Verslag Algemene Ledenvergadering Blb/Wijkraad d.d. 14 oktober 2009.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Ledenvergadering Blb/Wijkraad d.d. 14 oktober 2009."

Transcriptie

1 Verslag Algemene Ledenvergadering Blb/Wijkraad d.d. 14 oktober Locatie: Aanwezig: Afgemeld: Hotel Central 23 leden, de bestuursleden Renee Spermon-Marijnen, Henk Schmitz, Juliette Ebben en Roelant Gerrits. Tineke Obers, Lucelle Timmermans Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, de gastspreekster en de vertegenwoordiging van Gemeente en de Wijktafel welkom. Mededelingen. De voorzitter noemt de leden die zich voor deze vergadering hebben afgemeld. Voorts wordt gemeld dat Wieke van de Leemput terug treedt als bestuurslid omdat zij zich verkiesbaar stelt voor de gemeenteraad van s-hertogenbosch. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en overhandigt namens allen een afscheidsattentie. Ingekomen stukken. Er is een brief binnengekomen van Arriva met de uitnodiging deel te nemen aan het overleg over de inzet van de elektrische bussen. Blb zal aan het overleg deelnemen. Presentatie Voorzitter. De voorzitter houdt een inleidende presentatie over de activiteiten van de Blb naar aanleiding van de prioriteitenlijst: Parkeren: parkeerbeleid en criteria voor vergunningen. Vervuiling: vuilniszakken naast containers; handhaving milieuverordening OR Luchtkwaliteit: veiligheid; vrachtwagens; bussen Fietsenstallingen Evenementen: frequentie en intensiteit De Blb is betrokken in het overleg over het parkeerbeleid en heeft daartoe de gemeente geïnformeerd over haar standpunten. Met betrekking tot het GZG terrein is bekend geworden dat er in dit plan 900 parkeerplaatsen komen naast de 500 plaatsen voor de bewoners. Er wordt vastgesteld dat incidenteel de stad op plaatsen vies is, maar structureel er wel verbetering is en s-hertogenbosch redelijk schoon is. Verbeterpunten zullen worden aangedragen. Er zijn nog gesprekken gaande over de bussen. Knelpunten blijven de Vughterstraat en de Triniteitstraat/Parade en Peperstraat/Oude Dieze. Hierover is nog lopend overleg. De veiligheid in de binnenstad wordt verschillend beleefd door de situatie met de fietsers. Opnieuw wordt aangegeven dat fietsers stapvoets moeten rijden zoals wordt aangegeven met de borden Erfgebied. Hiervoor zal nog door de gemeente en het Brabants Dagblad aandacht worden geschonken in publicaties. Evenementen zijn ook onderdeel van het overleg dat Blb heeft met de gemeente, echter is dit pas sinds kort en valt er nog niet veel over te melden. Convenant Veilig Uitgaan tussen Gemeente, Horeca, Politie en Justitie. Lik op stuk beleid bij ongewenst gedrag werd vrijdag 17 september door burgemeester Rombouts bekend gemaakt. Het gebruik van veiligheidsglas wordt de horecazaken via een exploitatievergunning dwingend opgelegd. Meer (calamiteiten-) verlichting op de Parade en de Markt. De kroegen laten voortaan (na sluiting) de gevelverlichting langer branden. Agressie en handtastelijkheden door jongelui kunnen rekening houden met een onmiddellijke vastzetting tot maandagmorgen. Dit weekeindje weg is een convenant naar Tilburgs voorbeeld. Meer plastic plaskruizen (Scheidingstraat en fietsenstalling Kerkstraat). Lokaalverbod voor aanhoudende overtreders behoren tot die afspraken.

2 Bij de toelichting op genoemde punten kwam nog aan de orde dat het eerste weekeindje weg mislukte doordat er in de stad een risicowedstrijd werd gespeeld en daardoor onvoldoende politiepersoneel beschikbaar was. Tevens werd opgemerkt dat het gebruik van veiligheidsglas is uitgesteld tot Carnaval. Vervolgens introduceert de voorzitter mevrouw Karlijn Spoor die een presentatie geeft over City-marketing. Presentatie: Karlijn Spoor stelt zich voor: Afgestudeerd master Leisure Studies Universiteit van Tilburg (Pre)master student Urban and Cultural Geography Radboud Universiteit Nijmegen. Mevrouw Spoor heeft een afstudeeronderzoek gedaan naar de samenwerking binnen steden met citymarketing programma s, in dit geval s-hertogenbosch versus Breda. Hiertoe heeft zij 28 interviews gehouden in beide steden met direct betrokkenen. In deze presentatie is de focus op s-hertogenbosch gericht. Wat is citymarketing. Citymarketing is een marktgerichte benadering gericht op het aantrekkelijk maken van de stad als product bij de geselecteerde doelgroepen bewoners, bedrijven en bezoekers. Hierbij wordt een bepaalde strategische lange termijn visie ontwikkeld door publieke en private partijen samen. Doelgroep: bewoners, bedrijven en bezoekers Vooral de nadruk op product en promotie Organisatie citymarketing s-hertogenbosch Publiek, semipubliek, private actoren Afdeling citymarketing betrokken Bewoners niet direct betrokken JB500 stadsbreed

3 Jheronimus Bosch 500. Jheronimus Bosch 500 is geen doel op zich, maar het vliegwiel om de stad op een hoger plan te tillen ook na 2016 ( s-gravesande & Sanders, 2008) Doelstellingen over een langere periode Richt zich op terreinen die met elkaar verweven zijn (economie, cultuur, sociaal klimaat, citymarketing, stadsontwikkeling) Aanjager van structurele ontwikkelingen Doelen JB500 Blijvende verbinding van de naam Jheronimus Bosch met de stad Versterking van het culturele en creatieve klimaat Versterking stedelijk imago Verhoging cultuurtoerisme, versterking stedelijke economie en werkgelegenheid Versterking sociale cohesie Activiteiten JB500 Jheronimus Bosch Art Center (JBAC) Verplaatsing beeld Jeroen Bosch Campagne De 7 Zomerzonden Jeroen Bosch route Boschjaren 2010 en nationaal evenementenjaar - Tentoonstelling Noordbrabants Museum - Internationale programmering Theaterfestival Boulevard Kandidaatstelling Brabantstad voor Culturele Hoofdstad 2020 Betrokkenheid bewoners Bewoners niet direct betrokken Wel indirect via het centrummanagement Jheronimus Bosch 500 Sociale cohesie Straatnaamgeving - De Groote Wielen - Parade Waarom bewoners niet betrekken? Onderzoek van De Vos & Jansen en EVAR Advisory Services (2006) 81% vindt dat gemeente hen nauwelijks erbij betrekt 73% heeft de indruk dat de gemeente hier niet voor open staat 69% probeert geen invloed uit te oefenen Deel van het product Andere visie van de stad Bieden van tegenwerking Men weet niet hoe hen te betrekken Waarom bewoners wel betrekken? Zij voelen de stad Goede ambassadeurs Creëren van draagvlak Éen van de succes- en faalfactoren van Van den Berg en Braun (1999)

4 Aanbevelingen betrokkenheid? Verenigen met andere bewonersorganisaties Assertief Plannen aansluiten bij overkoepelende plannen Laat zien wie je bent, wat je doet en wat je krachten zijn! Contact met de VVV Einde Presentatie. Geen consultatie, maar participatie! Tijdens de presentatie en in het vergelijk tussen de steden Breda en s-hertogenbosch werd duidelijk dat in Breda meer werd overgelaten aan de particuliere sector en dat in s-hertogenbosch meer gestuurd werd door de gemeente. Van de leden kwam de opmerking dat in s-hertogenbosch sprake is van overleg binnen een groep van steeds dezelfde mensen, dat er sprake is van innercrowd. Er moet meer sprake zijn van betrokkenheid door de bewoners. JB500 is een goede hulp dat te ontwikkelen. Maar we hebben dan een betere structuur voor overleg nodig. De discussie resulteerde in de vraag: In het overleg met de gemeente, weten de bewoners of Blb dan wat de bewoners vinden dat leefbaar is? Waar willen wij staan in het overleg? Welke eisen stellen wij aan Wonen/Werken/Recreëren? Is er niet een teveel aan bezoekers in de stad? De discussie leidde ertoe dat het oorspronkelijke thema van de brainstormsessie De Stad Groener en Speelser is komen te vervallen en ervoor in de plaats het thema van de discussie werd behandeld. In drie afzonderlijke discussiegroepen werd gezocht naar de vraag Hoe leefbaar is de stad. De resultaten van deze discussie werden gepresenteerd op flip-over vellen door woordvoerders van iedere tafel. Tafel 1: Trots zijn dat je in de binnenstad woont, want deze stad heeft: een opvallende eigenheid grote diversiteit aan mogelijkheden wb functies, evenementen, kleinschaligheid en afwisseling van drukte en rust deze stad heeft sfeer de gebruikskwaliteit is hoog het is ook een veilige stad ( met agenten)

5 Tafel 2: Van groot belang voor de stad wordt geacht: de toegankelijkheid van de binnenstad in alle omstandigheden en bij alle evenementen de stad moet een kleurrijke stad zijn; dit kan bereikt worden door enerzijds handhaving inzake verloedering en anderzijds uitbreiden en stimuleren van het kleur geven aan de stad de stad moet schoon en veilig zijn Tafel 3: Aandacht moet er in deze stad zijn voor: de veiligheid het schoon-zijn het sociale klimaat de toegankelijkheid van de stad de representativiteit van de stad de balans tussen overlast en evenementen de geluidsoverlast in de nacht de teveel en te grote bussen door het centrum Conclusie: alvorens iets zinnigs te kunnen zeggen over citymarketing versus leefbaarheid, zal men eerst moeten definiëren wat de Blb onder leefbaarheid verstaat. In een van de komende bijeenkomsten van de werkgroep zal men trachten tot een definitie van het woord leefbaarheid te komen. Het was een interessante bijeenkomst! Roelant

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

Programma Ondernemend Gay Capital

Programma Ondernemend Gay Capital Programma Ondernemend Gay Capital Een bloeiende gayscene is niet alleen van belang voor de scene zelf, maar minstens zo belangrijk voor de stad als geheel, zowel in cultureel als economisch opzicht. Amsterdam

Nadere informatie

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Stichting Zohor Lange Herenvest 122 2011 BX Haarlem info@zohor.nl 1 Inleiding: Stichting Zohor is een zelforganisatie van en voor Marokkaanse en Arabische

Nadere informatie

Student en Stad. Onderzoek naar praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de stad voor studenten en andere bewoners

Student en Stad. Onderzoek naar praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de stad voor studenten en andere bewoners Student en Stad Onderzoek naar praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de stad voor studenten en andere bewoners Rondgang langs een aantal Nederlandse universiteitssteden en

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Afstudeerrapport Bewonersbeleving

Afstudeerrapport Bewonersbeleving Afstudeerrapport Bewonersbeleving Onderzoek naar de attitudes van de Amsterdamse binnenstadbewoner tegenover (dag)toeristen 6 JUNI 2008 Naam : Chantal de Raaf Studentnummer : 400791 Opdrachtgever : Lectoraat

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Gastvrijheid in Den Haag Rapport gebaseerd op drie studentonderzoeken

Gastvrijheid in Den Haag Rapport gebaseerd op drie studentonderzoeken Gastvrijheid in Den Haag Rapport gebaseerd op drie studentonderzoeken Lectoraat Cityhospitality & Citymarketing Hotelschool Den Haag Datum: Juni 2011 1 Rapportage van drie studentenonderzoeken over de

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Methodebeschrijving Gedragscodes. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Gedragscodes. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Gedragscodes Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Saskia Daru MOVISIE 030 789 20 49 s.daru@movisie.nl Saskia Daru is projectleider in het

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid 1. Inleiding Na het faillissement van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) is de vraag aan de orde op welke wijze

Nadere informatie

Rapportage IKSport Audit

Rapportage IKSport Audit Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: 27-10-2014 Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Integraal en planmatig werk maken van ouderbetrokkenheid In dit artikel geven wij u een toelichting op het model van de vijf partnerschappen. Dit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Arbeidszaken Publieke Sector Programma Veilige Publieke Taak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Wie zijn wij? Een onderzoek naar de identiteit en het imago van Borne. Onderdeel van Mijn Borne 2030!

Wie zijn wij? Een onderzoek naar de identiteit en het imago van Borne. Onderdeel van Mijn Borne 2030! Wie zijn wij? Een onderzoek naar de identiteit en het imago van Borne Onderdeel van Mijn Borne 2030! Wie zijn wij? Een onderzoek naar de identiteit en het imago van Borne Onderdeel van Mijn Borne 2030!

Nadere informatie

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Inhoudsopgave Samenvatting...2 Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Hoofdstuk 1 Het onderzoek in beeld...5 1.1 Wat is een VER?...5 1.2 Wie neemt het initiatief en

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie