bacheloropleiding Wijsbegeerte faculteit letteren en wijsbegeerte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bacheloropleiding Wijsbegeerte faculteit letteren en wijsbegeerte"

Transcriptie

1 bacheloropleiding Wijsbegeerte faculteit letteren en wijsbegeerte 2009

2 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. A. Engelen J. Crab, Photo Alto, Photo Disc Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Studieprogramma s veranderen echter voortdurend. Het is daarom mogelijk dat het aanbod van opleidingsonderdelen van de verschillende studierichtingen enigszins afwijkt van de informatie van deze brochure.

3 Inhoud 3 Voorwoord 5 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 6 Studentgerichtheid 6 Innoverende academische opleidingen 6 Infrastructuur 6 Vorming 7 Antwerpen 7 Over Wijsbegeerte 8 Confrontatie met wijsgerige vragen 8 De opleiding is opgebouwd uit verschillende componenten 8 De bacheloropleiding Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen voor- 9 ziet in vier mogelijkheden om een bachelordiploma Wijsbegeerte te behalen Studieopbouw 10 BaMa-structuur 10 Studieopbouw bacheloropleiding 10 Studieopbouw masteropleiding 10 Verder studeren na je universitair diploma 11 Wijsbegeerte, iets voor jou? 12 Belangstelling voor de diepere vragen van het menselijk (samen)leven 12 Hoe begin je eraan? 13 Welk diploma heb je nodig? 13 Studieduurverkorting 13 Introductiedag 13 Bachelor Wijsbegeerte: studieprogramma 14 Verschillende wijzen om een diploma te behalen 14 Volledig programma Wijsbegeerte 14 Major Wijsbegeerte + Minor andere studie 14 Bachelorprogramma met studieduurverkorting 15 Andere studie + Minor Wijsbegeerte 15 Bachelor eerste jaar 16 Bachelor tweede jaar 17 Bachelor derde jaar 19 Opleidingsonderdelen 20 Bachelor eerste jaar 20 Bachelor tweede jaar 27 Bachelor derde jaar 37

4 4 Inhoud De master Wijsbegeerte 41 Onderwijs en examens 42 Onderwijs 42 Studiepunten 42 Semestersysteem - Examens 43 Internationaal 44 Studiebegeleiding 45 Overgang naar universitair onderwijs 45 Algemene studie- en studentenbegeleiding 45 Vakspecifieke begeleiding 46 Je kansen op de arbeidsmarkt 47 Oud-studenten van het departement Wijsbegeerte hebben 47 zo goed als allemaal een baan Voortstuderen na Wijsbegeerte 48 Specifieke lerarenopleiding 48 Master na Masteropleidingen 48 Hoe bereik je makkelijk de campussen? 49 Wegbeschrijving 49 Met de fiets 49 Met de bus of met de tram 49 Met de trein 49 Met de auto 49 Plattegrond van de campussen 50 Stadscampus 50 Campus Groenenborger 51 Campus Middelheim 52 Campus Drie Eiken 53 Bijkomende informatie 54 Provinciale informatiedagen 54 Informatiedagen aan onze instelling 54 Brochures over andere opleidingen 54 Internet 54 Departement Studentgerichte Diensten 55 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 55

5 Voorwoord 5 Welkom bij de Universiteit Antwerpen. Je hebt je weg naar onze universiteit gevonden en je wenst wellicht wat meer informatie over onze instelling en de studierichtingen die wij bieden. Het boekje dat je nu ter hand neemt, brengt je al een hele stap vooruit in je keuzeproces. De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit met studenten. De bestaande opleidingen werden met ingang van het academiejaar omgevormd naar de bacheloren masterstructuur. Vanaf zijn de masteropleidingen gestart die aansluiten op de academische bacheloropleidingen. Binnen de associatie wordt de samenwerking bevorderd met de Plantijnhogeschool, de Karel de Grote Hogeschool, de Artesis Hogeschool Antwerpen en de Hogere Zeevaartschool. Studeren aan de universiteit is het begin van een nieuwe periode in je leven. Belangrijk is dat je je goed voelt op de universiteit van je keuze en dat je je nadien goed voelt met je behaalde diploma. Daarom stelt de Universiteit Antwerpen alles in het werk om je studietijd aangenaam te maken en de kwaliteit van de opleiding op topniveau te houden. Onze opleidingen worden regelmatig bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Als je naar een van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het aangenaam is om aan de Universiteit Antwerpen te studeren. Zowel onze medewerkers als studenten zullen je er graag over vertellen en kijken alvast uit naar de kennismaking! Universiteit Antwerpen Prof. dr. Alain Verschoren Rector

6 6 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? Studentgerichtheid De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent onder andere dat je zoveel mogelijk college volgt in kleine groepen, hetgeen een vlotte interactie mogelijk maakt. De kleine afstand tussen studenten en het docentencorps zorgt ervoor dat je bij je profs terecht kan met allerlei vragen en problemen. De vlotte communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard; dit biedt ook nieuwe kansen voor een interactief onderwijssysteem. Studenten worden bovendien ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn zij vertegenwoordigd. Tenslotte is de Universiteit Antwerpen bekend voor haar goede studentenbegeleiding en ondersteuning, waarbij wordt ingespeeld op de individuele noden van alle studenten. Innoverende academische opleidingen De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen aan, waarbij de opleidingen zowel oog hebben voor theorie als voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek, dat ook internationale faam geniet. De academische ivoren toren werd echter reeds lang geleden gesloopt: academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Bij je studie aan de Universiteit Antwerpen staat niet zozeer het memoriseren van feitenkennis centraal: je verwerft relevante kennis en vaardigheden die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De BaMa-structuur werd gezien als een kans tot vernieuwing en verbetering. Nieuwe opleidingen werden ingevoerd, keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen verruimd. Infrastructuur Voor haar onderwijs beschikt de Universiteit Antwerpen over de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en meerdere studielandschappen. In alle publieke ruimten (bibliotheken, cafetaria s, aula s) zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen met je eigen laptop. De laatste jaren werd grootschalig geïnvesteerd in nieuwe gebouwen om het toenemend aantal studenten op te vangen en hen een aangename leeromgeving aan te bieden.

7 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 7 De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit, met studenten, verspreid over vier campussen en zeven faculteiten. De campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken liggen aan de stadsrand, in een groene omgeving. De campussen Middelheim en Groenenborger grenzen aan het openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim en het Nachtegalenpark. Studeer je op de campus Drie Eiken? Dan kan je volop genieten van de groene oase van Fort VI en de mooie vijvers rondom de campus. De Stadscampus, met zijn kern van prachtig gerenoveerde 16deeeuwse gebouwen, ligt in hartje Antwerpen. De opleiding Wijsbegeerte is gesitueerd op de Stadscampus. Vorming De Universiteit Antwerpen wil niet alleen opleidingen aanbieden, maar ook een brede vorming. Ze wil jonge mensen laten opgroeien tot professionelen met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit in haar curricula, personeel en studenten. Antwerpen Tenslotte kies je voor de stad Antwerpen. Studeren is meer dan met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad. Antwerpen is, naast een universiteitsstad, een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, clubs, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kortom: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten graag wegzinken. Speciaal voor de lancering van de nieuwe huisstijl van de Universiteit Antwerpen, schreef Pieter Embrechts een lied U Aan het woord. In deze brochure vertellen wij graag over onze universiteit, daarna is het woord aan A!

8 8 Over Wijsbegeerte Confrontatie met wijsgerige vragen Iedereen wordt wel eens met wijsgerige vragen geconfronteerd. Sommige van die vragen duiken op in de eigen ervaring en nemen de vorm aan van vragen naar de diepere zin van het eigen bestaan en de wereld. Andere wijsgerige vragen liggen in het verlengde van problemen die onze cultuur en samenleving onvermijdelijk oproepen en waarop ook deskundigen vaak het antwoord schuldig blijven. Voor ethische problemen bijvoorbeeld is dat zonder meer duidelijk. Nog andere filosofische kwesties nestelen zich in de marge van de wetenschappelijke bedrijvigheid en hebben betrekking op de uiteenlopende manieren van kennisverwerving binnen de onderscheiden wetenschappelijke disciplines, of op de basisbegrippen waarmee in wetenschappen over natuur en mens wordt nagedacht. Voor wie over deze en vergelijkbare vraagstukken op een kritische en verantwoorde wijze verder wil denken, is filosofie leren de meest aangewezen weg. Een universitaire opleiding Wijsbegeerte is daarbij de meest betrouwbare gids. De opleiding is opgebouwd uit verschillende componenten Een aankomend filosoof moet niet alleen zijn of haar kritische denkvermogens en communicatieve vaardigheden (verder) aanscherpen. Filosoferen veronderstelt ook een grondige kennis van de wijsgerige traditie, inzicht in de fundamentele aspecten van het mens-zijn en vertrouwdheid met de fundamentele structuren van het culturele en maatschappelijke leven. Om aan al die aspecten voldoende aandacht te besteden, is de opleiding Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen opgebouwd uit verschillende componenten: vaardigheden, geschiedenis van de wijsbegeerte, systematische wijsbegeerte, lectuur van filosofische auteurs, filosofische keuzevakken en niet-filosofische vakken. Deze componenten staan samen garant voor een degelijke algemene filosofische vorming.

9 Over Wijsbegeerte 9 De bacheloropleiding Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen voorziet in vier mogelijkheden om een bachelordiploma Wijsbegeerte te behalen. In de eerste plaats kan je het volledige programma Wijsbegeerte volgen. Dat staat niet alleen garant voor een grondige algemene inleiding in de wijsbegeerte. Het heeft ook oog voor de algemene vorming van de studenten door hen in het eerste bachelorjaar de kans te geven kennis te maken met andere wetenschappen (zoals geschiedenis, sociologie, rechtsgeleerdheid, economie, fysica, enzovoort). In de tweede plaats kan je een Major Wijsbegeerte volgen (40 studiepunten per bachelorjaar uit het volledige programma Wijsbegeerte), gecombineerd met telkens 20 studiepunten aan vakken in één andere studierichting. Dit onderdeel uit een andere studierichting wordt Minor genoemd. Bij de samenstelling van die Minor wordt de student begeleid door de opleidingsverantwoordelijken en het onderwijssecretariaat. Ook met deze combinatie van een Major Wijsbegeerte met een Minor in een andere studierichting verwerf je het bachelordiploma Wijsbegeerte, en kan je doorstromen naar de Master Wijsbegeerte. Als derde mogelijkheid kan je het bachelorpogramma met studieduurverkorting (100 SP) volgen. Dit programma is toegankelijk voor studenten die reeds over een ander bachelordiploma beschikken. Ten slotte kan je er ook voor opteren om Wijsbegeerte als Minor in je programma op te nemen. Voorlopig is die optie uitsluitend mogelijk in combinatie met een Major Geschiedenis: je volgt de Major Geschiedenis, en je vult dit programma aan met één derde van je vakken in Wijsbegeerte. In één extra studiejaar kan je dan daarna een bachelordiploma Wijsbegeerte behalen, zodat je na 4 jaren over twee bachelordiploma s beschikt. De opleiding Wijsbegeerte wordt zowel in dag- als in avondonderwijs aangeboden. Het volledig programma en het majorprogramma kan je overdag volgen, de verkorte bachelorprogramma s avonds. Werkstudenten krijgen echter de toelating om het verkorte programma overdag te volgen, of in de mate van het mogelijke het volledige programma of het Majorprogramma s avonds. Verdere informatie over dit avondprogramma kan je vinden in een afzonderlijke brochure Wegwijzer flexibel studeren. De brochure is verkrijgbaar bij de achteraan vermelde diensten.

10 10 Studieopbouw BaMa-structuur De opleidingsprogramma s van de universiteiten werden vanaf academiejaar omgevormd tot een drie jaar durende academische bacheloropleiding en een één- of meerjarige Master. De masteropleiding Wijsbegeerte is een éénjarige masteropleiding (60 sp). Belangrijk is dat het bachelordiploma, anders dan het vroegere kandidaatsdiploma, een einddiploma is. Met een academisch bachelordiploma in handen heb je dus zowel optimale kansen om een master aan te vangen, als goede perspectieven op de arbeidsmarkt. Studieopbouw bacheloropleiding De Universiteit Antwerpen garandeert een algemene vorming voor alle studenten Wijsbegeerte, en komt tegelijk tegemoet aan de eigen vaardigheden en interesses van elke individuele student. In de loop van de drie bachelorjaren kan je je algemene intellectuele vorming verbreden, krijg je een stevige basis in verschillende filosofische theorieën, onderzoeksmethoden en vaardigheden. Je leert filosofische vraagstukken duiden en analyseren, en op systematische wijze nadenken over uiteenlopende hedendaagse filosofische problemen. Studieopbouw masteropleiding Het diploma Bachelor Wijsbegeerte geeft toegang tot de masteropleiding, waarin je jouw algemene filosofische kennis verder kan uitdiepen en jouw filosofische specialisme verder kan aanscherpen. Het programma leidt tot de graad Master Wijsbegeerte. Wijsbegeerte: een drie jaar durende academische bacheloropleiding en een éénjarige master.

11 Studieopbouw 11 Verder studeren na je universitair diploma De verdere studie- en specialisatiemogelijkheden zijn: Specifieke lerarenopleiding Master na masteropleiding Doctoraatsopleiding Postacademische vorming Afzonderlijke brochures i.v.m. de verdere studie- en specialisatiemogelijkheden en de doctoraatsopleiding zijn verkrijgbaar bij de achteraan vermelde diensten.

12 12 Wijsbegeerte, iets voor jou? Belangstelling voor de diepere vragen van het menselijk (samen)leven Om aan de opleiding Wijsbegeerte te beginnen, heb je geen specifieke inhoudelijke voorkennis nodig. Een goede algemene begaafdheid volstaat. Een speciale belangstelling voor de diepere vragen van het menselijke (samen)leven is echter wel vereist. Bovendien moet je bereid zijn om je zonder vooroordelen in te werken in filosofische vragen, en om regelmatig en zelfstandig te werken. Het is ook belangrijk dat je méér en iets anders wil begrijpen dan je eigen levensgeschiedenis. Natuurlijk duiken wijsgerige vragen onder meer op uit eigen ervaringen, maar in de opleiding filosofie mag je niet in de eerste plaats concrete antwoorden verwachten op persoonlijke vragen. Een algemene goede begaafdheid en zin voor logisch denken zijn essentieel. Verder kunnen ook een sterk abstraheervermogen, oog voor detail en nuance, en een goed geheugen je slaagkansen verhogen. Om teksten van anderstalige auteurs vlot te kunnen begrijpen, is daarnaast een goede (passieve) kennis van Frans, Engels en Duits belangrijk. Bij deze beschrijving van belangrijke vaardigheden moet een kanttekening worden gemaakt. Mensen - ook filosofen - zijn voortdurend in beweging. De opleiding kan je helpen om (bepaalde van) deze vaardigheden verder te ontwikkelen: je hoeft nog geen filosoof te zijn als je aan de opleiding Wijsbegeerte wil beginnen.

13 Hoe begin je eraan? 13 Welk diploma heb je nodig? Om te worden toegelaten tot de bachelorstudie Wijsbegeerte, moet je in principe een diploma van het secundair onderwijs bezitten. Mensen zonder diploma secundair onderwijs kunnen ook op basis van elders verworven competenties (bv: werkervaring) worden toegelaten tot een universitaire studie. Buitenlandse studenten moeten beschikken over een equivalent getuigschrift of over een diploma dat hen in eigen land toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting. Wie in het secundair onderwijs aan een niet-nederlandstalige school les volgde, neemt deel aan de Universiteit Antwerpen-taaltest: een gestandaardiseerde test die je schriftelijke en mondelinge taalbeheersing van het Nederlands nagaat. Als je vragen hebt in verband met de toelatingsvoorwaarden, neem je best contact op met de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding. Studieduurverkorting Wie reeds houder is van een ander diploma Hoger Onderwijs, komt eventueel in aanmerking voor het bachelorpogramma met studieduurverkorting (100 sp) en/of voor vrijstellingen voor welbepaalde opleidingsonderdelen. Vragen hierover kan je rechtstreeks richten aan de voorzitter van de Onderwijscommissie Wijsbegeerte, Prof. Luc Braeckmans Introductiedag Op de eerste dag van het academiejaar word je door de docenten van de opleiding Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen nog eens extra wegwijs gemaakt in het studieprogramma. Zij wijzen je bovendien de weg naar allerlei diensten die voor jou belangrijk zullen zijn, en geven advies bij de keuzes die je in jouw studieprogramma zal kunnen maken.

14 14 Bachelor Wijsbegeerte: studieprogramma Verschillende wijzen om een diploma te behalen Je kan op vier verschillende wijzen een bachelordiploma Wijsbegeerte behalen: via het volledige programma Wijsbegeerte, via een Major Wijsbegeerte gecombineerd met een Minor in een andere studierichting, via een bachelorprogramma met studieduurverkorting, en via een Minor Wijsbegeerte (gecombineerd met een Major in een andere studierichting) aangevuld met een bijkomend jaar. In volgend overzicht worden de verschillende mogelijkheden toegelicht. Daarna vind je de verschillende aangeboden filosofische vakken, met het aantal lesuren per vak in de eerste kolom. Omdat het academiejaar uit twee semesters bestaat, van september tot januari en van februari tot juli, worden de lessen van alle vakken in de regel in één semester gegroepeerd. Elk semester heeft dus een eigen collegerooster. De tweede kolom, met de studiepunten, geeft een idee van de belasting die het vak binnen de totale opleiding vertegenwoordigt. De studiepunten geven een indicatie van de geschatte studielast per vak per week. In het berekenen van het totale examenresultaat wordt hiermee rekening gehouden. Een vak met een groot aantal studiepunten heeft een groter gewicht op de deliberatie. Volledig programma Wijsbegeerte Het volledige programma van de bacheloropleiding Wijsbegeerte Universiteit Antwerpen omvat drie studiejaren van telkens 60 studiepunten. Indien dit studieprogramma met vrucht wordt afgelegd, ontvang je de graad van Bachelor in de Wijsbegeerte, waarmee je kan uitstromen naar de arbeidsmarkt of doorstromen naar de masteropleiding Wijsbegeerte. Major Wijsbegeerte + Minor andere studie Je kan de Bacheloropleiding Wijsbegeerte eventueel combineren met een andere opleiding. In dat geval volg je in de drie bachelorjaren telkens voor (+/-) 40 studiepunten aan filosofische vakken. Daarnaast volg je voor een totaal van 60 studiepunten, gespreid over drie studiejaren, een Minor in een andere opleiding aangeboden aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen (Geschiedenis, Taal- en letterkunde) of aan andere faculteiten van de Universiteit Antwerpen (Rechten, TEW, Politieke en sociale wetenschappen, Wetenschappen, FBD). Indien dit studieprogramma met vrucht wordt afgelegd, wordt de graad van Bachelor in de Wijsbegeerte verleend, waarmee je toegelaten wordt tot de masteropleiding Wijsbegeerte (of kan uitstromen naar de arbeidsmarkt).

15 Bachelor Wijsbegeerte: studieprogramma 15 Bachelorprogramma met studieduurverkorting Het bachelorprogramma met studieduurverkorting omvat 100 studiepunten. In dit programma zijn alle filosofische basisvakken opgenomen. Dit programma is toegankelijk voor houders van een diploma hoger onderwijs. Andere studie + Minor Wijsbegeerte Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen kan je ook een Major Geschiedenis volgen in combinatie met een Minor Wijsbegeerte. In dat geval volg je gespreid over de drie bachelorjaren voor in totaal 60 studiepunten aan filosofische vakken (in combinatie met 120 studiepunten in jouw hoofdrichting Geschiedenis). Indien dit studieprogramma met vrucht wordt afgelegd, verwerf je na een Aanvullend Jaar Wijsbegeerte van 60 studiepunten de graad van Bachelor in de Wijsbegeerte, waarmee je wordt toegelaten tot de masteropleiding Wijsbegeerte (of kan uitstromen naar de arbeidsmarkt). Zoek je een voorbeeld van een collegerooster? Surf dan naar Daar vind je een overzicht van de huidige collegeroosters. De Universiteit Antwerpen beschikt over moderne en goed uitgeruste les- en computerlokalen.

16 16 Bachelor eerste jaar Bachelor eerste jaar lesuren sp Vaardigheden Methoden en technieken van filosofisch onderzoek 1 4 Inleiding tot de lectuur van Franse, Engelse en Duitse filosofische teksten 1 3 Geschiedenis van de wijsbegeerte Historisch overzicht van de wijsbegeerte: oudheid en middeleeuwen 1,5 6 Historisch overzicht van de wijsbegeerte: moderne en hedendaagse tijd 1,5 6 Systematische wijsbegeerte Psychologie en wijsgerige antropologie 1 5 Logica 1 3 Ethiek 1 5 Cultuurfilosofie 1 5 Lectuur van filosofische auteurs Seminarie moderne filosofische auteurs 1 3 Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 1 3 Niet-filosofische vakken De student krijgt voor een totaal aan 15 studiepunten een aanbod van inleidingen in niet-filosofische vakken die voor de eigen opleiding relevant zijn, zoals: Inleiding in de sociologie, Inleiding in de hedendaagse geschiedenis, Inleiding in de economie,. 15

17 Bachelor tweede jaar 17 Bachelor tweede jaar lesuren sp Vaardigheden Mondelinge oefeningen 1 5 Schriftelijke oefeningen 1 5 Geschiedenis van de wijsbegeerte Hedendaagse continentale wijsbegeerte 1 3 Hedendaagse analytische wijsbegeerte 1 3 Filosofische grondslagen van de westerse cultuur 1,5 5 Systematische wijsbegeerte Metafysica 1 5 Taalfilosofie 1 3 Ken- en wetenschapsleer 1 3 Wijsgerige psychologie 1 3 Kunstfilosofie 1 3 Lectuur van filosofische auteurs Seminarie moderne filosofische auteurs II 1 3 Seminarie hedendaagse filosofische auteurs II 1 4 Filosofische keuzevakken De student kiest voor 12 studiepunten uit een 12 lijst van filosofische keuzevakken waartoe behoren: Rechtsfilosofie 1 3 Bio-ethiek 1 3 Filosofie van de economie 1 3 Filosofie van de literatuur 1 3 Filosofie van de muziek 1 3 Filosofie van de religieuze taal 1 3 Religie, moraal en samenleving 1 3 Wijsgerige antropologie van de religie 1 3

18 18 Bachelor tweede en derde jaar Wetenschapskritiek 1 3 Techniekfilosofie 1 3 Wereld- en mensbeelden in de wetenschap 1 3 Jodendom en filosofie 1 4 Cultuursemiothiek 1 3 In functie van een zich ontwikkelend filosofisch specialisme kan de student eventueel van deze 12 studiepunten 6 studiepunten invullen door te kiezen voor niet-filosofische vakken die aansluiten bij zijn/haar filosofische interesse. Niet-filosofische keuzevakken De student kiest voor 6 studiepunten uit een aanbod van niet-filosofische vakken. Mits gemotiveerde aanvraag kan hem/haar ook de toelating worden gegeven een ander niet - filosofisch vak te kiezen. 6 Bachelor derde jaar lesuren sp Vaardigheden Bachelorscriptie 12 Levensbeschouwing Levensbeschouwing 1 3 Systematische wijsbegeerte Geschiedenisfilosofie 1 3 Sociale en politieke filosofie 1 3 Filosofie van de religie 1 3 Comparatieve filosofie of Cultuursemiotiek 1 3 Lectuur van filosofische auteurs Seminarie antieke filosofische auteurs 1 4 Seminarie middeleeuwse filosofische auteurs 1 4

19 Bachelor derde jaar 19 Onderzoeksseminaries De student kiest drie onderzoeksseminaries voor een totaal aan 12 studiepunten uit volgende lijst van vijf onderzoeksseminaries: 12 Onderzoeksseminarie metafysica 1 4 Onderzoeksseminarie ethiek 1 4 Onderzoeksseminarie wijsgerige psychologie 1 4 Onderzoeksseminarie filosofie van de religie 1 4 Onderzoeksseminarie esthetica 1 4 Filosofische keuzevakken De student kiest voor 12 studiepunten uit een 12 lijst van filosofische keuzevakken waartoe behoren: Rechtsfilosofie 1 3 Bio-ethiek 1 3 Toegepaste ethiek 1 3 Filosofie van de economie 1 3 Filosofie van de literatuur 1 3 Filosofie van de muziek 1 3 Filosofie van de religieuze taal 1 3 Religie, moraal en samenleving 1 3 Wijsgerige antropologie van de religie 1 3 Wetenschapskritiek 1 3 Techniekfilosofie 1 3 Wereld- en mensbeelden in de wetenschap 1 3 Jodendom en filosofie 1 4 Cultuursemiothiek 1 3 In functie van een zich ontwikkelend filosofisch specialisme kan de student eventueel van deze 12 studiepunten 6 studiepunten invullen door te kiezen voor niet-filosofische vakken die aansluiten bij zijn/haar filosofische interesse.

20 20 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar In deze brochure laten we je kennis maken met de inhoud van de opleidingsonderdelen van de eerste, tweede en derder bachelor Wijsbegeerte. Op de website vind je meer uitgebreide informatie terug over de begin- en eindtermen, werkvormen, evaluatie, noodzakelijk en aanbevolen studiemateriaal. BACHELOR EERSTE JAAR VAARDIGHEDEN Methoden en technieken van filosofisch onderzoek De studenten maken kennis met de organisatie van de universiteitsbibliotheek en worden ingeleid in het gebruik van de belangrijkste instrumenten voor het opzoeken van filosofische literatuur (catalogi, bibliografieën, databanken,..., met inbegrip van de mogelijkheden van het Internet). Verder staat een kennismaking met belangrijke filosofische referentiewerken (lexica, encyclopedieën, indices, handboeken,...) op het programma. De studenten leren tevens de spelregels voor literatuurverwijzingen bij het redigeren van een wetenschappelijk werk kennen. Inleiding tot de lectuur van Franse, Engelse en Duitse filosofische teksten Van een afgestudeerd filosoof mag daarenboven worden verwacht dat hij/zij in staat is wijsgerige teksten in het Frans, Engels en Duits te lezen. Dit opleidingsonderdeel stelt op basis van een lectuur van teksten de meest frequente taal- en interpretatieproblemen die in het filosofische Frans, Engels en Duits voorkomen aan de orde. De studenten worden zo vertrouwd gemaakt met technieken om anderstalige filosofische teksten te lezen. GESCHIEDENIS VAN DE WIJSBEGEERTE Historisch overzicht van de wijsbegeerte: oudheid en middeleeuwen De cursus wil de studenten inleiden in de belangrijkste systemen en stromingen van Thales tot en met de 16de eeuw. Het overzicht van de antieke filosofie is opgebouwd vanuit de dialectiek tussen filosofie als theoretische wetenschap en filosofie als levenswijsheid. Het overzicht van de middeleeuwse filosofie neemt als leidraad de spanning tussen het rationele denken en het christelijk geloof. Tot slot worden de grote stromingen in de filosofie van de renaissance behandeld.

21 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 21 Historisch overzicht van de wijsbegeerte: moderne en hedendaagse Tijd Deze cursus biedt een introductie op de grote figuren en stromingen die sinds de renaissance, zowel op het continent als in de Angelsaksische wereld, het uitzicht van de westerse filosofie hebben bepaald. Aandacht wordt besteed aan de samenhang tussen het filosofieconcept bij die diverse figuren en stromingen en de uitwerking daarvan in zowel de theoretische als praktische filosofie. Er wordt opgehelderd hoe de filosofie geen zelfbetrokken bezigheid is, maar impact heeft op en samenhangt met de grondslagen van de cultuur. De aandacht gaat uit naar: het rationalisme en empirisme van de 17de en 18de eeuw, de verlichting en het Duitse idealisme, het positivisme en pragmatisme in de 19de eeuw, de fenomenologie en de linguistic turn in de 20ste eeuw, de existentiefilosofie en het structuralisme, de erfenis van Wittgenstein tot heden. SYSTEMATISCHE WIJSBEGEERTE Psychologie en wijsgerige antropologie Vanuit een wijsgerig antropologisch perspectief worden zowel grote psychologische thema s (gewaarwording, waarneming, leren, motivatie, e.a.) als een aantal invloedrijke psychologische strekkingen (dieptepsychologie, (neo)behaviorisme, existentiële psychologie, e.a.) behandeld. Hierbij wordt vooral gelet op de bijdragen die deze thema s en stromingen hebben geleverd tot het ontwerpen van het hedendaagse mensbeeld. Logica De studenten leren methodes kennen om na te gaan of redeneringen logisch correct zijn (waarheidstafels, bomen, Venn-diagrammen, natuurlijke deductie) en aan de hand van oefeningen worden zij met het gebruik van deze logische technieken vertrouwd gemaakt. De cursus beperkt zich tot propositielogica en predicatenlogica (zonder relaties en identiteit). Ethiek In het eerste deel staan twee thema s centraal: een overzicht van enkele conventionele begripsbepalingen (hfdst. 1) en de maatschappelijke en ethische implicaties van de overgang van een moderne naar een zgn. postmoderne samenleving (hfdst. 2). In het tweede deel worden de belangrijkste hedendaagse ethische systemen besproken, zoals de consequentiële ethiek (hfdst. 3), de intentie-ethiek (hfdst. 4), de deugdenethiek (hfdst. 5) en de hermeneutische ethiek (hfdst. 6).

22 22 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar Cultuurfilosofie Het vak bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de betekenis en de oorsprong van de cultuurfilosofie. Vervolgens wordt de constitutieve rol van de taal in de cultuur geanalyseerd. Tenslotte wordt vanuit H. Arendts Vita Activa een cultuurfilosofische analyse van de moderniteit gegeven als aanzet tot de interpretatie van de hedendaagse crisis in de cultuur. In het tweede deel van de cursus worden een aantal hedendaagse cultuurfilosofische debatten geanalyseerd, zo onder meer de erfenis van de verlichting, het postmodernisme, het multiculturalisme, het terrorisme en de democratie. LECTUUR VAN FILOSOFISCHE AUTEURS Seminarie moderne filosofische auteurs Dit vak sluit nauw aan bij het vak Historisch overzicht van de Wijsbegeerte: Moderne en Hedendaagse Tijd (Ba1), maar kan ook onafhankelijk ervan gevolgd worden. Via de lectuur en analyse van oorspronkelijke teksten wordt een thematisch overzicht gegeven van enkele cruciale kwesties die in de filosofie van de Moderne Tijd ( ) op de agenda stonden. Elk van de thema s wordt in kaart gebracht via het behandelde tekstexcerpt en de situering ervan in het denken van de auteur. De behandelde thema s zijn : (1) het moderne wereldbeeld en de kritiek van de metafysica ; (2) de verhouding lichaam/geest ; (3) kennis en wijsheid ; (4) geloof, theodicee en de zin van het leven ; (5) de vraag naar de grondslag van de moraal ; (6) de vraag naar de grondslag van de maatschappij. Seminarie hedendaagse filosofische auteurs Het seminarie is gewijd aan de discussie tussen twee hedendaagse Franse filosofen, Luc Ferry and Marcel Gauchet over de toekomst van het religieuze na de uittocht van de religie. In een introductie (hoorcolleges) wordt deze discussie gesitueerd in de context van het gehele oeuvre van beide auteurs en wordt hun oeuvre vergeleken met dat van een andere Franse hedendaagse denker, Rene Girard; vervolgens is er close reading van de tekst, waarbij de studenten worden uitgenodigd zelf een fragment te presenteren. Tenslotte wordt expliciet ingegaan op het concept van de metafysische behoefte, dat zowel door Gauchet als Ferry in deze discussie naar voren wordt geschoven om hun respectieve positie te onderbouwen en te verduidelijken.

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Medewerkers Bio-ingenieurswetenschappen E.

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Onderwijscommissie

Nadere informatie

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

politieke communicatie

politieke communicatie politieke communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke communicatie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding politieke

Nadere informatie

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be toegepaste taalkunde bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding toegepaste taalkunde 6 Toegepaste taalkunde, iets voor jou?

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be vertalen / tolken masteropleidingen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

masteropleiding uantwerpen.be

masteropleiding uantwerpen.be vergelijkende en Europese politiek politieke wetenschappen masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke wetenschappen binnen de Universiteit

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen economische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten Brussel, december

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

transnationale Universiteit Limburg

transnationale Universiteit Limburg De onderwijsvisitatie Bachelor Rechten transnationale Universiteit Limburg Een evaluatie van de kwaliteit van de academische bacheloropleiding Rechten aan de transnationale Universiteit Limburg, in samenwerking

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012 Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 I Studiegids informatie voor de bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie