PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN"

Transcriptie

1 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2

2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten... 9 Resultaten...14 Criteria...14 Planning van activiteiten en evaluatiemomenten...15 Koppeling tussen doelstellingen en de specifieke stageopdracht en/of-projecten P a g i n a

3 Inleiding Om mijn laatste anderhalf jaar vorm te gaan geven en kijken waar aan gewerkt moet worden heb ik dat uitgewerkt in dit persoonlijk ontwikkelingsplan. Op deze manier is het duidelijk hoe ik aan mijn competenties wil werken zodat deze aan het eind van de studie zitten op het niveau dat nodig is om de studie af te ronden. Dit ik heb ik gedaan door eerst een huidige inschatting te maken van de kerntaken en competenties aan de hand van de competentiescan. Daarnaast heb ik ook nog een self-assessment gebruikt om nog meer duidelijkheid te creëren. Aan de hand van deze informatie heb ik vervolgens de doelstellingen opgesteld. Deze zijn verdeeld onder de kopjes: activiteiten, resultaten, criteria planning en te gebruiken resources. In deze hoofdstukken is alles te lezen van mijn plannen om in anderhalf jaar tot de ontwikkeling tot het resultaat dat school nodig acht om het diploma te kunnen overhandigen. Tot slot heb ik nog kort de link gelegd naar de relatie tussen de doelstelling en stage opdrachten. Ik hoop u door dit bestand voldoende te informeren. 2 P a g i n a

4 Huidige inschatting kerntaken en competenties In de afgelopen drie jaar kan ik wel zeggen dat ik mij op alle fronten heb ontwikkeld. De ene competentie wel iets meer dan de andere, maar bij geen enkele competentie heeft mijn ontwikkeling stil gestaan. Zo heb ik naast de colleges ook veel gehad aan de stages die ik heb gelopen. In de tabel geeft de rode lijn mijn niveau van het eerste jaar weer. De groene het tweede jaar en de paarse het derde jaar. Zoals te zien is in tabel 1, is er af te lezen dat het niveau in jaar 1 rond het niveau A zit. Over het algemeen was het meeste toch allemaal nieuw. Zoals ik mijzelf in het derde jaar heb ingeschat zit ik met de redelijk wat competenties al wel met een deel van de competenties al wel op niveau C. Ik vind van mezelf dat ik wel veel ontwikkeling heb door gemaakt in de afgelopen tweeëneenhalf jaar. Maar op enkele competenties ben ik mij bewust dat er nog wel iets gedaan moet worden om er voor te zorgen dat ik ook deze competenties, die de SGM'er compleet maken, mijn eigen ga maken en zorg dat ik het benodigde niveau hiervoor bezit. Tabel 1 Tabel 2 3 P a g i n a

5 Self-assessment SGM1 Testen, adviseren, begeleiden in het streven naar gezondheidswinst Testen In de afgelopen drie jaar vind heb ik mij erg goed ontwikkeld op gebied van testen, adviseren, begeleiden in het steven naar gezondheidswinst. Voordat ik aan de studie begon had ik hier totaal geen ervaringen mee en vandaar ook de 0 bij de 0-meting. Maar in de afgelopen jaren van de studie heb ik naast het vak health check meerdere malen ervaring opgedaan met het testen van mensen, het adviseren en begeleiden. Zo heb ik tijdens de stage van jaar een in de fitness al extra ervaring opgedaan en vorig jaar tijdens een volledig jaar stage bij Sportcentrum Balili hier mijzelf nog meer in ontwikkeld. Om die reden ben ik ook van mening dat ik mij al wel goed heb ontwikkeld op gebied van het testen en schat ik mijzelf vanwege de ervaring al wel op niveau 3. SGM2 Duurzaam veranderen van gedrag Gedrag veranderen Op dit gebied heb ik ook al wel redelijk wat ervaring door de input van colleges en toepassen tijdens stages alleen ben ik mijzelf er nog niet volledig van overtuigd dat deze competentie al op het niveau zit waar het aan het einde van de studie hoort te zitten. Het zit er niet ver van af en de basis ligt er maar ik denk dat dit nog wat diepgaander moet worden. Er zijn soms nog situaties dat ik nog te veel twijfel over de beste aanpak en moet ik mij toch eerst even weer inlezen om net die zekerheid voor de situatie te bepalen. SGM3 Planmatig ontwikkelen en implementeren van de strategie en beleid Strategie Doordat veel opdrachten vaak gerelateerd waren met strategie al wel goed kunnen ontwikkelen. Het zijn allemaal punten waar ik voor de studie geen ervaring mee had en door de vele opdrachten gerelateerd aan deze competentie(s), beleid, is dit toch redelijk gelukt. Doordat alle opdrachten van beleid voldoende zijn afgesloten durf ik wel te stellen dat mijn niveau inmiddels al wel op 2 zit. Maar omdat het voor mijzelf niet de interessantste richting is zal ik er nog wel wat aan moeten doen om dit te verbeteren anders denk ik dat het zal wegzakken. SGM4 Hanteren van strategie en beleidscyclus Beleidscyclus Voor deze competentie geldt eigenlijk hetzelfde als de vorige, SGM3. SGM5 Bewaken van kwaliteit Kwaliteit Ik ben altijd al erg kwaliteitsgericht geweest. Dat is ook wel een reden geweest dat ik de vele groepsopdrachten wat hekelde. Wanneer bleek dat de groep goed functioneerde was er niks aan de hand maar als er mensen bij zaten die de kantjes er vanaf liepen en het kwaliteit er onder ging lijden 4 P a g i n a

6 kan ik daar slecht tegen. Tot op heden heb ik in de studie alle individuele opdrachten ook altijd weten te behalen in de eerste kans. Ik weet van mezelf dat ik altijd goed kijk naar wat de richtlijnen zijn en wat er verwacht wordt van een bepaalde opdracht. Als ik van mijzelf bewust ben dat ik een opdracht niet tijdig zou kunnen afkrijgen op de kwaliteit zoals ik dat wil en tevreden ben, lever ik liever niks in dan half werk. Bij groepsopdrachten ben ik vaak wel controlerend. Dit is minder als ik weet wat ik aan de groep heb en ze kan vertrouwen, dan is de waakzaamheid ook iets minder. Maar anders zal ik altijd zorgen dat ik vroegtijdig de kwaliteit beoordeel en indien nodig de aanwijzingen geef om te zorgen dat de kwaliteit naar behoren zal zijn. Ik kan daarin soms te perfectionistisch zijn, helemaal als het opdrachten betreft die mijn interesse wekken. Dan gaat het allemaal om een zo n hoog mogelijke kwaliteit leveren. SGM6 Managen van financiën Financiën Als ik terug kijk op de opdrachten en stages die ik heb gemaakt en gehad denk ik dat ik al aardig in de in niveau B zit. Naast dat ik de kennis al heb opgedaan heb ik ook al begrotingen opgesteld, budgetten bepaalt en financiële gegevens verwerken. Hieraan hebben de opdrachten zeker mee geholpen en daarnaast heb ik ook nog kort de opleiding Commerciële Economie gevolgd. Dat in combinatie met de ervaringen uit deze studie brengt mij dat tot een conclusie dat ik denk mijzelf te kunnen plaatsen in niveau B. SGM7 Sportaccommodatie- en facilitair management Accommodatie Door de opdrachten die met name in het eerste jaar hebben plaatsgevonden, POD bijvoorbeeld, hebben we de grootste basis misschien al wel gelegd op gebied van sportaccommodaties. In het verloop van de studie zijn hier nog wel enkele aanvullingen op geweest vanuit de theorie. Doordat ik de toetsingen hiervan allemaal voldoende heb afgesloten denk ik dat ik hier tot nu toe het maximale uit heb kunnen halen om mij tot competentieniveau B te brengen. SGM8 Leiding geven en managen Leiding geven en management Als ik ergens in de studie grote stappen in heb gemaakt is dat naar mijn mening wel leiderschap. Ik was altijd een typ dat vaak wel goed meedeed maar nooit echt de leiding op zich nam. Een stille groepswerker. Mijn 0-meting is dan ook zonder enige twijfel een dikke 0. Maar door begeleiding vanuit SLB toch steeds meer van mij proberen te laten horen. Ondanks dat het hier en daar niet altijd even succesvol was leerde ik er wel altijd wat van. En aan de hand van stage vorig jaar heb ik ook wel grote stappen gemaakt hierin. Omdat mijn begeleider van mijn competentieontwikkeling afwist op dit gebied besloot hij mij projectleider te maken binnen de stage en mij de volledige verantwoordelijkheid te geven. Ondanks ups and downs, mede door twee studenten die al besloten hadden jaar twee over te doen, ben ik hier wel veel sterker uit gekomen. Hoewel ik nog niet van mijzelf kan zeggen dat ik goed ben in leiderschap ben ik wel van mening dat ik mij in 5 P a g i n a

7 competentieniveau B kan plaatsen en dit vanzelf wel zal gaan doorgroeien in de resterende tijd van de opleiding. SGM9 Ontwerpen, organiseren en begeleiden van sport- en bewegingsactiviteiten Organiseren en begeleiden Door het vele ontwerpen, organiseren en begeleiden tijdens de studie heb ik al aardig wat kennis opgedaan. Naast de opdrachten die voor school moesten worden aangeleverd heb ik ook tijdens mijn stages al de enige producten ontworpen en vervolgens georganiseerd en begeleid. Met name op gebied van fitness heb ik hier al aardig wat ervaring mee. Als ik alleen naar deze producten zou kijken zou ik mijzelf nog net in niveau twee schatten. Maar naast de studie ben ik zelf ook wel bezig met sport en omdat mijn interesse in de fitness ligt ben ik ook wel bezig met onderzoeken te lezen en dit toe te passen in zelf ontworpen schema s en die pas ik ook toe en begeleid hier ook wel in aangezien ik vaak samen sport met mijn broertje. Daarom denk ik dat ik op dit gebied mijzelf al wel ontwikkeld heb tot het competentie niveau 3. SGM10 Ondernemen, ontwikkelen en innoveren Ondernemen en innoveren Op dit gebied denk ik dat er nog wel wat winst te behalen valt voor mij. Ik schat mijzelf vooral in op niveau2 omdat ik alle opdrachten met betrekking tot deze competentie al heb afgesloten. Maar ik ben mijzelf wel van mening dat ik in het resterende van de studie hier nog wel enige aandacht aan zal moeten gaan schenken. SGM11 Toepassen van sportmarketing & PR Sportmarketing en PR Net als bij competentie SGM10 denk ik dat hier nog wel dingen te verbeteren zijn. Ondanks dat ik marketing bij de opleiding Commerciële Economie heb gehaald denk ik toch, omdat het niet echt mijn richting is, dat er te weinig blijft hangen. Ook heb ik alle toetsingen behaald met betrekking tot deze competentie en heb ik al opdrachten gedaan op dit gebied maar toch denk ik dat ik hier nog genoeg kan ontwikkelen. SGM12 Inspelen op ontwikkelingen (omgevingsbewustzijn) Omgevingsbewustzijn Door de interesse voor sport, die naar mijn idee, elke SGM student heeft en eigenlijk ook zou moeten hebben ben je altijd bekend met de ontwikkelingen. Daardoor is het voor mij ook vanzelfsprekend dat deze kennis op gebied van de ontwikkelingen tot je genomen zal worden. Omdat al deze zaken van toepassing zijn zullen deze ook geanalyseerd worden om zo te kijken of het bruikbaar is voor wat je wilt gaan doen. Tijdens de studie zijn deze zaken veelvuldig aan het bod geweest. Bijvoorbeeld de opdracht POD of Vitale stad. Hier moest heel erg gekeken worden naar de omgeving en de huidige ontwikkelingen. Doordat ik me hier ook erg in heb verdiept en deze toetsingen goed heb afgesloten 6 P a g i n a

8 plaats ik mijzelf op niveau twee van het competentieniveau. Geen 3 omdat ik denk dat dit nog erg beleidsmatig was allemaal en ik denk dat er nog wel wat te ontwikkelen valt op gebied van gezondheid gerelateerde ontwikkelingen en het bewust zijn. SGM13 Onderzoeken en adviseren Onderzoeken en adviseren In het verloop van de studie hebben we al aardig wat onderzocht en geadviseerd. Ik had hier nog weinig tot geen ervaring mee in het begin maar door de opdrachten binnen de studie heb ik de basis snel onder de knie gekregen. Zelf denk ik ook al wel dat ik met deze competentie al redelijk goed op weg ben gezien het niveau maar vind het zelf nog niet voldoende om te zeggen dat het voldoende is voor niveau 3. Maar dit gaat gedurende de studie wel gemakkelijk lukken. SGM14 Ontwikkelen en borgen van sporteigenheid (sportbewustzijn) Sportbewustzijn Doordat alles met de studie in het teken staat van sport is dit wel een van de competenties die goed doorontwikkeld zou moeten zijn. Ik denk dat ik door alle opdrachten inmiddels al wel het derde niveau bereikt heb. SGM15 Samenwerken en samenwerkend leren Samenwerken Naast dat er veel zaken in teamverband gedaan moesten worden tijdens de studie. Heb ik dit ook altijd al wel goed kunnen doen. Ook heb ik altijd al jaren lang een teamsport gedaan, natuurlijk is dat wel even iets anders dan tijdens de studie maar toch heeft dat op enig gebied wel gelijkenissen. Je moet goed met mensen om kunnen gaan en dat is iets dat ik ook daar wel heb geleerd. Door de teamopdrachten van school heb ik dit nog verder ontwikkeld maar vooral op lerend gebied. Ik schat mij daarom op dit moment al wel op niveau 3. SGM16 Communicatie Communicatie Communicatie is altijd belangrijk. Zowel tijdens de studie en werkveld als tijdens het dagelijks leven. Ik heb hier nooit echt problemen met gehad en heb altijd wel goed kunnen communiceren. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering en daarom houd ik daar ook ruimte voor om mij te plaatsen in niveau 3. 7 P a g i n a

9 SGM17 Reflecteren en leren Reflecteren Ook met deze competentie zit het naar mijn mening wel goed. Ik kan redelijk inschatten over mijn geleverde prestaties of deze goed waren of juist niet. Tijdens de SLB-gesprekken werd dit ook altijd verwacht te doen, om een reflectie te schrijven over het gesprek. En dat heeft mij hierin wel naar een hoger niveau getild om een beter zelfbeeld te krijgen en mijzelf ook goed te kunnen beoordelen om hier vervolgens juist weer uit te leren. SGM18 Zelfsturing en zelfwerkzaamheid Zelfsturing Ik ben mijzelf goed bewust van wat ik wil. Al tijdens de start van de studie had ik al besloten welke afstudeer kant ik op wil. Daar heb ik ook aan de hand van, met name de vrije keuze ruimte, kleur aan proberen te geven. Maar ook voor mijn stage van het derde jaar heb ik bewust gezocht naar een locatie wat het best bij mij visie past. Zeker op de momenten dat we in de studie wat meer vrijheid krijgen weet ik heel goed wat ik wil en kan ik daar de dingen mee doen die ik graag zou willen doen. 8 P a g i n a

10 Doelstellingen Activiteiten Stage Om mijn competenties verder te ontwikkelen zijn er verschillende factoren die hiervoor kan gaan gebruiken. Deze factoren zijn mijn stage van semester 6, betreft een veelzijdige stage bij het UMCG CvR locatie Beatrixoord, de COP-groep en semester 7&8. Binnen mijn stage bij het Beatrixoord is het voor mij mogelijk om met veel competenties bezig te gaan. Aangezien het een plek is waar ik met meerdere taken te gelijk bezig ben. De competenties waar de mogelijkheid er voor is om ze te ontwikkelen zijn: - SGM1 - SGM2 - SGM5 - SGM7 - SGM8 - SGM9 - SGM10 - SGM11 - SGM12 - SGM13 - SGM14 - SGM15 - SGM16 - SGM17 - SGM18 Maar lang niet alle competenties zullen evenveel aan bod komen of in dus danige mate aanwezig zijn dat ik mij daar voldoende in kan ontwikkelen. Om er dan ook voor te zorgen dat ik mij zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen zal ik een keuze maken in de competenties om mij op deze manier veel gerichter bezig kan houden met mijn verdere ontwikkeling. Door een keuze te kunnen maken onder de competenties die zich voordoen binnen de stage heb ik eerst gekeken naar de resultaten van de competentiescan in het begin van dit document. Hier heb ik gekeken naar de scores die op dit moment te laag zijn en welke competentie het ook het best mogelijk maakt om verder te ontwikkelen. De competenties die ik kies om specifiek binnen mijn stage aan te pakken zijn competentie 1, 2, 5, 8,13, 14. Natuurlijk zullen alle competenties ook wel aan bod komen binnen de gehele stageperiode maar mijn keuze voor deze competenties is dat deze het meest van toepassing zijn en dus goed verder te ontwikkelen zijn, aandacht nodig hadden om een niveau hoger te komen(momenteel niveau 2). Daarnaast zijn er ook andere competenties waar ik mij niet direct op zal richten maar 9 P a g i n a

11 automatisch wel bij zullen worden gehouden op niveau. Dit zijn competenties als communicatie en zelfsturing. Acties De competenties die naar een hoger niveau moeten en waar ik binnen mijn stage de mogelijkheid voor zie zijn: SGM 2: gedrag veranderen, SGM 5: kwaliteit, SGM8: leiding geven en SGM13: onderzoeken. Om deze competenties te verbeteren heb ik de volgende acties om dit te realiseren: - Praktijk stage en fitness - Stageopdracht - Rapid Review SMG 2 Om aan mijn eerste competentie te werken wil ik voornamelijk mijn praktijk en fitness momenten gebruiken. Hier werk ik veel samen met mensen die iets aan hun leefstijl willen veranderen. Door veel te oefenen en feedback te vragen zal ik hier steeds meer in leren waardoor ik deze competentie ook steeds verder zal ontwikkelen. SGM 5 Voor deze competentie zijn alle punten van actie van belang. Ondanks dat ik denk dat deze competentie al aardig op niveau zit vind ik dat ik op een punt nog niet altijd even goed bezig ben. Dat is dat ik soms wat chaotisch ben en dan te veel dingen te gelijker tijd wil doen. Dit is een valkuil wat ten koste zou kunnen gaan van de kwaliteit die verwacht wordt te leveren. Om die reden wil ik mijn stage ook aanpakken om hier extra aan te werken en op deze manier deze kleine valkuil toch verbeteren. SGM 8 In de loop der jaren van de studie heb ik mij op dit gebied al veel ontwikkeld. Bij deze competentie moest ik zowat vanaf het nulpunt beginnen. Dat is ook de reden dat deze competentie nog niet op het benodigde niveau zit. Om mijn huidige lijn van ontwikkeling door te zetten wil ook tijdens mijn stage de mogelijkheden aangrijpen om hier aan te werken. Mijn stage bied mij ook veel de mogelijkheid hiervoor omdat ik veel klanten moet begeleiden en tijdens de fitness of bootcamp ook met groepen werk. Die mogelijkheden gebruik ik ook goed om mij hierin nog verder door te ontwikkelen. SGM 13 Om deze competentie verder door te ontwikkelen gebruik ik vooral de Rapid Review en mijn stageopdracht. Hiervoor moet ik beide veel onderzoeken en gegevens uitzoeken waardoor ik dit de geschikte acties vind. De Rapid Review is een vraag vanuit stage waardoor je het onderzoek ook doet voor hun en ze aan de hand van de bevindingen kan adviseren. Door deze twee acties, het gebruik maken van mijn opdrachten, denk ik mijn competentie goed verder te kunnen ontwikkelen. 10 P a g i n a

12 Bronnen Om deze acties te kunnen voltooien zullen een aantal bronnen nodig zijn: - Stagebegeleider - COP - Docenten - Mede stagiaires Als bronnen voor het realiseren van mijn ontwikkeling denk ik voornamelijk deze bronnen nodig te zijn om mijn ontwikkeling zoveel mogelijk te bevorderen. Omdat het veel met praktijk te maken heeft zal ik veel hebben aan evaluaties en feedback om zo van mijn ervaringen te kunnen leren. Daarnaast ook mijn COP en de docenten. Mijn COP kan mij adviseren indien ik met een vraag zit en de docenten kunnen mij voor mijn onderzoek juist weer aangeven waar ik beter op moet letten. COP-groepen Maar niet alleen mijn stage biedt mij de mogelijkheid om mij verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan ik ook heel goed mijn COP-groep hiervoor gebruiken. Tijdens het eerste peerassessment heeft ieder lid zijn verbeterpunten aangegeven. Voor mij waren dit de volgende: - Minder chaotisch - Leiderschap / inbreng - Duidelijke grenzen aangeven Dit zijn in eerste instanties natuurlijk niet direct een van de competenties. Maar deze doelen kunnen wel gepaard gaan met enkele competenties. Zo kunnen de competenties 5: Kwaliteit, 8: Leiding geven, 17: Reflecteren en 18: zelfsturing hier wel aan worden gerelateerd. Acties Om mijn aangegeven punten binnen de COP te verbeteren zal ik in eerste instantie met een duidelijk overzicht voor mijzelf komen. Dit zal zijn in de vorm van een overzichtelijke planning zodat ik op deze manier de kwaliteit kan waarborgen en zodoende ook minder chaotisch zal worden. Daarnaast zal ik voor mijn tweede punt mijzelf ervan bewust zijn dat ik mijn inbreng binnen de groep op peil houdt. Dat is op dit moment ook al gebleken dat het de goede kant op gaat en dat ik dat nu goed doe maar dat moet ik ook blijven doen. Hiervoor zal ik mijn studiegenoten ook vragen naar hun meningen over dit punt zodat zij mij ook scherp houden indien het bij mijzelf weg zal zakken. Ik wil hun dus vragen naar feedback tijdens een korte evaluatie. Daarnaast wil ik ook een kwaliteit van mij als actie hiervoor gebruiken en dat is reflecteren. Ik denk dat ik zelf wel een goede zelfreflectie heb en wil dat daarom ook inzetten voor mijn ontwikkeling van andere competenties. Door mijn eigen functioneren tijdens bijeenkomsten te reflecteren kan ik kijken waaraan nog gewerkt moet worden. Na al deze acties kan ik dan ook werken aan zelfsturing omdat ik dan informatie heb en kan analyseren wat 11 P a g i n a

13 vervolgens leidt tot een eventuele aanpassing voor een volgend moment waarvoor ik mezelf moet aansturen om daaraan te werken. Bronnen Om deze acties te kunnen voltooien ben ik naast mezelf ook de hulp nodig van een aantal andere factoren: - Studiegenoten - COP-begeleider - Evaluatieformulieren/momenten - Eigen kwaliteiten Wanneer ik gebruik maken van deze bronnen zal dit mij moeten helpen om mijn aangegeven ontwikkelingspunten naar een hoger niveau te tillen. Semester 7&8 In dit laatste jaar van de studie is het van belang dat ik de competenties die momenteel nog niet op niveau zijn zal gaan opwerken en de anderen allemaal zal moeten gaan bij houden zodat zij wel voldoende op niveau zullen blijven. Op dit moment is er nog wel enige twijfel over wat ik tijdens dit jaar wil gaan doen. Zo ben ik er nog niet uit of ik een pre-master wil doen of een Minor. Om tot een goede invullen te moeten komen en op die manier goed mijn plan kan gaan uitzetten zal ik mij zeer goed moeten gaan oriënteren. Tot slot weet ik ook nog niet waar ik mijn onderzoek zal gaan doen. Het zou mij mooi lijken dat ik dat zou kunnen doen bij iets met revalidatie, het mooist zal zijn mijn huidige stageplek, het Beatrixoord. Acties Om mijn laatste half jaar kleur te gaan geven en kan gaan bepalen hoe ik mijn competenties allemaal op het gewenste niveau wil gaan krijgen zal ik mij goed bewust gaan worden waar ik precies mee verder wil in dit jaar. De belangrijkste actie die ik zal moeten gaan ondernemen is het besluiten over het volgen van een master of een Minor. Hiervoor wil ik in eerste de afspraak plannen de COPbegeleider om zo informatie te winnen over de masters Bewegingswetenschappen en Gezondheidswetenschappen. Daarnaast zal ik mij ook goed in gaan lezen over welke Minoren er allemaal aangeboden worden en daar ook een selectie in te maken welke ik zou willen gaan doen indien ik besluit niet te starten met een pre-master. Om te kijken of er eventuele mogelijkheden zijn voor het afstudeeronderzoek zal ik ook nog het gesprek met mijn stagebegeleiders aangaan en deze interesse met ze bespreken en kijken of er mogelijkheden zijn. Mocht het daarnaast nog zo zijn dat er enkele competenties niet voldoende de aandacht zullen krijgen die nodig is om ze voldoende op niveau te krijgen zal ik in deze situatie cursussen volgen of 12 P a g i n a

14 kijken of er via school opdrachten zijn die er voor kunnen zorgen dat het gewenste niveau alsnog behaald kan worden. Bronnen Om deze acties te kunnen voltooien zal ik enkele bronnen nodig zijn. - Paul Beenen, voor de toelichting over de Masters Bewegings- & Gezondheidswetenschappen. - COP-groep, voor kennisuitwisseling over Minoren en de Masters. - Stagebegeleiders (Eric Helmantel en Ronald Stevens), kijken naar onderzoeksmogelijkheden. Deze bronnen denk ik op dit moment nodig te hebben om mijn acties te kunnen voltooien. Voor het laatste punt van mijn acties heb ik nog geen bronnen voor genoemd omdat dat iets is wat in geval van nood ter sprake zal komen. Daar ga ik dan ook niet van uit en zal er alles aan doen dat ik mijn competenties zonder onnodige extra s op het juiste niveau kan krijgen. 13 P a g i n a

15 Resultaten Om mijn resultaten te laten zien zal ik gebruik gaan maken van het huidige competentie beoordelingsformulier van Blackboard. Hierin zal ik al mijn te verbeteren competenties op invullen en dit door alle bronnen willen laten invullen zodat zij mij kunnen gaan beoordelen op mijn punten. Op deze manier krijg ik van meerdere kanten een beoordeling en feedback en kan op die manier een conclusie getrokken worden op het resultaat. Daarnaast wil ik ook het gesprek aangaan met mijn mede stagiaires en ze vragen of ze mij, bijvoorbeeld tijdens de fitness, ook kunnen beoordelen op mijn competentie leiderschap. Maar naast dat ook evaluatiemomenten plannen zodat er uiteindelijk een lijn te trekken valt van begin tot eind waaruit mijn progressie afgelezen kan worden. Voor semester 7&8 is het nog lastig te zeggen hoe de resultaten daaruit zichtbaar zullen komen. Dit komt omdat ten eerste nog niet bekend is waar de stage zal gaan plaatsvinden. Maar ook omdat het nog niet bekend is hoe mijn ontwikkeling zal verlopen en welke ontwikkelingen dus de prioriteit moeten gaan krijgen in die periode. Dit kan dus pas na semester 6 worden vastgesteld. Criteria Om de kwaliteit te waarborgen zullen er enkele criteriapunten zijn waar aan gehouden zou moeten worden. Zo moet er ten eerste gezorgd worden niet te veel te willen doen. Dit geldt voor alle opdrachten. Want wanneer er te veel gedaan wil worden zal dit ten koste gaan van de kwaliteit. Zo moet er bij de fitness gezorgd worden voor een goede verdeling tussen het team. Op deze manier kan ieder de kwaliteit leveren die nodig is voor de klanten. Voor de bootcamp is het vooral belangrijk om te zorgen voor tijdige bekendmaking. Daarnaast is het ook belangrijk om voor een kwaliteit bootcamp te zorgen dat het evenement geanalyseerd wordt. Zo kan er gezorgd worden dat de trainingen aansluiten bij het evenement. Voor het handboek is het ook opletten om alleen de informatie te benoemen die ook daadwerkelijk relevant is voor de gebruiker. Het kan zo uitgebreid gemaakt worden als jezelf wilt maar om te zorgen voor goede kwaliteit kan er beter meer tijd gestoken worden in alleen de benodigde informatie en dat te voorzien van extra hoge kwaliteit. Daarnaast is het brongebruik ook erg belangrijk. Door de juiste bronnen te gebruiken, dat zullen in eerste instantie de specialisten op de betreffende gebieden zelf zijn, wordt er gezorgd dat de inhoud van het boek voldoet aan wat er nodig is om de toekomstige stagiaires te voorzien van de informatie die ze nodig zijn. 14 P a g i n a

16 Planning van activiteiten en evaluatiemomenten Om alvast een beeld te geven van hoe de activiteiten ongeveer tijdens de stageperiode verdeeld zijn zal ik hier alvast de planning tonen. Week Handboek Intake Begeleiden Fitness 1 23/01 maart 2 2/8 maart 3 9/14 maat 4 16/22 maart 5 23/29 maart 6 30/5 april 7 6/12 april 8 13/ 19 april 9 20/26 april 10 27/3 mei 11 4/10 mei 12 11/17 mei 13 18/24 mei 14 25/31 Observeren om ontbrekende informatie vast te stellen Analyseren welke informatie nodig is en welke bronnen gebruikt zullen gaan worden Contact opnemen met specialisten en afspraken plannen Informatie verwerken Tussentijds bespreken van huidige gang van zaken en feedback en tips verwerken en toepassen Tijdelijk eindproduct aanleveren Eindversie handboek aanleveren Intakes met de leden van de bootcamp Extra intakes afhankelijk van nieuwe klanten in de komende weken Afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van een persoon. Er wordt veel overlegd over klanten om een zo goed mogelijke begeleiding te geven Afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van een persoon. Er wordt veel overlegt over klanten om een zo goed mogelijke begeleiding te geven Kijken hoe de het er nu aan toe gaat binnen de fitness Nieuwe metingen voor alle leden Protocollen veranderen Persoonlijke begeleiding Het succes is mede afhankelijk van de klanten. Als deze tevreden zijn en vinden dat ze goed begeleid Worden dan is het proces geslaagd Goede samenwerking binnen het team 15 P a g i n a

17 mei 15 1/7 juni 16 8/14 juni 17 15/21 juni 28 juni Dit is ongeveer de indeling voor de activiteit gerelateerd aan de stageopdrachten. Doordat er ook veel begeleid zal worden zullen de tijden niet heel strak staan voor een dag. Het gaat hier echt meer om de week. Voor de evaluatiemomenten op stage zullen er genoeg momenten zijn. Er is regelmatig overleg tussen het gehele team en daarin wordt de gang van zaken ook besproken. Maar net zoals op school bij de COP wil ik rond dezelfde periode, als dat daar de evaluatiegesprekken plaatsvinden, op stage ook zo n moment in gaan plannen. Dit omdat er dan een op een gesproken zal worden waardoor er een beter beeld gegeven kan worden over een individu. Koppeling tussen doelstellingen en de specifieke stageopdracht en/ofprojecten Tot slot de koppeling tussen mijn doelstellingen en de specifieke stage opdrachten. Heel veel van mijn doelstellingen, kijkend naar wat ik wil gaan ontwikkelen op gebied van de competenties, zijn gerelateerd aan mijn opdrachten. Zoals ook al wel vermeld in het kopje Doelstellingen activiteiten is al goed te lezen waar die koppelingen plaats vinden. Dit komt mede doordat ik een hele veelzijdige stageplek heb. Naast dat ik de zakelijke dingen moet doen achter een laptop ben ik ook heel veel uren in de praktijk bezig. Doordat dit eigenlijk een groot samenhangend geheel is denk ik dat er dus een grote koppeling is tussen mijn doelstellingen en de opdrachten. Nadat ik wist hoe mijn stage er exact uit kwam te zien en ik bezig moest met deze POP kwam ik er ook achter dat veel competenties aanwezig zijn tijdens mijn stage. Nadat ik mijn Self-assessment had gemaakt en wist waar ik mij nog kon verbeteren heb ik ook besloten om zoveel mogelijk gebruik te maken van mijn stage en de teken en opdracht die ik zal gaan uitvoeren zoveel mogelijk te koppelen aan mijn ontwikkelingsplannen. Op deze manier hangt dus alles samen. 16 P a g i n a

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 23-6-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 3 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN STUDIEJAAR 4

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN STUDIEJAAR 4 10-10-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN STUDIEJAAR 4 0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 5 Doelstellingen en activiteiten...

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan

Persoonlijk Ontwikkelplan Persoonlijk Ontwikkelplan Wesselink T, Thijs 300395 t.wesselink@st.hanze.nl thijswesselink.weebly.nl Eric Mulder e.b.mulder@pl.hanze.nl Inhoudsopgave Competentiescan... 3 Verantwoording Kerntaken... 3

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan SGM JAAR 4. Ronald Paans Hanzehogeschool Groningen

Persoonlijk Ontwikkelplan SGM JAAR 4. Ronald Paans Hanzehogeschool Groningen Persoonlijk Ontwikkelplan SGM JAAR 4 Ronald Paans - 304825 Hanzehogeschool Groningen De student blikt vooruit naar zijn/haar leerproces in jaar 4; op welke wijze gaat de student er zorg voor dragen dat

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2014/2015 Stage jaar 1 Stage: Fitness/ Wellness branche

Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2014/2015 Stage jaar 1 Stage: Fitness/ Wellness branche Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2014/2015 Stage jaar 1 Stage: Fitness/ Wellness branche Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Naam student: Naam werkveldbegeleider: Organisatie: Patrick

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2015/2016 Stage jaar 2 Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Naam student: Danny Sims Naam John van Apeldoorn werkveldbegeleider: Organisatie: Eco coachen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Je ruimt je eigen spullen op en zorgt beheer en onderhoud Heeft inzicht in de grotere onderhoudswerkzaamheden

Je ruimt je eigen spullen op en zorgt beheer en onderhoud Heeft inzicht in de grotere onderhoudswerkzaamheden Feedback Joke Je bent een harde werker en hebt een actieve houding. Je hebt veel ideeën en kunt je creativiteit goed kwijt in de opdrachten. Uit de brainstormsessies komen altijd veel ideeën waar we meestal

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan

Persoonlijk Ontwikkelplan 2017 Persoonlijk Ontwikkelplan JAAR 4 Naam: Ronald Paans E-mail: r.paans@st.hanze.nl Studentnummer: 304825 Opleiding: Sport, Gezondheid & Management SGM4 Beleid Plaats: Groningen 1 Inhoudsopgave Reflectie

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Professioneel handelen Reflectie op Semester 8

Professioneel handelen Reflectie op Semester 8 Professioneel handelen Reflectie op Semester 8 10-6-2016 Hanzehogeschool Groningen Mark Engelkens Professionele ontwikkeling Reflectie op vooraf gestelde doelen Tijdens het afgelopen half jaar heb ik mij

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Reflectieverslag Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Algemene inleiding In dit verslag is te lezen hoe ik de afgelopen maanden mijn meewerkstage bij Happy Idiots heb ervaren.

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2014/2015. Stage jaar 2. Coachend gedrag veranderen. Feedback en beoordeling. werkveldbegeleider

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2014/2015. Stage jaar 2. Coachend gedrag veranderen. Feedback en beoordeling. werkveldbegeleider Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 201/201 Stage jaar 2 Coachend gedrag veranderen Feedback en beoordeling werkveldbegeleider 1 Naam student: Remon Tinge Naam André Tjeerdsma werkveldbegeleider:

Nadere informatie

Professioneel handelen

Professioneel handelen Professioneel handelen Wiebe Werkman 322863 Hanzehogeschool Groningen Jim Lo-A-NJoe Ingmar de Vries TRS consultancy Hans Lolkema Inhoudsopgave Generieke SGM Competenties... 3 SGM14 Ontwikkelen en borgen

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Professioneel handelen Gido Verschuren

Professioneel handelen Gido Verschuren 2017 Gido Verschuren 315774 Sport, Gezondheid & Management Hanze instituut voor Sportstudies 9/6/2017 Inhoud Persoonlijke ontwikkeling:... 3 SGM5 Bewaken van kwaliteit:... 3 SGM 7 Sportaccommodatie- en

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

EINDVERSLAG COP SEMESTER 6

EINDVERSLAG COP SEMESTER 6 25-6-2015 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EINDVERSLAG COP SEMESTER 6 Eindverslag COP semester 6 2015 Mark Engelkens Inhoudsopgave Kerntaken en competenties... 2 Self-assesment... 4 Semester 7 & 8... 7 Professioneel

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren EDP2

Voortgangsverslag werkend leren EDP2 Voortgangsverslag werkend leren EDP2 G.M. Brouwer 5 Voortgangsverslag werkend leren EPD2 G.M. Brouwer Delft 17-05 2013 De Haagse Hogeschool 6 Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos In het genoemde POP zal ik Laurens Roos, de uitvoerende student beschrijven; welke competenties ik heb, welke ik niet beheers, welke achtergrond mijn competenties

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Inleiding. Beste student,

Inleiding. Beste student, Inleiding Beste student, Je hebt een stagetoets gemaakt. Deze toets is klaargezet door verpleegkundigen van jouw stageafdeling in het kader van het project E-flow Nursing. Wij denken dat het maken van

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Naam student: Sebastiaan Winters Studentnummer: 10078177 E-mail: s.m.winters@me.com Leerbedrijf: CB&I Datum: 12-02-2012 Blok: 2.1 Versie document: 1.2 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling

Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling Hoofdstuk 6 Je reflecteert op je werk Inhoud 6.1 Reflecteren Opdracht 1 Spiegeltest Opdracht 2 Reflectieoefening Opdracht 3 Reflectie en PAP 6.2 ABCD- en STARR-methode

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan

Persoonlijk Activiteiten Plan Persoonlijk Activiteiten Plan Junior Alves S1C 10045260 Studieloopbaan begeleider: E. Sengers Studentcoach: D. Oosterlaken Periode: Propedeuse / blok 4 / juni Inleiding Tijdens het maken van die Persoonlijke

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Naam Erik Oord Studienummer 16086600 Datum (versie) 20-06-2017 SLB-er Mevr. Hollegien 1. Reflectie Wie ben ik? Ik ben Erik Oord, eerstejaars student aan de Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Verslag stage ID-dance

Verslag stage ID-dance Verslag stage ID-dance 1 Gabriëlle van Tussenbroek, 4D Inhoud Motivatie (pagina 3) Algemene gegevens (pagina 4) Gesprek werkplanning (pagina 5) Verloop stageperiode (pagina 6) Afsluitende beschouwing en

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

Music & Sports Utrecht STAGEVERSLAG. Haribo Bossaball Campingtour Walinga W, Wietse

Music & Sports Utrecht STAGEVERSLAG. Haribo Bossaball Campingtour Walinga W, Wietse Music & Sports Utrecht STAGEVERSLAG Haribo Bossaball Campingtour 2016 Walinga W, Wietse 318605 Voorwoord Dit stageverslag is een klein onderdeel van de stage die de student heeft gelopen bij Music & Sports

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met verandering en aanpassen Reflecteren Werkgroep Onderwijs, September 2011 Toelichting beschrijving

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten.

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. Kerntaken Sportgezondheid Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. De SG beweeg-en leefstijladviseur draagt zorg voor een kwalitatieve

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman Eindreflectie Taakbekwaam bovenbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman OBS Jan Ligthart, Zelhem Mieke van den Berg Groep 8b Intern opleider: Marc Neerhof Stage: Het afgelopen

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT Jij en het hbo. een succesvolle combinatie? 1 UNIEKE KANS Jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Unieke kans..test jezelf voor het hbo! Krijg zicht op jezelf Ontdek je

Nadere informatie

STAGEVERSLAG 4. Sportteam Hoogezand-Sappemeer. Iris Posthuma: Geeske Posthouwer: Haroen Jaafar: Kirsten Pheifer:

STAGEVERSLAG 4. Sportteam Hoogezand-Sappemeer. Iris Posthuma: Geeske Posthouwer: Haroen Jaafar: Kirsten Pheifer: STAGEVERSLAG 4. Sportteam Hoogezand-Sappemeer Iris Posthuma: 329082 Geeske Posthouwer: 326612 Haroen Jaafar: 333387 Kirsten Pheifer: 328301 Stagebegeleider: Wim Smit SLB- er: Hans Oljans Voorwoord Voor

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN Onno van Gijssel Mei 2013 IT Management Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Curriculum Vitae... 4 3. Zelfportret... 5 4. Reflectie op competenties... 6 4.1

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Jij en 3 vrienden besluiten om jouw woonkamer te verven. Om dit project te voltooien

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

POP Eerste gekozen competentie: De markt analyseren en interpreteren Wat is mijn huidige niveau op deze competentie? Waarom?

POP Eerste gekozen competentie: De markt analyseren en interpreteren Wat is mijn huidige niveau op deze competentie? Waarom? POP Eerste gekozen competentie: De markt analyseren en interpreteren Wat is mijn huidige niveau op deze competentie? Waarom? Niveau Waarom? Waar ben ik al goed in? Wat zijn mijn sterktes op deze competentie?

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Robin van Heijningen Voortgangsverslag 1.2 Studieloopbaanbegeleiding Robin van Heijningen Hillegom 02-02-2013 Schoonderbeek Installatietechniek Voorwoord Je stelt halverwege de contractperiode

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS ADRES: HAAKWAL 5 TELEFOON: ************* MOBIEL: ************* E-MAIL: GEBOREN: 22 MAART 1995 OPLEIDINGEN

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS ADRES: HAAKWAL 5 TELEFOON: ************* MOBIEL: ************* E-MAIL: GEBOREN: 22 MAART 1995 OPLEIDINGEN Bas van den Aakster (500661511), IG105 POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan Professional Skills 24-06-2013 INHOUDSOPGAVE Curriculum Vitae... 4 Zelfportret... 5 SWOT-Analyse... 6 Strengths... 6 Weakness...

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie