PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN"

Transcriptie

1 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2

2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten... 9 Resultaten...14 Criteria...14 Planning van activiteiten en evaluatiemomenten...15 Koppeling tussen doelstellingen en de specifieke stageopdracht en/of-projecten P a g i n a

3 Inleiding Om mijn laatste anderhalf jaar vorm te gaan geven en kijken waar aan gewerkt moet worden heb ik dat uitgewerkt in dit persoonlijk ontwikkelingsplan. Op deze manier is het duidelijk hoe ik aan mijn competenties wil werken zodat deze aan het eind van de studie zitten op het niveau dat nodig is om de studie af te ronden. Dit ik heb ik gedaan door eerst een huidige inschatting te maken van de kerntaken en competenties aan de hand van de competentiescan. Daarnaast heb ik ook nog een self-assessment gebruikt om nog meer duidelijkheid te creëren. Aan de hand van deze informatie heb ik vervolgens de doelstellingen opgesteld. Deze zijn verdeeld onder de kopjes: activiteiten, resultaten, criteria planning en te gebruiken resources. In deze hoofdstukken is alles te lezen van mijn plannen om in anderhalf jaar tot de ontwikkeling tot het resultaat dat school nodig acht om het diploma te kunnen overhandigen. Tot slot heb ik nog kort de link gelegd naar de relatie tussen de doelstelling en stage opdrachten. Ik hoop u door dit bestand voldoende te informeren. 2 P a g i n a

4 Huidige inschatting kerntaken en competenties In de afgelopen drie jaar kan ik wel zeggen dat ik mij op alle fronten heb ontwikkeld. De ene competentie wel iets meer dan de andere, maar bij geen enkele competentie heeft mijn ontwikkeling stil gestaan. Zo heb ik naast de colleges ook veel gehad aan de stages die ik heb gelopen. In de tabel geeft de rode lijn mijn niveau van het eerste jaar weer. De groene het tweede jaar en de paarse het derde jaar. Zoals te zien is in tabel 1, is er af te lezen dat het niveau in jaar 1 rond het niveau A zit. Over het algemeen was het meeste toch allemaal nieuw. Zoals ik mijzelf in het derde jaar heb ingeschat zit ik met de redelijk wat competenties al wel met een deel van de competenties al wel op niveau C. Ik vind van mezelf dat ik wel veel ontwikkeling heb door gemaakt in de afgelopen tweeëneenhalf jaar. Maar op enkele competenties ben ik mij bewust dat er nog wel iets gedaan moet worden om er voor te zorgen dat ik ook deze competenties, die de SGM'er compleet maken, mijn eigen ga maken en zorg dat ik het benodigde niveau hiervoor bezit. Tabel 1 Tabel 2 3 P a g i n a

5 Self-assessment SGM1 Testen, adviseren, begeleiden in het streven naar gezondheidswinst Testen In de afgelopen drie jaar vind heb ik mij erg goed ontwikkeld op gebied van testen, adviseren, begeleiden in het steven naar gezondheidswinst. Voordat ik aan de studie begon had ik hier totaal geen ervaringen mee en vandaar ook de 0 bij de 0-meting. Maar in de afgelopen jaren van de studie heb ik naast het vak health check meerdere malen ervaring opgedaan met het testen van mensen, het adviseren en begeleiden. Zo heb ik tijdens de stage van jaar een in de fitness al extra ervaring opgedaan en vorig jaar tijdens een volledig jaar stage bij Sportcentrum Balili hier mijzelf nog meer in ontwikkeld. Om die reden ben ik ook van mening dat ik mij al wel goed heb ontwikkeld op gebied van het testen en schat ik mijzelf vanwege de ervaring al wel op niveau 3. SGM2 Duurzaam veranderen van gedrag Gedrag veranderen Op dit gebied heb ik ook al wel redelijk wat ervaring door de input van colleges en toepassen tijdens stages alleen ben ik mijzelf er nog niet volledig van overtuigd dat deze competentie al op het niveau zit waar het aan het einde van de studie hoort te zitten. Het zit er niet ver van af en de basis ligt er maar ik denk dat dit nog wat diepgaander moet worden. Er zijn soms nog situaties dat ik nog te veel twijfel over de beste aanpak en moet ik mij toch eerst even weer inlezen om net die zekerheid voor de situatie te bepalen. SGM3 Planmatig ontwikkelen en implementeren van de strategie en beleid Strategie Doordat veel opdrachten vaak gerelateerd waren met strategie al wel goed kunnen ontwikkelen. Het zijn allemaal punten waar ik voor de studie geen ervaring mee had en door de vele opdrachten gerelateerd aan deze competentie(s), beleid, is dit toch redelijk gelukt. Doordat alle opdrachten van beleid voldoende zijn afgesloten durf ik wel te stellen dat mijn niveau inmiddels al wel op 2 zit. Maar omdat het voor mijzelf niet de interessantste richting is zal ik er nog wel wat aan moeten doen om dit te verbeteren anders denk ik dat het zal wegzakken. SGM4 Hanteren van strategie en beleidscyclus Beleidscyclus Voor deze competentie geldt eigenlijk hetzelfde als de vorige, SGM3. SGM5 Bewaken van kwaliteit Kwaliteit Ik ben altijd al erg kwaliteitsgericht geweest. Dat is ook wel een reden geweest dat ik de vele groepsopdrachten wat hekelde. Wanneer bleek dat de groep goed functioneerde was er niks aan de hand maar als er mensen bij zaten die de kantjes er vanaf liepen en het kwaliteit er onder ging lijden 4 P a g i n a

6 kan ik daar slecht tegen. Tot op heden heb ik in de studie alle individuele opdrachten ook altijd weten te behalen in de eerste kans. Ik weet van mezelf dat ik altijd goed kijk naar wat de richtlijnen zijn en wat er verwacht wordt van een bepaalde opdracht. Als ik van mijzelf bewust ben dat ik een opdracht niet tijdig zou kunnen afkrijgen op de kwaliteit zoals ik dat wil en tevreden ben, lever ik liever niks in dan half werk. Bij groepsopdrachten ben ik vaak wel controlerend. Dit is minder als ik weet wat ik aan de groep heb en ze kan vertrouwen, dan is de waakzaamheid ook iets minder. Maar anders zal ik altijd zorgen dat ik vroegtijdig de kwaliteit beoordeel en indien nodig de aanwijzingen geef om te zorgen dat de kwaliteit naar behoren zal zijn. Ik kan daarin soms te perfectionistisch zijn, helemaal als het opdrachten betreft die mijn interesse wekken. Dan gaat het allemaal om een zo n hoog mogelijke kwaliteit leveren. SGM6 Managen van financiën Financiën Als ik terug kijk op de opdrachten en stages die ik heb gemaakt en gehad denk ik dat ik al aardig in de in niveau B zit. Naast dat ik de kennis al heb opgedaan heb ik ook al begrotingen opgesteld, budgetten bepaalt en financiële gegevens verwerken. Hieraan hebben de opdrachten zeker mee geholpen en daarnaast heb ik ook nog kort de opleiding Commerciële Economie gevolgd. Dat in combinatie met de ervaringen uit deze studie brengt mij dat tot een conclusie dat ik denk mijzelf te kunnen plaatsen in niveau B. SGM7 Sportaccommodatie- en facilitair management Accommodatie Door de opdrachten die met name in het eerste jaar hebben plaatsgevonden, POD bijvoorbeeld, hebben we de grootste basis misschien al wel gelegd op gebied van sportaccommodaties. In het verloop van de studie zijn hier nog wel enkele aanvullingen op geweest vanuit de theorie. Doordat ik de toetsingen hiervan allemaal voldoende heb afgesloten denk ik dat ik hier tot nu toe het maximale uit heb kunnen halen om mij tot competentieniveau B te brengen. SGM8 Leiding geven en managen Leiding geven en management Als ik ergens in de studie grote stappen in heb gemaakt is dat naar mijn mening wel leiderschap. Ik was altijd een typ dat vaak wel goed meedeed maar nooit echt de leiding op zich nam. Een stille groepswerker. Mijn 0-meting is dan ook zonder enige twijfel een dikke 0. Maar door begeleiding vanuit SLB toch steeds meer van mij proberen te laten horen. Ondanks dat het hier en daar niet altijd even succesvol was leerde ik er wel altijd wat van. En aan de hand van stage vorig jaar heb ik ook wel grote stappen gemaakt hierin. Omdat mijn begeleider van mijn competentieontwikkeling afwist op dit gebied besloot hij mij projectleider te maken binnen de stage en mij de volledige verantwoordelijkheid te geven. Ondanks ups and downs, mede door twee studenten die al besloten hadden jaar twee over te doen, ben ik hier wel veel sterker uit gekomen. Hoewel ik nog niet van mijzelf kan zeggen dat ik goed ben in leiderschap ben ik wel van mening dat ik mij in 5 P a g i n a

7 competentieniveau B kan plaatsen en dit vanzelf wel zal gaan doorgroeien in de resterende tijd van de opleiding. SGM9 Ontwerpen, organiseren en begeleiden van sport- en bewegingsactiviteiten Organiseren en begeleiden Door het vele ontwerpen, organiseren en begeleiden tijdens de studie heb ik al aardig wat kennis opgedaan. Naast de opdrachten die voor school moesten worden aangeleverd heb ik ook tijdens mijn stages al de enige producten ontworpen en vervolgens georganiseerd en begeleid. Met name op gebied van fitness heb ik hier al aardig wat ervaring mee. Als ik alleen naar deze producten zou kijken zou ik mijzelf nog net in niveau twee schatten. Maar naast de studie ben ik zelf ook wel bezig met sport en omdat mijn interesse in de fitness ligt ben ik ook wel bezig met onderzoeken te lezen en dit toe te passen in zelf ontworpen schema s en die pas ik ook toe en begeleid hier ook wel in aangezien ik vaak samen sport met mijn broertje. Daarom denk ik dat ik op dit gebied mijzelf al wel ontwikkeld heb tot het competentie niveau 3. SGM10 Ondernemen, ontwikkelen en innoveren Ondernemen en innoveren Op dit gebied denk ik dat er nog wel wat winst te behalen valt voor mij. Ik schat mijzelf vooral in op niveau2 omdat ik alle opdrachten met betrekking tot deze competentie al heb afgesloten. Maar ik ben mijzelf wel van mening dat ik in het resterende van de studie hier nog wel enige aandacht aan zal moeten gaan schenken. SGM11 Toepassen van sportmarketing & PR Sportmarketing en PR Net als bij competentie SGM10 denk ik dat hier nog wel dingen te verbeteren zijn. Ondanks dat ik marketing bij de opleiding Commerciële Economie heb gehaald denk ik toch, omdat het niet echt mijn richting is, dat er te weinig blijft hangen. Ook heb ik alle toetsingen behaald met betrekking tot deze competentie en heb ik al opdrachten gedaan op dit gebied maar toch denk ik dat ik hier nog genoeg kan ontwikkelen. SGM12 Inspelen op ontwikkelingen (omgevingsbewustzijn) Omgevingsbewustzijn Door de interesse voor sport, die naar mijn idee, elke SGM student heeft en eigenlijk ook zou moeten hebben ben je altijd bekend met de ontwikkelingen. Daardoor is het voor mij ook vanzelfsprekend dat deze kennis op gebied van de ontwikkelingen tot je genomen zal worden. Omdat al deze zaken van toepassing zijn zullen deze ook geanalyseerd worden om zo te kijken of het bruikbaar is voor wat je wilt gaan doen. Tijdens de studie zijn deze zaken veelvuldig aan het bod geweest. Bijvoorbeeld de opdracht POD of Vitale stad. Hier moest heel erg gekeken worden naar de omgeving en de huidige ontwikkelingen. Doordat ik me hier ook erg in heb verdiept en deze toetsingen goed heb afgesloten 6 P a g i n a

8 plaats ik mijzelf op niveau twee van het competentieniveau. Geen 3 omdat ik denk dat dit nog erg beleidsmatig was allemaal en ik denk dat er nog wel wat te ontwikkelen valt op gebied van gezondheid gerelateerde ontwikkelingen en het bewust zijn. SGM13 Onderzoeken en adviseren Onderzoeken en adviseren In het verloop van de studie hebben we al aardig wat onderzocht en geadviseerd. Ik had hier nog weinig tot geen ervaring mee in het begin maar door de opdrachten binnen de studie heb ik de basis snel onder de knie gekregen. Zelf denk ik ook al wel dat ik met deze competentie al redelijk goed op weg ben gezien het niveau maar vind het zelf nog niet voldoende om te zeggen dat het voldoende is voor niveau 3. Maar dit gaat gedurende de studie wel gemakkelijk lukken. SGM14 Ontwikkelen en borgen van sporteigenheid (sportbewustzijn) Sportbewustzijn Doordat alles met de studie in het teken staat van sport is dit wel een van de competenties die goed doorontwikkeld zou moeten zijn. Ik denk dat ik door alle opdrachten inmiddels al wel het derde niveau bereikt heb. SGM15 Samenwerken en samenwerkend leren Samenwerken Naast dat er veel zaken in teamverband gedaan moesten worden tijdens de studie. Heb ik dit ook altijd al wel goed kunnen doen. Ook heb ik altijd al jaren lang een teamsport gedaan, natuurlijk is dat wel even iets anders dan tijdens de studie maar toch heeft dat op enig gebied wel gelijkenissen. Je moet goed met mensen om kunnen gaan en dat is iets dat ik ook daar wel heb geleerd. Door de teamopdrachten van school heb ik dit nog verder ontwikkeld maar vooral op lerend gebied. Ik schat mij daarom op dit moment al wel op niveau 3. SGM16 Communicatie Communicatie Communicatie is altijd belangrijk. Zowel tijdens de studie en werkveld als tijdens het dagelijks leven. Ik heb hier nooit echt problemen met gehad en heb altijd wel goed kunnen communiceren. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering en daarom houd ik daar ook ruimte voor om mij te plaatsen in niveau 3. 7 P a g i n a

9 SGM17 Reflecteren en leren Reflecteren Ook met deze competentie zit het naar mijn mening wel goed. Ik kan redelijk inschatten over mijn geleverde prestaties of deze goed waren of juist niet. Tijdens de SLB-gesprekken werd dit ook altijd verwacht te doen, om een reflectie te schrijven over het gesprek. En dat heeft mij hierin wel naar een hoger niveau getild om een beter zelfbeeld te krijgen en mijzelf ook goed te kunnen beoordelen om hier vervolgens juist weer uit te leren. SGM18 Zelfsturing en zelfwerkzaamheid Zelfsturing Ik ben mijzelf goed bewust van wat ik wil. Al tijdens de start van de studie had ik al besloten welke afstudeer kant ik op wil. Daar heb ik ook aan de hand van, met name de vrije keuze ruimte, kleur aan proberen te geven. Maar ook voor mijn stage van het derde jaar heb ik bewust gezocht naar een locatie wat het best bij mij visie past. Zeker op de momenten dat we in de studie wat meer vrijheid krijgen weet ik heel goed wat ik wil en kan ik daar de dingen mee doen die ik graag zou willen doen. 8 P a g i n a

10 Doelstellingen Activiteiten Stage Om mijn competenties verder te ontwikkelen zijn er verschillende factoren die hiervoor kan gaan gebruiken. Deze factoren zijn mijn stage van semester 6, betreft een veelzijdige stage bij het UMCG CvR locatie Beatrixoord, de COP-groep en semester 7&8. Binnen mijn stage bij het Beatrixoord is het voor mij mogelijk om met veel competenties bezig te gaan. Aangezien het een plek is waar ik met meerdere taken te gelijk bezig ben. De competenties waar de mogelijkheid er voor is om ze te ontwikkelen zijn: - SGM1 - SGM2 - SGM5 - SGM7 - SGM8 - SGM9 - SGM10 - SGM11 - SGM12 - SGM13 - SGM14 - SGM15 - SGM16 - SGM17 - SGM18 Maar lang niet alle competenties zullen evenveel aan bod komen of in dus danige mate aanwezig zijn dat ik mij daar voldoende in kan ontwikkelen. Om er dan ook voor te zorgen dat ik mij zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen zal ik een keuze maken in de competenties om mij op deze manier veel gerichter bezig kan houden met mijn verdere ontwikkeling. Door een keuze te kunnen maken onder de competenties die zich voordoen binnen de stage heb ik eerst gekeken naar de resultaten van de competentiescan in het begin van dit document. Hier heb ik gekeken naar de scores die op dit moment te laag zijn en welke competentie het ook het best mogelijk maakt om verder te ontwikkelen. De competenties die ik kies om specifiek binnen mijn stage aan te pakken zijn competentie 1, 2, 5, 8,13, 14. Natuurlijk zullen alle competenties ook wel aan bod komen binnen de gehele stageperiode maar mijn keuze voor deze competenties is dat deze het meest van toepassing zijn en dus goed verder te ontwikkelen zijn, aandacht nodig hadden om een niveau hoger te komen(momenteel niveau 2). Daarnaast zijn er ook andere competenties waar ik mij niet direct op zal richten maar 9 P a g i n a

11 automatisch wel bij zullen worden gehouden op niveau. Dit zijn competenties als communicatie en zelfsturing. Acties De competenties die naar een hoger niveau moeten en waar ik binnen mijn stage de mogelijkheid voor zie zijn: SGM 2: gedrag veranderen, SGM 5: kwaliteit, SGM8: leiding geven en SGM13: onderzoeken. Om deze competenties te verbeteren heb ik de volgende acties om dit te realiseren: - Praktijk stage en fitness - Stageopdracht - Rapid Review SMG 2 Om aan mijn eerste competentie te werken wil ik voornamelijk mijn praktijk en fitness momenten gebruiken. Hier werk ik veel samen met mensen die iets aan hun leefstijl willen veranderen. Door veel te oefenen en feedback te vragen zal ik hier steeds meer in leren waardoor ik deze competentie ook steeds verder zal ontwikkelen. SGM 5 Voor deze competentie zijn alle punten van actie van belang. Ondanks dat ik denk dat deze competentie al aardig op niveau zit vind ik dat ik op een punt nog niet altijd even goed bezig ben. Dat is dat ik soms wat chaotisch ben en dan te veel dingen te gelijker tijd wil doen. Dit is een valkuil wat ten koste zou kunnen gaan van de kwaliteit die verwacht wordt te leveren. Om die reden wil ik mijn stage ook aanpakken om hier extra aan te werken en op deze manier deze kleine valkuil toch verbeteren. SGM 8 In de loop der jaren van de studie heb ik mij op dit gebied al veel ontwikkeld. Bij deze competentie moest ik zowat vanaf het nulpunt beginnen. Dat is ook de reden dat deze competentie nog niet op het benodigde niveau zit. Om mijn huidige lijn van ontwikkeling door te zetten wil ook tijdens mijn stage de mogelijkheden aangrijpen om hier aan te werken. Mijn stage bied mij ook veel de mogelijkheid hiervoor omdat ik veel klanten moet begeleiden en tijdens de fitness of bootcamp ook met groepen werk. Die mogelijkheden gebruik ik ook goed om mij hierin nog verder door te ontwikkelen. SGM 13 Om deze competentie verder door te ontwikkelen gebruik ik vooral de Rapid Review en mijn stageopdracht. Hiervoor moet ik beide veel onderzoeken en gegevens uitzoeken waardoor ik dit de geschikte acties vind. De Rapid Review is een vraag vanuit stage waardoor je het onderzoek ook doet voor hun en ze aan de hand van de bevindingen kan adviseren. Door deze twee acties, het gebruik maken van mijn opdrachten, denk ik mijn competentie goed verder te kunnen ontwikkelen. 10 P a g i n a

12 Bronnen Om deze acties te kunnen voltooien zullen een aantal bronnen nodig zijn: - Stagebegeleider - COP - Docenten - Mede stagiaires Als bronnen voor het realiseren van mijn ontwikkeling denk ik voornamelijk deze bronnen nodig te zijn om mijn ontwikkeling zoveel mogelijk te bevorderen. Omdat het veel met praktijk te maken heeft zal ik veel hebben aan evaluaties en feedback om zo van mijn ervaringen te kunnen leren. Daarnaast ook mijn COP en de docenten. Mijn COP kan mij adviseren indien ik met een vraag zit en de docenten kunnen mij voor mijn onderzoek juist weer aangeven waar ik beter op moet letten. COP-groepen Maar niet alleen mijn stage biedt mij de mogelijkheid om mij verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan ik ook heel goed mijn COP-groep hiervoor gebruiken. Tijdens het eerste peerassessment heeft ieder lid zijn verbeterpunten aangegeven. Voor mij waren dit de volgende: - Minder chaotisch - Leiderschap / inbreng - Duidelijke grenzen aangeven Dit zijn in eerste instanties natuurlijk niet direct een van de competenties. Maar deze doelen kunnen wel gepaard gaan met enkele competenties. Zo kunnen de competenties 5: Kwaliteit, 8: Leiding geven, 17: Reflecteren en 18: zelfsturing hier wel aan worden gerelateerd. Acties Om mijn aangegeven punten binnen de COP te verbeteren zal ik in eerste instantie met een duidelijk overzicht voor mijzelf komen. Dit zal zijn in de vorm van een overzichtelijke planning zodat ik op deze manier de kwaliteit kan waarborgen en zodoende ook minder chaotisch zal worden. Daarnaast zal ik voor mijn tweede punt mijzelf ervan bewust zijn dat ik mijn inbreng binnen de groep op peil houdt. Dat is op dit moment ook al gebleken dat het de goede kant op gaat en dat ik dat nu goed doe maar dat moet ik ook blijven doen. Hiervoor zal ik mijn studiegenoten ook vragen naar hun meningen over dit punt zodat zij mij ook scherp houden indien het bij mijzelf weg zal zakken. Ik wil hun dus vragen naar feedback tijdens een korte evaluatie. Daarnaast wil ik ook een kwaliteit van mij als actie hiervoor gebruiken en dat is reflecteren. Ik denk dat ik zelf wel een goede zelfreflectie heb en wil dat daarom ook inzetten voor mijn ontwikkeling van andere competenties. Door mijn eigen functioneren tijdens bijeenkomsten te reflecteren kan ik kijken waaraan nog gewerkt moet worden. Na al deze acties kan ik dan ook werken aan zelfsturing omdat ik dan informatie heb en kan analyseren wat 11 P a g i n a

13 vervolgens leidt tot een eventuele aanpassing voor een volgend moment waarvoor ik mezelf moet aansturen om daaraan te werken. Bronnen Om deze acties te kunnen voltooien ben ik naast mezelf ook de hulp nodig van een aantal andere factoren: - Studiegenoten - COP-begeleider - Evaluatieformulieren/momenten - Eigen kwaliteiten Wanneer ik gebruik maken van deze bronnen zal dit mij moeten helpen om mijn aangegeven ontwikkelingspunten naar een hoger niveau te tillen. Semester 7&8 In dit laatste jaar van de studie is het van belang dat ik de competenties die momenteel nog niet op niveau zijn zal gaan opwerken en de anderen allemaal zal moeten gaan bij houden zodat zij wel voldoende op niveau zullen blijven. Op dit moment is er nog wel enige twijfel over wat ik tijdens dit jaar wil gaan doen. Zo ben ik er nog niet uit of ik een pre-master wil doen of een Minor. Om tot een goede invullen te moeten komen en op die manier goed mijn plan kan gaan uitzetten zal ik mij zeer goed moeten gaan oriënteren. Tot slot weet ik ook nog niet waar ik mijn onderzoek zal gaan doen. Het zou mij mooi lijken dat ik dat zou kunnen doen bij iets met revalidatie, het mooist zal zijn mijn huidige stageplek, het Beatrixoord. Acties Om mijn laatste half jaar kleur te gaan geven en kan gaan bepalen hoe ik mijn competenties allemaal op het gewenste niveau wil gaan krijgen zal ik mij goed bewust gaan worden waar ik precies mee verder wil in dit jaar. De belangrijkste actie die ik zal moeten gaan ondernemen is het besluiten over het volgen van een master of een Minor. Hiervoor wil ik in eerste de afspraak plannen de COPbegeleider om zo informatie te winnen over de masters Bewegingswetenschappen en Gezondheidswetenschappen. Daarnaast zal ik mij ook goed in gaan lezen over welke Minoren er allemaal aangeboden worden en daar ook een selectie in te maken welke ik zou willen gaan doen indien ik besluit niet te starten met een pre-master. Om te kijken of er eventuele mogelijkheden zijn voor het afstudeeronderzoek zal ik ook nog het gesprek met mijn stagebegeleiders aangaan en deze interesse met ze bespreken en kijken of er mogelijkheden zijn. Mocht het daarnaast nog zo zijn dat er enkele competenties niet voldoende de aandacht zullen krijgen die nodig is om ze voldoende op niveau te krijgen zal ik in deze situatie cursussen volgen of 12 P a g i n a

14 kijken of er via school opdrachten zijn die er voor kunnen zorgen dat het gewenste niveau alsnog behaald kan worden. Bronnen Om deze acties te kunnen voltooien zal ik enkele bronnen nodig zijn. - Paul Beenen, voor de toelichting over de Masters Bewegings- & Gezondheidswetenschappen. - COP-groep, voor kennisuitwisseling over Minoren en de Masters. - Stagebegeleiders (Eric Helmantel en Ronald Stevens), kijken naar onderzoeksmogelijkheden. Deze bronnen denk ik op dit moment nodig te hebben om mijn acties te kunnen voltooien. Voor het laatste punt van mijn acties heb ik nog geen bronnen voor genoemd omdat dat iets is wat in geval van nood ter sprake zal komen. Daar ga ik dan ook niet van uit en zal er alles aan doen dat ik mijn competenties zonder onnodige extra s op het juiste niveau kan krijgen. 13 P a g i n a

15 Resultaten Om mijn resultaten te laten zien zal ik gebruik gaan maken van het huidige competentie beoordelingsformulier van Blackboard. Hierin zal ik al mijn te verbeteren competenties op invullen en dit door alle bronnen willen laten invullen zodat zij mij kunnen gaan beoordelen op mijn punten. Op deze manier krijg ik van meerdere kanten een beoordeling en feedback en kan op die manier een conclusie getrokken worden op het resultaat. Daarnaast wil ik ook het gesprek aangaan met mijn mede stagiaires en ze vragen of ze mij, bijvoorbeeld tijdens de fitness, ook kunnen beoordelen op mijn competentie leiderschap. Maar naast dat ook evaluatiemomenten plannen zodat er uiteindelijk een lijn te trekken valt van begin tot eind waaruit mijn progressie afgelezen kan worden. Voor semester 7&8 is het nog lastig te zeggen hoe de resultaten daaruit zichtbaar zullen komen. Dit komt omdat ten eerste nog niet bekend is waar de stage zal gaan plaatsvinden. Maar ook omdat het nog niet bekend is hoe mijn ontwikkeling zal verlopen en welke ontwikkelingen dus de prioriteit moeten gaan krijgen in die periode. Dit kan dus pas na semester 6 worden vastgesteld. Criteria Om de kwaliteit te waarborgen zullen er enkele criteriapunten zijn waar aan gehouden zou moeten worden. Zo moet er ten eerste gezorgd worden niet te veel te willen doen. Dit geldt voor alle opdrachten. Want wanneer er te veel gedaan wil worden zal dit ten koste gaan van de kwaliteit. Zo moet er bij de fitness gezorgd worden voor een goede verdeling tussen het team. Op deze manier kan ieder de kwaliteit leveren die nodig is voor de klanten. Voor de bootcamp is het vooral belangrijk om te zorgen voor tijdige bekendmaking. Daarnaast is het ook belangrijk om voor een kwaliteit bootcamp te zorgen dat het evenement geanalyseerd wordt. Zo kan er gezorgd worden dat de trainingen aansluiten bij het evenement. Voor het handboek is het ook opletten om alleen de informatie te benoemen die ook daadwerkelijk relevant is voor de gebruiker. Het kan zo uitgebreid gemaakt worden als jezelf wilt maar om te zorgen voor goede kwaliteit kan er beter meer tijd gestoken worden in alleen de benodigde informatie en dat te voorzien van extra hoge kwaliteit. Daarnaast is het brongebruik ook erg belangrijk. Door de juiste bronnen te gebruiken, dat zullen in eerste instantie de specialisten op de betreffende gebieden zelf zijn, wordt er gezorgd dat de inhoud van het boek voldoet aan wat er nodig is om de toekomstige stagiaires te voorzien van de informatie die ze nodig zijn. 14 P a g i n a

16 Planning van activiteiten en evaluatiemomenten Om alvast een beeld te geven van hoe de activiteiten ongeveer tijdens de stageperiode verdeeld zijn zal ik hier alvast de planning tonen. Week Handboek Intake Begeleiden Fitness 1 23/01 maart 2 2/8 maart 3 9/14 maat 4 16/22 maart 5 23/29 maart 6 30/5 april 7 6/12 april 8 13/ 19 april 9 20/26 april 10 27/3 mei 11 4/10 mei 12 11/17 mei 13 18/24 mei 14 25/31 Observeren om ontbrekende informatie vast te stellen Analyseren welke informatie nodig is en welke bronnen gebruikt zullen gaan worden Contact opnemen met specialisten en afspraken plannen Informatie verwerken Tussentijds bespreken van huidige gang van zaken en feedback en tips verwerken en toepassen Tijdelijk eindproduct aanleveren Eindversie handboek aanleveren Intakes met de leden van de bootcamp Extra intakes afhankelijk van nieuwe klanten in de komende weken Afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van een persoon. Er wordt veel overlegd over klanten om een zo goed mogelijke begeleiding te geven Afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van een persoon. Er wordt veel overlegt over klanten om een zo goed mogelijke begeleiding te geven Kijken hoe de het er nu aan toe gaat binnen de fitness Nieuwe metingen voor alle leden Protocollen veranderen Persoonlijke begeleiding Het succes is mede afhankelijk van de klanten. Als deze tevreden zijn en vinden dat ze goed begeleid Worden dan is het proces geslaagd Goede samenwerking binnen het team 15 P a g i n a

17 mei 15 1/7 juni 16 8/14 juni 17 15/21 juni 28 juni Dit is ongeveer de indeling voor de activiteit gerelateerd aan de stageopdrachten. Doordat er ook veel begeleid zal worden zullen de tijden niet heel strak staan voor een dag. Het gaat hier echt meer om de week. Voor de evaluatiemomenten op stage zullen er genoeg momenten zijn. Er is regelmatig overleg tussen het gehele team en daarin wordt de gang van zaken ook besproken. Maar net zoals op school bij de COP wil ik rond dezelfde periode, als dat daar de evaluatiegesprekken plaatsvinden, op stage ook zo n moment in gaan plannen. Dit omdat er dan een op een gesproken zal worden waardoor er een beter beeld gegeven kan worden over een individu. Koppeling tussen doelstellingen en de specifieke stageopdracht en/ofprojecten Tot slot de koppeling tussen mijn doelstellingen en de specifieke stage opdrachten. Heel veel van mijn doelstellingen, kijkend naar wat ik wil gaan ontwikkelen op gebied van de competenties, zijn gerelateerd aan mijn opdrachten. Zoals ook al wel vermeld in het kopje Doelstellingen activiteiten is al goed te lezen waar die koppelingen plaats vinden. Dit komt mede doordat ik een hele veelzijdige stageplek heb. Naast dat ik de zakelijke dingen moet doen achter een laptop ben ik ook heel veel uren in de praktijk bezig. Doordat dit eigenlijk een groot samenhangend geheel is denk ik dat er dus een grote koppeling is tussen mijn doelstellingen en de opdrachten. Nadat ik wist hoe mijn stage er exact uit kwam te zien en ik bezig moest met deze POP kwam ik er ook achter dat veel competenties aanwezig zijn tijdens mijn stage. Nadat ik mijn Self-assessment had gemaakt en wist waar ik mij nog kon verbeteren heb ik ook besloten om zoveel mogelijk gebruik te maken van mijn stage en de teken en opdracht die ik zal gaan uitvoeren zoveel mogelijk te koppelen aan mijn ontwikkelingsplannen. Op deze manier hangt dus alles samen. 16 P a g i n a

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan Jorrik Branten 2038518 Advanced Business Creation E-Fase Klas A 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Samenvatting TOP 4 Reflectie: Uitbereiding kennis Social Media

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013

STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013 STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer...... 3 Deel I Samenvatting TOP.... 4 Deel II Leidinggeven STARR 1 Plannen...... 7 STARR

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Afstudeerportfolio 4 e jaar

Afstudeerportfolio 4 e jaar Afstudeerportfolio 4 e jaar Naam: Studie: Studentnummer: Email: Jaar: Periode: Consultant: Assessor: Niels Schouten Johan Cruyff University 193255 niels.schouten@hva.nl nielschouten@gmail.com 4 Semester

Nadere informatie

Bewegen en Sport in het MBO

Bewegen en Sport in het MBO Bewegen en Sport in het MBO Servicedocument voor Bewegen en Sport in de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad)

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie