FOCUS: WAARDE VOOR DE KLANT. Technologie Nieuwsbrief van HARTING. Windenergie Gastbijdrage van de oprichter van ENERCON, Aloys Wobben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOCUS: WAARDE VOOR DE KLANT. Technologie Nieuwsbrief van HARTING. Windenergie Gastbijdrage van de oprichter van ENERCON, Aloys Wobben"

Transcriptie

1 14 Technologie Nieuwsbrief van HARTING FOCUS: WAARDE VOOR DE KLANT Windenergie Gastbijdrage van de oprichter van ENERCON, Aloys Wobben Automatisering IT Één netwerk voor alles Microtechnologie RFID-transponders in Geäutomatiseerde Productie People Power Partnership harting tec.news 14 (2006)

2 redactioneel Dietmar Harting Wij willen de voordelen voor de klant vergroten door technologische veranderingen en vooruitgang te implementeren Geachte lezers, In de bovenstaande regels wordt het eerste en primaire doel van ons bedrijf weergegeven. Intussen is het al weer zo n vijftig jaar geleden dat harting introduceerde wat later de wereldwijde norm zou worden, namelijk het principe van de connector in industriële toepassingen. Dankzij deze vernieuwing hebben wij een toonaangevende positie in de technologie van de elektrische connector verworven, en zijn de Han-connectoren een vertrouwd begrip op vele markten over de gehele wereld. Daarnaast zijn er vele andere producten waaraan wij onze toonaangevende positie te danken hebben. Maar hoe ziet de toekomst van onze bedrijfstak eruit? Op industrieel gebied speelt de connectortechnologie een steeds belangrijker rol in het in een netwerk plaatsen van machines, groepen machines en fabrieksgebouwen. Het samenvallen van de kantoor- en fabriekscommunicatie en de steeds grotere eisen die aan de flexibiliteit en stabilitiet van de infrastructuur van de energietoevoer worden gesteld, vormen de nieuwe en opwindende uitdagingen voor de connectortechnologie. harting pakt deze uitdagingen met beide handen aan. Onze meest recente enquête onder klanten maakte één aspect wel zeer duidelijk: harting is een favoriete zakenpartner vanwege het feit dat wij voor een superieure kwaliteit, betrouwbaarheid, functionaliteit staan en vernieuwende oplossingen en een uitstekende service voor de klant bieden. Dit is een duidelijk signaal voor onze mensen en voor mijzelf: nl. dat wij ons op deze sterke punten moeten concentreren, en dat wij die punten nog verder moeten ontwikkelen op een consistente en dynamische wijze. Wij zien een kans om nog meer waarde toe te voegen binnen value added chain, met name door onze geïntegreerde, adviserende en ondersteunende benadering van één aanspreekpunt voor de klant. Wij voldoen aan die eis door de Technologiegroep van harting op één lijn te brengen met wat wij Connectiviteit & Netwerken noemen. Als voorbeeldtoepassing van Connectiviteit en Netwerken wil ik de industriële arena met haar drie vitale verbindingslijnen noemen namelijk industriële communicatie, aanvoer van stroom van 24 volt en aanvoer van stroom van 400 Volt. Als industrieel specialist hebben wij tezamen met onze klanten een groeiroute uitgezet over tientallen jaren. Op de Hannover Messe van 2006, van 24 tot 28 april 2006, zullen wij de voordelen demonstreren die wij onze klanten bieden en die in de titel van deze uitgave vermeld staan de gebieden waarop wij de waarde voor de klant vergroten. En in deze uitgave van ons technologietijdschrift worden talloze voorbeelden gepresenteerd van hoe wij dag in dag uit, jaar in jaar uit, onze primaire bedrijfsdoelstelling realiseren. De energiesector is een ander toepassingsgebied waarbinnen onze know-how en onze oplossingen een waardevolle bijdragen leveren. Wij zijn zeer verheugd dat Aloys Wobben, ingenieur en oprichter en algemeen directeur van ENERCON GmbH, bereid was in zijn gastartikel het onderwerp Een Energierevolutie in plaats van Klimaatverandering te bespreken. Trouw aan onze bedrijfsslogan People Power Partnership, kijken wij terug op een lange en vruchtbare samenwerking met ENER- CON. Onze gezamenlijke doelstelling is duidelijk en eenvoudig samenwerken om de best mogelijke oplossingen te kunnen bieden. Tussen haakjes: op de foto op deze dubbele pagina, - een belangrijk onderdeel van onze campagne harting, Alles voor het Ethernet staat onze collega Jens Grunwald. En dit maakt de cirkel rond omdat Jens Grunwald zich al vele jaren lang, evenals een aantal andere personeelsleden, voor ENER- CON heeft ingezet. Beste lezers, wij danken u voor uw loyaliteit gedurende al deze jaren, als klant of als leverancier, als techonologiepartner of als journalist, als vertegenwoordiger van een vereniging of gewoon als geïnteresseerd lezer. Ik verzeker u persoonlijk dat wij met een niet aflatende inzet en verbondenheid onze doelen nu en in de toekomst zullen blijven nastreven, en één zeer duidelijk doel: meerwaarde voor de klant. Ik hoop dat u dit meest recente exemplaar van Technologisch Nieuws met plezier zult lezen. Met dank en hoogachting, Dietmar Harting 2 harting tec.news 14 (2006)

3 3

4 Gastbijdrage Aloys Wobben Een Energierevolutie in plaats van Klimaatverandering Energie laat de wereld draaien. Energie zorgt ervoor dat ideeën verwezenlijkt worden. Energie laat ons presteren op steeds nieuwe topniveaus. En omdat energie van zo cruciaal belang is, moeten we ervoor zorgen dat er, nu en de toekomst, voldoende energie voor ons is. Daarnaast willen wij dat wat goed is voor mensen ook goed is voor het milieu. Gebruik van windenergie speelt een belangrijke rol bij het veilig stellen van voldoende energie in de toekomst. 4 harting tec.news 14 (2006)

5 INGENIEUR ALOYS WOBBEN, OPRICHTER EN DIRECTEUR VAN ENERCON Ingenieur Aloys Wobben heeft ENERCON GmbH in 1984 opgericht en daarmee een economisch-ecologische ommekeer op de Duitse windenergiemarkt teweeg gebracht. De ontwikkeling en fabricage van de eerste windenergie-installatie zonder overbrengingsinrichting in 1991 vormde een vernieuwende, op de toekomst gerichte prestatie voor het bedrijf. Dit eerder onbekende concept gaf de doorslag voor het gebruik van de claim Energie voor de gehele wereld door het bedrijf. Vandaag de dag zijn er wereldwijd ongeveer 6500 mensen bij ENERCON in dienst. Per 31 december 2005 had het bedrijf 8764 windturbines verspreid over de gehele wereld geïnstalleerd, met een totale output van kw. 5

6 De mondiale vraag naar energie is groeiende. Naast het toegenomen verbruik is men in toenemende mate afhankelijk van de import van grondstoffen zoals olie, gas en uranium. De voortdurend stijgende prijzen van de grondstoffen doen de ook voortdurend escalerende prijzen van energie nog sneller stijgen. Gegeven het mondiale tekort aan grondstoffen zal deze ontwikkeling zich nog veel verder voortzetten op een nog drastischer wijze dan wij vandaag de dag al meemaken. De eerste windpioniers gaven van blijk van moed en een vooruitziende blik. Terwijl zij in het begin werden uitgelachen, weet nu iedereen dat deze zogenaamde regeneratieve energie met de dag belangrijker wordt. De steeds maar stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen maken dit wel heel duidelijk. KLIMAATVERANDERING DOOR HET BROEIKASEFFECT Ongeveer 60% van de huidige energie-aanvoer in Duitsland is gebaseerd op energiebronnen zoals kolen, aardolie en aardgas, die allen fossiele koolstof bevatten. Wanneer deze brandstoffen worden verbrand komt koolstofdioxide vrij, wat de natuurlijke balans in ons klimaatsysteem blijvend aantast. Uitstoot van koolstofdioxide en andere uitstoot van giftige stoffen of gassen zijn verantwoordelijk voor de vernietiging van het beschermende schild (filtersysteem) in de stratosfeer van onze aarde, wat resulteert in het feit dat bepaalde gevaarlijke straling(sfrequenties) vanuit de zon de biosfeer in ongefilterde vorm kan bereiken. Het tekortschietende natuurlijke filtersysteem resulteert in klimaatveranderingen (het anthropogeen broeikaseffect), luchtvervuiling en ziekten (voornamelijk kanker). De gevolgen van de verwarming van de aarde alleen al zijn dramatisch. Het aantal ongebruikelijke weersomstandigheden die tot grote economische schade leiden, neemt drastisch toe. Het aantal ernstige natuurrampen is sinds de jaren zestig verdrievoudigd, zoals vastgesteld is door Rückversicherungs AG in München. Een voorzichtige inschatting van de gemiddelde wereldwijde kosten van de klimaatverandering geeft een getal van meer dan 50 miljard euro per jaar. Daarom moeten alle naties in de gehele wereld een bijdrage leveren aan het terugdringen van het broeikaseffect. BETROUWBARE AANVOER VAN ENERGIE ZONDER MILIEU- VERONTREINIGENDE STOFFEN Het gebruik van windenergie draagt in aanzienlijke mate bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot. De windenergie-in- 6 harting tec.news 14 (2006)

7 De ringgenerator is onmisbaar voor transmissieloze windenergieinstallaties. Deze zorgt voor een vrijwel frictieloze energiestroom. Beeld: de fabricage van een ringgenerator door ENERCON. Besturingselectronica voor een windenergie-installatie: windrichtingbijstelling, bladbijstelling en constante bijstelling van andere parameters van de installatie optimaliseren de energie-opbrengst van de installatie bij alle weersomstandigheden. stallaties die wereldwijd reeds geplaatst zijn, met een geschatte output van bijna 60 gigawatt, zorgen ervoor dat de jaarlijkse CO2-uitstoot verminderd is met ongeveer 90 miljoen ton. De installaties produceren ongeveer 140 miljard kilowatt uren (kwu), ofwel grofweg één procent van de mondiale energiebehoefte. Duitsland is mondiaal toonaangevend in de windenergie-industrie. Ondertussen is windenergie voor 6% procent deel uit gaan maken van het totale energieverbruik, wat het enorme potentieel van deze vorm van energie duidelijk aantoont. Regionaal gezien zijn er gebieden waar windenergie een bijdrage aan de energietoevoer biedt van meer dan 50%. Dit toont aan dat een betrouwbare energietoevoer met een intelligente en flexibele windenergietechnologie mogelijk is. Tegelijkertijd moeten de windparken de juiste eigenschappen voor energiecentrales hebben om een verdere integratie van windenergie in de structuur van energielevering mogelijk te maken. Oplossingen zoals een reactief beheer van energie en een reactieve voltageregulering zijn vandaag de dag al beschikbaar zowel voor noodsituaties in geval van kortsluiting in het netwerk en voor knelpunten bij normale exploitatie. Daardoor werken windparken op de belangrijkste aspecten hetzelfde als in conventionele energiecentrales. Daarnaast kunnen er ook extra voordelen in lokale netwerkstructuren gegenereerd worden (zie schema). NIEUWE ENERGIEBRONNEN GARANDEREN BETROUWBARE ENERGIELEVERING IN DE TOEKOMST Gegeven de huidige energiesituatie wordt waterstof als bron van energie steeds belangrijker. In de auto-industrie bijvoorbeeld wordt enorme vooruitgang geboekt t.a.v. aandrijving van auto s d.m.v. brandstofcellen. Bij de productie van regeneratief geproduceerde waterstof (water + elektriciteit = waterstof + zuurstof), zou windenergie als een belangrijke energieleverancier voor de productie van waterstof gebruikt kunnen worden. Vervanging van fossiele en nucleaire bronnen door duurzame energie zal zich voortzetten als trend, deels tegen de achtergrond van stijgende prijzen van grondstoffen en deels vanwege het noodzakelijke terugdringen van afhankelijkheid van import van grondstoffen. Tenslotte is het zo dat de toenemende vraag naar energie te maken heeft met afnemende grondstofbronnen. De jaarlijkse opbrengst van een moderne multi-watt windenergie-installatie zou de jaarlijkse rijafstand van bijna 1000 elektrische auto s kunnen dekken. Zoals dit voorbeeld helder aantoont, zou het gebruik van windenergie 7

8 Diensten centrum DUN ENERCON Transmissiesubstation Besturingsysteem EVU (P,Q) EVU Rooster Netwerktechnologie: De huidige windparken werken als conventionele energiecentrales. Daarom zijn er zowel oplossingen voor kritieke situaties (kortsluiting in het netwerk of knelpunten) en voor normale werking (reactief energiebeheer en reactieve voltageregulering). voor de aandrijving van elektrische auto s in de toekomst een zeer belangrijke rol kunnen gaan spelen. De prijzen van elektriciteit zijn begin dit jaar weer omhoog gegaan. En nu ook weer proberen de energiebedrijven de regeneratieve energieën hiervan de schuld te geven. Duurzame energieën staan voor slechts 2,7% van de kosten van elektriciteit. In werkelijkheid zijn de grote prijsverhogingen op de markten voor grondstoffen verantwoordelijk voor de toegenomen prijzen. Hierbij komt nog dat de leveranties zijn afgenomen tengevolge van de sluiting van een aantal oude energiecentrales. Het tijdperk van goedkope productie in de oude afgeschreven energiecentrales loopt ten einde. De prijzen die voor conventioneel opgewekte energie golden, kunnen niet langer worden gehandhaafd. De huidige elektriciteitsprijzen houden geen rekening met de gevolgen voor de mens, noch met de schade die toegebracht wordt aan het milieu en aan het wereldklimaat of met de risico s die verbonden zijn aan conventionele energiecentrales. Wanneer die kosten zouden worden meegenomen in de berekening van de elektriciteitsprijs, zou windenergie nu al goedkoper zijn dan de conventionele energiebronnen. Windenergie is het product van een goed ontworpen geavanceerde technologie en is één van de meest kostenverantwoorde bronnen van duurzame energie. ENERGIE MOET BETAALBAAR BLIJVEN Op de lange termijn zal het tekort aan grondstoffen tot een drastische verhoging van de prijzen van fossiele brandstoffen leiden. Het verschil t.a.v. de als te duur geziene groene energie zal spoedig verdwijnen ook al omdat een kilowatt uur aan windelektriciteit steeds goedkoper zal worden door de constant voortschrijdende ontwikkeling van deze technologie en van krachtiger windenergie-installaties. Uiteindelijk dwingt dit degressieve concept van de Duitse Wet op Duurzame Energieën (Erneuerbare Energien Gesetz, of EEG) tot voortdurende vernieuwingen. De werkelijke elektriciteitskosten van windenergie zijn gedurende de laatste tien jaar al met meer dan 50% afgenomen en zullen in de toekomst blijven afnemen. De verdere toename van de efficiency van de windenergie-installaties heeft binnen deze context een speciale betekenis. De fabrikant van windenergie-installaties ENERCON geeft hier het goede voorbeeld. Een nieuwe geometrie van het rotorblad, die in 2004 werd geïntroduceerd en waardoor het rendement significant toeneemt en het lawaai en tevens de belasting van de windenergie-installatie vermindert, is typerend voor de vernieuwingskracht van de voortgeschreden technologie. De huidige torenhoogtes van meer dan 100 m vormen ook een voorbeeld van technologische vooruitgang dat tot een toegenomen efficiency heeft geleid. Een stormbeheersingsysteem waarvoor octrooi is verkregen, garandeert de werking van de windenergie-installatie zelfs bij windsnelheden van meer dan 25m/s of om en nabij de 90 km per uur. Bij windstoten verminderen de installaties hun output op een gecontroleerde wijze en blijven zij verbonden met het netwerk in plaats van zich uit te schakelen. In het bijzonder op locaties met sterke windvlagen, voorkomt deze functionaliteit derving van inkomsten 8 harting tec.news 14 (2006)

9 en helpt het de belasting van het energienetwerk te verminderen. Nieuwe multi-watt installaties wekken evenveel elektriciteit per dag op als een windenergie-installatie in 1990 in één heel jaar opwekte. Dit is een duidelijk voorbeeld van de snelle technologische ontwikkelingen in deze jonge bedrijfstak. Nieuwe, grote installaties bieden zeer veelbelovende perspectieven. Zij maken een betere exploitatie van de in toenemende mate schaarser wordende installatielocaties mogelijk en geven een nieuwe stimulans voor de vervanging van oudere, kleinere installaties door installaties van de megawatt-klasse. De positieve ontwikkelingen m.b.t. windenergie in Duitsland worden met zeer veel interesse in het buitenland gevolgd. Het feit dat de Duitse windindustrie al meer dan 50% van haar opbrengst in 2004 heeft geëxporteerd, is een voorbeeld van de groeiende belangstelling van andere landen voor de Duitse windenergietechnologie. ESSENTIËLE RANDVOORWAARDEN VOOR DE MENSHEID Het uiterlijk van de mondiale energielevering zal gedurende de komende 20 jaar een sterkere verandering ondergaan dan in de laatste 20 jaar het geval was. Wij moeten gezamenlijk op een positieve wijze gestalte geven aan deze transformatie in de energieopwekking. Duurzame energie krijgt in dit opzicht met grote uitdagingen te maken. Zij is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de bouw en uitbreiding van energieleveringsystemen die voor de toekomst geschikt zijn. Een duurzame energietoevoer is van wezenlijk belang voor de mensheid. Één ding is zeker: een intensief gebruik van windenergie, in combinatie met andere regeneratieve energieën en moegelijkheden van opslag van elektriciteit valt niet meer weg te denken. En dit inzicht is nu precies de factor die ons voort zou moeten stuwen op weg naar een energie-revolutie, in plaats van naar een klimaatsverandering. 9

10 Connectiviteit & Netwerken Andreas Huhmann Automatiserings-IT van HARTING Automatiserings-IT is de implementatie van één enkel, universeel op Ethernet gebaseerd communicatienetwerk voor het kantoor en de fabriek. Dit concept tilt automatisering naar een hoger niveau qua kwaliteit, productietijd en flexibiliteit. Dit is niet alleen goed nieuws voor het topmanagement van productiebedrijven, maar er zijn tevens vele voordelen voor netwerkplanners en automatiseringsdeskundigen voor wie zich vele nieuwe toepassingsgebieden zullen openen. 10 harting tec.news 14 (2006)

11 Met de langverwachte ongefilterde introductie van IT in het fabricageproces is een consistente en continue communicatielijn tussen het kantoor en de machine nu mogelijk geworden. Dit dankzij het feit dat automatiserings- en kantoortoepassingen een gezamenlijke communicatiebasis zonder kunstmatige grenzen, zoals poorten, delen. harting biedt spannende visies op toekomstige Automatiserings-IT netwerken en profileert zich daardoor als een vernieuwend netwerkspecialist. AUTOMATISERINGS-IT BETEKENT: ÉÉN NETWERK VOOR ALLES Automatiserings-IT behelst het samenvoegen van netwerken die tevoren parallel draaiden op veldbussen in industriële toepassingen. Dit leidde tot speciale netwerken voor aandrijfoplossingen, voor veiligheidstoepassingen of voor MES-integratie. MES-systemen die als een integrerende brug dienen, verbinden de verwerking van bestellingen op ERP-niveaus met de bedieningssystemen in de wereld van productie. Het resultaat is een universeel netwerk voor de kantoorwereld en voor de fabriek, op basis van Ethernet. EENVOUDIG, SNEL EN VEILIG: ÉÉN AUTOMATISERINGS-IT NETWERK De actieve en passieve componenten zijn van cruciaal belang voor de functionaliteit van communicatienetwerken. Hun gebruik is afgeleid van de netwerkentopologie. Een IT switch wordt bijvoorbeeld optimaal geschikt gemaakt voor sterbekabeling. De stertopologie in het bijzonder belichaamt de basissituatie in kantoortoepassingen, waar zich vele werkstations van hetzelfde ontwerp en dezelfde layout in elkaars directe nabijheid bevinden. In het fabricageproces zijn de industriële typologieën ook afgeleid van het gegeven gebruik, de set-up van de productie-eenheid in termen van automatisering. De behandeling van materialen is een representatief voorbeeld daarvan, waar aandrijvingen gewoonlijk achter elkaar in een rij worden verbonden. Het netwerk voor de communicatie volgt deze topologie. Doorgaans is het in veel toepassingen niet mogelijk om de productie vooruitlopend op de tijd te bekabelen, zoals het geval is bij een kantooromgeving, omdat het netwerk tot de systeemmodule behoort. Deze module wordt op haar beurt geproduceerd en getest door een leverancier. Kantoor IT Switch Outlet Automatiserings-IT netwerktopologie LIJN/RING STER Besturingskast Besturingskast HYBRIDE LIJN Stroomtoevoer 24 volt Automatiserings-IT netwerkcomponenten IP67 Switch In-Between Switch IP30 Switch Besturingskast Besturingskast Automatiseringsapparaten SPS Aandrijving PC HMI Robot/Module I/O device EQP: apparatuur TO/AO: telecommunicatie-uitlaat/apparaat-uitlaat Actieve netwerkcomponent (switches) veiligheidsmodule Automatiserings-IT systeemomgeving 11

12 De integratie in het netwerk vindt dan plaats in de productieomgeving, idealiter op een wijze die volkomen transparant is en zonder systeemonderbreking. In dergelijke gevallen zijn er netwerkcomponenten nodig voor de verschillende installatiefilosofieën om netwerken binnen modulen en langs modules mogelijk te maken. LIJN/RING Automatiseringsnetwerk Gedecentraliseerde IP67 IP67 Switch Besturingskast In Between IP IP67 & IP30 In-Between Switch Netwerkcomponentconfiguraties IP30 Switch Besturingskast Gecentraliseerde/ gedecentraliseerde IP30 IN-BETWEEN SWITCHES MET EEN BESCHERMINGSMATE VAN IP67 EN IP30 Het Tussenconcept maakt de integratie van schakelkasten in netwerken op een speciale manier mogelijk. Het maakt een Ethernet-verbinding met een mate van bescherming van IP67 mogelijk en in het IP30-bereik binnen de schakelkast. Daardoor staat de In-between switch tussen de automatiseringstoepassing en het netwerk. PROFINET en beheersfuncties kunnen volledig worden geïntegreerd. STER Besturingskast Besturingskast HYBRIDE LIJN Stroomtoevoer 24 volt Industriële netwerktopologieën GEDECENTRALISEERDE OF GECENTRALISEERDE OPSTELLING MET IP30 SWITCHES De IP30-switches wordt gebruikt voor netwerken van machines volgens een stertopologie. In de onbeheerde configuratie ervan, vertegenwoordigt het een consolidatiepunt voor het overdragen van informatie naar het netwerk. Kenmerken van IP30-switches zijn dat ze makkelijk gemonteerd kunnen worden op top hat rails, wat de standaardbevestiging voor apparatuur in schakelkasten is. TOENEMEND BELANG VAN INDUSTRIËLE SWITCHES In de eerste Ethernetmigratiestap van een paar jaar geleden was de algemene gedachte dat er voor actieve netwerkcomponenten primair een lokale diagnose in een industriële omgeving nodig was, en dat geen versterkte beheerfuncties nodig waren. Vandaag de dag is men de mening toegedaan dat er een aanmerkelijk grotere beheersreikwijdte nodig is. GEDECENTRALISEERDE OPSTELLING MET EEN BESCHERMINGSMATE VAN IP67 IP67-componenten zijn geschikt voor een eenvoudige installatie van een gedecentraliseerd automatiseringsconcept. Deze componenten kunnen direct in de industriële omgeving zonder een afzonderlijke behuizing worden gebruikt. De IP67-opstelling maakt daarom een extreem flexibele implementatie van de gespecificeerde topologie, zoals lijntypologie of ringtopologie mogelijk. 400 V 24 V Ethernet Intermediaire distributeur IT-netwerk Afzonderlijke netwerken voor IT en automatisering 12 harting tec.news 14 (2006)

13 Daarom is switch management in de industrie nodig voor een betrouwbaar functioneren van zowel de automatiseringstoepassingen en de IT-toepassingen. De beslissing welke beheersreikwijdte geschikt is voor welke toepassing hangt niet alleen van de toepassing af, maar ook van de omgeving waarbinnen de automatiseringstoepassing ingebed is. Een afzonderlijk netwerk bijvoorbeeld, zonder verticale integratie of beveiligd via een firewall kan ook geïmplementeerd worden met onbeheerde switches. Deze netwerken worden doorgaans echter niet gebruikt voor automatisering, maar voor het verwerven van bedieningsgegevens. Daardoor is de enige functie van de switches naast die van firewall die van distributeur wat niet resulteert in een stopzetting van de productie wanneer zij niet werkt. Daarom worden switches met deze functionele reikwijdte alleen gebruikt voor zeer beperkte taken. Desondanks worden deze eenvoudige switches vaak aanbevolen voor automatiseringstoepassingen, daar eenvoud gelijkgesteld wordt met gebruiksvriendelijkheid. Een veldbustoepassing wordt hierbij ook verondersteld, waarbij alleen in een paar individuele gevallen van sterkoppelstukken, die vergelijkbaar zijn met switches in een netwerktopologie, gebruik wordt gemaakt. De situatie is anders bij geschakelde Ethernetoplossingen. Dit concept vereist een sterkere logische segmentatie, die onmogelijk is met onbeheerde switches. Een centrale diagnose via een netwerkbeheerinstrument is ook handig om met een vooruitziende blik te zorgen voor beschikbaarheid van het netwerk. De switches van harting met beheerfuncties ondersteunen IT via SNMP en tegelijkertijd de automatisering door specifieke geïntegreerde veldbus -functies, die bijvoorbeeld in de PROFI- NET-omgeving gebruikt worden. Daardoor kan een switch twee keer zichtbaar zijn, zowel in het diagnose-instrument als in een netwerkadministratie. EEN HOGE FUNCTIONALITEIT EN UP-TO-DATE GEMAK: SWITCHES VOOR IEDERE TOEPASSING. 1. Naast het standaard Ethernet op laag 2, zijn onbeheerde switches uitgerust met een PROFINET en ETHERNET-IP basisfunctionaliteit. 2. SmartCon, een systeem dat nieuwe en gemakkelijker en uitgebreider opties voor het configureren van onbeheerde Ethernet switches voor gebruikers biedt. De volgende kenmerken kunnen nu door SmartCon worden geconfigureerd: Industriële toepassing Port prioritization Auto-negotiation per port Multicast filtering per port Full/half-duplex per port Parallel redundancy Port cutoff per port Signaling contact activation per port 10 or 100 Mbps per poort 3. Naast de gebruikelijke op SNMP gebaseerde beheerreikwijdte, bieden beheerde switches een op het Web gebaseerd beheer dat makkelijk bediend kan worden via een browser. 4. Naast het SNMP-beheer, worden beheerd-plus switches gekenmerkt door uitgebreide functies, zoals de PROFINET aan-uit functie of IGMP snooping, dat gebruikt wordt voor Ethernet IP. AUTOMATISERING-IT OVERTREFT DE HUIDIGE NORMEN. Oppervlakkig bezien volgt de internationale standaardisatie voor de passieve infrastructuur het pad van fysieke scheiding tussen automatiserings- en IT-netwerken. Automatisering wordt beschreven als een automatiseringseiland binnen het netwerken in het industriële gebouw. Het netwerk voor het industriële gebouw, dat gedefinieerd is door de ISO/IEC standaardisatie is buiten dit eiland gelokaliseerd. De wereld binnen dit eiland wordt beschreven in IEC Maar een nadere beschouwing van deze concept-normen leert dat beide normen ook een universeel netwerk faciliteren. De Push-Pull connectorreeks van harting dekt de generische norm van ISO/IEC en de PROFINET-norm van de IEC Één universeel automatiserings-it newerk kan op basis van deze connectorenreeks opgezet worden. Dit vermengen van netwerken wat ook convergentie wordt genoemd, is van essentieel belang bij het laten vrijkomen van de verwachte positieve synergieën en daardoor de gewenste voordelen voor de gebruiker. Om dit te bereiken moet aan de vereisten van zowel de IT-omgeving en van de automatiseringsomgeving voldaan worden. harting voldoet ruimschoots aan deze vereisten met Éen voor het Ethernet en produceert de noodzakelijke automatiserings-it producten. Andreas Huhmann Director Market Management Division Industrial Communication and Power Networks HARTING Electric GmbH & Co. KG 13

14 Internationaal Tomas Ledvina HC Modulaire 350A Connector wereldwijd gebruikt in tractiemotoren van trolleybussen Iedereen die wel eens heeft geprobeerd om iets onder de motorkap van zijn auto te repareren of te controleren, heeft zeker de moeilijke toegankelijkheid en het gebrek aan ruimte daar vervloekt. Wat moet een onderhouds- en servicemonteur van een tractiemotor dan nog zeggen? Wanneer uitgaande kabels aan de motor of aan een eindblok zijn bevestigd en je ze uit het voertuig wilt verwijderen, moet je ze losmaken van het eindblok of de motor samen met de kabels uit het voertuig verwijderen. Dat kost tijd, arbeid en geld en brengt het risico van beschadiging van de kabels met zich mee. Het geheel wordt op een moeilijk toegankelijke plaats uitgevoerd en het risico van vergissingen en gebrekkige kwaliteit van uitvoering is levensgroot aanwezig. 14 harting tec.news 14 (2006)

15 ML 3444 K/4 motor voor een NEOPLAN trolleybus met een mooi gestroomlijnde connectorkap rechts. geleid en verbonden waardoor het hele eindblok wordt verwijderd. De eerste motor volgens dit ontwerp met een HC modulaire 350A connector werd eind 2004 geproduceerd en in een SKODA 24Tr ISISBUS geplaatst om dienst te doen in de thuisstad Pilsen. Deze bewees zijn waarde en er werden onmiddellijk in 2005 meer trolleybussen voor Zlin en Pilsen geproduceerd. De succesvolle oplossing werd ook aangewend voor de motor voor de dubbelgelede SKODA 25Tr IRISBUS trolleybassen in twee andere Tsjechische steden: Zlin en Ceske Budejovice. Motoren met aan het einde een HC De mensen bij Skoda Pilsen, de wereldberoemde producent modulaire 350A connector zijn het succesvolst in de NEOvan trolleybussen, hebben lange tijd geprobeerd hiervoor een PLAN trolleybussen. Er worden zestig van zulke bussen in oplossing te vinden, aangezien connectoren voor zulke hoge Boston in de VS gebruikt. De helft daarvan zijn dubbelgelede spanningen niet beschikbaar waren. Deze situatie veranderde toen harting haar HC-serie met stekkercontacten voor 350 als aandrijfeenheid. trolleybussen die gebruikmaken van een stel Skoda-motoren en 650 Amp met zowel een axiaal en schroefdraadeindstuk De voordelen van het idee dat in Pilsen werd ontwikkeld, op de markt bracht. worden zeer gewaardeerd en de oplossing was een ware hit De ontwerpers van Skoda Pilsen grepen deze kans met beide in de SKODA-stand op een handelsbeurs in Dallas, Texas, afgelopen november. Het is de toegevoegde waarde waardoor handen aan. Zij gebruikten HC-connectoren niet louter als verbindende elementen tussen een tractiemotor en de stroomaanvoer ervan. Zij integreerden de connector in de eigenlijke voor deze motor voor hun voertuigen. de fabrikanten van trolleybussen en nu ook van trams kiezen motorstructuur op een vernieuwende wijze, waarmee zij een De belangrijkste voordelen zijn: een snelle en foutloze installatie en verwijdering van de stroomaanvoer van de trac- compact geheel creëerden. Stator winding taps worden direct naar de stekkercontacten van een HC modulaire connector tiemotor, een vereenvoudigd ontwerp en besparingen qua materiaalkosten, arbeidskosten en tijd. Lubomir Kousal Technical Section, Design Department Skoda Electric, BU Traction Motors, Pilsen, Czech Republic Josef Schuster Technical Section, Design Department Skoda Electric, BU Traction Motors, Pilsen, Czech Republic 20ML 3550 K/4 motor gedurende de installatie in een SKODA 24Tr IRISBUS. Een invoerkabel met een complement met HC modulaire 350A axiale stekkercontacten zal aan het einde aangesloten worden. Tomas Ledvina Product Manager EL&EC HARTING s.r.o., Prague, Czech Republic 15

16 INTERNATIONAAL Kenichi Kashima Millimetergolf voor Communicatie met Hoge Snelheid De Draadloos Breedband Projectgroep van Hitachi is betrokken geweest bij een bedrijf dat apparatuur en systemen voor uitzending, beeldbewaking en draadloze communicatie ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt. Speciaal bij draadloze communicatie zijn de Hitachi-poducten die gebruikmaken van een millimeter- en submillimetergolflengte toegepast voor primair gebruik met hoge snelheid. Meestal wordt bij de millimetergolflengte gebruik gemaakt van een bandbreedte van 60GHz. In Japan zijn sinds 2000 de normen en de regels voor draadloze communicatie herzien om gebruik te kunnen maken van millimetergolflengte. Op grond van deze nieuwe normen en regels is draadloze transmissie van grote hoeveelheden gegevens met een bandbreedte van 60 GHz over korte afstanden en met een opmerkelijke snelheid mogelijk. Enkele toepassingen die gebruikmaken van een bandbreedte van 60 GHz zijn: super hoge snelheid draadloos LAN, draadloze beeldtransmissie, millimetergolflengte radar, veelvoudige transmissies van TV-uitzendingen. VOORDELEN / NADELEN De golf in 60GHz is niet geschikt voor communicatie over lange afstanden vanwege de toegenomen verzwakking door oxygen vergeleken met lagere bandbreedten. Anderzijds wordt er een hoger gebruik van frequenties bereikt aangezien dezelfde frequentie bij een bandbreedte van 60 GHz herhaaldelijk in een smalle band geplaatst kan worden. Een ander voordeel is dat op deze bandbreedte slechts een klein aantal stoorgolven voorkomen. De bezette bandbreedte per kanaal van een breedte van 2,5 GHz maakt deze geschikt voor de transmissie van grote hoeveelheden gegevens over korte afstanden. Frequenties worden toegekend bij de 54,25~59,0 GHz licentieband en de 59,0~66,0 GHz band zonder licentie. Er kunnen twee banden geselecteerd worden per verschillend gebruik. MEEST RECENTE ONTWIKKELING Hitachi heeft apparaten voor draadloze transmissie met een bandbreedte van 60 GHz ontwikkeld voor mobiele toegangssystemen en draadloze LAN-systemen met een superhoge snelheid. Zij worden aan spoorweg- en telecommunicatiebedrijven geleverd. Voor uitzendingstoepassingen is er een HDTV (Hoge Density TV)-transmissiesysteen zonder compressie ontwikkeld en is er een transmissiesnelheid van 1500Mbps bereikt. Interfaces van deze apparaten voor telecommunicatie zijn 10/100Base-TX, 1000Base-SX en 100Base-T. De normen voor uitzending zijn SD-SDI (standaard definitie seriële digitale interface) en HD-SDI (hoge definitie seriële digitale interface). Daarom kan bestaande apparatuur eenvoudig worden toegepast. 16 harting tec.news 14 (2006)

17 Millimetergolf antenne voor elektrische signalen (RJ45 3A) Millimetergolf antenne voor optische signalen (Push Pull Power) De transmissiesnelheid is 100~1000 Mbps en ze kunnen worden gebruikt voor de transmissie van grote bestanden en voor de hoofdsnelweg van draadloze telecommunicatie. Dit wordt al gebruikt door bijvoorbeeld spoorwegbedrijven, private bedrijven, de overheid, en vele lokale overheden die hun eigen communicatienetwerk bezitten. Verwacht wordt dat de markt voor draadloze transmissie met hoge snelheden snel zal groeien. PARTNERS Deze apparaten voor draadloze transmissie zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis. Daarom is de betrouwbaarheid van de verbindingen en de componenten die aan de buitenomgeving worden blootgesteld van cruciaal belang. Ze moeten stof- en waterdicht zijn en mechanisch jarenlang meegaan om betrouwbare elektrische verbindingen te kunnen garanderen. Ook wordt vermindering van de verbindingstijd op de bouwplaats van groot belang geacht. Om aan deze vereisten te kunnen voldoen heeft Hitachi de RJ Industrial DATA 3A connectoren met UV-beschermde systeemkabels voor bedrade gegevenscommunicatie van harting gebruikt en de Push Pull connector van harting voor de stroomtoevoer voor het apparaat. TOEKOMSTIGE PROJECTEN Sinds kort worden er hogere eisen gesteld aan systemen die uitzending en bewaking van beelden combineren met draadloze technologie. Hitachi zal een nieuw bedrijf ontwikkelen om aan deze eisen tegemoet te komen. Technologieën en ervaringen op het gebied van uitzenden, bewaking en draadloze technologieën worden hierin geïntegreerd. Kenichi Kashima Wireless Broadband Project Team Hitachi Kokusai Electric Co., Ltd. 17

18 Connectiviteit & netwerken Volker Sorhage Hybride interface-oplossingen voor de volgende generatie draadloze toegang infrastructuur (Wireless Acces Infrastructure) Draadloze breedbandcommunicatie betekent voor elk aspect van het leven van de mens een revolutie omdat een directe hogesnelheidsverbinding met de informatie die je nodig hebt waar en wanneer dan ook mogelijk wordt. Nieuwe draadloze technologieën, zoals WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) maken het voor providers mogelijk om nieuwe diensten te ontwikkelen en nieuwe zakelijke en particuliere klanten in de industriële en opkomende landen te werven. harting komt met haar specialistische connectiviteitsoplossingen tegemoet aan de technische en omgevingseisen van wereldwijd opererende providers en draagt in belangrijke mate bij aan de implementatie van de noodzakelijke infrastructuur buiten. Zonder twijfel is de wereld toe aan draadloos met een hogere snelheid en een breder bereik dan iemand tevoren ooit kon vermoeden. De overgang naar draadloos begon eigenlijk met de internetrevolutie. Wat begon als een mechanisme voor het uitwisselen van elektronische gegevens heeft intussen geleid tot een wereldwijde vraag naar gegevens- en communicatieoplossingen 24 uur per dag en 7 dagen per week. De komst van de Wi-Fi technologie en van de hotspots is nog maar het begin. Door mobiele internettoegang bieden hotspots de gebruikers een verbinding binnen een beperkt gebied rond een toegangspunt. Hoewel het internetbereik van de hotspots al eens is uitgebreid, binden zij de gebruikers nog steeds aan een vaste locatie. Bovendien willen veel gebruikers mobiele toegang. Deze vraag zal convergentie stimuleren en de communicatie-industrie veranderen. Voor dat doel ontwikkelen de telecomindustrieën nu nieuwe communicatienormen die het bereik van draadloze netwerken over de gehele wereld zullen vergroten en uitbreiden. In afwachting van deze nieuwe draadloze technologieën, zijn bedrijven zelfs de uitbreiding van fiberglasnetwerken gaan vertragen. Ontwerpers richten zich in toenemende mate op het ontwikkelen van producten en diensten die draadloze breedbandcommunicatie op grote schaal mogelijk zullen maken. 18 harting tec.news 14 (2006)

19 GEBRUIK TECHNOLOGIE DOORVOERCAPACITEIT STANDAARD / NORM BEREIK WPAN UWB Mbps IEEE a Up to 10 m WLAN WiFi Up to 54 Mbps IEEE g Up to 100 m WMAN WiMAX Up to 75 Mbps IEEE Typ km WWAN UMTS / WCDMA Up to 2 Mbps 3G Typ km Overzicht van draadloze breedbandtechnologieën DRAADLOZE BREEDBANDTECHNOLOGIEËN Vandaag de dag omvat draadloze communicatie met een hoge snelheid een aantal naast elkaar bestaande, elkaar overlappende technologieën. Wi-fi, WiMAX, 3G en Ultra Wideband (UWB) worden gebruikt om de mondiale draadloze infrastructuur te vormen die nodig is om communicatie met hoge snelheid en mondiale internettoegang mogelijk te maken. Terwijl Wi-Fi ideaal is voor geïsoleerde connectiviteitsgebieden, zijn WiMAX en 3G nodig voor draadloze toepassingen over lange afstanden. WiMAX en 3G zijn beide nodig omdat hun optimale platformen verschillen: WiMAX werkt het beste voor computerplatforms, zoals laptops, terwijl 3G het beste is voor mobiele apparaten, zoals PDA s en celtelefoons. UWB daarente- gen biedt verbindingen met een kort bereik en wordt gebruikt voor de home entertainment omgeving of voor draadloze USB. Zo wordt ook elke technologie geoptimaliseerd voor de eigen speciale toepassing. WIMAX DRAADLOZE TECHNOLOGIE VOOR DE LAATSTE KILOMETER. WiMax is een technologie voor draadloze breedbandtransmissie gebaseerd op de IEEE specificatie. Wanneer je vandaag de dag breedband wilt, maak je verbinding via bestaande kabels, met T1, DSL of kabelmodems. WiMAX, een nog steeds in ontwikkeling zijnde norm voor draadloos punttot-multipunt netwerken, werkt voor de laatste kilometer op Grote kantoren Middelgrote kantoren Kleine kantoren Punt naar Multipunt Thuiskantoor Punt naar Punt Dienstenprovider Oplossingen voor draadloze netwerkinfrastructuren van Harting 19

20 Makkelijk te installeren interface voor hybride Ethernet dezelfde wijze als Wi-Fi hotspots werken voor de laatste honderd meter binnen een gebouw. Naast de breedbandverbindingen voor de laatste kilometer, biedt WiMAX diverse toepassingen, zoals in hotspots, cellulaire backhaul en zakelijke hoge snelheidsverbindingen. In het algemeen gesproken heeft WiMAX een bereik tot 50 km. WiMAX wordt in drie fasen gepresenteerd. In de eerste fase wordt de WiMAX-technologie (volgens IEEE ) gebruikt met behulp van buitenantennes om bekende abonnees op een vaste locatie te bedienen. In de tweede fase is er ook sprake van binnenantennes om bedrijven in staat te stellen om de installatie op de gebruiksplekken te vereenvoudigen. Fase drie, die in 2006 is gepland, is gebaseerd op de IEEE e specificatie. De mobiele netwerkhardware die door het WiMAXforum is gecertificeerd, stelt de gebruiker in staat zich vrij binnen het servicegebied te bewegen terwijl hij verbonden blijft. VEREISTEN T.A.V. DE NETWERKINFRASTRUCTUUR De nieuwe mogelijkheid om deze breedbandverbindingen draadloos aan te bieden, zonder bedrading of kabels in de grond, verlagen de kosten van installatie en exploitatie aanzienlijk. WiMAX kan de economie veranderen op plekken waar de aanleg of het optimaliseren van in de grond gelegde kabels met breedbandcapiciteit ongenadig duur is, zoals in ontwikkelings- en opkomende landen. In landen zoals China, India en Mexico, waar momenteel een onvoldoende bedradingsinfrastructuur is, zou WiMAX een belangrijk onderdeel van de breedbandinfrastructuur kunnen worden. Een typisch punt-tot-multipunt draadloos breedbandtoegangsysteem bestaat gewoonlijk uit twee belangrijke elementen: het basisstation en de apparatuur van de eindgebruiker/abonnee. Het basisstation, doorgaans een 19 inch unit, is de eigenlijke verbinding met het basisnetwerk. Het maakt gebruik van buitenantennes voor het met hoge snelheid verzenden en ontvangen van gegevens naar en vanaf de eindgebruiker, en communiceert met de achtergelegen netwerkinfrastructuur via draadloze vrijzichtradioverbindingen. Dit neemt de noodzaak voor uitgebreide en dure draadinfrastructuren weg en biedt een zeer flexibele en kostenverantwoorde oplossing voor de laatste kilometer. De ontvanger is bij de eindgebruiker gewoonlijk direct geïntegreerd in het apparaat, zoals bv. een laptop. Een andere belangrijke factor voor de draadloze netwerkinfrastructuuropstelling is de netwerktopologie en de installatiepunten voor de basisstations en apparatuur. De huidige draadloze netwerken zijn over het algemeen ontworpen als een microcel- of picocelstructuur in stedelijke gebieden, met meerdere basisstations en buitenantennes die een gebied bestrijken vanaf een paar meter tot aan een paar kilometer. In plaats van de installatie van volledig gecentraliseerde BTS- en BSC-technologie in grote 19 systemen in een speciale kamer met airconditioning zullen de toekomstige ontwerpen van de netwerkinfrastructuur meer en meer gedecentraliseerd zijn en bestaan uit een kleine compacte binneneenheid en een actieve, intelligente buiteneenheid. De buiteneenheid met de radio-ontvanger is omhuld door een robuuste en tegen water beschermde behuizing, en geplaatst in de nabije omgeving van de antenne. De doorsnee binneneenheid voorziet de buiteneenheid met op bedrading gebaseerde gegevens en stroom. De gegevens-interface is vaak gebaseerd op industriële normen, bijvoorbeeld Gigabit Ethernet gebaseerd op koper of LC lichtvezelmateriaal. Gebaseerd op deze standaard interfaces, kunnen kabellengten tot 100 meter in koper en 2000 meter in lichtvezelmateriaal worden geïmplementeerd, waardoor de netwerkexploitant haar draadloze breedbandinfrastructuurapparaten snel en flexibel kan installeren. HYBRIDE OPLOSSINGEN VOOR TELECOM Met steeds meer installaties van een gedecentraliseerde netwerkinfrastructuur zullen de installatietijd, de betrouwbaarheid en de duurzaamheid bij confrontatie met de meest uiteenlopende omgevingsomstandigheden belangrijke succes- 20 harting tec.news 14 (2006)

FOCUS: WAARDE VOOR DE KLANT. Gastbijdrage van de oprichter van ENERCON, Aloys Wobben. Één netwerk voor alles

FOCUS: WAARDE VOOR DE KLANT. Gastbijdrage van de oprichter van ENERCON, Aloys Wobben. Één netwerk voor alles 14 T e c h n o l o g i e N i e u w s b r i e f v a n H A R T I N G FOCUS: WAARDE VOOR DE KLANT Windenergie Gastbijdrage van de oprichter van ENERCON, Aloys Wobben Automatisering IT Één netwerk voor alles

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

Innovatie voor systeemintegratie

Innovatie voor systeemintegratie Innovatie voor systeemintegratie PERFORMANCE MADE SMARTER PR-backplane Een gebruiksvriendelijke en betrouwbare montageoplossing tussen het DCS/PLC/SIS-systeem en isolatoren/i.s. interfaces TEMPERATUUR

Nadere informatie

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate Agenda 1 Product Portfolio 2 Sunny Boy 240 / Sunny Multigate en toepassingen 3 Waarom kiezen voor SMA? 4 Installatie micro-omvormer systeem 5

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Een betrouwbare provider. Wie is Black Box? Black Box Network Services is een wereldwijde provider van datacommunicatie en netwerkinfrastructuur oplossingen.

Nadere informatie

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014 03-04-2014 Inhoud Inleiding Netwerkontwerp Gebruik van standaarden Afstanden en bescherming Checklist na installatie Netwerkfouten? Foutoorzaken in TCP/IP industriële netwerken Verbindingsproblemen (Hardware)

Nadere informatie

300 Mbps 2T2R draadloos-n Access Point met wandmontage - 2,4 GHz b/g/n wifitoegangspunt

300 Mbps 2T2R draadloos-n Access Point met wandmontage - 2,4 GHz b/g/n wifitoegangspunt 300 Mbps 2T2R draadloos-n Access Point met wandmontage - 2,4 GHz 802.11b/g/n wifitoegangspunt met PoE-voeding Product ID: AP300WN22WUE Dit in de wand te monteren access point biedt netwerk- en internetverbinding

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server SNELSTART GIDS iais VR1.01 1. Introductie Hartelijk dank voor het aanschaffen van de iais Ontvanger. Het is aan te bevelen

Nadere informatie

Thunderbolt naar gigabit Ethernet plus USB Thunderbolt-adapter

Thunderbolt naar gigabit Ethernet plus USB Thunderbolt-adapter Thunderbolt naar gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter Product ID: TB2USB3GE Met de TB2USB3GE Thunderbolt naar gigabit Ethernet + USB 3.0 adapter kunt u de aansluitingen van uw MacBook of

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Deze gigabit midspan PoE+ injector is een voordelig alternatief voor de upgrade van uw bestaande netwerkswitch tot een PoE-model.

Deze gigabit midspan PoE+ injector is een voordelig alternatief voor de upgrade van uw bestaande netwerkswitch tot een PoE-model. 4-poorts gigabit midspan - PoE+ injector - 802.3at/af StarTech ID: POEINJ4G Deze gigabit midspan PoE+ injector is een voordelig alternatief voor de upgrade van uw bestaande netwerkswitch tot een PoE-model.

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

DATRO TELEMATICA INSTALLATEUR

DATRO TELEMATICA INSTALLATEUR DATRO TELEMATICA INSTALLATEUR Nieuwsticht 7 3113 BH Schiedam Tel: 010-2462111 Fax: 010-2462110 www.datro.nl info@datro.nl Inhoudsopgave -Organisatie Datro bv -Ons werkgebied -Activiteiten Datro bv Organisatie

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edeg, 12 november 2009 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie en of veiligheid zijn. De Nationale

Nadere informatie

R&M Industriële bekabeling

R&M Industriële bekabeling R&M Industriële bekabeling 090.2031 090.2074_nass Bescherming tegen omgevingbeïnvloedingen Get more @ R&M www.rdm.com 090.2031 Reichle & De-Massari: R&M is een van de weinige fabrikanten van datasystemen

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties PROFIBUS Nederland PROFIBUS, PROFINET HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edegem, 8 juni 2010 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie

Nadere informatie

Snelle, betrouwbare prestaties

Snelle, betrouwbare prestaties Thunderbolt naar gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter StarTech ID: TB2USB3GE Met de TB2USB3GE Thunderbolt naar gigabit Ethernet + USB 3.0 adapter kunt u de aansluitingen van uw MacBook of

Nadere informatie

Handleiding voor de SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-oplossingen

Handleiding voor de SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-oplossingen Handleiding voor de SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-oplossingen SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-oplossing www.systimax.com Inhoudsopgave Inleiding 1 SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-channelprestaties 2 SYSTIMAX GigaSPEED

Nadere informatie

5-poorts industriële Ethernet-switch - op een DINrail monteerbaar

5-poorts industriële Ethernet-switch - op een DINrail monteerbaar 5-poorts industriële Ethernet-switch - op een DINrail monteerbaar Product ID: IES5102 Deze compacte 5-poorts industriële Ethernet switch is ontworpen voor snelle, betrouwbare netwerkconnectiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

CONNECTING PEOPLE PANASONIC SIP DECT MULTI CELL

CONNECTING PEOPLE PANASONIC SIP DECT MULTI CELL CONNECTING PEOPLE Panasonic SIP DECT Multi Cell Systems Panasonic DECT systeem op SIP basis Veel organisaties zijn er al in geslaagd grotere klanttevredenheid, kostenbesparingen, flexibiliteit en andere

Nadere informatie

Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid

Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid 2 Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid Het Plena Public Address

Nadere informatie

Thunderbolt naar esata plus USB 3.0 adapter - Thunderbolt-adapter

Thunderbolt naar esata plus USB 3.0 adapter - Thunderbolt-adapter Thunderbolt naar esata plus USB 3.0 adapter - Thunderbolt-adapter Product ID: TB2USB3ES Met de TB2USB3ES Thunderbolt -naar-esata + USB 3.0 adapter kunt u de connectiviteit van uw MacBook of laptop uitbreiden

Nadere informatie

STOW mobile. De ideale oplossing voor compacte opslag in combinatie met toegankelijkheid van elke pallet.

STOW mobile. De ideale oplossing voor compacte opslag in combinatie met toegankelijkheid van elke pallet. STOW mobile De ideale oplossing voor compacte opslag in combinatie met toegankelijkheid van elke pallet. mobiele pallet stellingen De Stow Mobile verrijdbare stelling is een systeem met hoge dichtheid

Nadere informatie

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz a/n PoE-Powered WLAN AP

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz a/n PoE-Powered WLAN AP Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP Product ID: R300WN22ODE Met het R300WN22ODE outdoor wireless-n access point kunt u een 2,4 GHz draadloos-n netwerk

Nadere informatie

Configureerbare industriële PC's met Core-i7-processor Maximale performance bij gering energieverbruik

Configureerbare industriële PC's met Core-i7-processor Maximale performance bij gering energieverbruik Configureerbare industriële PC's met Core-i7-processor Maximale performance bij gering energieverbruik Door Harm Geurink, Productmanager Control & Industry Solutions bij Phoenix Contact, Nederland hgeurink@phoenixcontact.nl

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2 Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 3 015.012/Exendis

Nadere informatie

Koper en glasvezel bekabeling; Is uw netwerk klaar voor de toekomst? Molex Premise Networks Frank van Kessel

Koper en glasvezel bekabeling; Is uw netwerk klaar voor de toekomst? Molex Premise Networks Frank van Kessel Koper en glasvezel bekabeling; Is uw netwerk klaar voor de toekomst? Molex Premise Networks Frank van Kessel - Op 1 na grootste fabrikant ter wereld van interconnectie systemen - Onderdeel van Koch Industries,

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation De PROFIBUS, PROFINET & Share our Vision for Automation IO-Link dag 2010 Veiligheidstechniek Machine veiligheid in PROFIBUS en PROFINET 2 Harm Geurink Product Manager AUTOMATION systems Phoenix Contact

Nadere informatie

beschermen vereisten voldoen betrouwbare manier om uw werknemers te De meest en ervoor te zorgen dat al uw werkzaamheden aan bepaalde

beschermen vereisten voldoen betrouwbare manier om uw werknemers te De meest en ervoor te zorgen dat al uw werkzaamheden aan bepaalde De meest betrouwbare manier om uw werknemers te beschermen en ervoor te zorgen dat al uw werkzaamheden aan bepaalde vereisten voldoen Gemakkelijke gasidentificatie met labels met kleurencode en LCDaanduiding:

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

Laser codeersystemen. Veilig, flexibel, duurzaam

Laser codeersystemen. Veilig, flexibel, duurzaam Laser codeersystemen Veilig, flexibel, duurzaam lasersystem INDUSTRIËLE GOEDEREN cosmetica CHEMICALIËN kleur verwijderen hygiëne producten PHARMACEUTISCHE PRODUCTEN CONSUMENTEN GOEDEREN MEDISCHE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP Product ID: R300WN22MO5E Met het R300WN22MO5E outdoor wireless-n access point kunt u buiten een 5 GHz draadloos-n

Nadere informatie

1-poorts USB Wireless N netwerkprintserver met 10/100 Mbps Ethernet-poort b/g/n

1-poorts USB Wireless N netwerkprintserver met 10/100 Mbps Ethernet-poort b/g/n 1-poorts USB Wireless N netwerkprintserver met 10/100 Mbps Ethernet-poort - 802.11 b/g/n Product ID: PM1115UWEU Met de PM1115UWEU Wireless-N printserver kunt u tegelijkertijd een standaard USB-printer

Nadere informatie

IPTV CANARIAS 4G LTE INTERNET REVOLUTIE

IPTV CANARIAS 4G LTE INTERNET REVOLUTIE IPTV CANARIAS 4G LTE INTERNET REVOLUTIE 4G LTE Fiber zonder kabel 4G LTE internetdiensten Wat is dit? TÉCNICOS EN ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 4G-service is een radiodienst

Nadere informatie

De nieuwe generatie Toegangsbeheer.

De nieuwe generatie Toegangsbeheer. De nieuwe generatie Toegangsbeheer. Toekomstgericht Toegangsbeheer. Software eigenschappen. Simpel en visueel. Simpel betekent niet basis, het betekent dat het product correct werd ontworpen. Het systeem

Nadere informatie

Uw partner voor de industriële data-aansluiting

Uw partner voor de industriële data-aansluiting Connectoren Data Uw partner voor de industriële data-aansluiting Geautomatiseerde processen zijn niet meer weg te denken uit de industrie. Basis voor de automatisering is daarbij de koppeling tussen de

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

Lineaire servomotoren voor de industrie

Lineaire servomotoren voor de industrie Lineaire servomotoren voor de industrie Elektrisch aandrijfsysteem Vrij positioneerbaar over de gehele slaglengte Nauwkeurige en dynamische positionering Lange levensduur door lineare directe aandrijving

Nadere informatie

DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Tijdens deze 2-daagse cursus : Voor wie is deze cursus bedoeld? Hij richt zich bijvoorbeeld tot :

DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Tijdens deze 2-daagse cursus : Voor wie is deze cursus bedoeld? Hij richt zich bijvoorbeeld tot : DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Door de stijgende integratie van voice en data groeien WAN- en LAN toepassingen naar elkaar toe. Wireless Netwerken bieden een betrouwbare en flexibele

Nadere informatie

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Welkom bij Voltec Kabels, componenten en complete systemen: Klanten van Voltec profiteren al jaren van innovatieve, betrouwbare

Nadere informatie

1-poorts Gigabit Midspan - PoE+ injector at en 802.3af

1-poorts Gigabit Midspan - PoE+ injector at en 802.3af 1-poorts Gigabit Midspan - PoE+ injector - 802.3at en 802.3af Product ID: POEINJ1GW Deze gigabit Power over Ethernet (PoE+) injector dient als stroom- en data-aansluiting op een gigabit PoE-apparaat via

Nadere informatie

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding Inhoud presentatie Wie is Simac Electronics bv? Relatie tussen Simac en Procyon Networks Doelstelling en toepassing van het product VP-Anylink Introductie Procyon Networks Techniek rond VP-Anylink Waarom

Nadere informatie

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Simpelweg mobiel. Elektrische hulpaandrijving Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Weer meer dingen samen doen, daar hebben we naar uitgekeken. Geniet van meer mobiliteit Van handbewogen naar elektrisch

Nadere informatie

Concurrent AC1200 Dual Band WiFi Repeater Vergroot het bereik van je netwerk met één druk op de knop!

Concurrent AC1200 Dual Band WiFi Repeater Vergroot het bereik van je netwerk met één druk op de knop! EM4597 EAN: 8716065003185 OVERVIEW Vergroot eenvoudig je 2,4GHz en 5GHz draadloze netwerk Crossband technologie: haal een maximale snelheid tot 300+900Mbps Locatie indicator: altijd de perfecte locatie

Nadere informatie

2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart - 2x USB-C - PCI Express

2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart - 2x USB-C - PCI Express 2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart - 2x USB-C - PCI Express Product ID: PEXUSB312C Bereid u voor op de toekomst van universele connectiviteit en hoge snelheden. Deze kaart voegt twee USB-C poorten toe aan

Nadere informatie

Hogere netwerksnelheid

Hogere netwerksnelheid PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter StarTech ID: PEX10000SFP De PEX10000SFP 10 gigabit glasvezelnetwerkkaart is een voordelige oplossing

Nadere informatie

Net2 PaxLock. De complete draadloze toegangscontrole oplossing

Net2 PaxLock. De complete draadloze toegangscontrole oplossing Net2 PaxLock De complete draadloze toegangscontrole oplossing Net2 PaxLock De compleet draadloze toegangscontrole oplossing die voldoet aan al uw eisen. Net2 PaxLock is een veelzijdig product, ontworpen

Nadere informatie

2. Welke type kabel / diameter worden er in het In-Home Connectivity concept gebruikt?

2. Welke type kabel / diameter worden er in het In-Home Connectivity concept gebruikt? FAQ s 1. Hoe werkt het In-Home Connectivity concept? Vanuit het WiFi modem prik je een RJ45 kabel in de DIN-rail convertor (ingebouwd in de basis unit). Deze convertor zet het elektrisch signaal om in

Nadere informatie

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions 2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van prototypen tot

Nadere informatie

AC750 Dual Band Wireless-AC Access Point, router en repeater - wand stekker

AC750 Dual Band Wireless-AC Access Point, router en repeater - wand stekker AC750 Dual Band Wireless-AC Access Point, router en repeater - wand stekker Product ID: WFRAP433ACD Met deze dual-band draadloze combinatie van access point, router en repeater kunt u eenvoudig een draadloos

Nadere informatie

D-AHU Compact. Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning en een hoog rendement

D-AHU Compact. Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning en een hoog rendement D-AHU Compact Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning en een hoog rendement Eenvoudig, efficiënt en goed uitgebalanceerd De Compact-serie Daikin heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen en produceren

Nadere informatie

P4Product Informatie Elegant aansluiten bureau inbouwsystemen

P4Product Informatie Elegant aansluiten bureau inbouwsystemen Onze aansluit- en kabelmanagement systemen voor kantoor en vergaderruimtes zijn op basis van de hoogst haalbare kwaliteit en betrouwbaarheid. Flexibele inbouw systemen waar een luxe uiterlijk en comfort

Nadere informatie

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter.

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. EasyHandling Meer dan een bouwpakket Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. 2 EasyHandling De perfecte applicatie binnen handbereik Met Rexroth s EasyHandling wordt het automatiseren van systemen voor producthandling

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V.

IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V. IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V. Energiebesparing Waarom? Energiebesparing Een wereldwijde uitdaging

Nadere informatie

ifm electronic Edwin Slot Marketing director ifm electronic b.v. Deventerweg 1e 3843 GA Herderwijk

ifm electronic Edwin Slot Marketing director ifm electronic b.v. Deventerweg 1e 3843 GA Herderwijk ifm electronic Edwin Slot Marketing director ifm electronic b.v. Deventerweg 1e 3843 GA Herderwijk Telefoo +31 341-438 438 Mobiel +31 6 20705122 E-mail edwin.slot@ifm.com Internet www.ifm.com/nl Inhoud

Nadere informatie

1 poorts 10G Ethernet Netwerkkaart - PCI Express - Intel X550-AT Chip

1 poorts 10G Ethernet Netwerkkaart - PCI Express - Intel X550-AT Chip 1 poorts 10G Ethernet Netwerkkaart - PCI Express - Intel X550-AT Chip Product ID: ST10000SPEXI Hier is een krachtige en voordelige oplossing voor het upgraden van uw server of werkstation naar 10 gigabit

Nadere informatie

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging. StarTech ID: ST1030USBM

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging. StarTech ID: ST1030USBM 10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging StarTech ID: ST1030USBM Deze 10-poorts USB 3.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen. Deze hub

Nadere informatie

En wat als uw bedrijf zou overstappen op een nieuwe generatie buizensystemen?

En wat als uw bedrijf zou overstappen op een nieuwe generatie buizensystemen? En wat als uw bedrijf zou overstappen op een nieuwe generatie buizensystemen? COMPOSIETMATERIALEN: DE NATUURLIJKE OPVOLGER VAN DE METALEN SYSTEMEN. Maakt u al jaren gebruik van metalen buizensystemen met

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring Alles Over Verbranding KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring 100 JAAR ERVARING Verbranden mag dan eenvoudig lijken, maar thermische conversie van biomassa is een complex proces. Voor een optimale

Nadere informatie

Praktijkcase Industrieel Ethernet netwerk.

Praktijkcase Industrieel Ethernet netwerk. Praktijkcase Industrieel Ethernet netwerk. Onderwerpen Introductie machinebouwer Mesken Haule Opzet machines in het verleden Problemen waar tegen aan gelopen is Uitleg keuze voor IE, Ethernet/IP Opzet

Nadere informatie

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office: het complete netwerk voor professioneel gebruik. Snelle en veilige datacommunicatie is van vitaal belang voor een efficiënte

Nadere informatie

2 poorts 10G glasvezel netwerkkaart met open SFP+ - PCIe, Intel chipset

2 poorts 10G glasvezel netwerkkaart met open SFP+ - PCIe, Intel chipset 2 poorts 10G glasvezel netwerkkaart met open SFP+ - PCIe, Intel 82599 chipset Product ID: PEX20000SFPI Creëer een snelle verbinding met hoge bandbreedte met deze voordelige glasvezelnetwerkkaart Deze netwerkkaart

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

De Wallbox van de volgende generatie. KeContact P30 Intelligenter opladen dan ooit.

De Wallbox van de volgende generatie. KeContact P30 Intelligenter opladen dan ooit. De Wallbox van de volgende generatie KeContact P30 Intelligenter opladen dan ooit. De toekomst duurzaam vormgeven. Met intelligente laadinfrastructuuroplossingen Energie speelt een sleutelrol. Steeds meer

Nadere informatie

Home. Lyric T6 slimme, programmeerbare thermostaat ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS. GEMAAKT VOOR GEBRUIKERS.

Home. Lyric T6 slimme, programmeerbare thermostaat ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS. GEMAAKT VOOR GEBRUIKERS. Home Lyric T6 slimme, programmeerbare thermostaat ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS. GEMAAKT VOOR GEBRUIKERS. Beleef het comfort van een bekend en betrouwbaar merk De Lyric T6 is het nieuwste op het gebied

Nadere informatie

150 Mbps 1T1R draadloos-n access point voor buiten - 2,4 GHz b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP

150 Mbps 1T1R draadloos-n access point voor buiten - 2,4 GHz b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP 150 Mbps 1T1R draadloos-n access point voor buiten - 2,4 GHz 802.11b/g/n PoE-aangestuurd WiFi-AP Product ID: AP150WN1X1OE Met het AP150WN1X1OE draadloze accesspoint kunt u buiten een 150 Mbps draadloos

Nadere informatie

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging 10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging Product ID: ST1030USBM Deze 10-poorts USB 3.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen. Deze hub

Nadere informatie

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit:

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit: C D E LG Electronics Commercial Airconditioners Kanaal unit Wanneer u een perfect binnenklimaat wenst, maar de installatie niet zichtbaar in uw ruimte wilt hebben, biedt de kanaal unit esthetisch de mooiste

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 02 oktober 2016 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 2.3

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

White Paper Flexibele Kantooromgeving

White Paper Flexibele Kantooromgeving White Paper Flexibele Kantooromgeving Inleiding Binnen de dynamische kantooromgeving is veel behoefte aan flexibiliteit. Werkplekbezetting en de indeling van ruimten moet kunnen variëren en hierin mogen

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Draadloze Access Point N900 Wi-Fi Wit

Draadloze Access Point N900 Wi-Fi Wit Algemene informatie Krachtige oplossing voor buiten, met superhoge snelheid - AC900 voor moderne bedrijven De OAP900 is voorzien van een IP55 weersbestendige en roestvrijstalen metalen behuizing en biedt

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Ede, 18 november

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Ede, 18 november De PROFIBUS, PROFINET & Ede, 18 november 2011 IO-Link dag 2011 The basics of PROFINET Harm Geurink Product Manager AUTOMATION Phoenix Contact bv hgeurink@phoenixcontact.nl PROFINET Trends in de markt:

Nadere informatie

Introductie. exacqvision M-Series

Introductie. exacqvision M-Series Introductie exacqvision M-Series Introductie M-Series All-In-One Recorder Agenda Introductie & positionering Voordelen Specificatie & vergelijking Productnummers Aanvullende informatie M-Series All-in-One

Nadere informatie

Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! SMA Solar Technology AG

Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! SMA Solar Technology AG Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! Inhoud 1 Motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag in het netwerk 3 Oplossingen van SMA 2 Inhoud 1 Motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag

Nadere informatie

50 JAAR HOOGWAARDIGE TECHNOLOGISCHE INNOVATIE. Diafragmakoppeling

50 JAAR HOOGWAARDIGE TECHNOLOGISCHE INNOVATIE. Diafragmakoppeling Diafragmakoppeling De eerste innovatie die een belangrijke rol heeft gespeeld in het succesverhaal van LuK is de diafragmakoppeling, die in 1965 is geïntroduceerd. Dr. Wilhelm en Dr. Georg Schaeffler hebben

Nadere informatie

Uw energieverbruik optimaliseren. www.optivolt.com

Uw energieverbruik optimaliseren. www.optivolt.com Uw energieverbruik optimaliseren www.optivolt.com Goede redenen om contact met ons op te nemen: Verbetering van de stroom en spanningskwaliteit Verbetering van het rendement van alle huishoudelijke apparaten

Nadere informatie

De MIC Serie 550 Robuuste PTZ-buitencamera

De MIC Serie 550 Robuuste PTZ-buitencamera De MIC Serie 550 Robuuste PTZ-buitencamera 2 MIC Serie 550 De nieuwe norm voor bewaking Aantrekkelijk, compact ontwerp voor onopvallende installatie in bewakingsomgevingen Robuuste, vandalismebestendige

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

Rendement binnen handbereik

Rendement binnen handbereik GRUNDFOS Control MPC Rendement binnen handbereik GEBRUIKERSVRIENDELIJKE POMPBESTURING EN -BEWAKING VOOR DRUKVERHOGING, VERWARMING EN AIRCONDITIONING CONTROL MPC INLEIDING GRUNDFOS CONTROL MPC VERHOOGT

Nadere informatie

M&D-FLUGZEUGBAU INVESTEERT IN DE NIEUWE, INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VAN RESATO INTERNATIONAL UIT NEDERLAND ACM 3040

M&D-FLUGZEUGBAU INVESTEERT IN DE NIEUWE, INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VAN RESATO INTERNATIONAL UIT NEDERLAND ACM 3040 M&D-FLUGZEUGBAU INVESTEERT IN DE NIEUWE, INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VAN RESATO INTERNATIONAL UIT NEDERLAND ACM 3040 Kwaliteit, flexibiliteit en ondersteuning zijn enkele belangrijke kenmerken waarom M&D Flugzeugbau

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie.

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. 2 Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos 3 Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke

Nadere informatie

Eigen logo. Welkom. Beheer van bekabeling vanuit het gezichtsveld met een praktijk gerichte blik

Eigen logo. Welkom. Beheer van bekabeling vanuit het gezichtsveld met een praktijk gerichte blik Welkom Beheer van bekabeling vanuit het gezichtsveld met een praktijk gerichte blik Binnen het beheer van datacenters speelt bekabeling en de passieve infrastructuur een steeds belangrijkere rol. De vraag

Nadere informatie

300 Mbs Wireless-N Guest WLAN Access Point - 2,4 GHz b/g/n WiFi AP

300 Mbs Wireless-N Guest WLAN Access Point - 2,4 GHz b/g/n WiFi AP 300 Mbs Wireless-N Guest WLAN Access Point - 2,4 GHz 802.11b/g/n WiFi AP Product ID: R300WN22GAEU Met het R300WN22GAEU wireless-n guest wifi-accesspoint kunt u meerdere tijdelijke wifi-gastaccounts maken,

Nadere informatie

Verpakkingsinhoud Managed Indoor Access Point Stroomadapter RJ-45 Ethernet kabel Montage Bracket Montage Kit T-Rail Montage Kit

Verpakkingsinhoud Managed Indoor Access Point Stroomadapter RJ-45 Ethernet kabel Montage Bracket Montage Kit T-Rail Montage Kit Verpakkingsinhoud Managed Indoor Access Point Stroomadapter RJ-45 Ethernet kabel Montage Bracket Montage Kit T-Rail Montage Kit Minimale vereisten - Broadband Internet Service (Kabel of DSL Modem) - Internet

Nadere informatie

ADAM-4510/4510S/4520 RS-422/485 Repeater/Converter

ADAM-4510/4510S/4520 RS-422/485 Repeater/Converter Bestnr. 18 48 66 ADAM-4510/4510S/4520 RS-422/485 Repeater/Converter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

HDMI-video over IP gigabit LAN Ethernet ontvanger voor ST12MHDLAN p

HDMI-video over IP gigabit LAN Ethernet ontvanger voor ST12MHDLAN p HDMI-video over IP gigabit LAN Ethernet ontvanger voor ST12MHDLAN - 1080p Product ID: ST12MHDLANRX Deze HDMI over IP-ontvanger werkt samen met de HDMI over IP-extenderset (apart verkrijgbaar), waardoor

Nadere informatie