De PID-5 brengt het DSM-5 persoonlijkheidstrekkenmodel in kaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De PID-5 brengt het DSM-5 persoonlijkheidstrekkenmodel in kaart"

Transcriptie

1 DSM-5 whitepaper De PID-5 brengt het DSM-5 persoonlijkheidstrekkenmodel in kaart Prof. dr. Gina Rossi, Vakgroep Klinische en LEvensloopPsychologie (KLEP) aan de Vrije Universiteit Brussel De Personality Inventory for DSM-5 PID-5 of DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5) sluit aan bij het klinisch bruikbare multidimensionale persoonlijkheidstrekkenmodel in DSM-5. Het meetinstrument bevraagt de vijf brede domeinen van persoonlijkheid en bijhorende facetten. De vijf grote domeinen en bijhorende facetten zijn: 1) Negatieve affectiviteit (versus emotionele stabiliteit): Emotionele labiliteit, ongerustheid, separatieangst, submissiviteit, vijandigheid, perseveratie, depressiviteit, achterdocht, ingeperkte affectiviteit. 2) Afstandelijkheid (versus extraversie): Sociale teruggetrokkenheid, vermijding van intimiteit, anhedonie, depressiviteit, ingeperkte affectiviteit, achterdocht. 3) Antagonisme (versus vriendelijkheid): Manipulatief gedrag, onbetrouwbaarheid, grandiositeit, aandacht zoeken, ongevoeligheid, vijandigheid. 4) Ongeremdheid (versus consciëntieusheid): Onverantwoordelijk gedrag, impulsiviteit, afleidbaarheid, riskant gedrag, rigide perfectionisme. 5) Psychoticisme (versus luciditeit): Ongewone overtuigingen en ervaringen, excentriciteit, cognitieve en perceptuele disregulatie. Achtergrond Het DSM-5-persoonlijkheidstrekkenmodel is een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen dat voor verder onderzoek werd opgenomen in Deel III (meetinstrumenten en modellen in ontwikkeling) van het DSM-5-Handboek. In de voorbereiding van de publicatie van de DSM-5 was er zowel in het klinische veld als in de onderzoekswereld aanzienlijk commentaar op de categoriale benadering van persoonlijkheidsstoornissen. Er was eensgezindheid dat een trekbenadering meer flexibiliteit zou geven om symptomen van patiënten te omschrijven als specifieke patronen van persoonlijkheidstrekken, in combinatie met een beoordeling van beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren. Het eerste dimensionale model 1 5

2 voorgesteld door de DSM-5-werkgroep voor persoonlijkheidsstoornissen bleek na onderzoek echter te complex om breed klinisch bruikbaar te zijn. Daarom is door de werkgroep een meer klinisch bruikbaar hybride dimensionaal-categoriaal model ontwikkeld dat voor verder onderzoek en praktijkervaring opgenomen is in Deel III. De DSM-5 beschrijft persoonlijkheidsstoornissen in Deel III aan de hand van het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren (criterium A) en pathologische persoonlijkheidstrekken (criterium B). De DSM-5-persoonlijkheidsvragenlijst (PID- 5) bevraagt de aanwezigheid van deze pathologische persoonlijkheidstrekken aan de hand van de hierboven opgesomde domeinen (negatieve affectiviteit, afstandelijkheid, antagonisme, ongeremdheid en psychoticisme) en bijhorende facetten. Versies van de PID-5 Het persoonlijkheidstrekkenmodel is geoperationaliseerd in de vorm van de PID- 5. Er zijn twee versies: een versie die de patiënt zelf kan invullen (220 items) en een informantenversie (218 items). Beide versies beslaan alle 25 facetten van het model. Wij adviseren u deze uitgebreide vragenlijsten te gebruiken als u persoonlijkheidsproblemen behandelt en graag een gedetailleerd beeld wilt. Als u door tijdgebrek of andere beperkingen niet alle facetten wilt onderzoeken kunt u een verkorte vorm van de vragenlijst afnemen, die 25 items bevat en een globaal beeld geeft van de persoonlijkheid op basis van de vijf domeinen. De verkorte PID-5 is in het Nederlands zowel beschikbaar als zelfrapportagelijst en als vragenlijst voor informanten. U kunt de verschillende versies van de PID-5 gratis downloaden op Instructies voor klinisch gebruik De PID-5 is een instrument om de clinicus te helpen bij het maken van klinische beslissingen bij volwassenen van 18 jaar en ouder. U kunt de vragenlijst afnemen tijdens een eerste interview met de patiënt en nog eens op een later moment, om de vooruitgang te evalueren. Het vastleggen van het aantal meetmomenten is dus gebaseerd op een klinische beoordeling. U bepaalt zelf hoeveel tijd er tussen twee afnames zit, op basis van de stabiliteit van de symptomen van uw cliënt. Zeer hoge scores op een facet of domein kunnen wijzen op pathologische persoonlijkheidstrekken (bijvoorbeeld een hoge mate van vijandigheid) bij de patiënt. Een aanvullende evaluatie (bijvoorbeeld een diagnose van een specifieke persoonlijkheidsstoornis), behandeling en opvolging zijn in dat geval mogelijke vervolgstappen. Scoring en interpretatie Elk item van de PID-5 wordt gescoord op een 4-puntsschaal. De antwoordcategorieën voor de items zijn: 0 = helemaal niet waar of vaak onwaar; 1 = soms niet waar of eerder onwaar; 2 = soms waar of eerder waar; 3 = vaak waar of helemaal waar. De American Psychiatric Association (APA) biedt instructies, scoringsinformatie 2 5

3 en interpretatierichtlijnen aan voor onderzoekers en clinici die de PID-5 gebruiken bij patiënten. U kunt deze vinden op U kunt deze Engelstalige scoringsinstructies gebruiken voor de Nederlandstalige PID-5, aangezien alle items op dezelfde manier zijn genummerd. Voor de uitgebreide zelfrapportagelijst en de vragenlijst voor informanten zijn twee aparte scoringsinstructies beschikbaar. Voor de verkorte versie van de PID-5 is slechts één scoringsinstructie nodig, die u zowel bij de zelfrapportagelijst als bij de versie voor informanten gebruikt. Voor de interpretatie van de scores van de PID-5 kunt u de beschrijvingen van de facetten en domeinen en de alternatieve classificatiecriteria voor specifieke persoonlijkheidsstoornissen in het DSM-5-Handboek (Deel III) raadplegen. Een narcistische persoonlijkheidsstoornis vertoont bijvoorbeeld een verhoging op twee pathologische persoonlijkheidstrekken: grandiositeit en aandacht zoeken (facetten van antagonisme). Grandiositeit is het gevoel recht te hebben op een speciale behandeling en gaat gepaard met egocentrisme. Iemand die aandacht zoekt doet excessieve pogingen om zichzelf in het centrum van de aandacht van anderen te plaatsen en bewondering te zoeken. Verbanden tussen het hybride model in Deel III van de DSM-5 en de categoriale benadering van persoonlijkheidsstoornissen in Deel II In het hybride model (DSM-5-Handboek Deel III) blijven zes specifieke persoonlijkheidsstoornissen behouden en worden hun typische trekkenmerken omschreven: de borderline, dwangmatige, vermijdende, schizotypische, antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis. De borderline persoonlijkheidsstoornis wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door vier of meer van de volgende pathologische trekken: emotionele labiliteit, ongerustheid, separatieangst, depressiviteit, impulsiviteit, riskant gedrag en vijandigheid. Van de drie laatstgenoemde trekken moet er bovendien minstens één aanwezig zijn. Voor elke specifieke persoonlijkheidsstoornis worden ook de specifieke beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren omschreven. Als het trekkenprofiel van een patiënt niet overeenstemt met de zes specifieke persoonlijkheidsstoornissen, en er sprake is van een matige of ernstige beperking in het persoonlijkheidsfunctioneren, kunt u de classificatie trekgespecificeerde persoonlijkheidsstoornis toekennen. Daarbij is het belangrijk de prominente trekken die klinisch relevant zijn, te omschrijven. De paranoïde, schizoïde, histrionische, afhankelijke en ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis uit Deel II van de DSM-5 kunnen dus in het hybride model beschreven worden als trekgespecificeerde persoonlijkheidsstoornis. Empirische ondersteuning Het persoonlijkheidstrekkenmodel en de bijhorende vragenlijst (PID-5) zijn ontwikkeld op basis van een grote reviewstudie van de bestaande modellen voor aangepaste en onaangepaste trekken. Men kwam daarbij tot vier belangrijke domeinen die overeenstemmen voor aangepaste en meer pathologische trekken: 3 5

4 1) neuroticisme of negatieve affectiviteit 2) introversie of afstandelijkheid 3) vriendelijkheid of antagonisme 4) consciëntieusheid versus ongeremdheid. Bij pathologische trekken bleek als vijfde domein Psychoticisme relevant, dat ook belangrijke kenmerken van schizotypische stoornissen kan omvatten. Verschillende studies (zowel met de originele als met Nederlandstalige versies) hebben al de betrouwbaarheid van de PID-5-facetschalen, de factorstructuur en de convergente validiteit aangetoond in algemene en klinische populaties. Conclusie De PID-5 is een goed screeningsinstrument om een beeld te krijgen van mogelijke pathologische persoonlijkheidskenmerken. In combinatie met een meting van het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren kan de clinicus een persoonlijkheidsstoornis vaststellen. Ook als er geen specifieke persoonlijkheidsstoornis aanwezig is, biedt het pathologisch trekkenprofiel van de PID-5 de clinicus relevante informatie voor indicatiestelling bij behandeling. Dit whitepaper is vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik dient u contact op te nemen met Boom uitgevers Amsterdam, of (020) Lees meer op 4 5

5 Bestel alle DSM-5-uitgaven op Het ultieme naslagwerk Criteria met achtergronden en toelichting: de complete DSM-5 gebonden: ,95 paperback: ,95 Beknopte uitgave met de criteria van de DSM-5 Vertaling van de Desk Reference. paperback: ,95 ringband: ,95 Hoe gebruik je de DSM-5 in de praktijk? Deze gids bespreekt het onderzoek van de symptomen van alle psychische stoornissen volgens de DSM-5. Hoe leg je contact? Welke vragen stel je aan de patiënt? Met uitgebreide voorbeeld- en vervolgvragen paperback 49,95 Op de hoogte blijven van nieuws en andere DSM-uitgaven? Ga naar Stel een diagnose Dit handboek ondersteunt je bij het de hand van de DSM-5. Het biedt houvast in de vorm van beslisbomen en diagnostische schema s. De oorspronkelijke titel is diagnosis, in het Nederlands vertaald en bewerkt door prof. dr. Michiel W. Hengeveld paperback ca. 84,95 Gids voor de huisarts en POH Deze gids helpt de huisarts of POH met korte beslisbomen. Net als in de DSM-5 is hierin bij elke DSM-5-stoornis de code van (ICD) opgenomen. Daarnaast bevat de gids een handige lijst met codes van de Care (ICPC) paperback 29,95 5 5

Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen Versie 2.1 Laatst gewijzigd: 30-09-2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging

Nadere informatie

Voorgestelde verandering bij persoonlijkheidsstoornissen in de DSM 5 (2011)

Voorgestelde verandering bij persoonlijkheidsstoornissen in de DSM 5 (2011) Voorgestelde verandering bij persoonlijkheidsstoornissen in de DSM 5 (2011) Proposed changes in personality disorders for DSM 5. Personality and Personality Disorder Workgroup (P&PD WG). January 2011.

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 29 november 2012 1 Colofon Expertisecentrum Forensische

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE 2.1 gerard schippers theo broekman angela buchholz nederlandse bewerking gerard schippers theo broekman bêta

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING N NEDERLANDSE SAMENVATTING 185 In de gedragsgenetica is relatief weinig onderzoek gedaan naar borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Dit is opvallend omdat BPS duidelijk familiair is en een zware belasting

Nadere informatie

Individuele verschillen in. persoonlijkheidskenmerken. Een genetisch perspectief

Individuele verschillen in. persoonlijkheidskenmerken. Een genetisch perspectief N Individuele verschillen in borderline persoonlijkheidskenmerken Een genetisch perspectief 185 ps marijn distel.indd 185 05/08/09 11:14:26 186 In de gedragsgenetica is relatief weinig onderzoek gedaan

Nadere informatie

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz MATE Handleiding en protocol Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz Colofon Uitgever Project Resultaten Scoren/GGZ Nederland

Nadere informatie

Thesismarkt. 7 November

Thesismarkt. 7 November 7 November Thesismarkt 2012 Deze folder bevat enkele thesisonderwerpen die ter beschikking zijn voor de studenten van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen. This pamphlet contains some of the

Nadere informatie

Literatuurscan. Verdiepingsdiagnostiek KFZ

Literatuurscan. Verdiepingsdiagnostiek KFZ Literatuurscan verdiepingsdiagnostiek ten behoeve van de Werkgroep Kwaliteit Forensische Zorg Instelling Naam project Auteur Palier BV & Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden, in samenwerking

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 14 Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 1.1 Persoonlijkheidsstoornissen 1.1.1 De ontwikkeling van een persoonlijkheid

Nadere informatie

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Redactie: W. Smith van Rietschoten (eindredacteur) R. Hoekstra E.A.M. Knoppert van der Klein E. van Meekeren M. van Verschuer

Nadere informatie

Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie. Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie

Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie. Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie 1 INHOUD Onderzoekslijn I: Persoonlijkheid & persoonlijkheidsstoornissen... 5 1. Diffusion tensor Imaging van limbische processen

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013 Inventarisatie Diagnostiek bij LVB Versie 1.0 December 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Intelligentie en aanpassingsvermogen... 6 1.1 Definities van licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Blok 1 Over borderline (BPS) BPS = Borderline persoonlijkheidsstoornis ook wel Emotieregulatie stoornis genoemd.

Blok 1 Over borderline (BPS) BPS = Borderline persoonlijkheidsstoornis ook wel Emotieregulatie stoornis genoemd. door aandachtfabriek.nl versie 20 april 2014 Blok 1 Over borderline (BPS) BPS = Borderline persoonlijkheidsstoornis ook wel Emotieregulatie stoornis genoemd. Wat vind je van de term Borderline en de andere

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Factsheet Persoonlijkheidsstoornissen Inleiding Deze factsheet geeft informatie over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid

Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Jaarboek 2004 Trimbos-instituut Utrecht, 2004 Colofon Redactie dr. Casper Schoemaker prof. dr. Corine de Ruiter Met bijdragen van: dr. Mireille van den Berg dr.

Nadere informatie

Alfabetisch overzicht instrumenten

Alfabetisch overzicht instrumenten Alfabetisch overzicht instrumenten 15-Woordentest...3 ADS (Anger Disorder Scale, Nederlandse versie)...3 ATL (Adolescenten Temperamentlijst)...4 BADS (Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome)...5

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding Diagnostiek Voorwoord Inleiding Intelligentie en aanpassingsvermogen o Definities van licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid o Intelligentie Beschikbaar testmateriaal Inschatten van het IQ op

Nadere informatie

OPQ32. Gebaseerd op EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF. PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS 3.2b

OPQ32. Gebaseerd op EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF. PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS 3.2b Test Review OPQ32 Gebaseerd op EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS 3.2b Samengesteld en bewerkt door Prof. dr. Dave Bartram juni 2003 2003, EFPA, vertaling

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol Uitkomsten handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE-Uitkomsten 2.1 gerard schippers theo broekman bêta boeken Uitkomsten handleiding en protocol handleiding

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Dubbele Diagnose: leren door monitoring Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Factsheet Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Altijd al wat apart. Dagmar Vink en Huub Buijssen

Factsheet Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Altijd al wat apart. Dagmar Vink en Huub Buijssen Factsheet Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen Altijd al wat apart Dagmar Vink en Huub Buijssen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Casus 2 3. Wat is een persoonlijkheidsstoornis 3 4. Verschillende typen

Nadere informatie

frictie Neuropsychologische diagnostiek is onnodig

frictie Neuropsychologische diagnostiek is onnodig frictie Neuropsychologische diagnostiek is onnodig om ADHD te classificeren! Zo, De toon is gezet. Dan hebben we dat vast gehad. Dit stuk gaat over een wat mij betreft zeer hardnekkig en kwalijk misverstand

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

PTSS Protocol. WIA, Dienstverband en Invaliditeit beoordeling bij militairen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

PTSS Protocol. WIA, Dienstverband en Invaliditeit beoordeling bij militairen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS Protocol WIA, Dienstverband en Invaliditeit beoordeling bij militairen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dit protocol is opgebouwd uit twee delen: 1. een beschrijvend deel, waarin de

Nadere informatie

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester Psychopathie bij Adolescenten die geplaatst zijn in een Justitiële Jeugdinrichting. De relatie met een gedragsstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Sharena Veldhuizen Studentnummer:

Nadere informatie