BEELDVERWERKING VAN INFRAROOD BEELDOPNEMERS MET BEHULP VAN EEN DSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEELDVERWERKING VAN INFRAROOD BEELDOPNEMERS MET BEHULP VAN EEN DSP"

Transcriptie

1 DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE (IWT) Ref. E00/EL0/04 BEELDVERWERKING VAN INFRAROOD BEELDOPNEMERS MET BEHULP VAN EEN DSP Korte samenvatting van het eindwerk van 1. Wesley Daemen 2. Davy Wolfs Promotoren : 1. dr. ir. Chris Van Hoof (IMEC) 2. dr. ir. Jan Genoe (KHLim) KHLim, dept. IWT Universitaire Campus Gebouw B, bus Diepenbeek Diepenbeek, 2000

2 1. Inleiding In het interuniversitair micro-elektronica centrum (IMEC) wordt intensief onderzoekwerk verricht naar infrarood beeldopnemers waarvan het golflengtebereik niet beperkt is tot het nabije infrarood, maar reikt tot zelfs het verre infrarood. Hiervoor wordt een beroep gedaan op InAsSb technologieën en op bolometer technologieën. Recente ontwikkelingen, zowel op het gebied van de integratie met silicium als de verbetering van de materiaalkwaliteit en de gevoeligheid van de detectoren hebben het mogelijk gemaakt om deze detectoren voor het verre infrarood te integreren in beeldopnemers op Silicium. Er biedt zich een brede waaier van nieuwe toepassingen aan voor deze beeldopnemers, gaande van de opname van warmtebeelden met een hoge gevoeligheid tot real-time plastic karakterisatie door infrarood spectroscopie in de afvalrecyclage industrie. Toch zijn deze beeldopnemers nog niet van de uniformiteit die we bij Silicium CCDs terugvinden. Zo is er een zekere gradiënt in de gevoeligheid over de detector, af en toe ontbreekt er een pixel in de beeldopnemer (missing pixel), enz... Ook is het bekomen signaal niet altijd recht evenredig met de intensiteit van het invallende infrarood licht. Dit alles kan echter bepaald worden tijdens een calibratiefase na de productie en de bekomen beelden kunnen dan achteraf gecorrigeerd worden met deze calibratie gegevens. Door deze beeldcorrectie achteraf uit te voeren wordt echter veel tijd verloren. De voornaamste doelstelling van dit eindwerk was dan ook deze infrarood beelden in real-time te corrigeren aan de hand van een DSP. Verschillende signaalverwerkingsalgoritmes dienden geïmplementeerd te worden op een krachtig DSP ontwikkelplatform. De beeldopnemer IC diende ook met de juiste signalen aangestuurd te worden en de bewerkte beelden dienden dan verder doorgestuurd te worden naar een PC. We kunnen de realisaties van dit eindwerk dan ook opdelen in de volgende blokken. Vooreerst is er de FPGA die zorgt dat de beeldopnemer de juiste stuursignalen ontvangt, zodat het beeld efficiënt kan worden uitgelezen. Vervolgens is er de DSP die deze beelden verwerkt en corrigeert, en tenslotte worden ze doorgestuurd via het TCP-IP protocol naar een PC, waar ze (aan de hand van een zelf ontwikkelde user interface) op het scherm getoond kunnen worden. We bespreken de verschillende blokken hieronder dan ook in deze volgorde. W. Daemen en D. Wolfs - 2/10 -

3 Beeldverwerking van infrarood beeldopnemers met behulp van een DSP Figuur 1: De proefopstelling van het eindwerk: Linksboven het DSP platform met ingebouwde AD convertor, rechtsboven de infrarood beeldopnemer en vooraan de FPGA waarmee de verschillende controle signalen gegenereerd worden. De PC die de beelden via het TCP-IP protocol ontvangt, staat niet op deze foto: deze kan eender waar opgesteld zijn. 2. Stuursignalen voor de Infrarood beeldopnemer De taak van deze FPGA bestaat er in de eerste plaats in de nodige stuursignalen te genereren voor de infrarood beeldopnemer zodat het beeld op de meest efficiënte wijze kan uitgelezen worden. Bovendien is er ook een communicatieblok voor communicatie naar de DSP en de ADC aan toegevoegd. Hierdoor kunnen parameters, zoals windowing borders, integratietijd, enz..., van de DSP naar de FPGA doorgegeven worden. Het startsignaal voor een beeld wordt van de DSP doorgegeven aan de FPGA en de FPGA geeft een frame_done terug als er een volledig beeld is uitgelezen. De klok en de trigger signalen worden van de FPGA doorgegeven aan de ADC, zodat het duidelijk is wanneer er een conversie dient uitgevoerd te worden. Tenslotte is er ook nog een monitoring functie in deze FPGA voorzien zodat de gebruikte parameters kunnen getoond worden op een display. De VHDL code die hiervoor in dit eindwerk geschreven werd, laat een vlotte aanpassing toe naar nieuwe detectoren, daar in IMEC constant gewerkt wordt om de grootte van de detectoren te doen toenemen. Een simulatie van het bekomen resultaat wordt getoond in figuur 2. W. Daemen en D. Wolfs - 3/10 -

4 Figuur 2: Signalen die de FPGA doorstuurt naar de beeldopnemer om een beeld te kunnen uitlezen. 3. Verwerking en bewerking van de opgenomen beelden aan de hand van een DSP Voor de beeldverwerking is er gekozen voor een filterstructuur, dit wil zeggen dat alle delen van de verwerking/filtering uitgevoerd zijn als een functie, met steeds dezelfde parameters, namelijk input data, output data en filter specifieke referentie data. Al de filters zijn dan in serie geschakeld, waarbij de outputblok de inputblok van de volgende filter vormt. Iedere filter verwerkt telkens een volledig beeld, waarna het verwerkte/bewerkt beeld door wordt gegeven aan de volgende filter. Op deze manier vormt de cascadeschakeling van al de filters dan de volledige verwerkingsblok. Er is voor deze vorm gekozen om 2 belangrijke voordelen: Deze vorm van opbouw maakt het debuggen van een filter zeer eenvoudig, aangezien alle filters volledig van elkaar gescheiden zijn en dus geen invloed op elkaar kunnen hebben. Het gebruik van filters maakt het ook mogelijk om de code eerst op een PC te testen en vervolgens quasi ongewijzigd voor de DSP te gebruiken, wat niet mogelijk is voor bijvoorbeeld een streaming filter, die werkt op een stroom van data en niet op een volledig beeld in één keer Het tweede grote voordeel is de uitbreidbaarheid: het is zeer eenvoudig om filters toe te voegen of weg te laten uit de filterketen, het enige dat er dan gewijzigd moet worden in de broncode is het weglaten van de oproep naar het betreffende filter en het controleren en eventueel corrigeren van de parameters van de volgende filters om er zorg voor te dragen dat de koppeling output filter n is input filter n+1 behouden blijft. Een nadeel van deze manier van werken is echter de snelheid: als de filters in mekaar geïntegreerd zouden worden en/of streaming (de ingangsdata wordt direct verwerkt; pixel per pixel, zonder eerst volledig in het geheugen opgeslagen te worden) zou toegepast worden zou er een belangrijke snelheids- en geheugenwinst kunnen zijn. Maar aangezien wij een testopstelling ontworpen hebben en naar ons inzien daar flexibiliteit en eenvoudige debugbaarheid belangrijker zijn dan snelheid hebben we toch voor de cascadeschakeling gekozen. W. Daemen en D. Wolfs - 4/10 -

5 De volgende 6 filters werden geïmplementeerd in dit eindwerk: 1. Capture filter Deze filter staat in voor het aanroepen van de nodige functies in de DSP-FPGA communicatie module en de ADC aansturing om een beeld, een set offset referenties of een set versterkingsfactoren voor de offset of amplificatie compensatie filters binnen te halen. 2. Offset compensatie Deze filter dient om de offset, veroorzaakt door de donkerstroom in de sensoren, die de pixels hebben, en die per pixel verschilt, weg te werken en om de integer pixelwaarden om te vormen naar een floating point waarde. Het wegwerken van de offset gebeurt door het verschil te maken tussen de offset referentie en de gemeten pixel waarden. Het opnemen van de referentie waarden dient te gebeuren door de sensor af te dekken, zodat er geen invallende straling binnen het werkingsgebied van de sensor meer is en enkel de donkerstroom gemeten wordt. 3. Amplification compensatie De amplificatie compensatie is nodig om de per pixel verschillende responsiviteit weg te werken in een beeld waarvan de offset al weggewerkt is en de pixelwaarde naar een genormaliseerde floating point waarde tussen 0 en 1 te brengen. De voorgaande 3 filters (capture, offset en amplification) zijn altijd nodig, aangezien het deze filters zijn die voor een gestandaardiseerd beeld zorgen, zodat er in de volgende filters geen rekening meer gehouden moet worden met minima of maxima of verschillen tussen de onderlinge pixels. 4. Interpolatie filter Daar de individuele sensoren zich niet lineair gedragen of omdat men een reponsiecurve wenst die niet overeenkomt met die van de sensor; bijvoorbeeld om kleine verschillen beter zichtbaar te maken is deze filter nodig. Deze filter gaat de pixelwaarde uit de voorgaande filters, een waarde tussen 0 en 1 omvormen via een interpolatiecurve naar een andere waarde tussen 0 en 1. De interpolatie zelf is een eerste orde interpolatie tussen de 2 dichts bij de oorspronkelijke waarde gelegen punten. De keuze voor een 1 ste orde interpolatie is ingegeven door het zoeken naar een zo hoog mogelijke snelheid bij een bepaald resultaat. Uit onze simulaties bleek dat het verschil in nauwkeurigheid tussen 1 ste, 2 de en 3 de orde interpolatie zo klein was, of zelfs negatief uitviel voor hogere orde interpolaties dat het niet de moeite was om deze te implementeren in de DSP. Ook het ontbreken van problemen met overshoot bij een 1 ste orde interpolatie heeft geleid tot deze keuze: bij een 1 ste orde interpolatie van 0 tot 1 naar 0 tot 1 ligt het resultaat gegarandeerd tussen 0 en 1, wat bij een hogere orde interpolatie niet meer het geval is. 5. Missing pixel correctie filter W. Daemen en D. Wolfs - 5/10 -

6 Het doel van deze filter is het wegwerken, dus voor het oog onzichtbaar maken van defecte pixels. Het voorkomen van defecte pixels in een sensor is iets wat bijna onmogelijk te vermijden is en dus moeten deze weggefilterd kunnen worden na uitlezing van de sensor. Het algoritme dat we in deze filter gebruiken is ontwikkeld op IMEC door Guy Meynants en Bart Dierickx voor implementatie op IC in analoge vorm [2]. Het principe waarop dit algoritme gebaseerd is, is het feit dat het onmogelijk is om juist 1 pixel te belichten en de omliggende pixels volstrekt niet te belichten. Dit algoritme maakt gebruik van een kernel van 5 pixels rond de te onderzoeken en/of bij te werken pixel (de te onderzoeken pixel is pixel 3). Uit deze 5 pixels berekenen we een aantal waarden: A: de lineaire extrapolatie van de 1 ste en 2 de pixel naar de 3 de pixel B: de waarde van de 2 de pixel, als 0 de graads interpolatie naar de 3 de pixel C: de 3 de pixel zelf D: de lineaire extrapolatie van de 4 de en 5 de pixel naar de 3 de pixel E: de waarde van de 4e pixel, als 0 de graads interpolatie naar de 3 de pixel Vervolgens neemt men het maximum van A, B, D en E en hun minimum. (M en N) Dit doet men om een zo groot mogelijke zekerheid te bekomen dat men niet onterecht een pixel als slecht gaat beschouwen. Figuur 3: Goede pixel. Figuur 4: Slechte pixel. Vervolgens neemt men de mediaan van C, M en N en dit is de nieuwe pixelwaarde. De pixel wordt met andere woorden als niet defect beschouwd als hij tussen M en N ligt. 6. Shadow removal filter Deze filter vangt een probleem dat de ROIC sensor heeft op: door klok overspraak wordt er in het beeld een ghost schaduw gevormd die gelijk is aan het volledige beeld, maar een vast aantal lijnen verschoven is en verzwakt is ten opzichte van het werkelijke beeld. Het wegwerken van deze schaduw gebeurt door eenvoudig weg bij het beeld met schaduw het beeld op te tellen of af te trekken, na vermenigvuldiging met een versterkingsfactor of verzwakkingsfactor die gelijk is aan die van de schaduw t.o.v. het echte beeld, en een verschuiving met een gelijk aantal lijnen. W. Daemen en D. Wolfs - 6/10 -

7 4. Doorsturen van de beelden via het TCP-IP protocol naar een willekeurige PC op het ethernet netwerk Voor de communicatie tussen de PC en de DSP maken wij gebruik van het door het internet welbekend geworden TCP/IP protocol over standaard 10BaseT ethernet. Wij hebben voor deze oplossing gekozen omdat we nood hadden aan een relatief grote bandbreedte voor het doorsturen van de beelden, vooral in streaming mode, de mode waarin de opstelling automatisch zo snel mogelijk beelden in vangt, verwerkt en toont. Ook het feit dat ethernet en TCP/IP 2 belangrijke standaarden zijn en dus beschikbaar zijn op bijna alle platformen heeft meegespeeld in deze beslissing. Dit maakt het mogelijk om de interface te herwerken voor een ander platform. Ook interessant zijn de mogelijkheden op het gebied van routing en dergelijke die het TCP-IP protocol heeft. Zodra men aan de PC software het connect bevel geeft wordt er een non-blocking socket verbinding gemaakt tussen de PC en de DSP eenheid. Dit wil zeggen dat de DSP een server socket gecreëerd heeft op een bepaald poortnummer en dat de PC dan een client verbinding geopend heeft naar deze poort. Als de connectie eenmaal gemaakt is valt echter het verschil tussen client en server volledig weg en bekomen we een bi-directionele pipe waardoor we gegevens van de PC naar de DSP en omgekeerd kunnen verzenden, gebruikmakende van dezelfde functies als men zou gebruiken voor het lezen en schrijven van bestanden op schijf. Al de TCP/IP functies op het DSP bord worden vanuit het DSP programma aangeroepen maar ze worden uitgevoerd op een op het DSP bord aanwezige 486 microcontroller. De TCP/IP stack en ethernet device drivers draaien op deze microcontroller omdat een DSP niet echt geschikt is voor dit soort van bewerkingen en dus veel te veel tijd zou spenderen aan de communicatie. Het protocol dat we gebruiken over de socket verbinding tussen DSP en PC is in dit eindwerk specifiek ontwikkeld voor deze toepassing, met als belangrijkste eigenschap de makkelijke uitbreidbaarheid. Een lijst van de hiervoor uitgewerkte commando s volgt op de volgende pagina. W. Daemen en D. Wolfs - 7/10 -

8 Commando naam Parameter Data Omschrijving NOP Geen bewerking GET Beeldtype Vraag een beeld op van het type in de parameter SET Beeldtype Beeld Stuur een beeld uit van het type in de parameter MAKE Beeldtype Vang een beeld in van het type in de parameter CAPTURE Beeldtype Vang een beeld in van het type in de parameter PROCESS Beeldtype Verwerk het beeld in het geheugen van het type in de parameter CAPTURE_PROCESS Beeldtype Vang en verwerk een beeld CAPTURE_PROCESS_GET Beeldtype Vang een beeld, verwerk het en stuur het uit SET_PROCESS Beeldtype Beeld Verwerk het meegestuurde beeld SET_PROCESS_GET Beeldtype Beeld Verwerk het meegestuurde beeld en stuur het terug uit PROCESS_GET Beeldtype Verwerk het beeld in het geheugen en stuur het uit STREAM Status Automatisch beelden invangen, verwerken en uitsturen als de parameter niet 0 is SET_INTEGRA-TIONTIME Integratietijd Stel de integratietijd in (in ns) GET_INTEGRATIONTIME Vraag de integratietijd op SET_INTER-POLATION Data Stel de interpolatie curve in SET_SHADOW-OFFSET Offset in lijnen Stel de offset voor de schaduwverwijderingsfilter in SET_SHADOW-ATTN Versterking / Stel de verzwakking voor de schaduwverwijderingsfilter in verzwakking SET_WINDOW_X X coördinaat Stel de X coördinaat voor de windowing in SET_WINDOW_Y Y coördinaat Stel de Y coördinaat voor de windowing in SET_WINDOW_W Breedte Stel de breedte coördinaat voor de windowing in SET_WINDOW_H Hoogte Stel de hoogte coördinaat voor de windowing in SET_SYNC 2 16 bit Stel het aantal synchronisatie pulsen in woorden: MSW: lijnen LSW: pixels SET_DUMMY 2 16 bit Stel het aantal dummy pixels in woorden: MSW: lijnen LSW: pixels SET_TPIXEL Pixel tijd Stel de pixeltijd in (in ns) SET_TSIGCOND Signaal conditioneringstijd (in ns) Stel de signaalconditioneringstijd in Tabel 1: Lijst met de voor de TCP-IP communicatie tussen het DSP platform en de PC opgestelde commando s. 5. Binnenhalen van de beelden op een PC op het ethernet netwerk. Er is ook een User interface geschreven die toelaat van op een PC via het TCP-IP protocol de beelden van de infrarooddetector binnen te halen. Het programma is geschreven in C++, gebruikmakende van de VCL (visual component library) bibliotheken van Borland. De figuren 5 tot 7 geven een goed beeld van hoe dit programma werkt. W. Daemen en D. Wolfs - 8/10 -

9 Figuur 5: De connectie met het DSP platform kan gemaakt worden door de keuze van zijn IP adres. Figuur 6: Het beeldacquisitie scherm. W. Daemen en D. Wolfs - 9/10 -

10 Figuur 7: Instelling van de interpolatie 6. Besluit Er werd in dit eindwerk een real-time beeldverwerkingsplatform ontwikkeld voor het uitlezen van infrarood beeldopnemers. Hiervoor werden 4 bouwblokken uitgewerkt, namelijk Een FPGA voor de stuursignalen van de Beeldopnemer (VHDL-code) Een DSP-platform waarop de verschillende filters geïmplementeerd werden (C-code) Een communicatie protocol tussen het DSP platform en een PC dat gebruik maakt van het TCP-IP protocol Een user interface die draait op eender welke PC in het netwerk. Al deze bouwblokken werken zonder probleem. Het gehele systeem vertoont echter nog 2 problemen: er is cross-talk aanwezig op de verbindingen tussen de DSP en de FPGA (ten gevolge van de eenvoudige câblage) en de uitlezing van de AD convertor geeft niet de correcte waardes (een probleem in de AD convertor). Deze problemen kunnen snel opgelost worden. Hierdoor is er een real-time beeldverwerkingsplatform ontwikkeld dat voor de detector groep in IMEC in de toekomst verder zal kunnen gebruikt worden in een hele brede range van toepassingsgebieden. Referenties: [1] W. Daemen en D. Wolfs, Beeldverwerking van Infrarood Beeldopnemers met behulp van een DSP, eindwerk KHLim, Diepenbeek, Juni [2] G. Meynants en B. Dierickx, A circuit for the Correction of Pixel Defects in Image Sensors, Interne publicatie IMEC, Leuven, 1998 W. Daemen en D. Wolfs - 10/10 -

Departement industriële wetenschappen en technologie

Departement industriële wetenschappen en technologie Departement industriële wetenschappen en technologie Universitaire Campus, gebouw B B-3590 DIEPENBEEK Tel.: 011-23 07 90 Fax: 011-23 07 99 Aansturen en testen van een hybride infrarood beeldopnemer Abstract

Nadere informatie

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 4: Lcd Interface & Files

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 4: Lcd Interface & Files Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 4: Lcd Interface & Files 1 Introductie In deze oefening zal je je LCD display leren aansturen. Je controleert deze display door er instructies naar te

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

DEC SDR DSP project 2017 (2)

DEC SDR DSP project 2017 (2) DEC SDR DSP project 2017 (2) Inhoud: DSP software en rekenen Effect van type getallen (integer, float) Fundamenten onder DSP Lezen van eenvoudige DSP formules x[n] Lineariteit ( x functie y dus k maal

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Hardware-software Co-design

Hardware-software Co-design Jan Genoe KHLim Versie: maandag 10 juli 2000 Pagina 1 Wat is HW/SW Co-design Traditioneel design: De verdeling tussen de HW en de SW gebeurt bij het begin en beiden worden onafhankelijk ontwikkeld Verweven

Nadere informatie

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte Voor deze oefeningenles heb je de handleiding van de uitgedeelde ARM processor nodig. Je kan deze vinden op de website van het

Nadere informatie

Release notes PCTrans. Release notes PCTrans. Aantekeningen voor PCTrans 5.0 ( )

Release notes PCTrans. Release notes PCTrans. Aantekeningen voor PCTrans 5.0 ( ) Aantekeningen voor 5.0 (20170322) Opgeloste problemen: In module Geographic transformation: ETRS89 ITRS wordt de nauwkeurigheid verkeerd ingesteld. In alle ETRS/ITRS/WGS84 modules wordt bij opgeven van

Nadere informatie

De digitale Oscilloscoop (Digital Storage Oscilloscope = DSO) J.P.Goemaere KaHo Sint-Lieven 2006

De digitale Oscilloscoop (Digital Storage Oscilloscope = DSO) J.P.Goemaere KaHo Sint-Lieven 2006 De digitale Oscilloscoop (Digital Storage Oscilloscope = DSO) J.P.Goemaere KaHo Sint-Lieven 2006 De digitale Oscilloscoop Overzicht Digitaal DSO functies en controls Automatische meten en verwerken Interfacing

Nadere informatie

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Handleiding bij het gebruik van een microcontroller in het Accelerometerproject (Project II) Er zijn speciaal voor het Accelerometerproject

Nadere informatie

Het koppelen van een FC302 op Profibus met een Siemens PLC

Het koppelen van een FC302 op Profibus met een Siemens PLC Het koppelen van een FC0 op Profibus met een Siemens PLC Snelle start handleiding Solar Technical Support Inhoudsopgave: Het gebruikte testmateriaal.... Het instellen van de FC0.... Initialisation:...

Nadere informatie

PCI Ontwikkelplatformen

PCI Ontwikkelplatformen PCI Ontwikkelplatformen Jan Genoe KHLim In dit deel bespreken we de verschillende ontwikkelplatformen die ter beschikking staan om een PCI kaart te ontwikkelen. 1 Ontwikkelplatformen van PCI kaarten Gebruik

Nadere informatie

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek VTI St.- Laurentius Neem eerst de tekst in het boek door, doe dit enkele keren en probeer uiteraard te onthouden wat je leest. Los nadien de

Nadere informatie

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 DSLSTL Handleiding Copyright 2008 Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 1 Versie beheer...3 2 Algemene omschrijving DSLSTL...4 3 Gebruik achter een router en/of firewall...5 4 Installeren van de software...6

Nadere informatie

Release notes PCTrans. Release notes PCTrans. Aantekeningen voor PCTrans 5.0 ( )

Release notes PCTrans. Release notes PCTrans. Aantekeningen voor PCTrans 5.0 ( ) Aantekeningen voor 5.0 (20161128) Opgeloste problemen: In module Projection: RD x,y,h, geographic wordt het inlezen van een file met X,Y,H coordinaten niet goed verwerkt. De beperkingen zoals beschreven

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Optimalisatie & ontwikkeling van een gegevenstransfertool voor Business Intelligence-gebruikers Datum : 01/11/2012 Naam student

Nadere informatie

Beckhoff. Motion Control PTP 03.05.2013 1

Beckhoff. Motion Control PTP 03.05.2013 1 Beckhoff Motion Control PTP 03.05.2013 1 Motion Control PTP Agenda: Wat is Motion Control. TwinCAT Motion Controller. Stappenmotor in Open Loop Control Stappenmotor in Closed Loop Control ServoDrive AX5000

Nadere informatie

IEEE 1394 firewire. Jan Genoe KHLim. I-link DV (digital video)

IEEE 1394 firewire. Jan Genoe KHLim. I-link DV (digital video) IEEE 1394 firewire I-link DV (digital video) Jan Genoe KHLim 1 Traditionele video bewerkingswerkwijze In draagbare video camera's worden beelden reeds lang aan de hand van CCD opgenomen, dit wil zeggen

Nadere informatie

Manual Debug software. VMC next

Manual Debug software. VMC next Manual Debug software VMC next Land: NL Ned Air bv maart 2012 Ver. 0.05 1 Algemeen... 3 2 Opbouw VMC next... 3 3 VMC Next Debugger... 4 4 Status... 7 5 Registers... 8 5.1 Knoppen... 9 5.1.1 Download...

Nadere informatie

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server SNELSTART GIDS iais VR1.01 1. Introductie Hartelijk dank voor het aanschaffen van de iais Ontvanger. Het is aan te bevelen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Blok I3+I4 (H5+H6) Besturen en Regelen met de PC Reinder Jongsma

Docentenhandleiding Blok I3+I4 (H5+H6) Besturen en Regelen met de PC Reinder Jongsma Docentenhandleiding Blok I3+I4 (H5+H6) Besturen en Regelen met de PC Reinder Jongsma 1. Leerdoelen en subdoelen van het blok Leerdoelen Systematisch analyseren van een programma van eisen Doorgronden van

Nadere informatie

RAW. Het idee er achter en wat moet je ermee?

RAW. Het idee er achter en wat moet je ermee? RW Het idee er achter en wat moet je ermee? Op het forum zie je steeds weer de discussie wat is nu beter, dan wel het verschil tussen RW, JPEG en TIFF als foto bestand. Om dit beter te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Arduino CURSUS. door Willy - 09-juni-2017

Arduino CURSUS. door Willy - 09-juni-2017 Arduino CURSUS door Willy - w2@skynet.be, 09-juni-2017 OVERZICHT (1) OVERZICHT (2) Historiek Microcontroller (1) Microcontroller (2) Specificaties - Arduino UNO bord Specificaties - ATmega328P chip LET

Nadere informatie

Beschrijving toolset Netwerk/Protocol/Applicatie test Datum 11 januari 2012 Auteur Louis de Wolff Versie 1.0

Beschrijving toolset Netwerk/Protocol/Applicatie test Datum 11 januari 2012 Auteur Louis de Wolff Versie 1.0 Beschrijving toolset Netwerk/Protocol/Applicatie test Datum 11 januari 2012 Auteur Louis de Wolff Versie 1.0 Netwerk evaluatie tools Inleiding In een pakket geschakelde netwerk gebeurt de communicatie

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

2 Algemene opbouw van een computersysteem

2 Algemene opbouw van een computersysteem Procescomputer E. Gernaat 1 Microprocessoren algemeen Informatie-verwerking zoals behandeld is momenteel vrijwel geheel overgenomen door microprocessoren. Wanneer we voortborduren op het idee van combinatorische

Nadere informatie

Fotograferen in RAW.

Fotograferen in RAW. Een digitale camera is een complex instrument. De beeldsensor is het hart van de camera. De sensor moet de voor het menselijk oog zichtbare licht ontleden in de drie primaire kleuren Rood, Groen en Blauw.

Nadere informatie

Zorg voor kwaliteit is samenwerken Kwaliteit bewaken in de Digitale Screening

Zorg voor kwaliteit is samenwerken Kwaliteit bewaken in de Digitale Screening Zorg voor kwaliteit is samenwerken Kwaliteit bewaken in de Digitale Screening Ruben van Engen 2009 Detector calibraties - flat field calibratie Aandachtspunten Kwaliteitscontrole - wekelijkse kwaliteitstest

Nadere informatie

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (2)

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (2) De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-11-6) 1 Procescomputer 1.1 Microprocessoren algemeen De informatie-verwerking zoals is behandeld, is vrijwel geheel

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

EDK Walkthrough: Hardwareontwerp met GPIO en UART Deel 1

EDK Walkthrough: Hardwareontwerp met GPIO en UART Deel 1 EDK Walkthrough: Hardwareontwerp met GPIO en UART Deel 1 1. Doel Kennismaking met de EDK van Xilinx: - begrijpen van de ontwerpomgeving en design flow - aanmaken van een Xilinx Platform Studio project

Nadere informatie

Module nummer Elke speciale module krijgt een eigen module nummer om de betreffende module in te stellen en uit te lezen. Ethernet module FX3u-ENET

Module nummer Elke speciale module krijgt een eigen module nummer om de betreffende module in te stellen en uit te lezen. Ethernet module FX3u-ENET Datum : 3 november 2009 Aangemaakt door : Matthias FAQ 3 : Instellen van analoge module FX2n-5A Input 4x Analoog in Output 1x Analoog uit Bedrading Let op! Bij stroom-input de ingang V+ en I+ doorverbinden

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE PROEF. VTI Sint-Laurentius. Pakketweegschaal. Industriële informatie & communicatietechnologie SCHOOLJAAR 2010-2011.

GEÏNTEGREERDE PROEF. VTI Sint-Laurentius. Pakketweegschaal. Industriële informatie & communicatietechnologie SCHOOLJAAR 2010-2011. VTI Sint-Laurentius De school voor Wetenschap, Techniek en Technologie Pr. Thuysbaertlaan 1 9160 Lokeren www.vti-lokeren.be info@vti-lokeren.be GEÏNTEGREERDE PROEF Pakketweegschaal Industriële informatie

Nadere informatie

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel)

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel) Intro tot Arduino Wat is Arduino? Volgens de website: Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers,

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE @! TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE Tentamen Computers bij fysische experimenten (3BB0) op donderdag 3 november 006, 10:30-1:00 Het tentamen duurt 90 minuten en wordt

Nadere informatie

Lab6: Implementatie video timing generator

Lab6: Implementatie video timing generator Het Micro-elektronica Trainings- Centrum Het MTC is een initiatief binnen de INVOMEC divisie. Industrialisatie & Vorming in Micro-elektronica Inleiding In de vorige modules werd een systeem opgebouwd en

Nadere informatie

(energie) meten via Qbus

(energie) meten via Qbus (energie) meten via Qbus Voor het bijhouden van groene stroom-certificaten, het optimaliseren van verbruiken of gewoon om te weten wat waar wanneer in uw gebouw gebeurt. Op de SD-kaart van de Qbus controller

Nadere informatie

Inleiding Reduceren met IRAF

Inleiding Reduceren met IRAF Inleiding Reduceren met IRAF Sterrenkundig practicum 2 1 IRAF 1.1 Wat is IRAF? IRAF is een programma voor het reduceren en analyseren van afbeeldingen. Het is opgebouwd uit verschillende pakketten, die

Nadere informatie

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa Samenvatting Het netvlies van het oog is niet gevoelig voor deze straling: het oog dat vlak voor het

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Analyse probleem remote execution

Analyse probleem remote execution Analyse probleem remote execution Karel Nijs 2005-09-28 1.1 Beschrijving van het project De bedoeling van de GUI is een gemakkelijke uitvoering van verschillende checks van ICs. De GUI moet in Tcl/Tk ontworpen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan Datum: 17/11/12 Naam student: Cédric Verstraeten Interne promotor: Tim De Pauw In samenwerking

Nadere informatie

Remote Administration System PDA (RASmobile)

Remote Administration System PDA (RASmobile) Divitec Nederland BV 1 Xineron RAS Mobile RAS Mobile geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot externe sites en live video te bekijken met gebruik van een op Windows Mobile gebaseerde PDA op ieder

Nadere informatie

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft S88XPressNetLI v1.0 Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk. 2008 KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft 3.3 De S88XpressNetLI verbinden met de ROCO versterker Aangezien de S88XpressNetLI

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR Vakgroep Industriële Technologie en Constructie Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Uitbreiden van Microsoft Kinect Fusion

Nadere informatie

Programmeren in C ++ met wxwidgets les 5

Programmeren in C ++ met wxwidgets les 5 Elektrotechniek/Embedded Systems engineering inf2d Programmeren in C ++ met wxwidgets les 5 cursus 2009-2010 ir drs E.J Boks Les 5 Grafische toolkits Basisbeginselen gebruik grafische toolkit WxWidgets

Nadere informatie

Computer architecturen: Muis en toetsenbord

Computer architecturen: Muis en toetsenbord : Muis en toetsenbord Jan Genoe KHLim Versie: zondag 27 februari 2000 1 Belang van het toetsenbord De meeste PCs starten niet op als het toetsenbord niet is verbonden Zelf de meest geavanceerde systemen

Nadere informatie

Dit document is bedoeld om de verschillen in beeld te brengen tussen. Revit Server en Globalscape WAFS.

Dit document is bedoeld om de verschillen in beeld te brengen tussen. Revit Server en Globalscape WAFS. %HWUHIW 3ULQWGDWXP 21-10-2010 %HVWDQGVQDDP _Revit_server_SCS_21-10-2010.doc 3DJLQD Dit document is bedoeld om de verschillen in beeld te brengen tussen Revit Server en Globalscape. Geprobeerd wordt om

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Een intelligent DMX netwerk

Een intelligent DMX netwerk WORKSHOP STEPP Een intelligent DMX netwerk WORKSHOP STEPP Wat is DMX? Een intelligent DMX netwerk Demo opstelling Probleem oplossing Wat is DMX? Hoe is het DMX signaal ontstaan DMX in de praktijk Hoe

Nadere informatie

De AT90CAN microprocessor van ATMEL in de motorvoertuigentechniek (2)

De AT90CAN microprocessor van ATMEL in de motorvoertuigentechniek (2) De AT90CAN microprocessor van ATMEL in de motorvoertuigentechniek (2) Timloto o.s. / E. Gernaat / ISBN 978-90-79302-06-2 Op dit werk is de Creative Commens Licentie van toepassing. Uitgave: september 2012

Nadere informatie

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Productinformatie Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Inhoud 1...1 2 Hoe werkt Quartz?...3 2.1 Configuratie...3 2.2 Quartz devices en datapoints...4 2.3 Dashboards bouwen...5 2.4 Gebruikersrollen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Minimum vereisten. Connectie met RPS. PC: Windows Vista (RPS 5.6); Windows XP SP2 ; Windows 2000 SP4 ;.NET ; MSXML (laatste 2 zijn meegeleverd op CD)

Minimum vereisten. Connectie met RPS. PC: Windows Vista (RPS 5.6); Windows XP SP2 ; Windows 2000 SP4 ;.NET ; MSXML (laatste 2 zijn meegeleverd op CD) Minimum vereisten PC: Windows Vista (RPS 5.6); Windows XP SP2 ; Windows 2000 SP4 ;.NET ; MSXML (laatste 2 zijn meegeleverd op CD) Centrale: Easy versie 2.xx RPS: RPS versie 5.4 of hoger Standaard Login

Nadere informatie

OPTIMALISATIE VAN MPEG-4-WAVELETCODE VOOR DE TRIMEDIAPROCESSOR

OPTIMALISATIE VAN MPEG-4-WAVELETCODE VOOR DE TRIMEDIAPROCESSOR E99/EL/VLSI1 Diepenbeek, 1 juni 1999 OPTIMALISATIE VAN MPEG-4-WAVELETCODE VOOR DE TRIMEDIAPROCESSOR Abstract van het eindwerk van Bert BRANS en Benjamin GOYVAERTS Industrieel Ingenieur Elektriciteit optie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Computernetwerken Deel 2

Computernetwerken Deel 2 Computernetwerken Deel 2 Beveiliging Firewall: toegang beperken IDS: inbraak detecteren en alarmeren Encryp>e: gegevens verbergen Firewall Waarom? Filteren van pakkeben Wildcard mask: omgekeerd subnetmasker

Nadere informatie

Android apps met App Inventor 2 antwoorden

Android apps met App Inventor 2 antwoorden 2014 Android apps met App Inventor 2 antwoorden F. Vonk versie 1 11-11-2014 inhoudsopgave Mollen Meppen... - 2 - Schrandere Scholier... - 15 - Meteoor... - 21 - Dit werk is gelicenseerd onder een Creative

Nadere informatie

1 Inleiding probleembeschrijving

1 Inleiding probleembeschrijving Bas Weelinck (5985498), Merlijn Wajer (5948940), Koos van Strien (5783437) 18 mei 2010 1 Inleiding probleembeschrijving Volgens de specificaties gegeven in het opdrachtdocument moet een gedistribueerde

Nadere informatie

TREVLER AIR Model OBD2 AX5

TREVLER AIR Model OBD2 AX5 HANDLEIDING TREVLER AIR Model OBD2 AX5 WAARSCHUWING: Stel de Trevler niet bloot aan: - water - andere vloeibare substanties - extreme hitte of kou Open de behuizing van de Trevler nooit, om gevaar voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Als je de stabiele pilight versie draait, dan zal alleen het versie nummer te zien zijn:

Als je de stabiele pilight versie draait, dan zal alleen het versie nummer te zien zijn: Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen...1 Algemeen... 1 De pilight versie achterhalen...1 SSDP connectie problemen oplossen...2 SSDP volledig uitschakelen...2 PHP gebruiken in de webserver...2 Ondersteuning

Nadere informatie

Technische Opleidingen

Technische Opleidingen Technische Opleidingen Elauma Waagmeester Technische opleidingen Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij revisies en storingen is het belangrijk om voldoende kennis van de verschillende systemen in huis

Nadere informatie

PR362009 24. november 2009 Software, op PC gebaseerde besturing Pagina 1 van 5

PR362009 24. november 2009 Software, op PC gebaseerde besturing Pagina 1 van 5 Software, op PC gebaseerde besturing Pagina 1 van 5 Gebruik van de IT-standaarden: TwinCAT-programmeeromgeving geïntegreerd in Microsoft Visual Studio TwinCAT 3 extended Automation Met TwinCAT 3 presenteert

Nadere informatie

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C Handleiding ALFA(NET) 51 PI 24Vdc -50/+50 C 1 Werking De ALFA(NET) 51 PI is een DIN-rail thermostaat-unit met een analoge 0-10Vdc PI-uitgang. Verder heeft de thermostaat ook drie relais uitgangen instelbaar

Nadere informatie

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties De zonnestralingsmeter Mac-Solar is een ideaal, handmatig apparaat voor zonneingenieurs, architecten

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

voor Windows Installatiehandleiding eid middleware v2.5 voor Windows

voor Windows Installatiehandleiding eid middleware v2.5 voor Windows Installatiehandleiding voor Windows 2006 Zetes NV pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: installatie van de de kaartlezer... 4 Instructies Vista... 4 Instructies 98/ME/2000/XP... 4 Controle

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

DinaSys DTC versie 3. 3 april 2014 DTC versie 3 Pagina 1 van 8

DinaSys DTC versie 3. 3 april 2014 DTC versie 3 Pagina 1 van 8 DinaSys DTC versie 3 De software voor de DTC draaischijfbesturing is geheel herschreven en bevat nieuwe functionaliteit waardoor niet alleen het draaigedrag aanzienlijk verbeterd is, maar ook een aantal

Nadere informatie

Oefeningen Jaarproject I

Oefeningen Jaarproject I Oefeningen Jaarproject I Deze oefeningenreeks behandelt de grafische Scheme bibliotheek die jullie mogen gebruiken voor de implementatie van het Pacman spel. De bibliotheek i is een evaluator voor Scheme

Nadere informatie

DIFFERENTIËLE SPANNINGSENSOR 0212I GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIFFERENTIËLE SPANNINGSENSOR 0212I GEBRUIKERSHANDLEIDING DIFFERENTIËLE SPANNINGSENSOR 0212I GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Beschrijving Differentiële Spanningsensor (0212i) is ontworpen om kleine spanningen

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

INHOUD. Over de auteur... 5 Over de technisch beoordelaar... 5 DANKWOORD 13 INLEIDING 15

INHOUD. Over de auteur... 5 Over de technisch beoordelaar... 5 DANKWOORD 13 INLEIDING 15 INHOUD Over de auteur... 5 Over de technisch beoordelaar... 5 DANKWOORD 13 INLEIDING 15 Voor wie is dit boek... 16 Noot voor de lezer.... 17 Kenmerken... 17 Indeling van deze tekst... 18 Gebruikte tekstopmaak...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.RMI...2

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.RMI...2 - CORBA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.RMI...2 1.1.Inleiding...2 1.2.De remote...4 1.3.Het remote...5 1.4.De server...6 1.5.De server opstarten...8 1.6.De client applicatie...8 1.7.De stub en skeleton en...10

Nadere informatie

Simulink. Deel1. Figuur 1 Model van het zonnepaneel in Simulink.

Simulink. Deel1. Figuur 1 Model van het zonnepaneel in Simulink. Simulink Deel1 In dit deel van het ontwerp simuleren we het gedrag van onze zonnepanneel bij weerstanden tussen 10 Ohm en 100 Ohm. Een beeld van hoe het model in Simulink is opgesteld is in figuur 1 opgenomen.

Nadere informatie

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (4)

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (4) De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek () E. Gernaat (ISBN 978-90-7930--6) De Atmel ATmega38/P microcontroller. Uitvoering De ATmega38 is een microprocessor van de Amerikaanse firma ATMEL

Nadere informatie

18de T3 Vlaanderen Symposium Oostende 24 & 25 augustus 2015 Introductie tot TI-Nspire CAS m.b.v. ipad met voorbeelden uit de tweede graad

18de T3 Vlaanderen Symposium Oostende 24 & 25 augustus 2015 Introductie tot TI-Nspire CAS m.b.v. ipad met voorbeelden uit de tweede graad 18de T Vlaanderen Symposium Oostende 24 & 25 augustus 2015 Introductie tot TI-Nspire CAS m.b.v. ipad met voorbeelden uit de tweede graad Paul Verbelen 97 Inleiding tot TI-Nspire CAS ipad app gebruik van

Nadere informatie

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel.

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. Toepassingsgebied : Dit toestel vindt zijn toepassing in elk groot gebouw. Het spoort

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL 10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL In het verleden werden de benuttingscijfers van elke voorziening via Excel formulieren doorgegeven aan Jongerenwelzijn. Deze communicatie is nu ingebouwd in Binc. Op basis

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR KAARTONTWERP, DATA BEHEER EN KAARTPRODUCTIE

SOFTWARE VOOR KAARTONTWERP, DATA BEHEER EN KAARTPRODUCTIE SOFTWARE VOOR KAARTONTWERP, DATA BEHEER EN KAARTPRODUCTIE www.screencheck.com www.screencheck.com BADGEMAKER START, BASE OF PRO DE COMPLETE ID SOFTWARE PAKKETTEN Tegenwoordig is bedrijfsveiligheid erg

Nadere informatie

Deze handleiding is alleen bedoeld voor flightsimulatie doeleinden en mag NOOIT worden gebruikt in een echt vliegtuig. De auteurs zijn niet

Deze handleiding is alleen bedoeld voor flightsimulatie doeleinden en mag NOOIT worden gebruikt in een echt vliegtuig. De auteurs zijn niet Deze handleiding is alleen bedoeld voor flightsimulatie doeleinden en mag NOOIT worden gebruikt in een echt vliegtuig. De auteurs zijn niet aansprakelijk voor fouten en eventueel andere schade. Voorwoord

Nadere informatie

Het is James Clerk Maxwell geweest die het hele spectrum wiskundig heeft beschreven.

Het is James Clerk Maxwell geweest die het hele spectrum wiskundig heeft beschreven. 1. Inleiding Even heel kort een aantal begrippen. Licht behoort tot het elektromagnetische veld. In onderstaande afbeelding is een deel hiervan schematisch weergegeven. Het is James Clerk Maxwell geweest

Nadere informatie

ZDSN home management systeem

ZDSN home management systeem ZDSN home management systeem Dit document geeft u een indruk van de vele mogelijkheden en de eenvoud van het ZDSN home management systeem. De ZDSN home management systemen bestaan uit de Sensio X1 controller

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Introductie. Driver Installatie

Introductie. Driver Installatie Product Beschrijving : ATS1235 en TX-9001-03-1 : Diagnose en programmering van de draadloze ontvanger en repeater Introductie Met de 868Gen2 Diagnostics Tool is het mogelijk een diagnose te maken van de

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d Voorbereiding: Om een nieuwe installatie van wisa uit te voeren moet u de bestaande versie verwijderen! Dat doet u door via het configuratie scherm het programma Cwisadmin te

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar ProjectHeatmap Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Gheat...4 Info...4 Voordelen...4 Nadelen...4 Google Fusion Tables...5 Info...5 Voordelen...5 Nadelen...5 OLHeatmap...6

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Ditproefschriftpresenteerteen raamwerk voorhetontwikkelenvanparallellestreaming applicaties voor heterogene architecturen met meerdere rekeneenheden op een chip.

Nadere informatie

U heeft de controle. U hebt de Contrôle EDEN & Geran uw leveranciers voor toegangscontrole

U heeft de controle. U hebt de Contrôle EDEN & Geran uw leveranciers voor toegangscontrole U heeft de controle De software SENATORFX.NET Technische Eigenschappen: Tot 10.000 gebruikers, beheer tot 512 lezers Compatibel met de OS van Windows XP tot 7, Eén enkele licentie, geen opties, Database

Nadere informatie

STROOMSENSOR 0222I GEBRUIKERSHANDLEIDING

STROOMSENSOR 0222I GEBRUIKERSHANDLEIDING STROOMSENSOR 0222I GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Beschrijving Stroomsensor 0222i is ontworpen voor het meten van stromen tussen 500 en +500 ma in

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie