Traffic Shaping. Quick Installation Guide Cisco, Siemens RE366 en Siemens 5881 en Versie 1.0 december van 21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Traffic Shaping. Quick Installation Guide Cisco, Siemens RE366 en Siemens 5881 en 5883. Versie 1.0 december 2010 1 van 21"

Transcriptie

1 Traffic Shaping Quick Installation Guide Cisco, Siemens RE366 en Siemens 5881 en 5883 december van 21

2 I n l e i d i n g past Traffic Shaping standaard toe in zijn internetnetwerk om de performance van uw downstream internetverkeer te optimaliseren. Om ditzelfde te realiseren voor uw upstreamverkeer adviseren wij u ook Traffic Shaping op uw eigen internetrouter te installeren. Op momenten (bijvoorbeeld pieken) dat uw afgenomen bandbreedte niet volstaat, zorgt Traffic Shaping ervoor dat de data niet verloren gaan. De informatie wordt dan tijdelijk opgeslagen. Indien u een managed router van afneemt, neemt u die zorg uit handen en zorgt voor de juiste routerinstellingen. Indien u een router bij heeft gekocht, is Traffic Shaping eenmalig standaard ingesteld en geoptimaliseerd op de door u afgenomen bandbreedte. Bij latere snelheidsaanpassingen van uw internetverbinding is het noodzakelijk dat u zelf de shaper-instellingen aanpast. Dit geldt natuurlijk ook indien u een eigen internetrouter gebruikt. Instellen van Traffic Shaping Indien u een managed router van afneemt, is het gebruikelijk dat de instellingen voor Traffic Shaping automatisch op uw router zijn ingesteld. Heeft u geen router in beheer van, dan kunt u zelf de shaping-functionaliteit instellen. Dit document omschrijft de instellingen voor Cisco, Siemens RE366 en Siemens 5881 en 5883 routers. 2 van 21

3 S i e m e n s S E QOS Shaping De Corporate Internet dienst van maakt als onderliggend transport netwerk gebruik van het EVPN netwerk. Heeft u bijvoorbeeld een 10Mb/s verbinding afgenomen, dan zal al het verkeer richting internet boven de 10Mb/s weggegooid worden. Dit weggooien van excessief verkeer noemt men "policen", en dit kan zorgen voor vervelende verkeers patronen. U bent zelf verantwoordelijk dat er niet meer verkeer wordt verstuurt dan afgenomen bandbreedte. Met de shaping functie op de Siemens SE366 kan dit ingesteld worden. Het instellen is niet strikt nodig, maar kan gebruikt worden om upstream verkeer netter te laten verlopen zodat in het EVPN netwerk geen verkeer hoeft worden weggegooid. De waarde die men dient in te stellen is 92% van de afgenomen bandbreedte. Dus stel dat men een 10Mb/s Corporate Internet verbinding heeft. Dan dient de shaper op 0.92 x = kbps ingesteld te worden. N.B. Het verschil tussen de afgenomen snelheid en de in te stellen shaper waarde heeft te maken verschillende factoren: De verschillende methoden van bandbreedte controle die verschillende fabricanten hanteren (m.a.w. de mismatch tussen verschillende fabricanten). Het EVPN netwerk en het ZI netwerk maken gebruik van Nortel en Cisco apparatuur. En als men op de Siemens SE366 bijv kbps als waarde instelt, verliest de shaper zijn functie, want dan zal de in het EVPN netwerk alsnog gepoliced gaan worden. Veiligheidsmarge. De waarde 92% procent van de afgenomen snelheid is een waarde waarbij de kans dat het EVPN netwerk gaat policen relatief klein. Men kan met de waarde experimenteren om zo een hoog mogelijke waarde te verkrijgen zonder dat men problemen ervaart. In de praktijk zal naar verwachting een CPE met een shaper ingesteld op 92% van de afgenomen snelheid weinig problemen ervaren. 3 van 21

4 Instellen van de QOS shaping waarde: Dit voorbeeld gaat uit van een Corporate Internet aansluiting van 10Mb/s Selecteer: "Geavanceerde instellingen", klik "Internet", klik "QoS", klik daarna "Aan" en vul dan de shaper waarde in, in dit voorbeeld 92% van 10Mb/s = kbps Klik "OK". 4 van 21

5 S i e m e n s e n Instellen shaping De Corporate Internet dienst van maakt als onderliggend transportnetwerk gebruik van het E- VPN netwerk. Heeft een klant bijvoorbeeld een 20 Mbtis verbinding afgenomen, en stuurt de klant meer dan 20 Mbits richting het internet, dan zal het verkeer bóven de 20 Mbits weggegooid worden. Dit weggooien van excessief verkeer noemt men "policen", en kan zorgen voor ongewenste verkeerspatronen. De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij niet méér verkeer stuurt dan zijn afgenomen bandbreedte kan verwerken. Dit kan op de Siemens 5881 / 5883 worden ingesteld middels het configureren van de shaper. Het instellen is niet strikt noodzakelijk, maar kan gebruikt worden om upstream verkeer netter te laten verlopen zodat er in het E-VPN netwerk geen verkeer hoeft te worden weggegooid. De waarde die men dient in te stellen is 92% van de afgenomen snelheid. Dus stel dat men een 20 Mbps Corporate Internet verbinding heeft, dan dient de shaper op 0,92 x = (kbps) te worden ingesteld. Het verschil tussen de afgenomen snelheid en de in te stellen waarde van de shaper heeft te maken met verschillende factoren: De verschillende methoden van bandbreedte controle die verschillende fabrikanten hanteren. (m.a.w. de mismatch tussen verschillende fabrikanten) Het E-VPN netwerk en het Zakelijk Internet netwerk van maken gebruik van Nortel en Cisco apparatuur. Als men op de Siemens 5881 / 5883 bijvoorbeeld een hogere waarde instelt dan de afgenomen bandbreedte, of helemaal geen shaping instelt, dan verliest de shaper zijn functie en zal er in het E-VPN netwerk alsnog verkeer weggegooid gaan worden. Veiligheidsmarge. De instelling op 92% procent van de afgenomen snelheid is een waarde waarbij de kans dat het E-VPN netwerk gaat policen relatief klein is. Men zou met de instelling kunnen experimenteren om een zo hoog mogelijke waarde te verkrijgen zonder dat er problemen optreden. In de praktijk zal een router met een shaper ingesteld op 92% van de afgenomen snelheid naar verwachting in ieder geval geen problemen met shaping geven. De shaping functionaliteit kan uitsluitend geconfigureerd worden voor verkeer dat het betreffende interface UIT gaat. Er kan UITgaande shaping worden geconfigureerd op zowel het WAN-interface (1) als op de LAN-interfaces (0). In dit geval gaat het erom shaping te configureren op het WAN-interface, het interface middels welke de router aangesloten wordt op het netwerk. Middels shaping kan dan ingesteld worden hoeveel verkeer er maximaal vanuit het klantnetwerk richting het netwerk gestuurd kan worden. 5 van 21

6 Het configureren van shaping op de Siemens 5881 / 5883 dient te gebeuren vanaf de "Command Line Interface" binnen de web-gui van de Siemens 5881 / Hiertoe dient u vanuit het startscherm van de web-gui aan de linkerzijde te kiezen voor [ Command Line Interface ] en krijgt u vervolgens een regel waarop de commando's kunnen worden ingevoerd. Na elke regel dient u op [ Execute ] te drukken om de ingevoerde regel te activeren! Vanaf de volgende pagina zullen de te nemen stappen aan de hand van screendumps worden doorlopen. 6 van 21

7 Als de snelheid van de afgenomen dienst 20 Mbits is, configureren we dus een shaper van 0,92 x 20 = 18,4 Mbits. Om nu op het WAN-interface een shaper van 18,4 Mbits in te stellen configureert u achtereenvolgens de volgende regels: (18,4 Mbits wordt ingevoerd als 18400) eth shapingparams save eth restart 1 Niet vergeten ELKE ingevoerde regel af te sluiten met [ Execute ] Nadat een <enter> is gegeven of op [ Execute ] is geklikt zal onderstaand scherm verschijnen en zijn de gewijzigde instellingen opgeslagen in het geheugen van de router. 7 van 21

8 Nadat een <enter> is gegeven of op [ Execute ] is geklikt zal onderstaand scherm verschijnen en zijn de gewijzigde instellingen opgeslagen in het geheugen van de router. 8 van 21

9 Nadat een <enter> is gegeven of op [ Execute ] is geklikt zal onderstaand scherm verschijnen en zijn de gewijzigde instellingen opgeslagen in het geheugen van de router. 9 van 21

10 Om nu te bekijken wat u geconfigureerd hebt voert u het volgende commando uit vanaf de "Command Line Interface": eth shaperstats Nadat een <enter> is gegeven of op [ Execute ] is geklikt zal onderstaand scherm verschijnen en zijn de gewijzigde instellingen opgeslagen in het geheugen van de router. 10 van 21

11 U hebt nu shaping ingesteld van 18,4 Mbps op het (uitgaande) WAN-interface. Om de waarde van de shaping te veranderen voert u dezelfde procedure uit, maar dan uiteraard met een andere snelheid. Om de shaping te verwijderen voert u wederom dezelfde procedure uit, maar dan op de plaats van de snelheid een "0"; zo dus: eth shapingparams save eth restart 1 11 van 21

12 Onderstaande screendumps geven weer hoe de ingestelde shaping vervolgens weer verwijderd kan worden: Nadat een <enter> is gegeven of op [ Execute ] is geklikt zal onderstaand scherm verschijnen en zijn de gewijzigde instellingen opgeslagen in het geheugen van de router. Nadat een <enter> is gegeven of op [ Execute ] is geklikt zal onderstaand scherm verschijnen en zijn de gewijzigde instellingen opgeslagen in het geheugen van de router. 12 van 21

13 Nadat een <enter> is gegeven of op [ Execute ] is geklikt zal onderstaand scherm verschijnen en zijn de gewijzigde instellingen opgeslagen in het geheugen van de router. 13 van 21

14 Nadat een <enter> is gegeven of op [ Execute ] is geklikt zal onderstaand scherm verschijnen en zijn de gewijzigde instellingen opgeslagen in het geheugen van de router. U ziet dat alle instellingen van de shaper verdwenen zijn. (vergelijk met screendump bovenaan pagina 20) Middels het commando eth list kunt u desgewenst nog bekijken wat de instellingen zijn van álle in de router aanwezige ethernet interfaces, zowel aan LAN-zijde (0) als aan WAN-zijde (1). Ook in dit overzicht kan geverifieerd worden of shaping aanstaat en, zo ja, wat de ingestelde snelheid is. Tot slot hieronder nog een stukje toelichting afkomstig uit de Siemens documentatie, waarin verklaard wordt wat de verschillende parameters welke volgen op het commando eth shapingparams betekenen. ******************************************************************************************************************* ******* eth shapingparams <bit rate> <overhead> <qos type> <eth port#> bit rate = desired max data rate (in kbps) including overhead (non ip bytes, see below) 14 van 21

15 overhead = overhead bytes per packet (non-ip bytes) if different than ethernet. qos type = prioritization type between queues if qos is enabled, can be 'absolute' (0) or 'weighted fair' (1) eth port# = desired ethernet interface (0=lan, 1=wan, 2=dmz) ******************************************************************************************************************* ******* Tot zover de beschrijving betreffende het instellen van shaping op de Siemens 5881 / van 21

16 C i s c o R o u t e r s Aansluiten PC op de CPE In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een Cisco CPE kan troubleshooten en de CPE geschikt maakt voor het netwerk. De Cisco CPE dient te worden benaderd via de console poort. Voor het aansluiten van deze poort heeft men een Cisco console kabel nodig. Deze kabel is meestal lichtblauw en wordt bij de CPE meegeleverd. Sluit de RJ45 zijde van de kabel aan op de CPE console poort en de andere zijde (RS232 connector) op de serial poort van een PC/Laptop. (N.B. soms is de kabel aan beide zijden voorzien van een RJ45 stekker, in dat geval een RJ45 naar RS232 converter aansluiten op de PC/Laptop). Communicatieprogramma starten Nu de PC met de CPE verbonden is, dient een communicatie programma opgestart te worden. Dit kan ieder willekeurig serieel communicatie programma zijn, bijv. Hyperterminal, Putty, Telix, Procomm of SecureCRT. In onderstaande voorbeelden is SecureCRT gebruikt. Het belangrijkste zijn de settings van de seriële poort op de PC. Deze zijn: Baudrate: 9600 Databits: 8 Parity: None Stopbits: 1 16 van 21

17 17 van 21

18 Het programma zal nu een seriële verbinding opzetten met de CPE. Het standaard wachtwoord voor een bij aangekochte router is : koop Dit is tevens het wachtwoord om in enable mode te komen. 18 van 21

19 Het configureren van een shaper. U dient een shaper op de upstream van uw uitgaande (WAN) interface te configureren. Als volgt. U dient eerst de shaper te defineren; Via het commando configure terminal komt u in de configuratie modus Hier kunt u uw shaper defineren. policy-map naam class class-default shape average maximale bandbreedte in bits LET OP! De maximale bandbreedte dient een waarde van 94% van de afgenomen bandbreedte te zijn. 20Mbit ( bit) word dan ook 18.8Mbit ( ) vb (een shaper voor 20mbit) policy-map custom-shaper-20000kbps class class-default shape average van 21

20 De shaper welke nu staat gedefineerd dient u toe te passen onder de uitgaande interface De zogenaamde WAN interface. interface uitgaande interface service-policy output naam van de shaper vb (een shaper onder interface fastethernet 0/0) interface FastEthernet0/0 service-policy output custom-shaper-20000kbps 20 van 21

21 Vergeet de configuatie wijziging niet op te slaan. Dit kunt u doen doormiddel van het commando write 21 van 21

In onderstaande paragrafen staan meerdere requirements. Deze requirements zijn in de volgende gradaties ingedeeld:

In onderstaande paragrafen staan meerdere requirements. Deze requirements zijn in de volgende gradaties ingedeeld: 1 Klant Router Requirements 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de requirements beschreven waaraan de Klant Router dient te voldoen wil de klant met succes een verbinding maken met de KPN Zakelijk Internet

Nadere informatie

Corporate Internet Dienstbeschrijving Mei 2014

Corporate Internet Dienstbeschrijving Mei 2014 Corporate Internet Dienstbeschrijving Mei 2014 Inhoudsopgave 1 Corporate Internet van KPN... 1 1.1 Betrouwbaar internationaal netwerk... 1 1.2 Veilig internet... 1 2 Opbouw van Corporate Internet... 2

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Corporate Internet Dienstbeschrijving Oktober 2014

Corporate Internet Dienstbeschrijving Oktober 2014 Corporate Internet Dienstbeschrijving Oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Corporate Internet... 1 1.1 Betrouwbaar internationaal netwerk... 1 1.2 Veilig internet... 1 2 Opbouw van Corporate Internet... 2 2.1

Nadere informatie

Handleiding installatie router bij FiberAccess

Handleiding installatie router bij FiberAccess Handleiding installatie router bij FiberAccess (c) 2008 Signet B.V. 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inhoud verpakking...4 3 Aansluitschema...5 4 Aansluiten router...6 5 Aansluiten interne netwerk...7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Versie 1.3 Pagina 1 Lukas Terminal Handleiding GEBRUIKSAANWIJZING... 1 AANSLUITEN VAN DE LUKAS SERVICE KABEL... 2

Versie 1.3 Pagina 1 Lukas Terminal Handleiding GEBRUIKSAANWIJZING... 1 AANSLUITEN VAN DE LUKAS SERVICE KABEL... 2 Versie 1.3 Pagina 1 Lukas Terminal Handleiding Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING... 1 AANSLUITEN VAN DE LUKAS SERVICE KABEL... 2 HET INSTALLEREN VAN DE USB KABEL... 3 HET INSTALLEREN VAN LUKAS TERMINAL...

Nadere informatie

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10 User Manual for software version 3.10 Updated on 1-4-2015 Contents 6 1. Voorwoord 1.1 Als... u er niet uitkomt 6 7 2. Installatie 2.1 Meegeleverde... materialen 7 2.2 Benodigdheden... 7 2.3 De... Maven

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

EM4570 GigaLINK 300N - Draadloze router, Access Point en signaalversterker

EM4570 GigaLINK 300N - Draadloze router, Access Point en signaalversterker EM4570 GigaLINK 300N - Draadloze router, Access Point en signaalversterker 2 NEDERLANDS EM4570 - GigaLINK 300N Draadloze router, Access Point en signaalversterker Waarschuwingen en aandachtspunten Als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway. en VOIP dienst middels sip.sipnl.net

Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway. en VOIP dienst middels sip.sipnl.net Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway en VOIP dienst middels sip.sipnl.net Neem de Gigaset SX762 uit de verpakking en sluit de bijgeleverde stroom adapter aan op de PWR (power)

Nadere informatie

EM4510 Dual Band AC Router

EM4510 Dual Band AC Router EM4510 Dual Band AC Router 2 NEDERLANDS EM4510 - Dual Band AC Router Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Handmatig instellen van de router... 3 2.1 Het aansluiten van

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Corporate Internet. Dienstbeschrijving Juli 2008

Corporate Internet. Dienstbeschrijving Juli 2008 Corporate Internet Dienstbeschrijving Juli 2008 Inhoudsopgav e 1 Zakelijk Internet van KPN...1 1.1 Betrouwbaar internationaal netwerk...1 1.2 Veilig internet...1 1.3 Flexibele oplossingen...1 1.4 Corporate

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

WIRELESS ADSL MODEMROUTER (54 Mbit ADWG03)

WIRELESS ADSL MODEMROUTER (54 Mbit ADWG03) WIRELESS ADSL MODEMROUTER (54 Mbit ADWG03) Handleiding Versie: 9 Sep 2005 Copyright 2004-2005 E-Tech Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Uitleg van de lampjes... 3 1.2 De router aansluiten...

Nadere informatie

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Arcadyan VGV7519 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Versie 1.1 mei 2012 Inhoudsopga ve 1 Aansluiten van de router... 5 2 Instellingen

Nadere informatie

Alcatel SpeedTouch 780WL Router

Alcatel SpeedTouch 780WL Router Alcatel SpeedTouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Gebruikersaanwijzing Speedtouch 780 Router t.b.v. Zakelijk ADSL Pagina 1 Inhoud 1. Aansluiten van de router 3 2.

Nadere informatie

CC400020 Sweex Wireless ADSL Modem/Router

CC400020 Sweex Wireless ADSL Modem/Router CC400020 Sweex Wireless ADSL Modem/Router Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van deze Sweex Wireless ADSL Modem Router. Voor een juiste werking van deze Sweex Wireless ADSL Modem Router

Nadere informatie

Siemens SpeedStream 5450 Router

Siemens SpeedStream 5450 Router Siemens SpeedStream 5450 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.4 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie