START PROMOTIEONDERZOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "START PROMOTIEONDERZOEK"

Transcriptie

1 START PROMOTIEONDERZOEK NAAR DE ONLINE RISICO S VAN HET INTERNET VOOR JONGEREN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING. Mijn naam is Rogier de Groot en ik ben docent en onderzoeker aan de hogeschool Leiden. Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie hou ik me met name bezig met het thema jeugdcriminaliteit. Ik ben ontwikkelaar en coördinator van de module Criminologie en het minorprogramma Jeugdcriminaliteit en Veiligheid. Sinds eind vorig jaar ben ik begonnen met een promotieonderzoek naar de risico s van internetgebruik onder jongeren met een licht verstandelijke beperking. Eind juli heb ik een promotiebeurs in de wacht gesleept van het NWO, waardoor ik mijn onderzoek de komende jaren handen en voeten kan geven. Hieronder vindt u een verkorte tekst van mijn promotievoorstel. Bent u geïnteresseerd in mijn onderzoek of heeft u vragen/suggesties? U kunt mij dan gerust mailen of bellen ( ).

2 VERKORT VOORSTEL ONLINE EN BEPERKT Nederland is koploper als het gaat om internetgebruik in Europa (TNS Opinion & Social, 2013). Met name jongeren brengen veel tijd door op het internet en halen daaruit ook het meeste rendement (Van Deursen & Van Dijk, 2012). De keerzijde van dit intensieve internetgebruik is dat ook de mogelijkheden voor slachtofferschap en daderschap toenemen. Uit een recente peiling blijkt dat 43 procent van de Nederlandse jongeren vervelende internetervaringen heeft, vooral met cyberpesten via social media (Heinen, 2014). Ook kunnen zij te maken krijgen met hacking, veilingfraude 1, grooming en stalking (Domenie, Leukfeldt, Van Wilsem, Jansen & Stol, 2013). Jongeren met een licht verstandelijke beperking (hierna LVB-jongeren) lijken door hun verminderde cognitieve vermogen extra kwetsbaar (Boertjes & Lever, 2007). We spreken van een licht verstandelijke beperking als een jongere een IQ heeft tussen de 50 en 70, of tussen de 70 en 85 met bijkomende problematiek en de beperking ontstaan is voor het achttiende levensjaar (Kaal, 2013). In Nederland betreft dit naar schatting tot jongeren (Van Beek, 2009). Vooralsnog wordt weinig aandacht besteed aan deze groep in relatie tot hun kwetsbaarheid voor slachtofferschap en daderschap op het internet. Remco Pijpers, directeur van stichting mijn kind online stelde in 2010 al dat LVB-jongeren die speciaal onderwijs volgen een vergeten doelgroep zijn in de voorlichting over veilig internet (Pijpers, 2010). Dit wordt bevestigd in verkennende gesprekken met sleutelpersonen van het expertisecentrum van de William Schrikkergroep (WSG). Preventieve maatregelen die worden genomen berusten grotendeels niet op wetenschappelijk onderzoek en lijken vooral voort te vloeien uit initiatieven van praktijkprofessionals en studenten (bijvoorbeeld: Dekker, Scheepers & op t Veld, 2013; Prins, 2012). Online risicogedrag Over slachtofferschap en daderschap bij jongeren in het algemeen wordt wel onderzoek gedaan. Kerstens en Stol (2012) deden onderzoek naar online slachtofferschap en daderschap onder jongeren en laten zien dat jongeren op een aantal risicogebieden problemen kunnen ondervinden, waaronder cyberpesten en veilingfraude. Deze bevindingen komen

3 overeen met de resultaten uit het grootschalig Europese onderzoeksproject EU kids online. (zie bijvoorbeeld Livingstone, Görzig & Ólafsson, 2011). Het model van Hasebrink, Livingstone & Haddon (2008) dat in het kader van dit project is ontwikkeld, laat zien met welk risicogedrag jongeren te maken kunnen krijgen. In dit model wordt een relatie gelegd tussen de online risicogebieden en de communicatierollen die jongeren kunnen hebben. De risicogebieden die worden beschreven zijn door Kerstens en Stol (2012) vertaald naar financieel-economische criminaliteit, seksuele activiteiten en cyberpesten. Jongeren kunnen vanuit drie rollen te maken krijgen met deze risicogebieden: als zender (actief contact maken met een ander, bijvoorbeeld door iemand te pesten), participant (een ander maakt contact met jou, je wordt bijvoorbeeld gepest) en als ontvanger (inhoud die je bekijkt online, bijvoorbeeld het bekijken van pornografisch materiaal). LVB en online risicogedrag Vanuit onderzoek zijn aanwijzingen te vinden dat jongeren die online kwetsbaar zijn ook offline kwetsbaarheid vertonen (bijvoorbeeld: Baumgartner, 2013; Wolak, Finkelhor, Mitchell & Ybarra, 2008). Als sprake is van een relatie tussen offline en online kwetsbaarheid dan ligt het voor de hand dat dit ook voor LVB-jongeren geldt. In het EU Kids Online rapport van Livingstone, Görzig en Òlafsson (2011) wordt in dit kader geconstateerd dat onder andere jongeren met mentale beperkingen (waar LVB-jongeren ook toe behoren) vijftien procent meer risico lopen om in problematische situaties te geraken op internet dan kinderen die deze problemen niet hebben. Hoewel nog weinig data beschikbaar is over de situaties waarin LVB-jongeren verzeild kunnen raken, geeft de praktijk genoeg voorbeelden. Een begeleider van LVBjongeren bij zorginstelling s Heeren Loo geeft in een verkennend gesprek enkele interessante voorbeelden: LVB-jongeren zijn makkelijk beïnvloedbaar en hierdoor kwetsbaar op het internet, bijvoorbeeld door seksuele handelingen te verrichten voor de webcam, of door te worden ingezet als katvanger 2. Jongeren hebben ook moeite met maat houden op het internet. Ze kunnen tot vier uur s nachts doorgaan, terwijl ze om zeven uur weer op moeten. Ook het onderhouden van sociale contacten levert problemen op. Berichten via Facebook of WhatsApp worden niet altijd goed begrepen waardoor over de kleinste dingen ruzie ontstaat. De begeleiding ziet maar een fractie van wat er gebeurt. 2 Een persoon die door iemand anders wordt geronseld om bijvoorbeeld bankgegevens af te staan.

4 Ingrijpen op risicofactoren Uit de bovenstaande voorbeelden komt naar voren dat LVB-jongeren zowel als zender, participant en ontvanger in de problemen kunnen komen. Het promotieonderzoek zal moeten uitwijzen wat de aard en omvang hiervan is en hoe daarmee kan worden omgegaan. In de offline wereld lopen LVB-jongeren een verhoogd risico op zowel daderschap als slachtofferschap. Moonen en Verstegen (2006) geven aan dat een beperkte impulscontrole, een gebrekkige gewetensontwikkeling, en een beperkt vermogen om sociale informatie te verwerken belangrijke risicofactoren zijn voor crimineel gedrag. De gevoeligheid voor invloed van anderen wordt gezien als een belangrijke verklaring voor delinquent gedrag (Bexkens (2013), maar ook voor misbruik van LVB-jongeren (Diepenhorst en Hollander 2011). Uit onderzoek van Reep en Oudhof (2009) blijkt dat daders en slachtoffers overeenkomsten vertonen op factoren als zelfcontrole en levensstijl. Collot d'escury (2007) concludeert tot slot dat slachtofferschap en daderschap onder LVBjongeren beide te maken hebben met het minder aanwezig zijn van beschermende factoren zoals goede banden met anderen en met een verminderd besef van normen en waarden. De kenmerken die mogelijk samenhangen met online risicogedrag kunnen worden onderverdeeld in statische en dynamische risicofactoren. Deze tweedeling is van belang voor praktijkorganisaties omdat statische factoren lastig veranderbaar zijn, terwijl het interveniëren op dynamische factoren kan leiden tot het wegnemen van criminogene behoeften (Andrews & Bonta, 2012). Bij LVB-jongeren kun je bijvoorbeeld weinig doen aan het IQ, maar je kunt hen wel weerbaarder maken tegen groepsdruk door in te spelen op hun gevoeligheid voor anderen. Praktijkorganisaties die met de beschreven prpblematiek te maken kunnen krijgen zijn in verschillende werkvelden te vinden. Een grote concentratie LVB-jongeren is te vinden op praktijkscholen. Door de bijkomende problematiek op psychosociaal vlak zijn deze jongeren ook in de zorgsector goed vertegenwoordigd (Neijmeijer, Moerdijk, Veneberg & Muusse, 2010). Daarnaast is er een oververtegenwoordiging van LVBjongeren in het justitiele systeem (Collot D Escury, 2007). Het onderzoek zal zich op deze uiteenlopende werkvelden richten. De bovenstaande inzichten leiden tot het model in figuur 1 waarin de samenhang wordt weergegeven tussen de online risico s, de onderliggende risicofactoren en de aanbevelingen voor de praktijk. Daarnaast geeft het model richting aan de doelstelling en onderzoeksvragen van het promotieonderzoek.

5 Figuur 1: Samenhang tussen online risico s voor LVB-jongeren, onderliggende risicofactoren en aanbevelingen voor de praktijk.

6 Doel- en vraagstelling Gezien het bovenstaande luidt de doelstelling van het onderzoek: Het vergroten van de wetenschappelijke kennis omtrent het thema LVBjongeren en internetgebruik teneinde praktijkorganisaties voor LVBjongeren handvatten te bieden voor de begeleiding hiervan. Tegen de achtergrond van de hiervoor gegeven theoretische uiteenzetting en het weergegeven model worden de volgende drie onderzoeksvragen gesteld: Welke ervaringen (dader- en slachtofferschap) hebben LVB-jongeren in de leeftijd van op de online risicogebieden agressie, financieeleconomische criminaliteit, seksuele activiteiten en overtuigingen? (=gedrag in kaart brengen) Welke factoren kunnen de ervaringen van deze groep op de vier risicogebieden verklaren? (= risico- en beschermingsfactoren in kaart brengen) Hoe kan de kennis over deze ervaringen en factoren bijdragen aan de begeleiding en behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking door praktijkorganisaties? (= aanbevelingen voor interventies)

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Kenmerken en oorzaken van een licht verstandelijke beperking

Kenmerken en oorzaken van een licht verstandelijke beperking Kenmerken en oorzaken van een licht verstandelijke beperking Mariska Zoon www.nji.nl Januari 2012 Een licht verstandelijke beperking Met de term licht verstandelijk beperkt worden volgens de DSM-IV-TR

Nadere informatie

Kinderen en internetrisico s

Kinderen en internetrisico s Kinderen en internetrisico s Kinderen en internetrisico s eu Kids Online onderzoek onder 9-16-jarige internetgebruikers in Nederland Nathalie Sonck Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

LVB-jeugd en sociale media Rapport over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de risico s van sociale media

LVB-jeugd en sociale media Rapport over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de risico s van sociale media LVB-jeugd en sociale media Rapport over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de risico s van sociale media inhoud Inleiding 4 Expert-sessie 4 Interviews 5 De term LVB 5 Actueel 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking Titel: Social media & LVB Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking Auteurs: Dekker, M. 0939935 Scheepers, L. 0604534

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking LVG in de GGZ Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking Masterthesis Arbeid, Zorg en Welzijn: beleid en interventies Gertjan Veneberg, 3227529 Juli

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN Explorerend onderzoek naar hoe middelbare scholen met het maatschappelijke verschijnsel cyberpesten omgaan Bron afbeelding: http://www.examiner.com/article/will-a-30-day-sentence-remain-the-precedent-for-cyber-bullying

Nadere informatie

Informatie voor pleegzorgbegeleiders en (pleeg)ouders

Informatie voor pleegzorgbegeleiders en (pleeg)ouders Informatie voor pleegzorgbegeleiders en (pleeg)ouders Pascalle van Pel Maart 2014 1 Inhoud Wat is social media? 3 Een aantal feiten 3 Wat is er leuk aan social media? 3 Wat zijn de risico s van social

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Weerbaarheid. Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay

Weerbaarheid. Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay Weerbaarheid Inauguratie Lector Weerbaarheid Dr. Piet Geert Nicolay Woensdag 3 juni 2015 1 Inleiding Casus: Henk In een tijdelijke functie als casemanager ben ik het afgelopen jaar intensief betrokken

Nadere informatie

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van individuele kenmerken, organisatiekenmerken en institutionele kenmerken op de kans op een arbeidsongeval onder jonge

Nadere informatie

Omgangsprotocol. Accent Amersfoort Wiekslag 50 3815 GS Amersfoort 033-4450333 pro@accentamersfoort.nl www.accentamersfoort.nl

Omgangsprotocol. Accent Amersfoort Wiekslag 50 3815 GS Amersfoort 033-4450333 pro@accentamersfoort.nl www.accentamersfoort.nl 2012 Omgangsprotocol Accent Amersfoort Wiekslag 50 3815 GS Amersfoort 033-4450333 pro@accentamersfoort.nl www.accentamersfoort.nl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Preventieve handelingswijze - Leefklimaatbevordering...

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Brandpreventie onder Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. Een onderzoek naar de effectiviteit van strategieën en communicatieproducten

Brandpreventie onder Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen. Een onderzoek naar de effectiviteit van strategieën en communicatieproducten Brandpreventie onder Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen Een onderzoek naar de effectiviteit van strategieën en communicatieproducten Auteur: Laura Barmentloo Studentnummer: 1576360 Email: laura.barmentloo@student.hu.nl

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen De Denktank: Sociale media en problematische jeugdgroepen auteur: Jan Dirk de Jong In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Inhoudsopgave Actieprogramma

Nadere informatie

WEB WIJSHEID WETENSCHAP

WEB WIJSHEID WETENSCHAP WEB WIJSHEID WETENSCHAP HET WWW VAN MEDIAOPVOEDING Adviesrapport mediaopvoeding Lectoraat Nieuwe Media in vorming en onderwijs Driestar Hogeschool Henrieke van Dam Universiteit Leiden LECTORAAT NIEUWE

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Visie: middelengebruik door licht verstandelijk beperkten (LVB) in de maatschappelijke opvang (MO).

Visie: middelengebruik door licht verstandelijk beperkten (LVB) in de maatschappelijke opvang (MO). Visie: middelengebruik door licht verstandelijk beperkten (LVB) in de maatschappelijke opvang (MO). Een advies van de werkgroep LVB en middelengebruik in de Maatschappelijke opvang, onder leiding van Mainline.

Nadere informatie

Onbeperkt toegang tot recht?

Onbeperkt toegang tot recht? Onbeperkt toegang tot recht? Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen Nienke Spaan Hendrien Kaal Hogeschool Leiden Zernikedreef 11 2333 AK Leiden 071 518 88 00 Onderzoek

Nadere informatie

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies 6 juni 2011 Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies dd 6 juni 2011 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting5 1 Aanleiding

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Iene Miene Media 2014

Iene Miene Media 2014 Iene Miene Media 2014 Een onderzoek naar mediagebruik door kleine kinderen Mijn dochter is behoorlijk handig op de ipad. Ze kent de code en weet haar apps te vinden. Filmpjes en zo moeten wij voor haar

Nadere informatie