Audit Technologiemarketing bedrijf nr 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit Technologiemarketing bedrijf nr 11"

Transcriptie

1 Audit Technologiemarketing bedrijf nr 11 A. Business & innovatie strategie 1. Strategie van de firma: Heeft de firma een visie? Heeft de firma een missie? Wat zijn de doelstellingen van de firma? Heeft de firma een strategie? Werkt de firma aan incrementele innovatie om bestaande business te ondersteunen of op niveau te houden? (product innovatie, proces innovatie, marketing innovatie klant benadering) Werkt de firma aan groei innovatie voor nieuwe markt mogelijkheden? (disruptief nieuwe markt creatie, bestaande technologieën voor nieuwe markten, nieuwe business modellen), maar er moet beter gedefinieerd en gecommuniceerd worden, maar er moet beter gedefinieerd en gecommuniceerd worden, maar er moet beter gedefinieerd en gecommuniceerd worden, maar er moet beter gedefinieerd en gecommuniceerd worden datacommunicatie 2. Aan welke innovatie werkt men? Business modellen (herdefiniëren van de waarde- - keten) Netwerken & allianties (Aadvice hogescholen) Ondersteunende processen - Basis processen - Product specificaties Diensten - Verkoopskanalen - Merk communicatie (Branding) - Klanten ervaring (verdiepen van klanten binding) Andere - Aadvice is een alliantie van een 10 tal bedrijven die samenwerken voor een zelfde doelgroep. Het is een vrije alliantie zonder contracten Voka Kamer van Koophandel arr. Mechelen O.L.Vrouwestraat Mechelen Belgium Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

2 3. Werkt men aan innovatie op kort termijn en/of lang termijn? Beide. Voor de lange termijn projecten probeert men de hulp in te roepen van het IWT ( bv Project datalogger met GPRS ) 4. Bestaat er een R&D of technologie roadmap en/of markt analyse? 5. Welk cultuurpatroon is aanwezig in de firma? Marktgericht Hiërarchisch Clan Adhocracie? Markt 20% Clan 80% 6. Wordt er aan competentie management gedaan? Men probeert het zo goed mogelijk in te vullen. Een zwak punt is dat men maar 1 projectleider heeft die een project kan coördineren en met klanten kan praten Welke externe competenties worden gebruikt? Universiteiten - Klanten Leveranciers Onderzoekscentra (Vito) Werkgevers organisaties (Agoria, Voka, Fit) Engineering bureaus - Consultants (CRM) Partners (Aadvice) Andere - Men werkt ook soms met freelance ontwerpers Werd er al een IWT dossier ingediend? Er werden in totaal 2 projecten ingediend en goedgekeurd bij het IWT (2001: Datalogger met GPRS en 2005: controller voor batterij monitoring systeem) 2

3 B. Technologiemarketing I. Benchmarking 1 - Market Pull & Technology Push Toetsing van het Innovatie Idee en Markt Definitie a) De werking van het Market Pull & Technology Push mechanisme doorgronden en leren vooruitzien in technologie en markt om: latente noden te detecteren marktopportuniteiten te verifiëren technologie trends waar te nemen 1. Hoe wordt de marktgerichtheid (gestructureerd verzamelen van marktinformatie en klantenfeedback) aangepakt in de firma? a. Marktbehoeftes Reeds gehoord van de SET-factoren 2? Sociale trends - Economische drijfkracht Uitbesteding automatisering om de loonkost te verlagen Techn. vooruitgang Technologische producten b. Welke elementen gebruikt U om de perceptie van de meerwaarde van uw innovatie te toetsen? Geef een waarde van 1 tot 5 voor de volgende elementen: (1 belangrijk 3 neutraal 5 onbelangrijk) Interne engineering analyse 2 Klanten tevredenheidstudies 1 Marktsegmentatie 5 Concurrentie analyse 1 Behoefteonderzoek via focusgroepen met klanten 5 Directe bevraging 1 Gezamenlijke analyse 3 Benchmarking 2 Samenstellingbenadering (value chain) 5 Belangrijkheidclassificatie 5 1 Benchmarking is de techniek waarbij systematisch en grondig de prestaties en achterliggende operationele en management vaardigheden van organisaties met een toonaangevende prestatie op een bepaald gebied onderzocht worden. Deze techniek heeft tot doel de eigen prestaties en werkmethoden te spiegelen aan de beste en nieuwe ideeën en inzichten te vertalen naar de eigen organisatie om te komen tot een drastische verbetering van de prestatie. 2 SET-factoren zijn Sociale trends, Economische drijfkracht en Technologische vooruitgang 3

4 c. Wat zijn de belangrijkste informatie bronnen voor innovatieve ideeën? Rangschik de volgende bronnen van 1 tot 13 volgens belangrijkheid: (1 zeer belangrijk 13 onbelangrijk) Klanten, leveranciers 1 Interne bronnen - medewerkers 2 Nieuwe verkoopskanalen - marktsegmenten 11 Beurzen, seminaries 3 Opleidingen 4 Beroepsfederaties, Institutionele organisaties 9 Academische- en onderzoeksinstellingen 8 Rapporten, Enquêtes 7 Websites, Nieuwsgroepen, Mailing lijsten 5 Adviseurs, Experten 10 Vennoten, Partners, Aandeelhouders 12 Persoonlijke netwerken 6 Andere? Welke 13 d. Worden innovatieve ideeën bijgehouden in een database? Hoe vermijdt U dat interessante ideeën die niet onmiddellijk gebruikt kunnen worden verloren gaan? 2. Hoe wordt ingespeeld op het push en pull mechanisme van technologie en marketing? Wordt er gebruik gemaakt van product technologie roadmapping? Niet gebruikt 3. Wordt er gebruik gemaakt van een waarde innovatie rooster? Niet gebruikt 4

5 b) Toetsing van het innovatie idee 1. Met wie worden ideeën afgetoetst? Klanten Universiteiten Onderzoekscentra - Door netwerken - Aadvice Door websites te consulteren Andere - Intern 2. Hoe bepaalt U welke ideeën in aanmerking komen? (screening) Welke strategie? Het moet passen in de visie van besturingen en datacommunicatie 3. Wat wordt er verlangd van de nieuwe ideeën om de business doelstellingen te halen? De werkwijze is als volgt: na bestelling van klant kan de ontwikkeling starten. 4. Worden er patenten en/of licenties genomen om een competitief voordeel te creëren? In het geval van licenties: Is de licentie gever een universiteit? Is de licentie gever een onderzoeksinstelling? Is de licentie gever een ander bedrijf? Gebruikt U de mogelijkheid om patenten uit te wisselen? (uitwisseling van licenties) Indien er opdracht gegeven wordt om een onderzoek te doen aan een onderzoeksinstelling / Universiteit zijn de hieruit voortkomende patenten dan eigendom van het bedrijf? of neen neen neen neen 5. Worden er licenties gegeven? Wat zijn de voorwaarden om een licentie te geven? 6. Worden er ook patenten verkocht? Waarom? 7. Hoe wordt de nodige know-how (patenten) gevonden? Men gebruikt nu wel licenties voor software. Vroeger ontwikkelde men alles zelf. Gebruikt U hiervoor: IP databases (bv Birchbob, Delphion) Internet search engines IRC - Vlaanderen Professionele associaties Market Intelligence Databases (bv Factiva, Hoover s, Knowledge express) Vlaams innovatie netwerk Andere Beurzen of neen neen ja ja neen neen neen ja 5

6 c) Markt definitie 1. Hoe wordt de markt gedefinieerd voor uw nieuwe ideeën? Kijkt men naar de 3 dimensies? Klanten behoeften Klanten producten Klanten groepen Aan klanten binding wordt gewerkt door totale oplossingen aan te bieden. (Omkasting, printplaten, bekabeling en software) 2. Wordt er ook gekeken naar de volgende elementen? a. Geografisch ligging. Men werkt vooral in een straal van 250 km rond de fabriek voor producten op maat. Voor standaard producten werkt men met VAR s b. Marktgrootte adresseerbare grootte segment grootte Men heeft voldoende werk en groei mogelijkheden in de 250 km zone. Voor de toekomst denkt men er aan een vestiging op te zetten in Duitsland. c. De 6 krachten van Andrew Grove: klanten (wie, waar, hoe?) (Machine bouwers en waar men seriematige elektronische sturingen nodig heeft), leveranciers (componenten, bestukkers, printplaten leveranciers en testers - de assemblage gebeurt vooral in Roemenië en Indië), concurrenten (Men heeft een 5 tal concurrenten die besturingen koppelen met datalogging, telecom, remote control vooral in Nederland), nieuwe spelers (emerging technology) Men moet is spelen op de nieuwe vormen van communicatie UTMS, WIFI, ZigBee, bluetooth), alternatieve oplossingen (NVT daar men producten op maat maakt), complementaire spelers (bv Intel microsoft) (Men werkt met externe firma s bv voor de user interface Human interface Group) d. Invloed van bestaande markt concepten NVT. e. Potentiële klanten evolutie van toekomstige noodzakelijke functionaliteiten (NVT daar men producten op maat maakt en de standaard producten afbouwt). f. Concurrentie landschap Toegangsdrempels (de tendens bij de grote bedrijven is opdrachten te geven aan firma s die met meer dan een R&D persoon werken om rede van continuïteit) Omzeilen van grote jongens (Door producten op maat) 6

7 d) Hoe innovatief is uw marktbenadering? 10 = volledig van toepassing; 7 = grotendeels van toepassing; 4 = enigszins:af en toe; 0 = niet 1. Proces van kennis verwerving 1 We consulteren regelmatig onze meest innovatieve klanten om interessante ideeën op 10/10 te doen 2 We zoeken en analyseren systematisch informatie over de behoeften van de eindklant 10/10 3 We gaan systematisch het effect van te verwachten veranderingen in de 0/10 businessomgeving na op onze klanten 4 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om trends in het gedrag van klanten te 0/10 achterhalen tijdens hun gehele levensduur van ons product/dienst 5 We communiceren geregeld met personen die het aankoopproces van onze klanten kunnen beïnvloeden om zo kansen en potentiële problemen te kunnen achterhalen 10/10 2. Proces van kennisassimilatie 1 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om alle aspecten van de 0/10 marketingbenadering van producten/diensten systematisch ter discussie te stellen 2 Topmanagement benadrukt herhaaldelijk het belang van kennisuitwisseling in het bedrijf 10/10 3 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om geleerde lessen te verspreiden 0/10 van afdeling naar afdeling 4 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om continu de wijze waarop markten 0/10 worden waargenomen ter discussie te stellen 5 We gebruiken specifieke instrumenten en systemen om kritische reflecties over klanten/ markten op te slaan (bv in een database) 10/10 3. Proces van kennistransformatie 1 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om gemakkelijk onze werkwijze te veranderen zodat ze beter beantwoordt aan de eisen van een nieuw product/dienst dat we aanbieden 2 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om de interne organisatiestructuur van het bedrijf gemakkelijk aan te passen aan de vereisten van een nieuw product/dienst 3 We passen gemakkelijk bestaande procedures aan de vereisten van een nieuw product/dienst aan 4 Het aanbieden van nieuwe producten/diensten leidt zelden tot een organisatorische chaos 5 We vervangen vrij gemakkelijk een set van vaardigheden door een nieuw set van vaardigheden als dit nodig is om een nieuw product/dienst te kunnen aanbieden 10/10 10/10 10/10 7/10 10/10 7

8 II. Pre-marketing innovatie Concepten Interne-, Partner- & Investor Marketing 1. Wordt er gebruik gemaakt van concept ontwikkeling? Indien ja Hoe gaat men te werk? NVT daar men met producten op maat werkt Wordt de waarde keten (Value chain) gebruikt als startpunt van concept ontwikkeling? NVT 2. Wordt er gebruik gemaakt van een concept analyse rooster? 3. Hoe goed sluiten volgende marketingonderdelen aan op de pre-marketing die U in uw bedrijf toepast? (1=deze vorm van marketing pas ik nooit toe, 5=deze vorm van marketing maakt een structureel onderdeel uit van mijn bedrijfsvoering en er wordt dagelijks aan gewerkt) Kies Van 1 tot 5 Product positionering 5 Concurrentie analyse 4 Segmentatie 1 Partnerships bedrijven 3 Kennispartnerships 1 Marktprospectie 5 Mond aan mond 5 Netwerking 4 4. Als U naar het belang van technologie en technologische kennis voor uw bedrijf kijkt en dit vergelijkt met het belang van marketing, welke stelling is dan van toepassing? Technologie + Marketing -- Technologie + Marketing - Technologie + Marketing + Technologie - Marketing + Technologie -- Marketing + Technologie -- Marketing -- 8

9 5. Hoeveel tijd spendeert de CEO per maand aan PR? 5 uur of minder 6 10 uur uur Meer dan 20 uur 6. Hoeveel tijd spendeert het management per maand aan PR? 5 uur of minder 6 10 uur uur Meer dan 20 uur 7. Wat is uw jaarlijks PR budget als een percentage van de jaarlijkse omzet? Minder dan 1% 8. Hoeveel tijd per maand wordt er gespendeerd aan markt screening? (info verzameling achter een bureau) 5 uur of minder 6 10 uur uur Meer dan 20 uur 9. Hoe verkoopt U zich aan investeerders? Worden de volgende elementen verwoord in uw business plan? Hoe overbrugt U de afstand tussen entrepreneurs en investeerders het onbegrip? (Investeerders weten veel van markten en weinig van producten; entrepreneurs weten veel van producten maar weinig van markten) NVT Markt definitie klanten concurrenten Product competitief voordeel intellectuele eigendommen Team - focus op wat de personen toevoegen belangrijkste niet financiële mijlpalen Marketing en verkoop partners Cashflow maandelijkse liquiditeitsanalyse gevoeligheidsanalyse Investeerder Cash exit analyse risico analyse (SWOT) Conclusie met uw visie of neen Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 9

10 III. Markt introductie Voorbereiding Concept Testing Concept Waardering 1. Hoe gaat U de kans van slagen van uw producten evalueren? Wat zijn de 4 elementen die gaan bepalen dat uw product beter is dan de bestaande aanbiedingen? Wat zijn de aankoop motivators en de aankoop barrières voor de klant? Aankoop barrières Aankoop motivators Prijs naambekendheid omzet firma Technologie kwaliteit vertrouwen doen wat men zegt communicatie aspect 2. Hoeveel vertrouwen heeft U in de contributie van de volgende marketing componenten in uw toenemende omzet? (1 zeer zeker 5 zeer onzeker) Verkoopteam Advertenties PR Merk activiteiten Beurzen Promoties Gebruik van Web Marketing onderzoek Concept testing Hoe bepaal je het aantal verkoopmensen dat U nodig hebt? Gebaseerd op verkoop uitgaven als een percentage van de verkoop en de gemiddelde kost van een verkoper Gebaseerd op de geprojecteerde verkoop en gemiddelde inkomsten gegenereerd door de verkoper Gebaseerd op marktvraag Gebaseerd op de geprojecteerde toenemende verkoop tov de toenemende verkoopkost Natte vinger Andere (welke?) Nooit Soms Meestal 4. Hoe worden de verkoopsmensen vergoed? NVT of neen Commissie Zuiver loon - Erkenning van bereikte doelen - Wedstrijden en prijzen - Geen cash prijzen - 10

11 Compensatie is verschillend, afhankelijk of nieuwe business is gerealiseerd of - bestaande klanten zijn bediend Verschillende commissie waarden voor verschillende producten - Verschillende commissie waarden afhankelijk van de groei van het voorafgaande jaar - De compensatie van verkoopsmensen is niet gelimiteerd tot een maximum - Andere (Welke?) 5. Voor het eerste product/service dat U gelanceerd hebt, hebt U concept testing gedaan? 6. Test U uw concepten op verschillende prijs niveaus alvorens het te introduceren? Altijd Soms Nooit 7. Test U alternatieve prijzen in een testomgeving alvorens de producten te lanceren? Altijd Soms Nooit 8. Hoe goed sluiten volgende marketingonderdelen aan op de marktintroductie die U in uw bedrijf toepast? (1=deze vorm van marketing pas ik nooit toe, 6=deze vorm van marketing maakt een structureel onderdeel uit van mijn bedrijfsvoering en er wordt dagelijks aan gewerkt) Kies nummer van 1 tot 6 Nieuwe producten uit testen (β testing) 1 Een verkoop prognose bepalen voor het product gelanceerd wordt 6 In de markt uittesten van de marketing mix elementen 1 Mediabeleid 1 Promotiemateriaal 1 Reclamestrategie 3 Marktprospectie 6 On-line marketing 6 Vakbeurzen 5 9. Hoe werden de prijzen bepaald door uw firma bij de lancering van het eerste product? A Kost plus prijsbepalingsysteem B Prijsbepalingsysteem door aangevoelde (perceived) waarde in gebruik C Prijsbepalingsysteem door nabootsing van concurrentie - D Prijsbepalingsysteem door onderhandelingen - 11

12 E Geen specifiek prijsbepalingsysteem - F Ander prijsbepalingsysteem Hoe worden de prijzen bepaald door uw firma op dit ogenblik? Geef aan welke letter het best past van de keuzes hierboven vermeld. A-B 11. Wat is de basis voor een goede verkoop? Verkopen is informatie verzamelen en deuren open krijgen. Hoe wordt er ingespeeld op de verschillende beslissingnemers? Is er hiervoor een strategie? Wordt er een onderscheid gemaakt naar het type van beslissingnemers? De economische beslissingnemer De gebruiker De technische beslissingnemer De coach (iemand die bereid is info te geven) Het is een strategische component voor de klant zodat zowel de technische beslissingnemer als de CEO invloed heeft bij de beslissing 12. Worden er totaal productaanbiedingen aangeboden om beter aan de noden van de klanten te voldoen? Totale oplossingen worden meer en meer gevraagd 13. Wordt er bij de lancering van een nieuw product aan de volgende punten gedacht? Wordt het kopers genotype profiel bepaald? Wordt er een boodschap voor de markt gecreëerd? Wordt er positionering tov de concurrentie gemaakt en een SWOT analyse gemaakt? Worden er presentaties gemaakt? Worden de verkopers opgeleid? Wordt er een PR strategie gecreëerd en uitgevoerd? Worden er publieke presentaties en keynote speeches gegeven? of neen neen neen 14. Wordt er bij de markt introductie samen gewerkt met een ander bedrijf? (joint agreement, externe samenwerking bv distributie, samenwerken aan de value chain?) Aadvice 12

13 IV. Post-marketing Technologie branding Marktcreatie Expansie Retentie 1. Hoe lost U de overgang op van early adopter naar early majority? (De Chasm van Moore) NVT 2. Hoe wordt de internationalisatie aangepakt? Welke strategie wordt er toegepast? Er bestaat een strategie voor Nederland. Voor de andere landen (Spanje, Finland, Egypte, Maleisië) werkt men met VAR s (enkel voor standaard producten voor producten op maat is dat niet mogelijk). De omzet standaard producten in die landen is echter beperkt. 3. Hoe gaat U om met retentie? Dit wordt de hamvraag voor standaard producten. Gaat men hiermee verder of niet en hoe moet de eventuele afbouw gebeuren 4. Segmentatie audit: NVT daar men met projecten werkt 1. Onze business strategie ziet de noodzaak in om bepaalde marktsegmenten voorrang te geven 2. Ons marketing plan bevat specifieke plannen voor elk van de geselecteerde segmenten 3. We hebben specifieke producten en service aanbiedingen voor elk van de geselecteerde segmenten 4. We hebben gedetailleerde info over de segmenten inclusief: a. Huidige grootte van het segment b. Potentiële grootte van het segment c. Belangrijkste business noden van de segmenten d. Informatie systeem betreffende de noden van de segmenten e. De prioritaire noden & gezochte voordelen f. De prioritaire voorkeuren voor product en service kenmerken g. Demografische karakteristieken van de segmenten h. Product eigendomsrecht en gebruik i. Sterkte van de concurrenten in elk markt segment j. Waargenomen (perceived) positionering van elke concurrent door de leden van het segment 5. We hebben een proces om de informatie over onze segmenten aan te passen op een continue basis 6. Onze segmenten zijn ontwikkeld over de landen Gedeeltelijk ja Weet het niet 13

14 heen maar we erkennen unieke lokale eisen en subsegmenten 7. Informatie over de doelmarktsegmenten zijn op een doeltreffende wijze vervat in de volgende strategieën: a. Positionering b. Product en service aanbiedingen c. Prijs bepalingen d. Promoties e. Publieke relaties f. Advertenties g. Distributie h. Verkoopteam 8. We hebben een werkzaam proces voor het implementeren van segmentatie onderzoek 9. We hebben een werkzaam proces voor het implementeren van segmentatie strategie 10. We hebben resultatenrekeningen opgesplitst per segment 5. Wordt er merk (brand) management toegepast? Wat is het concept? NVT Worden de elementen waardoor U zich onderscheidt in de markt gedocumenteerd? Worden de functionele en emotionele motivators van uw klanten bepaald? Wordt er een leefbaar samengaan gecreëerd tussen U en wat de markt verlangt? Worden de klanten motivators in uw merk management omgezet in betekenisvolle taal en beelden? Worden de mensen intern opgeleid om uw merk uit te dragen? Worden er boodschappen gecreëerd om uw merk te versterken? Wordt er een evaluatie gemaakt in functie van veranderende business omgeving? Worden de mensen opgeleid om het merk te onderhouden? of neen 6. Wat wordt er gecommuniceerd naar de buitenwereld m.b.t. de eigenschappen van het product of de voordelen (waarde) van het product? Moet de communicatiestijl zijn: of neen Conservatief met jargons data gedreven? - Lezer gefocust duidelijke taal applicatie gericht? Uitgebreid met aandacht voor punten en komma s wettelijk? - 7. Hoeveel procent van uw totale bedrijfsuitgaven spendeerde U in 2005 aan marketing? 5% Hoeveel procent van uw totale omzet spendeerde U in 2005 aan marketing? 4% Hoe gaan de marketinginspanningen evolueren? 14

15 Stijgen Hetzelfde Dalen 8. Hoe bepaalt U uw advertentie budget? NVT Gebaseerd op wat de firma zich kan veroorloven? Gebaseerd op de bestaande of vooropgestelde verkoop of winst? Gebaseerd op de uitgave van de concurrentie? Gebaseerd op markt testen? Gebaseerd op de analyse van verleden successen of fouten? Gebaseerd op adverteer doelstellingen en vereiste taken? Gebaseerd op geprojecteerde toenemende verkoop tov toenemende adverteer kost Andere (specificeer) Nooit Soms Meestal Beschouw de laatste adverteer campagne. Hoeveel alternatieven zijn er gegenereerd en geëvalueerd alvorens een campagne gekozen werd? of meer NVT 9. Hoe wordt de marketing activiteit ingevuld in uw bedrijf? Door de bedrijfsleider? Door een marketing afdeling? Door de marketing & verkoop afdeling? Door de business development afdeling? - Gedeelde marketing (doen iedereen aan marketing)? Door andere (wie?)? Als U uw marketing positie vergelijkt met deze van (nationale en internationale) concurrenten, welke stelling is dan van toepassing? Concurrenten + Zelf -- Concurrenten + Zelf - Concurrenten + Zelf + Concurrenten - Zelf + Concurrenten -- Zelf + Geen zicht op concurrenten Geen concurrenten 15

16 V. Algemeen 1. Beschrijf welke marketing knelpunten U in uw bedrijf gewaar wordt? Naambekendheid 2. Denkt U dat U marketing fouten gemaakt hebt tijdens het beoefenen van uw business? Wat is uw grootste marketing fout? Te lang gewacht bij het overschakelen van PLC - en automatisering projecten naar projecten met elektronische controllers waardoor men een bredere waaier van klanten krijgt (1995) 3. Wat is uw beste marketing beslissing die U genomen heeft? Een communicatie module te koppelen aan elektronische sturingen 4. Als U uw eventuele marketing problemen analyseert, kies dan uit de lijst wat de belangrijkste hindernis is Te duur Te weinig opbrengst (industrie) Geen marketing toekomstige producten Marketing aansluiten aan innovatie Personeel Te weinig marketing kennis bij management Positionering tov de concurrentie Producten te complex Prospectie Informele netwerking Buitenland Marktanalyse Distributie Time to market Bedrijfsimago Product imago Andere (welke?) Naambekendheid 5. Wat verwacht U van een marketing coach? Tools en best practices bij het structureren van het technologiemarketing proces 16

17 6. Best practices zijn interessant voor welke domeinen: 1 Market intelligence management (gestructureerd verzamelen van marktinfo en klantenfeedback) 2 Product positionering 3 Value proposition 4 Strategische planning 5 Business modellen 6 Product definitie en vereisten 7 Product & technologie roadmap (market pull & market push mechanisme) 8 Cross functionele teams 9 Marketing plan 10 Product lancering 11 Partnership 12 Stem van de klant (voice of the customer) 13 CRM 14 Marketing mix optimalisatie 15 Genotype identificatie 16 Totaal producten 17 Internationalisatie 18 Markt definitie & segmentatie 19 Perceived value prijsbepaling 20 Chasm van Moore 21 Concept ontwikkeling en testing 22 Business strategie 23 State of the art 24 IP vermarkten (aankoop en verkoop) 25 Branding 26 Kernboodschappen 27 Mediabeleid 28 Product management LCM 29 Channel strategy 30 Andere? 17

18 C. Aanbevelingen Als eerste conclusie kan men zeggen dat er een business visie, missie en doelstelling bestaat. De strategie om de doelstelling te halen moet beter geëxpliciteerd worden en ze moet ook beter gecommuniceerd worden in het bedrijf. Om de business strategie meer procesmatig vast te leggen kan men gebruik maken van de One Page Strategy tool die men in bijlage vindt. Uw deelname in het Aadvice netwerk schijnt mij een interessante mogelijkheid om uw naambekendheid uit te breiden en om nieuwe opportuniteiten te creëren. Om uw naambekendheid verder te verbeteren zou U zich moeten aansluiten bij de DSP Valley Kapeldreef 75 B-3001 Leuven Belgium Peter Simkens managing director DSP Valley is a technologie netwerk organisatie, die zich focusseert op het ontwerp van hard - en software voor digitaal signaal proces systemen. Ze organiseren regelmatig congressen waar de deelnemers zich kunnen profileren. Ze nemen ook deel aan beurzen waarbij de leden op een goedkope manier aan kunnen deelnemen. Vraag maar aan Ramses Valvekens van Easics wat hij van de organisatie vindt. Een 2 de mogelijkheid is Flag Vosstraat Deurne Karel Vervoort managing director Kijk naar de website. U zult zien dat er interessante bedrijven lid zijn van deze organisatie. Buiten lucht en ruimtevaart is deze organisatie ook interessant voor economische compensatie projecten Indien U soms nood hebt aan tijdelijk technisch geschoold personeel dan kunt U beroep doen op Egemin PlusBaarbeek Zwijndrecht Guide De Graeve Office Manager Wat marktsegmentatie betreft denk ik dat er moet over nagedacht worden of er toch niet een of andere vorm van segmentatie noodzakelijk is om zich beter te kunnen focussen in bepaalde domeinen U heeft blijkbaar een database om kritische reflecties over klanten te loggen. Kan U deze database ook niet gebruiken om interessante ideeën te loggen? Indien U interessante en waardevolle ideeën niet logt dan gaan die verloren. Testimonials zijn ook waardevolle marketing instrumenten voor custom-made producten. In bijlage vindt U enkele voor beelden. Op gebied van cultuur moet men evolueren naar een combinatie adhocratie + markt indien men een innovatief bedrijf wil zijn. Als U er aan denkt internationaal uit te breiden naar Duitsland en er een vestiging wil oprichten dan moet U eerst een goed business- en marketingplan maken alvorens in dit avontuur te duiken. 18

Audit Technologiemarketing bedrijf nr 8

Audit Technologiemarketing bedrijf nr 8 Audit Technologiemarketing bedrijf nr 8 A. Business & innovatie strategie 1. Strategie van de firma: Heeft de firma een visie? Heeft de firma een missie? Wat zijn de doelstellingen van de firma? Heeft

Nadere informatie

Audit Technologiemarketing bedrijf nr 18

Audit Technologiemarketing bedrijf nr 18 Audit Technologiemarketing bedrijf nr 18 A. Business & innovatie strategie 1. Strategie van de firma: Heeft de firma een visie? Heeft de firma een missie? Wat zijn de doelstellingen van de firma? Heeft

Nadere informatie

Audit Technologiemarketing bedrijf nr 14

Audit Technologiemarketing bedrijf nr 14 Audit Technologiemarketing bedrijf nr 14 A. Business & innovatie strategie 1. Strategie van de firma: Heeft de firma een visie? Heeft de firma een missie? Wat zijn de doelstellingen van de firma? Heeft

Nadere informatie

Audit Technologiemarketing bedrijf nr 3

Audit Technologiemarketing bedrijf nr 3 Audit Technologiemarketing bedrijf nr 3 A. Business & innovatie strategie 1. Strategie van de firma: Heeft de firma een visie?, communicatie gebeurt jaarlijks tijdens een kick-off meeting Heeft de firma

Nadere informatie

Januari 2008 Chris Block. Waarom is technologiemarketing zo belangrijk?

Januari 2008 Chris Block. Waarom is technologiemarketing zo belangrijk? Januari 2008 Chris Block Waarom is technologiemarketing zo belangrijk? Waarom is technologiemarketing noodzakelijk? De Falingsgraad van nieuwe producten is groot. Na introductie in de markt falen: Consumer

Nadere informatie

November 2008 Chris Block. Waarom is technologiemarketing zo belangrijk?

November 2008 Chris Block. Waarom is technologiemarketing zo belangrijk? November 2008 Chris Block Waarom is technologiemarketing zo belangrijk? Situering van T+M in het innovatie landschap Business Strategie Innovatie strategie Organisatie van Innovatie Beheer van innovatie

Nadere informatie

19/11/07. Vervolg project technologiemarketing

19/11/07. Vervolg project technologiemarketing 19/11/07 Vervolg project technologiemarketing Project management structuur vervolg TIS project Stuurgroep Kennis instelling Prof Dr Wim Vanhaeverbeke Industrie FIT IWT Kenniscentrum Voka KVKM Promotor

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Marketing voor de technologie van morgen.

Marketing voor de technologie van morgen. Marketing voor de technologie van morgen. Presentatie UDB 03/02/07 Chris Block Het technologiemarketing project voor KMO s Business has only two basic functions: Marketing & Innovation Peter Drucker br@ins.trust

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Introductie Pitchen voor Financiers KvK Week van de Financiën Februari Opportunities for investors. Exposure for companies. XATTU.

Introductie Pitchen voor Financiers KvK Week van de Financiën Februari Opportunities for investors. Exposure for companies. XATTU. Introductie Pitchen voor Financiers KvK Week van de Financiën Februari 2017 XATTU Opportunities for investors. Exposure for companies. www.xattu.com XATTU Opportunities for investors. Exposure for companies.

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

T+M II. Business has only two basic functions: Marketing & Innovation Peter Drucker

T+M II. Business has only two basic functions: Marketing & Innovation Peter Drucker Nieuw samenwerkingproject van de 8 Voka Kamers van Koophandel rond Technologiemarketing T+M II Business has only two basic functions: Marketing & Innovation Peter Drucker 1. Introductie De innovatieprocessen

Nadere informatie

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers.

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers. De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen omzet en 5 à 20 werknemers. Een acute nood aan een structurele, innovatieve en globale aanpak "#$%#&'$(%$) Dit document bevat vertrouwelijke informatie

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT Innovatieve starters Een onderneming opstarten rond een innovatief product of een innovatieve dienst brengt heel wat (extra) risico s met zich mee. Een gedegen voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Door

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Werkdocument Business Modelling

Werkdocument Business Modelling Werkdocument Business Modelling Objectief van dit werkdocument Een goed idee leidt niet vanzelfsprekend tot een succesvolle innovatie. Of het nu gaat om een vooruitstrevend product of dienst, nieuwe kennis

Nadere informatie

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006 SMEsNET Resultaten Juni 2006 SMEsNET 1. Projectinhoud 2. Resultaten vergaderingen stakeholder 3. Resultaten enquête 4. Conclusie 1. Projectinhoud SMEsNET Doel: mogelijkheden en verwachtingen van Europese

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Executive Platform Supply Chain Excellence Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Breukelen, 27 februari 2013 Leadership

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant?

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? Winter 2015 Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? De klant is steeds minder grijpbaar De wereld is plat 1 Internet heeft de wereld ontsloten. Klanten hebben daarmee toegang tot veel alternatieven,

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

7S Model (McKinsey) Ondersteuning bij het uitvoeren. van een analyse van een interne organisatie

7S Model (McKinsey) Ondersteuning bij het uitvoeren. van een analyse van een interne organisatie 7S Model (McKinsey) Ondersteuning bij het uitvoeren van een analyse van een interne organisatie 1 7S model McKinsey Het McKinsey 7S model is een managementmodel om een interne analyse te maken. McKinsey

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op?

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Spreker : Joost Deldycke Jurist- vennoot Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor participant / medevennoot in je project

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management.

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management. Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management Geacht lid, In juni 2017 heeft een boek uitgebracht over ondernemend samenwerken,

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Opbouw van een gebalanceerde projectportfolio Erik Dekempeneer Innovation Manager Technology

Opbouw van een gebalanceerde projectportfolio Erik Dekempeneer Innovation Manager Technology Opbouw van een gebalanceerde projectportfolio Erik Dekempeneer Innovation Manager Technology 1 Erik Dekempeneer Sinds 2002 bij Bekaert Voorbije 3 jaar in de functie van Innovatie Manager Technologie Front-end

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

INTEREST COIN Laat je geld groeien. White paper. Version 1.4. Copyright 2017 InterestCoin, Inc. All Rights Reserved

INTEREST COIN Laat je geld groeien. White paper. Version 1.4. Copyright 2017 InterestCoin, Inc. All Rights Reserved INTEREST COIN Laat je geld groeien White paper Version 1.4 1 INHOUD 3 Uitleg 5 WeShareInterest.com 6 Website Applicatie 7 Bedrijfsmodel 8 Stappenplan 9 Investeerders 10 InterestCoin (InC) 12 Wat we doen

Nadere informatie

Introductie Mediq. Committed to your care

Introductie Mediq. Committed to your care Introductie Mediq Committed to your care Marco Onderstal 10-10-2013 Profiel Internationaal leverancier van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg Grootste speler in Nederland Aantrekkelijke

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Samenwerking Industrie - Onderwijs

Samenwerking Industrie - Onderwijs Praktijkgetuigenis Samenwerking Industrie - Onderwijs E-Link II project om de ICT kennis bij KMO s te verbeteren Chris Block 26/4/12 De KMO s hebben veel vraagtekens over ICT Informatica is onvoldoende

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Analytics rapport: AmbiSphere

Analytics rapport: AmbiSphere www.vanhaelewyn.be/webdesign Industrieweg 3 marketing@vanhaelewyn.be B-3001 HAASRODE (op afspraak) +32 (0) 495 61 58 05 Analytics rapport: AmbiSphere 1 november 2008 30 november 2008 V = vaststelling V

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Veronique De Vroey VAKB Symposium 3 Feb 2014 Veronique.de.vroey@uza.be 03/8214661 Situering UZA Universitair Ziekenhuis Antwerpen 573 bedden op 27 verpleegeenheden

Nadere informatie

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information Ik wil graag beginnen met een aantal basisvragen over

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Overzicht items. Profiel respondenten Huidig en geplande reisaanbod De innovatiestatus Kennis van innovatiemogelijkheden Drempels en motivatoren

Overzicht items. Profiel respondenten Huidig en geplande reisaanbod De innovatiestatus Kennis van innovatiemogelijkheden Drempels en motivatoren WP2: nulmeting Respons +/- 90-tal enquêtes ingevuld (verschilt per vraag) Indicatief voor innovatiestatus van Vlaamse autocarsector Evenwichtige steekproef naar locatie, typologie activiteiten Overzicht

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 DEEL 1 E-LEARNING IN DE TIJD 1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 3. Heden... 10 3.1 Voor- en nadelen van e-learning...10 3.1.1 Voordelen van e-learning...10 3.1.2 Nadelen

Nadere informatie

grens onderscheidend ondernemen

grens onderscheidend ondernemen KvK Kiosk Martin Lammerteyn Bedrijfsmentor Grensverleggend verkopen in Belgeland, hoe doe je dat? grens onderscheidend ondernemen starter Wie is hier aanwezig? Wie is ondernemer? Wie verkoopt er? Wie adviseert

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens)

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens) Knowledge Performance Scan De Knowledge Performance Scan geeft relatief snel en goedkoop inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop met kennis wordt omgegaan in een organisatie(onderdeel).

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie