9/1 Protocollen voor internet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9/1 Protocollen voor internet"

Transcriptie

1 Internet, Intranet & Webservices 9/1 Protocollen voor internet 9/1.1 Internet on line Enkele van de functies van NetWare die het pakket tegenwoordig zo populair maken, waren in de eerste versies nog niet beschikbaar. Eén daarvan is de mogelijkheid met IntranetWare van internet en de bijbehorende services gebruik te kunnen maken. Bovendien is het mogelijk de betreffende functies te gebruiken voor een op internettechnologie gebaseerd bedrijfsnetwerk. Internet is momenteel met zekerheid de grootste publiekelijk toegankelijke online-informatiebron. Oorspronkelijk werd het netwerk opgezet voor de samenwerking tussen computers van universiteiten, waarna het een aantal jaren een sluimerend bestaan leidde. De afgelopen jaren heeft het echter een explosieve groei doorgemaakt en tegenwoordig is het de basis voor een groot aantal specifieke diensten. Voordat wordt ingegaan op de specifieke onderdelen en eigenschappen van internet worden voor een beter begrip eerst de algemene principes daarvan uiteengezet. Functie van internet Internet kan, algemeen uitgedrukt, als een enorme verzameling gegevens worden beschouwd, die op verschillende met elkaar verbonden computers, verspreid over de hele wereld, zijn opgeslagen. Internet bestaat uit kleine regionale netwerken, die over de hele aarde zijn verdeeld. Dagelijks verbindt het honderden miljoenen gebruikers in vrijwel alle landen van de wereld met elkaar. Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.1-1

2 Protocollen voor internet Voorbeeld online-helpdesk van WEKA Uitgeverij B.V. Het grootste deel van de informatie op internet wordt aangeboden in de vorm van websites. De meeste daarvan zijn keurig vormgegeven, inclusief informatief beeldmateriaal, en zijn soms zelfs voorzien van bewegende beelden en geluid. Op veel pagina s staan koppelingen (links) naar andere pagina s. In principe kunnen alle sites in het hele netwerk zo met elkaar worden verbonden. Objectief beschouwd is internet echter alleen het fysieke wereldwijde netwerk van kabels, computers en bijbehorende componenten. Naar schatting zijn er op dit moment enkele honderden miljoenen knooppunten in dit netwerk, die continu bereikbaar zijn. Het world wide web, kortweg www of het web, is in tegenstelling tot internet een informatieforum in een abstracte (virtuele) ruimte binnen internet. 9/1.1-2 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

3 Internet, Intranet & Webservices De grote kracht van het world wide web is dat het gebruikers van netwerken een uniform middel biedt om op eenvoudige wijze toegang te krijgen tot een groot aantal verschillende media. Met een algemeen verkrijgbare software-interface naar het web, de internetbrowser (bijvoorbeeld Netscape of Internet Explorer), heeft het webproject de wijze veranderd waarop mensen informatie bekijken en samenstellen en heeft daarmee het eerste echte hypermedia-netwerk geschapen. Efficiënte communicatie Historie internet Voor het begin van het web moeten we teruggaan naar maart 1989, toen Tim Berners-Lee van het Europese onderzoekscentrum voor kernenergie (CERN, een samenwerkingsverband van Europese kernfysici) een voorstel deed voor het opzetten van een project voor efficiënt transport van onderzoeksresultaten en -ideeën binnen de volledige organisatie. Efficiënte communicatie was binnen de CERN al een groot aantal jaren een belangrijke doelstelling, omdat de leden over een groot aantal landen waren verdeeld. Het eerste voorstel voor het project voorzag in een eenvoudig systeem voor het gebruik van hypertext in een netwerk, zodat documenten konden worden verzonden en de directe communicatie tussen wetenschappers mogelijk werd. Het was niet de opzet daar audio en video aan toe te voegen; er werd zelfs niet eens aan gedacht om beeldmateriaal te verzenden. Tegen het einde van 1990 werd de eerste websoftware op een NeXT-computer gepresenteerd. Daarmee konden hypertext-documenten worden weergegeven en naar andere mensen op internet worden verstuurd. Bovendien was het mogelijk de hypertext-documenten op het scherm te bewerken. Er werden demonstraties gegeven voor commis- Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.1-3

4 Protocollen voor internet sies van de CERN, seminars georganiseerd en uiteindelijk volgde een openbare demonstratie tijdens de conferentie Hypertext 91. Mosaic Vele jaren na het oorspronkelijke voorstel van het CERN startte het National Center for Supercomputing Applications (NCSA) een project voor de ontwikkeling van een interface voor de koppeling aan het world wide web. Een van de taken van het NCSA was wetenschappers met gemakkelijk verkrijgbare, niet-commerciële software te ondersteunen. Een ander doel was het bestuderen van nieuwe onderzoekstechnologieën om commerciële interesse op te wekken. Voor die doelen was het webproject bijzonder geschikt. De software design group van het NCSA begon met de ontwikkeling van een veelzijdige, platformonafhankelijke interface naar het world wide web en noemde die Mosaic. In het eerste half jaar van 1993 werd de eerste versie van de webbrowser van NCSA beschikbaar gesteld. Omdat er tijdens de ontwikkeling een aantal bètaversies was verspreid, had Mosaic bij het verschijnen van de officiële versie al een weliswaar kleine, maar trouwe schare aanhangers verworven. Omdat het veel lange, bestaande services kon bewerken en over een eenvoudige hypermedia-gebruikersomgeving met muisondersteuning beschikte, werd het al snel de belangrijkste interface naar het web. De actuele varianten van Mosaic (bijvoorbeeld Netscape Navigator) draaien op werkstations van Sun en Silicon Graphics, IBMcompatibele pc s met Microsoft Windows, op Macintoshsystemen en op computers met verschillende UNIX-versies en varianten. In korte tijd hadden velen over de hele wereld hun bijdrage geleverd, websoftware en -documenten ontwikkeld en 9/1.1-4 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

5 Internet, Intranet & Webservices anderen over het bestaan en de voordelen van het web verteld. Binnen enkele jaren had het een omvang gekregen waarvan de ontwikkelaars van het oorspronkelijke project nooit hadden durven dromen. In de eerste vier maanden van 1994 werd het world wide web door CNN, The Wall Street Journal, The Economist, Fortune Magazine, de New York Times en een groot aantal computervakbladen gebruikt, genoemd en geroemd. Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.1-5

6 Protocollen voor internet 9/1.1-6 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

7 Internet, Intranet & Webservices 9/1.2 Principe van internet ARPANET Tegenwoordig valt niet meer te ontkennen dat het TCP/IPprotocol, dat wordt gebruikt voor de verzending van gegevens binnen een netwerk, een revolutionaire ontwikkeling is geweest. Let wel: het betreft hier niet het gestandaardiseerde OSI-protocol. Overigens wordt TCP/IP, dat staat voor transmission control protocol/internet protocol, ook wel met DoD- (Department of Defence) of ARPANETprotocol omschreven. De oorzaak van dit grote aantal namen voor hetzelfde product ligt in de ontstaansgeschiedenis van internet: aan het einde van de jaren zestig riep de toenmalige minister van defensie van de Verenigde Staten het zogenaamde ARPANET (Advanced Research Project Agency) in het leven, waaruit later internet is ontstaan. Protocolstack 9/1.2.1 Ontwikkeling van TCP/IP Met de stijgende populariteit van UNIX-systemen, waarin TCP/IP standaard is geïmplementeerd, steeg ook de populariteit van het TCP/IP-protocol voor gebruik in andere besturingssystemen. Bij TCP/IP gaat het eigenlijk om een familie van een groot aantal protocollen, die modulair met elkaar zijn verbonden, in verschillende lagen zijn ondergebracht en daarom ook wel met protocolstack worden omschreven. Het TCP/IP in de huidige vorm werd halverwege de jaren zeventig door het Amerikaanse ministerie van defensie (Department of Defence) ontwikkeld. Daar bestond de noodzaak een systeem te ontwikkelen dat in principe via verschillende communicatiemedia, -systemen en -netwerken kon worden toegepast. Een dergelijk systeem moest ten minste de volgende diensten ter beschikking stellen: mogelijkheid voor de verzending van bestanden; aanmelding bij een andere computer; toepassing als mail-systeem. Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.2-1

8 Protocollen voor internet Uit dit eisenpakket werd TCP/IP geboren. Sinds 1969 werd het zogenaamde ARPANET ontwikkeld, dat op het TCP/IPprotocol is gebaseerd. In 1972 werd dit netwerk, dat bestond uit verschillende typen computersystemen, aan het publiek gepresenteerd. Met ARPANET beschikt het Amerikaanse ministerie van defensie ook vandaag de dag nog over een van de grootste netwerken die op TCP/IP zijn gebaseerd. In het ARPA-internet zijn een aantal verschillende netwerken op basis van de TCP/IP-protocolfamilie ondergebracht. De afzonderlijke subnetwerken beschikken over een gemeenschappelijk adresseringsgebied en een gemeenschappelijk namenbeheer, waarbij de afzonderlijke subnetwerken door gateways met elkaar zijn verbonden. Semi-standaard De verdere ontwikkeling van de TCP/IP-architectuur werd volledig onafhankelijk van het OSI-lagenmodel uitgevoerd en groeide uit tot een semi-standaard, die in geen enkel voorschrift exact is gedefinieerd. Er was alleen een groot aantal RFC s (request for comment), waarin verschillende karakteristieken van TCP/IP zijn omschreven. De redenen hiervoor liggen voor de hand, want er werd gewacht op de grote doorbraak van de OSI-protocolfamilie. Toen die doorbraak niet kwam en de vraag naar een eenduidig protocol steeds groter werd, besloot een groot aantal bekende computerfabrikanten, zoals IBM, DEC, enzovoort, hun producten door TCP/IP te laten ondersteunen. De TCP/IP-architectuur ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste netwerkarchitecturen voor de verbinding tussen verschillende computersystemen. Daarbij hielden en houden de meeste fabrikanten van computers, besturingssystemen en andere componenten zich consequent aan bepaalde regels, die de verbindingen van verschillende TCP/IP-implementaties en -integraties mogelijk maken. Intussen is TCP/IP uitgegroeid tot het communicatiepro- 9/1.2-2 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

9 Internet, Intranet & Webservices SNMP tocol, dat bovendien ook nog een van de belangrijkste protocollen voor het netwerkbeheer beschikbaar stelt, namelijk het simple network management protocol (SNMP). Dat resulteerde in de loop der tijd haast onvermijdelijk in TCP/IP-implementaties voor computers, software (besturingssystemen en dergelijke) en alle andere apparatuur. Daartoe behoren onder andere implementaties in besturingssystemen als UNIX (uiteraard), IBM-MVS, DEC-VMS, DOS, OS/2 en Microsoft Windows. Fabrikanten die zich met hun producten niet conformeren aan TCP/IP hebben het moeilijk om met hun producten een plaatsje op de markt te veroveren. IP-tunneling Sinds versie 3.11 is in het netwerkbesturingssysteem NetWare het TCP/IP-protocol geïmplementeerd en wel op een bijzondere wijze. Het is namelijk mogelijk twee netwerken die werken op basis van het IPX/SPX-protocol via een netwerk waarin TCP/IP wordt toegepast, met elkaar te laten communiceren, Het TCP/IP-protocol treedt in dat geval op als bemiddelaar tussen de twee IPX/SPX-netwerken. Dit proces wordt IP-tunneling genoemd. De IPX-pakketten worden daarbij in TCP/IP-pakketten verpakt (encapsulation). In principe geldt dat TCP/IP het hart van internet vormt. Doordat een gemeenschappelijk netwerkprotocol wordt gebruikt, kunnen verschillende typen hardwaresystemen en besturingssystemen met elkaar communiceren. Het wezenlijke verschil in architectuur tussen TCP/IP en IPX/SPX is dat voor de toepassing van TCP/IP ieder aan het netwerk gekoppeld systeem een bepaald IP-adres moet hebben, bijvoorbeeld Iedere internetdeelnemer krijgt een adresseringsgebied toegewezen, zodat niemand dezelfde IP-adressen heeft als Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.2-3

10 Protocollen voor internet een andere internetgebruiker. Bij internettoegang via een service-provider zal deze als onderdeel van de service een IP-adres of een serie IP-adressen ter beschikking stellen. De werking van TCP/IP (bron: van Data Testlab). TCP/IP is een verbindingsgeoriënteerd protocol. Dat betekent dat vóór de communicatie een verbinding van het ene naar het andere apparaat moet worden opgebouwd. Het verschil tussen verbindingsgeoriënteerde en niet-verbindingsgeoriënteerde protocollen is het beste aan de hand van een vergelijking tussen een telefoon- en een faxverbinding duidelijk te maken. Wie met iemand anders wil telefoneren, kiest eerst het nummer van de andere gebruiker van het telefoonnetwerk. Is de ander aanwezig, dan kan die de hoorn van de haak nemen, waarna de verbinding een feit is. Wordt naar een andere gebruiker een fax verstuurd, dan moet die fax zijn voorzien van een volledige adressering (naam geadresseerde en naam afzender). Om 9/1.2-4 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

11 Internet, Intranet & Webservices te weten of de fax zijn doel heeft bereikt, is een ontvangstbevestiging nodig. De bevestiging bereikt de afzender van het oorspronkelijke bericht echter niet als de fax onderweg verloren gaat. Tijdens de verzending van datapakketten verzorgt een deel van het TCP/IP-protocol namelijk het IP (internet protocol) de adressering, het verzenden en de controle van het datatransport van de afzonderlijke pakketten. Het TCP/IPprotocol bestaat in het algemeen uit een groot aantal mogelijke varianten, waarvan de bekendste met zekerheid het protocol voor de toepassing in UNIX-netwerken is. Het Open Systems Interconnect referentiemodel om te tonen hoe het netwerk werkt (bron: Als basis voor de realisatie van een netwerkprotocol dient het zogenaamde OSI-referentiemodel (OSI = open system interconnection). Daarin worden de afzonderlijke protocollen in lagen (layers) beschreven, waarbij ieder zijn eigen specifieke functie vervult, maar tegelijkertijd ook de func- Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.2-5

12 Protocollen voor internet ties van de eronder liggende laag gebruikt. Daaruit ontstaat automatisch het voordeel dat de onafhankelijkheid van hogere lagen ten opzichte van lagere lagen is gewaarborgd. OSI-model Omdat TCP/IP immers veel eerder werd ontwikkeld dan het OSI-referentiemodel (1983), passen de internetlagen niet exact in het OSI-model. In de opbouw zijn een aantal gemeenschappelijke kenmerken te ontdekken, maar ook een groot aantal verschillen. Zo wordt de TCP/IP-netwerklaag in het OSI-model een bitoverdracht- en beveiligingslaag. Tussen transport- en applicatielaag liggen nog twee lagen, namelijk de sessie- en presentatielaag, die bij TCP/IP-software meestal reeds in de protocollen van de applicatielaag zijn geïntegreerd. 9/1.2.2 Opbouw en programma s Bij de vergelijking van de opbouw met het OSI-lagenmodel valt op dat bij TCP/IP slechts vier verschillende lagen (in tegenstelling tot de zeven lagen van het OSI-model) bestaan. De algemene opbouw en de samenstelling van de TCP/IP-architectuur zien er dan als volgt uit: netwerklaag; internetlaag; transportlaag; applicatielaag. Bijzondere aandacht verdient hierbij de applicatielaag, die in de praktijk uit een serie gescheiden, applicatiegeoriënteerde protocollen is samengesteld. Als voorbeeld kunnen FTP, Telnet, SMTP en ook SNMP worden genoemd. Netwerklaag De opzet van de netwerklaag is bij TCP/IP niet algemeen voorgeschreven. In aanvulling op de communicatiemedia, 9/1.2-6 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

13 Internet, Intranet & Webservices X.25 en SLIP de netwerktopologieën en de toegangsprocedures zijn met name twee protocolvarianten interessant, namelijk X.25 en SLIP (serial line interface protocol). Het X.25-protocol maakt bijvoorbeeld de opbouw van TCP/IP-verbindingen mogelijk via de Datex-P-service van Duitse Telekom. In tegenstelling hiertoe maakt SLIP het mogelijk een verbinding te maken tussen twee eindapparaten in de vorm van een seriële point-to-point-verbinding. Bij modemverbindingen met internet of andere op TCP/IP gebaseerde netwerken wordt tegenwoordig als transportprotocol SLIP of het nieuwere PPP (point-to-point-protocol) gebruikt. IP-adres Internetlaag De internetlaag van TCP/IP komt overeen met de bemiddelingslaag van het OSI-lagenmodel. Het protocol dat in deze laag het vaakst wordt toegepast, is het internetprotocol (IP). Daaruit resulteert ook een deel van de naamgeving van de TCP/IP-protocolfamilie. Het belangrijkste kenmerk van IP is dat bij dit protocol ieder netwerkknooppunt (ieder eindapparaat in het netwerk) rechtstreeks kan worden aangesproken. Juist om die reden beschikt ieder eindapparaat (knooppunt) over een specifiek adres, het zogenaamde internetprotocol-adres, kortweg IP-adres. Het IP-adres is samengesteld uit het netwerkadres en het adres van het betreffende netwerkknooppunt (eindapparaat). Daarmee wordt gewaarborgd dat er wereldwijd geen twee netwerkknooppunten hetzelfde adres op internet hebben. Een IP-adres bestaat in principe uit 32 bits, oftewel vier bytes. De classificatie van het adres bepaalt de indeling van de adresbits in het netwerk- en knooppuntgedeelte. Het IP-adres wordt in de praktijk genoteerd in de vorm van vier getallen die worden gescheiden door een punt. Omdat een netgebruiker de adressen van andere gebruikers in de vorm van getallen moeilijk kan onthouden, kunnen net- Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.2-7

14 Protocollen voor internet werken, delen daarvan en afzonderlijke aansluitingen worden voorzien van een symbolische naam. Intern wordt omgekeerd iedere naam weer aan het bijbehorende internetprotocoladres toegekend. Transportlaag De transportlaag van de TCP/IP-architectuur is te vergelijken met de transportlaag van het OSI-lagenmodel. Het belangrijkste protocol van deze laag is het TCP (transmission control protocol). Data-overdracht In het algemeen is het transmission control protocol (TCP) verantwoordelijk voor de overdracht van data tussen twee eindapparaten. Het garandeert de hogere lagen een foutloze overdracht van de gegevens. Vóór de verzending verzamelt TCP een bepaald aantal te versturen bytes in zogenaamde datapakketten en verstuurt die aansluitend met behulp van het IP (internet protocol). In het algemeen krijgt ieder pakket een sequentienummer op basis waarvan de volgorde en de ontvangstbevestiging van binnengekomen pakketten of het weigeren van reeds ontvangen pakketten mogelijk wordt. Hoe groot de afzonderlijke pakketten worden, is afhankelijk van de maximale framegrootte (frame size) in het betreffende netwerk, waardoor een efficiënte belasting van het netwerk mogelijk wordt. Bij Ethernet is de maximale framegrootte bijvoorbeeld 1500 bytes en bij token ring 4096 bytes. Applicatielaag Op basis van de services van de transport- en internetlaag worden de protocollen van de applicatielaag toegepast. De meest gebruikte protocollen van de applicatielaag zijn het file transfer protocol (FTP), het terminal emulation-protocol (Telnet) en het simple mail transfer protocol (SMTP) voor de verzending van elektronische post. 9/1.2-8 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

15 Internet, Intranet & Webservices In de applicatielaag, de vierde laag van TCP/IP, bevinden zich enkele speciale protocollen, die gezien hun eigenschappen ook als applicatiegeoriënteerde protocollen kunnen worden beschouwd. Er worden in de protocolstack van de applicatielaag onder andere de volgende programma s (protocollen) ter beschikking gesteld: FTP (file transfer protocol); Telnet (terminal emulation); DNS (domain name service); SMTP (simple mail transfer protocol); NFS (network file system). Deze applicaties gebruiken voor de uitwisseling van data de transportlaag met de protocollen TCP (transmission control protocol) of UDP (user datagram protocol), die op hun beurt communiceren met het IP-protocol van de internetlaag, waarin zich ook het internet control message protocol (ICMP) bevindt. Communicatie tussen platformen FTP FTP staat voor file transfer protocol en bevindt zich in de applicatielaag van de TCP/IP-architectuur. De belangrijkste taak van dit protocol is de overdracht van data tussen verschillende computersystemen. FTP is met name geschikt voor de communicatie tussen verschillende platformen. Naast instructies voor de bestandsoverdracht zijn er in dit protocol instructies beschikbaar voor het maken, inzien, wisselen en wissen van directory s. De verzending van een complete directorystructuur is echter in het algemeen met FTP niet mogelijk. Een bezwaar van FTP is het ontbreken van een vercijfering voor de verzending van gebruikersnamen en wachtwoorden. Dit veiligheidsrisico wordt geminimaliseerd door gebruik te maken van de gebruikersnaam Anonymous en Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.2-9

16 Protocollen voor internet FTP-anonymous als wachtwoord bijvoorbeeld het adres te gebruiken. Deze zogenaamde FTP-anonymous reduceert zodoende het gevaar dat een onbevoegde de echte naam en het wachtwoord van een gebruiker kan achterhalen (bijvoorbeeld met een analyzer) en daarmee ergens anders in het netwerk schade kan toebrengen. Telnet Telnet (terminal emulation) wordt gebruikt voor de verbinding tussen een Telnet-server en een Telnet-client. Daarbij wordt op de client een terminal van de server geëmuleerd. Bij de emulatie van een terminal wordt een programma uitgevoerd dat de functionaliteit van een terminal biedt. Terminals zijn apparaten (consoles) die bestaan uit een toetsenbord en een beeldscherm. Met deze terminals kunnen verbindingen met andere computers tot stand worden gebracht. Het gebruik van terminals is kenmerkend voor grote computersystemen. De verbinding met de hoofdcomputer (server) en de geëmuleerde terminal (client) wordt onder TCP/IP met Telnet gerealiseerd. Daarbij worden instructies van de client naar de server verzonden en de resultaten dan wel de uitvoer van de opgeroepen programma s van de server naar de client verzonden. Door de mogelijkheid van TCP-multiplexing kunnen meerdere Telnet-sessies voor verschillende hosts tegelijk worden opgebouwd. Symbolische namen DNS De DNS (domain name service) maakt het mogelijk aan de eindapparaten symbolische namen te geven. Op die manier ontstaat de toegang tot apparaten door middel van een toegewezen naam in plaats van het IP-adres. Dat is in de meeste gevallen en stuk comfortabeler, omdat de meeste mensen namen gemakkelijker kunnen onthouden dan getallenreeksen. In principe is de DNS dus een vertaalroutine voor IP-adressen en -namen. 9/ Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

17 Internet, Intranet & Webservices Zo is bijvoorbeeld de naam van de Novell-host (novell.nl) veel gemakkelijker te onthouden dan het IP-adres dat zich achter deze naam verschuilt. Daarbij wordt de omzetting van namen in adressen, en omgekeerd, beheerd door een UNIX-server, die de DNS ter beschikking stelt. Een DNS-server kent natuurlijk niet iedere omzetting en stuurt aanvragen daarom door naar andere servers tot een oplossing is gevonden. Bijna iedere TCP/IP-applicatie (zoals LAN WorkPlace, NetWare NFS, Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer) maakt gebruik van DNS. SMTP SMTP, oftewel het simple mail transfer protocol, is een protocol in de applicatielaag van de TCP/IP-architectuur en wordt in hoofdzaak gebruikt voor de verzending van elektronische post. Bepaalde toepassingen van SMTP worden gebruikt voor het verzenden van berichten naar een bepaalde groep gebruikers of naar alle gebruikers binnen het betreffende netwerk. Er kunnen gemakkelijk berichten met dezelfde inhoud naar verschillende gebruikers worden verzonden. De adresseringssyntaxis bestaat uit een gebruikersaccountnaam, die in het formaat (bijvoorbeeld met de hostnaam is verbonden. De DNS-server wijst aan de hostnaam (weka.nl) het betreffende IP-nummer toe, zodat SMTP het bericht naar de juiste host kan verzenden. In tegenstelling tot FTP en Telnet is SMTP niet op alle systemen geïmplementeerd, omdat de implementatie relatief gecompliceerd is. Bovendien wordt de communicatie in het algemeen door een apart mailsysteem uitgevoerd, dat op de server van het betreffende netwerk is geïnstalleerd. Het Novell-programma LAN WorkPlace, maar ook Microsoft Outlook, beschikken bijvoorbeeld over een programma dat SMTP en het post office protocol (POP) voor het beheer van ondersteunt. Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.2-11

18 Protocollen voor internet 9/1.2.3 Adressen toewijzen De belangrijkste taak van het IP-protocol bestaat uit het adresseren van datapakketten. Dat kan worden vergeleken met het plaatsen van een brief in een envelop met adressering: aan het adres kan het netwerk zien hoe het pakket met data binnen de netwerklaag moet worden doorgestuurd. De netwerklaag is gebaseerd op verschillende communicatielijnen en -media en netwerktypen, zoals Ethernet, token ring en telefoonlijnen. Vertaald naar de PTT zijn dat de vrachtwagens en postbestellers die de pakjes en brieven op de plaats van bestemming brengen. Fragmentatie Omdat verschillende typen netwerken een verschillende pakketomvang hanteren, verdeelt het protocol de data in kleine eenheden (fragmentatie). Zo werkt bijvoorbeeld Ethernet met een andere maximale pakketgrootte dan X.25 (128 bytes) als interface in de bemiddelingslaag voor de toegang tot publieke bemiddelingsservices, zoals Datex-P. Ieder pakket heeft een volgnummer, zodat de ontvangst kan worden bevestigd en de oorspronkelijke data altijd uit de afzonderlijke pakketten kan worden gereconstrueerd. Om deze volgnummers via het netwerk te kunnen versturen, hebben TCP en IP een eigen envelop, waarop de benodigde nummers worden genoteerd. Zo wordt het datapakket eerst in een TCP-envelop verpakt, die op zijn beurt weer in een IP-envelop gaat en naar het netwerk wordt gestuurd. De belangrijkste taak van TCP is het veilige transport van data via het netwerk. Daarbij herkent en corrigeert TCP zelfstandig communicatiefouten. UDP Deze methode is in het algemeen nogal omslachtig en heeft als gevolg dat TCP-verbindingen naar verhouding langzaam worden opgebouwd. UDP is duidelijk sneller, omdat het, in tegenstelling tot TCP, niet naar ontbrekende 9/ Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

19 Internet, Intranet & Webservices pakketten en de juiste volgorde van de datapakketten kijkt. Treedt bijvoorbeeld een communicatiefout op, dan komt ICMP in actie, dat onder andere verantwoordelijk is voor meldingen over uitval, foutdiagnose en andere controlefuncties. Verbindingsloos protocol UDP wordt door enkele applicaties gebruikt die alleen korte berichten versturen en deze kunnen herhalen. Het is daarom een ideaal protocol voor de verzending van informatie die voortdurend verandert. In plaats van de data in een TCP- en vervolgens in de IP- envelop te verpakken, gaan ze in een UDP-envelop voor ze via IP worden verzonden. Hoewel UDP zich in dezelfde laag bevindt als het verbindingsgeoriënteerde TCP gaat het hier om een verbindingsloos protocol. De werkwijze bij de adressering van IP-pakketten wordt in de volgende alinea s nader toegelicht. De samenwerking tussen de afzonderlijke lagen kan het beste duidelijk worden gemaakt aan de hand van een vergelijking met conventionele post. Veel van de daar toegepaste mechanismen lijken namelijk op de mechanismen die worden gebruikt voor het datatransport in netwerken. Wie een brief verstuurt, zal het totaal onbelangrijk vinden via welke weg de brief de geadresseerde bereikt. Het adres dat op de envelop werd geschreven bepaalt de locatie van de ontvanger (applicatielaag). De brief wordt bij het postkantoor aangeboden of in een brievenbus gedaan (transportlaag). De PTT verzamelt de poststukken uit de brievenbussen, sorteert die en verstuurt ze via de geëigende transportmiddelen zoals vliegtuig, trein of vrachtwagen (internetlaag). Het transportmiddel brengt de post naar de plaats van bestemming. Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.2-13

20 Protocollen voor internet Daarbij mag de brief natuurlijk niet te vaak van transportmiddel wisselen om onnodige vertraging te voorkomen (netwerklaag). Op de plaats van bestemming aangekomen wordt de brief door de PTT in ontvangst genomen en gesorteerd in de vakken van de verschillende bestellers (internetlaag). De postbode brengt de brief naar de geadresseerde (transportlaag). De ontvanger leest de brief en beantwoordt die zo nodig (applicatielaag). Bij de toegang tot een TCP/IP-host via Telnet vindt de overdracht van datapakketten als volgt plaats: Telnet fungeert in dit geval als client en maakt de toegang tot externe computers (server) mogelijk, die het gebruik van bijvoorbeeld rekencapaciteit of applicaties toestaan. Hierbij lijken de door de client-gebruiker ingevoerde toetsaanslagen direct de via de Telnetverbinding aangesloten server te bereiken. Checksum De header van het TCP is te vergelijken met die van IP en houdt in zijn controlegetal (checksum) rekening met de IP-adressen (links). In werkelijkheid worden echter bepaalde datapakketten via het netwerk naar de server gestuurd en andere teruggezonden naar de client. Na een succesvolle verbindingsopbouw overhandigt de client de informatie aan de onderliggende laag (transportlaag). Om te zorgen dat TCP de data correct verstuurt, wordt naast het internetadres van de server ook het poortnummer aangegeven. Een poort bestaat uit een 16-bits adres in een gedefinieerd gebied van 255 poorten met bekende services (well known ports), zoals in het volgende overzicht is weergegeven: 9/ Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

21 Internet, Intranet & Webservices Poortnummer Toewijzing 15 NETSTAT 21 FTP 23 Telnet 25 SMTP 37 Tijd 42 Name server 69 TFTP Tabel 1: TCP-poortnummers. Socket Het begrip socket komt in relatie tot TCP/IP vaak voor. Het is de aanduiding voor de combinatie van poortnummer en internetadres. In de transportlaag worden bepaalde poorten voor de adressering gebruikt. Zowel UDP als TCP gebruiken poortadressen om data naar het betreffende programma (protocol) in de applicatielaag te sturen, waarbij beide deels verschillende services voor hetzelfde poortnummer tot stand brengen. Het poortenconcept kan min of meer worden vergeleken met een telefoonnummer. Het netwerkdeel van een internetadres vertegenwoordigt daarin het landnummer, het host-deel het kengetal van de plaats en de poort ten slotte het abonneenummer. Een TCP-verbinding wordt eenduidig door de beide sockets gedefinieerd (afzender en ontvanger). Er kunnen geen twee identieke socket-paren tegelijk bestaan. Volgens het client/server-principe is het mogelijk dat de afzender een poortnummer via een toevalsgenerator bepaalt. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk dat vanuit een bepaalde computer twee Telnetverbindingen naar dezelfde doelcomputer zijn opgebouwd. In een dergelijk geval verschillen dan echter de poortnummers van de client-computer. Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 9/1.2-15

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

1 Algemeen. 1.1 Definities en begrippen. ICT-Zakboek, 3e Druk, Reed Business, 2007

1 Algemeen. 1.1 Definities en begrippen. ICT-Zakboek, 3e Druk, Reed Business, 2007 1 Algemeen 1.1 Definities en begrippen Een alomvattende, eenduidige definitie van een computernetwerk bestaat niet. Wel is er een aantal kenmerkende eigenschappen te geven welke gezamenlijk een operationele

Nadere informatie

Technische aspecten van datacommunicatie

Technische aspecten van datacommunicatie HOOFDSTUK 2 2.1 Meer over netwerken 2.1.1 Geschiedenis Vóór 1970 was er alleen sprake van computersystemen waaraan terminals waren gekoppeld. Elke handeling op al die toetsenborden werd in dat ene systeem

Nadere informatie

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken Internet security de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken ir. Kees Hogewoning ing. Gerrit Th. Lith ing. Marco G.M. van der Kraan Erwin A.J. Verburg en anderen Internet security De beveiliging

Nadere informatie

IP versie 6. Versie 2.0

IP versie 6. Versie 2.0 IP versie 6 Versie 2.0 1 2 IP versie 6 Versie 2.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55 F 070 888 75 50 www.ncsc.nl info@ncsc.nl Oktober

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

8 Netwerken en Internet

8 Netwerken en Internet Hoofdstuk 8 Netwerken en Internet 119 8 Netwerken en Internet 1 COMMUNICATIE We must be able to communicate with anyone, at any time, anywhere De menselijke taal ontstond ergens in de ontwikkeling van

Nadere informatie

IPv6 multihoming. Scriptie. elektrotechniek/telematica, HVU

IPv6 multihoming. Scriptie. elektrotechniek/telematica, HVU Scriptie IPv6 multihoming Opleiding: elektrotechniek/telematica, HVU Afstudeerbedrijf: Amsterdam Internet Exchange Naam: Studentnummer: 1109024 Datum: 20-05-2003 Examinator: Dhr Uiterwijk Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie organisatie beheer techniek

ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie organisatie beheer techniek ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie organisatie beheer techniek 4e druk Docentenhandleiding Frits Gubbels (red.) ISBN 978 90 395 2659 D Deze docentenhandleiding behoort bij: Titel: ICT-Infrastructuur

Nadere informatie

Het internet: wat en hoe? Bertel de Groote

Het internet: wat en hoe? Bertel de Groote Het internet: wat en hoe? Bertel de Groote 1 HOOFDSTUK I. Inleiding 1. Het onderzoek betreft de invloed van informatietechnologische ontwikkelingen, in het bijzonder van het internet, op de werking van

Nadere informatie

Les D-03 Internet. 2011, David Lans

Les D-03 Internet. 2011, David Lans Les D-03 Internet In deze les staan we stil bij internet. Het gebruik van internet met al haar mogelijkheden is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. We verzamelen informatie, leren, communiceren

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Het bouwen van een veilige web server

Het bouwen van een veilige web server Het bouwen van een veilige web server Erik Meinders Jos Visser Open Solution Providers Dalsteindreef 16 1112 XC Diemen tel: 020-4950222 fax: 020-4950223 http://www.osp.nl 13 juli 2004 i c 1997-2004 Open

Nadere informatie

Computernetwerken: Opgeloste vragen. Kenneth Hoste

Computernetwerken: Opgeloste vragen. Kenneth Hoste Computernetwerken: Opgeloste vragen Kenneth Hoste academiejaar 2003-2004 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Bespreek de structuur van het Internet als network of networks. Het internet bestaat uit een groot aantal

Nadere informatie

Migratie van IPv4 naar IPv6

Migratie van IPv4 naar IPv6 Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Electronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. Jan M. Van Campenhout Academiejaar 2001-2002 Migratie van IPv4 naar IPv6 Kristof Verhenne Promotor

Nadere informatie

Werkdocument. Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming -

Werkdocument. Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming - GROEP GEGEVENSVERWERKING ARTIKEL 29 5063/00/NL/D EF WP 37 Werkdocument Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming - Goedgekeurd op 21 november 2000 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen Computernetwerken Inhoud 1 Algemeen 1.1 Definities en begrippen 1.2 Netwerktopologieën 1.3 Schakeltechnieken 1.4 Standaardisatie 2 Netwerkarchitecturen 2.1 Referentiemodellen 2.2 OSI model 2.3 TCP/IP model

Nadere informatie

VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13

VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13 VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13 INFO Auteur: Nikolas Taillieu Bron: slides van Prof. Piet Demeester, boek Computer Networking: International Version: A Top- Down Approach (5 de editie), Computer Networking:

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 3. Lokale netwerken. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling. Uitwerking van de opgaven. Communicatietechnologie: een inleiding

Inhoud leereenheid 3. Lokale netwerken. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling. Uitwerking van de opgaven. Communicatietechnologie: een inleiding Communicatietechnologie: een inleiding Inhoud leereenheid 3 Lokale netwerken Introductie Leerkern 1 Inleiding 2 Historische ontwikkeling 3 Structuur en componenten van een LAN 3.1 Netwerkstations 3.2 Bekabelingssystemen

Nadere informatie

Communicatienetwerken Antwoorden en vragen 2010-2011. Met dank aan:

Communicatienetwerken Antwoorden en vragen 2010-2011. Met dank aan: Communicatienetwerken Antwoorden en vragen 2010-2011 Met dank aan: Jeroen Van de Sande, Nicolas De Smyter, Sofie Van Gassen, Quentin Braet, Robrecht Cannoodt, Pieter De Baets Hoofdstuk 1 : Inleiding 1.

Nadere informatie

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk Sybex Cisco CCNA Reader Datacom ICT4 H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk beheren, H9 Verkeer met toegangslijsten beheren & H10 WAN-protocollen Appendix B De Catalyst

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Het ongewenste einde van end-to-end Internet?* door Erik Huizer

Het ongewenste einde van end-to-end Internet?* door Erik Huizer Het ongewenste einde van end-to-end Internet?* Dit artikel is verschenen in nummer 2 van het Tijdschrift I&I (jaargang 2000) en in geactualiseerde vorm in de jubileumuitgave van I&I nieuwe media in perspectief

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom Internet Aad Blom Er zijn handleidingen voor de volgende cursussen: Kennismaken met de computer Deze cursus is voor degene die weinig of niets weet van computers. De cursist wordt vertrouwd gemaakt met

Nadere informatie

Firewalls: Netfilter

Firewalls: Netfilter Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Electronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. dr. ir. J. Van Campenhout Firewalls: Netfilter door Bart De Schuymer Promotor : prof. dr.

Nadere informatie

Websites beheren met een database

Websites beheren met een database Websites beheren met een database Afstudeerscriptie Informatiekunde Fokke van der Molen Scriptiebegeleider en eerste lezer: Dr. G. Welling Tweede lezer: Dr. E. Koster Informatiekunde Rijksuniversiteit

Nadere informatie

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Afstudeerscriptie door Steyn Huizinga Afstudeerstage bij Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Copyright ASP4ALL Hosting B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere

Nadere informatie

I.1 Informatie- en communicatietechnologie

I.1 Informatie- en communicatietechnologie I. Methodologie I.1 Informatie- en communicatietechnologie De afkorting ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Informatietechnologie en communicatietechnologie lijken tegenwoordig onafscheidelijk,

Nadere informatie