In mei neemt de opleiding de tweede editie van de Docenten- en Vakkenenquête af. Daarvan hoop ik je de uitslagen in de Zomerbrief te kunnen melden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In mei neemt de opleiding de tweede editie van de Docenten- en Vakkenenquête af. Daarvan hoop ik je de uitslagen in de Zomerbrief te kunnen melden."

Transcriptie

1 Paasbrief IEMES 2013 van: Nick Welman, teamleider IEMES aan: alle studenten CE IEMES / CO IEMES datum: 29 maart 2013 betreft: ontwikkelingen / verbeteracties IEMES Beste IEMES-student, Drie keer per jaar informeer ik je over de ontwikkelingen bij jouw opleiding en de verbeteracties om jouw onderwijs zo goed mogelijk te maken. Dit is het tweede bericht van studiejaar : de Paasbrief. EVALUATIES De Nationale StudentenEnquête NSE 2013 is ingevuld door 35% van de studenten CE IEMES en 38% van de studenten CO IEMES. Deze responscijfers zijn lager dan het Fontysgemiddelde van 44% en het landelijk gemiddelde van 40%. Ik dank alle studenten die aan de enquête hebben deelgenomen. Zodra de resultaten van de NSE bekend zijn worden die op Fontys Online gepubliceerd. Voor volgend jaar wil ik de studentbetrokkenheid bij de NSE nadrukkelijk vergroten en erop inzetten dat onze studentrespons toch op z'n minst het Fontysgemiddelde kan bijbenen. In mei neemt de opleiding de tweede editie van de Docenten- en Vakkenenquête af. Daarvan hoop ik je de uitslagen in de Zomerbrief te kunnen melden. OVERZICHT VOORJAAR 2013 Nieuwe docenten. Samen met de docenten die ik in de Kerstbrief al aankondigde, is Wendalin van de Giessen in januari gestart als docent Onderzoek. Als freelancedocent is Esther Krens (Media Design) toegevoegd aan de IEMES-kring. In februari kreeg IEMES te maken met de grootste groep studenten die - sinds de start van de opleidingen - gelijktijdig op stage ging. Ruim 300 IEMES-studenten begonnen aan hun meewerk- of onderzoekstage. Om iedereen te voorzien van stagebegeleiding, zijn als nieuwe stagedocenten toegetreden Frieks Bruning, Paula van Overveld, Ervin Molnar en Ottilie Kranenburg. Het kan dus zijn dat je stage begeleid wordt door een kersverse docent. Ik wens studenten en docenten daarbij natuurlijk veel succes. 1

2 Farah Souiri is benoemd als onderwijsassistent voor exchange studenten. Als studentassistent zijn Astrid van Loon (assistent CO IEMES), Miranda van Engelshoven (assistent CE IEMES), Maartje Ramakers (assistent Werkveld) en Eleni Fotinaki (assistent I AM 2 ) benoemd. De lijst met in totaal twaalf nieuwe medewerkers is een flinke. Dat heeft ermee te maken dat het personeelsbudget voor IEMES voor 2013 ruimer kon worden begroot dan in Onderwijskwaliteit. Op dinsdag 22 januari hebben alle IEMES-docenten een studiedag gevolgd over onderzoek, vooral met het oog op begeleiden en beoordelen van onderzoekstages in de afstudeerfase. Auteur Nel Verhoeven, van het boek Wat is Onderzoek? dat onze opleidingen gebruiken, heeft de studiedag inhoudelijk geleid. Docenten Petra Tenbült (Onderzoek) en Laura van Hinthum-Angenendt (Marketing) zijn toegetreden tot de kenniskring van het lectoraat van prof. dr. Arjo Klamer. Propedeuserendement. Uit de managementrapportage voorjaar 2013 van Fontys Hogescholen blijkt dat Academy for Creative Industries het beste propedeuserendement heeft van alle hogescholen bij Fontys. Het rendement na één jaar is met 28% nog laaggemiddeld, het rendement na twee jaar is een prima 68%. Dit sterkt mij in de keuzes die IEMES qua overgangsnormen gemaakt heeft. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de rendementen er bij CO IEMES gunstiger uitzien dan bij CE IEMES. Stageprocedure. De procedure goedkeuring stagecontracten is dit voorjaar niet goed verlopen. Diverse studenten moesten te lang wachten eer formaliteiten waren doorlopen en de stage officieel kon beginnen. Stagedocenten konden pas toegewezen worden na de goedkeuring. Dit was de belangrijkste bottleneck waar IEMES dit voorjaar mee kampte. Samen met ons Bedrijfsbureau en opleidingscoördinator Werkveld Raymond van Brussel neem ik maatregelen om onze procedure te verbeteren en te versnellen. Dat zal tevens een beroep doen op discipline bij studenten om altijd tijdig te melden dat zij eerstvolgend semester op stage gaan. Mijn voornemen is dat de start van stages per september aanstaande naar tevredenheid verloopt. Tentamens. Helaas bereikten mij klachten van studenten over spelfouten en onduidelijke formuleringen in tentamens. Gebruik bij IEMES is dat tentamens gecontroleerd zijn door de toetscommissie of examencommissie alvorens ze aan studenten verstrekt worden. Ik zal dit studiejaar met de toetscommissie de werkwijze evalueren en verbeterpunten vaststellen. Internationaal. Wat betreft internationalisering heeft IEMES een uitmuntend voorjaar achter de rug. Drie studenten hadden een tweeweekse studiereis naar de SAE-universiteit Belgrado, vier studenten vertegenwoordigden IEMES een week lang op het DobleClick-festival van onze Catalaanse partneruniversiteit UVic. Fontys Academy for Creative Industries kreeg er twee nieuwe buitenlandse partneruniversiteiten bij, de University of New York in Prague, Tsjechië, en de Fu Jen Catholic 2

3 University in Taipei, Taiwan, Republiek China. Dit zijn de gehoopte partners waarvan ik in de Kerstbrief melding maakte. Voor IEMES-studenten die in Taiwan willen studeren: op de vrouwendormitory van Fu Jen is het 's avonds elf uur verplicht bedtijd. Je bent gewaarschuwd. Docent Lotte Bouhuijzen vertegenwoordigde IEMES op de APAIE in Hong Kong - ons eerste bezoek aan deze grootste Aziatische onderwijsconferentie. Dat bezoek opent wederom mogelijkheden voor nieuwe internationale partnerschappen waardoor IEMES-studenten hun minorsemester wereldwijd kunnen doorbrengen. Docent Marlin de Bresser verzorgde een week lang colleges aan de EHUuniversiteit in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Haar persoonlijk verslag op fontysaci.nl over de gedrevenheid van de studenten op deze partneruniversiteit vond ik ontwapenend. In het Advanced Courses-semester mocht IEMES een grote groep exchange studenten verwelkomen uit Hongarije, Zuid-Korea, Brazilië, Duitsland, België en Witrusland. Onze gaststudenten kregen een introductiebijeenkomst 'Nederlandse cultuur' met videofragmenten van Hans Teeuwen, Anouk en Guus Meeuwis. Enjoy your stay in Brabant guys! Ten slotte maakten studenten Eva Wildschut en Rick van Kesteren, winnaars van de SXSW Contest, de hun beloofde studiereis naar Austin, Texas. Eva en Rick ontvingen overigens een hartelijke felicitatiebrief van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen. IEMES-weken. Ik constateer dat de grote verbeterslag die de opleiding wilde maken met de IEMESweken is geslaagd. De laatste IEMES-week van 4 tot 8 maart jl. was qua organisatie en verloop de beste ooit. In het verlengde daarvan wil ik wel opmerken dat het bezoek van IEMES-studenten aan het Denk Groter Debat met Patrick Lodiers (26 maart) mij is tegengevallen. Ik zal met de organisatoren van Denk Groter nagaan wat de opleiding hier anders kan doen. Excellentietrajecten. Begeleider van het excellentietraject IEMES TV docent Annabelle Verkerk- Adam is benoemd tot directeur van Omroep Tilburg. Dit vloeit voort uit het succes van het programma Cup of T dat onze IEMES-studenten maken. Annabelle blijft naast haar directeurschap docent. Haar nieuwe positie schept kansen om het televisieonderwijs bij IEMES verder uit te bouwen. Andere, nieuwe excellentietrajecten die ik voorzien had in de Kerstbrief, zijn nog in oprichting. Graduation Night. De met #CLUBIEMES georganiseerde Graduation Night op 24 januari jl. had een perfecte sfeer en ambiance. 3

4 VOORUITBLIK ZOMER 2013 EN VERDER... Advanced Courses. Per 15 april voert IEMES een extra, nieuwe keuze-advanced Course in voor vierdejaars studenten, Leadership. De Advanced Course is met name bedoeld om de competentie leidinggeven uit het opleidingsprofiel CE IEMES een herkenbaar gezicht te geven. De eerste editie is als pilot in het Nederlands. Na evaluatie is de Advanced Course vanaf september in het Engels beschikbaar. Minor Storytelling. Het ontwikkelplan voor een nieuwe opleidingsminor Storytelling is goedgekeurd. Studenten kunnen ervan uitgaan dat deze minor vanaf september beschikbaar is, maar houd rekening met een beperkt aantal plaatsen bij de eerste ronde. Zodra je je kunt aanmelden, lees je dat na 1 mei in je . Academische minor. Samen met lector prof. dr. Arjo Klamer heeft Fontys Academy for Creative Industries het plan opgevat voor een academische opleidingsminor die in combinatie met een gevalideerde onderzoekscriptie vrijstelling geeft van de pre-master Cultural Economics and Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat betekent dat na afronding van je IEMES-studie een mastertraject van één jaar mogelijk wordt. De nieuwe, academische minor gaat per september 2014 draaien. Omdat de minor vraagt om herschikking van minor en Advanced Courses in het derde en vierde studiejaar, is van belang dat tweedejaars die voor deze minor opteren dat nu kenbaar maken bij hun studiecoach. Zodra de concrete contouren van de academische minor bekend zijn, informeert je studiecoach je daarover. Eventueel kunnen enkele studenten al per september 2013 tot de pilotfase van de academische minor worden toegelaten. Ik verwacht je hier in de Zomerbrief duidelijkheid over te kunnen geven. Curriculum CE IEMES. Van onze nieuwe docent Marketing Pieter Cornelis heeft de opleiding CE IEMES waardevolle adviezen gekregen voor een update van het curriculum. Het gaat om extra aandacht voor vakgebieden consumentengedrag en experience economy. Hoewel CO IEMES enkele jaren een stabiel curriculum heeft, voelen we bij CE IEMES vaker de behoefte tot fine tuning van het vakkenpakket. Begin april besluit ik met opleidingscoördinator Martine Mingaars over deze aanpassingen, die zich vooral zullen richten op intensivering van het tweede studiejaar. Het kan dus zijn dat CE-studenten vanaf september een iets ander tweede jaar doorlopen dan thans in de studiegids vermeld staat. Studiecoaching. Docent Studiecoaching Daan Oudbier treedt op 1 april in dienst. Zijn opdracht is de inhoud van het vak Studiecoaching onder handen te nemen zodat we per september 2013 kunnen starten met een sterk verbeterde aanpak. Daan Oudbier was eerder studieadviseur aan de Universiteit van Tilburg. 4

5 Inzage tentamens. Met ingang van komt er een andere aanpak van tentameninzage, zodat die een waardevolle bijdrage gaat leveren aan het leerproces. Mijn bevinding is, mede gebaseerd op signalen van studenten, dat tentameninzage nog te vaak terloops wordt afgehandeld. Computers. De Macs in lokalen 1.06 en 1.14 worden vervangen. Omdat steeds meer studenten zelf een geschikte laptop bezitten, komen er minder apparaten dan voorheen, als vangnet voor wie door omstandigheden niet over de juiste hardware of software beschikt voor de mediavakken. House of Creative Concepts. Fontys Academy for Creative Industries is de verhuizing naar de Spoorzone Tilburg per 2017 aan het voorbereiden. Vanaf mei openen we op de Spoorzone alvast een House of Creative Concepts. Bedoeling is dat studentbedrijven zoals Jong Ondernemen van CE IEMES daar een inspirerende werkplek krijgen. We zoeken naar véél meer mogelijkheden om het House of Creative Concepts te benutten. Docenten Sanne Knitel, Chris Gribling en Bram Cuijpers zitten in de Spoorzonedenktank. Je kunt bij hen je ideeën kwijt. I AM 2. Ik nodig je van harte uit op 11 april de expositie I AM 2 te bezoeken, in ons eigen academiegebouw P3, vanaf 18:30 uur. Tweedejaars studenten CO IEMES etaleren daar persoonlijk werk. IEMES wil I AM 2 laten uitgroeien tot het jaarlijkse netwerkevenement van de opleidingen. Start studiejaar De introductie 2013 is van woensdag 28 tot vrijdag 30 augustus. Aansluitend begint de eerste collegeperiode op maandag 2 september. Zodra de jaarplanning IEMES door de medezeggenschapsraad IMR is goedgekeurd verschijnt die op fontysaci.nl. VROLIJK PASEN Ik kijk net naar buiten en denk: "Zit ik nou verhip een Kerstbrief of een Paasbrief te schrijven?" Ik hoop dat een stralende lentezon héél snel ons voorjaar gaat inluiden. Voor iedereen die na de Pasen meteen tentamens moet doen: veel succes! Nick Welman teamleider CE / CO IEMES Fontys Academy for Creative Industries

Zomerbrief IEMES 2015

Zomerbrief IEMES 2015 Zomerbrief IEMES 2015 van: Nick Welman, teamleider IEMES aan: alle studenten CE IEMES / CO IEMES datum: 10 juli 2015 betreft: ontwikkelingen / verbeteracties IEMES Beste IEMES-student, Enkele keren per

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 www.windesheimflevoland.nl Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd. HBO-Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Zuyd. HBO-Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Zuyd HBO-Bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2011 2/67 NQA - Hogeschool Zuyd: hbo-bacheloropleiding Hoger Hotelonderwijs

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Kerngegevens 8 Algemeen 1. Onderwijs 10 2. Kwaliteit en Accreditatie 18 3. Internationalisering

Nadere informatie

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan Jorrik Branten 2038518 Advanced Business Creation E-Fase Klas A 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Samenvatting TOP 4 Reflectie: Uitbereiding kennis Social Media

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2011-2012 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder. Saxion. saxion.nl/fem Inhoudsopgave 2 Studiegids 2011-2012

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie