Software Quality Assurance Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Quality Assurance Plan"

Transcriptie

1 FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar /11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie /11/2010 Beerend Ceulemans Verbeterde versie /03/2010 Jeroen Van den haute Opmerkingen feedback verbeterd /05/2010 Jeroen Van den haute Reviews toegevoegd Table 1: Document geschiedenis

2 Contents 1 Scope 3 2 Referenties 3 3 Definities en Acroniemen 4 4 Management Organisatie Taken Verantwoordelijkheid Documentatie Doel Minimale Documentatie Eisen Standaarden, conventies, werkwijze en metriek Doel Inhoud Standaarden en conventies Documentatie Werkwijze Metrieken Kwaliteitsdoelen Meeting Afspraken Reviews en Audits Doel Minimale Requirements Software Specificatie Review Architectuur Design Review Detailed Design Document Functionele Audit Fysieke Audit In-process Audits Software Configuration Management Plan Review Post Mortem Review Testen 9 9 Problemen rapporteren en oplossen Documentatiefouten Broncode fouten

3 10 Tools, technieken en methodologieën 9 11 Media controle Leverancier controle Gegevens verzamelen,onderhoud en opslag Training Risk management Bijlagen Software Specificatie Review Software Specificatie Review Functionele Audit Fysieke Audit Post Mortem Review

4 1 Scope Dit document bevat het Software Quality Assurance Plan van groep 3 voor het vak Software Engineering. In dit document gaan we verschillende methoden en technieken gaan definiëren die de kwaliteit van ons project kunnen controleren, en er zo voor zorgen dat de kwaliteit van het af te leveren product zo hoog mogelijk is. Het belangrijkste doel van dit plan is ervoor te zorgen dat aan het einde van het project, het af te leveren product voldoet aan alle afgesproken standaarden en technieken, en dat ieder teamlid zich hieraan heeft gehouden. Daarom is het belangrijk dat niet alleen bij het einde van het project de kwaliteit wordt gecontroleerd, maar dit tijdens het hele project gebeurt door ieder teamlid. 2 Referenties References [1] Beschrijving van het project, [2] Software Engineering An Object-Oriented Perspective, Eric J. Braude, 2001, ISBN , John Wiley & Sons [3] Software Engineering Group , 3

5 3 Definities en Acroniemen SCMP SDD Software Configuration Management Plan: Document dat gaat beschrijven hoe documenten en code wordt opgeslagen, en hoe samen te voegen. Software Design Document: Document dat het design en de architectuur beschrijft. SPMP Software Project Management Plan: Document dat beschrijft wie welke rol heeft, wat de bedoeling is van het project, wat alle taken inhouden,... SQAP SRS STD QAM KLOC 4 Management 4.1 Organisatie Software Quality Assurance Plan: Document dat het quality assurance process beschrijft. Software Requirement Specification: Document dat de vereisten bevat waaraan het systeem moet voldoen. Software Test Document: Document dat de instructies bevat in verband met het testen van alle componenten van het systeem. Quality Assurance Manager: Persoon die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het project Kilo lines of code Het team waarmee we dit project gaan uitwerken bestaat uit 7 leden. Elk teamlid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. De Quality Assurance Manager heeft als taak ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken in verband met de kwaliteit. Deze gaat ook controleren of alle documenten nog eens zijn nagelezen en of alles in orde is. Indien dit niet het geval is meldt hij dit aan diegene die het gemaakt heeft. 4.2 Taken De taken van de Quality Assurance Manager bevatten: ˆ Schrijven en onderhouden van het SQAP ˆ Schrijven en onderhouden van het STD ˆ Verantwoordelijk voor alle documenten ˆ Controleren van tutorials ˆ Controleren van alle verslagen 4

6 ˆ Beslissen over Coding Conventions in samenspraak met de implementationmanager ˆ Eindverantwoordelijke testen van alle code 4.3 Verantwoordelijkheid De Quality Assurance Manager voert bovenstaande taken allemaal uit, en zorgt ervoor dat alle leden zich houden aan de gemaakte afspraken en richtlijnen in dit document. De Project Manager controleert op zijn beurt de Quality Assurance Manager dat deze zich ook houdt aan de gemaakte afspraken en richtlijnen. Wanneer een teamlid een fout constateert die nog niet is opgemerkt door de QAM meldt deze dit. 5 Documentatie 5.1 Doel Volgende paragraaf beschrijft hoe we het project gaan documenteren. 5.2 Minimale Documentatie Eisen Volgende documenten moeten verplicht worden afgeleverd bij dit project: ˆ SPMP: Software Project Management Plan ˆ SCMP: Software Configuration Management Plan ˆ SDD: Software Design Document ˆ SQAP: Software Quality Assurance Plan ˆ STD: Software Test Document ˆ SRS: Software Requirements Specification ˆ Java broncode documentatie gegenereerd door Javadoc 6 Standaarden, conventies, werkwijze en metriek 6.1 Doel Volgend deel gaat de standaarden, conventies, werkwijzen en metrieken beschrijven die we gaan gebruiken in het project. 5

7 6.2 Inhoud Standaarden en conventies Gedurende het hele project gaan we voor het schrijven van documenten ons baseren op de IEEE-standaarden. Wanneer we code schrijven houden we rekening met de Java code conventies: Kleine wijzigingen zijn hierin steeds mogelijk, maar enkel en alleen in overleg met de QAM. Elk teamlid heeft de eigen verantwoordelijkheid zich te houden aan deze conventies Documentatie Alle documenten zullen worden geschreven in latex. De nieuwste versie van een document wordt steeds online gezet op de site. Alle broncode bevindt zich in de svn-repository op de wilma-server. Het is van groot belang dat steeds de recentste versie van de broncode online staat. De documentatie van de broncode bevindt zich zowel in de broncode, als in een appart document. Alle niet-code documenten zullen worden geschreven volgens een template, bepaald door de QAM, om de consistentie tussen de documenten te bewaren Werkwijze Elk teamlid houdt zich zeker aan volgende afspraken: ˆ Elk teamlid houdt zich aan de afgesproken deadline ˆ Elk teamlid controleert de kwaliteit van zijn werk tijdens de ontwikkeling, niet erna ˆ Alle documenten en code gemaakt door een teamlid, moeten beschikbaar zijn voor alle teamleden ˆ Wanneer een stuk code is afgewerkt door de eigenaar, gaat deze dit eerst zelf nog eens controleren. Hierna laat deze dit aan een collega weten, zodat deze de code binnen de week ook nog eens kan controleren. Voor de duidelijkheid en de eenvoudigheid zullen 2 personen steeds elkaars code bekijken. Welke teams er gevormd worden zal onderling worden afgesproken Metrieken Bij elke iteratie worden volgende metrieken onderhouden: ˆ Voor elk teamlid wordt bijgehouden hoelang hij gewerkt heeft, in uren(zowel voor de code als documentatie) ˆ Voor elk teamlid wordt bijgehouden hoeveel code hij geschreven heeft, in KLOC, alsook voor het gehele team 6

8 6.2.5 Kwaliteitsdoelen We bepalen hoeveel fouten er maximaal mogen zijn, zodat ons project toch van goede kwaliteit is. Onder een fout verstaan we voor de requirements het ontbreken of niet volledig representeren van een requirement. Voor het design en de code verstaan we onder een fout het leiden tot een error, waardoor sommige functionaliteit niet meer werkt. ˆ Requirements: Niet meer dan 1 fout per 20 requirements. ˆ Design: Niet meer dan 1 fout per 6 diagrammen. ˆ Code: Niet meer dan 5 fouten per KLOC, gevonden door de klant Meeting Afspraken Als er een meeting moet plaatsvinden zal dit beslist worden door de Project Manager. Deze laat dit weten aan de Planning Manager, die een gepast tijdstip uitzoekt waar iedereen op aanwezig kan zijn. De datum van een meeting wordt minstens 3 dagen op voorhand vastgelegd. Wanneer een teamlid niet aanwezig kan zijn laat hij dit aan de Project Manager weten, mits een geldige reden. Wanneer het dringend nodig is om een meeting te organiseren, laat de Project Manager dit minstens een dag op voorhand weten. Hierbij is het eventueel wel toegestaan dat niet alle teamleden aanwezig zijn. De agenda van de meeting wordt bepaald door de Project Manager. Elk teamlid mag agendapunten toevoegen door deze naar de Project Manager door te sturen. Tijdens elke meeting wordt er een verslag opgemaakt en op de site gezet door de secretaris, maximum 3 dagen na de meeting. 7 Reviews en Audits 7.1 Doel Het belangrijkste doel van reviews en audits bestaat uit ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons afgeleverde product maximaal is. Door het project nog eens te overlopen kunnen we er nog fouten uithalen, en zo de kwaliteit optimaliseren. We herbekijken ook al onze documenten nog eens, zodat deze zeker geen fouten bevatten en allemaal consistent zijn. 7.2 Minimale Requirements Software Specificatie Review Hierbij gaan kijken of er wel voldaan is aan alle requirements opgesomd in het SRS. Deze review is de verantwoordelijkheid van de Requirement Manager, maar zal worden uitgevoerd door het hele team. Daarom moet ieder teamlid het SRS grondig lezen, en daarna alle requirements van het project overlopen, en kijken welke nog ontbreken of niet volledig zijn. 7

9 7.2.2 Architectuur Design Review Bij deze review gaan we de verschillende mogelijkheden van architectuur overlopen bij het design van het project. Deze Review zal worden geleid door de Development Manager, en kan pas plaats vinden wanneer de eerste versie van het Software Design Document klaar is. De opmerkingen zullen worden overgemaakt aan de Development Manager, en deze kan dan, rekening houdend met de opmerkingen, het definitieve Software Design Document maken Detailed Design Document We gaan kijken of de architectuur die we gekozen hebben voor het design voldoet aan alle vereisten. Het is belangrijk dat we zo vlug mogelijk fouten opsporen, omdat we deze dan makkelijker kunnen oplossen. Deze review is ook de verantwoordelijkheid van de Development Manager Functionele Audit Deze audit wordt uitgevoerd voor het project wordt afgeleverd, en is de verantwoordelijkheid van de Project Manager. We gaan alle documenten die worden ingediend controleren of ze wel voldoen aan de eisen opgesteld in het SRS Fysieke Audit Deze audit vindt ook plaats voor het project wordt afgeleverd, en is de verantwoordelijkheid van de Quality Assurance Manager, samen met de Project Manager. Hierbij gaan we controleren of alle code en documenten wel voldoen aan de vereisten opgesomd in het SQAP In-process Audits Hierbij gaan we kijken of alle code en documenten nog consistent zijn. Deze audit is de verantwoordelijkheid van de Quality Assurance Manager. We leggen voornamelijk de nadruk op: ˆ Is de code nog consistent met de design documenten? ˆ Is de publieke website nog steeds consistent met de staat van het project? ˆ Zijn de design documenten nog steeds consistent met de SRS? ˆ Zijn de software testen nog steeds consistent met de SRS? 8

10 7.2.7 Software Configuration Management Plan Review Alle leden horen de status van het version control bij te houden zodat de adequaatheid en de compleetheid van de software configuratie gegarandeerd blijft, zoals opgesteld in het SCMP Post Mortem Review Na elke iteratie gaan we deze review houden. We overlopen de iteratie en bekijken waar we bij de volgende iteratie moeten op letten, of wat we beter kunnen doen. We overlopen en evalueëren alle vooropgestelde doelen, alsook de functionaliteit van deze iteratie. Deze review is de verantwoordelijkheid van de Quality Assurance Manager. 8 Testen ˆ Unit Testing: ieder teamlid test zijn eigen geschreven code ˆ De Quality Assurance Manager zorgt ervoor dat de integratie en systeemtests worden uitgevoerd. ˆ Zie Software Test Document voor meer details 9 Problemen rapporteren en oplossen 9.1 Documentatiefouten Wanneer er kleine fouten worden opgemerkt, mogen deze worden opgelost door de persoon die ze ontdekt. Onder kleine fouten verstaan we spelling, grammatica, layout,... Wanneer er fouten worden opgemerkt in verband met documentstructuur of het toevoegen of verwijderen van onderdelen, wordt dit gemeld aan de schrijver van het document. Deze kan dan de nodige aanpassingen doen. Per document is er een hoofdverantwoordelijke en een back-up persoon voorzien. Deze back-up persoon zal bij afwezigheid of bij het wegvallen van de hoofdverantwoordelijke, al deze zijn taken op zich nemen. 9.2 Broncode fouten Wanneer er een bug wordt opgemerkt kan dit worden gerapporteerd via Mantis. Deze wordt beschikbaar gemaakt via de site. Diegene die de code geschreven heeft waar de bug zich bevindt, zal deze ook oplossen. 10 Tools, technieken en methodologieën Version control wordt mogelijk gemaakt door Subversion 9

11 11 Media controle Het is de taak van de Configuration Manager dat de softwaremedia conform het SCMP zijn. Elk teamlid zorgt ervoor dat alle documenten en code geplaatst worden op de svnrepository op de wilma-server. Hiernaast houdt elk teamlid ook best nog een backup bij van al zijn bestanden. Het is handig dat elk een kopie heeft van de svn-repository, zodanig dat iedereen weet wie welke wijziging heeft aangebracht. 12 Leverancier controle Voor dit project maken we alleen maar gebruik van open-source software. We kunnen er van uitgaan dat al deze programma s werken, en daarom voeren we hierop ook minder controle uit. 13 Gegevens verzamelen,onderhoud en opslag Alle documenten worden bewaard in de svn-repository op de wilma-server. Deze documenten bevatten de verschillende reviews en inspectiedocumenten. 14 Training Wanneer een teamlid een programma of programmeertaal nog niet kent, gaat hij deze grondig moeten bestuderen. Hij gaat dit zelfstandig moeten doen, maar kan altijd hulp vragen bij teamleden. Voorts zullen er door de teamleden leermateriaal en nuttige tutorials voorzien worden. 15 Risk management Elk teamlid wordt aangemoedigd zoveel mogelijk risico s te vinden en te melden aan het hele team. Alle risico s bevinden zich in het SPMP. 10

12 16 Bijlagen 16.1 Software Specificatie Review Datum: 11/05/2011 Jeroen Van den haute ˆ Ontbreken beschrijving privéberichten in SRS ˆ Ontbreken privéberichten inbox in SRS ˆ Ontbreken vrienden worden in SRS ˆ Ontbreken avator in SRS ˆ Goldmember aankopen: niet mogelijk om correct te implementeren, functionaliteit goldmember samengevoegd met Freemember 16.2 Software Specificatie Review Datum: 18/05/2011 Jeroen Van den haute ˆ Alles over privéberichten is toegevoegd ˆ Vrienden worden is toegevoegd ˆ Avatar maken is toegevoegd 16.3 Functionele Audit Datum: 18/05/2011 Jeroen Van den haute en Beerend Ceulemans ˆ Nieuwe SRS besproken en goedgekeurd ˆ Geupdate SQAP(reviews werden toegevoegd) besproken en goedgekeurd 16.4 Fysieke Audit Datum: 18/05/2011 Jeroen Van den haute en Beerend Ceulemans ˆ Alle code werd grondig overlopen en aangepast waar nodig ˆ Documenten werden gecontroleerd in Functionele audit 11

13 16.5 Post Mortem Review Na elke iteratie werd tijdens een meeting mondeling overlopen wat beter moet en waar we extra moeten op toezien. 12

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software project management plan voor Schedule-Generator

Software project management plan voor Schedule-Generator Software project management plan voor Schedule-Generator Matthias Caenepeel Adam Cooman Alexander De Cock Zjef Van de Poel 20 mei 2011 Versie 3.0 1 Aanpassingsgeschiedenis. 16/2/2011 versie 0.1: Aanmaak

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Doel van het project! 5 Onderwerp van het project! 5 Invulling van het project! 6 Producten! 7 Functioneel Ontwerp! 7 Implementatierapport!

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict TESTING POLICY Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict Dussart Dirk Architect - Fedict Contents 1. Inleiding... 5 1.1. Doel van dit document... 5 1.2. Waarom testen?... 5 1.3. Wat is testen...

Nadere informatie

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon IN3405 BSc-Project Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft Opdrachtgever: E.Novation, Capelle a/d IJssel Auteurs: David

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Software Conguration Management Plan Versie 1.1.1

Software Conguration Management Plan Versie 1.1.1 Versie 1.1.1 03-04-2006 Samenvatting Dit is het (SCMP) voor het project.dit project is onderdeel van het vak Software Engineering (2IP40) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het document voldoet

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) hogeschool utrecht Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5 Ferdie Sletering (1529444) Jeffrey

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

Software Project Management Plan Versie 1.2.0

Software Project Management Plan Versie 1.2.0 Versie 1.2.0 24-4-2006 biceps Samenvatting Dit is het (SPMP) voor het biceps project. Het project wordt uitgevoerd voor het vak 2IP40 aan de Technische Universiteit Eindhoven. De structuur van dit document

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 11/11/10 Matthijssens Roeland Eerste versie 1.1 25/11/10 Matthijssens Roeland Uses cases toegevoegd 1.1 11/12/10 Matthijssens Roeland

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700

BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700 BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700 Speurplanet.nl onderdeel van Moerstaal TU Delft - Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Datum: 27 augustus 2006 Auteurs: D. Krol 1104241

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere Introductie User Stories SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat zijn User Stories?... 4 2.1 Definitie... 4 2.2 Voordelen... 4 2.3 Verschillen tussen

Nadere informatie