Nieuwsbrief over aansluiting en voorlichting. De Hanzehogeschool Groningen ontplooit deze talenten op verschillende manieren door hen specifieke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief over aansluiting en voorlichting. De Hanzehogeschool Groningen ontplooit deze talenten op verschillende manieren door hen specifieke"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief over aansluiting en voorlichting Juni 2008 NIEUWS hanze.nl Talentenbeleid faciliteert ambitieuze studenten Ruim baan voor talent! IN DIT NUMMER 1-4 Ruim baan voor talent 3 Unieke opleidingen in het Noorden 4-5 Nieuws van de schools; o.a. PABO populairder bij jongens 6 Nieuw: Hanze Institute of Technology 6 Studielink: ingeschreven, en dan? 6 Activiteiten & Open Dagen 2008/ Decaan als studievoorlichter 8 Hoe is het nu met? Integraal beleid Aandacht voor de getalenteerde student is op zich niet nieuw: de Hanzehogeschool Groningen heeft altijd al beoogd de talenten van iedere student tot hun recht te laten komen. Met integraal talentenbeleid richten we ons sinds 2006 echter intensiever en met een langetermijnvisie op studenten met talenten. Dat gebeurt op verschillende manieren, zowel hogeschoolbreed als binnen schools en opleidingen. Mbo'ers, havisten en vwo'ers Talenten' zijn niet de bollebozen. Met talent bedoelen we de studenten met de capaciteiten om zich als excellente professionals een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Of ze nu afkomstig zijn van het mbo, de havo of het vwo. Zij combineren intellectueel vermogen, Aandacht voor talent is een hot item in het hoger onderwijs. Nationaal én internationaal staat het op de politieke agenda, zoals blijkt uit de Lissabondoelstellingen: wil Europa een mondiaal concurrerende kenniseconomie worden, dan moeten we de strijd om het talent aangaan met Amerika en Azië. Ook voor de Hanzehogeschool Groningen is talentenbeleid van groot belang. Daarin staan de individuele student en zijn ontwikkeling natuurlijk centraal. We bieden getalenteerde vwo'ers ruim baan. En niet te vergeten: excellente havisten. vakinhoudelijke kennis en sociale competenties met onder andere creativiteit, passie en ondernemerschap. De Hanzehogeschool Groningen ontplooit deze talenten op verschillende manieren door hen specifieke onderwijsfaciliteiten te bieden. Prijzen en beurzen De Hannie Schaftprijs is een van de hogeschoolbrede prijzen waarmee de Hanzehogeschool Groningen een impuls geeft aan onderzoek van getalenteerde studenten. Deze prijs voor de beste scriptie met maatschappelijke betrokkenheid reiken we elke twee jaar uit. In de tussenliggende jaren maken studenten kans op de Hanze Innovatieprijs voor grensverleggend praktijkgericht onderzoek. Ook schools en opleidingen belonen studenten met prijzen. Zoals de Menzis Transparante Zorgprijs (Academies voor Ambities Begin 2007 formuleerde de Hanzehogeschool Groningen de volgende doelen voor haar talentenbeleid: 1 Gezondheidsstudies en Verpleegkunde) en de CU Award (Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie). Landelijke top-3 Behalve met prijzen stimuleert de Hanzehogeschool Groningen getalenteerde studenten met beurzen, zoals de Menzisbeurs voor studenten van de Academie Minerva. Ook dingen studenten mee naar (inter)nationale beurzen. Zo kregen twee Duitse studentes van het Instituut voor Communicatie & Media in 2006 van de Hanzehogeschool Groningen een Huygens Scholarship voor getalenteerde studenten. En een student van het Prins Claus Conservatorium ontving een Fullbright Graduate-beurs. In de ranglijst van hogescholen die VSBbeurzen voor studenten ontvangen, staat de Hanzehogeschool Groningen landelijk in de top-3. > Wegnemen van belemmeringen voor zeer gemotiveerde studenten om twee opleidingen tegelijkertijd te volgen Over drie jaar hebben ten minste tien opleidingen een honoursprogramma voor talentvolle studenten. Over vijf jaar is het aanbod van double degree- of joint degree-programma's verdubbeld. Deze programma's sluiten bij voorkeur aan op het strategisch netwerk van internationale partners. Over drie jaar hebben alle opleidingen waarvoor dat relevant is een speciale, eventueel verkorte, vwo-route ontwikkeld, zo mogelijk met aansluiting op een master. Over vijf jaar is het aanbod van masteropleidingen verdubbeld en is het aandeel van de bekostigde masters binnen het totaal minstens op gelijke voet gebleven. 321 Decanen-nieuwsbrief mei 2008_v3.indd :40:51

2 2 Honoursprogramma De opleiding Vastgoed & Makelaardij biedt getalenteerde studenten een honoursprogramma. Dit programma, een variant van deze opleiding, is mede mogelijk gemaakt door een OCWsubsidie in het kader van Ruim Baan voor Talent'. Binnen een professional community van studenten, docenten en professionals werken elk halfjaar maximaal tien studenten aan opdrachten van bedrijven en instellingen. Deze komen binnen via het lectoraat Vastgoed. De nadruk ligt op concreet toegepast onderzoek. Deelnemende studenten volgen een additioneel programma van 3 EC per blok, wat neerkomt op acht extra studie-uren per week. Voor hun deelname aan het programma ontvangen ze een extra vermelding op hun cijferlijst. Meer uitdaging' Arne Hofkamp (28), tweedejaarsstudent Vastgoed & Makelaardij, koos voor het honoursprogramma vanwege de extra contacten met het bedrijfsleven. Maar dat niet alleen. Ook leken mij de gevarieerde projecten binnen het honoursprogramma interessanter dan de standaardprojecten van mijn opleiding. Ze bieden me meer zicht op de beroepsmogelijkheden na deze opleiding. En werken met gemotiveerde medestudenten geeft natuurlijk een extra stimulans. Als je meer uitdaging zoekt in je opleiding, niet vies bent van wat extra werk en extra ervaring wilt opdoen, moet je deze kans zeker grijpen.' Masterclass Met de Masterclass Flexicurity, die in 2009 van start moet gaan, daagt het Instituut voor Rechtenstudies talenten uit. Studenten die de specialisatie Arbeidsrecht of Arbeidsparticipatie volgen, kunnen solliciteren naar een plek in deze masterclass. Binnen dit additionele programma voeren ze voor hun stage of afstudeeronderzoek zelfstandig projecten uit die het lectoraat heeft ontvangen van externe opdrachtgevers. Extra credits Het lectoraat Flexicurity, dat praktijkonderzoek doet naar de regelgeving voor arbeid in de beroeps- en bedrijfspraktijk, biedt studenten daarnaast aanvullend en verdiepend onderwijs. Docenten-onderzoekers van het lectoraat begeleiden hen. Afstudeerscripties worden officieel gepubliceerd in een reeks van het Kenniscentrum Arbeid, waar het lectoraat Flexicurity met twee andere Hanzelectoraten deel van uitmaakt. De studieprestaties van de getalenteerde studenten zijn zo voor iedereen zichtbaar. En uiteraard ontvangen studenten voor hun deelname extra credits en een vermelding op hun cijferlijst. Double degree De International Business School (IBS) biedt talenten de mogelijkheid bij een buitenlandse partnerschool een double degree te halen. Dat wil zeggen dat ze zowel het diploma van de Hanzehogeschool Groningen als dat van de buitenlandse partnerschool ontvangen, zonder dat ze daarvoor langer hoeven te studeren. Double degree-studenten starten hun studie aan IBS in Groningen, gevolgd door 4 semesters in het buitenland (studie + stage). Het achtste semester is weer bij IBS. De IBS heeft double degree-programma's met onderwijsinstellingen in ondere andere Moskou, Berlijn en Helsinki. Uitgelezen kans' Henning Jansen (25), een Duitse vierdejaarsstudent Internationale Betriebswirtschaft (een Duits- en Engelstalig programma aan de IBS), volgde een double degree-programma in Finland. Al meteen toen ik hoorde van de mogelijkheid tot een double degree was ik enthousiast. Prachtig natuurlijk om in een ander land samen met studenten uit alle windstreken te studeren. Bovendien kon ik zo zonder tijdverlies twee diploma's halen. Wekelijks volgde ik aan de hogeschool in Helsinki ongeveer veertien uren college. Daarnaast nam ik deel aan groepsprojecten en voerde ik opdrachten uit. Interessant ook waren de uitstapjes naar een partnerschool in St. Petersburg en een bezoek aan het Brusselse EU-parlement. Het double degree-programma biedt ambitieuze studenten die ervaring willen opdoen in een internationale omgeving een uitgelezen kans.' Verkorte driejarige opleiding Het Instituut voor Marketing & Management is een van de schools die studenten met ambitie, talent en doorzettingsvermogen in de gelegenheid stellen een vierjarige opleiding in drie jaar te volbrengen. Deze tempostudenten hebben een vwo-diploma of een mbo diploma op niveau 4. Voor Commerciële Economie, Small Business & Retail Management, International Business & Languages en Food & Business kunnen zij een versneld studieprogramma volgen. In 4 jaar óók mastertitel' Marloes IJzerman (20), tweedejaarsstudente Commerciële Economie, maakte na een jaar Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen de overstap naar een hbo-opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen. Zo kon ze eerder praktijkgericht aan de slag met wat haar hart heeft: marketing. Op las ik over het versnelde programma voor vwo'ers. Dat leek me een uitkomst, want door mijn vwo-achtergrond en het jaartje aan de RUG had ik een kennisvoorsprong op bijvoorbeeld havisten. Zo zou ik geen studievertraging oplopen. De deelname aan het versnelde programma bevalt me prima. Het is een aanrader voor elke vwo'er. Bovendien kun je na deze driejarige route nog een jaar aan de universiteit studeren. Wat betekent dat je binnen vier jaar zowel je bachelor- als masterdiploma op zak hebt.' > 321 Decanen-nieuwsbrief mei 2008_v3.indd :40:51

3 Unieke opleidingen in het Noorden aangeboden door de Hanzehogeschool Groningen Peildatum: april 2008 Opleidingen voltijd Niet in Friesland Niet in Overijssel Sector Communicatiesystemen X # X Economie Facility Management X Economie Food & Business X Economie Informatiedienstverlening en X X Economie Management Hbo Rechten X X # Economie Vastgoed en Makelaardij X Economie Sociaal Juridische Dienstverlening X Gedrag & Maatschappij Toegepaste psychologie X Gedrag & Maatschappij Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische X X Gezondheidszorg Technieken (MBRT) Mondzorgkunde X X Gezondheidszorg Fysiotherapie X Gezondheidszorg Logopedie X Gezondheidszorg Associate degree Sport, X X Gezondheidszorg Gezondheid en Management Sport, Gezondheid en Management X X Gezondheidszorg Voeding en diëtetiek X X Gezondheidszorg Associate degree Praktijkondersteuner X X Gezondheidszorg in de Zorg Autonome Beeldende Kunst X Kunsten Academie Minerva Vormgeving Academie Minerva X Kunsten Dans Dansacademie Noord-Nederland X X Kunsten Docent Muziek Prins Claus Conservatorium X # vergelijkbare opleiding aanwezig Kunsten Muziek Prins Claus Conservatorium X Kunsten Associate degree Dirigent Hafabra X X Kunsten Prins Claus Conservatorium Lerarenopleiding Lichamelijke X Onderwijs/Sport Opvoeding (ALO) Bio - informatica X X Techniek Human Technology X X# Techniek Technische Informatica X Techniek Unieke specialisaties en andere opleidingsvarianten: Airline Pilot & Management X X Techniek Bagger-, Kust- en Oeverwerken X X Techniek Pop (muziek en vormgeving) X Kunsten vestigingsplaats Leeuwarden International Communication X Economie International Facility Management X X Economie # vergelijkbare opleiding aanwezig Wat je ook wilt worden, je wordt het in Groningen Decanen-nieuwsbrief mei 2008_v3.indd :40:51

4 > Vervolg Ruim baan voor talent! Topsportregeling De Hanzehogeschool Groningen faciliteert sporttalenten. Om voor de topsportregeling in aanmerking te komen, moeten studenten voldoen aan vastgestelde eisen voor sportprestaties. Bijvoorbeeld deelnemen aan EK's, WK's of Olympische Spelen of aan een nationale jeugd-selectie. Voor een bepaalde periode ontvangen topsportstudenten een topsportbeurs: een maandelijkse aanvulling in principe een gift - van de Hanzehogeschool Groningen op hun studiebeurs. Hiervoor is een verklaring van NOC*NSF nodig. Ook kunnen ze gratis gebruikmaken van de ACLO-sportfaciliteiten van de Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel krijgen 32 Hanzestudenten een topsportbeurs en maken 43 alleen gebruik van de studiefaciliteiten. Doel van de topsportregeling is om studenten de kans te bieden hun sporttalent optimaal te ontwikkelen en hen tegelijkertijd een opleiding te laten volgen. Want ook goede maatschappelijke vooruitzichten zijn belangrijk: een sportleven duurt niet een leven lang. Goed geregeld' Derdejaarsstudente Laura Winkelman (19) studeert aan het Instituut voor Sportstudies. Ze volgt er de major Sportontwikkeling. Twee jaar geleden ontving ze een topsportbeurs vanwege haar (inter)nationale prestaties in het golf. Ze was lid van de Oranjeselectie. Deze beurs geeft topsporters de gelegenheid om studie en sport te combineren. Als topsporter volg je als het ware aangepast onderwijs. Zo mocht ik bijvoorbeeld toetsen eerder of later maken zonder dat dit me een herkansing kostte. Verder mocht ik mijn propedeuse uitsmeren over twee jaar, sommige vakken uitstellen en mijn opleiding enkele jaren in de ijskast zetten om me zodoende volledig te kunnen wijden aan de topsport. Met mijn topsportbegeleider hield ik mijn planning en eventuele achterstanden scherp in de gaten, zodat sport én studie niet in gevaar kwamen. Goed geregeld!' Talenten op Decanendag Deze greep uit faciliteiten die de Hanzehogeschool Groningen getalenteerde studenten biedt, is eenvoudig uit te breiden. Zo is er bijvoorbeeld ook een Talentproject (meester-gezel) en zullen studenten met talent in de toekomst worden ingezet als studentassistent. Bent u benieuwd naar deze en andere faciliteiten? Bezoek dan de Decanendag op donderdag 25 september (zie voor meer informatie pagina 6). Nieuws van de schools International Business School Uitbreiding Travel & Tourism Vanaf studiejaar wordt de minor International Travel & Tourism uitgebreid met de modules Services Marketing en Quality Customer Management. Deze nieuwe modules geven studenten een bredere kijk op de huidige marktontwikkelingen. Uit onderzoek in de internationale toerisme-industrie blijkt dat er behoefte is aan afgestudeerden met meer kennis en vaardigheden op dit vakgebied. De minor richt zich op de marketing- en managementkant van toerisme, waarbij studenten ook leren omgaan met culturele verschillen. Academie voor Sociale Studies Alumni genomineerd voor Bergse Bos Prijs De scripties Sport en ADHD van Ines dos Santos Campos en van Annelies Bloem en Marion van der Laan zijn genomineerd voor de Bergse Bos Prijs voor jeugdzorg. Deze prijs is bedoeld voor de beste hbo-scriptie op het gebied van jeugdzorg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs. Pedagogische Academie PABO populairder bij jongens Een toenemend aantal jongens kiest voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) aan de Hanzehogeschool Groningen. Ruim 25% van de 280 studenten die zich voor studiejaar inschreven, was man. Landelijk gezien een erg hoge score. Het studiejaar ervoor was dit slechts 10%. De Pedagogische Academie heeft onlangs aan haar onderwijs de minors Wetenschapseducatie & Techniek en Gedeeld Leiderschap in scholen toegevoegd Decanen-nieuwsbrief mei 2008_v3.indd :40:54

5 Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie ICT-student dingt mee naar ECHO Award 2008 Vierdejaarsstudent Ozhan Karkukli was één van de genomineerden voor de ECHO Award 2008, een prijs voor talentvolle niet-westerse allochtone studenten die zich onderscheiden door bovenmatige studieprestaties, grensverleggend vermogen en actieve maatschappelijke betrokkenheid. Ozhan volgt de opleiding Technische Informatica. Hij boekte zeer goede studie-resultaten, regelde sponsoring voor zijn studievereniging en hielp zijn omgeving nieuwe activiteiten organiseren. Als eerste in zijn familie volgt de Irakees een hbo-opleiding. Intussen heeft hij in zijn omgeving al vijftien tot twintig jongeren gestimuleerd om ook de stap naar een hbo- of wo-opleiding te durven zetten. Verleg je grenzen, kijk buiten je kringetje' is zijn aanmoediging. Instituut voor Rechtenstudies SJD helpt ouderen met belastingaangifte Studente Sociaal Juridische Dienstverlening Merel Reitsema was een van de vrijwilligers in het gezamenlijke belastingproject van de gemeente Groningen en de Stichting MJD. Ik vulde belastingformulieren in voor oudere mensen en mensen met een laag inkomen. Veel van hen hadden geen idee wat ze aanmoesten met de blauwe envelop. Ze waren erg blij te horen dat ze toch nog geld terugkregen van de Belastingdienst, geld dat zonder mijn hulp aan hun neus was voorbijgegaan. Ik deed het werk met plezier: mensen helpen is leuk én leerzaam.' Studenten waken over welzijn van personeel hogeschool Hanzemedewerkers met lichaamsklachten of behoefte aan ontspanning en sportieve inspanning vinden sinds afgelopen februari hun heil in De Plint. Met bijvoorbeeld ochtendmeditatie en fitness werken ze aan hun eigen welzijn en gezondheid. En ook voor vragen over de werkplek, voedingsadvies en een healtcheck kunnen ze er terecht. In De Plint zijn ze in de goede handen van studenten, die in het leerwerkbedrijf ervaring opdoen. Multiprofessioneel In De Plint werken verschillende schools samen met de afdeling P&O. Onder supervisie van gecertificeerde begeleiders (docenten) brengen studenten van uiteenlopende opleidingen hun kennis en ervaring op het gebied van bewegen, voeding en gezondheid in de praktijk. Dit doen ze in het kader van stage of afstuderen. Persoonlijk maatwerk staat daarbij voorop. Échte ervaring opdoen' Jelte Pauw (19), tweedejaarsstudent Fysiotherapie, werkt sinds de opening in februari samen met zeven medestudenten als fysiotherapeut in De Plint. Zijn mentor zette hem op het spoor van deze stagewerkplek. Een dag in De Plint begint met de massages van de vorige dag gezamenlijk evalueren, daarna starten we met masseren. Komt iemand voor de eerste keer langs, dan bespreek ik met diegene eerst kort zijn medische geschiedenis. Daarna begin ik in principe met de massage. Deze handelswijze lijkt op de aanpak die ook in de fysiotherapie gewoonlijk is: anamnese, lichamelijk onderzoek, behandeling. In De Plint komen theorie en praktijk prachtig samen. Een mooie kans om daadwerkelijk ervaring op te doen met masseren.' Elke dinsdag is Jelte er van tot uur te vinden. Iedere student die is verbonden aan De Plint, werkt op de tijden die het best passen in zijn agenda. Zij doen dit naast hun studie, een voorwaarde om bij De Plint te mogen werken. Jelte is enthousiast over zijn stagewerkplek: Ik ontmoet leuke mensen, leer er veel van en krijg er nog studiepunten voor ook. Een absolute aanrader!' Decanen-nieuwsbrief mei 2008_v3.indd :40:56

6 Hanze Institute of Technology: excellente basis voor talent Na de zomervakantie opent de Hanzehogeschool Groningen in Assen de deuren van het Hanze Institute of Technology (HIT). Europees gezien een uniek instituut, waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar inspireren tot nieuwe innovaties in de sensortechnologie. Aan de basis van dit instituut ligt de vierjarige bacheloropleiding Advanced Sensor Applications. Internationale getalenteerde studenten moeten het HIT vanaf 1 september gaan bevolken. Inspirerende omgeving Henk Pijlman, voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen: Het instituut biedt een inspirerende omgeving, waar onderwijs wordt aangeboden door een internationaal instituut in nauwe samenwerking met toonaangevende bedrijven. HIT wordt een excellente basis voor talent dat later aan de slag gaat bij de beste internationale technologiebedrijven.' Maximale samenwerking Bedrijven en instellingen, zoals TNO, NAM en Sun Microsystems, hebben een groot deel van de onderwijsthema's geadopteerd. Zij ontwikkelen (mede) het materiaal en verzorgen het onderwijs. Docenten zijn zowel werkzaam aan het instituut als in het vakgebied. Kortom, het HIT is een schoolvoorbeeld van maximale samenwerking tussen het werkveld en het onderwijs. Meer weten? Kijk op voor informatie over onder andere de toelatingseisen. Studielink: inschrijven voor studiejaar 2008/2009 Inschrijven voor alle opleidingen aan een hogeschool of universiteit in Nederland moet sinds 1 oktober 2007 via Het aanvragen van studiefinanciering verloopt via de Informatie Beheer Groep; Studielink biedt een link naar de website waar de aanvraag kan worden gedaan. Activiteiten & Open Dagen 2008/2009 Open Dag (voor de opleidingen voltijd/deeltijd/duaal) Vrijdag 6 juni 2008, uur Decanendag havo/vwo over talenten in het hbo Donderdag 25 september 2008 Open Dag (voor de opleidingen voltijd/deeltijd/duaal) Zaterdag 15 november 2008, uur Open Dag (voor de opleidingen voltijd/deeltijd/duaal) Zaterdag 14 maart 2009, uur Open Dag (voor de opleidingen voltijd/deeltijd/duaal) Vrijdag 12 juni 2009, uur Meeloopdagen Inschrijven kan via (Studievoorlichting > Inschrijving voor Meeloopdagen). Meer informatie over alle mogelijkheden vindt u op Wanneer inschrijven? Inschrijven voor een opleiding met een fixus kan tot 15 mei 2008, voor opleidingen met een toelatingsonderzoek of aanvullende eisen kunnen andere data gelden (zie Voor de overige opleidingen geldt formeel 31 augustus als einddatum, maar beter is het natuurlijk om de inschrijving ruim voor de zomervakantie te regelen. Pas wanneer aan alle inschrijfverplichtingen is voldaan en het collegegeld vóór 1 september 2008 is betaald, is de inschrijving definitief. Ingeschreven, en dan? Alle studenten krijgen via Studielink een bevestiging van hun inschrijving voor een opleiding en aanvraag voor studiefinanciering. Eind juni ontvangen ze van de Hanzehogeschool Groningen bericht over het collegegeld en de inschrijving. Het is voor eindexamenleerlingen nu al mogelijk zich in te schrijven. Zakken ze voor hun eindexamen, dan kunnen ze het inschrijvingsverzoek via Studielink eenvoudig intrekken. Meer informatie Meer informatie vindt u op > Studiekeuze > Inschrijving en herinschrijving. Het Hanze Informatie Centrum beantwoordt graag al uw vragen: telefoon (050) Rechtstreeks inschrijven? Surf naar Decanen-nieuwsbrief mei 2008_v3.indd :40:57

7 Decaan Marion Bosma op het Hanze Informatie Centrum: Iedereen plukt de vruchten van deze uitwisseling' Tien jaar lang al is Marion Bosma decaan op het Zernike College. De hoofdvestiging van deze brede scholengemeenschap voor regulier onderwijs en montessorionderwijs is gevestigd in Haren. Op de verschillende locaties spreekt ze drie dagen per week met leerlingen over hun keuzeprocessen. Sinds begin maart werkt ze de rest van de week als studievoorlichter op het Hanze Informatie Centrum (HIC) van de Hanzehogeschool Groningen. Wat vindt ze ervan om nu ook aan de andere kant van de telefoonlijn te zitten? Het idee voor een uitwisseling bestond al langer bij Marion. Met studievoorlichter Elke Mellema, die nu mijn collega is op het HIC, had ik al eens de mogelijkheden besproken om met elkaar van baan te wisselen. Bijvoorbeeld één dag per week. Zo zou ik kunnen snuffelen bij een hogeschool en zij in het voortgezet onderwijs. Een uitgelezen kans om elkaars ervaringen op elkaar af te stemmen. Zij meer zicht op het keuzeproces van vo-leerlingen en ik meer kennis van de Hanze-opleidingen, waar veel van onze leerlingen naartoe gaan nadat ze hun diploma hebben gehaald.' Aardig zweten Tijdelijke vervangingsvraag bij het HIC bracht Marions plannen in een stroomversnelling. Eén telefoontje was voldoende om zich tot de zomervakantie op woensdag en vrijdag te verbinden aan het Hanze Informatie Centrum. Ook hier voer ik de hele dag gesprekken, maar nu vooral telefonisch. Dat kunnen gesprekken zijn met Nederlanders, Duitsers of Engelsen over opleidingen, speciale trajecten en noem maar op. Als decaan in het voortgezet onderwijs weet je hier natuurlijk wel iets van, maar toch was veel informatie nieuw voor mij, zoals deeltijdopleidingen. Lastig om je die materie eigen te maken. Het was aardig zweten dus.' Extra energie Spijt van de beslissing om haar blik te verbreden heeft Marion zeker niet. Ze vindt het leuk om eens op een heel andere manier te werken. Het geeft extra energie, biedt een nieuwe uitdaging. En minstens even belangrijk: ik weet nu meer van de Hanze-opleidingen, waardoor ik mijn leerlingen op het Zernike College voortaan nog beter kan voorbereiden op hun uiteindelijke keuze. Zo plukt iedereen de vruchten van deze uitwisseling. Marion Bosma De omgekeerde weg: van hbo naar vo Elke Mellema, studievoorlichter van het Hanze Informatie Centrum, was van augustus tot en met januari gedetacheerd aan het Augustinus College in Groningen. Ze verving er Marieke Snippe, een atheneumdecaan die met zwangerschapsverlof was. Net als Marion Bosma is Elke overtuigd van de meerwaarde die een uitwisseling tussen medewerkers van hbo- en vo-instellingen biedt. Ik realiseerde me hoe jong de leerlingen zijn die in het voortgezet onderwijs moeten kiezen. Door mijn tijdelijke functie als decaan heb ik meer zicht gekregen op hun keuzeproces. Kennis over en weer is erg belangrijk voor de aansluiting van het vo op het hbo. Mijn ervaringen als decaan komen mijn werk als studievoorlichter op het Hanze Informatie Centrum dus zeker ten goede.' Decanen-nieuwsbrief mei 2008_v3.indd :41:01

8 HOE IS HET NU MET? In Groningen Bent u ook wel eens benieuwd hoe het uw ex-leerlingen vergaat op de Hanzehogeschool Groningen? In deze rubriek mailt een student zijn of haar vroegere decaan of docent van de middelbare school. Welke studie is hij/zij gaan doen? Hoe was de overgang naar het hbo? En hoe bevalt het studentenleven? Van: Aan: Verzonden: Onderwerp: Anja van der Woude, derdejaarsstudent Communicatie Multimedia en Vormgeving aan het Instituut voor Communicatie & Media Mw. Lowijs, docent zakenreizen/toerisme aan de MTRO van het Noorderpoort College te Groningen woensdag 26 maart 2008, uur Straks iets bereikt wat ik nooit had durven dromen Beste mevrouw Lowijs, Het is inmiddels alweer even geleden dat ik in een leslokaal zat op de MTRO (Middelbaar Toeristisch Recreatief Onderwijs). Maar de lessen van u kan ik me nog goed herinneren. Na mijn mbo-periode had ik even geen doorstudeerplannen en ben ik meteen aan het werk gegaan. Maar na twee jaar kwamen de leerkriebels terug. Ik was vastbesloten weer een studie te gaan volgen. Vanaf dat moment heb ik veel open dagen en meeloopdagen bezocht. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de opleiding Communicatie Multimedia en Vormgeving aan de Hanzehogeschool Groningen. Creatief werken achter de computer spreekt mij erg aan. Ik heb geen spijt van mijn keuze. Nu zit ik in het derde jaar van deze opleiding. De eerste helft van dit studiejaar heb ik stage gelopen in Ierland. Echt een ontzettend leuke ervaring. Ik heb veel samengewerkt met studenten uit Frankrijk en natuurlijk veel van Ierland bekeken. Dan te bedenken dat ik vóór die tijd heb getwijfeld over een stage in binnen- of buitenland! Terug in Nederland was het tijd voor de vrije ruimte, een periode van een halfjaar die je zelf mag invullen. Ik heb gekozen voor verschillende keuzevakken aan de Hanzehogeschool Groningen. Je leert zo veel over verschillende dingen. Ik volg nu bijvoorbeeld vakken over filmgeschiedenis, printontwerp en animatietekenen. Erg leuk! Naast mijn studie heb ik altijd gewerkt. De eerste anderhalf jaar zestien uur per week als telefoniste bij de Belastingtelefoon. Maar die combinatie van werken en studeren werd me toch te intensief. Voor het promotieteam van mijn studie ben ik nu erg actief op open dagen en meeloopdagen. Daarnaast werk ik elke week een paar uur bij de thuiszorg. Ik zie erg uit naar het volgende studiejaar, helaas mijn laatste jaar alweer. Daarin zal ik beginnen met een specialisatie van een halfjaar. Waarschijnlijk kies ik voor de afstudeerrichting Brand and Designmanagement. Hierin leer je onder andere meer over het op de markt brengen van een nieuw merk. Het tweede halfjaar staat in het teken van het afstuderen. Bij een echte opdrachtgever. Als ik mijn bachelordiploma straks heb gehaald, heb ik toch iets bereikt waarover ik in de periode op de MTRO nooit had durven dromen. Het hbo is niets voor mij', zei ik toen. Zo zie je maar Anja van der Woude 8 Colofon Meer weten over de Hanzehogeschool Groningen? Het Hanze Centrum Aansluiting doet onderzoek en ontwikkelt beleid en activiteiten om de aansluiting mbo-hbo, vo-hbo, en hbo-wo te verbeteren. Tel (050) / Het Hanze Informatie Centrum geeft advies over opleidingen, toelatingseisen en studeren in Groningen. U kunt er terecht voor het aanvragen van brochures of het bespreken van voorlichtingsactiviteiten op uw school. Tel (050) Deze nieuwsbrief van de Hanzehogeschool Groningen verschijnt drie keer per studiejaar en wordt verspreid onder decanen havo, vwo en mbo. Redactie: Teksttalenten.nl Eindredactie: Bina van der Veen Stafbureau Marketing & Communicatie Ontwerp: RCLM creative minds Drukwerk: PlantijnCasparie Oplage: exemplaren Reageren? Mail naar: 321 Decanen-nieuwsbrief mei 2008_v3.indd :41:03

NIEUWS Nieuwsbrief over aansluiting en voorlichting

NIEUWS Nieuwsbrief over aansluiting en voorlichting februari 2011 nr 26 NIEUWS Nieuwsbrief over aansluiting en voorlichting hanze.nl Talentscouting op de Hanzehogeschool Groningen Wie zijn de uitblinkers? In dit nummer Talentscouting: Project 1 Nieuws van

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Talenten centraal in jubileumjaar

Talenten centraal in jubileumjaar Decanenbulletin juni 2012 Talenten centraal in jubileumjaar Studenten helpen studenten met autisme Meer echte praktijkopdrachten voor studenten Intakegesprekken verhogen kans op studiesucces In dit nummer:

Nadere informatie

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2014-2015 www.che.nl Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je

Nadere informatie

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis in de studieboeken duiken. Het is een manier van leven. Je bezoekt een interessante lezing of brengt de middag

Nadere informatie

2012 Nr. 4. Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren. Jongleren met tijd. Interview Ben Tiggelaar. Hoe doe je dat?

2012 Nr. 4. Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren. Jongleren met tijd. Interview Ben Tiggelaar. Hoe doe je dat? 2012 Nr. 4 NOWHOW Een inspirerende uitgave van NHL Hogeschool over de combinatie van werk & studie Bekijk jezelf vanuit een ander perspectief! Durf (weer) te studeren Interview Ben Tiggelaar Jongleren

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen INFORMATIE VOOR OUDERS Studeren in Groningen VOORWOORD INHOUD 2 Studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen; een belevenis 7 Welke studie gaat uw zoon of dochter kiezen? 10 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u een goed studiejaar toe, met veel doorstromers naar een passende vervolgopleiding.

Voorwoord. Ik wens u een goed studiejaar toe, met veel doorstromers naar een passende vervolgopleiding. 3 44 Voorwoord Een nieuwe studie, een nieuw begin. De keuze voor een vervolgopleiding is voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo een spannend en intensief proces. Met een hbo-opleiding

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl

www.studietry-outs.nl www.studietry-outs.nl 2013-2014 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2013 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER

BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER 2013 OPLEIDINGEN 2014-2015 = voltijd = deeltijd DU = duaal BREDA S-HERTOGENBOSCH TILBURG ECONOMIE EN MANAGEMENT Accountancy DU Accountancy Associate degree

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl 201-201

www.studietry-outs.nl 201-201 www.studietry-outs.nl 201-201 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2014 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

pag. 3 Gesprekskaart LOB: oefenen in het voeren van het eindgesprek

pag. 3 Gesprekskaart LOB: oefenen in het voeren van het eindgesprek Decanennieuws Mei 2014 nr. 34 pag. 2 Nieuwe data Study try-outs bekend: start 20 november pag. 3 Gesprekskaart LOB: oefenen in het voeren van het eindgesprek pag. 6 Nieuwe excellentietrajecten TopTalent

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014

Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 Studiegids Windesheim Flevoland 2013/2014 www.windesheimflevoland.nl Inhoudsopgave Welkom bij Windesheim Flevoland! Beste student, Welkom bij Windesheim Flevoland! Wat maakt studeren bij Windesheim Flevoland

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

GET INSPIRED. DECANENBULLETIN JUNI

GET INSPIRED. DECANENBULLETIN JUNI GET INSPIRED. DECANENBULLETIN JUNI 2014 INHOUD 4 VOORWOORD 5 MEER HBO ERs DAN OOIT HBO-DIPLOMA kost 138.200,- 6 OVERZICHT AVANS OPLEIDINGEN 2014-2015 7 Avans strijdt mee in solarboot-race 8 HBo er in de

Nadere informatie

MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO

MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO NAAR HET MBO EN VERDER Studeren aan het mbo op niveau 4 is echt iets voor mensen met ambitie. Jij wilt hogerop en begrijpt dat een mbo-diploma je daar sneller kan brengen.

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie