HBO 5 opleiding verpleegkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO 5 opleiding verpleegkunde"

Transcriptie

1 Sint-Augustinusinstituut vzw Leopoldlaan Aalst Tel.053/ Fax 053/ PROEF VOOR HET BEHALEN VAN EEN VRIJSTELLING VOOR DE MODULE HBO 5 opleiding verpleegkunde INITIATIE VERPLEEGKUNDE Meer informatie en inschrijvingen: elke werkdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 Voor studenten verpleegkunde/vroedkunde - Hoger Onderwijs die vrijstellingen wensen: laatste rapport en cursussen, waarvoor men een vrijstelling vraagt, meebrengen naar de school De school is tijdens de zomervakantie gesloten van 5 juli tot en met 8 augustus 2012 Vp Mod IV 1

2 DOEL VAN DE PROEF Toetsen of de kandidaat de competenties bezit eigen aan de module Initiatie Verpleegkunde. TOELATINGSVOORWAARDEN Om zich in te schrijven voor de proef voor een vrijstelling voor de module Initiatie Verpleegkunde dient de kandidaat houder te zijn van : - of een studiegetuigschrift niveau 2de leerjaar 3de graad BSO, (studierichting personenzorg) met minimum 3 jaar praktijkervaring in de verzorgingssector; - of een certificaat van polyvalent verzorgende met minimum 3 jaar praktijkervaring in de verzorgingssector; - een certificaat 7 de jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. - of een diploma S.O. behaald na het 3 de leerjaar van de 3 de graad BSO studierichting kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg. - of een attest waaruit blijkt dat de kandidaat momenteel de studies volgt van het 1 ste jaar verpleegkunde niveau H.O. of vroedvrouw; - of een attest waaruit blijkt dat de kandidaat de studies van verpleegkunde of vroedvrouw op niveau H.O. heeft gevolgd gedurende minstens één semester (mogelijkheid tot verkorte EVCprocedure en vrijstellingen); Inschrijvingen gebeuren uiterlijk één dag voor de aangegeven examendag. Jouw inschrijving is pas definitief bij voorleggen van de nodige documenten. INHOUD VAN DE PROEF 1. Schriftelijke proeven : De kandidaten leggen een proef af voor de volgende competentieclusters : - Competentiecluster 1 Verpleegkundige diagnostiek: beroepsgeheim, verpleegkundige modellen en SVH - Competentiecluster 1 Verpleegkundige diagnostiek Menselijk functioneren - Competentiecluster 2a Totaalzorg - Competentiecluster 2b Rust en slaap, houding en mobiliteit - Competentiecluster 2c Voedsel- en vochtopname, zorg bij uitscheiding - Competentiecluster 2d Preventie en veiligheid - Competentiecluster 2e Parameters en eerste hulp - Competentiecluster 3 Functionele relatie Competentiecluster 4 Zorgteam en evaluatie Vp Mod IV Schooljaar

3 De inhoud van de competentieclusters vind je verder in de brochure. 2. Praktische proef De inhoud vind je verder in de brochure. Nota: - De notities kunnen verkregen worden op de school mits betaling. - Ter voorbereiding van het praktijkgedeelte kan gebruik gemaakt worden van het losbladig werk Stappenplannen: technisch verpleegkundige verstrekkingen uitgegeven door Elsevier Gezondheidszorg, ISBN: ALGEMENE BEPALINGEN De proeven gaan door in de gebouwen van de school op: Datum : in afspraak met coördinator HBO verpleegkunde Duur : 09u00u tot 12u00 13u00u tot 16u00 Het is onmogelijk de door de school geplande dag, om welke reden ook, te verplaatsen. Je kan op de school aanwezigheidsattesten krijgen voor deze dag (werkgever ) Verzekering: alle kandidaten nemen deel aan de proef op eigen risico. De school is niet aansprakelijk bij mogelijke ongevallen. Door zich in te schrijven voor deze proef, verklaart de kandidaat zich automatisch akkoord met de voorschriften zoals in deze brochure vermeld: - wie afwezig blijft voor één proef kan niet verder deelnemen; - de proeven kunnen niet gespreid worden over twee dagen; - om te slagen moet je aan de voorziene schriftelijke proeven en de praktische proef deelgenomen hebben en 50% van de punten behalen op elk onderdeel; - de praktische proef moet een 'positieve evaluatie' krijgen. De toelatingsklassenraad vergadert achter gesloten deuren. Alle kandidaten worden mondeling verwittigd van hun resultaat. De geslaagde kandidaat krijgt een vrijstelling voor de module Initiatie Verpleegkunde. Vp Mod IV Schooljaar

4 VERLOOP VAN DE PROEVEN 1. Schriftelijke proeven De kandidaat neemt plaats in het aangewezen lokaal voor identiteitscontrole. Je krijgt papier en kladpapier. Alleen dat papier mag tijdens de proeven gebruikt worden. De vragen zijn gebaseerd op de leerstof zoals beschreven in deze brochure. 2. Praktijk: De praktische proef gaat door in een praktijklokaal van de school. LEERINHOUDEN 1. Competentiecluster 1 Verpleegkundige diagnostiek: beroepsgeheim, verpleegkundige modellen en SVH Deel 1 Beroepsgeheim Beroepsgeheim - geheimhoudingsplicht - Historiek - Omschrijving - Grondslagen - Soorten geheimen - Wie is gebonden door het beroepsgeheim? - Inhoud van het beroepsgeheim - Tegenover wie geldt het beroepsgeheim? - Conclusies Deel 2 Verpleegkunde en verpleegkundige modellen Hoofdstuk 1 Inleidende begrippen Hoofdstuk 2 Wat is verpleegkunde? - Het bevorderen van gezondheid - Het voorkomen van ziekte - Het herstellen van de gezondheid - Het verlichten van het lijden Hoofdstuk 3 Verpleegkundige modellen - Begripsomschrijving - Soorten verpleegkundige modellen - Integrerende verpleegkunde Deel 3 Systematisch verpleegkundig handelen Hoofdstuk 1 Observeren - Definitie - Object van de verpleegkundige observatie - Twee mogelijke rollen bij de verpleegkundige observatie - Kenmerken van een goede observatie - De verpleegkundige als observator - Observeren binnen het multidisciplinaire team Vp Mod IV Schooljaar

5 - Verstoringen met betrekking tot vaardigheden in het observeren Hoofdstuk 2 Het systematisch verpleegkundig handelen - Stap 1 Gegevensverzameling - Stap 2 Verpleegkundige diagnose - Stap 3 Beoogde resultaat - Stap 4 Interventies plannen - Stap 5 Interventies uitvoeren - Stap 6 Rapportage/registratie en evaluatie - Gebruik van het Zakboek verpleegkundige diagnosen - Carpenito 2. Competentiecluster 1 Verpleegkundige diagnostiek Menselijk functioneren Hoofdstuk 1 De studie van het menselijk gedrag - Het gedrag wordt bestudeerd in psychologie - Wat is het doel van de psychologie? - Waarom psychologie in de opleiding tot verpleegkundige? - Een pleidooi voor een holistische mensvisie - Ziekte en gezondheid - Wat is het verschil tussen een psychiater en een psycholoog? Hoofdstuk 2 Schematische voorstelling van het menselijk gedrag Hoofdstuk 3 Visies over de ontwikkeling van het gedrag Hoofdstuk 4 Factoren die het gedrag bepalen - Motivatie - Lichamelijke capaciteiten - Psychische functies - Het aangeleerd zijn van gedragingen - Persoonlijkheid - Het zelfbeeld - Invloed van materiële en sociale factoren 3. Competentiecluster 2a Totaalzorg Hoofdstuk 1 Basisprincipes - Hygiëne en asepsis - Veiligheid voorkomen van specifieke gevaren - Beleving van de Patiënt - Zelfzorg en inspraak van de patiënt - Comfort - Ergonomie - Economie - Ecologie Hoofdstuk 2 De lichaamszorg - Verzamelen van gegevens - Het bepalen van zelfzorgtekort wassen/lichaamsverzorging - Lichaamsverzorging Vp Mod IV Schooljaar

6 4. Competentiecluster 2b Rust en slaap, houding en mobiliteit Hoofdstuk 1 Het begrip ziekenhuis - Waaruit bestaat een ziekenhuis? De verpleegeenheden Medisch-technisch blok Algemene diensten - Indeling van ziekenhuizen Volgens de inrichtende macht Volgens de specialist Volgens het tijdsverloop van de ziekte Hoofdstuk 2 Anatomie en fysiologie van het skelet - Kenmerken ven het skelet Functie van het skelet Soorten beenderen Beenverbindingen - Beenderen van het hoofd Hersenschedel Aangezichtsschedel - Beenderen van de romp Wervelkolom Thorax of borstkas - Beenderen van de ledematen Arm en hand Been en voet - Beenderen van de gordels Schoudergordel Pelvis en bekkengordel Hoofdstuk 3 Anatomie en fysiologie van de spieren - Eigenschappen van de spieren Functie van de spieren Typen spierweefsel Bouw van een skeletspier Werking van de skeletspieren - Spieren van hoofd en hals Mimische spieren Kauwspieren Tongspieren Oogspieren Halsspieren - Spieren van de romp Spieren van thorax of borstkas Spieren van het abdomen Spieren van de rug Bekkenbodemspieren - Spieren van de ledematen Schoudergordel Armspieren Bekkengordel Beenspieren Vp Mod IV Schooljaar

7 Hoofdstuk 4 Zorg voor rust en slaap - De ziekenkamer - Het ziekenhuisbed - Zorg voor de slaap Wat is slaap? Hoeveel slaap hebben we nodig? Stadia van de slaap Slaapstoornissen Verschijnselen die optreden bij gebrek aan slaap Taak van de verpleegkundige i.v.m. rust en slaap Werking en risico s van slaapmedicatie Benzodiazepinen Aanvullende terminologie i.v.m. slaap Hoofdstuk 5 Ligging en mobiliseren - De houding van de patiënt in bed - Punten in acht te nemen i.v.m. een goede houding in bed - Verschillende lichaamshoudingen in bed - Het mobiliseren Het eerste opstaan van de patiënt na een ingreep Punten in acht te nemen bij vervoer van patiënten Hulpmiddelen bij het lopen 5. Competentiecluster 2c Voedsel- en vochtopname, zorg bij uitscheiding Hoofdstuk 1 Anatomie en fysiologie van het spijsverterings- en uitscheidingsstelsel - Overzicht organen spijsverteringsstelsel - Mondholte - Keelholte - Slokdarm - Maag - Dunne darm - Dikke darm - Alvleesklier of pancreas - Lever en galsysteem - Buikvlies - Uitscheidingsstelsel: nieren en urinewegen Hoofdstuk 2 Voeding - Het belang van de voeding Gezonde voeding Energie en metabolisme Voedingsstoffen - Observatie van de voedingstoestand Doel Factoren die de voedingstoestand van de patiënt beïnvloeden Soorten voedingstoestanden - Soorten voedingen - Groepen van zieken waarbij de samenstelling van de voeding belangrijk is Vp Mod IV Schooljaar

8 - Taak van de verpleegkundige i.v.m. voeding - Terminologie i.v.m. voeding Hoofdstuk 3 Uitscheidingsstelsel - De stoelgang Observatie van de stoelgang Diarree Stoelgangincontinentie Obstipatie Middelen die het maken van stoelgang bevorderen Stoma - Braken Observatie van het braaksel/braken - Urine Observatie van de urine Gestoorde urine-uitscheiding 6. Competentiecluster 2d Preventie en veiligheid Hoofdstuk 1 De verpleegkundige in het ziekenhuis - Persoonlijke hygiëne van de verpleegkundige - Handhygiëne Microbiologie van de huid Technieken van handhygiëne Hoofdstuk 2 Gevolgen van langdurige bedlegerigheid - Drukletsels decubitus doorligwonden Waar ontstaan drukletsels? Preventie van doorligwonden - Trombose, tromboflebitis en embolie Risicopatiënten Symptomen Preventieve maatregelen Taak van de verpleegkundige bij patiënten met anticoagulantia - Bronchopneumonie en slikpneumonie Risicopatiënten Preventieve maatregelen - Contracturen Risicopatiënten Symptomen Preventieve maatregelen - Spieratrofie Vp Mod IV Schooljaar

9 Risicopatiënten Taak van de verpleegkundige - Osteoporose Risicopatiënten Preventie - Ongunstige invloed op het urinair stelsel - Ongunstige invloed op het gastro-intestinaal stelsel - Intertrigo Preventie en verzorging - Hospitalisatiesyndroom Symptomen Preventieve maatregelen 7. Competentiecluster 2e Parameters en eerste hulp Hoofdstuk 1 Lichaamstemperatuur - Fysiologische principes - Natuurlijke temperatuurschommelingen - Hyperthermie of koorts van koorts Ziekteverschijnselen bij koorts Verschillende koortstypes Verzorging van een patiënt met koorts Verzorging van een patiënt met frissonkoorts, rilkoorts of hectische koorts - Hypothermie of ondertemperatuur van hypothermie Ziekteverschijnselen bij hypothermie Verzorging van een patiënt met hypothermie - Meten van de lichaamstemperatuur Soorten thermometers Gebruik van de thermometer Waar kan men de lichaamstemperatuur meten? Hoofdstuk 2 Pols en bloeddruk - Anatomie en fysiologie van hart- en bloedvatenstelsel Bloed Hart Bloedvaten - Polsslag Betekenis en belang polsslagopname Eigenschappen van de polsslag Plaatsen waar men de pols kan controleren Polscontrole - Bloeddruk Fysiologische gegevens Vp Mod IV Schooljaar

10 Techniek van het meten van de bloeddruk Hoofdstuk 3 Ademhaling - Anatomie van het ademhalingsstelsel Neusholte Farynx Larynx Trachea Longen - Fysiologie van het ademhalingsstelsel Gaswisseling Ademhalingsbeweging Regulatie van de ademhaling - Ademhaling Ademfrequentie Ademritme en ademdiepte Andere observatiepunten i.v.m. de ademhaling Houdingen die het ademhalen verlichting kunnen geven Tellen van de ademhaling Luchtbevochtiging en inhalatietherapie Zuurstoftherapie Hoofdstuk 4 Pijn - Definitie - Soorten pijn Acute pijn Chronische pijn - Pijnschaal - Pijnbestrijding Pijnreducerende behandelingen Analgetica Hoofdstuk 5 C.P.R. - Inleiding - Overzicht CPR 8. Competentiecluster 3 Functionele relatie en Competentiecluster 4 Zorgteam en evaluatie De kandidaten verwerken vooraf zelfstandig deze materie, beantwoorden de gegeven oefeningen en vragen en geven een volledig ingevulde kopij af voor de aanvang van de proef. De docent kan nog verduidelijking vragen in de loop van de dag. De kandidaat vergewist zich hiervan alvorens de school te verlaten. ZELF TE VERWERKEN EN VOORAF OP TE LOSSEN! INDIENEN VOOR DE AANVANG VAN DE PROEF! Deel 1 Functionele relatie Hoofdstuk 1 Inleiding - Waarom lessen sociale vaardigheden in de opleiding verpleegkunde? - Mensvisie - Afspraken volwassen leren Vp Mod IV Schooljaar

11 - Evaluatie communicatieve vaardigheden Hoofdstuk 2 Zelfbeeld - Kennismaking - Mijn zelfbeeld beroepsbeeld - Genuanceerd zelfbeeld Hoofdstuk 3 Communicatie - Wat is communicatie? - Gesprekken - Axioma s van de communicatie Hoofdstuk 4 Omgaan met moeilijke situaties - Voorbereidingen voor de stage - Terug naar school - Terug op stage Deel 2 Zorgteam en evaluatie Hoofdstuk 1 Teamwork - Inleiding - Waarom is een team belangrijk? - Wat is mijn plaats in een verpleegkundig team? - Taakgerichtheid en relatiegerichtheid - Wat stimuleert de samenwerking? Hoofdstuk 2 Feedback - Feedback geven - Het ontvangen van feedback - Nog enkele tips rond het geven en ontvangen van feedback - Oefeningen 9. Praktijk De lichaamsverzorging - bedbad patiënt kan draaien - mondhygiëne - voetbad - haarwassing Patiënt een goede houding geven in bed (zie theoretisch deel) Controle van de vitale tekens (zie theoretisch deel) - temperatuur - polsslag - bloeddruk - ademhaling Zorgen aan de ademhaling (zie theoretisch deel) - toedienen van aërosoltherapie - toedienen van zuurstoftherapie Zorgen aan het uitscheidingsstelsel - aanbrengen en verwisselen van incontinentiemateriaal - toedienen van een clysma - verzorgen van een kunstmatige anus VEEL SUCCES! Vp Mod IV Schooljaar

HBO 5 opleiding verpleegkunde

HBO 5 opleiding verpleegkunde Sint Augustinusinstituut vzw Leopoldlaan 9-9300 Aalst Tel.053/70 33 79 Fax 053/78 23 57 PROEF VOOR HET BEHALEN VAN EEN VRIJSTELLING VOOR DE MODULE HBO 5 opleiding verpleegkunde VERPLEEGKUNDIGE BASISZORG

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Beginner. Geriatrische zorgvrager

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Beginner. Geriatrische zorgvrager OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B Beginner Geriatrische zorgvrager Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Versie:1

Nadere informatie

PORTFOLIO. Naam: Straat + nr.: POSTNUMMER + GEMEENTE: Tel.: PORTFOLIO/Persoonlijk Ontwikkelplan

PORTFOLIO. Naam: Straat + nr.: POSTNUMMER + GEMEENTE: Tel.: PORTFOLIO/Persoonlijk Ontwikkelplan PORTFOLIO Naam: Straat + nr.: POSTNUMMER + GEMEENTE: Tel.: PORTFOLIO/Persoonlijk Ontwikkelplan DOE DE TEST! Dit is een test waarbij je voor jezelf kan nagaan of een EVC-procedure en de daarbij horende

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie 1 Visie op het menselijk functioneren 1.1 Gezondheid 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie Het is niet makkelijk om de begrippen gezondheid en ziekte duidelijk te omschrijven. > > Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE niveau 4 NAAM STUDENT: GROEP: 1 1. Inleiding Dit Praktijkopleidingsboek (POB) hoort bij de opleiding voor het beroep van verpleegkundige niveau 4. De mbo-verpleegkundige

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Syllabus zorgstage 2014-2015 November 2014 Coördinator Zorgstage: Jaap Schrijvers Gebouw 3219, kamer 0.146 Telefoon 050 363 2638 E-mail: zorgstage@umcg.nl 1 Inhoudsopgave Data

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2005/0279/020 vanaf 1 september 2014 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Zo maak je een verpleegplan

Zo maak je een verpleegplan Zo maak je een verpleegplan Jessica Hesselink Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten opmaak.indd 4-09-0 5:40 Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen Omslagillustratie: istockfoto Aan de totstandkoming

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Hulp bieden bij de persoonlijke verzorging 7 1.1 Hulp bieden bij aan- en uitkleden 7 Praktijk:

Nadere informatie

Voorwoord. Beste, Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) van het PIVO is hierin jouw partner.

Voorwoord. Beste, Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) van het PIVO is hierin jouw partner. G Voorwoord Beste, De eerstelijns hulpverlening blijft een zeer belangrijke pijler in onze gezondheidszorg. Dikwijls bepalen de eerste handelingen die gesteld worden bij een ongeval of ziektetoestand het

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 1. Over de auteurs 1 2. Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4

Inhoud. Woord vooraf 1 1. Over de auteurs 1 2. Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4 Inhoud Woord vooraf 1 1 Over de auteurs 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Curriculummodel 1 3 Didactisch concept Basiswerken 1 4 1 Cellen en weefsels 1 6 1.1 Kenmerken van het leven 1 7 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding ROC Tilburg (DE BASIS ZORGSTRUCTUUR IN EEN NOTENDOP)

Studieloopbaanbegeleiding ROC Tilburg (DE BASIS ZORGSTRUCTUUR IN EEN NOTENDOP) Studieloopbaanbegeleiding ROC Tilburg (DE BASIS ZORGSTRUCTUUR IN EEN NOTENDOP) Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De eerste lijn: het opleidingstraject 4 1.1 Start van het opleidingstraject 4 1.2 De intake 4

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Bachelor in de geneeskunde BACHELOROPLEIDING Studieduur MASTEROPLEIDING (rechtstreeks, zonder voorwaarden) studieduur VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING ONDERWIJSMODEL

Nadere informatie