Nieuwsbrief Dutch Colorectal Surgical Audit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Dutch Colorectal Surgical Audit"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Dutch Colorectal Surgical Audit Juni 2009 Begin juli: 2 e DSCA kwartaalrapportage Er zijn inmiddels bijna 3000 patiënten geïncludeerd in de DSCA database. Begin juli verstrekt de DSCA haar tweede kwartaalrapportage over de kwaliteit van de aangeleverde gegevens aan de Nederlandse ziekenhuizen. Met de eigen ziekenhuis-specifieke inlogcode kan ieder ziekenhuis dan op mijndsca.nl zien: hoeveel patiënten het eigen ziekenhuis heeft aangemeld bij de DSCA voor iedere aangemelde patiënt van het eigen ziekenhuis: hoe volledig de DSCAvragenlijst (dataset) is ingevuld wat de voorlopige resultaten van het eigen ziekenhuis zijn. Deze cijfers zijn nog niet gecorrigeerd voor patiëntenpopulatie/case-mix en toeval, zie ook het interview met prof. Ronald Brand elders in deze nieuwsbrief wat de stand van zaken is voor de indicatoren voor colorectaalkanker van uw ziekenhuis Achtergrondartikelen: statistische correcties en ziekenhuis-epd In deze 2 e DSCA-nieuwsbrief staan behalve kort nieuws ook twee achtergrondartikelen. Het ene gaat over de statistische bewerkingen die onze uitkomst-van-zorg registratie ondergaat voordat wij de cijfers openbaar maken. Wie inzicht in de werkelijke kwaliteit van de zorg wil geven, moet eerst corrigeren voor zorgzwaarte en toevalsfluctuaties, legt biostatisticus Ronald Brand hierin uit. Pas met die gecorrigeerde cijfers is het vergelijken van ziekenhuizen mogelijk en zijn verbetertrajecten zinvol. In het tweede artikel staat het ziekenhuis-epd centraal. Een belangrijk doel van de DSCA is immers vervloeiing van registratie met administratie, zodat de voor de colorectale registratie benodigde gegevens automatisch afgetapt kunnen worden uit het EPD. Zolang een ziekenhuis nog geen EPD heeft, kan het alleen via een webbased applicatie (dat wil zeggen: via internet) de verzamelde gegevens aan ons doorgeven. Dat is helaas een noodzakelijke tussenstap op weg naar een volledige integratie van de DSCA dataset in het ziekenhuis-epd. Een aantal randvoorwaarden is al gerealiseerd: er is een heldere definitie van de dataset en een goede beschrijving van de output. Daarnaast worden er door een aantal ziekenhuizen al gegevens geëxporteerd vanuit een eigen registratie. De stap naar uiteindelijke integratie blijkt echter een hobbel die leveranciers en gebruikers niet zo gemakkelijk nemen. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn ze er wel mee bezig. De door het ziekenhuis ontwikkelde module zal dan ook beschikbaar zijn voor andere EZIS-gebruikers (Chipsoft). DSCA levert indicatoren IGZ, ZN en Zichtbare Zorg De DSCA publiceert de uitkomsten voor uw ziekenhuis van de indicatoren voor colorectaalkanker vanaf de 2e DSCA-kwartaalrapportage, welke begin juli beschikbaar is. Hierdoor kunt u deze indicatoren gemakkelijk aanleveren aan derden. Deze indicatoren zijn:

2 deelname aan de DSCA en percentage ingevoerde patiënten in uw kliniek (voor IGZ en Zichtbare Zorg) percentage patiënten met rectumcarcinoom dat is besproken in een multidisciplinair overleg (voor Zichtbare Zorg) het percentage patiënten bij wie tien of meer lymfeklieren in het preparaat zaten (voor Zichtbare Zorg) Planning jaarrapportage 2009 Om in mei 2010 de jaarcijfers over 2009 te kunnen publiceren, is het aanmelden van patiënten uit 2009 slechts mogelijk tot half januari De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. Na deze datum is invoeren van patiënten uit 2009 of het aanvullen van gegevens over 2009 niet meer mogelijk. We raden u aan om tijdig voldoende tijd vrij te plannen voor het compleet maken van eventuele onvolledige gegevens. Ervaringen uit de praktijk Er zijn inmiddels 17 ziekenhuizen die al meer dan 50 patiënten hebben geïncludeerd in de DSCA database. Drie daarvan zijn het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Haga Ziekenhuis in Den Haag en het Medisch Spectrum Twente. Bij het Meander Medisch Centrum voerde Dr. B. van Ooijen, oncologisch chirurg, het leeuwendeel van die patiënten in. Hoe komt het dat dat zo vlot gaat en heeft hij nog tips voor anderen? Van Ooijen: Nou, het is zeer tijdrovend moet ik zeggen. Het secretariaat doet bij ons de personalia van de patiënt en de operatiedatum, dat kost wel tien minuten per patiënt. En daarna doe ik de rest, dat is ook nog wel tien minuten. Dus twintig minuten per patiënt. Het zou sneller kunnen als je de onbelangrijke dingen eruit mocht laten. Burgerservicenummer, lengte, gewicht van de patiënt: dat is toch allemaal onbekend en waar is het nou voor nodig? En al die uitgespecificeerde medicatie. Het gaat toch alleen om medicijnen die wondgenezingsstoornissen zouden kunnen bewerkstelligen, zoals prednison? Of ze antihypertensiva gebruiken is niet zo belangrijk. Het invoeren duurt bij ons ook langer omdat het programma niet snel werkt op onze ziekenhuiscomputer. Maar we doen het wel, want we vinden het belangrijk. Tips? Iedereen moet zijn eigen modus maar ontwikkelen. Dat het secretariaat het invoeren voorbereidt werkt bij ons heel goed. In het Haga Ziekenhuis voeren de artsen zelf alle gegevens in. W.H. Steup, chirurg: We hebben afgesproken dat we ze allemaal invoeren. Dat kost steeds minder tijd, hoor. Je legt het EPD ernaast en dan vul je relatief snel de data in. Het enige lastige is dat je in een volgende fase van de behandeling steeds weer een stukje moet invoeren. Er moet echt een automatische koppeling aan het EPD komen. In het Medisch Spectrum Twente is de ICT beter geregeld. Irene Grossman, chirurg-inopleiding: Wij hebben sinds begin 2007 een eigen prospectief registratiesysteem voor colorectale chirurgie ontwikkeld. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de DSCA ons geboden heeft onze gegevens digitaal aan te leveren. Voor de datavertaling hebben wij in samenwerking met Wil Kuipers in ons eigen registratiesysteem een conversiemodule ingebouwd, die onze data omzet naar het format zoals de DSCA deze vraagt. Peter van Reemst, chirurg in het Maxima Medisch Centrum: Wij doen behoorlijk wat colorectale chirurgie en starten de invoer van gegevens direct op de OK. De registratie voor de DSCA is routine geworden en wordt ook betrokken bij de complicatie registratie. Het

3 mooiste is echter wanneer er een koppeling tot stand wordt gebracht met het EPD/EZIS en de Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie. Elk ziekenhuis dat meer dan 50 patiënten heeft aangemeld bij de DSCA database krijgt een taart. Van Ooijen: Die is bij ons binnengekomen op het secretariaat terwijl ik stond te opereren. Hij heeft heel goed gesmaakt zeiden ze. Ook bij het Haga ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en Maxima Medisch Centrum werd de taart zeer gewaardeerd. MISSCHIEN IS DE ARTS MET DE MEESTE DODEN WEL DE BESTE ARTS Biostatisticus Prof. Ronald Brand behoedt onderzoekers voor statistische valkuilen. Ik kijk of de patronen die je op het eerste gezicht in gegevens ziet, wel goed te onderbouwen zijn. Misschien is het allemaal toch toeval. Eén van Brands tientallen projecten is het analyseren van de data van de DSCA. Dat moet vooral heel eerlijk gebeuren vindt hij. Ronald Brand Ronald Brand, hoogleraar Good Research Data Management in Leiden, verzamelt en analyseert data. Geef hem een bestand met cijfers over patiënten, zorgverleners, behandelingen en zorguitkomsten en vraag hem eraan te rekenen en hij is gelukkig. Vraag hem erover te vertellen en hij vergeet de tijd. Brand houdt van cijfers en van mensen die van cijfers houden. Het voelt bijna als familie, beschrijft hij de organisatie van Europese beenmergonderzoekers die hem ruim twintig jaar geleden vroeg de data management software te ontwerpen om de resultaten van beenmergtransplantaties beschikbaar te hebben voor analyse overal in Europa. Brand stemde toe op voorwaarde dat hij een generiek systeem mocht ontwerpen, waarin iedere onderzoeker zijn data kwijt kon, ook als dat niks met beenmerg te maken had. Dat mocht. Het werd een veel langer en duurder project dan gepland, maar dat vonden ze geen punt. Nu draaien er op ProMISe meer dan honderd projecten, waaronder de DSCA, glundert Brand. Nu alle gegevens over Nederlandse darmkankerpatiënten in de DSCA database verzameld worden, is het tijd voor de volgende stap: nadenken over de manier waarop je kunt uitrekenen wat die gegevens eigenlijk zeggen over de werkelijkheid. Eén ding is duidelijk: de uitkomsten turven en per ziekenhuis op een rijtje zetten is niet de bedoeling. Brand: Zo n ruwe vergelijking is waanzin. Daar is maar één toepassing voor:als je alle gegevens op één hoop gooit weet je precies wat er in een bepaald jaar Nederland gebeurd is. Hoeveel patiënten, hoeveel doden en hoeveel naadlekkages er waren. De absolute cijfers. Maar je kunt er niet mee voorspellen of sturen wat er volgend jaar gebeurt.

4 Om wel iets zinnigs met die gegevens te kunnen doen moet je ze corrigeren. Voor case-mix, want het ene ziekenhuis heeft nu eenmaal oudere of ziekere patiënten dan het andere. En voor toevalsfluctuaties, want de resultaten van een ziekenhuis met maar weinig patiënten worden sterker door het toeval beïnvloed dan de uitkomsten van een grote groep. Case-mix correctie Case-mix correctie is nodig om te zorgen dat een ziekenhuis niet lager of hoger op de ranglijst komt door iets waar het niets aan kan doen. Maar om op case-mix te kunnen corrigeren moet je het er eerst over eens zijn wat case-mix eigenlijk is en wat niet. Brand: Daar ga ik niet over. Daarover moeten de chirurgen zelf om de tafel. Zij moeten het erover eens worden welke kenmerken van de patiënt of van de behandeling buiten de macht van de dokter liggen, terwijl ze wel invloed hebben op de uitkomst. Als zij bepaald hebben op welke kenmerken ze niet afgerekend willen of mogen worden, ga ik pas corrigeren. Leeftijd is bijvoorbeeld zo n correctiefactor. Hoe ouder de patiënt, hoe groter de kans op complicaties of overlijden. Daar kan de dokter niks aan doen. Als de correctiefactoren bepaald zijn komt de biostatistiek om de hoek kijken. Brand maakt één wiskundige functie (een multivariate analyse) die precies berekent hoe de afgesproken risicofactoren de kans op een bepaalde uitkomst beïnvloeden. Daarin is ook nog eens meegenomen dat sommige risicofactoren niet onafhankelijk van elkaar zijn, maar samenhangen. Leeftijd en comorbiditeit bijvoorbeeld, want hoe ouder een patiënt is, hoe groter de kans is dat hij behalve darmkanker ook nog een andere ziekte heeft. Brand: Mijn taak is om de invloed te berekenen van dat samenspel van misschien wel twintig risicofactoren. Hun gezamenlijke invloed op overleven, op complicaties en op gezond herstel. Ik hoef dat alleen maar te voorspellen, ik hoef niet te weten waarom het zo is. Pas na case-mix correctie kun je een faire vergelijking maken van elkaars prestaties. Misschien is de arts met de meeste doden wel de beste dokter. Gewoon omdat hij de moeilijkste patiënten met de minste kans op succes behandelt en dat nog het beste doet ook! Toevals-correctie Na casemix-correctie van de cijfers kun je de uitkomsten van de individuele ziekenhuizen met elkaar vergelijken, net alsof ze allemaal exact dezelfde patiëntenpopulatie hadden. Dan is dus te zien of ze onder of boven het landelijke gemiddelde zitten, en hoeveel ze van dat gemiddelde afwijken. Maar zo n rangorde is Brand nog niet eerlijk genoeg. Hier houden de meeste mensen op met rekenen, zegt hij, maar ik niet. Want een rangorde-uitkomst kan ook door toeval vertekend zijn! Van een klein ziekenhuis met maar tien patiënten per jaar is nooit met statistiek alléén te bewijzen dat ze het zo goed of zo slecht gedaan hebben doordat ze zulke goede of zulke slechte zorg leveren. Misschien leveren ze volgend jaar exact dezelfde zorg en zijn de uitkomsten totaal anders. Dat kan heel goed gebeuren bij zulke kleine aantallen patiënten. Omdat hij vindt dat je iemand nooit op basis van iets dat op toeval kan berusten een lage beoordeling mag geven, voert Brand op de case-mix gecorrigeerde uitkomsten ook nog een toevalscorrectie uit (de Empirical Bayes-techniek). Die tweede correctie heeft als gevolg dat de kleine ziekenhuizen dichter bij het midden van de ranglijst terecht komen. Er is ook een keerzijde aan deze benadering. Brand: Een fictief, faliekant vies en slecht ziekenhuis dat maar vijf patiënten per jaar behandelt, zou bij mijn methode door de controle heen glippen. Maar zo n ziekenhuis kun je ook nog op andere manieren te pakken krijgen. Je kunt er altijd eens gaan kijken als visitatiecommissie van de beroepsgroep, op basis van het niet voor toeval gecorrigeerde lijstje. Deze situatie zal zich bij de chirurgische behandeling van het coloncarcinoom echter niet snel voordoen. In Nederland bestaan er namelijk geen ziekenhuizen met zulke kleine

5 patiëntenpopulaties op colorectaal gebied en bij andere aandoeningen zijn er vaak afspraken gemaakt over de minimale aantallen patiënten die klinieken jaarlijks moeten behandelen. Het belangrijkste gevolg van de gehanteerde methode is dan ook dat er geen enkel excuus meer is voor ziekenhuizen die met deze methode onder de norm presteren. Brand is ervan overtuigd dat het niet alleen eerlijker, maar ook effectiever is om beleidsconclusies te verbinden aan de voor case-mix èn toeval gecorrigeerde resultaten. Als je 1 miljoen euro krijgt voor het verbeteren van de ziekenhuizen die onder de maat presteren, kun je die het beste in de ziekenhuizen investeren die na toevalscorrectie het slechtste presteren. Daar worden de meeste patiënten beter van. Die kleintjes dragen aan die verbetering niet zoveel bij. Die DSCA-items houd je zelf ook bij als je goede zorg levert Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven integreert de DSCA-applicatie in haar ziekenhuis EPD. Dat is bijzonder, want de meeste andere ziekenhuizen en software ontwikkelaars kijken liever eerst de kat uit de boom. Hoofd ICT Niels Minderman en chirurg Grard Nieuwenhuijzen leggen uit waarom zij dat niet doen. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven liggen nergens proppen papier op de grond. Toch is dat niet voldoende voor de ambities van de Raad van Bestuur: in 2011 moet het hele ziekenhuis papierloos zijn. Geen dokters meer die met een dossier onder de arm over de gangen struinen, geen papieren formulieren voor labaanvragen meer, geen patiëntenstatus aan het voeteneind van het bed en in de postvakjes ligt alleen nog maar externe post. Een utopie? Nog wel toekomstmuziek, denkt Niels Minderman, hoofd van de Dienst Informatievoorziening en Automatisering, maar die toekomst komt snel dichterbij. Het Catharina Ziekenhuis wil eind 2011 een flinke stap hebben gezet. Landelijk gezien behoort het Catharina Ziekenhuis tot de koplopers wat betreft de ontwikkeling van een volledig digitaal ziekenhuis EPD (elektronisch patiënten dossier). Met behulp van EZIS, een computerprogramma ( ziekenhuisinformatiesysteem ) van leverancier Chipsoft, moeten in de toekomst alle gegevens die het ziekenhuis over een patiënt heeft digitaal worden ingevoerd, aangevuld en overgedragen. Het is de bedoeling dat alle afdelingen van het ziekenhuis, die nu nog deels hun eigen digitale of soms zelfs papieren patiënten-administratie hebben, dan per patiënt één digitaal dossier gebruiken. Handig: alle informatie bij elkaar op één grote server. Kwijtgeraakte dossiers Er zijn wel een paar problemen natuurlijk. Minderman: We zijn hier al 15 jaar mee bezig. Er is inmiddels redelijk veel geautomatiseerd, maar het is nu nog geen eenheid. EZIS is zo n flexibel programma dat iedere afdeling het op zijn eigen manier kan inrichten. Dus zodra informatie van de ene naar de andere afdeling moet ontstaan er problemen. Dan is er informatie lastig te vinden, of helemaal niet, of het dossier is niet compleet. Of de ene afdeling is digitaal gegaan zonder dat de volgende afdeling dat weet. En daar zitten ze dan nog op een map met papieren te wachten, terwijl die informatie allang in het digitale dossier zit. Lastig voor de arts, riskant voor de patiënt. Die risico s hebben voor de Raad van Bestuur de doorslag gegeven om voor het hele ziekenhuis één digitale werkstandaard te realiseren waar iedereen zich aan moet houden. Minderman: Er is geen andere optie, allemaal terug naar papieren verslaglegging is logistiek niet meer te trekken. Als je eens wist hoeveel fte s er in een papieren ziekenhuis verloren gaan

6 met het zoeken naar kwijtgeraakte dossiers Maar het wordt een geweldige uitdaging. Artsen zijn professionals die gewend zijn autonoom te werken, dus alles sluitend afspreken wordt moeilijk. Voor onszelf èn de buitenwereld De ene arts is meer ICT-minded dan de andere. Met de vernieuwende koplopers onder de dokters voert de afdeling van Minderman een aantal pilotprojecten uit. Een van hen is oncologisch en gastro-intestinaal chirurg Grard Nieuwenhuijzen. Het ziekenhuis EPD heeft volgens hem nog meer voordelen dan alleen het makkelijk vindbaar maken van alle informatie over elke patiënt. Iedereen wil dat de zorg transparanter wordt, iedereen wil precies weten wat er gebeurt. In eerste instantie was die behoefte er vooral van buitenaf, maar wij willen als chirurgen natuurlijk ook zelf weten hoe we het doen. Voor onszelf èn voor de buitenwereld. Nieuwenhuijzen doet zoals alle darmchirurgen in Nederland mee aan de uitkomstregistratie (audit) van de DSCA. De uitdaging waar hij en Minderman voor staan is het samenvoegen van de DSCA-vragenlijst met het eigen ziekenhuis EPD. Dat is uiteindelijk veel handiger dan de huidige web-based applicatie waarin de DSCA deelnemers nu nog hun data moeten invoeren. Het is de zoveelste web-based applicatie van de zoveelste registratie die we geacht worden er wel weer even bij te doen. En iedere keer moet je opnieuw dezelfde patiënt gegevens invoeren. Het invoeren van een patiënt voor de DSCA zou in twintig minuten moeten kunnen, maar in de praktijk duurt het echt langer. Dat komt mede doordat niet één persoon op één moment voor één patiënt alles invult, maar doordat er tijdens de route die de patiënt in het ziekenhuis doorloopt steeds andere afdelingen en andere personen met de patiëntgegevens bezig zijn. Nieuwenhuijzen: Eerst bij de diagnose op de poli de chirurg. Dan bij de pre-operatieve poli een intake-arts. Dan de verpleegkundige bij de opname. Dan op de OK een chirurg - niet noodzakelijkerwijs dezelfde als op de poli. Dan op de afdeling de zaalarts. En dan weer de chirurg op de poli voor de nacontrole. In al die tussenstappen kan iets gebeuren dat ingevoerd moet worden in de webbased applicatie van de DSCA. En dat kan niet, want niet al die mensen hebben de inlogcode. Gevolg is dat de chirurg uiteindelijk aan het einde van het zorgtraject zelf alles invult, dat is nog een heel gedoe want al die informatie staat op verschillende plekken. Maar goed, daar krijg je wel handigheid in. En het is nuttig, het zijn helemaal geen rare items om te registreren. Die zou je zelf ook in je patiëntendossier zetten als je goede zorg levert, daar is echt goed over nagedacht. Maar als de DSCA registratie in ons ziekenhuis EPD is geïntegreerd, gaat dat echt tijd schelen. Registratie van indicatoren gaat dan hand in hand met de registratie van je zorg. En dat is belangrijk, want de compleetheid en de betrouwbaarheid van dat soort gegevens zouden niet mogen afhangen van de zin en de bereidheid van degene die ze moet invullen. Eisen, wensen en oplossingen Behalve tijdbesparend voor de invoerder, of dat nu de arts zelf is of een nurse-practitioner, is het ook voor het ziekenhuis management handig als alle gegevens die nu nog in verschillende web-based applicaties worden ingevoerd, in het eigen EPD staan. Je kunt ze er dan namelijk ook weer heel gemakkelijk uit opvragen. Aan het eind van het jaar bijvoorbeeld, als de Inspectie de prestatie-indicatoren opvraagt. Minderman: De DSCA heeft al veel voorwerk gedaan, hun codering en classificering is heel handig en ook bruikbaar voor andere zorgdomeinen. Dat krijg je als individueel ziekenhuis echt niet voor elkaar.

7 Toch bouwen nog maar weinig ander ziekenhuizen een dataset als die van de DSCA in hun EPD in. Dat heeft twee belangrijke redenen. Allereerst is het al lastig om überhaupt een ziekenhuisbreed EPD in te voeren. Daarvoor moet de werkwijze van een compleet ziekenhuis veranderen. Zo n extra element als de DSCA-dataset, hoe handig ook ontworpen en gedefinieerd, maakt het in eerste instantie natuurlijk nog gecompliceerder. De communicatie tussen de ICT-afdeling en de EPD-gebruikers is dan van groot belang. Minderman: Grard neemt zijn hele maatschap mee in het proces, maar dat gaat echt niet overal zo. Dat kan het moeilijk maken om te bepalen wat de eisen, wensen en op te lossen problemen zijn. En dat maakt het weer lastiger om een goede digitale werkomgeving voor onze zorgverleners in te richten. Bij inbouwen van de DSCA-dataset merkt het Catharina Ziekenhuis dat de softwareleveranciers hier nog geen standaard oplossing voor hebben ontwikkeld. Om toch voortgang te boeken realiseert het ziekenhuis nu zelf een oplossing en gaat vervolgens met de leverancier ChipSoft in gesprek over de integratie daarvan in de EZIS-toepassing. Andere ziekenhuizen die EZIS gebruiken volgen dit project en denken mee over de aanpak. Minderman: Wij zijn al zolang bezig met deze ontwikkeling, dat het door onze eigen mensen niet eens meer als iets bijzonders herkend wordt. Hier in huis wordt heel wat afgemopperd over wat er nog niet perfect werkt, maar uit België komen ze met bussen vol om te kijken hoe wij het doen. Oproep: verbeterideeën, ervaringen met de kwartaalrapportage en taartfoto s In de volgende DSCA nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan uw ervaringen met de DSCA Hebt u een belemmering ervaren bij het aanmelden van patiënten bij de DSCA database? Hebt u een idee om de huidige werkwijze te verbeteren? Hoe worden de DSCAkwartaalrapportages gebruikt in uw ziekenhuis of op uw afdeling? Hebt u een foto van (het verorberen van) de taart die u van ons krijgt bij het includeren van de 50 e patiënt? Meld het onze helpdesk (uw verbeterideeën) of het secretariaat (kwartaalrapportageervaringen en taartfoto s)! helpdesk: of secretariaat: of

NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit

NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit In deze editie: Een spannend kwartaal! Een spannend kwartaal Nieuw op de DSCA-website Naar de eerste DSCAjaarrapportage Methodologische adviesraad geïnstalleerd

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland Leids Universitair Medisch Centrum MIC2016, Antwerpen 25 november 2016 Organisatie Leids Universitair Medisch Centrum Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica Moleculaire Epidemiologie Medische Statistiek

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit

N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit In deze editie: Laatste nieuws DSCA congres Mijn DSCA voortaan wekelijks geactualiseerd Mijn DSCA levert percentage heroperaties Nodig de opblaas-darm

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit

NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit In deze editie: Congresprogramma 2010 bekend Nieuws over de website, het aantal ingevoerde patiënten, mijndsca en de basisset prestatieindicatoren IGZ Zorgvuldig

Nadere informatie

Voorzitter. Spreker. Spreker. Dr. Robert Pierik Chirurg Isala klinieken. Prof. Rob Tollenaar Voorzitter DICA

Voorzitter. Spreker. Spreker. Dr. Robert Pierik Chirurg Isala klinieken. Prof. Rob Tollenaar Voorzitter DICA Voorzitter Spreker Spreker Dr. Robert Pierik Chirurg Isala klinieken Prof. Rob Tollenaar Voorzitter DICA Wouter van Dijk Consultant Performation Projectleider POC Waar staan we en waar gaan we naar toe?

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Registratie van proces- en prestatie-indicatoren in het EPD: een uitkomst!

Registratie van proces- en prestatie-indicatoren in het EPD: een uitkomst! Registratie van proces- en prestatie-indicatoren in het EPD: een uitkomst! Hella Bosch MANP, verpleegkundig specialist Máxima oncologisch centrum / Borstcentrum Máxima Eindhoven/ Veldhoven Inleiding Onderzoeksvraag

Nadere informatie

DICA in het kort. DSCA-Congres 2011 goed bezocht. Actueel #01 2011. Page 1 / 5

DICA in het kort. DSCA-Congres 2011 goed bezocht. Actueel #01 2011. Page 1 / 5 Actueel #01 2011 DICA is een betrouwbaar meetsysteem dat inzicht geeft in de kwaliteit van zorg en verbeterpunten aanwijst. Deze nieuwsbrief informeert u over ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker De zorg voor patiënten met hoofd-halskanker is goed geregeld in

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

VALUE BASED HEALTH CARE IN DE NEDERLANDSE PRAKTIJK: KWALITEIT EN KOSTEN

VALUE BASED HEALTH CARE IN DE NEDERLANDSE PRAKTIJK: KWALITEIT EN KOSTEN VALUE BASED HEALTH CARE IN DE NEDERLANDSE PRAKTIJK: KWALITEIT EN KOSTEN Sprekers Perspectief medisch specialist Perspectief kwaliteitsregistratie Perspectief medisch manager Voorzitter Klaas in t Hof,

Nadere informatie

Kwaliteitstaken Zorginstituut

Kwaliteitstaken Zorginstituut Kwaliteitstaken Zorginstituut Suzan Orlebeke 7 april 2017 INHOUD Wat doet het Zorginstituut? Wat zijn de kwaliteitstaken? Kwaliteitsinformatie: hoe komen er eraan? Kwaliteitsinformatie: waar gebruiken

Nadere informatie

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Perfectie Verschil in kwaliteit onvoldoende klinische data voor vergelijken uitkomsten Perfectie = klassieke

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg Het runnen van een praktijk vraagt vandaag de dag veel van u. Het elektronisch patiëntendossier (EPD), verslaglegging van diagnose

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software 2 Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Landelijke standaarden en software 1 Resultaten

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Informatiebrief patiënten

Informatiebrief patiënten Informatiebrief patiënten Voor kinderen van 12 t/m 15 jaar HemoNED Register: Landelijk register van patiënten met hemofilie en aanverwante aandoeningen. Hallo, Wij willen je vragen om mee te doen aan HemoNED,

Nadere informatie

Korte handleiding PRN-Audit

Korte handleiding PRN-Audit STICHTING PERINATALE AUDIT NEDERLAND Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel 030 28 23 937 E info@perinataleaudit.nl I www.perinataleaudit.nl Korte handleiding PRN-Audit Invoeren basiszorggegevens voor perinatale

Nadere informatie

MAKE FAILURE TO RESCUE A THING OF THE PAST MIRRE DE NOO, WOUTER VAN DIJK

MAKE FAILURE TO RESCUE A THING OF THE PAST MIRRE DE NOO, WOUTER VAN DIJK MAKE FAILURE TO RESCUE A THING OF THE PAST MIRRE DE NOO, WOUTER VAN DIJK Sprekers Mirre de Noo chirurg Deventer Ziekenhuis, lid wetenschappelijke commissie DSCA Wouter van Dijk Medeoprichter en adviseur

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Wat? 1. De orthopedische patiënt. 2. Een implantaat. 3. De registratie van een implantaat. 4. Waarom is dat zo belangrijk? 5. Hoe kan dit technisch versterkt

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

ZORG VOOR UITKOMST DARMKANKER UITKOMSTINDICATOREN BEHANDELING KANKER RESULTATEN SANTEON ZIEKENHUIZEN EDITIE

ZORG VOOR UITKOMST DARMKANKER UITKOMSTINDICATOREN BEHANDELING KANKER RESULTATEN SANTEON ZIEKENHUIZEN EDITIE ZORG VOOR UITKO UITKOINDICATOREN BEHANDELING KANKER RESULTATEN SANTEON ZIEKENHUIZEN DARMKANKER EDITIE 016 1 Roelof had darmkanker en is behandeld in het Ziekenhuis. Ik kon snel terecht voor een darmonderzoek

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD De ontwikkeling van een heropnamemodel Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD Aanleiding Heropname kan een indicator zijn voor sub-optimale zorg

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie

Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie Danique Hesselink 21-08-2014 1 PROCESEVALUATIE REGIONALE TRAUMAREGISTRATIE INLEIDING Traumaregistratie is verplicht voor ieder ziekenhuis in Nederland. Traumapatiënten

Nadere informatie

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Perspectief van de zorgondernemer Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Heeft dit zorgstelsel adequate prikkels om kwalitatief goede zorg te leveren?

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

SAMENVATTING Een arts is, als professional, geïnteresseerd in de kwaliteit van zijn werk en in manieren om deze verder te verbeteren. Systematische, retrospectieve beoordeling van de eigen dagelijkse medische

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren Factsheet en Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving en Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënte of haar wettelijke vertegenwoordiger.

Informatiebrief voor de patiënte of haar wettelijke vertegenwoordiger. Informatiebrief voor de patiënte of haar wettelijke vertegenwoordiger. Geachte Mevrouw, U kreeg deze informatiebrief van uw gynaecoloog omdat u recent, tijdens uw zwangerschap of bevalling, een ernstige

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 PROJECT PLAN Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 1 INHOUD Project Plan... 1 Inhoud... 2 Project Plan... 4 Project Definitie...

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen wereldkaart contact Blog Rabobank oktober 2016 Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen Blog Diana Monissen De bouw van het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg?

Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Betere kwaliteit = betere uitkomst van zorg? Symposium (Over)leven na Kanker Tilburg, 8 maart 2013 Dr. V. Lemmens Hoofd Sector Onderzoek, Integraal Kankercentrum Zuid Eindhoven Kwaliteit Kwaliteit: definitie?

Nadere informatie

Implementatie nazorgplan in de oncologie

Implementatie nazorgplan in de oncologie Implementatie nazorgplan in de oncologie Workshop 20 maart 2015 I Ankie Krol, verpleegkundig specialist Meander MC en Saskia Lunter, projectmedewerker IKNL Programma Wat is een nazorgplan? Hoe implementeer

Nadere informatie

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent?

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? In het Havenziekenhuis doen wij er alles aan om u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek UMCG, Martini Ziekenhuis, MCL, MST, Isala Klinieken, UMCU, Catharina Ziekenhuis, Nederland 1 University of California, Los Angeles, Verenigde Staten Informatie Genetic origin of Dupuytren s disease and

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van.

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van. Mijn achtergrond? Deze dia zegt het allemaal. KNMVD -16 jaar dierenarts gezelschapsdieren GCM -2 jaar projectmanagement GCM -Nu innovaties in de zorg oa zorgprogramma s ROSET -dit jaar gestart als praktijkadviseur

Nadere informatie

Voorbeeld adviesrapport MedValue

Voorbeeld adviesrapport MedValue Voorbeeld adviesrapport MedValue (de werkelijke naam van de innovatie en het ziektebeeld zijn verwijderd omdat anders bedrijfsgevoelige informatie van de klant openbaar wordt) Dit onafhankelijke advies

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Samenwerking DICA-IKNL

Samenwerking DICA-IKNL Samenwerking DICA-IKNL Waarom, wat en hoe DICA-congres 24 juni 2013 Marlies Jansen-Landheer Waarom? Zelfde doel voor ogen: optimale kwaliteit van zorg voor de patient Centrale rol voor de professionals

Nadere informatie

Algemene beschrijving en instructie ACS registratie tool en Dashboard

Algemene beschrijving en instructie ACS registratie tool en Dashboard Algemene beschrijving en instructie ACS registratie tool en Dashboard versienummer datum reden Versie 1.6 April 2014 Interfacewijziging Versie 1.7 3 juni 2014 Interface wijziging Versie 1.8 30 juni 2014

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens Patiënteninformatie Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens rkz.nl Voor een goede behandeling leggen behandelaars gegevens over u, als patiënt, vast in een dossier. U kunt daarbij denken aan

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

PROFILES infrastructuur voor (online) data verzameling. Lonneke van de Poll-Franse

PROFILES infrastructuur voor (online) data verzameling. Lonneke van de Poll-Franse PROFILES infrastructuur voor (online) data verzameling Lonneke van de Poll-Franse Eindhoven Cancer Registry (ECR) Onderdeel van de Nederlandse Kankerregistratie* Gebied van 2,4 miljoen inwoners 10 ziekenhuizen

Nadere informatie

VGN ledenbijeenkomst 15 december Dr. Piet Stam Jan Sonneveld MSc. Dr. Xander Koolman

VGN ledenbijeenkomst 15 december Dr. Piet Stam Jan Sonneveld MSc. Dr. Xander Koolman VGN ledenbijeenkomst 15 december 2010 Dr. Piet Stam Jan Sonneveld MSc. Dr. Xander Koolman 1 1 e ronde zorginhoudelijke indicatoren GZ ZiZo portal 1. SiRM heeft de prestatie-index berekend 2. gecorrigeerd

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht De Nederlandse Obesitas Kliniek, het centrum voor patiënten met morbide obesitas De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is hét centrum van

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag.

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag. Ruggespraak Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het onderzoek Ruggespraak. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T F E BTW BE RPR Hasselt

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T F E BTW BE RPR Hasselt Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar tot 12 jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Haaruitval door chemotherapie. Onderzoek naar haaruitval door chemotherapie Instructie voor verpleegkundigen

Haaruitval door chemotherapie. Onderzoek naar haaruitval door chemotherapie Instructie voor verpleegkundigen Onderzoek naar haaruitval door chemotherapie Instructie voor verpleegkundigen Inhoud 1. IN HET KORT 3 2. INSTRUCTIE AAN DE PATIËNT 3 3. AANMELDEN VAN DE PATIËNT 4 3.1 Stap 1 Inloggen 4 3.2 Stap 2 Invullen

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Omgaan met patiëntengegevens

Omgaan met patiëntengegevens Omgaan met patiëntengegevens Inleiding Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier (ook wel status genoemd) aanlegt. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt

Nadere informatie