Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: fax:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835"

Transcriptie

1 VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Energy-Light B.V. insolventienummer: 10 / 148 F op verzoek van: Energy-Light B.V. datum verzoek: 1 juni 2010 appel / verzet: nee vonnis: Rechtbank Maastricht d.d. 8 juni 2010 faillissementsrekening: curator: mr. D.D.J.M. Gulpers correspondentieadres: Molenberglaan 125, 6416 EM Heerlen tel: fax: datum eerste beëdiging: 28 januari 2004 rechter-commissaris: mr. M.T.A.C. Russel griffier: de heer P. Bertrand Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: fax: publicaties: verslagtijdvak: 8 juni september 2010 datum: 7 september 2010 nummer verslag: Openbaar.1 Algemeen Activiteiten onderneming: Handel in, productie en ontwikkeling van energiebesparende verlichtingsproducten. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is ROPA B.V. te Nuth. 1.2 Winst en verlies: Uit de cijfers tot en met 31 mei 2010 blijkt een negatief bedrijfsresultaat van om en nabij de ,00. De vordering van de aandeelhouder en bestuurder op gefailleerde liep op tot meer dan ,00. Het crediteurensaldo (kortlopende schulden) beliep meer dan ,00. De te verwachten inkomsten en debiteuren waren vele malen kleiner. Het debiteurensaldo bedroeg 1

2 60.000,00 waarvan het merendeel zich op verrekening kon beroepen. De bestuurder heeft gezien dit financieel beeld op 27 mei 2010 in haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besloten om het faillissement van Energy Light B.V. aan te vragen. 1.3 Balanstotaal: Ook de balans over 2008 en 2009 toonden een negatief resultaat, zie Lopende procedures: Geen 1.5 Verzekeringen: De verzekeringen zijn in kaart gebracht en waar mogelijk werden deze opgezegd. 1.6 Huur: De bedrijfsruimte van Energy Light B.V. was gehuurd van TCN Charlemagne B.V. Deze heeft de huur opgezegd na het uitspreken van het faillissement. De bedrijfsruimte is door de curator op 31 augustus 2010 opgeleverd. 1.7 Oorzaak faillissement: Het aantal opdrachten viel tegen en eind 2009 werd een aantal belangrijke orders geannuleerd terwijl alle investeringen door Energy Light waren gedaan. De bestuurder zou in eerste instantie slechts als geldschieter fungeren totdat de onderneming zelfstandig en winstgevend zou draaien dan zou een (bevriend) voormalig personeelslid de aandelen kopen en het door hem gewenste bedrijf voortzetten. Partijen kregen een meningsverschil en de samenwerking eindigde. De bestuurder, zie 1.2, zag de onderneming niet winstgevend of zelfstandig worden maar zag alleen haar vordering als financier van Energy Light B.V. toenemen. De bestuurder heeft besloten geen nieuwe financiële injectie meer te zullen geven aan Energy Light en zag al na twee maanden dat er onvoldoende middelen binnenkwamen om de huur, het personeel en anderen te betalen. Op 27 mei 2010 is dan ook in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besloten om het faillissement van Energy Light B.V. aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement: Aantal in jaar voor faillissement: Datum ontslagaanzegging: 10 juni 2010 Alle arbeidsovereenkomsten zijn per deze datum opgezegd na voorafgaand verkregen toestemming van de rechter-commissaris. Het UWV werd reeds gecontacteerd voor begeleiding van de personeelsleden. 2

3 3. Activa Onroerende zaken Energy Light B.V. bezit geen onroerende zaken 3.1 Beschrijving: niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst: niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek: niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage: niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Er zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen waaronder een Mercedes Benz type C 200 en kantoorinventaris en elektra. De curator heeft namens de boedel de eigendom van deze goederen geclaimd ingevolge een gebrekkige verpanding aan de bestuurder. De activa is inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. 3.6 Verkoopopbrengst: 9.000,00 inclusief btw 3.7 Boedelbijdrage: niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: niet van toepassing Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving: niet van toepassing 3.11 Boedelbijdrage: niet van toepassing Andere activa 3.12 Beschrijving: De curator heeft 64,76 aan kasgeld aangetroffen. Dit bedrag is gestort bij de Rabobank Goodwill: niet van toepassing 3.14 Handelsnaam en exploitatie: er is geen interesse voor overname van de handelsnaam of de exploitatie Verkoopopbrengst: niet van toepassing 3.16 Boedelbijdrage: niet van toepassing 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: De meeste debiteuren zijn tevens crediteur en beroepen zich dan ook op verrekening. Energy Light B.V. heeft een geldlening verstrekt aan een voormalig werknemer de heer J. van de Laarschot en zijn partner mevrouw M. Nijssen ter hoogte van ,00. Deze lening is nimmer terug betaald. 3

4 4.2 Opbrengst: 884, Boedelbijdrage: niet van toepassing 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): Niet van toepassing. Energy Light B.V. had een bankrelatie met ABN AMRO N.V. en ingevolge een ontvangen teruggaaf van de Belastingdienst kende deze rekening per faillissementsdatum en ingevolge daarna ontvangen betalingen van debiteuren een batig saldo van ,39. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening. 5.2 Leasecontracten: De aangetroffen Land Rover Freelander 2 behoorde ingevolge de gesloten Operational Leaseovereenkomst tussen gefailleerde en Zuidlease B.V. toe aan Zuidlease B.V. Dit voertuig is door Zuidlease B.V. opgehaald. 5.3 Beschrijving zekerheden: niet van toepassing 5.4 Separatistenpositie: niet van toepassing 5.5 Boedelbijdrage: niet van toepassing 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Diverse leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud geclaimd. De goederen zijn door de curator evenwel niet aangetroffen. De voorraden zijn verkocht en geleverd aan Ropa B.V. in het najaar van De in 2010 door Energy Light niet van Ropa B.V. ingekochte voorraden zijn allen geleverd zodat de curator niet aan de gemaakte eigendomsvoorbehouden tegemoet kan komen. 5.7 Reclamerechten: niet van toepassing 5.8 Retentierechten: niet van toepassing 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten: niet van toepassing Doorstart: niet van toepassing 7. Rechtmatigheid Alle aspecten omtrent de oprichting van de vennootschap, de volstorting van de aandelen, het deponeren van de jaarrekeningen en mogelijk onbehoorlijk bestuur of paulianeus handelen dient de curator nog te onderzoeken. 8. Crediteuren Preferent ,00 Concurrent ,77 Boedelvorderingen 0,00 Totaal ,77 4

5 8.1 Boedelvorderingen: 0, Preferente vordering van de fiscus: , Preferente vordering van het UWV: Vordering nog niet ingediend 8.4 Andere preferente crediteuren: Niet van toepassing 8.5 Aantal concurrente crediteuren: Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Wordt nog onderzocht 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Wordt nog onderzocht 9.2 Plan van aanpak Nog te verrichten werkzaamheden: - onderzoek rechtmatigheden - inning debiteuren - fiscale aspecten zoals btw-aangiften 9.3 Indiening volgend verslag: Een volgend openbaar verslag zal over drie maanden derhalve uiterlijk 7 december 2010 worden ingediend. Tot slot Werkzaamheden: Aan de gehele afwikkeling van het faillissement besteedden de curator en zijn medewerkers in het verslagtijdvak 71 uur, 40 minuten. Het saldo van deze boedel bedraagt ,46 (zie bijlage). Als bijlagen treft u aan: het tussentijds financieel verslag de crediteurenlijst Laatste bankafschrift boedelrekening Aldus opgemaakt ten behoeve van verslaglegging op 7 september 2010 te Heerlen. Mr. D.D.J.M. Gulpers curator 5

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

In het faillissement van: Riksen Bouw B.V. tevens handelende onder de naam Riksen Landgraaf-Brunssum insolventienummer: 09 / 115 F

In het faillissement van: Riksen Bouw B.V. tevens handelende onder de naam Riksen Landgraaf-Brunssum insolventienummer: 09 / 115 F VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Riksen Bouw B.V. tevens handelende onder de naam Riksen Landgraaf-Brunssum insolventienummer: 09 / 115 F op verzoek van: eigen verzoek datum verzoek:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie