Volwassenenonderwijs in Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volwassenenonderwijs in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Volwassenenonderwijs in Vlaanderen

2 Inhoud Volwassenenonderwijs, een kennismaking 3 Opleidingen 4 Studiebewijzen 4 Studiegebieden 5 Flexibele leertrajecten 7 Toelatingsvoorwaarden 7 Studiekosten 8 Klachten 9 Definities 10 Adressengids 12 ( Wat vind je in deze brochure? ) Met deze brochure willen we je op een overzichtelijke manier laten kennis maken met het volwassenenonderwijs. In deze brochure vind je daarom informatie over dit opleidingsniveau en haar instellingen, de opleidingen en de toelatingsvoorwaarden. Je vindt verder ook een adressenlijst van de centra die volwassenenonderwijs aanbieden en een overzicht met definities van veelgebruikte termen in het volwassenenonderwijs. Wat je niet in deze brochure vindt, is informatie over de opleidingen zelf. De centra bieden elk voor hun eigen opleidingen uitgebreide informatie aan. Je kan je dus best tot hen wenden als je met concrete vragen over een bepaalde opleiding zit. Je vindt de adresgegevens en de websites van de centra achteraan in deze brochure. Voor meer info over het volwassenenonderwijs kan je ook terecht op ( 2 )

3 ( Volwassenenonderwijs, een kennismaking ) Het volwassenenonderwijs heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht: enerzijds de cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen van een taal en anderzijds de cursisten in staat stellen erkende studiebewijzen te behalen. Wist je dat er jaarlijks zo n cursisten les volgen in één van de officiële centra? Door deze opdracht onderscheidt het volwassenenonderwijs zich dan ook van de andere publieke opleidingsverstrekkers zoals VDAB en Syntra omdat het tot op vandaag instaat voor het verstrekken van erkende studiebewijzen, zoals een diploma secundair onderwijs of een graduaatsdiploma. In Vlaanderen kunnen de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie opleidingen aanbieden in het volwassenenonderwijs. In totaal zijn er 112 Centra voor Volwassenenonderwijs en 13 Centra voor Basiseducatie. Er is dus altijd een centrum bij jou in de buurt! Het volwassenenonderwijs is ingedeeld in dertien werkingsgebieden. Binnen elk werkingsgebied werd een consortium volwassenenonderwijs opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie in die regio. Ook de consortia volwassenenonderwijs kunnen je meer informatie geven over het volwassenenonderwijs en het opleidingsaanbod in jouw regio. Achteraan in de brochure vind je de adresgegevens van de centra en de consortia. ( 3 )

4 ( Opleidingen ) Het volwassenenonderwijs biedt je de mogelijkheid opleidingen te volgen op verschillende niveaus. De basiseducatie in de Centra voor Basiseducatie richt zich tot wie een basisvorming nodig heeft zoals lezen, schrijven, rekenen of andere basisvaardigheden. Het secundair volwassenenonderwijs in de Centra voor Volwassenenonderwijs biedt een brede waaier van opleidingen aan. Hiertoe behoort ook het studiegebied algemene vorming. Dat is de nieuwe naam voor het vroegere tweedekansonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs in de Centra voor Volwassenenonderwijs biedt beroepsgerichte opleidingen aan die kunnen leiden tot het diploma van gegradueerde. Deze opleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor. De specifieke lerarenopleiding in de Centra voor Volwassenenonderwijs leidt tot het diploma van leraar. Opleidingen worden gegroepeerd in leer of studiegebieden. ( Studiebewijzen ) Je kan verschillende studiebewijzen behalen in het volwassenenonderwijs: een diploma van leraar bekrachtigt de 'Specifieke lerarenopleiding'; een graduaatsdiploma behaal je na het afronden van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs van ten minste 900 lestijden; een diploma secundair onderwijs bekrachtigt de opleiding 'Algemene Vorming', eventueel in combinatie met een diplomagerichte opleiding; een getuigschrift bekrachtigt de opleiding 'Bedrijfsbeheer' in het studiegebied 'Handel'. Dit getuigschrift is in België een basisvereiste om een eigen zaak te beginnen. een certificaat behaal je wanneer je met goed gevolg een modulaire opleiding in het secundair volwassenenonderwijs of in het hoger beroepsonderwijs hebt beëindigd, met uitzondering van de opleiding 'Bedrijfsbeheer' (zie hoger) en een opleiding van het hoger beroepsonderwijs van ten minste 900 lestijden (zie hoger). een deelcertificaat ontvang je wanneer je slaagt voor een module van een opleiding. Je kan geen bachelordiploma behalen via het volwassenenonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs situeert zich tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen. Wens je na het volgen van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs alsnog een bachelordiploma te behalen, dan moet je een bacheloropleiding aan een hogeschool volgen. Je kan op basis van je vooropleiding in het volwassenenonderwijs vrijstelling van opleidingsonderdelen vragen, zodat je via een verkorte opleiding het bachelordiploma kan behalen. Informeer je steeds grondig bij de hogeschool of universiteit van jouw keuze. ( 4 )

5 ( Studiegebieden ) Secundair volwassenenonderwijs Algemene vorming (het vroegere Tweedekansonderwijs) Auto Bijzondere educatieve noden Boekbinden Bouw Chemie Decoratieve technieken Diamantbewerking Grafische technieken Handel Hout Huishoudelijk onderwijs Informatie en communicatietechnologie Juwelen Kant Koeling en warmte Land en tuinbouw Lederbewerking Lichaamsverzorging Maritieme opleidingen Mechanica elektriciteit Mode Muziekinstrumentenbouw Nederlands tweede taal Personenzorg Smeden Talen richtgraad 1 en 2 Talen richtgraad 3 en 4 Textiel Toerisme Voeding Hoger beroepsonderwijs Handelswetenschappen en bedrijfskunde Arbeidsorganisatie Bank, beurs en financiën Bedrijfsbeleid Bedrijfsorganisatie Beurs en financiën Boekhouden Boekhouden fiscaliteit Fiscale wetenschappen Gids Hotel en cateringmanagement Informatica Informatica programmering Logistiek, transport en mobiliteit Marketing Meertalig secretariaat Niet commercieel management Ondernemingscommunicatie Openbare besturen Rechtspraktijk Reclame, marketing en public relations Reisleider Toeristische gidsen ( 5 )

6 Biotechniek Biotechnologie Chemie Chemie en textiel Cosmetische wetenschappen Gezondheidszorg Bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde: geriatrie en ouderenzorg Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde: psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde of vroedkunde: algemene verzorgingsinstellingen Orthoptie Industriële wetenschappen en technologie Auto expertise Bedrijfsautomatisatie Bouw en houtconstructie Bouwkunde CAD/CAM confectie en textieltechnieken Design en Textiel Elektriciteit Elektromechanica Elektronica Industriële elektronica Industriële informatica Mechanica Motorvoertuigentechniek Openbare werken Telecommunicatietechnieken Textielproductietechnieken Topografie Sociaal agogisch werk Agogische bijscholing orthopedagogie Assistent in de psychologie Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde Maatschappelijk werk Orthopedagogie Personeelswerk Seniorenconsulentenvorming Sociaal cultureel werk Sociale readaptatiewetenschappen Syndicaal werk Tolk voor doven ( 6 )

7 ( Flexibele leertrajecten ) Het secundair volwassenenonderwijs wordt modulair georganiseerd. De leerstof wordt onderverdeeld in een aantal modules. Meerdere modules vormen samen een opleiding. Het centrum is vrij om een module over een gedeelte van het jaar, over een heel jaar of over meerdere jaren te spreiden. Dit betekent dat de modules op verschillende ogenblikken van het jaar kunnen starten. Dankzij deze structuur kan je in zekere mate zelf het studiepakket samenstellen en de duur van de studie bepalen. De modules kunnen georganiseerd worden in contactonderwijs of in gecombineerd onderwijs. Bij contactonderwijs worden alle lessen in het centrum gegeven. Bij gecombineerd onderwijs wordt een deel van de module in de klas gegeven en een deel van de module kan zelfstandig verwerkt worden, thuis of in een openleercentrum. In het volwassenenonderwijs kan je opleidingen zowel in dag als avondonderwijs volgen of een combinatie van beide. Sommige opleidingen of modules kunnen ook op zaterdag gevolgd worden. Het is zeer belangrijk steeds te informeren bij de centra zelf naar de concrete mogelijkheden in verband met flexibele leertrajecten. Contactgegevens vind je verder in deze brochure. ( Toelatingsvoorwaarden ) Leeftijd Om een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs te kunnen volgen, moet je de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben. Om een opleiding in de basiseducatie of een opleiding algemene vorming in een centrum voor volwassenenonderwijs te kunnen volgen, moet je de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Om een opleiding in het hoger beroepsonderwijs in een centrum voor volwassenenonderwijs te kunnen volgen, gelden dezelfde voorwaarden. Je moet tevens een diploma van het secundair onderwijs behaald hebben. Voorkennis Met uitzondering van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs is geen enkele voorkennis vereist om in de aanvangsmodule van een opleiding of een niet sequentiële module ingeschreven te worden. Om in een opleiding van het hoger beroepsonderwijs ingeschreven te worden moet je een diploma van het secundair onderwijs of een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs van ten minste 900 lestijden behaald hebben. ( 7 )

8 ( Studiekosten ) Inschrijvingsgeld Basiseducatie In de basiseducatie betaal je geen inschrijvingsgeld. Centra voor Volwassenenonderwijs Voor de opleidingen algemene vorming betaal je geen inschrijvingsgeld. Voor alle andere opleidingen bedraagt het inschrijvingsgeld 1 euro per lestijd. Enkel de in het opleidingsprofiel of de goedgekeurde lessentabel voorziene lestijden worden in aanmerking genomen voor het vaststellen van het inschrijvingsgeld. Voor de opleidingen Nederlands tweede taal geldt een verminderd inschrijvingsgeld van een halve euro per lestijd. Per centrum en per opleiding wordt het inschrijvingsgeld begrensd op vierhonderd euro per schooljaar. Binnen een periode van vier schooljaren wordt het inschrijvingsgeld per opleiding begrensd op twaalfhonderd euro. In het kader van een doelgroepenbeleid worden een aantal categorieën van cursisten geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. Het betreft onder meer personen die een leefloon of een werkloosheidsuitkering genieten, mindervaliden, inburgeraars, gedetineerden. Op vind je een overzicht van de attesten die recht geven op gedeeltelijke of gehele vrijstelling van inschrijvingsgeld. Cursusmateriaal Naast het inschrijvingsgeld mag een centrum enkel kosten voor cursusmateriaal aanrekenen. Onder cursusmateriaal worden alle benodigdheden verstaan die door het centrum als noodzakelijk voor het volgen van de opleiding worden opgegeven en die door het centrumbestuur worden aangerekend. Opleidingscheques Om werknemers te stimuleren een opleiding te volgen werd het stelsel van de opleidingscheques voor werknemers gecreëerd. Met deze opleidingscheques wordt de gevraagde financiële inspanning gevoelig verlicht. Zowel het inschrijvingsgeld als de door het centrum aangerekende cursuskosten kunnen met opleidingscheques betaald worden. Raadpleeg de website voor meer info. ( 8 )

9 Premie Wanneer je een diploma of certificaat hebt behaald van een zogenaamde 'diplomagerichte opleiding' kan je in aanmerking komen voor een premie. Diplomagerichte opleidingen zijn beroepsgerichte opleidingen die in combinatie met de opleiding algemene vorming BSO of TSO leiden tot een diploma secundair onderwijs. Een opsomming van diplomagerichte opleidingen kan je raadplegen op volwassenenonderwijs/cursisten. Hier kan je ook het formulier downloaden om de premie aan te vragen. Je kan op twee momenten een premie aanvragen: Je kan een premie aanvragen wanneer je na het succesvol beëindigen van de betreffende opleiding voor de eerste keer het diploma secundair onderwijs verwerft. In dit geval heb je recht op een premie ter waarde van het inschrijvingsgeld dat je voor deze opleiding betaalde, met een maximum van 400 euro per opleiding per schooljaar. Je kan ook een premie aanvragen wanneer je het certificaat van de opleiding behaalt, zonder het diploma secundair onderwijs of wanneer je al over het diploma beschikt. In dit geval heb je recht op een premie ter waarde van de helft van het inschrijvingsgeld dat je voor deze opleiding betaalde, met een maximum van 200 euro per opleiding per schooljaar. Om de premie te verkrijgen, stuur je het ingevulde formulier naar: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Volwassenenonderwijs Koning Albert II laan 15, toren 6C 1210 Brussel Kinderbijslag Om je recht op kinderbijslag te behouden, moet je op regelmatige basis minstens 17 uren per week les volgen. Verplichte stages staan gelijk met lesuren. Informeer je bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers via het gratis telefoonnummer of surf naar ( Klachten ) Wanneer je als cursist of kandidaat cursist een klacht hebt, dan moet je je in de eerste plaats wenden tot het centrum zelf. Vind je geen gehoor bij het centrum of wordt er onvoldoende gevolg gegeven aan de klacht, dan kan je in tweede instantie terecht bij de ombudsdienst van het consortium. De ombudsdienst van het consortium is een tweedelijnsdienst. Dit wil zeggen dat de ombudsdienst van het consortium enkel optreedt als een cursist of kandidaat cursist geen oplossing gevonden heeft voor zijn probleem in het centrum zelf. De ombudsdienst treedt dan op als bemiddelaar tussen cursist en centrum. De contactgegevens van de centra en de consortia vind je achteraan in deze brochure. ( 9 )

10 ( Definities ) Afstandsonderwijs Onderwijs dat via e learning of andere media wordt verstrekt, waardoor de cursist niet aan een bepaald tijdstip of plaats van onderwijsverstrekking is gebonden. Bacheloropleiding Een opleiding in het academisch onderwijs of in het hoger professioneel onderwijs, die aansluit bij het secundair onderwijs, en waarvan de studieomvang ten minste 180 studiepunten bedraagt. Centrum Een Centrum voor Volwassenenonderwijs of een Centrum voor Basiseducatie. Certificaat Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die met goed gevolg een opleiding heeft beëindigd. Consortium volwassenenonderwijs Het gesubsidieerde samenwerkingsverband tussen Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie binnen één welomschreven werkingsgebied. Contactonderwijs Onderwijs in een rechtstreeks contact tussen de leraar of begeleider van een onderwijsactiviteit en de cursist, gebonden aan een bepaald tijdstip en plaats van onderwijsverstrekking. Cursist Een deelnemer aan het volwassenenonderwijs die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is. Deelcertificaat Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die een module met goed gevolg heeft beëindigd. Diploma Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die met goed gevolg het secundair of het hoger onderwijs heeft beëindigd. EVC Een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, verworven door middel van leerprocessen, die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. EVK Een eerder verworden kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met succes gevolgd werd. ( 10 )

11 Gecombineerd onderwijs Een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs. Kwalificatie Een getuigschrift of diploma uitgereikt na het met goed gevolg voltooien van een formeel opleidings of scholingstraject. Leergebied Een groep van inhoudelijk verwante opleidingen in de basiseducatie. Lestijd Een periode van zestig minuten als eenheid voor de duur van een onderwijsactiviteit georganiseerd door een Centrum voor Basiseducatie, een periode van vijftig minuten als eenheid voor de duur van een onderwijsactiviteit georganiseerd door een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Masteropleiding Een masteropleiding is een opleiding van ten minste 60 studiepunten die door een universiteit of een hogeschool aangeboden wordt in het academisch onderwijs. Masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die nodig zijn voor het zelfstandig beoefenen van wetenschap of kunst, of voor het uitoefenen van een beroep. Masteropleidingen worden afgesloten met een masterproef. Module Het kleinste te certificeren deel van een opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud, omvang en een bepaald niveau. Openleercentrum Didactische term voor een speciaal uitgeruste ruimte in een centrum waar cursisten al dan niet onder begeleiding zelfstandig leren. Opleiding Een geheel van onderwijs en studieactiviteiten, dat vastgesteld is door de Vlaamse Gemeenschap. Richtgraad Een niveau indeling binnen het volwassenenonderwijs voor opleidingen van de studiegebieden talen richtgraad 1 en 2, talen richtgraad 3 en 4, Nederlands tweede taal, bepaalde opleidingen van het studiegebied bijzondere educatieve noden en opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal, Nederlands tweede taal en talen. Schooljaar De periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. Studiegebied Een groep van inhoudelijk verwante opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs of in het hoger beroepsonderwijs. Vrijstelling Een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel betekent dat je voor dat opleidingsonderdeel geen examen meer moet afleggen. ( 11 )

12 ( Adressengids ) Regio Antwerpen Consortium Volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Lange Gasthuisstraat 1, 2000 Antwerpen 1, 03/ , ant.be, ant.be Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen, 03/ , Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Nijverheidsschool, Paardenmarkt 94, 2000 Antwerpen, 03/ , Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs SITE, Kipdorpvest 24, 2000 Antwerpen, 03/ , site.be Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen, Eikenstraat 8, 2000 Antwerpen, 03/ , talen.be Israelitische Scholen Sociale Promotie Centrum voor Volwassenenonderwijs, Lange Van Ruusbroecstraat 12/34, 2018 Antwerpen, 03/ , Stedelijk CVO birm, Durletstraat 8, 2018 Antwerpen, 03/ , CVO VIVA provincie Antwerpen vzw, Sint Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen, 03/ , viva.be Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Pestalozzi, Pestalozzistraat 7, 2020 Antwerpen, 03/ , pestalozzi.be, pestalozzi.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Deurne Antwerpen, Frank Craeybeckxlaan 22, 2100 Antwerpen, 03/ , cvo.deurne Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Te Boelaarlei 40, 2140 Antwerpen, 03/ , Centrum voor Basiseducatie Antwerpen, Vredestraat 93, 2600 Antwerpen, 03/ , antw.be, Stedelijk Centrum voor Volwassenenondewijs SIVO, Grotesteenweg 226, 2600 Antwerpen, 03/ , sivo.be, sivo.be Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Mechelsesteenweg 32, 2640 Mortsel, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen Zuid, Distelvinklaan 22, 2660 Antwerpen, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Tweedekansonderwijs, Maalbootstraat 19, 2660 Antwerpen, 03/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen, Laageind 19, 2940 Stabroek, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Kapellen IVORAN, Pastoor Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen, 03/ , ( 12 )

13 Regio Kempen Consortium Volwassenenonderwijs De Rank vzw Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL Herentals, Kerkstraat 38, 2200 Herentals, 014/ , Centrum voor Basiseducatie Kempen, Otterstraat 109, 2300 Turnhout, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Kasteelplein 20, 2300 Turnhout, 014/ , marie lbc turnhout.be, lbc turnhout.be HORITO Centrum voor Volwassenenonderwijs, de Merodelei 220, 2300 Turnhout, 014/ , Koninklijk Atheneum Centrum voor Volwassenenonderwijs Turnhout 1, Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Kempen, Leenhofstraat 33, 2400 Mol, 014/ , kempen.be, kempen.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint Lutgardis Mol, Gasthuisstraat 3, 2400 Mol, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergangen voor Sociaal en Pedagogisch Werk Mol, Baron van Eetveldeplein, 3/1b, 2400 Mol, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, 014/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint Jozef, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, 014/ , Regio Mechelen Consortium Volwassenenonderwijs Samen Stromen vzw Vaartdijk 86, 2800 Mechelen, 0471/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut SP Lier Antwerpen, Kruisbogenhofstraat 7, 2500 Lier, 03/ , Centrum voor Basiseducatie Open School, Leopoldstraat 52, 2800 Mechelen, 015/ , openschool.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs Mechelen Vilvoorde Zaventem, Vaartdijk 86, 2800 Mechelen, 02/ , meviza.be, meviza.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Scholengroep 5, Vaartdijk 86, 2800 Mechelen, 015/ , mechelen.be CVO Tweedekansonderwijs Mechelen Campus Vijfhoek, Onze Lieve Vrouwestraat 94, 2800 Mechelen, 015/ , ( 13 )

14 Technische Scholen Mechelen Centrum voor Volwassenenonderwijs, Jef Denynplein 2, 2800 Mechelen, 015/ , CVO Rivierenland, Eduard Anseelestraat, 2830 Willebroek, 03/ , Regio Vlaams Brabant Consortium Volwassenenonderwijs een Leven Lang Leren in Leuven en Omgeving vzw Provincieplein 1, 3010 Kessel Lo, 016/ , ACE GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs, Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven, 016/ , Centrum voor Levende Talen CVO, Dekenstraat 4, 3000 Leuven, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Leuven Landen, Redingenstraat 90, 3000 Leuven, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVA Socialistische Vooruitziende Vrouwen van Brabant, Mechelsestraat 70, 3000 Leuven, 016/ , svvbrabant.be Vrij Technisch Instituut Leuven Centrum voor Volwassenenonderwijs, Dekenstraat 3, 3000 Leuven, 016/ , leuven.be, leuven.be Centrum voor Basiseducatie Leuven Hageland, Erasme Ruelensvest 127, 3001 Leuven, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Leuven, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren Hoeilaart, Brusselsesteenweg 106, 3080 Tervuren, 02/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Hageland Aarschot, Schaluin 28, 3200 Aarschot, 016/ , HIRL Centrum voor Volwassenenonderwijs, Schoolstraat 1, 3200 Aarschot, 016/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs De Oranjerie, Boudewijnvest 3, 3290 Diest, 013/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen, 016/ , Consortium Volwassenenonderwijs Groene Rand vzw d Aubreméstraat 2, 1800 Vilvoorde, 0478/ , Gemeenschapsleergangen voor Talen en Techniek Centrum voor Volwassenenonderwijs, Schoolstraat 2, 1640 Sint Genesius Rode, 02/ , ( 14 )

15 Centrum voor Volwassenenonderwijs Opleidingscentrum Merchtem Sint Donatus, Dendermondestraat 26, 1785 Merchtem, 052/ , m.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen en Informatica, Lange Molensstraat 4, 1800 Vilvoorde, 02/ , Centrum voor Basiseducatie Halle Vilvoorde, Nieuwstraat 5, 1830 Machelen, 02/ , CVO Vrije Gesubsidieerde Taalleergangen, Gemeenteplein, 1853 Grimbergen, 02/ , CVO Meise Jette, Stationsstraat 15, 1861 Meise, 02/ , Regio Brussel BruCoVo vzw Priemstraat 53/22, 1000 Brussel Stad, 02/ , Centrum voor Basiseducatie Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel, , CVO Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen, Stormstraat 2, 1000 Brussel, 02/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel, Pleinlaan VUB Lokaal D 1.33, 1050 Elsene, 02/ , khnb.be, khnb.be CVO Elishout COOVI, Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht, 02/ , Gemeenschapsonderwijs CVO Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht, 02/ , CVO Lethas, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren, 02/ , Regio Limburg Noord Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Noord vzw Universiteitslaan 3 lokaal H5/29, 3500 Hasselt, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs T.I.K.B., Pastorijstraat 40/2, 3530 Houthalen Helchteren, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Heusden Zolder, Molenstraat 12, 3550 Heusden Zolder, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Paalsesteenweg 33, 3580 Beringen, 011/ , ( 15 )

16 Centrum voor Volwassenenonderwijs Centrum voor Talen en Techniek Limburg, Halmstraat 12, 3600 Genk, 089/ , o.be, CVO Vrije Leergangen Limburg, Halmstraat 6, 3600 Genk, 089/ , vll.net, vll.be Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden Noord vzw, Paul Nicoulaan 29, 3630 Maasmechelen, 089/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Maasland, Europaplein 36, 3630 Maasmechelen, 089/ , Sint Barbara Instituut Centrum voor Volwassenenonderwijs, Kastanjelaan 59, 3630 Maasmechelen, 089/ , cvo.be, cvo.be Vrij Centrum voor Volwassenenonderwijs Noord Limburg, Dorpsstraat 91, 3900 Overpelt, 011/ , cvo.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino, Mudakkers 25, 3920 Lommel, 011/ , Regio Limburg Zuid Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Zuid vzw Universiteitslaan 3 lokaal H5/27, 3500 Hasselt, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Hogere Leergangen STEP, Vildersstraat 28, 3500 Hasselt, 011/ , step.be, step.be Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Handel Hasselt, Elfde Liniestraat 26, 3500 Hasselt, 011/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 5, 3500, Hasselt, 011/ , Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw Centrum voor Volwassenenonderwijs, Blijde Inkomststraat 36, 3500 Hasselt, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek, 011/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Innovatief & Interactief Onderwijs, Rode Kruislaan 27, 3700 Tongeren, 012/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen Informatica Voeren, Hoeneveldje 2, 3798 Voeren, 04/ , Centrum voor Basiseducatie Limburg Zuid, Ursulinenstraat 7, 3800 Sint Truiden, 011/ , zuidlimburg.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint Truiden Bilzen, Tichelrijlaan 1, 3800 Sint Truiden, 011/ , cvo.sint KCST Centrum voor Volwassenenonderwijs, Plankstraat 11, 3800 Sint Truiden, 011/ , ( 16 )

17 Regio Oost Vlaanderen Consortium Volwassenenonderwijs IX vzw Grote Markt 1, 9100 Sint Niklaas, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC NVK, Kroonmolenstraat 4, 9100 Sint Niklaas, 03/ , JANITOR Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Sint Niklaas Beveren, Noordlaan 32, 9100 Sint Niklaas, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Temse, Schoolstraat 17, 9140 Temse, 03/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerstad, Brouwerijstraat 5, 9160 Lokeren, 09/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Waas en Durme, Durmelaan 34/A, 9160 Lokeren, 09/ , Centrum voor Basiseducatie Waas & Dender, Emiel Van Winckellaan 23, 9200 Dendermonde, 052/ , regiodender.be, Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Scheldeland, Dijkstraat 52, 9200 Dendermonde, 09/ , Consortium Volwassenenonderwijs X vzw Sint Annastraat 4, 9620 Zottegem, 09/ , Centrum voor Basiseducatie Zuid Oost Vlaanderen, Bert Van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst, 053/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Aalst Opwijk, Keizersplein 19, 9300 Aalst, 053/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs de Ledebaan de Welvaert, Ledebaan 101, 9300 Aalst, 053/ , Vrij Technisch Instituut Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vakschoolstraat 41, 9300 Aalst, 053/ , aalst.be, aalst.be Vrije Taal en Handelsleergangen Centrum voor Volwassenenonderwijs, Esplanadeplein 6, 9300 Aalst, 053/ , aalst.be, aalst.be Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Dender en Schelde, Centrumlaan 160, 9400 Ninove, 054/ , Technisch Instituut Sint Jozef Centrum voor Volwassenenonderwijs, Kleine Karmelietenstraat 3, 9500 Geraardsbergen, 054/ , geraardsbergen.be, geraardsbergen.be Centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen, Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, 055/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Avondschool Zuid Oost Vlaanderen, Hoogstraat 22, 9700 Oudenaarde, 055/ , ( 17 )

18 Consortium Volwassenenonderwijs 11 vzw (Consortium Wonderwijs) Botermarkt 1, 9000 Gent, 09/ , Centrum voor Basiseducatie Gent Meetjesland Leieland, Hippoliet Lammensstraat 10, 9000 Gent, 09/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs De Bargie vzw, Bargiekaai 1, 9000 Gent, 09/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerdorp, Martelaarslaan 13, 9000 Gent, 09/ , stadgent.be Centrum voor Volwassenenonderwijs Panta Rhei de Avondschool, Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent, 09/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs het Perspectief, Henleykaai 83, 9000 Gent, 09/ , CVO KISP volwassenenonderwijs, Industrieweg 228, 9030 Gent, 09/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Gent, 09/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVA Oost Vlaanderen, Tramstraat 69, 9052 Gent, 09/ , ovl.be Centrum voor Volwassenenonderwijs ISBO, Assenedesteenweg 163, 9060 Zelzate, 09/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Meetjesland, Roze 131, 9900 Eeklo, 09/ , meetjesland.be, Regio West Vlaanderen Consortium Volwassenenonderwijs XII Menes vzw Emelgemseplein 1, 8870 Izegem, 051/ , Centrum voor Basiseducatie Midden en Zuid West Vlaanderen, Sint Elooisdreef 56/A, 8500 Kortrijk, 056/ , kortrijk.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint Amandsplein 15, 8500 Kortrijk, 056/ , vorming.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs HITEK, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk, 056/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Kortrijk Menen Tielt, Minister De Taeyelaan 13, 8500 Kortrijk, 0476/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO, Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk, 056/ , ( 18 )

19 Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Avelgem Harelbeke, Kerkhofstraat 51, 8580 Avelgem, 056/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint Paulus Waregem, Toekomststraat 75, 8790 Waregem, 056/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare, Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare, 051/ , CVO Roeselare, Arme Klarenstraat 40, 8800 Roeselare, 051/ , Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs West Vlaanderen, Meiboomstraat 8, 8870 Izegem, 051/ , vlaanderen.be, vlaanderen.be Consortium XIII Webros vzw Abdijbekestraat 9, 8200 Sint Andries, 050/ , Centrum Basiseducatie Brugge Oostende Westhoek vzw, Collaert Mansionstraat 24, 8000 Brugge, 050/ , school.be, Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint Godelieve vzw, Nieuwstraat 5, 8000 Brugge, 050/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie, Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge, 050/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge, Boeveriestraat 73, 8000 Brugge, 050/ , CVO VIVA West Vlaanderen vzw, Koningin Elisabethlaan 50/1, 8000 Brugge, 050/ , cvo.viva.west wvl.be Stedelijke Nijverheids en Taalleergangen CVO Centrum voor Volwassenenonderwijs, Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge, 050/ , osp Instituut voor Volwassenenonderwijs Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Manitobalaan 48, 8200 Brugge, 050/ , CVO De Avondschool Oostende, Leopold III laan 1, 8400 Oostende, 059/ , Centrum regionaal Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Sint Elisabethlaan 6, 8660 De Panne, 058/ , Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek Westkust, Stationsstraat 25, 8900 Ieper, 057/ , Als je nog met vragen zit, neem dan zeker contact op met het centrum of het consortium van jouw keuze. Je kan ook mailen naar ( 19 )

20 Colofon Samenstelling Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Volwassenenonderwijs Koning Albert II laan 15, toren 6C 1210 Brussel Tel.: 02/ volwassenenonderwijs Verantwoordelijke uitgever Luc Jansegers, Administrateur generaal Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel Depotnummer D/2009/3241/526 ( 20 )

OPLEIDINGSWIJZER. Motiverend zelfhulpboek voor wie werk wil. pagina 1

OPLEIDINGSWIJZER. Motiverend zelfhulpboek voor wie werk wil. pagina 1 OPLEIDINGSWIJZER Motiverend zelfhulpboek voor wie werk wil pagina 1 COLOFON pagina 2 pagina 3 INHOUD/VOORWOORD 1. Huizen van het Nederlands Cursusaanbod: Nederlands als tweede taal Brussel Huis van het

Nadere informatie

HBO en SLO. Een (extra) diploma creëert kansen. En daar pluk je altijd de vruchten van. Oost-Vlaanderen - aanbod 2012

HBO en SLO. Een (extra) diploma creëert kansen. En daar pluk je altijd de vruchten van. Oost-Vlaanderen - aanbod 2012 HBO en SLO 5 Hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs Oost-Vlaanderen - aanbod 2012 Een (extra) diploma creëert kansen. En daar pluk je altijd de vruchten van.

Nadere informatie

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

1.1. Ontstaansgeschiedenis 7. 1.2. Bestuurlijke gegevens 9. 1.3. Menselijk & financieel potentieel 11. 1.4. Afbakening werkingsgebied CVWO 12

1.1. Ontstaansgeschiedenis 7. 1.2. Bestuurlijke gegevens 9. 1.3. Menselijk & financieel potentieel 11. 1.4. Afbakening werkingsgebied CVWO 12 1 Inhoudsopgave: 1. Historiek & situering CVWO 1.1. Ontstaansgeschiedenis 7 1.2. Bestuurlijke gegevens 9 1.3. Menselijk & financieel potentieel 11 1.4. Afbakening werkingsgebied CVWO 12 2. Missie Brucovo

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO 1 )

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO 1 ) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO 1 ) Wat is HBO? Als je denkt dat de enige opties na het secundair onderwijs gaan werken of een bachelor -studie aan de hogescholen of de universiteit zijn, heb je het verkeerd

Nadere informatie

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Boekhouden } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Rechtspraktijk } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

!"#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()

!#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!#$%&'() !!!"##$%&$'('%)*+'*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!#(&,(-*+.'/%&*(&!,+$'(0&!"#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()!!"#$"%&'!()**!+!,-./-'0!()*(!!! I. Inhoudstafel I. Inhoudstafel... 2 II. Landschap NT2 in Vlaanderen...

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde KHLim NEXT 2014 2015 Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Bachelor Bedrijfsmanagement: Accountancy - Fiscaliteit Avondonderwijs gecombineerd met distance learning Flexibel traject, eigen tempo

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

Business Plan. D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012. Opleiding graduaat

Business Plan. D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012. Opleiding graduaat Business Plan Opleiding graduaat D. Dams, E. Dierckx, K. Lemmens, K. Schoeters, N. Smets, T. Van Elven, L. Van Rooy 2011-2012 Gegradueerde in Strategisch ondernemingsbeleid HBO 5 Optie Marketingmanagement

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie