Audit Technologiemarketing bedrijf nr 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit Technologiemarketing bedrijf nr 11"

Transcriptie

1 Audit Technologiemarketing bedrijf nr 11 A. Business & innovatie strategie 1. Strategie van de firma: Heeft de firma een visie? Heeft de firma een missie? Wat zijn de doelstellingen van de firma? Heeft de firma een strategie? Werkt de firma aan incrementele innovatie om bestaande business te ondersteunen of op niveau te houden? (product innovatie, proces innovatie, marketing innovatie klant benadering) Werkt de firma aan groei innovatie voor nieuwe markt mogelijkheden? (disruptief nieuwe markt creatie, bestaande technologieën voor nieuwe markten, nieuwe business modellen), maar er moet beter gedefinieerd en gecommuniceerd worden, maar er moet beter gedefinieerd en gecommuniceerd worden, maar er moet beter gedefinieerd en gecommuniceerd worden, maar er moet beter gedefinieerd en gecommuniceerd worden datacommunicatie 2. Aan welke innovatie werkt men? Business modellen (herdefiniëren van de waarde- - keten) Netwerken & allianties (Aadvice hogescholen) Ondersteunende processen - Basis processen - Product specificaties Diensten - Verkoopskanalen - Merk communicatie (Branding) - Klanten ervaring (verdiepen van klanten binding) Andere - Aadvice is een alliantie van een 10 tal bedrijven die samenwerken voor een zelfde doelgroep. Het is een vrije alliantie zonder contracten Voka Kamer van Koophandel arr. Mechelen O.L.Vrouwestraat Mechelen Belgium Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

2 3. Werkt men aan innovatie op kort termijn en/of lang termijn? Beide. Voor de lange termijn projecten probeert men de hulp in te roepen van het IWT ( bv Project datalogger met GPRS ) 4. Bestaat er een R&D of technologie roadmap en/of markt analyse? 5. Welk cultuurpatroon is aanwezig in de firma? Marktgericht Hiërarchisch Clan Adhocracie? Markt 20% Clan 80% 6. Wordt er aan competentie management gedaan? Men probeert het zo goed mogelijk in te vullen. Een zwak punt is dat men maar 1 projectleider heeft die een project kan coördineren en met klanten kan praten Welke externe competenties worden gebruikt? Universiteiten - Klanten Leveranciers Onderzoekscentra (Vito) Werkgevers organisaties (Agoria, Voka, Fit) Engineering bureaus - Consultants (CRM) Partners (Aadvice) Andere - Men werkt ook soms met freelance ontwerpers Werd er al een IWT dossier ingediend? Er werden in totaal 2 projecten ingediend en goedgekeurd bij het IWT (2001: Datalogger met GPRS en 2005: controller voor batterij monitoring systeem) 2

3 B. Technologiemarketing I. Benchmarking 1 - Market Pull & Technology Push Toetsing van het Innovatie Idee en Markt Definitie a) De werking van het Market Pull & Technology Push mechanisme doorgronden en leren vooruitzien in technologie en markt om: latente noden te detecteren marktopportuniteiten te verifiëren technologie trends waar te nemen 1. Hoe wordt de marktgerichtheid (gestructureerd verzamelen van marktinformatie en klantenfeedback) aangepakt in de firma? a. Marktbehoeftes Reeds gehoord van de SET-factoren 2? Sociale trends - Economische drijfkracht Uitbesteding automatisering om de loonkost te verlagen Techn. vooruitgang Technologische producten b. Welke elementen gebruikt U om de perceptie van de meerwaarde van uw innovatie te toetsen? Geef een waarde van 1 tot 5 voor de volgende elementen: (1 belangrijk 3 neutraal 5 onbelangrijk) Interne engineering analyse 2 Klanten tevredenheidstudies 1 Marktsegmentatie 5 Concurrentie analyse 1 Behoefteonderzoek via focusgroepen met klanten 5 Directe bevraging 1 Gezamenlijke analyse 3 Benchmarking 2 Samenstellingbenadering (value chain) 5 Belangrijkheidclassificatie 5 1 Benchmarking is de techniek waarbij systematisch en grondig de prestaties en achterliggende operationele en management vaardigheden van organisaties met een toonaangevende prestatie op een bepaald gebied onderzocht worden. Deze techniek heeft tot doel de eigen prestaties en werkmethoden te spiegelen aan de beste en nieuwe ideeën en inzichten te vertalen naar de eigen organisatie om te komen tot een drastische verbetering van de prestatie. 2 SET-factoren zijn Sociale trends, Economische drijfkracht en Technologische vooruitgang 3

4 c. Wat zijn de belangrijkste informatie bronnen voor innovatieve ideeën? Rangschik de volgende bronnen van 1 tot 13 volgens belangrijkheid: (1 zeer belangrijk 13 onbelangrijk) Klanten, leveranciers 1 Interne bronnen - medewerkers 2 Nieuwe verkoopskanalen - marktsegmenten 11 Beurzen, seminaries 3 Opleidingen 4 Beroepsfederaties, Institutionele organisaties 9 Academische- en onderzoeksinstellingen 8 Rapporten, Enquêtes 7 Websites, Nieuwsgroepen, Mailing lijsten 5 Adviseurs, Experten 10 Vennoten, Partners, Aandeelhouders 12 Persoonlijke netwerken 6 Andere? Welke 13 d. Worden innovatieve ideeën bijgehouden in een database? Hoe vermijdt U dat interessante ideeën die niet onmiddellijk gebruikt kunnen worden verloren gaan? 2. Hoe wordt ingespeeld op het push en pull mechanisme van technologie en marketing? Wordt er gebruik gemaakt van product technologie roadmapping? Niet gebruikt 3. Wordt er gebruik gemaakt van een waarde innovatie rooster? Niet gebruikt 4

5 b) Toetsing van het innovatie idee 1. Met wie worden ideeën afgetoetst? Klanten Universiteiten Onderzoekscentra - Door netwerken - Aadvice Door websites te consulteren Andere - Intern 2. Hoe bepaalt U welke ideeën in aanmerking komen? (screening) Welke strategie? Het moet passen in de visie van besturingen en datacommunicatie 3. Wat wordt er verlangd van de nieuwe ideeën om de business doelstellingen te halen? De werkwijze is als volgt: na bestelling van klant kan de ontwikkeling starten. 4. Worden er patenten en/of licenties genomen om een competitief voordeel te creëren? In het geval van licenties: Is de licentie gever een universiteit? Is de licentie gever een onderzoeksinstelling? Is de licentie gever een ander bedrijf? Gebruikt U de mogelijkheid om patenten uit te wisselen? (uitwisseling van licenties) Indien er opdracht gegeven wordt om een onderzoek te doen aan een onderzoeksinstelling / Universiteit zijn de hieruit voortkomende patenten dan eigendom van het bedrijf? of neen neen neen neen 5. Worden er licenties gegeven? Wat zijn de voorwaarden om een licentie te geven? 6. Worden er ook patenten verkocht? Waarom? 7. Hoe wordt de nodige know-how (patenten) gevonden? Men gebruikt nu wel licenties voor software. Vroeger ontwikkelde men alles zelf. Gebruikt U hiervoor: IP databases (bv Birchbob, Delphion) Internet search engines IRC - Vlaanderen Professionele associaties Market Intelligence Databases (bv Factiva, Hoover s, Knowledge express) Vlaams innovatie netwerk Andere Beurzen of neen neen ja ja neen neen neen ja 5

6 c) Markt definitie 1. Hoe wordt de markt gedefinieerd voor uw nieuwe ideeën? Kijkt men naar de 3 dimensies? Klanten behoeften Klanten producten Klanten groepen Aan klanten binding wordt gewerkt door totale oplossingen aan te bieden. (Omkasting, printplaten, bekabeling en software) 2. Wordt er ook gekeken naar de volgende elementen? a. Geografisch ligging. Men werkt vooral in een straal van 250 km rond de fabriek voor producten op maat. Voor standaard producten werkt men met VAR s b. Marktgrootte adresseerbare grootte segment grootte Men heeft voldoende werk en groei mogelijkheden in de 250 km zone. Voor de toekomst denkt men er aan een vestiging op te zetten in Duitsland. c. De 6 krachten van Andrew Grove: klanten (wie, waar, hoe?) (Machine bouwers en waar men seriematige elektronische sturingen nodig heeft), leveranciers (componenten, bestukkers, printplaten leveranciers en testers - de assemblage gebeurt vooral in Roemenië en Indië), concurrenten (Men heeft een 5 tal concurrenten die besturingen koppelen met datalogging, telecom, remote control vooral in Nederland), nieuwe spelers (emerging technology) Men moet is spelen op de nieuwe vormen van communicatie UTMS, WIFI, ZigBee, bluetooth), alternatieve oplossingen (NVT daar men producten op maat maakt), complementaire spelers (bv Intel microsoft) (Men werkt met externe firma s bv voor de user interface Human interface Group) d. Invloed van bestaande markt concepten NVT. e. Potentiële klanten evolutie van toekomstige noodzakelijke functionaliteiten (NVT daar men producten op maat maakt en de standaard producten afbouwt). f. Concurrentie landschap Toegangsdrempels (de tendens bij de grote bedrijven is opdrachten te geven aan firma s die met meer dan een R&D persoon werken om rede van continuïteit) Omzeilen van grote jongens (Door producten op maat) 6

7 d) Hoe innovatief is uw marktbenadering? 10 = volledig van toepassing; 7 = grotendeels van toepassing; 4 = enigszins:af en toe; 0 = niet 1. Proces van kennis verwerving 1 We consulteren regelmatig onze meest innovatieve klanten om interessante ideeën op 10/10 te doen 2 We zoeken en analyseren systematisch informatie over de behoeften van de eindklant 10/10 3 We gaan systematisch het effect van te verwachten veranderingen in de 0/10 businessomgeving na op onze klanten 4 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om trends in het gedrag van klanten te 0/10 achterhalen tijdens hun gehele levensduur van ons product/dienst 5 We communiceren geregeld met personen die het aankoopproces van onze klanten kunnen beïnvloeden om zo kansen en potentiële problemen te kunnen achterhalen 10/10 2. Proces van kennisassimilatie 1 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om alle aspecten van de 0/10 marketingbenadering van producten/diensten systematisch ter discussie te stellen 2 Topmanagement benadrukt herhaaldelijk het belang van kennisuitwisseling in het bedrijf 10/10 3 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om geleerde lessen te verspreiden 0/10 van afdeling naar afdeling 4 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om continu de wijze waarop markten 0/10 worden waargenomen ter discussie te stellen 5 We gebruiken specifieke instrumenten en systemen om kritische reflecties over klanten/ markten op te slaan (bv in een database) 10/10 3. Proces van kennistransformatie 1 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om gemakkelijk onze werkwijze te veranderen zodat ze beter beantwoordt aan de eisen van een nieuw product/dienst dat we aanbieden 2 We gebruiken specifieke instrumenten/processen om de interne organisatiestructuur van het bedrijf gemakkelijk aan te passen aan de vereisten van een nieuw product/dienst 3 We passen gemakkelijk bestaande procedures aan de vereisten van een nieuw product/dienst aan 4 Het aanbieden van nieuwe producten/diensten leidt zelden tot een organisatorische chaos 5 We vervangen vrij gemakkelijk een set van vaardigheden door een nieuw set van vaardigheden als dit nodig is om een nieuw product/dienst te kunnen aanbieden 10/10 10/10 10/10 7/10 10/10 7

8 II. Pre-marketing innovatie Concepten Interne-, Partner- & Investor Marketing 1. Wordt er gebruik gemaakt van concept ontwikkeling? Indien ja Hoe gaat men te werk? NVT daar men met producten op maat werkt Wordt de waarde keten (Value chain) gebruikt als startpunt van concept ontwikkeling? NVT 2. Wordt er gebruik gemaakt van een concept analyse rooster? 3. Hoe goed sluiten volgende marketingonderdelen aan op de pre-marketing die U in uw bedrijf toepast? (1=deze vorm van marketing pas ik nooit toe, 5=deze vorm van marketing maakt een structureel onderdeel uit van mijn bedrijfsvoering en er wordt dagelijks aan gewerkt) Kies Van 1 tot 5 Product positionering 5 Concurrentie analyse 4 Segmentatie 1 Partnerships bedrijven 3 Kennispartnerships 1 Marktprospectie 5 Mond aan mond 5 Netwerking 4 4. Als U naar het belang van technologie en technologische kennis voor uw bedrijf kijkt en dit vergelijkt met het belang van marketing, welke stelling is dan van toepassing? Technologie + Marketing -- Technologie + Marketing - Technologie + Marketing + Technologie - Marketing + Technologie -- Marketing + Technologie -- Marketing -- 8

9 5. Hoeveel tijd spendeert de CEO per maand aan PR? 5 uur of minder 6 10 uur uur Meer dan 20 uur 6. Hoeveel tijd spendeert het management per maand aan PR? 5 uur of minder 6 10 uur uur Meer dan 20 uur 7. Wat is uw jaarlijks PR budget als een percentage van de jaarlijkse omzet? Minder dan 1% 8. Hoeveel tijd per maand wordt er gespendeerd aan markt screening? (info verzameling achter een bureau) 5 uur of minder 6 10 uur uur Meer dan 20 uur 9. Hoe verkoopt U zich aan investeerders? Worden de volgende elementen verwoord in uw business plan? Hoe overbrugt U de afstand tussen entrepreneurs en investeerders het onbegrip? (Investeerders weten veel van markten en weinig van producten; entrepreneurs weten veel van producten maar weinig van markten) NVT Markt definitie klanten concurrenten Product competitief voordeel intellectuele eigendommen Team - focus op wat de personen toevoegen belangrijkste niet financiële mijlpalen Marketing en verkoop partners Cashflow maandelijkse liquiditeitsanalyse gevoeligheidsanalyse Investeerder Cash exit analyse risico analyse (SWOT) Conclusie met uw visie of neen Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 9

10 III. Markt introductie Voorbereiding Concept Testing Concept Waardering 1. Hoe gaat U de kans van slagen van uw producten evalueren? Wat zijn de 4 elementen die gaan bepalen dat uw product beter is dan de bestaande aanbiedingen? Wat zijn de aankoop motivators en de aankoop barrières voor de klant? Aankoop barrières Aankoop motivators Prijs naambekendheid omzet firma Technologie kwaliteit vertrouwen doen wat men zegt communicatie aspect 2. Hoeveel vertrouwen heeft U in de contributie van de volgende marketing componenten in uw toenemende omzet? (1 zeer zeker 5 zeer onzeker) Verkoopteam Advertenties PR Merk activiteiten Beurzen Promoties Gebruik van Web Marketing onderzoek Concept testing Hoe bepaal je het aantal verkoopmensen dat U nodig hebt? Gebaseerd op verkoop uitgaven als een percentage van de verkoop en de gemiddelde kost van een verkoper Gebaseerd op de geprojecteerde verkoop en gemiddelde inkomsten gegenereerd door de verkoper Gebaseerd op marktvraag Gebaseerd op de geprojecteerde toenemende verkoop tov de toenemende verkoopkost Natte vinger Andere (welke?) Nooit Soms Meestal 4. Hoe worden de verkoopsmensen vergoed? NVT of neen Commissie Zuiver loon - Erkenning van bereikte doelen - Wedstrijden en prijzen - Geen cash prijzen - 10

11 Compensatie is verschillend, afhankelijk of nieuwe business is gerealiseerd of - bestaande klanten zijn bediend Verschillende commissie waarden voor verschillende producten - Verschillende commissie waarden afhankelijk van de groei van het voorafgaande jaar - De compensatie van verkoopsmensen is niet gelimiteerd tot een maximum - Andere (Welke?) 5. Voor het eerste product/service dat U gelanceerd hebt, hebt U concept testing gedaan? 6. Test U uw concepten op verschillende prijs niveaus alvorens het te introduceren? Altijd Soms Nooit 7. Test U alternatieve prijzen in een testomgeving alvorens de producten te lanceren? Altijd Soms Nooit 8. Hoe goed sluiten volgende marketingonderdelen aan op de marktintroductie die U in uw bedrijf toepast? (1=deze vorm van marketing pas ik nooit toe, 6=deze vorm van marketing maakt een structureel onderdeel uit van mijn bedrijfsvoering en er wordt dagelijks aan gewerkt) Kies nummer van 1 tot 6 Nieuwe producten uit testen (β testing) 1 Een verkoop prognose bepalen voor het product gelanceerd wordt 6 In de markt uittesten van de marketing mix elementen 1 Mediabeleid 1 Promotiemateriaal 1 Reclamestrategie 3 Marktprospectie 6 On-line marketing 6 Vakbeurzen 5 9. Hoe werden de prijzen bepaald door uw firma bij de lancering van het eerste product? A Kost plus prijsbepalingsysteem B Prijsbepalingsysteem door aangevoelde (perceived) waarde in gebruik C Prijsbepalingsysteem door nabootsing van concurrentie - D Prijsbepalingsysteem door onderhandelingen - 11

12 E Geen specifiek prijsbepalingsysteem - F Ander prijsbepalingsysteem Hoe worden de prijzen bepaald door uw firma op dit ogenblik? Geef aan welke letter het best past van de keuzes hierboven vermeld. A-B 11. Wat is de basis voor een goede verkoop? Verkopen is informatie verzamelen en deuren open krijgen. Hoe wordt er ingespeeld op de verschillende beslissingnemers? Is er hiervoor een strategie? Wordt er een onderscheid gemaakt naar het type van beslissingnemers? De economische beslissingnemer De gebruiker De technische beslissingnemer De coach (iemand die bereid is info te geven) Het is een strategische component voor de klant zodat zowel de technische beslissingnemer als de CEO invloed heeft bij de beslissing 12. Worden er totaal productaanbiedingen aangeboden om beter aan de noden van de klanten te voldoen? Totale oplossingen worden meer en meer gevraagd 13. Wordt er bij de lancering van een nieuw product aan de volgende punten gedacht? Wordt het kopers genotype profiel bepaald? Wordt er een boodschap voor de markt gecreëerd? Wordt er positionering tov de concurrentie gemaakt en een SWOT analyse gemaakt? Worden er presentaties gemaakt? Worden de verkopers opgeleid? Wordt er een PR strategie gecreëerd en uitgevoerd? Worden er publieke presentaties en keynote speeches gegeven? of neen neen neen 14. Wordt er bij de markt introductie samen gewerkt met een ander bedrijf? (joint agreement, externe samenwerking bv distributie, samenwerken aan de value chain?) Aadvice 12

13 IV. Post-marketing Technologie branding Marktcreatie Expansie Retentie 1. Hoe lost U de overgang op van early adopter naar early majority? (De Chasm van Moore) NVT 2. Hoe wordt de internationalisatie aangepakt? Welke strategie wordt er toegepast? Er bestaat een strategie voor Nederland. Voor de andere landen (Spanje, Finland, Egypte, Maleisië) werkt men met VAR s (enkel voor standaard producten voor producten op maat is dat niet mogelijk). De omzet standaard producten in die landen is echter beperkt. 3. Hoe gaat U om met retentie? Dit wordt de hamvraag voor standaard producten. Gaat men hiermee verder of niet en hoe moet de eventuele afbouw gebeuren 4. Segmentatie audit: NVT daar men met projecten werkt 1. Onze business strategie ziet de noodzaak in om bepaalde marktsegmenten voorrang te geven 2. Ons marketing plan bevat specifieke plannen voor elk van de geselecteerde segmenten 3. We hebben specifieke producten en service aanbiedingen voor elk van de geselecteerde segmenten 4. We hebben gedetailleerde info over de segmenten inclusief: a. Huidige grootte van het segment b. Potentiële grootte van het segment c. Belangrijkste business noden van de segmenten d. Informatie systeem betreffende de noden van de segmenten e. De prioritaire noden & gezochte voordelen f. De prioritaire voorkeuren voor product en service kenmerken g. Demografische karakteristieken van de segmenten h. Product eigendomsrecht en gebruik i. Sterkte van de concurrenten in elk markt segment j. Waargenomen (perceived) positionering van elke concurrent door de leden van het segment 5. We hebben een proces om de informatie over onze segmenten aan te passen op een continue basis 6. Onze segmenten zijn ontwikkeld over de landen Gedeeltelijk ja Weet het niet 13

14 heen maar we erkennen unieke lokale eisen en subsegmenten 7. Informatie over de doelmarktsegmenten zijn op een doeltreffende wijze vervat in de volgende strategieën: a. Positionering b. Product en service aanbiedingen c. Prijs bepalingen d. Promoties e. Publieke relaties f. Advertenties g. Distributie h. Verkoopteam 8. We hebben een werkzaam proces voor het implementeren van segmentatie onderzoek 9. We hebben een werkzaam proces voor het implementeren van segmentatie strategie 10. We hebben resultatenrekeningen opgesplitst per segment 5. Wordt er merk (brand) management toegepast? Wat is het concept? NVT Worden de elementen waardoor U zich onderscheidt in de markt gedocumenteerd? Worden de functionele en emotionele motivators van uw klanten bepaald? Wordt er een leefbaar samengaan gecreëerd tussen U en wat de markt verlangt? Worden de klanten motivators in uw merk management omgezet in betekenisvolle taal en beelden? Worden de mensen intern opgeleid om uw merk uit te dragen? Worden er boodschappen gecreëerd om uw merk te versterken? Wordt er een evaluatie gemaakt in functie van veranderende business omgeving? Worden de mensen opgeleid om het merk te onderhouden? of neen 6. Wat wordt er gecommuniceerd naar de buitenwereld m.b.t. de eigenschappen van het product of de voordelen (waarde) van het product? Moet de communicatiestijl zijn: of neen Conservatief met jargons data gedreven? - Lezer gefocust duidelijke taal applicatie gericht? Uitgebreid met aandacht voor punten en komma s wettelijk? - 7. Hoeveel procent van uw totale bedrijfsuitgaven spendeerde U in 2005 aan marketing? 5% Hoeveel procent van uw totale omzet spendeerde U in 2005 aan marketing? 4% Hoe gaan de marketinginspanningen evolueren? 14

15 Stijgen Hetzelfde Dalen 8. Hoe bepaalt U uw advertentie budget? NVT Gebaseerd op wat de firma zich kan veroorloven? Gebaseerd op de bestaande of vooropgestelde verkoop of winst? Gebaseerd op de uitgave van de concurrentie? Gebaseerd op markt testen? Gebaseerd op de analyse van verleden successen of fouten? Gebaseerd op adverteer doelstellingen en vereiste taken? Gebaseerd op geprojecteerde toenemende verkoop tov toenemende adverteer kost Andere (specificeer) Nooit Soms Meestal Beschouw de laatste adverteer campagne. Hoeveel alternatieven zijn er gegenereerd en geëvalueerd alvorens een campagne gekozen werd? of meer NVT 9. Hoe wordt de marketing activiteit ingevuld in uw bedrijf? Door de bedrijfsleider? Door een marketing afdeling? Door de marketing & verkoop afdeling? Door de business development afdeling? - Gedeelde marketing (doen iedereen aan marketing)? Door andere (wie?)? Als U uw marketing positie vergelijkt met deze van (nationale en internationale) concurrenten, welke stelling is dan van toepassing? Concurrenten + Zelf -- Concurrenten + Zelf - Concurrenten + Zelf + Concurrenten - Zelf + Concurrenten -- Zelf + Geen zicht op concurrenten Geen concurrenten 15

16 V. Algemeen 1. Beschrijf welke marketing knelpunten U in uw bedrijf gewaar wordt? Naambekendheid 2. Denkt U dat U marketing fouten gemaakt hebt tijdens het beoefenen van uw business? Wat is uw grootste marketing fout? Te lang gewacht bij het overschakelen van PLC - en automatisering projecten naar projecten met elektronische controllers waardoor men een bredere waaier van klanten krijgt (1995) 3. Wat is uw beste marketing beslissing die U genomen heeft? Een communicatie module te koppelen aan elektronische sturingen 4. Als U uw eventuele marketing problemen analyseert, kies dan uit de lijst wat de belangrijkste hindernis is Te duur Te weinig opbrengst (industrie) Geen marketing toekomstige producten Marketing aansluiten aan innovatie Personeel Te weinig marketing kennis bij management Positionering tov de concurrentie Producten te complex Prospectie Informele netwerking Buitenland Marktanalyse Distributie Time to market Bedrijfsimago Product imago Andere (welke?) Naambekendheid 5. Wat verwacht U van een marketing coach? Tools en best practices bij het structureren van het technologiemarketing proces 16

17 6. Best practices zijn interessant voor welke domeinen: 1 Market intelligence management (gestructureerd verzamelen van marktinfo en klantenfeedback) 2 Product positionering 3 Value proposition 4 Strategische planning 5 Business modellen 6 Product definitie en vereisten 7 Product & technologie roadmap (market pull & market push mechanisme) 8 Cross functionele teams 9 Marketing plan 10 Product lancering 11 Partnership 12 Stem van de klant (voice of the customer) 13 CRM 14 Marketing mix optimalisatie 15 Genotype identificatie 16 Totaal producten 17 Internationalisatie 18 Markt definitie & segmentatie 19 Perceived value prijsbepaling 20 Chasm van Moore 21 Concept ontwikkeling en testing 22 Business strategie 23 State of the art 24 IP vermarkten (aankoop en verkoop) 25 Branding 26 Kernboodschappen 27 Mediabeleid 28 Product management LCM 29 Channel strategy 30 Andere? 17

18 C. Aanbevelingen Als eerste conclusie kan men zeggen dat er een business visie, missie en doelstelling bestaat. De strategie om de doelstelling te halen moet beter geëxpliciteerd worden en ze moet ook beter gecommuniceerd worden in het bedrijf. Om de business strategie meer procesmatig vast te leggen kan men gebruik maken van de One Page Strategy tool die men in bijlage vindt. Uw deelname in het Aadvice netwerk schijnt mij een interessante mogelijkheid om uw naambekendheid uit te breiden en om nieuwe opportuniteiten te creëren. Om uw naambekendheid verder te verbeteren zou U zich moeten aansluiten bij de DSP Valley Kapeldreef 75 B-3001 Leuven Belgium Peter Simkens managing director DSP Valley is a technologie netwerk organisatie, die zich focusseert op het ontwerp van hard - en software voor digitaal signaal proces systemen. Ze organiseren regelmatig congressen waar de deelnemers zich kunnen profileren. Ze nemen ook deel aan beurzen waarbij de leden op een goedkope manier aan kunnen deelnemen. Vraag maar aan Ramses Valvekens van Easics wat hij van de organisatie vindt. Een 2 de mogelijkheid is Flag Vosstraat Deurne Karel Vervoort managing director Kijk naar de website. U zult zien dat er interessante bedrijven lid zijn van deze organisatie. Buiten lucht en ruimtevaart is deze organisatie ook interessant voor economische compensatie projecten Indien U soms nood hebt aan tijdelijk technisch geschoold personeel dan kunt U beroep doen op Egemin PlusBaarbeek Zwijndrecht Guide De Graeve Office Manager Wat marktsegmentatie betreft denk ik dat er moet over nagedacht worden of er toch niet een of andere vorm van segmentatie noodzakelijk is om zich beter te kunnen focussen in bepaalde domeinen U heeft blijkbaar een database om kritische reflecties over klanten te loggen. Kan U deze database ook niet gebruiken om interessante ideeën te loggen? Indien U interessante en waardevolle ideeën niet logt dan gaan die verloren. Testimonials zijn ook waardevolle marketing instrumenten voor custom-made producten. In bijlage vindt U enkele voor beelden. Op gebied van cultuur moet men evolueren naar een combinatie adhocratie + markt indien men een innovatief bedrijf wil zijn. Als U er aan denkt internationaal uit te breiden naar Duitsland en er een vestiging wil oprichten dan moet U eerst een goed business- en marketingplan maken alvorens in dit avontuur te duiken. 18

Technologiemarketing project voor speerpuntsectoren in de medium- en hoogtechnologische industrie in Vlaanderen T+M II

Technologiemarketing project voor speerpuntsectoren in de medium- en hoogtechnologische industrie in Vlaanderen T+M II Technologiemarketing project voor speerpuntsectoren in de medium- en hoogtechnologische industrie in Vlaanderen T+M II TIS 070490 Presentatie Situering van T+M in het innovatie landschap Business Strategie

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën Dossier WIE HEEFT EEN BETER IDEE? 20 Waardecreatie met online communities in een bedrijfscontext CENTRALE ROL IN INNOVATIEPROJECTEN 24 Mensen maken het verschil ONLINE SUCCES IN VIER STAPPEN 22 Wegwijs

Nadere informatie

Ontwikkeling E-commerce strategie

Ontwikkeling E-commerce strategie 2012 Ontwikkeling E-commerce strategie Bachelor opdracht Student: Stef Roelofs Studentnummer: S1014552 Begeleider UT: Dr. E. Constantinides Begeleider Alvernis: Dhr. M. Wesselink Datum: 12-7-2012 1 Voorwoord

Nadere informatie

The Past, Present and Future of Information Management

The Past, Present and Future of Information Management White Paper The Past, Present and Future of Information Management Rapport over het verleden, heden en de toekomst van informatiemanagement Van een fysieke naar een digitale wereld de voordelen van de

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

VRAGENLIJST... Wie ben je, wat heb je gedaan en wat ben je aan het doen?

VRAGENLIJST... Wie ben je, wat heb je gedaan en wat ben je aan het doen? VRAGENLIJST... Het eerste stadium van het schrijven van een ondernemingsplan bestaat uit informatie verzamelen en het hele proces van een bedrijf opstarten doordenken. Hieronder vind je een aantal vragen.

Nadere informatie

Essentie van Dienstenmarketingmanagement

Essentie van Dienstenmarketingmanagement Essentie van Dienstenmarketingmanagement by mayke373 The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and

Nadere informatie

4 DEEL I DE BESLISSING EEN BEDRIJF TE INTERNATIONALISEREN. Internationale marketing in bedrijven

4 DEEL I DE BESLISSING EEN BEDRIJF TE INTERNATIONALISEREN. Internationale marketing in bedrijven 4 DEEL I DE BESLISSING EEN BEDRIJF TE INTERNATIONALISEREN 1 Internationale marketing in bedrijven Hoofdstuk 1 INTERNATIONALE MARKETING IN BEDRIJVEN 5 Leerdoelen Na het bestuderen van dit hoofdstuk moet

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

De invloed van een ICT ondernemer/ceo op innovatie

De invloed van een ICT ondernemer/ceo op innovatie De invloed van een ICT ondernemer/ceo op innovatie Master Scriptie Ayhan Dirican - 378306 Deze afstudeerscriptie is een onderdeel van het doctoraal Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop

Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop Sales & Marketing Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing 1.1 Achtergronden 1.2 De aard en rol van verkoop De verkoper heeft vaak belangrijkste contact met d eklant Persoonlijke

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu Nederlands Imprint Editor: MFG Baden-Württemberg mbh, Stuttgart, Germany Directorate General for Modernisation, Generalitat de la Comunitat Valenciana, Valencia, Spain CINOP - Centre for the Innovation

Nadere informatie

De kunst van het meten van de activiteiten van het commerciële proces!

De kunst van het meten van de activiteiten van het commerciële proces! De kunst van het meten van de activiteiten van het commerciële proces! Auteur : Martin ten Donkelaar 2012 Check Your Process. Alle rechten voorbehouden niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET Rapportage expertgroep Omni-channel Organisatie Januari 2014 Shopping 2020 It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Ondernemer, durf uw droom delen met partners

Ondernemer, durf uw droom delen met partners Bijlage 14 Voor u gelezen: Essay Samen ondernemen is samen innoveren The McKinsey Quarterly, McKinsey ( When to think alliance ), Peter Drucker' The Future of the Corporation' (The Economist), Yves Doz

Nadere informatie

Handboek Strategische Allianties

Handboek Strategische Allianties Handboek Strategische Allianties 2 Handboek Strategische Allianties Geert Duysters Ad van den Oord Ger Post Brabant Center of Entrepreneurship Handboek Strategische Allianties 3 Eerste druk: 2010 CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie