Bachelor in verpleegkunde. KHLeuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor in verpleegkunde. KHLeuven"

Transcriptie

1 Bachelor in verpleegkunde KHLeuven

2 aangename KENNISMAKING 1 verpleegkunde Waarom zou je? Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katho lieke Hogeschool Leuven weten we name lijk graag wie onze studenten zijn. In deze brochure maak je alvast kennis met de opleiding Bachelor in Verpleegkunde. Je komt alles te weten over onze passies (praktijk!), onze manier van lesgeven (flexibel!), onze band met het buitenland (hecht!) en onze studentenbegeleiding (persoon lijk!). We maken je wegwijs in het op leidingsprogramma van onze generieke op leiding Bachelor in de verpleegkunde waar mee je aan de slag kan in alle domeinen van de welzijns- en gezondheidssector. We lichten al een tipje van de sluier op van onze keuzetrajecten, waarin je de kans krijgt je te oriënteren in een domein. En voor de rest heten we je van harte welkom op onze infodagen, openles dagen, op de SID-ins, op en uiter aard in levende lijve op onze hoge school. Tot gauw? Verpleging, dat is in de eerste plaats voor mensen zorgen. De hedendaagse verpleegkundige werkt met patiënten, met hightech materialen en geavanceerde tech nieken. Aan de KHLeuven steunt de opleiding Verpleegkunde dan ook op twee pijlers: de ontwikkeling van verpleegkundige vaardigheden en het uitbouwen van zorgtechnologische kennis (weten schappe lijk inzicht). Tijdens deze studie leer je respectvol omgaan met patiënten, verantwoordelijkheid nemen en geëngageerd samenwerken. Onder weg krijg je de moge lijkheid om je eigen leer traject uit te stippelen en persoonlijke klem tonen te leggen. Niet voor iedereen weggelegd? Klopt. Je zal met je hoofd, je hart en je handen moeten werken. Dat vraagt om sterke schouders. Maar eens je afgestudeerd bent, zullen de werkgevers voor jou in de rij staan. 2 3

3 2 OPLEIDINgSTABELLEN Een goede basis is de start voor een succesvolle loopbaan als verpleegkundige. Die fundamenten krijg je mee in je 1 ste opleidingsjaar. Zo ben je helemaal klaar voor het 2 de opleidingsjaar waar de nadruk gelegd wordt op acute en chronische zorg. De theoretische opleidingsonderdelen krijg je aange boden in combinatie met een stage, waardoor theorie en praktijk optimaal op elkaar worden afgestemd. En je keuzetraject? Dat kan je op het eind van je 2 de jaar verkennen via een stage en een project. En dan is het pad geëffend voor je 3 de opleidingsjaar. Dat bestaat uit 2 delen: een gezamenlijk deel voor alle studenten en een deel in het kader van je keuzetraject. Daarnaast krijg je de kans je te oriënteren in een domein via 12 studiepunten theoretische opleidingsonderdelen. Een vak volgen buiten je eigen opleiding? Dat kan met onze good s: gemeenschappelijke opleidingsonderdelen die studenten uit alle richtingen kunnen kiezen. Naast de nodige credits verdien je met deze vakken een bredere basis én maak je meer kans op de arbeidsmarkt. Een aanrader! Je hebt de keuze uit: effective English, améliorer son français pour le boulot, Español para principiantes (Spaans voor beginners), Europe in 936 minutes, Intercultural Communication, communicatiebeleid, opvoeding en gedrag, op weg naar het Zuiden, word je eigen gezondheidscoach, personenbelasting in 20 stappen, initiatie ondernemen en ondernemingszin, grafische vormgeving: Photoshop, grafische vormgeving: Dreamweaver, aansprakelijkheid: professioneel en privé, interprofessioneel samenwerken in de gezondheids- en welzijnszorg, wetenschapscommunicatie of dringende eerste hulp. Zie keuzeopleidingsonderdeel 3 e opleidingsjaar. Na 3 jaar studie heb je de nodige attitudes zoals empathie, verantwoordelijkheidszin en kritische in ge steldheid verworven om als verpleegkundige te starten in het werkveld. Hierbij staan klinische beoordeling, zorgverlening, organisatietalent, zin voor samenwerking en voeling met de maat schappelijke context centraal. Complex? Klopt, maar wij engageren ons om je hierin te begeleiden. 1ste opleidingsjaar verpleegkunde Alle studenten doorlopen een algemene stage, 2 af studeerstages, het project Werken als verpleeg kundige in de gezondheidszorg, portfolio en een overalltoets. 1ste opleidingsjaar verpleegkunde Anatomie en fysiologie 1 3 Basisconcepten van verpleegkunde Evidenced Based Nursing 2 Visie op verpleegkunde 2 Basisverpleegkunde 1 3 Basisverpleegkunde 2 3 Farmacologie en microbiologie 3 Humane wetenschappen: deel 1 Ethiek 2 Maatschappelijke en culturele diversiteit 1 Psychologie 2 Verpleegtechnische vaardigheden 1 3 Anatomie en fysiologie 2 3 Communicatieve vaardigheden 3 Humane wetenschappen: deel 2 Ontwikkelingspsychologie 2 Recht 2 Medische en heelkundige pathologie Heelkundige pathologie en urologie 2 Respiratoire en cardiovasculaire pathologie 2 Medische en heelkundige verpleegkunde Heelkundige en urologische verpleegkunde 3 Medische verpleegkunde 1 Pediatrische verpleegkunde en zorg aan moeder en pasgeboren kind 2 Verpleegtechnische vaardigheden 2 3 Stage: kennismaking met de beroepspraktijk 7 Stage: laag complexe zorg 6 2de opleidingsjaar verpleegkunde Bloedafnames, infusie- en transfusietherapie 4 Chronische zorg 10 Gastro-enterologie: Pathologie 2 Verpleegkunde 4 Traumatologie en geriatrie: Palliatieve zorg 3 Psychiatrie en neurologie: Stage: acute zorg 12 Stage: chronische zorg 10 Stage: exploratie keuzetraject 9 3DE OPLEIDINGSJAAR VERPLEEGKUNDE Keuzeopleidingsonderdeel 3 Overalltoets 3 Portfolio 3 Project: werken als verpleegkundige in de gezondheidszorg 7 Stage: generiek 10 Stage: keuzetraject 11 Stage: keuzetraject / keuze student

4 keuzetraject geriatrie keuzetraject Kinderen keuzetraject Psychiatrie keuzetraject Sociale keuzetraject Ziekenhuis De bevolking vergrijst, de vraag naar geriatrische Je hebt een bijzondere affiniteit met baby s, jonge De menselijke psyche is oneindig boeiend en Wie ziek is, kan ook op andere vlakken in de proble Zorg verlenen op het scherp van de snee? Je kan zorg stijgt. Wil je ouderen gerichte zorg geven en kinderen en adolescenten. Tijdens het ziekteproces soms ook broos. We leren je een veilig klimaat men geraken. Wil jij de cliënt en zijn omgeving on kiezen tussen een Klinisch of Medisch-technologisch hen een zo waardig en comfortabel mogelijk leven wil je hen samen met de ouders optimaal begelei creëren voor mensen met een psychiatrische aan dersteunen, zowel sociaal als psychologisch? Dan georiënteerd keuzetraject. In beide trajecten leer bezorgen? Dan ben jij de geschikte persoon om de den en tegelijk helpen in hun groeiproces. Afwis doening of in een emotionele crisis. Je biedt de zal je hen begeleiden om een volwaardige plaats je patiënten met complexe behandelingen en zelfstandigheid van ouderen te stimuleren en hen seling en verantwoordelijkheid schrikken je niet af, ondersteuning die hen in staat stelt hun leven op te behouden of te herwinnen in de maatschappij. zorgen op te volgen. te ondersteunen in hun contact met de omgeving net als nieuwe medische technieken. nieuw in handen te nemen, en betrekt samen met en thuissituatie. een team van zorgverleners ook de familie bij de behandeling. 3de opleidingsjaar verpleegkunde keuzetraject geriatrie Interdisciplinaire werking in de ouderenzorg 3 Professionalisering van de verpleegkundige in de geriatrisch zorg 3 Zorgverlening aan de oudere zorgvrager 6 3de opleidingsjaar verpleegkunde keuzetraject kinderen Basiszorg aan pediatrische cliënten 4 Kind met complexe zorg 5 Neonatologie 3 3de opleidingsjaar verpleegkunde keuzetraject psychiatrie Groepsdynamica en verpleegkunde 6 Psychiatrische pathologie en psychologie 6 3de opleidingsjaar verpleegkunde keuzetraject sociale Methode van sociale verpleegkunde 6 Preventieve gezondheidszorg 6 3de opleidingsjaar verpleegkunde keuzetraject ziekenhuis, klinische oriëntatie Heelkundige verpleegkunde 4 Patiënt in stabiele kritieke toestand en capita selecta 5 Zorg aan patiënten met hematologische en immunologische stoornissen en transplantatie 3 3de opleidingsjaar verpleegkunde keuzetraject ziekenhuis, medisch-technologische oriëntatie Anesthetische verpleegkundige zorg 3 Hoogtechnologische verpleegkunde binnen diagnostische en therapeutische behandelingen 4 Patiënt in stabiele kritieke toestand en capita selecta 5 6 7

5 Variant brugopleiding Binnen de KHLeuven bieden we de opleiding Bachelor in de verpleegkunde aan voor verpleegkundigen met een diploma uit het hoger beroepsonderwijs. En wat betekent dit praktisch? Het studieprogramma dat je dient te doorlopen bedraagt 120 studiepunten. Dat betekent dat je voor 60 studiepunten bent vrijgesteld op basis van eerder verworven kwalificaties. 1ste opleidingsjaar (Variant brugopleiding) Je bent een gediplomeerde verpleegkundige en je wil graag het bachelordiploma behalen? Dat kan via ons brugprogramma. Vaak betekent dit dat studeren gecombineerd moet worden met een job en de zorg voor een gezin. Geen evidente opdracht? Terecht. Een sterke motivatie en studiediscipline en een groot vermogen om zelfstandig te studeren zijn vereist. Maar dan ligt de weg voor het behalen van een bachelordiploma binnen bereik. Lesdagen worden beperkt tot één contactdag per week, gespreid over het ganse academiejaar, waarbij de nadruk ligt op interactieve studiebegeleiding. Voor je stages dien je per academiejaar een aantal weken voltijds te reserveren. De brugopleiding wordt aangeboden voor het keuzetraject ziekenhuis (klinische oriëntatie) en kan in 2 academiejaren afgewerkt worden. Wens je een ander keuzetraject te volgen? Dat kan, echter met de consequentie dat je bepaalde opleidingsonderdelen bij de voltijdse dagstudenten volgt. Het eindresultaat? Na het succesvol doorlopen van de brugopleiding krijg je het diploma Bachelor in de verpleegkunde. Je kan aan de slag in alle domeinen van de welzijns- en gezondheidssector. Misschien heb je de smaak van verder studeren te pakken? Dan kan je doorstromen naar een groot aanbod van vervolg opleidingen. Aan jou de keuze! Basisconcepten van verpleegkunde Evidenced Based Nursing 2 Visie op verpleegkunde 2 Bloedafnames, infusie- en transfusietherapie Verpleegkunde theorie 2 Vaardigheden evk Chronische zorg 10 Exploratie keuzetraject 3 Gastro-enterologie Pathologie 2 Verpleegkunde theorie 2 Vaardigheden evk Humane wetenschappen 9 Medische en heelkundige pathologie Heelkundige pathologie en urologie 2 Respiratoire en cardiovasculaire pathologie 2 Medische en heelkundige verpleegkunde Heelkundige en urologische verpleegkunde 3 Medische verpleegkunde 1 Pediatrische verpleegkunde en zorg aan moeder en pasgeboren kind 2 Stage: acute zorg 12 Stage: chronische zorg 10 2DE opleidingsjaar (Variant brugopleiding) Palliatieve zorg 3 Portfolio 3 Project: werken als verpleegkundige in de gezondheidszorg 7 Psychiatrie en neurologie: Overalltoets 3 Traumatologie en geriatrie: Keuzetraject ziekenhuis klinische oriëntatie Heelkundige verpleegkunde 4 Patiënt in stabiele kritieke toestand en capita selecta 5 Zorg aan patiënten met hematologische en immunologische stoornissen; transplantatie 3 Stage keuzetraject 11 Stage keuzetraject/keuze student

6 variant volwassenenopleiding Binnen de KHLeuven bieden we de opleiding Bachelor in de verpleegkunde aan via een volwassenen variant. Je wil het diploma Bachelor in de verpleegkunde behalen als volwassene. Vaak betekent dit dat studeren gecombineerd moet worden met een job en de zorg voor een gezin. Geen evidente opdracht? Terecht. Een sterke motivatie en studiediscipline en een groot vermogen om zelfstandig te studeren zijn vereist. Maar dan ligt de weg open om je droom alsnog waar te maken. En wat betekent dit praktisch? Lesdagen worden beperkt tot één contactdag per week, gespreid over het ganse academiejaar, waarbij de nadruk ligt op interactieve studiebegeleiding. Voor je stages dien je per academiejaar een aantal weken voltijds te reserveren. De volwassenen variant wordt aangeboden voor het keuzetraject Ziekenhuis (klinische oriëntatie) en kan in 3,5 academiejaren afgewerkt worden. Wens je een ander keuzetraject te volgen? Dat kan, echter met de consequentie dat de duurtijd van je opleiding minimaal 4 jaar bedraagt en je bepaalde opleidingsonderdelen bij de voltijdse dagstudenten volgt. Het eindresultaat? Na het succesvol doorlopen van de volwassenen variant krijg je het diploma Bachelor in de verpleegkunde. Je kan aan de slag in alle domeinen van de welzijns- en gezondheidssector. Misschien heb je de smaak van verder studeren te pakken? Dan kan je doorstromen naar een groot aanbod van vervolgopleidingen. Aan jou de keuze! 1ste opleidingsjaar (variant volwassenenopleiding) Anatomie en fysiologie 1 3 Anatomie en fysiologie 2 3 Basisconcepten van verpleegkunde Evidenced Based Nursing 2 Visie op verpleegkunde 2 Basisverpleegkunde 1 3 Basisverpleegkunde 2 3 Communicatieve vaardigheden 3 Farmacologie en microbiologie 3 Humane wetenschappen 9 Verpleegtechnische vaardigheden 1 3 Stage: kennismaking met de beroepspraktijk 7 Stage: laag complexe zorg 6 2de opleidingsjaar (variant volwassenenopleiding) Bloedafnames, infusie- en transfusietherapie 4 Gastro-enterologie: Pathologie 2 Verpleegkunde 4 Medische en heelkundige pathologie Heelkundige pathologie en urologie 2 Respiratoire en cardiovasculaire pathologie 2 Medische en heelkundige verpleegkunde Heelkundige en urologische verpleegkunde 3 Medische verpleegkunde 1 Pediatrische verpleegkunde en zorg aan moeder en pasgeboren kind 2 Psychiatrie en neurologie: Traumatologie en geriatrie: Verpleegtechnische vaardigheden 2 3 Stage: acute zorg

7 Dromen worden realiteit...oefenen!!!! 3de opleidingsjaar (variant volwassenenopleiding) Ochtendwandeling in het stadspark Dit heb ik wel verdiend Chronische zorg 10 Palliatieve zorg 3 Portfolio 3 Project werken als verpleegkundige in de gezondheidszorg 7 Stage: chronische zorg 10 Stage: exploratie keuze traject 9 Stage: generiek 10 Keuzetraject ziekenhuis klinische oriëntatie Heelkundige verpleegkunde 4 Zorg aan patiënten met hematologische en immunologische stoornissen, transplantatie 3 4De opleidingsjaar (variant volwassenenopleiding) Keuzeopleidingsonderdeel 3 Overalltoets 3 Keuzetraject ziekenhuis klinische oriëntatie Patiënt in stabiele kritieke toestand en capita selecta 5 Stage: Keuzetraject 11 Stage: Keuzetraject / keuze student 11 Even concentreren nu! Theorie opfrissen... Dit ook!!! ff alles los 12 Jolien Verpleegkunde 13

8 3 uit het leven gegrepen Als volwassene weer gaan studeren vergt de nodige organisatie, zeker wanneer je deeltijds blijft werken om een gezin te onderhouden. Wanneer je omgeving niet 100% achter je staat, hou je het niet vol. Ik heb zelf moeten uitvissen voor welke premies ik in aanmerking kwam en ook de praktische organisatie van de opleiding zorgt soms voor frustratie. Gelukkig staat de KHLeuven altijd open voor onze suggesties om het traject te verbeteren. Ook voor onze docenten en stagementoren is het trouwens wennen: zij geven nu les aan een kritischer publiek. Het zijn drukke en niet te onderschatten jaren, maar ik zie het als een investering die absoluut de moeite waard is. erik, Bachelor in de verpleegkunde (volwassenentraject) Ik wilde adjunct-afdelingshoofd worden in het woon- en zorgcentrum waar ik al 15 jaar als verpleegkundige werk. Voor die functie moest je echter een Het sociale aspect van verpleegkunde spreekt me erg aan. Maar ook het feit dat wij een actieve rol spelen in het genezingsproces van de patiënt is een drijfveer. De tijd dat wij hersenloos de opdrachten van de artsen uitvoerden, is voorbij. Wij hebben vandaag ook inspraak in de verzorging van de patiënt. Ik koos voor de KHLeuven omdat de school grenst aan Gasthuisberg, een universitair ziekenhuis. Tijdens de stages komen we in contact met specialisten en de nieuwste verpleegkundige procedures: de ideale omgeving om aan de basis van je carrière te werken. Een ander belangrijk pluspunt van de KHLeuven is dat er naar de mening van de studenten geluisterd wordt. Zo zijn er verschillende instanties waar de studenten terechtkunnen met vragen, opmerkingen en suggesties en waar ze mee hun stempel op de kern van de opleiding kunnen drukken. Lien, Bachelor in de verpleegkunde bachelordiploma hebben. Na 25 jaar werken opnieuw naar de schoolbanken dus. Een in grijpende beslissing die in overleg met mijn gezin genomen werd: mijn man ging op prepensioen, nam het huishouden over en Van verpleegtechnische handelingen tot gesprekstechnieken... we leren hier om een patiënt in zijn geheel te benaderen en te verzorgen. Die veelzijdigheid vind je ook terug in het lessenpakket. Door het vele projectwerk worden we voorbereid op het functioneren in een team. Als verpleegkundige kan je mensen écht helpen. Heb je dus net als wij een hart om voor anderen te zorgen, dan is verpleegkunde misschien de ideale studiekeuze voor jou. eva & Loren, Bachelor in de verpleegkunde ook mijn drie kinderen steunen me. Het eerste jaar was zonder meer hectisch. Gezinsactiviteiten, feestdagen, ontspanning het werd allemaal strikt geregeld, zodat ik werk en studies kon blijven bolwerken. Mijn inspanningen werden beloond met een geslaagd jaar. Als persoon ben ik opengebloeid en heb ik meer zelfvertrouwen. Op mijn werk sta ik veel meer stil bij wat ik doe en ik heb het gevoel dat ik mijn bewoners en hun familie meer te bieden heb. Dat geeft nog meer voldoening. Rita, Bachelor in de verpleegkunde (brugtraject) 14 15

9 4 internationalisering Wil je tijdens je studie verpleegkunde proeven van een internationale ervaring? Dan kom je in onze opleiding, die een lange traditie heeft in internationale projecten en stages, zeker aan je trekken. Twijfel je om zelf verre horizonten te verkennen, dan kan je genieten van onze internationale miniweek. Dit jaarlijks evenement brengt buitenlandse lectoren, gastsprekers en studenten naar onze hogeschool. Zij delen met jou hun verpleegkundige ervaringen en projecten. Studenten verpleegkunde van de KHLeuven, die een langdurige internationale ervaring achter de rug hebben, vertellen je over hun leerkansen en laten je meegenieten van hun belevenissen tijdens onze internationale ontmoetingsdag. Overtuigd om enkele maanden naar het buitenland te trekken? Dan kan je je kandidaat stellen voor een langdurige buitenlandse stage ervaring. Op het programma staan alvast unieke en grensverleggende zorgervaringen. Je collega s studenten vonden hun weg al naar Finland, Schotland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Denemarken,. maar ook Indonesië, Rwanda, Suriname en Burkina Faso behoren tot de mogelijkheden. Je merkt het. De menukaart is gevarieerd en biedt aan elk wat wils. Wij hopen dat je proeft en dat het smaakt naar meer! Begint het al kriebelen? Dan kan je je kandidaat stellen voor een kortdurende internationale ervaring. Het afgelopen academiejaar kregen onze studenten de kans om deel te nemen aan het intensive program Healthy ageing in Groningen. Daar werkten ze samen met studenten en lectoren uit 8 Europese landen rond gezond ouder worden. Ook konden onze studenten deelnemen aan het congres van het Florence Network in Turkije en Spanje. Aan dit congres nemen studenten en lectoren uit 18 verschillende Europese landen deel

10 5 wat met je diploma op zak? Verder studeren Nu hoef je van ons niet te stoppen met studeren. Aan de KHLeuven kan je meteen doorstromen naar onze bachelor-na-bacheloropleidingen Pediatrische gezondheidszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Oncologische zorg of Intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Of wat dacht je van een bijkomende bachelor Vroedkunde of Sociaal werk via een verkort traject? Een masteropleiding in Verpleeg- en vroedkunde en Criminologische wetenschappen behoren evenzeer tot de mogelijkheden. Bewan del een verkort traject of volg een schakelprogramma. De mogelijkheden zijn eindeloos en met de stevige verpleegkundige basis die je meekrijgt, kan je werkelijk alle kanten uit! aan de slag Met de opleiding Bachelor in de verpleeg kunde zijn de tewerkstellingsmogelijkheden ruim en divers. Je kan terecht in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, de thuiszorg, de gehandicaptensector, preven tieve gezondheidscentra zoals arbeids geneeskundige diensten of centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), Je kan aan de slag als zelfstandige of in dienstverband, voltijds of deeltijds. Maar wist je dat ook de bedrijfswereld, onderwijs instellingen en overheidsinstellingen op zoek zijn naar verpleegkundigen? Overtuigd? Met je diploma in de hand, kan je in functie van eigen interesses en achtergrond alvast je droom waarmaken: werken als verpleegkundige! 18 19

11 LATEN WE EENS AFSPREKEN Gezondheidszorg en Technologie Herestraat Leuven +32 (0) OPENLESDAGEN februari 2013 infodagen woensdag 13 maart 2013 woensdag 26 juni 2013 woensdag 11 september 2013 Infobeurs sporthal KHLEUVEN Alle opleidingen onder één dak zaterdag 4 mei 2013 Er is op die datum ook een infodag bij departement Lerarenopleiding in Diest twitter.com/khleuven De KHLeuven behaalde als eerste Vlaamse hogeschool het ECTS-label. Dit Europese kwaliteitslabel erkent de inspanningen waarmee de KHLeuven de internationale ervaringen van haar studenten bevordert. SID-in s Expohallen Roeselare januari 2013 Brabanthal Haasrode januari 2013 Flanders Expo Gent januari 2013 Limburghal Genk 31 januari - 2 februari 2013 Antwerp Expo Antwerpen maart 2013 V.U.: Toon Martens, KHLeuven vzw, Abdij van Park 9, 3001 Heverlee

Bachelor in toegepaste informatica. KHLeuven

Bachelor in toegepaste informatica. KHLeuven Bachelor in toegepaste informatica KHLeuven aangename KENNISMAKING 1 Toegepaste informatica Waarom zou je? Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke

Nadere informatie

Bachelor in sociaal werk. KHLeuven

Bachelor in sociaal werk. KHLeuven Bachelor in sociaal werk KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we namelijk graag wie onze

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS OPLEIDING HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN BACHELOR OFFICE MANAGEMENT MOVING MINDS CONNECTING TALENTS WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Bachelor in bedrijfsmanagement. KHLeuven

Bachelor in bedrijfsmanagement. KHLeuven Bachelor in bedrijfsmanagement KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we namelijk graag wie

Nadere informatie

Bachelor in bedrijfsmanagement. KHLeuven

Bachelor in bedrijfsmanagement. KHLeuven Bachelor in bedrijfsmanagement KHLeuven aangename KENNISMAKING 1 Bedrijfsmanagement waarom zou je? Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool

Nadere informatie

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More. verpleegkunde Professionele bachelor in de verpleegkunde 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

Verpleegkundigen klappen uit de biecht. Wegwijzer in verpleegkunde. Ontdek zelf het boeiende van het vak op de werkvloer

Verpleegkundigen klappen uit de biecht. Wegwijzer in verpleegkunde. Ontdek zelf het boeiende van het vak op de werkvloer lor Uitgave van UZ Leuven i.s.m. de provinciale werkgroep IQ x EQ = VQ, de kracht van verpleegkunde Wegwijzer in verpleegkunde 01 Haal een verpleeg- kundige in huis! 5 420022 900303 Verpleegkundige voor

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee

Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee Sociaal-Agogisch Werk Bachelor in de Gezinswetenschappen Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee Academiejaar 2014-2015 www.hubrussel.be/gezin www.hig.be Studeren aan

Nadere informatie

partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad www.erasmushogeschool.be

partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad 2010 www.erasmushogeschool.be 2 Inhoud Bruisend Brussel 3 Campus Dansaert 4 ba Communicatiemanagement 4 ba Journalistiek 5 ba Sociaal Werk 6 ba Office

Nadere informatie

BACHELOR. sociaal werk

BACHELOR. sociaal werk BACHELOR sociaal werk Je gaat voor mensen? Je wil het verschil maken? Je houdt van veelzijdigheid en je actief inzetten? Ga voor sociaal werk, ga voor engagement! Het programma is breed, praktijkgericht

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf

Word de beste versie van jezelf Word de beste versie van jezelf Orthopedagogie Infobrochure Sociaal-Agogisch Werk 2014 2015 SAW staat voor: Sociaal Agogisch Werk Deze brochure is bestemd voor studenten met modeltraject 1 via dagonderwijs

Nadere informatie

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge Office management management assistant / medical management assistant Bachelor Brugge howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit voor alles Howest is een

Nadere informatie

Magazine. volwassenen 2012-2013. voor. Zorg & Welzijn

Magazine. volwassenen 2012-2013. voor. Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Assisterende Gezondheidszorg Laboratoriumopleidingen Pedagogisch Werk & Onderwijs Sociaal Cultureel Werk Verpleging, Zorg & Welzijn Magazine voor volwassenen 2012-2013 2 Zorg & Welzijn Waarom

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR: COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK OFFICE MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT. Xchange Xperience

PROFESSIONELE BACHELOR: COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK OFFICE MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT. Xchange Xperience PROFESSIONELE BACHELOR: COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK OFFICE MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFKSUNDE WWW.XIOS.BE Xchange Xperience 1 2 xios hogeschool

Nadere informatie

creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie

creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie BACHELOR NA BACHELOR creatieve therapie beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie Wil jij als professionele zorgverstrekker met je cliënten op een (ver)nieuwe(nde) manier creatief-therapeutisch

Nadere informatie

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2014-2015 www.che.nl Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie