kunnen ook adviserend werken of discussie oproepen) 82 vaste structuur-onderzoekstructuur PCF blz WAT onderzoeksvraag in de eerste van de vaste vragen moet duidelijk en expleciet worden aangegeven wat de reden is dat er een voor een bepaalde onderzoeksvraag gekozen is. Dit dient verantwoord te zijn. Reden kan zijn dat bv aan de hand van een literatuurlijst men erachter komt dat dit nog niet onderzocht is en terwijl er toch wetenschappelijke of maatschappelijke relevantie kan worden aangetoond. 83 vaste structuur-onderzoekstructuur PCF blz toepassing is geschikt voor onderzoeksverslagen, kan ook gebruikt worden als structuur voor een onderzoekplan dus vóór het daadwerkelijke onderzoek. zondag 6 september 2015 Pagina 9 van 361

10 84 ordeningsprincipes voor kernantwoorden PCF blz voor antwoorden 4 (RCBC) 1. RUIMTELIJK ordeningsprincipie (bv plattegrond, routeadvies, installatiehandleiding) 2. CHRONOLOGISCH ordeningsprincipie (overal waar personen of objecten in de tijd geplaatst kunnen worden) 3. BEKEND-NIEUW ordeningsprincipie (eerst het bekende weergeven daarna het minder bekende) 4. CLASSIFISEREND ordeningsprincipie (als antwoorden kunnen worden ingedeeld in klassen, soorten e.d.) 85 ordeningsprincipes voor kernantwoorden PCF blz toepassingseisen 1. op één opsomming mag je maar één ordeningsprincipe toepassen 2. binnen het ordeningsprincipe de antwoorden op hetzelfde niveau houden 3. kernantwoorden moeten volledig zijn en elkaar niet overlappen 86 vaste structuren en ordeningsprincipes PCF blz toepassingsmogelijkhe den zijn handige HULPmiddelen voor schrijver én lezer. 87 bouwplan PCF blz voorlopig bouwplan voorlopig bouwplan gebruik je in beginstadium van het schrijven van een tekst om de hoofdlijnen van deze tekst vast te leggen. Dit kan nog veranderd worden. hulpmiddelen bij een voorloipig bouwplan zijn: 1. voorgeschreven indelingen (vaak bij bedrijven en vaak alleen op het hoge niveau van hoofdvragen en kernantwoorden) 2. conventionele indelingen 3. eigen indelingen 4. vaste structuren 88 voorlopig bouwplan- PCF blz conventionele indeling Heeft in het verleden zijn nut al bewezen en is al vaak gebruikt in deze of een gedeelte van deze opstelling, het kan ook NIET worden aangevuld met vaste structuren. voorbeeld van een scriptie 1. omslag 2. titelpagina 3. opdracht 4. samenvatting 5. inhoudsopgave 6. voorwoord 7. inleiding 8. hoofdstukken 9. conclusies en aanbevelingen 10. noten 11. literatuurlijst 12. index 13. bijlage zoals lijst van afbeeldingen gebruikte afkortingen en literatuur e.d. Niet elk onderdeel hoeft gebuikt te worden. 89 soort structuur van een tekst PCF blz uiterlijke structuren hebben twee hoofdindelingen: 1. GLOBALE structuur (hulpmiddelen die de grote lijn van de tekst duidelijk maken) 2. LOKALE structuur (hulpmiddelen die ter verheldering van de samenhang op het niveau van een of meerder alinea's) zondag 6 september 2015 Pagina 10 van 361

11 90 uiterlijke structuur v tekst-hulpmiddel Globale structuur PCF blz indelingsmogelijkhede n tekst 1. hoofdstukken (hebben altijd een titel en vaak ook een nummer) 2. paragrafen (hebben altijd een titel en vaak ook een nummer) 3. subparagrafen (hebben altijd een titel en vaak ook een nummer) 4. subsecties (is een groep alinea's gescheiden door een witregel) 5. alinea's (is een verzamleing bij elkaar horende zinnen) Hier zit geen verplichting aan. 91 uiterlijke structuur v tekst-hulpmiddel Globale structuur PCF blz indeling alineavuistregels -lengte: 5 tot 10 regels -aantal zinnen moeten minimaal 2 zijn -zinnen over hetzelfde onderwerp horen in dezelfde alinea -zinnen over een nieuw aspect horen in een nieuwe alinea 92 uiterlijke structuur v tekst-hulpmiddel Globale structuur PCF blz structuuraanduidende passages zijn tekstonderdelen die expliciet de structuur van de tekst aangeven en die meestal in de inleiding of aan het einde van de tekst staan 93 uiterlijke structuur v tekst-hulpmiddel Globale structuur PCF blz structuuraanduiders soorten 1. de VOORUITBLIK (samenvatting waarin thema en hoofdvragen met soms enkele kernantwoorden staan, ook kan worden toegelicht welke structuur de tekst heeft en waarom deze is gekozen) 2. de TERUGBLIK (samenvatting aan het einde van tekst of hoofdstuk. Kan het karakter van persuasieve uiting hebben door argumenten hier terug te laten komen) 94 globale structuur PCF blz hulpmiddelen 1. indeling tekst, titel s en inhoudsopgave 2. structuuraanduidende passage 3. slotsamenvatting 95 lokale structuur PCF blz hulpmiddelen 1. voorkeursplaatsen voor het thema 2. verwijzen naar het thema 3. signaalformulering 4. opmaak en typografie 96 uiterlijke structuur v tekst-hulpmiddel Lokale structuur PCF blz voorkeursplaatsen voor het thema - eerste zin van de alinea - 2e zin van de alinea, eerste is inleiding - laatste zin van een alinea, vaak in de vorm van een conclusie die bereikt wordt aan de hand van voorbeelden of argumenten 97 uiterlijke structuur v tekst-hulpmiddel Lokale structuur PCF blz verwijzen naar het thema meestal staat in een van de eerste zinnen het thema en wordt er later in de alinea vaak op terug gewezen (deze, die, dat, hierdoor e.d.) zondag 6 september 2015 Pagina 11 van 361

12 98 uiterlijke structuur v tekst-hulpmiddel Lokale structuur PCF blz signaalformulering zijn woorden en woordgroepen die duidelijk maken welke vraag er beantwoord is, beantwoord gaat worden of welk antwoord er gegeven is. signaalwoord / signaleert de vraag bv: oorzaak / wat is de oorzaak? Immers / waarom? Methode, werkwijze / hoe? signaalwoord / singnaleert in het kader van het kernantwoord bv: kortom, samenvattend, dus / bondige formulering van kernantwoord maar, echter, toch / juiste kernantwoord na een aantal onjuiste 99 uiterlijke structuur v tekst-hulpmiddel Lokale structuur PCF blz opmaak en typografie Hier gaat het om de letterlijke vorm van de tekst. Opmaak = vlakverdeling bv hoofdstukken op nieuwe pagina, paragrafen scheiden met witregel, voorbeelden omkaderen, alinea's inspringen, trefwoorden in marge, voetnoten e.d. 100 lokale structuur letterlijke vorm PCF blz opsomming puntsgewijs onder elkaar noteren voorafgaand met cijfers, streepjes, stipjes, letters e.d. bij cijfers kan men ook een rangorde mee aangeven gaten achter de opsommingstekens dienen gelijk te zijn. 101 lokale structuur letterlijke vorm PCF blz typografie Hier gaat het om de letterlijke vorm van de tekst. Typografie = gebruikte lettertypes en andere tekens hulpmiddelen: vet/ cursief onderstrepen e.d. is ook een kwestie van smaak 102 bouwplan PCF blz welke typen minibouwplan (T+H) / kort bouwplan (T+H+K) / gedetailleerd bouwplan (T+H+K+S+A) 103 innerlijke structuur PCF blz van een bouwplan Er zijn vijf vaste innerlijke structuren, dit zijn (HOMEP): 1. Probleemstructuur (oplossing/symptoombestrijding) 2. Maatregelstructuur (effecten maatregel) 3. Evaluatiestructuur (oordeel) 4. Handelingsstructuur (uitkomst) 5. Onderzoeksstructuur (conclusies) 104 bouwplan functies PCF blz voor de schijver (VSOB) 1. VERZAMELEN van informatie 2. SELECTEREN van informatie 3. ORDENEN van informatie 4. dienen als BESPREEKSTUK 105 bouwplan functies PCF blz voor de lezer 1. samenvatten van informatie 2. hulpmiddel bij beoordelen van tekst PCF Hoofdstuk: 3 schriftelijke communicatie zondag 6 september 2015 Pagina 12 van 361

13 106 schriftelijke communicatie PCF blz 79 3 schriftelijk proces Schriftelijke communicatie is een PROCES dat bestaat uit (VSBUSO) 1. voorbereiding 2. schrijfplan 3. bouwplan 4. uitvoering 5. samenvatting 6. opdrachten 107 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces- PCF blz voorbereiding 1. algemene orëntatie 2. uitgangspunten 108 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces- voorbereiding PCF blz algemene orëntatie is van groot belang, vooraf en tijdens het hele schrijfproces. Er wordt nagedacht over : -boodschap -doelgroepen -schrijfstijl -vormgeving gedurende het hele proces constant nagaan of het schrijfwerk nog aan de gestelde eisen voldoet. 109 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces- voorbereiding PCF blz uitgangspunten 1. zorg voor een goede ALGEMENE ORïENTATIE 2. ga GESTRUCTUREERD te werk en stel een reële tijdsplanning op 3. zorg voor OBJECTIEVE KIJK op het werk, en laat andere meekijken 4. zorg voor OPTIMALE SCHRIJFOMSTANDIGHEDEN daarnaast helpt een grote woordenschat en kennis van grammatica ook veel. Het schrijfproces mag geen routine worden 110 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces- PCF blz schrijfplan bestaat uit de volgende onderdelen (ADPGIE) 1. aanleiding 2. doelgroep 3. planning 4. globale inhoud 5. informatie en onderzoek 6. evaluatie 111 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan PCF blz aanleiding - de REDEN is meestal een afgeleide van de beleidsdoelen - een reden heeft weer vaak een (historische) ACHTERGROND - BETROKKENEN of DOELGROEP voor wie is het bestemd en daar de taal op aanpassen, zijn er schaduwlezers? - DOEL er zijn er 5 (IIOMA): Informatief / Instrueren / Overtuigen / Motiveren / Affecteren. Deze kunnen in de praktijk ook gecombineerd gebruikt worden. 112 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan PCF blz schaduwlezers zijn personen aan wie de boodschap niet in eerste instantieis gericht, maar die het schrijven bewust of onbewust, onder ogen krijgen. zondag 6 september 2015 Pagina 13 van 361

14 113 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan-aanleiding PCF blz Doel DOEL er zijn er 5 (IIOMA): 1. Informatief 2. Instrueren 3. Overtuigen 4. Motiveren 5. Affecteren in de praktijk worden deze communicatiedoelstellingen ook vaak gecombineerd 114 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan PCF blz doelgroep -oriëntatie is van belang dat we weten wie de doelgroep(en) zijn! 1. voorkennis vd doelgroep mbt beleidsdoelen 2. voorkennis vd doelgroep mbt onderwerp 3. relatie van doelgroep met zender 4. voorkennis vd doelgroep over zender 5. meningen en emoties van de doelgroep 6. persoonskenmerken vd doelgroep 7. doelen vd doelgroep Er echt alles bij betrekken zoals leeftijd, woongbied/sociaal cultureel e.d. 115 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan PCF blz doelgroep -strategiën mogelijkheden: 1. interviewen van lezers 2. verrichten van onderzoek 3. verplaatsen in de lezer 4. analyseren van voorbeelden 116 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan PCF blz planning belangrijk! Hierin wordt werk georganiseerd en alle werkzaamheden worden weergegeven. Zorgt voor overzichtelijkheid. 117 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan-planning PCF blz vertragende factoren 1. optimistische tijdsinschatting 2. afhankelijkheid van anderen 3. slechte algemene oriëntatie 4. onvoorziene situaties 118 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan PCF blz globale inhoud in deze fase worden de hoofd-/deelvragen en bijbehorende antwoorden opgesteld die later in de tekst worden opgenomen en de hoofd-/deelvragen worden ook later in een bouwplan verwerkt worden. De (kern)antwoorden roepen weer nieuwe vragen (zijn deelvragen) op en zo verder. Men kan zo ook gerichtere informatie zoeken die in de tekst erbij moet komen te staan. 119 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan PCF blz informatie en onderzoek (VSO) als de schrijver niet voldoende informatie van de opdrachtgever krijgt zal hijzelf onderzoek moeten verrichten. Informatie die verzamelt is moet ook worden geordend. 1. VERZAMELEN (eigen geheugen / schriftelijke bronnen / praten met mensen / beeldmateriaal) 2. SELECTEREN van informatie (alleen relevante info meenemen/kwaliteit controleren/heldere wijze presenteren) 3. ORDENEN van informatie (logische samenhang bepalen/hoe info voorleggen/stelling innemen? (tegenargumenten en weerleggen) zondag 6 september 2015 Pagina 14 van 361

15 120 schriftelijke communicatie-schriftelijk proces-schrijfplan PCF blz evaluatie voor het echte schrijven begint, evalueert men het schrijfplan nog en kan nagaan wat de schrijver reeds gedaan heeft en nog wil gaan doen. De opdrachtgever, collega's en andere betrokkenen kunnen een rol spelen in deze evaluatie. Indien uit dit plan blijkt dat de doelen van schrijver en opdrachtgever niet meer gelijk zijn kan het schrijfplan nog aangepast worden. 121 schriftelijke communicatie PCF blz bouwplan 1. indeling 2. structuur 3. evaluatie 122 schriftelijke communicatie-bouwplan PCF blz indeling bepaalt de opbouw vd tekst: 1. hoofdstukken 2. paragrafen 3. subparagrafen 4. alinea's: 4a. thematische alinea's: maken inhoudelijke onderverdeling in tekst 4b. verbindende alinea's: geven samenhang weer tussen delen van tekst 123 schriftelijke communicatie-bouwplan PCF blz structuur 1. vaste structuren (probleem/maatregel/evaluatie/handelings/onderzoek) 2. eigen structuren men mag een eigen structuur maken of een bestaande structuur aanpassen of structuren combineren (bv probleem en maatregel structuur) 124 schriftelijke communicatie-bouwplan PCF blz evaluatie goed evalueren, als bouwplan niet leidt tot het kunnen opstellen van een goede duidelijke gestructueerde tekst, moet het aangepast worden. 125 schriftelijke communicatie PCF blz uitvoering (SSRA) 1. schrijfstijl 2. schrijven 3. redactie 4. afwerking 126 schriftelijke communicatie-uitvoering PCF blz schrijfstijl de 4 aspecten zijn (ARER) 1. APPELEREND - effect (formulering vd boodschap af stemmen op wat men wil bereiken) 2. REFENTIEEL-feitelijk (inhoud vd boodschap weergeven met juiste taalgebruik) 3. EXPRESSIEF-imago (formulering vd tekst moet juiste imago afspiegelen) 4. RELATIONEEL-verhouding (taalgebruik moet verhouding tussen zender en ontvanger weergeven) 127 schriftelijke communicatie-uitvoering PCF blz schrijven uitschrijven van de tekst gebeurt aan de hand van het bouwplan zondag 6 september 2015 Pagina 15 van 361

16 128 schriftelijke communicatie-uitvoering PCF blz redactie opdrachtgever evalueert het resultaat en geeft nog aanpassingen door indien nodig. Dan een redactie op correcte schrijfwijze, goed gebruik grammatica en interpunctie en vocalubaire. Dit kan door verschillende personen op verschillende momenten gebeuren. Na laatste redactie is inhoudelijke tekst klaar en kan er niets meer gewijzigd worden. 129 schriftelijke communicatie-uitvoering PCF blz afwerking uiterlijke presentatie van tekst wordt aangepast, tabellen, grafieken en illustraties worden toegevoegd. Het geheel moet een samenhangend geheel zijn met een logische volgorde. Indien het naar de drukker moet kan die ook nog eisen hebben waar men rekening mee moet houden. PCF Hoofdstuk: 4 mondelinge communicatie 130 interactie PCF blz bij een gesprek gaat het om tweerichting verkeer waarbij zender en ontvanger voortdurend van rol wisselen. 131 zakelijke gesprekken PCF blz dienen een zakelijk doel 132 mondelinge communicatie PCF blz voorbereiding zakelijk gesprek 2. fasering 3. gesprekvaardige technieken 4. samenvatting 5. opdrachten 133 mondelinge communicatie PCF blz voorbereiding zakelijk gesprek bestaat uit 2 componenten: 1. orïentatie 2. afspraak 134 mondelinge communicatie-voorbereiding PCF blz 116 orïentatie belangrijke vragen spelen rol: 1. wat is het doel? 2. op welke manier kan het doel worden bereikt? 3. wie is de gesprekspartner? 4. welke informatie is belangrijk? 5. welke taken hebben deelnemers? 135 mondelinge communicatie-voorbereiding-orïentatie PCF blz 116 doel kunnen van volgende soort zijn: 1. informatief 2. instructief 3. persuasief 4. motiverend 5. emotioneel zondag 6 september 2015 Pagina 16 van 361

17 136 mondelinge communicatie-voorbereiding-orïentatie PCF blz 117 gesprekspartner behalve welke persoon de gesprekspartner is kunnen zijn doelen zijn: 1. identiek 2. complementair 3. uiteenlopend 4. tegengesteld 137 mondelinge communicatie-voorbereiding-orïentatie PCF blz 117 randvoorwaarden hier gaat het niet om de inhoud vd gespreksvoering zelf, maar om de factoren die van invloed zijn: 1. tijdsduur 2. locatie 3. vertrouwelijkheid 4. aard van het gesprek 5. notuleren 6. vervolgafspraak 7. goedkeuring inhoud 138 mondelinge communicatie-voorbereiding-orïentatie PCF blz 118 structuur er wordt onderscheid gemaakt in: 1. vaste structuren 2. specifieke gespreksstructuren 139 mondelinge communicatie-voorbereiding-orïentatie PCF blz structuur- vaste structuren er zijn 5 vaste structuren: 1. PROBLEEMstructuur (WWOO - wat /waarom / oorzaken / Oplossingen) PO 2. MAATREGELstructuur (WWHE - wat / waarom / hoe /effect) ME 3. EVALUATIEstructuur (KCPNT - kenmerken / criteria / positieve aspecten / negatieve aspecten / totaaloordeel) EO 4. HANDELINGSstructuur (DVDU - doel / voorwaarden / deelstappen / Uitkomst) HU 5. ONDERZOEKSstructuur (WHRC - wat / hoe / resultaat / Conclusies) OC=OK 140 mondelinge communicatie-voorbereiding-orïentatie-structuur PCF blz SPECIFIEKE structuren (FOBIS) er zijn 5 specifieke structuren: 1. Interview 2. Sollicitatiegesprek 3. Opdrachtgesprek 4. Functioneringsgesprek 5. Beoordelingsgesprek 141 mondelinge communicatie-voorbereiding-orïentatie PCF blz 119 inhoud-zakelijke kern is de inhoud van een zakelijk gesprek 142 mondelinge communicatie-voorbereiding-orïentatie PCF blz 119 inhoud aandachtspunten zijn: 1. lijst met gespreksonderwerpen 2. afspraken overzicht 3. tijdspad 4. inleiding 5. afsluiting 6. documenten zondag 6 september 2015 Pagina 17 van 361

18 143 mondelinge communicatie-voorbereiding PCF blz 119 afspraak van gesprek goede afspraak maken is van belang. Randvoorwaarden spelen een rol maar ook te verwachten aard vh gesprek. Eensgezindheid over de afspraak is belangrijk voor datum/tijd/plaats/tijdsduur/doel. Gemaakte afspraak altijd bevestigen. 144 mondelinge communicatie PCF blz 120 fasering 4.2 gespreksverloop kent het volgende verloop/heeft de volgende fases: 1. inleiding met opening 2. zakelijke kern 3. afsluiting met samenvatting, vervolgafspraak, social talk, afscheid. 145 mondelinge communicatie PCF blz gespreksvaardigheid en technieken als gespreksvaardigheid wordt beschouwd: 1. structureren 2. stimuleren 3. overtuigen en motiveren 4. reageren op standpunten, voorstellen en ideëen 5. reageren op gedrag 146 mondelinge communicatie-gespreksvaardigheid en technieken- PCF blz 121 structureren door te structureren krijgt de structurerende partner het initiatief, technieken hiervoor zijn: 1. inleiding geven 2. markeren van overgangen 3. corrigeren van afwijkingen 4. samenvatten (kan aan het eind maar ook tussentijds) 147 mondelinge communicatie-gespreksvaardigheid en technieken- PCF blz 122 stimuleren stimuleren is de gesprekspartner aanzetten tot uiten van informatie. Technieken hiervoor zijn: 1. duidelijke DOELEN aangeven 2. wijzen op het BELANG van het gesprek 3. stellen van VRAGEN 4. DOORVRAGEN 5. HERHALEN en/of SAMENVATTEN 6. korte VERBALE UITINGEN 7. NON-VERBALE UITINGEN 148 mondelinge communicatie-gespreksvaardigheid en technieken- PCF blz overtuigen en motiveren Technieken hiervoor zijn: 1. informeren en argumenteren 2. enthousiasmeren 149 mondelinge communicatie-gespreksvaardigheid en technieken- PCF blz reageren op standpunten, voorstellen en ideën Hier is sprake van een rationele aanpak. Technieken hiervoor zijn: 1. informeren en argumenteren (wees expliciet / spreek in ik-vorm) 2. reageren op kritiek (hoor rustig aan / neem serieus / richt op inhoud niet op persoon // wees expliciet / geef kans op weerwoord / toon begrip voor standpunt vd ander) zondag 6 september 2015 Pagina 18 van 361

19 150 mondelinge communicatie-gespreksvaardigheid en technieken- PCF blz 124 reageren op gedrag Technieken hiervoor zijn: 1. standpunt geven en argumenteren 2. metacommunicatie (als het over communiceren zelf gaat in het gesprek) 3. tijd winnen 151 mondelinge communicatie-gespreksvaardigheid en technieken- PCF blz reageren op gedrag - metacommunicatie - feedback feedback is terugkoppeling en een onderdeel van metacommunicatie. Er zijn 2 manieren om feedback te geven: 1. INDIRECTE feedback (bv instemmend knikken) 2. DIRECTE feedback (antwoord geven bv het is niet duidelijk) feedback kan divers van inhoud zijn: positief, negatief of productief/constructief REGELS voor hoge acceptatiegraad voor het GEVEN feedback: 1. waarom is feedback van toepassing 2. geef positieve feedback 3. geef constructieve feedback 4. geef feedback in ik-vorm REGELS voor hoge acceptatiegraad voor het ONTVANGEN feedback: 1. doorvragen naar precieze bedoeling 2. toon waardering 3. beschouw de feedback als constructief PPF PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: Iteratie PPF blz Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te geven dat met een bepaald zich herhalend proces een berekening kan worden uitgevoerd 272 Projectplan PPF blz omschrijving Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Hoofdstuk: 1 project definitie 152 werkvormen in een organisatie zijn: PPF blz RIP 1. Routinematig 2. Improviserend 3. Projectmatig 153 werkvorm PPF blz improviserend Deze werkvorm is ideaal voor het bedenken van iets nieuws, maar minder geschikt als er sprake is van een tijdslimiet zondag 6 september 2015 Pagina 19 van 361

20 154 werkvorm PPF blz routinematig dit is een procedurele werkwijze en is zeer geschikt voor werk dat vaak herhaald moet worden. Het wordt lastiger als er meerdere mensen tegelijk hetzelfde moeten doen. Als bepaalde taken regelmatig uitgevoerd worden, onstaat routine. De ervaring die we opdoen met de werkzaamheden worden beschreven in procedures. Er is ook geen onduidelijkheid meer over hoeveel tijd nodig is om het werk te doen. 155 werkvorm PPF blz projectmatig Deze werkvorm werkt goed voor een heel team, er moet een planning gemaakt worden en men moet mensen toewijzen aan bepaalde taken. De projectleider in belangrijke mate bezig met het controleren van de voortgang en het reageren op problemen. 156 kenmerken projectmatig werken - PPF blz project en het resultaat voldoen aan (METRO): 1. Multidisciplinair 2. Eenmalig 3. Tijd (begrensd in Tijd) 4. Resultaatgericht 5. Organisatorische consequenties 157 kenmerken projectmatig werken - PPF blz Eenmalig Vooral werkzaamheden die eenmalig uitgevoerd gaan worden zijn geschikt voor projectmatig werken. Bv de ontwikkeling van een nieuw informatie systeem is geschikt voor een projectmatige aanpak, maar het dagelijkse beheer ervan niet. 158 kenmerken projectmatig werken - PPF blz Multidisciplinair Bij betrokkenheid van meer diciplines (afdelingen en of bedrijven) kan de project-organisatie een oplossing bieden. 159 kenmerken projectmatig werken - PPF blz Begrensd in tijd Projecten moeten in een bepaalde tijd worden opgeleverd. De uitvoering van projecten kost geld. Voor een project gestart wordt, berekend met wat het totale project gaat kosten en hoeveel men verwacht met het resultaat te gaan verdienen. Hoe langer een project duurt, hoe meer het kost. Bij een project worden meestal mensen uit het eigen bedrijf ingezet. Deze doen dat werk naast hun reguliere baan, ze zijn dus niet onbeperkt beschikbaar. 160 kenmerken projectmatig werken - PPF blz Resultaatgericht DOEL van projectmatig werken is zorgen dat een duidelijk gedefinieerd resultaat gerealiseerd wordt. Tijdens uitvoering wordt regelmatig gecontroleert of men op de goede weg is (men kijkt hoeveel procent van het resultaat is behaalt) en of het oorspronkelijke einddoel nog haalbaar is. 161 kenmerken projectmatig werken - PPF blz Organisatorische consequenties Een project kost geld en tijd. Dat kan alleen als het management achter het project staat. Zij zullen dit willen steunen als de consequenties voor de organisatie gewenst zijn. Het is dan ook belangrijk dat deze consequenties duidelijk gemaakt worden. Belangen van een project voor de organisatie kunnen zijn: 1. besparingen 2. concurrentie volgen 3. concurrentie voorblijven zondag 6 september 2015 Pagina 20 van 361

AIDA A - attention / I - interest / D - desire / A - action marketing tool, hier kun je ook een bouwplan op baseren

AIDA A - attention / I - interest / D - desire / A - action marketing tool, hier kun je ook een bouwplan op baseren PCF Communicatie Hoofdstuk: 0 - nvt - aant Css: 4 1 AIDA blz 24 0 A - attention / I - interest / D - desire / A - action marketing tool, hier kun je ook een op baseren 2 email blz 29 0 ontstond in 1972

Nadere informatie

Examen PCF Professional Communication Foundation

Examen PCF Professional Communication Foundation Examen PCF Professional Communication Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 maart 2006 1 juli 2003 Doelgroep Iedere ervaren of aankomend IT-er. Voorkennis Geen specifieke voorkennis. Er wordt echter

Nadere informatie

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 26

Nadere informatie

2.1 Een bouwplan De elementen van een bouwplan Wanneer is een bouwplan handig? Een bouwplan maken: de hoofdlijnen 00

2.1 Een bouwplan De elementen van een bouwplan Wanneer is een bouwplan handig? Een bouwplan maken: de hoofdlijnen 00 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Communicatie 00 00 1.1 Een communicatiemodel 00 1.2 Het appellerende aspect: communicatiedoelen 1.2.1 Communicatiedoelen van zenders 00 1.2.2 Achterliggende doelen 00 1.2.3

Nadere informatie

EXIN Professionele Communicatie Foundation. Preparation Guide. Editie

EXIN Professionele Communicatie Foundation. Preparation Guide. Editie EXIN Professionele Communicatie Foundation Preparation Guide Editie 201608 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data

Nadere informatie

Inleiding 17. Hoofdstuk 1 Zakelijk schrijven de basis 24. Competenties 24 Leerdoelen 24

Inleiding 17. Hoofdstuk 1 Zakelijk schrijven de basis 24. Competenties 24 Leerdoelen 24 Inhoudsopgave Inleiding 17 Module 1 Zakelijk schrijven 23 Hoofdstuk 1 Zakelijk schrijven de basis 24 Competenties 24 Leerdoelen 24 1.1 Kwaliteit en klantverwachtingen 26 1 Non-kwaliteit 26 2 Minimale kwaliteit

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Het schrijven van stukken. Een introductie

Het schrijven van stukken. Een introductie Het schrijven van stukken Een introductie SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Hier vertel je wat je hebt gedaan om informatie te vinden. Wat en waar gezocht? Wie geïnterviewd, enz.

Hier vertel je wat je hebt gedaan om informatie te vinden. Wat en waar gezocht? Wie geïnterviewd, enz. Onderzoeksverslag Omslag en titelpagina Op het omslag staan in elk geval de titel van het onderzoek en de namen van de schrijvers. Op de titelpagina opnieuw de titel en de namen van de schrijvers. Nu uitgebreid

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

1 Oriëntatie op de opdracht: wat verwachten ze van me? 21

1 Oriëntatie op de opdracht: wat verwachten ze van me? 21 Inhoudsopgave Inleiding 13 FASE 1 Oriënteren op de opdracht 19 1 Oriëntatie op de opdracht: wat verwachten ze van me? 21 1.1 Inleiding 21 1.1.1 Een essay is een essay? 21 1.1.2 En toch: kenmerken van academisch

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl Kinderen leren schrijven www.taalvorming.nl Uitgangspunten van taalvorming Taalvorming is een lang bestaande werkwijze die je ook kunt zien als schrijfdidactiek werken vanuit eigen ervaringen samenhang

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Schrijven van studiemateriaal

Schrijven van studiemateriaal Schrijven van studiemateriaal BKO workshop 8 mei 2012 Door Marjo Stalmeier Programma van vandaag Kennismaking Focus van deze workshop Formuleren van teksten: theorie en oefenen Lunchpauze Structureren

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 6. Inleiding 7

Inhoud. Voorwoord 6. Inleiding 7 Inhoud Voorwoord 6 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Adequaatheid / begrijpelijkheid 10 1.1 OKE 11 1.2 Het schrijven van een zin of enkele zinnen 11 1.3 Het schrijven van een korte tekst 22 1.4 Het schrijven van

Nadere informatie

Schrijven van studiemateriaal

Schrijven van studiemateriaal Schrijven van studiemateriaal BKO workshop 25 oktober 2012 Door Marjo Stalmeier Programma van vandaag Kennismaking Focus van deze workshop Formuleren van teksten: theorie en oefenen Lunchpauze Structureren

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Februari 2015 Inhoud 1 Training 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 4 3 Gedragscode voor opleidingsbeoordelingen

Nadere informatie

WORKSHOP ARGUMENTEREN IN DE DAGELIJKSE LESPRAKTIJK EN EXAMINERING 3F

WORKSHOP ARGUMENTEREN IN DE DAGELIJKSE LESPRAKTIJK EN EXAMINERING 3F WORKSHOP ARGUMENTEREN IN DE DAGELIJKSE LESPRAKTIJK EN EXAMINERING 3F Taalcoachacademie 25-5-2012 Christianne Alberts Inhoudsopgave Taalniveau B2/3F voor studenten Werken volgens vaste structuren Communicatieschema

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Professional Communication Advanced

Professional Communication Advanced Exameneisen PCA Professional Communication Advanced Publicatiedatum 1 juni 2008 Startdatum 1 januari 2005 Doelgroep Voorkennis Vrijstelling - mensen die basiskennis hebben van communicatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

De kunst van wetenschappelijk schrijven

De kunst van wetenschappelijk schrijven De kunst van wetenschappelijk schrijven In de wetenschap gaat de erkenning naar diegene die de wereld heeft overtuigd, niet naar degene die als eerste op t idee kwam. (Darwin) Overzicht De schrijfopdracht

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 vmbo de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 vmbo de betekenis

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Hoofdstuk 1 Het project 1. Soorten werkzaamheden 2. Voorbeelden van projecten 3. Wat is een project? 4. Van improvisatie via

Nadere informatie

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013 Effectief feedback geven en ontvangen Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, nderwijsinspectie 2013 Inleiding Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van het gebruik van het

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

inhoud Opzet van dit boek 9

inhoud Opzet van dit boek 9 inhoud Opzet van dit boek 9 1 Een project of een klus? 11 Over het nut en het waarom van projectmatig werken 2 De aap 24 Waarom is dat eerste gesprek met die opdrachtgever zo belangrijk? 3 Een projectteam

Nadere informatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie NI04_02 Komunikace v obchodním styku a v zaměstnání Sofie Royeaerd Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Arna Nováka 1 602 00 Brno CZ sofie.royeaerd@gmail.com ALGEMEEN Doel & inhoud In deze

Nadere informatie

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord Voorwoord Schrijven op B2 is een takenboek dat hulp biedt bij de training in het schrijven van korte en langere teksten in het Nederlands, die geschreven moeten worden op het Staatsexamen NT2 II. Schrijven

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Project LOB - Codename Future. Arrangeren. Begeleiden van studenten

Programma. Inleiding. Project LOB - Codename Future. Arrangeren. Begeleiden van studenten Programma Inleiding Project LOB - Codename Future Arrangeren Begeleiden van studenten LOB arrangeren Drie scholen Studenten arrangeren lesmateriaal voor een vakdocent Lesmateriaal gaat over de relatie

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Het onderzoeksverslag De verdediging

Het onderzoeksverslag De verdediging Het onderzoeksverslag De verdediging De meest gemaakte fouten in teksten en PowerPointpresentaties 1. Geachte mevrouw Van der Wagen, Daar waar de naam begint een hoofdletter. Voorbeeld: mevrouw Van der

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006

Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006 1 Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006 Mondeling onderwijs Kerndoel 1 Kerndoel 2 Kerndoel 3 Schriftelijk onderwijs Kerndoel 4 Bijlage kerndoel 4 leestechniek Kerndoel 5 Kerndoel

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Welkom 2008/2009. Module Re5. Actuarieel Instituut Module Re5 1

Welkom 2008/2009. Module Re5. Actuarieel Instituut Module Re5 1 Welkom Module Re5 2008/2009 Actuarieel Instituut Module Re5 1 Programma les 1/8 Re5 introductie algemeen introductie cursus/syllabus exameneisen Re5 communicatieproces (met oefeningen) schrijfproces (met

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Profiel Professionele Taalvaardigheid

Profiel Professionele Taalvaardigheid Profiel Professionele Taalvaardigheid PPT Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Voor alle leraren Nederlands. 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden: tekstsoorten, procedures/strategieën en attitudes.

Voor alle leraren Nederlands. 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden: tekstsoorten, procedures/strategieën en attitudes. Voor alle leraren Nederlands 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden:, procedures/strategieën en attitudes. 1 Luisteren 1e graad 2e graad 3e graad uiteenzetting leerstofonderdeel

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement)

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) wct134417 pagina 1 Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) Login: wct134417 Testdatum: 2 december 2008 U heeft deelgenomen aan de Webcamtest-leidinggeven voor middelmanagement.

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg - informatie

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie