Hogeschool Zuyd - Alumni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Zuyd - Alumni"

Transcriptie

1 november 2006 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Postbus AJ Maastricht tel fax Flycatcher Internet Research, 2006 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling De vragenlijst Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Respons Betrouwbaarheid 1 2 Resultaten 3 3 Samenvatting 14 Bijlagen 15

4 1 Inleiding Zoals voor iedere onderwijs instelling is ook voor de Hogeschool Zuyd een actief alumnibeleid van groot belang. Als onderdeel van dit beleid is in 2005 gestart met de opbouw van een alumnipanel. Dit panel is een initiatief van de Hogeschool Zuyd en het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher. Het doel is om de behoefte en wensen van de alumni in kaart te brengen. Dit rapport gaat over de huidige (werk)situatie van de alumni die in 2006 zijn afgestudeerd. 1.1 Doelstelling De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is om de huidige (werk)situatie van alumni die in 2006 zijn afgestudeerd in kaart te brengen. 1.2 De vragenlijst De vragenlijst is, in samenwerking met de Hogeschool Zuyd, opgesteld door Flycatcher. Het onderzoek heeft onder andere betrekking op: o de huidige baan; o het zoeken naar een baan; o de vervolgopleiding. 1.3 Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Flycatcher Internet Research is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via Internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten worden via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent, unieke hyperlink in het bericht komt men bij het onderzoek terecht. De vragenlijsten zijn eenvoudig in te vullen en kunnen met een enkele muisklik verzonden worden. Voor dit onderzoek zijn alle panelleden van het alumnipanel die in 2006 zijn afgestudeerd, benaderd. Daarnaast zijn de alumni die op de website van de Hogeschool Zuyd nog niet hebben aangegeven of ze lid willen worden van het alumnipanel, benaderd. De vragenlijst kon ingevuld worden van maandag 6 november tot en met maandag 20 november. Op maandag 13 november is een herinnering gestuurd naar alumni die de vragenlijst op dat moment nog niet ingevuld hadden. 1.4 Respons Het onderzoek is verstuurd naar 519 alumni. In totaal hebben 282 alumni de vragenlijst ingevuld: een gemiddelde respons van 57,7%. Een overzicht van de respons is te vinden in onderstaande tabel. Responsoverzicht panel werving totaal aantal adressen netto verzonden* respons relatief 67,7% 49,4% 57,7% * door foutieve adressen zijn er netto minder uitnodigingen verzonden dan het aantal adressen. 1.5 Betrouwbaarheid Doordat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Flycatcher Internet Research 1

5 Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal respondenten en het gevonden antwoord in het onderzoek, kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1,96 p (1-p) n Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. In onderstaande tabel zijn de maximale nauwkeurigheidsmarges te vinden bij een betrouwbaarheid van 95%. Maximale nauwkeurigheidsmarge aantal respondenten 282 maximale marge 5,8% Bij een groter aantal respondenten, verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat we met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen doen. Voorbeeld: Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? absoluut relatief ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet % nee, ik heb een overbruggingsbaantje 70 32% totaal In het voorbeeld heeft 68% een baan die aan de wensen of ambities voldoet. De marge voor de gehele populatie alumni van 2006 die een baan hebben die aan de wensen of ambities voldoet, is in dit geval: 1,96 0,68 (1-0,68) = 6,2% 216 In dit geval kunnen we met 95% zekerheid concluderen dat het aantal alumni van 2006 die een baan hebben die aan de wensen of ambities voldoet, ligt tussen 61,8% en 74,2% (68% +/- 6,2%). Flycatcher Internet Research 2

6 2 Resultaten N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Bijna drie kwart van de respondenten heeft momenteel betaald werk, heeft een eigen bedrijf of is freelancer. Een zesde is op dit moment student, terwijl 4% een opleiding volgt en tegelijkertijd werkt. Slechts 5% is werkloos. Een enkeling zit momenteel in een andere situatie, zoals reizen of ziek zijn. 1. Wat is je huidige (werk)situatie? absoluut relatief betaald werk (vraag 12 t/m 16 overslaan) % eigen bedrijf / freelancer (vraag 4, 5, 7, 9, 12 t/m 16 overslaan) 6 2% combinatie opleiding-werk (vraag 12 t/m 14 overslaan) 11 4% student (door naar vraag 15) 46 16% werkloos (door naar vraag 12, vraag 15, 16 overslaan) 15 5% anders, namelijk* (einde vragenlijst) 5 2% totaal * zie bijlage 1 voor toelichting Wat is je huidige (werk)situatie? betaald werk eigen bedrijf / freelancer combinatie opleiding-werk student werkloos anders 2% 4% 5% 2% 16% 71% Je huidige baan Van degenen die momenteel werkzaam zijn, heeft het merendeel binnen een maand na afstuderen een baan gevonden. Een kwart heeft 1 tot 3 maanden na het afstuderen een baan gevonden en de rest heeft er langer dan drie maanden over gedaan. Volgens ruim twee derde voldoet de huidige baan aan de wensen en ambities. Wanneer gekeken wordt naar het soort baan, blijkt dat de overgrote meerderheid in loondienst werkzaam is. Een kwart is werkzaam in de gezondheids- of welzijnszorg en ruim een tiende in de horeca of zakelijke dienstverlening. Ze werken gemiddeld 35 uur per week en zijn vooral in Limburg werkzaam. Een kwart heeft op dit moment een vaste baan en zes tiende heeft een aanstelling met uitzicht op een vaste baan. Twee tiende heeft een aanstelling zonder uitzicht op een vaste baan. Een kwart heeft een baan gekregen door te solliciteren n.a.v. een vacature in de krant of op internet. Ruim een tiende heeft verder een baan gekregen door een open sollicitatie, benaderd te worden door de werkgever, via school of via een uitzendbureau. De vijf belangrijkste redenen om de huidige baan te kiezen zijn de inhoud van het werk, groei- en carrièremogelijkheden, kans op zelfontplooiing, aansluiting bij opleidingsrichting en bij opleidingsniveau. Verder blijkt dat twee derde (zeer) tevreden is met de huidige functie. Een zesde is niet tevreden, maar ook niet ontevreden, terwijl 17% (zeer) ontevreden is. 2. Hoe snel na je afstuderen heb je je eerste baan gevonden? absoluut relatief binnen een maand na afstuderen % 1 tot 3 maanden na afstuderen 54 25% 3 tot 6 maanden na afstuderen 12 6% meer dan 6 maanden na afstuderen 1 totaal Flycatcher Internet Research 3

7 Hoe snel na je afstuderen heb je je eerste baan gevonden? 6% 25% 69% binnen een maand na afstuderen 1 tot 3 maanden na afstuderen 3 tot 6 maanden na afstuderen meer dan 6 maanden na afstuderen 3. Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? absoluut relatief ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet (dus geen "overbruggingsbaantje") % nee, ik heb een "overbruggingsbaantje" 70 32% totaal Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? 32% 68% ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet nee, ik heb een "overbruggingsbaantje" 4. Werk je: absoluut relatief in loondienst, bij de overheid 34 16% in loondienst, maar niet bij de overheid als uitzendkracht of oproepkracht 26 12% als zelfstandige / in een vrij beroep 2 1% totaal Werk je: 12% 1% 16% in loondienst, bij de overheid in loondienst, maar niet bij de overheid als uitzendkracht of oproepkracht 7 als zelfstandige / in een vrij beroep Flycatcher Internet Research 4

8 5. Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken?* absoluut relatief minder dan 10 uur 7 3% uur 8 4% uur uur uur 87 41% 50 uur of meer 1 totaal gemiddeld 35 uur * zie bijlage 2 voor frequenties Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? minder dan 10 uur uur 3% 4% uur uur uur 4 41% 50 uur of meer 6. In welke regio werk je op dit moment? absoluut relatief in Limburg in de Randstad 22 1 elders in Nederland 22 1 buiten Nederland 20 9% totaal In welke regio werk je op dit moment? 1 9% 1 7 in Limburg in de Randstad elders in Nederland buiten Nederland 7. Welk soort aanstelling heb je van je huidige werkgever gekregen? absoluut relatief vaste baan (contract voor onbepaalde tijd met of zonder proeftijd) 52 25% tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste baan % tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan 37 18% totaal Flycatcher Internet Research 5

9 Welk soort aanstelling heb je van je huidige werkgever gekregen? 18% 25% 58% vaste baan (contract voor onbepaalde tijd met of zonder proeftijd) tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste baan tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan 8. Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? absoluut relatief bouw, bouwnijverheid 5 2% cultuur, sport en recreatie 4 2% detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen 6 3% detailhandel: food 2 1% financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) 17 8% gezondheids- en welzijnszorg 55 25% groothandel 1 horeca 28 13% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 9 4% landbouw, visserij, jacht en bosbouw 1 onderwijs 10 5% overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen 13 6% post- en telecommunicatie 6 3% transport, vervoer, opslag 4 2% zakelijke dienstverlening 28 13% anders, namelijk* 27 13% totaal * zie bijlage 3 voor toelichting Flycatcher Internet Research 6

10 Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? bouw, bouwnijverheid cultuur, sport en recreatie detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen detailhandel: food 2% 2% 3% 1% financiële dienstverlening 8% gezondheids- en welzijnszorg 25% groothandel horeca 13% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 4% landbouw, visserij, jacht en bosbouw onderwijs overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen post- en telecommunicatie transport, vervoer, opslag 5% 6% 3% 2% zakelijke dienstverlening anders 13% 13% 9. Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? absoluut relatief open sollicitatie 32 15% sollicitatie n.a.v. vacature in krant of op internet 48 23% benaderd door werkgever 28 13% via cv op vacaturesite (benaderd door werkgever) 3 1% via school (stage, banenmarkt, vacaturebemiddeling) 29 14% via kennissen, familie of vrienden 17 8% via uitzendbureau 25 12% via CWI (vroeger arbeidsbureau) 2 1% via banenmarkt, vacaturebeurs 1 via werving- en selectiebureau / headhunters 7 3% anders, namelijk* 18 9% totaal * zie bijlage 4 voor toelichting Flycatcher Internet Research 7

11 Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? open sollicitatie 15% sollicitatie n.a.v. vacature in krant of op internet 23% benaderd door werkgever 13% via cv op vacaturesite (benaderd door werkgever) 1% via school 14% via kennissen, familie of vrienden 8% via uitzendbureau 12% via CWI (vroeger arbeidsbureau) via banenmarkt, vacaturebeurs 1% via werving- en selectiebureau / headhunters 3% anders 9% 10. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) absoluut (n=216) relatief (n=216) salaris 59 27% aansluiting bij opleidingsniveau 74 34% aansluiting bij opleidingsrichting 77 36% kans op zelfontplooiing 88 41% groei / carrièremogelijkheden 92 43% internationale carrièremogelijkheden 19 9% secundaire arbeidsvoorwaarden 18 8% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk % verantwoordelijkheid 45 21% mogelijkheid tot bij- en/of nascholing 25 12% plaats van vestiging van het bedrijf 27 13% bereikbaarheid van vestiging 9 4% afstand van woonplaats 41 19% woon- / werkplaats van mijn partner 7 3% werkzekerheid 38 18% sociale contacten 23 11% aanzien van het bedrijf 31 14% aanzien van de functie 13 6% ik wilde persé / onmiddellijk aan het werk 47 22% anders, namelijk* 15 7% * zie bijlage 5 voor toelichting Flycatcher Internet Research 8

12 Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris 27% aansluiting bij opleidingsniveau aansluiting bij opleidingsrichting 34% 36% kans op zelfontplooiing groei / carrièremogelijkheden 41% 43% internationale carrièremogelijkheden secundaire arbeidsvoorwaarden 9% 8% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 55% verantwoordelijkheid 21% mogelijkheid tot bij- en/of nascholing plaats van vestiging van het bedrijf 12% 13% bereikbaarheid van vestiging 4% afstand van woonplaats 19% woon- / werkplaats van mijn partner 3% werkzekerheid 18% sociale contacten aanzien van het bedrijf 11% 14% aanzien van de functie 6% ik wilde persé / onmiddellijk aan het werk 22% anders 7% 11. Hoe tevreden ben je met je huidige functie? absoluut relatief zeer tevreden 46 21% tevreden 98 45% neutraal 35 16% ontevreden 29 13% zeer ontevreden 8 4% totaal Hoe tevreden ben je met je huidige functie? 13% 4% 21% 16% 45% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Flycatcher Internet Research 9

13 Het zoeken van een baan Alle werkloze respondenten willen zo spoedig mogelijk een baan. Ze oriënteren zich vooral op de arbeidsmarkt via vacaturesites, open en gerichte sollicitaties en het nazoeken van vacatures in kranten, tijdschriften, etc. De belangrijkste aspecten voor de toekomstige baan zijn de inhoud van het werk en aansluiting bij opleidingsrichting. 12. Op welke termijn zou je graag een baan willen hebben? absoluut relatief zo spoedig mogelijk binnen een paar maanden 0 binnen een jaar 0 over meer dan een jaar 0 helemaal niet (einde vragenlijst) 0 totaal Op welke termijn zou je graag een baan willen hebben? 10 zo spoedig mogelijk binnen een paar maanden binnen een jaar over meer dan een jaar helemaal niet 13. Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=15) relatief (n=15) via banenmarkt, vacaturebeurs 2 13% via internetsite, vacaturesites via kennismakingsgesprekken 6 4 open sollicitaties 14 93% gerichte sollicitaties (n.a.v. vacature in krant of op internet) 14 93% vacatures nazoeken in kranten, tijdschriften, huis-aan-huisbladen, etc % bedrijven bezoeken 4 27% informatiebijeenkomsten bijwonen 0 inschrijving CWI (vroeger arbeidsbureau) 7 47% inschrijving uitzendbureau 9 6 anders, namelijk* 1 7% * zie bijlage 6 voor toelichting Flycatcher Internet Research 10

14 Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) via banenmarkt, vacaturebeurs 13% via internetsite, vacaturesites 10 via kennismakingsgesprekken 4 open sollicitaties gerichte sollicitaties vacatures nazoeken in kranten, tijdschriften, huis-aanhuisbladen, etc. bedrijven bezoeken 27% 87% 93% 93% informatiebijeenkomsten bijwonen inschrijving CWI 47% inschrijving uitzendbureau 6 anders 7% 14. Kun je aangeven welke aspecten jij het belangrijkste vindt met betrekking tot je toekomstige baan? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) absoluut (n=15) relatief (n=15) salaris 6 4 aansluiting bij opleidingsniveau 6 4 aansluiting bij opleidingsrichting 13 87% kans op zelfontplooiing 6 4 groei / carrièremogelijkheden binnen het bedrijf 2 13% internationale carrièremogelijkheden 4 27% secundaire arbeidsvoorwaarden 0 werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 12 8 verantwoordelijkheid 2 13% mogelijkheden voor bij- en/of nascholing 3 2 plaats van vestiging van het bedrijf 6 4 bereikbaarheid van vestiging 1 7% afstand van woonplaats 3 2 woon- / werkplaats van mijn partner 1 7% werkzekerheid 3 2 sociale contacten 2 13% aanzien van het bedrijf 0 aanzien van de functie 0 anders 0 Flycatcher Internet Research 11

15 Kun je aangeven welke aspecten jij het belangrijkste vindt met betrekking tot je toekomstige baan? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris aansluiting bij opleidingsniveau aansluiting bij opleidingsrichting kans op zelfontplooiing groei / carrièremogelijkheden binnen het bedrijf internationale carrièremogelijkheden secundaire arbeidsvoorwaarden werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk verantwoordelijkheid mogelijkheden voor bij- en/of nascholing plaats van vestiging van het bedrijf bereikbaarheid van vestiging afstand van woonplaats woon- / werkplaats van mijn partner werkzekerheid sociale contacten aanzien van het bedrijf aanzien van de functie anders 13% 27% 13% 2 7% 2 7% 2 13% % Vervolgopleiding De respondenten die momenteel een opleiding volgen, zijn vooral bezig met een (pre)master opleiding. De ruime meerderheid volgt een voltijd studie, een zevende een deeltijd en 5% volgt een duale opleiding. 15. Welke opleiding volg je?* * zie opleiding 7 voor toelichting 16. Welk soort opleiding volg je? absoluut relatief voltijd 46 81% deeltijd 8 14% duaal 3 5% totaal Welk soort opleiding volg je? 14% 5% 81% voltijd deeltijd duaal Flycatcher Internet Research 12

16 Onderstaande vraag is alleen ingevuld door alumni die nog niet lid zijn van het alumnipanel: Ten slotte Wil je vaker meewerken aan onderzoeken als deze? De Hogeschool heeft samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher een alumnipanel opgericht. Als je lid wordt van dit panel, kun je meewerken aan online onderzoeken over de Hogeschool en het leven na de Hogeschool. Deelname wordt beloond. absoluut relatief ja, ik wil lid worden van het alumnipanel 91 68% nee, ik wil geen lid worden van het alumnipanel 42 32% totaal Wil je vaker meewerken aan onderzoeken als deze? 32% 68% ja nee Flycatcher Internet Research 13

17 3 Samenvatting Om de huidige (werk)situatie van alumni die in 2006 zijn afgestudeerd in kaart brengen, is een onderzoek gehouden onder ruim 500 alumni. De resultaten van dit onderzoek worden in dit hoofdstuk samengevat. De huidige baan Bijna drie kwart van de respondenten heeft momenteel betaald werk, heeft een eigen bedrijf of is freelancer. Hiervan heeft het merendeel binnen een maand na afstuderen een baan gevonden. Ze hebben vooral een baan gekregen door te solliciteren n.a.v. een vacature in de krant of op internet, een open sollicitatie, benaderd te worden door de werkgever, via school of via een uitzendbureau. Wanneer gekeken wordt naar het soort baan, blijkt dat de overgrote meerderheid in loondienst werkzaam is. Ze zijn vooral werkzaam in de gezondheids- of welzijnszorg, horeca en zakelijke dienstverlening. Ze werken gemiddeld 35 uur per week en de meeste zijn in Limburg werkzaam. De meerderheid heeft op dit moment een vaste baan of een aanstelling met uitzicht op een vaste baan. De vijf belangrijkste redenen om de huidige baan te kiezen, zijn de inhoud van het werk, groei- en carrièremogelijkheden, kans op zelfontplooiing, aansluiting bij opleidingsrichting en bij opleidingsniveau. Volgens ruim twee derde voldoet de huidige baan aan de wensen en ambities. De meerderheid is dan ook (zeer) tevreden met de huidige functie. Het zoeken naar een baan Slechts 5% van de respondenten is werkloos. Zij willen allemaal zo spoedig mogelijk een baan. Ze oriënteren zich vooral op de arbeidsmarkt via vacaturesites, open en gerichte sollicitaties en het nazoeken van vacatures in kranten, tijdschriften, etc. De belangrijkste aspecten voor de toekomstige baan zijn de inhoud van het werk en aansluiting bij opleidingsrichting. Vervolgopleiding Bijna een twintigste is op dit moment student of volgt een opleiding en werkt tegelijkertijd. Deze respondenten zijn vooral bezig met een (pre)master opleiding en volgen een voltijd studie. Flycatcher Internet Research 14

18 Bijlage 1 ad vraag 1 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 1. Wat is je huidige (werk)situatie? anders, namelijk freiberuflich nog in revalidatie behandeling reizen tijdelijke part-time baan ziek Flycatcher Internet Research 15

19 Bijlage 2 ad vraag 5 5. Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? absoluut relatief 0 5 2% % % % % % % % % % % % % % totaal gemiddeld 34,5 Flycatcher Internet Research 16

20 Bijlage 3 ad vraag 8 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 8. Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? anders, namelijk After Sale Service Brandweer commerciele baan binnen de gezondheidszorg commerciele dienstverlening, uitzendbureau communicatie marketing evenementenbranche faicilitaire diensten financieele horeca (internal audit) Grote profit organisatie horeca adviesbureau ict ICT ICT Justitie Media binnen gezondheids- en welzijnszorg media en communicatie Multimedia music management Notariaat R&D chemische sector software sport Techniek televisie-, videoproducties toerisme vastgoed - facility management Webdesign Flycatcher Internet Research 17

21 Bijlage 4 ad vraag 9 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 9. Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? anders, namelijk afstudeerbedrijf detacheringsbureau eerder gewerkt heb hier mijn afstudeerscriptie gedaan, heb daarna verschillende dingen aangeboden gekregen Het was mijn stageplek Ik werkte al bij de politie toen ik met mijn studie begon. Door mijn studie heb ik een andere functie kunnen krijgen. interne vacature na stage contract aangeboden gekregen networking, i went to a concert of my boss and introduced myself to him afterwards oude stageplaatst stage verkiezing Via een beurs voor workflow en documentmanagement via jwg baan via politieke partij werkte daar reeds, duaal opleiding zaak van ouders zelf geregelde stage via familie Flycatcher Internet Research 18

22 Bijlage 5 ad vraag 10 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 10. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? anders, namelijk beter werken dan thuis zitten eigen baas ervaring opdoen geen, ik vind niks anders heb inkomen nodig ik ga weer verder met studeren en ik moest een overbruggingsbaan hebben ik kon hier al starten voordat ik klaar was met afstuderen ik wlide een leidinggevende functie in het taakgebied onderwijs internationale werkomgeving my motivation for the type of job overbrugging van tijd uitproberen adviesfunctie voor mijn netwerk was het eerste wat op me weg kwam. Nu ga ik wel iets doen in de richting van me studie (tbs-kliniek) Werkervaring opdoen Flycatcher Internet Research 19

23 Bijlage 6 ad vraag 13 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 13. Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) anders, namelijk netwerken Flycatcher Internet Research 20

24 Bijlage 7 ad vraag 15 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 15. Welke opleiding volg je? 2e graads lerarenopleiding Algemene Economie Fontys Tilburg Bachelor Rechten UM Basiscurcus MRT/ bewegingseducatie Beijing Language and Culture University Business School Nederland, MBA Sales Master Fontys Hogescholen, Leraar Nederlands (2e graads) Fontys, HBO pedagogiek fontys; pedagogiek gespecialiseerde leerkracht HAN PABO HBO HBO bouwtechnische bedrijfskunde HBO Master conservatorium solozang klassiek HEAO AA Hoge school Zuyd, Master in Comparative European Social Research (MACESS) Hogedchool Zuyd Fysiotherapie IHM master Informatica & Economie International Business Master UM London Metropolitan University - MA Applied Translation Studies Master applied translation studies at London Metropolitan Master Applied Translation Studies, London Metropolitan University Master Business Administration Master Computer Science Master IHM, Esade University Barcelona en Hoge Hotelschool Maastricht Master of Science in Accountancy, Nivra-Nyenrode Master organisatiewetenschappen Master Tolken Lessius Antwerpen Nyenrode, Master in Management, Financial Management Politieacademy, Master of Criminal Investigation (HBO) Pre-master Financial Management UvT Pre-master Marketing, Vrije Universiteit Amsterdam Schakelprogramma naar Master Tolken, Lessius Hogeschool Antwerpen TU Delft HTO Schakelsemester Bouwkunde TU Eindhoven Master constructief ontwerpen Tu/e Real Estate and Developement UM WO Master International Business Universiteit Maastricht, AGW Bachelor Universiteit Maastricht, Master International Business, Specialization Accounting Universiteit Maastricht, Master Work & Health Universiteit van Tilburg, premaster Organisation Studies UVT Marketing Management UvT Master Human resource studies UvT Pre-master Organisation Studies UVT Premaster Financial Management UvT PreMaster Marketing Management UVT, wo Premaster HR Vrije Universiteit Brussel Ingenieurswetenschappen Bouwkunde WO-premaster Onderwijskunde UU Flycatcher Internet Research 21

25 WO Bachelor Gezondheidswetenschappen UM WO Bachelor psychologie UM WO International Business Marketing UM WO Master in International Business - Euromed Marseille École de management WO master international business Maastricht WO Master International Relations, University of Nottingham WO Master Nederlands Recht UM WO Master Real Estate Management & Devellopement TUe Flycatcher Internet Research 22

26 Bijlage 8 achtergrondgegevens Geslacht absoluut relatief man % vrouw % totaal Geslacht 43% 57% man vrouw Leeftijd absoluut relatief jaar % jaar 67 24% jaar 6 2% jaar 4 1% 40 jaar of ouder 15 5% totaal Leeftijd jaar 67% jaar 24% jaar jaar 2% 1% 40 jaar of ouder 5% Provincie* absoluut relatief Drenthe 2 1% Flevoland 0 Friesland 0 Gelderland 10 4% Groningen 0 Limburg % Noord-Brabant 24 9% Noord-Holland 9 3% Overijssel 0 Utrecht 6 2% Zeeland 6 2% Zuid-Holland 5 2% totaal * van 19 personen is de provincie onbekend. Flycatcher Internet Research 23

27 Provincie Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 1% 4% 3% 2% 2% 2% 9% 76% Faculteit absoluut relatief gezondheid en techniek 23 8% gezondheid en zorg 22 8% bouw 10 4% life sciences 5 2% techniek 10 4% facility management 18 6% onderwijs 8 3% ICT 20 7% conservatorium Maastricht 1 internationale communicatie 26 9% hoge hotelschool Maastricht 33 12% sociale studies 24 9% HEAO financieel management 28 1 commercieel management 21 7% people & business management 23 8% recht 10 4% totaal Flycatcher Internet Research 24

28 Faculteit gezondheid en techniek gezondheid en zorg 8% 8% bouw 4% life sciences 2% techniek 4% facility management 6% onderwijs 3% ICT 7% conservatorium Maastricht internationale communicatie 9% hoge hotelschool Maastricht 12% sociale studies 9% HEAO financieel management 1 commercieel management 7% people & business management 8% recht 4% Studietijd absoluut relatief 2 jaar of minder 3 1% 3 jaar jaar % 5 jaar 35 12% 6 jaar of langer 10 4% totaal Studietijd 2 jaar of minder 1% 3 jaar 1 4 jaar 73% 5 jaar 12% 6 jaar of langer 4% Type opleiding absoluut relatief voltijd % deeltijd 16 6% duaal 14 5% totaal Flycatcher Internet Research 25

29 Type opleiding 6% 5% 89% voltijd deeltijd duaal Flycatcher Internet Research 26

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2008 december 2008 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2009 januari 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Toelichting. jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober. Aantal respondenten: 662

Toelichting. jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober. Aantal respondenten: 662 Toelichting jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober opdrachtgever onderwerp onderzoeksgroep Hogeschool Zuyd Arbeidsmarkt Alumni van de Hogeschool Zuyd Aantal respondenten:

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Maastricht University Office juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3 Doelgroep 2 1.4

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Hotsheet Januari - Maart 2013

Hotsheet Januari - Maart 2013 Hotsheet Januari - Maart 2013 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.523.763 Aantal bezoeken 1.569.025 Unieke bezoekers 1.079.957 Aantal vacatures 4.125

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1 Tabel III.1 Verdeling en gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven naar diverse categorieen. Verhouding bruto-uurloon vrouwen als percentage bruto-uurloon mannen. (kolom %: verticaal

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Hotsheet juni

Hotsheet juni Hotsheet juni 2014 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,012,616 Aantal bezoeken 381,867 Unieke bezoekers 258,591 Aantal vacatures 1051 Mei in een notendop

Nadere informatie

Hotsheet september 2013

Hotsheet september 2013 Hotsheet september 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,649,870 Aantal bezoeken 535,112 Unieke bezoekers 348,222 Aantal vacatures 1,380 September

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting (afstudeercohort 2010-11), afgenomen voorjaar 2014 Door onderzoeker Alex Ritsema (bureau Kwaliteitszorg van Saxion) Datum rapport: 06 juni 2014 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 De Informatie markt is van 19.00 uur tot 21.45 in de Westkaap. De voorlichtingen van de opleidingen zijn verspreid over alle gebouwen van het Isendoorn College

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert In opdracht van Wonen Limburg en Gemeente Weert november 2015 www.flycatcher.eu Er wordt momenteel hard aan gewerkt het centrum leefbaarder te maken waardoor

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Sociaal-psychologische determinanten van vestigingsgedrag van hoogopgeleiden in Limburg februari 2004

Sociaal-psychologische determinanten van vestigingsgedrag van hoogopgeleiden in Limburg februari 2004 Sociaal-psychologische determinanten van vestigingsgedrag van hoogopgeleiden in Limburg februari 2004 Postbus 380 T +31 (0)43 326 29 92 info@flycatcher.nl 6200 AJ Maastricht F +31 (0)43 326 29 66 www.online-onderzoek.nl

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie Factsheet persbericht Stagiairs ervaren discriminatie Inleiding Stagiairs ervaren discriminatie Het is steeds lastiger voor studenten om een stageplek te vinden. Tijdens de sollicitatieprocedure ervaren

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Hotsheet november 2013

Hotsheet november 2013 Hotsheet november 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,730,386 Aantal bezoeken 553,732 Unieke bezoekers 369,601 Aantal vacatures 1,430 November

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015 Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2015 Hbo ers en academici van studiejaar 2012/2013 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen hbo ers Ernest Berkhout Siemen van der Werff

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 NOA 2012 TECHNIEK INHOUD. INTRODUCTIE. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 PORTFOLIO TMNL AMC. MAN 59,4% NOA. NATIONAAL ONDERZOEK ARBEIDSMARKT. Het onderzoek op

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door : L. Geenen S. Lotze De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl december 2008

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q1, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q1, 2016 Q1 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Inleiding Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 4 Betaalgedrag per kwartaal 5 Betaalgedrag per jaar 6 Disclaimer 7 Betaalgedrag per

Nadere informatie