Volwassenenonderwijs in Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volwassenenonderwijs in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Volwassenenonderwijs in Vlaanderen

2 Inhoud Volwassenenonderwijs, een kennismaking 3 Opleidingen 4 Studiebewijzen 4 Studiegebieden 5 Flexibele leertrajecten 7 Toelatingsvoorwaarden 7 Studiekosten 8 Klachten 9 Definities 10 Adressengids 12 ( Wat vind je in deze brochure? ) Met deze brochure willen we je op een overzichtelijke manier laten kennis maken met het volwassenenonderwijs. In deze brochure vind je daarom informatie over dit opleidingsniveau en haar instellingen, de opleidingen en de toelatingsvoorwaarden. Je vindt verder ook een adressenlijst van de centra die volwassenenonderwijs aanbieden en een overzicht met definities van veelgebruikte termen in het volwassenenonderwijs. Wat je niet in deze brochure vindt, is informatie over de opleidingen zelf. De centra bieden elk voor hun eigen opleidingen uitgebreide informatie aan. Je kan je dus best tot hen wenden als je met concrete vragen over een bepaalde opleiding zit. Je vindt de adresgegevens en de websites van de centra achteraan in deze brochure. Voor meer info over het volwassenenonderwijs kan je ook terecht op ( 2 )

3 ( Volwassenenonderwijs, een kennismaking ) Het volwassenenonderwijs heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht: enerzijds de cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen van een taal en anderzijds de cursisten in staat stellen erkende studiebewijzen te behalen. Wist je dat er jaarlijks zo n cursisten les volgen in één van de officiële centra? Door deze opdracht onderscheidt het volwassenenonderwijs zich dan ook van de andere publieke opleidingsverstrekkers zoals VDAB en Syntra omdat het tot op vandaag instaat voor het verstrekken van erkende studiebewijzen, zoals een diploma secundair onderwijs of een graduaatsdiploma. In Vlaanderen kunnen de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie opleidingen aanbieden in het volwassenenonderwijs. In totaal zijn er 112 Centra voor Volwassenenonderwijs en 13 Centra voor Basiseducatie. Er is dus altijd een centrum bij jou in de buurt! Het volwassenenonderwijs is ingedeeld in dertien werkingsgebieden. Binnen elk werkingsgebied werd een consortium volwassenenonderwijs opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie in die regio. Ook de consortia volwassenenonderwijs kunnen je meer informatie geven over het volwassenenonderwijs en het opleidingsaanbod in jouw regio. Achteraan in de brochure vind je de adresgegevens van de centra en de consortia. ( 3 )

4 ( Opleidingen ) Het volwassenenonderwijs biedt je de mogelijkheid opleidingen te volgen op verschillende niveaus. De basiseducatie in de Centra voor Basiseducatie richt zich tot wie een basisvorming nodig heeft zoals lezen, schrijven, rekenen of andere basisvaardigheden. Het secundair volwassenenonderwijs in de Centra voor Volwassenenonderwijs biedt een brede waaier van opleidingen aan. Hiertoe behoort ook het studiegebied algemene vorming. Dat is de nieuwe naam voor het vroegere tweedekansonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs in de Centra voor Volwassenenonderwijs biedt beroepsgerichte opleidingen aan die kunnen leiden tot het diploma van gegradueerde. Deze opleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor. De specifieke lerarenopleiding in de Centra voor Volwassenenonderwijs leidt tot het diploma van leraar. Opleidingen worden gegroepeerd in leer of studiegebieden. ( Studiebewijzen ) Je kan verschillende studiebewijzen behalen in het volwassenenonderwijs: een diploma van leraar bekrachtigt de 'Specifieke lerarenopleiding'; een graduaatsdiploma behaal je na het afronden van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs van ten minste 900 lestijden; een diploma secundair onderwijs bekrachtigt de opleiding 'Algemene Vorming', eventueel in combinatie met een diplomagerichte opleiding; een getuigschrift bekrachtigt de opleiding 'Bedrijfsbeheer' in het studiegebied 'Handel'. Dit getuigschrift is in België een basisvereiste om een eigen zaak te beginnen. een certificaat behaal je wanneer je met goed gevolg een modulaire opleiding in het secundair volwassenenonderwijs of in het hoger beroepsonderwijs hebt beëindigd, met uitzondering van de opleiding 'Bedrijfsbeheer' (zie hoger) en een opleiding van het hoger beroepsonderwijs van ten minste 900 lestijden (zie hoger). een deelcertificaat ontvang je wanneer je slaagt voor een module van een opleiding. Je kan geen bachelordiploma behalen via het volwassenenonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs situeert zich tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen. Wens je na het volgen van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs alsnog een bachelordiploma te behalen, dan moet je een bacheloropleiding aan een hogeschool volgen. Je kan op basis van je vooropleiding in het volwassenenonderwijs vrijstelling van opleidingsonderdelen vragen, zodat je via een verkorte opleiding het bachelordiploma kan behalen. Informeer je steeds grondig bij de hogeschool of universiteit van jouw keuze. ( 4 )

5 ( Studiegebieden ) Secundair volwassenenonderwijs Algemene vorming (het vroegere Tweedekansonderwijs) Auto Bijzondere educatieve noden Boekbinden Bouw Chemie Decoratieve technieken Diamantbewerking Grafische technieken Handel Hout Huishoudelijk onderwijs Informatie en communicatietechnologie Juwelen Kant Koeling en warmte Land en tuinbouw Lederbewerking Lichaamsverzorging Maritieme opleidingen Mechanica elektriciteit Mode Muziekinstrumentenbouw Nederlands tweede taal Personenzorg Smeden Talen richtgraad 1 en 2 Talen richtgraad 3 en 4 Textiel Toerisme Voeding Hoger beroepsonderwijs Handelswetenschappen en bedrijfskunde Arbeidsorganisatie Bank, beurs en financiën Bedrijfsbeleid Bedrijfsorganisatie Beurs en financiën Boekhouden Boekhouden fiscaliteit Fiscale wetenschappen Gids Hotel en cateringmanagement Informatica Informatica programmering Logistiek, transport en mobiliteit Marketing Meertalig secretariaat Niet commercieel management Ondernemingscommunicatie Openbare besturen Rechtspraktijk Reclame, marketing en public relations Reisleider Toeristische gidsen ( 5 )

6 Biotechniek Biotechnologie Chemie Chemie en textiel Cosmetische wetenschappen Gezondheidszorg Bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde: geriatrie en ouderenzorg Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde: psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde of vroedkunde: algemene verzorgingsinstellingen Orthoptie Industriële wetenschappen en technologie Auto expertise Bedrijfsautomatisatie Bouw en houtconstructie Bouwkunde CAD/CAM confectie en textieltechnieken Design en Textiel Elektriciteit Elektromechanica Elektronica Industriële elektronica Industriële informatica Mechanica Motorvoertuigentechniek Openbare werken Telecommunicatietechnieken Textielproductietechnieken Topografie Sociaal agogisch werk Agogische bijscholing orthopedagogie Assistent in de psychologie Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde Maatschappelijk werk Orthopedagogie Personeelswerk Seniorenconsulentenvorming Sociaal cultureel werk Sociale readaptatiewetenschappen Syndicaal werk Tolk voor doven ( 6 )

7 ( Flexibele leertrajecten ) Het secundair volwassenenonderwijs wordt modulair georganiseerd. De leerstof wordt onderverdeeld in een aantal modules. Meerdere modules vormen samen een opleiding. Het centrum is vrij om een module over een gedeelte van het jaar, over een heel jaar of over meerdere jaren te spreiden. Dit betekent dat de modules op verschillende ogenblikken van het jaar kunnen starten. Dankzij deze structuur kan je in zekere mate zelf het studiepakket samenstellen en de duur van de studie bepalen. De modules kunnen georganiseerd worden in contactonderwijs of in gecombineerd onderwijs. Bij contactonderwijs worden alle lessen in het centrum gegeven. Bij gecombineerd onderwijs wordt een deel van de module in de klas gegeven en een deel van de module kan zelfstandig verwerkt worden, thuis of in een openleercentrum. In het volwassenenonderwijs kan je opleidingen zowel in dag als avondonderwijs volgen of een combinatie van beide. Sommige opleidingen of modules kunnen ook op zaterdag gevolgd worden. Het is zeer belangrijk steeds te informeren bij de centra zelf naar de concrete mogelijkheden in verband met flexibele leertrajecten. Contactgegevens vind je verder in deze brochure. ( Toelatingsvoorwaarden ) Leeftijd Om een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs te kunnen volgen, moet je de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben. Om een opleiding in de basiseducatie of een opleiding algemene vorming in een centrum voor volwassenenonderwijs te kunnen volgen, moet je de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Om een opleiding in het hoger beroepsonderwijs in een centrum voor volwassenenonderwijs te kunnen volgen, gelden dezelfde voorwaarden. Je moet tevens een diploma van het secundair onderwijs behaald hebben. Voorkennis Met uitzondering van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs is geen enkele voorkennis vereist om in de aanvangsmodule van een opleiding of een niet sequentiële module ingeschreven te worden. Om in een opleiding van het hoger beroepsonderwijs ingeschreven te worden moet je een diploma van het secundair onderwijs of een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs van ten minste 900 lestijden behaald hebben. ( 7 )

8 ( Studiekosten ) Inschrijvingsgeld Basiseducatie In de basiseducatie betaal je geen inschrijvingsgeld. Centra voor Volwassenenonderwijs Voor de opleidingen algemene vorming betaal je geen inschrijvingsgeld. Voor alle andere opleidingen bedraagt het inschrijvingsgeld 1 euro per lestijd. Enkel de in het opleidingsprofiel of de goedgekeurde lessentabel voorziene lestijden worden in aanmerking genomen voor het vaststellen van het inschrijvingsgeld. Voor de opleidingen Nederlands tweede taal geldt een verminderd inschrijvingsgeld van een halve euro per lestijd. Per centrum en per opleiding wordt het inschrijvingsgeld begrensd op vierhonderd euro per schooljaar. Binnen een periode van vier schooljaren wordt het inschrijvingsgeld per opleiding begrensd op twaalfhonderd euro. In het kader van een doelgroepenbeleid worden een aantal categorieën van cursisten geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. Het betreft onder meer personen die een leefloon of een werkloosheidsuitkering genieten, mindervaliden, inburgeraars, gedetineerden. Op vind je een overzicht van de attesten die recht geven op gedeeltelijke of gehele vrijstelling van inschrijvingsgeld. Cursusmateriaal Naast het inschrijvingsgeld mag een centrum enkel kosten voor cursusmateriaal aanrekenen. Onder cursusmateriaal worden alle benodigdheden verstaan die door het centrum als noodzakelijk voor het volgen van de opleiding worden opgegeven en die door het centrumbestuur worden aangerekend. Opleidingscheques Om werknemers te stimuleren een opleiding te volgen werd het stelsel van de opleidingscheques voor werknemers gecreëerd. Met deze opleidingscheques wordt de gevraagde financiële inspanning gevoelig verlicht. Zowel het inschrijvingsgeld als de door het centrum aangerekende cursuskosten kunnen met opleidingscheques betaald worden. Raadpleeg de website voor meer info. ( 8 )

9 Premie Wanneer je een diploma of certificaat hebt behaald van een zogenaamde 'diplomagerichte opleiding' kan je in aanmerking komen voor een premie. Diplomagerichte opleidingen zijn beroepsgerichte opleidingen die in combinatie met de opleiding algemene vorming BSO of TSO leiden tot een diploma secundair onderwijs. Een opsomming van diplomagerichte opleidingen kan je raadplegen op volwassenenonderwijs/cursisten. Hier kan je ook het formulier downloaden om de premie aan te vragen. Je kan op twee momenten een premie aanvragen: Je kan een premie aanvragen wanneer je na het succesvol beëindigen van de betreffende opleiding voor de eerste keer het diploma secundair onderwijs verwerft. In dit geval heb je recht op een premie ter waarde van het inschrijvingsgeld dat je voor deze opleiding betaalde, met een maximum van 400 euro per opleiding per schooljaar. Je kan ook een premie aanvragen wanneer je het certificaat van de opleiding behaalt, zonder het diploma secundair onderwijs of wanneer je al over het diploma beschikt. In dit geval heb je recht op een premie ter waarde van de helft van het inschrijvingsgeld dat je voor deze opleiding betaalde, met een maximum van 200 euro per opleiding per schooljaar. Om de premie te verkrijgen, stuur je het ingevulde formulier naar: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Volwassenenonderwijs Koning Albert II laan 15, toren 6C 1210 Brussel Kinderbijslag Om je recht op kinderbijslag te behouden, moet je op regelmatige basis minstens 17 uren per week les volgen. Verplichte stages staan gelijk met lesuren. Informeer je bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers via het gratis telefoonnummer of surf naar ( Klachten ) Wanneer je als cursist of kandidaat cursist een klacht hebt, dan moet je je in de eerste plaats wenden tot het centrum zelf. Vind je geen gehoor bij het centrum of wordt er onvoldoende gevolg gegeven aan de klacht, dan kan je in tweede instantie terecht bij de ombudsdienst van het consortium. De ombudsdienst van het consortium is een tweedelijnsdienst. Dit wil zeggen dat de ombudsdienst van het consortium enkel optreedt als een cursist of kandidaat cursist geen oplossing gevonden heeft voor zijn probleem in het centrum zelf. De ombudsdienst treedt dan op als bemiddelaar tussen cursist en centrum. De contactgegevens van de centra en de consortia vind je achteraan in deze brochure. ( 9 )

10 ( Definities ) Afstandsonderwijs Onderwijs dat via e learning of andere media wordt verstrekt, waardoor de cursist niet aan een bepaald tijdstip of plaats van onderwijsverstrekking is gebonden. Bacheloropleiding Een opleiding in het academisch onderwijs of in het hoger professioneel onderwijs, die aansluit bij het secundair onderwijs, en waarvan de studieomvang ten minste 180 studiepunten bedraagt. Centrum Een Centrum voor Volwassenenonderwijs of een Centrum voor Basiseducatie. Certificaat Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die met goed gevolg een opleiding heeft beëindigd. Consortium volwassenenonderwijs Het gesubsidieerde samenwerkingsverband tussen Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie binnen één welomschreven werkingsgebied. Contactonderwijs Onderwijs in een rechtstreeks contact tussen de leraar of begeleider van een onderwijsactiviteit en de cursist, gebonden aan een bepaald tijdstip en plaats van onderwijsverstrekking. Cursist Een deelnemer aan het volwassenenonderwijs die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is. Deelcertificaat Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die een module met goed gevolg heeft beëindigd. Diploma Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die met goed gevolg het secundair of het hoger onderwijs heeft beëindigd. EVC Een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, verworven door middel van leerprocessen, die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. EVK Een eerder verworden kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met succes gevolgd werd. ( 10 )

11 Gecombineerd onderwijs Een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs. Kwalificatie Een getuigschrift of diploma uitgereikt na het met goed gevolg voltooien van een formeel opleidings of scholingstraject. Leergebied Een groep van inhoudelijk verwante opleidingen in de basiseducatie. Lestijd Een periode van zestig minuten als eenheid voor de duur van een onderwijsactiviteit georganiseerd door een Centrum voor Basiseducatie, een periode van vijftig minuten als eenheid voor de duur van een onderwijsactiviteit georganiseerd door een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Masteropleiding Een masteropleiding is een opleiding van ten minste 60 studiepunten die door een universiteit of een hogeschool aangeboden wordt in het academisch onderwijs. Masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die nodig zijn voor het zelfstandig beoefenen van wetenschap of kunst, of voor het uitoefenen van een beroep. Masteropleidingen worden afgesloten met een masterproef. Module Het kleinste te certificeren deel van een opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud, omvang en een bepaald niveau. Openleercentrum Didactische term voor een speciaal uitgeruste ruimte in een centrum waar cursisten al dan niet onder begeleiding zelfstandig leren. Opleiding Een geheel van onderwijs en studieactiviteiten, dat vastgesteld is door de Vlaamse Gemeenschap. Richtgraad Een niveau indeling binnen het volwassenenonderwijs voor opleidingen van de studiegebieden talen richtgraad 1 en 2, talen richtgraad 3 en 4, Nederlands tweede taal, bepaalde opleidingen van het studiegebied bijzondere educatieve noden en opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal, Nederlands tweede taal en talen. Schooljaar De periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. Studiegebied Een groep van inhoudelijk verwante opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs of in het hoger beroepsonderwijs. Vrijstelling Een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel betekent dat je voor dat opleidingsonderdeel geen examen meer moet afleggen. ( 11 )

12 ( Adressengids ) Regio Antwerpen Consortium Volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Lange Gasthuisstraat 1, 2000 Antwerpen 1, 03/ , ant.be, ant.be Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen, 03/ , Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Nijverheidsschool, Paardenmarkt 94, 2000 Antwerpen, 03/ , Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs SITE, Kipdorpvest 24, 2000 Antwerpen, 03/ , site.be Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen, Eikenstraat 8, 2000 Antwerpen, 03/ , talen.be Israelitische Scholen Sociale Promotie Centrum voor Volwassenenonderwijs, Lange Van Ruusbroecstraat 12/34, 2018 Antwerpen, 03/ , Stedelijk CVO birm, Durletstraat 8, 2018 Antwerpen, 03/ , CVO VIVA provincie Antwerpen vzw, Sint Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen, 03/ , viva.be Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Pestalozzi, Pestalozzistraat 7, 2020 Antwerpen, 03/ , pestalozzi.be, pestalozzi.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Deurne Antwerpen, Frank Craeybeckxlaan 22, 2100 Antwerpen, 03/ , cvo.deurne Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Te Boelaarlei 40, 2140 Antwerpen, 03/ , Centrum voor Basiseducatie Antwerpen, Vredestraat 93, 2600 Antwerpen, 03/ , antw.be, Stedelijk Centrum voor Volwassenenondewijs SIVO, Grotesteenweg 226, 2600 Antwerpen, 03/ , sivo.be, sivo.be Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Mechelsesteenweg 32, 2640 Mortsel, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen Zuid, Distelvinklaan 22, 2660 Antwerpen, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Tweedekansonderwijs, Maalbootstraat 19, 2660 Antwerpen, 03/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen, Laageind 19, 2940 Stabroek, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Kapellen IVORAN, Pastoor Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen, 03/ , ( 12 )

13 Regio Kempen Consortium Volwassenenonderwijs De Rank vzw Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL Herentals, Kerkstraat 38, 2200 Herentals, 014/ , Centrum voor Basiseducatie Kempen, Otterstraat 109, 2300 Turnhout, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Kasteelplein 20, 2300 Turnhout, 014/ , marie lbc turnhout.be, lbc turnhout.be HORITO Centrum voor Volwassenenonderwijs, de Merodelei 220, 2300 Turnhout, 014/ , Koninklijk Atheneum Centrum voor Volwassenenonderwijs Turnhout 1, Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Kempen, Leenhofstraat 33, 2400 Mol, 014/ , kempen.be, kempen.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint Lutgardis Mol, Gasthuisstraat 3, 2400 Mol, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergangen voor Sociaal en Pedagogisch Werk Mol, Baron van Eetveldeplein, 3/1b, 2400 Mol, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint Jozef, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, 014/ , Regio Mechelen Consortium Volwassenenonderwijs Samen Stromen vzw Vaartdijk 86, 2800 Mechelen, 0471/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut SP Lier Antwerpen, Kruisbogenhofstraat 7, 2500 Lier, 03/ , Centrum voor Basiseducatie Open School, Leopoldstraat 52, 2800 Mechelen, 015/ , openschool.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs Mechelen Vilvoorde Zaventem, Vaartdijk 86, 2800 Mechelen, 02/ , meviza.be, meviza.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Scholengroep 5, Vaartdijk 86, 2800 Mechelen, 015/ , mechelen.be CVO Tweedekansonderwijs Mechelen Campus Vijfhoek, Onze Lieve Vrouwestraat 94, 2800 Mechelen, 015/ , ( 13 )

14 Technische Scholen Mechelen Centrum voor Volwassenenonderwijs, Jef Denynplein 2, 2800 Mechelen, 015/ , CVO Rivierenland, Eduard Anseelestraat, 2830 Willebroek, 03/ , Regio Vlaams Brabant Consortium Volwassenenonderwijs een Leven Lang Leren in Leuven en Omgeving vzw Provincieplein 1, 3010 Kessel Lo, 016/ , ACE GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs, Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven, 016/ , Centrum voor Levende Talen CVO, Dekenstraat 4, 3000 Leuven, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Leuven Landen, Redingenstraat 90, 3000 Leuven, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVA Socialistische Vooruitziende Vrouwen van Brabant, Mechelsestraat 70, 3000 Leuven, 016/ , svvbrabant.be Vrij Technisch Instituut Leuven Centrum voor Volwassenenonderwijs, Dekenstraat 3, 3000 Leuven, 016/ , leuven.be, leuven.be Centrum voor Basiseducatie Leuven Hageland, Erasme Ruelensvest 127, 3001 Leuven, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Leuven, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren Hoeilaart, Brusselsesteenweg 106, 3080 Tervuren, 02/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Hageland Aarschot, Schaluin 28, 3200 Aarschot, 016/ , HIRL Centrum voor Volwassenenonderwijs, Schoolstraat 1, 3200 Aarschot, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs De Oranjerie, Boudewijnvest 3, 3290 Diest, 013/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen, 016/ , Consortium Volwassenenonderwijs Groene Rand vzw d Aubreméstraat 2, 1800 Vilvoorde, 0478/ , Gemeenschapsleergangen voor Talen en Techniek Centrum voor Volwassenenonderwijs, Schoolstraat 2, 1640 Sint Genesius Rode, 02/ , ( 14 )

15 Centrum voor Volwassenenonderwijs Opleidingscentrum Merchtem Sint Donatus, Dendermondestraat 26, 1785 Merchtem, 052/ , m.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen en Informatica, Lange Molensstraat 4, 1800 Vilvoorde, 02/ , Centrum voor Basiseducatie Halle Vilvoorde, Nieuwstraat 5, 1830 Machelen, 02/ , CVO Vrije Gesubsidieerde Taalleergangen, Gemeenteplein, 1853 Grimbergen, 02/ , CVO Meise Jette, Stationsstraat 15, 1861 Meise, 02/ , Regio Brussel BruCoVo vzw Priemstraat 53/22, 1000 Brussel Stad, 02/ , Centrum voor Basiseducatie Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel, , CVO Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen, Stormstraat 2, 1000 Brussel, 02/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel, Pleinlaan VUB Lokaal D 1.33, 1050 Elsene, 02/ , khnb.be, khnb.be CVO Elishout COOVI, Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht, 02/ , Gemeenschapsonderwijs CVO Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht, 02/ , CVO Lethas, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren, 02/ , Regio Limburg Noord Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Noord vzw Universiteitslaan 3 lokaal H5/29, 3500 Hasselt, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs T.I.K.B., Pastorijstraat 40/2, 3530 Houthalen Helchteren, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Heusden Zolder, Molenstraat 12, 3550 Heusden Zolder, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Paalsesteenweg 33, 3580 Beringen, 011/ , ( 15 )

16 Centrum voor Volwassenenonderwijs Centrum voor Talen en Techniek Limburg, Halmstraat 12, 3600 Genk, 089/ , o.be, CVO Vrije Leergangen Limburg, Halmstraat 6, 3600 Genk, 089/ , vll.net, vll.be Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden Noord vzw, Paul Nicoulaan 29, 3630 Maasmechelen, 089/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Maasland, Europaplein 36, 3630 Maasmechelen, 089/ , Sint Barbara Instituut Centrum voor Volwassenenonderwijs, Kastanjelaan 59, 3630 Maasmechelen, 089/ , cvo.be, cvo.be Vrij Centrum voor Volwassenenonderwijs Noord Limburg, Dorpsstraat 91, 3900 Overpelt, 011/ , cvo.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino, Mudakkers 25, 3920 Lommel, 011/ , Regio Limburg Zuid Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Zuid vzw Universiteitslaan 3 lokaal H5/27, 3500 Hasselt, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Hogere Leergangen STEP, Vildersstraat 28, 3500 Hasselt, 011/ , step.be, step.be Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Handel Hasselt, Elfde Liniestraat 26, 3500 Hasselt, 011/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 5, 3500, Hasselt, 011/ , Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw Centrum voor Volwassenenonderwijs, Blijde Inkomststraat 36, 3500 Hasselt, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Innovatief & Interactief Onderwijs, Rode Kruislaan 27, 3700 Tongeren, 012/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen Informatica Voeren, Hoeneveldje 2, 3798 Voeren, 04/ , Centrum voor Basiseducatie Limburg Zuid, Ursulinenstraat 7, 3800 Sint Truiden, 011/ , zuidlimburg.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint Truiden Bilzen, Tichelrijlaan 1, 3800 Sint Truiden, 011/ , cvo.sint KCST Centrum voor Volwassenenonderwijs, Plankstraat 11, 3800 Sint Truiden, 011/ , ( 16 )

17 Regio Oost Vlaanderen Consortium Volwassenenonderwijs IX vzw Grote Markt 1, 9100 Sint Niklaas, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Kroonmolenstraat 4, 9100 Sint Niklaas, 03/ , JANITOR Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Sint Niklaas Beveren, Noordlaan 32, 9100 Sint Niklaas, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Temse, Schoolstraat 17, 9140 Temse, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerstad, Brouwerijstraat 5, 9160 Lokeren, 09/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Waas en Durme, Durmelaan 34/A, 9160 Lokeren, 09/ , Centrum voor Basiseducatie Waas & Dender, Emiel Van Winckellaan 23, 9200 Dendermonde, 052/ , regiodender.be, Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Scheldeland, Dijkstraat 52, 9200 Dendermonde, 09/ , Consortium Volwassenenonderwijs X vzw Sint Annastraat 4, 9620 Zottegem, 09/ , Centrum voor Basiseducatie Zuid Oost Vlaanderen, Bert Van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst, 053/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Aalst Opwijk, Keizersplein 19, 9300 Aalst, 053/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs de Ledebaan de Welvaert, Ledebaan 101, 9300 Aalst, 053/ , Vrij Technisch Instituut Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vakschoolstraat 41, 9300 Aalst, 053/ , aalst.be, aalst.be Vrije Taal en Handelsleergangen Centrum voor Volwassenenonderwijs, Esplanadeplein 6, 9300 Aalst, 053/ , aalst.be, aalst.be Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Dender en Schelde, Centrumlaan 160, 9400 Ninove, 054/ , Technisch Instituut Sint Jozef Centrum voor Volwassenenonderwijs, Kleine Karmelietenstraat 3, 9500 Geraardsbergen, 054/ , geraardsbergen.be, geraardsbergen.be Centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen, Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, 055/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Avondschool Zuid Oost Vlaanderen, Hoogstraat 22, 9700 Oudenaarde, 055/ , ( 17 )

18 Consortium Volwassenenonderwijs 11 vzw (Consortium Wonderwijs) Botermarkt 1, 9000 Gent, 09/ , Centrum voor Basiseducatie Gent Meetjesland Leieland, Hippoliet Lammensstraat 10, 9000 Gent, 09/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs De Bargie vzw, Bargiekaai 1, 9000 Gent, 09/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerdorp, Martelaarslaan 13, 9000 Gent, 09/ , stadgent.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Panta Rhei de Avondschool, Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent, 09/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs het Perspectief, Henleykaai 83, 9000 Gent, 09/ , CVO KISP volwassenenonderwijs, Industrieweg 228, 9030 Gent, 09/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Gent, 09/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVA Oost Vlaanderen, Tramstraat 69, 9052 Gent, 09/ , ovl.be Centrum voor Volwassenenonderwijs ISBO, Assenedesteenweg 163, 9060 Zelzate, 09/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Meetjesland, Roze 131, 9900 Eeklo, 09/ , meetjesland.be, Regio West Vlaanderen Consortium Volwassenenonderwijs XII Menes vzw Emelgemseplein 1, 8870 Izegem, 051/ , Centrum voor Basiseducatie Midden en Zuid West Vlaanderen, Sint Elooisdreef 56/A, 8500 Kortrijk, 056/ , kortrijk.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint Amandsplein 15, 8500 Kortrijk, 056/ , vorming.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs HITEK, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk, 056/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Kortrijk Menen Tielt, Minister De Taeyelaan 13, 8500 Kortrijk, 0476/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO, Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk, 056/ , ( 18 )

19 Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Avelgem Harelbeke, Kerkhofstraat 51, 8580 Avelgem, 056/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint Paulus Waregem, Toekomststraat 75, 8790 Waregem, 056/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare, Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare, 051/ , CVO Roeselare, Arme Klarenstraat 40, 8800 Roeselare, 051/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs West Vlaanderen, Meiboomstraat 8, 8870 Izegem, 051/ , vlaanderen.be, vlaanderen.be Consortium XIII Webros vzw Abdijbekestraat 9, 8200 Sint Andries, 050/ , Centrum Basiseducatie Brugge Oostende Westhoek vzw, Collaert Mansionstraat 24, 8000 Brugge, 050/ , school.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint Godelieve vzw, Nieuwstraat 5, 8000 Brugge, 050/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie, Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge, 050/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge, Boeveriestraat 73, 8000 Brugge, 050/ , CVO VIVA West Vlaanderen vzw, Koningin Elisabethlaan 50/1, 8000 Brugge, 050/ , cvo.viva.west wvl.be Stedelijke Nijverheids en Taalleergangen CVO Centrum voor Volwassenenonderwijs, Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge, 050/ , osp Instituut voor Volwassenenonderwijs Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Manitobalaan 48, 8200 Brugge, 050/ , CVO De Avondschool Oostende, Leopold III laan 1, 8400 Oostende, 059/ , Centrum regionaal Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Sint Elisabethlaan 6, 8660 De Panne, 058/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek Westkust, Stationsstraat 25, 8900 Ieper, 057/ , Als je nog met vragen zit, neem dan zeker contact op met het centrum of het consortium van jouw keuze. Je kan ook mailen naar ( 19 )

20 Colofon Samenstelling Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Volwassenenonderwijs Koning Albert II laan 15, toren 6C 1210 Brussel Tel.: 02/ volwassenenonderwijs Verantwoordelijke uitgever Luc Jansegers, Administrateur generaal Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel Depotnummer D/2009/3241/526 ( 20 )

A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs:

A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs: A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs: 1. Bedrijfsorganisatie 2. Boekhouden 3. Fiscale wetenschappen

Nadere informatie

Verificateur per instelling

Verificateur per instelling per instelling Instellingsnr. Instelling 28431 CVO LBC - NVK Antwerpen Pierre Devos (3515) 28531 Stedelijk CVO - SIVO Jurgen Rutten (3517) 29082 SCVO - Birm Pierre Devos (3515) 29124 Sted. CVO - SITE Pierre

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Infodagen centra volwassenenonderwijs

Infodagen centra volwassenenonderwijs Infodagen centra volwassenenonderwijs Regio Antwerpen Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen CVO Experience Day op zaterdag 23 maart 2013 van 12.00u tot 15.00u. Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken Centrum

Nadere informatie

Infodagen centra volwassenenonderwijs

Infodagen centra volwassenenonderwijs Infodagen centra volwassenenonderwijs Regio Antwerpen Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid CVO Experience Day op zaterdag 28 april 2012 van 12.00u tot 15.00u. Info- en inschrijving op zaterdag

Nadere informatie

nr. 251 van JOS DE MEYER datum: 1 maart 2016 aan HILDE CREVITS Volwassenenonderwijs - Coördinatie-uren

nr. 251 van JOS DE MEYER datum: 1 maart 2016 aan HILDE CREVITS Volwassenenonderwijs - Coördinatie-uren SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 251 van JOS DE MEYER datum: 1 maart 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Volwassenenonderwijs - Coördinatie-uren

Nadere informatie

Infodagen volwassenenonderwijs

Infodagen volwassenenonderwijs Infodagen volwassenenonderwijs Regio Antwerpen Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen Experience Day op 22 maart 2014 van 9.00 16.30u Infomoment/inschrijfzaterdag op 14 juni 2014 van 9.30 13.00 u

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS MEI 2010 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19159 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2008 1144 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [2008/201043]

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.343.824 Auto 587.186 Bibliotheek-,

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2003 Werknemers Uren Werkzoekenden

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2013-2014 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden.

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden. Vraag nr. 22 van 22 oktober 1999 van de heer CARL DECALUWE Sociale huursector Huurachterstallen 1. Kan de minister mij, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 157 van 30 mei 1997 ( B u l - letin

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

De modules Kennismaken en Werken in de gezinsopvang waar en wanneer?

De modules Kennismaken en Werken in de gezinsopvang waar en wanneer? PROVINCIE ANTWERPEN CVO LBC NVK Antwerpen Werken in de gezinsopvang (20u) op dinsdag van 19u tot 21u30 26/01 02/02 16/02 23/02 01/03 08/03 15/03 22/03 CVO LBC NVK Antwerpen Kristien Nelen kristien.nelen@lbconderwijs.

Nadere informatie

Deel 1. schoolbevolking. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs

Deel 1. schoolbevolking. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs Deel 1 schoolbevolking 1 Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.137.768 Auto 546.940 Bijzondere

Nadere informatie

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs 1 Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs Diplomagerichte opleidingen in regio KORTRIJK juni 2017 In dit overzicht vind je opleidingen tweedekansonderwijs die je kunt

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, CGG Brussel 2 1730 Asse, CGG Ahasverus 3 2018 Antwerpen, CGG VAGGA 4 2300 Turnhout, CGG Kempen 5 2600 Antwerpen, CGG Andante 6 2800 Mechelen, CGG De Pont 7 3000 Leuven, CGG PassAnt 8 3000

Nadere informatie

64 Grote Steenweg. 20% contactonderwijs, Vanaf 26 juni via kinderen (BJK1) 80% afstandsonderwijs. 72 Potvlietlaan 2A Kristien Nelen

64 Grote Steenweg. 20% contactonderwijs, Vanaf 26 juni via  kinderen (BJK1) 80% afstandsonderwijs. 72 Potvlietlaan 2A Kristien Nelen PROVINCIE ANTWERPEN ANTWERPEN Naam CVO Welke module Wanneer? Data Onderwijsvorm Prijs Adres contactpersoon Meer info nodig? En inschrijven Inschrijven Encora Antwerpen Ontwikkelingsgericht omgaan met jonge

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Omgaan met Armoede Geel, avondsymposium, 16 april 2015 Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen Armoede en Gezondheid Sociale gezondheidskloof

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Deelnemende scholen VLAAMSE HOUTPROEF 2017

Deelnemende scholen VLAAMSE HOUTPROEF 2017 ANTWERPEN Atheneum Lier campus Louis Zimmer Prederikherenlaan 18 2500 Lier Atheneum Schoten Emiel Blangenoisstraat 2 2900 Schoten BuSO Kristus-Koning Instituut Brecht Bethaniënlei 5 2960 Brecht (Sint Job

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.169.840 Auto 482.900 Bijzondere

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Gent Maria Middelares

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2014-2015 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werkzoekenden (1) 2014 Werkzoekenden

Nadere informatie

Deelnemende scholen VLAAMSE HOUTPROEF 2017

Deelnemende scholen VLAAMSE HOUTPROEF 2017 ANTWERPEN Atheneum Lier campus Louis Zimmer Prederikherenlaan 18 2500 Lier Atheneum Schoten Emiel Blangenoisstraat 2 2900 Schoten BuSO Kristus-Koning Instituut Brecht Bethaniënlei 5 2960 Brecht (Sint Job

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Erkende centra Oost-Vlaanderen

Erkende centra Oost-Vlaanderen Erkende centra Oost-Vlaanderen CENTRA VOOR VOLWASSENONDERWIJS Centrum voor Volwassenenonderwijs - Stad Gent Martelaarslaan 13 9000 GENT Centrum voor Volwassenenonderwijs De Bargie vzw Bargiekaai 1 9000

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Overzicht opleidingen V0

Overzicht opleidingen V0 Overzicht opleidingen V0 Schooljaar 2003 2004 pedagogische begeleidingsdienst Overzicht opleidingen VO 2 Inleiding... 5 Algemeen se-cundair onder-wijs... 5 ASO 2 Algemene vorming ASO... 5 ASO 3 Algemene

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 1500 Halle, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant 3 1730 Asse, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra CAD CAD Adres CAD 009 Netwerk Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder 19/2/2016 7/9/2014 Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder Campus

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken GRADUATEN 2008-2009 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken 6 graduaten in management: Boekhouden Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratiesector - Werking

nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratiesector - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

nr. 173 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 173 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 173 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Lokaal onderwijsbeleid Besparing op subsidies

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE Vlaamse overheid RLLL/EXT/ADV/005 bijl2 INTENTIEVERKLARING TOT ONTWIKKELING V AN MODULAIRE OPLEIDINGEN VOOR HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE, IN UITVOERING V AN ARTIKEL 15 V AN HET DECREET V AN 2 MAART

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen.

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 februari 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 46815 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2008 3012 [2008/203046]

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 BOEKHOUDEN Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen

Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen West-Vlaanderen De Kringwinkel 't RAD Winkelpunten: Brugge, Beernem, Blankenberge, Knokke-Heist, Zedelgem Contactpersoon: Serge Geloen 0478/80 32 28 serge.geloen@trad.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Overzicht van de opleidingen die je kan volgen met gebruik van opleidingscheques

Overzicht van de opleidingen die je kan volgen met gebruik van opleidingscheques Overzicht van de opleidingen die je kan volgen met gebruik van opleidingscheques Wil je weten of je je opleiding met opleidingscheques kan betalen? We geven hierbij een overzicht per soort opleidingsverstrekker.

Nadere informatie

CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PER PROVINCIE

CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PER PROVINCIE CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PER PROVINCIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VAARTSTRAAT

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie