Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs"

Transcriptie

1 Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Extra opdrachten hoofdstuk 9 Schrijven 9.5 Opdracht 5 Schrijfexamens beoordelen: onderdelen uit het Staatsexamen NT2-II Hieronder volgen enkele voorbeelden van onderdelen uit het Staatsexamen schrijven NT2-II Bij elk onderdeel is een aantal voorbeelduitwerkingen gegeven. Om ervaring op te doen met het beoordelen van schrijfexamens kun je de opdrachten uitvoeren. De beoordelingsvoorschriften voor de onderdelen B en C staan onder de opdrachten. 1 Zinnen afmaken Toelichting De kandidaat krijgt acht korte tekstgedeelten aangeboden, waarbij steeds een zin of zinsdeel is weggelaten. De kandidaat moet deze aanvullen en wordt daarbij beoordeeld op adequaatheid en grammatica. Bij adequaatheid wordt erop gelet of de cursist heeft voldaan aan wat er in de opdracht wordt verlangd: Is de uiting een logisch vervolg op de gegeven zin of het gegeven zinsdeel? Valt de gegeven informatie goed te interpreteren of moet de lezer veel moeite doen om te begrijpen wat er staat? Onder adequaatheid valt ook passende woordkeus. Bij grammaticale correctheid wordt gelet op gebruik van de werkwoorden (tijd en vorm), volledigheid (subject, persoonsvorm, object [indien noodzakelijk]), correct gebruik van de pronomina, woordvolgorde, vorm van de substantieven (enkelvoud/meervoud) en aanwezigheid van het lidwoord (indien noodzakelijk). Fouten met de lidwoorden (de in plaats van het en andersom) worden niet gerekend. Spelling: wanneer frequente woorden niet goed te interpreteren zijn als gevolg van spelfouten wordt ook een punt afgetrokken. Voor iedere zin die adequaat én grammaticaal correct is, krijgt de cursist twee punten. Opdracht Hieronder volgt één zin uit het onderdeel zinnen afmaken. Beoordeel de verschillende uitwerkingen. De consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van videorecorders. Hieruit is gebleken dat a de duurdere videorecorders ook de beste kwaliteit hebben. Adequaatheid Grammatica en spelling Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs 1/7

2 b er heel veel mensen niet tevreden zijn. c de videorecorder van Sony is veel goed en goedkoopst. d niet slechte recorders is te koop, alles zijn goed. e de kwaliteit van de meeste recorders redelijk goed is. f de kwaliteit van videorecorders de laatste tijd zijn testen. 2 Schrijven van een korte brief Dit is onderdeel 10 uit het proefexamen 2002/2003 (opgavenboekje A). Zie voor de opdracht: Schrijven_II_A.pdf. Toelichting De kandidaat moet een brief schrijven aan de studentendecaan van de opleiding psychologie van de Universiteit van Amsterdam. De brief moet geschreven worden vanuit het perspectief van een studente met een hbo-diploma (sociaal-pedagogische hulpverlening) die wil weten of ze een verkorte universitaire opleiding bij psychologie kan volgen. Om de opleiding te kunnen volgen moet aan een aantal eisen worden voldaan (studenten moeten beschikken over een relevant hbo-diploma en een aantal specifieke vakken hebben gevolgd). In de opdracht worden deze voorwaarden vermeld en wordt er informatie gegeven over de studente (naam, hbo-diploma en gevolgde vakken). Afzender, geadresseerde, aanhef en afsluiting zijn al gegeven. Opdracht Beoordeel de teksten 1, 2 en 3 en gebruik daarbij het beoordelingsschema hieronder. Tekst 1 Geachte mevrouw, heer, Volgend studiejaar zou ik graag met de verkorte opleiding Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam willen beginnen. Volgens de studiegids van de UvA worden HBO-studenten bij deze studie toegelaten maar worden er eisen gesteld aan de vooropleiding. Ik heb een HBO diploma Sociaal-pedagogische hulpverlening en ik heb de vakken Persoonlijkheidsleer en Geschiedenis van de Psychologie gevolgd. Kunt u mij zeggen of deze opleiding voldoende is om de gekozen studie te kunnen volgen. Tekst 2 Geachte mevrouw, heer, Ik weet niet of mij opleiding voldoende voor opleiding psychologie is. Ik will psychologie aan de Universiteit van Amsterdam te volgen. Ik heb een HBO-diploma gehalen en ik heb in het Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs 2/7

3 Hoger Beroepsonderwijs vakken persoonlijkheidsleer en geschiedenis van de psychologie gevolgen. Ik wens mij van uw voldoende informatie over de verkorte opleiding psychologie en wacht op antwoordt. Tekst 3 Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Silvia Grinsven en ik heb een HBO diploma. Ik heb bij mijn studie persoonlijkheidsleer en geschiedenis van de psychologie geleerd. Ik wil graag de verkorte universiteit opleiding Psychologie maken maar weet ik niet of dat mogelijk is. Ik weet dat bij mij een aantal vakken als statistiek, klinische psychologie en functieleer ontbreken. Misschien kan ik examen in die vakken doen om de opleiding te kunnen volgen. Beoordelingsschema Schrijven van een korte tekst: Korte universitaire opleiding Beoordeelmoment Adequaatheid/begrijpelijkheid 3 punten Specifiek Grammaticale correctheid Spelling De geschreven tekst is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is bijvoorbeeld geen respons, de respons is niet-nederlands of de respons is niet adequaat). De geschreven tekst is slechts met zeer veel moeite herkenbaar als uitwerking van de De geschreven tekst is acceptabel en herkenbaar als uitwerking van de De geschreven tekst is volledig adequaat en is een uitstekende uitwerking van de Indien er toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid omdat het schrijfproduct op geen enkele manier geïnterpreteerd kan worden als uitwerking van de opdracht, wordt niet verder beoordeeld. Het schrijfproduct wordt beoordeeld als acceptabel () indien in de brief het relevantie hbo-diploma en de relevante gevolgde hbo-vakken worden (eventueel impliciet) genoemd en indien wordt gevraagd of de verkorte opleiding gevolgd kan worden. Als niet aan alle opdrachtonderdelen is voldaan, kunnen maximaal toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid. De geschreven tekst bevat veel grammaticale fouten. De geschreven tekst bevat enkele grammaticale fouten. De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen grammaticale fouten. Fouten omtrent het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen voorkomen. De geschreven tekst bevat veel spelfouten. De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen spelfouten. Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs 3/7

4 Samenhang Er is nauwelijks of geen samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn nauwelijks signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te bewerkstelligen en/of het gebruik van deze woorden is inadequaat. Er is een duidelijk(e) samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn op adequate wijze signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te bewerkstelligen. Woordgebruik Het woordgebruik is niet adequaat / sluit niet goed aan bij het onderwerp van de Het woordgebruik is adequaat / sluit goed aan bij het onderwerp van de Opbouw De tekst vertoont geen logische opbouw of vertoont ernstige mankementen wat betreft opbouw. Er is sprake van een logische opbouw van de tekst. 3 Schrijven van een lange tekst Toelichting De kandidaat moet een ingezonden tekst naar de krant schrijven van woorden waarin hij pleit voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Nederland om het fileprobleem op te lossen. De schrijver moet ingaan op vragen als: Waarom is het geen goed idee om meer wegen aan te leggen? (vervuiling) Wat moet er gebeuren om meer mensen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer? (lagere prijzen, meer bussen en treinen) De tekst wordt geschreven vanuit het perspectief van een voorzitter van een landelijke milieuorganisatie en vormt een reactie op een eerder verschenen artikel in de krant waarin gepleit werd voor het aanleggen van meer wegen om het fileprobleem op te lossen. Zie ook: II_B.pdf. Opdracht Beoordeel de teksten 1, 2 en 3 en gebruik daarbij het beoordelingsschema hieronder. Tekst 1 De auto of het openbaar vervoer? Ik ben niet met het plan mee eens om meer wegen te gaan leggen. Meer wegen heeft meer ruimte nodig en dat betekent meer schade aan het mileu brengen. Dus hebben we bijvoorbeeld weinig natuur gebied. Bovendien dat leidt tot meer auto s op straat rijden en dus meer mileu vervuiling met de giftige gas. Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs 4/7

5 We moeten niet vergeten dat met meer auto s meer kans op ongelukken en ook kans op meer file. Aan de andere kant extra wegen leggen kost heleboel geld. Daarom vind ik die voorstel totaal niet goed. Hier heb ik een andere mogelijkheid om de fileprobleem oplossen. En dat is via de openbaar vervoer stimuleren om actiever zijn. Dat moet ook voordeliger voor de reizigers zijn. We kunnen dat bereiken door verlagen de tickets prijzen. en zorgen dat het altijd op tijd komt en vertrekt, zodat de reiziger rekening mee kan houden. Nog een andere voordeel is vervoer in de binnenstad moet ook veranderd. we moeten de mensen stimuleren om zoveel mogelijk van de fiets gebruik te maken. als ze in de binnenstad moeten reizen dat is ook verdeliger voor hun. en soms leuker. Ook ik denk dat de reizigers voor de openbaar vervoer kiezen, als dat voor hun gunstiger en voordeliger is. reiskosten is een hele belangrijk onderwerp voor de werkende mensen zowel voor de bedrijven. Ik vraag de overheid om goed over na te denken voordat ze een beslissing neemt. (235 woorden) Tekst 2 De auto of het openbaar vervoer? De laatste tijd hebben we in uw krant kunnen lezen over het aanleggen van nieuwe wegen als mogelijk oplossing voor het fileprobleem in Nederland. Dat is misschien de snelste en de makkelijkste manier om het probleem op te lossen maar tegelijkertijd een slecht besluit. Ten eerste denk ik dat het milieu van het aantal auto s, die nu in gebruik zijn, al genoeg te lijden heeft. Meer wegen en daardoor meer auto s zal de situatie van vervuiling alleen versterken. Bovendien zal grotere vervuiling het aantal vogels die langs de wegen leven dwingen weg te gaan en ook de akkers zullen daaronder lijden, vooral als ze te dicht bij de weg komen te liggen. Ik denk dat het een betere oplossing is om meer mensen te stimuleren met het openbaar vervoer te reizen. Om dat te doen moet de dienst van het openbaar vervoer verbeterd worden zodat het automatisch aantrekkelijker wordt voor de mensen, bijvoorbeeld door prijzen te verlagen, verschillende aanbiedingen voor regelmatige reizigers te introduceren en het aantal bussen, treinen en metro s te vergroten. Natuurlijk is het waar dat meer wegen handiger is voor autoverkopers maar we moeten prioriteit geven aan het milieu, voordat het te laat is. (197 woorden) Tekst 3 De auto of het openbaar vervoer? Het is geen goed idee om meer wegen aan te leggen. Ik ben het helemaal niet eens met het plan. Ten eerste meer wegen aan te leggen moedigt het gebruik van auto s aan. Daardoor neemt het milieuvervuiling toe en de natuurgebieden worden beperkt en gedreigen door de giftige stoffen die er van de auto s komen. Dat heeft natuurlijk een negatieve invloed op dieren, planten, vis in de rivier en op het water. Ten tweede meer wegen aan te leggen kost geld hoewel een betere oplossing kan worden ten uitvoer gebracht: het gebruik van openbaar vervoer. Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs 5/7

6 Volgens mij het openbaar vervoer is de beste oplossing zowel voor mensen als voor de staat. Het kost minder geld voor beide zijden. Dus kunnen we het milieu beter beschermen want het aantal auto s wordt verminderd. Mensen rijden met individuele auto s heel snel en zijn niet voorzichtig. Dus met bussen en vooral treinen wordt het aantal ongelukken op de wegen minder. Enerzijds de regering kan door gebruik van het openbaar vervoer het verspil van bronnenmateriaals zoals petroleum beperken. Anderzijds de mensen gaan deelnemen in de economie van de staat. (184 woorden) Beoordelingsschema Schrijven van een lange tekst: De auto of het openbaar vervoer? Beoordeelmoment Adequaatheid/begrijpelijkheid 3 punten 5 punten Specifiek Grammaticale correctheid De geschreven tekst is niet herkenbaar als uitwerking van de opdracht (er is bijvoorbeeld geen respons, de respons is niet-nederlands of de respons is niet adequaat). De geschreven tekst is slechts met zeer veel moeite herkenbaar als uitwerking van de De geschreven tekst is acceptabel en herkenbaar als uitwerking van de De geschreven tekst is volledig adequaat en is een uitstekende uitwerking van de De resterende schaalpunten 2 en 4 kunnen toegekend worden aan producten die deze waarde op grond van adequaatheid/begrijpelijkheid verdienen. Indien er toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid omdat het schrijfproduct op geen enkele manier geïnterpreteerd kan worden als uitwerking van de opdracht, wordt niet verder beoordeeld. Het schrijfproduct wordt beoordeeld als acceptabel (3 punten) als - ingegaan wordt op het feit dat het aanleggen van meer wegen geen goed idee is; - beschreven is wat er moet gebeuren om meer mensen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer; - deze twee punten worden toegelicht. Wanneer slechts aan een gedeelte van de opdracht is voldaan, kunnen maximaal 3 punten toegekend worden voor adequaatheid/begrijpelijkheid. De geschreven tekst bevat veel grammaticale fouten. De geschreven tekst bevat enkele grammaticale fouten. De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen grammaticale fouten. Fouten omtrent het woordgeslacht en fouten die daaruit voortvloeien, mogen voorkomen. Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs 6/7

7 Spelling Samenhang De geschreven tekst bevat veel spelfouten. De geschreven tekst bevat enkele spelfouten. De geschreven tekst bevat nauwelijks of geen spelfouten. Er is nauwelijks of geen samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn nauwelijks of geen signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te bewerkstelligen. Er is een redelijk(e) samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn wel signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te bewerkstelligen, maar het gebruik van deze woorden is niet overal even adequaat. Er is een duidelijk(e) samenhang/verband in de tekst te herkennen en/of er zijn op adequate wijze signaal- en/of verbindingswoorden gebruikt om die samenhang te bewerkstelligen. Woordgebruik Het woordgebruik is niet adequaat / sluit niet aan bij het onderwerp van de Het woordgebruik is enigszins adequaat / sluit enigszins aan bij het onderwerp van de Het woordgebruik is adequaat / sluit goed aan bij het onderwerp van de Opbouw De tekst bevat geen logische opbouw of vertoont ernstige mankementen wat betreft opbouw. De tekst bevat een enigszins logische opbouw of vertoont incidenteel mankementen wat betreft opbouw. Er is sprake van een logische opbouw. Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs 7/7

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Het belang van een goed beoordelingsmodel Door Aniek Geelen en Karen Heij Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE, de nieuwe generatie toetsen en examens Waarom heb ik een onvoldoende en hij niet? Het belang van een goed beoordelingsmodel Een

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Grammaticale correctheid

Hoofdstuk 2 - Grammaticale correctheid Hoofdstuk 2 - Grammaticale correctheid Beoordeling onderdeel Een zin of enkele zinnen schrijven Het schrijven van een zin of enkele zinnen wordt beoordeeld op twee aspecten: adequaatheid/begrijpelijkheid

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

In de eerste stap maak je een nogal ruwe selectie van keywords die relevant zijn voor je business:

In de eerste stap maak je een nogal ruwe selectie van keywords die relevant zijn voor je business: 1 2 Bedankt voor het downloaden van dit ebook! Wij van One4Marketing hopen dat de informatie een waardevolle aanvulling is op je kennis over SEO. Als u nog weinig tot geen ervaring hebt met SEO, dan adviseer

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

Professionele & communicatieve vaardigheden 3

Professionele & communicatieve vaardigheden 3 Professionele & communicatieve vaardigheden 3 Logistiek en Economie - jaar 2 - trimester 3 Opdracht 3 Discussie Kim Goud 113424 Stefan Fritsema 112211 Vera de Bruin 113340 George Melskens 113695 Melvin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

LOB-dossier. Leerjaar 4

LOB-dossier. Leerjaar 4 LOB-dossier Leerjaar 4 2014 2015 Inhoudsopgave Deel 1: De instructie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De LOB-module 4 1.2.1 Een vak zonder leraar 4 1.2.2 De eisen 4 1.2.3 De verslaggeving 4 1.2.4 De controle 4 1.2.5

Nadere informatie

Opbouw. Onderzoeksrapport Onderzoek naar de kwaliteit van reacties op e-mails

Opbouw. Onderzoeksrapport Onderzoek naar de kwaliteit van reacties op e-mails [t] [f] [e] [w] Onderzoeksrapport Onderzoek naar de kwaliteit van reacties op e-mails Inleiding We zijn dit onderzoek begonnen om een beeld te krijgen van de kwaliteit van reacties op e-mails van verschillende

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Module 3 PRESENTEREN

Module 3 PRESENTEREN Module 3 PRESENTEREN 1 Voorbereiding Thema s: A Doelgroep en doel van een presentatie B Hulpmiddelen en presentatietechniek C Statistische gegevens In deze les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool b u s s u m 2 0 0 9 Dit portfolio hoort bij Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen

Nadere informatie

begrijpelijke formulieren

begrijpelijke formulieren Schrijfwijzer begrijpelijke formulieren Inleiding Iedere dag vullen tienduizenden Nederlanders formulieren voor de overheid in. Om huurtoeslag te krijgen. Om belasting te betalen. Om een uitkering aan

Nadere informatie

Solliciteren en gezondheid

Solliciteren en gezondheid Solliciteren en gezondheid beter zwijgen of verstandig spreken? www.bpv.nl Colofon oorspronkelijke tekst Marlies Hemel en Hadewych van Kempen (BPV&W) herziene tekst Jannie Komduur (BPV&W) vormgeving Onck

Nadere informatie

Commerciële vaardigheden

Commerciële vaardigheden Hand-out behorende bij de training Commerciële vaardigheden Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek

Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling April 2010 45 Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie