Info Bachelor en Master L.O. & Bewegingswetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info 12.01.2009. Bachelor en Master L.O. & Bewegingswetenschappen"

Transcriptie

1 Info Bachelor en Master L.O. & Bewegingswetenschappen

2 Visitatie van de opleiding in het najaar van 2010

3 MAKING THE PROFESSIONAL

4 INHOUD VAN EEN CURRICULUM Het betreft een academische opleiding met een specialisatie ifv diverse werkvelden Welke zijn de algemene blokken die we binnen een curriculum moeten onderscheiden?

5 Making the professional Welke inhouden vinden we terug binnen een academische opleiding gericht op een finaliteit binnen de bewegingswetenschappen

6 Making the professional Liberal arts and sciences bv wijsbegeerte Course work in physical activity knowledge bv theorie & practicum voetbal, atletiek, Course work in theoretical kinesiology Inspanningsfysiologie, biomechanica Course work in professional practice knowledge and professional skills Seminarie/practicum./didactische.oefeningne: training & coaching Internships (stages) Interne & externe stage

7 Organisatie sinds AJ Kandidaat in de lichamelijke opvoeding Licentiaat in de lichamelijke opvoeding Bachelor-opleiding: 180 SP (~ 3 jaar voltijds) Master-opleiding: 60 SP ( ~ 1 jaar voltijds)

8 Studiepunten / Credits Een eenheid voor de tijd die de norm student besteedt aan een opleidingsonderdeel (vak) 1 studiepunt (sp)= 25 à 30 uren studietijd 1 opleidingsonderdeel is minimum 3 sp 1 opleidingsjaar = 60 sp = 1500 à 1800 u

9 Academische versus Professionele BACHELOR

10 Academische Bachelor LO & Bewegingswetenschappen Universiteit Rechtstreekse doorstroom naar de Master LO & Bewegingswetenschappen Na de Master LO & BW doorstroom naar de academische lerarenopleiding

11 Professionele bachelor LO Professionele bachelor LO = regent LO Na 3 jaar professionele bachelor LO verkorte academische bachelor LO & BW volgen (90 studiepunten) Na de verkorte acad. bachelor LO & BW: doorstroom naar de Master LO & BW

12 Instroom uitstroom LO&BW BA 1 ± 160 generatiestudenten ± 230 alle studenten MASTER ± 110 afgestudeerden

13 1e Bachelor concreet: lessenrooster 1e semester 8u 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u Maandag Gymnas -tiek Dans Atletiek Voetbal Dinsdag Volleybal Zwem men Biologie en celbiologie Gymnas -tiek theorie Woensdag Chemie Atletiek theorie Sociologie Donderdag Gymnas -tiek Dans Interact Bew. Theorie Chemie Basketbal Zwemmen Overzicht Kinesio -logie Vrijdag Biologie en celbiologie Functionele Anatomie Handbal Atletiek blokken practica en theorie Even ontleden

14 Bewegingsactiviteiten 3 Opleidingsonderdelen met sportpractica: Individuele Bewegingsactiviteiten (7 SP) Atletiek Gymnastiek Zwemmen Interactieve Bewegingsactiviteiten (5 SP) - Basketbal - Handbal - Voetbal - Volleybal Ritmisch-expressieve Bewegingsactiviteiten (3 SP)

15 Natuurwetenschappen 1e Ba LO&BW 3 opleidingsonderdelen Bewegingsactiviteiten (15 SP) 3 opleidingsonderdelen Natuurwetenschappen: Chemie (4 SP),1e semester Biologie en celbiologie (8 SP), 1e semester Fysica en Biomechanica (7 SP), 2e semester

16 Biomedische wetenschappen 1e Ba LO&BW 3 opleidingsonderdelen Bewegingsactiviteiten (15 SP) 3 opleidingsonderdelen Natuurwetenschappen (19 SP) 2 opleidingsonderdelen Biomedische wetenschappen Functionele anatomie (8 SP) jaarvak Gezondheids- en ziekteleer (3 SP) 2e semester

17 1e Ba LO&BW - volledig 3 opleidingsonderdelen Bewegingsactiviteiten (15 SP) 3 opleidingsonderdelen Natuurwetenschappen (19 SP) 2 opleidingsonderdelen Biomedische wetenschappen (11 SP) 3 opleidingsonderdelen Humane Wetenschappen (10 SP) Sociologie (3 SP) 1e semester Psychologie (4 SP) 2e semester Wijsbegeerte (3 SP) 2e semester 1 opleidingsonderdeel Kinesiologie (4 SP) Overzicht van de kinesiologie (4 SP) 1e semester

18 Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 1ste bachelor Natuurwetenschappen Fysica en biomechanica Biologie en celbiologie Chemie Biomedische wet. Functionele anatomie Gezondheids- en ziekteleer Humane wet. Wijbegeerte Sociologie Psychologie Kinesologie Overzicht van de kinesiolgie Voor eerstejaarsstudenten: Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsondersteuning (DSO) Bewegingsleer: Interactieve bew.activ. Individuele bew. activ Ritmisch-express. Bew.A.

19 DSO Hoofdfunctie: Begeleiding van eerstejaarsstudenten Ondersteuning van docenten bij onderwijsvernieuwende initiatieven Overgang van secundair naar universitair onderwijs Probleempunten Omvang leerstof Frequentie van bevragingen Vooropleiding en voorkennis Zelfstandigheid studenten

20 DSO instroom 1e Ba LO&BW Instroom 1ste Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 0,8% 0,9% 1,4% 4,2% 4,3% 5,7% 6,4% 8,0% 3,7% 3,3% 22,8% 15,7% Wetenschappen-wiskunde ASO Sport-wetenschappen ASO Latijn-wiskunde ASO Moderne talen-wetensch. ASO Latijn-wetenschappen ASO Economie-wiskunde ASO Economie-moderne talen ASO Moderne talen-wiskunde ASO Latijn-moderne talen ASO Lich. opvoeding en sport TSO Menswetenschappen ASO Grieks-Latijn ASO Techniek-wetenschappen TSO Wetenschappen-topsport ASO 8,2% 8,7% Zeer diverse vooropleidingen

21 DSO : studiebegeleiding 1. Algemene Studiebegeleiding WAT? Studieplanning, studiemethode i.s.m. centrale dienst Studieadvies Studiebegeleiding FaBeR: Kris Neyens 2. Vakspecifieke studiebegeleiding Extra oefenmogelijkheden Monitoraten van de sportdisciplines, begeleid door studenten Training en coaching 3e Ba en 1e Ma LO&BW Natuurwetenschappen (Fysica & biomechanica, Chemie, Biologie: i.s.m. faculteit Wetenschappen Groepssessies Individueel monitoraat Tussentijdse toetsen Elektronisch leerplatform

22 DSO Docenten ondersteunen met onderwijsvernieuwende initiatieven Bijvoorbeeld: Didactische teams Lesconcept Peer-instruction (= leren van gelijken ) TOLEDO Toetsen en Leren Doeltreffend Ondersteunen Digitale leeromgeving van de KULeuven DOEL = verhoogde kennis, inzicht (slaagcijfer)

23 Slaagkansen 1e Bachelor LO&BW Slaagcijfers ( ): 30% geslaagd na junizittijd Van de studenten die deelnemen aan 2e zit: >50% geslaagd Alle examens meedoen: circa 60% slaagt

24 Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 1ste bachelor Natuurwetenschappen Fysica en biomechanica Biologie en celbiologie Chemie Biomedische wet. Functionele anatomie Gezondheids- en ziekteleer Humane wet. Wijbegeerte Sociologie Psychologie Kinesologie Overzicht van de kinesiolgie Bewegingsleer: Inleidende bew. act. 2de bachelor Natuurwetenschappen Biomechanica Biochemie Biomedische kinesiologie Fysiologie/neurofysiologie Kinantropometrie Trainingsleer Humane kinesiologie Historische kinesiologie Opvoedkunde Psychologie van de sport en de fys. act. Onderzoeksmethoden in de kinesiologie Encyclopedie van de kinesiologie Alg. onderzoeksmethoden en dataverw. in de kinesiologie Bewegingsleer: Verdiepende bew. act.

25 1ste bachelor Natuurwetenschappen Fysica en biomechanica Biologie en celbiologie Chemie Biomedische wet. Functionele anatomie Gezondheids- en ziekteleer Humane wet. Wijbegeerte Sociologie Psychologie Kinesologie Overzicht van de kinesiologie Bewegingsleer: Inleidende bew. act. 2de bachelor Natuurwetenschappen Biomechanica Biochemie Biomedische kinesiologie Fysiologie/neurofysiologie Kinantropometrie Trainingsleer Humane kinesiologie Historische kinesiologie Opvoedkunde Psychologie van de sport en de fys. act. Onderzoeksmethoden in de kinesiologie Encyclopedie van de kinesiologie Alg. onderzoeksmethoden en dataverw. in de kinesiologie Bewegingsleer: Verdiepende bew. act. KIEZEN 3de bachelor Biomedische kinesiologie Inspanningsfysiologie Ontwikkelingskinesiologie Motorisch leren en motorische controle Bijzondere gezondheidsleer Humane kinesiologie Sociale kinesiologie Economie Religie, zingeving en levensbeschouwing Onderzoeksmethoden in de Kinesiologie Onderzoeksmethoden en dataver. in de kinesiologie Onderzoeksstage Bewegingsleer Didactiek in de kinesiologie Complementaire sportstage Keuzegroep Bewegingsleer T&C, F&G, ABA, OB Keuze Research in Biomedical Kinesiology

26 Het concept van de opbouw v.h. Bachelorprogramma BA 1 + BA 2 BA 3 Ontwikkelen van kennis (theorievakken), vaardigheden (skills) en inzichten in het domein van de bewegingsleer (sportpractica) Aanzet tot integratie van kennis en inzichten in toepassingsgebieden van de bewegingsleer Training en Coaching Fitness & Gezondheid Aangepaste bew.act. Outdoor bew.act. Research in biomedical kinesiology

27 Bewegingsleer: 4 toepassingsdomeinen Training & coaching (binnen 1 specifieke sport) Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid Aangepaste Bewegingsactiviteiten Outdoor Bewegingsactiviteiten

28 3de bachelor LO & BW keuze vier toepassingsdomeinen Training/ Coaching Fitness & gezondheid Aangepaste bew. act. Outdoor bew. act. Research in Biomedical Kinesiology Specifieke opleidingsonderdelen hoorcollege seminarie practicum didactische oefeningen Één toepassingsgebied kiezen uit het blok bewegingsleer 3 keuzes + STAGE in één toepassingsgebied

29 Bewegingsleer 3 van de 4 toepassingsdomeinen kiezen + Stage in 1 van de 3 keuzes Did. Oefn. Practica Did. Oefn. Practica Seminaries Seminaries STAGE Did. Oefn. Practica Did. Oefn. Practica Seminaries Seminaries

30 Training & Coaching Bedrevenheid in sportdiscipline! 1 sportdiscipline kiezen uit: Atletiek Gymnastiek Ritmiek Triatlon Zwemmen & reddend zwemmen Basketbal Volleybal Voetbal Handbal Sportdiscipline op aanvraag Individueel dossier cfr. Gert Vande Broek

31 BWL Training & Coaching (stage) Practica eigen vaardigheid vergroten: zelf trainen Seminaries Did.oefn. theoretische achtergrond en inzicht in de sportdiscipline techniek, strategieën, aanleren aan trainingsaspecten

32 Training & Coaching STAGE Intern: kijken + lesgeven (monitoraten) Extern: vaak i.s.m. sportclubs Stage-uren meestal buiten lessenpakket, s avonds Afgerond: tegen Pasen e-portfolio Ambitie: inschaling VTS Trainer B

33 BWL - FAFG (stage) Practica Fitnesstoestellen: wat? hoe? waarom? theoretische achtergrond en inzicht in FAFG Seminaries Did.oefn. Groepslessen en individuele programma s

34 Aangepaste Bewegingsactiviteiten (stage) Practica Zelf ervaren: spelvormen, oefenvormen Sporten met een beperking Seminaries Did.oefn. theoretische achtergrond en inzicht in ABA Microteachings i.f.v. doelgroep: visuele beperking, verstandelijke beperking, rolstoelgebruikers

35 ABA - STAGE Kijkstages buitengewoon onderwijs Participatiestage bijzonder lager en secundair onderwijs sportdagen voor specifieke doelgroepen Opstellen functioneel profiel

36 Outdoor bewegingsactiviteiten (stage) Practica Introductie klimmen en kajak, basics klimmen en kajak Verdieping in 1 van de 2 Seminaries Did.oefn. theoretische achtergrond en inzicht in OB: technieken, veiligheid, risicobeheer, reglementering i.f.v. het verzorgen van initiaties aan beginners

37 Outdoorbewegingsactiviteiten - STAGE 30u buitenlandse stage (1 dag heenreis, 5 lesdagen, 1 dag terugreis) 22u binnenlandse stage

38 Research in Biomedical Kinesiology FAFG, OB, Tr&Co of ABA ZONDER stage 1 KEUZE uit BWL 2 verplichte OPO's Basismeettechnieken in de bewegingswetenschappen Vraagstukken uit de gedragsneurowetenschappen 1 keuze OPO Genetica of Moleculaire Genetica

39 Verantwoordelijken FAFG: Christophe Delecluse Tr&Co: Werner Helsen (sportdiscipline op aanvraag: Gert Vande Broek) OB: Bart Vanreusel (Dries De Ruytter en Jan Vanhees) ABA: Yves Vanlandewijck RBK: Martine Thomis

40 Opbouw programma 1 Ba 2 Ba 3 Ba 180 studiepunten TR F&G ABA OB RBK TR F&G 1 Ma ABA SpM BO RBK 60 studiepunten Lerarenopl. 60 sp ManaMa: Exercise & sports psychology

41 Master LO&BW (60 SP ~ 1 jaar voltijds) Uitbreiding wetenschappelijke inzichten Wetenschappelijk onderzoek (actief) Specialisatie in één van de 6 afstudeerrichtingen Fysieke activiteit, Fitness en gezondheid Training & coaching Sportmanagement Aangepaste Bewegingsactiviteiten Bewegingsonderwijs Research in biomedical kinesiology Masterproef (1/3 van de SP)

42 Uitbouw van een Master -studievariant - Wetenschappelijk onderzoek - Binnen FaBeR - Binnen KULeuven - Internationaal - Professionele competentie - Praktijkassistenten - Mentoren - Samenwerking met het werkveld - Infrastructuur

43 Master LO&BW Masterproef Capita selecta bewegen en gezondheid, sport en prestatie OPO's afstudeerrichting Sportmanagement en -marketing Sport- en bewegingspedagogie Truncusvakken: verplichte OPO s voor iedereen Ethiek en rechtsregels binnen de kinesiologie

44 Afstudeerrichting: Circa 75 % van het pakket De verschillende afstudeerrichtingen :

45 Master - Bewegingsonderwijs Stage BO Sport- en bewegingspedagogie, deel 2 Onderzoeksmethoden van het bewegingsonderwijs Masterproef BO Bewegingspsychologie Truncus Bewegingsonderwijs voor specifieke groepen Keuzeopleidingsonderdelen: 5 SP

46 Master Aangepaste Bewegingsactiviteiten Stage ABA Begrippen over pathologie i.v.m. fysiek gehandicapten Psychopathologie bij kinderen en adolescenten Masterproef ABA Vraagstukken in aangepaste bewegingsactiviteiten Truncus Keuzeopleidingsonderdelen: min 3 SP Aangepaste bewegingsactiviteiten: evaluatie en interventie

47 Master - Sportmanagement Sporteconomie Stage SM Overheidsbeleid en organisatie van de sport Sociaal-culturele analyse van de sport en de vrije tijd Masterproef SM Marketing en communicatie in de sport Planning en beheer van infrastructuur Truncus Financieel management in de sport Keuzeopleidingsonderdeel: 3 SP

48 Master - Training en coaching Stage TrCo Bijzondere vraagstukken trainingsleer Preventietraining in functie van sportletsels Masterproef TrCo Capita selecta prestatiesportbegeleiding Sportcoaching m.i.v. practicum Truncus Specifieke trainingsleer en sportbiomechanica Seminarie en practicum Interactieve OF Individuele

49 Master - Training en coaching Zeer bedreven in 1 sportdiscipline: Voetbal Volleybal Atletiek Zwemmen Triatlon sportdiscipline op aanvraag sportdiscipline op aanvraag Sportdiscipline op aanvraag: toelating o.b.v. individueel dossier (Gert Vande Broek);

50 Master - Training en coaching Modeltraject Bachelor 3 TR&CO + stage in dezelfde sportdiscipline Voor studenten die bedreven zijn in een sportdiscipline Beroepsuitwegen VTS-Trainer A Hoofdcoach (semi-)professionele teams Technisch directeur (club, topsportschool, federatie) Topsportcoördinator Physical coach Training expert & consultant (op zelfstandige basis) OPM: in 3e bachelor géén stage Tr&Co TrCo in 1e Master maximum trainer B

51 Master - Fysieke activiteit, fitness en gezondheid Stage FAFG Bijzondere vraagstukken trainingsleer Preventietraining in functie van sportletsels Masterproef FAFG Voeding en fysieke activiteit Bewegingspsychologie Truncus Capita selecta fitnessbegeleiding Keuzeopleidingsonderdelen: 3 SP

52 Master - Research in Biomedical Kinesiology Stage RBK Research Methods and Advanced Issues in Research in Biomedical Kinesiology keuzegroep 1 major Epidemiology and Genetic Epidemiology Masterproef RBK Muscle Physiology and Biochemistry Minor 1 Biomechanics Motor Control Truncus Minor 2 Minor 3 English language skills in biomedical kinesiology

53 Coördinatoren afstudeerrichtingen ABA: Yves Vanlandewijck BO: Daniel Behets FAFG: Christophe Delecluse SM: Bart Vanreusel/ Jeroen Scheerder Tr&Co: Werner Helsen Sportdiscipline op aanvraag: prof. Vande Broek RBK: Martine Thomis

54 Na de bachelor Instroom Bachelor 1 (59 sp.) Bachelor 2 (60 sp.) Bachelor 3 (61 sp.) Master: 6 afstudeerrichtingen (60 studiepunten) Training & Coaching Fysieke activiteit, fitness & gezondheid Sportmanagement Aangepaste bewegingsactiviteiten Bewegingsonderwijs Research in Biomedical Kinesiology Uitstroom

55 Na Master LO&BW? Specifieke Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding 60 SP ~ 1 jaar voltijds Master-Na-Master ( MaNaMa ) Master of Exercise and Sport Psychology Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Na verkorte Bachelor ReKi In totaal 200 SP tot Master ReKi

56 Sterke punten Goed rapport visitatiecommissie overheid Accommodatie van de campus: groen en nabij 6 verschillende afstudeerrichtingen Master LO&BW Bachelor L.O. (hogeschool) Bachelor L.O. en Bewegingswetenschappen (universiteit) Geen directe toegang tot de Master LO&BW! Eerst verkorte Bachelor LO&BW (99 SP) Studie(traject)begeleiding op de faculteit Sportmedisch Adviescentrum op 20m van waar u nu zit

57 2-jarige masteropleiding Aanvraag in opmaak: 3 universiteiten samen Internationale context Studeerbaarheid Ruimte voor verdieping wetenschappelijke & professioneel Gedeeltelijke indaling van lerarenopleiding of verdieping Uitbouw samenwerking met het werkveld

58 Meer info? of faculteiten en departementen groep biomedische wetenschappen

INTERNE WERKING. Faculteit LO en Kiné aan de Vrije Universiteit Brussel

INTERNE WERKING. Faculteit LO en Kiné aan de Vrije Universiteit Brussel INTERNE WERKING Faculteit LO en Kiné aan de Vrije Universiteit Brussel Opgemaakt door Bogaert Inge, Liaison VUB VTS In opdracht van de Vlaamse Trainersschool Juni 2009 Inleiding Dit document heeft als

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen s faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking bij de quotes en de foto s.

Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking bij de quotes en de foto s. ga je studeren? Verantwoordelijke uitgever Paul De Knop, rector Pleinlaan 2 B - 1050 Brussel België De informatie in deze brochure is onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Realisatie Vrije Universiteit

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8

Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8 Colofon Inhoud Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Departement Wiskunde - Informatica E. Willockx, A. Devaux J. Crab Voorwoord 5 De opleiding Informatica Waarom informatica

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More. verpleegkunde Professionele bachelor in de verpleegkunde 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Medewerkers Bio-ingenieurswetenschappen E.

Nadere informatie

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N najaar 2013? tips voor een doordachte studiekeuze 5 doel en structuur van de brochure 7 1 De 2 Wat kan je studeren? 8 1. Hoger onderwijs 9 1.1 De bama-structuur 9 1.2 Toelatingsvoorwaarden voor bachelor

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2012 Beste student Met een masterdiploma op zak ben je in principe klaar voor de arbeidsmarkt. Toch mag je gerust ook een beetje langer aan de

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie