(PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK"

Transcriptie

1 DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 13 14

2 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK Wat heb je aan een ideaal van autonomie, als je afhankelijk bent van zorg? Hoe geef je invulling aan modern burgerschap? Gaan sociale netwerken op internet ten koste van authentiek menselijk contact? De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het is een kleine, levensbeschouwelijke universiteit in het hart van Utrecht, die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. In deze brochure informeren we je op hoofdlijnen over de master Humanistiek, een driejarige, academische beroepsopleiding met veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Ook introduceren we de premaster, een verkort programma dat samen met een erkend bachelor-, master- of HBO-diploma toegang biedt tot de master. Humanistiek is een unieke, op de praktijk gerichte studie waar het aankomt op denken en handelen. Je doordenkt levensvragen in relatie tot de maatschappelijke problemen van onze tijd, en verdiept je in een multidisciplinaire wetenschap met onderdelen uit de filosofie, geschiedenis, psychologie, pedagogiek en sociologie, religie- en cultuurwetenschappen, wetenschaps theorie en methodologie. In de opleiding is veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met de mastertitel ben je gekwalificeerd voor werk in het onderwijs, bij maatschappelijke organisaties, ministeries, in het wetenschappelijk onderzoek en op het terrein van beleid en advies. Veel afgestudeerden gaan aan de slag als raads persoon in een ziekenhuis, een gevangenis of in het leger. Weer anderen vestigen zich als zelfstandig adviseur en coach. Waar een toenemend aantal mensen en organisaties behoefte heeft aan gerichte advisering en begeleiding om de problemen waar ze tegenaan lopen effectief aan te pakken, spelen afgestudeerden van de UvH hier graag op in. Eén ding staat vast. Heb je Humanistiek met succes voltooid, dan zijn er prachtige kansen op betekenisvol werk waaruit je veel voldoening kunt putten. 2 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (Pre)masterstudenten

3 Zingeving en humanisering Humanistiek heeft twee zwaartepunten: zingeving en humanisering. bij zingeving gaat het om de manier waarop mensen hun houding tegenover het leven en de samenleving bepalen. centraal staan vragen als: wat is de zin van het leven? Overkomt het leven mij of kan ik daar zelf ook richting aangeven? bij humanisering richt de studie zich op het bevorderen van meer humane maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden. In onze complexe samenleving komen tal van vragen op ons af. Denk aan relaties en werk, geluk en lijden, welzijn en ziek zijn. Persoonlijke vragen over zingeving staan niet los van de manier waarop de samenleving is ingericht. De politiek is van invloed op de keuzemogelijkheden die mensen hebben. Het economische klimaat speelt een rol. Onder omstandigheden van armoede ziet het leven er anders uit dan onder omstandig heden van welvaart. Als humanisticus breng je vragen over zingeving en humanisering met elkaar in verband. Je zet je graag in voor een wereld waarin mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Daar ligt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. sies. Hierbij beperk je je niet tot het abstractie niveau van een academicus die de wereld op afstand aanschouwt. Je doet mensenkennis op. Je verdiept je in mensen die in moeilijke omstandigheden voor (morele) dilemma s komen te staan. Denk aan een ongeneeslijk zieke patiënt die moet beslissen al dan niet een ingrijpen de medische behandeling te ondergaan. De hoop op levensverlenging kan dan strijden met de angst voor een zware behandeling. De wensen van de patiënt zelf kunnen botsen met die van de mensen om hem heen. Of denk aan de arts die in zo n situatie moet afwegen wat verantwoord handelen is. Dilemma s waarop geen pasklaar antwoord is te geven. In de studie Humanistiek denk je na over de betekenis van menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid in zulke situaties. Je leert hoe je vanuit die waarden mensen kunt bijstaan in het maken van weloverwogen keuzes. Hiertoe volg je zowel theoretische vakken als praktijkvakken. Wisselwerking theorie en praktijk De kracht van de studie Humanistiek is de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je bestudeert actuele vragen over zingeving en humanisering vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Je werkt met centrale teksten van maatgevende denkers, en verdiept je in maatschappelijke discus- Patrick Vlug werkt als humanistisch raadsman in een gevangenis. UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

4 Van religieus tot bestuurskundig perspectief Jules Adriaens, masterstudent Mijn keuze voor de Universiteit voor Humanistiek was niet toevallig. Ik twijfelde tussen verschillende sociale en geesteswetenschappen, zoals psychologie, filosofie of antropologie. Humanistiek viel op door haar multidisciplinaire karakter. Hier zou ik van alle werelden iets meekrijgen. Deze studie maakt mij bewuster van mezelf en mijn omgeving. Je leert na te denken over je eigen motivaties en handelen, je verhouding tot de mensen om je heen, en je rol in de samenleving. Je leert wat er waardevol is in het leven van mensen, en onderzoekt dit vanuit uiteenlopende invalshoeken, van een religieus tot een bestuurskundig perspectief. Dit vraagt om een kritische houding ten opzichte van jezelf en zelfreflectie loopt dan ook als een rode draad door de hele studie heen. Op momenten kan dit behoorlijk confronterend zijn. Ik wil graag geestelijk begeleider worden, bijvoorbeeld in de psychiatrie of TBS. Ook het gevangeniswezen staat hoog op mijn lijstje. Voor iemand die in een besloten instelling wordt geplaatst, verandert er veel. Ik geloof dat de gevangene behoefte heeft om hierop te bezinnen en hiermee te leren omgaan. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik wil proberen om het persoonlijke contact met hem of haar aan te gaan. Goede voorbereiding op de praktijk Marije Klomp, werkzaam bij MVO Nederland Tijdens mijn rechtenstudie volgde ik de premaster Humanistiek. Ik werd enthousiast van de colleges, het persoonlijke contact met de docenten en de motivatie en het enthousiasme onder studenten, en besloot de master te gaan doen. Die stelde me niet teleur. Vanaf minuut één werd ik aangemoedigd om zélf na te denken. Ik schreef papers, hield presentaties en stapte de collegebanken uit om met mensen te praten. Ik merkte dat ik graag werk met groepen. Ik heb stage gelopen op een middelbare school en op de UvH zelf en mijn lesbevoegdheid gehaald. Tegelijk raakte ik geïnteresseerd in de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun omgeving en voor hun medewerkers. Daarom ben ik een tweede stage gaan lopen bij MVO Nederland, een kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar ben ik blijven werken als medewerker kennis & leren. Ik kan hier allerlei kennis en ervaringen van de studie kwijt. Zo werden veel vraagstukken over verantwoord ondernemen behandeld in de colleges over organisatie- en interventiestudies. En wanneer ik een MVO-training aan ondernemers geef, heb ik veel aan de opgedane didactische vaardigheden. Die aandacht voor vaardigheden vind ik bijzonder aan de studie, naast het brede aanbod aan inhoudelijke vakken natuurlijk! Tijdens practica als gespreksvaardigheden en groepswerk word je je bewust gemaakt van je eigen houding en opvattingen. Tijdens je stages doe je werkervaring op. Je ontwikkelt je persoonlijk en leert hoe je de opgedane kennis en inzichten in de praktijk kunt brengen. Het fijne is dat er veel ruimte is om ervaringen te delen met elkaar, bijvoorbeeld op intervisiebijeenkomsten en stageterugkomdagen. Voor mij heeft Humanistiek een goede basis gelegd voor de praktijk. 4 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

5 Masteropleiding met beroepskeuzemogelijkheden Afhankelijk van je persoonlijke talenten biedt de master uitzicht op werk op de volgende terreinen: Geestelijke begeleiding Educatie Organisatie en beleid Wetenschap en onderzoek Geestelijke begeleiding Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen die in situaties verkeren waarin het bestaan existentiële, ethische en zingevingsvragen oproept. De studie leidt op tot geestelijk raadswerker voor werkvelden van het Humanistisch Verbond binnen het leger, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd voor andere werkvelden in uiteenlopende functies als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor of coach. Educatie Je kwalificeert je op het terrein van educatie, gericht op levensbeschouwelijke ontwikkeling of ethische vraagstukken, kritisch en democratisch burgerschap en mensenrechten. Je kunt aan de slag als trainer/begeleider of onderzoeker/ leerplan ontwikkelaar in educatieve organisaties zoals trainingsbureaus en school ondersteunende instellingen. Door het volgen van een aantal extra specialistische modules kun je ervoor kiezen om eerstegraads docent te worden aan opleidingen in voortgezet en hoger onderwijs. Organisatie en beleid Je verdiept je in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Op de achtergrond spelen mondiale vragen mee rond machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid, duurzaamheid en mensen rechten. Hiertoe krijg je gedegen conceptuele analyses aangereikt. Tegelijkertijd doe je allerlei praktische vaardigheden op, zodat je concreet aan het werk kunt als adviseur, trainer/coach, beleidsmedewerker of onderzoeker op dit terrein. Ook ben je gekwalificeerd voor nationale en internationale functies bij overheden, politieke partijen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, of voor functies binnen de media. Wetenschap en onderzoek Voor getalenteerde studenten is het mogelijk om naast de reguliere masterstudie van 180 Ec via de graduate School een honourstraject te volgen, waarin je wordt voorbereid op een promotietraject bij de UvH of op een andere universiteit. Meer informatie over de graduate School vind je op de website. Waarom zou je niet van je leven een kunstwerk maken? Joep Dohmen is hoogleraar theoretische en praktijk gerichte ethiek De afgelopen vijftien jaar heb ik me als ethicus gericht op het ontwikkelen en bevorderen van de bestaansethiek ofwel levenskunst. Dat is de moraal die het meest bij onze laatmoderne, individualistische tijdsgeest past. Deze tijd dwingt immers ieder van ons om de organisatie van ons leven ter hand te nemen. Levenskunst gaat over de vormgeving van jouw leven, mijn leven, ons leven. Zij is een ethiek die de noodzaak en de grenzen van moreel actorschap behandelt. Filosofie was oorspronkelijk een manier van leven, maar in de loop van de westerse geschiedenis hebben eerst het christendom, daarna de wetenschap en vandaag de dag de markt zich van het menselijk leven meester gemaakt. Ons bestaan en onze persoonlijke identiteit is het resultaat van een complex proces van voortdurende onteigening en toe-eigening. Ik beschouw humanisten als hoeders van het zijn: wij moeten die onteigeningen blootleggen. Dat is nodig willen mensen zich hun leven opnieuw kunnen toe-eigenen. De fundamentele vraag is: welke speelruimte hebben wij? Het gaat dus om kritiek, om weerbaarheid en engagement, en uiteindelijk om de zin van ons bestaan. Als ik college geef, overschrijd ik zelf vaak grenzen. Ik bereid mijn colleges minutieus voor en dan ga ik een paar uur los. Of ik nu over Bildung spreek, over de speelruimte die mensen hebben, of over de kunst van het ouder worden: na het college ben ik vaak volkomen uitgeput, alsof er een storm door me heen is geraasd. Als dan blijkt dat je je studenten hebt kunnen inspireren, kun je alleen maar ontzettend dankbaar zijn. UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

6 ONDERWIJSPROGRAMMA Begeleiding op het gebied van zingeving en humanisering speelt zich af op drie niveaus: op individueel niveau, op groeps niveau en op organisatieniveau. Deze verschillende niveaus komen terug in het programma. Daarbij wordt academische kennis steeds gekoppeld aan praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld gespreksvaardigheden en reflectievaardigheden. Het masterprogramma duurt drie jaar, en omvat in totaal 180 EC. Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar is dit de studie van humanistische levensbeschouwelijke tradities, zowel historisch als actueel bezien. De tweede helft van het eerste jaar komt ook de beroepsvoorbereiding al aan bod. In het tweede jaar krijgt de beroepsvoorbereiding extra aandacht, door middel van een stage en stageverdiepingsmodules. In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek uit. Je kunt een aantal extra keuzevakken volgen. Ook zijn er zogenaamde bijzondere modules, zoals assistentie in het onderwijs, de internationale Kosmopolis Summerschool of een intensief programma voor studenten Educatie in Europa. Tijdens je opleiding heb je de gelegenheid je licht op te steken bij andere nationale en internationale universiteiten. Stage en scriptie Het masterprogramma omvat een gedegen stageperiode van 22,5 EC waarin je je voorbereidt op de professionele praktijk. De master wordt afgerond met een afstudeeronderzoek en scriptie (22,5 EC), waarmee je jezelf kwalificeert als academisch opgeleide professional. Kijk voor het programma op Studiebelasting en studievoortgangbewaking Aan de UvH studeer je voltijds. De studiebelasting is 42 uur per week. Een studiejaar is opgedeeld in vier perioden van tien weken, onderverdeeld in acht weken onderwijs, een studie- en/of herkansingsweek en een tentamenweek. Je studeert zelfstandig onder begeleiding van docenten die het beste in je naar boven willen halen. Eigen initiatief is belangrijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor je prestaties, maar wordt niet aan je lot overgelaten. Wanneer je resultaten te wensen overlaten, dan volgen gesprekken met de studieadviseur over de mogelijkheden voor verbetering. Toelatingseisen master Humanistiek Studenten met een bachelordiploma Humanistiek kunnen zonder meer doorstromen naar de master Humanistiek. Studenten van buiten die in het bezit zijn van een ander bachelor- of masterdiploma, doctoraalbul of HBO-diploma (van na 1 augustus '86) moeten eerst een schakelprogramma in de Premaster UvH volgen om tot de Master Humanistiek toegelaten te worden. Op basis van de inhoud van de vooropleiding kan eventueel voor relevante modules van de premaster vrijstelling worden verleend. P Ben je afgestudeerd aan een andere universiteit of Premaster UvH hogeschool en wil je mogelijk de master Humanistiek gaan volgen? Dan kun je je inschrijven voor een verkort studieprogramma aan de Universiteit voor Humanistiek, de premaster UvH. De premaster UvH kent twee voorkeurstrajecten van gelijke omvang (45 EC): een traject dat voorbereidt op de master Humanistiek, en een traject dat voorbereidt op de master Zorgethiek en Beleid. Twee vakken volg je samen. In het voorkeurstraject Humanistiek komen kennis en vaardigheden aan bod die uniek en kenmerkend zijn voor de Humanistiek. Premaster UvH, voorkeurstraject Humanistiek Levensbeschouwing en zingeving* 7,5EC Inleiding ethiek* 7,5EC Humanistiek, een nieuwe menswetenschap 7,5EC Academische vaardigheden mbt Humanistiek 7,5EC Research seminar Humanistiek 7,5EC Premaster thesis Humanistiek 7,5EC * Deze vakken volg je met studenten die zich voorbereiden op de eenjarige master Zorgethiek en Beleid van de Universiteit voor Humanistiek. Kijk voor meer informatie op: 6 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (Pre)masterstudenten

7 Studeren in historische binnenstad Utrecht De UvH is gehuisvest in de historische binnenstad van Utrecht. Je studeert in een dynamische omgeving met ambiance en sfeer. Hier kun je jezelf thuis voelen. Veel studenten maken een bewuste keuze voor deze universiteit. Dat zegt iets over de motivatie en betrokkenheid. Pluspunt is het kleinschalige karakter. De UvH telt ongeveer 400 studenten en 80 medewerkers. Door de kleinschaligheid is de omgang tussen studenten en medewerkers persoonlijk en direct. Dat draagt weer bij aan een goede werk- en studiesfeer. In de Nationale Studenten Enquête behaalt de UvH elk jaar een hoge waardering. Studenten zijn actief binnen hun studie vereniging. Een speciale activiteitencommissie organiseert excursies, debatten en feesten. UvH-studenten kunnen bovendien gebruik maken van voorzieningen van de Universiteit Utrecht zoals sportaccommodaties, sollicitatietrainingen en een studentenpsycholoog. De studenten hebben een eigen blad en zijn in de bestuursorganen van de universiteit vertegenwoordigd. Kosten Het wettelijk collegegeld bedraagt in het studiejaar 2013/2014 circa 1.800,-. gemiddeld komt hier nog 500,- per jaar bij aan boeken, vakliteratuur en readers. Heb je in het verleden al een diploma behaald op hetzelfde niveau in het hoger onderwijs (doctoraal of master), dan geldt voor jou het instellingscollegegeld van circa 6.900,-. Langstudeerdersboete In 2012 heeft de overheid de langstudeerdersboete ingesteld. Volgens deze maatregel mag je op de UvH vier jaar over de bachelor of master doen (drie jaar plus een jaar uitloop). Vanaf het vijfde jaar van inschrijving krijg je een boete van circa 3.060,- bovenop het wettelijke collegegeld. Alle inschrijvingen bij erkende instellingen van het hoger onderwijs vanaf september 1991 tellen mee bij de berekening van de boete. Het kan zijn dat deze maatregel wordt bijgesteld. Heb je hierover vragen? Neem contact op met de studie adviseur. Contractonderwijs wil je losse vakken volgen aan de UvH? Dat kan via contractonderwijs. Hiervoor gelden bepaalde ingangseisen. Meer informatie vind je op UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

8 UNIVERSITEIT De UvH is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). STUDIERICHTING Master Humanistiek TYPE OPLEIDING wetenschappelijke beroepsopleiding DUUR Master: 3 jaar voltijds (180 Ec) Premaster:1 jaar deeltijd (45 Ec) NADERE ONDERWIJSINFORMATIE In te zien of aan te vragen via of (030) GEGEVENS ALGEMEEN Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht Postbus 797, 3500 AT Utrecht T (030) F (030) E I VOOROPLEIDING MASTER bachelor HbO of wo plus Premaster UvH; einddiploma HbO (vanaf 1 augustus 1986) of wo plus Premaster Uvh; bachelor Humanistiek. P VOOROPLEIDING PREMASTER Afgeronde wo of HbO, propedeuse of afgerond eerstejaar wo of HbO; bachelor wo of HbO. STUDIEBELASTING 42 uur per week. TITULATUUR Na de Master: Master of Arts in de Humanistiek VOORLICHTINGSDAGEN Zaterdag 17 november 2012, 16 maart en 8 juni 2013 Locatie: Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht. PROEFCOLLEGEDAGEN Ter oriëntatie kun je een proefcollege bijwonen. Deze vinden plaats op onderwijsdagen. Informatie hierover vind je op onze site SPREEKUREN STUDIEADVISEUR Met vragen over de opleiding en het beroepsperspectief kun je terecht bij studieadviseur Roy Jansen, (030) op dinsdag: uur woensdag: uur donderdag: uur AANMELDING 2013/2014 Aanmelden doe je via Studielink: uvh.studielink.nl. Aanmelden voor de premaster doe je rechtstreeks bij de UvH. Meer uitleg vind je op STUDIEFINANCIERING Je hebt in het huidige stelsel recht op in totaal zes jaar studiefinanciering en drie jaar lenen. Afhankelijk van je vooropleiding (bachelor HbO of wo) kun je dus nog recht hebben op 3 jaar studiefinanciering voor de master, en maximaal drie jaar lenen. Het kan zijn dat dit stelsel gaat wijzigen. Studiefinanciering vraag je rechtstreeks aan bij DUO (Dienst uitvoering onderwijs) in groningen: via Mijn DUO of COLOFON Productie en Redactie Vormgeving Foto s Druk Yvette Nelen / Esther de Man Carta communicatie&grafisch ontwerp, Utrecht Carta, Lilian van Rooij, Wim Oskam, Arnaud Mooij Prezco Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud. 8 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 14-15 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 16-17 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het

Nadere informatie

De mooiste studie is De mens (PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR De kennis en ervaring uit mijn studie kan ik volop kwijt in mijn baan - Marije

De mooiste studie is De mens (PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR De kennis en ervaring uit mijn studie kan ik volop kwijt in mijn baan - Marije De mooiste studie is De mens (PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR 17-18 De kennis en ervaring uit mijn studie kan ik volop kwijt in mijn baan - Marije Ik heb me breed ontwikkeld Wie ben ik? In wat voor samenleving

Nadere informatie

(PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR Ik ontwikkel mij breed, maar ga ook de diepte in Rong

(PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR Ik ontwikkel mij breed, maar ga ook de diepte in Rong De mooiste studie is de mens (PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR 18-19 Ik ontwikkel mij breed, maar ga ook de diepte in Rong Het is echt de moeite waard om de vragen die je liever niet zou stellen wél te

Nadere informatie

de mooiste studie is de mens BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR

de mooiste studie is de mens BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR de mooiste studie is de mens BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR 17-18 Ik onderzoek niet alleen maatschappelijke vragen, maar leer ook veel over mijzelf - Ilja Ik kan structuur aanbrengen in mijn denken Nadenken

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR 13-14 ALGEMEEN Wat is humanistiek? Je houdt je graag met mensen bezig. Je staat midden in de samenleving en kijkt met open blik om je heen.

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 16-17

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 16-17 DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 16-17 ALGEMEEN Wat is humanistiek? Je houdt je graag met mensen bezig. Je staat midden in de samenleving en kijkt met open blik

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR 14-15 ALGEMEEN Wat is humanistiek? Je houdt je graag met mensen bezig. Je staat midden in de samenleving en kijkt met open blik om je heen.

Nadere informatie

BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR Hier combineer ik disciplines als psychologie, sociologie en filosofie Kyra

BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR Hier combineer ik disciplines als psychologie, sociologie en filosofie Kyra De mooiste studie is de mens BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR 18-19 Hier combineer ik disciplines als psychologie, sociologie en filosofie Kyra Het leren houdt niet op bij de collegebanken in humanistiek

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16 DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16 ALGEMEEN Wat is humanistiek? Je houdt je graag met mensen bezig. Je staat midden in de samenleving en kijkt met open blik

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen Deel II De opbouw van de Masteropleiding 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen 13 Doelstelling en eindtermen van de opleiding 1 DOELSTELLING EN EINDTERMEN

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats:

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats: BLAD 1 Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO q WO Naam opleiding: Plaats: Naam: q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL Website van de opleiding: Datum: AANMELDING EN PLAATSING Ben je toelaatbaar met je

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: de werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 DRIE VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM)

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) VERDIEP JE IN SPECIFIEKE LEIDERSCHAPSTHEMA S De Master of Educational Management is een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: De werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 VIER VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis Premasterprogramma Psychologie 4 november 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht ZIGMA 2016-2017 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Combineer wetenschap met kunst Bij ons leer je de wereld kennen Het ACPA-programma is fantastisch, zoiets vind je nergens anders Pieter Rohrbach volgde het

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT Meerwaarde voor onderwijs De Pijlers en de Plus van FLOT De vijf Pijlers: Cruciale factoren voor goed leraarschap Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2016-2017 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES > Combinatie van algemene bestuurskundige kennis

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT TONEELACADEMIE MAASTRICHT POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT Als je al een bachelor acteren, regisseren of performen hebt, dan kan je in deze postacademische opleiding van één jaar je docentenbevoegdheid

Nadere informatie

Presentatie vraagfinanciering

Presentatie vraagfinanciering Presentatie vraagfinanciering Flexibel studeren voor professionals Gerrit van der Heijden, 17 januari 2016 Deeltijd bacheloropleidingen Hbo-deeltijdopleidingen: Godsdienst Pastoraal Werk Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Jan van Rooij Michelle van Kessel Judith de Vries huishoudelijke mededelingen voorlichting duurt tot 12.00 uur 12.15 in deze zaal: How to plan your master

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu?

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Juli 2012 Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Je bent uitgeloot voor de opleiding geneeskunde. Dat betekent dat je nu moet kiezen wat je het komende jaar gaat doen. Kies je voor een andere studie?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink Premasterprogramma Psychologie 10 november 2017 Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 13.00 uur - vragen: 13.30 14.15 uur (centrale hal) - zaal

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Versie juni 2016 Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift* > versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Geschiedenis - History / Cultuurgeschiedenis, Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie