Notulen alv 21 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen alv 21 januari 2014"

Transcriptie

1 Heijendaalseweg 141, N-1, AJ Nijmegen Notulen alv 21 januari 2014 De vierde alv van het academisch jaar van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen werd om uur in SP 1 gehouden. Aanwezig: Awaz: Babylon: BeeVee: CognAC: DESDA: DVN: ELSA ESV: GAG: GSV Excalibur: GWS: InTenS: ismus: JFV: KNUS: MFVN: Mundus: Mycelium: NSHV: OSK Postelein: Sigma: SPiN: Sodalicium: SVN; Synergy: TFV: Nicky Voet, penningmeester; John van Hanten, commissaris interne en externe betrekkingen; Twan van Erp, voorzitter; Guus Middelbeek, functionaris interne betrekkingen; Jamie Lustermans, functionaris externe betrekkingen; Luc Nies, penningmeester; Jasper van Dalen, commissaris extern; Sandra van Dijk, voorzitter; Jeroen Schouten, secretaris; Maria van Rooijen, commissaris externe betrekkingen; Vincent Vergouwen, voorzitter; Jari Prein, penningmeester; Tara Kok, president; Latriche de Beer, secretary general; Heloïse Hes, treasurer; Azereng Kianersi, vice-president seminars & conferences; Carly van der Beek, vice-president marketing; Alouette van der Loo, secretaris; Kirsten van den Ham, activiteitencoördinator; Tim Renes, voorzitter; Esther Rensen, penningmeester; Koen Migchelbrink, secretaris; Manus van Gelder, penningmeester; Robin Hoeks, algemeen bestuurslid jaarplanning; Elske Tjepkema, algemeen bestuurslid reizen; Hanneke Goense, commissaris interne en externe betrekkingen; Thijs Trompenaars, secretaris; Hugo de Vos, penningmeester Ruud Penders, voorzitter; Dyon Bambacht, secretaris; Maren Backbier, penningmeester; Manouk Smeets, commissaris interne betrekkingen; Remco Frank, commissaris externe betrekkingen; Paulien Alberts, secretaris; Guus Harden, bestuurslid activiteiten; Judith Campman, voorzitter; Maaike Pleging, secretaris; Jord Bijker, algemeen bestuurslid; Fedor Hageman, praeses; Lara van der Schoot, ab actis; Thijs Brom, voorzitter; Robert Wursten, penningmeester; Anouk Bakx, commissaris intern; Kim Hoeks, commissaris extern; Kim Braspenning, voorzitter; Laurien Rozeboom, secretaris; Beau van Ooijen, coördinator formele activiteiten; Dionne Heijting, coördinator informele activiteiten; Laurens Koonen, voorzitter; Evelien Vreeling, voorzitter; Linda Koke, penningmeester; Jaleesa Chia, voorzitter; Fenna van den Eerenbeemt, secretaris; Eline Herrings, commissaris formeel; Jade Heister, voorzitter; Layla van Nieuwenhuizen, secretaris; Mitchell van der Hulst, penningmeester; Marjolijn den Boer, commissaris interne betrekkingen; Jeroen van de Wiel, coördinator sponsoring; Ilze Donderwinkel, commissaris activiteiten; Bas Romeijn, penningmeester; Floor Zwertbroek, praeses; Lucas Verlinden, vice-praeses; Vera van der Spoel, voorzitter; Vera Nieuwkoop, secretaris; Tom Verbeek, commissaris interne betrekkingen; Sofie ten Hoopen, praeses; Niels Zwartkruis, quaestor; Pagina 1 van 16

2 Thalia: Pien Walraven, secretaris; Rick Erkens, penningmeester; Asli Tokbay, commissaris intern; Umoja: Kim Schomaker, voorzitter; Stacey Ham, coördinator externe betrekkingen; USA: Iris van Dorp, voorzitter; Valérie van Kemenade, hoofd activiteiten; XXIIIe SOFv-bestuur: Valentijn Kuperus, voorzitter; Mitchel Suijkerbuijk, secretaris; Mirly van Schaijk, penningmeester; Teun Dings, politiek commissaris; Aanwezig als bestuursleden futurem temporem: BeeVee: Daphne Korte, secretaris; Leanne Kosse, penningmeester; Tessa van Esch, functionaris onderwijs en studiematerialen; Monique van Vegchel, functionaris externe betrekkingen; Marjan Poelhuis, functionaris interne betrekkingen Afwezig met kennisgeving: BOW De notulen van deze algemene ledenvergadering zijn volledig van de hand van de secretaris van het XXIIIe bestuur. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de aanwezigen van harte welkom. De secretaris meldt dat het quorum vandaag op 31 stemmen staat. Er is slechts één afmelding, namelijk van BOW. BOW machtigt Mundus. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt als volgt vastgesteld: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Goedkeuring notulen alv d.d. 3 december 5. Algemene bestuurszaken 6. Verslaglegging USR 7. Open activiteiten lidverenigingen 8. W.v.t.t.k. 9. Rondvraag 10. Sluiting De voorzitter geeft aan dat het puntje spreker, zoals vermeld op de per verstuurde agenda, vervalt. Wegens persoonlijke omstandigheden is de spreker helaas verhinderd. 3. Mededelingen De voorzitter verzoekt de aanwezigen om hun naambordjes goed zichtbaar op te hangen. Pagina 2 van 16

3 Ook verzoekt hij de lidverenigingen om duidelijk op te schrijven wie er aanwezig zijn en welke open activiteiten er plaatsvinden tot de volgende alv. De voorzitter deelt verder mee dat er een aantal activiteiten op de planning staat. Op 18 februari vindt er weer een inlooplunch plaats op het SOFv-kantoor, waarbij gratis tosti s verstrekt worden. Het thema wordt binnenkort bekendgemaakt. Op 19 mei vindt onder voorbehoud de jaarlijkse SOFv-cantus plaats en op 26 juni de barbecue. Meer informatie volgt binnenkort. De voorzitter vraagt of de verenigingen die nog geen verenigingslied hebben opgestuurd, dit zo spoedig mogelijk te versturen naar Hij bedankt de verenigingen die hun lied al wel hebben verstuurd. Tot slot legt de voorzitter het begrip naborrel, zoals dit te lezen viel in de notulen van de vorige alv, uit. Over dit begrip is namelijk een vraag binnengekomen. De voorzitter legt uit dat het bestuur denkt dat naborrel een leuke samentrekking is van borrel na de alv. Dit begrip houdt het bestuur er graag in. Omdat er vraag was naar een nieuwjaarsborrel, heet de borrel na de algemene ledenvergadering dit keer nieuwjaarsborrel. 4. Goedkeuring notulen d.d. 3 december 2013 De voorzitter bedankt allereerst de besturen die per taalkundige en grammaticale kwesties over de notulen van 3 december hebben doorgegeven. Synergy heeft daarnaast ook inhoudelijke vragen gesteld per brief, waarin Synergy onder andere vraagt waarom de notulen geen letterlijke transcriptie zijn van de alv. De voorzitter legt uit dat het SOFv-bestuur het vooral van belang vindt om een weergave van de vergadering te verstrekken en geen letterlijke transcriptie. Zo is het makkelijker om zaken terug te lezen. De voorzitter benadrukt dat iedereen het kan melden, wanneer iets niet juist verwoord is. De voorzitter geeft aan dat de notulen per pagina besproken worden. Er zijn geen vragen over deze procedure. JFV heeft een opmerking over pagina 7. Hier wordt de indruk gewerkt dat er geen enkele manier van voorrang meer wordt gehanteerd door de G4 op constitutieborrels van G4- verenigingen. JFV legt uit dat de absolute voorrangsregeling niet meer wordt gehanteerd. Dit hield in dat een G4-vereniging meteen kon recipiëren, wanneer men dit wilde. Deze regeling wordt niet meer gehanteerd, maar het is nog steeds niet zo dat men op volgorde van aanmelding bij de pedel aan de beurt komt. Een G4-vereniging hoeft niet te wachten tot alle besturen die zich eerder aangemeld hebben gerecipieerd hebben. JFV hoort het graag wanneer hier vragen over zijn. De voorzitter geeft aan dat het duidelijk is en vraagt of er vanuit de zaal behoefte is hier nog vragen over te stellen bij het punt w.v.t.t.k. Hier is geen behoefte aan. Over de rest van de notulen worden geen vragen of opmerkingen gesteld. De notulen worden aangenomen met inachtneming van de opmerking van JFV Pagina 3 van 16

4 Algemene bestuurszaken Bijeenkomst statuten De voorzitter inventariseert in hoeverre er behoefte is aan een aparte bijeenkomst over statuten en hr, aangezien de spreker die hierover zou vertellen verhinderd is. Een aanzienlijk aantal van de aanwezigen heeft hier behoefte aan. Sigma geeft aan een aparte bijeenkomst heel prettig te vinden, omdat het bestuur binnen een paar maanden de statuten en het hr wil wijzigen. De voorzitter geeft aan dat het SOFv-bestuur zo snel mogelijk wat zal laten horen over de bijeenkomst die mogelijk georganiseerd wordt. BeeVee vraagt of hier dan ook een samenvatting van kan verschijnen. De voorzitter geeft aan dat de secretaris zal notuleren of een samenvatting van de bijeenkomst zal maken. Deze wordt dan verspreid onder de lidverenigingen. Het idee van de spreker op de alv was om een basisuitleg te geven en daarna concrete vragen te beantwoorden. Dit zal dan ook het idee zijn van de aparte bijeenkomst. De voorzitter neemt contact op met mr. Hopmans, die vanavond zou spreken, over de bijeenkomst. Opvolging SOFv-bestuur De voorzitter geeft aan dat het SOFv-bestuur, hoewel het nog ver weg lijkt, al bezig is met het zoeken naar opvolgers. Wanneer het bestuursjaar ten einde komt, is het een goed idee om nog een jaar er aan te plakken in het bestuur van het SOFv. Het bestuur is al zo vroeg op zoek naar opvolgers, omdat de politiek commissaris voor de verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (hierna steeds USR ) bekend moet zijn. De sollicitatieprocedure begint in maart. In deze maand kunnen er sollicitatiebrieven gestuurd worden. In de eerste week van april vinden er gesprekken plaats en eind april zullen de opvolgers bekend worden gemaakt. De voorzitter geeft aan dat men het bestuur altijd kan aanspreken of een kopje koffie met het bestuur kan drinken. Binnenkort volgt er meer informatie in de nieuwsbrief en wordt er een verstuurd met de functieomschrijvingen. BHV-cursus en cursus InDesign De voorzitter meldt dat de BHV-cursus helemaal vol zit. De locatie wordt aan iedereen die zich heeft ingeschreven zo snel mogelijk doorgegeven. Het BHV-diploma dat men kan halen, is een jaar lang geldig. De voorzitter kondigt ook de InDesign-cursus aan. Deze vindt plaats op dinsdag 11 februari om uur op de universiteit. De precieze locatie zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden. De voorzitter legt uit dat InDesign een programma is waarmee boekjes en posters gemaakt kunnen worden. Per vereniging kunnen er maximaal drie personen meedoen, die men kan opgeven door een te sturen naar De voorzitter benadrukt dat men ook leden van bijvoorbeeld een redactiecommissie of multimediacommissie kan opgeven. Week van het Studentbestuur De voorzitter geeft het woord aan de politiek commissaris. De politiek commissaris legt uit dat elk jaar de Week van het Studentbestuur wordt georganiseerd. Deze week heeft een tweeledig doel, namelijk het motiveren van studenten om bestuurswerk te doen en het Pagina 4 van 16

5 waarderen van huidige bestuurders. De USR is nu al bezig met de organisatie van de Week van het Studentbestuur. Vorig jaar was men hier nogal laat mee begonnen. De week vindt plaats van 17 tot en met 21 maart. De precieze invulling volgt binnenkort. Nominatie docenten bestuursspeldje De politiek commissaris legt uit dat de windmolentjes het symbool zijn van de Week van het Studentbestuur en dat hier een bijbehorend speldje bij is. Deze speldjes wil de USR rijkelijker beschikbaar stellen, onder andere aan bestuurders, maar ook aan medewerkers en docenten op de universiteit. De politiek commissaris legt uit dat besturen een docent of medewerker kunnen nomineren die het bestuurswerk een warm hart toedraagt. Hij vraagt besturen om hem ervan op de hoogte te stellen, wanneer men vindt dat een bepaalde medewerker dit speldje ontvangt. Binnen twee weken ontvangt hij graag een naam en motivatie. Hij geeft aan dat het een eer is om dit speldje te ontvangen. Sigma vraagt of verenigingen meer dan één medewerker mogen nomineren. De politiek commissaris geeft aan dat dit van het aantal reacties afhangt. Wel wil de USR de speldjes graag gelijkmatig verdelen over de faculteiten. Verstrekking van samenvattingen aan leden De voorzitter geeft aan dat tijdens een kamerbezoek de vraag naar voren kwam hoe andere verenigingen omgaan met de verstrekking van samenvattingen aan leden. Allereerst inventariseert hij hoeveel verenigingen samenvattingen verstrekken. Dit betreft een aanzienlijk aantal verenigingen. De voorzitter vraagt hoe verenigingen deze samenvattingen maken en vraagt of dit gedaan wordt door een commissie, door het bestuur zelf of door een externe partij. Ook vraagt hij of samenvattingen gratis verstrekt worden of tegen betaling en of deze digitaal of op papier worden verstrekt. Thalia vertelt dat leden samenvattingen in kunnen sturen. Deze samenvattingen komen op de website te staan, waar ze gratis verstrekt worden aan leden. Wanneer leden merken dat een samenvatting van slechte kwaliteit is, wordt de samenvatting eraf gehaald. Leden die een samenvatting opsturen, ontvangen geen financiële vergoeding. Sigma heeft de commissie studie- en onderwijsgenootschap die zich bezighoudt met het verzamelen van samenvattingen. Deze samenvattingen komen op het afgeschermde deel voor leden op de website terecht. De commissie beoordeelt de kwaliteit en volledigheid. Wanneer men positief is hierover, komt de samenvatting pas op de website. Ook maken leden gebruik van een Dropbox. Hier wordt erg veel op gezet. Echter wil Sigma niet haar naam hier aan verbinden, omdat hier illegale activiteiten plaatsvinden. JFV had voorheen een samenvattingenkwaliteitscommissie, maar deze bestaat sinds dit jaar niet meer. Het bestuur verzamelt en beoordeelt samenvattingen nu zelf. Het bestuur probeert samen met studenten de samenvattingen van goede informatie te voorzien. JFV probeert de samenvattingenkwaliteitscommissie nieuw leven in te blazen, maar het is lastig om hier leden voor te werven. De voorzitter vraagt of er dan enkel vakken die het bestuur heeft gevolgd worden verkocht. JFV geeft aan dat het om alle bachelorvakken gaat. Deze worden verkocht bij het winkeltje op de JFV-kamer, de Rechtszaak genaamd. Zowel leden als niet-leden betalen voor de samenvattingen. Voor leden geldt een lagere prijs. Pagina 5 van 16

6 Umoja heeft vorig jaar een oproep gedaan aan de leden om samenvattingen in te sturen. Deze samenvattingen zijn op de website geplaatst en zijn voor iedereen zichtbaar. Hier heeft Umoja kritiek op gehad van docenten. De voorzitter vraagt of het bestuur feedback krijgt op de samenvattingen. Sigma ontvangt weinig feedback op de samenvattingen. Wel worden ze veel gebruikt in de tentamenperiode. Sigma vraagt docenten om goedkeuring als een oud tentamen op internet verschijnt. Al het materiaal met betrekking tot samenvattingen dat op de site staat, is goedgekeurd door docenten. Niet-goedgekeurde samenvattingen en tentamens staan op de Dropbox. De voorzitter vraagt of er naast JFV meer verenigingen zijn die samenvattingen verstrekken tegen betaling. Dit wordt ook gedaan door ESV, Postelein, Synergy en Mundus. De voorzitter vraagt of dit goed loopt. Synergy geeft aan dat een klein groepje samenvattingen van hen koopt. JFV geeft aan dat samenvattingen heel goed verkocht worden. Mundus vertelt dat de verkoop van samenvattingen bij hen goed loopt. Als leden horen dat er nieuwe samenvattingen zijn, worden deze goed verkocht. Nieuwsbrieven van studieverenigingen De voorzitter vertelt dat ook het punt nieuwsbrieven bij de kamerbezoeken naar voren kwam. Hij vraagt naar de wijze waarop verenigingen nieuwsbrieven versturen. Thalia stuurt leden een met hierin vetgedrukte kopjes met activiteiten en daaronder het nieuws over de activiteit. ESV maakt gebruik van een speciaal programma waarin gewerkt wordt met html-opties. Umoja deelt nieuwsbrieven uit bij colleges. MFVN verstrekt zowel een hardcopy als een digitale nieuwsbrief voor alle bachelor- en masterstudenten. De hardcopy bevalt heel goed. Deze worden veel gelezen bij colleges en worden actief uitgedeeld aan de bachelorstudenten. Aan de masterstudenten is het lastiger om deze uit te delen, omdat deze studenten vaak in klinieken en ziekenhuizen werken. MFVN heeft ook een mailinglijst voor onderwijsstudentenzaken van het Universitair Medisch Centrum. BeeVee maakt gebruik van een programma waar je ongeveer drieduizend nieuwsbrieven per maand mee kunt versturen. BeeVee vraagt aan MFVN of het alle studenten mailt, of alleen de leden. MFVN legt uit dat alle studenten de nieuwsbrief ontvangen. Ook niet-leden kunnen dus een nieuwsbrief ontvangen. Pagina 6 van 16

7 BeeVee vraagt of het mogelijk is om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. MFVN antwoordt bevestigend. 6. Verslaglegging USR Decembercyclus De politiek commissaris krijgt het woord. Hij vertelt dat op de vorige alv de meerjarige investeringsprognose is besproken. Deze is unaniem goedgekeurd. Dit betekent dat het Gymnasion vergroot wordt en er twee nieuwe faculteitsgebouwen komen. Verder is de basiskwalificatie onderwijs besproken. Dit is een diploma dat alle docenten moeten halen. De basiskwalificatie onderwijs wordt niet uitgebreid. Er zijn wel meer punten die docenten zouden moeten kunnen, maar die niet behoren tot de basiskwalificatie onderwijs. Dit komt onder meer vanwege prestatieafspraken. De basiskwalificatie onderwijs moet namelijk door minstens 75 procent van de docenten gehaald worden. Er wordt nagedacht over een bypass, zonder dat dit voor de basiskwalificatie onderwijs wordt getoetst. Januaricyclus De politiek commissaris geeft aan dat de algemene gang van zaken en begroting worden besproken. De algemene gang van zaken is een soort kalender met zaken die besproken worden. Bij de begroting viel het op dat de universiteit erg voorzichtig begroot. Er is een eigen vermogen van driehonderd miljoen euro en gepoogd is om dit bedrag hetzelfde te laten. Elk jaar is er sprake van een plus en het eigen vermogen stijgt jaarlijks. Hier zijn vragen over voorbereid. De politiek commissaris vervolgt zijn verslaglegging met het bespreken van het klimaatplan voor het Huygensgebouw. Er is acht miljoen euro beschikbaar gesteld om het klimaat in dit gebouw te verbeteren, omdat men het hier vaak te warm of te koud vindt. In 2018 moet het klimaatplan uitgevoerd zijn. De politiek commissaris vertelt dat het verhoogde collegegeld voor premasterstudenten ook een onderwerp van discussie is. De universiteit is vrij om anderhalf keer het wettelijke collegegeld aan premasterstudenten te vragen. Eerst betaalden premasterstudenten het gewone wettelijke collegegeld, zoals andere studenten dit ook betalen. Het College van Bestuur (hierna steeds CvB ) is van plan om premasterstudenten vanaf volgend jaar anderhalf keer het normale collegegeld te laten betalen, net als andere Nederlandse universiteiten doen. De USR is het niet eens met deze verhoging en gaat hier over in discussie. Ook zijn sommige decanen het niet eens met deze verhoging. Een ander onderwerp is het judiciabeleid. De politiek commissaris vertelt dat dit versnipperde beleid gaat om de titels als bene meritum, cum laude en summa cum laude. Het CvB heeft het plan om voortaan alleen nog de titel cum laude toe te kennen. Deze titel zouden studenten alleen krijgen, wanneer men een acht gemiddeld heeft, maximaal één herkansing heeft gehad en geen enkele cursus onder de zeven heeft afgesloten. De USR is het niet eens met de plannen van het. De regeling is niet eerlijk, omdat sommige opleidingen veel meer vakken hebben dan andere. Ook is summa cum laude een stuk beter dan cum laude en is het zonde als die nuance verloren gaat. Sodalicium vraagt of het klopt dat je als student aan de universiteit anderhalf keer meer Pagina 7 van 16

8 collegegeld moet betalen, wanneer je besluit om na het behalen van je bachelor een premaster te volgen. De politiek commissaris geeft aan dat dit zo is. Binnenkort wordt duidelijk of dit plan ook daadwerkelijk doorgaat. Misschien kan er nog iets aan veranderd worden. ELSA heeft gelezen dat studenten die een tweede studie doen nog veel meer moeten betalen dan studenten die een premaster gaan volgen. Synergy geeft aan dat dit niet klopt. Synergy legt uit dat je na het behalen van je eerste master een tweede master kunt volgen die niet erg op je eerste master lijkt. Indien men dit doet, betaalt men het reguliere collegegeld. ELSA legt uit dat hbo-studenten die naar de universiteit gaan 6800 euro per jaar moeten betalen. Synergy geeft aan dat dit dan een premaster betreft. ELSA geeft aan dat dit niet altijd zo hoeft te zijn en vraagt hoe de universiteit komt op het bedrag van 6800 euro. De politiek commissaris geeft aan dat dit hem ook niet bekend is. Thalia meldt dat er veel meer betaald moet worden wanneer men na het afronden van een opleiding nog een opleiding gaat volgen. Wel is het zo dat men het normale tarief betaalt bij inschrijving voor de tweede opleiding op de laatste dag van de eerste opleiding. De politiek commissaris introduceert het discussiepunt over de regeling Fonds. De regeling Fonds, zoals deze nu is, loopt tot 31 augustus Er zijn toen de huidige regeling Fonds werd aangenomen, bedragen gereserveerd voor compensaties, in verband met maatregelen als de langstudeerboete die er aan zaten te komen. Uiteindelijk hoefden deze bedragen niet betaald te worden. Het CvB wil de huidige regels verlengen, maar de USR denkt dat de regeling nog wel wat verbeterd kan worden. De politiek commissaris is benieuwd naar de mening van de aanwezigen over de regeling Fonds en vraagt naar ideeën over de werkwijze van de toetsing. Sigma vindt het enerzijds begrijpelijk dat bij de toetsing zowel het ledenaantal als het activiteitenaanbod getoetst worden. Toch is het activiteitenaanbod niet per se te verbinden aan wat je als bestuur doet aan de activiteiten. Sommige besturen doen enorm veel zelf aan activiteiten, maar andere besturen besteden werk vooral uit aan commissies. Daardoor is het niet goed in te schatten of een financiële compensatie nodig is voor de activiteiten. De politiek commissaris vraagt of Sigma een andere indicator weet. Sigma geeft aan dat dit op te lossen is door bij de toetsing te vragen wat door het bestuur georganiseerd wordt en wat door commissies. Thalia vindt dat er te weinig gekeken wordt naar andere zaken dan activiteiten. Thalia is bijvoorbeeld het hele jaar druk bezig met het zoeken naar professionele sponsoren en is hier veel tijd aan kwijt. Hier wordt bij de toetsing niet naar gekeken. Pagina 8 van 16

9 JFV sluit zich aan bij Thalia. Ook JFV is het hele jaar door hard op zoek naar professionele sponsoren en moet vaak reizen door Nederland om advocatenkantoren te benaderen. Ook is JFV erg coördinerend ten opzichte van commissies en hier wordt bij de toetsing niet naar gekeken. Verder zou het aantal leden dat JFV met activiteiten bereikt gering zijn volgens de toetsingscommissie. De vereniging heeft echter zo n tweeduizend leden en bij veel activiteiten, zoals bij kantoorbezoeken, kan er maar een maximumaantal mee. Het is dus vaak niet haalbaar om meer leden te werven voor activiteiten, omdat dit praktisch gezien niet mogelijk is. De politiek commissaris vertelt dat er met de huidige regeling een aantal beurzen voor een vereniging wordt aangevraagd. Hierna is pas duidelijk hoeveel tijd men kwijt is aan bestuurswerk, waarna de beurzen onder het bestuur worden verdeeld. Als men niet genoeg ec s haalt, geeft men deze persoon vaak minder beurzen, zodat andere bestuursleden dit geld toch ontvangen. Het idee is om naast het algemene deel specifiek te toetsen wat de bestuursleden afzonderlijk aan bestuurswerk doen. Hiervoor zouden de bestuursleden moeten aangeven hoeveel tijd men extra kwijt is. De politiek commissaris vraagt of de aanwezigen bereid zouden zijn om meer tijd in de toetsing te besteden, als deze zo eerlijker zou worden. MFVN vindt dat dit in de vorige toetsingsprocedure al had moeten gebeuren. MFVN vindt het vaak onduidelijk wat precies de bedoeling is en geeft aan dat het bestuur pas kort van tevoren wist wat er ingeleverd moest worden. Als dit op tijd duidelijk wordt gemaakt, dan is men misschien bereid om hier meer moeite in te steken en kan men een realistischer beeld geven van de vereniging. Nu was er een te korte tijd om alle stukken goed in te leveren. De politiek commissaris geeft aan dat het idee is om de toetsing jaarlijks te laten plaatsvinden. In twee of drie jaar kan er namelijk veel veranderen binnen de vereniging, waardoor het aantal bestuursbeurzen flink kan toenemen of afnemen. Met een jaarlijkse toetsing zou kennis behouden blijven, omdat het bestuur dan aan opvolgers door kan geven hoe de toetsing werkt. Met de huidige regeling is het zo dat er het ene jaar geen toetsing plaatsvindt en de persoon die na dit jaar in het bestuur komt en hier verantwoordelijk voor is in het diepe valt. Het idee is dat men minder tijd kwijt is aan de toetsing, als deze jaarlijks plaatsvindt. Synergy is hier op tegen en denkt dat dit onwenselijk is voor verenigingen. Synergy geeft aan dat het een erg vervelend werk is om ledenlijsten compleet te hebben. Een vrijwillige tussentijdse toetsing zou wellicht een beter idee zijn. De politiek commissaris geeft aan dat een tussentijdse toetsing al mogelijk is, alleen in de praktijk vaak niet wordt gedaan. Synergy vindt dat dit de eigen schuld is van verenigingen. GWS oppert het idee om de toetsing later in het jaar te laten plaatsvinden. Dan heeft het nieuwe bestuur meer tijd om zaken op orde te krijgen. GWS is voor een jaarlijkse toetsing, maar dan wel steeds later in het jaar. Sigma sluit zich hierbij aan. In het begin van het jaar zijn besturen veel tijd kwijt aan het wisselen en overdragen. Ook verandert het ledenaantal in het eerste kwartaal nog. Als de toetsing later in het jaar plaatsvindt, zou dit een verschil kunnen maken. CognAC geeft aan dat het ook beter mogelijk is om een indicatie te geven wat je persoonlijk moet doen. Het kan namelijk dat men later in het jaar veel moet bijspringen in Pagina 9 van 16

10 commissies die minder goed lopen. Aan het begin van het jaar is dit nog niet duidelijk. Later in het jaar heb je een beter beeld van wat je hebt gedaan. De voorzitter geeft aan dat het in de huidige situatie mogelijk is dat beurzen onderling iets anders verdeeld worden dan dat het officieel zou moeten. In plaats daarvan zou een persoonlijke toetsing een idee zijn, zodat er onderling geen beurzen verschoven worden. De voorzitter geeft aan dat dit ook een vraag was en vraagt wat de aanwezigen hier van vinden. BeeVee geeft aan dat de universiteit niet kan controleren waar men het geld onderling heen schuift, dus vindt dit onrealistisch. Er kan alsnog onderling gesjoemeld worden. Ook kunnen er veel beurzen worden toegekend aan iemand met een zware functie, maar als deze persoon ziek is, wordt dit werk opgevangen door een ander bestuurslid. Er zitten dus ook nadelen aan dit idee. Thalia vindt dat er op deze manier wel beter getoetst wordt op echte bestuursactiviteiten, of er nu gesjoemeld wordt of niet. Sigma geeft aan dat er veel zaken, zoals merchandise, door het bestuur worden geregeld. Deze zaken vallen echter niet onder één functie en per jaar wordt dit door iemand anders gedaan. Het zou raar zijn als iemand beurzen krijgt voor deze activiteiten, terwijl het jaar erop iemand die een andere bestuursfunctie heeft, deze activiteiten voor zijn rekening kan nemen. De politiek commissaris vraagt of deze zaken elkaar niet opheffen. Sigma geeft aan dat hier rekening mee moet worden gehouden. Ook weet je niet hoe de toetsingscommissie denkt over de last van deze activiteiten. Desda zou het raar vinden als er op deze manier getoetst zou worden, omdat het nu al een andere functieverdeling heeft dan normaal. Mundus geeft aan het een idee te vinden als men aan het eind van het jaar een motivatie stuurt over het aantal beurzen dat men krijgt. Wanneer iemand meer beurzen krijgt, omdat deze taken van een ander overneemt, wordt dit zo gelegitimeerd. BeeVee vindt het raar dat de toetsingscommissie sommige aanvragen afwijst, omdat je dan slechts één maal een nieuwe kans hebt om de verdeling van bestuursbeurzen te motiveren. Het zou logischer zijn als men een motivatie mee kan sturen. Dan zou men bijvoorbeeld kunnen vermelden waarom men de penningmeester minder beurzen zou willen toekennen. Synergy wijst BeeVee erop dat wat men nu inlevert bij de toetsing, pas volgend jaar geldt bij de verdeling van bestuursbeurzen. De politiek commissaris geeft aan dat dit wel een heel specifiek punt is. Het kan zijn dat de functie die je in je eigen bestuursjaar minder beurzen toekent, het jaar erop weer meer werk verricht. De politiek commissaris vertelt dat wanneer men veel bestuursbeurzen ontvangt, men ook verplicht ec s moet halen. Fulltimebestuurders moeten namelijk 18 ec halen om in aanmerking te komen voor bestuursbeurzen. Momenteel is er heibel over hoe vakken ingevuld kunnen worden, aangezien het voor is gekomen dat rechtenstudenten het vak Pagina 10 van 16

11 Inleiding Recht bij bestuurskunde volgden om aan het benodigde aantal ec s te komen. Ook is gesuggereerd dat fulltime bestuurders vaak expres makkelijkere vakken volgen. Dit is niet de bedoeling met de regel om verplicht 18 ec te halen. Het CvB vindt dit dan ook onwenselijk. Een voorstel van de USR is om het aantal ec s dat verplicht gehaald moet worden, te verlichten. Zo zouden fulltime bestuurders in plaats van 18 ec 12 ec moeten halen. Van te voren zouden de betreffende bestuurders dan wel de vakken die ze willen gaan halen voor moeten leggen aan de examencommissie en hier goedkeuring voor ontvangen. De politiek commissaris vraagt wat de ALV hier van vindt. JFV geeft aan dat het als fulltime bestuurder lastig is om 18 ec te halen met vakken binnen het eigen curriculum. JFV zou het een heel goed idee vinden als fulltime bestuurders voortaan maar 12 ec moeten halen. Nu worden er vaak expres vakken gevolgd die makkelijk te halen zijn, enkel om te voldoen aan de regel om 18 ec te halen. SPiN sluit zich aan bij JFV, al ondervindt men zelf geen last. SPiN vraagt of dit ook betekent dat bestuurders aan het begin van het jaar al door moeten geven welke vakken ze gaan volgen. De politiek commissaris legt uit dat de examencommissie de vakken die men gaat volgen in elk geval goed moet keuren voordat het voorwaardelijke deel van de bestuursbeurzen wordt uitgekeerd. Dit hoeft niet per se meteen aan het begin. Synergy vraagt of dit een idee van de USR is. De politiek commissaris bevestigt dit. Synergy vraagt wat dr. Kortmann van dit idee vindt. De politiek commissaris vertelt dat dr. Kortmann zelf nog geen oplossing heeft voorgesteld. Waarschijnlijk is hij het niet eens met dit idee. Het idee van dit voorstel is meer om de kwestie aan te kaarten. Synergy vraagt of de USR zichzelf niet in de vingers heeft gesneden, omdat het CvB waarschijnlijk niet had nagetrokken wat voor vakken USR-leden zouden volgen, wanneer men het onderwerp niet had aangekaart. De politiek commissaris geeft aan dat dr. Kortmann de regeling zoals deze nu is gewoon wil verlengen. De USR hoort echter veel klachten over de huidige regeling en wil daarom de regeling beter maken. Daarom vindt de USR het van belang dat hier over gesproken wordt. BeeVee vindt het een realistisch idee om het aantal studiepunten dat bestuurders moeten halen te verlagen. Wel zouden alleen cursussen die bestuurders buiten het curriculum volgen, getoetst moeten worden door de examencommissie. Binnen het curriculum volgen alle bestuurders namelijk dezelfde vakken. Synergy geeft aan dat met het aankaarten van dit onderwerp het zou kunnen zijn dat dr. Kortmann zegt dat de studiepunten die bestuurders verplicht moeten halen om in aanmerking te komen voor bestuursbeurzen, voortaan per se binnen het curriculum gehaald moeten worden. Dit is helemaal onwenselijk. JFV denkt dat het juist zinvol is om dit aan te kaarten om dr. Kortmann voor te zijn. Pagina 11 van 16

12 De politiek commissaris sluit de discussie en vertelt dat men een naar kan sturen, als men nog inpunt wenst te geven. 7. Open activiteiten lidverenigingen De voorzitter vraagt alle lidverenigingen om hun open activiteiten tot de volgende alv, die plaatsvindt op 25 februari op te noemen. Postelein organiseert met Babylon en Mycelium op 6 februari BaMyPo in El Sombrero. SPiN kondigt het body & soulfeest aan, dat zij op 6 februari met BeeVee organiseert. ESV organiseert op 12 februari met Mundus, ismus, BOW en Synergy het M-Feest in El Sombrero. ismus vertelt over het PIP-congres dat op 24 februari plaatsvindt en gaat over privacy en veiligheid. Voor meer informatie verwijst ismus de aanwezigen naar hun website. GSV Excalibur organiseert met Sodalicium, KNUS, Mycelium en Babylon op 11 februari een pre-lustrumparty in Café van Buren. Kaarten zijn te verkrijgen vanaf 27 januari. Ook organiseert GSV Excalibur een lustrumcongres met Dries van Agt. Dit congres is pas op 3 april, maar de kaartverkoop start op 14 februari. USA heeft op 20 februari een Mexicaans feest met Ouisi. JFV organiseert op 28 januari het Open Rechtenfeest in El Sombrero. JFV houdt op 22 februari het JPR Openrechtengala met als thema Diamonds are forever. Het gala vindt plaats in jachtslot Mookerheide. Kaarten voor niet-leden kosten 35 euro en hiervoor is bier, wijn en sterke drank afgekocht. MFVN kondigt het MFVN-feest aan, dat op 5 februari plaatsvindt in Café van Buren. Ook heeft MFVN een gala op 14 februari. Dit gala is helaas al uitverkocht. Desda, Sigma, Thalia en BeeVee kondigen het Beestfeest aan dat op 6 februari plaatsvindt in Doornroosje, georganiseerd door koepelvereniging Olympus. BeeVee houdt op 4 februari een kroegentocht, die begint bij Twee keer bellen W.v.t.t.k. 9. Rondvraag NSHV is voor volgend jaar op zoek naar een nieuwe kroeg om borrels te houden en eventueel een constitutieborrel te organiseren. NSHV vraagt de aanwezigen om tips. Pagina 12 van 16

13 De voorzitter geeft als tip om sowieso de constitutieborrellocatiedatabase te raadplegen op Sigma oppert om een bèta te worden, zodat men in de Noordkantine van het Huygensgebouw kan borrelen. TFV heeft haar constitutieborrel gehouden in sociëteit Het Pand. Financieel gezien is men hier erg over te spreken. Synergy vraagt of TFV zich de constitutieborrel nog herinnert. TFV vertelt een goede ervaring te hebben gehad, ook al was men niet de gehele avond voltallig aanwezig. Van contactpersonen heeft TFV begrepen dat er een hoge rekening aankomt, ook al is de locatie financieel gezien geschikt om borrels te houden. BeeVee vraagt of het een mogelijkheid is om een deel van het TFV-bestuur na de alv nog te feliciteren op de borrel. TFV geeft aan dat men de voorzitter nog kan feliciteren. De voorzitter geeft aan dat er verder geen tips gegeven zijn aan NSHV over mogelijke kroegen voor borrels. Hij adviseert nogmaals om de constitutieborrellocatiedatabase te raadplegen. Ook kunnen er bij de borrel na afloop nog ervaringen uitgewisseld worden. JFV vindt dat er snel over het puntje naborrel is heen gestapt aan het begin van de alv. JFV is van mening om de naborrel zo te houden, maar om voortaan ook een voorborrel te organiseren. De voorzitter geeft aan dat JFV gisteren al een goede voorborrel heeft gehad. TFV vraagt of er ook andere medewerkers dan docenten genomineerd kunnen worden voor het bestuursspeldje. TFV denkt er namelijk aan om de portier te nomineren. De politiek commissaris geeft aan dat dit mogelijk is. Synergy vertelt over de brief die het heeft ontvangen. Hierin staat een tekstuele uitleg, die niet helemaal juist is. Hier staat namelijk dat de naborrel al jaren in trek is. In de notulen van de afgelopen jaren is het woord naborrel echter niet terug te vinden. Synergy vraagt of men een nieuwe brief kan verwachten. De secretaris geeft aan de notulen van de afgelopen jaren na te lezen die Synergy voor hem heeft uitgeprint. Daarna zal hij wellicht een prachtige brief terugsturen. BeeVee vraagt of er een manier is om foto s te beschermen die niet geschikt zijn voor een groot publiek. Foto s die men niet geschikt achtte voor de site, wilde men eerst uploaden via Flickr. Echter waren hier de bestanden te groot voor. Desda adviseert om foto s op Dropbox te plaatsen en een link te verspreiden onder de leden naar deze Dropbox. Hierop kunnen ongeschikte foto s voor de website geplaatst worden. Pagina 13 van 16

14 MFVN geeft aan dat leden om foto s van activiteiten te bekijken, moeten inloggen. Foto s kunnen dan nog wel verspreid worden door leden, maar dit is in alle gevallen zo, omdat er ook printscreens gemaakt kunnen worden. BeeVee is op zoek naar een andere manier van verspreiding dan via de website. De website van BeeVee zit namelijk vol. MFVN vertelt wel een flinke schifting te maken bij foto s van activiteiten. JFV geeft aan alleen koosjere foto s op de website te plaatsen. Leden die andere foto s willen zien, kunnen naar de bestuurskamer komen met een usb-stick. Het bestuur plaatst deze foto s dan op deze usb-stick. Synergy komt met het idee om een besloten groep op Facebook aan te maken. De politiek commissaris geeft aan dat men ook kan denken aan extra webruimte, zodat de foto s op de website passen. BeeVee geeft aan bijna te wisselen van bestuur en heeft daarom een groot deel van het kandidaat-bestuur meegenomen. BeeVee vraagt of dit deel van het kandidaat-bestuur zich mag voorstellen. Het kandidaat-bestuur van BeeVee komt naar voren en stelt zich voor. De kandidaatvoorzitter is afwezig. De kandidaat-secretaris stelt zichzelf voor. Ze heet Daphne, zit in het tweede jaar van de opleiding en heeft zin in haar bestuursjaar. De kandidaat-functionaris onderwijs en studiemateriaal heet Tessa. Ze zit in het tweede jaar van de studie. De kandidaat-functionaris extern is Monique. Leanne vertelt dat ze kandidaat-penningmeester is. Ze zit ook in het tweede jaar en studeert medische biologie. Tot slot stelt Marjan zich voor. Marjan is kandidaat-functionaris interne betrekkingen. Sigma vraagt wat de secretaris van het SOFv heeft misdaan. Deze zit namelijk ver weg van de rest van het SOFv-bestuur. De secretaris geeft aan dat dit handiger is, omdat de oplader van zijn laptop dan in het stopcontact kan. Ook heeft Sigma vragen over hoe het qua lidmaatschap geregeld is bij andere verenigingen. Bij Sigma kan men in het eerste jaar lid worden en optioneel kan dit verlengd worden. Sigma twijfelt om dit zodanig te wijzigen dat leden voor langere tijd lid worden en vraagt naar ervaringen van andere verenigingen. GWS vertelt dat leden hier eerst veertig euro betaalden voor hun hele studietijd, bij een studietijd van vier jaar. Nu wordt er elk jaar automatisch tien euro afgeschreven bij de leden. Dit lidmaatschap kan men altijd opzeggen. Sigma vraagt of er dan ook personen naar activiteiten komen die hun lidmaatschap hebben opgezegd. GWS geeft aan dat dit niet het geval is. De leden zijn hecht en men weet van elkaar wie er lid is. Pagina 14 van 16

15 Umoja heeft dezelfde methode als GWS. Een maand voordat de contributie wordt afgeschreven, herinnert Umoja de leden hieraan, zodat leden de mogelijkheid krijgen zich uit te schrijven. JFV vertelt dat men zich voor tien euro in kan schrijven. Elk jaar wordt er dan tien euro afgeschreven. Na zeven jaar wordt het lidmaatschap automatisch stopgezet. Leden kunnen zich ook eerder uitschrijven. MFVN heeft een ledenpasje, dat men moet vertonen bij activiteiten. Hier staat op tot wanneer men lid is. Mycelium geeft aan dat leden hier lid zijn tot wederopzegging. Afgestudeerden die na hun afstuderen lid blijven, worden wel automatisch begunstigd lid. Zij hebben geen stemrecht op alv s. Mycelium is tevreden over dit systeem. Sigma verwijst naar het eerstgenoemde voorbeeld en geeft aan dat men ook langer dan vier jaar kan studeren. Leden moeten dan opnieuw bevestigen dat ze lid zijn. Ook vraagt Sigma hoe verenigingen weten wie er nog studeert en wie niet. Mycelium kan bij het secretariaat lijsten ontvangen, waarop staat wie er afgestudeerd zijn. Wanneer afgestudeerden geen lid meer wensen te zijn, moeten ze zich voor een bepaalde datum uitschrijven. Doen zij dit niet, wordt de contributie wel afgeschreven. Umoja geeft aan dat men zich handig via s kan uitschrijven. Wanneer men zich vergeet uit te schrijven en er wordt toch contributie afgeschreven, is dit de eigen verantwoordelijkheid. Het gaat ook maar om een bedrag van tien euro. GAG adviseert Sigma om goed op te letten wat op lidmaatschapsformulieren te zetten. Als leden ervoor tekenen dat er jaarlijks een bepaald bedrag afgeschreven wordt, kan dit niet teruggedraaid worden. Het is handig om op de lidmaatschapsformulieren te vermelden wat de procedure voor uitschrijving van het lidmaatschap is. MFVN vraagt of Sigma nooit heeft overwogen dat het eigenlijk handiger is om leden voor meerdere jaren lid te laten bij inschrijving. Sigma geeft aan dat dit eigenlijk wel zo is, maar dat men in het eerste jaar de mogelijkheid heeft om alleen voor het eerste jaar te betalen. In het tweede jaar dient dan de rest van het lidmaatschapsgeld betaald te worden. Dit wordt zo gedaan, omdat een derde van de studenten na het eerste jaar stopt. Voor studenten die twijfelen is dit systeem dus handig, omdat er zo een risico wordt afgekocht. BeeVee vertelt dat jaarleden elk jaar naar de verenigingskamer moeten komen om opnieuw jaarlid te worden. Administratief gezien is dit vervelend en leden komen vaak ook pas laat in het jaar langs om het jaarlidmaatschap te verlengen. BeeVee wil daarom afstappen van dit systeem en overgaan op gewone lidmaatschappen waarbij men lid wordt voor de gehele studieduur. Er hoeft dan twintig euro betaald te worden voor dit studielidmaatschap in plaats van jaarlijks opnieuw vijf euro. Indien leden uitlopen met hun studie, hoeft hier niet extra voor betaald te worden. De voorzitter peilt bij welke verenigingen men automatisch lid wordt voor de gehele duur van de studie. Bij een redelijk aantal is dit het geval. Pagina 15 van 16

16 Sigma bedankt de zaal voor de feedback en had niet verwacht dat er bij veel verenigingen gebruik wordt gemaakt van een doorlopende machtiging. TFV geeft aan dat een van de vorige alv s van het SOFv besloten is dat reserveren voor constitutieborrels eerder uitzondering is dan regel. TFV vraagt of het SOFv-bestuur een reden had om per uitzondering te reserveren op hun constitutieborrel. De voorzitter trekt persoonlijk het boetekleed aan en vertelt dat hij de ochtend erna om uur een belangrijk tentamen had. Dit tentamen wilde hij graag in fitte toestand maken, dus hij geeft aan dat het zijn schuld is dat er gereserveerd is. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor de borrel in de Ondergang. Pagina 16 van 16

Notulen SOFv alv 24 juni

Notulen SOFv alv 24 juni Notulen SOFv alv 24 juni De zevende alv van het academisch jaar 2013-2014 van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen werd om 18.30 uur in SP 1 gehouden. Aanwezig: Babylon: BeeVee: BOW: CognAC

Nadere informatie

Notulen alv 3 december 2013

Notulen alv 3 december 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Notulen alv 3 december 2013 De derde alv van het academisch jaar

Nadere informatie

Notulen alv 1 april 2014

Notulen alv 1 april 2014 Notulen alv 1 april 2014 De zesde alv van het academisch jaar 2013-2014 van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen werd om 18.30 uur in SP 1 gehouden. Aanwezig: Awaz: Babylon: BeeVee: CognAC DESDA:

Nadere informatie

Notulen alv 30 september 2014

Notulen alv 30 september 2014 Notulen alv 30 september 2014 De eerste alv van het academisch jaar 2014-2015 van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen werd om 18:30 uur in SP 1 gehouden. Aanwezig: BeeVee: BOW: CognAC: Desda:

Nadere informatie

Database galalocaties

Database galalocaties Database galalocaties Hieronder vindt u een overzicht van galalocaties, gebruikt door lidorganisaties van het SOFv. Deze database is opgesteld nadat de lidorganisaties het databaseformulier op de alv van

Nadere informatie

Notulen alv 04 december 2012

Notulen alv 04 december 2012 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 8 9 Notulen alv 04 december 2012 De derde alv van het academisch jaar

Nadere informatie

Notulen alv 10 december 2014

Notulen alv 10 december 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 10 december 2014 De derde alv van het academisch jaar 2014-2015 van het

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs)

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele

Nadere informatie

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014 Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het 1 september 2013 1 maart 2014 I. Voorwoord II. Beleidspunten a. Toegankelijkheid b. Professionaliteit c. Continuïteit III. Nawoord Pagina 1 van 7

Nadere informatie

Notulen alv 24 juni 2015

Notulen alv 24 juni 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 24 juni 2015 De achtste alv van het academisch jaar 2014-2015 van het

Nadere informatie

Notulen alv 30 oktober 2012

Notulen alv 30 oktober 2012 1 2 3 Notulen alv 30 oktober 2012 De tweede alv van het academisch jaar 2012-2013 van het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen werd om 18:30 uur in HG 00.307 gehouden. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele studenten Vragen? Toetsing en bestuursbeurzen Gaan hand in hand

Nadere informatie

Notulen alv 25 februari 2014

Notulen alv 25 februari 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notulen alv 25 februari 2014 De vijfde alv van het academisch jaar

Nadere informatie

Notulen alv 25 februari 2015

Notulen alv 25 februari 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 25 februari 2015 De vijfde alv van het academisch jaar 2014-2015 van

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Notulen alv 29 oktober 2014

Notulen alv 29 oktober 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Notulen alv 29 oktober 2014 De tweede alv van het academisch jaar 2014-2015 van

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Notulen alv 09 april 2013

Notulen alv 09 april 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 09 april 2013 De zesde alv van het academisch jaar 2012-2013 van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Olympus, d.d. 1 juli 2016 Behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016

Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016 Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016 1. Voorwoord 2. Beleidspunten 1.1. Professionaliteit 1.2. Betrokkenheid 3. Belangenbehartiging 4. Lustrum 5. Begroting en toelichting 6.

Nadere informatie

Notulen alv 30 september 2015

Notulen alv 30 september 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Notulen alv 30 september 2015 De eerste alv van het academisch

Nadere informatie

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018: voorwaarden en procedure Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018 soorten bestuursbeurzen voorwaarden Procedure korte pauze collegegeldvrij

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Notulen themadiscussie internationalisering SOFv

Notulen themadiscussie internationalisering SOFv Notulen themadiscussie internationalisering SOFv 17-3-2016 Voorzitter: Anouska Kersten (ISON) en Steffi van Tilborg (SOFv) Notulist: Kim van Helden (ISON) Aanwezig: Thomas Bonekamp (SOFv), Cas Spaans (Desda),

Nadere informatie

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 1 februari 2011. Gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van 6 februari 2012. Documentnr:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013 Beleidsplan van het XXIIe bestuur der 2012-2013 I. Voorwoord II. Beleidspunten III. Belangenbehartiging IV. Begroting V. Toelichting op de begroting VI. Nawoord Pagina 1 van 10 I. Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Halfjaarlijkse ALV, 13 februari 2017 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 14-03-2016 Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie Radboud Universiteit Nijmegen 1. Algemene bepalingen 1.1 Op basis van artikel 24 van de statuten van de Studievereniging Halo, hierna te noemen de

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 31 augustus 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 Handleiding website Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 In deze handleiding website wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u als lid kunt inloggen op de website van Sociëteit De Witte alsmede

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering Artes

Notulen Algemene ledenvergadering Artes Datum: 14 oktober 2008 Locatie: E2.55 Aanwezig: Audrey van den Broek (voorzitter); Bart van de Camp (secretaris); Lies Cuijpers (FSRL); SVBC Babylon; GSV; KNUS; OSK; SODA; Sturm und Drang. Afwezig met

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Notulen ALV 15-09-15 Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Kandidaatsbestuur (5): Sara Corbey Merel de Beer Steven Lindelauff Stijn Voet Ali Yurtseven Leden: Melle Koletzki

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen info@sofv.nl www.sofv.nl Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Voor het academisch jaar 2013-2014

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d. 11-01-2017 Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Spoelstra, Alie Seine, Kim Golsteijn en Cecile op het Veld Notulist:

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Notulen alv 2 maart 2016

Notulen alv 2 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 2 maart 2016 De vijfde alv van het academisch jaar 2015-2016 van het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hieronder vind je de volledige tekst van het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgelegd op de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2011.[Let op: deze tekst is slechts te kennisgeving;

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Jorien vraagt toestemming voor de aanwezigheid van twee niet-leden. De ALV keurt dit goed.

Jorien vraagt toestemming voor de aanwezigheid van twee niet-leden. De ALV keurt dit goed. Vergadering: Algemene Ledenvergadering Datum: 18-06-2008 Aanwezig: Bestuur: Jorien, Inge, Gaby, Milou, Meike en Jacqueline Kandidaatsbestuur: Thijs, Chantal, Lian, Anne en Robin 19 leden twee niet-leden

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag Documentatie Profileringsfonds studieverenigingen 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Profileringsfonds... 3 2. Aanvraag... 3 3. Algemene voorwaarden... 4 4. Bijzondere voorwaarden... 7 Bijlage I: Puntentelling

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur Aanwezig: Marcel Balsters (voorzitter), Tessa Boogert, Bianca Bronkhorst, Noordermeer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13.

Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Begripsbepalingen leerlingenraadstatuut christiaan huygens college, rachmaninowlaan. eerste versie 09--06-13. Leerlingenraadstatuut Regelement waarin rechten en plichten van de leerlingenraad te vinden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

Visie en Beleid 2015-2016

Visie en Beleid 2015-2016 Visie en Beleid 2015-2016 21 e bestuur Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen Maaike Bollemaat - Voorzitter Amanda van der Heiden - Secretaris Daniël Petri - Penningmeester Evelien Flikweert

Nadere informatie

Wij wensen iedereen een voorspoedige vergadering toe en samen redden wij het beter.

Wij wensen iedereen een voorspoedige vergadering toe en samen redden wij het beter. Bijzondere algemene ledenvergadering. Aanwezige: zie presentielijst Opening van de vergadering: Stephan van Dorp opent de vergadering om 19:30 uur. Graag willen wij u attenderen op de regels, leden van

Nadere informatie

Profileringsfonds Studieverenigingen

Profileringsfonds Studieverenigingen Profileringsfonds 2016-2017 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ALV 27-01-2015 4. Verantwoording bestuur 2014-2015 5. Halfjaarrekening 2015 6. Verkiezen nieuw bestuur 7. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Notulen alv 6 april 2016

Notulen alv 6 april 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 6 april 2016 De zesde alv van het academisch jaar 2015-2016 van het Samenwerkingsoverleg

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus Notulen MR vergadering donderdag 27 november 2012 Locatie: WOC Tijd: 19:30 tot 21:30 uur Aanwezig: Ine, Ed, Kim, Tess, Alma, Roland, Barbara, Paul Merks, José en Ellen Afwezig: Cindy, Marc en Marijke 1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie