Hogeschool Zuyd - Alumni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Zuyd - Alumni"

Transcriptie

1 november 2006 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Postbus AJ Maastricht tel fax Flycatcher Internet Research, 2006 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling De vragenlijst Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Respons Betrouwbaarheid 1 2 Resultaten 3 3 Samenvatting 14 Bijlagen 15

4 1 Inleiding Zoals voor iedere onderwijs instelling is ook voor de Hogeschool Zuyd een actief alumnibeleid van groot belang. Als onderdeel van dit beleid is in 2005 gestart met de opbouw van een alumnipanel. Dit panel is een initiatief van de Hogeschool Zuyd en het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher. Het doel is om de behoefte en wensen van de alumni in kaart te brengen. Dit rapport gaat over de huidige (werk)situatie van de alumni die in 2006 zijn afgestudeerd. 1.1 Doelstelling De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is om de huidige (werk)situatie van alumni die in 2006 zijn afgestudeerd in kaart te brengen. 1.2 De vragenlijst De vragenlijst is, in samenwerking met de Hogeschool Zuyd, opgesteld door Flycatcher. Het onderzoek heeft onder andere betrekking op: o de huidige baan; o het zoeken naar een baan; o de vervolgopleiding. 1.3 Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Flycatcher Internet Research is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via Internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten worden via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent, unieke hyperlink in het bericht komt men bij het onderzoek terecht. De vragenlijsten zijn eenvoudig in te vullen en kunnen met een enkele muisklik verzonden worden. Voor dit onderzoek zijn alle panelleden van het alumnipanel die in 2006 zijn afgestudeerd, benaderd. Daarnaast zijn de alumni die op de website van de Hogeschool Zuyd nog niet hebben aangegeven of ze lid willen worden van het alumnipanel, benaderd. De vragenlijst kon ingevuld worden van maandag 6 november tot en met maandag 20 november. Op maandag 13 november is een herinnering gestuurd naar alumni die de vragenlijst op dat moment nog niet ingevuld hadden. 1.4 Respons Het onderzoek is verstuurd naar 519 alumni. In totaal hebben 282 alumni de vragenlijst ingevuld: een gemiddelde respons van 57,7%. Een overzicht van de respons is te vinden in onderstaande tabel. Responsoverzicht panel werving totaal aantal adressen netto verzonden* respons relatief 67,7% 49,4% 57,7% * door foutieve adressen zijn er netto minder uitnodigingen verzonden dan het aantal adressen. 1.5 Betrouwbaarheid Doordat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Flycatcher Internet Research 1

5 Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal respondenten en het gevonden antwoord in het onderzoek, kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1,96 p (1-p) n Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. In onderstaande tabel zijn de maximale nauwkeurigheidsmarges te vinden bij een betrouwbaarheid van 95%. Maximale nauwkeurigheidsmarge aantal respondenten 282 maximale marge 5,8% Bij een groter aantal respondenten, verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat we met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen doen. Voorbeeld: Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? absoluut relatief ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet % nee, ik heb een overbruggingsbaantje 70 32% totaal In het voorbeeld heeft 68% een baan die aan de wensen of ambities voldoet. De marge voor de gehele populatie alumni van 2006 die een baan hebben die aan de wensen of ambities voldoet, is in dit geval: 1,96 0,68 (1-0,68) = 6,2% 216 In dit geval kunnen we met 95% zekerheid concluderen dat het aantal alumni van 2006 die een baan hebben die aan de wensen of ambities voldoet, ligt tussen 61,8% en 74,2% (68% +/- 6,2%). Flycatcher Internet Research 2

6 2 Resultaten N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Bijna drie kwart van de respondenten heeft momenteel betaald werk, heeft een eigen bedrijf of is freelancer. Een zesde is op dit moment student, terwijl 4% een opleiding volgt en tegelijkertijd werkt. Slechts 5% is werkloos. Een enkeling zit momenteel in een andere situatie, zoals reizen of ziek zijn. 1. Wat is je huidige (werk)situatie? absoluut relatief betaald werk (vraag 12 t/m 16 overslaan) % eigen bedrijf / freelancer (vraag 4, 5, 7, 9, 12 t/m 16 overslaan) 6 2% combinatie opleiding-werk (vraag 12 t/m 14 overslaan) 11 4% student (door naar vraag 15) 46 16% werkloos (door naar vraag 12, vraag 15, 16 overslaan) 15 5% anders, namelijk* (einde vragenlijst) 5 2% totaal * zie bijlage 1 voor toelichting Wat is je huidige (werk)situatie? betaald werk eigen bedrijf / freelancer combinatie opleiding-werk student werkloos anders 2% 4% 5% 2% 16% 71% Je huidige baan Van degenen die momenteel werkzaam zijn, heeft het merendeel binnen een maand na afstuderen een baan gevonden. Een kwart heeft 1 tot 3 maanden na het afstuderen een baan gevonden en de rest heeft er langer dan drie maanden over gedaan. Volgens ruim twee derde voldoet de huidige baan aan de wensen en ambities. Wanneer gekeken wordt naar het soort baan, blijkt dat de overgrote meerderheid in loondienst werkzaam is. Een kwart is werkzaam in de gezondheids- of welzijnszorg en ruim een tiende in de horeca of zakelijke dienstverlening. Ze werken gemiddeld 35 uur per week en zijn vooral in Limburg werkzaam. Een kwart heeft op dit moment een vaste baan en zes tiende heeft een aanstelling met uitzicht op een vaste baan. Twee tiende heeft een aanstelling zonder uitzicht op een vaste baan. Een kwart heeft een baan gekregen door te solliciteren n.a.v. een vacature in de krant of op internet. Ruim een tiende heeft verder een baan gekregen door een open sollicitatie, benaderd te worden door de werkgever, via school of via een uitzendbureau. De vijf belangrijkste redenen om de huidige baan te kiezen zijn de inhoud van het werk, groei- en carrièremogelijkheden, kans op zelfontplooiing, aansluiting bij opleidingsrichting en bij opleidingsniveau. Verder blijkt dat twee derde (zeer) tevreden is met de huidige functie. Een zesde is niet tevreden, maar ook niet ontevreden, terwijl 17% (zeer) ontevreden is. 2. Hoe snel na je afstuderen heb je je eerste baan gevonden? absoluut relatief binnen een maand na afstuderen % 1 tot 3 maanden na afstuderen 54 25% 3 tot 6 maanden na afstuderen 12 6% meer dan 6 maanden na afstuderen 1 totaal Flycatcher Internet Research 3

7 Hoe snel na je afstuderen heb je je eerste baan gevonden? 6% 25% 69% binnen een maand na afstuderen 1 tot 3 maanden na afstuderen 3 tot 6 maanden na afstuderen meer dan 6 maanden na afstuderen 3. Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? absoluut relatief ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet (dus geen "overbruggingsbaantje") % nee, ik heb een "overbruggingsbaantje" 70 32% totaal Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? 32% 68% ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet nee, ik heb een "overbruggingsbaantje" 4. Werk je: absoluut relatief in loondienst, bij de overheid 34 16% in loondienst, maar niet bij de overheid als uitzendkracht of oproepkracht 26 12% als zelfstandige / in een vrij beroep 2 1% totaal Werk je: 12% 1% 16% in loondienst, bij de overheid in loondienst, maar niet bij de overheid als uitzendkracht of oproepkracht 7 als zelfstandige / in een vrij beroep Flycatcher Internet Research 4

8 5. Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken?* absoluut relatief minder dan 10 uur 7 3% uur 8 4% uur uur uur 87 41% 50 uur of meer 1 totaal gemiddeld 35 uur * zie bijlage 2 voor frequenties Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? minder dan 10 uur uur 3% 4% uur uur uur 4 41% 50 uur of meer 6. In welke regio werk je op dit moment? absoluut relatief in Limburg in de Randstad 22 1 elders in Nederland 22 1 buiten Nederland 20 9% totaal In welke regio werk je op dit moment? 1 9% 1 7 in Limburg in de Randstad elders in Nederland buiten Nederland 7. Welk soort aanstelling heb je van je huidige werkgever gekregen? absoluut relatief vaste baan (contract voor onbepaalde tijd met of zonder proeftijd) 52 25% tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste baan % tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan 37 18% totaal Flycatcher Internet Research 5

9 Welk soort aanstelling heb je van je huidige werkgever gekregen? 18% 25% 58% vaste baan (contract voor onbepaalde tijd met of zonder proeftijd) tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste baan tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan 8. Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? absoluut relatief bouw, bouwnijverheid 5 2% cultuur, sport en recreatie 4 2% detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen 6 3% detailhandel: food 2 1% financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) 17 8% gezondheids- en welzijnszorg 55 25% groothandel 1 horeca 28 13% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 9 4% landbouw, visserij, jacht en bosbouw 1 onderwijs 10 5% overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen 13 6% post- en telecommunicatie 6 3% transport, vervoer, opslag 4 2% zakelijke dienstverlening 28 13% anders, namelijk* 27 13% totaal * zie bijlage 3 voor toelichting Flycatcher Internet Research 6

10 Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? bouw, bouwnijverheid cultuur, sport en recreatie detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen detailhandel: food 2% 2% 3% 1% financiële dienstverlening 8% gezondheids- en welzijnszorg 25% groothandel horeca 13% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 4% landbouw, visserij, jacht en bosbouw onderwijs overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen post- en telecommunicatie transport, vervoer, opslag 5% 6% 3% 2% zakelijke dienstverlening anders 13% 13% 9. Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? absoluut relatief open sollicitatie 32 15% sollicitatie n.a.v. vacature in krant of op internet 48 23% benaderd door werkgever 28 13% via cv op vacaturesite (benaderd door werkgever) 3 1% via school (stage, banenmarkt, vacaturebemiddeling) 29 14% via kennissen, familie of vrienden 17 8% via uitzendbureau 25 12% via CWI (vroeger arbeidsbureau) 2 1% via banenmarkt, vacaturebeurs 1 via werving- en selectiebureau / headhunters 7 3% anders, namelijk* 18 9% totaal * zie bijlage 4 voor toelichting Flycatcher Internet Research 7

11 Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? open sollicitatie 15% sollicitatie n.a.v. vacature in krant of op internet 23% benaderd door werkgever 13% via cv op vacaturesite (benaderd door werkgever) 1% via school 14% via kennissen, familie of vrienden 8% via uitzendbureau 12% via CWI (vroeger arbeidsbureau) via banenmarkt, vacaturebeurs 1% via werving- en selectiebureau / headhunters 3% anders 9% 10. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) absoluut (n=216) relatief (n=216) salaris 59 27% aansluiting bij opleidingsniveau 74 34% aansluiting bij opleidingsrichting 77 36% kans op zelfontplooiing 88 41% groei / carrièremogelijkheden 92 43% internationale carrièremogelijkheden 19 9% secundaire arbeidsvoorwaarden 18 8% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk % verantwoordelijkheid 45 21% mogelijkheid tot bij- en/of nascholing 25 12% plaats van vestiging van het bedrijf 27 13% bereikbaarheid van vestiging 9 4% afstand van woonplaats 41 19% woon- / werkplaats van mijn partner 7 3% werkzekerheid 38 18% sociale contacten 23 11% aanzien van het bedrijf 31 14% aanzien van de functie 13 6% ik wilde persé / onmiddellijk aan het werk 47 22% anders, namelijk* 15 7% * zie bijlage 5 voor toelichting Flycatcher Internet Research 8

12 Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris 27% aansluiting bij opleidingsniveau aansluiting bij opleidingsrichting 34% 36% kans op zelfontplooiing groei / carrièremogelijkheden 41% 43% internationale carrièremogelijkheden secundaire arbeidsvoorwaarden 9% 8% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 55% verantwoordelijkheid 21% mogelijkheid tot bij- en/of nascholing plaats van vestiging van het bedrijf 12% 13% bereikbaarheid van vestiging 4% afstand van woonplaats 19% woon- / werkplaats van mijn partner 3% werkzekerheid 18% sociale contacten aanzien van het bedrijf 11% 14% aanzien van de functie 6% ik wilde persé / onmiddellijk aan het werk 22% anders 7% 11. Hoe tevreden ben je met je huidige functie? absoluut relatief zeer tevreden 46 21% tevreden 98 45% neutraal 35 16% ontevreden 29 13% zeer ontevreden 8 4% totaal Hoe tevreden ben je met je huidige functie? 13% 4% 21% 16% 45% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Flycatcher Internet Research 9

13 Het zoeken van een baan Alle werkloze respondenten willen zo spoedig mogelijk een baan. Ze oriënteren zich vooral op de arbeidsmarkt via vacaturesites, open en gerichte sollicitaties en het nazoeken van vacatures in kranten, tijdschriften, etc. De belangrijkste aspecten voor de toekomstige baan zijn de inhoud van het werk en aansluiting bij opleidingsrichting. 12. Op welke termijn zou je graag een baan willen hebben? absoluut relatief zo spoedig mogelijk binnen een paar maanden 0 binnen een jaar 0 over meer dan een jaar 0 helemaal niet (einde vragenlijst) 0 totaal Op welke termijn zou je graag een baan willen hebben? 10 zo spoedig mogelijk binnen een paar maanden binnen een jaar over meer dan een jaar helemaal niet 13. Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=15) relatief (n=15) via banenmarkt, vacaturebeurs 2 13% via internetsite, vacaturesites via kennismakingsgesprekken 6 4 open sollicitaties 14 93% gerichte sollicitaties (n.a.v. vacature in krant of op internet) 14 93% vacatures nazoeken in kranten, tijdschriften, huis-aan-huisbladen, etc % bedrijven bezoeken 4 27% informatiebijeenkomsten bijwonen 0 inschrijving CWI (vroeger arbeidsbureau) 7 47% inschrijving uitzendbureau 9 6 anders, namelijk* 1 7% * zie bijlage 6 voor toelichting Flycatcher Internet Research 10

14 Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) via banenmarkt, vacaturebeurs 13% via internetsite, vacaturesites 10 via kennismakingsgesprekken 4 open sollicitaties gerichte sollicitaties vacatures nazoeken in kranten, tijdschriften, huis-aanhuisbladen, etc. bedrijven bezoeken 27% 87% 93% 93% informatiebijeenkomsten bijwonen inschrijving CWI 47% inschrijving uitzendbureau 6 anders 7% 14. Kun je aangeven welke aspecten jij het belangrijkste vindt met betrekking tot je toekomstige baan? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) absoluut (n=15) relatief (n=15) salaris 6 4 aansluiting bij opleidingsniveau 6 4 aansluiting bij opleidingsrichting 13 87% kans op zelfontplooiing 6 4 groei / carrièremogelijkheden binnen het bedrijf 2 13% internationale carrièremogelijkheden 4 27% secundaire arbeidsvoorwaarden 0 werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 12 8 verantwoordelijkheid 2 13% mogelijkheden voor bij- en/of nascholing 3 2 plaats van vestiging van het bedrijf 6 4 bereikbaarheid van vestiging 1 7% afstand van woonplaats 3 2 woon- / werkplaats van mijn partner 1 7% werkzekerheid 3 2 sociale contacten 2 13% aanzien van het bedrijf 0 aanzien van de functie 0 anders 0 Flycatcher Internet Research 11

15 Kun je aangeven welke aspecten jij het belangrijkste vindt met betrekking tot je toekomstige baan? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris aansluiting bij opleidingsniveau aansluiting bij opleidingsrichting kans op zelfontplooiing groei / carrièremogelijkheden binnen het bedrijf internationale carrièremogelijkheden secundaire arbeidsvoorwaarden werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk verantwoordelijkheid mogelijkheden voor bij- en/of nascholing plaats van vestiging van het bedrijf bereikbaarheid van vestiging afstand van woonplaats woon- / werkplaats van mijn partner werkzekerheid sociale contacten aanzien van het bedrijf aanzien van de functie anders 13% 27% 13% 2 7% 2 7% 2 13% % Vervolgopleiding De respondenten die momenteel een opleiding volgen, zijn vooral bezig met een (pre)master opleiding. De ruime meerderheid volgt een voltijd studie, een zevende een deeltijd en 5% volgt een duale opleiding. 15. Welke opleiding volg je?* * zie opleiding 7 voor toelichting 16. Welk soort opleiding volg je? absoluut relatief voltijd 46 81% deeltijd 8 14% duaal 3 5% totaal Welk soort opleiding volg je? 14% 5% 81% voltijd deeltijd duaal Flycatcher Internet Research 12

16 Onderstaande vraag is alleen ingevuld door alumni die nog niet lid zijn van het alumnipanel: Ten slotte Wil je vaker meewerken aan onderzoeken als deze? De Hogeschool heeft samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher een alumnipanel opgericht. Als je lid wordt van dit panel, kun je meewerken aan online onderzoeken over de Hogeschool en het leven na de Hogeschool. Deelname wordt beloond. absoluut relatief ja, ik wil lid worden van het alumnipanel 91 68% nee, ik wil geen lid worden van het alumnipanel 42 32% totaal Wil je vaker meewerken aan onderzoeken als deze? 32% 68% ja nee Flycatcher Internet Research 13

17 3 Samenvatting Om de huidige (werk)situatie van alumni die in 2006 zijn afgestudeerd in kaart brengen, is een onderzoek gehouden onder ruim 500 alumni. De resultaten van dit onderzoek worden in dit hoofdstuk samengevat. De huidige baan Bijna drie kwart van de respondenten heeft momenteel betaald werk, heeft een eigen bedrijf of is freelancer. Hiervan heeft het merendeel binnen een maand na afstuderen een baan gevonden. Ze hebben vooral een baan gekregen door te solliciteren n.a.v. een vacature in de krant of op internet, een open sollicitatie, benaderd te worden door de werkgever, via school of via een uitzendbureau. Wanneer gekeken wordt naar het soort baan, blijkt dat de overgrote meerderheid in loondienst werkzaam is. Ze zijn vooral werkzaam in de gezondheids- of welzijnszorg, horeca en zakelijke dienstverlening. Ze werken gemiddeld 35 uur per week en de meeste zijn in Limburg werkzaam. De meerderheid heeft op dit moment een vaste baan of een aanstelling met uitzicht op een vaste baan. De vijf belangrijkste redenen om de huidige baan te kiezen, zijn de inhoud van het werk, groei- en carrièremogelijkheden, kans op zelfontplooiing, aansluiting bij opleidingsrichting en bij opleidingsniveau. Volgens ruim twee derde voldoet de huidige baan aan de wensen en ambities. De meerderheid is dan ook (zeer) tevreden met de huidige functie. Het zoeken naar een baan Slechts 5% van de respondenten is werkloos. Zij willen allemaal zo spoedig mogelijk een baan. Ze oriënteren zich vooral op de arbeidsmarkt via vacaturesites, open en gerichte sollicitaties en het nazoeken van vacatures in kranten, tijdschriften, etc. De belangrijkste aspecten voor de toekomstige baan zijn de inhoud van het werk en aansluiting bij opleidingsrichting. Vervolgopleiding Bijna een twintigste is op dit moment student of volgt een opleiding en werkt tegelijkertijd. Deze respondenten zijn vooral bezig met een (pre)master opleiding en volgen een voltijd studie. Flycatcher Internet Research 14

18 Bijlage 1 ad vraag 1 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 1. Wat is je huidige (werk)situatie? anders, namelijk freiberuflich nog in revalidatie behandeling reizen tijdelijke part-time baan ziek Flycatcher Internet Research 15

19 Bijlage 2 ad vraag 5 5. Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? absoluut relatief 0 5 2% % % % % % % % % % % % % % totaal gemiddeld 34,5 Flycatcher Internet Research 16

20 Bijlage 3 ad vraag 8 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 8. Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? anders, namelijk After Sale Service Brandweer commerciele baan binnen de gezondheidszorg commerciele dienstverlening, uitzendbureau communicatie marketing evenementenbranche faicilitaire diensten financieele horeca (internal audit) Grote profit organisatie horeca adviesbureau ict ICT ICT Justitie Media binnen gezondheids- en welzijnszorg media en communicatie Multimedia music management Notariaat R&D chemische sector software sport Techniek televisie-, videoproducties toerisme vastgoed - facility management Webdesign Flycatcher Internet Research 17

21 Bijlage 4 ad vraag 9 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 9. Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? anders, namelijk afstudeerbedrijf detacheringsbureau eerder gewerkt heb hier mijn afstudeerscriptie gedaan, heb daarna verschillende dingen aangeboden gekregen Het was mijn stageplek Ik werkte al bij de politie toen ik met mijn studie begon. Door mijn studie heb ik een andere functie kunnen krijgen. interne vacature na stage contract aangeboden gekregen networking, i went to a concert of my boss and introduced myself to him afterwards oude stageplaatst stage verkiezing Via een beurs voor workflow en documentmanagement via jwg baan via politieke partij werkte daar reeds, duaal opleiding zaak van ouders zelf geregelde stage via familie Flycatcher Internet Research 18

22 Bijlage 5 ad vraag 10 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 10. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? anders, namelijk beter werken dan thuis zitten eigen baas ervaring opdoen geen, ik vind niks anders heb inkomen nodig ik ga weer verder met studeren en ik moest een overbruggingsbaan hebben ik kon hier al starten voordat ik klaar was met afstuderen ik wlide een leidinggevende functie in het taakgebied onderwijs internationale werkomgeving my motivation for the type of job overbrugging van tijd uitproberen adviesfunctie voor mijn netwerk was het eerste wat op me weg kwam. Nu ga ik wel iets doen in de richting van me studie (tbs-kliniek) Werkervaring opdoen Flycatcher Internet Research 19

23 Bijlage 6 ad vraag 13 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 13. Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) anders, namelijk netwerken Flycatcher Internet Research 20

24 Bijlage 7 ad vraag 15 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 15. Welke opleiding volg je? 2e graads lerarenopleiding Algemene Economie Fontys Tilburg Bachelor Rechten UM Basiscurcus MRT/ bewegingseducatie Beijing Language and Culture University Business School Nederland, MBA Sales Master Fontys Hogescholen, Leraar Nederlands (2e graads) Fontys, HBO pedagogiek fontys; pedagogiek gespecialiseerde leerkracht HAN PABO HBO HBO bouwtechnische bedrijfskunde HBO Master conservatorium solozang klassiek HEAO AA Hoge school Zuyd, Master in Comparative European Social Research (MACESS) Hogedchool Zuyd Fysiotherapie IHM master Informatica & Economie International Business Master UM London Metropolitan University - MA Applied Translation Studies Master applied translation studies at London Metropolitan Master Applied Translation Studies, London Metropolitan University Master Business Administration Master Computer Science Master IHM, Esade University Barcelona en Hoge Hotelschool Maastricht Master of Science in Accountancy, Nivra-Nyenrode Master organisatiewetenschappen Master Tolken Lessius Antwerpen Nyenrode, Master in Management, Financial Management Politieacademy, Master of Criminal Investigation (HBO) Pre-master Financial Management UvT Pre-master Marketing, Vrije Universiteit Amsterdam Schakelprogramma naar Master Tolken, Lessius Hogeschool Antwerpen TU Delft HTO Schakelsemester Bouwkunde TU Eindhoven Master constructief ontwerpen Tu/e Real Estate and Developement UM WO Master International Business Universiteit Maastricht, AGW Bachelor Universiteit Maastricht, Master International Business, Specialization Accounting Universiteit Maastricht, Master Work & Health Universiteit van Tilburg, premaster Organisation Studies UVT Marketing Management UvT Master Human resource studies UvT Pre-master Organisation Studies UVT Premaster Financial Management UvT PreMaster Marketing Management UVT, wo Premaster HR Vrije Universiteit Brussel Ingenieurswetenschappen Bouwkunde WO-premaster Onderwijskunde UU Flycatcher Internet Research 21

25 WO Bachelor Gezondheidswetenschappen UM WO Bachelor psychologie UM WO International Business Marketing UM WO Master in International Business - Euromed Marseille École de management WO master international business Maastricht WO Master International Relations, University of Nottingham WO Master Nederlands Recht UM WO Master Real Estate Management & Devellopement TUe Flycatcher Internet Research 22

26 Bijlage 8 achtergrondgegevens Geslacht absoluut relatief man % vrouw % totaal Geslacht 43% 57% man vrouw Leeftijd absoluut relatief jaar % jaar 67 24% jaar 6 2% jaar 4 1% 40 jaar of ouder 15 5% totaal Leeftijd jaar 67% jaar 24% jaar jaar 2% 1% 40 jaar of ouder 5% Provincie* absoluut relatief Drenthe 2 1% Flevoland 0 Friesland 0 Gelderland 10 4% Groningen 0 Limburg % Noord-Brabant 24 9% Noord-Holland 9 3% Overijssel 0 Utrecht 6 2% Zeeland 6 2% Zuid-Holland 5 2% totaal * van 19 personen is de provincie onbekend. Flycatcher Internet Research 23

27 Provincie Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 1% 4% 3% 2% 2% 2% 9% 76% Faculteit absoluut relatief gezondheid en techniek 23 8% gezondheid en zorg 22 8% bouw 10 4% life sciences 5 2% techniek 10 4% facility management 18 6% onderwijs 8 3% ICT 20 7% conservatorium Maastricht 1 internationale communicatie 26 9% hoge hotelschool Maastricht 33 12% sociale studies 24 9% HEAO financieel management 28 1 commercieel management 21 7% people & business management 23 8% recht 10 4% totaal Flycatcher Internet Research 24

28 Faculteit gezondheid en techniek gezondheid en zorg 8% 8% bouw 4% life sciences 2% techniek 4% facility management 6% onderwijs 3% ICT 7% conservatorium Maastricht internationale communicatie 9% hoge hotelschool Maastricht 12% sociale studies 9% HEAO financieel management 1 commercieel management 7% people & business management 8% recht 4% Studietijd absoluut relatief 2 jaar of minder 3 1% 3 jaar jaar % 5 jaar 35 12% 6 jaar of langer 10 4% totaal Studietijd 2 jaar of minder 1% 3 jaar 1 4 jaar 73% 5 jaar 12% 6 jaar of langer 4% Type opleiding absoluut relatief voltijd % deeltijd 16 6% duaal 14 5% totaal Flycatcher Internet Research 25

29 Type opleiding 6% 5% 89% voltijd deeltijd duaal Flycatcher Internet Research 26

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2008 december 2008 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

Toelichting. jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober. Aantal respondenten: 662

Toelichting. jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober. Aantal respondenten: 662 Toelichting jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober opdrachtgever onderwerp onderzoeksgroep Hogeschool Zuyd Arbeidsmarkt Alumni van de Hogeschool Zuyd Aantal respondenten:

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Maastricht University Office juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3 Doelgroep 2 1.4

Nadere informatie

Dienstverleningsmonitor 2012-2013

Dienstverleningsmonitor 2012-2013 UM Medewerkersmonitor augustus 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht In opdracht van Gemeente Maastricht september 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Loopbaanmonitor 2011. WU-afgestudeerden en gepromoveerden op de arbeidsmarkt. Tilburg, april 2012. Hans Mariën Marijke von Bergh

Loopbaanmonitor 2011. WU-afgestudeerden en gepromoveerden op de arbeidsmarkt. Tilburg, april 2012. Hans Mariën Marijke von Bergh Loopbaanmonitor 2011 WU-afgestudeerden en gepromoveerden op de arbeidsmarkt Tilburg, april 2012 Hans Mariën Marijke von Bergh met medewerking van: Silvia Blok Eric de Munck Gab van Winkel IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Jouw toekomst? Ontdek wat werkt voor onze studenten. Bij ons leer je de wereld kennen

Jouw toekomst? Ontdek wat werkt voor onze studenten. Bij ons leer je de wereld kennen Jouw toekomst? Ontdek wat werkt voor onze studenten Bij ons leer je de wereld kennen Meer weten over onze studies en je arbeidsmarktkansen? Kijk eens op: unileidenbachelors.nl hum.leidenuniv.nl/praktijkstudies

Nadere informatie

Associate Degree ICT

Associate Degree ICT Associate Degree ICT - verslag van een kwantitatief onderzoek onder werkgevers - Amsterdam, september 2006 Projectnummer: 1088 Drs. Reynout van der Poel Drs. Xaverio Sam-Sin Drs. Jolande Otten ERGO: BUREAU

Nadere informatie

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject?

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Marije Berkelaar Stephanie Blom Eva van Venrooij Martine Smallenburg Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Achter Sint Pieter 25, kamer W101 3512 HR Utrecht oer@studver.uu.nl

Nadere informatie